LYDEN AV MENNESKET helsefremming og innovasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYDEN AV MENNESKET helsefremming og innovasjon"

Transkript

1 LYDEN AV MENNESKET helsefremming og innovasjon Konferansen med tema helsefremming og innovasjon har som mål å skape synergiar mellom forsking, næringsliv og helsetenester med fokus på tenestedesign og bærekraftig utvikling. Vidare mål er å danne nettverk på tvers av privat og offentleg sektor, utdannings- og forskingsmiljø, frivillige og befolkninga, som saman kan skape nye løysingar for utfordringane vi står ovanfor i dag og i framtida, blant anna innan minoritetshelse, livsstil og levevanar, arbeidsplassen som helsefremmande arena og kunnskapsbaserte tenester. Arrangørar: Dato: februar 2015 Stad: Haugland, Flekke i Fjaler Påmelding innan 21. januar 2015 Frå idè til innovasjon alt går! Har du eit godt døme på ein ide som vart verkeleg? Alle som har erfaring eller kunnskap frå helsefremming eller innovasjon inviterast til å sende inn samandrag og få moglegheit til å presentere historia si på konferansen. Frist: 21. januar 2015 epost: tlf: Medarrangørar: Haugland internasjonale forskingsog utviklingssenter AS (HIFUS) I samarbeid med

2 LYDEN AV MENNESKET helsefremming og innovasjon ONSDAG 11. FEBRUAR 1100 «Begrensingene finnes kun i eget hode mulighetene likeså» Cato Zahl Pedersen. I auditoriet på UWC. Innlegg støtta av Avans AS 1200 Lunsj og registrering ved Høegh-senteret 1300 Velkommen til konferansen v/ordførar i Fjaler kommune Arve Helle 1315 Presentasjon av Hauglandsmiljøet v/arne Osland, utviklingsdirektør United World College, Red Cross Nordic v/ Inger Johanne Osland, direktør Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter v/anette B. Wolff, direktør Haugland Internasjonale Forskings- og utviklingssenter 5 minutt strekkpause 1400 «Hva er helse?» Lisa Vivoll Straume, gründer og dagleg leiar i MIND:AS 1445 Kaffipause 1500 «Mennesket som ressurs» Eirik Fismen, overlege og spesialist i fys.med og rehabilitering, Haugland Rehabiliteringssenter 5 minutt strekkpause 1545 «Sosiale skilnader i helse» Heidi Bergsli, Sosialforsk Høgskolen i Oslo og Akershus 1630 Kaffipause 1645 «Når avstander elimineres, hvilke muligheter kan det gi fylker med store distanser?» Jørn Mikalsen. Seevia 5 minutt strekkpause «Minoritetshelse» 1815 Arild Aambø, seniorrådgjevar Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse 1830 Uteaktivitet v/uwc-elevar 2000 Middag på Høegh-senteret med kulturelle innslag Antrekk: Casual

3 LYDEN AV MENNESKET helsefremming og innovasjon TORSDAG 12. FEBRUAR 0900 Vi startar dagen med lett morgonaktivitet i auditoriumet på UWC. Leia av morgonfrisk idrettspedagog ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter «Frå idé til prosjekt» Geir Kåre Resaland, høgskulen i Sogn og Fjordane 5 min strekkpause 1000 «Alt er mogleg - nokre dømer frå idé til innovasjon» Presentasjon frå ulike suksesshistorier 1045 Kaffipause 1100 «Behovsdrevet innovasjon behov, marked, løsning. Man jobber alltid parallelt med disse tre dimensjonene. Kunnskap om brukerbehov, marked og eksisterende løsninger er avgjørende for å lykkes med nye innovasjoner». Hanne Ekran Thommassen, InnoMed 5 min strekkpause 1145 Introduksjon til idédugnad Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane vil resten av dagen leie idédugnaden. Her blir det aktiv deltaking og moglegheit til å hauste av kvarandre sin kompetanse for saman å skape nye løysingar for utfordringane vi står ovanfor i dag og i framtida 1215 Lunsj i Høegh-senteret 1315 Idédugnad Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane 1515 Oppsummering av dagen og myldring 1530 Vel heim

4 FØREDRAGSHALDARAR Cato Zahl Pedersen er for mange kjent som vinnar av 13 gullmedaljar i ulike greiner for Noreg i Paralympics. Han har gjort ein stor innsats for at andre skal få oppleve mesitring, til dømes med å etablere og leie CatoSenteret, eit eige senter for meistring og rehabilitering. Pedersen er oppteken av moglegheiter, motivasjon og samhandling. I dag jobbar han som coach for Olympiatoppen. Lisa Vivoll Straume er gründer og dagleg leiar i MIND: AS. Ho leverte nyleg si doktorgradsavhandling ved NTNU, og har opparbeida seg ein unik kombinasjonskompetanse på forsking og praksis innan positiv psykologi. Lisa er også kjent frå NRK-serien "Oppdrag Lykke". Eirik Fismen er overlege med spesialisering i fys.med og medisinsk ansvarleg på Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter. Her har han bygd opp eit unikt kompetansemiljø innan helsefremming og kognitiv terapi. Fismen brenn for ressursfokuset og deltaking, og har lang erfaring innan rehabilitering og helsesport-faget. Heidi Bergsli er forskar ved Fakultet for samfunnsfag, Høgskulen i Oslo og Akershus. Bersgli er forfattar av «Helse og frafall i videregående opplæring»; ein underlagsrapport til prosjektet Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt, Geir Kåre Resaland har doktorgrad i fysisk aktivitet og helse, og arbeider no som førsteamenuensis på Høgskulen i Sogn og fjordane. Han er vidare prosjektleiar i ASK-studien; «Active Smarter Kids; Fysisk aktivitet i skulekvardagen kva gjer det med barna?» Arild Aambø er utdanna lege og jobbar som seniorrådgjevar i nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse, NAKMI. Aambø har mange års erfaring med tematikk og arbeid innan minoritetshelse. Faglege interesser er blant anna klinisk kommunikasjon, mesitring, empowerment og sosial kapital.

5 Hanne Ekran Thommassen er designar i SINTEF Teknologi og samfunn, utdanna sivilingeniør i industriell design ved NTNU, og jobbar med tenestedesign i innovasjonsprosjekt for helse- og omsorgssektoren. Ho er òg prosjektleiar for kunnskapsutvikling og formidling i InnoMed, eit nasjonalt kompetansenettverk for behovsdriven innovasjon i helse- og omsorgssektoren. Jørn Mikalsen er dagleg leiar i Seevia, ein teneste som gjer det enklare å bruke videokonferanseutstyr. Med lang fartstid innanfor digital samhandling vil Mikalsen dele nokre av sine erfaringar og korleis han ser digital samhandling som en nøkkelfaktor for å kunne lykkast med å møte utfordringane i eit fylke med lange avstandar. Anette Bøe Wolff er dagleg leiar ved Haugland internasjonale forsking- og utviklingssenter (HIFUS). Ho disputerte for doktorgraden i 2005 og har brei erfaring innan forsking, rettleiing av forsking og administrativt arbeid rundt forsking og prosjektleiing. Anette har vore forskingskoordinator for Høgskulen i Sogn og Fjordane og er tilsett som forskar ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Inger Johanne Osland er administrerande direktør ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter. Ho er utdanna cand.scient frå Norges idrettshøgskole og har seinare utdanning innan organisasjon og leiing. I tillegg til erfaringa frå rehabiliteringsfeltet, har ho tidlegare erfaring frå undervisning og forsking. Arne Osland er utviklingsdirektør på UWC Røde Kors Nordisk. Han har bakgrunn som lektor i Nordisk språk og litteratur. Frå UWC RCN og Atlantic College har han mange års erfaring med utdanning i fredens teneste. Frå idé til innovasjon - desse bedriftene er førebels klare, og fleire kjem KvalitetsLosen leverer system og kompetanse innan kvalitetsstyring til alle typar næringar. Dei legg vekt på å utvikle løysingar og tenester som gjer det mogleg for leiarar å ivareta og styre organisasjonane si utvikling, drift og leveransar. Avans AS utviklar og leverar komplette bransjeløysingar for rehabiliterings- og opptreningssenter, samt attførings- og vekstbedrifter. Tett samarbeid med fleire av dei største aktørane i marknaden og ein brukarstyrt utvikling er faktorar som gjer at Avans kan levere komplekse, moderne og intuitive løysingar. Seevia er ein del av IKT-miljøet i Måløy som har sett utfordringane i Sogn og Fjordane, med store avstandar og lang reisetid, som eit stort fortinn for å lukkast nasjonalt og internasjonalt. Målet til Seevia er å gjere videokonferanse like enkelt å bruke som ein mobiltelefon.

6 PRAKTISKE OPPLYSINGAR PÅMELDING VIA Kunnskapsparken Sogn og Fjordane sine nettsider. Link her: Påmelding innan 21. januar 2015 DELTAKARAVGIFT 1900,- for heile konferansen inkludert lunsj to dagar og middag første dag. Studentpris: 1200,- KONTAKTINFORMASJON For spørsmål, kontakt HIFUS: e-post: telefon: : REISE Haugland ligg i Fjaler kommune, om lag 11 km frå kommunesenteret Dale. Næraste flyplass er Bringeland Lufthamn Førde. Herifrå går buss til Dale. Tar du Norled sine hurtigbåtar frå Bergen eller Nordfjord kan du gå av i Askvoll eller Rysjedalsvika. Skyss frå overnatting til konferansestaden vert ordna. Opplys ved påmelding til konferansen om du treng skyss eller har nokre matallergiar. OVERNATTING Det er avgrensa med overnattingskapasitet i vår region så vi må nytte fleire tilbydarar. Det er reservert alle sengene på tre overnattingsbedrifter tom 21. januar så ver tidleg ute med å bestille. Om det er nokon av dykk som har høve til å bu på dobbeltrom set vi pris på om de gjer det. Merk bestilling med «Lyden av Mennesket» Dale Motell https://www.facebook.com/dalemotell?ref=ts&fref=ts Telefon: Epost: Askvoll Fjordhotell Tlf Epost: Yndestad Gard Tlf: Epost: Prisane er differensiert så dei får du oppgitt frå den enkelte tilbydar. Andre tilbydarar i området finn de via denne lenkja: Overnatting Fjaler

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Prosjektet er leia frå Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS (RKHR)

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon

MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon INSPIRASJON MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon ungdomskonferanse ungdomskonferanse Ferjefri E39 og nye moglegheiter grenselaust kultursamarbeid

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen L41 Masteroppgåve i Verdibasert leiing Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen Ein studie i to distriktskommunar med utgangspunkt i det nasjonale prosjektet «Samarbeid

Detaljer

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN Saksframlegg Dato Referanse 22.10.2010 2010/350-5121/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 10/56 Høgskulestyret 04.11.2010 STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR)

ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) 04/2011 ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Har plassert rehabilitering inn i samhandlingsreforma I ein fersk rapport har Helse- og omsorgsdepartementet fått anbefalingar for korleis

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Halvvegsrapport / August 2014 FORORD Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT) utgir denne rapporten om omsorgsteknologi i Lindås

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord

Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord Vestlandsforsking-rapport nr. 14/2012 Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord - Evaluering av elektronisk verktøy til kommunikasjon mellom lærarar, elevar og foreldre i Nordfjordskulane Øyvind Heimset

Detaljer

Stadbasert entreprenørskap og læring

Stadbasert entreprenørskap og læring Stadbasert entreprenørskap og læring Studietur/fagtur 19. - 22. oktober 2011 Cotswold i England: Ruskin Mill Educational Trust Nailsworth Stroud Cotswold landskapet, jan. 2007 Påmelding til Ressurssenteret

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Årsmelding frå styret 2012

Årsmelding frå styret 2012 Årsmelding frå styret 2012 Der ein sa at 2011 var det beste året i Helse Vest si ti år lange driftshistorie, kan ein no konstatere at resultata for 2012 er enda betre. Føresetnadene er dei beste for å

Detaljer

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark Årsmelding 2011 Betre gründarhjelp Klyva satsar på familiepark Går for det blå gullet Utdannar seg og flyttar frå Øygarden Konkurrentar og samarbeidspartnarar Frå bygdesentrum til bysamfunn Ny næring i

Detaljer

Kva kunnskapsbehov har småsamfunn?

Kva kunnskapsbehov har småsamfunn? Arbeidsrapport nr. 200 Jørgen Amdam og Geir Tangen Kva kunnskapsbehov har småsamfunn? Kartlegging av lokale forskings- og utviklingsbehov VOLDA 2006 Prosjekttittel Prosjektleiar Finansiering Medforfattar

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Arbeiderpartiet er grunnlagt som en del av arbeiderbevegelsen for å kjempe for bedre forhold for vanlige arbeidere. Det er en kamp som har vært svært vellykket

Detaljer

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 Møre og Romsdal meir verdiskaping av kvar FoU-krone Innhald 1. Kvifor ein FoU-strategi... 1 1.1 Kvifor forsking for innovasjon?... 1 1.2 Fylkeskommunen sin rolle

Detaljer

STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling

STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO Kunnskap for utvikling Velkomen til ein heilt spesiell høgskule! Høgskulen for landbruk og bygdenæringar (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr fleksible

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer