UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Fra 1. november 2014 går Norske Varmeforhandleres 68 medlemsbedrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Fra 1. november 2014 går Norske Varmeforhandleres 68 medlemsbedrifter"

Transkript

1 UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både teknikk, økonomi og miljø. Våre medlemmer er energileverandører, leverandører og installatører av kjeler- og kjelanlegg, automatikk og varmeteknisk utstyr samt service og entreprenørfirma med spesiell kompetanse innen varmeanlegg. Foreningen fungerer som sekretariat for EO ordningen. Daglig leder: Rolf Munk Blaker Tlf.nr.: E-post: MEDLEMMENE I NORSKE VARME- FORHANDLERE GÅR INN I NORSK VARMETEKNISK FORENING Fra 1. november 2014 går Norske Varmeforhandleres 68 medlemsbedrifter kollektivt inn som fullverdige bedriftsmedlemmer i Norsk Varmeteknisk Forening. Vi har tidligere hatt et utstrakt samarbeid med Norske Varmeforhandlere med mange felles arrangementer. SANT NVF s styre: Formann: Svein Marienborg Styremedlemmer: Jan Skjønberg Christian Brennum Morten Øren Geir Ingeborgrud Varamedlemmer: Tor Brønn Unni Ekren Medlemsblad Fyrtøyet: Redaktør: Rolf Munk Blaker Redaksjonskomité: Svein Marienborg Christian Brennum Grafisk design og ombrekking: Jentestreker AS Norsk Varmeteknisk Forening Kjølberggt. 31 A, Tøyen, 0653 Oslo. P.B Tøyen, 0608 Oslo. Tlf.nr: E-post: Faks: Hjemmeside: Fra 1. november 2014 går Norske Varmeforhandleres 68 medlemsbedrifter kollektivt inn som fullverdige bedriftsmedlemmer i Norsk Varmeteknisk Forening. Vi har tidligere hatt et utstrakt samarbeid med Norske Varmeforhandlere med mange felles arrangementer. Norske Varmeforhandlere er et forbund for forhandlere, distributører og transportører av flytende brensel, som fyringsoljer, parafin, autodiesel og bensiner. De har fått føle på kroppen den betydelige nedgangen i bruk av fossile fyringsprodukter, som fyringsolje og parafin, som har skjedd i løpet av de siste årene. Det har en stund vært klart at daglig leder i Norske Varmeforhandlere, Terje Eriksen, skulle over i pensjonistenes rekker i løpet av På et møte 23. januar 2014 med styremedlemmer i Norske Varmeforhandlere og Norsk Varmeteknisk Forening, der partene ble enige om følgende fremdriftsplan: Norske Varmeforhandlere avvikler virksomheten. Dette skal vedtas på generalforsamling 27. mars 2014 i Oslo. På denne generalforsamlingen skal daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening være til stede for å gi en presentasjon av NVF. Vedtaket om avvikling på den ordinære generalforsamlingen må bekreftes på en ekstraordinær generalforsamling i mai/juni Deretter må alle formaliteter i Brønnøysundregistrene gjennomføres. Når alle disse aktiviteter er gjennomført, og Norske Varmeforhandlere formelt er avviklet, meldes alle medlemmer kollektivt inn i Norsk Varmeteknisk Forening. Alle NVs 45 medlemmer registreres i NVFs medlems- og distribusjonsregister. De vil motta alle invitasjoner til møter, kurs og seminarer, tidsskriftet Fyrtøyet og all annen relevant medlemsinfo. NV betaler medlemsavgift i NVF for alle disse 45 medlemsbedriftene i 2015.

2 Norske Varmeforhandlere skal få en representant i NVFs styre. Dette vil ventelig skje på kommende generalforsamling i NVF, som vil finne sted i mars Dette er behandlet på styremøte i Norsk Varmeteknisk Forening 27. februar 2014, og et enstemmig styre har gått inn for forslaget. Vi er utrolig glad for at NVs medlemmer kommer til Norsk Varmeteknisk Forening, og vi ønsker dem alle hjertelig velkommen. Alle disse nye medlemmene vil berike vårt miljø, spesielt for biofyringsolje, som er det produktet NVs medlemmer håper vil erstatte fossile fyringsoljer. Medlemsmassen vår består etter dette av ca. 440 medlemsbedrifter, som innebærer at vi vil ha en bra «tyngde i ryggen» i all kommunikasjon med myndigheter, media og øvrige samarbeidspartnere. «TEK 15» KOMMER PÅ HØRING I NOVEMBER- DESEMBER 2014 Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) hadde utarbeidet et forslag til nye energikrav i TEK 10, som ble ferdigstilt vinteren Dette forslaget ble oversendt Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) i mars Det er utelukkende energikravene i TEK 10, som skal endres, alle TEK 10s øvrige krav forblir uendret. DIBK har hatt som fremdriftsplan at de nye energikravene i TEK 10, populært kalt «TEK 15», skal sendes ut på høring i løpet av høsten Da vi nå er kommet til oktober 2014, kan vi jo bare håpe at høringsdokumentet «TEK 15» kommer til oss i løpet av november-desember, men vi blir ikke overrasket om det drøyer til over nyttår. KMD svarer på vår henvendelse at: «Dette er et omfattende og komplisert arbeid, som vi ønsker å gjøre skikkelig. Dette er tidkrevende, men vi kan forsikre om at vi jobber med sikte på å sende ut et forslag til nye forskrifter på høring i løpet av 2014, slik at bestemmelsene da kan fastsettes i løpet av 2015». I Norsk Varmeteknisk Forening forventer vi fortsatt at de nye energikravene i hovedsak vil bli som følger: Det vil fortsatt være tillatt å installere oljekjeler, både før og etter Kravet er at oljekjeler til boliger kun må benytte biofyringsolje, både som hoved- og spisslast. I større anlegg derimot kan man fortsatt benytte fossil fyringsolje som spisslast. Hovedlast må imidlertid være en fornybar energiressurs, som eksempelvis biofyringsolje. Fossil fyringsolje skal fases ut. I alle offentlige bygg skal all bruk av fossil fyringsolje være forbudt fra Biofyringsolje vil imidlertid være tillatt. I alle boliger (villaer, eneboliger, rekkehus, blokker og bygårder) skal all bruk av fossil fyringsolje være forbudt fra Biofyringsolje vil imidlertid være tillatt. I bygg større enn 500 m2 vil bruk av fossil fyringsolje som hovedlast være forbudt fra Fossil fyringsolje vil imidlertid være tillatt som spiss- og reservelast. Biofyringsolje vil være tillatt både som hoved- og spisslast. Vi forventer at fossil gass fortsatt vil omfattes av TEK 10. Dette innebærer at fossil gass (naturgass og propan) fortsatt kan benyttes: Inntil 40 % av behovet for varme, tappevann og ventilasjon i bygg større enn 500 m2 kan være fossil gass. Minst 60 % må være fornybare energiressurser. Inntil 60 % i bygg mindre enn 500 m2 kan være fossil gass. Minst 40 % må være fornybare energiressurser. Fossil gass skal naturlig nok også fortsatt være tillatt i alle gasskjeler i alle eksisterende bygg. På Vestlandet er det i Stavanger, Haugesund/Karmøy og Bergen bygget et rørledningsnett for naturgass til så vel private boliger som yrkesbygg. Disse gasskundene vil således få fortsette med gassfyring (med fossil gass). Vi forventer også at «TEK 15» ikke vil endre noe for bruk av fossil gass, TEK 10 fortsetter således å gjelde for naturgass og propan. 2

3 KLIMAOPTIMISME EN FORNYBARREVOLUSJON VIL REDDE KLIMAET NINA JENSEN ER OPTIMIST Nina Jensen, som er generalsekretær i World Wildlife Fund (WWF), skrev i sommer en omfattende kronikk i Aftenposten der hun oppga 5 gode grunner til å bli klimaoptimist. I løpet av de siste 100 årene har temperaturen økt med nesten 1 grad i globalt gjennomsnitt. Dette medfører store negative konsekvenser for vår klode: Isbreene smelter. Havene stiger, med ca. 3 mm i året. Havene blir stadig surere. Mer ekstremvær enn tidligere mange steder. Midt oppe i alt dette negative om menneskeskapte klimaendringer, så er Nina Jensen optimist, og hun mener at vi skal klare å bremse før det er for sent. Nina Jensen lister opp følgende grunner til å lytte til optimistene blant oss: Fornybar energi vokser enormt I nesten hele verden satses det på fornybare energiressurser som aldri før. Investeringer i sol- og vindkraft øker dramatisk. Særlig solenergi blir stadig billigere å produsere. Mer enn hvert fjerde eksisterende solcellepanel i verden ble installert i Innen 2020 vil 80 % av verdens befolkning leve i områder der elektrisitet fra solenergi er konkurransedyktig med elektrisitet fra andre tradisjonelle energikilder. Utviklingen går hurtigst i sør. Her mangler minst 1,3 milliarder mennesker innlagt elektrisitet i sine boliger. Her trengs solcellepaneler på tak, ikke store kraftverk drevet med kull, olje eller gass. Indias nye statsminister, Narendra Modi, uttalte nylig at landet skal investere så mye i solenergi de neste 5 årene at «hvert eneste hjem skal ha minst en lyspære». 400 millioner indere mangler elektrisitet i dag, men snart kan de lade mobiltelefoner og ta et langt skritt nærmere en moderne økonomi. Solcellepaneler har virkelig gjort sitt inntog i de rikere landene også. Kina har utviklet seg til å bli verdens største marked for solcellepaneler. Storbritannia og Tyskland er Europas ledende solcellenasjoner, og i Danmark er elektrisitet fra vind nå billigere enn fra kull. Og i USA er det flere ladestasjoner for elbiler enn det er filialer av Starbucks eller McDonalds. Det kommer til å gå fortere Den betydelige veksten innen fornybare energiressurser ligner den utviklingen vi har sett når det gjelder datautstyr og mobiltelefoner. Teknologien blir billigere og mer fleksibel år for år. Dette betyr store forandringer på energimarkedene. Stadig flere forbrukere blir også produsenter av energi, med egne solcellepaneler og øvrige mindre produksjonsanlegg. Snart kan vanlige folk eie både elbilen og strømmen, som lader den. Store penger har begynt å flytte på seg Investeringer innen fornybare energiressurser på verdensbasis ble mer enn femdoblet fra 2004 til I samme periode har bruk av fornybar energi blitt betydelig mer effektiv, slik at vi får mer igjen for hver investert dollar. Folks sparepenger har også i stor grad blitt investert i selskaper, som er engasjert i fornybar energi. Barack Obama sa følgende i en tale i juni: «Invester i det som hjelper. Trekk investeringene fra det som skader». Gode politiske nyheter President Obama har også bidratt til ny optimisme foran klimatoppmøtet i Paris i i løpet av våren 2014 skjerpet han klimapolitikken særlig overfor kullindustrien. Dette har fungert bra. 60 % av amerikanerne sier i en meningsmåling i juni 2014 at «de er tilhengere av en pris på karbonutslipp, dersom pengene går til fornybar energi». Samtidig har Kina sendt ut signaler om at utslippsveksten snart vil snu. USA og Kina er verdens utslippsnasjoner av CO2, og de har i år inngått flere mindre klimaavtaler seg imellom. Jo strengere klimapolitikk USA og Kina fører, jo større muligheter har vi for avgjørende fremskritt i Paris i Offensiv og nasjonal klimapolitikk i flest mulig land er nøkkelen til internasjonale fremganger. Da FNs Kyotoavtale ble vedtatt i 1997, hadde 66 av de viktigste utslippslandene vedtatt til sammen 47 lover med hensikt å få ned utslippene av klimagasser. Ved utgangen av 2013 hadde antallet tilsvarende lover økt til 487 i disse landene. Også i Norge jobbes det med å få til en klimalov. Det skal nå utredes muligheten for en lov, som gjør utslippsmålene for CO2 juridisk bindende. 5 av de 8 stortingspartiene har allerede sagt ja. Debatten begynner for alvor høsten 2014, med åpen høringsrunde i regi av klimaminister Tine Sundtoft. Målet er innen rekkevidde Den fornybare revolusjonen er ingen byrde. Den skaper mengder av arbeidsplasser og økonomiske muligheter, i tillegg til renere luft og mer stabilt klima. Målet er ikke bare innen 3

4 rekkevidde. For de aller fleste av oss kommer det til å lønne seg at vi når det. For å nå «togradersmålet» er det nødvendig med en seksdobling av investeringene innen fornybar energi på verdensbasis, fra 200 mrd. dollar til mrd. dollar pr. år. Dette er mye, men ikke umulig. Vi kommer langt med å redusere subsidier til fossil energi, som er på ca. 500 mrd. dollar pr. år, størstedelen i fattige land. Billigere og mer tilgjengelig fornybar energi vil gjøre det lettere for landenes regjeringer å kutte fossilsubsidiene, som Marokko gjorde tidligere i år. Nina Jensen avslutter med: Det er på tide å legge pessimismen i en skuff. Det er nemlig ikke bare klimaet som forandrer seg. Vi mennesker forandrer oss, vi også, til det bedre. STRØMTIPS HVORLEDES SPARE STRØM? - ENOVA HJELPER DEG Elektrisitet utgjør en stadig økende andel av en husstands faste kostnader. Derfor er vi alle meget interesserte i å få redusert våre strømutgifter, spesielt om høsten når kulda setter inn og oppvarmingsbehovet øker. Strømforbruket er et resultat av mange små og store valg. Flere av disse valgene blir gjort nesten uten at man tenker over det. Man kan derfor oppnå betydelige energibesparelser bare ved å endre vaner. Her er de mest aktuelle måtene å få redusert strømforbruket på: Oppfølging av strømforbruket. Ved å begynne med å lese av strømmåleren regelmessig og noterer forbruket, oppnår du en oversikt over når du bruker strøm, og dette kan gjøre det lettere å gjennomføre de riktige tiltakene. For å få et best mulig korrekt tall for forbruket, bør forbruket av ved, fyringsolje og parafin tas med i summen av energiforbruket. Senk temperaturen. Oppvarmingen er den desidert viktigste og største posten i energiregnskapet. Dersom du senker innetemperaturen med en grad, reduserer du forbruket til oppvarming med ca. 5 %. Så har du det unødvendig varmt inne, reduser innetemperaturen. Isoler vannrørene. Ved å isolere vannrørene fra varmtvannsbereder til kjøkken og bad vil forbruket av elektrisitet bli redusert. Sparedusj. Forsøk å kartlegge hvor mye vann dusjen din bruker. Dette gjør du enklest ved å fylle en bøtte på 10 liter med vann ved å bruke dusjen. Bruker du 30 sekunder på å fylle bøtta på 10 liter, vil din dusj bruke 20 liter på et minutt. Det vil lønne seg å bytte til sparedusj, dersom din gamle dusj bruker mer enn 12 liter pr. minutt. Vaskemaskin og tørketrommel. Dropper du eksempelvis 3 tromlinger hver uke, kan du spare ca. 500 kwh i løpet av et år. Enova, som er et statlig foretak, arbeider for bruk av mer miljøvennlig energi i Norge, og de bistår gjerne privatpersoner med råd for å få redusert strømforbruket. Ring Enova på tlf / og be om å få snakke med en rådgiver, som kan hjelpe deg med redusere strømforbruket. Send en e-post til med dine spørsmål. Gå inn på Enovas hjemmesider, der mye informasjon om reduksjon av strømforbruk er tilgjengelig. På finner du også en mulighet for chatting. Her kan du «på direkten» gjennomføre en nettprat med en av Enovas kunderådgivere. 4

5 VELLYKKET SOLFANGERAN- LEGG I ENEBOLIG I JELØYA I Moss har ekteparet Borch/Lindberg satset på fremtidens miljøriktige energiløsninger i sin enebolig på Jeløya ved Moss. Fyrtøyet har vært i kontakt med Håkon Borch, og vi har gjennomført et intervju med ham om familiens satsinger på en fremtidsrettet bolig basert på fornybare energiressurser til det beste for miljø og økonomi. Oppvarmingen av boligen var opprinnelig basert på elektriske panelovner med et årlig forbruk av elektrisitet på kwh. Håkon Borch besluttet å installere vannbåren varme med radiatorer i alle rommene. Vannet i det vannbårne systemet varmes opp ved bruk av følgende fornybare energiressurser: Vedkjel. Luft/vann varmepumpe. Solfangeranlegg. Boligen hadde opprinnelig en Panasonic luft/luft varmepumpe som tilleggsoppvarming til de elektriske panelovnene. Borch hadde imidlertid hørt om en mulig ombygging av denne luft/luft varmepumpen til en luft/vann varmepumpe, og dette ble gjort. Denne ombyggede varmepumpen gikk bra i 3 år, dog med en COP på 2, men den havarerte etter 3 års bruk. Den gikk for mye og brant seg ut. Den ble erstattet med en ny 5 kw Panasonic luft/vann varmepumpe til kr ferdig installert. Denne nye luft/vann varmepumpa har en betydelig bedre COP. Borch har installert et solfangeranlegg på taket. Det er et av medlemmene i Norsk Varmeteknisk Forening, Håvar Bettum i Bettum Solvarme i Vestfold, som har levert anlegget. Det oppvarmede vannet fra taket går i rør ned til varmtvannstanken i kjelleren. I kjelleren er det 2 varmtvannstanker hver på 750 liter, av svensk fabrikat fra Stocksbro. I perioden april-oktober dekker solfangeranlegget på taket 100 % av behovet for varmtvann, både til varmt tappevann og oppvarming. I oktober koples luft/ vann varmepumpen på, som sammen med solfangeranlegget gir tilstrekkelig varme frem til april året etter. I de kaldeste periodene, når utetemperaturen blir kaldere enn ca. 9 minusgrader, må familien «spe på» med bruk av vedkjelen for å få tilstrekkelig høye vanntemperaturer. Dette skjer samtidig som luft/ vann varmepumpen koples ut. Men det er sjelden at det blir så kaldt på Jeløya. Vedkjelen, også levert av Bettum Solvarme, er en Orligno 200 av polsk fabrikat, på 18 kw. Den kostet kr ca. kr ferdig installert, men den har hittil vært lite i bruk. Den utgjør imidlertid en glimrende mulighet for backup og spisslast, som sørger for at Håkon Borch alltid har tilstrekkelig varme, også i de kaldeste periodene. «Jeg må innrømme at det var litt overkill å kjøpe denne, men det gikk litt sport i det å få et anlegg, som var så godt som klimanøytralt», sier Håkon Borch. Solfangeranlegget består av 3 rammer på taket, hver på 5 m2, totalt 15 m2, som ble installert i Solfangeranlegget har kostet ca. kr ferdig installert, men huseieren, Håkon Borch har selv utført deler av monteringen av anlegget. Han har selv logget at solfangersystemet har gitt kwh i varmt tappevann og varme i de årene det har vært i drift. Borch hevder selv at det knapt er noe vedlikehold på solfangeranlegget, og han anslår levetiden på anlegget til over 50 år, da anlegget nesten ikke har slitasjedeler, som forventes å måtte erstattes. Så ved å legge inn tilstrekkelig antall år i de økonomiske kalkylene, så lønner investeringen seg. Slike solfangeranlegg er lite utbredt i Norge. Enova gir støtte på inntil kr til slike solfangeranlegg, og siden ordningen trådte i kraft i 2010, har Enova mottatt ca søknader om støtte til solfangeranlegg, og de aller fleste har fått positivt svar. Enova har imidlertid pr. september 2014 bare utbetalt støtte til 294 boligeiere. Enova synes det er besynderlig at så få av søknadene om støtte til solfangeranlegg, har gjort bruk av støtten, men de har ikke gransket dette for å forsøke å finne årsaker. Vi tror at vi står overfor et gjennombrudd for bruk av solvarme i et vannbårent oppvarmingssystem, noe som den vellykkede varmesentralen til familien Borch på Jeløya er et glimrende eksempel på. 5

6 ENERGIPRISER - PELLETS ER BETYDELIG BILLIGERE ENN FOSSILE BRENSLER OG ELEK- TRISITET PR. OKTOBER 2014 BIOFYRINGSOLJE ER 9 ØRE/KWH BILLIGERE ENN FOSSIL FYRINGSOLJE Norsk Varmeteknisk Forening fortsetter å samle energipriser å regne om til øre pr. kwh for alle energibærere slik at våre medlemmer og leserne av Fyrtøyet kan sammenligne energipriser til oppvarming. For å regne om en energipris fra øre/liter eller øre/kg benyttes følgende formel: Følgende faste verdier kan benyttes: Varmeinnhold Egenvekt Virkningsgrad Fyringsolje 11,9 kwh/kg 0,845 kg/liter 90 % Biofyringsolje 11,5 kwh/kg 0,870 kg/liter 90 % Parafin 12,0 kwh/kg 0,803 kg/liter 75 % Gass (propan) 12,9 kwh/kg 0,508 kg/liter 93 % Trepellets 4,8 kwh/kg 0,650 kg/liter 87 % (kjel) og 92 % (kamin) Pr. desember 2013 gjelder følgende energipriser inkl. mva. for privatkunder i Osloområdet: Øre/liter og øre/kg inkl. mva. Trepellets 264 (bulk, ca. 6 tonn) 63,2 (bulk) Øre/kWh inkl. mva. Trepellets 281 (småsekk, 1 pall) 63,6 (småsekk. Avhentet Felleskjøpsbutikk) Fjernvarme 74,9 (enebolig, V3 pr. september 2014) Elektrisitet Gass (propan) (ca kg) 87,5 Fyringsolje (fossil) 990 (ca liter) 109,4 Biofyringsolje 908 (ca liter) 100,2 Fyringsparafin (ca liter) 152,2 76,5 (37,9 elpris + 38,6 nettleie) nettleie for elektrisitet i Oslo), Gudbrandsdal Energi AS (elektrisitet variabel kraftpris), Eco-1 Bioenergi AS (biofyringsolje) og Oslo Varmeservice AS (fossil fyringsolje og fossil fyringsparafin). Øre/kg Varmeinnhold x Virkningsgrad Som det fremgår av ovenstående tallmateriale, er pellets den desidert billigste energibæreren til privatkunder i Osloområdet pr. oktober 2014 med en pris på ca. 63 øre/kwh. For en pelletskjel utgjør energiprisen 63,2 øre/ kwh, som er 37,0 øre/kwh billigere enn biofyringsolje, 24,3 øre/kwh billigere enn gass og 13,3 øre/kwh billigere enn elektrisitet. Energiprisen for biofyringsolje nå 9,2 øre/kwh billigere enn for fossil fyringsolje. Varmepumper væske/vann med en COP (varmefaktor) på 2,5 har en energipris pr. oktober 2014 på 30,6 øre/ kwh inkl. mva., som er 32,6 øre/kwh lavere enn prisen på pellets levert i bulk. Tilsvarende utgjorde energiprisen for varmepumper 53,6 øre/kwh i januar 2011, 31,7 øre/kwh i desember 2011, 35,4 øre/kwh i juli 2012, 29,0 øre/kwh i oktober 2012, 33,3øre/kWh pr. desember 2012, 29,8 øre/kwh pr. mars 2013, 30,8 øre/kwh pr. juni 2013, 32,8 øre/ kwh pr. oktober 2013, 31,8 øre/kwh pr. desember 2013, 30,9 øre/kwh pr. mars 2014 og 29,0 øre/kwh pr. juni Dette er ytterligere argumenter, som underbygger den tendensen vi ser i markedet: Mer fokus på fornybare energiressurser, som varmepumper, pelletskjeler, solfangere, biofyringsolje og fjernvarme. 6

7 FREMTIDENS KRAFTVERK INNEN 2050 PRODUSERER HVERT HUS SIN EGEN ELEKTRISITET, LAGRER DEN OG SELGER OVERSKUDDSSTRØMMEN TIL NABOEN Økonomiprofessor Jeremy Rifkin, som er energirådgiver for EU, er hovedarkitekten bak EUs «2050 Road-Map», som skal sikre EU en konkurransedyktig lavutslippsøkonomi innen «Den tredje industrielle revolusjonen er i gang», sier Rifkin, «innen 2050 vil hvert hus produsere sin egen fornybare elektrisitet, eksempelvis fra sol-, vind- eller vannkraft og lagre den til senere eller selge overskuddsproduksjonen til naboene ved et tastetrykk på en app». Rifkin viser til Tyskland, «der er allerede over 1 million bygninger blitt omgjort til mindre, grønne kraftverk, og smarte strømnett er i ferd med å bli testet ut. Det jobbes også på spreng med å få på plass løsninger for lagring av overskuddskraften». EU ligger meget godt an til å nå målet om 20 % fornybar energi innen Tyskland har allerede kommet opp i 25 % og skal ha 35 % innen Rifkin mener verden så absolutt er moden for en helt ny energistruktur, som kan erstatte dagens gamle og forurensende sentraliserte kraftverk, ofte med lekkasjer. Tyskland har kommet lengst, men mange andre land tar problemene på alvor. Rifkin tror energiomleggingen kommer til å gå i et forrykende tempo i årene fremover, like hurtig som utbredelsen av mobiltelefoner og internett. «Nedbetalingstiden for et solcellepaneler er nå 4 år», hevder Rifkin, «og om 10 år kommer et solcellepanel til å koste det samme som en mobiltelefon i dag, og solen er jo gratis». Rifkin er også meget stolt over at Kina forbereder sin egen industrielle revolusjon basert på hans egne prinsipper. KREATIV MARKEDSFØRING AV VARMEANLEGG MED SOLENERGI Et av våre medlemmer i Norsk Varmeteknisk Forening, KL Miljøvarme, ved Kjell Langsrud, går nye veier i markedsføring av varmeanlegg. Han har laget en ny utstillingsmonter, som inneholder både en solfanger for produksjon av varmt vann og et solcellepanel for produksjon av elektrisitet. Utstillingsmonteren er mobil og kan fraktes på bilhenger, slik at den kan vises på ulike arrangementer. KL Miljøvarme viste frem varmeanlegget på «Søndre Høland Dagene» 23. og 24. august på Hemnes med stor suksess. Kjell Langsrud kan melde om stor interesse for konseptet. Både solfangeren og solcellepanelet er i «full skala», og på Hemnes i august var det nok sol slik at de besøkende ved selvsyn fikk se hvorledes disse energisystemene fungerer. Fyrtøyet ønsker KL Miljøvarme lykke til med markedsføringen av solenergi. Solcellepanelet til venstre kan vippes ut i nedkant til ønsket vinkel. Via en inverter går den produserte strømmen rett ut på nettet. Under taket av solpanelet til høyre er det et lite rom som inneholder pumpe og ekspansjonskar. Produsert varme blir pumpet ut på den utvendige radiatoren. Foto: Kjell Langsrud 7

8 REKORDVEKST AV KLIMAGASSER OZONLAGET LEGGER PÅ SEG. RAPPORTER MED FORSKJELLIGE KONKLUSJONER I midten av september 2014 kom det ut 2 rapporter, som har motstridende konklusjoner. Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO) offentliggjorde en rapport i september 2014 der det ble konkludert med at «CO2-innholdet i atmosfæren vokser raskere enn noen gang». WMO hevder at det aldri er blitt registrert større vekst av klimagasser (CO2, metan og lystgass) i atmosfæren enn i Lederen i WMO, Michael Jarraud, hevder: «Vi vet uten tvil at klimaet endrer seg og at ekstremvær er et faktum på grunn av menneskelige aktiviteter, som bruken av fossilt brennstoff». Og han advarer med følgende konklusjon: «Vi må reversere denne trenden ved å kutte CO2-utslipp og andre klimagasser over hele verden. Vi har ingen tid å miste». Jarraud avslutter med: «karbondioksid forblir i atmosfæren i mange hundre år og i havet enda lenger. CO2-utslipp som har skjedd og som vil skje i fremtiden, vil ha oppbyggende effekt på både global oppvarming og havforsurning». En ny FN-rapport fra september 2014 konkluderer med følgende: «Ozonlaget legger på seg. Ozonlaget viser for første gang tegn til å bli tykkere, etter mange år med avtagende uttynning. Ozonlaget over Antarktis har også sluttet å vokse, men det vil ta 10 år før det begynner å krympe». Hvert år fra 1990 kom det meldinger om rekordlave nivåmålinger av ozonlaget i stratosfæren, over hele den nordlige halvkule. Ozonlaget kan populært betraktes som jordens solbrille, og det befinner seg km oppe i stratosfæren. Når ozonlaget blir tynnere, øker solens skadelige UVB-stråler (ultrafiolette stråler), noe som kan bli dramatisk for både planter, dyr og mennesker. Hva er så årsaken til at slike seriøse organisasjoner kommer til konklusjoner med «litt sprik»? Dette er ingen eksakt vitenskap, og det trenger ikke være noe feil med konklusjonene i disse rapportene. Eksempelvis kan tykkelsen på ozonlaget variere i betydelig grad fra dag til dag, faktisk med inntil %. Men uansett, så er 95 % av verdens vitenskapsmenn enige i at de oppståtte klimaproblemene er menneskeskapt, og at det er økte utslipp av klimagasser, spesielt CO2, som er den viktigste årsaken til problemene. Så fortsatt må vi ha fokus på en massiv overgang fra fossile brensler til fornybare energiressurser i alle land, også Norge. SVERIGE SATSER PÅ BØLGEKRAFTVERK Det svenske selskapet Fortum satser hardt på bølgekraftverk. Norske Statkraft har derimot konkludert med at bølger ikke vil spille noen særlig rolle til dekning av Norges energibehov. På den svenske vestkysten, like utenfor Smøgen, er Fortum sammen med teknologiselskapet Seabased Industry i ferd med å bygge et bølgekraftverk. Nå er 10 generatorer ferdig installert, men når bølgekraftparken etter planen står ferdig i 2016, skal den ha hele 340 turbiner i drift ute i havet. Dette bølgekraftverket blir det største på verdensbasis, og også det første i kommersiell drift. Seabased Industry har utviklet et eget konsept, der et aggregat er plassert på havbunnen og er forbundet med flytebøyer på overflaten. Bøyene er det eneste, som blir synlig der de «dupper» i vannskorpen og fanger opp bølgenes bevegelsesenergi, som ledes ned til aggregatet. Alle aggregatene er koplet sammen, og bølgekraften omdannes til elektrisk energi, som sendes gjennom en sjøkabel på 10 km direkte inn i el nettet på land. Seabased Industry har, som de første innen bølgekraft, lagt vekt på å ha alle viktige komponenter på havbunnen. Dette innebærer at anlegget produserer noe mindre energi når bølgene er som høyest, men anlegget er mer robust og tåler mer. Dette anlegget tåler store utfordringer som «hundreårsbølgen» og påkjenninger fra sterke havstrømmer. Allerede i første fase kommer dette bølgekraftverket til å levere elektrisitet tilsvarende behovet til ca. 800 husholdninger (ekskl. oppvarming). Fullt utbygget blir effekten på totalt 10 MW. Til sammenligning er makseffekt for Oslo Kommune ca MW. Statkraft mener imidlertid at med dagens elektrisitetspriser er det ikke lønnsomt å investere i bølgekraft på kommersiell basis. Statkraft satser mer på vannkraft og vindkraft. 8

9 VVS-DAGENE 2014 Oppvarmingsmarkedene er i endring. Fossile fyringsoljer skal fases ut, som hovedlast i alle offentlige bygg innen 2018 og til boliger innen Elektrisitet til oppvarming skal likeledes unngås. Dette innebærer at fornybare energiressurser kommer mer i fokus enn noen gang tidligere. Dette er grunnen til at interessen om VVS-Dagene 2014 er større enn i 2012 og utstillere med totalt m2 har bestilt stand på Varemessen i Lillestrøm i tiden onsdag 22. fredag 24. oktober Dette er viktige nyheter for VVS-Dagene Samtidig har Skarland Press AS opplevd et betydelig antall forhåndsregistrerte besøkende, så det er helt tydelig at norske rørleggere, fyringsteknikere og varmeinstallatører ser nødvendigheten av å holde seg oppdatert innen «det siste nye» innen fremtidens oppvarmingssystemer. Det forventes over besøkende i de 3 dagene VVS-Dagene 2014 arrangeres. Vi oppfordrer alle våre NVF-medlemmer om å komme til Lillestrøm og bruke tid på VVS-Dagene. Besøk oss på stand D Stadig flere leverandører blir klar over at fremtidens varmeløsninger baseres på vannbåren varme og fornybare energiressurser. Aldri tidligere har så mange leverandører av varmepumper, biokjeler, solfangere og akkumulatortanker bestilt stand på VVS-Dagene. Ingeniørfirma PAUL SCHWARTZ A/S etablert i 1961, er et spesialfirma i olje- og gassfyring og en ledende leverandør av olje- og gassbrennere i Norge. I mer enn 45 år har vi representert den meget anerkjente tyske MAX WEISHAUPT GMBH som med sin store forsknings- og utviklingsavdeling ligger helt i teten med fremtidsrettede løsninger for å redusere utslipp til det ytre miljø. Vi representerer også firma MAILE + GRAMMER GMBH som produserer prefabrikerte samlestokker/fordelere for varme, kjøle- og oljeanlegg og oljepumpeaggregater fra hp-technik GmbH. For snarest mulig tiltredelse søkes: SERVICETEKNIKER OLJE- OG GASSFYRING Stillingen er personlig utfordrende og vil gi faglig utvikling innenfor det mest moderne i olje- og gassfyring. Arbeidsoppgaver: Mekanisk og elektrisk/elektromekanisk arbeid. Kontroll og ettersyn av olje-, gass- og kombinasjonsbrennere. Kontroll og ettersyn av olje- og gasstilførsel. Montasje, igangkjøring og innregulering på nye anlegg. Oppfølging av egne kunder. Arbeidet foregår ute hos våre kunder, reising må derfor påregnes. Kvalifikasjoner: Forbrenningsteknisk erfaring er svært ønskelig. Du er tekniker med mekanisk og/eller elektroteknisk bakgrunn med relevant erfaring mot ovennevnte arbeidsoppgaver. Du jobber selvstendig, er fleksibel og med stå-på-vilje. Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig er avgjørende. Det er ønskelig at du bor innenfor 1 times bilavstand fra Oslo. Vi tilbyr: En spennende jobb i et hektisk miljø. Gode utviklingsmuligheter. Gode lønnsbetingelser for rett kandidat. Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger. Hyggelig miljø blant dyktige kollegaer. Søknad med CV sendes snarest til: Ingeniørfirma PAUL SCHWARTZ A/S Postboks 194 Røa 0702 Oslo 9

10 Nytt fra EO-ordningen SERVICEPORTALEN ENERGIVURDERING AV VARMEANLEGG (EVVA) EO-Ordningens nyvinning «Serviceportalen EnergiVurdering av VarmeAnlegg (EVVA)» er nå ferdig utviklet av Mentor Energi AS. Alle opplysninger fra servicerapporten er lagt inn på en fornuftig måte. Serviceportalen er nå klar for både PC og leserbrett. Hele opplegget er blitt presentert på flere møter for EO-godkjente fyringsteknikere senest på møte på Thon Hotel Oslo Airport onsdag 3. september 2014, der Arne Palm presenterte Serviceportalen/EVVA på skjerm, og alle deltakerne var meget godt fornøyd med opplegget. Arne Palm gikk også gjennom prisene for å være med på det nye systemet, som ser ut til å bli: Lisens pr. år og bruker Kr Bruker er definert til den signatur, som kommer på rapportene, som ansvarlig for målinger og beregninger. Kostnader for rapporter for kjeler over 100 kw: Energivurdering av kjeler. EO-service inkl. arkiv, statistikk og varsel. Kostnader pr. rapport for kjeler under 100 kw: Energivurderinger av kjeler. EO-service inkl. arkiv, statistikk og varsel. Kr pr. anlegg. Kr 200 pr stk. Kr 200 pr. anlegg. Kr 0 pr. stk. Prisene inkluderer full tilgang til systemet med rapporter, databaser, økonomiberegninger og pristabeller. I tillegg vil man få tilgang til nyhetssider og Energiforum EO-Ordningens egen side for utveksling av erfaringer. Byggeiere kan legge inn byggtekniske data, historisk energibruk og driftstider direkte i databasen sammen med opplysninger om eksisterende dokumentasjon, som myndighetene krever. Dette vil forenkle energivurdering av varmeanlegg i betydelig grad. Ønskes bistand til beregninger, forprosjekter, etc., faktureres dette etter avtale, normalt etter medgått tid. Det vurderes om det skal opprettes en servicetelefon for dette formålet. For konkrete prosjekter gis det fast pris. Markedsføringen av Serviceportalen EVVA skal begynne i løpet av høsten Så gled dere, alle EO-godkjente fyringsteknikere, Serviceportalen vil gjøre hverdagen betydelig enklere for dere alle. 10

11 EO-KURS I UKE 44 MANDAG 27. FREDAG 31. OKTOBER I Energimerkeordningen heter det at alle kjeler for fossilt brensel skal ha en periodisk energivurdering. For oljekjeler mellom 20 og 100 kw, samt gasskjeler, skal det utføres en energivurdering hvert 4. år. For oljekjeler større enn 100 kw skal energivurderingen utføres hvert 2. år. I praksis innebærer dette at det at det i gjennomsnitt skal utføres ca energivurderinger årlig av personer med fyrteknisk kompetanse. NVE beskriver i forskriften at «personer med gyldig EO-sertifikat har fyrteknisk kompetanse». Det er altså nå viktigere enn noensinne med gyldig EO-sertifikat. EO-Ordningen vil derfor arrangere et kurs for å bli EO-godkjent fyringstekniker i juni 2014: Mandag 27. fredag 31. oktober 2014 (uke 44) Kurset begynner på mandag 27. oktober kl 09:00 og avsluttes fredag 31. oktober kl 15:45. Kurset finner sted på Økern: Kuben Yrkesarena Kabelgt Oslo Prisen for kurset er kr pr. deltaker, som dekker kurs, kursmateriell, lunsjer og kaffe/te/frukt/kake i pauser. Alle, som fullfører kurset med bestått eksamen til slutt, og har jobbet med varmesentraler/oljekjeler i minst 2 år, vil motta et EO-sertifikat for fyringsteknikere med bilde. Dette EO-sertifikatet er gyldig i 5 år. Kursleder er Arne Palm i Mentor Energi AS. Det blir stadig en økende etterspørsel etter å gjennomføre kontroller og energivurderinger av kjelanlegg, som medfører mer arbeid og oppgaver vår våre EO-godkjente fyringsteknikere. For dem, som trenger hotell, anbefales: Quality Hotel 33 Østre Aker vei Oslo Tlf: som befinner seg i gangavstand fra Kuben Yrkesarena (4 minutter). MELD DERE PÅ EO-KURS I DAG! 11

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010.

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER EN KOMPETANSEUTFORDRING Innlegg av Rolf Munk Blaker, Norsk Varmeteknisk Forening HISTORIKK Frem til

Detaljer

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET KLIMAFORLIKET FRA JUNI 2012 «TEK15» ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER BIOFYRINGSOLJE STØTTEORDNINGER Innlegg av Rolf Munk

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Vi skiller mellom godkjenning av foretak og produkter.

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Vi skiller mellom godkjenning av foretak og produkter. UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2009

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2009 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I BYGG NYE FORSKRIFTER INNEN ENERGIDELEN TIL TEK 10

NYE ENERGIKRAV I BYGG NYE FORSKRIFTER INNEN ENERGIDELEN TIL TEK 10 UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2015 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 4 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit «Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015 Harry Leo Nøttveit Grunnlag for vurdering av energi i bygninger valg av vannbåren varme og fjernvarme Politiske målsettinger

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. 1 Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder Solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19.

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19. STYRETS BERETNING FOR EO-ORDNINGEN FOR FORENINGSÅRET 2012 1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19. april

Detaljer

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Hafslund i dag Produksjon Varme Nett Marked Regionalnett Vannkraftproduksjon Fjernvarmeproduksjon Fjernvarmedistribusjon Distribusjonsnett Driftssentral Strøm Kundesenter

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

3 VANNBÅREN VARME FRA POLAR ENERGI 4 MULTICOMFORTSYSTEMET 6 ENOVA STØTTE 7 VRF SYSTEMET 8 REFERANSER 10 HISTORIEN 11 SAMARBEIDSPARTNERE

3 VANNBÅREN VARME FRA POLAR ENERGI 4 MULTICOMFORTSYSTEMET 6 ENOVA STØTTE 7 VRF SYSTEMET 8 REFERANSER 10 HISTORIEN 11 SAMARBEIDSPARTNERE POLAR ENERGI NORGE INNHOLD 3 VANNBÅREN VARME FRA POLAR ENERGI 4 MULTICOMFORTSYSTEMET 6 ENOVA STØTTE 7 VRF SYSTEMET 8 REFERANSER 10 HISTORIEN 11 SAMARBEIDSPARTNERE Hvorfor vannbåren varme fra Polar Energi?

Detaljer

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid Alternativer til Oljekjel Vår energi Din fremtid Støperiet 09.12.15 Alternativer til oljekjel 1. Presentasjon av NEE 2. Oversikt over alternative oppvarmingssytemer 3. Oversikt over alternativer til oljekjel

Detaljer

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak vestfold energiforum 8.november 2007 Heidi Juhler, www.fjernvarme.no Politiske målsetninger Utslippsreduksjoner ift Kyoto-avtalen og EUs fornybardirektiv Delmål:

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 NVFS STYRE NVFs styre har i 2014 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK

Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter. Christine Haugland, BKK Storsatsing på fornybar energiforsyning fører til mange mindre lokale kraftprodusenter Christine Haugland, BKK BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53 1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53 Etterarbeid Ingen oppgaver på denne aktiviteten Etterarbeid Emneprøve Maksimum poengsum: 1400 poeng Tema: Energi Oppgave 1: Kulebane Over ser du en tegning

Detaljer

ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE

ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

Energi. Vi klarer oss ikke uten

Energi. Vi klarer oss ikke uten Energi Vi klarer oss ikke uten Perspektivet Dagens samfunn er helt avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes økonomi

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain Støtteordninger for introduksjon av bioenergi Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen 05.11.2013 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

PASSIVHUS MILJØHUSET GK

PASSIVHUS MILJØHUSET GK UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5 Oppdragsgiver: Bragerhagen AS Oppdrag: 533715 Engene. Reguleringsplan. Temautredninger Del: Dato: 2014-05-22 Skrevet av: Lars Bugge Kvalitetskontroll: Espen Løken ENERGILØSNINGER ENGENE 100 INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Hei, Vedrørende høring nye energikrav til bygg. Sender over vårt innspill til endringer av krav i TEK-15.

Hei, Vedrørende høring nye energikrav til bygg. Sender over vårt innspill til endringer av krav i TEK-15. Fra: Ole Johnny Bråten Sendt: 13. mars 2015 16:12 Til: post@dibk.no Emne: 15/1311 Høring nye energikrav til bygg/ TEK-15 Vedlegg: Innspill til TEK-15.pdf; Eliaden 2014 Elvarme

Detaljer

NYE ENERGIKRAV TIL BYGG HØRINGSNOTAT DATERT 16. FEBRUAR 2015 MED FORSLAG TIL ENDRINGER I TEKNISKE KRAV TIL BYGGVERK (BYGGTEK- NISK FORSKRIFT)

NYE ENERGIKRAV TIL BYGG HØRINGSNOTAT DATERT 16. FEBRUAR 2015 MED FORSLAG TIL ENDRINGER I TEKNISKE KRAV TIL BYGGVERK (BYGGTEK- NISK FORSKRIFT) UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2015 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel Anna Theodora Barnwell Enova SF Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen

Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger. Knut Olav Knudsen Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger Knut Olav Knudsen 60% synes boliger med oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger En oljekjel slipper ut like mye CO 2 tilsvarende 5 biler. I en undersøkelse

Detaljer

VALG AV ENERGIBÆRERE Case: Larvik kommune. Bjørn Tore Larsen

VALG AV ENERGIBÆRERE Case: Larvik kommune. Bjørn Tore Larsen VALG AV ENERGIBÆRERE Case: Larvik kommune Bjørn Tore Larsen Motivasjon ved valg av energibærer Vi må tenke på våre forpliktelser mot Kyoto-avtalen Vi må tenke på den globale oppvarmingen og Vi redusere

Detaljer

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler For dem uten vannbårne systemer Viktig når en konverterer fra fossilolje til varmepumpe? Et tradisjonelt radiatoranlegg er 80/60 anlegg. Hva er 80/60 anlegg?

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

UNDERVISNINGSBYGG SATSER PÅ FORNYBAR ENERGI

UNDERVISNINGSBYGG SATSER PÅ FORNYBAR ENERGI UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 4 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri Hovedtyper oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde

Detaljer

Asker kommunes miljøvalg

Asker kommunes miljøvalg Asker kommunes miljøvalg - Mulighetenes kommune Risenga området Introduksjon 30 % av all energi som brukes i Asker Kommune, går til Risenga-området. Derfor bestemte Akershus Energi seg i 2009, for å satse

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri Oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde - Enkeltstående

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2010

Detaljer

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8.

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. STYRETS BERETNING FOR EO-ORDNINGEN FOR FORENINGSÅRET 2013 1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. april 2013:

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Jordas energikilder. Tidevann. Solenergi Fossile. Vind Gass Vann Olje Bølger År

Jordas energikilder. Tidevann. Solenergi Fossile. Vind Gass Vann Olje Bølger År 6: Energi i dag og i framtida Figur side 170 Jordas energikilder Saltkraft Ikke-fornybare energikilder Fornybare energikilder Kjernespalting Uran Kull Tidevann Jordvarme Solenergi Fossile energikilder

Detaljer

Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen. Kurs 5. 6. november

Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen. Kurs 5. 6. november Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Kurs 5. 6. november Nobios virksomhet Næringspolitisk arbeid for å bedre rammevilkår Informasjon og kommunikasjon (www.nobio.no) Bransjenettverk (kurs/konferanser)

Detaljer

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09 Grønne energikommuner Mats Rosenberg Bioen as Mats Rosenberg, Bioen as Kommunens rolle Eksempel, Vågå, Løten, Vegårshei Problemstillinger Grunnlast (bio/varmepumper)? Spisslast (el/olje/gass/etc.)? Miljø-

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry 1956 1972 1994 2008 Tiden går, morgen dagens Bio8 har utslipp tatt utfordringen! er ikke skapt Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007 Kilde SSB og Econ Pöyry Note til skjema Tallene

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang.

Enovas hovedmål. For disse to målene er det mer naturlig å finne andre måle enheter enn energiresultat for å vurdere framgang. Enovas hovedmål I avtalen mellom OED og Enova for perioden 2012 2015 er Enovas mandat og ansvar innen energi- og klimateknologi styrket sammenlignet med foregående avtaleperioder. Enova skal drive fram

Detaljer

Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser. Knut Hofstad. Norges vassdrags og energidirektorat NVE

Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser. Knut Hofstad. Norges vassdrags og energidirektorat NVE Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser Knut Hofstad Norges vassdrags og energidirektorat NVE Om NVE NVE er et direktorat under Olje- og energidepartementet NVEs forvaltningsområder:

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no 15/1311 Høring nye energikrav til bygg Innspill til DiBK (post@dibk.no), innen 18.05.15 Vi viser til direktoratets høring på forslag til nye energikrav

Detaljer

Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen

Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen Temamøte om utfasing av fossil olje til fyring Knut Olav Knudsen Gamle oljekjeler har dårlig virkningsgrad Årstall Oljekjeler nyere enn 1995 Oljekjeler mellom 1975-1995 Oljekjeler eldre enn 1975 Årsvirkningsgrad

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

tirsdag 23. november 2010 BIOFYRINGSOLJE ER 100% FORNYBAR ENERGI

tirsdag 23. november 2010 BIOFYRINGSOLJE ER 100% FORNYBAR ENERGI BIOFYRINGSOLJE ER 100% FORNYBAR ENERGI ZERO10 - Clarion Hotel Oslo Airport DAGENS TEKST: - BFO - BIOFYRINGSOLJE -> 100% BIOENERGI - KONVERTERING TIL BFO - SAMARBEID - LEVERANDØR & KUNDE - VEIEN VIDERE!

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Lokale energisentraler fornybar varme Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Enovas varmesatsning Visjon: Fornybar varme skal være den foretrukne form for oppvarming innen 2020 En konkurransedyktig

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler

Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler Sylvia Helene Skar, frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen 9. november 2016 shs@norconsult.no 1 Begrensning i bruk av strøm er fjernet TEK 10 FØR

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer

Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Siste utvikling innen biorelaterte fyringsoljer Inger-Lise M. Nøstvik, NP Fremo Stavern, 17. juni 2010 Bransjens holdning Bransjen erkjenner at klimaproblemet er den største miljøutfordringen verden står

Detaljer

Norske Rørgrossisters Forening

Norske Rørgrossisters Forening Innspill fra Norske Rørgrossisters Forening til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet Innledning og generelle betraktninger Norske Rørgrossisters Forening

Detaljer

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bransjen er positiv til økt bruk av biodrivstoff Satsningsområde Et viktig tiltak for å redusere

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel?

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Rune Volla Direktør for produksjon og drift Hafslund Fjernvarme AS s.1 Agenda 1. Hafslunds fjernvarmesatsing 2. Fjernvarmeutbyggingen virker! Klimagassreduksjoner

Detaljer