Bonde, Bjørn Aasen. Ammeku produksjon, kjøttferase Limousin.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bonde, Bjørn Aasen. Ammeku produksjon, kjøttferase Limousin."

Transkript

1 Innledning Bonde, Bjørn Aasen. Ammeku produksjon, kjøttferase Limousin. Lønnstaker hos Vekstra Nord-Øst Sa Økonomisk rådgivning Taksering av landbrukseiendommer. 1

2 Nydyrking Perioden , jobbet med to nydyrkinger 95 dekar hjemme ovenfor gården, oppe i Tynset bygda. 60 dekar beliggende 7 km fra gården opp i Brydalslia. 2

3 Hvorfor nydyrking. Vi har over flere år kjøpt en del grovfor. Gården har for lite egeneid innmark. 6 alternativer, med grunnlag i å opprettholde produksjonsvolumet på gården. 1. Øke utnyttelsen av utmarksbeite. Øker på med flere dyr i utmarka. Opptatt av å unngå konflikter i beiteområdet. Melkeku, ammeku og saue besetninger har forskjellig bruk og behov av utmarka. 3

4 2. Øke grovforavlinger på eksisterende innmark. Forbedringspotensiale på egen fordyrking. Redusert bruk av innmarksbeite, vil øke grovforavling. 3. Leie mer jord. Leier allerede mye jord, leiejord andel %. Korte kontraktstider, gir usikkerhet og lite forutsigbarhet. Leiejordpriser sentralt i Tynset, fra pr dekar. 4

5 Deler av leiejorda er lite effektiv jord. Pga små stykker. Dårlig arrondering. Vanskelig tilgjenglighet. Lang fraktavstand. Stor etterspørsel etter leiejord. Gjør det vanskelig å få leie jord av grei kvalitet med kort fraktavstand til gården. 5

6 4. Kjøp av jord. Stor etterspørsel etter å kjøpe jord. Delingsforbudet i jordloven virker som en effektiv bremsekloss. Ser en positiv utvikling for aktive bønder, da kommunene i N.Ø, i større grad aksepterer oppdeling av landbrukseiendommer. 5. Økt utnyttelse av grovforet i ammeku produksjonen. Kalvingstidspunkt: Februar, for å utnytte kalvens grovforopptak best mulig på utmarksbeite. Forutnytting pr kg tilvekst: Rasevalg, Limousin rasen er meget effektiv. 6

7 6. Nydyrking. Mål å produsere mest mulig eget grovfor. Øker sikkerhet i egen produksjon. Redusere frakt. Den optimale nydyrking. Kort fraktvei. God arrondering. Lengde på jordstykket minst 300 meter. God topografi. Steinfri jord. Silt eller sandig silt jord. Gode veiforbindelser. Ingen utfordringer med overflatevatn/grunnvatn. 7

8 Dyrking 95 dekar ved gård, 800 meter fra fjøset. Prøvegraving med gravemaskin i skogen Vurdere stein og jorddybde. Mye grunnt jordlag, partier med fjell i dagen, noen områder med inntil 3 meters jordlag Bra med stein. Siltholdig jord. Kulturminne registrering: Utført av fylkeskommunen i Ingen innsigelser mot dyrking. Avskoging H.kl 2-5, men mye hogstklasse 3. Brukt skogsmaskiner. Levert 650 m3 tømmer. Netto kr

9 Starta dyrking Nydyrkings kart Gravd hull til subbus. Fraktet m3 silt masser, til skrinn mark. Gravd hull til vei. Bygd vei med stein masser. Kjørt m3 stein, 800 traktorhengere. Kantsoner. 9

10 Gravemaskin stubbefjerning. Grave hull til subbus. Brukt dyrkingskuffe til15 dekar. Bulldoser, 40 tonns fjerne subbus og stor stein. Dumpere 2 stk. Frakte m3 siltmasser til grunnlendt område. 30 dekar grunnlendt areal, ca 40 cm tykt jordlag av tilkjørt masse. Traktor med laster og steinsvans. Plukket stor stein. Grubbet arealet med Kvernland 3 meters, med bladfjær. Steinrive til reking. Steinplukker. Kjørt husdyrgjødsel, minst l. pr daa over flere år. 10

11 Kostnader Timer/kostnader Maskin Timer Timepris Kostnader Bulldoser Gravemaskin uten fører Dumper uten fører Fører,gravemask/dumper Traktor med sjåfør, henger, steinredskap. 8 timer pr dekar * 95 daa Timepris maskiner kun kostnadsdekning. Gjerde: National trådgjerde, 10 cm stolper meter. Pris gjerdemateriale, gravemaskin til stolper, personkostnad SUM : 95 dekar a

12 Økonomiske vurderinger. Konsesjonslovens kapitaliseringsrente 4% Jordleie pr dekar kr 250 kapitalisert 4%= Jordverdi Nilf driftsgranskinger. Bruker 3 % kalkulert rente til å forrente egenkapitalen i jordbruket. Jordleie kr 250 kapitalisert 3 % = Jordverdi Egen finanisering. Hva er egen lånerente? Lønnsomhet i egen produksjon. Hva forventer du som bonde, i forrentning av innsatt kapital. 12

