MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0079/04 04/00135 OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0079/04 04/00135 OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA 01.01."

Transkript

1 Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans P. Rasmussen for Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen Roy Mienna Roger Hansen Odd Ivar Gladsø MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. MØTET STARTER MED ÅPEN TIME. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0077/04 04/00190 REFERATER 0078/04 04/00415 LEASING AV BIL TIL TEKNISK SAKSLISTE 0079/04 04/00135 OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA /04 04/00300 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR SPISERIET ANS

2 0081/04 04/00424 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I KOMMUNESTYRET 0082/04 04/00369 BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE OG SFO FOR 2005, SAMT EGENANDEL MUSIKK/KULTURSKOLE 0083/04 04/00369 BETALING AV TJENESTER FOR RENOVASJON, VANN- OG AVLØPSGEBYR FOR /04 04/00369 BETALING FOR ANDRE TEKNISKE VARER OG TJENESTER FOR /04 04/00369 DIVERSE BETALING FOR VARER OG TJENESTER /04 04/00266 BUDSJETTREGULERING HUT 0087/04 04/ TERTIALMELDING FOR /04 04/00032 PERSONALPOLITISKE REGLEMENTER FOR HASVIK KOMMUNE 0089/04 04/00371 FOLKEVALGTGODTGJØRING FOR /04 04/00096 DRØFTINGSSAKER Sakene 0082/04, 0083/04, 0084/04, 0085/04 og 0089/04 ettersendes da disse blir behandlet i Formannskapet Breivikbotn, 17. november 2004 Geir A. Iversen ordfører SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00190

3 Sak 0077/04: REFERATER Faglig tilråding: 1) 04/ ADM/SAADM/AHS X /04 POSTEN Norge AS ENDRING AV POSTTJENESTENE PÅ SØRVÆR 2) 04/ ADM/SAADM/AHS N /04 Posten Norge AD. ENDRING AV POSTTJENESTEN I SØRVÆR 3) 04/ ADM/SAADM/AHS /04 Vest-Finnmark Regionråd UNDERSKREVET UTVIKLINGSAVTALE 4) 04/ ADM/SAADM/AHS /04 Finnmark fylkeskommune ANGÅENDE SØKNAD OM MIDLER FOR Å ETABLERE STØNADSORDNINGER FOR FISKERE I HASVIK KOMMUNE Saksutredning: BREIVIKBOTN, Odd Michelsen Konsulent SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 651 Arkivsaksnr.: 04/00415 Sak 0078/04: LEASING AV BIL TIL TEKNISK

4 Faglig tilråding: Formannskapet innstiller til kommunestyret: Administrasjonen kan inngå leasingavtale for varebil som disponeres av teknisk uteseksjon. Leasingutgiftene på 3 år belastes VAR budsjettet. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Ved første gangs leasing regnes det som låneopptak, dersom summen overstiger kr ,-. Låneopptak skal kommunestyret ta stilling til, jfr. kommuneloven 50. Den gamle lastebilen er ikke godkjent i EU kontroll grunnet mye rust på førerhuset. Det vil koste betydelig midler å vedlikeholde og eie kjøretøyet. Lastebilen bør vrakes. Teknisk uteseksjon har behov for kjøretøy. Og i den forbindelse vil det være hensiktsmessig å inngå leasingkontrakt på en firehjulstrekk varebil. Det vil være hensiktsmessig å gjøre leasingavtale på 3 år. Månedsleie vil pr. tiden være på ca ,-. Beløpet tas av VAR budsjettet. Kostnadene ved leasing vil ikke overstige kostnadene ved å eie lastebilen. Fra før av eier Hasvik kommune en firehjulstrekk kassebil som disponeres av teknisk seksjon, og leier en firehjulstrekk personbil som disponeres av helsesenteret. BREIVIKBOTN, Are Hammervold Solvang Organisasjonssjef SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arild Jenssen Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 04/00135 Sak 0079/04: OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA Faglig tilråding:

5 Formannskapets innstilling til Hasvik kommunestyre: Hasvik kommunestyre vedtar å gi VEFAS IKS mandat til å overta ansvaret for slamrenovering og behandling i Hasvik kommune fra Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Dok: Skriv fra VEFAS av 12. oktober Fra er det ikke tillatt for Hasvik kommune å benytte eksisterende slamlaguner i Risvåg til slamrenovering (tømming av septiktanker). Kommunen har tidligere benyttet lokal entreprenør til oppdraget med deponering i Risvåg. Selskapsvedtektenes 3 og 13 nr. 3 angir at VEFAS skal være ansvarlig for etablering og drift av behandlingsanlegg for kommunalt slam i eierkommunene. Og videre at "Når kommunene ønsker det skal selskapet innenfor en rimelig frist ta over ansvaret for slam. Det er allerede bringt på det rene at for Hasvik kommunes vedkommende vil en slik overtakelse ikke bli dyrere enn nåværende ordning. Det er mye som taler for at gebyrstørrelsen vil bli mindre. I kommunens avgiftssystem er gebyrene for septiktømming lagt på samme nivå som i BREIVIKBOTN, Arild Jenssen Seksjonsansvarlig SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 04/00300 Sak 0080/04: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR SPISERIET ANS Faglig tilråding: Driftsstyrets innstilling til kommunestyret:

6 Hasvik kommunestyre vedtar, i medhold av alkoholloven og kommunens egne retningslinjer for slike saker, å innvilge søknad om skjenkebevilling fra Spiseriet ANS med følgende spesifikasjoner: Skjenkeperiode: Fra Skjenketid: og i perioden Bevillingshaver: Spiseriet ANS, 9595 Sørvær Eiere: Bjørg H. Alvestad og Kristin Alvestad Skjenkestyrer: Bjørg H. Alvestad Stedfortreder: Kristin Alvestad Skjenkested: Spiseriets leielokaler på Havneveien 1 i bygget tilhørende Sørvær Servicebygg AS Alkoholholdig drikkevare: Øl, sterkøl, vin og brennevin. Type virksomhet: Spisested for tilreisende og fastboende Skjenkeareal: Spiseareal ca. 50m2 av totalt 92m2 leieareal, og uteareal som er inngjerdet som uteterrasse Målfrid Hansen erklærte seg inhabil i denne saken. Mari Gamst tiltrådte møtet som vara. Forslag fra leder i drifsstyret: Driftsstyrets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar, i medhold av alkoholloven og kommunens egne retningslinjer for slike saker, å avslå søknad om fast skjenkebevilling fra Spiseriet ANS. Siv R. O. Gamst fremmet faglig tilrådning som sitt forslag til vedtak. Vedtak: Driftsstyret vedtok leders forslag med tre mot to stemmer. Saksutredning: Søknad: Søknad om fast skjenkebevilling dater : Skjenkeperiode: Fra 2004 til 2008 Skjenketid: alle dager Bevillingshaver: Spiseriet ANS, 9595 Sørvær Eiere: Bjørg H. Alvestad og Kristin Alvestad Skjenkestyrer: Bjørg H. Alvestad Stedfortreder: Kristin Alvestad Skjenkested: Spiseriets lokaler i Sørvær Servicebygg AS Alkoholvare: Øl, sterkøl, vin og brennevin Type virksomhet: Spisested for tilreisende og fastboende Skjenkeareal: Spiseareal ca. 50m2 og uteterrasse med tilsvarende areal. Uteterrasse er inngjerdet slik at kontroll med skjenkingen kan foretas Uttalelser skatt/avgift og politiet:

7 Finnmark skattefogdkontor negativ uttalelse om skatteattest Hasvik lensmannskontor har ikke besvart uttalelse om skjenkebevilling, kommunens skriv datert og Finnmark skattefogdkontor med positiv skatteattest Historikk: Kommunestyret vedtok i sak 0033/02 følgende skjenkebevilling for Spiseriet ANS: Skjenkeperiode: Skjenketid: alle dager Alkoholvare: Vin og øl Kommunestyret vedtok i sak 0016/03 følgende skjenkebevilling for Spiseriet ANS: Skjenkeperiode: Skjenketid: alle dager Alkoholvare: Vin og øl Kommunestyret vedtok i sak 0043/04 følgende skjenkebevilling for Spiseriet ANS: Skjenkeperiode: Fra 2004 til 2008 i perioden Skjenketid: alle dager Alkoholvare: Øl, vin og brennevin KOMMUNAL ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN OG RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER OG ÅPNINGSTIDER FOR HASVIK KOMMUNE I kommunestyrets sak 034/ ble overnevnte vedtatt. Nytt er at det settes ikke tak på antall skjenkesteder, men kommunestyret vurderer hver enkelt søknad grundig før det gis bevilling. Alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27: Her gjengis en del paragrafer av betydning: 1-6. Bevillingsperioden. Kommunal bevilling til salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent (sterkøl) kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunal bevilling til salg av annet øl enn nevnt i første ledd og skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Bevilling til salg av annet øl enn nevnt i første ledd og skjenking av alkoholholdig drikk kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning. Statlige skjenkebevillinger gis inntil videre. Statlige tilvirknings- og engrosbevillinger gis inntil videre, men kan dersom særlige forhold tilsier det gis for en bestemt periode. Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen bevillingsperiodens utløp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned hvor endelig

8 vedtak om ny bevilling er truffet, likevel ikke ut over 3 måneder fra begynnelsen av den nye bevillingsperioden. Endret ved lover 8 jan 1993 nr. 23, 23 juni 1995 nr. 42 (i kraft 23 juni 1995 og 1 jan 1996), 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998) Bevilling for salg og skjenking Bevilling for salg og skjenking gis av kommunen med mindre det gis statlig bevilling etter kapittel 5. Bevilling for skjenking på tog eller ombord i skip som ikke er omfattet av statlig bevillingsmyndighet etter 5-2, gis av den kommunen som skipet eller toget har som utgangspunkt for sin virksomhet. Når slik virksomhet har flere kommuner som virkeområde, må bevilling gis av samtlige kommuner. Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. I kommuner som har militær øvingsplass, skal uttalelse innhentes fra vedkommende militære avdeling. Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å kunne ta stilling til om kravene i 1-7b og 1-7c er oppfylt. Melding om gitte bevillinger sendes politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Endret ved lover 13 des 1991 nr. 81, 11 juni 1993 nr. 85, 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998). 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgsog skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. En bevilling etter 4-2 tredje ledd kan bare utvides hvis tilvirkningen skal skje ved skjenkestedet, og tilvirkningen og skjenkingen vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og serveringstilbud. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), endret ved lov 23 mai 2003 nr. 34 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 23 mai 2003 nr. 626). 1-7b. Krav til bevillingshaver og andre personer Bevillingshaver, og person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av selskap som driver virksomheten eller oppebærer en vesentlig del av dens inntekter eller i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd, kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år.

9 Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandelskravene. Vandelskravene gjelder ikke for bevilling til A/S Vinmonopolet og statlig bevilling etter kap. 3A og 5-3. Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998). 1-7c. Styrer og stedfortreder For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Kravet om styrer og stedfortreder gjelder ikke for bevilling til A/S Vinmonopolet og statlig bevilling etter kap. 3A. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning etter 1-6 tredje ledd og ambulerende bevilling etter 4-5. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Ved vurderingen av styrers og stedfortreders vandel etter første ledd, kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år. Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandels- og kvalifikasjonskravene, herunder om betaling for avleggelse av prøve. Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998 iflg. res. 19 des 1997 nr. 1315, med unntak av dokumentasjonskravet i tredje ledd, som sattes i kraft 1 juli 1999 iflg. res. 18 feb 1999 nr juli 2000 for styrere og stedfortredere i virksomhet som har eller har søkt om bevilling før 1 juli 1999). 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998) Opplysnings- og meldeplikt Politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene plikter uten hinder av taushetsplikt å gi de opplysninger som er nødvendige for behandlingen av salgs- og skjenkebevillingssaker. Dersom politiet eller skatte- og avgiftsmyndighetene avdekker forhold som kan antas å ha vesentlig betydning for bevillingsspørsmålet, plikter de av eget tiltak og uten hinder av taushetsplikt, å informere bevillingsmyndigheten om det. Departementet kan gi forskrifter om melde- og opplysningsplikten. Bestemmelsen gjelder ikke statlige bevillinger etter kap. 3A. Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998).

10 Saksvurdering: Utøveren har tidligere vært vurdert som skikket til å inneha skjenkebevilling. Den her saken dreier seg i realiteten om utvidelse av tidsrommet for skjenkeperioden fra sesong til hele året. Sørvær Servicebygg AS eies av Hasvik kommune. Bygningen er regulert som næringsområde. Det anses ikke å være ordensmessige forhold som tilsier at det ikke kan skjenkes fra bygget. Spiseriet ANS er et spisested. Åpningstidene har til tider vært begrenset til kl. 20. Objektivt kan det skapes et marked for nye åpningstider når skjenking av alkohol tillates. Ved å tillate åpningstider som det er søkt om til kl vil stedet endre karakter til skjenkested. Næringspolitiske hensyn: På Sørvær er det en utøver som har et såkalt kombinert skjenkested og i tillegg er det en utøver med bevilling for lukket arrangement. I utgangspunktet synes det å være mange utøvere ut i fra antall innbyggere på stedet Sørvær. Utøverne har noe ulik konsept, og er ikke direkte konkurrenter. Kunnskapsprøven etter alkoholloven har for øvrig skjenkestyrer og stedfortreder tidligere avlagt. BREIVIKBOTN, Are Hammervold Solvang Organisasjonssjef SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Olsen-Ryum Arkiv: 080 Arkivsaksnr.: 04/00424 Sak 0081/04: SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I KOMMUNESTYRET SISSEL THOMASSEN Faglig tilråding: Kommunestyret innvilger Sissel Thomassen fritak fra sitt verv som vararepresentant i kommunestyret for Senterpartiet resten av valgperioden jfr. kommunelovens 15 nr. 2. Saksutredning: Dok: Søknad om fritak fra verv i kommunestyret fra Sissel Thomassen datert 20/9-04. Sissel Thomassen oppgir i søknaden sin at hun har flyttet fra Hasvik kommune. Hun har følgende verv: Kommunestyret, vararepresentant for Senterpartiet Av hensyn til muligheter for å møte til innkalte møter, reisetid og kostnader, vil det av praktiske årsaker være grunnlag for å innvilge fritak med hjemmel i Kommunelovens 15 nr.2:

11 Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sin plikter i vervet. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 04/00369 Sak 0082/04: BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE OG SFO FOR 2005, SAMT EGENANDEL MUSIKK/KULTURSKOLE Faglig tilråding: Økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar følgende satser: Satsene for opphold i SFO pr. dag settes til: Hel plass (mer enn 15 t.uke): 65,- Halv plass : 50,- Foreldrebetalingen følger driftsåret med fast gjennomsnittlig betaling pr. mnd. pålydende kr ,- for hel plass, kr. 900,- for halv plass. Søskenmoderasjon gis ikke. Benytting av utvidet åpningstid på Sørvær oppvekstsenter i forhold til andre kommunale skolefritidsordninger: 10% tillegg av betalingssatser. I tillegg kommer kostpenger med kr. 75,-.

12 Satsene for opphold i Barnehage pr. måned settes til: 1. barn hel plass Kr ,00 Halv plass Kr.1.500,00 2. barn hel plass Kr ,00 Halv plass Kr ,00 3. barn hel plass Kr ,00 Halv plass Kr. 750,00 Søskenmoderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. I tillegg kommer kostpenger med kr.125,- pr. måned. Reduksjon av plass i forhold til hel og halv plass: % pris av hel eller halv plass + 5%. Kjøp av enkelt heldag plass kr. 150,-. Kjøp av time(r) kr. 40,-. Kulturskolen: For undervisningstilbud i musikk og kunstfag pr. år : Barn under 18 år 500,-. Søskenmoderasjon barn nr. 2 kr. 350,-. Søskenmoderasjon barn nr. 3 kr. 250,-. Friplass kan innvilges for halvt år av gangen for økonomisk vanskeligstilte familier. Voksne kr. 600,-. Ordfører Geir A. Iversen fremmet følgende forslag: Saken oversendes til Driftsstyret for behandling. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Driftsstyrets innstilling til økonomiutvalget: Leder Harald Isaksen fremmet faglig tilrådning som sitt forslag til vedtak. Vedtak: Driftsstyret vedtok leders forslag. Enstemmig vedtatt. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til Kommunestyret. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Hasvik kommune har hatt meget lav pris på sfo-tilbudet. Prisen økes som følge av økte lønns- og pensjonsutgifter. Pr. 1. mai 2004 trådte forskriften om maksimalpris i barnehager i kraft. Forskriften innebærer at ingen skal betale mer enn 2750 kroner per måned og kroner per år for et ordinært, heltids barnehagetilbud. Satsene for 2005 opprettholdes lik 2004 satsene. Søskenmoderasjonen standardiseres til 30% for 2. barn og 50% for 3. barn.

13 BARNEHAGE- OG SFO-SATSER Satsene for opphold i SFO pr. dag settes til: Hel plass (mer enn 15 t.uke): 65,- Halv plass : 50,- Foreldrebetalingen følger driftsåret med fast gjennomsnittlig betaling pr. mnd. pålydende kr ,- for hel plass, kr. 900,- for halv plass. Søskenmoderasjon gis ikke. Benytting av utvidet åpningstid på Sørvær oppvekstsenter i forhold til andre kommunale skolefritidsordninger: 10% tillegg av betalingssatser. I tillegg kommer kostpenger med kr. 50,-. Satsene for opphold i Barnehage pr. måned settes til: 1. barn hel plass Kr ,00 Halv plass Kr.1.500,00 2. barn hel plass Kr ,00 Halv plass Kr ,00 3. barn hel plass Kr ,00 Halv plass Kr. 750,00 Søskenmoderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. I tillegg kommer kostpenger med kr.125,- pr. måned. Reduksjon av plass i forhold til hel og halv plass: % pris av hel eller halv plass + 5%. Kjøp av enkelt heldag plass kr. 150,-. Kjøp av time(r) kr. 40,-. Kulturskolen: For undervisningstilbud i musikk og kunstfag pr. år : Barn under 18 år 500,-. Søskenmoderasjon barn nr. 2 kr. 350,-. Søskenmoderasjon barn nr. 3 kr. 250,-. Friplass kan innvilges for halvt år av gangen for økonomisk vanskeligstilte familier. Voksne kr. 600,-. BREIVIKBOTN, Are Hammervold Solvang Organisasjonssjef

14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 04/00369 Sak 0083/04: BETALING AV TJENESTER FOR RENOVASJON, VANN- OG AVLØPSGEBYR FOR 2005 Faglig tilråding: Økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar de fremlagte avgiftssatser med bestemmelser for: 1. Vannavgifter 2. Kloakkavgifter 3. Renovasjonsavgifter 4. Feieavgifter 5. Tømming av septiktanker 6. Tilknytningsavgifter Punkt 1 og 2: Vannavgifter- og kloakkavgifter. Vannavgiften settes til kr.9,81 pr m3. Den faste delens størrelse innenfor hver gruppe og trinn er beregnet på grunnlag av inndekning av kapitalutgifter på kr og på grunnlag av en satt kategorifaktor hvor faktor 1 er en basis boenhet. Vannmålerleie næringsbygg pr. år: Kr ,-. Vannmålerleie privatboliger pr. år: Kr. 100,-. Årsavgift for vann for en basis boenhet mellom m2 er utregnet til kr 2.946,- (For år 2004 var prisen på kr 2.889,-, vi får en økning på kr 57,-) Alle priser er eskl. MVA: Vannavgifter.

15 OMRÅDE Fastavgi Variab Årsavg. Fastavg. Variabel Årsavg. Forbruk Faktor ft el del Boliger N.bygg del N.bygg hele 1000 boliger n.bygg Boliger m ,7 Boliger m Boliger m ,3 Boliger m ,8 Boliger over 200 m Fritidsb./Gjeterhytte ,5 r Næringsbygg/lager og lignende: Næringsbygg/service /offentlig: Fra m Fra m Fra m Fra m Fra m Fra m ,5 Fra m ,5 Fra m2 Fra m2 Næringsbygg etter Målt forbruk: Næringsbygg <0,7m3 5 Næringsbygg ,7-2,1 m 3 10 Næringsbygg ,1-3,5 m 3 20 Næringsbygg ,5-7,7 m 3 40 Næringsbygg ,7-9,1 m 3 60 Næringsbygg ,1-13,3m 3 80 Næringsbygg ,3-14,7m3 100 Næringsbygg ,7-50m3 252,1 Næringsbygg m3 535,7 Næringsbygg m3 1071,4 Kloakkavgifter: Kloakkavgiften settes til kr.7,88 pr m3. Den faste delens størrelse innenfor hver gruppe og trinn er beregnet på grunnlag av inndekning av kapitalutgifter på ca kr ,- og på grunnlag av en satt kategorifaktor hvor faktor 1 er en basis boenhet. Årsavgiften for kloakk for en basis boenhet mellom m2 er utregnet til kr 1.209,- (For 2004 var prisen kr 1.037,- for en basis boenhet, en økning på kr 172,-) Alle priser er eskl. MVA: Kloakkavgifter

16 OMRÅDE Fastavgi Variab Årsavg. Fastavg. Variabel Årsavg. Forbruk Faktor ft el del Boliger N.bygg del N.bygg hele 1000 boliger n.bygg Boliger m ,7 Boliger m Boliger m ,3 Boliger m ,8 Boliger over 200 m Fritidsb./gjeterhytte ,5 Næringsbygg/lager og lignende: Næringsbygg/service/ offentlig: Fra m Fra m Fra m Fra m Fra m Fra m ,5 Fra m ,5 Fra m2 Fra m2 A. Over 200m 3 fastsettes årsavgiften for vann og kloakk i trinn på 200m 2. Over 1000 m2 fastsettes årsavgiften i trinn på 500 m2. B. Med areal forstås leieareal for bolighus og brutto golvflate for andre bygg. C. Forholdsvis lite brukte bygninger med varig bruksmåte som har lavt vannforbruk, f.eks. samfunnshus, bedehus, kirker og kapell kan gies en reduksjon i avgiftssatsen med 50%. Fastsetting av denne reduksjonen delegeres til administrasjonssjef. D. Fiskebedrifter og servicetiltak betaler etter målt vannforbruk 9,81 kr/m 3. E. For å komme inn under kategorien fritidsboliger og gjeterhytter skal boligen ha stått tom i over ett år. Det skal i hvert enkelt tilfelle søkes skriftlig, og søknaden skal begrunnes. Et av kriteriene skal være at fritidsboligen ikke blir brukt sammenhengende i mer enn 2 måneder i året. I tillegg skal det for boliger som har sin beliggenhet nær tettstedenes sentrumsområder være belyst at boligen har vært forsøkt solgt eller bortleiet. F. Enslige abonnenter kan innvilges vann- og avløpsavgifter som for bolig mellom m2 etter skriftlig søknad med dokumentasjon. G. Mva kommer i tillegg for alle satser. Punkt 3 : Renovasjon Innsamling av forbruksavfall: For eiendommer som omfattes av den kommunale innsamlingen av forbruksavfall betales etter følgende satser: Enhetstyper: Tømmefrekvens: Pris pr. Enhet pr. år: 140 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.232,- 240 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.500,- 360 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.850,- Renovasjonsavgift for fritidsboliger settes til kr 1.200,- pr. år. Det er en økning på 3,5% i forhold til 2004 for dunkstørrelsene 240 l dunk, 360 l dunk osv.

17 1. Det kan søkes skriftlig om fritak for renovasjon såfremt en bolig vil bli stående ubebodd over lengere tid og dersom det ikke er utsikter til at boligen kan bli bebodd igjen. Søknaden må begrunnes, eller det kan innvilges fritidsabonnement etter søknad. Mva. kommer i tillegg til disse satser. Feieavgiften settes til kr 125,- pr.år eks. mva. Dette er en økning fra på 6,83% fra Punkt 4: Feieavgift Punkt 5: Tømming av septiktanker Minstesatsen for tømming av septiktanker settes til kr 1.470,- pr. år eksl. mva. Fritidsabonnement utgjør kr 735,- Det er ingen økning i avgiftene. Punkt 6: Tilknytningsavgifter Tilknytningsavgift for vei settes til kr 4.000,- (avgiftsfritt) Tilknytningsavgift for vann kr 3.000,- eksl.mva Tilknytningsavgift for kloakk kr 4.000,- eksl.mva Satsene er de samme som for år Ordfører Geir A. Iversen fremmet følgende forslag: Saken oversendes til Driftsstyret for behandling. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Driftsstyrets innstilling til Økonomiutvalget: Leder Harald Isaksen fremmet faglig tilrådning som sitt forslag til vedtak. Vedtak: Driftsstyret vedtok leders forslag. Enstemmig vedtatt. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til Kommunestyret. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: BREIVIKBOTN,

18 Are Hammervold Solvang Organisasjonssjef SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 04/00369 Sak 0084/04: BETALING FOR ANDRE TEKNISKE VARER OG TJENESTER FOR 2005 Faglig tilråding: Økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar de fremlagte avgiftssatser med bestemmelser for: 7. Utleiepriser for boliger, garasjer, møbelleie og refusjonssatser strøm og for sentralfyr m.v. 8. Leie av kommunalt utstyr 9. Salg- og festepriser for boligtomter 10. Betalingsregulativ A i henhold til Plan-og bygningsloven Betalingsregulativ B i henhold til delingslovens Havneregulativet Prisene gjøres gjeldende fra Punkt 1: Utleiepriser for boliger, garasjer, møbler og refusjoner for strøm og sentralfyr. Samt leiepriser for lagring av utstyr i kommunens lagre i (Hasvåganlegget) og (Holmenanlegget) Tekst Pris Utleiepriser: Standard 1 Kr. 55,45 pr.m 2 Standard 2 Kr.47,13 m 2 Standard Kr.41,58 m 2 Sentralfyr Kr.16,00 m 2 Garasjeleie Kr.181,- pr. måned Møbelleie Kr. 31,- til kr. 400,- pr. måned. Stipulerte strømpriser Kr 10,50 m2 pr. måned Leie av lagerplasser i kommunale bygg: Båter inntil 15 fot kr 1.000,- pr. år Båter fra 15 til 23 fot ( 7 meter) kr 1200,- " " Båter over 23 fot (over 7 meter) kr 1500,- " "

19 Snecooter kr 800,- " " Biler kr 1000,- " " Campingvogner kr 1600,- " " Leie av lagerplass til annet avgjøres etter skjønn på grunnlag av de fastsatte priser Konsumprisindeksen har vært svært liten de siste 2 år, og det var ingen økning i utleieprisene fra 2003 til Det vil ikke være tilrådelig å øke disse prisene i Derimot har det vært kraftige økninger både i olje- og strømprisene slik at det innføres ny sats for forbruk av strøm i de tilfeller det er felles måler for flere leiligheter eller strøm/oppvarmin innkreves sammen med husleia. Refusjon for olje/sentralfyringsutgifter økes fra 14,87 m2 til kr pr m2 pr. måned. Det gis anledning til å differensiere leieprisene for boliger i Vikran på Sørvær og i Hasvåg på Hasvik. Punkt 2: Leie av kommunalt utstyr Prisene er de samme som for år Takster for leie av utstyr: Slamsuger Kloakkspyler Stimkjele Niveleringskikkert Tilhenger Stillasjer Kango Grøftetiner Kr.150,- pr. time Kr.480,- pr. time Kr.150,- pr. time Kr.100,- pr. døgn Kr.250,- pr. døgn Kr.150,- pr. døgn Kr.250,- pr. døgn Kr.250,- pr. døgn Maskinelt utstyr skal ikke leies ut uten at vedkommende leier har fått opplæring i bruk av utstyret. Punkt 3: Salg og festepriser for boligtomter Prisene er de samme som for år Salg tomter: Boligtomter innenfor regulert område Kr.6,- til kr.15,- pr. m 2 Boligtomter utenfor regulert område Kr.3,- til kr.10,- pr. m 2 Festeavgift for tomter i regulert område Kr.0,44 pr. m 2 pr. år Festetomter utenfor regulert område Kr.0,27 pr. m 2 pr. år Minstepris for feste av boligtomter settes til Kr 440,- pr. år Gebyr på utstedelse og saksbehandling av gravemeldinger er kr 200,- pr. melding. (Det samme som for 2004). 4. Betalingsregulativ A i henhold til Plan-og bygningsloven 109 Det er ikke funet grunnlag for å øke gebyrene til byggesaksbehandling. Gjelder for 2005 BETALINGSREGULATIV A Gebyrer vedtatt i medhold av Plan-og bygningslovens 109 Dette betalingsregulativ fastsetter gebyrer til Hasvik kommune

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014 FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2014 NRK-Sjøkurs i Brønnøysund 11.07.2013 Fotograf: Per Åge Rodahl - 1 - INFORMASJON

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN Gjeldende fra 01.01.08 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. GENERELLE BESTEMMELSER 5 1.1 Hjemmel 5 1.2 Formål 5 1.3 Avgiftsområdet 5 1.4 Avgiftsarter 6 1.5 Tjenester og vederlag

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2009 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2011 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no Versjon 4 (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Frøya kommune 1. Lovgrunnlag skoler og barnehager Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling. Kongen kan

Detaljer

KP Medlem. KP Medlem Medlem. KP Medlem. KP Medlem Medlem. AP Medlem. AP Medlem. AP Medlem. AP Medlem. SP Medlem. SV Nestleder.

KP Medlem. KP Medlem Medlem. KP Medlem. KP Medlem Medlem. AP Medlem. AP Medlem. AP Medlem. AP Medlem. SP Medlem. SV Nestleder. Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Kommunestyre Kommunestyresal, Loppa Rådhus 17.12.2014 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Trondheim Havn IKS 1. Alminnelige vilkår Disse fellesregler gjelder med mindre annet er fastsatt

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 28.11.13 0900-1400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE 2013 Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER 2014 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Foto: Petter Solheim Side 1 av 12 INNHOLD Vilkår for bruk av BOHs infrastruktur og tjenestetilbud

Detaljer

Gebyrregulativ 2009. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/973 27.11.2008 Råd/P&U/PRF

Gebyrregulativ 2009. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/973 27.11.2008 Råd/P&U/PRF Gebyrregulativ 2009 Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Årsgebyr for vann og avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning. Både kommunen og

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 24.10.2013 kl. 16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i administrasjonsbygget fra kl. 15.30 Forfall

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Gebyr og avgiftsregulativ 2015 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 HAMMERFEST MENIGHETSRÅD... 4 3 SENTRALADMINISTRASJONEN...

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Keth Olsen for Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans Petter Rasmussen for Per Sæther Siv

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018

Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018 1. Mål for 2015... 3 a) Felles mål for alle tjenester... 3 b) Sentraladministrasjonen... 3 c) Kultur og undervisning... 4 d) Helse og omsorg... 5 e) Teknisk...

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune 01.01.2015 Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune Innholdsfortegnelse KOMMUNALE BARNEHAGER. 2 SKOLEFRITIDSORDNING SFO... 2 SENTER FOR LÆRING OG INTEGRERING... 3 HELSESØSTERTJENESTEN...

Detaljer