Heltid best for alle Side 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Heltid best for alle Side 8"

Transkript

1 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Heltid best for alle Side 8 Nr < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Får god kompetanse fra fagskoler SIDE 32

2 Kontor og administrasjon Innhold Kommunenettverk Kommunene samarbeider i nettverk for å finne nøkkelen til mer heltid, mindre sykefravær og bedre kompetanse og omdømme for å rekruttere nye medarbeidere og yte bedre tjenester TEMA: Flere veier til heltid 14 Jentene på Toten krever sin rett 17 Fikk erstatning for årene i helvete 20 PORTRETTET: Pappaen til Børge KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Livet i barnebyen 46 Mange bor fortsatt i telt 58 Asbestskadd nektes erstatning Foto: Werner Juvik 30 Foto: Thomas Rasmus Skaug FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Lukket omsorg i fosterhjem 38 Seksjonslederen 49 Debatt 51 Petit 52 Gjesteskribent: Hannah Wozene Kvam 54 Oss 56 Kryssord 57 Tilbakeblikk 62 ETTER JOBB: Lidenskapelig putter 64 EN AV OSS: Luftig hverdag Kong Dissimilis Da Dissimilis-general Kai Zahl fylte 80 år i januar, ble han behørig feiret og hyllet av familie, venner og en rekke prominente personer. Selv har han aldri klart å tro på at han har gjort store og viktige ting. Hjelp til å jobbe Unge mennesker må få mulighet til å vise hva de duger til i arbeidslivet, mener Gry Lægraid Sørensen og Venke Anny Nes i faggruppe Nav i Fagforbundet. 32 Yrkesnær utdanning Fagskolen i Oslo ønsker at fagutdanningen skal være mest mulig yrkesrettet. Derfor trekkes studentenes egen yrkeserfaring inn som en verdifull del av studiet. Heltid er mulig Kreative ledere, tillitsvalgte og ansatte ved Strømsø sykehjem viser at det er mulig å bli kvitt småstillingene. Torunn Larsen er svært fornøyd med turnusen. 8 Foto: Erik M. Sundt 36 Nye kontrakter for fosterforeldre Kontraktene mellom fosterforeldre og kommunalt barnevern er i dag juridisk forankret som privatrettslige avtaler. De hindrer at en overordnet myndighet kan kontrollere hvordan kommunene følger opp fosterbarna. ISSN Foto: Anita Arntzen totninger fikk bedre vilkår Jeg gjør bare jobben min, sier Anita Ødegård som er hovedtillitsvalgt i Østre Toten. Hennes utrettelige innsats har gitt 300 totninger fast jobb og utvidet stillingsbrøk. 2 < Fagbladet 2/2012

3 «Stemmeberettigede ere de norske Borgere» Snart kan vi feire at Grunnloven er 200 år. Da Grunnloven ble skrevet i 1814, fikk embetsmenn, borgerskapet i byene og bøndene stemmerett. Ved det første stortingsvalget i 1815 hadde 65 av 1000 innbyggere stemmerett. De var alle menn. Tanken var nok at for å få lov til å være med og bestemme, måtte du ha inntekt, formue eller forstand av et visst omfang. Det var det mange som ikke var enig i. Den stadig sterkere arbeiderbevegelsen krevde alminnelig stemmerett, i første rekke for menn. Det virker kanskje som om jeg er litt tidlig ute med å henlede oppmerksomheten på det kommende jubileet, men det har en grunn. Reaksjonene fra enkelte stortingsrepresentanter, statsråder og næringslivstopper på at LOs sekretariat sa nei til EUs vikarbyrådirektiv, fikk meg nemlig til å tenke på den tida da det var spesielt utvalgte som skulle bestemme hva som var best for befolkningen. Da allmuen ikke visste sitt eget beste. De samme argumentene brukes mot fagbevegelsen i Det hevdes at motstanden mot direktivet skyldes manglende kunnskap og ubegrunnet frykt. Med litt «Det hevdes at motstanden mot direktivet skyldes manglende kunnskap og ubegrunnet frykt.» bedre folkeopplysning vil vi alle hilse vikarbyrådirektivet velkommen. Slik er det heldigvis ikke. Fagbevegelsens holdning til direktivet er godt politisk fundert, og frykten er høyst begrunnet. Det har blitt avdekket mange uverdige arbeidsforhold i vikarbransjen de siste månedene. Samtidig er ufrivillig deltid et av arbeidslivets største problemer. Den som har mindre enn 75 prosents stilling, ender opp som minstepensjonist. Og uten fast jobb, får du ikke lån, og dermed ingen mulighet til å kjøpe deg egen bolig. Tilhengerne av direktivet snakker ikke om faren for at arbeidstakerne kan få både dårligere arbeidsbetingelser og pensjo - nisttilværelse dersom arbeidsmiljøloven svekkes for å tilfredsstille næringslivets behov for det de kaller et mer smidig og dynamisk arbeidsmarked. Det kan hende at direktivforkjemperne har forregnet seg når de hevder at motstanden bygger på frykt og uvitenhet. Ovenfra og ned-holdninger slår sjelden godt an, i hvert fall ikke i norsk fagbevegelse. Verken i 2012 eller for drøyt to hundre år siden. Ansvarlig redaktør Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo Send tips til ADRESSEENDRING Tegning: Vidar Eriksen Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2011: Fagbladet 2/2012 < 3

4 Siden sist Attraktiv pris Statens pris for attraktivt sted skal deles ut for første gang i Prisen skal deles ut til en kommune, eller andre som ved å involvere både offentlige, frivillige og private krefter, løfter et sted slik at det framstår som attraktivt, gir innbyggerne tilhørighet og gjør dem stolte. PF Kvotering på nytt Regjeringen har bedt 13 statlige virksomheter om å sette i gang en ny prøveperiode med moderat kvotering av ikke-vestlige innvandrere. De skal ansette en ikke-vestlig hvis kvalifikasjonene er til - nærmet like. PF Historisk tilbud Fagbevegelsen og Høgskolen i Sør-Trøndelag har utviklet et unikt studietilbud om fagbevegelsens historie. I dag kjemper fagbevegelsen for retten til fast ansettelse og imot EUs vikarbyrådirektiv. For hundre år siden kjempet de for at løsarbeidere skulle få fast ansettelse og mot at uorganiserte arbeidere skulle utkonkurrere organiserte. Det er samme situasjon i dag, bare med nytt ansikt, mener Tarjei Leistad, organisasjonssekretær i Fagforbundet Sør-Trøndelag og prosjektleder for et nytt studie - tilbud ved Høgskolen i Sør-Trøn - delag (HiST), Arbeidsliv, NYE VERKTØY: Tarjei Leistad anbefaler tillitsvalgte å ta det historiske studiet. fagorganisering og demokrati - sering Fagbevegelsens historie. Landsomfattende Som organisasjonssekretær er verving av nye medlemmer en viktig oppgave for Tarjei Leistad. Jeg har vært interessert i fagbevegelsens historie siden jeg ble tillitsvalgt, og jeg bruker historien i vervearbeidet, forteller Leistad som selv skal begynne på studiet til høsten. Målgruppa er i første rekke tillitsvalgte over hele landet, og prosjektlederen håper mange unge vil melde seg på. Han opplyser at studiet vil gå over tre semester og gi 30 studiepoeng. Studentene vil samles på HiST i Trondheim to ganger i semesteret. Oppgavelevering, forelesninger og veiledning vil ellers foregå på nett. Kultur for samarbeid Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Fagforbundet Sør-Trønde - lag, Fagforbundet Trondheim, Utdanningsforbundet i Trond - heim, LO i Trondheim og HiST. Fagforbundet har bidratt med over en halv million kroner i lån og garantier. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Livslang læring Tusen takk for utdanningsstipendet. Ønsker dere alle en god jul, sto det på et julekort som Fagforbundet fikk for et par måneder siden. Hilsenen kom fra et fornøyd med lem, en aktivitør, som var blitt tildelt kroner i stipend for å etterutdanne seg. 23 millioner kroner delte forbundet ut til med - lemmer som søkte utdanningsstipend i fjor. Det betyr at flere tusen medlemmer fikk en mulighet som gjorde det enklere å komme i gang med ønsket og nødvendig kompetanseheving. Midler til etterutdanning sitter ikke løst hos arbeidsgiverne, derfor er det gledelig at stadig flere benytter muligheten til å søke økonomisk støtte fra Fagforbundet. Du kan forresten lese mer om utdanningsstipendet på debattsidene lenger bak i bladet. Fagbevegelsen har alltid vært opptatt av å legge forholdene til rette for at alle skal ha like mulig - heter i arbeidslivet. Det gjelder også muligheten til å ta etterutdanning. På den måten får arbeidstakere økt lønn og status i tillegg til at de blir Utdanningsstipendet bidrar til at økonomi ikke blir en hindring for å ta videreut - danning. enda dyktigere i jobben. I forbindelse med etter- og videreutdanningsreformen på 90-tallet ble det enighet om de gode intensjonene mellom partene i arbeidslivet. Finansieringen og den lønnsmessige uttellingen har det vært vanskeligere å bli enige om. Tariffoppgjøret 2008 ble et gjennombrudd med tanke på uttelling for kompetanse. Vi fikk gjennom - slag for tallfestede lønnstillegg etter gjennomført relevant utdanning, men dessverre uten enighet om at det skulle være automatikk i dette. I hovedoppgjøret i 2010 forsøkte vi på nytt å få arbeidsgiverne med på at relevant etterutdanning automatisk skal gi lønnstillegg uten å lykkes helt. Resultatet er likevel stadig sterkere føringer og formuleringer. Med utsikter til høyere lønn, vil flere bli fristet til å ta etterutdanning. Fagforbundet satser på at vårens oppgjør resulterer i automatisk tariffestet lønnstillegg for relevant etterutdanning. 4 < Fagbladet 2/2012

5 Foto: Ola Tømmerås Busser står nedsnødd Fagbladet avslørte i slutten av januar at 30 splitter nye MAN-busser står og snør ned på Lørenskog mens passasjerene slåss om plassen på overbelastede linjer. Bussene ble stående ubrukt og ubetalt i påvente av at Unibuss og Ruter skulle bli enige om kontrakten. Det viser at det er idiotien som rår i kollektivtrafikken i Oslo, sier leder av Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen. Han viser til at dette er en stadig påpekt konsekvens av Oslo kommunes oppsplitting av kollektivtrafikken i ulike selskaper. Hvor mange slike eksempler skal politikerne bli forelagt før de endrer denne politikken? spør Guldbrandsen. OT Jakter på gamle arbeiderfilmer Arbeiderbevegelsens arkiv jobber med å samle inn og digitalisere gamle arbeider - filmer. Har din forening noe av interesse? LO-kongressen vedtok i 2009 at gamle arbeider - filmer skulle samles inn og digitali seres for å sikre denne delen av Norges historiske kulturarv for etter tida. Prosjektet blir gjennom - ført av Arbeiderbevegelsens arkiv i samarbeid med Nasjonalbib lioteket. Hvis din forening har noe dere tror kan være av interesse, kan dere ta kontakt med koordinator Stig-Audun Hansen i Arbeiderbevegelsens arkiv. PF Foto: Arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv Nei til vikarbyrådirektivet Et enstemmig LO-sekretariatet ber regjeringen om å legge ned veto mot EUs vikarbyrådirektiv. LO kan ikke anbefale Stortinget å implementere vikarbyrådirek - tivet, sa LO-leder Roar Flåthen på en pressekonferanse etter sekre - tariatsmøtet 30. januar. Flytter makt Over hele landet demonstrerte LO-medlemmer mot vikarbyrådirek tivet 18. januar. Samtidig gjennomførte mange foreninger en politisk streik. Direktivet vil bidra til å rive ned det organiserte arbeidslivet og flytte makt fra et partssamarbeid til arbeidsgivere alene. Hvis vikarbyrådirektivet blir en del av den norske lovgivningen, vil det true arbeidsmiljøloven og tariffbestemmelsene om begrensninger av innleie fra vikarbyråene, sa Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse da han demonstrerte i Oslo. Det hjelper ikke at tilhengerne av direktivet mener det vil gi ryddigere forhold i en bransje som har vært preget av mye uryddig - DIREKTIVTRUSSEL: Vi vil at arbeidsbetingelsene skal være styrt av et sentralt avtaleverk, sa Stein Guldbrandsen da han deltok i demon - strasjonen mot EUs vikarbyrådirektiv. het. Vi kjemper for et arbeidsliv der hele og faste stillinger skal være normen, og der arbeidsbetingelser skal være styrt av et sentralt avtaleverk, påpeker Guldbrandsen. Pensjon under press Dersom det blir fritt fram for å leie inn vikarer i offentlig sektor, kan dette blant annet brukes til å undergrave pensjonsordnin - gene, siden vikarer vil få byråenes pensjonsordninger, og ikke ordning ene som er forhandlet fram for fast ansatte, sier Stein Guldbrandsen. Regjeringen snur neppe Aps stortingsgruppe har allerede vedtatt et ja til vikarbyrådirektivet, mens regjeringspartnerne SV og Sp er imot. Også årsmøtet i Stavanger Ap er blant dem som ber regjeringen om å bruke reservasjonsretten. Tekst og foto: PER FLAKSTAD og FRIFAGBEVEGELSE.NO FØLG GL TARIFFOPPGJØRET FR I JGPOF T frifagbev egelse frifagbevegelse.no/tariff/tariff_2012/ ariff_2012/ Fagbladet 2/2012 < 5

6 Siden sist Markedet er medisinen som ikke virker Svenske forskere har gitt oss bevis for at konkurranse på offentlige tjenester ikke var den medisinen politikerne trodde skulle utvikle samfunnet og gjøre det bedre, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen. Dette kunne våre medlemmer og tillitsvalgte fortalt norske politikere både lokalt og sen - tralt for 20 år siden. Men de ble ikke hørt. Nå har vi fått dokumentasjon på at konkurranse og markedstenkning er medisinen som ikke virker. Om politikerne ikke hørte godt nok etter for 20 år siden, så håper jeg de lytter nå, sier Davidsen. Forsker sluttet Forbundslederen viser til rapporten «Konkurrensens konsekvenser» fra den næringslivstilknyttede forskningsstiftelsen FORBUD: Laura Hartman fikk forbud mot å presentere resultater om konkurranseutsetting og privatisering. Her i samtale med Jan Davidsen. Studieförbundet näringsliv og samhelle (SNF). Konklusjonen er at den sterke økningen av private selskaper og firmaer som har overtatt mange offentlige tjenester ikke har vært den mirakelmedisinen som spesielt den politiske høyresiden i Sverige spådde på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet. Ansvarlig for rapporten er Laura Hartman. Da den ble publisert i september i fjor, fikk forskningssjefen nærmest forbud mot å presentere innholdet i rapporten eller å debattere den offentlig. Konflikten endte med at hun sluttet i stillingen. Udokumentert effekt I januar deltok hun på Fagforbundets minikonferanse om konkurransens konsekvenser i offentlig sektor. Oppdraget var å se på de store samfunnslinjene og finne ut om mer konkurranse på offentlige tjenester hadde hatt den effekten som mange forventet, nemlig billigere tjenester, mer valgfrihet og større effektivitet, sa hun før hun presenterte konklusjonen: Vi fant ut at det ikke er mulig å påvise noe av dette. Derimot fant vi at det fortsatt er et forbedringspotensial i offentlig sektor, sier den tidligere forskningssjefen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD To av tre på deltid får ikke medhold Deltidsansatte som ønsker å bruke fortrinnsretten for å utvide stillingen sin får sjelden medhold i tvisteløsningsnemnda. Arbeidsgivere får medhold i to av tre saker i tvisteløsningsnemnda etter at ansatte i deltidsstillinger har ønsket å bruke fortrinnsretten til å utvide stillingen sin, ifølge en fersk undersøkelse fra Fafo. Ny arbeidsmiljølov Av 149 tvistesaker som ble realitetsbehandlet fra 1. januar 2006 og fram til 2. september i fjor, endte 101 med at arbeidsgiver fikk medhold, mens den ansatte fikk medhold i 48 av sakene. Da arbeidsmiljøloven ble revidert i 2005, kom det inn en bestemmelse om at ansatte i deltidsstillinger skal ha fortrinn til å utvide stillingen i stedet for at arbeidsgiver foretar en nyansettelse. Intensjonen er at folk i små stillinger skal få en mulighet til å skaffe seg større eller fulle stillinger. Uthuler lovens intensjon Samtidig inneholder lovbestemmelsen også krav om at den ansatte må være kvalifisert til stillingen og at en utvidelse ikke må være til vesentlig ulempe for arbeidsgiver. SJELDEN: Bare én av tre ansatte som vil bruke fortrinnsretten til å utvide stillingen sin får medhold i tvisteløsningsnemnda. Lovens intensjon er veldig klar. Men når vi ser resultatene av tvisteløsningsnemndas behandling, er det nærliggende å spørre om deltidsansatte virkelig har en reell mulighet til å bruke Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fortrinnsretten for å utvide stillingen sin, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse. I mange av tvistesakene mener arbeidsgiver det vil medføre en vesentlig ulempe hvis deltidsansatte får bruke fortrinnsretten til å utvide stillingen sin. I over halvparten av disse sakene har gitt arbeidsgiver medhold. Dette bidrar til å uthule lovens intensjon, mener Guldbrandsen. Det er Arbeidsdepartementet som har bestilt Fafo-undersøkelsen. En større utredning om effekten av fortrinnsrett skal etter planen være ferdig i juni. Tekst: PER FLAKSTAD 6 < Fagbladet 2/2012

7 < FAGFORBUNDET FORTSETTER Å ØKE Fagforbundet har nå totalt medlemmer, av dem er yrkesaktive. Dette er en økning på 577 medlemmer totalt i løpet av januar < KOLLEKTIV- TRAFIKKEN ØKTE Antall passasjerer i kollektivtrafikken økte samlet sett med over seks prosent i tredje kvartal i fjor, sammenliknet med samme periode året før. Størst økning var det i antall busspassasjerer. MER HUMANT: Flere steder i landet, blant annet foran Stortinget, samlet folk seg for å markere at de ønsker en mer human behandling av asylsøkere som ikke kan sendes tilbake. Ønsker mer human behandling av papirløse Torsdag 12. januar ble ettårsdagen for arrestasjonen av Maria Amelie markert med lystog og appeller flere steder i landet. I Oslo gikk lystoget til Stortinget, der blant andre stortingsrepresentant Heikki Holmås fra SV holdt appell. Han mener at papirløse bør kunne få arbeidstillatelse og dermed ha en mulighet til å ta Presset Nike til etterbetaling Nikes leverandør i Indonesia har gått med på å etterbetale én million dollar i overtidsbetaling til sine ansatte. I elleve måneder har fagforeningen kjempet for arbeiderne som har jobbet timer overtid. PF vare på seg selv. Land som Sverige, Finland og Storbritannia har slike ordninger. Holmås mener at de som har fått endelig avslag på asylsøknaden i utgangspunktet skal sendes ut av landet. Men for dem vi ikke kan sende ut, må vi ha bestemmelser som sier at de på et tidspunkt bør kunne få ting inn i normale former og mulighet til å forsørge seg gjennom å arbeide, sa han. Rødgrønne ungdomspartier samarbeider I slutten av januar møttes representanter for ungdomsorganisasjonene til de tre rødgrønne regjeringspartiene for første gang. Målet er å bidra til å fornye det rødgrønne prosjektet og utvikle politikken med press nedenfra. PF Mer enn 30 organisasjoner har gått sammen i en kampanje for en mer human behandling av papirløse, dvs. mennesker som har fått avslag på sine asylsøknader, men som kommer fra urolige områder og er vanskelige å tvangsreturnere. De lever ofte under svært vanskelige sosiale forhold, og flere arbeidsgivere har fått bøter for å ha ansatt papirløse. Tekst og foto: PER FLAKSTAD < OPP 4,9 PROSENT Heltidsansatte i industrien hadde en gjennomsnittlig månedslønn uten overtid på kroner i oktober Dette var en økning på 4,9 prosent, eller 1800 kroner mer enn på samme tidspunkt året før. < EN AV TI NORDMENN ER UFØREPENSJONISTER Ved utgangen av 2011 var 9,5 prosent av befolkningen uførepensjonister. Det er samme nivå som ved utgangen av 2010 og Totalt mottar personer uførepensjon. < STADIG MER PLAST GJENVINNES I fjor ble det samlet inn over tonn mer plastemballasje enn for bare tre år siden, og stadig mer av plasten kan gjenvinnes, viser tall fra Grønt Punkt Norge, som organiserer plastreturordningen. Totalt i 2011 ble det samlet inn tonn plast. Fagbladet 2/2012 < 7

8 Tema: heltid Fram til 1987 hadde de fleste innenfor pleie- og omsorgssektoren full jobb eller store stillingsbrøker. Da var normen arbeid hver annen helg. Da normen skiftet til arbeid hver tredje helg, oppstod huller i turnusen. Disse ble fylt opp med små helgestillinger. Nå er utfordringen å sikre at alle ansatte får muligheten til hel stilling. På disse temasidene viser vi at det fins mange veier for å nå målet. Fullt og fast DRAMMEN: De har utviklet sin egen turnus for å få flere store stillinger. Prisen for arbeidsgiver er økt grunnbemanning. De ansatte betaler med flere helger på jobb. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK SUNDT Sønnen min er glad for at jeg har så mye fri. Han syns han får så mye godt til middag nå, smiler Usha devi Singh, sykepleier i 100 prosent stilling ved Strømsø bo- og servicesenter i Drammen. To pluss to pluss tre Drammen kommune prøver ut flere arbeidstidsordninger for å tilfredsstille ulike ansatte i alle livsfaser. Den nye turnusen på Strømsø bo- og servicesenter er ett av tre prosjekter. På en av avdelingene arbeider de etter en fire ukers turnus med hovedsakelig to dager på jobb og to dager fri. Det innebærer at alle arbeider annenhver helg, og er på jobb både fredag, lørdag og søndag. Til gjengjeld har de fri fra torsdag ettermiddag til mandag morgen de andre helgene. Helgefrekvensen har ikke vært noe stort tema for Usha devi Singh og familien hennes. Som inder føler jeg ikke at helgene er så spesielle. Det er kanskje viktigere for de norske, sier hun. Men heller ikke Torunn Larsen, opprinnelig fra Sogn, syns det er noen ulempe å arbeide fast to helger i måneden. Jeg har gått fire år i vikariater og ofte jobbet to helger etter hverandre, forteller pleiemedhjelperen. Hun blir ferdig utdannet helsefagarbeider i mai og er strålende fornøyd med at hun allerede nå har fått 80 prosent fast stilling ved Strømsø. Larsen har ei jente på seks år som hun gjerne vil hjelpe med lekser og kjøre på trening i ukedagene. Jeg har hatt mye dårlig samvittighet fordi jeg har arbeidet mye når jeg egentlig syns jeg skulle være sammen med henne. Nå får jeg mye fri på ukedagene, pluss at jeg har langfri to helger i måneden. Større stillinger Når Målfrid Langlie, tillitsvalgt på Strømsø bo- og servicesenter, presenterer heltidsprosjektet, er hun opptatt av at de endelig har fått bukt med småstillingene. Vi hadde fem seks rene helgestillinger. Nå har vi ingen, forteller hun. Skal vi rekruttere ungdom til dette faget, kan vi ikke tilby 13 prosent stillinger, slår hun fast. Maria Ahmadi er 20 år og ferdig utdannet helsefagarbeider. Hun er blant ungdommene som før hadde en helgestilling, og som nå har fått stor stilling takket være prosjektet. Jeg arbeider 80 prosent og syns det er akkurat passe, sier hun. Den store utfordringen Tillitsvalgt Målfrid Langlie og institusjonsleder Kari Johanne Tønnesen legger ikke skjul på at det ligger en utfordring i det de kaller stjernetid eller stjernetimer. Alle som går i den nye turnusen, får betalt for flere timer enn dem som ligger i turnusen. De som arbeider full tid, er på jobb omtrent to vakter for lite per måned. Disse timene kalt stjernetid må de arbeide inn på et eller annet tidspunkt. For eksempel brukes stjernetida når ansatte kommer på personalmøtene når de egentlig har fri. Den kan brukes til å steppe 8 < Fagbladet 2/2012

9 NYTTIG KOS: Med økt grunnbemanning får Maria Ahmadi og kollegene tid til å gjøre hyggelige og nyttige ting sammen med pasientene. Erna Kollen er en av dem som får sjansen til å holde ved like gamle ferdigheter. inn når kollegaer er syke, eller ved ferieavvikling. Stjernetida kan også brukes til skolering, og de har allerede hatt to fagdager ved senteret siden oktober. Ved store arrangementer, spesielle anledninger og i høytider trenger vi flere folk. Mange ansatte stilte opp frivillig da vi for 15. gang arrangerte en svært vellykket julefest. Neste jul er kanskje dette noe som stjernetida også kan brukes til, sier Tønnesen. < Suksess med flere helger på jobb På Strømsø bo- og servicesenter oppsummerer de sine erfaringer slik: Kartlegg ønskene blant de ansatte og lag en oversikt over stillinger. Bestem hvor mange stillinger i ulike størrelser dere vil ha. Tett samarbeid mellom leder, tillitsvalgt og ansatte. Snu hver stein. Se om noen stillinger kan slås sammen her eller på en annen av - deling eller virksomhet. Grundig informasjon. Ved omstilling kan det knapt bli for mye informasjon. Lytt åpent til alle innspill fra de ansatte. Fagbladet 2/2012 < 9

10 Tema: heltid Lønnsomt i lengden Avdelingen med ti pasienter gikk fra å være en ordinær sykehjemsavdeling til skjermet enhet samtidig som de innførte den nye turnusen. Ved hjelp av prosjektmidler fra Helse- og omsorgsdepartementet økte grunnbemanningen med drøye to årsverk. Prosjektet, som varer i 15 måneder og avsluttes ved utgangen av 2012, koster totalt 1,06 millioner kroner. En stor sum, men Målfrid Langlie er ikke i tvil om at ordningen likevel vil lønne seg i form av mindre vikarbruk, lavt sykefravær og kontinuerlig god kvalitet for pasientene. Selv har hun etter mange år i hundre prosent stilling som enhetssekretær på dagtid valgt å gå delvis tilbake til turnusarbeid med helgejobbing. Jeg savnet rett og slett å ha fri på vanlige ukedager av og til, forteller hun. Ei ny tid krever mer helgearbeid Målfrid Langlie har vært hjelpepleier og tillitsvalgt i snart 30 år. Det betyr at hun på 1980-tallet var med på å kjempe gjennom kravet om ikke å arbeide mer enn hver tredje helg. Tok hun og resten av fagbevegelsen feil den gangen? På den tida var det kanskje riktig. Den gang kom gamle folk til gamlehjemmet med kofferten i hånda. De flyttet inn fordi de var blitt gamle. I dag har vi pasienter som den gang ville ha havnet på sjukehus, og som trenger like stor oppfølging uavhengig av om dagen heter tirsdag eller lørdag. For pasientens skyld Institusjonsleder Kari Johanne Tønnesen savner fremdeles folk som kan sørge for at pasientene blir stimulert. En av hennes store drømmer er en aktivitør. Målet er at alle pasienter skal få gode opplevelser hver dag. Når pårørende kommer, er de ikke opptatt av om mamma har vært på toalettet. De vil høre om hva hun har opplevd. Derfor skal vi også ha tid til å dokumentere hyggelige ting som skjer, mener hun. Målfrid Langlie følger opp: Tenk så flott at pårørende som kommer på besøk i helgene nå møter fagfolk som kjenner deres kjære, og som vet hva de har opplevd i løpet av uka. TÅLMODIGHETSPRØVE: For meg var det en utfordring at ikke alle skjønte det geniale i denne turnusen med en gang, smiler en selvironisk Målfrid Langlie (t.v.). Her sammen med Kari Johanne Tønnesen. 10 < Fagbladet 2/2012

11 Ubrukte muligheter Det trengs 4500 nye helsefagarbeidere hvert år, men det er bare 1000 som fullfører utdanningen. Nina Amble, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, tror ungdom finner yrket lite attraktivt først og fremst på grunn av små sjanser til heltidsstillinger. Hun mener også vi sløser med den kompetansen som allerede fins. Amble påpeker at bare 25 prosent av nyutdannede helsefagarbeidere får full stilling, mens hele 60 prosent får en ukentlig arbeidstid på mindre enn 20 timer. Fokus på kombinasjonen turnus uten små stillinger og mer attraktivt helgearbeid er antakelig veien vi må gå, mener Amble. Helsedirektoratets tall for 2009 viser at sysselsatte i helsesektoren utfører nesten årsverk. Disse tallene viser at vi også sløser med administrative ressurser NINA AMBLE, SENIORFORSKER Disse tallene viser at vi også sløser med administrative ressurser. Nina Amble er overbevist om at når to ansatte utfører ett årsverk, innebærer det mye ekstra admini - strasjon. STØRSTE JULEGAVE: Det er fantastisk at jeg allerede nå har fått en 80 prosent stilling, syns Torunn Larsen. Hun fikk tilbudet fra Strømsø i desember, nesten et halvt år før hun er ferdig helsefagarbeider. Her sammen med Randi Edvardsen (t.v.) og Tordis Kristiansen. Ulempetillegg blir sentralt tarifftema På tariffkonferansene i Fagforbundet pekte 17 av 19 fylker ut høyere ulempetillegg som det viktigste kravet. Tekst: PER FLAKSTAD Det er all grunn til å tro at nettopp ulempetillegg blir et sentralt tema i vårens lønnsforhandlinger, sier Ann-Mari Wold, leder av forbundets forhandlingsenhet. Også retten til heltid har vært mye debattert og høyt prioritert på de fleste tariffkonferansene, hvor «grasrota» i forbundet sier sitt i forkant av tariffoppgjørene. Grunnturnus Ann-Mari Wold registrerer at mange lokale foreninger er involvert i turnusarbeid. For oss er det viktig å holde seg innenfor rammen av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Vi Ann-Mari Wold, leder av forbundets forhandlingsenhet. mener også at medlemmene må ha en forutsigbarhet i turnusen sin. Det vil si at det må ligge en grunnstruktur i bunnen, og så kan de ansatte ha en fleksibilitet i forhold til å fordele vakter, sier Ann-Mari Wold. Dette arbeidet må foregå lokalt, og det er svært viktig å involvere de ansatte på de enkelte arbeidsplassene i prosessene, understreker hun. Bruk våre hjelpemidler Det fins mange ulike turnusmuligheter. Derfor har vi utarbeidet hjelpemidler til dem som trenger det, blant annet heftet «Fleksible arbeidstidsordninger forhold knyttet til turnus og arbeidstid». Det kan man få ved å henvende seg til postavdelingen i Fagforbundet sentralt, og jeg oppfordrer folk til å bruke det, sier Ann-Mari Wold. Sunndal: Bare heltid på ny avdeling 30 ansatte fikk 100 prosent stilling da kommunen åpnet ny demensavdeling i De ansatte arbeider mellom 20 og 100 prosent på demensavdelingen. Arbeidskraften som blir «til overs», lånes ut til hjemmetjenesten. Harstad: Annenhver helg Omfatter 55 ansatte på Olavsgård sykehjem. Av disse arbeider 11 heltid. De ansatte jobber tre dager og har tre dager fri. Dette innebærer arbeid annen hver helg. Frihelgene er alltid tre dager. < Fagbladet 2/2012 < 11

12 Ikke lag avtaler over hodet på de ansatte HAMMERFEST: Å jobbe to helger mer hvert år er ikke problemet. Problemet er når avtalen om mer helgejobbing blir inngått over hodet på oss, mener de ansatte på Rypefjord sykehjem. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: LARS ÅKE ANDERSON Siden mars i fjor har pleierne på Rypefjord sykehjem i Hammerfest jobbet to helger ekstra i året. Som kompensasjon får de 2600 kroner per helg; det første halvåret fikk de 1300 kroner per helg. Det har vært mye bråk rundt denne avtalen, sier hjelpepleier og verneombud Magne Thomassen. Problemet er ikke de to ekstra helgene i seg selv. Problemet er at vi som jobber på sykehjemmet opplevde at avtalen om å legge om turnusen ble inngått over hodene på oss. Jeg forstår at enkelte ikke er fornøyde fordi de ikke har fått alt som de vil, men vi har en god dialog på dette nå. Hinketurnus Den nye turnusen forskyver godt innarbeidede rytmer med jobbing hver tredje helg. Det som kalles «hinketurnusen» går over en åtte ukers periode der de ansatte jobber hver tredje helg, hver tredje helg og så hver annen helg, før de starter på en ny åtte ukers periode. For dem som har partnere i tradisjonell turnus med jobb hver tredje helg, fører «hinketurnusen» til at ektefellene kun har fri samtidig hver sjuende helg. GUNN INGER SKOG, HOVEDTILLITSVALGT May Tove Holmvik har jobbet fulltid som hjelpepleier i 30 år, og kan fint omstille seg, men er opprørt på vegne av kolleger som får problemer med å få familiekabalen til å gå opp. Et enda større problem syns hun det er at sykepleierne får 1000 kroner mer i kompensasjon per helg enn det hjelpepleierne får. Vi gjør en minst like god jobb, så jeg forstår ikke hvorfor vi skal få mindre, sier hun. Flere på fulltid Hovedtillitsvalgt Gunn Inger Skog, kjenner seg ikke igjen i påstandene om at den nye turnusavtalen ble inngått over hodet på de ansatte. Tvert imot er avtalen resultatet av en lengre prosess, påpeker hun: Vi hadde en arbeidsgruppe som jobbet med ufrivillig deltid. Alle fikk ønske hvordan de ville jobbe, og alle fikk noen, men ikke alle sine ønsker oppfylt. De som ønsket større stillingsandel, har fått det. Men enkelte andre ønsker, som for eksempel fri fredag kveld før en helgevakt, rett og slett ville være umulige å innfri for å VIL VÆRE MED: De ansatte på Rypefjord sykehjem mener de ikke har blitt hørt i arbeidet med ny turnus. Her verneombud Magne Thomassen og hjelpepleier May Tove Holmvik. ha nok kompetanse på de ulike vaktene, sier Gunn Inger Skog. Går videre Da den nye avtalen ble inngått i fjor vinter, gikk enkelte medlemmer høyt ut og truet både med å si opp jobben og å melde seg ut av Fagforbundet. Hvordan ser det ut i dag? Jeg ba alle som har innvendinger komme Trondheim: Frivillig helgevakt Trondheim kommune betaler ansatte med fagutdanning 2000 kroner i tillegg for å ta en ekstra helg på sykehjem. Ordningen er blant annet et ledd i kommunens vedtatte mål om å redusere deltid i helsesektoren. Kristiansund: Lønnsomt å ansette flere Bergan sykehjem økte grunnbemanningen med 3,2 årsverk. Bemanningsøkningen ble satt inn på de mest belastende vaktene. Sykefraværet er redusert med inntil 50 prosent. Lønnsutgifter til vikarbruk kuttet med ca. en million (2010). 12 < Fagbladet 2/2012

13 Tema: heltid Ta vare på medlemmene Vi kan ikke sitte rolig og se på at mange av våre medlemmer ikke har en stilling som er stor nok til at de kan forsørge seg eller får en anstendig pensjon, sier nestleder i Fagforbundet, Mette Nord. Jeg er også opptatt av at de som er avhengig av de offentlige tjenestene skal ha et tilbud med god, stabil og forutsigbar kvalitet. Forutsetningen for dette er å ha fast ansatte i hele stillinger som en norm også i helsesektoren, sier Mette Nord. med dem skriftlig, men jeg har ikke fått noen. Det er heller ingen som har sagt opp jobbene som følge av avtalen, og heller ingen som har meldt seg ut av forbundet, sier Gunn Inger Skog. Nå er hovedtillitsvalgt og verneombud enige om å se framover. Jeg forstår at enkelte ikke er fornøyde fordi de ikke har fått alt som de vil, men vi Fredrikstad: Gode løsninger på vent Planlagt omlegging på Fjeldberg sykehjem. På en avdeling med 25 hjelpepleiere i deltidsstillinger vil en bemanningsøkning på knappe 1,8 årsverk gi seks fulltidsstillinger. Sykehjemmet vil opprette sin egen vikarpool. har en god dialog på dette nå, sier hovedtillitsvalgt Skog. Også verneombud Thomassen tror de er på rett spor: Hva skal til for at dere skal bli fornøyde? At vi får være med i prosessen. I tillegg er det fortsatt for stort sprik mellom det tillegget vi får, og det sykepleierne får. Les sakene i sin helhet på nett: (Eller last ned en QRleser til din smarttelefon og skann taggen.) Likestilling Hele faste stillinger er et krav Fagforbundet har for alle sektorer. Utfordringen er størst i helsesektoren, men fins også i SFO. Her må vi finne løsninger med kombinasjon av flere oppgaver, muligens andre steder i kommunen. Da er det også viktig med opplæring, sier Nord. Når kvinner som arbeider ufrivillig deltid får hele og faste stillinger, vil det også bidra til å utjevne lønnsgapet mellom kvinner og menn, sier Mette Nord, som vil kjempe for økte helgetillegg i vårens tariffoppgjør. Pensjonsfella For å unngå å ende som minstepensjonist, må du ha minst en prosents stilling som fagarbeider. For våre medlemmer kommer dette til å bli svært viktig. Hvis de blir gående i små deltidsstillinger, kommer de til å ende opp som de store pensjonstaperne. Pensjonsreformen har gjort det enda viktigere for oss å kjempe for medlemmenes rett til hele og faste stillinger, sier Mette Nord. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 2/2012 < 13

14 Jentene på Toten Marit FØR 56,86% NÅ 85% Åshild FØR 56% NÅ 81% Målfrid plasstillitsvalgt Balke bo- og servicesenter Ann Kristin NÅ 18% Marte NÅ 50% Anita FØR 50% NÅ 80% Tove FØR 74% NÅ 85% Inga Turid NÅ 18% Siv FØR 50% NÅ 80%

15 krever sin rett Marit FØR 53,33% NÅ 75% Martine FØR 34,6% NÅ 80% Marianne NÅ 80% Randi NÅ 60% Øystein NÅ 100% Astrid NÅ 60% Hilde NÅ 20% Arnhild FØR 50% NÅ 100% De ansatte klasket timelister og arbeidsmiljøloven i kommunens bord. Slik fikk 300 ansatte i Østre Toten Tekst: SIDSEL HJELME kommune større og faste stillinger. Foto: ANITA ARNTZEN >

16 Full jobb før jeg fyller 60, var Arnhild Skoglunds mål. Noen måneder på overtid var målet nådd, og skoleassistenten har fått både ei lønn å leve av og en pensjon å se fram til. «Fagforbundet i Østre Toten har krevd og fått gjennom - slag for ca. 45 medlemmer i fast eller utvidet stilling,» skrev hovedtillitsvalgt Anita Ødegård i en e-post til Fagbladet i januar. Men bak den beskjedne e-posten lå det mer på lur. I 20 år har Anita utrettelig slått i bordet og sørget for at kommunen må ta konsekvensen av stadige brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser. Takket være Anitas innsats har rundt 300 totninger som jobber i pleie og omsorg, barnehager og skoler fått utvidet stillingsandel. Ni av ti er kvinner. Hårete mål Skoleassistenter landet rundt vet at hele faste stillinger nesten ikke er å oppdrive. Slik var det også i Østre Toten. ORDNER OPP PÅ TOTEN: Anita Ødegård er hovedtillitsvalgt i Østre Toten. Hennes utrettelige innsats har gitt 300 totninger fast jobb og utvidet stillingsbrøk. På Arnhild Skoglunds arbeidsavtale sto det 50 prosent midlertidig stilling, og kontrakten måtte fornyes ved starten av hvert skoleår. Så satte Arnhild seg et hårete mål: Full jobb før hun fylte 60. Takket være grundig dokumentasjon og tungt påtrykk fra hovedtillitsvalgt Anita, kunne Arnhild innkassere seieren noen få måneder etter 60-årsdagen. Tilbake på jobb etter at hun fikk beskjeden, gikk Arnhild rett til tavla. Jeg skrev 100 prosent med store bokstaver! Jeg ville vise for alle kollegene mine at det går an, sier hun fornøyd. Seier i alle saker Anita har fått 42 nye saker på bordet bare i løpet av årets første måned. Hun anslår at minst halvparten av dem er berettigede krav om fast eller utvidede stillinger der hun tror de ansatte vil vinne fram. Jeg fremmer bare krav når jeg er sikker på at vi har retten på vår side, sier hun. I de fleste tilfeller løser saken seg raskt når Anita og den ansatte legger dokumentasjonen om hvor mye den enkelte har jobbet, på bordet. I to saker måtte de gå til søksmål før de ansatte fikk det de hadde krav på. Like ille andre steder Den iherdige tillitsvalgte mener det store antallet saker skyldes for lav grunnbemanning. Dermed blir mange arbeidsplasser til enhver tid avhengig av ekstrahjelp for å få det til å gå rundt Og Anita Ødegård tror ikke dette problemet er spesielt for Østre Toten. MIDLERTIDIG ANSETTELSE Arbeidstaker som har vært sammen - hengende midler - tidig ansatt i mer enn fire år, skal anses som fast ansatt. Arbeidsmiljøloven < Fagbladet 2/2012

17 Fikk erstatning for årene i helvete Årlig mishandles flere tusen kvinner av sine menn i Norge. «Andrea» var en av dem. Etter en langvarig kamp har staten gitt henne fullt medhold i erstatningskravet. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Hva er prisen for et ødelagt liv? Brevet med riksløven som ligger på bordet mellom oss har satt en pris. Kontoret for voldsoffererstatning har gitt Andrea vel 1,1 millioner kroner i erstatning. Inntil brevet som er poststemplet 13. januar i år dumpet ned i postkassa, hadde Andrea 3000 kroner i måneden å leve for. Nå er økonomien plutselig en annen. Men hennes ødelagte helse kan ingen penger rette opp. Hun lever med sterke smerter, går på store doser smertestillende, og håpet om å komme tilbake i jobb har hun måttet gi slipp på. Men én ting tror Andrea at hun fortsatt kan bidra til: Jeg håper min historie kan vise andre kvinner som lever i destruktive forhold at det er mulig å bryte ut. At man aldri, aldri, aldri må gi seg! Ved løvens bord Fortsatt glimter det i Andreas øyne når hun forteller sin historie. Det var så romantisk. Vi elsket hverandre; det var et paradis. Hun, serbisk næringslivsjournalist, trebarnsmor og enke. Han, en høytlønnet nordmann på FN-oppdrag på Balkan. Men de vakre bildene fra gode samtaler over middagsbordet fikk snart mørke og blodige slagskygger. Jeg visste ikke da at jeg satt ved løvens bord, sier Andrea, og smilet i øynene er sluknet. Falsk trygghet Hun la tidlig merke til mannens høye alkoholforbruk, men ingen alarmklokker ringte. Det var altfor mye annet som krevde alarmberedskap i Milosevic Serbia. Rundt dem fungerte ingen ting på normalt vis. Landet var i oppløsning, menneskene gikk i oppløsning, jobben min gikk i oppløsning. Jeg jobbet, men fikk ikke lønn. Mennesker drepte for småpenger. Det er vanskelig å være rasjonell under slike omstendigheter, sier Andrea. Mannen fra Norge representerte trygghet, god økonomi, og mat på bordet hver dag. Vi flyttet sammen etter kort tid. Det eneste problemet var at han ikke aksepterte Fagbladet 2/2012 < 17 <

18 barna mine, men jeg trodde det ville gå over. Han ga oss jo så mye, et privilegert liv kanskje 50 mennesker i Serbia kunne drømme om på den tida. Med ham var jeg garantert ei framtid for mine barn. Forlatt bevisstløs Et halvt år etter at vi flyttet sammen, sprakk fasaden for første gang. Han kastet en flaske i veggen rett over hodet på datteren min så hun fikk store kuttskader. I dag forstår jeg ikke mine egne valg etter den dagen. Mishandlingen akselererte, Andrea ble sparket, dyttet og slått, ofte med barna som vitner. Og som så mange andre kvinner, ble Andrea værende i det destruktive forholdet. Også etter at mannen sparket henne bevisstløs, forlot henne blødende i leiligheten og gikk på jobb. Jeg var fullstendig nedbrutt, men klarte ikke å gå fra ham. Selv etter tre år med mishandling, var det håpløst å tenke på atskillelse. Han truet med at han ville finne meg uansett. Tallenes tale I 2010 ble seks kvinner drept av sin nåværende eller tidligere partner. Hver tiende kvinne opplever grov vold i løpet av livet. Kilde: Justisdepartementet Gråt og ba Forholdet fikk en foreløpig slutt da mannen plutselig ble sendt hjem til Norge. Hva som lå bak den brå avskjeden, har Andrea aldri fått vite. Men etter kort tid fortsatte kurtisen fra nord. Han ringte, gråt og ba om at jeg skulle komme til Norge. Etter seks måneder dro jeg, og mens jeg var der, fridde han. Vi leverte alle papirer til politiet, og planla å gifte oss så snart som mulig. Men allerede før ferien i nord var over, ble det en ny krangel. Andrea reiste hjem, fast bestemt på at nok var nok. Blir jeg drept? Denne gang holdt Andrea stand i to år. Men etter Natos bombing over hjembyen Beograd framsto et liv i Norge som paradisisk. Jeg lovet ham å komme til Norge, selv om jeg kjente på tvilen. Er det fornuftig? Dette var i september i 2001, og etter 11. september ble jeg overbevist: Vi må komme oss ut av Serbia. Da nordmannen møtte Andrea og hennes 17 år gamle sønn på flyplassen, kom neste sjokk: Han var så beruset at han ikke kunne stå på beina. Ikke tatt på alvor Det skulle bli verre. Så lenge Andrea voktet hvert ord og aldri tok til motmæle, var mannen i alle fall ikke voldelig. Men da hun fikk jobb i barnehage, og krevde ro for å få sove, var det tilbake til gamle tider med drikking, bråk og mishandling. Jeg var opptatt av at han skulle få hjelp med problemene sine, ikke at han skulle bli straffet, så jeg gikk til familievernkontoret. De innkalte ham til samtale, men han rev i stykker innkallingen foran øynene mine. Jeg begynte å ringe politiet når han ble voldelig, men Jeg begynte å ringe politiet når han ble voldelig, men opplevde flere ganger at jeg ikke ble tatt på alvor. opplevde flere ganger at jeg ikke ble tatt på alvor. Da politiet kom, hadde han allerede rukket å støvsuge opp glasskårene og tok imot dem med et smil. De så på meg og fant ingen blåmerker, registrerte det som husbråk, og ingen ting skjedde videre. To ganger leverte Andrea anmeldelse; begge ganger ble sakene henlagt. Første gang fordi det manglet påtalebegjæring; andre gang på grunn av bevisets stilling. 18 < Fagbladet 2/2012

19 ringte etter ambulanse, og jeg ble akuttinnlagt på sykehus for andre gang. Mobiliserte alle krefter Andrea fremmet allerede i 2004 krav om voldsoffererstatning både for seg selv og sine tre barn. Det ble ikke slutt på truslene, og jeg følte jeg ble sviktet av det offentlige. Lover og regler var ikke nok til å skjerme meg mot volden jeg ble utsatt for. Erstatningskravet ble avvist. En ny søknad i 2005 ble også avvist. Da sønnen flyttet ut for å studere, følte Andrea seg enda mer utrygg, og valgte selv å flytte til samme by som sønnen, og senere til Oslo. Eksmannen fortsatte med trusler og krenkelser på telefon, men etter noen turbulente år, ble tilværelsen likevel mer stabil. I 2010 mobiliserte Andrea kreftene nok en gang, gikk til Juridisk rådgivning for kvinner og fikk hjelp til å søke voldsoffererstatning for tredje gang. Denne gang ble hun rådet til å legge ved brev fra barna der de beskrev hva de hadde sett og opplevd. Resultatet var at Andrea fikk innvilget erstatningskrav, men barna fikk avslag. Samtidig fikk hun vite at hun også kunne være berettiget til erstatning for tapt arbeidsinntekt, og kunne få oppnevnt bistandsadvokat som ville dekkes av staten. Skjulte mishandlingen Midt i mishandlingshelvetet klarte Andrea å skaffe seg jobb som pleier på sykehjemmet. Ikke én av kollegene visste hva hun sto i på hjemmebane, men en av pasientene sa: «Mannen din er ikke snill mot deg.» Etter to år med gjentatt mishandling, tok politiet problemene hennes på alvor. Mens drapstruslene tikket inn på telefonen hennes, satt Andrea og sønnen i politibil på vei til krisesenteret. På det tidspunktet sa også kroppen stopp. Nakkesmertene kuliminerte med fullstendig stivhet, smertene i brystet ble så sterke at hun svimet av, og til slutt beordret avdelingslederen på jobben henne til å sykmelde seg. Drapstrusler Mens hun bodde på krisesenteret og etter hvert kom over i egen leilighet, fortsatte drapstruslene via oppringninger og tekstmeldinger. Det var god grunn til å tro at han mente alvor, så i september 2004 gikk Andrea til politiet og krevde besøksforbud. Igjen ble hun konfrontert med bevisets stilling: Ingen blåmerker intet besøksforbud. Der og da fikk jeg så sterke brystsmerter at politiet Hva gjøres? Kommunene har ansvar for at det er et krisesenter - tilbud for både kvinner og menn. Regjeringen har varslet en stortingsmelding om vold i nære relasjoner i Fikk bistandsadvokat Bistandsadvokat ble oppnevnt, og fikk fart på saken igjen. Etter at medisinsk sakkyndig hadde kommet med sin uttalelse, ble kravet fremmet 5. januar i år, og da tok det bare ei uke før vedtaket dumpet ned i Andreas postkasse. Kontoret for voldsoffererstatning har tilstått henne en erstatning tilsvarende øvre grense i slike saker, til - svarende 20 ganger folketrygdens grunnbeløp på skadetidspunktet. I kroner altså tett på 1,2 millioner. Sju års kamp Etter sju års kamp føler jeg endelig at jeg har blitt godtatt, at jeg har fått rettferdighet. Følelsesmessig er dette sterkt, sier Andrea. Jeg skulle gjerne løpt ut på gaten og skreket det ut, delt dette med alle utsatte kvinner. Nå vil Andrea kjempe sine barns kamp. Ingen av dem fikk innvilget sine krav om erstatning. De har alle vært utsatt for store belastninger i oppveksten. De har delt hver eneste dag med meg. Derfor skal jeg nå dele pengene jeg har fått med dem. Halvparten av pengene skal jeg gi til barna, den andre halvparten skal jeg bruke til å nedbetale lån. Og alle grusomme opplevelser til tross troen på kjærligheten har Andrea ikke mistet: Som bestemor til tre hjerteknusere leter jeg etter en bestefar, sier hun, og vi ser at glimtet er tilbake bak brilleglassene. Fagbladet 2/2012 < 19

20 Portrettet Tekst: ELISABETH ARNET Foto: WERNER JUVIK I sønnen Børges øyne er Dissimilisgeneralen Kai Zahl (80) Kongen. I egne øyne er han ingenting. Pappaen til Børge Kai Zahl Alder: 80 år Yrke: Seniorrådgiver i Dissimilis Aktuell: Skapt debatt med boka «Skal vi velge livet» Ja, visst faen er det trist! Øynene lugger oss i sjela. Han har nettopp fortalt hvor lite vellykket han føler seg. Hvor lite han klarer å glede seg over det han får til. Om hvordan grubletankene kverner i topplokket til enhver tid, slik de alltid har gjort. Hvor glad han er over å ha fått piller som tar toppene av følelsesregisteret hans. Høyt oppe. Langt nede. Folk får mene hva de vil om lykkepillen; den har skapt mer balanse i livet mitt. Sånn er det bare. For da Dissimilis hadde sitt gjennombrudd i 1987, med ni fulle hus på Konserthuset i Oslo, med kongeparet til stede, med 1,5 mil - lioner i netto overskudd, ja, da gikk Kai Zahl i kjelleren i to år. De som trodde jeg var gal da jeg leide Konserthuset en hel uke, pantsatte huset mitt og lagde musikal med psykisk utviklingshemmede, som mente jeg fikk være fornøyd med én halvfull forestilling, de gikk etterpå rundt med champagneglass og skålte, mens jeg gikk tur med bikkja mi på Jar og grein, sier Zahl. Kai Zahl er risset inn i historien for alltid. Takket være sønnen Børge. Da jeg var til middag på Slottet i kjole og hvitt, med Kongens fortjenestemedalje på brystet, spurte jeg meg hva jeg gjorde der. Det er jo på grunn av Børge, tenkte jeg. Han skulle vært her og holdt meg i hånda. Zahl blir myk karamell i blikket. Børge er som en tre fireåring. Nå er han femti. Når vi er ute og går i gatene og skal over en vei, kjenner jeg hånda hans smyge seg inn i min. Så står vi der, da, en gammel og en middelaldrende mann, hånd i hånd, folk får tenke det de vil. Pappaen endret livet til Børge, slik Børge endret livet til faren sin. Da Børge og kompisene ville starte band i ungdommen, utviklet faren et fargesystem, der guttene flyttet fingrene på instrumentene som Sahl hadde merket med fargene rødt, blått og gult. Han hadde mekket en lyskasse med pedal, som han tråkket på for å vise hvilken farge som skulle spilles. Det funket! Guttene startet Blodstoppbandet i 1982, og steget inn i historien var tatt. Det ble tv-opptreden i Musikknytt, og plutselig ville hele Norge spille etter farger. Blodstoppbandet ble etter hvert til Dissi - milis som betyr annerledes og systemet med fargenoter er spredd over hele Norge og land som Russland, Sverige, Cuba og Spania. Det har blitt mange oppsetninger for Dissimilis gjennom årene, også en i Operaen. Zahl har gått til sengs med noteark på puta og tråkket ned dørene hos myndigheter og sponsorer. 80-åringen har vært intervjuet i alle kanaler den siste tida. Boka «Skal vi velge livet» har skapt stiv kuling. Han, som selv har et utviklingshemmet barn han er sterkt knyttet til, som har jobbet for og med utviklingshemmede i en mannsalder, vært deres beste venn, han vil at foreldre skal kunne ta i bruk genteknologien og kunne velge bort fostre med alvorlige genfeil. Jeg vil ikke ha sorteringssamfunn. Jeg vil 20 < Fagbladet 2/2012

Heltid best for alle Side 8

Heltid best for alle Side 8 Forsidefoto: Lars Åke Anderson < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Heltid best for alle Side 8 Nr. 2-2012 < For medlemmer i Fagforbundet 300 totninger fikk utvidet stilling SIDE 14 Spesialturnus

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.10.2009 Ref. nr.: 09/14335 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 79/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 5 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 5 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 5 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SYKEHUSET - DAG Jason har fått med seg hva som har skjedd. Han bestemmer seg for å besøke

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 12.04.2007 Ref. nr.: 06/21748 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 06/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.12.2006 Ref. nr.: 06/14571 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 17.12.2008 Ref. nr.: 08/10436-08/30983 Saksbehandler: Arvid Magnar Sunde VEDTAK NR 49/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.04.09 Ref. nr.: 08/41866 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 16/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Når lyset knapt slipper inn

Når lyset knapt slipper inn Studie av Chat logger med barn og ungdom som er pårørende Når lyset knapt slipper inn Barn berørt av foreldres rusproblemer 1 https://vimeo.com/214148683/cfba7bdfcd 2 Rammene Nettbasert samtaletilbud (BAR

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Likestillingsombudet: Ida Drange og Nina Amble 10. Mars 2008

Likestillingsombudet: Ida Drange og Nina Amble 10. Mars 2008 Likestillingsombudet: Status uønsket deltid Ida Drange og Nina Amble 10. Mars 2008 1 Hva er uønsket deltid? Uønsket deltid omfatter arbeidstakere som er i arbeid, som ønsker mer avtalt arbeid, men som

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? Tor (78) er gift med Elsa. Etter et lårhalsbrudd får han tjenester fra hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Han har gode og realistiske mål og trener bra mot disse sammen med

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 UFRIVILLIG DELTID Rådmannens innstilling: 1. For å få til mer heltid og større stillinger må arbeidstakerne arbeide

Detaljer

Hvordan skape en heltidskultur?

Hvordan skape en heltidskultur? Hvordan skape en heltidskultur? Refleksjoner med basis i FAFO-rapporten: Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Anne K Grimsrud,ressursgruppa Hanne Børrestuen. KS Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.05.2015 Ref. nr.: 15/12997 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 29/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013 Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen 28. august 2013 Bakgrunn Samarbeidsprosjekt HK og Virke Finansiert av Fellestiltakene LO VIRKE Utgangspunktet Bidra til bakgrunnskunnskap om ufrivillig

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE 2010 mandal ii KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE RAPPORT Innledning: I Mandal kommune har utviklingen når det gjelder deltidsansatte

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

Manifest for et godt arbeidsliv

Manifest for et godt arbeidsliv Manifest for et godt arbeidsliv Trondheim SV Trondheim SVs arbeidsgivergaranti Trondheim kommune er og skal være en god arbeidsplass. Kompetente ansatte med skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser er

Detaljer