13 Egen dyrkingskostnad. Maskiner leid av entreprenør; pr dekar Kostnader egne maskiner og eget arbeid, pr dekar4.842 Sum Skattevirkning Kostnad pr dekar Skattefradrag 30 %, rett til direkte utgiftsføring Netto dyrkingskostnad, pr dekar Skatteregler favoriserer nydyrking, vurdert opp mot kjøp av jord, som ikke er avskrivbar. 13

14 Lønnsomhet Er det lønnsomt å dyrke for kr pr dekar, 800 m fra gården? Er det lønnsomt å bet. 250,- for leie jord 5 km fra gården? Det er bedre lønnsomhet i denne nydyrking, målt opp mot leiejord alternativet. Forutsatt lik arrondering, topografri og grunnforhold. Fraktkostnader har mange variabler. Men ett moment er uansett likt. FRAKT KOSTER. Grovfor inn til driftssenter, husdyrgjødsel ut igjen. Fraktkostnaden for 5 km er for mange kr pr dekar/år. 14

15 Nydyrking i Brydalslia, 7 km fra gården. Dyrkingen av 60 dekar er ikke ferdigstilt. Totale kostnader er ikke kjent. Vi har dyrket med bulldoser og gravemaskin. En del traktorarbeid gjenstår. Det er avtalt frivillig makeskifte med nærmeste nabo til dyrkingen. Naboens gård ligger 100 meter unna. Makeskiftet gjennomføres ved at naboen overtar dyrkingen når den er ferdig sådd. I bytte får vi 60 dekar dyrket mark, som ligger 2 km fra vår gård og 5 km fra naboens eiendom. Vinn, vinn situasjon for begge parter. 15

16 Frivillig makeskifte Fremgangsmåte. Utarbeide avtale med aktuelle parter. Frivillig makeskifte, forutsetter at grunnarealene som skifter eier. Har like store verdier. Under disse forutsetninger, vil ikke jordloven og konsesjonsloven komme til anvendelse. Kontakte jordskifteverket for å gjennomføre frivillig makeskifte. De ordner kartforretning, registrering av eiendommen i grunnboka med mer. Noen sakskostnader på påregnes. 16

17 Tradisjonelt jordskifte. Inneholder ofte mange parter, og blir ofte store og kompliserte. Med stadig endring i eierstruktur, blir store gjennomførte jordskifter, fort utdaterte. Frivillig makeskifte mellom parter, er ett mer egnet verktøy. 17

18 Nordøsterdøler er på landstoppen i dyrking de senere åra. Økt produksjon krever mer areal, men også mer effektivt areal. Store effektive maskiner krever effektive jordarealer for å ta ut gevinsten. Gevinsten er spart tidsbruk på maskiner og sjåfør. Derfor er nydyrking bra. Økt bruk av frivillig makeskifte på eksisterende dyrka mark/skog/utmark, eller i forbindelse med nydyrkinger er også positivt. Dette bidrar til å minske fraktkostnader og bedre arronderingen for den aktive gårdbruker. En mindre restriktiv jordlov vil også styrke den aktive gårdbruker. 18

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

Hva koster grovfôret?

Hva koster grovfôret? Notat 2008 8 Hva koster grovfôret? Sjølkostberegning for grovfôr på melkeproduksjonsbruk Øyvind Hansen Tittel Hva koster grovfôret? Sjølkostberegning for grovfôr på melkeproduksjonsbruk Forfatter Øyvind

Detaljer

Rådgivning og omorganisering gav større utbytte

Rådgivning og omorganisering gav større utbytte Økosau: Rådgivning og omorganisering gav større utbytte - Alle tiltak i den nye drifts - planen er ennå ikke gjennomført, men om det hadde vært det, tror jeg faktisk at jeg ville ha sittet igjen med dobbel

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015. Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran

Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015. Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015 Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran Driftsplanlegging Begynt å tenke på oppgradering av driftsbygningen? Da er god planlegging viktig!

Detaljer

L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A. landbruket vil TILTAK

L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A. landbruket vil TILTAK L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A landbruket vil TILTAK Fra tøffe og bratte fjordfjell der man kan oppleve 4 årstider på en og samme dag via lune, rolige og frodige elvedalfører til et karrig og

Detaljer

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg

Landskapsplan. Goplerud gård. for. Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Landskapsplan for Goplerud gård Mai 2013, Nils Magnar Goplerud Rygg Innhold 1. Generell beskrivelse av eiendommen. 3 2. Skogbruk 4 3. Miljøverdier. 7 Skogarealer med spesielle verneverdier (HCRV). 9 4.

Detaljer

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo Trønderlam 2015 Sluttrapport Leif Gunnar Aunsmo Notat 2009:12 Tittel Forfatter Notat : 2009:12 Prosjektnummer : 1702 : TRØNDERLAM 2015 - SLUTTRAPPORT : Leif Gunnar Aunsmo ISSN : 0809-9634 Prosjektnavn

Detaljer

Økonomien på store mjølkebruk

Økonomien på store mjølkebruk NOTAT 2010 18 Økonomien på store mjølkebruk En undersøkelse av økonomien på bruk med 30 70 årskyr for regnskapsåra 2006-2008 Knut Krokann Serie Notat Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Økonomien på store mjølkebruk

Detaljer

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver

Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter. Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Maskiner i landbruket Økonomiske aspekter Arne Ingvar Dobloug Økonomirådgiver Hvorfor bytte? Grunnene kan være flere. Blanding av økonomi og psykologi: Økt kapasitet eller bare gjenanskaffe? Eie eller

Detaljer

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Veileder Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Foto forside: Norsk Sau og Geit Grafisk produksjon: Hennum Tekst og Bilde Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Foto: Norsk Sau

Detaljer

landbruksplan 2007-2020 jordbruk og hagebruk Mat for framtida Randaberg kommune

landbruksplan 2007-2020 jordbruk og hagebruk Mat for framtida Randaberg kommune Randaberg kommune landbruksplan 2007-2020 jordbruk og hagebruk Mat for framtida Randaberg kommune Innholdet i planen SIDE 3 Sammendrag 4 1.0 Innledning 6 1.1 Bakgrunn 8 1.2 Formål 8 1.3 Planprosess og

Detaljer

TEMA Nr. 2 - Januar 2015

TEMA Nr. 2 - Januar 2015 TEMA Nr. 2 - Januar 2015 Foto: Maud Grøtta Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent målsetting i landbrukspolitikken,

Detaljer

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

Vedr: Ny landbruksmelding

Vedr: Ny landbruksmelding 1 Det Kgl. Landbruks- og matdepartement Postboks 8007, Dep 0030 OSLO Oslo, 30. juni 2010 Vår ref.:sty 21.01/10 omn/in (Bes benyttet ved henvendelse) Vedr: Ny landbruksmelding Landkreditt er kjent med at

Detaljer

Odels-, konsesjonslov og jordlov

Odels-, konsesjonslov og jordlov Odels-, konsesjonslov og jordlov Skrevet av: Ingvild Nesset, Birgit Sundal, May-Alice Bjurstrøm, Anne Mette Laurendz Lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelsloven) Loven er inndelt

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landbruk

Nordlysparken AS. Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune. Landbruk Nordlysparken AS Områdeplan med konsekvensutredning for Nordlysparken handels- og næringspark, Harstad kommune Landbruk Tromsø 25.02.2011 2 NORDLYSPARKEN HANDELS- OG NÆRINGSPARK, HARSTAD KOMMUNE Tittel:

Detaljer

Rovdyr og Jaktinntekter

Rovdyr og Jaktinntekter Norges Landbrukshøgskole Institutt for økonomi og ressursforvaltning Rapport Nr. 27 ISSN 0802-9210 Rovdyr og Jaktinntekter av Normann Aanesland og Olaf Holm ÅS-NLH 2003 FORORD Rapporten er utarbeidet ved

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Er det dette vi vil se....eller skal vi gro ned? Oppgave 1 Kulturlandskapsforvaltning i Nordland

Detaljer

Innhold: Leder: Side 2 Årsmøte: Side 3 Krav foran årets jordbruksoppgjør: Side 4-5 Intervju med styret: Side 6-7

Innhold: Leder: Side 2 Årsmøte: Side 3 Krav foran årets jordbruksoppgjør: Side 4-5 Intervju med styret: Side 6-7 Nr. 1-2011 - 14. årgang Innhold: Leder: Side 2 Årsmøte: Side 3 Krav foran årets jordbruksoppgjør: Side 4-5 Intervju med styret: Side 6-7 eder Leder - Kornets verdi og kornbondens inntekter ndeinntekt Mange

Detaljer

Nr. 2-2010 - 13. årgang. Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt

Nr. 2-2010 - 13. årgang. Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt Nr. 2-2010 - 13. årgang Styre og ansatte i KiO ønsker alle medlemmer ei god jul og et riktig godt nytt eder Leder - Korn i 2010 og fremover ndeinntekt igjen Nok et kornår med vanskelige innhøstingsforhold

Detaljer

HØRINGSUTKAST. Utkast pr. 01.03.2012 LANDBRUKSMELDING FOR AUST-AGDER

HØRINGSUTKAST. Utkast pr. 01.03.2012 LANDBRUKSMELDING FOR AUST-AGDER HØRINGSUTKAST Utkast pr. 01.03.2012 LANDBRUKSMELDING FOR AUST-AGDER Innhold Sammendrag...4 1 Innledning...6 1.1 Om meldinga...6 2 Landbrukets betydning i Aust-Agder...6 2.1 Jordbruk...7 2.2 Skogbruk...9

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

BERGAN ØKOLANDSBY GAIA-OSLO AS MARS 2009 EN MULIGHETSANALYSE 1

BERGAN ØKOLANDSBY GAIA-OSLO AS MARS 2009 EN MULIGHETSANALYSE 1 Det har gjennom lengre tid vært en sterk interesse for utviklingen av et økolandsby prosjekt i Sauherad kommune. Lokale ildsjeler har gjennom flere år prøvd å finne en egnet tomt for en mulig økolandsby.

Detaljer