Invitasjon til mestringskurs på United World College september 2014!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invitasjon til mestringskurs på United World College 5.-7. september 2014!"

Transkript

1 Invitasjon til mestringskurs på United World College september 2014! I år er det Dysleksi Sunnfjord sin tur til å arrangere mestringskurs for medlemmane i Sogn og Fjordane. Denne gangen legg vi kurset til UWC som ligg idyllisk til ved Flekkefjorden. Vi inviterer med dette familiar, til ei helg med fagleg påfyll og sosiale aktivitetar. Mange familiar har gode erfaringar med at begge foreldra har vore med på kurset. Nokre barn med utfordringar har stor nytte av å møte andre born med liknande utfordringar og bygge nettverk. Det gjev felles forståing for hjelpemidlar og arbeidsmetodar. Vaksne dyslektikarar kan og ha nytte av å delta. Det er både kjekt og nyttig å dele erfaringar med kvarandre. Tema i år vert dysleksi, følgevanskar, læringsstrategiar og motivasjon, i tillegg til mange spennande mestringsaktivitetar og data. Vårt mål er at alle som melder seg på, får vere med på kurset! Ver likevel tidleg ute med påmelding! Ved stor pågang er det «Først til mølla prinsippet» som gjeld. UWC Røde Kors Nordisk ligg på Haugland i Flekke, Sogn og Fjordane. Det er 13 km frå kommunesenteret Dale. På UWC nyttar vi samlingsrom, klasserom, kantine og uteområde. Overnatting blir i Riggen, som i vekene blir nytta som overnatting for UWC leirskule. Her er enkel standard med to- og firemannsrom og felles toalett og dusj. Bygget har to etasjar, med samlingsrom i kvar etasje. Her er plass til opp til 60 personar. Om vi er flinke til å dele på rom, kan så mange som mogeleg samlast på ein plass og bu og vere i lag. UWC Røde Kors Nordisk er ein internasjonal vidaregåande skule, den eine av til saman fjorten United World Colleges (UWC) på verdsbasis. UWC-skulane tek i mot studentar frå heile verda, valde på grunnlag av personlege eigenskapar, utan omsyn til rase, religion, politisk ståstad og betalingsevne, med eit overordna mål om å fremje mellommenneskeleg respekt og medkjensle. På UWC RCN deler 200 studentar frå over 90 ulike land opplevingar i klasserommet, gjennom aktivitetar og i det daglege livet på campus. Vi har studentar frå ulike konfliktområde, frå SOS barnebyar eller studentar med bakgrunn som flyktningar. Den første UWC-skulen vart grunnlagt i Eit føremål for UWC er å bruke utdanning til å fremje samhald og gjensidig respekt. Den nordiske UWC-skulen i Flekke, med særleg vekt på miljø og humanitære verdiar, samlar høgt motiverte studentar frå heile verda med eit felles ønskje om å bu og lære saman og såleis utvikle seg til aktive, kunnskapsrike borgarar. Vi vonar at studentane våre vil påverke heimlanda sine for å fremje medkjensle, forståing og fred. Kort sagt - skape ei betre og meir tolerant verd. 1

2 Instruktørar/forelesarar på kurset: Stig Moltumyr: er leiar i Dysleksi Sunnfjord og har sjølv eit barn med dysleksi. Stig er tilsett ved UWC og skal guide oss trygt igjennom ei helga på Haugland. Vi er også heldige og ha med fleire gode hjelparar frå United World College! Jetvard Kalland/Åsmund Berthelsen; er begge tilsette som koordinatorar i ei viktig satsing som gjeld heile Sogn og Fjordane og landet elles. Kalland / Berthelsen vil orientere og ha dialog om prosjektet som heiter «Ungdomstrinn i utvikling - støtte til meir praktisk, variert og relevant undervisning». Sjå lenke: Sissel Kvellestad Jensen : har lang erfaring som lærar i barneskulen, ho er også mor til ein gut med dysleksi. Sissel er sertifisert for å bruke Logos (test som kan avdekke vanskar hos barn) og har vidareutdanning i m.a. Motivasjonspsykologi. Sissel har vore gruppeleiar på språkskolen for ungdom i England. Sissel vil snakke om metoder for leseopplæring og læringsstrategiar for elevar med dysleksi og språkvanskar. Ho vil også orientere litt om Logos som inneheld ei rekke forslag til tiltak som er i tråd med kva nyare tids leseforsking tilrår når det gjelder hjelp til dei som har lesevanskar /dysleksi. Laila Brandsdal Johnsons. er eldsjel med eit stort engasjement for menneske som har ulike vansker på grunn av dysleksi. Ho har sjølv dysleksi, i tillegg til fire barn med diagnosen. Laila har masse kunnskap om datahjelpemidler, dysleksi og følgevansker og vil formidle mykje kring dette. Vi er svært heldige som får denne dama til mestringskurset. John Magne Moe, Florø, jobbar som barne og ungdomsarbeidar ved Florø Barneskule, der han til dagleg jobbar med barn og datahjelpemiddel. Han har dysleksi sjølv. John Magne er superbrukar på datahjelpemiddel og vil demonstrere ulike datahjelpemiddel og vil t.d. gjere oss kjende med korleis bruke Smartbok. Sondre Kvellstad Jensen, er student på ingeniørstudiet i Førde. Han har dysleksi sjølv og har vore superbrukar i Dysleksi Sunnfjord saman med John Magne i fleire år. Frå styra i Dysleksi Sunnfjord vert dei fleste av styrmedlemmene med: Stig Moltumyr (leiar), Andra Hegrenes, Sissel K. Jensen, Heidi Ekehaug, Anne Lise Mitdbø, Guro Grønvold og Camilla Grindheim. I tillegg vil Dysleksi Nordfjord og Dysleksi Sogn stille med nokre representantar. 2

3 Aktivitetar. I år vert det aktivitetar for barn/ungdom både fredag, lørdag og søndag. Nokre av desse har avrensning på tal. Det er derfor lurt å velje aktivitet ved utfylling av påmeldings-skjemaet. Fredag blir det felles aktivitetar for alle på kvelden. Laurdag føremiddag må barn/ungdom velje mellom eit fagleg opplegg og internasjonal leik. Barn/ungdom får aktivitetar lørdag ettermiddag og søndag føremiddag, og kan då velje mellom rapellering, kano, bogeskyting og formingsaktivitetar og natursti. Det er avgrensa plasser på nokre aktivitetar, så det er lurt å velje kva for aktivitetar ein helst vil vere med på når ein melder seg på. Barn blir prioritert på aktivitetane og foreldre følgjer barna sine på aktivitetane på søndag. På UWC er det elevar frå meir enn 95 ulike land. Vi vil få hjelp av desse gjennom programmet vårt i helga. Her skulle det vere noko for ein kvar smak, håpar vi! Prisar: Kr. 900,- pr vaksen og ungdom over 14. år og kr pr barn 5år - 13 år. Barn 0 til og med 4 år gratis. Då får de 2 overnattingar, alle måltid, gode instruktørar på kursa, alle aktivitetar og eventuelt materiell til desse. Vi takkar sponsorane våre for tilskot som gjer at vi kan tilby medlemmane mestringskurs til redusert pris. Betaling: Vi ber om at de betaler innan 20. august til konto-nummer: Husk å skriv namnet ditt istadenfor KID-nr! Ta med kvittering! De kan også betale kontant ved frammøte. Vi håpar de synest dette ser interessant ut, og at de har høve å vere med denne helga! Vi gleder oss til å møte dykk! Med helsing oss i Dysleksi Sunnfjord, Nordfjord og Sogn. 3

4 4 FØREBELS PROGRAM FOR MESTRINGSKURSET Vi tek atterhald om endringar Aktivitetar organisert av Dysleksi Sunnfjord/Nordfjord/Sogn (i svart) Aktivitetar organisert av UWC Connect (i blått) Fredag Laurdag Søndag Frukost Frukost 09:15 09:30 Kort info og omvising på UWC, bli kjent med staden Vaksne: Føredrag/workshops Barn: Gruppe 1) Data/fagleg opplegg/sosialt. Gruppe 2) Internasjonal leik og moro Lunsj Lunsj Barn: Gruppe 1) Kano Gruppe 2) Bogeskyting Gruppe 3) Rappellering Gruppe 4) Formingsaktivitet Vaksne: Føredrag/workshops Fristund Yoga for dei som ynskjer det Ankomst og Velkomst. Middag Innkvartering i Riggen. 18:45 Velkommen og praktiske opplysningar 19: Grilling. Vi byr på grillmat og anna godt. Leik og bli-kjend-moro, og sosialt samvær. Sosialt samvær og noko meir å bite i før natta Fredag 5. september: Sjå program i tabellen Alle: Gruppe 1) Rappellering Gruppe 2) Kano Gruppe 3) Bogeskyting Gruppe 4) Formingsaktivitet Gruppe 5) Natursti Offentleg bading Oppsummering og vel heim. Slutt kl 13:30. Lørdag 6. september: 08:30-09:15 Frukost 09:15-09:30 Alle: Felles informasjon og omvisning på UWC v/stig M 09:30-11:30 Barn: Aktiviteter sjå program i tabellen Påmelding -ønska aktivitet 09:30 10:30 Vaksne: Dysleksi og følgevansker, ev. litt teori om datahjelpemidler v/laila BJ 10:30 11:30 Orientering og dialog om prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling - støtte til meir praktisk, variert og relevant undervisning» v/regionale koordinatorar 11:45-12:45 Lunsj 13:00-15:00 Barn: Aktiviteter sjå program i tabellen påmelding til ønska aktivitet på skjema. 13:00-15:00 Vaksne: Læringssrategiar, motivasjon og leseopplæring v/sissel KJ 15:00 17:00 Alle; Workshops: Yoga eller data for dei som ynskjer det. 17:00-18:00 Middag 20:00-21:00 Sosialt samvær litt å bite i for små og store - Søndag 10. november: 08:30 09:15 Frukost 09: Alle: Felles info 09:30-11:30 Alle sjå tabell med info påmelding til aktivitetar på skjema 11:30-12:45 Lunsj 13:00-13:30 Oppsummering - Takk for no og god tur heim! Obs! Det kan bli endringar i programmet! Oppdatert program deler vi ut når de kjem. Obs! Ungdomar kan velge om dei vil vere med på forelesing for vaksne, eller aktivitetar for barn.

5 Bindande påmelding innan 20. august: Skjemaet kan du fylle ut, scanne og sende til eller pr.post: Sissel Jensen, Stavdalslia 13, 6817 Naustdal Treng du hjelp til å fylle ut påmeldinga, kan du ringe Stig Moltumyr etter kl. 17:00 på mobil: Huks å få med alle opplysningane nedanfor. Har de spørsmål om mestringskurset, er det berre å ta kontakt- Påmelding: For val av aktivitet, fyll i følgande kode: Kontaktperson: Fagleg opplegg: F Adresse: Internasjonal leik: I Telefon heime: Mobil: Rappellering: R Epost: Kano: K Natursti: N Bogeskyting: B Formingsaktivitet: A Førenamn Etternamn Alder på barn Laurdag føremiddag (F eller I) Aktivitetar laurdag ettermiddag og søndag føremiddag (R, K, N, B eller A) 1. val 2. val 3. val Pris vaksen: kr Pris barn: kr (5 til og med 13 år) 5

Velkommen til mestringskurs på Innvik Fjordhotell 8.-10. november 2013!

Velkommen til mestringskurs på Innvik Fjordhotell 8.-10. november 2013! Velkommen til mestringskurs på Innvik Fjordhotell 8.-10. november 2013! I år er det Dysleksi Nordfjord sin tur og arrangere mestringskurs for medlemane i Sogn og Fjordane. Vi gjentek suksessen frå 2009

Detaljer

Velkomen som konfirmant

Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant Velkomen som konfirmant i kyrkjelydane våre. Velkomen til eit år litt utanom det vanlege. Anten du trur, tvilar eller berre er nyfiken, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja.

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Vi Os kyrkjelyd inviterer til. Konfirmantåret

Vi Os kyrkjelyd inviterer til. Konfirmantåret Vi Os kyrkjelyd inviterer til Konfirmantåret 2015/2016 Nore Neset kyrkje Os Kan du Kyrkjelyd tenkja deg å vera konfirmant i Os kyrkjelyd det komande året? Me kan tilby eit spanande opplegg også i år, som

Detaljer

HARDANGER MARITIME LEIRSKULE MATHILDE

HARDANGER MARITIME LEIRSKULE MATHILDE HARDANGER MARITIME LEIRSKULE MATHILDE INNHALD: Velkomen til leirskulen s. 1 2. GENERELL INFORMASJON, ØKONOMI OG REISE s. 2 Sesong for leirskulen s. 2 Ankomst- og avgangshamn og lengd på tokta s. 2 Pris

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

Til deg som skal gå på

Til deg som skal gå på Til deg som skal gå på Velkomen til eit nytt og annleis skuleår! Søndag 24. august er vi klare for eit nytt folkehøgskuleår. Programmet startar kl 1800, men vi tek imot deg frå kl 1000. Kl 1600 blir det

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon:

OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015. Kontaktinformasjon: OSTERØY KOMMUNE HAUGE BARNEHAGE VELKOMSTSKRIV 2014-2015 Kontaktinformasjon: Telefon kontor/styrar: 56 19 27 65 Telefon Seljehaugen/Humlehagen: 945 08 708 Telefon Eikebakken/Bjørkehatten: 409 12 071 INNHALD

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Parken Hotell, Ålesund Dato: 21.-23. 04.2013 Tid: Kl.17.00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4

Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4 Kurskatalog 27.-29. sept. Storkurshelga 2013 Innhaldsliste: side Psykisk Førstehjelp 3 Voice Broadcast 3 Administrativ Leiing 4 Grunnkurs Organisasjon 4 Temakurs Valnemdarbeid 5 Temakurs Mangfold 5 Introduksjon

Detaljer

Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni

Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni Lyngmo-Glytten 24. årgang - Januar 2015 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo 50 år i 2015 Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR VINTERLEIRAR - sjå baksida for informasjon!!

Detaljer

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang

Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang Radar 2011 nr. 1 Kyrkjeblad for Radøy sokn 27.årgang rkje, ditt val Sett preg på di kyrkje Vil du vere med i soknerådet? Radøy sokn DEN NORSKE KYRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege fellesrådet Radøy

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer