Universitetet i Agder - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Agder - Offentlig journal"

Transkript

1 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/ Svar på begjæring om innsyn Varslingssak - spørsmål om innsyn Dialog Advokater /Toril Wik Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal 000 X, 14/ Pensumliste: MA vår Pensumlister vår Ref E13/889 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen X, 14/ Pensumliste: MA Vår Pensumlister vår Ref E13/889 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 312 X, 14/ tvidet søkerliste Tilsetting i fast stilling som professor/førsteamanuensis innen religionssosiologi ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref 116/14 Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 14/ Oppdragsbrev Tilsetting i fast stilling som professor/førsteamanuensis innen religionssosiologi ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref 116/14 Sakkyndig utvalg. Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 14/ Info om sammensetning av sakkyndig utvalg. Tilsetting i fast stilling som professor/førsteamanuensis innen religionssosiologi ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref 116/14 Søkerne Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland

2 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/ Oversendelse av sakkyndig vurdering Tilsetting i fast stilling som professor/førsteamanuensis innen religionssosiologi ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref 116/14 Søkerne Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 14/ Tilbud om stilling som professor i religionssosiologi ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Tilsetting i fast stilling som professor/førsteamanuensis innen religionssosiologi ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref 116/14 Ida-Marie Høeg Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Saksfremlegg/innstilling, 14/ Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen Personal, 14/ Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen Heidi Wiig Aslesen Personal Saksfremlegg/innstilling, 14/ Forlengelse av midlertidig 10 % stilling som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen Personal, 14/ Forlengelse av midlertidig 10 % stilling som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen Trond Bjørnenak Personal

3 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/ Vurdering av professorkompetanse Oppnevning av sakkyndig utvalg for vurdering av professorkompetanse Personal, 14/ Sakkyndig utvalg - søknad om professorkompetanse Oppnevning av sakkyndig utvalg for vurdering av professorkompetanse Helle Aagard Zinner Henriksen Personal, 14/ Sakkyndig vurdering til søker Oppnevning av sakkyndig utvalg for vurdering av professorkompetanse Søker Offl Personal, 14/ Brev til sakkyndig utvalg Søknad om opprykk til professor i spesialpedagogikk Sakkyndig utvalg. Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal X, 14/ Info om sammensetning av sakkyndig utvalg Søknad om opprykk til professor i spesialpedagogikk Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal, 14/ Oversendelse av sakkyndig vurdering Søknad om opprykk til professor i spesialpedagogikk David Lansing Cameron Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal

4 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/ Stillingsøkning til fast 100 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Stillingsøkning til fast 100 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for helse- og idrettsvitenskap /Turid Årdal Ervik Personal, 14/ Stillingsøkning til fast 100 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Stillingsøkning til fast 100 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Gunvor S. Andresen Personal, 14/ Arbeidsavtale Stillingsøkning til fast 100 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Gunvor S. Andresen Personal N, 14/ Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor (kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor (kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for helse- og idrettsvitenskap /Turid Årdal Ervik Personal , Tatt til etterretning Saksfremlegg/innstilling, 14/ Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for helseog idrettsvitenskap Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor (kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Personal, 14/ Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor (kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Sølvi Helseth Personal

5 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/ Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Forlengelse av midlertidig 20 % stilling som professor (kallelse) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Sølvi Helseth Personal, 14/ Forlengelse av midlertidig tilsetting som stipendiat ved Handelshøyskolen Forlengelse av stipendiatperiode Kristina Maria Walker Pedersen Personal I, 14/ V15 - Gjesteforeleser - JR-202 Timelønnskontrakter - Handelshøyskolen Hege Christiane Haugen Offl 26 femte ledd Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15 - Gjesteforeleser - JR-202 Timelønnskontrakter - Handelshøyskolen Linda Berntsen Offl 26 femte ledd Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15 - Kontrakt - SE-105 Timelønnskontrakter - Handelshøyskolen Fredrik Aidar Gurrik Offl 26 femte ledd Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15 - Kontrakt - MF-102 Timelønnskontrakter - Handelshøyskolen Erik Foss Egeland Offl 26 femte ledd Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering

6 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/ V15 - Kontrakt - ORG-205/209 Timelønnskontrakter - Handelshøyskolen Erik Foss Egeland Offl 26 femte ledd Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15 - Kontrakt - ME-420 Timelønnskontrakter - Handelshøyskolen Mikaela Vasstrøm Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15 - Kontrakt - ISL Timelønnskontrakter - Handelshøyskolen Natalia Mæhle Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15 - Kontrakt - JR-106 Timelønnskontrakter - Handelshøyskolen Nora Elisabet Loven Offl 26 femte ledd Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15 - Kontrakt - JR106 Timelønnskontrakter - Handelshøyskolen Benjamin Jacobsen Hamnes Offl 26 femte ledd Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15 - Gjesteforeleser - J-205 Timelønnskontrakter - Handelshøyskolen Anne Marie Prestjord Offl 26 femte ledd Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering

7 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/ V15 - Gjesteforeleser - J-205 Timelønnskontrakter - Handelshøyskolen Hege Christiane Haugen Offl 26 femte ledd Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15 - Kontrakt - BE-414 Timelønnskontrakter - Handelshøyskolen Lidia Kritskaya Offl 26 femte ledd Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15 - Kontrakt - BE-303 Timelønnskontrakter - Handelshøyskolen Asbjørn O. Pedersen Offl 26 femte ledd Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15 - Gjesteforeleser - J-205 Timelønnskontrakter - Handelshøyskolen Linda Berntsen Offl 26 femte ledd Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15 - Kontrakt - Prosjekt IAI Timelønnskontrakter - Handelshøyskolen Erik Åbyholm Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15Kontrakt ME-620 Timelønnskontrakter - Fakultet for samfunnsvitenskap Michael Newman Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering

8 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/ V15Kontrakt Linda Mølland SV-139 Timelønnskontrakter - Fakultet for samfunnsvitenskap Marion Vatnedalen Ekhaugen Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15Gjesteforeleser Lisbeth Reed SV-403 Timelønnskontrakter - Fakultet for samfunnsvitenskap Marion Vatnedalen Ekhaugen Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15Kontrakt Lars Erik Lyngdal ORG110 Timelønnskontrakter - Fakultet for samfunnsvitenskap Marion Vatnedalen Ekhaugen Offl 26 femte ledd Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15Kontrakt Kitty Bernadette Monostory T-113 Timelønnskontrakter - Fakultet for samfunnsvitenskap Marion Vatnedalen Ekhaugen Offl 26 femte ledd Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15Kontrakt Vibecke lvær Vallesverd SV-303 Timelønnskontrakter - Fakultet for samfunnsvitenskap Marion Vatnedalen Ekhaugen Offl 26 femte ledd Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15Gjesteforeleser Vibecke lvær Vallesverd SO-103 Timelønnskontrakter - Fakultet for samfunnsvitenskap Marion Vatnedalen Ekhaugen Offl 26 femte ledd Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering

9 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/ V15Kontrakt Dianah Nampijja IGS Timelønnskontrakter - Fakultet for samfunnsvitenskap Marion Vatnedalen Ekhaugen Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15Gjesteforeleser May-Linda Magnussen SV-502 Timelønnskontrakter - Fakultet for samfunnsvitenskap Marion Vatnedalen Ekhaugen Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15Gjesteforeleser Arnhild Leer-Helgesen T-107 Timelønnskontrakter - Fakultet for samfunnsvitenskap Marion Vatnedalen Ekhaugen Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15Gjesteforeleser Laila Nordstrand Berg ORG445 Timelønnskontrakter - Fakultet for samfunnsvitenskap Marion Vatnedalen Ekhaugen Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering I, 14/ V15Kontrakt Ingunn Kvamme SV208/SV-303 Timelønnskontrakter - Fakultet for samfunnsvitenskap Marion Vatnedalen Ekhaugen Fakultet for samfunnsvitenskap /Marion Vatnedalen Ekhaugen Personal , Tatt til orientering, 14/ Oppdragsbrev Søknad om personlig opprykk til professor Sakkyndig utvalg. Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal

10 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/ Info om sammensetning av sakkyndig utvalg. Søknad om personlig opprykk til professor Bjarne Markussen Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal, 14/ Oversendelse av sakkyndig vurdering Søknad om personlig opprykk til professor Bjarne Markussen Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal, 14/ Opprykk til professor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Søknad om personlig opprykk til professor Bjarne Markussen Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal X, 15/ Info om sammensetning av sakkyndig utvalg. Søknad om opprykk til professor Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal, 15/ Oppdragsbrev Søknad om opprykk til professor Sakkyndig utvalg Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal I, 15/ Sakkyndig vurdering Søknad om opprykk til professor Sakkyndig komite Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal , Tatt til etterretning

11 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Oversendelse av sakkyndig vurdering Søknad om opprykk til professor Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 fjerde led Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal, 15/ Oversendelse av merknad fra søker Søknad om opprykk til professor Sakkyndig utvalg Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal, 15/ Oversendelse av merknad Søknad om opprykk til professor Sakkyndig utvalg Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal, 15/ Oversendelse utvalgets svar på merknad Søknad om opprykk til professor Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal I, 15/ Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet H14 V15 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet H14 V15 Tore Tellenes Berg Handelshøyskolen /Diana Trydal Solli Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om godkjenning av fag V 15 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet H14 V15 Sindre Skoglund Handelshøyskolen /Diana Trydal Solli Student , Tatt til etterretning

12 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ Notat fra inst. leder. Forlengelse av postdoc-perioden grunnet NRF-arbeid Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn Nordlie Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal, 15/ Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som universitetslektor ved Handelshøyskolen Midlertidig tilsetting som universitetslektor Burak Tunca N, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg Ansettelse i stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor innen fysikk og matematikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 1/15 Journaldato: Tilg. kode: , Tatt til etterretning, 15/ Orientering om medlemmer i sakkyndig utvalg Ansettelse i stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor innen fysikk og matematikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 1/15 5 søkere Journaldato: Tilg. kode: , 15/ Oversendelse av søknader til sakkyndig utvalg Ansettelse i stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor innen fysikk og matematikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 1/15 Sakkyndig utvalg Journaldato: Tilg. kode: , 15/ Oversendelse av sakkyndig vurdering til søkerne Ansettelse i stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor innen fysikk og matematikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 1/15 5 søkere Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 første ledd

13 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag Ansettelse i stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor innen fysikk og matematikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 1/15 Ragnhild Hancke Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ Kandidat tar ikke imot tilbudt stilling Ansettelse i stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor innen fysikk og matematikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 1/15 Ragnhild Hancke Journaldato: Tilg. kode: Offl , Tatt til etterretning, 15/ Tilsetting i fast 100 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for teknologi og realfag Ansettelse i stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor innen fysikk og matematikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 1/15 Tore Vehus Journaldato: Tilg. kode: , 15/ Tilsetting i fast 100 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for teknologi og realfag Ansettelse i stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor innen fysikk og matematikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 1/15 Tore Vehus Journaldato: Tilg. kode: , 15/ Melding om tilsetting til søkerne Ansettelse i stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor innen fysikk og matematikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 1/15 3 søkere Journaldato: Tilg. kode:

14 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ tvidet søkerliste Ansettelse i ledig fast stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor innen matematikkdidaktikk/matematikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 2/15 Offl , 15/ Melding om medlemmer i sakkyndig utvalg Ansettelse i ledig fast stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor innen matematikkdidaktikk/matematikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 2/15 6 søkere , 15/ Oversendelse av søknader til sakkyndig utvalg Ansettelse i ledig fast stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor innen matematikkdidaktikk/matematikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 2/15 Sakkyndig utvalg I, 15/ Sakkyndig vurdering Ansettelse i ledig fast stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor innen matematikkdidaktikk/matematikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 2/15 Sakkyndig utvalg Offl , Tatt til etterretning, 15/ Oversendelse av sakkyndig vurdering til søkere Ansettelse i ledig fast stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor innen matematikkdidaktikk/matematikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 2/15 6 søkere Offl 25 første ledd , 15/ Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag Ansettelse i ledig fast stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor innen matematikkdidaktikk/matematikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 2/15 Olav Skutlaberg

15 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for teknologi og realfag - IKKE AKSEPTERT Ansettelse i ledig fast stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor innen matematikkdidaktikk/matematikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 2/15 Linda Gurvin Opheim , 15/ Tilsetting i fast 100 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for teknologi og realfag Ansettelse i ledig fast stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor innen matematikkdidaktikk/matematikk ved Fakultet for teknologi og realfag ref 2/15 Linda Gurvin Opheim , 15/ Vurdering av kompetanse som universitetslektor Søknad om opprykk til universitetslektor Institutt for utviklingsstudier /Arne Olav Øyhus Sakkyndig utvalg Personal X, 15/ Melding om sakkyndig utvalg Søknad om opprykk til universitetslektor Personal, 15/ Vurdering fra sakkyndig utvalg Søknad om opprykk til universitetslektor Søker Offl Personal

16 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Tilsetting i fast 100 % stilling som universitetslektor i utviklingsstudier med vekt på e-læring ved Fakultet for samfunnsvitenskap Søknad om opprykk til universitetslektor Sven Åke Bjørke Personal, 15/ Tilbud om vikariat ved Senter for likestilling, Fakultet for humaniora og pedagogikk Administrativ tilsetting Svein Torfinn Heddeland Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Oppdragsbrev Tilsetting i fast 100 % stilling i pedagogikk knyttet til GL og PP, Ref 109/14 Sakkyndig utvalg Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Oversendelse av sakkyndig vurdering Tilsetting i fast 100 % stilling i pedagogikk knyttet til GL og PP, Ref 109/14 Søkerne 6 stk. Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Tilbud om stilling som førstelektor i pedagogikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Tilsetting i fast 100 % stilling i pedagogikk knyttet til GL og PP, Ref 109/14 Per Einar Garmannslund Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland X, 15/ tvidet søkerliste Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i engelsk litteraturvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 04/15 Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland

17 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Info om sammensetning av sakkyndig utvalg Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i engelsk litteraturvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 04/15 Søkerne 5 stk. Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Oppdragsbrev Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i engelsk litteraturvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 04/15 Sakkyndig utvalg Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Oversendelse av sakkyndig vurdering Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i engelsk litteraturvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 04/15 Søkerne 5 stk. Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Tilbud om stilling som doktorgradsstipendiat i engelsk litteraturvitenskap ved fakultet for humaniora og pedagogikk Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i engelsk litteraturvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 04/15 Karoline Aksnes Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Opprykk til professor Opprykk til professor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Signe Mari Wiland Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal, 15/ Tilsetting i midlertidig 50 % stilling som forsker ved Fakultet for teknologi og realfag Tilsetting i midlertidig 50 % stilling som forsker ved Fakultet for teknologi og realfag Knut Berg Kaldestad Journaldato: Tilg. kode:

18 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som rådgiver ved Fakultet for samfunnsvitenskap Midlertidig tilsetting i 20% stilling som rådgiver Laila Nordstrand Berg I, 15/ Delvis oppsigelse Delvis oppsigelse av 100 % fast stilling som førstelektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Else Sandvand Fakultet for helse- og idrettsvitenskap /Turid Årdal Ervik Personal , Tatt til etterretning, 15/ Delvis oppsigelse av fast 100 % stilling som førstelektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Delvis oppsigelse av 100 % fast stilling som førstelektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Else Sandvand Personal, 15/ Oppdragsbrev Opprykk til førstelektor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Sakkyndig utvalg Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal X, 15/ Info om sammensetning av sakkyndig utvalg. Opprykk til førstelektor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal, 15/ Oversendelse av sakkyndig vurdering. Opprykk til førstelektor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Søker - Andreas Aase Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal

19 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Opprykk til førstelektor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Opprykk til førstelektor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Andreas Aase Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal N, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i 100 % midlertid stilling som doktorgradsstipendiat i ehelse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap; ref. 7/15 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap /Turid Årdal Ervik , Tatt til etterretning, 15/ Vurdering av søkere til doktorgradsstipendiat i ehelse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Tilsetting i 100 % midlertid stilling som doktorgradsstipendiat i ehelse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap; ref. 7/15 Sakkyndig utvalg , 15/ Melding om sakkyndig utvalg Tilsetting i 100 % midlertid stilling som doktorgradsstipendiat i ehelse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap; ref. 7/15 Søkere til stillingen N, 15/ Endring av sakkyndig utvalg Tilsetting i 100 % midlertid stilling som doktorgradsstipendiat i ehelse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap; ref. 7/15 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap /Turid Årdal Ervik , Tatt til etterretning, 15/ Nytt brev til sakkyndig utvalg Tilsetting i 100 % midlertid stilling som doktorgradsstipendiat i ehelse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap; ref. 7/15 Sakkyndig utvalg

20 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Melding til søkerne om endring i sammensetting av sakkyndig utvalg Tilsetting i 100 % midlertid stilling som doktorgradsstipendiat i ehelse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap; ref. 7/15 Søkere til stillingen I, 15/ Sakkyndig vurdering Tilsetting i 100 % midlertid stilling som doktorgradsstipendiat i ehelse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap; ref. 7/15 Sakkyndig utvalg Offl , Tatt til etterretning, 15/ Sakkyndig vurdering til søkerne Tilsetting i 100 % midlertid stilling som doktorgradsstipendiat i ehelse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap; ref. 7/15 Søkere til stillingen Offl X, 15/ Trukket søknad Tilsetting i 100 % midlertid stilling som doktorgradsstipendiat i ehelse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap; ref. 7/15 Offl 25 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap /Turid Årdal Ervik , 15/ Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i ehelse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Tilsetting i 100 % midlertid stilling som doktorgradsstipendiat i ehelse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap; ref. 7/15 Grasaas Erik , 15/ Prøvetidsskjema Tilsetting i 100 % midlertid stilling som doktorgradsstipendiat i ehelse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap; ref. 7/

21 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Oversendelse av sakkyndig vurderring Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i historie Ref 96/14 Søkrne 14 stk. Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Oversendelse av merknad fra søker Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i historie Ref 96/14 Sakkyndig utvalg v/ Knut Dørum Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Oversendelse av utvalgets svar på merknad Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i historie Ref 96/14 Søker -Jan Egil Hansen Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Oversendelse av sakkyndig vurdering Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i historie Ref 96/14 Søker - Knut Straume Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Oversendelse av merknad Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i historie Ref 96/14 Sakkyndig komite v/ Knut Dørum. Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland I, 15/ tvalgets svar på merknad Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i historie Ref 96/14 Sakkyndig utvalg. Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , Tatt til etterretning

22 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Oversendele av utvalgets svar på merknad Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i historie Ref 96/14 Søker - Knut Straume Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Info om sammensetning av sakkyndig utvalg. Tilsetting i doktorgradsstipendiatstilling i språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 102/14 Søkerne 11 stk. Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Oppdragsbrev Tilsetting i doktorgradsstipendiatstilling i språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 102/14 Sakkyndig utvalg. Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland X, 15/ tvidet søkerliste Tilsetting i doktorgradsstipendiatstilling i språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 102/14 Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Oversendelse av sakkyndig vurdering. Tilsetting i doktorgradsstipendiatstilling i språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 102/14 Søkerne 11 stk. Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Tilbud om stilling som doktorgradsstipendiat i språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Tilsetting i doktorgradsstipendiatstilling i språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 102/14 Arild Høie Henriksen Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland

23 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Tilsetting i 100 % åremålsstilling som instituttleder ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (åremål) som instituttleder ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Geir Torstveit , 15/ Tilsetting i 100 % åremålsstilling som instituttleder ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (åremål) som instituttleder ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Geir Torstveit , 15/ Melding om tilsetting Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (åremål) som instituttleder ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Søkere til stillingen X, 15/ Godkjent utlysningstekst Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (åremål) som instituttleder ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap , 15/ Melding om medlemmer i sakkyndig utvalg Ansettelse i fast hel stilling som faglig prosjektleder SFI for professor førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag ref 6/15 11 søkere Journaldato: Tilg. kode:

24 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Oversendelse av søknader til sakkyndig utvalg Ansettelse i fast hel stilling som faglig prosjektleder SFI for professor førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag ref 6/15 Sakkyndig utvalg Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ Sakkyndig vurdering Ansettelse i fast hel stilling som faglig prosjektleder SFI for professor førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag ref 6/15 Sakkyndig utvalg Journaldato: Tilg. kode: Offl , Tatt til etterretning, 15/ Oversendelse av sakkyndig vurdering Ansettelse i fast hel stilling som faglig prosjektleder SFI for professor førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag ref 6/15 12 søkere Journaldato: Tilg. kode: Offl , 15/ Tilbud om fast ansettelse - Offer of employment in permanent 100 % position as Associate Professor at the Faculty of Engineering and Science Ansettelse i fast hel stilling som faglig prosjektleder SFI for professor førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag ref 6/15 Michael Ruderman Journaldato: Tilg. kode: , 15/ Tilbud om fast ansettelse - Offer of employment in permanent 100 % position as Professor at the Faculty of Engineering and Science Ansettelse i fast hel stilling som faglig prosjektleder SFI for professor førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag ref 6/15 Jing Zhou Journaldato: Tilg. kode:

25 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Tilbud om fast ansettelse - Offer of employment in permanent 100 % position as Associate Professor at the Faculty of Engineering and Science - TAKKET NEI Ansettelse i fast hel stilling som faglig prosjektleder SFI for professor førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag ref 6/15 Claudio Pacchierotti Journaldato: Tilg. kode: X, 15/ nderskrevet arbeidsavtale Ansettelse i fast hel stilling som faglig prosjektleder SFI for professor førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag ref 6/15 Journaldato: Tilg. kode: , 15/ Melding om tilsetting til søkere Ansettelse i fast hel stilling som faglig prosjektleder SFI for professor førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag ref 6/15 8 søkere Journaldato: Tilg. kode: , 15/ Forlengelse av stipendiatperiode ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Forlengelse av midlertidig 90 % stilling som doktorgradsstipendiat ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Elisabeth Holen-Rabbersvik Personal X, 15/ Søknad om opprykk til professor Søknad om opprykk til professor Journaldato: Tilg. kode: Personal X, 15/ Søknad om opprykk - skjema Søknad om opprykk til professor Journaldato: Tilg. kode: Personal

26 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Vurdering av søknad om opprykk til professor Søknad om opprykk til professor Sakkyndig utvalg Journaldato: Tilg. kode: Personal X, 15/ Sakkyndig utvalg - søknad om opprykk til professor Søknad om opprykk til professor Journaldato: Tilg. kode: Personal, 15/ Sakkyndig vurdering til søker Søknad om opprykk til professor Tom Roar Eikebrokk Journaldato: Tilg. kode: Offl Personal, 15/ Opprykk til professor i informasjonssystemer ved Fakultet for samfunnsvitenskap Søknad om opprykk til professor Tom Roar Eikebrokk Journaldato: Tilg. kode: Personal, 15/ Svar på innsynsbegjæring. Innsynsbegjæring vedrørende ansattforhold Varden /Oliver Orskaug Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal, 15/ Vurdering av søkere til midlertidig 100 % stilling som stipendiat Tilsetting i midlertidig 100% stilling som stipendiat ISS ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Ref.nr. 103/14 (2014/2686) Sakkyndig utvalg

27 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/ tvidet søkerliste Tilsetting i midlertidig 100% stilling som stipendiat ISS ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Ref.nr. 103/14 (2014/2686) Offl X, 15/ Melding om sakkyndig utvalg Tilsetting i midlertidig 100% stilling som stipendiat ISS ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Ref.nr. 103/14 (2014/2686) I, 15/ Sakkyndig vurdering Tilsetting i midlertidig 100% stilling som stipendiat ISS ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Ref.nr. 103/14 (2014/2686) Sakkyndig utvalg Offl , Tatt til etterretning, 15/ Sakkyndig vurdering til søkerne Tilsetting i midlertidig 100% stilling som stipendiat ISS ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Ref.nr. 103/14 (2014/2686) Søkere til stillingen Offl 25 første led , 15/ Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap Tilsetting i midlertidig 100% stilling som stipendiat ISS ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Ref.nr. 103/14 (2014/2686) Heidi Esma Dahl Bønnhoff I, 15/ Arbeidsavtale Tilsetting i midlertidig 100% stilling som stipendiat ISS ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Ref.nr. 103/14 (2014/2686) Heidi Esma Dahl Bønnhoff , Tatt til etterretning

28 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Oppdragsbrev Tilsetting i postdoktorstilling i religion ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 09/15 Sakkyndig utvalg. Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Info om sammensetning av sakkyndig utvalg Tilsetting i postdoktorstilling i religion ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 09/15 Søkerne 8 stk. Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Oversendelse av sakkyndig vurdering Tilsetting i postdoktorstilling i religion ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 09/15 Søkerne 8 stk. Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Oversendelse av merknad fra søker Tilsetting i postdoktorstilling i religion ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 09/15 Sakkyndig utvalg v/ Elisabeth Haakedal Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 første led Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland I, 15/ Svar på merknad Tilsetting i postdoktorstilling i religion ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 09/15 Sakkyndig utvalg Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , Tatt til orientering, 15/ Oversendelse av utvalgets kommentar på merknad. Tilsetting i postdoktorstilling i religion ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 09/15 Lars Laird Iversen Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland

29 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/ Høringssvar fra Fakultet for kunstfag ang endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisningsstillinger Høring - endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , Tatt til etterretning, 15/ Svar på høring om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Høring - endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Oversendelse av høringssvar. Høring - endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland , 15/ Tilsetting i fast 70 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for samfunnsvitenskap Økning av stillingsprosent Martin Westersjø Personal Saksfremlegg/innstilling, 15/005-2 Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen Tilsetting i 20 % midlertidig stilling som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen , 15/005-5 Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen Tilsetting i 20 % midlertidig stilling som professor II (kallelse) ved Handelshøyskolen Magne Strandberg

30 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Økning til midlertidig 30 % stilling som professor i psykisk helsearbeid ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Økning til midlertidig 30 % stilling som professor i psykisk helsearbeid ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Alain Pierre Topor Personal X, 15/ Godkjent utlysningstekst Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (åremål) som instituttleder ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for helseog sykepleievitenskap, ref 16/ N, 15/ Ny utlysning av midlertidig 100 % stilling (åremål) som instituttleder ved institutt for helse- og sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (åremål) som instituttleder ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for helseog sykepleievitenskap, ref 16/15 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap /Turid Årdal Ervik , Tatt til etterretning, 15/ Orientering til søkerne om ny utlysning Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (åremål) som instituttleder ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for helseog sykepleievitenskap, ref 16/15 Søkere til stillingen , 15/ Tilsetting i 100 % åremålsstilling som instituttleder ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (åremål) som instituttleder ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for helseog sykepleievitenskap, ref 16/15 Kari Hansen Berg

31 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ Arbeidsavtale Tilsetting i midlertidig 100 % stilling (åremål) som instituttleder ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for helseog sykepleievitenskap, ref 16/15 Kari Hansen Berg , Tatt til etterretning, 15/ Tilsetting i fast 100 % stilling som rådgiver ved Fakultet for teknologi og realfag Ansettelse i stilling som rådgiver ved Fakultet for teknologi og realfag ref 13/15 Eli Stålsett Nygaard I, 15/ Motkrav knyttet til tilbud om fast tilsetting Ansettelse i stilling som rådgiver ved Fakultet for teknologi og realfag ref 13/15 Eli Stålsett Nygaard Offl , Tatt til etterretning, 15/ Tilsetting i fast 100 % stilling som rådgiver ved Fakultet for teknologi og realfag Ansettelse i stilling som rådgiver ved Fakultet for teknologi og realfag ref 13/15 Eli Stålsett Nygaard , 15/ Bekreftelse på mottatt oppsigelse. Oppsigelse av stipendiatstilling Terje S. Torgilstveit Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal, 15/ Tilbud om forlengelse av stilling som instituttleder. Forlengelse av instituttlederstillingen ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Anne Margit Løvland Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn gland Personal

32 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/ Økning til 100 % stilling i periodene og Økning til 100 % stilling i periodene og Journaldato: Tilg. kode: Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen Personal , Tatt til etterretning Saksfremlegg/innstilling, 15/ tvidelse av fast 70 % stilling som førstekonsulent ved Studentservice Økning til 100 % stilling i periodene og Journaldato: Tilg. kode: Personal, 15/ tvidelse av fast 70 % stilling som førstekonsulent ved Studentservice Økning til 100 % stilling i periodene og Sonja Vadlid Løvland Journaldato: Tilg. kode: Personal N, 15/ Bekreftelse på justering av perioder for utvidelse av stilling Økning til 100 % stilling i periodene og Journaldato: Tilg. kode: Personal, Sak avsluttet Saksfremlegg/innstilling, 15/ tlysning av stillingen som universitetsdirektør Tilsetting i stilling som universitetsdirektør Personal, 15/ Forlengelse av midlertidig stilling - Prolongation of temporary 20 % appointment as Associate Professor at the Faculty of Health and Sport Sciences Forlengelse av 20 % midlertidig stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for folkehelse idrett og ernæring Saskia Jacqueline te Velde Personal

33 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale Forlengelse av 20 % midlertidig stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for folkehelse idrett og ernæring Saskia Jacqueline te Velde Personal , Tatt til etterretning, 15/ Søknad om redusert arbeidstid fra fast 100 % stilling som professor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Søknad om delvis reduksjon av fast 100 % stilling som professor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap lrika Söderhamn Personal, 15/ Melding om medlemmer i sakkyndig utvalg Ansettelse i stilling som professor dosent innen vitenskapelig ledelse av byggfag ved Fakultet for teknologi og realfag 3 søkere Journaldato: Tilg. kode: , 15/ Oversendelse av søknader Ansettelse i stilling som professor dosent innen vitenskapelig ledelse av byggfag ved Fakultet for teknologi og realfag Sakkyndig utvalg Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ Sakkyndig vurdering Ansettelse i stilling som professor dosent innen vitenskapelig ledelse av byggfag ved Fakultet for teknologi og realfag Sakkyndig utvalg Journaldato: Tilg. kode: Offl , Tatt til etterretning, 15/ Oversendelse av sakkyndig vurdering til søkere Ansettelse i stilling som professor dosent innen vitenskapelig ledelse av byggfag ved Fakultet for teknologi og realfag 3 søkere Journaldato: Tilg. kode: Offl

34 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Tilsetting i fast 100 % stilling som dosent innen vitenskapelig ledelse av byggfag ved Fakultet for teknologi og realfag Ansettelse i stilling som professor dosent innen vitenskapelig ledelse av byggfag ved Fakultet for teknologi og realfag Rein Terje Thorstensen Journaldato: Tilg. kode: , 15/ Tilsetting i midlertidige stillinger som førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag Svitlana Rogovchenko Journaldato: Tilg. kode: N, 15/ Oppsigelse av stilling ved institutt for psykososial helse Oppsigelse av stilling Fakultet for helse- og idrettsvitenskap /Turid Årdal Ervik Offl 25 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap /Turid Årdal Ervik Personal , Tatt til etterretning, 15/ Oppsigelse av fast 100 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Oppsigelse av stilling Geir Sigmund Nilsen Personal I, 15/ Endelig innpassing av emner i utlandet, Hawaii Pacific Delstudier i utlandet May Helen Danielsen Journaldato: Tilg. kode: Offl 26 første ledd Fakultet for humaniora og pedagogikk /Jannicke Sletten Student , Tatt til etterretning, 15/ Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som førstekonsulent ved Fakultet for teknologi og realfag Ansettelse i midlertidig 20 % stilling som førstekonsulent ved Fakultet for teknologi og realfag Baharak Makki

35 niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/ Forlengelse av tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag Ansettelse i stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi og realfag Anne Gerd Imenes N, 15/ Anbefaling vedrørende søknad om forlenget permisjon Søknad om forlenget permisjon Internasjonalt kontor for utdanning /Dmytro Yakovenko Personal , Tatt til etterretning Saksfremlegg/innstilling, 15/ Søknad om forlengelse av permisjon uten lønn fra fast 100 % stilling som rådgiver ved Internasjonal avdeling Søknad om forlenget permisjon Personal, 15/ Søknad om forlengelse av permisjon uten lønn fra fast 100 % stilling som rådgiver ved Internasjonal avdeling Søknad om forlenget permisjon Mette Høgbråt Pedersen Personal N, 15/ Anbefaling vedrørende søknad om studiepermisjon Søknad om studiepermisjon Internasjonalt kontor for utdanning /Dmytro Yakovenko Personal , Tatt til etterretning Saksfremlegg/innstilling, 15/ Søknad om permisjon med lønn fra midlertidig 100 % stilling som rådgiver ved Internasjonal avdeling Søknad om studiepermisjon Personal

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12.

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: ERS - ias personalarkiv, Dokumenttype: I,,N,X, Status: J,A 12.06.2014 Midl. tilsetting som postdoktor i IKT 2012/793-3 4547/2014

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/03349-2 Innvilget permisjon uten lønn Permisjon uten lønn Dagmar Haumann Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn Nordlie 19.11.2014 Personal

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/03474-1 Studentevaluering BacBio 2015 Studiumrapporter for biologi - bachelorprogram (2014-2020) Fakultet for teknologi og realfag /Geir Øivind

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/04359-4 nderskrevet kontrakt Timelønnskontrakter - Servicetorget - 2014-16 - Ref E14/593 Camilla Lothe Servicetorget /Beate Andreassen 31.08.2015 Personal I, 14/04359-5 nderskrevet kontrakt

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/03269-6 Oppdragsbrev Tilsetting i stilling som førsteamanuenis/førstelektor i engelsk lingvistikk, ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/03496-1 Studiumrapport 2015 Studiumrapporter for informasjonssystemer - masterprogram (2014-2020) Fakultet for samfunnsvitenskap /Jannik Stølen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01492-5 Godkjent utlysningstekst Tilsetting i fast 100 % stilling som professor/førsteamanuensis i markedsføring ved Handelshøyskolen. Ref. nr.

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/03104-14 Resultater av deltakerundersøkelsen 2016 Kompetanse for kvalitet - 2015/2016 tdanningsdirektoratet Avdeling for studentrekruttering /Siri

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/00658-1 Bekreftelse på ansettelsesforhold NAV Frogner (1) 21.01.2015 Personal I, 14/00677-7 Oppsigelse av stilling 01.09.2015 Personal 04.09.2015, Tatt til etterretning, 14/00690-2 28.01.2015

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/03318-3 Protokoll 2.3.3 forhandlinger 2014 Hovedtariffavtalen i staten 01.05.2014-30.04.2016 - Lokale forhandlinger pr 01.08.2014 Ref E14/1765

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, 15/00052-2 Årsoppgave for AGA - Følgeskriv til lønns- og tr.oppgaver for 2014 - endringsmelding Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Økonomienheten /Gunnar V. Grunnaleite Dok. dato: 12.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/03368-2 Godkjent utlysningstekst Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis - internasjonalisering - ved Handelshøyskolen. Ref. nr. 115/14 21.11.2014 N, 14/03368-4 Oppnevning

Detaljer

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02.

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.03.2014 13/02/2014 Klage på karakter i T-405 - Management in ustainable Development - Theories and Concepts

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01258-30 Co-author declaration / Erklæring fra medforfatter Doktorgrad Dok. dato: 20.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 14/01258-31 Co-author declaration /Erklæring fra medforfatter Doktorgrad

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00057-24 Certificate - attest Midlertidig tilsetting Sophia K. Leiva Seksjon for arkiv /Signe Petra Morvik Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/00116-10 Tilbud om forlenget midlertidig tilsetting

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/03104-17 Tilsagn om midler - tvikling og gjennomføring av kombinerte etter- og videreutdanningstilbud for yrkesfaglærere i 2017 Kompetanse for

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00702-4 Dok. dato: 18.05.2016 Arkivdel: Personal 221, 15/00014-6 Oversendelse vedtak fra bedømmelseskomite Stipendiatprogrammet 2012 - Yuka Oyama Strøm, Geir Offl 26 første ledd Studier og

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/03104-7 Tildeling av midler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i Kompetanse for kvalitet og stipendordningen høsten 2015 Kompetanse for kvalitet - 2015/2016 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02769-6 Søknad om permisjon og anbefaling fra instituttet Dok. dato: 02.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, 14/02769-7 Svar på søknad om permisjon Dok. dato: 03.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv X,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker Dok. dato: 28.11.2014 Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat Internt notat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/03550-11 Arbeidsavtale - signert Forlengelse av midlertidig stilling som universitetslektor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Edith Wegerle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00040-2 Offentlig søkerliste for stilling som verksmeister i visuell kommunikasjon tlysning - Stilling som verksmester (100 %) i visuell kommunikasjon ved Avdeling for design Dok. dato: 13.01.2015

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Referat fra møte i Instituttstyret Tirsdag 14.10.2014 kl.13.30 15.00 Instituttstyrerommet NHA Tilstede: Vitenskapelig

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00515-2 - - Studier og forskning /Christel Bie Lavik 11.05.2016 Student, 15/001-11 Tilbud om midlertidig tilsetting 10.8.2016-9.8.2022 T-sak-14-2015 Midlertidig tilsetting i 2 professor/førsteamanuensis

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Journaldato: 10.01.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.01.

Journaldato: 10.01.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.01.2013 Søknad om studiepermisjon Studiepermisjon 2013/114-1

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-06-2015-15-06-2015

Offentlig journal Periode: 15-06-2015-15-06-2015 Offentlig journal Periode: 15-06-2015-15-06-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/01117-45 I Dok.dato: 11.06.2015 Jour.dato: 15.06.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-334 Pensumliste: VER204_2015 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Journaldato: Tilg. kode: Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen Internt notat

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Blindern, 11. januar 2016 Saksnr.: 2015/1421 Fakultetssekretariatet Postboks 1161, Blindern N-0318 Oslo TILSETTINGSUTVALGET FOR VITENSKAPELIGE STILLINGER Protokoll fra møte torsdag 26.november2015 kl 1415,

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Endelig søknadsrunde - rosjekttildelinger orgesuniversitetet

Detaljer

Det vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. EN STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS/FØRSTELEKTOR/UNIVERSITETSLEKTOR I MASKINTEKNIKK/MEKATRONIKK VED UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG Ref. 9/08 Ved Universitetet i Agder er det ledig

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 16/00086-28 Klage på manglende svar på innsynsbegjæring Innsynsbegjæringer 2016 Kristoffer Aurdal Dok. dato: 08.12.2016 Arkivdel: Sakarkiv 041.1, Besvart med utgående dokument, 16/00086-29

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08-06-2015-08-06-2015

Offentlig journal Periode: 08-06-2015-08-06-2015 Offentlig journal Periode: 08-06-2015-08-06-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00144-7 U Dok.dato: 01.06.2015 Jour.dato: 08.06.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-11 - - Dok. dato: 16.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226 Saksfremlegg/innstilling, 14/02154-6 FH - Tilsetting i midlertidig stilling - Dok. dato: 27.10.2016 Arkivdel: Personal, 14/02154-8

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/03783-26 Delegering av partsmyndighet Mistanke om fusk - Kunnskapsdepartementet /Kasper Aunan Studiesekretariatet /Greta Hilding Dok. dato: 28.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 14/03783-27

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-03-2015-26-03-2015

Offentlig journal Periode: 26-03-2015-26-03-2015 Offentlig journal Periode: 26-03-2015-26-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00139-5 U Arkivdel: Landbruk Svein Olav Venedokken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 14/03161-2 Høring : endringsforslag til opplæringsloven: kompetansekrav, RLE og barnevern. Høringsfrist 10. desember Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/16 MØTE 11. februar 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Mari Kristin Sisjord

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03146-11 Vedtak Mistanke om fusk ved eksamen - Journaldato: 02.03.2015 Tilg. kode: Studiesekretariatet /Turid Høgetveit 20.02.2015 Student 535 Internt notat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styreprotokoll nr. 7/13 Møte 14. november 2013 kl. 12:00 15:00 Til stede fra styret: Kari Bø Tomas Kristensen Per Nilsson Henriette Øien Heidi Sørensen Mari Kristin Sisjord Egil

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-06-2015-24-06-2015

Offentlig journal Periode: 24-06-2015-24-06-2015 Offentlig journal Periode: 24-06-2015-24-06-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00560-58 U Elin Lauritsen Salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 07.09.2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus Tilstede: Gruppe A Dekan

Detaljer

Journaldato: 28.7.2014-3.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 24.07.2014. Dok.dato: 21.07.

Journaldato: 28.7.2014-3.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 24.07.2014. Dok.dato: 21.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014-3.8.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 07.08.2014 Kontrakt om klagesensur i BE-410 Kontrakter om sensur og

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik

Detaljer