MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0079/04 04/00135 OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0079/04 04/00135 OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA 01.01."

Transkript

1 Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans P. Rasmussen for Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen Roy Mienna Roger Hansen Odd Ivar Gladsø MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. MØTET STARTER MED ÅPEN TIME. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0077/04 04/00190 REFERATER 0078/04 04/00415 LEASING AV BIL TIL TEKNISK SAKSLISTE 0079/04 04/00135 OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA /04 04/00300 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR SPISERIET ANS

2 0081/04 04/00424 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I KOMMUNESTYRET 0082/04 04/00369 BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE OG SFO FOR 2005, SAMT EGENANDEL MUSIKK/KULTURSKOLE 0083/04 04/00369 BETALING AV TJENESTER FOR RENOVASJON, VANN- OG AVLØPSGEBYR FOR /04 04/00369 BETALING FOR ANDRE TEKNISKE VARER OG TJENESTER FOR /04 04/00369 DIVERSE BETALING FOR VARER OG TJENESTER /04 04/00266 BUDSJETTREGULERING HUT 0087/04 04/ TERTIALMELDING FOR /04 04/00032 PERSONALPOLITISKE REGLEMENTER FOR HASVIK KOMMUNE 0089/04 04/00371 FOLKEVALGTGODTGJØRING FOR /04 04/00096 DRØFTINGSSAKER Sakene 0082/04, 0083/04, 0084/04, 0085/04 og 0089/04 ettersendes da disse blir behandlet i Formannskapet Breivikbotn, 17. november 2004 Geir A. Iversen ordfører SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00190

3 Sak 0077/04: REFERATER Faglig tilråding: 1) 04/ ADM/SAADM/AHS X /04 POSTEN Norge AS ENDRING AV POSTTJENESTENE PÅ SØRVÆR 2) 04/ ADM/SAADM/AHS N /04 Posten Norge AD. ENDRING AV POSTTJENESTEN I SØRVÆR 3) 04/ ADM/SAADM/AHS /04 Vest-Finnmark Regionråd UNDERSKREVET UTVIKLINGSAVTALE 4) 04/ ADM/SAADM/AHS /04 Finnmark fylkeskommune ANGÅENDE SØKNAD OM MIDLER FOR Å ETABLERE STØNADSORDNINGER FOR FISKERE I HASVIK KOMMUNE Saksutredning: BREIVIKBOTN, Odd Michelsen Konsulent SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 651 Arkivsaksnr.: 04/00415 Sak 0078/04: LEASING AV BIL TIL TEKNISK

4 Faglig tilråding: Formannskapet innstiller til kommunestyret: Administrasjonen kan inngå leasingavtale for varebil som disponeres av teknisk uteseksjon. Leasingutgiftene på 3 år belastes VAR budsjettet. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Ved første gangs leasing regnes det som låneopptak, dersom summen overstiger kr ,-. Låneopptak skal kommunestyret ta stilling til, jfr. kommuneloven 50. Den gamle lastebilen er ikke godkjent i EU kontroll grunnet mye rust på førerhuset. Det vil koste betydelig midler å vedlikeholde og eie kjøretøyet. Lastebilen bør vrakes. Teknisk uteseksjon har behov for kjøretøy. Og i den forbindelse vil det være hensiktsmessig å inngå leasingkontrakt på en firehjulstrekk varebil. Det vil være hensiktsmessig å gjøre leasingavtale på 3 år. Månedsleie vil pr. tiden være på ca ,-. Beløpet tas av VAR budsjettet. Kostnadene ved leasing vil ikke overstige kostnadene ved å eie lastebilen. Fra før av eier Hasvik kommune en firehjulstrekk kassebil som disponeres av teknisk seksjon, og leier en firehjulstrekk personbil som disponeres av helsesenteret. BREIVIKBOTN, Are Hammervold Solvang Organisasjonssjef SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arild Jenssen Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 04/00135 Sak 0079/04: OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA Faglig tilråding:

5 Formannskapets innstilling til Hasvik kommunestyre: Hasvik kommunestyre vedtar å gi VEFAS IKS mandat til å overta ansvaret for slamrenovering og behandling i Hasvik kommune fra Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til kommunestyret. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Dok: Skriv fra VEFAS av 12. oktober Fra er det ikke tillatt for Hasvik kommune å benytte eksisterende slamlaguner i Risvåg til slamrenovering (tømming av septiktanker). Kommunen har tidligere benyttet lokal entreprenør til oppdraget med deponering i Risvåg. Selskapsvedtektenes 3 og 13 nr. 3 angir at VEFAS skal være ansvarlig for etablering og drift av behandlingsanlegg for kommunalt slam i eierkommunene. Og videre at "Når kommunene ønsker det skal selskapet innenfor en rimelig frist ta over ansvaret for slam. Det er allerede bringt på det rene at for Hasvik kommunes vedkommende vil en slik overtakelse ikke bli dyrere enn nåværende ordning. Det er mye som taler for at gebyrstørrelsen vil bli mindre. I kommunens avgiftssystem er gebyrene for septiktømming lagt på samme nivå som i BREIVIKBOTN, Arild Jenssen Seksjonsansvarlig SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 04/00300 Sak 0080/04: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR SPISERIET ANS Faglig tilråding: Driftsstyrets innstilling til kommunestyret:

6 Hasvik kommunestyre vedtar, i medhold av alkoholloven og kommunens egne retningslinjer for slike saker, å innvilge søknad om skjenkebevilling fra Spiseriet ANS med følgende spesifikasjoner: Skjenkeperiode: Fra Skjenketid: og i perioden Bevillingshaver: Spiseriet ANS, 9595 Sørvær Eiere: Bjørg H. Alvestad og Kristin Alvestad Skjenkestyrer: Bjørg H. Alvestad Stedfortreder: Kristin Alvestad Skjenkested: Spiseriets leielokaler på Havneveien 1 i bygget tilhørende Sørvær Servicebygg AS Alkoholholdig drikkevare: Øl, sterkøl, vin og brennevin. Type virksomhet: Spisested for tilreisende og fastboende Skjenkeareal: Spiseareal ca. 50m2 av totalt 92m2 leieareal, og uteareal som er inngjerdet som uteterrasse Målfrid Hansen erklærte seg inhabil i denne saken. Mari Gamst tiltrådte møtet som vara. Forslag fra leder i drifsstyret: Driftsstyrets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar, i medhold av alkoholloven og kommunens egne retningslinjer for slike saker, å avslå søknad om fast skjenkebevilling fra Spiseriet ANS. Siv R. O. Gamst fremmet faglig tilrådning som sitt forslag til vedtak. Vedtak: Driftsstyret vedtok leders forslag med tre mot to stemmer. Saksutredning: Søknad: Søknad om fast skjenkebevilling dater : Skjenkeperiode: Fra 2004 til 2008 Skjenketid: alle dager Bevillingshaver: Spiseriet ANS, 9595 Sørvær Eiere: Bjørg H. Alvestad og Kristin Alvestad Skjenkestyrer: Bjørg H. Alvestad Stedfortreder: Kristin Alvestad Skjenkested: Spiseriets lokaler i Sørvær Servicebygg AS Alkoholvare: Øl, sterkøl, vin og brennevin Type virksomhet: Spisested for tilreisende og fastboende Skjenkeareal: Spiseareal ca. 50m2 og uteterrasse med tilsvarende areal. Uteterrasse er inngjerdet slik at kontroll med skjenkingen kan foretas Uttalelser skatt/avgift og politiet:

7 Finnmark skattefogdkontor negativ uttalelse om skatteattest Hasvik lensmannskontor har ikke besvart uttalelse om skjenkebevilling, kommunens skriv datert og Finnmark skattefogdkontor med positiv skatteattest Historikk: Kommunestyret vedtok i sak 0033/02 følgende skjenkebevilling for Spiseriet ANS: Skjenkeperiode: Skjenketid: alle dager Alkoholvare: Vin og øl Kommunestyret vedtok i sak 0016/03 følgende skjenkebevilling for Spiseriet ANS: Skjenkeperiode: Skjenketid: alle dager Alkoholvare: Vin og øl Kommunestyret vedtok i sak 0043/04 følgende skjenkebevilling for Spiseriet ANS: Skjenkeperiode: Fra 2004 til 2008 i perioden Skjenketid: alle dager Alkoholvare: Øl, vin og brennevin KOMMUNAL ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN OG RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER OG ÅPNINGSTIDER FOR HASVIK KOMMUNE I kommunestyrets sak 034/ ble overnevnte vedtatt. Nytt er at det settes ikke tak på antall skjenkesteder, men kommunestyret vurderer hver enkelt søknad grundig før det gis bevilling. Alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27: Her gjengis en del paragrafer av betydning: 1-6. Bevillingsperioden. Kommunal bevilling til salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent (sterkøl) kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunal bevilling til salg av annet øl enn nevnt i første ledd og skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Bevilling til salg av annet øl enn nevnt i første ledd og skjenking av alkoholholdig drikk kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning. Statlige skjenkebevillinger gis inntil videre. Statlige tilvirknings- og engrosbevillinger gis inntil videre, men kan dersom særlige forhold tilsier det gis for en bestemt periode. Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen bevillingsperiodens utløp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned hvor endelig

8 vedtak om ny bevilling er truffet, likevel ikke ut over 3 måneder fra begynnelsen av den nye bevillingsperioden. Endret ved lover 8 jan 1993 nr. 23, 23 juni 1995 nr. 42 (i kraft 23 juni 1995 og 1 jan 1996), 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998) Bevilling for salg og skjenking Bevilling for salg og skjenking gis av kommunen med mindre det gis statlig bevilling etter kapittel 5. Bevilling for skjenking på tog eller ombord i skip som ikke er omfattet av statlig bevillingsmyndighet etter 5-2, gis av den kommunen som skipet eller toget har som utgangspunkt for sin virksomhet. Når slik virksomhet har flere kommuner som virkeområde, må bevilling gis av samtlige kommuner. Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. I kommuner som har militær øvingsplass, skal uttalelse innhentes fra vedkommende militære avdeling. Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å kunne ta stilling til om kravene i 1-7b og 1-7c er oppfylt. Melding om gitte bevillinger sendes politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Endret ved lover 13 des 1991 nr. 81, 11 juni 1993 nr. 85, 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998). 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgsog skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. En bevilling etter 4-2 tredje ledd kan bare utvides hvis tilvirkningen skal skje ved skjenkestedet, og tilvirkningen og skjenkingen vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og serveringstilbud. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998), endret ved lov 23 mai 2003 nr. 34 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 23 mai 2003 nr. 626). 1-7b. Krav til bevillingshaver og andre personer Bevillingshaver, og person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av selskap som driver virksomheten eller oppebærer en vesentlig del av dens inntekter eller i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd, kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år.

9 Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandelskravene. Vandelskravene gjelder ikke for bevilling til A/S Vinmonopolet og statlig bevilling etter kap. 3A og 5-3. Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998). 1-7c. Styrer og stedfortreder For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Kravet om styrer og stedfortreder gjelder ikke for bevilling til A/S Vinmonopolet og statlig bevilling etter kap. 3A. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning etter 1-6 tredje ledd og ambulerende bevilling etter 4-5. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Ved vurderingen av styrers og stedfortreders vandel etter første ledd, kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år. Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandels- og kvalifikasjonskravene, herunder om betaling for avleggelse av prøve. Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998 iflg. res. 19 des 1997 nr. 1315, med unntak av dokumentasjonskravet i tredje ledd, som sattes i kraft 1 juli 1999 iflg. res. 18 feb 1999 nr juli 2000 for styrere og stedfortredere i virksomhet som har eller har søkt om bevilling før 1 juli 1999). 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998) Opplysnings- og meldeplikt Politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene plikter uten hinder av taushetsplikt å gi de opplysninger som er nødvendige for behandlingen av salgs- og skjenkebevillingssaker. Dersom politiet eller skatte- og avgiftsmyndighetene avdekker forhold som kan antas å ha vesentlig betydning for bevillingsspørsmålet, plikter de av eget tiltak og uten hinder av taushetsplikt, å informere bevillingsmyndigheten om det. Departementet kan gi forskrifter om melde- og opplysningsplikten. Bestemmelsen gjelder ikke statlige bevillinger etter kap. 3A. Tilføyd ved lov 16 mai 1997 nr. 28 (i kraft 1 jan 1998).

10 Saksvurdering: Utøveren har tidligere vært vurdert som skikket til å inneha skjenkebevilling. Den her saken dreier seg i realiteten om utvidelse av tidsrommet for skjenkeperioden fra sesong til hele året. Sørvær Servicebygg AS eies av Hasvik kommune. Bygningen er regulert som næringsområde. Det anses ikke å være ordensmessige forhold som tilsier at det ikke kan skjenkes fra bygget. Spiseriet ANS er et spisested. Åpningstidene har til tider vært begrenset til kl. 20. Objektivt kan det skapes et marked for nye åpningstider når skjenking av alkohol tillates. Ved å tillate åpningstider som det er søkt om til kl vil stedet endre karakter til skjenkested. Næringspolitiske hensyn: På Sørvær er det en utøver som har et såkalt kombinert skjenkested og i tillegg er det en utøver med bevilling for lukket arrangement. I utgangspunktet synes det å være mange utøvere ut i fra antall innbyggere på stedet Sørvær. Utøverne har noe ulik konsept, og er ikke direkte konkurrenter. Kunnskapsprøven etter alkoholloven har for øvrig skjenkestyrer og stedfortreder tidligere avlagt. BREIVIKBOTN, Are Hammervold Solvang Organisasjonssjef SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Olsen-Ryum Arkiv: 080 Arkivsaksnr.: 04/00424 Sak 0081/04: SØKNAD OM FRITAK FRA VERV I KOMMUNESTYRET SISSEL THOMASSEN Faglig tilråding: Kommunestyret innvilger Sissel Thomassen fritak fra sitt verv som vararepresentant i kommunestyret for Senterpartiet resten av valgperioden jfr. kommunelovens 15 nr. 2. Saksutredning: Dok: Søknad om fritak fra verv i kommunestyret fra Sissel Thomassen datert 20/9-04. Sissel Thomassen oppgir i søknaden sin at hun har flyttet fra Hasvik kommune. Hun har følgende verv: Kommunestyret, vararepresentant for Senterpartiet Av hensyn til muligheter for å møte til innkalte møter, reisetid og kostnader, vil det av praktiske årsaker være grunnlag for å innvilge fritak med hjemmel i Kommunelovens 15 nr.2:

11 Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sin plikter i vervet. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 04/00369 Sak 0082/04: BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE OG SFO FOR 2005, SAMT EGENANDEL MUSIKK/KULTURSKOLE Faglig tilråding: Økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar følgende satser: Satsene for opphold i SFO pr. dag settes til: Hel plass (mer enn 15 t.uke): 65,- Halv plass : 50,- Foreldrebetalingen følger driftsåret med fast gjennomsnittlig betaling pr. mnd. pålydende kr ,- for hel plass, kr. 900,- for halv plass. Søskenmoderasjon gis ikke. Benytting av utvidet åpningstid på Sørvær oppvekstsenter i forhold til andre kommunale skolefritidsordninger: 10% tillegg av betalingssatser. I tillegg kommer kostpenger med kr. 75,-.

12 Satsene for opphold i Barnehage pr. måned settes til: 1. barn hel plass Kr ,00 Halv plass Kr.1.500,00 2. barn hel plass Kr ,00 Halv plass Kr ,00 3. barn hel plass Kr ,00 Halv plass Kr. 750,00 Søskenmoderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. I tillegg kommer kostpenger med kr.125,- pr. måned. Reduksjon av plass i forhold til hel og halv plass: % pris av hel eller halv plass + 5%. Kjøp av enkelt heldag plass kr. 150,-. Kjøp av time(r) kr. 40,-. Kulturskolen: For undervisningstilbud i musikk og kunstfag pr. år : Barn under 18 år 500,-. Søskenmoderasjon barn nr. 2 kr. 350,-. Søskenmoderasjon barn nr. 3 kr. 250,-. Friplass kan innvilges for halvt år av gangen for økonomisk vanskeligstilte familier. Voksne kr. 600,-. Ordfører Geir A. Iversen fremmet følgende forslag: Saken oversendes til Driftsstyret for behandling. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Driftsstyrets innstilling til økonomiutvalget: Leder Harald Isaksen fremmet faglig tilrådning som sitt forslag til vedtak. Vedtak: Driftsstyret vedtok leders forslag. Enstemmig vedtatt. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til Kommunestyret. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: Hasvik kommune har hatt meget lav pris på sfo-tilbudet. Prisen økes som følge av økte lønns- og pensjonsutgifter. Pr. 1. mai 2004 trådte forskriften om maksimalpris i barnehager i kraft. Forskriften innebærer at ingen skal betale mer enn 2750 kroner per måned og kroner per år for et ordinært, heltids barnehagetilbud. Satsene for 2005 opprettholdes lik 2004 satsene. Søskenmoderasjonen standardiseres til 30% for 2. barn og 50% for 3. barn.

13 BARNEHAGE- OG SFO-SATSER Satsene for opphold i SFO pr. dag settes til: Hel plass (mer enn 15 t.uke): 65,- Halv plass : 50,- Foreldrebetalingen følger driftsåret med fast gjennomsnittlig betaling pr. mnd. pålydende kr ,- for hel plass, kr. 900,- for halv plass. Søskenmoderasjon gis ikke. Benytting av utvidet åpningstid på Sørvær oppvekstsenter i forhold til andre kommunale skolefritidsordninger: 10% tillegg av betalingssatser. I tillegg kommer kostpenger med kr. 50,-. Satsene for opphold i Barnehage pr. måned settes til: 1. barn hel plass Kr ,00 Halv plass Kr.1.500,00 2. barn hel plass Kr ,00 Halv plass Kr ,00 3. barn hel plass Kr ,00 Halv plass Kr. 750,00 Søskenmoderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. I tillegg kommer kostpenger med kr.125,- pr. måned. Reduksjon av plass i forhold til hel og halv plass: % pris av hel eller halv plass + 5%. Kjøp av enkelt heldag plass kr. 150,-. Kjøp av time(r) kr. 40,-. Kulturskolen: For undervisningstilbud i musikk og kunstfag pr. år : Barn under 18 år 500,-. Søskenmoderasjon barn nr. 2 kr. 350,-. Søskenmoderasjon barn nr. 3 kr. 250,-. Friplass kan innvilges for halvt år av gangen for økonomisk vanskeligstilte familier. Voksne kr. 600,-. BREIVIKBOTN, Are Hammervold Solvang Organisasjonssjef

14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 04/00369 Sak 0083/04: BETALING AV TJENESTER FOR RENOVASJON, VANN- OG AVLØPSGEBYR FOR 2005 Faglig tilråding: Økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar de fremlagte avgiftssatser med bestemmelser for: 1. Vannavgifter 2. Kloakkavgifter 3. Renovasjonsavgifter 4. Feieavgifter 5. Tømming av septiktanker 6. Tilknytningsavgifter Punkt 1 og 2: Vannavgifter- og kloakkavgifter. Vannavgiften settes til kr.9,81 pr m3. Den faste delens størrelse innenfor hver gruppe og trinn er beregnet på grunnlag av inndekning av kapitalutgifter på kr og på grunnlag av en satt kategorifaktor hvor faktor 1 er en basis boenhet. Vannmålerleie næringsbygg pr. år: Kr ,-. Vannmålerleie privatboliger pr. år: Kr. 100,-. Årsavgift for vann for en basis boenhet mellom m2 er utregnet til kr 2.946,- (For år 2004 var prisen på kr 2.889,-, vi får en økning på kr 57,-) Alle priser er eskl. MVA: Vannavgifter.

15 OMRÅDE Fastavgi Variab Årsavg. Fastavg. Variabel Årsavg. Forbruk Faktor ft el del Boliger N.bygg del N.bygg hele 1000 boliger n.bygg Boliger m ,7 Boliger m Boliger m ,3 Boliger m ,8 Boliger over 200 m Fritidsb./Gjeterhytte ,5 r Næringsbygg/lager og lignende: Næringsbygg/service /offentlig: Fra m Fra m Fra m Fra m Fra m Fra m ,5 Fra m ,5 Fra m2 Fra m2 Næringsbygg etter Målt forbruk: Næringsbygg <0,7m3 5 Næringsbygg ,7-2,1 m 3 10 Næringsbygg ,1-3,5 m 3 20 Næringsbygg ,5-7,7 m 3 40 Næringsbygg ,7-9,1 m 3 60 Næringsbygg ,1-13,3m 3 80 Næringsbygg ,3-14,7m3 100 Næringsbygg ,7-50m3 252,1 Næringsbygg m3 535,7 Næringsbygg m3 1071,4 Kloakkavgifter: Kloakkavgiften settes til kr.7,88 pr m3. Den faste delens størrelse innenfor hver gruppe og trinn er beregnet på grunnlag av inndekning av kapitalutgifter på ca kr ,- og på grunnlag av en satt kategorifaktor hvor faktor 1 er en basis boenhet. Årsavgiften for kloakk for en basis boenhet mellom m2 er utregnet til kr 1.209,- (For 2004 var prisen kr 1.037,- for en basis boenhet, en økning på kr 172,-) Alle priser er eskl. MVA: Kloakkavgifter

16 OMRÅDE Fastavgi Variab Årsavg. Fastavg. Variabel Årsavg. Forbruk Faktor ft el del Boliger N.bygg del N.bygg hele 1000 boliger n.bygg Boliger m ,7 Boliger m Boliger m ,3 Boliger m ,8 Boliger over 200 m Fritidsb./gjeterhytte ,5 Næringsbygg/lager og lignende: Næringsbygg/service/ offentlig: Fra m Fra m Fra m Fra m Fra m Fra m ,5 Fra m ,5 Fra m2 Fra m2 A. Over 200m 3 fastsettes årsavgiften for vann og kloakk i trinn på 200m 2. Over 1000 m2 fastsettes årsavgiften i trinn på 500 m2. B. Med areal forstås leieareal for bolighus og brutto golvflate for andre bygg. C. Forholdsvis lite brukte bygninger med varig bruksmåte som har lavt vannforbruk, f.eks. samfunnshus, bedehus, kirker og kapell kan gies en reduksjon i avgiftssatsen med 50%. Fastsetting av denne reduksjonen delegeres til administrasjonssjef. D. Fiskebedrifter og servicetiltak betaler etter målt vannforbruk 9,81 kr/m 3. E. For å komme inn under kategorien fritidsboliger og gjeterhytter skal boligen ha stått tom i over ett år. Det skal i hvert enkelt tilfelle søkes skriftlig, og søknaden skal begrunnes. Et av kriteriene skal være at fritidsboligen ikke blir brukt sammenhengende i mer enn 2 måneder i året. I tillegg skal det for boliger som har sin beliggenhet nær tettstedenes sentrumsområder være belyst at boligen har vært forsøkt solgt eller bortleiet. F. Enslige abonnenter kan innvilges vann- og avløpsavgifter som for bolig mellom m2 etter skriftlig søknad med dokumentasjon. G. Mva kommer i tillegg for alle satser. Punkt 3 : Renovasjon Innsamling av forbruksavfall: For eiendommer som omfattes av den kommunale innsamlingen av forbruksavfall betales etter følgende satser: Enhetstyper: Tømmefrekvens: Pris pr. Enhet pr. år: 140 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.232,- 240 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.500,- 360 l. dunk 1 gang/2.uke kr 2.850,- Renovasjonsavgift for fritidsboliger settes til kr 1.200,- pr. år. Det er en økning på 3,5% i forhold til 2004 for dunkstørrelsene 240 l dunk, 360 l dunk osv.

17 1. Det kan søkes skriftlig om fritak for renovasjon såfremt en bolig vil bli stående ubebodd over lengere tid og dersom det ikke er utsikter til at boligen kan bli bebodd igjen. Søknaden må begrunnes, eller det kan innvilges fritidsabonnement etter søknad. Mva. kommer i tillegg til disse satser. Feieavgiften settes til kr 125,- pr.år eks. mva. Dette er en økning fra på 6,83% fra Punkt 4: Feieavgift Punkt 5: Tømming av septiktanker Minstesatsen for tømming av septiktanker settes til kr 1.470,- pr. år eksl. mva. Fritidsabonnement utgjør kr 735,- Det er ingen økning i avgiftene. Punkt 6: Tilknytningsavgifter Tilknytningsavgift for vei settes til kr 4.000,- (avgiftsfritt) Tilknytningsavgift for vann kr 3.000,- eksl.mva Tilknytningsavgift for kloakk kr 4.000,- eksl.mva Satsene er de samme som for år Ordfører Geir A. Iversen fremmet følgende forslag: Saken oversendes til Driftsstyret for behandling. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens forslag. Enstemmig vedtatt. Driftsstyrets innstilling til Økonomiutvalget: Leder Harald Isaksen fremmet faglig tilrådning som sitt forslag til vedtak. Vedtak: Driftsstyret vedtok leders forslag. Enstemmig vedtatt. Ordfører Geir A. Iversen fremmet faglig tilråding som innstilling til Kommunestyret. Vedtak: Formannskapet vedtok ordførerens innstillingsforslag. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: BREIVIKBOTN,

18 Are Hammervold Solvang Organisasjonssjef SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 205 Arkivsaksnr.: 04/00369 Sak 0084/04: BETALING FOR ANDRE TEKNISKE VARER OG TJENESTER FOR 2005 Faglig tilråding: Økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar de fremlagte avgiftssatser med bestemmelser for: 7. Utleiepriser for boliger, garasjer, møbelleie og refusjonssatser strøm og for sentralfyr m.v. 8. Leie av kommunalt utstyr 9. Salg- og festepriser for boligtomter 10. Betalingsregulativ A i henhold til Plan-og bygningsloven Betalingsregulativ B i henhold til delingslovens Havneregulativet Prisene gjøres gjeldende fra Punkt 1: Utleiepriser for boliger, garasjer, møbler og refusjoner for strøm og sentralfyr. Samt leiepriser for lagring av utstyr i kommunens lagre i (Hasvåganlegget) og (Holmenanlegget) Tekst Pris Utleiepriser: Standard 1 Kr. 55,45 pr.m 2 Standard 2 Kr.47,13 m 2 Standard Kr.41,58 m 2 Sentralfyr Kr.16,00 m 2 Garasjeleie Kr.181,- pr. måned Møbelleie Kr. 31,- til kr. 400,- pr. måned. Stipulerte strømpriser Kr 10,50 m2 pr. måned Leie av lagerplasser i kommunale bygg: Båter inntil 15 fot kr 1.000,- pr. år Båter fra 15 til 23 fot ( 7 meter) kr 1200,- " " Båter over 23 fot (over 7 meter) kr 1500,- " "

19 Snecooter kr 800,- " " Biler kr 1000,- " " Campingvogner kr 1600,- " " Leie av lagerplass til annet avgjøres etter skjønn på grunnlag av de fastsatte priser Konsumprisindeksen har vært svært liten de siste 2 år, og det var ingen økning i utleieprisene fra 2003 til Det vil ikke være tilrådelig å øke disse prisene i Derimot har det vært kraftige økninger både i olje- og strømprisene slik at det innføres ny sats for forbruk av strøm i de tilfeller det er felles måler for flere leiligheter eller strøm/oppvarmin innkreves sammen med husleia. Refusjon for olje/sentralfyringsutgifter økes fra 14,87 m2 til kr pr m2 pr. måned. Det gis anledning til å differensiere leieprisene for boliger i Vikran på Sørvær og i Hasvåg på Hasvik. Punkt 2: Leie av kommunalt utstyr Prisene er de samme som for år Takster for leie av utstyr: Slamsuger Kloakkspyler Stimkjele Niveleringskikkert Tilhenger Stillasjer Kango Grøftetiner Kr.150,- pr. time Kr.480,- pr. time Kr.150,- pr. time Kr.100,- pr. døgn Kr.250,- pr. døgn Kr.150,- pr. døgn Kr.250,- pr. døgn Kr.250,- pr. døgn Maskinelt utstyr skal ikke leies ut uten at vedkommende leier har fått opplæring i bruk av utstyret. Punkt 3: Salg og festepriser for boligtomter Prisene er de samme som for år Salg tomter: Boligtomter innenfor regulert område Kr.6,- til kr.15,- pr. m 2 Boligtomter utenfor regulert område Kr.3,- til kr.10,- pr. m 2 Festeavgift for tomter i regulert område Kr.0,44 pr. m 2 pr. år Festetomter utenfor regulert område Kr.0,27 pr. m 2 pr. år Minstepris for feste av boligtomter settes til Kr 440,- pr. år Gebyr på utstedelse og saksbehandling av gravemeldinger er kr 200,- pr. melding. (Det samme som for 2004). 4. Betalingsregulativ A i henhold til Plan-og bygningsloven 109 Det er ikke funet grunnlag for å øke gebyrene til byggesaksbehandling. Gjelder for 2005 BETALINGSREGULATIV A Gebyrer vedtatt i medhold av Plan-og bygningslovens 109 Dette betalingsregulativ fastsetter gebyrer til Hasvik kommune

20 for behandling av søknad om deling, byggetillatelse, kontroll og endel annet arbeid kommunen i henhold til bygningslovgivningen er pålagt å utføre - jfr. PBL 109. I regulativets del III, pkt. 1 er inntatt betalingshjemmel for arbeid kommunen kan, men ikke er pålagt å utføre. I. BYGGESAKER Denne del av regulativet omfatter behandling av byggesøknader og byggeplasskontroll, samt påvisning av byggelinjer. Hvor ikke annet er særskilt angitt refererer arealene seg til arbeidets bruksareal - som definert i NS FAST GEBYR Det betales ikke gebyr for følgende: a) Fasadeendring, herunder ombygging av tak, oppsetting av balkong altan, veranda, karnapp, endring av utvendige dør-og vindusåpninger, vindusendring, oppsetting av takoverbygg og anbringelse av utvendig trapp og kjellernedgang. b) Oppsetting av skilt og reklame. c) Anmeldelsespliktig innhegning av mur eller betong, støyskjermer. d) For behandling av reviderte tegninger. e) Oppsetting av telt over 50 m2, tivoli og friluftsrestaurant. f) Riving av bygning, konstruksjon og anlegg over 50 m2. g) Mekaniske ventilasjonsanlegg. h) Lagringstank. i) Røykpipe / kanal ildsted. j) Arbeider etter 84 som beslaglegger inntil 200 m2 grunnflate. k) Arbeider etter 81,85 og 86 A og de saker etter 93 som ikke kan måles etter grunnflate. l) Fornyelse av tidligere godkjente tegninger. m) Bruksendring uten bygningsmessige endringer. 2. BOLIGBYGG, BOLIG MED FLERE LEILIGHETER, ANDRE KATEGORIER NYBYGG SAMT TILBYGG, PÅBYGG, UNDERBYGG OG HOVEDOMBYGGING. Kr. 500,-, i behandlingsgebyr.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans P. Rasmussen for Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen

Detaljer

KVINESDAL HAVNEVESEN

KVINESDAL HAVNEVESEN KVINESDAL HAVNEVESEN FORSKRIFT OM HAVNEAVGIFTER Avgiftsområdet er Kvinesdal havnedistrikt Forskrifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995 Avgifter sist vedtatt den 15.12.2010, sak K-82/10 1

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT 2005 Vedtatt av havnestyret 09.11.2004 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Havøysund havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.01.2008 Tid: Kl. 09.00. Fra administrasjonen møtte: Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.01.2008 Tid: Kl. 09.00. Fra administrasjonen møtte: Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.01.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen møtte: Konsulent

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 29.11.2004 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER 2011. Vedtatt av kommunestyret i Hasvik kommune 15. dsember 2010 med virkning fra 1. Januar 2011.

KOMMUNALE AVGIFTER 2011. Vedtatt av kommunestyret i Hasvik kommune 15. dsember 2010 med virkning fra 1. Januar 2011. KOMMUNALE AVGIFTER 2011 Vedtatt av kommunestyret i Hasvik kommune 15. dsember 2010 med virkning fra 1. Januar 2011. Punkt 1: Utleiepriser for boliger, garasjer, med mer.... 4 Punkt 2: Leie av kommunalt

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN 2009 Vedtatt i kommunestyret 22.12.2008 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Skjervøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT 2012 Vedtatt av havnestyret 30.11.2010 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 2. desember

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2012

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2012 Vedtatt av kommunestyret i Hasvik kommune 15. Desember 2011 med virkning fra 01. Januar 2012. Punkt 1: Utleiepriser for

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 06.12.2005 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 06.12.2005 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 06.12.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna

Detaljer

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Prisregulativet er vedtatt i Kvænangen kommunestyre den 26.04.2017. SAK 28/17 1 1. ALMINNELIGE REGULATIV BESTEMMELSER 1.1 Formål Havneavgiftene

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2004 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna hadde meldt

Detaljer

ETTER DELINGSLOVEN 5 2, I VERRAN KOMMUNE FOR GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OG TILLEGGSAREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING.

ETTER DELINGSLOVEN 5 2, I VERRAN KOMMUNE FOR GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OG TILLEGGSAREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING. 1 GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OG TILLEGGSAREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING. Arealklasse: 0-75 kr 2 658 76-150 kr 3 150 151-300 kr 4 017 301-450 kr 4 929 451-600 kr 5 824 601-750 kr 6 738 751-900

Detaljer

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje.

1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr på kr. 1700,- pr. selvstendig boenhet, inkludert fastbygd garasje. Gebyrregulativ for bygge- og plansaker m.m. i Berg kommune 2009 Vedtatt i kommunestyret den 16.des.2008 Fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. 1. Boligbygg For boligbygg betales et byggesaksgebyr

Detaljer

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2017

KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2017 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER FOR 2017 Vedtatt av kommunestyret 14. Desember 2016 med virkning fra 1. Januar 2017. Punkt 1: Utleiepriser for boliger, garasjer,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 73/08 08/12 REFERATER 74/08 08/26 BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE OG SFO FOR 2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 73/08 08/12 REFERATER 74/08 08/26 BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE OG SFO FOR 2009 MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Målfrid Hansen Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Torunn

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

Oppmålingsgebyr for Indeksregulert etter indeks for kart- og oppmålingsarbeider

Oppmålingsgebyr for Indeksregulert etter indeks for kart- og oppmålingsarbeider Oppmålingsgebyr for 2008. Indeksregulert etter indeks for kart- og oppmålingsarbeider 1. Gebyr for kart- og delingsforretning over tilleggsareal. Areal i m²: : Areal i m² 0 75 2 658 76 150 3 123 151 300

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Driftsstyret

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Driftsstyret Møtested: Rådhuset - Breivikbotn Møtedato: 08.11.2004 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Driftsstyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Som sekretær: Møteleder: Harald

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Knut Nilssen for Ulf Arne Hansen Sigurd Gigerland for Børge

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2014 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF 1 FOR Gjeldende fra: 01.01.2015 Vedtatt i Berlevåg kommunestyret 19.06.2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INFORMASJON..3 2. GENERELLE BESTEMMELSER...4 a. Straffeansvar.. 4 3. FARTØYSAVGIFTER...4 a. Anløpsavgift

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/07 07/223 REFERATER 35/07 07/314 SØKNAD OM UTVIDET SALGSTID FOR BEVILLING TIL SALG AV ØL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/07 07/223 REFERATER 35/07 07/314 SØKNAD OM UTVIDET SALGSTID FOR BEVILLING TIL SALG AV ØL Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Keth Olsen for Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen

Detaljer

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vann Avgift pr. m³ kr. 8,50 Leie av vannmåler kr. 161,- Tilknytningsavgift: Bolig- og fritidsbolig kr. 11.757,- Annen bebyggelse kr. 17.874,- Avløp Avgift pr. m³ kr. 5,80 Tilknytningsavgift:

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2009 Tid: Kl. 09.45 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00. Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer

I tillegg til satsene kommer tinglysingsgebyr med kr. 1548,- (inntil videre) og behandlingsgebyr for delingssøknaden med kr.2380,-

I tillegg til satsene kommer tinglysingsgebyr med kr. 1548,- (inntil videre) og behandlingsgebyr for delingssøknaden med kr.2380,- RYGGE KOMMUNE ÅR 2009 GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSARBEIDER. Kommunestyret har i møte den 22.november 1983 vedtatt dette gebyrregulativ. I medhold av delingslovens 5.2. og bygningslovens 109 har

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FRITAK FOR ANLØPSAVGIFT 3 3. KAILEIE 4 3.1

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 03.11.2005 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 03.11.2005 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 03.11.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Jan S. Olsen i

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV 2013

AVGIFTSREGULATIV 2013 AVGIFTSREGULATIV 2013 Vedtatt i Havnestyret PS sak 8/12 Den 28.11.2012 Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...2 STRAFFEANSVAR...2 2. FARTØYSAVGIFTER...3 23 A ANLØPSAVGIFT...3 FRITAKELSE

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Roy H. Mienna Siv O. Gamst for Eva D.

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Roy H. Mienna Siv O. Gamst for Eva D. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 29.06.2004 Tid: kl. 11.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2010 Foto Vedtatt av havnestyret i Nordkapp og Porsanger

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.04.2017 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad Siv

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.55

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.55 Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.55 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Harald Isaksen

Detaljer

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. Teknisk komite avgjør i hvert enkelt tilfelle.

Det kan etter søknad gjøres unntak for fiskeindustrien m.fl. Teknisk komite avgjør i hvert enkelt tilfelle. ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Måsøy kommune Gebyr for vann Avgiftene er delt i 2, en fast andel og en variabel del. Fast andel: kr 60 pr år Variabelt gebyr: kr 3,60 pr m 3 Ut fra dette blir årsgebyr som følger:

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.09.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen hadde meldt forfall ingen vara kunne møte Harald Isaksen Sissel Thomassen for

Detaljer

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen Alle priser er ekskl. mva dersom

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012 Loppa Havn KF 9550 Øksfjord Vedtatt i Loppa kommunestyre i sak 76/11 den 13.12.2011 Des.2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel... 3 1.3 Straffeansvar...

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune Dønna kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL.

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. Dyrøy kommune SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet):...

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Vedtatt av Lurøy kommunestyre i sak 77/14 Justerte satser for 2017 i sak 73/16 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag

GEBYRER 2007 STANGE KOMMUNE. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag STANGE KOMMUNE GEBYRER 2007 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart- og oppmåling Seksjonering Private planforslag KOMMUNALE GEBYRER 2007 Vann: Eks. mva kr. Inkl. mva kr. Årsgebyr

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.05.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører/leder Medlem Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side

1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side. 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side. 3. Avfallsgebyr side BUDSJETT 2009 PRISLISTE Kommunale tjenester, avgifter og husleier 1. Vann- og avløpsgebyr inkl. spredt avløp side 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side 3. Avfallsgebyr side 4. Gebyr etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0113/05 03/00457 SØKNAD OM OVERTAKELSE AV FESTE I KORSVIKVEIEN 5 TIL BRUK FOR LAGRINGSPLASS TIL ALTA PRODUKTER, HASVIK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0113/05 03/00457 SØKNAD OM OVERTAKELSE AV FESTE I KORSVIKVEIEN 5 TIL BRUK FOR LAGRINGSPLASS TIL ALTA PRODUKTER, HASVIK Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 06.12.2005 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Hasvik kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Hasvik kommune Hasvik kommune Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst Hans P. Rasmussen

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll

Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger 2016 Gebyr for frikjøp av parkeringsplasser i Eidsvoll Etter kommunale vedtekter til pbl. 69 per plass 10 % ihht. vedtatt opptrappingsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0098/05 05/00201 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0098/05 05/00201 REFERATER MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 03.11.2005 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Forskrift og regulativ for år 2018 formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet i formannskapet den 29.11.2017 og i kommunestyret den 13.12.2017. Side

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.04.2017 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Vara Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Lars Hustad

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato)

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL I TIDSROMMET. (dato) 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig leder:

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 1.7.2016 Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy Mienna Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.10.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Siv O. Gamst for Eva D. Husby Roy

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Fastsatt i medhold av Lov om havner

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/26 DIVERSE BETALING FOR VARER OG TJENESTER 2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/26 DIVERSE BETALING FOR VARER OG TJENESTER 2008 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.01.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017.

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Vår ref.: Saksnr.: 15/3574/5 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Dato: 17.12.2015 Telefonnr.: 78 97 74 4378 97 75 89 Epostadresse saksbehandler: eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss)

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) TYSFJORD KOMMUNE Søknad om bevilling til skjenking av alkohol i tidsrommet fram til 01.07.2016. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker:

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER Vedtatt av bystyret i Trondheim 26.05.16, sak 55/16 1.0 Mål for bevillingspolitikken 1.1 Bystyret ser det som et mål å endre skadelige

Detaljer

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :...

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :... Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) (Dette

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer