magicolor 2400W Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "magicolor 2400W Brukerveiledning"

Transkript

1 magicolor 2400W Brukerveiledning S B

2 Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer. Varemerker KONICA MINOLTA og KONICA MINOLTA-logoen er varemerker eller registrerte for KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. magicolor er et varemerke eller registrert varemerke for KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. Opphavsrett Opphavsrett 2004 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Med enerett. Dette dokumentet må ikke kopieres, helt eller delvis, og heller ikke overføres til andre medier eller språk, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Merknad KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne veiledningen og på utstyret som er beskrevet i denne, uten ytterligere varsel. Det er gjort store anstrengelser for å sørge for at denne veiledningen ikke inneholder unøyaktigheter eller feil. Imidlertid utsteder ikke KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. noen garanti av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til enhver underforstått garanti for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, med hensyn til denne veiledningen. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. påtar seg ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for feil i denne veiledningen eller for tilfeldige, spesielle eller følgeskader som resultat av at denne veiledningen stilles til disposisjon, eller for bruk av denne veiledningen ved drift av utstyret, eller i forbindelse med utstyrets ytelser når det brukes i tråd med veiledningen.

3 Contents Takk 2 Varemerker 2 Opphavsrett 2 Merknad 2 1 Innledning... 1 Bli kjent med skriveren 2 Plassbehov 2 Skriverens deler 3 Skriveren sett forfra 3 Om kontrollpanelet 4 Om indikatorlampene 4 Statusmeldinger (klarindikatorlampe, feilindikatorlampe) 5 Statusmeldinger (tonerindikatorlamper) 5 Om knappen Roter toner 6 Om knappen Avbryt 6 Gjenoppta en utskriftsjobb etter en feilmelding 6 Avbryte en utskriftsjobb 6 2 Installere programvare...9 Contents i

4 CD-ROM-en Utilities and Documentation 10 Drivere 10 Verktøy 10 Systemkrav 11 Velge standardinnstillinger i driveren 11 Avinstallere skriverdriveren 12 Vise innstillingene i skriverdriveren 12 Windows XP 12 Windows 2000/Me/98SE 13 Bruke skriverdriveren 13 Felles knapper 13 OK 13 Avbryt 13 Bruk 13 Hjelp 13 Easy Set 13 Sideoppsett 14 Skriverbilde 14 Kategorien Oppsett 14 Kategorien Papir 14 Kategorien Kvalitet 15 3 Bruke Statusdisplay...17 Arbeide med Statusdisplay 18 Innledning 18 Åpne Statusdisplay og vise status for rekvisita 18 Endre størrelsen på Statusdisplay-vinduet 18 Bruke Statusdisplay 18 Gjenkjenne Statusdisplay-varsler 19 Komme i gang etter et Statusdisplay-varsel 20 Lukke Statusdisplay 20 4 Bruke papir...21 Papirspesifikasjoner 22 Papirtyper 23 Glatt papir 23 Tykt papir 24 Konvolutter 25 Etiketter 26 Brevhode 27 Postkort 27 Transparenter 28 Glanset 29 Hva er garantert skrivbart område (bildeområde)? 29 Skrivbart område konvolutter 30 Sidemarger 30 ii Contents

5 Legge inn papir 31 Skuff 1 (universalskuff) 31 Legge inn glatt papir 31 Annet utskriftsmateriale 33 Legge inn konvolutter 33 Legge inn etikettark/postkort/tykt papir/transparenter 37 Manuell dobbeltsidig utskrift 39 Hvordan lager jeg dobbeltsidige utskrifter manuelt? 39 Utmatingsskuff 40 Lagre papir 40 5 Skifte forbruksartikler Skifte forbruksartikler 42 Påfylte tonerkassetter 42 Om tonerkassetter 42 Skifte en tonerkassett 45 Skifte trommelkassetten 50 6 Vedlikeholde skriveren Vedlikeholde skriveren 54 Rengjøre skriveren 56 Utvendig 56 Innvendig 57 Rengjøre papirmatevalsen og laserlinsen 57 Lagre skriveren 60 7 Søke etter feil Innledning 62 Forhindre feilmating av papir 63 Forstå papirbanen 64 Indikatormeldinger 64 Feilmeldinger 64 Servicemelding 66 Avklare feilmatet papir 67 Fremgangsmåte for avklaring 68 Løse problemer med feilmating av papir 71 Løse andre problemer 73 Løse problemer med utskriftskvaliteten 76 8 Montere ekstrautstyr Støvdeksel 84 Montere støvdekslet 84 Legge inn papir i skuff 1 med støvdekslet montert 85 A Tillegg Sikkerhetsspesifikasjoner 88 Contents iii

6 Tekniske spesifikasjoner 88 magicolor 2400W skriver 88 Oversikt over forventet levetid for rekvisita 90 Vårt engasjement for miljøvern 90 Hva er et ENERGY STAR-produkt? 90 iv Contents

7 Innledning

8 Bli kjent med skriveren Plassbehov For å sørge for enkel betjening og utskifting av rekvisita samt enkelt vedlikehold, bør det anbefalte plassbehovet som er angitt nedenfor, imøtekommes. 430 mm 341 mm 259 mm 600 mm 31 mm 489 mm 520 mm Skriveren sett forfra Skriveren sett fra siden 2 Bli kjent med skriveren

9 Skriverens deler Påfølgende illustrasjoner viser skriverens deler som det refereres til i hele denne veiledningen, så bruk litt tid på å bli kjent med dem. Skriveren sett forfra 1 Utmatingsskuff Kontrollpanel 3 Frontdeksel 4 Skuff 1 (universalskuff) 3 5 Av-/på-knapp 6 Toppdeksel 7 Overføringsbelteenhet 8 Varmeelement Varmeelementets separatorarmer 7 10 Trommelkassett 11 Karusell med tonerkassetter (inneholder 4 tonerkassetter; C, M, Y og K) USB-port 13 Tonerkassett Bli kjent med skriveren 3

10 Om kontrollpanelet Klarindikatorlampe 2 Feilindikatorlampe 3 Drei toner 4 Tonerindikatorlamper 5 Avbryt Om indikatorlampene Indikatorlampene bruker disse fem ulike typene signaler: Av På Blinker sakte 1 blink annethvert sekund Blinker 1 blink per sekund Blinker hurtig 2 blink per sekund 4 Om kontrollpanelet

11 Statusmeldinger (klarindikatorlampe, feilindikatorlampe) Statusmeldinger inneholder informasjon om statusen til skriveren. Du kan også sjekke statusen til skriveren i Statusdisplay. (Slå opp på Arbeide med Statusdisplay på side 18.) Klarindikato rlampe (grønn) Feilindikator lampe (oransje) Status Handling Av Av Slått av Ingen På Av Klar til å skrive ut Ingen Blinker hurtig Av Varmer opp Ingen Kalibrerer Blinker Av Behandler data Ingen Skriver ut På På Initialiserer (slås på) Ingen Avbryter en utskrift Blinker sakte Av Strømsparingsmodus Ingen På Blinker sakte Trommel må snart skiftes Gjør ny trommelkassett klar På Blinker Trommel må skiftes Skift trommelkassett Statusmeldinger (tonerindikatorlamper) Du kan også sjekke hvor mye toner som er igjen, i Statusdisplay. (Slå opp på Arbeide med Statusdisplay på side 18.) Tonerindikatorlam Status Handling pe (oransje) Blinker sakte Nesten tomt for toner Gjør ny tonerkassett klar På Tomt for toner Skift tonerkassetten Tonerindik atorlampe (oransje) Blinker hurtig Klarindika torlampe (grønn) På Feilindikato rlampe (oransje) Blinker hurtig Status Den installerte tonerkassetten er av en ikke godkjent type Handling Sett inn en tonerkassett fra KONICA MINOLTA Om kontrollpanelet 5

12 Om knappen Roter toner Når du trykker på Roter toner en gang, flyttes tonerkassetten med cyan slik at den kan skiftes. For hver gang du trykker en gang til på denne knappen, flyttes henholdsvis tonerkassetten med sort, gul og magenta slik at de kan skiftes. Om knappen Avbryt Med Avbryt kan du gjøre dette: Gjenoppta en utskriftsjobb etter en feilmelding Avbryter en utskriftsjobb Tilbakestille skriveren etter at en tonerkassett er skiftet Hvis du ønsker detaljert informasjon om hvordan du tilbakestiller skriveren etter at en tonerkassett er skiftet, slår du opp på Skifte en tonerkassett på side 45. Starte med å skrive ut på baksiden av arket ved manuell dobbeltsidig utskrift Hvis du ønsker detaljert informasjon om manuell dobbeltsidig utskrift, slår du opp på Hvordan lager jeg dobbeltsidige utskrifter manuelt? på side 39. Gjenoppta en utskriftsjobb etter en feilmelding Du kan gjenoppta en utskriftsjobb etter at du har rettet disse typene feil: Ikke mer papir i skuffen. Papir med et annet format enn det som ble oppgitt i skriverdriveren, ble matet inn i skriveren. Hvis du ønsker detaljert informasjon om feilmeldinger, slår du opp på Indikatormeldinger på side Sjekk at en av feilene som er nevnt ovenfor, har oppstått. 2 Avklar feilen. 3 Trykk på Avbryt (i mindre enn 5 sekunder). Utskriftsjobben fortsetter. Avbryte en utskriftsjobb Du kan avbryte en utskriftsjobb som behandles. 6 Om kontrollpanelet

13 1 Hold nede Avbryt i mer enn 5 sekunder mens data behandles eller skrives ut (den grønne klarindikatorlampen blinker). 2 Slipp opp Avbryt når begge indikatorlampene tennes. Den aktive utskriftsjobben er nå avbrutt. Om kontrollpanelet 7

14 8 Om kontrollpanelet

15 Installere programvare

16 CD-ROM-en Utilities and Documentation Drivere Drivere Skriverdriver for Windows XP/2000 Skriverdriver for Windows Me/98SE Bruk/fordeler Disse driverne gir deg tilgang til alle funksjonene på skriveren, inkludert etterbehandling og avansert oppsett. Se også Vise innstillingene i skriverdriveren på side 12. Hvis du ønsker detaljert informasjon om hvordan du installerer skriverdriverne, slår du opp i installasjonsveiledningen for magicolor 2400W. Verktøy Verktøy Statusdisplay Bruk/fordeler Fra Statusdisplay kan du sjekke aktuell status for skriveren, slik som rekvisita og informasjon om feil. Hvis du ønsker mer detaljert informasjon, slår du opp på Arbeide med Statusdisplay på side CD-ROM-en Utilities and Documentation

17 Systemkrav PC Celeron 333 MHz eller kraftigere Operativsystem Microsoft Windows XP Home Edition/Professional, Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98SE Ledig plass på harddisken Cirka 128 MB ledig plass på harddisken for skriverdriver og Statusdisplay Cirka 128 MB ledig plass på harddisken for bildebehandling RAM Mer enn det som anbefales for operativsystemet CD-ROM-/DVD-stasjon I/U-grensesnitt USB 2.0-kompatibel port Hvis skriveren er tilkoblet via USB 1.1, er det i noen tilfeller ikke mulig å skrive ut ved 2400 x 600 ppt. Denne skriveren støtter utskrift ved 2400 x 600 dpi med USB 2.0-grensesnitt Denne skriveren kan ikke brukes som en delt skriver. Velge standardinnstillinger i driveren Før du begynner å bruke skriveren anbefaler vi at du kontrollerer/endrer standardinnstillingene i driveren. 1 Velg egenskaper i driveren på denne måten: Windows XP På Start-menyen velger du Skrivere og telefakser slik at mappen Skrivere og telefakser vises. Right-click the KONICA MINOLTA magicolor 2400W printer icon and choose Printing Preferences. Windows 2000 På Start-menyen velger du Innstillinger og deretter Skrivere slik at mappen Skrivere vises. Høyreklikk på skriverikonet KONICA MINOLTA magicolor 2400W, og velg Utskriftsinnstillinger. Systemkrav 11

18 Windows Me/98SE På Start-menyen velger du Innstillinger og deretter Skrivere slik at mappen Skrivere vises. Høyreklikk på skriverikonet KONICA MINOLTA magicolor 2400W, og velg Skriveregenskaper. Velg Skriveregenskaper. 2 Velg kategorien Papir. Velg standardinnstillinger for skriveren, for eksempel standard papirformat du bruker. 3 Klikk på Bruk. 4 Klikk på OK for å gå ut av dialogboksen for egenskaper. Avinstallere skriverdriveren I denne delen får du vite hvordan du avinstallerer skriverdriveren for magicolor 2400W. 1 På Start-menyen velger du Programmer (Windows XP: Alle programmer), KONICA MINOLTA magicolor 2400W Verktøy og til slutt KONICA MINOLTA magicolor 2400W Avinstallering. 2 I avinstalleringsvinduet velger du KONICA MINOLTA magicolor 2400W. Klikk på Avinstaller. 3 Driveren for magicolor 2400W blir avinstallert fra maskinen din. 4 Start datamaskinen på nytt. Vise innstillingene i skriverdriveren Windows XP 1 På Start-menyen velger du Skrivere og telefakser slik at mappen Skrivere og telefakser vises. 2 Høyreklikk på skriverikonet KONICA MINOLTA magicolor 2400W, og velg Utskriftsinnstillinger. 12 Avinstallere skriverdriveren

19 Windows 2000/Me/98SE 1 På Start-menyen velger du Innstillinger og deretter Skrivere slik at mappen Skrivere vises. 2 Vise skriverdriverens innstillinger: Windows 2000 høyreklikk på skriverikonet KONICA MINOLTA magicolor 2400W, og velg Utskriftsinnstillinger. Windows Me/98SE høyreklikk på skriverikonet magicolor 2400W, velg Egenskaper og deretter Skriveregenskaper. Bruke skriverdriveren Felles knapper Knappene som beskrives nedenfor vises i alle kategorier. OK Brukes til å gå ut av dialogboksen Egenskaper og lagre alle endringer. Avbryt Brukes til å gå ut av dialogboksen Egenskaper uten å lagre endringer. Bruk Brukes til å lagre alle endringer uten å gå ut av dialogboksen Egenskaper. Bruk vises ikke i alle versjoner av operativsystemet Windows. Hjelp Brukes til å vise hjelp. Easy Set Brukes til å lagre nåværende innstillinger ved å angi et navn, og trykke på Lagre. Senere kan de lagrede innstillingene velges fra rullegardinlisten. Velg Standard i rullegardinlisten hvis du vil tilbakestille funksjonene i alle kategoriene til de opprinnelige verdiene. Bruke skriverdriveren 13

20 Sideoppsett Merk av for dette alternativet for å vise et eksempel på sideoppsettet i bildeområdet. Skriverbilde Merk av for dette alternativet for å vise et bilde av skriveren i bildeområdet. Kategorien Oppsett I kategorien Oppsett kan du gjøre dette: Skrive ut flere sider i et dokument på samme side (n opp-utskrift) Legge på vannmerke på dokumenter som skrives ut Utforme egendefinerte vannmerker Velge dobbeltsidig utskrift og hefteutskrift Skrive ut en oversikt over manuell dobbeltsidig utskrift Angi antall eksemplarer Slå skriverens sorteringsfunksjon på/av Skrive ut med overlegg Opprette/redigere et overlegg Kategorien Papir I kategorien Papir kan du gjøre dette: Angi formatet til dokumentet Angi egendefinerte papirformater Tilpasse dokumenter for utskrift på et angitt papirformat Velge papirformat for utskriftene Skalere (forstørre/forminske) dokumenter Angi papirets retning Rotere utskriftsbildet 180 grader Angi papirtype Angi papirkilde Endre plasseringen av utskriftsbildet (bildeflytting) 14 Bruke skriverdriveren

21 Kategorien Kvalitet I kategorien Kvalitet kan du gjøre dette: Skifte mellom fargeutskrift og svart/hvitt-utskrift Angi fargetilpasning (bilder, grafikk, tekst) Angi oppløsning for utskriften Kontrollere tonene i et bilde (kontrast) Kontroller mørkheten i et bilde (lysstyrke) Kontroller fargerenheten i et bilde (fargemetning) Kontrollere klarheten i et bilde (skarphet) Bruke skriverdriveren 15

22

23 Bruke Statusdisplay

24 Arbeide med Statusdisplay Innledning Statusdisplay inneholder informasjon om statusen til skriveren (og rekvisita). Her kan du angi ulike innstillinger, for eksempel hvor lang tid det skal gå før energisparing aktiveres på skriveren. Åpne Statusdisplay og vise status for rekvisita Utfør et av følgende trinn for å åpne Statusdisplay: Windows XP fra Start-menyen velger du Alle programmer, deretter KONICA MINOLTA magicolor 2400W Verktøy og til slutt KONICA MINOLTA magicolor 2400W Status. Windows 2000/Me/98SE fra Start-menyen velger du Programmer, deretter KONICA MINOLTA magicolor 2400W Verktøy og til slutt KONICA MINOLTA magicolor 2400W Status. Endre størrelsen på Statusdisplay-vinduet Fra Statusdisplay-menyen velger du Status (Reduser) for å redusere størrelsen på vinduet. Fra Statusdisplay-menyen velger du Status (Utvid) for å forstørre vinduet. Bruke Statusdisplay Når bakgrunnen på bildet av skriveren er grønn, er skriveren i Standby-modus eller en jobb skrives ut på normal måte. Når bakgrunnen på bildet av skriveren er rød, har det oppstått en feil og utskriften har blitt avbrutt. Skriverens status og feilmeldingen vises i dialogboksen til venstre. Dette er funksjonsområdene: Skriverstatus her vises tekstmeldinger som beskriver skriverens aktuelle driftsstatus. Hvordan gjenopprette her får du vite hva du må gjøre for å løse problemer og få skriveren i gang igjen etter feil. Advarselstatus her vises tekstmeldinger som varsler om ulike tilstander, for eksempel at det er lite toner igjen. Skriverstatusbilde hver vises en grafisk fremstilling av skriveren og du får vite hvor problemet har oppstått. Utskriftsstatus her vises statusen til den aktuelle skriverjobben. 18 Arbeide med Statusdisplay

25 Velg meldingsboks her kan du velge hvilke(n) melding(er) du vi ha i forgrunnen når denne spesielle tilstanden inntreffer på skriveren. Velg skriver her kan du velge en av skriverne som vises i Statusdisplay, når flere magicolor 2400W-skrivere er koblet til en enkelt datamaskin. Hvis du merker av for Oppstart, vises Statusdisplay automatisk når datamaskinen starter opp. Skriverinformasjon her kan du sjekke forskjellige typer informasjon, for eksempel antall utskrifter. Rekvisitastatus her vises forbruksstatus (cirka hvor mange prosent som er igjen) for hver tonerkassett. Modusinnstilling her kan du angi dette: Auto-Fortsett: Hvis du merker av for dette alternativet, kan utskrift fortsette selv om papirformatet som er angitt i skriverdriveren, er et annet enn formatet som ligger i papirskuffen. Auto-tonerutskifting: Brukes til å angi om utskrift skal stoppe når det er tomt for toner, eller ikke. Hvis du merker av for dette alternativet, stopper utskrift når det blir tomt for toner og tonerkassetten forflyttes slik at den kan skiftes. Start skriveren på nytt når du har endret innstilling for Auto-tonerutskifting. Energisparing: Brukes til å angi hvor lang tid det skal gå før strømsparingsmodus aktiveres på skriveren. Påslagningstest brukes til å utføre en AIDC-kalibrering (AIDC = Auto-Image Density Control). Utskriftstatusark brukes til å skrive ut en liste over statusmeldinger som angis av indikatorlampene på kontrollpanelet, og en liste over feilmeldinger. Utskriftskonfigurasjonsside brukes til å skrive ut en konfigurasjonsside. Gjenkjenne Statusdisplay-varsler Når Statusdisplay oppdager et utskriftsproblem, skifter ikonet på oppgavelinjen i Windows fra grønt til gult eller rødt, avhengig av hvor alvorlig skriverproblemet er. Gjenkjenne Statusdisplay-varsler 19

26 Komme i gang etter et Statusdisplay-varsel Når Statusdisplay varsler deg om et utskriftsproblem, skal du dobbeltklikke på ikonet på oppgavelinjen i Windows for å åpne Statusdisplay. Da får du se hvilken type feil som har oppstått. Lukke Statusdisplay Du lukker Statusdisplay fra Fil-menyen ved å velge Avslutt. Hvis du klikker på X-knappen i øvre høyre hjørne i Statusdisplay-vinduet for å lukke vinduet, vil Statusdisplay fortsatt være tilgjengelig nede til høyre på oppgavelinjen. Dobbeltklikk på ikonet for å åpne Statusdisplay-vinduet igjen. Vent minst 5 sekunder før du åpner Statusdisplay på nytt etter at den er blitt lukket. 20 Komme i gang etter et Statusdisplay-varsel

27 Bruke papir

28 Papirspesifikasjoner Hvilke papirtyper og -formater kan jeg bruke? Papir Papirformat Tommer Millimeter Glatt A4 8,2 x 11,7 210 x 297 papir A5 5,9 x 8,3 148 x 210 B5 (JIS) 7,2 x 10,1 182 x 257 B5 (ISO) 6,9 x 9,8 176 x 250 Executive 7,25 x 10,5 184 x 267 Folio 8,3 x x 330 Foolscap 8 x ,2 x 330,2 Kai 16 7,3 x 10,2 185 x 260 Legal 8,5 x ,9 x 355,6 Government Legal 8,5 x x 330 Letter 8,5 x ,9 x 279,4 Letter Plus 8,5 x 12,7 215,9 x 322,3 Statement 5,5 x 8,5 140 x 216 UK Quarto 8 x ,2 x 254 Egendefinert, minimum 3,6 x 7,8 92 x 198 Egendefinert, maksimum 8,5 x x 356 A4-transparent 8,2 x 11,7 210 x 297 Letter-transparent 8,5 x ,9 x 279,4 Japansk postkort 3,9 x 5,8 100 x 148 C5-konvolutt 6,4 x x 229 C6-konvolutt 4,5 x 6,4 114 x 162 Størr. 10-konvolutt 4,1 x 9,5 104,1 x 241,3 DL-konvolutt 4,3 x 8,7 110 x 220 Monarch-konvolutt 3,9 x 7,5 99,0 x 190,5 Tykt papir, glanset støttes bare for Letter, A4 eller mindre papirformater. Egendefinert, minimum 3,6 x 7,2 92 x 184 Egendefinert, maksimum 8,5 x 11,7 216 x 297 For egendefinerte formater skal du bruke skriverdriveren til å angi innstillingene innenfor områdene som er vist i tabellen ovenfor. 22 Papirspesifikasjoner

29 Papirtyper Før du kjøper inn større mengder spesialmateriale bør du lage en prøveutskrift med samme type spesialmateriale og kontrollere utskriftskvaliteten. Oppbevar papir og annet materiale på en jevn, vannrett overflate og i originalinnpakningen inntil du skal bruke det. Gå til nettstedet vårt på printer.konicaminolta.com hvis du ønsker en liste over godkjent utskriftsmateriale. Glatt papir Kapasitet Skuff 1 Opptil 200 ark avhengig av papirets tykkelse Retning Forsiden opp Papirtype i Glatt papir driver Tykkelse 60 til 90 g/m² (16 til 24 lb bond) Bruk glatt papir av denne typen: Papir som er egnet for laserskriver for glatt papir, for eksempel standardpapir eller resirkulert papir Note Ikke bruk papirtypene som er oppført nedenfor. Disse kan gi dårlig utskriftskvalitet, feilmating eller skader på skriveren. IKKE bruk glatt papir av denne typen: Papir som er bestrøket med en behandlet overflate (for eksempel karbonpapir, digitalt glanset papir eller farget papir som er behandlet) Gjennomslagspapir med karbonbakside Motivoverføringspapir som ikke er godkjent (for eksempel varmefølsomt papir, varme/trykk-papir og varme/trykk-overføringspapir) Kaldtvann-overføringspapir Papir som er trykksensitivt Papir som er spesielt laget for blekkskrivere (for eksempel superfint papir, glanset papir, glanset film og postkort) Papir som allerede er blitt brukt i en annen skriver, kopimaskin eller faksmaskin Papir som er støvet Papir som er vått (eller fuktig) Papirtyper 23

30 Oppbevar papir ved en relativ fuktighet på 35 til 85 %. Toner fester seg ikke godt til fuktig eller vått papir. Papir som består av flere lag Papir med lim Papir som er falset, brettet, krøllet, preget, bølget eller skrukket Papir som er perforert, hullet eller opprevet Papir som er for glatt, for grovt eller med for mye struktur Papir med forskjellig overflate (ruhet) på for- og bakside Papir som er for tynt eller for tykt Papir som henger sammen på grunn av statisk elektrisitet Papir med folie eller forgylling (for lyssterkt) Papir som er varmefølsomt eller som ikke tåler varmeelementets temperatur (180 C [356 F]) Papir som er uregelmessig formet (ikke rektangulært eller ikke rette vinkler) Papir med lim, teip, binders, stifter, bånd, kroker eller knapper Papir som er syreholdig Annet utskriftsmateriale som ikke er godkjent Tykt papir Papir som er tykkere enn 90 g/m 2 (24 lb bond) betegnes som tykt papir. Test alt tykt papir for å sikre akseptable ytelser, og for å sikre at sidebildet ikke forskyves. Kapasitet Skuff 1 Inntil 50 ark med tykt papir, avhengig av tykkelsen Retning Forsiden opp Papirtype i Tykt papir (91 til 163 g/m 2 [24-90 lb]) driver Tykkelse 91 til 163 g/m² (25 til 43 lb) IKKE bruk tykt papir som er blandet med annet papir i skuffene (fordi det vil føre til feilmating) 24 Papirtyper

31 Konvolutter Skriv ut kun på forsiden (adressesiden). Visse deler av konvolutten består av tre lag med papir; front, bakside og klaff. Hvis det skrives ut på disse områdene, kan det bli blankt eller falmet. Kapasitet Skuff 1 Inntil 10 konvolutter, avhengig av tykkelsen Retning Forsiden opp Papirtype i Konvolutt driver Tykkelse 91 til 163 g/m² (25 til 43 lb) Bruk konvolutter som er vanlige kontorkonvolutter som er godkjent for laserskrivere, med diagonale skjøter, skarp falsing og skarpe kanter, og som har vanlige limklaffer Fordi konvoluttene passerer gjennom de varme rullene, kan det hende at limområdene på klaffen limer seg fast. Hvis du bruker konvolutter med emulsjonsbasert lim, unngår du dette problemet. godkjent for laserskrivere tørre IKKE bruk konvolutter som har klebrig klaff teipforsegling, splittbinders, binders, stifter eller avtrekksremser for lukking gjennomsiktige vinduer for grov overflate materiale som vil smelte, fordampe, forskyve seg, bli misfarget eller avgi farlig damp blitt forhåndsforseglet Papirtyper 25

32 Etiketter Et ark med etiketter består av et overflateark (utskriftsoverflaten), lim og baksidearket: Overflatearket må være ifølge spesifikasjonene for glatt papir. Overflatearkets overflate må dekke hele baksidearket, og det må ikke komme lim ut på overflaten. Du kan skrive ut kontinuerlig på etikettark. Matingen kan imidlertid bli påvirket, avhengig av kvaliteten på utskriftsmaterialet og utskriftsmiljøet. Hvis det oppstår problemer, skal du stoppe kontinuerlig utskrift og mate ett ark om gangen. Formater etikettdataene i programmet du bruker. Prøv å skrive ut dataene på et glatt ark først, for å sjekke plasseringen. Slå opp i dokumentasjonen for programmet hvis du ønsker mer informasjon om utskrift av etiketter. Kapasitet Skuff 1 Inntil 50 etikettark, avhengig av tykkelsen Retning Forsiden opp Papirtype i Etiketter driver Tykkelse 60 til 163 g/m² (16 til 43 lb) Bruk etikettark som er godkjent for laserskrivere IKKE bruk følgende typer etikettark: Ark med etiketter som løsner lett. Etikettark med baksideark som har løsnet eller som har eksponert lim. Etiketter som kan lime seg til varmeelementet slik at de faller av og forårsaker feilmating. Ark som er forhåndsstansede eller perforerte. Ikke bruk OK å bruke Papir med glatt Helsidesetiketter (uskjærte) 26 Papirtyper

33 Brevhode Formater brevhodedata i programmet du bruker. Prøv å skrive ut dataene på et glatt ark først, for å sjekke plasseringen. Kapasitet Skuff 1 Inntil 200 ark, avhengig av format og tykkelse Retning Forsiden opp Papirtype i Brevhode driver Tykkelse 60 til 90 g/m² (16 til 24 lb) Postkort Formater postkortene i programmet du bruker. Prøv å skrive ut dataene på et glatt ark først, for å sjekke plasseringen. Kapasitet Skuff 1 Inntil 50 postkort, avhengig av tykkelse Retning Forsiden opp Papirtype i Postkort driver Tykkelse 60 til 163 g/m² (16 til 43 lb) Bruk postkort som er godkjent for laserskrivere IKKE bruk postkort som er bestrøket laget for blekkskrivere forhåndsskåret eller perforert fortrykt eller flerfarget (kan føre til feilmating av papir) Hvis kortet ikke er flatt, skal du rette det ut før du legger det i skuff 1. Papirtyper 27

34 brettet eller krøllet Transparenter Ikke luft transparenter før du legger dem inn. Det kan føre til statisk elektrisitet som kan gi feil på skriveren. Hvis du berører overflaten på transparentene med fingrene, kan utskriftskvaliteten bli påvirket. Hold papirbanen ren. Transparenter er spesielt sensitive for skitten papirbane. Hvis det er skygge enten øverst eller nederst på transparentene, slår du opp i kapittel 6, Vedlikeholde skriveren. Fjern transparenter fra utmatingsskuffen så snart som mulig for å unngå oppbygging av statisk elektrisitet. Du kan skrive ut kontinuerlig på transparenter. Matingen kan imidlertid bli påvirket, avhengig av kvaliteten på utskriftsmaterialet, mengden statisk elektrisitet og utskriftsmiljøet. Formater informasjonen som skal skrives ut på transparentene, i programmet du bruker. Prøv å skrive ut dataene på et glatt ark først, for å sjekke plasseringen. Hvis det er problemer med matingen når du har en bunke på 50 ark, prøver du å legge inn kun 1 til 10 ark om gangen. Hvis du legger inn et stort antall transparenter om gangen, kan det føre til oppbygging av statisk elektrisitet og dermed mateproblemer Kapasitet Skuff 1 Inntil 50 transparenter, avhengig av tykkelse Retning Forsiden opp Papirtype i driver Transparent 28 Papirtyper

35 Bruk transparenter som er godkjente for laserskrivere IKKE bruk transparenter som har statisk elektrisitet som gjør at de kleber seg sammen er laget for blekkskrivere Glanset Test alt glanset papir for å sikre akseptable ytelser, og for å sikre at sidebildet ikke forskyves. Kapasitet Skuff 1 Inntil 50 glansede ark, avhengig av tykkelse Retning Forsiden opp Papirtype i driver Glanset IKKE bruk glanset som er blandet med annet papir i skuffene (fordi det vil føre til feilmating) laget for blekkskrivere Hva er garantert skrivbart område (bildeområde)? Det skrivbare området på alle papirformater er ut til 4 mm fra kanten av papiret. Hvert papirformat har et spesifikt skrivbart område som er det maksimale området som skriveren kan skrive på, klart og uten forvrengning. Dette området begrenses av både a maskinvare (det fysiske papirformatet og margene som kreves av skriveren) a = 4 mm og programvare (mengden minne som er tilgjengelig til buffer for full side). Det garanterte bildeområdet (skrivbare området) for alle papirformater er arkformatet minus 4 mm fra alle kantene av arket. Hvis du skriver ut i farger på Legal-papir, er bunnmargene 10,4 mm. a a Skrivbart område a Hvis du skriver ut på glanset, er toppmargen 10 mm (0,394"). Papirtyper 29

36 Skrivbart område konvolutter Konvolutter har ikke et garantert bildeområde det varierer med type konvolutt. Konvoluttens utskriftsretning bestemmes av programmet du bruker. Ikke-bildeområde 4 mm Ikke-garantert Garantert område Sidemarger Margene stilles inn i programmet du bruker. Noen programmer lar deg stille inn egendefinerte sideformater og marger, mens andre kun har standard sideformater og marger å velge fra. Hvis du velger et standardformat, kan du miste deler av bildet (pga. begrensninger i bildeområdet). Hvis du kan gi siden egendefinert format i det programmet du bruker, kan du bruke disse formatene for bildeområdet for å oppnå optimale resultater. 30 Papirtyper

37 Legge inn papir Hvordan legger jeg inn papir? Ta ut det øverste og nederste arket fra en pakke med papir. Hold en bunke med cirka 200 ark om gangen, luft bunken for å hindre oppbygging av statisk elektrisitet før du legger den inn i skuffen. Ikke luft transparenter. Note Selv om denne skriveren er utformet for å skrive ut på flere ulike papirtyper, er den ikke beregnet for utskrift utelukkende på én enkelt papirtype, unntatt på glatt papir. Kontinuerlig utskrift på annet papir enn glatt papir (f.eks. konvolutter, etiketter, tykt papir eller transparenter) kan gi dårlig utskriftskvalitet eller redusere levetiden for skriverenheten. Når du legger inn papir, skal du først ta ut papiret som ligger igjen i skuffen. Legg det sammen med det nye papiret, lag rette kanter og legg inn bunken. Ikke bland papir som har ulike typer og formater. Det kan føre til mateproblemer. Skuff 1 (universalskuff) Hvis du ønsker detaljert informasjon om papirtypene og -formatene som kan legges inn i skuff 1, slår du opp på Papirspesifikasjoner på side 22. Legge inn glatt papir 1 Trekk ut skuff 1. Legge inn papir 31

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

magicolor 5430 DL Brukerveiledning

magicolor 5430 DL Brukerveiledning magicolor 5430 DL Brukerveiledning 4138-7743-03S 1800760-032C Varemerker KONICA MINOLTA og KONICA MINOLTA-logoen er varemerker eller registrerte for KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. magicolor er et varemerke

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 13 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Forstå lampene på kontrollpanelet

Forstå lampene på kontrollpanelet Lampene på kontrollpanelet betyr forskjellige ting, avhengig av rekkefølgen. Lamper som er slukket, lyser og/eller blinker indikerer skrivertilstander som skriverstatus, behov for brukertilsyn (for eksempel

Detaljer

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold.

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold. Flytte skriveren Flytte skriveren 1 Hvis du skal flytte skrivere, bør du først ta ut rekvisitaene og fjerne det tilkoblede tilleggsutstyret for å forhindre at skriveren blir skadet. Bruk følgende fremgangsmåte

Detaljer

Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO

Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO Brukerhåndbok (Forkortet versjon) NPD4281-00 NO Om denne manualen Denne manualen er en forkortet versjon av Brukerhåndbok. Se tabellen nedenfor for informasjon om innholdet i Brukerhåndbok og de delene

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med valg av utskriftsmateriale og legger det riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må

Detaljer

magicolor 2430 DL Brukerveiledning

magicolor 2430 DL Brukerveiledning magicolor 2430 DL Brukerveiledning 4139-7743-06S 1800769-032F Vi takker deg Takk for at du investerer i en magicolor 2430 DL. Du har gjort et utmerket valg. Din magicolor 2430 DL er spesielt konstruert

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk:

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk: Hurtigreferanse Bruk 3 Hvilemodusknapp For å Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Knappen for strømsparingsmodus Av Skriverstatus Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. Bli kjent med

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 10 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286

Din bruksanvisning LEXMARK Z35 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267286 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Hurtigreferanse M276 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien

Detaljer

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z55 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z55 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS 8.6 til 9.2 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å gå til

Detaljer

Meldinger om papirstopp

Meldinger om papirstopp Meldinger om papirstopp Fjerne fastkjørt papir 1 I tabellen nedenfor finner du en oversikt over papirstoppmeldingene. Nummeret foran meldingen indikerer hvor papirstoppen er oppstått. Meldinger om papirstopp

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med å velge utskriftsmateriale og legge det riktig inn, kan du unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må du følge

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver

HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer.

Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer. Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Tilordne type/utskuff Konfigurer utskuffer

Detaljer

Presentasjon av skriveren

Presentasjon av skriveren Presentasjon av skriveren Kontrollpanel Papirstopper Frontdeksel Oversikt over skriveren 1 Dupleksenhet (tillegg) 250 arks standardskuff Utskuff og toppdeksel Utløser Ekstra 500 arks skuff Papirfører Lås

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder

Papir som ikke kan brukes. Velge fortrykte skjemaer og brevhoder Utskriftskvaliteten og driftssikkerheten når det gjelder papirmating kan variere etter hvilken type og størrelse du velger for utskriftsmateriale. I dette avsnittet finner du retningslinjer for hver type

Detaljer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Hurtigreferanse LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klikk på Skriv ut på Fil-menyen i programvaren. 2. Velg produktet, og klikk deretter på

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Du kan løse mange problemer med utskriftskvaliteten ved å skifte rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som har nådd slutten på sin tiltenkte levetid. Se om kontrollpanelet viser en melding om en rekvisitakomponent

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift.

Z45 Color Jetprinter. Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1. www.lexmark.com. Skriveroversikt. Generell utskrift. Z45 Color Jetprinter Elektronisk brukerhåndbok for Mac OS X 10.0.3 til 10.1 håndboken 2 Navigere Klikk på kategoriene i vinduet til venstre for å navigere gjennom sidene. Klikk på den blå teksten for å

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett.

Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Innledning Hvorfor er det nødvendig å ha standarder for sideytelse? Sideytelse beskriver anslått antall sider som kan skrives ut med en bestemt blekkassett. Historisk sett, har produsenter av skrivere

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: Flerbruksmateren tar utskriftsmateriale innenfor disse målene:

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: Flerbruksmateren tar utskriftsmateriale innenfor disse målene: Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

magicolor 5440 DL Brukerveiledning

magicolor 5440 DL Brukerveiledning magicolor 5440 DL Brukerveiledning 4138-7747-03S 1800782-032C Varemerker KONICA MINOLTA og KONICA MINOLTA-logoen er varemerker eller registrerte for KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. magicolor er et varemerke

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 16 Veiledning om utskriftskvalitet Blanke eller hvite sider a Ta ut og sett deretter inn igjen bildeenheten eller bildebehandlingssettet. Skriver skriveren fortsatt ut blanke eller hvite sider?

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Rekvisita 1. Tonerkassetter. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Tonerkassetter Rekvisita 1 Advarsel: Du må ikke berøre kassettvalsen som ligger under dekslet. Deksel Skriveren bruker fire separate tonerkassetter, en for hver farge: cyan, magenta, gul og sort. De er

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet

Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet Side 1 av 7 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om kontrollpanelet

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brukerhåndbok for Mac OS X Feilsøking for installering En sjekkliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogramvaren.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 flerfunksjonell fargeskriver Kontrollpanel Tilgjengelige apper kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se brukerhåndboken for mer informasjon om apper og funksjoner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbake til hovedvinduet til

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister

Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Konfig. FB-mater Papirstruktur Tilpassede typer

Detaljer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Hurtigreferanse LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Hurtigreferanse HP Smart Install-installering Produktet inkluderer HP Smart Install-installeringsprogramvare for Windows-operativsystemer. Programvaren bruker USB-kabelen

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

hp LaserJet 1000 Bruk

hp LaserJet 1000 Bruk hp LaserJet 1000 Bruk HP LaserJet 1000 Series-skriver Brukerhåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse av denne håndboken uten at skriftlig

Detaljer

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brukerhåndbok for Windows Feilsøking for installering En kontrolliste for å finne løsninger på vanlige installeringsproblemer. Skriveroversikt

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer