Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll"

Transkript

1 , Rev EA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med FOUNDATION -feltbussprotokoll

2 MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 3051S-transmittere (se referansehåndboken for 3051S, dokumentnummer og ). Den gir deg også grunnleggende informasjon om elektronikken for modell 3095SFA (referansehåndboken med dokumentnummer ) og 3095SFC (referansehåndboken med dokumentnummer ). Den gir ikke informasjon om diagnostikk, vedlikehold, service eller feilsøking. Denne håndboken er også tilgjengelig i elektronisk form på ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Ta ikke av transmitterdekslene i eksplosjonsfarlige omgivelser når kretsen er aktiv. Begge transmitterdekslene må sitte godt fast for å tilfredsstille kravene til eksplosjonssikkerhet. Forsikre deg om at instrumentet er installert i samsvar med retningslinjene for egensikker eller ikke-tennfarlig ledningstilkopling. Prosesslekkasjer kan forårsake skade eller føre til dødsfall. Unngå prosesslekkasjer ved kun å bruke O-ringen som skal forsegle, sammen med samsvarende flensadapter. Elektrisk støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Unngå kontakt med ledninger og klemmer. Høyspenning i ledninger kan forårsake elektrisk støt. MERK Innhold Montere transmitteren Tagging Vurdere rotasjonen av huset Kople til ledninger og tilføre strøm Verifisere konfigurasjonen Trimme transmitteren Produktsertifiseringer

3 Trinn 1: Montere transmitteren Applikasjoner med væskestrømning 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller under impulsrørene. 3. Monter transmitteren slik at drenerings-/utluftingsventilene vender oppover. STRØMNING Hurtigstartveiledning Applikasjoner med gasstrømning 1. Plasser impulsrørene på toppen eller siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller over impulsrørene. STRØMNING STRØMNING Applikasjoner med dampstrømning 1. Plasser impulsrørene på siden av linjen. 2. Monter ved siden av eller under impulsrørene. 3. Fyll impulsrørene med vann. STRØMNING 3

4 Panelmontering Rørmontering Coplanar -flens Tradisjonell flens Rørmontert Hus PlantWeb Koplingsboks Separatmontert display 4

5 Hurtigstartveiledning Hensyn som må tas ved bolting Hvis montering av transmitteren krever montering av prosessflenser, manifolder eller flensadaptere, må du følge disse monteringsretningslinjene for å være sikker på å få en tett forsegling, slik at transmitterne kan yte optimalt. Bruk kun bolter som leveres med transmitteren eller selges som reservedeler fra Emerson. Figur 1 viser vanlige transmitterinstallasjoner med boltlengden som kreves for riktig montering av transmitteren. Figur 1. Vanlige transmittermontasjer A C D 4 x in. mm (2,25 (57mm) in.) 4 x in. mm (1,75 (44mm) in.) B 4 x 1.75-in. 44 mm (1,75 (44mm) in.) 44 x x 1.50-in. 38 mm (38mm) (1,50 in.) 4 x in. mm (1,75 (44mm) in.) 4 x in. mm (2,88 (73mm) in.) A. Transmitter med koplanar flens B. Transmitter med koplanar flens og flensadaptere (ekstrautstyr) C. Transmitter med tradisjonell flens og flensadaptere (ekstrautstyr) D. Transmitter med koplanar flens samt manifold- og flensadaptere (ekstrautstyr) Bolter er vanligvis laget av karbonstål eller rustfritt stål. Bekreft materialet ved å se på merkene på hodet på bolten og sammenligne med Figur 2. Hvis boltmaterialet ikke vises i Figur 2, må du kontakte den lokale representanten for Emerson Process Management for mer informasjon. Bruk følgende fremgangsmåte ved montering av bolter: 1. Bolter av karbonstål krever ikke smøring, og bolter av rustfritt stål har et belegg med smøremiddel for å gjøre monteringen lettere. Det skal derfor ikke brukes ekstra smøremiddel på noen av bolttypene ved montering. 2. Trekk til boltene med fingrene. 3. Trekk til boltene med første tiltrekkingsmoment i et kryssmønster. Se Figur 2 for første tiltrekkingsmoment. 4. Trekk til boltene med endelig tiltrekkingsmoment i samme kryssmønster. Se endelig tiltrekkingsmoment i Figur Kontroller at flensboltene stikker ut gjennom isolasjonsplaten før du tilfører trykk. 5

6 Figur 2. Tiltrekkingsmomenter for flens- og flensadapterbolter Boltmateriale Merker på hodet Første moment Endelig moment Karbonstål (CS) B7M 34 Nm (300 in. lb.) 73,5 Nm (650 in. lb.) Rustfritt stål (SST) R B8M STM SW Nm (150 in. lb.) 34 Nm (300 in. lb.) O-ringer med flensadaptere ADVARSEL Montering av feil adapter-o-ringer kan føre til lekkasjer i prosessen, noe som kan resultere i dødsfall eller alvorlig personskade. De to flensadapterne er lette å kjenne igjen på de unike O-ringsporene. Bruk bare O-ringer som er beregnet på den spesifikke flensadapteren, som vist nedenfor. Rosemount 3051S/3051/2051/3095 Rosemount 3051S/3051/2051/3095 A B Rosemount 1151 A C D B A. Flensadapter B. O-ring C. PTFE D. Elastomer Når flensene eller adapterne fjernes, må O-ringene undersøkes visuelt. Skift dem ut hvis det er tegn på skade, som hakk eller kutt. Hvis O-ringene skiftes ut, må flensboltene og innstillingsskruene trekkes til på nytt etter montering, for å kompensere for at PTFE-O-ringen setter seg. C D 6

7 Hurtigstartveiledning Orientering av in-line-transmitter for manometertrykk Porten på den lave trykksiden (atmosfærereferansen) på den rørmonterte transmitteren for manometertrykk, er plassert under merket på sensormodulens hals. (Se Figur 3) Hold ventilasjonsbanen fri for hindringer, inkludert, men ikke begrenset til, maling, støv og smøremiddel, ved å montere transmitteren slik at forurensninger kan dreneres bort. Figur 3. Rørmontert transmitter for manometertrykk A A. Port på lav trykkside (under merket på halsen) Trinn 2: Tagging Idriftsettelsestagg (papir) For å identifisere hvilket utstyr som er plassert på et bestemt sted, kan du bruke den avtakbare taggen som følger med transmitteren. Forsikre deg om at taggen for fysisk utstyr (PD Tag-feltet) er riktig utfylt begge steder på idriftsettelsestaggen. Riv av den nederste delen av taggen og skriv Fysisk tagg på denne delen. Du kan nå gi denne til personen som kan finne enheten med ID som passer til taggen. COMMISSIONING TAG Device ID: PD Tag: PT- 101 Revision: 23 Support files available at Tear Here Revision: 23 Support files available at Device Serial Number: XXXXXXXXXX Device ID: PD Tag: PT- 101 Merk Utstyrsdeskriptoren som er lastet inn i vertssystemet, skal være av samme revisjon som dette utstyret. Utstyrsdeskriptoren kan lastes ned fra eller 7

8 Trinn 3: Vurdere rotasjonen av huset Slik får du bedre felttilgang til ledninger eller bedre mulighet til å lese av det valgfrie LCD-displayet: 1. Løsne justeringsskruen for husrotasjon. 2. Drei først huset med klokken til ønsket stilling. Hvis du ikke oppnår ønsket stilling på grunn av gjengegrensen, skal du dreie huset mot klokken til ønsket stilling (opptil 360 fra gjengegrensen). 3. Stram til justeringsskruen for husrotasjon igjen. Figur 4. Justeringsskrue på transmitterhuset PlantWeb Koplingsboks AA A A. Justeringsskrue for husrotasjon ( 3 /32 in.) Trinn 4: Kople til ledninger og tilføre strøm Kabeltilkopling 8 Segmentkabelen kan føres inn i transmitteren gjennom hvilken som helst av kabelinngangene på huset. Unngå å føre kabelen inn i huset vertikalt. Det anbefales å bruke dryppsløyfer i installasjoner der fuktighet kan samle seg og komme inn i klemmehuset. Strømkilde Transmitteren krever en spenning på mellom 9 og 32 V likestrøm (9 og 15 V likestrøm for FISCO) ved klemmene for å kunne fungere som den skal med alle funksjoner. Nettverninnretning Et feltbussegment krever en nettverninnretning som isolerer spenningsforsyningens filter fra segmentet, og som også isolerer segmentet fra andre feltbussegmenter som er tilkoplet samme spenningsforsyning. Signalavslutning Hvert feltbussegment må ha en terminator i hver ende av segmentet. Hvis segmentene ikke avsluttes på riktig måte, kan det føre til kommunikasjonsfeil med enheter på segmentet.

9 Hurtigstartveiledning Transient beskyttelse Enheter med transient beskyttelse krever at transmitteren jordes for å oppnå riktig funksjon. Se Jording for mer informasjon. Jording Det er jordingspunkter på sensormodulen og i selve klemmehuset. Disse jordingspunktene brukes når det er installert rekkeklemmer med transient beskyttelse, eller for å oppfylle lokale bestemmelser. 1. Fjern husdekslet som er merket med FIELD TERMINALS (feltklemmer). 2. Kople til ledningsparet og jordingspunktet som vist i Figur 5. a. Klemmene er ikke polaritetssensitive. b. Kabelskjermingen skal: Trimmes tett og isoleres slik at den ikke berører transmitterhuset Være kontinuerlig tilkoplet klemmene Koples til en god jordforbindelse i strømforsyningsenden Figur 5. Koplingsskjema B D E DP A B FIELDBUS WIRING C A. Isoler skjerming D. Trim skjerming og isoler B. Minimer avstanden E. Sikker jording C. Kople skjermingen tilbake til strømforsyningens jording 3. Sett på plass husets deksel. Det anbefales at dekslet strammes til det ikke lenger er noen åpning mellom dekslet og huset. 4. Forsegl alle ubrukte kabelinnganger. MERK Den medfølgende rørpluggen må monteres i en ubrukt kabelinngang med minst fem gjengeomdreininger for å være i samsvar med kravene til eksplosjonssikkerhet. I referansehåndboken for 3051S FOUNDATION-feltbuss (dokumentnummer ) finner du mer informasjon. Denne håndboken er også tilgjengelig i elektronisk format på 9

10 Trinn 5: Verifisere konfigurasjonen Bruk blokkeksemplene nedenfor til å utføre grunnleggende konfigurasjon av transmitteren. Informasjon om mer avanserte konfigurasjoner finner du i håndboken for 3051S FOUNDATION-feltbuss ( ). Merk DeltaV -brukere skal bruke DeltaV Explorer for ressurs- og signalgiverblokkene og Control Studio for funksjonsblokkene. Konfigurere AI-blokken Konfigurasjonsparametere for AI-blokken Bruk eksemplene for trykk, DP-strømning og DP-nivå som en veiledning. Parametre Kanal L_Type XD_Scale (XD_Skalering) Out_Scale (Ut_Skalering) Legg inn data 1 = trykk eller 2 = sensortemperatur eller 3 = massestrømning Direct (Direkte), Indirect (Indirekte) eller Square Root (Kvadratrot) Skalering og tekniske måleenheter Pa bar inh 2 O ved 68 F psi inhg ved 0 C kpa mbar mmh 2 O ved 68 F g/cm 2 mmhg ved 0 C MPa atm fth 2 O ved 68 F kg/cm 2 mmh 2 O ved 4 C torr inh 2 O ved 4 C Skalering og tekniske måleenheter Merk Velg kun måleenheter som utstyret støtter. Trykk eksempel Parametre Kanal 1 L_Type XD_Scale (XD_Skalering) Out_Scale (Ut_Skalering) Legg inn data Direct (Direkte) Se listen over tekniske måleenheter som utstyret støtter. Velg verdier utenfor driftsområdet. Merk Velg kun måleenheter som utstyret støtter. 10

11 Hurtigstartveiledning DP-strømning eksempel Parametre Legg inn data Kanal 1 L_Type Square Root (Kvadratrot) XD_Scale (XD_Skalering) inh 2 0 ved 68 F Out_Scale (Ut_Skalering) 0 20 GPM DP-nivå eksempel Parametre Legg inn data Kanal 1 L_Type Indirect (Indirekte) XD_Scale (XD_Skalering) inh 2 0 ved 68 F Out_Scale (Ut_Skalering) 0 25 ft. Vise trykket på LCD-displayet: Parametre Display Parameter (Displayparameter) Block Type #1 (Blokktype 1) Block Tag (Blokktagg) Param Index (Parameterindeks) Units Type (Enhetstype) Legg inn data 1 Sensor Transducer Block (Sensorens signalgiverblokk) TRANSDUCER (SIGNALGIVER) Primary Variable (Primær variabel) Auto Merk Bruk AI-blokk Out (Ut) for å vise nivå eller strømning. 11

12 Trinn 6: Trimme transmitteren Merk Transmittere leveres fullt kalibrert etter ønske eller etter fabrikkstandard for full skala (span = øvre grense for måleområde). Nullpunktstrim En nullpunktstrim er en enkeltpunktsjustering for å kompensere for effektene av montasjestilling og linjetrykk. Når du utfører en nullpunktstrim, må du sørge for at utjevningsventilen er åpen, og at alle prosessmedieberørte impulsrør er fylt til riktig nivå. Transmitteren vil kun tillate trimming av 3 5 % URL nullpunktsfeil. Det kan kompenseres for større nullpunktsfeil ved å bruke XD_Scaling (XD_Skalering), Out_Scaling (Ut_Skalering) og Indirect L_Type (Indirekte L_Type) som er en del av AI-blokken. Bruke vertssystemet Utfør en nullpunktstrimmetode, hvis vertssystemet støtter metoder forbundet med TRANSDUCER 1400-blokken. Hvis vertssystemet ikke støtter metodene, skal du se håndboken for 3051S FOUNDATION-feltbuss

13 Produktsertifiseringer Informasjon om europeiske direktiver Hurtigstartveiledning Du finner en kopi av EU-samsvarserklæringen på slutten av hurtigstartveiledningen. Den siste versjonen av EU-samsvarserklæringen finner du på FM Approvals-sertifisering for vanlige områder Transmitteren har vært gjennom standard undersøkelser og tester for å bekrefte at den er i samsvar med grunnleggende krav når det gjelder elektronikk, mekanikk og brannsikkerhet i henhold til FM Approvals, et nasjonalt anerkjent testlaboratorium (NRTL) godkjent av Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Utstyrsmontering i Nord-Amerika USA E5 I5 NEC (US National Electrical Code) og CEC (Canadian Electrical Code) tillater bruk av divisjonsmerket utstyr i soner og sonemerket utstyr i divisjoner. Merkingen må være egnet for område-, gass- og temperaturklassifiseringen. Denne informasjonen er klart definert i de respektive kodene. FM-godkjenning for eksplosjonssikkerhet (XP) og støvantenningssikkerhet (DIP) Sertifikat: Standarder: FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse , ANSI/NEMA Merking: XP CL I, DIV 1, GP B, C, D; DIP CL II, DIV 1, GP E, F, G; CL III; T5( 50 C T a +85 C); Fabrikkforseglet; Type 4X FM-godkjenning for egensikkerhet (IS) og ikke-tennfarlig drift (NI) Sertifikat: Standarder: FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse , NEMA Merking: IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D; CL II, DIV 1, GP E, F, G; klasse III; klasse 1, Sone 0 AEx ia IIC T4; NI CL 1, DIV 2, GP A, B, C, D; T4( 50 C T a +70 C) [HART]; T4( 50 C T a +60 C) [Fieldbus]; når tilkoplet i samsvar med Rosemount-tegning ; Type 4X Spesielle betingelser for sikker bruk: 1. Trykktransmittermodell 3051S/3051S-ERS inneholder aluminium, og anses å utgjøre en potensiell antenningsrisiko ved støt eller friksjon. Det må utvises forsiktighet under montering og bruk for å unngå støt og friksjon. Merk Transmittere merket med NI CL 1, DIV 2 kan installeres i Division 2-miljøer ved bruk av generelle Division 2-tilkoplingsmetoder eller NIFW (ikke-tennfarlig ledningstilkopling). Se tegning

14 IE FM FISCO Sertifikat: Standarder: FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse , FM-klasse , NEMA Merking: IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D; T4( 50 C T a +60 C); ved tilkopling i samsvar med Rosemount-tegning ; Type 4X Spesielle betingelser for sikker bruk: 1. Trykktransmittermodell 3051S/3051S-ERS inneholder aluminium, og anses å utgjøre en potensiell antenningsrisiko ved støt eller friksjon. Det må utvises forsiktighet under montering og bruk for å unngå støt og friksjon. Canada E6 CSA-godkjenning for eksplosjonssikkerhet, støvantenningssikkerhet og divisjon 2 Sertifikat: Standarder: CAN/CSA C22.2 nr. 0-10, CSA Std C22.2 nr , CSA Std C22.2 nr. 30-M1986, CAN/CSA C22.2 nr. 94-M91, CSA Std C22.2 nr. 142-M1987, CSA Std C22.2 nr. 213-M1987, ANSI/ISA , CSA Std C22.2 nr :05 Merking: Eksplosjonssikker klasse I, divisjon 1, gruppe B, C, D; Støvantenningssikker Klasse II, divisjon 1, gruppe E, F, G; klasse III; egnet for klasse I, sone 1, gruppe IIB+H2, T5; egnet for klasse I, divisjon 2, gruppe A, B, C, D; egnet for klasse I, sone 2, gruppe IIC, T5; når tilkoplet i henhold til Rosemount-tegning ; Type 4X I6 IF CSA-egensikker Sertifikat: Standarder: CAN/CSA C22.2 nr. 0-10, CSA Std C22.2 nr. 30-M1986, CAN/CSA C22.2 nr. 94-M91, CSA Std C22.2 nr. 142-M1987, CSA Std C22.2 nr , ANSI/ISA , CSA Std C22.2 nr :05 Merking: Egensikker klasse I, divisjon 1; egnet for klasse 1, sone 0, IIC, T3C; når tilkoplet i samsvar med Rosemount-tegning ; Type 4X CSA FISCO Sertifikat: Standarder: CAN/CSA C22.2 nr. 0-10, CSA Std C22.2 nr. 30-M1986, CAN/CSA C22.2 nr. 94-M91, CSA Std C22.2 nr. 142-M1987, CSA Std C22.2 nr , ANSI/ISA , CSA Std C22.2 nr :05 Merking: FISCO egensikker klasse I, divisjon 1; egnet for klasse I, sone 0; T3C; når tilkoplet i samsvar med Rosemount-tegning ; Type 4X 14

15 Hurtigstartveiledning Europa E1 ATEX-flammesikker Sertifikat: KEMA 00ATEX2143X Standarder: EN :2012, EN : 2007, EN :2007 (3051SFx-modeller med RTD er sertifisert til EN :2006) Merking: II 1/2 G Ex d IIC T6 T4 Ga/Gb, T6( 60 C T a +70 C), T5/T4( 60 C T a +80 C) Temperaturklasse Prosesstemperatur T6 60 C til +70 C T5 60 C til +80 C T4 60 C til +120 C I1 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Enheten har en tynnvegget membran. Montering, vedlikehold og bruk må utføres i henhold til miljøforholdene membranen vil bli utsatt for. Produsentens anvisninger for montering og vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av utstyrets forventede levetid. 2. Ta kontakt med produsenten av flammesikre skjøter for informasjon om dimensjoner. ATEX-sertifisering for egensikkerhet Sertifikat: BAS01ATEX1303X Standarder: EN : 2012, EN : 2012 Merking: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, T4( 60 C T a +70 C) U i I i P i C i L i SuperModule 30 V 300 ma 1,0 W 30 nf S...A; 3051SF A; 3051SAL C 30 V 300 ma 1,0 W 12 nf S F; 3051SF F 30 V 300 ma 1,3 W S A M7, M8 eller M9; 3051SF A M7, M8 eller M9; 3051SAL C M7, M8 eller M9 30 V 300 ma 1,0 W 12 nf 60 μh 3051SAL eller 3051SAM 30 V 300 ma 1,0 W 12 nf 33 μh 3051SAL M7, M8 eller M9 3051SAM M7, M8 eller M9 30 V 300 ma 1,0 W 12 nf 93 μh RTD-alternativ for 3051SF 5 V 500 ma 0,63 W 15

16 IA Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Når 3051S-transmittermodellene er utstyrt med transientbeskyttelse, kan de ikke bestå 500 V-testen som definert i klausul i EN :2012. Det må tas hensyn til dette ved montering. 2. Beskyttelsen for klemmene på 3051S SuperModule må ha en beskyttelsesgrad på minst IP20, i samsvar med IEC/EN ATEX FISCO Sertifikat: BAS01ATEX1303X Standarder: EN : 2012, EN : 2012 Merking: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, T4( 60 C T a +70 C) FISCO Spenning U i Strøm I i Effekt P i 17,5 V 380 ma 5,32 W Kapasitans C i 0 Induktans L i 0 ND Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Når 3051S-transmittermodellene er utstyrt med transientbeskyttelse, kan de ikke bestå 500 V-testen som definert i klausul i EN :2012. Det må tas hensyn til dette ved montering. 2. Beskyttelsen for klemmene på 3051S SuperModule må ha en beskyttelsesgrad på minst IP20, i samsvar med IEC/EN ATEX Støv Sertifikat: BAS01ATEX1374X Standarder: EN : 2012, EN : 2009 Merking: II 1 D Ex ta IIIC T105 C T C Da, ( 20 C T a +85 C), V maks. = 42,4V Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Det må brukes kabelinnganger som opprettholder en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP Ubrukte kabelinnganger må tettes med egnede blindplugger som opprettholder en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP Kabelinnganger og blindplugger må være egnet for apparatets omgivelsestemperaturområde og være i stand til å motstå en 7 J-støttest. 4. SuperModule-enheten(e) må være forsvarlig skrudd på plass for å opprettholde inntrengningsbeskyttelsen for huset/husene. 16

17 Hurtigstartveiledning N1 ATEX Type n Sertifikat: BAS01ATEX3304X Standarder: EN : 2012, EN : 2010 Merking: II 3 G Ex na IIC T5 Gc, ( 40 C T a +85 C), V maks = 45V Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul 6.5 i EN :2010. Det må tas hensyn til dette ved installering av apparatet. Merk RTD-enheten er ikke inkludert i 3051SFx Type n-godkjenningen. Internasjonalt E7 IECEx-godkjenning for flammesikkerhet og støv Sertifikat: IECEx KEM X (flammesikker) Standarder: IEC :2011, IEC : 2007, IEC :2006 (3051SFx-modeller med RTD er sertifisert til IEC :2004) Merking: Ex d IIC T6 T4 Ga/Gb, T6( 60 C T a +70 C), T5/T4( 60 C T a +80 C) Temperaturklasse Prosesstemperatur T6 60 C til +70 C T5 60 C til +80 C T4 60 C til +120 C Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Enheten har en tynnvegget membran. Montering, vedlikehold og bruk må utføres i henhold til miljøforholdene membranen vil bli utsatt for. Produsentens anvisninger for montering og vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av utstyrets forventede levetid. 2. Ta kontakt med produsenten av flammesikre skjøter for informasjon om dimensjoner. Sertifikat: IECEx BAS X (støv) Standarder: IEC :2011, IEC :2008 Merking: Ex ta IIIC T 105 C T C Da, ( 20 C T a +85 C), V maks = 42,4V Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Det må brukes kabelinnganger som opprettholder en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP Ubrukte kabelinnganger må tettes med egnede blindplugger som opprettholder en inntrengingsbeskyttelse for kapselen på minst IP Kabelinnganger og blindplugger må være egnet for apparatets omgivelsestemperaturområde og være i stand til å motstå en 7 J-støttest S SuperModule må være forsvarlig skrudd på plass for å opprettholde inntrengningsbeskyttelsen for kapselen. 17

18 I7 IECEx-godkjenning for egensikkerhet Sertifikat: IECEx BAS X Standarder: IEC : 2011, IEC : 2011 Merking: Ex ia IIC T4 Ga, T4( 60 C T a +70 C) U i I i P i C i L i SuperModule 30 V 300 ma 1,0 W 30 nf S...A; 3051SF A; 3051SAL C 30 V 300 ma 1,0 W 12 nf S F; 3051SF F 30 V 300 ma 1,3 W S A M7, M8 eller M9; 3051SF A M7, M8 eller M9; 3051SAL C M7, M8 eller M9 30 V 300 ma 1,0 W 12 nf 60 μh 3051SAL eller 3051SAM 30 V 300 ma 1,0 W 12 nf 33 μh 3051SAL M7, M8 eller M9 3051SAM M7, M8 eller M9 30 V 300 ma 1,0 W 12 nf 93 μh RTD-alternativ for 3051SF 5 V 500 ma 0,63 W Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Når 3051S-transmittermodellene er utstyrt med transientbeskyttelse, kan de ikke bestå 500 V-testen som definert i klausul i EN :2012. Det må tas hensyn til dette ved montering. 2. Beskyttelsen for klemmene på 3051S SuperModule må ha en beskyttelsesgrad på minst IP20, i samsvar med IEC/EN Kapselen til 3051S-modellen kan være laget av aluminiumslegering med et beskyttende lag polyuretanmaling. Den må imidlertid beskyttes mot slag og slitasje hvis den befinner seg i en 0-sone. I7 IECEx Egensikkerhet gruppe I Gruvedrift (I7 med spesiell A0259) Sertifikat: IECEx TSA X Standarder: IEC : 2011, IEC : 2011 Merking: Ex ia I Ma ( 60 C T a +70 C) U i I i P i C i L i SuperModule 30 V 300 ma 1,0 W 30 nf S...A; 3051SF A; 3051SAL C 30 V 300 ma 1,0 W 12 nf S F; 3051SF F 30 V 300 ma 1,3 W S A M7, M8 eller M9; 3051SF A M7, M8 eller M9; 3051SAL C M7, M8 eller M9 30 V 300 ma 1,0 W 12 nf 60 μh 18

19 Hurtigstartveiledning U i I i P i C i L i 3051SAL eller 3051SAM 30 V 300 ma 1,0 W 12 nf 33 μh 3051SAL M7, M8 eller M9 3051SAM M7, M8 eller M9 30 V 300 ma 1,0 W 12 nf 93 μh RTD-alternativ for 3051SF 5 V 500 ma 0,63 W IG Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Når apparatet er utstyrt med alternativet for 90 V transient beskyttelse, vil det ikke kunne bestå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i IEC :2011. Dette må tas i betraktning når apparatet monteres. 2. Det er en forutsetning for sikker bruk at det tas hensyn til inngangsparameterne ovenfor ved installering. 3. Det er en produksjonsforutsetning at kun apparat utstyrt med hus, deksler og sensormodulhus av rustfritt stål, brukes i gruppe I-applikasjoner. IECEx FISCO Sertifikat: IECEx BAS X Standarder: IEC : 2011, IEC : 2011 Merking: Ex ia IIC T4 Ga, T4( 60 C T a +70 C) FISCO Spenning U i Strøm I i Effekt P i 17,5 V 380 ma 5,32 W Kapasitans C i 0 Induktans L i 0 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Når 3051S-transmittermodellene er utstyrt med transientbeskyttelse, kan de ikke bestå 500 V-testen som definert i klausul i EN :2012. Det må tas hensyn til dette ved montering. 2. Beskyttelsen for klemmene på 3051S SuperModule må ha en beskyttelsesgrad på minst IP20, i samsvar med IEC/EN Kapselen til 3051S-modellen kan være laget av aluminiumslegering med et beskyttende lag polyuretanmaling. Den må imidlertid beskyttes mot slag og slitasje hvis den befinner seg i en 0-sone. 19

20 IG IECEx Egensikkerhet gruppe I Gruvedrift (IG med spesiell A0259) Sertifikat: IECEx TSA X Standarder: IEC : 2011, IEC : 2011 Merking: FISCO FIELD DEVICE Ex ia I Ma ( 60 C T a +70 C) FISCO Spenning U i Strøm I i Effekt P i 17,5 V 380 ma 5,32 W Kapasitans C i 0 Induktans L i 0 N7 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Når apparatet er utstyrt med alternativet for 90 V transient beskyttelse, vil det ikke kunne bestå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i IEC :2011. Dette må tas i betraktning når apparatet monteres. 2. Det er en forutsetning for sikker bruk at det tas hensyn til inngangsparameterne ovenfor ved installering. 3. Det er en produksjonsforutsetning at kun apparat utstyrt med hus, deksler og sensormodulhus av rustfritt stål, brukes i gruppe I-applikasjoner. IECEx Type n Sertifikat: IECEx BAS X Standarder: IEC : 2011, IEC : 2010 Merking: Ex na IIC T5 Gc, ( 40 C T a +85 C) Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul 6.5 i EN :2010. Det må tas hensyn til dette ved installering av apparatet. Brasil E2 INMETRO-godkjenning for flammesikkerhet Sertifikat: CEPEL X [Prod. USA, Singapore, Tyskland], CEPEL X [Prod. Brasil] Standarder: ABNT NBR IEC :2008, ABNT NBR IEC :2009, ABNT NBR IEC 60529:2009 Merking: Ex d IIC T* Ga/Gb, T6( 40 C T a +65 C), T5( 40 C T a +80 C), IP66* Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Ved omgivelsestemperatur over 60 C må kabelledningene ha en isolasjonstemperatur på minst 90 C for å være i samsvar med utstyrets driftstemperatur. 20

21 Hurtigstartveiledning I2 2. Enheten har en tynnvegget membran. Montering, vedlikehold og bruk må utføres i henhold til miljøforholdene membranen vil bli utsatt for. Produsentens anvisninger for montering og vedlikehold må følges nøye for at sikkerheten skal kunne opprettholdes i løpet av utstyrets forventede levetid. INMETRO-egensikkerhet Sertifikat: CEPEL X [Prod. USA, Singapore, Tyskland], CEPEL X [Prod. Brasil] Standarder: ABNT NBR IEC :2008, ABNT NBR IEC :2009, ABNT NBR IEC :2008, ABNT NBR IEC 60529:2009 Merking: Ex ia IIC T4 Ga, T4( 20 C T a +70 C), IP66* Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Når 3051S-transmittermodellene er utstyrt med transientbeskyttelse, kan de ikke bestå 500 V-testen som definert i klausul i IEC Det må tas hensyn til dette ved montering. U i I i P i C i L i SuperModule 30 V 300 ma 1,0 W 30 nf S...A; 3051SF A; 3051SAL C 30 V 300 ma 1,0 W 11,4 nf S F; 3051SF F 30 V 300 ma 1,3 W S A M7, M8 eller M9; 3051SF A M7, M8 eller M9; 3051SAL C M7, M8 eller M9 30 V 300 ma 1,0 W 11,4 nf 60 μh 3051SAL eller 3051SAM 30 V 300 ma 1,0 W 11,4 nf 33 μh 3051SAL M7, M8 eller M9 3051SAM M7, M8 eller M9 30 V 300 ma 1,0 W 11,4 nf 93 μh RTD-alternativ for 3051SF 5 V 500 ma 0,63 W IB INMETRO FISCO Sertifikat: CEPEL X [Prod. USA, Singapore, Tyskland], CEPEL X [Prod. Brasil] Standarder: ABNT NBR IEC :2008, ABNT NBR IEC :2009, ABNT NBR IEC :2008, ABNT NBR IEC 60529:2009 Merking: Ex ia IIC T4 Ga, T4( 20 C T a +40 C), IP66* 21

22 FISCO Spenning U i Strøm I i Effekt P i 15 V 215 ma (IIC) 500 ma (IIB) 2 W (IIC) 5,32 W (IIB) Kina E3 Kapasitans C i 0 Induktans L i 0 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Når 3051S-transmittermodellene er utstyrt med transientbeskyttelse, kan de ikke bestå 500 V-testen som definert i klausul i IEC Det må tas hensyn til dette ved montering. Kinesisk sertifisering for flammesikkerhet og støvantenningssikkerhet Sertifikat: 3051S: GYJ111400X [Prod. USA, Kina, Singapore] 3051SFx: GYJ X [Prod. USA, Kina, Singapore] 3051S-ERS: GYJ101345X [Prod. USA, Kina, Singapore] Standarder: 3051S: GB , GB , GB SFx: GB , GB , GB , GB S-ERS: GB , GB Merking: 3051S: Ex d IIC T5/T6; DIP A20 T A 105 C; IP SFx: Ex d IIC T5/T6 Ga/Gb; DIP A20 T A 105 C; IP S-ERS: Ex d IIC T5/T6 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Kun trykktransmitterne i 3051SC-serien, 3051ST-serien, 3051SL-serien og 300S-serien er sertifiserte. 2. Omgivelsestemperaturområdet er ( 20~+60) C. 3. Forholdet mellom temperaturklasse og prosessmediets maksimumstemperatur er som følger: Temperaturklasse Temperatur på prosessmediet ( C) T5 95 C T4 130 C T3 190 C 4. Jordforbindelsen i kapselen må være pålitelig. 5. Under installasjon, bruk og vedlikehold av transmitteren må det tas hensyn til advarselen: Don't open the cover when the circuit is alive (Åpne ikke dekslet når kretsen er strømførende). 6. Det flammesikre huset må ikke utsettes for skadelige stoffer under installasjon. 22

23 Hurtigstartveiledning I3 7. Kabelinngang sertifisert av NEPSI, med beskyttelsestype Ex d IIC i samsvar med GB og GB , må brukes ved installering på et eksplosjonsfarlig sted. 5 hele gjenger må være skrudd inn ved montering av kabelinngangen på transmitteren. Når trykktransmitteren brukes i omgivelser med eksplosjonsfarlig støv, må kabelinngangen ha en inntrengingsbeskyttelse på IP Kabeldiameteren må være i samsvar med brukerhåndboken for kabelinngangen. Omløpsmutteren skal ikke strammes til. Gamle tetningsringer må skiftes til riktig tid. 9. Vedlikehold skal utføres i et ikke-eksplosjonsfarlig område. 10. Det er ikke tillatt for sluttbrukere å skifte interne komponenter. 11. Ved montering, bruk og vedlikehold av transmitteren skal følgende standarder overholdes: GB Elektrisk apparat for omgivelser med eksplosjonsfarlig gass, del 13: Reparasjon og overhaling av apparat som brukes i omgivelser med eksplosjonsfarlig gass GB Elektrisk apparat for omgivelser med eksplosjonsfarlig gass, del 15: Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder (med unntak av gruver) GB Kode for konstruksjon og godkjenning av elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder og installasjonsteknikker for brannfarlig elektrisk utstyr GB Sikkerhetsbestemmelser for miljøer med eksplosjonsfarlig støv GB Elektrisk apparat for bruk i omgivelser med eksplosjonsfarlig støv, del 1 2: Elektrisk apparat beskyttet med innkapslinger og begrensning av overflatetemperatur valg, installasjon og vedlikehold Kina egensikkerhet Sertifikat: 3051S: GYJ111401X [Prod. USA, Kina, Singapore] 3051SFx: GYJ X [Prod. USA, Kina, Singapore] 3051S-ERS: GYJ111265X [Prod. USA, Kina, Singapore] Standarder: 3051S: GB , GB SFx: GB3836.1/4-2010, GB , GB S-ERS: GB , GB Merking: 3051S, 3051SFx: Ex ia IIC T4 3051S-ERS: Ex ia IIC T4 Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Symbolet X brukes for å angi spesifikke betingelser for bruk: For utgangskode A og F: Apparatet er ikke i stand til å motstå 500V r.m.s.-isolasjonstesten som kreves i henhold til klausul i GB Omgivelsestemperaturområdet er: Utgangskode Omgivelsestemperatur A 50 C T a +70 C F 50 C T a +60 C 23

24 3. Parametere for egensikkerhet: Utgangskode Kode for hus Displaykode Maks. inngangsspenning: U i (V) Maks. inngangsstrøm: I i (ma) Maks. inngangseffekt: P i (W) Maks. intern parameter: C i (nf) Maks. intern parameter: L i (uh) A =00 / A 00 / ,4 2,4 A 00 M7/M8/M ,2 F 00 / ,3 0 0 F FISCO 00 / 17, ,5 0 0 N3 4. Produktet må brukes med Ex-sertifiserte apparater for å oppnå en eksplosjonsbeskyttelse som kan benyttes i miljøer med eksplosjonsfarlig gass. Kabling og klemmer må være i samsvar med bruksanvisningen for produktet og tilhørende apparat. 5. Det må benyttes skjermede kabler mellom dette produktet og tilknyttede apparater (kablene må ha isolert skjerming). Skjermingen må være pålitelig jordet i et ufarlig område. 6. Produktet er i samsvar med FISCO-feltutstyrskravene som er spesifisert i IEC :2008. FISCO-parametere for kopling av en egensikker krets i samsvar med FISCO-modellen, er oppført ovenfor. 7. Sluttbrukere har ikke lov til å skifte noen av de innvendige komponentene, men kan løse problemet i samarbeid med produsenten for å unngå skade på produktet. 8. Ved installasjon, bruk og vedlikehold av dette produktet skal følgende standarder overholdes: GB Elektrisk apparat for omgivelser med eksplosjonsfarlig gass, del 13: Reparasjon og overhaling av apparat som brukes i omgivelser med eksplosjonsfarlig gass GB Elektrisk apparat for omgivelser med eksplosjonsfarlig gass, del 15: Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder (med unntak av gruver) GB Elektrisk apparat for omgivelser med eksplosjonsfarlig gass, del 16: Kontroll og vedlikehold av elektrisk installasjon (med unntak av gruver) GB Kode for konstruksjon og godkjenning av elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder og installasjonsteknikker for brannfarlig elektrisk utstyr Kina Type n Sertifikat: 3051S: GYJ101112X [Prod. Kina] 3051SF: GYJ101125X [Prod. Kina] Standarder: GB , GB Merking: Ex nl IIC T5 24

25 Hurtigstartveiledning Spesielle betingelser for sikker bruk (X): 1. Symbolet X brukes for å angi spesifikke betingelser for bruk: Apparatet er ikke i stand til å motstå 500 V-testen til jord i ett minutt. Dette må det tas hensyn til under installasjon. 2. Omgivelsestemperaturområdet er: 40 C T a 70 C. 3. Kabelmuffer, kabelrørplugger eller blindplugger, sertifisert av NEPSI med beskyttelsestype Ex e eller Ex n og beskyttelsesgrad IP66 for kapselen, skal brukes på eksterne forbindelser og overflødige kabelinnganger. 4. Energibegrensende parametere: Modell Klemme Maks. inngangsspenning: U i (V) Maks. inngangsstrøm: I i (ma) Maks. inngangseffekt: P i (W) Maks. intern parameter: C i (nf) Maks. intern parameter: L i (uh) 3051S-C/T 1 til S HART, 4 20mA/SIS +, og CAN , S Fieldbus/ PROFIBUS + og , S FISCO + og 17, , Separatmontert hus + og Merk Eksternmonterte hus skal direktekoples til klemmene +/ på 3051S Hart-modellen og CAN med en kabel som har en maksimal kapasitans og induktans på henholdsvis 24 nf og 60 uh. 5. Trykktransmitteren 3051S er i samsvar med FISCO-feltutstyrskravene som er spesifisert i IEC :2008. FISCO-parametere for kopling av trykktransmitter 3051S i en egensikker krets i samsvar med FISCO-modellen, er oppført ovenfor. 6. Produktet må brukes med tilhørende, energibegrensende utstyr, sertifisert av NEPSI i samsvar med GB og GB , for å oppnå en eksplosjonsbeskyttelse som kan benyttes i miljøer med eksplosjonsfarlig gass. 7. Det må benyttes skjermede kabler mellom dette produktet og tilknyttede, energibegrensende utstyr (kablene må ha isolert skjerming). Skjermingen må være pålitelig jordet i et ufarlig område. 8. Vedlikehold skal utføres i et ikke-eksplosjonsfarlig område. 9. Sluttbrukere har ikke lov til å skifte noen av de innvendige komponentene, men kan løse problemet i samarbeid med produsenten for å unngå skade på produktet. 10. Når dette produktet monteres, brukes og vedlikeholdes, skal følgende standarder overholdes: GB Elektrisk apparat for omgivelser med eksplosjonsfarlig gass, del 13: Reparasjon og overhaling av apparat som brukes i omgivelser med eksplosjonsfarlig gass GB Elektrisk apparat for omgivelser med eksplosjonsfarlig gass, del 15: Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder (med unntak av gruver) 25

26 Japan E4 GB Elektrisk apparat for omgivelser med eksplosjonsfarlig gass, del 16: Kontroll og vedlikehold av elektrisk installasjon (med unntak av gruver) GB Kode for konstruksjon og godkjenning av elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder og monteringsteknikker for brannfarlig elektrisk utstyr. Japan flammesikker Sertifikat: TC15682, TC15683, TC15684, TC15685, TC15686, TC15687, TC15688, TC15689, TC15690, TC17099, TC17100, TC17101, TC17102, TC18876 Merking: Ex d IIC T6 Republikken Korea EP IP Republikken Korea, flammesikker Sertifikat: 12-KB4BO-0180X [Prod. USA], 11-KB4BO-0068X [Prod. Singapore] Merking: Ex d IIC T5 eller T6 Republikken Korea, egensikkerhet Sertifikat: 12-KB4BO-0202X [HART Prod. USA], 12-KB4BO-0204X [Fieldbus Prod. USA], 12-KB4BO-0203X [HART Prod. Singapore], 13-KB4BO-0296X [Fieldbus Prod. Singapore], Merking: Ex ia IIC T4 Kombinasjoner K1 K2 K5 K6 K7 KA KB KC KD KG KP Kombinasjon av E1, I1, N1 og ND Kombinasjon av E2 og I2 Kombinasjon av E5 og I5 Kombinasjon av E6 og I6 Kombinasjon av E7, I7 og N7 Kombinasjon av E1, I1, E6 og I6 Kombinasjon av E5, I5, E6 og I6 Kombinasjon av E1, I1, E5 og I5 Kombinasjon av E1, I1, E5, I5, E6 og I6 Kombinasjon av IA, IE, IF og IG Kombinasjon av EP og IP 26

27 Hurtigstartveiledning Andre sertifiseringer SBS ABS-typegodkjenning (American Bureau of Shipping) Sertifikat: 00-HS PDA Tilsiktet bruk: Måleinstrument eller absolutt trykk ved bruk i væske, gass eller damp på ABS-klassifiserte fartøys-, skips- og offshoreinstallasjoner. ABS-regler: 2013 Stålfartøysregler 1-1-4/7.7, 1-1-A3, 4-8-3/1.7, 4-8-3/1.11.1, 4-8-3/13.1 SBV BV-typegodkjenning (Bureau Veritas) Sertifikat: 31910/A0 BV Krav: Regler fra Bureau Veritas for klassifisering av stålskip Bruksområde: Klassenotasjoner: AUT-UMS, AUT-CCS, AUT-PORT og AUT-IMS. SDN DNV-typegodkjenning (Det Norske Veritas) Sertifikat: A Tilsiktet bruk: Det Norske Veritas' regler for klassifisering av skip, høyhastighetsfartøy og lette fartøy samt Det Norske Veritas' offshorestandarder Bruksområde: Lokasjonsklasser Type 3051S Temperatur D Fuktighet B Vibrasjon A EMC A Kapsel D / IP66 / IP68 SLL LR-typegodkjenning (Lloyds Register) Sertifikat: 11/60002(E3) Bruksområde: Miljøkategoriene ENV1, ENV2, ENV3 og ENV5 D3 Forvaringsoverføring nøyaktighetsgodkjenning fra Measurement Canada Sertifikat: AG-0501, AV-2380C 27

28 Figur 6. Rosemount 3051S samsvarserklæring EC Declaration of Conformity No: RMD 1044 Rev. S We, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA declare under our sole responsibility that the product, manufactured by, Model 3051S Series Pressure Transmitters Model 3051SF Series Flowmeter Transmitters Model 300S Housings Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Community Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule. Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in the attached schedule. (signature) Vice President of Global Quality (function name - printed) Kelly Klein (name - printed) 3 Apr 2014 (date of issue) Page 1 of 6 Document Rev: 2013_A 28

29 Hurtigstartveiledning EC Declaration of Conformity No: RMD 1044 Rev. S EMC Directive (2004/108/EC) All Models Harmonized Standards: EN :2006, EN :2006 R&TTE Directive (1999/5/EC) All Models with Output Code X Harmonized Standards: EN : V2.1.1 ( ), EN : 2001, EN V ( ) Page 2 of 6 Document Rev: 2013_A 29

30 PED Directive (97/23/EC) EC Declaration of Conformity No: RMD 1044 Rev. S 3051S Series Pressure Transmitters Model 3051S_CA4; 3051S_CD2, 3, 4, 5 (also with P0 & P9 option) Pressure Transmitters QS Certificate of Assessment EC Certificate No CE-HOU-DNV Module H Conformity Assessment Evaluation standards: ANSI / ISA :2004, IEC :1999 All other model 3051S Pressure Transmitters Sound Engineering Practice Transmitter Attachments: Diaphragm Seal Process Flange - Manifold Sound Engineering Practice 3051SF Series Flowmeter Pressure Transmitters Model 3051SF Flowmeter Transmitters (See Table) QS Certificate of Assessment CE-0041-PED-H-RMT USA Module H Conformity Assessment Model/Randge PED Category Group 1 Fluid Group 2 Fluid 3051SFA: 1500# & 2500# All Lines II SEP 3051SFA: Sensor Size 2 150# 6 to 24 Line I SEP 3051SFA: Sensor Size 2 300# 6 to 24 Line II I 3051SFA: Sensor Size 2 600# 6 to 16 Line II I 3051SFA: Sensor Size 2 600# 18 to 24 Line III II 3051SFA: Sensor Size 3 150# 12 to 44 Line II I 3051SFA: Sensor Size 3 150# 46 to 72 Line III II 3051SFA: Sensor Size 3 300# 12 to 72 Line III II 3051SFA: Sensor Size 3 600# 12 to 48 Line III II 3051SFA: Sensor Size 3 600# 60 to 72 Line IV III 3051SFP: 150#, 300#, 600# 1-1/2 I SEP 3051SFP: 300# & 600# 1-1/2 II I 3051SFP: 1-1/2 Threaded & Welded II I Page 3 of 6 Document Rev: 2013_A 30

31 Hurtigstartveiledning EC Declaration of Conformity No: RMD 1044 Rev. S All other model 3051SF Flowmeter Transmitters Sound Engineering Practice ATEX Directive (94/9/EC) Model 3051S Pressure Transmitters and 3051SF Flowmeter Transmitters BAS01ATEX1303X Intrinsic Safety Certificate Equipment Group II, Category 1 G Ex ia IIC T4 Ga Harmonized Standards Used: EN :2012 Other Standards Used: EN :2012 BAS01ATEX3304X Type n Certificate Equipment Group II, Category 3 G Ex na IIC T5 Gc Harmonized Standards Used: EN :2010 Other Standards Used: EN :2012 BAS01ATEX1374X Dust Certificate Equipment Group II, Category 1 D Ex ta IIIC T105 C T C Da Harmonized Standards Used: EN :2009 Other Standards Used: EN :2012 BAS04ATEX0181X Mining Certificate Equipment Group I, Category M1 Ex ia I Ma Harmonized Standards Used: EN :2012 Other Standards Used: EN :2012 Page 4 of 6 Document Rev: 2013_A 31

32 EC Declaration of Conformity No: RMD 1044 Rev. S BAS04ATEX0193U Mining Certificate: Component Equipment Group I, Category M1 Ex ia I Ma Harmonized Standards Used: EN :2012 Other Standards Used: EN :2012 For 3051S transmitters, 300S housings, 3051SFx flowmeters without RTD option: KEMA00ATEX2143X Flameproof Certificate Equipment Group II, Category 1/2 G Ex d IIC T6 T4 Ga/Gb Harmonized Standards: EN :2007, EN :2007 Other Standards Used: EN :2012 For 3051SFx flowmeters with RTD options: KEMA00ATEX2143X Flameproof Certificate Equipment Group II, Category 1/2 G Ex d IIC T5/T6 Ga/Gb Harmonized Standards: EN :2007, EN :2007 Other Standards Used: EN :2006 (A review against EN :2009, which is harmonized, shows no significant changes relevant to this equipment so EN :2006 continues to represent State of the Art ) Page 5 of 6 Document Rev: 2013_A 32

33 Hurtigstartveiledning PED Notified Body EC Declaration of Conformity No: RMD 1044 Rev. S 3051S Series Pressure Transmitters Det Norske Veritas (DNV) [Notified Body Number: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Hovik, Norway 3051SF Series Flowmeter Transmitters Bureau Veritas UK Limited [Notified Body Number: 0041] Parklands 825A, Wilmslow Road, Didsbury Manchester M20 2RE United Kingdom ATEX Notified Bodies for EC Type Examination Certificate DEKRA Certification B.V. [Notified Body Number: 0344] Utrechtseweg 310 Postbus ED Arnhem Netherlands Baseefa [Notified Body Number: 1180] Rockhead Business Park, Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom ATEX Notified Body for Quality Assurance Baseefa [Notified Body Number: 1180] Rockhead Business Park, Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom Page 6 of 6 Document Rev: 2013_A 33

34 EU-samsvarserklæring Nr.: RMD 1044 Rev. S Vi, Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA erklærer under eneansvar at produktet, produsert av Trykktransmittermodeller i 3051S-serien Strømningsmålertransmittermodeller i 3051SF-serien Husmodell 300S Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i EU-direktivene, herunder de siste tilleggene, som fremsatt i vedlagte oversikt. Samsvarserklæringen er basert på anvendelse av de harmoniserte europeiske standardene samt, når det er aktuelt eller påkrevd, et godkjent teknisk kontrollorgan i EU, som fremlagt i vedlagte oversikt. Vice President of Global Quality (arbeidstittel trykte bokstaver) Kelly Klein (navn trykte bokstaver) 3. april 2014 (utstedelsesdato) Side 1 av 6 Dokumentrev.: 2013_A 34

35 Hurtigstartveiledning EMC-direktiv (2004/108/EF) EU-samsvarserklæring Nr.: RMD 1044 Rev. S Alle modeller Harmoniserte standarder: EN :2006, EN :2006 R&TTE-direktivet (1999/5/EF) Alle modeller med Utgangskode X Harmoniserte standarder: EN : V2.1.1 ( ), EN :2001, EN V ( ) Side 2 av 6 Dokumentrev.: 2013_A 35

36 PED-direktiv (97/23/EF) EU-samsvarserklæring Nr.: RMD 1044 Rev. S Trykktransmittere i 3051S-serien Trykktransmittere av modell 3051S_CA4; 3051S_CD2, 3, 4, 5 (også med alternativene P0 og P9) QS-vurderingssertifikat EU-sertifikatnummer CE-HOU-DNV Modul H-samsvarsvurdering Evalueringsstandarder: ANSI / ISA :2004, IEC :1999 Alle andre trykktransmittere av modell 3051S God teknisk praksis Transmittertilbehør: Membrantetning prosessflens manifold God teknisk praksis Strømningsmålertrykktransmittere i 3051SF-serien Strømningsmålertransmittermodellene 3051SF (se tabell) QS-vurderingssertifikat CE-0041-PED-H-RMT USA Modul H-samsvarsvurdering Modell/område PED-kategori Gruppe 1 væske Gruppe 2 væske 3051SFA: 1500# og 2500# Alle linjer II SEP 3051SFA: Sensorstørrelse 2 150# 6" til 24" linje I SEP 3051SFA: Sensorstørrelse 2 300# 6" til 24" linje II I 3051SFA: Sensorstørrelse 2 600# 6" til 16" linje II I 3051SFA: Sensorstørrelse 2 600# 18" til 24" linje III II 3051SFA: Sensorstørrelse 3 150# 12" til 44" linje II I 3051SFA: Sensorstørrelse 3 150# 46" til 72" linje III II 3051SFA: Sensorstørrelse 3 300# 12" til 72" linje III II 3051SFA: Sensorstørrelse 3 600# 12" til 48" linje III II 3051SFA: Sensorstørrelse 3 600# 60" til 72" linje IV III 3051SFP: 150#, 300#, 600# 1-1/2" I SEP 3051SFP: 300# & 600# 1-1/2" II I 3051SFP: 1 1/2 II I Side 3 av 6 Dokumentrev.: 2013_A 36

37 Hurtigstartveiledning EU-samsvarserklæring Nr.: RMD 1044 Rev. S Alle andre strømningsmålertransmittere av modell 3051SF God teknisk praksis ATEX-direktivet (94/9/EF) Trykktransmittermodell 3051S og strømningsmålertransmittermodell 3051SF BAS01ATEX1303X Sertifikat for egensikkerhet Utstyrsgruppe II, kategori 1 G Ex ia IIC T4 Ga Benyttede harmoniserte standarder: EN :2012 Andre benyttede standarder: EN :2012 BAS01ATEX3304X Type n-sertifikat Utstyrsgruppe II, kategori 3 G Ex na IIC T5 Gc Benyttede harmoniserte standarder: EN :2010 Andre benyttede standarder: EN :2012 BAS01ATEX1374X Støvsertifikat Utstyrsgruppe II, kategori 1 D Ex ta IIIC T105 C T C Da Benyttede harmoniserte standarder: EN :2009 Andre benyttede standarder: EN :2012 BAS04ATEX0181X Sertifikat for bergverksdrift Utstyrsgruppe I, kategori M1 Ex ia I Ma Benyttede harmoniserte standarder: EN :2012 Andre benyttede standarder: EN :2012 Side 4 av 6 Dokumentrev.: 2013_A 37

38 EU-samsvarserklæring Nr.: RMD 1044 Rev. S BAS04ATEX0193U Sertifikat for bergverksdrift: Komponent Utstyrsgruppe I, kategori M1 Ex ia I Ma Benyttede harmoniserte standarder: EN :2012 Andre benyttede standarder: EN :2012 For 3051S-transmittere, 300S-hus, 3051SFx-strømningsmålere uten RTD-alternativ: KEMA00ATEX2143X Sertifikat for flammesikkerhet Utstyrsgruppe II, kategori 1/2 G Ex d IIC T6 T4 Ga/Gb Harmoniserte standarder: EN :2007, EN :2007 Andre benyttede standarder: EN :2012 For 3051SFx-strømningsmålere med RTD-alternativ: KEMA00ATEX2143X Sertifikat for flammesikkerhet Utstyrsgruppe II, kategori 1/2 G Ex d IIC T5/T6 Ga/Gb Harmoniserte standarder: EN :2007, EN :2007 Andre benyttede standarder: EN :2006 (En sammenligning med EN :2009, som er harmonisert, viser ingen betydelige endringer som er relevante for dette utstyret. EN :2006 representerer derfor fortsatt State of the Art ) Side 5 av 6 Dokumentrev.: 2013_A 38

39 Hurtigstartveiledning PED-sertifisert teknisk kontrollorgan EU-samsvarserklæring Nr.: RMD 1044 Rev. S Trykktransmittere i 3051S-serien Det Norske Veritas (DNV) [Teknisk kontrollorgannr.: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Høvik, Norge Strømningsmålertransmittere i 3051SF-serien Bureau Veritas UK Limited [Teknisk kontrollorgannr.: 0041] Parklands 825A, Wilmslow Road, Didsbury Manchester M20 2RE Storbritannia ATEX-sertifiserte tekniske kontrollorganer for EU-typeprøvingssertifikater DEKRA Certification B.V. [Teknisk kontrollorgannr.: 0344] Utrechtseweg 310 Postbus ED Arnhem Nederland Baseefa [Teknisk kontrollorganr.: 1180] Rockhead Business Park, Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannia ATEX-sertifisert teknisk kontrollorgan for kvalitetssikring Baseefa [Teknisk kontrollorganr.: 1180] Rockhead Business Park, Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Storbritannia Side 6 av 6 Dokumentrev.: 2013_A 39

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014 Rosemount 0085 rørklemmesensor Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 0085 rørklemmesensor.

Detaljer

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Hurtigstartveiledning FORSIKTIG Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 751 ekstern

Detaljer

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014 Rosemount 0065/0185 sensorenhet Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts sensormodeller 0065

Detaljer

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3.

Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren er lastet på vertssystemene. Se Systemberedskap på side 3. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4101, Rev FA Rosemount 2051 trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Før transmitteren installeres, må du

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien 00825-0310-4801, Rev BA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med avansert HART -diagnostisering Merknad Før transmitteren installeres, må du bekrefte at

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0210-4585, Rev BA Oktober 2014. Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap

Hurtigstartveiledning 00825-0210-4585, Rev BA Oktober 2014. Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap 00825-0210-585, Rev BA Oktober 201 Rosemount 585 Annubar -enhet med flenset Flo-Tap Oktober 201 MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 585 Annubar. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning MERK Denne hurtigstartveiledningen gir grunnleggende retningslinjer for sensormodellene Rosemount

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere 00825-0110-4102, Rev BA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere med WirelessHART -protokoll MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om trådløse

Detaljer

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014 Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll 00825-0110-4088, Rev AC MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 4088 MultiVariable-transmitteren.

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0210-4802, Rev GA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med WirelessHART -protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne veiledningen

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere 00825-0110-4007, Rev CA Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålere med 4 20 ma HART -protokoll (revisjon 5 og 7) Merk Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den

Detaljer

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014 SmartPower -løsninger 00825-0110-4701, Rev BA MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om produktfamilien SmartPower. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Smart trådløs feltkopling

Smart trådløs feltkopling Smart trådløs feltkopling Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Modellinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere 00825-0110-4107, Rev CA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF Series-strømningsmålere med 4 20mA HART-protokoll og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (Rev. 5 og 7) Merk MERK Denne monteringsveiledningen

Detaljer

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Start Trinn 1: Monter transmitteren Trinn 2: Kople til ledningene og kople til strøm Trinn 3: Verifiser taggingen Trinn 4: Verifiser transmitterkonfigurasjonen

Detaljer

Rosemount 214C-sensor. Hurtigstartveiledning , Rev AE April 2017

Rosemount 214C-sensor. Hurtigstartveiledning , Rev AE April 2017 Rosemount 214C-sensor 00825-0410-2654, Rev AE MERKNAD Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts 214C-sensormodeller. Hvis sensoren ble bestilt ferdig montert på en temperaturtermolomme

Detaljer

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014 Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter med HART -protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA Hurtigstartveiledning MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0210-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Forsikre deg om at målerens driftsomgivelser er i

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll

Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll 00825-0110-4774, Rev FA Rosemount 3051 trykktransmitter og Rosemount 3051CF Series strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige

Detaljer

Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter

Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter 00825-0110-4108, Rev AB Rosemount 2088 med valgbar HART-trykktransmitter med 4 20 ma HART-protokoll og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merknader MERK Denne intallasjonsveiledningen

Detaljer

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA

Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA. Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med PROFIBUS PA Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med PROFIBUS PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount-indikator 753R Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Start Oversikt Rosemount 753R med integrert 3051S trykktransmitter Rosemount 753R med

Detaljer

Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll. Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll

Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll. Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051S Series trykktransmitter med HART -protokoll Rosemount 3051S Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med HART -protokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0110-4801, Rev MA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med HART -protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne veiledningen gir

Detaljer

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FT Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn 3: Stille inn bryterne Trinn 4: Kople til

Detaljer

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere 00825-0210-4774, Rev BA Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere med FOUNDATION -fieldbusprotokoll Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige utstyrsdriveren

Detaljer

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FC Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger Trinn 3: Stille inn broer og sette på strøm

Detaljer

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Montere ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere transmitterkonfigurasjonen Produktsertifiseringer

Detaljer

Rosemount 848T FOUNDATION -feltbusstemperaturtransmitter

Rosemount 848T FOUNDATION -feltbusstemperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4697, Rev EA Rosemount 848T FOUNDATION -feltbusstemperaturtransmitter for høy tetthet Enhetsversjon 7 krever ny DD/CFF-versjon Hurtigstartveiledning MERK Denne startveiledningen

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion 00825-0110-4792, Rev. BB Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts kondisjoneringsmåleskive 1495. Du vil ikke

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll

Hurtigstartveiledning , Rev BA November Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0210-4088, Rev BA Rosemount 4088B MultiVariable -transmitter med BSAP/MVS-protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende retningslinjer

Detaljer

Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter

Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter 00825-0110-4803, Rev. CA Rosemount 3051S MultiVariable transmitter Rosemount 3051SF Series Flowmeter MultiVariable transmitter MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om

Detaljer

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013 Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Hurtigstartveiledning MERK MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere

Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere Hurtigstartveiledning 00825-0110-4007, Rev CB Rosemount 3051-trykktransmitter og Rosemount 3051CF-seriens strømningsmålere med 4 20 ma HART -protokoll (revisjon 5 og 7) Merk Før transmitteren installeres,

Detaljer

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Hurtigmonteringsveiledning November 2011 Rosemount 1195 Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Start Trinn 1: Plassering av primærelementet Trinn 2: Orientering av primærelementet Trinn 3:

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0110-4810, Rev FF Rosemount 405 kompakt primærelement MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 405-primærelementet. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start Hurtiginstallasjonsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk intallasjon Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Samsvarserklæring

Detaljer

EU-samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Vi, produsenten, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158, USA erklærer under eneansvar at følgende produkter,

Detaljer

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2010 Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med HART 4

Detaljer

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Hurtigmonteringsveiledning Februar 2004 Rosemount 144 Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Konfigurer transmitteren Trinn 2: Monter transmitteren

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss

Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H-temperaturtransmittere med FOUNDATION -feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA

Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA. Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 3051 Rosemount 3051 trykktransmitter med Profibus-PA Rosemount 3051CF strømningsmålertransmitter med Profibus-PA Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0110-4107, Rev CC Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount-strømningsmåler i 2051CF-serien med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Hurtigstartveiledning

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095 MultiVariable Rosemount 3095 MultiVariable -massestrømningstransmitter med HART -protokoll eller FOUNDATION -feltbussprotokoll Elektronikk i Rosemount 3095 -massestrømningsmåler

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter 00825-0110-4148, Rev EA Rosemount 148 temperaturtransmitter MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 148. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter August 2009 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter Start Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Trinn 3: Referanseinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 3144Ptemperaturtransmittere. FOUNDATION fieldbus-protokoll. Hurtigstartveiledning , Rev CA Januar 2014

Rosemount 3144Ptemperaturtransmittere. FOUNDATION fieldbus-protokoll. Hurtigstartveiledning , Rev CA Januar 2014 Rosemount 3144Ptemperaturtransmittere med FOUNDATION fieldbus-protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0110-4834, Rev CA Hurtigstartveiledning MERK MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende

Detaljer

Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter

Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3051S Rosemount 3051S Series trykktransmitter med avansert HART -diagnostikk Rosemount 3051SF Series strømningsmålertransmitter med avansert HART -diagnostikk Start

Detaljer

Rosemount Volume 1-sensorenhet. Hurtigstartveiledning , Rev CB Mai 2017

Rosemount Volume 1-sensorenhet. Hurtigstartveiledning , Rev CB Mai 2017 Rosemount Volume 1-sensorenhet Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, Rev CB Hurtigstartveiledning MERKNAD Denne hurtigstartveiledningen gir grunnleggende retningslinjer for sensormodellene Rosemount 0068,

Detaljer

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter. Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter. Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter 00825-0110-4803, Rev. DA Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter MERK Denne veiledningen gir grunnleggende informasjon om Rosemount

Detaljer

Smart trådløs THUM -adapter

Smart trådløs THUM -adapter Hurtigmonteringsveiledning Smart trådløs Smart trådløs THUM -adapter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Konfigurasjon på benk Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon

Detaljer

for Micro Motion T-serie-sensorer

for Micro Motion T-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010119, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion T-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20011769, Rev. A Februar 2009 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion Model LFTtransmittere med lav flow Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa,

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet 00825-0210-4841, Rev AA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre til død eller alvorlig personskade

Detaljer

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start

med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Start Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2010 Rosemount 2051 Rosemount 2051 trykktransmitter med HART 4 20 ma og HART 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 2051CF Series strømningsmålertransmitter med HART 4

Detaljer

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010162, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering

Detaljer

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter

Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter 00825-0110-4803, Rev ED Oktober 2016 Rosemount 3051S MultiVariable -transmitter Rosemount 3051SF Series-strømningsmåler MultiVariable-transmitter Oktober 2016 MERKNAD Denne veiledningen gir deg grunnleggende

Detaljer

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juni 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Start Trinn 1: Konfigurere (benkkalibrering) Trinn 2: Stille inn feilmodusbryteren Trinn 3: Montere

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Februar 2014. Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4825, Rev EB Rosemount 248 temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om den trådløse Rosemount

Detaljer

Rosemount 415 brannpumpe

Rosemount 415 brannpumpe Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brannpumpe Rosemount 15 brannpumpe Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 3051 trykktransmitter

Rosemount 3051 trykktransmitter 00825-0110-4001, rev. JA Rosemount 3051 trykktransmitter med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffektsprotokoll Rosemount 3051CF Series strømningsmålertransmitter med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc laveffektsprotokoll

Detaljer

Micro Motion Modell 775

Micro Motion Modell 775 Koplingssupplement P/N MMI-20016038, Rev. AA September 2009 Micro Motion Modell 775 Fabrikkmontert Smart THUM -adapter Innhold THUM-adapter, oversikt........................................... side 3 Monteringsvurderinger............................................

Detaljer

Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive. Hurtigstartveiledning , Rev DC Juli 2014

Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive. Hurtigstartveiledning , Rev DC Juli 2014 Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive 00825-0110-4828, Rev DC MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 1595-kondisjoneringsmåleskiven. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Rosemount 648 trådløs Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer

Detaljer

Rosemount 5400 nivåtransmitter

Rosemount 5400 nivåtransmitter 00825-0610-4026, Rev AA Rosemount 5400 nivåtransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne veiledningen Denne hurtigstartveiledningen gir anvisninger for mekanisk montering av Rosemount

Detaljer

Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter

Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0110-4108, Rev BA Rosemount 2088-, 2090F- og 2090P-trykktransmitter med 4-20 ma HART - og 1-5 Vdc laveffekts HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Hurtigstartveiledning MERK Denne

Detaljer

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon Instruks MI 018-429 Juni 2005 E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner Sikkerhetsinformasjon For sikkerhetsinformasjon på dansk, se nettstedet angitt nedenfor. For sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF-seriens strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF-seriens strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0610-4101, Rev AA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF-seriens strømningsmålertransmitter med FOUNDATION fieldbus-protokoll Før transmitteren installeres, må

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20013050, Rev. A September 2008 ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Merk! For installasjon i eksplosjonsfarlige områder i Europa, se

Detaljer

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start

Rosemount 8800D Series Vortexmåler. Start Hurtigmonteringsveiledning Series Vortexmåler Start Trinn 1: Montere strømningsmåleren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3: Stille inn broer Trinn 4: Kople til ledninger og strøm Trinn 5: Verifisere

Detaljer

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter Hurtigmonteringsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Slutt www.rosemount.com

Detaljer

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere

Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere Hurtigmonteringsveiledning April 2013 Rosemount 2088 og 2090 Rosemount 2088, 2090P og 2090F Trykktransmittere med 4 20 ma HART og 1 5 Vdc HART laveffektsprotokoll Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn

Detaljer

for Micro Motion H-serie-sensorer

for Micro Motion H-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010108, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion H-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0310-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Installering av denne enheten

Detaljer

for Micro Motion F-serie-sensorer

for Micro Motion F-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010097, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion F-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 analog trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn

Detaljer

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok Hurtigmonteringsveiledning 00825-0210-809, Rev DB 85 Annubar med Flange-Lok Rosemount 85 Annubar -enhet med Flange-Lok Start Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning 00825-0110-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning, alternativkode WU Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Juni 2009 Rosemount 3051 Rosemount 3051 Trykktransmitter Omfatter transmitteralternativet TR Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere husrotasjonen Trinn 3:

Detaljer

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-585, Rev AA 585 Annubar med flens Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Montere og kontrollere

Detaljer

Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor)

Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor) Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount 8712/8700-serien Rosemount 8712E system med magnetisk strømningsmåler (transmitter og sensor) Start Trinn 1: Før montering Trinn 2: Håndtering Trinn 3: Montering

Detaljer

Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter. Hurtigstartveiledning , Rev BB Januar 2015

Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter. Hurtigstartveiledning , Rev BB Januar 2015 Rosemount 708 trådløs, akustisk transmitter 00825-0210-4708, Rev BB MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 708. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning September 2005 Rosemount 951 Trykktransmitter for tørrgass Produkteterikkelengertilgjenglig Start Benkkalibrering Ja Nei Konfigurere/Verifisere Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-02, Rev AA 25 Annubar med Pak-Lok Rosemount 25 Annubar -enhet med Pak-Lok Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Hurtigmonteringsveiledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore festehull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Hurtiginstallasjonsveiledning August 2011 Rosemount 1199 Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Start Innledning Forord Generell oversikt håndtering Mekanisk

Detaljer

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere

Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juli 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H Profibus PA-temperaturtransmittere Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere

Detaljer

Rosemount bølgelederradar

Rosemount bølgelederradar 00825-0310-4530, rev. AB Rosemount bølgelederradar Monteringsinstrukser for segmentert sensor ADVARSEL Hvis du ikke følger disse retningslinjene for sikker installering og bruk, kan det føre til alvorlig

Detaljer

Rosemount 5300 nivåtransmitter

Rosemount 5300 nivåtransmitter 00825-0110-4530, Rev GB Rosemount 5300 nivåtransmitter Bølgelederradar 1.0 Om denne veiledningen Denne hurtigstartveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 5300-nivåtransmitteren. I Referansehåndboken

Detaljer

Rosemount 644H temperaturtransmitter

Rosemount 644H temperaturtransmitter Hurtigstartveiledning 00825-0210-4728, Rev BA Juni 2013 Rosemount 644H temperaturtransmitter med 4 20 ma HART-protokoll (revisjon 5 og 7) Merk: Før transmitteren installeres, må du bekrefte at den riktige

Detaljer

for Micro Motion F-serie-sensorer med sertifikat DMT 01 ATEX E 158 X

for Micro Motion F-serie-sensorer med sertifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010184, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion F-serie-sensorer med sertifikat DMT 01 ATEX E 158 X For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk!

Detaljer

Smart Wireless Gateway. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA April 2013

Smart Wireless Gateway. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA April 2013 Smart Wireless Gateway Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev EA Hurtigstartveiledning MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Smart Wireless Gateway. Den gir ikke informasjon

Detaljer

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre 00825-0110-4601, Rev AA Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre Monteringsanvisninger for XC-alternativet Sikkerhetsmeldinger Prosedyrer og anvisninger i dette dokumentet kan kreve spesielle forholdsregler

Detaljer

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0210-4420, Rev FB MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Smart Wireless Gateway. Den gir ikke informasjon om diagnostikk, vedlikehold, service og

Detaljer

Instruks. MI 019-179 Oktober 2005. Strømningsprodukter, sikkerhetsinformasjon

Instruks. MI 019-179 Oktober 2005. Strømningsprodukter, sikkerhetsinformasjon Instruks MI 019-179 Oktober 2005 Strømningsprodukter, sikkerhetsinformasjon MI 019-179 Oktober 2005 Innhold 1. Generelle advarsler... 1 Advarsel vedrørende lokale forhold... 1 ATEX-advarsel... 1 Egensikker-advarsel...

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer