Kampanjens ressursdokument fullt av faktastoff Sentrale temaer du finner mer om i ressursdokumentet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kampanjens ressursdokument fullt av faktastoff Sentrale temaer du finner mer om i ressursdokumentet:"

Transkript

1 Mai, 2014 Kampanjens ressursdokument fullt av faktastoff Vi har utarbeidet et dokument som samler bakgrunnsinformasjon og faktastoff som er relevant for oss som jobber med å fremme budskapet om edru båtføring. Dette dokumentet er sentralt i pressearbeidet for Klar for sjøen. Derfor er det ikke ønskelig at dokumentet distribueres eksternt, dvs. til andre enn de som er involverte parter i kampanjen. Bruk gjerne enkeltelementer i pressesaker du har i løpet av sommeren. Hold gjerne kontakten med sekretariatet AV-OG-TIL på eller Statistikkene er oppdaterte med 2013-tall, eller med de siste tilgjengelige årstall. Sentrale temaer du finner mer om i ressursdokumentet: Det er mer liberale holdninger til promillekjøring på sjøen, enn på veien. 87,5 prosent mener man bør la være å drikke alkohol når man skal føre båt, mot 98 prosent når man skal kjøre bil. Stadig oftere trenger båtførere assistanse. De siste ti årene har Hovedredningssentralene i Sør-Norge og Nord-Norge fått over 77 prosent flere meldinger om hendelser til sjøs.(det gjøres oppmerksom på Hovedredningssentralen Nord-Norge har lagt om sitt statistikkgrunnlag, og antall meldte hendelser i regionen kan være høyere enn tidligere) Av kontrollerte båtførere i fjor, ble 168 anmeldt for å føre båt i ruspåvirket tilstand. Andelen kontrollerte med påvist promille gikk noe opp i fht. året før. De fleste dødsulykker på sjøen skjer innaskjærs i sommerhalvåret, med motorbåt. 34 personer omkom i forbindelse med bruk av fritidsbåt i 2013, 31 av disse var menn. Gode uttalelser om edru båtføring til standsbruk eller med journalist Å være klar for sjøen er å være klar i hodet. Det blir enda vanskeligere å legge til om du har drukket alkohol. Faller du i vannet med promille mister du kroppsvarme raskere enn normalt og faren for drukning øker. Vent derfor med ankerdrammen til du er fornøyd og fortøyd. Bølger og vind er en utfordring for balanse og styreevne. Ikke gjør det enda verre for deg selv ved å drikke alkohol vær klar i hodet. Nesten alle er mot promillekjøring på veien, mens langt færre har den samme holdningen til båtføring. For mange dør på sjøen som følge av promille vis alkovett også i båt. Klar for sjøen er et samarbeid mellom de viktigste aktørene som engasjerer seg for fritidsbåtlivets sikkerhet. Langs hele kysten møter du kampanjepartnere fra: Kongelig Norsk Båtforbund, Kongelig Norsk Seilforening, Norges Seilforbund, Sjøfartsdirektoratets Vis sjøvett, politiet, Kystvakten, Kystverket, AV-OG-TIL, Røde Kors, Redningsselskapet, Oslofjorden båteierunion og NORBOAT. Silje Kristin Noer Johansen, Prosjektleder for Klar for sjøen, 2014

2 Klar for sjøen Ressursdokument

3 INNLEDNING BRUK AV RESSURSDOKUMENT TIL KLAR FOR SJØEN BÅTPARKEN, BÅTKUNNSKAP OG SIKKERHET OM FRITIDSBÅTER OG ULYKKER BÅTULYKKER, OMKOMNE OG ALKOHOLSTATUS HVEM OMKOMMER FRA FRITIDSBÅT, OG HVORDAN? KJØNN OG ALDER NÅR OG HVOR SKJER ULYKKENE? HVORDAN SKJER ULYKKENE? DRUKNING DER BÅT IKKE INNGÅR ALKOHOLENS VIRKNINGER PÅ KROPPEN SESONGVARIASJONER I NORDMENNS ALKOHOLFORBRUK HOLDNINGER OG ALKOHOLBRUK HOLDNINGER FAKTISK ALKOHOLBRUK PÅ SJØEN LOVREGULERING ALKOHOLBRUK PÅ SJØEN BÅTFØRERBEVIS BÅTFØRERKUNNSKAPER SJØVETTREGLENE OPPSUMMERING AV ENKELTE TALL OG FAKTA OM ALKOHOL, BÅT OG BADELIV GODE RÅD

4 Innledning 1 Bruk av ressursdokument til Klar for sjøen Dette ressursdokumentet er sentralt i pressearbeidet i Klar for sjøen. Derfor er det ikke ønskelig at dokumentet distribueres eksternt, det vil si til andre enn de som er involverte parter i kampanjen, så lenge pressearbeidet pågår. Statistikk og ulike deler av dette dokumentet vil bli sendt sammen med pressemeldinger til utvalgte redaksjoner i løpet av kampanjen. Dersom saken og faktainformasjonen er kommet ut tidligere, kan deler av pressedekningen utebli. For å nå ut til flest mulig, er det viktig med presseoppslag for å få oppmerksomhet om kampanjen. Det er laget en plan på nyhetssaker. Vi skal ha redaksjonelle saker på i de viktigste båtmagasinene i løpet av kampanjen. I tillegg vil vi forsøke å få omtale i ukeblader og magasinflater hvor vi spesielt når ut til målgruppen. Vi vil bestrebe oss på å få gode presseoppslag i nasjonale media både i forkant av, og i løpet av Klar for sjøen-kampanjen. Enkeltsaker med gode historier fra virkeligheten vil gjøre det enklere for Klar for sjøen å bli profilert. Hvis det finnes gode eksempler på dette er det bare å ta kontakt med oss. I forbindelse med de lokale arrangementene langs kysten i løpet av kampanjeperioden vil vi få på enkelte saker med lokal tilnærming der vi har lokale samarbeidsaktører (Politiet, Redningsselskapet, båtforeninger, kommuner eller andre). Presseplanen kan bli endret underveis avhengig av gjennomslag i redaksjoner og medieutviklingen i saken samt mediesituasjonen generelt, dette er en dynamisk prosess. Pressemeldingene på sakene blir sendt ut av AV-OG-TIL, men det er svært ønskelig at samarbeidsaktørene kan bidra i pressemeldinger med faktainformasjon eller uttalelser. Det er hensiktsmessig med så god koordinering av presseutspill som mulig. Når samarbeidsaktørene har egne presseplaner og -saker, er det fordelaktig at alle holder hverandre orientert om planlagte presseutspill og andre henvendelser fra pressen. De involverte samarbeidspartene får ressursdokumentet til bruk som bakgrunnsinformasjon ved pressehenvendelser, i forbindelse med pressemeldinger og pressesaker vi sender ut. Målet er å ha et jevnt fokus på saken store deler av sommeren. Vi ser frem til mange gode presseoppslag i løpet av kampanjen! 3

5 Bak Klar for sjøen 2014 står et bredt samarbeid mellom: Kongelig Norsk Båtforbund Kongelig Norsk Seilforening Norges Seilforbund Oslofjorden båteierunion NORBOAT Vis Sjøvett, Sjøfartsdirektoratet Politidirektoratet Norges Røde Kors Redningsselskapet Kystvakten Kystverket AV-OG-TIL Klar for sjøen- kampanjen har vært tilstede hvor båtfolk ferdes siden oppstarten i Sammen har kampanjepartnerne fremmet sikkerhet til sjøs gjennom å sette fokus på edru båtføring. Gjennom kampanjemodellen har vi sammen nådd ut til svært mange i målgruppen. Med en repeterende tilstedeværelse over tid oppnår vi en gjentagende effekt av budskapet, og vi kan vise til gode resultater både på kjennskap og i forhold til budskapet. Målinger fra 2013 viser at 73 prosent av de spurte la merke til debatter om temaet i pressen, dette tilsvarer over tre millioner, noe denne kampanjen er en bidragsyter til. Målinger viser at 27 prosent av de spurte la merke til brosjyrer eller annet materiell om temaet, noe som tilsvarer rett over en million. Kampanjens slagord Å være klar for sjøen er å være klar i hodet har vært med siden starten i I mars 2009 ble forståelsen av kampanjens slagord Å være klar for sjøen er å være klar i hodet testet hos voksne over 15 år, og kampanjens målgruppe båtførere. I undersøkelsen ble 1102 personer stilt åpent spørsmål om forståelsen av slagordet. 67 prosent svarte at de forbinder utsagnet med alkohol og rusmiddelbruk i sammenheng med ferdsel på og ved sjøen. Blant de som førte båt en eller flere ganger sommeren før, svarte 73 prosent at de knyttet slagordet til alkohol og rusmiddelbruk. 1 Disse resultatene er svært gode, og bekrefter at bruk av slagordet er med på å fremme kampanjens budskap om edru båtføring. 2 Båtparken, båtkunnskap og sikkerhet Det finnes ikke eksakte tall på hvor mange fritidsbåter det er i Norge i dag, men beregninger gjort i Båtlivsundersøkelsen anslår at det finnes fritidsbåter i Norge. Av disse er 38,7 prosent motorbåter uten overnattingsmulighet, 23,4 prosent er motorbåter med 1 Visendi AS (mars 2009), 1102 respondenter. 2 Båtlivsundersøkelsen 2012, KNBF, NORBOAT m.fl 4

6 overnattingsmulighet, 20,2 prosent er joller eller robåter uten motor, 10,7 prosent er kano/kajakk og 7 prosent av båtparken er seilbåter. Undersøkelsen viser at 86 prosent benyttet båten i 2011, og den ble i gjennomsnitt brukt i 34 dager. Båten blir brukt mest til dag-/ettermiddagsturer (75 prosent) og fisketurer (64 prosent), mindre til helgeturer med overnatting (19 prosent), ferieturer (17 prosent) og transport til hytte, restaurantbesøk, butikker (12 prosent). I Båtlivsundersøkelsen sier 52 prosent at de alltid bruker godkjent flyteplagg. 31 prosent sier de som oftest gjør det, mens 15 prosent sier de sjelden eller aldri bruker redningsvest. Av de som sier de alltid bruker flyteplagg er det flest med liten båt uten motor og motorbåt uten overnatting. Selv om vi ser at en stor andel av den norske befolkningen er i båt i løpet av sommerhalvåret er det likevel slik at kunnskapen om båtføring er noe begrenset. Ifølge utredningen av obligatorisk båtførerbevis, viste en undersøkelse at blant kystbefolkningen var det 83 prosent av båtførerne som kjente til vikepliktsregelen når to motorbåter møter hverandre. Dette betyr altså at så mange som hver 6. båtfører ikke kjente til denne elementære regelen. Videre var det 62 prosent som oppga at de kjente til betydningen av grønne merker/styrbord og 52 prosent som oppga at de kjente til betydningen av røde merker/babord. Ca. 60 prosent av båtførerne oppga at de hadde kunnskap om lanterneføring. Det var 41 prosent som kjente til betydningen av toppmerke (peker mot dypt vann). Beregninger utført ved Transportøkonomisk Institutt har vist at folk undervurderer risikoen ved bruk av fritidsbåt. Sjansen for å omkomme som bruker av fritidsbåt er mer enn ni ganger større enn for bilbrukere, målt som antallet drepte pr time brukt til aktiviteten. Dette er stikk i strid med folks oppfatning av risikoen. Dødsrisikoen ved bruk av fritidsbåt er også større enn som fører og passasjer på lett motorsykkel, fem ganger større enn ved luftfart og elleve ganger større enn som syklist. Av alle transport- og yrkesaktiviteter som er vurdert, er den eneste transportmetoden som medfører større dødsrisiko enn bruk av fritidsbåt, å være fører av eller passasjer på tung motorsykkel. Folk undervurderer derimot ikke risikoen ved biltrafikk, slik som de undervurderer risikoen forbundet med båttrafikk. 3 Det er de yngste som opplever størst grad av utrygghet i fritidsbåt, mens menn i årene føler seg sikrest. 4 Som vi har sett, er det også denne gruppen som over år dominerer drukningsstatistikken. 3 Transportøkonomisk institutt (Elvik, R.; Mysen. A. B.; Vaa, T.), Trafikksikkerhetshåndboken, 2000 (revidert nettutgave 2001), kap. 3.7, Risiko i vegtrafikken sammenlignet med andre aktiviteter, Tabell G.3.5: Antall drepte i ulykker, million persontimer og drepte pr 100 million persontimer for ulike aktiviteter i perioden Tabellen er hentet fra Fosser, S.; Elvik, R. Dødsrisiko i vegtrafikken og i andre aktiviteter. TØI notat Oslo, Transportøkonomisk institutt, Bjørnskau, Torkel, Trygghet i transport, TØI rapport 702/2004, https://www.toi.no/getfile.php/publikasjoner/t%c3%98i%20rapporter/2004/ / pdf, s 7, tabell Båt. Se også Brun, W. Subjective conceptions of risk and uncertainty. Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor Philosophiae. Department of Psychosocial Science, Faculty of Psychology, University of Bergen, Bergen,

7 Politiets kontrollvirksomhet på sjøen I perioden 2004 til 2006 lå antall reaksjoner i form av forenklet forelegg eller pågripelser etter straffeprosessloven på ca. ti prosent i forhold til antallet kontrollerte fritidsbåtførere. Politiet la i tidsrommet om polititjenesten fra en observerende tjeneste til en mer oppsøkende polititjeneste på grunn av økt fritidsbåtaktivitet, noe som resulterte i en økning fra kontrollerte førere i 2004 til kontrollerte førere i Det økte antallet kontrollerte båtførere førte til at forenklede forelegg økte betydelig, samtidig som det ikke ble prosentvis økning av bøtelagte båtførere. Det er høy hastighet, manglende rednings- og flyteutstyr og minstealder for fører som er de hyppigste overtredelsene. 5 Tabell 8 viser antall kontrollerte båtførere, hvor mange som ble påvist beruset (alkohol eller andre rusmidler), og hvor stor andel de berusede har utgjort. Politidirektoratet antar at den økte andelen ruspåvirkede båtførere i størst grad skyldes mer målrettet og effektivt politiarbeid på sjøen, og ikke en økt andel fyllekjørere på sjøen Kontrollerte Var ruspåvirket Prosent kontrollerte påvist ruset 1,19 1,27 1,51 1,54 1,61 2,07 1,64 % 1,75 % 1,54 % 1,9 % Tabell 1: kilde Politidirektoratet 250 Antall tatt for kjøring i beruset tilstand Figur 1: Antall båtførere tatt for beruselse av politiet perioden Kilde: Politidirektoratet Arbeidsgruppen bak utredning om obligatorisk båtførerbevis har et klart inntrykk av at det blir stadig flere serveringssteder langs deler av kysten, særlig i tettbygde strøk på Sørlandet og Østlandet, som også blir oppsøkt av personer i fritidsbåter. Når serveringsstedene stenger om kvelden/natten legger fritidsbåtbrukerne ut på seilas, ikke sjeldent i kombinasjon med alkohol. 5 Utredning om obligatorisk båtførerbevis, 30. april 2007, Sjøfartsdirektoratet. - _Utredning_om_obligatorisk_batforerbevis/ 6

8 Selv om det ikke finnes statistikk som viser i hvor stor grad fritidsbåter benyttes om natten, mener arbeidsgruppen det er en generell økning i ulykker med fritidsbåt om natten. Etter arbeidsgruppens syn er kombinasjonen mørkekjøring (som er krevende i seg selv), alkoholinntak, tett båttrafikk (i enkelte områder), mangelfull lanterneføring og høy hastighet, en svært stor risikofare. Den positive trenden i norsk økonomi har også medført at stadig flere har gått til anskaffelse av hytte/landsted, noe som også bidrar til større trafikktetthet langs kysten. Det kan også synes som om det er mer vanlig enn tidligere å benytte fritidsbåt som transportmiddel til og fra jobb. 6 Flere hendelser som krever assistanse Stadig oftere trenger båtførere assistanse. De siste ti årene har Hovedredningssentralene i Sør- Norge og Nord-Norge fått 77 prosent flere meldinger om hendelser til sjøs. Noe av denne økningen må tilskrives en omlegging av statistikkgrunnlaget for hovedredningssentralen i Nord- Norge Til tross for nedgang i drukningsulykker fra fritidsbåt fra 2004 til 2007, målte Hovedredningssentralen i Sør-Norge en markant økning i uhell på sjøen for samme periode 8. Størst andel av hendelsene er meldt i dekningsområdet til Hovedredningssentralen i Sør-Norge. Hendelser omfatter bl.a. brann, drukningsulykke, drivende fartøy, kollisjon, ulike nødsignaler, savnede båter osv. Noe økning i skader og forsikringsutbetalinger i 2013 Etter flere år med økning i antall innmeldte skader og forsikringsutbetalinger, gikk tallene ned i I 2010 ble det utbetalt 413,6 millioner kroner i fritidsbåtforsikring i Norge, ifølge statistikk 6 Utredning om obligatorisk båtførerbevis, 30. april 2007, Sjøfartsdirektoratet

9 fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Dette er en nedgang på 8 prosent fra 2009, men en økning på 47 prosent fra Antall innmeldte skader og anslåtte erstatninger gikk ned i 2012 med en økning på 2,5 prosent fra 2012 til Antall meldte skader var i 2013 totalt Anslåtte erstatninger var på totalt 404,5 millioner. 9 I et notat utarbeidet av Gjensidige Forsikring fremgår det at skadeomfanget på lystbåter økte vesentlig i Gjensidige antok at årsaken til økningen i 2007 i hovedsak skyldes dårlig vær og mye vind. Sekundært tror man det skyldes økt fart, større båter og flere uerfarne førere på sjøen. Tidligere informasjonssjef i Redningsselskapet, Ingvar Johnsen, har påpekt at farten og motorkraften stadig øker. Når ulykker skjer, så er det nesten gitt at det er dødelig utgang. Store motorer gir store krefter. Dermed er marginene blitt svært små, og avstanden fra ulykke til dødsulykke enda mindre enn tidligere. De enorme kreftene gjør at førere knapt har en sjanse: Smeller det, så er folk praktisk talt omkommet Om fritidsbåter og ulykker I 2013 omkom 34 personer i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Dette er en økning på 4 omkomne fra I det påfølgende presenteres detaljer fra Sjøfartsdirektoratets statistikk 11, og utviklingen over de siste årene. 3.1 Båtulykker, omkomne og alkoholstatus Figur 2 viser utviklingen i antall druknede fra fritidsbåt og alkoholstatus på de omkomne i perioden 2001 til Det er store mørketall når det gjelder alkoholpåvirkning i denne statistikken. Det er en varierende men stor andel av ulykker der det ikke er påvist om de forulykkede har vært påvirket av alkohol eller ikke. I 2013 ble fire stykker påvist å være alkohol/ruspåvirket, men vi har ikke tilgjengelige tall på hvor mange totalt sett som ble undersøkt. 9 FNHs skadeforsikringsstatistikk: 10 Sommeren vil kreve flere liv, NRK.no, , 11 Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase 8

10 Antall druknede i fbm bruk av fritidsbåt, etter alkoholstatus Ukjent Edru Alkoholpåvirket Figur 2: Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase 3.2 Hvem omkommer fra fritidsbåt, og hvordan? Kjønn og alder I 2013 omkom 31 menn, noe som utgjør 91 % av det totale antall. Antall omkomne kvinner og barn har holdt seg stabilt lavt over tid og i 2013 er det ikke registrert dødsulykker med fritidsbåt hvor barn har omkommet. Det er altså svært skjev kjønnsfordeling på omkomne viser Figur 3 og nedenstående tabeller Menn Kvinner Totalt Kilde: Data hentet fra Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase Tabell 2 Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase Antall druknede, fordelt på kjønn Kvinner Menn Figur 3: Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase 9

11 Det er aldersgruppen 41 år og eldre som tradisjonelt dominerer statistikken over drukning i forbindelse med bruk av fritidsbåt. I 2013 ser vi en økning i aldersgruppen 61 år og over sammenlignet med i fjor. Tabell 3 viser at det for 2013 er gruppene år og 61 år over som klart dominerer ulykkesstatistikken. Gjennomsnittsalderen for omkomne i fritidsbåtulykker var i år 12. Antall omkomne etter alder år 0-10 år år år år år 61 år og mer Annet/ ukjent Totalsum Totalsum Tabell 3: Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase Når og hvor skjer ulykkene? De fleste dødsulykkene med fritidsbåt skjer innenskjærs i sommerhalvåret. I 2013 skjedde de aller fleste ulykker i kystfarvann, med innenskjærs som det dominerende ulykkesstedet. Vi ser også at det skjer mange ulykker på innsjøer annet/ukjent Elv Havn Innenskjærs Innsjø Åpent hav Tabell 4: Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase

12 30 Drukning fra fritidsbåt, etter sted Åpent hav Innenskjærs Innsjø Elv Havn annet/ukjent Figur 4: Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase De fleste ulykkene skjer i fint vær, med unntak av i 2008 hvor størstedelen av ulykkene forekom i kuling (værdata kan være ukjent i et varierende antall ulykker fra år til år). En stor andel omkommer tradisjonelt på sommeren. I 2013 omkom flest på sommeren (13 personer juni, juli, august) og høsten (9 personer i september oktober) Arbeidsgruppen bak utredning om obligatorisk båtførerbevis konkluderer med at det ikke er grunn til å anta at den sesongmessige fordelingen henger sammen med båtbruk i de forskjellige årstidene Hvordan skjer ulykkene? Sjøfartsdirektoratets tall viser at de fleste omkommer i forbindelse med bruk av åpen motorbåt. Slik har det vært så langt tilbake som statistikken viser. I 2013 sto ulykker med motorbåt for nesten 60 % av alle ulykker 13. Dette er en økning sammenlignet med 2012 hvor rundt 40 prosent av ulykkene skjedde med åpen motorbåt. Antall personer som omkom i forbindelse med bruk av kano/kajakk steg kraftig i 2012 i forhold til foregående år, men gikk tilbake igjen i Dødsulykker etter båttype Ukjent/ikke oppgitt Åpen motorbåt Lukket motorbåt Robåt/jolle Seilbåt Kano/kajakk Gummibåt/RIB Total: Tabell 5: Sjøfartsdirektoratet. Dødsulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt

13 Figur 5: Kilde Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase Sjøfartsdirektoratets tall viser at det laveste antall omkomne i forbindelse med bruk av fritidsbåt var i 2001 (20 forulykkede), og det høyeste var i 2005 (46 forulykkede). Det var i 2013 registrert totalt 29 ulykkeshendelser med dødelig utgang, med til sammen 34 omkomne. Det gjennomsnittlige tallet for antall omkomne pr. ulykke har vært stabilt i disse årene. Det har vært flest ulykker med en til to personer i båten. Antall omkomne etter årsak til ulykken Kantring og fall over bord er de vanligste årsakene til dødsulykkene Grunnstøting Kantring Fall over bord Vannfylling Brann/eksplosjon Kollisjon med annen båt Kollisjon med objekt/gjenstand Annet/ukjent Totalt: Tabell 6: Sjøfartsdirektoratet. Dødsulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt. 12

14 Antall omkomne etter årsak Grunnstøting Kantring Fall over bord Vannfylling Brann/eksplosjon Kollisjon med annen båt Kollisjon med objekt/gjenstand Figur 6: Kilde Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase Flest i fart Tidligere tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at de fleste omkommer i situasjoner hvor båten er i fart. Da forulykkede omkom var båten: i fart fortøyd ukjent/ikke oppgitt Tabell 7: Sjøfartsdirektoratet. Dødsulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt. 35 Da forulykkede omkom var båten: i fart fortøyd ukjent/ikke oppgitt Figur 7: Kilde Sjøfartsdirektoratet, Dødsulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt. 13

15 Situasjoner Over årene er det under kjøring av båt og fiske fra båt at de fleste ulykkene har skjedd. I 2013 var det, i de tilfellene hvor situasjonen forut for ulykken er kjent, også fiske og kjøring som dominerte ulykkesstatistikken. Antall omkomne etter situasjon for ulykken: Annet/ukjent Kjøring Sportsutøvelse Fiske Fortøying Tabell 8: Kilde Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase Antall omkomne etter situasjon Fortøying Fiske Kjøring Sportsutøvelse Annet/ukjent Figur 8: Kilde Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase En intern arbeidsgruppe i Sjøfartsdirektoratet vurderte i årsaker til dødsulykker og assistansebehov med fritidsbåter. Den konkluderte med at den typiske dødsulykken har følgende karakteristikker: Det er en mann Han er rundt 50 år Han benytter jolle, robåt eller åpen motorbåt Han er alene i båten Han er innaskjærs Det er bra vær Han faller over bord Han benytter ikke flyteutstyr 14 Utredning om obligatorisk båtførerbevis, 30. april 2007, Sjøfartsdirektoratet. - _Utredning_om_obligatorisk_batforerbevis/ 14

16 At fritidsbåtulykker med små båter ofte får tragisk utfall kan skyldes at: Den forulykkede faller i sjøen og ikke klarer å komme seg om bord igjen Den forulykkede blir fysisk skadet i et sammenstøt Den forulykkede ikke får hjelp tilstrekkelig raskt Den forulykkede ikke har fokus på egen sikkerhet og ikke benytter flyteutstyr Den forulykkede har dårlige svømmeferdigheter Det er vanskelige klimatiske forhold, for eksempel lav vanntemperatur Den forulykkede har drukket alkohol 4 Drukning der båt ikke inngår I følge Statistisk Sentralbyrå er det en stor andel av drukningsulykkene som ikke innebærer bruk av båt (sjøtransport i grafen under). Det er flere som omkommer i forbindelse med bading, fall i sjø osv., enn i forbindelse med bruk av fritidsbåt, se Figur 9. Siden 2004 er antall druknede både med og uten sjøtransport mer enn halvert. Dette er gledelig, men i 2012 lå tallet på druknede likevel noe høyere enn i 2008 og Også hva drukning unntatt sjøtransport gjelder ser vi er skjevhet i kjønnsfordelingen som gjenspeiler den vi ser ved ulykker med fritidsbåt, jfr. Tabell Druknede menn Druknede menn ved sjøtransport Druknede kvinner Druknede kvinner ved sjøtransport Totalt Druknede menn Druknede menn ved sjøtransport Druknede kvinner Druknede kvinner ved sjøtransport Figur 9: Kilde: SSB Tabell: 03498: Dødsfall av ulykker, etter kjønn, alder og dødsårsak 15

17 5 Alkoholens virkninger på kroppen Alkohol setter i gang flere reaksjoner i kroppen. Mange av dem kan oppleves positivt, som at humøret stiger og at vi slapper av. Men selv små mengder alkohol gir også en følelse av at kroppen er varmere enn den egentlig er. Følelsen oppstår fordi blodkarene i huden utvider seg, og gir huden større gjennomstrømning av blod. Følgene er at varmetapet til omgivelsene blir større. 15 Er man omgitt av vann, går varmetapet fortere enn om man er omgitt av luft, man får hurtig lavere kroppstemperatur i vannet enn i en båt eller på et svaberg. Synker kroppstemperaturen med 2-3 grader, er man som regel ikke i stand til å ta vare på seg selv, alkoholpåvirket eller ikke. Etter hvert som kroppstemperaturen synker ned mot +32 C, vil man gradvis miste bevisstheten. Det som er risikoen med alkohol og bading, er at alkoholpåvirkning sterkt reduserer kroppens evne til å opprettholde kroppstemperaturen, nedkjølingstiden går raskere, og følgelig blir overlevingstiden i vann reduseres til omtrent det halve. I tillegg fører alkohol i blodet til at sentret som regulerer kroppstemperaturen ikke reagerer normalt på vanlige signaler. Dette gjør at berusede personer har lettere for å fryse i hjel enn personer som ikke er påvirket av rusmidler. 16 Forskere ved fmri-gruppen ved Psykologisk fakultet og Haukeland universitetssykehus har funnet ut at viktige områder i hjernen i større grad blir påvirket av et promillenivå på 0,8 enn hva som tidligere har vært kjent. Alkoholpåvirkningen gir nedsatt funksjon i de fremre hjernedelene som styrer impulskontroll, oppmerksomhet og reaksjonsevne. Disse områdene i hjernen er viktige når bil- eller båtførere skal avgjøre om det for eksempel er nødvendig å svinge unna farer eller bremse ned. Selv ved relativt lavt promillenivå på 0,8 promille, viser det seg at hjernen ikke er intakt slik som man har behov for når man skal kjøre båt eller bil. De områdene i hjernen som får redusert funksjon ved påvirkning av alkohol, vil begrense båtførerens evne til å ta avgjørelser som kan være utslagsgivende når man ferdes med høy fart på havet, sier forskerne. 17 Alkoholpåvirkning gir også nedsatt reaksjonsevne og reduserer evnen til å tenke klart og fornuftig. For å kunne vurdere en situasjon korrekt er det viktig å holde seg edru. For eksempel er det vanskelig å bedømme avstand i vann i edru tilstand, og det blir ikke enklere hvis man er alkoholpåvirket. Man vet at berusede personer og personer i bakrus har stor tendens til å drukne selv ved korte svømmedistanser, noe som skyldes kombinasjon av dårlig dømmekraft og stort varmetap. 18 Alkohol kan være medvirkende til at ulykker skjer, i tillegg kan alkoholpåvirkning også føre til at utfallet av en ulykke kan bli alvorligere enn om de involverte hadde vært edru. Undersøkelser arbeidsgruppen for utredning av sikkerhet ved bruk av fritidsbåt har gjort, viser at de fleste som 15 Sjøfartsdirektoratet, Mennesket og vannet. Temahefte 1, Sjøfartsdirektoratet, Mennesket og vannet. Temahefte 1, Ikke intakt hjerne ved 0,8 promille, Haukeland universitetssykehus Sjøfartsdirektoratet, Mennesket og vannet. Temahefte 1,

18 omkommer fra fritidsbåt med promille, ikke bruker flyteutstyr. 19 Det synes som at alkoholpåvirkning henger sammen med et avslappet forhold til andre faktorer som har betydning for sikkerheten, heter det i rapporten. Det kan også være risikofylt å stupe ut i vannet for å kjøle seg ned på varme sommerdager hvis man har drukket alkohol. Drukning kan forekomme selv når offeret har drukket litt alkohol, men ikke så mye at man vil kalle det noen tydelig beruselse Årsaken til slike drukninger er antakelig stor forskjell mellom hudens overflatetemperatur og vanntemperatur. Denne temperaturforskjellen fører til at man får et behov for å trekke pusten fort, og lungene fylles dermed med vann før man kommer opp igjen. Det er også en opplagt risiko å drikke alkohol når man passer på andre som bader. I slike situasjoner kreves det at man har både reaksjonsevne og oppmerksomhetsevne på topp. Varme soldager i seg selv kan føre til at en blir sløvere, da trenger man å tilføre kroppen væske. Alkohol er ikke å anbefale, siden det både fører til mer dehydrering og fordi det påvirker hjernens nødvendige impulser. 6 Sesongvariasjoner i nordmenns alkoholforbruk Alkoholomsetningen i Norge har, sett under ett, hatt en jevn stigning siden andre verdenskrig. De siste 40 år har vi sett en fordobling i den registrerte omsetningen av alkohol. De siste tiårs økning kan delvis forklares med bedret økonomi og økt antall serveringssteder, i tillegg til en viss endring i befolkningens alkoholvaner. Alkoholomsetningen gikk i 2009 noe ned etter flere år med rekordomsetning. Alkoholomsetningen har de tre siste årene gått noe tilbake, men det er tendens til at det nå kan ha stabilisert seg. 19 Sjøfartsdirektoratet, Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt 2012, side

19 Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det i 2013 ble omsatt totalt 25,6 millioner liter ren alkohol (antall alkoholliter). Dette fordelte seg på 11,1 millioner liter øl, 9,5 millioner liter vin, 4,5 millioner liter brennevin og 0,6 millioner liter rusbrus (alt omregnet til alkoholliter). Gjennomsnittlig drakk hver innbygger over 15 år 6,22 liter ren alkohol, tilsvarende tall for 2012 var på 6,21 liter. Vinmonopolet registrerte i 2013 en salgsøkning på 1,0 prosent sammenlignet med Den største kategorien er svakvin, noe som utgjorde nesten 83 prosent av salget dette året. Bryggeriforeningen rapporterte i 2013 et totalvolum på omkring 224 millioner solgte liter alkoholholdig øl, dette utgjør en økning på 1,37 prosent i forhold til Ølsalget domineres av øl i alkoholklasse D (3,75-4,75 %). Nordmenns alkoholforbruk er imidlertid ikke konstant i løpet av et år, og en rekke viktige faktorer bidrar til at folk drikker mer eller mindre. Slike faktorer er tilgjengelighet, pris og fri fra forpliktelser, for eksempel ved ferie. Vi ser av grafen at man grovt sett har tre sesonger der alkoholforbruket øker: påske, sommer og jul/nyttår. Grafen viser omsetning av alkohol, og bygger på tall fra Bryggeriforeningen og Vinmonopolet. 21 Figur 10: Statistikk publisert på og for (Alkoholholdig øl inkluderer klasse B, C, D og sterkøl, mens klasse A og vørterøl er utelatt) Figur 10 viser den totale mengde omsatt alkohol i perioden og variasjonen mellom ulike kategorier. Øl er i særklasse den mest omsatte drikken med en topp på 24,1 millioner liter solgt i juli måned og et totalt salg ca. 226,5 millioner liter. Svakvin (rød og hvit) selges jevnt over hele året (ca. 66,4 millioner liter) med en salgstopp på 8,4 millioner liter i desember. Brennevin og sterkvin har også jevne salgstall, totalt ca. 11,5 millioner liter brennevin og ca liter sterkvin, men med en markant sesongvariasjon med hovedtyngden opp mot jul Statistikk publisert på og 18

20 Figur 11: Statistikk publisert på og for 2013, gjort om til prosent for å se sesongvariasjon. Et utvalg produkter. Figur 11 viser hvordan omsetning av et utvalg alkoholholdig drikke fordeler seg prosentvis gjennom året. De fleste typer har markante topper, ved påske, i sommermånedene og ved juletider. Hvitvin selger best om sommeren med opp mot 35 prosent av omsetningen i løpet av juniaugust. Grafene fanger ikke opp alt norsk forbruk av alkohol. Sesongvariasjonene ville sannsynligvis ha vært enda tydeligere dersom omsetning gjennom andre kanaler enn vinmonopolet, som tax freeomsetningen og innsmuglede varer hadde vært inkludert i statistikken. 7 Holdninger og alkoholbruk Ipsos MMI gjør jevnlig målinger på vegne av AV-OG-TIL om holdninger til alkoholbruk i bestemte situasjoner. Under presenteres tall fra undersøkelser gjennomført de siste årene personer over 18 år har blitt intervjuet via web-buss i siste rapport som er gjennomført fra august 2013 til mars Tallene er vektet på kjønn, alder og geografi. Vi gjør oppmerksom på at siste undersøkelse ble gjennomført på web, og at tallene derfor ikke er fullt ut sammenlignbare med tidligere gjennomførte undersøkelser. 7.1 Holdninger Oppslutningen til å avstå fra alkohol når man fører fritidsbåt har holdt seg relativt stabil de siste årene, selv om vi ser noe nedgang på siste måling. Oppslutningen ligger nå på 88 prosent. Det er også stabil oppslutning rundt å være alkoholfri når man har ansvar for andre som bader; 91 prosent i siste måling. Oppslutningen om å avstå fra alkohol når man selv bader og når man er passasjer i fritidsbåt har hatt en svak nedgang fra siste måling til henholdsvis 69 og 29 prosent oppslutning. 19

21 I hvilke av disse situasjonene mener du man bør la være å drikke alkohol? Når man fører fritidsbåt Når man er passasjer i fritidsbåt Når man svømmer/bader Ansvar for andre som bader, eks egne barn Figur 12: Ipsos MMI målinger gjennomført fra 2005 til 2014 spm 19 I hvilke av disse situasjoner mener du man bør avstå fra alkohol? Prosentvis oppslutning. I hvilke av disse situasjonene mener du man bør la være å drikke alkohol? Prosentvis oppslutning Når man fører fritidsbåt Når man er passasjer i fritidsbåt Når man svømmer/bader Ansvar for andre som bader, eks. egne barn Tabell 9: Ipsos MMI målinger gjennomført fra 2005 til 2014 spm 19 I hvilke av disse situasjoner mener du man bør avstå fra alkohol? Prosentvis oppslutning. I hvilke av disse situasjonene mener du man bør la være å drikke alkohol? Prosentvis oppslutning pr. fylke: Når man er Når man Når man er Når man passasjer fører passasjer fører i fritidsbåt fritidsbåt i fritidsbåt fritidsbåt Østfold Rogaland Akershus Hordaland Oslo Sogn og Fjordane Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sør-Trøndelag Buskerud Nord-Trøndelag Vestfold Nordland Telemark Troms Aust-Agder Finnmark Vest-Agder Tabell 10: Ipsos MMI måling høst/vinter 2013/2014, spm. 19 I hvilke av disse situasjonene mener du man bør la være å drikke? Prosentvis oppslutning, etter fylke. 20

22 Oppslutning fordelt på kjønn Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Mann Kvinne Når man kjører fritidsbåt Når man er passasjer i fritidsbåt Når man svømmer/bader Ansvar for andre som bader, f.eks. egne barn Tabell 11: Ipsos MMI målinger 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012, 2013 spm 19 I hvilke av disse situasjoner mener du man bør la være å drikke alkohol? Prosentvis oppslutning etter kjønn. Tradisjonelt står avhold i visse situasjoner sterkere hos kvinner enn hos menn. Dette gjelder også for båt- og badeliv. Siste måling oppgir 94 prosent av kvinner mot 81 prosent av menn at man bør avstå fra alkohol når man fører fritidsbåt. Størst forskjell er det i forhold til når man svømmer /bader, hvor 78 prosent av kvinnene mot 61 prosent av mennene mener i siste måling at man bør la være å drikke alkohol. Tilvarende ser man stor forskjell mellom kjønnene på holdninger til alkohol når man er passasjer i fritidsbåt, her mener 37 prosent av kvinnene at man bør avstå fra alkohol, mot kun 21 prosent av mennene. Oppslutning fordelt på aldersgrupper 60 år år år Ansvar for andre som bader, eks egne barn Når man svømmer/bader Når man er passasjer i fritidsbåt Når man fører fritidsbåt år Figur 13: Ipsos MMI måling høst/vinter 2013/2014, spm. 19 I hvilke av disse situasjonene mener du man bør la være å drikke? Prosentvis oppslutning, etter alder. Ser vi på alderskategorier (figur 14 og tabell 12) har de over 60 år sterkest oppslutning om å avstå fra alkohol når det gjelder å føre båt (90 prosent), det er tilnærmet lik oppslutning til dette spørsmålet i de øvrige alderskategorier. Gruppen over 60 år har også høyest oppslutning om at man bør holde seg edru når man er passasjer i båt (36 prosent) og når man selv svømmer/bader (80 prosent). 21

23 I hvilke av disse situasjonene mener du man bør la være å drikke alkohol? Prosentvis oppslutning år år år 60 år + Når man fører fritidsbåt Når man er passasjer i fritidsbåt Når man svømmer/bader Ansvar for andre som bader, eks egne barn Tabell 12: Ipsos MMI måling høst/vinter 2013/2014, spm 19 I hvilke av disse situasjonene mener du man bør la være å drikke? Prosentvis oppslutning, etter alder. 7.2 Faktisk alkoholbruk på sjøen En stor andel av den voksne befolkningen oppgir at de ikke drakk alkohol sist gang de førte båt eller var passasjer, se Figur 14. På sist utførte måling var det 66 prosent som oppga at de ikke drakk sist gang de selv førte fritidsbåt, og 59 prosent som oppga at de ikke drakk sist gang de var passasjer i fritidsbåt. Figur 14: Ipsos MMI måling høst/vinter 2013/2014, Hva var ditt alkoholforbruk sist gang du? Prosentvis fordeling. I tabell 13 og tabell 14 er det oppgitt nærmere hvor mange personer som faktisk drakk alkohol sist gang de førte, eller var passasjer i, fritidsbåt. Gruppen som sier de drakk alkohol sist gang de var passasjer har de siste årene stadig blitt større. Selv om det prosentvis er få som oppgir å ha drukket sist gang de førte båt selv, så utgjør dette relativt mange personer. I sum tilsvarer dette over personer som har drukket alkohol sist gang de selv førte fritidsbåt. Når vi sammenligner målingene gjort de siste årene, ser vi at antallet som oppgir å ha drukket varier fra år til år. 22

Hva er egentlig forskjellen på en bil og en båt? Vi vil at folk skal tenke null promille også når de går over fra bilen til båten.

Hva er egentlig forskjellen på en bil og en båt? Vi vil at folk skal tenke null promille også når de går over fra bilen til båten. Mai, 2013 Kampanjens ressursdokument fullt av faktastoff Vi har utarbeidet et ressursdokument som samler mye bakgrunnsinformasjon og faktastoff som er relevant for oss som jobber med å fremme budskapet

Detaljer

Klar for sjøen Ressursdokument 2015

Klar for sjøen Ressursdokument 2015 Klar for sjøen Ressursdokument 2015 Trude Gaare Oslo, 27. mai 2015 1 INNLEDNING... 2 1.1 BRUK AV RESSURSDOKUMENT TIL KLAR FOR SJØEN... 2 1.2 KAMPANJEPARTNERE... 3 2 BÅTPARKEN, BÅTKUNNSKAP OG SIKKERHET...

Detaljer

Klar for sjøen Ressursdokument 2016

Klar for sjøen Ressursdokument 2016 Klar for sjøen Ressursdokument 2016 Trude Gaare Oslo, 29. april 2016 1 INNLEDNING... 2 1.1 BRUK AV RESSURSDOKUMENT TIL KLAR FOR SJØEN... 2 1.2 KAMPANJEPARTNERE... 3 2 BÅTPARKEN, BÅTKUNNSKAP OG SIKKERHET...

Detaljer

Ressursdokument 2017

Ressursdokument 2017 Ressursdokument 2017 Forfatter: Silje K. Noer Johansen Red.: Kari Randen 1 INNLEDNING... 2 1.1 BRUK AV RESSURSDOKUMENT TIL KLAR FOR SJØEN... 2 1.2 KAMPANJEPARTNERE... 3 2 BÅTPARKEN, BÅTKUNNSKAP OG SIKKERHET...

Detaljer

Dødsulykker fritidsfartøy. Vegar Berntsen

Dødsulykker fritidsfartøy. Vegar Berntsen Dødsulykker fritidsfartøy Vegar Berntsen Registrering av ulykker Sjøfartsdirektoratet har siden 21 registrert dødsulykker på fritidsfartøy i norsk farvann. I 213 gikk man over til å registrere fritidsfartøyulykker

Detaljer

Dødsulykker Fritidsfartøy

Dødsulykker Fritidsfartøy Dødsulykker Fritidsfartøy Vegar Berntsen, rådgiver, Sjøfartsdirektoratet Registrering av ulykker Sjøfartsdirektoratet har siden 2001 registrert dødsulykker på fritidsfartøy i norsk farvann. I 2013 gikk

Detaljer

Bruk av fritidsbåt i Norge Ulykkesinnblanding, sikkerhetsatferd og holdninger

Bruk av fritidsbåt i Norge Ulykkesinnblanding, sikkerhetsatferd og holdninger Sammendrag Bruk av fritidsbåt i Norge Ulykkesinnblanding, sikkerhetsatferd og holdninger TØI rapport 1547/2017 Forfattere: Astrid H. Amundsen og Torkel Bjørnskau Oslo 2017, 79 sider De fleste båtførere

Detaljer

Dødsulykker fritidsfartøy 1 halvår 2016

Dødsulykker fritidsfartøy 1 halvår 2016 Notat Dødsulykker fritidsfartøy halvår 06 ARKIV NR DATO ANTALL SIDER YYYY/XXXXX - X 06.07.06 EMNEORD [Nøkkelord] SAMMENDRAG Første halvår 06 omkom i alt 0 mennesker i forbindelse med bruk av fritidsfartøy.

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Desember 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Desember 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Desember 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet August 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet August 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet August 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet November 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet November 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet November 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Juli 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Juli 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Juli 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet September 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet September 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet September 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport II: Rus, barn og oppvekst Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Når og hvor er det akseptabelt at barn drikker alkohol Hva er akseptabelt dersom voksne

Detaljer

1.0 Ulykker næringsfartøy... 2 1.1 Nestenulykker næringsfartøy... 3 1.2 Skadeomfang - skipsulykker... 3 1.4 Ulykker fordelt på fartøytyper...

1.0 Ulykker næringsfartøy... 2 1.1 Nestenulykker næringsfartøy... 3 1.2 Skadeomfang - skipsulykker... 3 1.4 Ulykker fordelt på fartøytyper... Ulykkesbildet, 214 Dato: Arkiv: - Ulykkesbildet, 214 214 karakteriseres ved en moderat nedgang i antall registrerte ulykker i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase. I perioden 29 til 213 registrerte direktoratet

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet April 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet April 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet April 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Gjensidiges samfunnsundersøkelse Dato: 6. mai 2013

Gjensidiges samfunnsundersøkelse Dato: 6. mai 2013 Gjensidiges samfunnsundersøkelse 2013 Utarbeidet for: Utarbeidet av: Gjensidige forsikring ASA Synovate Dato: 6. mai 2013 Om undersøkelsen: Kontaktpersoner hos Gjensidige Prosjektansvarlige hos Synovate

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mars 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mars 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mars 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Din Livsforsikring. På Sjøen!

Din Livsforsikring. På Sjøen! Din Livsforsikring På Sjøen! Redningsvest Null Promille Sjøvettreglene Brannslukking Kasteline Lanterner Badevett Flyteutstyr Promille Utstyrsliste Båter i åpent farvann Det er påbudt å ha egnet flyteutstyr

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mai 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mai 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Mai 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Høring vedrørende utkast til endring av forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt

Høring vedrørende utkast til endring av forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt Høring vedrørende utkast til endring av forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt Sjøfartsdirektoratet sender med dette utkast til endring av forskrift

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

AV-OG-TIL jobber for godt alkovett

AV-OG-TIL jobber for godt alkovett 2 AV-OG-TIL jobber for godt alkovett Alkovett innebærer å ha et bevisst forhold til hvilke situasjoner det ikke passer å drikke alkohol. I praksis å vurdere og å ta hensyn til mulige uheldige konsekvenser

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Februar 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Februar 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Februar 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Juni 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Juni 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Juni 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Gjensidiges samfunnsundersøkelse Dato: 23. mai 2014

Gjensidiges samfunnsundersøkelse Dato: 23. mai 2014 Gjensidiges samfunnsundersøkelse 2014 Utarbeidet for: Utarbeidet av: Gjensidige forsikring ASA Ipsos MMI Dato: 23. mai 2014 Om undersøkelsen: Kontaktpersoner hos Gjensidige Prosjektansvarlige hos Ipsos

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Hovedelementer: Visste du at... Juleøl er den drikk nordmenn flest forbinder med julen, og spesielt kvinnene! Juleøl forbindes mest med jul i

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Oktober 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Oktober 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet Oktober 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport

Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport Antall ulykker Side 1 Dødsulykker i vegtrafikken i Region sør 2013, årsrapport 70 60 50 60 57 59 40 30 20 42 41 40 31 33 41 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ulykkesår Figur 1: Dødsulykker

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Januar 2017

Drukningsstatistikk Redningsselskapet Januar 2017 Drukningsstatistikk Redningsselskapet nuar 2017 Formål, avgrensning og innhold Formål På oppdrag fra Redningsselskapet lager Retriever månedlig statistikk over drukningsulykker i Norge. Statistikken er

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Fritidsbåtulykker 1. halvår 2015 Foreløpige tall*

Fritidsbåtulykker 1. halvår 2015 Foreløpige tall* Fritidsbåtulykker. halvår 0 Foreløpige tall* Mellom. januar og 0. juni 0 har Sjøfartsdirektoratet registrert 4 omkomne i ulykker ved bruk av fritidsbåt. Tre av disse omkom i første kvartal 0, mens omkom

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Dette er andre utgave av Zmartas Lånebarometer. Lånebarometeret har som formål å gi en dypere forståelse av markedet for forbrukslån i Norge. Lånebarometeret ble

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

ANALYSE AV DØDSBRANNER

ANALYSE AV DØDSBRANNER ANALYSE AV DØDSBRANNER Christian Sesseng November 2017 Research Institutes of Sweden RISE Safety and Transport RISE Fire Research Trondheim Bakgrunn NOU 2012:4 Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT 2014 Revidert 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pensum til båtførerprøven består av fire deler... 3 1.1 Sjømannskap... 3 1.2 Lover og regler... 4 1.3 Navigasjon og kartlesing...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften) kapittel 3 og kapittel 10

Forslag til endringer i forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften) kapittel 3 og kapittel 10 Forslag til endringer i forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften) kapittel 3 og kapittel 10 Kapittel 3. Fastsettelse av tap av førerett som følge

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Båtlivsundersøkelsen Larvik 17. oktober 2012

Båtlivsundersøkelsen Larvik 17. oktober 2012 Båtlivsundersøkelsen Larvik 17. oktober 2012 Carl Christian Røstad Arena Fritidsbåt carl.c.rostad@sintef.no 92831650 Les mer på http://www.arenafritidsbaat.no 1 2007: De gode tider 2008: De dårlige tider

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 15.4.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler vi statistikk

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010

Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010 Ulykker og nestenulykker rapport til Sjøfartsdirektoratet i 2010 Data oppdatert pr februar 2011. 1 Ulykker 2010 Sjøfartsdirektoratet mottar rapport etter skipsulykker og arbeidsulykker på norske skip samt

Detaljer

Innst. 248 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 85 L (2009 2010)

Innst. 248 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 85 L (2009 2010) Innst. 248 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 85 L (2009 2010) Innstilling fra næringskomiteen om endringer i fritids- og småbåtloven (kjøreforbud til sjøs og inndragning

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2013/14

Risiko i veitrafikken 2013/14 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 213/14 TØI rapport 1448/215 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 215 81 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Prop. 51 L. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter)

Prop. 51 L. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter) Prop. 51 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 2 Bakgrunn...

Detaljer

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport)

Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Drepte i vegtrafikken i Region sør 1. januar 31. august 2004 (2. tertialrapport) Antall drepte i regionen 90 Årlig antall drepte pr 31. august i Region sør 1998-2004 80 70 77 60 50 40 30 20 67 58 55 44

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 22.01.2018 Drepte i vegtrafikken Årsrapport STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 395 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN

PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN REVIDERT 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pensum til båtførerprøven består av fire deler 3 1.1 Sjømannskap 3 1.2 Lover og regler 4 1.3 Navigasjon og kartlesing 5 1.4 Spesielt viktige

Detaljer

Dato: 3.3.2009. Saksnr.: Opphever: Referanse til: Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt.

Dato: 3.3.2009. Saksnr.: Opphever: Referanse til: Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt. Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 05-2009 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Innst. 205 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 51 L (2014 2015)

Innst. 205 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 51 L (2014 2015) Innst. 205 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 51 L (2014 2015) Innstilling fra næringskomiteen om endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter) Til

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer