ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 01.01.14-31.12.14"

Transkript

1 VANG ORIENTERINGSLAG ÅRSBERETNING

2 2 Framsida: Vår Hovedløpsvinner Eskil Frøisland i fint driv

3 3 Å R S M Ø T E 2014 SAKSLISTE 1 Åpning Onsdag 25 Februar 2015 kl 2000 Ingeberg skole 2 Konstituering av årsmøtet a) Valg av møteleder b) Valg av referent c) Valg av to til å underskrive protokollen d) Opptelling av fremmøtte stemmeberettigede e) Godkjenning av innkalling 3 Årsberetning Regnskap Neste års kontingent 6 Behandling av innkomne saker 7 Budsjett for Valg 9 Avslutning Det serveres noe å bite i og kaffe!

4 4 VANG ORIENTERINGSLAG ÅRSBERETNING INNHOLD: 1 STYRETS SAMMENSETNING 2 ANDRE TILLITSVALGTE 3 MØTER OG TILSTELNINGER 4 ORGANISASJONSOVERSIKT 5 MEDLEMSOVERSIKT 6 REPRESENTASJON 7 KURS OG MØTER 8 REKRUTTARBEID 9 TEKNISK KOMITE 10 TRENINGSKOMITEEN 11 ARRANGEMENTER 12 TURTRAVER N 13 INFORMASJON 14 DUGNADER 15 IDRETTSLIG OVERSIKT 16 STYRETS KOMMENTAR 17 MATERIELLOVERSIKT 18 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015

5 5 1 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Jan Ola Pedersen (Til Årsmøte 2014) Kasserer: Magne Smeland (Til Årsmøte 2015) Sekretær: Yngvild Malmo (Til Årsmøte 2015) Leder teknisk komite: Pål Stenberg (Til Årsmøte 2014) Leder treningskomite: Henrik Bleken Rud (Til Årsmøte 2014) 2 ANDRE TILLITSVALGTE Teknisk komite: Treningskomite: Rekruttkomite: Valgkomite: Revisorer: Materialvorvalter: Internettansvarlig: Pål Stenberg (leder) Knut Skjeset Henrik Bleken Rud (leder) Leder av rekruttkomiteen Henning Jordheim Sidsel Merete Buraas Tone Bleken Rud Trond Pedersen Asbjørn Røsbak Thomas Martinsen Øivind Frøisland (leder) Anders Skjeset Mona Sveen Anders Skjeset Olav Høiås Knut Skjeset Styret 3 INTERNE MØTER OG TILSTELNINGER * Årsmøte: 1 * Styremøter: 2 * Klubbmesterskap: 1 * Hyggekveld/Kickoff: 1 (Ingeberg skole i april)

6 4 ORGANISASJONSOVERSIKT Vi har avholdt 2 styremøter i 2014 I tillegg har styret hatt samtaler på løp og telefon Mange saker har blitt behandlet via mail Styret har hyppig kontakt, så samarbeidet har fungert bra Av saker som er behandlet kan nevnes: VM i skiorientering 2015 Sesongopplegg 2014 Myrtrampen/Myrsprinten 2014 Kjøregodtgjørelse for representasjon Vurdert nye kartprosjekter Klubbtur 5 MEDLEMSOVERSIKT år 6-12 år år år 26 -eldre Sum Kvinner Menn Sum REPRESENTASJON KRETSTING 2014 ÅRSMØTE MJØS-O HOVEDKOMITEEN FOR WC OG VM I SKIO ØKONOMIKOMITEEN FOR WC OG VM I SKIO LØYPELEGGERTEAM FOR WC OG VM I SKIO Jan Ola Pedersen Stein arne Negård Øivind Frøisland Anders Skjeset Jan Ola Pedersen

7 7 7 KURS OG MØTER Rekruttsamling NOF: Håkon Dåsnes Anders Skjeset Henrik Bleken Rud Tone Bleken Rud 8 REKRUTTARBEID Det har ikke vært avholdt ordinære rekruttkurs i 2014 Instruksjon var bakt inn i de ordinære torsdagstreningene Her var det tilbud for alle nye o-løpere og for de som hadde vært med litt tidligere De første kveldene var oppmøte bra og vi hadde ca 30 nye o-løpere innom treningene våre Treningsløp på Ilseng 1 mai og Finn Fram Dag i Imerslundmarka (O-Sportens dag) hadde ca 60 og 70 deltakere Det viser seg at det er vanskelig å opprettholde deltakelsen utover sesongen når andre aktiviteter kommer i gang for fullt Erfaringene i 2014 var også at mange syntes det ble litt ensformig og for lett med alle treninger fra et sted på våren Vang OL droppet også i 2014 skolesprinten Stein Arne var tilstede og hjalp Ingeberg skole med opplegg Ellers så tok mange skoleklasser i bruk tilbudet om Urbane turposter 9 TEKNISK KOMITE Det har ikke vært avholdt formelle møter i komitéen i Det er utbetalt spillemidler ca kr for Gåsbu-kartet i Det har ikke vært utarbeidet nye eller revidert gamle kart i Materiell; Det ble ikke kjøpt inn materiell/utstyr av betydning

8 8 10 TRENINGSKOMITE Det ble i 2014 ikke arrangert tradisjonelle treningsløp som tidligere år Våren 2014 ble det satt ut 40 merkede trepåler i Imerslundmarka Disse ble benyttet i treningssammenheng i stedet for å henge ut poster hver uke Dette fungerte bra og lettet arbeidet med å arrangere treninger betraktelig Fast oppmøtested har vært gapahuken, et område som er spesielt godt egnet for nybegynnere samtidig som det også byr på utfordringer for de mer garva Etter ferien ble treningen flyttet til Gåsbu Vårsesongen startet meget bra med veldig stor deltakelse og mange nye ansikter Selv om det dabbet av litt utover sommeren, så har det alt i alt vært en merkbar økning i oppmøte på treninger sammenlignet med tidligere år Jan Ola tok ansvaret for treningsopplegget på vårparten Anders tok over utover i sesongen I tillegg har vi hatt god hjelp av andre løpere fra klubben på treningene Årets opplegg vil bli evaluert og videreutviklet før 2015-sesongen, mulig vi bytter terreng litt tidligere Når det gjelder terminfestede løp var det en liten økning i antall starter I 2014 bidro 59 ulike løpere til totalt 417 starter Dette var en liten økning fra forrige år Selv om noen falt fra i forhold til 2013, var det spesielt gledelig med 22 nye løpere på startstreken i 2014 Stein Arne Negård hadde som de foregående årene flest løp, i år landet antall konkurranser på 51 Det er også gledelig å se at noen av våre yngre løpere har vært aktive skiorienteringsløpere i 2014 Blant andre har Eskil, Heidi og Ole Johan deltatt i flere konkurranser slik at det har vært en høyere aktivitet på denne fronten enn på lenge Totalt var det 36 starter fordelt på 9 utøvere

9 9 Vang OL har gjennomført innetrening på Lunden skole vinteren ARRANGEMENTER I 2014 startet vi med å arrangere WC i skiorientering på Gåsbu Dette var et samarbeid med Løten, Hamar og Nordmarka Arrangementet 18 og 19 januar var også Prøve VM for VM i skiorientering på Budor i 2015 Det var mange nasjoner som fikk prøvd seg rundt Gåsbu og løypenettet vi laget ble mye brukt i etterkant av arrangementet og fikk mye omtale i avisa I 2014 arrangert vi Myrsprinten på Ilseng 24 Mai Løpet skulle egentlig gått på Ridabu, men kolliderte med andre store arrangementer i nærområdet denne helga Ca 120 løpere fikk en fin tur i nydelig terreng på Ilseng med Håkon Dåsnes og Knut Jetlund som løypeleggere Løpsleder var Pål Stenberg Myrtrampen ble arrangert fra St Olav 16 August med Knut Jetlund og Håkon Dåsnes som løypeleggere og Pål Stenberg og Anders Skjeset som løpsledere, I alt ca 120 løpere fikk prøvd seg på fine løyper i real villmark Det ser ikke ut til at villmarksterreng slår til hos den yngre garde Det var ca 30 unger som prøvde seg på Råtassopplegget Vi arrangerte Moelven-Cup på Natterudstilen 20 september Lisbeth Halvorsen var løypelegger Jan Ola Pedersen mfl var løpsledere Det er nok siste gangen vi tar arrangement på andre sine kart Det var mye jobb med oppretting i forkant av løpet Det er best å arrngere der en kjent og kjenner kvaliteten på kartet Vang har i 2014 også arrangert Nattkøpp på Gåsbu med 21 løpere Løypelegger Kenneth Bilstad Vi arrangerte 21 desember Nisseo-løp i Imerslundmarka med 76 påmeldte løpere Løypelegger her var også Kenneth Bilstad Vi arrangerte 4 Bedriftsløp i 2014 Det var i Imerslundmarka 6 og 13 mai for henholdsvis BDO Aktiva og Telenor/Nestle Vi arrangerte for

10 10 IF på Gåsbu 17 juni og Byggmakker 16 september Også det på Gåsbu Løypeleggere var Erik Lundgård, Knut Skjeset, Vegard Urseth og Kenneth Bilstad Vang OL har også arerangert Finn Fram dag i Imerslundmarka og Klubbmesterskap på Gåsbu 12 TURTRAVER N Turtraver n er et felles turorienteringsopplegg for Hamar OK og Vang OL Lagenes tur-o-ansvarlige har i 2014 vært Randi Aas Fjæstad og Knut Fjæstad for Hamar OK og Ole Nashoug for Vang OL Det er benyttet samme opplegg som i fjor I tillegg har det vært mulig å registrere seg og delta via Internett, uten at vi har oversikt over hvor mange dette dreier seg om Benyttede kart: Furuberget og Frøbergsberget (Hamar OK), Imerslundmarka, Gåsbu, Ilseng og Brumundkampen (Vang OL) Det er satt ut 60 poster Vårpostene ute fra 28april til20juli, høstpostene ute fra 28juli til 28september Etter ønske fra flere deltagere har vi i år latt vårpostene på Gåsbu henge ute også i høstsesongen Salgssteder har vært Gåsbu kiosk, HHT-butikken, 2 sportsforretninger i Hamar ( G-Sport Sentrum og G-Sport Maxi ) og Sport 1 Olrud Prisene for konvolutter var kr180,- og for ekstra klippekort kr25,-, begge som i fjor Det ble til sammen solgt 234 konvolutter og 60 ekstra kort Det er 20 færre konvolutter og 1 færre kort enn i fjor Det ble innsendt 114 kort, 16 flere enn i fjor, hvorav 9 fra nye deltagere Eldste registrerte deltager i år var 92 år og yngste 4 år Det ble arrangert hyggekveld på Mammuthus den 16 okt med 41 deltagere (+ arrangører) Det var servering av kringle, kaffe og saft

11 11 Årets poster ble gjennomgått med bilder og kommentarer fra deltagere og arrangører Det var mange konstruktive kommentarer, som arrangørene tar med seg til neste år Alle fremmøtte deltagere fikk diplom, og det ble delt ut merker og plaketter Begge Hamar-avisene har stort sett vært positive til å ta inn infonotiser og artikler før sesong/-åpning og avslutning, men ingen møtte på hyggekvelden Årets overskudd ble fordelt på klubbene med kr til hver Vi observerer fortsatt et synkende antall deltagere de siste tre årene, uten at vi finner noen god forklaring Noe av årsaken kan være økende tilbud av andre friluftsaktiviteter i området Hamar og Vang INFORMASJON Viktig informasjon til klubbens medlemmer blir sendt på e-post I tillegg blir mye lagt ut på klubbens Facebookside (https://wwwfacebookcom/pages/vang-ol/ ) Facebook blir også brukt til å legge ut info om løp som klubben arrangerer og som klubbens medlemmer deltar i Vang OL har også en egen internettside wwwvangolno som brukes til mer fast informasjon som oversikt over klubbens styre, oversikt over treningsløp osv I 2014 har klubben hatt opplegg for å kunne registrere turorientering på internett

12 12 14 DUGNADER Dugnadsarbeid i Vang OL er å biddra på egne arrangementer som Bedriftsløp, Moelven-Cup, Myrtampen, Myrsprinten, treninger og Nattkøpp I 2014 ble den største dugnaden gjennomføringen av Verdenscup i skiorientering Her bidro våre medlemmer veldig bra sammenlignet med våre medarrangører Vi kan være stolt av den innsatsen som ble lagt ned på Gåsbu Utover egne arrangement bidrar vi med en matstasjon på Stenfjellrunden Vang OL har god øknonomi og har ikke behov for inntekstbringende dugnader utover egne arrangementer 15 IDRETTSLIG OVERSIKT Løperoversikt fotorientering 2014 Nr Navn Løp 1 Negård Stein Arne 51 2 Sveen Fredrik 28 3 Skjeset Knut 27 4 Frøisland Eskil 26 5 Frøisland Anne 19 Pedersen Jan Ola 18 7 Wiest Heidi T 16 Bilstad Kenneth 15 9 Frøisland Øyvind 12 Skjeset Anders 12 Bråten Ole Johan Frøisland Kjerst 10 Stenberg Pål 10 Gjessing Ingvild Ulveseth Kristin 9 Wiest Stig 9

13 17 Høiås Olav 8 18 Gråv Roger 7 19 Vold Per 6 Ross Ebba D 6 Dalsrud, Teith Kyrre 6 Smeland Magne 6 Diesen, Emilie 6 Mykleset Julie 6 25 Malmo Yngvild 5 Melgalvis Kasper 5 27 Skjeset Gunvor 4 Gråv Lisbeth 4 Mykleset Tuva 4 Dåsnes Emma 4 Dåsnes Ola 4 32 Bjørnbekk-Dalsrud Mira 3 Stenberg Mari S 3 Wiest Rita 3 Rud, Henrik Bleken 3 Rud, Tone Bleken 3 Buraas Benjamin 3 Lundgård Erik 3 Buraas Tor Kr 3 40 Mykleset Mona 2 Dåsnes Håkon 2 Halvorsen Monica 2 Rud Mina Bleken 2 Johansen Magne 2 Johansen Syverin 2 Johansen Oskar 2 Vold Unni F 2 48 Rud Maren Bleken 1 Dalby Oddvar 1 Melby Njaal E 1 Løvseth Kristian 1 Jordheim Eskil M 1 Jordheim Eline M 1 13

14 14 Nashoug Ole 1 Løvseth Håkon 1 Jetlund Ragnhild 1 Jordheim Henning 1 Jetlund Knut 1 Elverhøi Benjamin 1 59 løpere med 417 starter Antall løpere Antall starter SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM

15 15 SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM SUM Skiorientering 2014 Nr Navn Løp 1 Frøisland Eskil 8 Wiest, Heidi T 8 3 Bråten Ole Johan 5 4 Frøisland, Øivind 4 Wiest, Stig 4 6 Melby, Njaal E 2 Negård, Stein Arne 2 Jetlund, Knut 2 9 Frøisland, Anne 1 9 løpere med 36 starter Treningsløp 2014 Det ble ikke arrangert treningsløp i egen regi hver torsdag Som beskrevet i årsberetningen ble det arrangert treninger i stedet

16 16 Idrettslige prestasjoner gjennom året Skiorientering 2014: Hovedløpet: H14: 1 Eskil Frøisland 10 Ole Johan Bråten D15: 2 Heidi Theres Wiest Fotorientering 2014 Hovedløpet Sprint: H14: 8 Eskil Frøisland 37 Fredrik Sveen 70 Ole Johan Bråten Lang: H14: 20 Eskil Frøisland 39 Fredrik Sveen Veteran-VM i Brasil: Sprint: H65: 5 Knut Skjeset Lang: H65: 8 Knut Skjeset Veteran-NM Mellom: H40: 2 Kenneth Bilstad H45: 2 Jan Ola Pedersen Langdistanse: H40: 2 Kenneth Bilstad H45: 1 Jan Ola Pedersen H70: 3 Olav Høiås KM Natt: D15-16: 1 Heidi T Wiest H15-16: 1 Fredrik Sveen H45: 2 Stein Arne Negård Sprint: H13-14: 2 Ole Johan Bråten

17 17 H Eskil Frøisland D21: 3 Kristin Ulveseth H21: 2 Stein Arne Negård Mellomdistanse: H65: 1 Knut Skjeset H65: 3 Ole Nashoug H13-14: 2 Ole Johan Bråten H21: 2 Jan Ola Pedersen D35: 2 Lisbeth Gråv H45: 3 Øivind Frøisland Langdistanse: H 45: 1 Øivind Frøisland D15-16: 3 Heidi T Wiest H13-14: 3 Eskil Frøisland H50: 3 Stein Arne Negård Stafett: H17: 3 Vang (Jan Ola, Anders, Kenneth) H120: 2 Vang (Øivind, Stig, Stein Arne) D17: 2 Vang (Ingvild, Lisbeth, Yngvild) H13-16: 3 Vang (Heidi, Fredrik, Even Lindaas (Elverum)) Klubbmesterskap C-åpen: 1 Torbjørn Ross 31:25 D13-16: 1 Heidi Therese Wiest 25:13 2 Ebba Dromsrud Ross 52:50 D35: 1 Ingvild Gjessing 37:28 2 Tone Bleken Rud 38:45 D45: 1 Rita Wiest 53:22

18 18 H13-16: 1 Eskil Frøisland 34:50 2 Ole Johan Bråten 43:04 3 Fredrik Sveen 50:45 H21: 1 Anders Skjeset 44:23 2 Øivind Frøisland 51:00 H35: 1 Henrik Bleken Rud 44:22 H45: 1 Stein Arne Negård 38:49 Stig Wiest Disk H65: 1 Knut Skjeset 23:50 2 Olav Høiås 28:52 3 Magne Smeland 29:26 4 Ole Nashoug 40:17 N-åpen: Peder Bilstad Maren Bleken Rud Mina Bleken Rud Anne Frøisland Eline Jordheim Malmo Eskil Jordheim Malmo

19 19 16 STYRETS KOMMENTAR Styret vil gratulere Eskil Frøisland med gull i Hovedløpet i skiorientering 2014 Han tok gull i klasse H14 Heidi Therese Wiest fulgte godt opp med sølv i D15 Utover sesongen fulgte Vang sine løpere opp med gode resultater både i Hovedløpet i fot-orientering og Veteran NM Vi fikk også flere medaljer i KM-løp Fortsatt troner Stein Arne suverent på topp over antall løp, men mange yngre hadde også flere løp i 2014 en i 2013 Det lover godt Vi har ingen statistikk på deltakelse på våre klubbtreninger, men tendensen er nok at deltakelsen har økt en del fra 2013 Treningene i mai hadde jevnt over ca 40 deltakere I Juni og etter ferien falt deltakerantallet til Noen av dem som deltok var veldig ynge, men koste seg med å finne poster nær samlingsplass Det store arrangementet i 2014 var WC i skiorientering på Gåsbu i Januar Dette var Prøve-VM for Verdensmesterskapet som vi i skrivende stund har lagt bak oss WC ble et velykket arrangement med god dugnadsinnsats fra våre medlemmer Det er artig å arrangere løp med så mange nasjoner på plass Det blir en annen atmosfære når vinneren heter Lamov og ikke Dæhlie Det gjenstår å se om WC i 2014 og VM 2015 bringer med økonomisk gevinst eller om vi sitter igjen med kun spennende og artige dager Vårt tidligere Flaggskip Myrtrampen har hatt kraftig nedgang i antall deltakere de siste årene Tidligere kunne det være 400 løpere og lenge lå det stabilt på ca 250 løpere I år hadde vi kun 120 startende på St Olav I tillegg hadde vi ca 30 unge med på Råtassopplegg Myrsprinten hadde for noen år siden også løpere I år var deltakelsen på ca 120 Det ene løpet gikk på våren i nærterreng, det andre på høsten i villmarksterreng uten at terrenget hadde noen betydning Vi må nok sette oss ned å se hva vi kan gjøre for løfte vår to viktgste arrangement Det er betenkelig når et helgeløp med stor arrangøraparat trekker 120 mens et bedriftsløp midt i uka trekker 220 løpere i godt voksen alder!

20 Vi har relativ høy aktivitet i forhold til klubbens deltakelse på løp Noe som gjør at noen få får stor belastning Vi prøver å rekruttere nye folk til å ta viktige roller i våre arrangement og hadde for året bla En ny løypeleggerduo Sjøl om begge to har lagt løyper tidligere Torsdagstreningen ble gjennomført med få arrangører i år og mange slapp derfor unna å arrangere treningsløp I 2015 må vi nok dele litt mer på arbeidsoppgavene i forbindelse med treninger og vi må sette fokus på å lære opp nye folk i OCAD og ETIMING 20 Vår infoflyt har nå blitt rutet over på Facebook takket være Stein Arne Negård Det er fortsatt mange medlemmer som ikke er medlem her, så det er viktig at sentral info ligger på vår ofisielle hjemmeside Men dessverre har ikke styret klart å være helt oppdatert her Det som er viktig informasjon som kontaktinfo og lignende er oppdatert og aktivitetskalendere skal være oppdatert nå og vi har som mål at alle våre aktiviteter skal ligge der Hjemmesiden er en plass hvor alle kan hente info om kontakt, treninger, løp, kart, turorientering osv Reportasjer fra løp og lignende blir nok fortsatt bare unntaksvis Vang OL har veldig god økonomi og ordningen med fri startkontigent og støtte til ungdommer som vil ut på tur vil vedvare I tillegg har vi også innført ordning med at foreldre/ledere som skal representere Vang OL på møter og kurs vil få refundert kjøregodgjørelse med 3 kr pr km I 2014 fikk vi utbetalt Tippemidler for kart over Gåsbu på kr Dette medførte at vi 2014 kan legge fram et overskudd på kr og vi har en kapital på kr Vi har et godt grunnlag for oppstart av nye kartprosjekter og satsing på unge løpere og rekrutter I 2014 ble det ikke gitt ut noen nye kart Det ble igangsatt nytt kart over Ridabu sør Dette ble ikke sluttført Vi har foretatt en del revisjoner i Imerslundmarka og på Ilseng Vi må se på behov for nye kartprosjekter i framtiden Kanskje er trenden slik at vi må satse på flere gode kart nede i bygda framfor kart innenfor Gåsbu Vi håper på et godt orienteringsår i 2015, med god deltakelse og gode resultater

21 21 17 MATERIELLOVERSIKT pr DIVERSE UTSTYR: Data: Ocad 10 for Windows (JOP) Data: Ocad lisens for løypelegging Data: Medlemskartotek Safir Data ver 70 (MS) Data: Ekstern harddisk Data: Regnskap Safir Data ver 70 (MS) Data: Fargelaserskriver (JOP) EKT-utstyr: Løperbrikker EKT-utstyr: Skolebrikker EKT-utstyr: Strikker til løperbrikke EKT-utstyr: Postenheter EKT-utstyr: Startenheter EKT-utstyr: Målenheter EKT-utstyr: Mini-timerecorder EKT-utstyr: Time-recorder RTR2, startklokke, bærbar PC (andel i EKT-pool) Extreme o-trøyer Løpsdress, knekort bukse Løpsdress, lang bukse Løpsdress, overdel m/kort arm Løpsdress, overdel m/lang arm O-legger Overtrekksbukse, uforet, ny type Overtrekksjakke, uforet, ny type Overtrekksbukse, uforet, gammel type Overtrekksjakke, uforet, gammel type Tights, kort Tights, lang Trainer Extreme bukser, foret Trainer Extreme bukser, uforet T-trøyer i o-lagets farger Finlandshetter NM-gensere, ski-o 2004 NM-luer, ski-o stk 3 stk 27 stk 27 stk 25 stk 48 stk 3 stk 2 stk 3 stk 14 stk 14 stk 5 stk 14 stk 16 stk 3 par 10 stk 7 stk 10 stk 2 stk 9 stk 10 stk 2 stk 6 stk 96 stk 4 stk 10 stk 20 stk

22 Buff 4 stk Premier: Magnorglass Myrsprinten 6 stk Premier: Magnorglass Myrtrampen 2 stk Premier: Termos 27 stk Diverse premier ca 100 stk Postbukker 25 stk Postskjermer 160 stk Skjermer ski-o-jeger n 12 stk Plastlommer til kart, A4, A3 + div 1300 stk Refleksstaver 25 stk Barneparkutstyr (leker) i kasse Flip-over til start Megafon (ropert) Rull m/2500 m snor for snorløype Jerrykanner Saftcontainer Vannkanner Lagstelt: Tunneltelt Hustelt Gamelt telt Hodelykt m/batterivest 7 amp Hodelykt u/batterivest 4,5 amp + batteri og lader Innebandykøller Treningsstrikker Ski-o-brett Koffert med instruksjonsmateriell Kompass Ledningstrommel, el Diverse førstehjelpsutstyr Presenning 22 2 stk 6 stk 7 stk 2 stk 12 stk 2 stk 4 stk 27 stk

23 23 Digitale kartdata Område Type kart Ajour Gåsbu Konkurransekart 2012 Måsætra Tørbustilen Konkurransekart 2008 Ridabu Sprintkart 2012 Lunden Sprintkart 2011 Ilseng Konkurransekart 2011 Ingeberg Sprintkart Sprint/konkurransekart 2010 Imerslundmarka Treningskart 2011 Haugsæter Kveåa Konkurransekart 2010 Brumundkampen Konkurransekart 2004 Gåsbu Konkurransekart 2001 Hjellum Instruksjonskart 2005 Ingeberg Treningskart 2008 Greftenmoen Treningskart 2008 Nashaug Instruksjonskart 2005 Bringbu Instruksjonskart 2005

24 24 18 REGNSKAP 2014/BUDSJETT 2015 Kod e Tekst Budsjett 2015 Resultat INNTEKTER Inntekter Utgifter Budsjet t Medlemsinntekter Medlemskontingent Tilskudd, kontingenter,avgiftr Tilskudd - diverse Offentlige tilskudd 3210 Statlige tilskudd Kommunale tilskudd Stevne- og aktivitetsinntekter Myrtrampen/Myrsprinten Mjøs-O Ski-OWC Ski-O WM Bedriftsløp Nattløp Sprintcup 3386 Nisse O-løp Tilbakebetaling startkont for LEIEINNTEKTER 35 Salgsinntekter Materiell og utstyr Salg av treningstøy Turorientering Salg av EKT Inntektsbringende tiltak 3610 Lotteri,bingo,basar ol 37 Reklame-/annonse-/sponsoravt 39 Andre inntekter Gaver og bidrag Udefinert inntekt 3912 Grasrotandelen

25 25 SUM INNTEKTER STEVNE- OG AKTIVITETSUTGIFTER 40 Deltakelse i andres stevner Stevner/mesterskap Hed/Opp Stevner/mesterskap andre kretser Mjøs-O Nattløp Ski-O Utgifter egne stevner/arrang Myrtrampen/Myrsprinten Nisse O-løp Kretsstevner/-mesterskap 4130 Nasjonale stevner/-mesterskap 4135 Ski-O Egne arrangement Ski-O WC Ski-O VM Aries cup 4170 Helse og sosial Utg trening og instruksjon Trening- og instruksjonstiltak Samlinger Utg utdanning og kurs 5 ADMINISTRASJON, MØTER OG MARKEDSFØRING 52 Administrasjonsutgifter Styrets møteutgifter Komiteers møteutgifter Administrasjonsutgifter Lisenser Porto Rekvisita Forsikringer Informasjon 5310 Håndbøker/publikasjoner Medlems/meldingsblad Årbok/Årsberetning

26 ANLEGG/MASKINER, DRIFT OG INVESTERING 61 Investering i bane/anlegg Investering i nye kart KONTORUTSTYR Karttegneutstyr Drift av bane/anlegg 6610 Drift fargelaser Løpsmateriell EKT Elektronisk utstyr 6650 Oppgradering/drift hjemmeside TILSKUDD, KONTINGENTER OG AVGIFTER, UTGIFTER INNTEKTSBRINGENDE TILTAK 72 Kontingenter/avg til idrorg Kontingent/avgift NOF Kontingent/avgift til krets Kontingent/avgift Brønnøysund Salgsutgifter 7540 Kiosksalg 7550 Innkjøp av treningstøy Utgifter innteksbring tiltak 77 Utg reklame/annonse/sponsor 7710 Reklame-og annonseutgifter SUM DRIFTSKOSTNADER D R I F T S R E S U L T A T FINANSINNTEKTER/- UTGIFTER 80 Finansinntekter

27 Renteinntekter Finansutgifter SUM FINANSINNTEKTER/- UTGIFTER ÅRSOVERSKUDD Balanse 1 EIENDELER 10 Kontanter, bank, postgiro Sum bankinnskudd Foreningskonto Sparekonto Kartprosjekt Skattetrekk ,00 SUM EIENDELER Kr Sum bankinnskudd Foreningskonto Sparekonto Kartprosjekt Beholdning pr Beholdning pr

Årsmelding for Løten O-lag 2012

Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 04.02.2012 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2012 Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2012 LØTEN O-LAG

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA

ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA ÅRSMØTE FOR 2014 28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsmelding 4. Regnskap 2014 5. Innkomne forslag

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2010

Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmelding for Løten O-lag 2010 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg onsdag 02.02.2011 kl. 19.00 Samling i Danmark våren 2010: Bak fra venstre: Sindre Bæk, Arild Hesselberg Indby, Marte Fallbakken

Detaljer

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA

LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA LILLOMARKA ORIENTERINGSLAG REVIDERT ÅRSBERETNING ÅRSMØTET 2013 ONSDAG 26. MARS 2014 LILLOSTUA Lillomarka Orienteringslag Side 2 Innholdsfortegnelse DAGSORDEN... 4 SAK 4 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2012... 5

Detaljer

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport Trollelgnytt og årsrapport Januar 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2 Side 4 Side 5 Side 9 Side 24 Side 28 Årsrapport styret Årsrapport administrasjonsstaben Årsrapport

Detaljer

ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014

ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014 ÅRSBERETNING Perioden 01.01.2014 31.12.2014 1 INNHOLD Innkalling til årsmøte i OK Moss...4 STYRET MED KOMITÉER...5 1. STYRETS BERETNING:...7 2. KLUBBENS MØTEVIRKSOMHET...7 3. MEDLEMSTALL...8 4. STIPENDER...8

Detaljer

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003

Årsmeldingsutgave 1/04 HOVEDSAMARBEIDSPARTNER. Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta. Informasjon Jukola. Årsmeldingen for 2003 Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag Årgang 14 1/04 Årsmeldingsutgave Årsmøte mandag 26. Januar kl. 18.30 på klubbhytta Årsmeldingen for 2003 Se s. 5-15 Informasjon Jukola Se s. 24 Påmelding

Detaljer

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 -

Årsberetning. Rond O-lag. Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Årsberetning Rond O-lag 2002-1 - Styrets virksomhet Styret har i 2002 hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Leder trenings- og instruksjonskomiteen: Leder

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014

GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG. stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014 GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG stiftet 13. desember 1949 ÅRSMELDING 2014 1 2. STYRETS BERETNING Styret i Gjø-Vard har avholdt 7 møter siden siste årsmøte. I tillegg har det vært mange uformelle møter. Alle styrereferater

Detaljer

Hele verdenseliten på plass under KM langdistanse: sammen med flotte O-rekrutter på vei opp og inn i O-idretten:

Hele verdenseliten på plass under KM langdistanse: sammen med flotte O-rekrutter på vei opp og inn i O-idretten: 1 Hele verdenseliten på plass under KM langdistanse: sammen med flotte O-rekrutter på vei opp og inn i O-idretten: 2 Sigve nr. 1 KM langdistanse Mali nr. 1 KM sprint Truls i herlig driv inn til 3.plass

Detaljer

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00.

Årsmøte 2015. Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Bagn Idrettslag Stifta 05.03.1911 Årsmøte 2015 Sted: Valdres Mathus, Valdrestunet Tid: torsdag 12. mars 2015 kl. 19.00. Saksliste: 1. Åpning - godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011

Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 Gjø-Vard Orienteringslag Sesongen 2011 www.gjovard.no Hovedsponsor: Gjø-Vards sponsorer 2011 Hovedsponsor: Andre sponsorer: Kontaktinformasjon Styret Leder Bjørn Godager 412 52 468 bjoern.godager@hotmail.com

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Lierbygda o-lag 1. februar 2010, kl. 19.00 Sted: Hallingstadtunet, underetasjen

Velkommen til årsmøte i Lierbygda o-lag 1. februar 2010, kl. 19.00 Sted: Hallingstadtunet, underetasjen Velkommen til årsmøte i Lierbygda o-lag 1. februar 2010, kl. 19.00 Sted: Hallingstadtunet, underetasjen Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 20.11.10 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2010 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

Hordaland Orienteringskrets

Hordaland Orienteringskrets Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2015 Bergen. 11/2-2015. Side 1 av 26 Hordaland Orienteringskrets Kretsting 2015 Tid : Torsdag 19. februar kl. 18.00-21.00 Sted : Fitjar vidaregåande skule, Havnavegen

Detaljer

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen

Kretsting 2014. Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting 2014 Bergen. 13/3-2014. Side 1 av 28 Kretsting 2014 Tid : Torsdag 13. mars kl. 18.00 Sted : Idrettens Hus, Brann Stadion, Bergen Hordaland orienteringskrets. Kretsting

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 12. februar 2015 kl. 18.00 på Solborg Folkehøgskole DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg SAKSDOKUMENTER TIL KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 Oslo, 27.11.09 TIL LAGENE v/leder INNKALLING TIL KRETSTING 2009 I AKERSHUS OG OSLO

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

Sandnes idrettslag. O-gruppa. Handlingsplan 2015

Sandnes idrettslag. O-gruppa. Handlingsplan 2015 Sandnes idrettslag O-gruppa Side 1 av 17 Visjon Sandnes skal være en ledende O-by i Norge! Det innebærer at; orientering skal ha en framtredende plass i bybildet orienteringsaktiviteter skal være høyt

Detaljer

Årsmøte i NTNUI Orientering 2015. Vedlegg til sakspapirer til årsmøte 28.01.2015

Årsmøte i NTNUI Orientering 2015. Vedlegg til sakspapirer til årsmøte 28.01.2015 Årsmøte i NTNUI Orientering 2015 Vedlegg til sakspapirer til årsmøte 28.01.2015 21. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Årsrapporter... 3 1.1 NTNUI Orientering... 3 1.1.1 Møtevirksomhet og representasjon...

Detaljer