Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom"

Transkript

1 Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom

2 Forord: Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 9: 2010 i korte trekk Side 13: Møteplass Side 15: Leksehjelp Side 21: Om de frivillige Side 26: Samarbeidspartnere Et ressurssenter skal være et positivt bidrag i en ungdoms hverdag. Et sted man kan føle seg trygg. Et sted som oppleves forutsigbart. Et sted der alle er velkommen. Et sted man blir hørt. Et sted man kan komme med, og uten, utfordringer. Et sted der man kan være seg selv. Et sted der vi alltid forsøker å hjelpe ungdom etter beste evne - ledet av Røde Kors sine syv prinsipper. Nok et spennende år er lagt bak oss. En formidabel innsats fra frivillige og ansatte har igjen ført til at vi har kunnet bety litt for mange barn og unge i Oslo. Dette gleder meg. Fokuset vårt skal være på dem vi er til for, og hvordan vi på en mest mulig effektiv måte kan bruke våre ressurser til å gjøre en forskjell i byen vår. Vårt mål er å bedre oppvekstvilkår for barn og unge. Dette gjør vi ved å tilby åpne møteplasser med frivillige som voksne rollemodeller, og gjennom våre mange aktiviteter. Hver uke tilbyr ressurssentrene samlet sett 220 timer med aktiviteter. Vi driver forebyggende arbeid mot vold, intoleranse, rasisme og rus. Det legges vekt på et aktivt integreringsarbeid rettet mot uorganisert ungdom, med særlig fokus på de med minoritetsbakgrunn. Ressurssentrene er strategisk plassert fire steder i Oslo; på Grorud, Mortensrud, Majorstuen og Grønland. ORKIS Ressurssenter (ORKIS) på Grønland og Café Condio på Majorstuen er byomfattende tiltak, mens Groruddalen Røde Kors Ressurssenter (GRKR) og Mortensrud Røde Kors Ressurssenter (MRKR) er tiltak ment for ungdom i nærområdet. Det er snart 10 år siden vårt første senter åpnet. Veien har vært lang fra da en håndfull frivillige, én sivilarbeider og én ansatt åpnet dørene for ungdom i Groruddalen. Vi hadde noen PC-er, et bordtennisbord og en kaffetrakter å tilby. I dag har vi fire sentre, 20 ansatte og over 700 frivillige. Hvert år har vi over besøk. Dette kan vi være stolte av. Røde Kors skal legge til rette for de som ønsker å yte en innsats for sine medmennesker. Det er de frivillige som gir vår organisasjon mulighet til å handle. Uten dem ville Røde Kors bare ha vært en idé og et ønske om å gjøre noe for mennesker i nød. Her i Oslo Røde Kors (ORK) er vi privilegerte, for til tross for en generell nedgang av frivillig deltagelse ellers i samfunnet, øker antallet frivillige hos oss år for år 2010 har vært et rekordår står igjen som et år der utvikling og kvalitetssikring av det frivillige systemet har stått sentralt, men vi har gjort så mye mer. Vi har gitt ungdom gode opplevelser gjennom turer i feriene. Vi har gjort mattestykker lettere å forstå. Vi har lagt til rette for nye møter mellom mennesker. Vi har holdt åpent når andre har stengt. Vi har gitt ungdom et tilbud om gode aktiviteter etter skoletid. Vi har gitt ungdom konkrete verktøy til å håndtere konflikter i hverdagen. Vi har gitt ungdom muligheten til å bli sett og hørt i samfunnet. Vi har gjort Oslo til en bedre by å vokse opp i. Andres Rafael Diaz Avdelingsleder Avdeling for ressurssentrene 1

3 Aktiviteter: Møteplass Musikkaktiviteter Idrettsaktiviteter Guttegruppe En åpen og inkluderende møteplass hvor ungdom kan spille biljard, bordtennis, Xbox eller andre spill. Man kan også høre på musikk, surfe på internett, se film eller bare være sammen med andre. På ressurssenteret på Majorstuen er det studio og øvingslokale for band. Café Condio Fotball og basket er populære tilbud gjennom ORKIS Idrett på Grønland. ORKIS Formålet er å skape en arena hvor guttene blir utfordret både fysisk og mentalt i form av aktivitet og dialog. GRKR og Café Condio Alle ressurssentre Engelskklubb Engelskgruppe for de som ønsker å styrke sine muntlige og skriftlige ferdigheter. MRKR Alle tilbud er gratis. Ta kontakt for mer informasjon om aktivitetene. ORKIS Ressurssenter Aldersgrense år Åpent mandag til fredag kl (20) Christian Krohgs gate 15 Postboks 3 Grønland 0133 Oslo Jentekveld En kveld i uken er Møteplass for ungdom åpen bare for jenter. De frivillige organiserer ulike aktiviteter for deltagerne. Leksehjelp Frivillige er tilstede og kan hjelpe til innenfor fagområder i ungdomskolen og videregående skole. Alle ressurssentre Gatemegling Hovedfokuset for aktiviteten er å gi ungdom konkrete verktøy til å håndtere egne og andres konflikter på en mer konstruktiv måte. Alle ressurssentre Tur I skoleferiene får ungdommene tilbud om å reise på tur. For noen er dette det første møtet med norsk natur og friluftsliv. Alle ressurssentre Groruddalen Røde Kors Ressurssenter (GRKR) Aldersgrense år Åpent mandag til torsdag kl Bergensveien 4A 0963 OSLO GRKR og MRKR Matteklubb For de som ønsker å jobbe litt ekstra med matte. GRKR Sisterhood of Oslo En aktivitet som bidrar til å styrke unge jenters identitet. Jentene binder seg til å delta over et lengre tidsrom. Alle ressurssentre Jobbtrening Det er mulig å få baristaopplæring i kaffebaren på ressurssenteret på Majorstuen. Café Condio Fokus på egen fremtid På Groruddalen Ressurssenter kan ungdom få hjelp til å søke jobb, velge utdannelse eller finne bolig. GRKR Mortensrud Røde Kors Ressurssenter (MRKR) Aldersgrense år Åpent mandag til torsdag kl (21) Mortensrud Gård Enebakkveien 806 Postboks 109 Mortensrud 1215 OSLO Café Condio Aldersgrense år Åpent mandag til fredag kl Fridtjof Nansens vei OSLO 2 3

4 Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø: Hverdagen på ressurssentrene er svært varierende med tanke på hvilke utfordringer ungdom har, og hva slags hjelp de ønsker. Det strekker seg fra mindre konflikter på skolen til langt mer alvorlige ting, som at noen vil bli forsøkt tvangsgiftet i sommerferien. Å oppsummere alle de ulike episodene vi må forholde oss til i løpet av et år kan være vanskelig i en rapport, men vi ser at det er noen temaer som går igjen med større hyppighet. Ett av disse temaene er ensomhet, som er svært utbredt blant ungdom i Oslo. Mange av de som kommer til oss kom alene første gang. Heldigvis går det ikke lang tid før de blir gitt muligheten til å opprette bekjentskap med andre deltagere, og våre frivillige jobber aktivt med å koble nye ungdom sammen på sentrene. Et annet tilbakevendende tema er rus. De sentrumsnære ressurssentrene har registrert et mer synlig salg og bruk av rusmidler i nærmiljøet. Det er få eller ingen tilfeller av at slikt skjer på sentrene, men hvis tilgjengeligheten øker så frykter vi at slikt kan inntreffe. Dette er urovekkende, og er en bekymring vi deler med andre samarbeidspartnere innenfor fagfeltet. Integreringsarbeid har alltid vært prioritetert ved ressurssentrene. Vi tror på at sentrene bør ha en balansert gruppe av ungdommer og frivillige, både når det gjelder kulturell bakgrunn og kjønn, for at det skal være en ideell integreringsarena. Dette har det vært vanskelig å oppnå. Det er til tider store grupper med lik kulturell bakgrunn på sentrene, og det har vært stor overvekt av gutter noen steder. I Norge ser vi at fattigdom og sosial eksklusjon utfordrer menneskers livsgrunnlag. Barn fra familier med svak økonomi er mer utsatt for utestengning fra ulike sosiale arenaer enn barn fra familier med høyere inntekt. Ressurssentrene skal være et samlingssted hvor ungdom kan delta på like premisser, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. I de tilfeller der dette ikke oppnås, kan det være stigmatiserende, og føre til mye frustrasjon hos den enkelte. Våre ungdommer er opptatt av populærkultur på lik linje med andre og ressurssentrene skal fortsette å strekke seg etter å ha en moderne og appellerende profil. Som eksempler på dette tilbyr vi en oppdatert PC-park med gode maskiner og raskt bredbånd til en hver tid på sentrene og det arrangeres konsertkvelder med kjente artister av høy kvalitet. Det er viktig å huske at Røde Kors primært skal bidra med frivillige, og ikke med profesjoner i møte med ungdom. Vi skal være rollemodeller og medmennesker, og hjelpe etter beste evne. Det er de frivillige som gjennom aktivitetene møter ungdommene, og som ofte må bistå i situasjoner der og da. I andre rekke finnes det ansatte, som kan følge opp og ta over utfordrende saker som krever mer tid. De frivillige tilbys egne kurs og får kompetanse fra de ansatte, slik at de innehar en viss basiskunnskap til å takle ulike situasjoner; det være seg konfliktdempende kommunikasjon eller førstehjelp. ORKIS, en onsdag i januar. Designeren av årsrapporten er innom Møteplassen for å samle inn materiale som får frem stemmen til de frivillige og ungdommene som bruker senteret. Senterlederen rekrutterer ungdom som han tror kan tenke seg å være med. Senterleder: Sånn, nå blir han også med. Designer: Kult, da er vi snart nok da. Raiza: Men du, jeg klarer ikke snakke asså, jeg klarer bare skrive. D: Vi skal bare skrive, det tar ikke så lang tid heller. Det er litt sånn tullespørsmål, og litt ordentlige spørsmål. Det er bare å skrive korte svar, liksom. Hamid: Jeg liker egentlig bedre å prate, jeg. D: Okei Fire ungdommer og én frivillig setter seg på et rom på Møteplassen. Designeren har med et skjema på fire sider som hun vil at de skal fylle ut, og går gjennom alle spørsmålene. Designer: Har alle dette arket her først? Og så kommer dette med smiley på, og så det med husene på. R: Der det står S, T, K. D: Ja, der det står «stk». Og så kan vi gå gjennom spørsmålene, i tilfelle det er noe dere lurte på. Okei, «Hvor ofte er du på ressurssenteret?». Da skriver dere hvor mange ganger i uka dere er her. Om det er én, to, tre, fire, fem, seks eller sju. Og «Hvor godt liker du deg på senteret, på en skala fra 1 til 10»? Da, H: Ja, vi kan lese da. Det går bra, hehe. D: Okei, kanskje dere kan si hvilke spørsmål dere lurer på underveis i stedet, da. Eller vet dere hva vi gjør, vi Frivillig: Er 1 eller 10 best her? D: Eh, 10 er best. R: Hvarfor har du disse boblene her? Chris: For at du kan skrive inn, liksom, sånn hva som er ditt beste minne fra i fjor, ikke sant. R: Ah, tegne inni liksom. «Tegn 4 bestekompisen din», haha, du 5 Gjennom årene har ressurssentrene utviklet et godt samarbeid med ulike aktører over hele byen. Først og fremst har det vært kjente aktører, som for eksempel politi og barnevernet, men i den senere tid har det vokst fram nye og kreative samarbeid med lokalt næringsliv og andre organisasjoner. Vi opplever at det tverrfaglige klimaet er svært godt på de arenaer vi beveger oss, og at det er økt samarbeidsvilje mellom de ulike instanser i byen. Dette ser vi på som en stor styrke som vil komme ungdommene til gode. Prognoser forteller oss at vi vil få en relativt stor befolkningsøkning i Oslo de neste tyve årene. Byens befolkning ventes å øke til rundt personer innen 2030; - en vekst på 33 % fra dagens nivå på I tillegg har Oslo kommune allerede begynt å merke effekten av den kommende «yngrebølgen». Det er anslått at antall barn i Oslo mellom 6 og 15 år vil øke med om lag 45 % i samme tidsperiode som nevnt over. Forebyggende ungdoms- og integreringsarbeid vil derfor etter all sannsynlighet være viktig framover. Det er av den grunn svært bekymringsverdig at vi ved årsskiftet hører om at flere ungdomstiltak i Oslo er på vei til å bli lagt ned. Ringvirkningene av dette kan også bety en økt pågang på ressurssentrene, som allerede er godt besøkt i store deler av året. ORK skal være et supplement til det offentliges tilbud til ungdom i byen, men denne rollen kan bli utfordrende dersom tendensen til nedprioritering av offentlige forebyggende tiltak får fortsette. Groruddalen Hver fjerde Oslo-borger bor i Groruddalen. Beboerne kommer fra ca. 170 ulike land, og noen av boligområdene har høyest andel personer med ikkevestlig bakgrunn i Oslo. Det siste året har Groruddalen vært i medienes fokus på bakgrunn av forskning som har belyst levekårsproblematikk og den høye andelen av befolkningen med migrasjonsbakgrunn i området. Negative tendenser har blitt viet mest oppmerksomhet, og mediene har tidvis tegnet et dystert bilde. Det ble blant annet problematisert at Groruddalen har Oslos eldste befolkning med norsk bakgrunn, og yngste befolkning med migrasjonsbakgrunn. På senteret ser vi en annen side av saken. Blant annet ser vi daglig spennende møter mellom eldre innbyggere med norsk bakgrunn og lokal ungdom med annen kulturell bakgrunn. Vi har en frivillig stab med et stort aldersspenn og mangfold, som kommer ungdommene til gode. Vi får også et bilde av hvordan det er å vokse opp i Groruddalen, og kan møte ungdommene med en god lokal forståelse. Vi er en viktig arena for integrering gjennom aktivitetene. GRKR har bidratt i kartleggingen av levekår i Groruddalen gjennom deltagelse i IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) sitt levekårsutvalg. Senteret har hatt en viktig rolle i det tverrfaglige ungdomsarbeidet i Groruddalen gjennom SaLTo-utvalget, hvor politi, barnevern, skoler, skolehelsetjeneste og kommunale fritidstilbud er til stede. Utfordringene vi ser i ungdoms- kommer ikke til å få plass her du, he he! H: Hvem er det du skal tegne a? R: Han er den beste kompisen. H: Er han den beste? R: Nei nei, men han er den beste jeg kjenner her. H: Ja tegn han da. R: Vi har kjent hverandre veldig lenge, før jeg kjente deg også. H: Å, da har jeg mista en venn allerede. C: Er du sjalu nå? Er du sjalu? H: Skikkelig óg. R: Han kaller meg for Bin Laden. Pass deg nå! C: Hva er dette her? Så skriver jeg bare 4 år D: Veldig bra F: På «aktivitet», tenker du på ungdomsgruppe leksehjelp da eller tenker du på C: Skriver vi etternavn og? D: Da kan du skriver «tur» for eksempel. Ja, det kan du godt gjøre, skrive etternavn. H: Etternavn og? D: Ja, hvis dere vil. H: Jeg skriver kallenavnet jeg er kjent for her, da. R: Og på senter? D: Senteret er ORKIS, det finnes jo fire forskjellige. C: Visste ikke du det? R: «Best»? Det jeg pleier å gjøre, eller? D: Ja det dere pleier å gå på da. Kanskje dere pleier å gå på flere, ikke sant. C: Ja, da er det ungdomsgruppa, da, jeg likte ikke leksehjelpen.

5 Hva gjorde du sist for å hjelpe en annen? H: Jeg likte ikke leksehjelpen, men jeg likte FIFA. R: Hva er det forskjellige man kan velge mellom på aktivitet? Er det biljard eller er det sånn leksehjelpen? C: Det er PC til biljard, ikke sant. D: Du kan skrive...overordnet er det jo ungdomsgruppa her, men så kan du jo skrive hva du liker best her, da. Navn: Karwan Assad Alder:16 år Senter: ORKIS Aktivitet: Leksehjelp Hvor mange gode gjerninger har du gjort i det siste? Hvor mange prosent bedre har du blitt på skolen det siste året? Beskriv deg selv med 5 ord Hvor mange ganger i uka kommer du til ORKIS? Hvor hjemme føler du deg på ORKIS? Hvor mange prosent voksnere har du blitt det siste året? miljøet er komplekse og sammensatte, og kan sees i sammenheng med ulikhetene mellom bydeler og områder i Groruddalen. Mortensrud MRKR åpnet i 2003, og beliggenheten ble valgt fordi det er et område som ligner Groruddalen på vesentlige punkter. De siste 20 årene har også Søndre Nordstrand fått en stadig mer mangfoldig befolkning. Andelen med migrasjonsbakgrunn i bydelen er i dag omtrent 40 %. Også her er det stor variasjon mellom ulike boligområder, hvor noen har en stor overvekt av norsk bakgrunn, mens andre har flest innbyggere med migrasjonsbakgrunn. På tross av enkelte eksempler på etnisk basert konflikt, som Benjamin-drapet, så har denne utviklingen i det store og det hele gått bra. Vi som jobber i Søndre Nordstrand i dag opplever at mangfoldet er en del av bydelens identitet og en kilde til stolthet. Det mangler imidlertid felles møteplasser, og særlig mangler det steder som er felles for hele bydelen. Dette skyldes til dels at de forskjellige områdene er geografisk svært adskilt, med begrenset kollektivtilbud imellom. Søndre Nordstrand har også likheter med Groruddalen med hensyn til levekår, med lavere gjennomsnittlig utdanningsnivå og inntekt enn Oslo som helhet. Andelen elever som dropper ut av skolen er også relativt høyt. Slike levekårsproblemer vil som oftest gjenspeile seg i bruk av det offentlige hjelpeapparatet. Andelen av befolkningen på sosial stønad er enda høyere enn bydelene i Groruddalen, og det offentlige hjelpeapparatet er tungt inne direkte overfor barn og unge. Andelen unge med tiltak i barnevernet er hele 5,5 %, mot 3,1 % for hele Oslo. R: Ja, okei. H: Hvor mange..jeg er her alle dagene Røde Kors er åpen nesten. Så er det tre dager da, i uka, de er åpent tre dager. For i helgen er det ikke åpent. C: Hva om man ikke er her hver uke og sånn, liksom? D: Da kan du skrive «ca», da. C: Hvordan skriver man «ca», liksom, da kan jeg skrive «én» da. Eller to. I: Ja én til to kan du skrive da. C: 10 er best eller 1 er best? Siden det er femte julen min? H: Den pennen her var litt usynlig da, ha ha Alle: Ha ha D: Da burde du kanskje bruke en annen farge, he he. R: Det her, er det her ressurssenter? D: Ja. Hvor mange nye venner fikk du i fjor på senteret? Hvilke språk snakkes det blant dine venner på senteret? Hvor mange timer om dagen er du på internett? Majorstuen og Oslo vest Oslo vest er muligens ikke kjent for sine vanskelige oppvekstforhold, men vårt arbeid på Café Condio på Majorstuen har vist oss at bildet er mer nyansert. Vi ser at rus, mobbing og vold er gjengangere blant ungdommene som ferdes i området, og er tilknyttet de vestlige bydeler. Andre ungdomstiltak som vi samarbeider med i Oslo vest bekrefter vårt inntrykk. Vi ser også at mange har problemer knyttet til ensomhet og psykisk helse. I denne situasjonen betyr Café Condio mye, ved å være et sted der man kan komme sammen med andre ungdommer. Samtidig er det voksne til stede der, hvis ungdommen ønsker å snakke med noen om det som oppleves vanskelig. Café Condio etterstreber til en hver tid å forstå kulturen og trendene i de ulike ungdomsmiljøene. Vi må snakke ungdommens språk og holde nysgjerrigheten vår i live. Helt fra dag én har vi tilpasset vår image og profil til tiden, og dette mener vi også er en av våre suksessfaktorer. I årene som kommer forventer vi at utfordringsbildet i Oslo vest kan endres, blant annet på grunn av endret befolkningssammensetting og befolkningsvekst. Vi er derfor glad for å ha etablerte samarbeidsarenaer R: Ok D: Hva tenker du at det heter da? R: Ungdomsklubb. D: Ja det er jo det da, men hele senteret kalles liksom ressurssenter. C: Ærlig? O: Jeg er ikke så flink til å tegne. H: Jeg skal tegne Izzad, jeg. S: Hvem er det da? H: Broren hans. ha ha C: Ærlig? Da trives du, ass. He he. Herlig, det er fint det da. R: Bare legg den her hvis du vil. 7 C: Nei, det går bra.

6 med de ulike ungdomstiltakene i området, og ikke minst for at vi har mange flotte frivillige som er klare til å ta i mot de utfordringene som måtte komme. Grønland og Oslo sentrum Oslo sentrum har lenge vært et sted hvor ungdommer fra hele byen kommer for å søke spenning og anonymitet. Vi mener imidlertid å se at området i det siste har tiltrukket flere ungdommer som er bosatt utenfor Oslo. Samtidig ser vi at ungdomsmiljøet i sentrum har blitt hardere, med flere uheldige klikkdannelser og mer hatvold. Dette gjelder blant annet området rundt Oslo S, som tiltrekker seg flere ungdommer enn før. De fleste av disse er fredelige, men det finnes noen få som uttrykker betydelig aggressivitet. Disse får ofte med seg andre, og påvirker hele miljøet på en negativ måte. Vi ser også flere ungdommer enn tidligere som er marginalisert grunnet lite skolebakgrunn, dårlige sjanser på arbeidsmarkedet, og som opplever ekskludering over tid. Dette resulterer i mindre tillit til det offentlige apparatet og opposisjon til voksensamfunnet. Omsetning av narkotika er også et stadig problem i sentrum. H: Hvor mange venner fikk jeg i fjor? Jeg vet ikke, jeg kan ikke huske en eneste nå fordi jeg kjente alle før de kom hit, og noen kom Jeg bare sier alle, jeg har vært her så mange år at jeg ikke husker. Så da krysser jeg alle kryssene da, så blir det litt positivt også. Det er bra. Det er kult. Hm Det er lenge siden jeg har gjort lekser, da. Mmm. Å, tegner du han? Det er lett å tegne ham, da. Raiza, det er bare å lage smil, nese, øye og svart hår. Ferdig så har du Raiza. Men, da trenger jeg svart penn. R: Nei nei nei, den er best. H: Okei, gi meg lilla da. Ja, den er svart. Og så har han skikkelig krøllete hår da. Og så har han litt store lepper Det er positivt. Og så har han sånn skikkelig krøllete hår. Kult. C: What, what, what R: Do you want, you re my lady, he he. C: ORKIS, er det bare her? H: Det er her, ja, dette er ORKIS. C: Leksehjelpen óg henger litt sammen med ORKIS. D: Ja, for det er jo andre sentre på Mortensrud og Grorud, og Men pleier dere å gå på andre steder óg eller? H: Jeg pleier det når jeg var liten. C: Men jeg har ikke fått noen venner her. H: Du har fått meg! Og han! C: Jaaa Jo, jada H: Da har du to. Og kanskje han? R: Ja, men ikke sant, at vi kjenner ikke ham fra i fjor, vi kjenner hverandre fra barndommen. H: Men du kjenner meg fra nå da! C: Ja ja, fra nå av Ja ja, fuck det. H: Du må ikke være vennen min, altså, jeg tvinger deg ikke. Sånn, da er jeg ferdig i korte trekk: Antall besøk og registrerte deltagere Besøkstallene har nok et år vist at alle sentrene er attraktive fritidstilbud for ungdom i Oslo. Vi har i 2010 hatt en minimal nedgang i besøkstallene på 2,5 % sammenlignet med Samtidig ser vi at antall registrerte deltagere har økt med 2,6 %. Dette tror vi handler om de organisatoriske forandringene på sentrene i forbindelse med implementeringen av frivillige gruppeledere og et økt fokus på frivillig styring. MRKR er dette året det eneste av sentrene som øker antallet besøk, og det med 22,5 % sammenlignet med foregående år. Se statistikk på motsatt side. Både aktiviteten leksehjelp og møteplass har hatt noe høyere besøkstall enn fjoråret, men her har antall deltagere sunket noe. Den godt kjente leksehjelpsaktiviteten på ORKIS (inkludert leksehjelp Moské) hadde alene besøk i år, mens de tre søstersentrene hadde 7492 besøk til sammen. ORKIS forsetter som byens flaggskip når det gjelder leksehjelp i regi av andre aktører enn skolen. Når vi ser på møteplassaktiviteten så er det sentrumsnære Condio og ORKIS som i år igjen har flest besøk og flest registrerte deltagere. Se statistikk på motsatt side. Kjønnsfordeling Fordelingen mellom gutter og jenter varierer noe fra senter til senter og fra aktivitet til aktivitet, men vi ser fortsatt at andelen gutter er størst totalt sett, som ved tidligere år. Jentene er sterkt representert på leksehjelp på sentrene, men er lite representert på møteplassaktiviteten hos enkelte sentre, spesielt ORKIS. Det har blitt gjort konkrete og målbare tiltak underveis i høst som har hjulpet på jenteandelen. Condio og GRKR har startet egne guttegrupper i GRKR har en overvekt av jenter på leksehjelp, mens møteplassen er mer guttedominert. H: Den her skjønte jeg ikke da. D: Ja, assa «hvor mange prosent voksnere har du blitt siste året»? R: Prosent voksen? D: Ja, føler du at du har blitt mer voksen i det siste? R: Jeg går bakover jeg, ha ha. H: Jeg ble jo skikkelig voksen en dag jeg fikk til å jobbe her. Hvorfor ler du? Jeg hadde kastet deg ut om du hadde kommet den dagen, he he. D: Hvis man ikke synes at man har blitt voksnere så er det null, hvis du synes du har blitt dobbelt så voksen så er det 100%. H: Jeg ville bli lege, jeg. C: He he, sorry, alltid når noen Sorry, jeg ler ikke av deg. Unnskyld. Hallo, jeg mener det, det er bare meg, jeg er litt rar. H: Jeg går ikke på skole, da. R: Vi skal skrive oppi disse her også, ikke sant? J: Hva vil det si «Hvem er din helt»? I: Det betyr hvem er det du ser opp til, hvem er ditt idol. R: Idol, ja. D: Supert, tusen takk. C: Hei, den pennen, få låne! R: Du har mange andre penner du kan bruke, ta en blyant, der ligger en blyant. 8 C: Neeei, jeg vil ha rosa. 9 D: Hvem er den kuleste du vet? Er det en fotballspiller eller en skuespiller Eller det kan være en i familien som du ser veldig opp til. H: Dagen er 24 timer mens 8 timer er jeg på internett. Da blir det 16 om dagen. Sover 8 timer. Resten er jeg på PC. Jeg har ikke noe annet å gjøre.

7 Hvor skal jeg krysse her da? R: Jeg husker ikke mitt beste minne fra i fjor. Hvor mye bedre har du blitt i jobben din det siste året? D: Du kan svare på det etterpå, kanskje du kommer på det underveis. Kulturell bakgrunn Når en ungdom for første gang besøker et av våre ressurssentre, oppfordrer vi vedkommende til å registrere seg hos oss. Noen av opplysningene vi ber om står ungdommen fritt til å svare på, blant annet foreldrenes fødeland. Dette kan føre til at statistikk på dette området kan være noe upresis. Likevel svarer mange nok til at opplysningene gir oss et godt grunnlag for å tegne et bilde av deltagergruppens kulturelle bakgrunn. Vi har valgt å kategorisere i to grupper på bakgrunn av ovennevnte opplysninger fra registreringsskjemaene; norsk bakgrunn (NB) og minoritetsbakgrunn (MB). Det ressurssenteret som dette året igjen skiller seg ut er Condio med sine 46,8 % av ungdom med norsk bakgrunn. De andre ressurssentrene har en vesentlig større prosentandel av ungdom med minoritetsbakgrunn. Generelt sett så består gruppen med minoritetsbakgrunn av ungdom med mange ulike nasjonaliteter, men de nasjonalitetene som går hyppigst igjen er somalisk, pakistansk, afghansk og polsk. R: Fordi jeg har ikke vært på noen aktiviteter eller noe. D: Kanskje det er et bra minne at du vant i biljard her en kveld, behøver ikke være noe større enn det. R: Nei, jeg har aldri merka no sånt C: Unnskyld, jeg lurte på noe. Det varierer veldig hvor mye jeg er på nett, ikke sant, men en dag kommer jeg sikkert til å sitte her to timer, andre dager jeg ikke er ute eller noe sånt sitter jeg sikkert 4-5 timer, sjukt lenge. D: Okei, denne her, når dere kommer til den. Se på denne her, hvordan han har fylt det ut. Han har hatt det veldig kult her i januar og så verre og verre utover året. Er det det du mener? Jonathan: Ja, ja. Navn: Kjetil Thorvik Brun Alder: 30 år Leder for samfunnsansvar i Microsoft Norge Støtter Leksehjelp, Digital Leksehjelp, Kvinnekaféen og generell støtte Beskriv deg selv med 5 ord Hva er det beste med å samarbeide med ORK? Hvor mange gode gjerninger har du gjort i det siste? I hvor mange år har Microsoft samarbeidet med Røde Kors Ressurssentre? Hvor mange prosent voksnere har du blitt det siste året? H: Oj oj oj..og så var det i november og bare Sånn, puh He he, det var fint Rett opp igjen, da var det jul. Og så blir jeg snart ungdomsarbeider her, da. Jeg venter bare på at det skal forberedes. D: Hvor mange gode gjerninger har du gjort i det siste? Andre besøkende Hvert år har ressurssentrene mange besøk som faller utenfor primærmålgruppen. Dette dreier seg bl.a. om skoleklasser, samarbeidspartnere, deltagere fra andre Røde Kors aktiviteter som får låne lokaler, besøk ved arrangement og lignende. Vi hadde i 2010 til sammen 4891 besøk fra denne gruppen av besøkende. Disse personene blir da ikke registrert som deltagere, men blir kun telt som besøk. C: Gjerninger? H: Ja, gjerninger som Hva heter det Mekla mellom en jentegjeng. Og så har jeg hjulpet Røde Kors-folka to ganger, sist i desember. Da var jeg gatemegler da, med han. D: Å, så dere er på gatemegling også? H: Ja, vi er gatemeglere, vi er meglere.trenger du hjelp så er det bare å ringe oss, ha ha. Hvor mange timer om dagen er du på internett? Nevn de tre mest utfordrende aspektene ved å velge hvem man skal samarbeide med Hvor mange venner har du fått gjennom samarbeidet? D: Det skal jeg huske på. Betraktninger Ressurssentrene bærer mange likhetstrekk, men har også sine særegenheter. Sentrumsbaserte ORKIS og Condio benyttes av unge fra bydeler lengre unna som har begynt å bruke Oslo sentrum som en fritidsarena, men også ungdom som bor i sentrenes nærområder. Deltagerne på ORKIS og Condio har høyere snittalder enn GRKR og MRKR, og sentrene har derfor R: Han er mester, da. H: Jeg er mester. Og så var det en konsert da, for alle på Røde Kors. Så var jeg en av de som passet på da, med gatemeglingkidsa. D: Åja, ble det noe bråk da? Gikk du selv på ungdomsklubb da du var yngre? 10 H: Nei. For vi gjorde en god jobb, da. Skriv det! Jeg er ferdig nå tror jeg.

8 ulike utfordringer i møte med de ulike brukergruppene. Det har derfor vært nødvendig å spisse og tilpasse innholdet i aktivitetene. GRKR og MRKR tilstreber å tilby aktiviteter som er så gode at ungdom fra Grorud og Mortensrud velger å bruke senteret i sitt lokalmiljø fremfor å lete etter fristende tilbud i Oslo sentrum. MRKR og GRKR har stadig flere frivillige som veksler mellom å være på møteplassen og leksehjelpen. Dette merker vi har to klare fordeler. For det første er frivillige til stede der det er behov til en hver tid, og vi blir mindre sårbare for svingninger i besøkstall. I tillegg merker vi at flere leksehjelpere blir dyktige på grensesetting, noe som kommer godt med når støynivået blir for høyt. ORKIS og GRKR har i løpet av året vært praksissted for en rekke studenter, og ansatte på sentrene har stilt som veiledere for praksisstudentene. Vi har hatt studenter fra barnevern-, sosionom- og velferdsstudiet ved Høyskolen i Oslo og fra Politihøyskolen i Oslo. GRKR har i tillegg hatt praksisstudenter fra STOLT-prosjektet fra bydel Alna og Grorud. Studentene har hatt viktige roller og har vært en synlig del av staben på sentrene. Vi har med glede sett at flere av studentene har gått over i et engasjement som frivillig etter at praksistiden er over. På flere sentre har eksterne samarbeidspartnere bidratt med frivillige og personalressurser i aktivitetene. Ansatte i Coca-Cola stilte opp og arrangerte jobbintervjutrening for deltagerne i aktiviteten Fokus på egen framtid ved GRKR. Denne aktiviteten har hatt et tilrettelagt program for ungdommer med behov for bistand og inspirasjon til jobbsøking, finne bolig og kartlegging av utdanningsmuligheter. Bedriftsbesøk, jobbsøkerkurs, temakvelder med diskusjons- og problemløsningsgrupper har også vært ingredienser i denne aktiviteten. Sammen med ansatte fra L Oréal arrangerte Condio karrieredag, kurs i CV-skriving og intervjuteknikk samt makeup- og stylingkveld. Tilbakemeldingene fra ungdommene har vært positive i forhold til slike arrangementer. Samtlige ressurssentre har hatt Gatemegling (GM) som en sentral aktivitet der vi har utdannet både ungdom og frivillige som meglere og GM-instruktører. MRKR startet i februar å planlegge et samarbeid med skolemeglingen på Bjørnholt skole og Gatemegling. Resultatet ble at senteret kunne tilby GM-kurs til Bjørnholts elever i forbindelse med et skoleprosjekt de gjennomførte. Flere av disse har fortsatt sin gatemeglingsutdannelse i ettertid. MRKR er også i samtaler med Klemetsrud Idrettslag om å tilby meglerutdanning til deres trenere og spillere. C: Er ikke matte ditt verste fag? Hæ? R: Hva ville du bli når du var liten Jeg ville bli Supermann. Jeg er ikke stor enda. H: Jeg hører navnet mitt der ute, hører du? Hm, de baksnakker meg sikkert. Skal jeg beskrive meg selv? Fem ord er for lite for meg. Jeg har så bra selvtillit, vet du. Jeg kan skrive en hel bok om meg, bare positiv. D: Ta de fem viktigste da. H: Alt er viktig, det blir vanskelig. Jeg er intelligent, jeg er smart C: Det går for det samme, gjør det ikke? H: Okei, jeg er intelligent da, det høres bedre ut. Jeg er hjelpsom Snill og ærlig. Rettferdighet. Jeg er egentlig Følsom Jeg skal ikke skrive det. Det er litt sånn unødvendig. D: Nei, er det det? Det er vel fint å være i kontakt med følelsene. H: Hvis jeg At jeg er følsom, da sliter du. Du, da tråkker de på deg. C: Neeeei H: Jo, jeg har opplevd det selv. Ikke avbryt meg! Hvis en jente Ok greit - jeg var litt for streng der, unnskyld da. C: Unnskyld du óg. H: Nei, men hvis du viser jenter for mye følelser da er det lissom, ja han liker deg godt. På skikkelig. Da er det sånn da skal han leke overlegen For jenter liker å bestemme over gutten sin. C: Det trenger egentlig ikke å være sånn, da. H: Da må du aldri si til jenta di at du er følsom, du må heller late som du er sterk. C: Men selv om du er følsom behøver jo ikke bety.. H: Jenter er følsomme. Nei, alle mennesker har følelser selvfølgelig, men jenter har skikkelig følelser... Man blir såret. R: Men Det er ikke noen som er veldig følsomme det er bare noen som er veldig flinke til å vise 12 følelsene. 13 Møteplass: Møteplassen inkluderer internettkafé og er den største aktiviteten på sentrene når det gjelder antall besøk. Innholdet i en møteplass varier noe fra senter til senter, men møteplassen skal være en inkluderingsarena som gir ungdom mulighet til å bygge nettverk. I dette arbeidet har frivillige en viktig rolle med å koble ungdom sammen, og legge til rette for gode møter mellom mennesker. De skal sørge for at alle får en mulighet til å delta, og skal strekke seg langt for å imøtekomme ungdommenes egne ønsker og behov. Sentret skal være deltageren sitt sted, og vi skal i den grad det er mulig, utvikle sentrene i tråd med deres ønsker, spesielt med tanke på aktivitetstilbudet. Ressurssentrene skal være et lavterskelstilbud, derfor er møteplassen en svært viktig aktivitet. Hvis du er ny hos oss, skal du føle deg velkommen uten nødvendigvis å delta i en konkret aktivitet med en gang. Møteplassen på sentrene består av trivelige oppholdsrom og TV-stuer med biljard, bordtennis eller en sofakrok der du kan hygge deg med brettspill og en vennskaplig samtale. Voksentettheten på møteplassen bidrar til at besøkende alltid vil bli sett og møtt med en vennlig tone. Noen av ungdommene som bruker møteplassen er av det svært utadvendte slaget, og har lett for å omgås andre. Vi ser også at en del ikke har store sosiale nettverk, og oppsøker denne arenaen for å få kontakt med andre, både voksne og jevnaldrende. Mange vil nok påstå at dette er den mest krevende aktiviteten for frivillige å delta på. Oppgavene de frivillige får på møteplassen kan være svært varierte sammenlignet med for eksempel leksehjelpsaktiviteten. Som frivillig på møteplass vil du en kveld bli utfordret i spill og lek av ungdommer, mens en annen kveld må du hjelpe til når ungdommer trenger hjelp til internettbruk, eller råd og veiledning i forhold til mer eller mindre C: Det var bra sagt. H: Nei, det er ikke noe om å vise følelser det her handler om. R: Jo, jeg har like mange følelser og jeg bestemmer over om jeg vil vise det til deg! H: Nei nei nei. Bare lat som om jeg er jenta og du er typen min nå R: Nei, det går ikke! Æsj. H: Og så er vi sammen og vi sier begge at vi er glad i hverandre. Og så har du tenkt at dette her funker ikke, jeg har litt for mye å gjøre Jeg må bare være ærlig mot ham og si: «Stopp, jeg gir meg. Det er liksom, jeg har ikke tid til det». R: Da sier jeg at det ikke funker og sånn. H: Ja, og da kommer du til meg så sier du Jeg har følelser for deg, jeg kan godt vise følelsene mine hjemme om det er noen som ikke tåler det... Og så blir det sånn, «Å nei, hva har jeg gjort», man angriper seg selv R: Nei, for H: Man bare, «Hva er det som gikk gærent nå, det kan ikke bare være slutt det går ikke». R: Jeg hører ikke på hva du sier, for du lar meg ikke snakke. Du lar meg ikke snakke. H: Ok snakk nå da. R: Nå har jeg glemt hva jeg skal si, jeg. C: Var du på den konserten da? R: Ja, det var bra. Med Samsaia og dem. Det var koselig, det var liksom bra. H: Hva var det de fem jeg sa igjen, jeg var intelligent, hjelpsom..og så var det følsom...ha ha C: Unnskyld, spørsmålet hvor mange prosent voksnere har du blitt dette året? D: Hvis du tenker på hvordan du var i fjor rett etter jul. C: Shit, da har jeg blitt sånn 100 % voksnere, dobbelt så voksen. Jeg var helt drittunge. R: Hvor mye mer hjemme føler du deg i Norge etter siste år? C: Hvor mange prosent voksnere har

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2 Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 6: 2011 i korte trekk Side 9: Møteplass for ungdom Side 10: Leksehjelp Side 16:

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11.

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. årgang Tema: Ungdomsmiljøer TAKLER KONFLIKTER OPPLÆRES AV GATEMEGLERNE BROBYGGEREN INTVERVJU MED ASLAM ASHAN 1 Gatelangs ANSVARLIG

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema

VOKSNE FOR BARN. rammer også barna MAGASINET. Om «vellykkethet» og kampen for Tilværelsen. erlend loe: Tema for barn og unges psykiske helse Nr. 4 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN STADIG FLERE barn i Norge vokser opp i lavinntektsfamilier UTLÅNSORDNING I NORD Tana bibliotek satser stort på gratis

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 08 Frivillige

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

1. Innledning. kjønnslemlestelse. 2 Med seksuelle overgrep menes seksuell trakassering (både verbal og fysisk), kjønnsbasert mobbing, seksuell vold,

1. Innledning. kjønnslemlestelse. 2 Med seksuelle overgrep menes seksuell trakassering (både verbal og fysisk), kjønnsbasert mobbing, seksuell vold, Årsrapport 2012 1. Innledning 2012 har vært et fantastisk spennende år i Sisters. Vi lykkes i å rekruttere en rekke ressurssterke og engasjerte frivillige. Dette førte til økt aktivitet og en god organisasjonsutvikling.

Detaljer

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell Nr. 3 2013 31. årgan g MagasiN utgitt av Me N tal Helse Pris: Kr. 60,- En KildE til aktivitet Et godt liv krever en god grunnmur Bakgård som gjør en forskjell Christian Ingebrigtsen: Vi må inkludere de

Detaljer

«Jeg gleder meg til torsdag»

«Jeg gleder meg til torsdag» ISBN 978-82-7894-303-8 ISSN 0808-5013 Møteplasser for eldre med innvandrerbakgrunn Bjørg Moen 7/2009 Rapport nr 7/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf.

Detaljer

Livet med Gullbilletten?

Livet med Gullbilletten? Holbergprisen i skolen 2014 Livet med Gullbilletten? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig Luisa Van den Bergh, Katrine Jakobsen og Johanne F. Ullestad Langhaugen

Detaljer

Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET

Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET Lisbeth Reed Å FINNE STYRKEN I MANGFOLDET Ei håndbok til deg som jobber med barn og unge match 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet match VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE INNHOLD Innledning... 3 Tverrkulturell

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften.

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften. I rike Norge går diskusjonen høylydt om hvordan regjeringa bør gå fram for å fjerne fattigdommen. En er uenige om definisjoner, hvem de fattige er, samt hvilke tiltak som hjelper. De fleste er likevel

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innhold Fakta 4 5 Hvem er familieinnvandrede kvinner? Nettverk 10 12 Det viktige bindeleddet Godkjenning av

Detaljer