Ren REN Info. narvik var hver dag. Et informasjonsmagasin fra fra Narvik VAR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ren REN Info. narvik var hver dag. Et informasjonsmagasin fra fra Narvik VAR. www.narvikvar.no"

Transkript

1 Ren REN Info Et informasjonsmagasin fra fra Narvik VAR 01 narvik var hver dag 1

2 Innhold Vannavgiften reduseres... Varsel på telefonen... 3 Sliter med returpunktene... 4 Trøbbel for søppelbilen... 5 Toppkarakter fra mattilsynet... 6 Trenger hjelp med dunkene... 6 Tok masteroppgave... 7 Historien om Narvik VAR... 8 Ny teknikk for rørskifting Nytt avløpsanlegg i Håkvik Sikrer godt vann på Virak Ny driftsoperatør Prosjekter og hovedplaner leder Narvik VAR gir ut Ren Info en gang i året, slik at du som innbygger skal få litt informasjon om hva Narvik VAR jobber med. Målet med våre tjenester er at dere ikke skal merke oss, samtidig som vi gjerne vil at dere skal vite hvem vi er. Vannet skal fosse ut av springen, avløpet skal forsvinne ut, og søpla skal bli borte på din tømmedag. Vi jobber derfor kontinuerlig med å forbedre oss. Vi bruker mye tid på forebygging, slik at vi har vannverk, renseanlegg, pumpestasjoner og vann- og avløpsledninger som kan vare lenge. I tillegg driver vi med fornyelse/rehabilitering på eksisterende nett. Dette gjør vi for å kunne levere en god og sikker tjeneste til alle innbyggerne i Narvik. Det er jo du som innbygger som betaler for tjenesten, og Narvik VAR drives til selvkost. Det vil si at det er du som innbygger som i form av gebyrer betaler for de tjenestene Narvik VAR leverer innenfor vann, avløp og renovasjon. Vi er opptatt av å forvalte pengene på en best mulig måte. Samtidig som vi ønsker å holde en god fornyelesetakt, er vi selvfølgelig også opptatt av å holde gebyrene så lav som mulig, og i 011 var vi femte billigste kommune i Nord Norge, og på landsbasis lå vi på 41. plass av 439 kommuner, og det er jo noe vi må si oss fornøyd med. Narvik VAR ønsker alle våre abonnenter en flott sommer. Trude Bertnes Daglig leder Narvik VAR Setter ned vannavgiften På grunn av at driften har gått med overskudd de siste årene må Narvik VAR nå sette ned vannavgiften med 4 prosent. Det innebærer en reduksjon på ca 350 kroner for en gjennomsnittsbolig. Årsaken til at gebyret for vann er satt ned så mye skyldes at området vann har hatt overskudd i regnskapet de siste år. Dette er et resultat av at vi ikke har fått utført alle planlagte investeringer de siste årene, og at lånerenten har vært lavere enn vi har budsjettert. Et overskudd skal da øremerkes og avsettes til fond for senere års bruk. Narvik VAR har i år da valgt å sette ned gebyret og bruker pengene som er avsatt på fond istedet for å kreve inn gebyrer, sier økonomisjef Per Inge Lyngvær. Resultatet av reglene er at gebyrene må settes tilbake til 010-nivå til neste år igjen. Det er dessverre de reglene vi må følge, sier han. Produsert av: Arena Kommunikasjon Narvik VAR KF Vann avløp, renovasjon Postadresse: Narvik VAR KF, Narvik kommune, 851 Narvik Besøksadresse: Teknisk rådhus, Brannbakken,. etasje Vakttelefon: Telefon: Telefax E-post: Åpningstid:

3 Når får du direkte varsling fra VAR For å nå ut bredest mulig ved varsel om vann avstengninger, rengjøring av ledningsnett og annen viktig informasjon, benytter nå Narvik VAR seg nå av telefonvarsling direkte til abonnentene. Varsling skjer ved at det sendes ut automatisk talemelding til alle fasttelefoner, og en SMS til alle mobiltelefoner som er registrert på de adressene det gjelder. Dette er en veldig effektiv måte å varsle abonnenter hvis det oppstår lekkasjer, stenging eller andre avvik i områder av byen. Da kan vi velge ut alt fra enkelthus, gater, bydeler, eller hele kommunen om nødvendig å sende ut en beskjed beboere i de aktuelle områdene, sier Torunn Eide. Tidligere ble planlagte vannavstenginger, arbeid på ledningsnettet eller pluggkjøring av ledninger kun offentliggjort med avisannonser. Nå blir det mindre annonsering. Vi opplever at varsling på SMS eller fasttelefon er svært effektivt, og vi har mye større fleksibilitet i forhold til å nå frem direkte til dem det gjelder. Vi har også brukt systemet for å gi beskjeder fra renovasjonsavdelingen ved ruteendringer rundt høytider, etc, sier Torunn Eide. Ved noen tilfeller er det vanskelig å nå fram med informasjon. Dette gjelder for eksempel når telefon er registrert på firma, ved manglende flyttemelding, når abonnenter har hemmelig telefonnummer og når abonnenter har postboksadresse. Det er derfor viktig at innbyggerne sjekker om de er oppført i 1881 med korrekt adresse og telefonnummer, da vi henter informasjon herfra, sier hun. Bedrifter og virksomheter som er veldig sår- Får DU melding? bare eller vil kunne oppleve kritiske situasjoner ved bortfall av for eksempel vann bør registrere nøkkelpersoner som ikke fanges opp gjennom opplysningen Dette kan være vaktmester, daglig leder, driftsansvarlig, eiendomsforvalter, styreleder i borettslag, HMS-ansvarlig osv, må registrere kontaktpersoner på Alle telefonnumrene som varsles hentes fra Opplysningen På nettsidene til Opplysningen 1881 kan du sjekke om du står oppført med riktig telefonnummer og adresse. Dersom du ikke står oppført med riktig opplysninger kan du endre kontaktinformasjon på Opplysningen 1881, under funksjonen Endre dine opplysninger. Tjenesten er gratis. Hvis du har skjult nummer eller av andre årsaker ikke er oppført i Opplysningen 1881, kan du logge deg inn på Her kan du legge til ditt telefonnummer i tilleggsregistret slik at du blir inkludert i varslinger som angår deg. Tjenesten koster 1 krone. For ytterligere informasjon, kontakt Narvik VAR eller se Ren Info nr Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF 3

4 Sliter med returpunktene Selv om Narvik VAR jobber iherdig med å holde returpunktene i orden, er det ikke like pent over alt. Returpunktet i Snorres gate ser virkelig bra ut. Dette returpunktet har vi renovert og her er folk flinke til å holde orden, sier Eirik Melkersen ved renovasjonsavdelingen. 4

5 Har gjort tiltak Narvik VAR jobber kontinuerlig med å forbedre og holde returpunktene så pene som mulig. Slik vil vi ikke ha det. Returpunktene er til for at man skal kaste mindre mengder avfall og skal ikke erstatte miljøstasjonen til HRS på Djupvik. Vi har totalt 15 returpunkter spredt rundt blikkbokser, plast, papir og på enkelte over hele kommune, fra Skjomen i sør til returpunkt klær og bølgepapp. Vi ser at Bjerkvik i nord. Det er en stor utfordring for noen bruker returpunktene som erstatning oss å holde disse i orden hver eneste dag, for miljøstasjonen på Djupvik. Det er ikke intensjonen. Resultatet er overfylte konteinere derfor trenger vi hjelp fra brukerne av returpunktene, sier leder for renovasjon, Georg og avfall som eksempelvis store mengder Johansen. bølgepapp, hageavfall, bygningsmaterialer, etc blir stående og slenge rundt konteinerne. Et av problemene er at folk setter fra seg Dette skaper utrivelige situasjoner og gjør at ting utenfor konteinerne som ikke får plass. returpunktene ikke blir seende ut. Man skal Dette kan bero på en misforståelse blant huske på at i veldig mange tilfeller så er det enkelte. noen innbyggere som har returpunktene i sitt nærmiljø, og man bør ta hensyn til at de Returpunktene er til for å kaste mindre mengder avfall, som glassbeholdere, Georg gjerne vil ha det rent og pent rundt seg, sier Johansen. Nylig ble returpunktene ved Rema, Snorres gate, Framnes og Beisfjord rustet opp. Der er det også plassert ut egen konteiner for bølgepapp. Det ser ut til å virke. På disse returpunktene er det virkelige blitt fint, og vi ser at når returpunktene er pene og i orden er terskelen for å rote det til mye høyere. Vi jobber derfor med å ruste opp de resterende returpunktene også, sier Georg Johansen. Så oppfordringen blir da Oppfordringen blir rett og slett at man tar hensyn til nærmiljøet rundt seg og bruker returpunktene slik de skal brukes, sier han. Det avfallet som ikke får plass i kontainerne eller ikke skal leveres der skal innbyggerne levere på Djupvik. Trøbbel med busker og kratt På en del private veier er det etter hvert blitt et stort problem at busker og trær skraper opp og ødelegger deler på søppelbilene. Det håper Per Sverre Simonsen man skal få gjort noe med. Narvik Var kjører tusenvis av kilometer med søppelbilene, og guttene som kjører bilene tar vare på dem som om det var deres egne biler, men skader oppstår, og ofte skyldes dette at greiner fra trær skraper opp bilene og knuser både speil og rotorlys. Det er faktisk blitt et ganske stort problem. Vegetasjonen vokser, og med søppelbiler som er 3,60 meter høye er det ikke like enkelt å forutse problemene. Derfor oppfordrer vi alle eiere av private veier til å ta en kikk og fjerne busker og kratt som er i veien for oss, sier Georg Johansen. Dette er trøbbel. Når søppelbilen skal passere trange veier med mye busker og kratt, opplever man stadig at både speil og rotorlys knuses, lakken skrapes opp og det hender til og med at trær ramler ned på renovatørene som står bak på bilene. Ren Info nr Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF 5

6 Alt på stell I mai gjennomførte Mattilsynet revisjon av Narvik og Bjerkvik vannverk Dette er en del av et nasjonalt tilsynsprosjekt. Konklusjonen i vår rapport er at Narvik VAR har alt på stell, sier Tore Nikolaysen og Marit Hagen Johansen ved Mattilsynet i Narvik. Vi blir kontrollert på hvordan vi sikrer at ledningsnettet leverer trygt og nok drikkevann til innbyggerne, samt hvordan vi sikrer god styring og kontroll med drift og vannkvalitet i nettet, sier avdelingsleder vann og avløp, Frank Berntsen. Mattilsynet kontrollerte blant annet ledningsnettet, internkontrollen, rutiner og beredskapsplaner i den omfattende kontrollen. Konklusjonen var at begge vannverkene framsto som seriøse og meget veldrevne vannverk og de ansatte hadde stor forståelse og innsikt i sine arbeidsoppgaver. Vi er veldig fornøyd med konklusjonen. Vi har et meget godt samarbeid med Mattilsynet, og vi er opptatt av å sikre god vannkvalitet til alle abonnenter i hele kommunen, og det klarer vi, sier en fornøyd Frank Berntsen. Vær nøye med plasseringen Følg pilens anvisning på boksen, så går tømmingen mye enklere. I fjor sommer innførte Narvik VAR en ny ordning for tømming av avfallsdunker med automatisk tømmesystem. dette har vist seg å være en svært effektiv måte å innhente avfall på, men dette betinger at abonnentene setter boksene på riktig plass og riktig vei. Stort sett har dette gått veldig bra, men det er enkelte plasser vi har slitt litt med at dunkene står feil plassert eller feil vei. Dette medfører at sjåføren må ut av bilen for å sette dunkene riktig. Det er tidkrevende og senker effektiviteten, sier Georg Johansen. På alle dunker er det en pil som viser hvilken vei den skal stå. Sjekk dunken nøye og plasser den riktig, oppfordrer Per Sverre Simonsen. På alle dunker er det en pil som viser hvilken vei den skal stå. Sjekk dunken nøye og plasser den riktig, oppfordrer Per Sverre Simonsen. 6

7 Masteroppgave og fast jobb Geir Hansen fra Narvik avsluttet nylig sin masteroppgave i vann- og avløpsteknikk ved Narvik VAR. Nå, er han fast ansatt som VA-ingeniør i foretaket. Helt siden jul har han jobbet full tid, og vel så det med sin masteroppgave, som var å kartlegge lekkasjer på vannledningsnettet i Narvik. Jeg har kartlagt og laget et grunnlag for videre planlegging av lekkasjereduksjon. Oppgaven min nå som fast ansatt er blant annet å videreføre dette arbeidet, sier Geir Hansen. Hans karriere som VA-ingeniør startet med bachelorstudiet Allmenn Bygg ved Høgskolen i Narvik. Deretter gikk turen til NTNU i Trondheim hvor han tok sin mastergrad. Han fikk sommerjobb ved Narvik VAR underveis, og dermed var det helt naturlig at han tok masteroppgaven der. Dette er en glimrende måte å jobbe på. Jeg får jobbe med en helt konkret og realistisk oppgave. Jeg har i tillegg hatt dyktige folk rundt meg som jeg har kunnet støtte meg til. Dette har vært veldig god praksistrening for meg, samtidig som Narvik VAR har fått gjort en jobb de har bruk for. Når jeg i tillegg får fast jobb og Narvik VAR får dekket et behov for VA-ingeniør, må man kunne si at dette er en vinn-vinn situasjon, smiler han. Nye muligheter til neste år Vi jobber nå med et opplegg for hovedoppgave på bachelor-nivå for neste år. Da vil studenter fra Høgskolen i Narvik få muligheten til å ta sin hovedoppgave hos oss, sier Åse Soleng, avdelingsleder prosjekt. Ren Info nr Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF 7

8 Et liv med vann, avløp og Arne Blomli (6) har vært ansatt i kommunen i 37 år, og det er få andre som har vært involvert i større omveltninger i kommunen enn ham Han startet sin karriere hos kommuneingeniøren i Narvik helt tilbake i Kommuneingeniøren hadde da ansvar for både vann, vei, avløp og renovasjon. Arne Blomli har vært med på en yrkesmessig revolusjon siden den gang. Det er klart at det var helt annerledes å jobbe som VA-ingeniør den gang. Alt vi gjorde måtte gjøres manuelt, og vi hadde faktisk egne kontordamer som skrev alt for oss helt frem til Da begynte vi å skrive våre egne sakspapirer, mimrer Arne Blomli. Han har hatt ansvar for det aller meste innenfor sin etat siden 1975, og han har vært med på å innføre de enorme tekniske nyvinningene som har kommet de siste årene. I 1997 tok vi i bruk automatisk driftskontroll. Dette er gradvis utvidet og vi har i dag et hypermoderne anlegg der våre operatører både styrer og overvåker hele vann- og avløpsanlegget i kommunen fra datamaskiner. Det innebærer at de har full kontroll på hele anlegget, uansett hvor de er, sier han og smiler var et merkeår for både Arne og etaten. Da gikk Narvik vannverk over fra å være et av Norges dårligste vannverk til å bli et av landets beste. Dette var et resultat av at vi etablerte vannbehandlingsanlegget ved Taraldsvikfossen. Vi fikk da et lukket vannforsyningsanlegg helt fra Forsnesvann til vannbehandlingsanlegget, der vannet senere ble silt og UV-bestrålt gjennom det som den gang var Norges største UV-anlegg, forteller Blomli. Gjennom sine snart 37 år i kommunen har han hatt mange oppgaver. Ikke bare på vann og avløp. Jeg jobbet en kort periode som parkeringsleder i Narvik og jeg var faktisk med på å innføre parkeringsordningen i Narvik sentrum i sin tid, sier han og ler. Hva husker du best fra alle disse årene? Det som slår meg først er nok de store Arne Blomli har jobbet med vann og avløp i Narvik kommune i 37 år. 8

9 renovasjon endringene vi har hatt rent faglig og arbeidsmessig, men jeg har også mange fine minner fra gode og dyktige kolleger opp gjennom årene. Dessverre har det vært litt for stor utskifting etter mitt syn. Jeg skulle gjerne ønsket at folk ble litt lenger i jobben her før de gikk ut til det private næringslivet. Dette er dessverre en utfordring vi fortsatt kommer til å ha her på Narvik VAR. Det å få tak i, og ikke minst beholde ingeniører og operatører med erfaring og kompetanse blir en stor utfordring, også i fremtiden sier han. Arne Blomli er i dag 6 år, men han vet ikke hvor lenge han blir værende i jobben. Jeg har alltid vært engasjert i jobben min, og jeg merker på kroppen at det har vært mange tøffe år. Jeg har imidlertid trivdes godt, og jeg både har, og har hatt, veldig gode kolleger rundt meg, så det blir uansett vemodig den dagen jeg gir meg, sier han. Byggingen av Ankenes vannbasseng i Historiske tidspunkt for Norges beste drikkevann Det første vannverket i Narvik var privat og ble etablert ca år 1900, to år før byen ble grunnlagt. Dette ble senere overtatt av LKAB I 1947 overtok Narvik kommune dette vannverket fra LKAB. I 195 ble det sprengt tunnel fra Mørkholla til Forsnesvann var året da det ble bygd kloranlegg i Fossestua I 1974 ble det bygd ut tunnel mellom Forsnesvann og Isvatn 1985: Norges største UV-desinfeksjonsanlegg ble ferdigstilt ved Taraldsvikfossen vannbehandlingsanlegg I 1950 ble Bjerkvik vannverk etablert i samarbeid med Forsvaret. Inntaket var da øverst i Prestjordelva. I 1978 ble inntaket flyttet til Vassdalselva. Skjomen fikk eget vannverk i 1991, Virak i 1973 (overtatt av Narvik kommune i 1995) og Djupvik i 1980/ : Narvik VAR KF ble etablert som et kommunalt foretak. 1996: Ny og tidsmessig hovedplan for perioden 1996 til Deler av denne planen brukes fremdeles den dag i dag. Sentral driftsovervåking blir innført. Samtlige installasjoner kunne dermed fjernstyres og -overvåkes. 005 og 008: Narvikvannet ble kåret til Norges beste drikkevann. Ren Info nr Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF 9

10 Ny vannledning i Gate 1 Nå er arbeidet med legging av ny vannledning i øvre del av Gate 1 straks ferdig. Her er den nye vannledningen klargjort for å trekkes gjennom det eksisterende vannrøret i bakken. Denne vannledningen, som er fra 1958, forsyner store deler av sentrum, samt Fagernes og Ankenes med vann. Rørene var i dårlig forfatning og det har tidligere vært lekkasjer på dette rørstrekket, sier prosjektleder Bjørn Sørensen ved Narvik VAR. Det var noen som var litt kritisk til at dere måtte gjøre dette arbeidet i mai/juni med de ulemper det medfører å stenge det ene kjørefeltet av E6. Ja, vi har forståelse for det, men for å unngå tining på grunn av telen i bakken må gravearbeid utføres på denne tiden av året. Vi fant ut at det var best å gjøre dette på denne siden av sommeren, slik at vi var ferdig før ferietrafikken satte inn. Blir det mer graving i Gate 1 framover? Nei, det er ikke planlagt noe arbeid i Gate 1 per dags dato, sier han. 10

11 Spesiell teknikk Den nye vannledningen som ble lagt i Gate 1 strekker seg fra Brannbakken til Storsenteret. Ettersom Narvik VAR brukte en ny teknikk på utskifting av rør ble kun deler av gata gravd opp. Dette er en helt spesiell teknikk der vi trekker det nye røret gjennom det gamle støpejernrøret med et spesielt jekkeutstyr. Det nye røret, som faktisk er større enn det gamle, blir dratt gjennom det eksisterende røret, noe som gjør at vi slipper å grave opp hele strekningen. I dette tilfellet ble metoden valgt i den delen av traseen der det ikke var nødvendig med ekstra oppgravinger for å koble til stikkledninger. Denne metoden er tidsbesparende og skånsomt for miljø og omgivelser sier prosjektlederne Emely Endresen og Bjørn Sørensen. Dette er en forholdsvis ny metode for oss også. Vi har kun brukt den metoden en gang tidligere, i forbindelse med uskifting av vannledning langs jernbanesporet nede i Verkstedbakken. Er dette en kostnadsbesparende metode? Ikke på så korte strekk som dette. Her ville det blitt tilnærmet lik kostnad om vi hadde gravd opp gata. På lengre strekk kan vi spare noe på dette. Selv om det er en kostbar metode kan den være svært effektiv og gunstig i tilfeller der vi ikke ønsker å grave, eller som i dette tilfellet der vi tar hensyn til naboer og omkringliggende forhold, sier Bjørn Sørensen. Røret kobles sammen med en kutter som igjen er festet til en kjede med stål-ledd som drar vannrøret frem. Her forsvinner kutteren inn i det gamle vannrøret......og her kommer det nye vannrøret etter. Midtveis på strekket var det laget et hull i bakken der det skal settes ned en ny vannkum. Her ser man også stål-leddene som er koblet sammen til et kjede. Her passerer det nye røret midtveis Her ser vi maskinen som trekker røret. Maskinen trekker med hele 80 tonn og operatøren tar i mot stål-leddene og lagrer dem i stativene etter hvert som maskinen trekker røret igjennom. Ren Info nr Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF 11

12 Storjobb i Håkvik På grunn av at det eksisterende renseanlegget i Håkvik ikke oppfyller gjeldende rensekrav skal kloakken fra Håkvik nå sendes ut på dypt vann. Det avløpsrenseanlegget som står i Håkvik i dag er et kjemisk/biologisk renseanlegg. På grunn av at ønsket effekt ikke ble oppnådd ble det kjemiske rensetrinnet satt ut av drift. I tillegg er det biologiske rensetrinnet svært slitt. I dag sender vi renset avløp ut i munningen av Håkvikelva, men vi oppfyller ikke gjeldende rensekrav. Vi har fått utslippstillatelse under forutsetning av at det ble utarbeidet en tiltaksplan for renseanlegget, sier prosjektleder Siril Sneve. Tiltaksplanen ble utarbeidet i 009, og flere alternative tiltak ble vurdert. Til slutt landet man på et dypvannsutslipp utenfor Skjomnes. Vi skal koble oss på den eksisterende utslippsledningen ved utløpet til Håkvikelva og forlenge denne ledningen til en ny pumpestasjon som skal bygges like ved oppkjøringen til Håkvikdalen. Derfra blir det gravd ned et 1,3 kilometer langt avløpsrør mellom E6 og gammelveien, forteller hun. Ved bussholdeplassen på Skjomnes skal røret så legges ut i havet og ut på dypt vann. Det er ganske langgrunt i dette området. Avløpsrøret blir lagt ca 1,4 kilometer ut fra land. Avløpet blir renset ved stasjonen i Håkvik før det pumpes ut i havet, forteller Sneve. Forprosjektet er ferdig og detaljplanleggingen er godt i gang. Går det slik Siril Sneve håper, vil arbeidet ta til like over nyttår. Ganske mange grunneiere vil bli berørt av arbeidet. Narvik VAR kommer til å ta kontakt for å gi informasjon, og det vil bli sendt ut forespørsler om arbeidstillatelser. Vi beregner at det nye avløpsanlegget kan tas i bruk i løpet av 013, sier Siril Sneve. 1

13 Her skal det graves. Avløpet starter ved renseanlegget i Håkvik. Avløpet blir deretter ført til krysset opp mot Håkvikdalen hvor det skal bygges en ny pumpestasjon. Avløpsledningen graves så ned langs oversiden av E6 til Skjomnes der den blir ført 1,4 kilomter til havs. Visste du at Narvik VAR drifter fem vannverk: Narvik, Bjerkvik, Djupvik, Vidrek og Skjomen. Narvik VAR drifter fire avløpsrenseanlegg: Narvik (Taraldsvik), Ankenes (Hatteberget), Håkvik og Bjerkvik. Narvik vannverk har kapasitet til å levere 10 liter i sekundet? Leveranse de siste månedene er i gjennomsnitt på 105 liter i sekundet. Årlig vannforbruk Narvik vannverk: (Narvik sentrum, Fagernes, Ankenes og Håkvik) er ca 4 milliarder liter vann. Ledningsnett tilhørende Narvik vannverk har en lengde på 105 km som tilsvarer distansen Narvik Tjeldsundbrua. Narvik avløpsrenseanlegg i Taraldsvik renser ca 9000 kubikk kloakk og overvann pr døgn? (ca 105 l/s) Det leveres ca 15 tonn tonntørrstoff (slam) til HRS hvert år. Ren Info nr Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF 13

14 Like før jul i fjor kunne Frank Berntsen og Narvik VAR ta i bruk det nye vanninntaket på Virak. Sikrer friskt vann på Virak Etter at det nye minikraftverket ble bygd på Virak fryktet man at det skulle gå ut over vannkvaliteten til abonnentene på Virak. Derfor ble Narvik VAR og Nordkraft enige om å flytte vanninntaket 400 meter lenger opp. Vi er veldig opptatt av å sikre god vannkvalitet til alle innbyggerne i kommunen, og når man får inngrep i elveområdet etter en slik småkraftutbygging, kan man risikere at vannkvaliteten blir forringet. I samarbeid med Nordkraft som har bygd småkraftverket, bygde vi en ny demning et godt stykke over det eksisterende inntaket. Nå er vi sikre på at vannet har optimal kvalitet og sikker vannforsyning, sier leder for vann og avløp, Frank Berntsen. Det ble støpt en helt ny demning og lagt nytt isolert rør helt ned til vannverket. Denne jobben ble utført på noen få uker, sent i fjor høst. Jeg vil berømme Nordkraft og prosjektleder Jan Leif Olaisen for den jobben de gjorde med det nye vanninntaket. Alt gikk på skinner og jobben ble utført på rekordtid. På lillejulaften i fjor kunne vi sende vann fra det nye vanninntaket ut i ledningsnettet på Virak, sier en strålende fornøyd Frank Berntsen. 14

15 Ny driftsoperatør I april begynte Kristoffer Kristiansen som driftsoperatør på avløpsavdelingen til Narvik VAR, og han stortrives i jobben. Kristoffer har fagbrev som rørlegger, og det kommer godt med jobben, selv om det ikke stilles direkte krav om å være rørlegger for å være driftsoperatør. Jeg har hatt veldig god nytte av min tidligere yrkeserfaring, men det er mye å sette seg inn i. Det er en ganske annerledes jobb enn det å være rørlegger, sier han. Rørleggeryrket er variert, men denne jobben gir også nye utfordringer hver eneste dag. Det er sjelden noe fasit på det vi gjør, så det handler om å være kreativ, sier han. Jack Nilsen har vært mentor for Kristoffer helt siden han begynte, og han har den ferske driftsoperatøren med seg hver dag. Det er utrolig mye å sette seg inn i, og vi mener det er viktig å ha en å støtte seg til. Vi har mye avansert utstyr og strenge krav å forholde oss til, sier Jack Nilsen. Kristoffer selv er veldig fornøyd med å ha Jack i nærheten. Han er flink til å lære fra seg og han har vært veldig inkluderende helt siden jeg begynte, sier Kristoffer og smiler til sin mentor. Til høsten står et treukers intensivkurs i driftsoperatør avløp for døren. Etter noen måneder til på opplæring skal han inn i det vanlige vaktsystemet. I utgangspunktet er alle nyansatte på seks måneders opplæring, men læretiden slutter egentlig aldri. Det skjer nye ting hele tiden og man blir ikke utlært, sier mentor Jack Nilsen.. Kristoffer Kristiansen (th) stortrives som driftsoperatør i avløpsavdelingen på Narvik VAR. Her er han sammen med mentor Jack Nilsen. Ren Info nr Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF 15

16 Kommende og pågående prosjekter for Narvik VAR SANERINGSPLAN Avløpsfelt Taraldsvik Gravingen i fagernesveien ferdig til høsten Gravearbeidet som startet ved havneområdet i fjor blir ferdigstilt i august, helt etter de opprinnelige planene. Da vil ny pumpestasjon og sanering av vann- og avløpsanlegget være ferdig. Asfaltarbeidet starter i slutten av september og skal være ferdig omlag en måned etter. SANERINGSPLAN Avløpsfelt Taraldsvik Ny pumpestasjon i Bjerkvik Avløpspumpestasjonen ved hotellet i Bjerkvik skal oppgraderes. Dette innebærer rehabilitering av pumpesumpen og bygging av nytt pumpehus. Det nye pumpehuset vil bli trukket litt tilbake i forhold til det som står der i dag. Arbeidet starter i august og vil ferdigstilles utpå senhøsten. Ny styreformann Fra 1. januar gikk Jon Arne Østvik inn som styreformann i Narvik VAR KF. Han driver egen advokatpraksis i Narvik sammen med Egil Malm. Resten av styret består av følgende personer: Trond Blomlie, nestleder, Frid Opdal, styremedlem, Jarle Teigen, styremedlem, Elling Berntsen, styremedlem, Ingunn Eik, ansatterepresentant og Tore Dybwad, ansatterepresentant. Saneringsplan er ferdig På grunn av problemer med mye overvann i avløpssystemet i området øvre Oskarsborg, Fossestua, Furumoen og Taraldsvik er det utarbeidet en saneringsplan for disse områdene. Det er viktig å få ordnet avløpsnettet og sørge for at overvannet ikke belaster renseanlegget i Taraldsvik. Derfor vil det bli en del gravearbeid i disse områdene de neste årene. Vi vil også skifte ut deler av det gamle ledningsnettet, sier prosjektleder Siril Sneve. Arbeidet vil ta til rundt årsskiftet, og det er området rundt Furumoen som blir tatt første. Endring på slamtømmingen Som følge av anbudskonkurranse på slamtømmingen i Narvik vil det bli engasjert en ny leverandør. Dette innebærer at tømmetidene for sommeren ennå ikke er klarlagt. Vi vil komme med informasjon i form av brev til alle som har septiktanker, samt at tømmetidene vil bli annonsert i dagspressen så snart tømmetidene er klare. Utgiver: Narvik VAR KF Opplag: Distrbusjon: Posten Norge

Ren Info. VI gjør narvik renere. Nr. 1 2009. narvik var hver dag. www.narvikvar.no. Et informasjonsmagasin fra Narvik VAR

Ren Info. VI gjør narvik renere. Nr. 1 2009. narvik var hver dag. www.narvikvar.no. Et informasjonsmagasin fra Narvik VAR Ren Info Et informasjonsmagasin fra Narvik VAR Nr. 1 009 narvik var hver dag www.narvikvar.no VI gjør narvik renere Innhold Mattilsynet er fornøyd.................. 3 Hjelp oss å holde byen ren..............

Detaljer

REN Info. Narvik VAR - hver dag. Juni 2011. Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet. www.narvikvar.no

REN Info. Narvik VAR - hver dag. Juni 2011. Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet. www.narvikvar.no REN Info Et informasjonsmagasin fra Narvik VAR Juni 011 Narvik VAR - hver dag www.narvikvar.no Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet VI GJØR NARVIK RENERE INNHOLD I frontlinjen...................................

Detaljer

REN Info. Dronningens gate i ny prakt. Narvik VAR hver dag. Et informasjonsmagasin fra Narvik VAR Nr. 1 2010. www.narvikvar.no

REN Info. Dronningens gate i ny prakt. Narvik VAR hver dag. Et informasjonsmagasin fra Narvik VAR Nr. 1 2010. www.narvikvar.no REN Info Et informasjonsmagasin fra Narvik VAR Nr. 1 2010 Dronningens gate i ny prakt Narvik VAR hver dag www.narvikvar.no 1 INNHOLD Tilbyr nå fritidsrenovasjon............... 3 Ny og flott Dronningens

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES

BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES Agenda Info om Vannbransjen Investeringer fra 2017-220 Vann og avløp Lengden på de norske vann- og avløpsledningene er 280.000 km. Det tilsvarer 7 ganger rundt jorden ved

Detaljer

Narvik. renere. Vi gjør. Narvik VAR KF VANN, AVLØP OG RENOVASJON. informasjonsmagasin for Nr. 1-2008

Narvik. renere. Vi gjør. Narvik VAR KF VANN, AVLØP OG RENOVASJON. informasjonsmagasin for Nr. 1-2008 informasjonsmagasin for Nr. 1-2008 Narvik VA KF VANN, AVLØP OG ENOVASJON Vi gjør Narvik renere en Info nr. 1-2008 - Informasjonsblad fra Narvik VA KF Innhold Leder Norges reneste vann?.............................

Detaljer

METROVANN-PROSJEKTET. Nok og sikkert drikkevann - for både Melhus og Trondheim kommune

METROVANN-PROSJEKTET. Nok og sikkert drikkevann - for både Melhus og Trondheim kommune METROVANN-PROSJEKTET Nok og sikkert drikkevann - for både Melhus og Trondheim kommune TRYGT OG SIKKERT VANN 2 Vann er verdens viktigste råstoff. Sikkert vann med god drikkevannskvalitet tar de fleste som

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

Kommunal drift i Eidsvoll kommune

Kommunal drift i Eidsvoll kommune Bruk av eksisterende SD-anlegg og utbygging av dette til å kunne brukes i energiovervåking Rune Helberg Avd.leder Fagstab Kommunal Drift side 1 Kommunal drift i 21000 innbyggere som vi yter følgende tjenester

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 DAG 2: Sanering/rehabilitering av ledningsnett Tittel: Akseptabel utskiftingstakt på ledningsnettet Steinkjer kommune, avd for plan og natur v/arne

Detaljer

Brukerundersøkelse om vannogavløpi Bergen

Brukerundersøkelse om vannogavløpi Bergen Brukerundersøkelse 2010 for vann og avløp i Bergen Resultaterfra brukerundersøkelser om vannogavløpi Bergen Gjennomført i tidsrommet1994 2010 Om brukerundersøkelsen 2010 Undersøkelsen er gjennomført avrespons

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2011/785 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger hvordan fastlegge tilstand /kvalitet på eksisterende ledningsnett valg av aktuelle metoder og løsninger oppgraving eller

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer

Forfallet skal stanses

Forfallet skal stanses Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Forfallet skal stanses Saneringsplan for vannledningsnettet i Oslo Vann- og avløpsetaten (VAV) vil stanse forfallet i vannledningsnettet. Målet er å opprettholde en god

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR GEIR R. HANSEN

LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR GEIR R. HANSEN LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR 13.09.2017 GEIR R. HANSEN Vanntapsprosjekt Organisering av arbeidet Prosjektleder Overordnet planlegging og oppfølging Innkjøp av utstyr og videreutvikling

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig.

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig. (13) Grøftefrie løsninger. NoDig. Bruk av NoDig-metoder for å redusere graveomfang og anleggsvarighet Magnar Sekse, VA-etaten - Bergen kommune Infrastrukturdagene 2010, 11.febr.ms 1 Hva kjennetegner NoDig-løsninger.

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse E-post: monica.nesse@sandnes.kommune.no,

Detaljer

VA-dagene Innlandet 201 10. november 2010 VANN- OG KLOAKKAVGIFTER, DYRT OG DÅRLIG?

VA-dagene Innlandet 201 10. november 2010 VANN- OG KLOAKKAVGIFTER, DYRT OG DÅRLIG? VA-dagene Innlandet 201 10. november 2010 VANN- OG KLOAKKAVGIFTER, DYRT OG DÅRLIG? Av adm. dir. Peter Batta Huseiernes Landsforbund Interesseorganisasjon for alle som eier bolig HVILKE KRAV BØR ABONNENTENE

Detaljer

FOR BEISFJORD VANNVERK AL. FJORDHUSET (Sivilforsvaret) Torsdag 16. april 2009. kl 1900

FOR BEISFJORD VANNVERK AL. FJORDHUSET (Sivilforsvaret) Torsdag 16. april 2009. kl 1900 ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL PÅ FJORDHUSET (Sivilforsvaret) Torsdag 16. april 2009 kl 1900 Side 1 01 Valg av sekretær 02 Årsberetning 03 Regnskap 04 Innkomne forslag 05 Vilkår for hytteavgift Dagsorden

Detaljer

Godt Vann Drammensregionen (GVD)

Godt Vann Drammensregionen (GVD) (GVD) Samarbeidsprosjekt om vann og avløp Hurum kommune Røyken kommune Lier kommune Drammen kommune Sande kommune Svelvik kommune Nedre Eiker kommune Øvre Eiker kommune Modum kommune Glitrevannverket Fakta

Detaljer

Referat fra møte med hytteeiere på Storholmen den 28. april 2015. Sak 1. Vann og avløp Sak 2. Reguleringsendring av Storholmen for vann og avløp

Referat fra møte med hytteeiere på Storholmen den 28. april 2015. Sak 1. Vann og avløp Sak 2. Reguleringsendring av Storholmen for vann og avløp Referat fra møte med hytteeiere på Storholmen den 28. april 2015. Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Oppmøte: Det ble registrert 36 stemmeberettigede hytteeiere som representerte 36 stemmer, hvorav

Detaljer

Her ser vi i hvilken rekkefølge rensetrinnene kommer i. 300 liter vann i sekundet kom inn den dagen.

Her ser vi i hvilken rekkefølge rensetrinnene kommer i. 300 liter vann i sekundet kom inn den dagen. Halvårsrapport Jeg har vært utplassert på HIAS, i kjemiprosessfaget med fordypning i vann og avløp. Jeg har vært der 6 dager, som en introduksjons del, hvor jeg har en dag på hvert rensetrinn. ->Mekanisk->Biologisk->Kjemisk->

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL

ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL Årsmøtevedtak ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL PÅ ALLHUSET (Sivilforsvaret) Torsdag den 24. april 2008 kl 1900 Dagsorden 01 Valg av sekretær 02 Årsberetning 03 Regnskap 04 Innkomne forslag 05 Årsavgift

Detaljer

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gode avløpsløsninger Godt vann Vann og avløp Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Godt vann i Sande et felles ansvar I Sande kan du bade og hygge deg langs en langstrakt kystlinje eller gå

Detaljer

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Innledning Lesja Kommune: 2200 innbyggere 6,5 mil lang 6 ulike tettsteder Kjøremgrenda/Joramo,

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Nevlunghavn Gjestgiveri 12. januar 2017

INFORMASJONSMØTE Nevlunghavn Gjestgiveri 12. januar 2017 INFORMASJONSMØTE Nevlunghavn Gjestgiveri 12. januar 2017 18.01.2017 1 Informasjonsmøte Nevlunghavn Agenda Velkommen v. prosjektleder Nikita Areshev Presentasjon av LK KMT og Plan Avd. Rådgiver Norconsult

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Oppdragsgiver. Jernbaneverket. Rapporttype. Søknad JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT

Oppdragsgiver. Jernbaneverket. Rapporttype. Søknad JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Søknad 2016-03-16 JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1.1 Registrere foretak... 3 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 7 1.1.3 Legge inn logo... 8 2 Bruke programmet uk.no...

Detaljer

VÅGSØY KOMMUNE. Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf

VÅGSØY KOMMUNE. Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf VÅGSØY KOMMUNE Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf. 57 85 50 50 Serviceerklæringen gjelder for abonnenter som er tilknyttet Vågsøy kommunes vann- og avløpssystem og gjelder tjenestene vannforsyning og avløp.

Detaljer

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra renseanlegg Gjennomføres av fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Vedtatt av Tromsø kommunestyre 29. mai 1996 Gyldig fra og med 1. juni 1996 TIL DET STORE SEG KOBLE Å SYSTEMET Tromsø kommune, Vann- og avløp Innholdsfortegnelse: side

Detaljer

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ KJERRINGHOLMEN

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ KJERRINGHOLMEN BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ KJERRINGHOLMEN INNHOLD Ansvarsforhold...3 TO DO OR NOT TO DO!...4 Vedlikehold av pumpestasjon...5 Åpning og stenging av hytta i sesongen...6

Detaljer

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007 Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder MATTILSYNETS KAMPANJE I 2006/ 2007 Landsomfattende tilsynskampanje:

Detaljer

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Komite KMBY 06.12.11 VA 1 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no VA-etatens oppgaver er å sørge for: God, tilstrekkelig

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER. Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri

OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER. Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri OLJEFRI.NO & NEDGRAVDE OLJETANKER Standardpresentasjon informasjonsmøte høsten 2015 Naturvernforbundet og Oljefri HVA ER GALT MED OLJEFYRING? 1 liter fyringsolje gir 2,7 kg CO2 - Parafinkamin slipper

Detaljer

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5 10 1 1 Tinn_kommune Generell VA Flomsonekartlegging nær VA installasjoner Prioritet 1 1,5 2017 Viktig grunnlag for prosjektering. 1,5 10 1 2 Tinn_kommune Generell VA Ny VVA Norm Prioritet 1 0,3 2017 Ønsket

Detaljer

Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune:

Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Informasjonsmøte om tilknytning til vann og avløp for Lauvik-Bersagel. Sandnes Rådhus 17.10.2017 Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse

Detaljer

Reduksjon av vannlekkasjer i Bærum kommune. v/anders Mangset Vann og avløp Drift og plan

Reduksjon av vannlekkasjer i Bærum kommune. v/anders Mangset Vann og avløp Drift og plan Reduksjon av vannlekkasjer i Bærum kommune v/anders Mangset Vann og avløp Drift og plan Hovedpunkter Behov for å redusere lekkasjene Resultater oppnådd over 3 tiår. Innsatsområder Fornyelse Lekkasjekontroll

Detaljer

UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR?

UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR? Desember 2016 Til Naboer og andre berørte på Fjellhamar UTBYGGING PÅ FJELLHAMAR TORG HVA SKJER OG NÅR? Som mange sikkert har observert, har det nå startet opp gravearbeider på Fjellhamar sentrum vest.

Detaljer

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Presentasjon Fra Bergen kommune, VA-etaten: Sverre Ottesen prosjektleder Arne G. Svendal byggeleder Agenda for møtet i dag Hvorfor

Detaljer

Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no

Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no Fokus på private vassleidningar: Held dei mål? Tirsdag 15. oktober 2013 arve@va-teknikk.no Nei!!! «Fokus på anboringer» Før 1900 Terje Mellingen Bergen Vann KF Etter 2010 Hvorfor har utviklingen stått

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Gamle ledninger kommer det vann, og er det rent? Svar: 1. Kommer det vann?: JA 2. Er vannet rent: JA

Gamle ledninger kommer det vann, og er det rent? Svar: 1. Kommer det vann?: JA 2. Er vannet rent: JA Gamle ledninger kommer det vann, og er det rent? Svar: 1. Kommer det vann?: JA 2. Er vannet rent: JA Seniorforsker Jon Røstum, SINTEF jon.rostum@sintef.no 1 RIF 2010: State of the Nation 2 Kort Vann info

Detaljer

Hva skal vi snakke om GVD Kvalitetssikring av VA-GIS data GIS er en forutsetning for god VA drift! mangelfullt kart = Stort hull! Om os Kart som Driftssystem COWI rapporten/prosjektet GIS som info til

Detaljer

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder Separering og tilknytning av private avløpsledninger veileder I Sandnes går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk - forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut,

Detaljer

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Innledning Våren 2010 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i vann og avløpstjenesten i basert på Bedre.no sin standardundersøkelse for

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN)

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 01.11.2013 I Hensikt med hovedplanen Hovedplan avløp skal: MÅL Mål for transportsystem Mål for transportsystem for avløpsvann:

Detaljer

reninfo Går god for badevannet i Narvik Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF

reninfo Går god for badevannet i Narvik Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF ren info :: 26.06. 2007 :: årgang 2 reninfo Informasjonsmagasin fra Narvik VAR KF Narvik har verdens beste vann Knut Eldby har tomme vanndunker i bilen når han ankommer Narvik. Når han reiser fra byen

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Av Odd Atle Tveit Odd Atle Tveit er sivilingeniør ansatt i Trondheim kommune

Detaljer

Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013

Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013 Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013 1. HOVEDTALL DRIFT UTGIFTER Beløp i hele 1000 kr B2013 R2013 Vannforsyning 3508 3201 Avløpssektoren + septik 6554 5935 Renovasjon 5075 5926 Veger og gatelys m.m 5086

Detaljer

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR)

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2014 - (tall i 1000 kr) Bud. 2016 Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak 2019 340 Produksjon av vann

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte Lillesand rådhus, bystyresalen 14.januar 2016 kl.17:00-19:00

Referat fra informasjonsmøte Lillesand rådhus, bystyresalen 14.januar 2016 kl.17:00-19:00 Referat fra informasjonsmøte Lillesand rådhus, bystyresalen 14.januar 2016 kl.17:00-19:00 Deltakere: Ordføreren i Lillesand kommune, prosjektleder i Lillesand kommune, representanter fra Heldal entreprenør

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Avløpspumpestasjoner. Oppgradering eller rehabilitering.

Avløpspumpestasjoner. Oppgradering eller rehabilitering. Avløpspumpestasjoner Oppgradering eller rehabilitering. Bergen Vann KF Otto Kaurin Nilsen Seksjon for avløpstransport Øygarden kommune - driftsingeniør Ringerike kommune - prosjektingeniør Bergen Vann

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit Tiltak for sikker drift av vannledningsnett Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Våre rutiner i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva gjør vi

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale!

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! INNKALLELSE TIL MEDLEMSMØTE I NORDRE NES VELF. STED: MARIE TRESCHOW TID: ONSDAG 5. NOVEMBER KL. 19:00. - Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! Bakgrunn for endringsforslag

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

Teknologiutviklingsbehov. Hans Thoresen, januar 2017

Teknologiutviklingsbehov. Hans Thoresen, januar 2017 Teknologiutviklingsbehov Hans Thoresen, januar 2017 Lekkasjelytting Pumpestasjon Gravemaskin Rammeavtaler Kommunegården Vannledning Hovedplaner Drift og beredskap Kolsås bassenget Plan og investering OvervannVAMS

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet Hvorfor kartlegge risikofaktorer 1 Hvordan kartlegge/simulere problemer Områder med høyt vannforbruk, lavt trykk, høybrekk med mer

Detaljer

SAKSLISTE - FORTSETTELSE

SAKSLISTE - FORTSETTELSE Søndre Land kommune Side 1 SAKSLISTE - FORTSETTELSE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 169/12 12/956 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN OG AVLØP GNR 69/ BNR 10 170/12 12/960 KLAGE -

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte. Fornying av infrastruktur Dragefjellet Bergen

Velkommen til informasjonsmøte. Fornying av infrastruktur Dragefjellet Bergen Velkommen til informasjonsmøte Fornying av infrastruktur Dragefjellet Bergen 15.6.2017 1 Samhandling Ørjan Mjøs Utbyggingsansvarlig BIR Nett AS 2 Deltakere: BIR Nett Bergen kommune Vann- og avløpsetaten

Detaljer

Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg

Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg Erfaringer fra arbeidsgruppen Wenche Myhrvold Olsen Miljø- og avløpsrådgiver Norsk Vanns fagtreff 24. oktober2017 Eidsberg kommune Blir fra 01.01.2020 en del av Indre

Detaljer

Vann og avløpssystemet i Askim kommune

Vann og avløpssystemet i Askim kommune Askim kommune Vann og avløpssystemet i Askim kommune Informasjon til våre innbyggere KRAFTSENTERET ASKIM Hvor kommer vannet vårt fra? Askim er forsynt med vann fra Glomma. Ved Nordbukta i Kykkelsrud har

Detaljer

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Kommunalteknikk 2008 Odd Atle Tveit Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Prosedyrer i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva

Detaljer

Årets tema Vann til byer

Årets tema Vann til byer Årets tema Vann til byer FN har innstiftet 22. mars som Verdens vanndag. Dagen skal markere vårt behov for rent drikkevann, og hvordan vi forvalter våre ressurser. Vann til byer - hvordan løse den urbane

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter.

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

MAGNE SKARSBAKK. Ing.firma Paul Jørgensen as

MAGNE SKARSBAKK. Ing.firma Paul Jørgensen as MAGNE SKARSBAKK Ing.firma Paul Jørgensen as ING.FIRMA PAUL JØRGENSEN AS (IPJ) Ingeniørfirma Paul Jørgensen as er et av Norges ledende firma innen driftskontroll og overvåking av vann- og avløpsanlegg.

Detaljer

VA dagene for innlandet 2008. Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune.

VA dagene for innlandet 2008. Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune. VA dagene for innlandet 2008. Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune. Bilde: Kihlestrand vannbehandlingsanlegg på Kapp Litt om driftsovervåkingsanlegget i

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR

BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR BRUKERINSTRUKS OG INFORMASJON FOR VANN- OG AVLØPSANLEGGET PÅ GRANHOLMEN, PUTTHOLMEN OG FLYNDRESKJÆR http://sites.google.com/site/granholmenhytte/ GRANHOLMEN VANN- OG AVLØPSLAG SA Org.nr. 993 574 481 MVA

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Planlegging av arbeidet.

Planlegging av arbeidet. Planlegging av arbeidet. Ver.2 Før flykapteinen kan starte har han og styrmannen hatt et drøyt stykke arbeid med å gå gjennom et antall sjekklister som skal sikre at alt som trengs er med og at alt fungerer

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Reguleringsplanen for området ble godkjent i kommunestyret i ørland kommune 16. desember 2010

Reguleringsplanen for området ble godkjent i kommunestyret i ørland kommune 16. desember 2010 Utmarksspesialisten Innledning Reguleringsplanen for området ble godkjent i kommunestyret i ørland kommune 16. desember 2010 Planområdet omfatter gammel bebyggelse samt 6 nye hyttetomter hvorav 5 tilhører

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune:

Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Informasjonsmøte om tilknytning til vann og avløp for Søravatnet - Lauvås. Sandnes Rådhus 24.10.2017 Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer