Næringsreiser Sogn og Fjordane 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsreiser Sogn og Fjordane 2013"

Transkript

1 Næringsreiser Sogn og Fjordane 2013 «Mat, helse og aktivitet» Haugland Rehabiliteringssenter Onsdag 02. oktober 2013 v/ leiande sjukepleiar Ellen Eiken

2 Kortversjonen av ein spennande historie Christian Bekker (f. 1877) var overrettsaksførar med stor eigedom på Haugland. Han vart nesten 103 år og testamenterte heile sin eigedom til Sogn og Fjordane Røde Kors. Vilkåret var at det skulle nyttast til humanitære og inspirerande formål.

3 Sogn og Fjordane Røde Kors starta restaurering og utbygging i 1981: - Bekkerhuset - Hybelhus (flyktningar) - Ferie-, fritids- og aktivitetssenter - Sommarleirar - Leirskule

4 Samtidig var det utarbeidd planar for eit helsesport- og rehabiliteringssenter som skulle bli Vestlandets svar på Beitostølen. Lions sin Røde Fjær aksjon i 1987 gav kr. 19,6 mill. til vidare bygging, og gjorde det mogleg å realisere draumen.

5 24. oktober 1992 vart Haugland Helsesportsenter opna av HM Kong Harald og Erling Stordahl. Heile senteret stod ferdig i 1994.

6 Røde Kors si satsing på Haugland gjorde at den internasjonale organisasjonen United World College vart knytt til området. I september 1995 vart Røde Kors Nordisk UWC opna av HM Dronning Sonja og Dronning Noor av Jordan.

7 United World College Røde Kors Nordisk International Baccalaureaute (IB) over to år. Ressurssterkt fagmiljø som har mykje å tilføre både rehabiliteringssenteret, lokale skular/vgs og regionen

8 Haugland Rehabiliteringssenter Spesialisert rehabilitering

9 Helse Vest Haugland Rehabiliteringssenter ligg under spesialisthelsetenesta, og er i dag leiande senter for rehabilitering i Helse Vest. Pasientar vert tilvist til oss frå: Hordaland: 60% Sogn og Fjordane: 25% Rogaland: 12% Andre regionar: 3%

10 Spesialisert rehabilitering - betyr at vi må ha spesialistkompetanse! Haugland Rehabiliteringssenter har utvikla seg til å bli eit av fylkets største fagmiljø innan helsefag

11 Kompetanse: Helsefag Spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering: 210% stillingar Spesialist allmennmedisin: 100% stilling Lege i spesialisering: 100% stilling Spesialist fysioterapi: 80% stilling Fysioterapeutar: 900% stillingar Turnuskandidat fysioterapi: 100% stilling Sjukepleiarar: 840% stillingar Ergoterapeut: 100% stilling Idrettspedagog: 400% stillingar Klinisk ernæringsfysiolog: 100% stilling Attføringskonsulent: 80% stilling Assistentar: 330% stillingar

12 Kompetanse: Administrasjon og drift Administrerande direktør Økonomi og personalleiar Kvalitetsleiar Driftsleiar Kontorleiar Inntaksmedarbeidarar Resepsjonsmedarbeidarar Kultur- og fritidskoordinator Reinhaldspersonale Kokk og kjøkkenpersonale Teknisk stab

13 Kompetanse: Forsking Haugland Internasjonale Forskings- og Utviklingsselskap (HIFUS AS): Forskingsselskapet er eigd av Fjaler Kommune, United World College og Haugland Rehabiliteringssenter. Dagleg leiar (PhD) i 100% stilling. PhD-stipendiat: 100% stilling. Tilknytta Hemil-senteret ved Universitetet i Bergen. To andre PhD-stipendiatar er tilknytta Haugland Rehabiliteringssenter i samband med deira doktorgradsarbeid.

14 Bemanning 2013 Haugland Rehabiliteringssenter Totalt er det 65 årsverk fordelt på 80 tilsette. Det gjer senteret til ein av dei største arbeidsplassane i regionen. Tar ein med UWC er det om lag 140 tilsette på Haugland.

15 Rekruttering Utdanningsstillingar: Lege i spesialisering, turnuskandidat fysioterapi Hospitering for helsepersonell Praksisplass for studentar (idrett, fysioterapi, sjukepleie, ergoterapi, ernæring) Utadretta verksemd som t.d. kurs for helsepersonell

16 Utfordringar m.o.t. rekruttering/ bemanning Lokalisering (+/-) Samferdsle Nærleik til fagmiljø Bustader

17 Styrkar i samband med rekruttering/ bemanning Stor arbeidsplass Profesjonell organisasjon Stort fagmiljø Kombinasjon av unge og meir erfarne kollegaer Aktivt og positivt miljø Attraktive treningsfasilitetar

18 Rekrutteringsbehov i framtida Helsefagarbeidarar: Høgskule-, universitets-, master- og spesialistnivå. Administrasjon og drift: Fagbrev, høgskule-, universitets og master-nivå Forsking: Stipendiatar, PhD.

19 Spennande forsking Samarbeid mellom HIFUS, UWC og Rehab. KaNo? - unge kreftpasientar Opp å gå, opp og stå! - landmineofre Samhandlingsprosjektet Kreftprosjektet - oppfølging

20 Haugland i dag - Haugland framover

21 Næringsreiser 2013 «Tverrfaglig samarbeid kring mat og helse»

22 RKHR mål for pasienten *auke arbeidsmessig og sosial deltaking *auke fysisk og psykisk kapasitet *redusere følgetilstand

23 «Tverrfaglig samarbeid kring mat og helse» *Før ankomst: -pasientskriv -preutfylling *Ved ankomst: -mottak *kva er pasienten si målsetting? -spesialkost *samarbeid sjukepleie kjøkken Ernæringsfysiolog/ driftsleiar Undervisning + samtale

24 «Tverrfaglig samarbeid kring Fagkompetanse kjøkken: 1 kokk m/fagbrev 2 kokker u/fagbrev 9 kjøkkenassistentar mat og helse» Det er alltid ein kokk og ein kjøkkenassistent på tidligvakt og seinvakt.

25 «Tverrfaglig samarbeid kring mat og helse» Kjøkken tilbyr gode, næringsrike og varierte måltid Ståande buffet Pasienten sitt ansvar- må ta eigne val

26 «Tverrfaglig samarbeid kring mat og helse» Utfordringar: Pasientar med ulikt behov Overvektige: - ønskjer vektnedgang Undervektige: - ønskjer vektauke - appetittelig Nevrologisk sjukdom - god tid rundt måltid - tilgjengelegheit - hjelpebehov Individuelle samtaler

27 «Tverrfaglig samarbeid kring mat og helse» Kognitiv terapi Mye brukt innan behandling av angst, depresjon, smerte Situasjon- tanke-følelse Avhenger av tidlegare opplevingar Våge å så tvil om tanken alltid er sann Finne en alternativ tanke - tro på den Kan risikere betring!

28 Overspisingssirkelen: Situasjon: fredagskveld syndrom Følelse: Irritert, Nedstemt, trøytt, sint++++ Antakelse om spising: -Hjelper på følelser Automatisk tanke: -Held ikkje ut: gir trang, lyst, sug Overspising Skaffe Indre samtale som gir lov: -F.eks: berre denne eine gongen

29 «Tverrfaglig samarbeid kring mat og helse» *Tilbakefall er ein del av læringsprosessen *Lære og sjå kvifor det skjedde *Fortsette i det nye sporet *Trappetrinnsmodellen *Mestringskjensle

30 «Tverrfaglig samarbeid kring mat og helse» Turar x 1 pr veke: *i skog og mark *på sjøen *på fjellet PAUSEN

31 «Tverrfaglig samarbeid kring mat og helse» Friluftsdag x 1 pr veke: *fisk *krabbe *sopp *bær *bål *lunsj ute Å motivere og involvere pasienten i eiga behandling, er avgjerande for eit positivt resultat

32 «Tverrfaglig samarbeid kring mat og helse» Endring er ei reise, ikkje ein destinasjon

33 «Tverrfaglig samarbeid kring mat og helse»

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Prosjektet er leia frå Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS (RKHR)

Detaljer

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Hardangerbadet. Prosjektomtale. 14. februar 2014. eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam

Hardangerbadet. Prosjektomtale. 14. februar 2014. eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam Hardangerbadet eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam Prosjektomtale 14. februar 2014 1 Hardangerbadet (HB) - eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter er under

Detaljer

Årsmelding frå styret 2012

Årsmelding frå styret 2012 Årsmelding frå styret 2012 Der ein sa at 2011 var det beste året i Helse Vest si ti år lange driftshistorie, kan ein no konstatere at resultata for 2012 er enda betre. Føresetnadene er dei beste for å

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune

Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune Foto: Heidi-Inren Wedlog Olsen Ein tydeleg medspelar Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrådmannen november 2011 Innhald Innleiing Innleiing 3 Målsetting 4 Målgrupper 4 Struktur 5 Intern

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA

ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA Ein ny start for Os! VALPROGRAM Os Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2011-2015 ARBEIDERPARTIET GJER DET SOM ER NØDVENDIG FOR AT ALLE SKAL HA DET BRA DEN NYE OS-AVTALEN VALPROGRAM 2011-2015 VALPROGRAM

Detaljer

HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE TVERRFAGLEGE VIDAREUTDANNINGAR

HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE TVERRFAGLEGE VIDAREUTDANNINGAR AKTIV OMSORG; FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVINGAR I HELSE- FREMJANDE ARBEID AKUTTSJUKEPLEIE FOR KOMMUNEHELSETENESTA ALDRING OG ELDREOMSORG FORDJUPING I ALDRING OG ELDRE- OMSORG / SOMATISKE SJUKDOM- MAR

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE 1 Årsmelding OMSORG HEIMETENESTER (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om OMSORGSAVDELINGA : 1. BU- OG LEVEKÅR Gol kommune skal vera ein kommune

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

Innspel frå administrasjonen

Innspel frå administrasjonen Kvinnherad kommune Innspel frå administrasjonen til ny kommuneplan, samfunnsdelen Verksemd for Samfunnsutvikling 21.12.2011 Innhald Barnehage... 3 Grunnskule... 5 Tiltak for familiar med små barn... 6

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet og pasienttryggleik

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR)

ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) 04/2011 ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Har plassert rehabilitering inn i samhandlingsreforma I ein fersk rapport har Helse- og omsorgsdepartementet fått anbefalingar for korleis

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10.

MÅLSETJING FRIDOM, LIKSKAP OG SOLIDARITET. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. Sogn og Fjordane Arbeidarparti Representantskapsmøte på Sogndal Hotell, Sogndal 6. nov 10. SAK 6/10: PROGRAM 2011-2014 Programnemnda sitt forslag: MÅLSETJING Sogn og Fjordane Arbeidarparti vil ha eit samfunn

Detaljer

Ta fagutdanning. norsk industri treng deg! nesseplast. BIS Production Partner Meir side 6. Havyard Leirvik Meir side 3

Ta fagutdanning. norsk industri treng deg! nesseplast. BIS Production Partner Meir side 6. Havyard Leirvik Meir side 3 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 5. - februar 2011 Havyard Leirvik Meir side 3 BIS Production Partner Meir side 6 Intervju Ørjan Øvstetun Meir side 6 DETTE ER PRO E Elkem Bremanger Kunnskapsminister Kristin

Detaljer