Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2003."

Transkript

1 Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2003, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en del informasjon til lagets medlemmer. Neste nummer av Skivebom! kommer på nyåret og inkluderer Ny sesong er avsluttet og nok en ny står for døren. Bomberommet er klargjort så nå er det bare å svinge seg i bilen og starte på ny frisk til neste års stevner. Håper mange av våre nye skyttere finner veien til fjellet, både av voksne skyttere, unger og foreldre. Og selvfølgelig også gamle travere. Vi fikk en litt uavsluttet sesong da årsfesten dessverre måtte avlyses, men vi frisker til på nytt i februar! Etter en lang banesesong står vi nå foran en ny miniatyrsesong. Årets skyteskole var en fryd og arrangere, med mange gode medhjelpere til å arrangere skolen og 12 lærevillige skytterelever var det moro. Dette preget også skytterne som tidlig viste god disiplin på standplass og fin utvikling i skytterferdigheter. Så må jeg nevne det beste av alt, alle de gode kaker og vafler foreldrene stilte med, dette skapte en fin sosial avslutning på kveldene. Også i år ble det diskobowling, det er en fin overgang til utesesongen og som sosial spleising av skyttere. Det er en natt med lite søvn og mye moro. Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. terminlisten. Avisen er en service til de av våre medlemmer som ennå ikke har internett. Se etter oppdatert informasjon på internett: Kjell Arild Høgda, redaktør, Årsmøtet er like om hjørnet og vi ønsker så mange som mulig velkommen dit. Om det blir vist meg fornyet tillit, tar jeg gjerne gjenvalg. Strukturen i Tromsø skytterlag er stødig og det er betryggende å ha solide støttespillere i ryggen, både i form av ildsjeler, skyttere og til dels næringslivet. Vi møtes i fjellet! Hilsen Lene Westerås, Banesesongen har et høyt aktivitetsnivå, og skyttere har hevdet godt i konkurranser gjennom sommeren. Vi i ungdomsutvalget må gratulere de som var med på NNM og LS med kjempefine resultater. Alt dette er nå historie, og en ny sesong er nå i gang. La oss videreføre de positive erfaringene og glede oss med at Dagfinn, Kjell Arild og Harald også i år er villige til å hjelpe til som instruktører. Dette er det beste laget har å by på. Treningen er mandager kl og lykke til med en ny sesong. Håkon Lunde, ungdomsleder

2 Ammunisjonsbestillinger: Tromsø skytterlag bestiller ammunisjon 4 ganger i året. Dette gjøres gjennom lagets ammunisjonsforvalter Arthur Arnesen tlf Ved bestilling får bestilleren vite det beløp han skal betale inn til lagets konto Er ikke dette beløpet registrert innbetalt til betalingsfristen går ut, faller bestillingen ut. Siste bestillingsdato Frist for betaling senest 1. desember senest 5. desember senest 25.januar senest 1. februar senest 25.april senest 1.mai senest 25.juni senest 1.juli Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fre-Søn: Skytetider bomberommet: kl 1800 Rek/E. Rek/J Tromsø Skytterlag. Trening med instruktør. kl 2000 Egentrening alle. kl 1800 Egentrening alle. Miniatyrcup annen hver tirsdag Skyteskole nybegynnere Skyteskole voksne kl 1800 Egentrening alle. Egentrening alle. Hvordan finne fram til årsmøtet 2003 (i lokalene til Krokelvdalen IL) 1. Kjør fylkesvei 53 mot Kroken, over Krokenelva. 2. Ta til høyre i første kryss etter Krokenelva. 3. Ta til høyre umiddelbart etter at du har kjørt inn i krysset. 4. Følg B.A Løvolds vei på undersiden av Krokenhallen, kjør videre forbi innkjørsel til helsesenteret (som går til venstre). 5. Kjør videre forbi avkjørsel inn til Kroken ungdomsskole (den går også til venstre). 6. Fortsett videre til neste avkjørsel. Den går til venstre, inn til Krokelvdalen barneskole. 7. Lokalet vi skal være i ligger på høyre hånd umiddelbart etter at du har kjørt inn i nevnte avkjørsel. Vi skal holde til i kjelleretasjen i lokalene til Krokelvdalen Idrettslag. Bygget ligger røstet mot sjøen. 2

3 Styrets beretning 29/ / Styret har i perioden bestått av: Hovedstyret: Leder Lene Westerås (gjv) N. leder Britt Myrslett (ny) Sekr. Kjell A Høgda (ipv) Kass. Dagfinn Skjelstad (gjv) Tore Thomassen (gjv) Ole Jakob Olsen (ipv) Leder ungdomsutvalg Vara Per Ivar Emanuelsen (gjv) Regnskap Einar Sørensen Ungdomsutvalg: Formann Håkon Lunde (gjv) Lars Foss Tveiten (ny) Arne Morten Olsen (ipv) Edel Vekve (ipv) Festkomite: Leder Håkon Lunde (ny) Kari Lunde (ny) Edel Vekve (gjv) Britt Myrslett (gjv) Banekomite innebane: Banemester Ole Jakob Olsen (ipv) Banekomite utebane: Banemester Harald Johansen (ipv) Husstyre: Arthur Arnesen (gjv) Reidar Arnesen (ipv) *Senere erstattet av Arthur Arnesen ipv = ikke på valg gjv = gjenvalg Jaktkomite: Leder Einar Mellomgård (ipv) Leif Bakken (ipv) Steinar S. Westerås (gjv) Ole Hamnes (gjv) Valgkomite: Henning Westerås (gjv) Arthur Arnesen (gjv) Hederstegnkomite: Edel Vekve (ny) Eivind Knutsen (gjv) Uttakingskomite: Leder Leder ungdomsutvalg Ferdighetsmerker: Per Ivar Emanuelsen (gjv) Ammunisjonsforvalter: Tommy Olsen 22 (ny) Ole Bårdsen (skarpt)* Revisorer: Arthur Arnesen (gv) Arne Morten Olsen (gv) Økonomikomite: Ole Jakob Olsen (ny) Dagfinn Skjelstad (ny) Kjell A Høgda (ny) Arthur Arnesen (ny) Eksterne tillitsverv: Henning Westerås er formann i DFS ungdomsutvalg og dermed medlem av Norges skytterstyre. Britt Myrslett er utdanningskontakt i samlaget. Harald Johansen er vara til kretsformann 3

4 Innledning Styret i Tromsø skytterlag legger med dette fram beretning for perioden 29.november november I årsberetningsperioden har det vært avholdt 7 styremøter. På årsmøtet i 2002 ble Lene Westerås gjenvalgt som leder, Britt Myrslett kom inn som ny nestleder og for første gang er det to kvinner i ledelsen i det ærverdige laget. For første gang siden Tromsø skytterlag startet med bingo, ble det avgjort at vi på grunn av sviktende inntekter her, skulle se oss om etter nye inntektskilder. Dette året har vi følgelig i hovedsak hatt to nye prosjekt. Vi har hatt flaskesortering som vi holdt gående en periode og vi Skytebaneanleggene Kjoselvdalen Vedlikeholdet på skytterbanen i Tønsvika pågår jevnlig. Til samlagsmesterskapet hadde vi en større dugnad blant annet for å klargjøre de manuelle skivene. Nummertall og stativ fikk en liten opprustning. Det største arbeidet som er gjort i år er imidlertid innebygging av skive 1-6 i grava. Dette så vi kan la de elektroniske skivene stå ute hele sesongen og med enkel løsning på lettvint tak over. I tillegg er det laget trapp og avsats rundt grava på nordsiden, slik at man enkelt kan komme seg opp mens det pågår skyting på 100-metern. Her skal Ole Jakob Olsen og Ole-Reidar Olsen ha æren for dette. De har brukt mange timeverk på dette og resultatet er imponerende. Løpende elg ble montert mellom standplass 200 meter og grav. Leif Rambergan Vi har fått nye benker og vask inne på oppholdsrommet og malt gulvet her. Oppe på selve banen er det skiftet Økonomi Driftsregnskapet for 2003 er gjort opp med et overskudd på i alt kr 2.004,92. Dette er en positiv forbedring fra de to foregående år, som imidlertid ble avsluttet med underskudd på henholdsvis kr ,- og kr At regnskapet nå er kommet i balanse, må i hovedsak tilskrives de tre inntektskildene laget har fra 4 har nå fått varetelling på kjøpesenter som ny fast dugnadsarbeid. Begge viste seg å være gode tilskudd til laget. En gulrot for medlemmene er også at inntektene går med 1/3-del til hver enkelt person som deltar på disse dugnadsdagene. I tillegg har vi hatt et registreringsprosjekt for DFSU som brakte gode penger i lagskassa. Det er gledelig at vi nå etter to år med store underskudd er på riktig side og slipper å se røde tall i regnskapet. Skyteaktiviteten har vært jevnt over bra og våre skyttere har deltatt på over 60 ulike stevner rundt i hele landet. Som dere kan se nedenfor klarer vi også å hevde oss i landstoppen Bakken har stått på for å få elgbanen i skikkelig stand og til neste år blir der også elektronikk på det området. Midlene til dette er egenhendig samlet inn av Leif bakken i form av sponsormidler. Speakerbua har fått seg en liten skjønnhetspleie innad i første etasje. Her har Håkon Lunde hengt opp bilder fra skytterstevner, sammenkomster og lignende. I det hele tatt er både hus og standplasser, grav og område ellers rundt ivaretatt på en slik måte at vi har et anlegg til å være stolt av. Det eneste det skorter litt i er veien opp til banen. Nå har vi imidlertid fått lovnad på hjelp til å utarbeide dette fra Forsvaret. De har allerede vært og grøftet og lagt et nytt dekke oppover. plater på kulefangere og malt disse. Enkel vedlikehold pågår ellers hele miniatyrsesongen. flaskesortering, varetelling og registreringsoppdrag for skytterkontoret. Disse inntekter har alene skaffet laget godt og vel kr ,-. Deltakerne på disse oppdragene er godskrevet med sine andeler som utgjør en tredel av inntektene (men unntak av registreringsoppdraget som i sin helhet gikk til laget).

5 To andre inntektskilder har riktignok også bidratt til et positivt resultat. Det gjelder nettoinntektene av Tromsøhylsa/SM bane med kr ,- og Sauer-lotteriet med kr ,-. Av andre inntektskilder laget har hatt i år er medlemskontingent med kr ,-, mot kr ,- for fjoråret. Her må det bare konstateres at mange medlemmer fortsatt står med restanse, til tross for purringer. Videre har vi inntekt fra elgskytterne med kr ,-. Her skal det riktignok gå med noen kroner for å fullføre den elektroniske elgbanen. I samme forbindelse må det sies at det er kommet inn kr ,- til denne banen av sponsormidler Leif Bakken har maktet å skaffe til veie. Utleie av skytterhuset har bidratt med en inntekt på kr ,-. Samlede driftsinntekter har i året utgjort kr ,- mot budsjettert kr ,-. På den annen side er drifta av laget forbundet med betydelige årlige kostnader. En av de store utgiftspostene er framleis strømutgiftene. Disse har i året beløpet seg til kr ,-. Fordelt med kr ,- på skytterhuset og kr ,- i Rambergan. Lånet på kr ,- som laget tok opp for etablering av elektronikken på 200 meteren er nå nedbetalt til kr ,-. Men de årlige rentekostnadene har vært betydelige på grunn av ufordelaktige rentevilkår. Renteutgiftene for inneværende år er utgiftsført med kr ,-. Da vi Sponsorer. Årets sponsorinntekter har vært et bra år. Vi har fått store inntekter til Tromsøhylsa og annonseinntektene var også gode. Her har Ronny Nilsen og Ole Jakob Olsen stått på for å få et flott stevne på inntektssiden. Wistex var hovedsponsor på Tromsøhylsa med gavepremier for rundt ,- og vi har også fått en fin avtale med dem Det sportslige. Vi har i år arrangert 9 banestevner, inkludert de innad i laget, heriblant Samlagsmesterskapet kombinert med Tromsøhylsa. Vi har hatt 2 feltstevner og 4 innendørsstevner. Vi hadde 166 deltagere på SM-bane og måtte skyte på manuelle skiver på grunn av for registrerte at laget ikke hadde blitt tilgodesett med den generelle rentenedgangen, tok vi kontakt med banken, og har nå fått betydelig bedre rentevilkår. Etter sesongslutt i år har det vært arbeidet meget aktivt med å få satt opp overbygg over de elektroniske skivene på 200 meter. Til dette arbeidet er det hittil gått med materialer og lignende med til sammen kr ,-. Søknaden om spillemidler og tilskudd gjennom DFS til utbygging av banen har imidlertid hittil ikke resultert i noen utbetalinger. Det går dessverre tregt med å få i stand både leieavtale med forsvaret og likeså hjemmelsdokumenter på lagets del av skytebaneområdet i Kjoselvdalen, noe som imidlertid er en forutsetning for å få disse bidragene utbetalt. Vi ser også at forsikringspremien stiger uforholdsmessige mye. Den årlige premien er nå kommet opp i hele ,- kroner. De to siste års underskudd har dessverre tært uforholdsmessige mye på lagets kontantbeholdning, slik at likviditeten nå ikke er den aller beste. Laget har heller ikke lenger noen fond, slik som banefond og fond for unge skyttere. Den nåværende situasjon har heller ikke tillatt noen form for ammunisjonssubsidiering. Dette bør imidlertid vurderes tatt opp igjen når økonomien tilsier det. Ellers vises til det framlagte regnskapet. som varer ut neste år. G-sport, Strandtorget sponset også en jaktdress til 6500,- for trekking under premieutdelingen. Leif Bakken har samlet inn hele ,- til ny elektronisk løpende elg. Det viser seg at vi må gå mer profesjonelt til verks mot næringslivet for å klare å få støtte herfra. liten kapasitet på de elektroniske skivene. Vi hadde også stang og felthurtigskytingen og finaler på søndag. Stevnet gikk veldig bra og vi satt igjen med både fornøyde skyttere, arrangører og et pent overskudd. 5

6 I år var vi 16 stykker som deltok på Landsskytterstevnet i Oppdal. Her er laget stolt av at vi hadde to skyttere med i finalen. Lars Edvard Dalsbø hevdet seg helt i toppen i klasse eldre rekrutt. Lars Foss Tveiten skjøt også til finaleplass og skjøt i tillegg om Aftenpostens sølvfat. Flere skyttere fikk også med seg beger og minnemedaljer. Vi må neste også nevne inni blant det sportslige, den tradisjonelle grillfesten med verdensmesterskap i støvelkasting som gikk av stabelen under LS. Et godt eksempel på et lag som kan samles både på banen og i det sosiale. Våre skyttere har markert seg sterkt på flere av stevnene sundt omkring, dette fremgår av resultatene under. Aktiviteten på våre to baner er stor. På utebanen har vi på mandager elgjegere samt småviltskyttere. Tirsdagene er avsatt til egentrening både på 100 og 200 meter. Onsdag er der reserveoffiserer, torsdager lagets vandrepokaler og trofeer, samt egentrening. Helgene er det stevner og trening. På miniatyrbanen har vi skyting hver dag med instruksjon og skyteskole for de yngste henholdsvis mandag og onsdag. Tirsdag og torsdag, samt helgen er det egentrening og pokaler. Ellers kan dere lese resultatene som følger: Resultater Miniatyrstevner Adventstreffen - Storfjord 30/11 1/12-02 ER: 5. Lars Edvard Dalsbø 243, V65: 1. Torgeir Kristensen 247, V55: 5. Tore Thomassen 240, 7. Ole Jakob Olsen 238, Kl. 2: 7. Edel Vekve 219, Kl. 3: 2. Tommy Olsen 240, 3. Lars Foss Tveiten 233, 5. Per Ivar Emanuelsen 230, Kl. 4: 1. Britt Myrslett 237, Kl. 5: 1. Kjell Arild Høgda 241, 6. Ole-Reidar Olsen 216 Solstevnet Austre Målselv Kl. 3: 8. Edel Vekve 229, Kl. 4: 5. Per Ivar Emanuelsen 237, 7. Ole-Reidar Olsen 237, 9. Britt Myrslett 234, 21. Dagfinn Skjelstad 224, Kl. 5: 8. Tommy Olsen 239, 14. Kjell Arild Høgda 235, 15. Lars Foss Tveiten 234, Asp: Runar Holm 222, Kim Gøran Stenvold 207, R: 7. Torje Kjersem 230, ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 250, J: 4. Stig Roar Lunde 244, 8. Rune Skjelstad 237, V55: 5. Ole Jakob Olsen 244, 12. Eivind Knutsen 240, 14. Tore Thomassen 237, V65: 2. Torgeir Kristensen lagscupen miniatyr Tromsø 15/2 Tromsø skytterlag vant en knusende seier i 3-lagscupen. Rangering ble som følger: Nr. 1: Tromsø skytterlag 1485 poeng, Nr. 2: Storsteinnes skytterlag 1479 poeng, Nr. 3: Lakselvdal skytterlag 1453 poeng. Lagmesterskapet miniatyr 6/3 Kl. 2-5: 1. Tommy Olsen 245, 2. Lars Foss Tveiten 244, 3. Dagfinn Skjelstad 241, 4. Daniel Figenschou 241, 5. Kjell Arild Høgda 239, 6. Per Ivar Emanuelsen 238, 7. Ole-Reidar Olsen 236, 8. Britt Myrslett 230, 9. Håvard Augdal 203, Asp: Kim Gøran Stenvold 223, Runar Holm 172, R: 1. Torje Kjersem 230, 2. Christer Haugen 220, 3. Johnny Carsteinsen 167, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 239, 2. Christer Pedersen 217, J: 1. Rune Skjelstad 243, 2. Stig Roar Lunde 241, 3. Robin Bårdsen 239, V55: 1. Ole Jakob Olsen 247, 2. Tore Thomassen 240, V65: 1. Torgeir Kristensen 247, 2. Arthur Arnesen 243, Kl. 1: 1. Ronny Nilsen 211 Samlagsmesterskapet miniatyr Falken 8-9/2 Asp: Kim Gøran Stenvold 227, R: 9. Marie Tømmerholen 204, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 250, J: 4. Rune Skjelstad 244, 5. Stig Roar Lunde 244, 10. Robin Bårdsen 234, V55: 3. Tore Thomassen 240, 9. Ole Jakob Olsen 236, V65: 3. Torgeir Kristensen 238, 5. Arthur Arnesen 236, Kl. 1: 9. Ronny Nilsen 181, Kl. 3: 2. Edel Vekve 230, Kl. 4: 7. Ole-Reidar Olsen 235, 10. Per Ivar Emanuelsen 232, 11. Dagfinn Skjelstad 232, 18. Britt Myrslett 227, 21. Lene Westerås 225, Kl. 5: 5. Tommy Olsen 238, 10. Lars Foss Tveiten 221 6

7 Bergmannsmatchen Kongsberg korrespondansestevne Kl. 3: 1. Edel Vekve 237, Kl. 4: 7. Britt Myrslett 237, Kl. 5: 8. Lars Foss Tveiten 239, 9. Tommy Olsen 238, V55: 2. Ole Jakob Olsen 246, 5. Tore Thomassen 239, V65: 2. Torgeir Kristensen 244, 3. Arthur Arnesen 243, Asp: Kim Gøran Stenvold 230 Feltstevner Isfelten Gratangen 9/3 ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 30/22 Åpent feltstevne Vestre Målselv 16/3 ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 30/25 Samlagsmesterskapet vinterfelt Bjørnen 21-22/3 Kl. 4: 9. Dagfinn Skjelstad 19/3, 15. Ole-Reidar Olsen 14/2, Kl. 5: 4. Lars Foss Tveiten 20/3, 7. Kjell Arild Høgda 18/5, 10. Tommy Olsen 8/0, V55: 9. Ole Jakob Olsen 10/3, ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 29/20, J: 4. Rune Skjelstad 26/12, 8. Stig Roar Lunde 23/14 Mesterskap: Kl. 1-5: 11. Lars Foss Tveiten 24, ER: 1. Lars Foss Tveiten 41/11, J: 4. Rune Skjelstad 36/5 NNM vinterfelt midtre krets Storsteinnes 29/3 J: 4. Stig Roar Lunde 30/22, 13. Robin Bårdsen 28/20, 15. Rune Skjelstad 27/17, 20. Elisabeth Olsen 27/11, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 30/29, 9. Cecilie Hoel Furås 29/9, Kl. 2: 21. Hans Petter Olsen 12/4, Kl. 3: 34. Harald Johansen 15/2, 40. Henning Westerås 5/1, Kl. 4: 23. Dagfinn Skjelstad 21/11, 29. Ole-Reidar Olsen 20/6, Kl. 5: 9. Lars Foss Tveiten 26/5, 1. Tommy Olsen 24/11, V55: 11. Eivind Knutsen 21/5, 14. Tore Thomassen 20/6, 25. Ole Jakob Olsen 12/6, V65: 4. Torgeir Kristensen 29/13 Mesterskap: J: 5. Stig Roar Lunde 40/6, ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 42/10 e.o., 9. Cecilie Hoel Furås 39/4, V65: 4. Torgeir Kristensen 41/5, Kl. 1-5+V55: 19. Lars Foss Tveiten 34 Fylkesmesterskapet feltskyting Lyngen 30/3 ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 29/14, 8. Cecilie Hoel Furås 24/9, J: 5. Rune Skjelstad 27/20, 9. Stig Roar Lunde 27/10, V65: 5. Torgeir Kristensen 25/10, V55: 10. Eivind Knutsen 15/4, 11. Ole Jakob Olsen 13/2, Kl. 2: 4. Hans Petter Olsen 20/9, Kl. 3: 12. Harald Johansen 20/9, Kl. 4: 2. Dagfinn Skjelstad 29/12, 19. Ole-Reidar Olsen 19/6, Kl. 5: 3. Lars Foss Tveiten 29/13, 9. Tommy Olsen 24/9 Mesterskap: Kl. 1-5+V55: 7. Lars Foss Tveiten 38, 15. Dagfinn Skjelstad 32, J: 7. Rune Skjelstad 38/2, 9. Stig Roar Lunde 37/4, ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 41/9 e.o. Vikingsmellen Lakselvdal 12/4 ER: 6. Cecilie Hoel Furås 29/12, 7. Lars Edvard Dalsbø 28/12, Jeger: 1. Gunnar Noer 21/8, 2. Leif Bakken 18/5, 4. Odd Jakobsen 9/2, J: 7. Rune Skjelstad 26/9, 14. Elisabeth Olsen 19/9, 16. Stig Roar Lunde 16/4, Kl. 1: 14. Ronny Nilsen 12/2, Kl. 3: 16. Harald Johansen 13/4, 19. Henning Westerås 9/2, Kl. 4: 9. Dagfinn Skjelstad 26/9, 17. Ole-Reidar Olsen 23/9, 24. Lene Westerås 15/6, Kl. 5: 13. Kjell Arild Høgda 23/8, 16. Lars Foss Tveiten 21/3, 17. Tommy Olsen 19/1, V55: 2. Eivind Knutsen 28/9, 10. Tore Thomassen 23/2, 14. Ole Jakob Olsen 18/7, V65: 3. Torgeir Kristensen 29/14 Åpent feltstevne Gisund 13/4 ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 25/11 1. mai stevnet Storjord og Austre Målselv 1/5 ER: 6. Lars Edvard Dalsbø 28/19, V55: 1. Eivind Knutsen 30/21 Kretsmesterskapet i felt 6/5 Kl. 1-5+V55: 1. Eivind Knutsen 36, 2. Tore Thomassen 33 e.o., 3. Ole Jakob Olsen 33 e.o., 4. Harald Johansen 31, 6. Dagfinn Skjelstad 28, V55: 1. Eivind Knutsen 36, 2. Tore Thomassen 33 e.o. 3. Ole Jakob Olsen 33 e.o., Kl. 1: 1. Finn Lervik 2, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 42/10, 2. Cecilie Hoel Furås 34/7, J: 1. Rune Skjelstad 37/5, 2. Elisabeth Olsen 35/4, V65: 1. Torgeir Kristensen 39/6, V73: 1. Einar Sørensen 12/1 Lagmesterskapet i felt 6/5 Kl. 1-5+V55: 1. Tore Thomassen 28/21, 2. Eivind Knutsen 24/17 e.o., 3. Ole Jakob Olsen 24/14 e.o., 4. Dagfinn Skjelstad 23/5, 5. Harald Johansen 19/15, 6. Kjell Arild Høgda 19/10, 7. Ole-Reidar Olsen 16/5, 8. Arild Fjellaksel 9/4, 9. Arne Pettersen 7/6, 10. Finn Lervik 2/0, 11. Britt Myrslett 0, 11. Ronny 7

8 Nilsen 0, V55: 1. Tore Thomassen 28/21, 2. Eivind Knutsen 24/17 e.o., 3. Ole Jakob Olsen 24/14 e.o., 4. Arne Pettersen 7/6, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 30/19, 2. Cecilie Hoel Furås 22/5, J: 1. Rune Skjelstad 27/9, 2. Elisabeth Olsen 24/9, 3. Stig Roar Lunde 20/10, V65: 1. Torgeir Kristensen 27/9, 2. Arhur Arnesen 18/6, V73: 1. Einar Sørensen 10/3 Gildetunstevnet Nedre Nordreisa & Kvænangen 31/5 ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 41/7 Jegerfelt Austre Målselv & Storjord 22/6 3. Gunnar Noer 144 Banestevner Åpent banestevne Storsteinnes 11/5 ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 349, J: 5. Stig Roar Lunde 342, 9. Rune Skjelstad 337, V65: 2. Torgeir Kristensen 345, V55: 8. Ole Jakob Olsen 321, Kl. 3: 12. Edel Vekve 304, 16. Henning Westerås 279, Kl. 4: 4. Dagfinn Skjelstad 329, 8. Ole-Reidar Olsen 326, 13. Britt Myrslett: 319, 18. Per Ivar Emanuelsen 314, Kl. 5: 10. Kjell Arild Høgda 330, 12. Lars Foss Tveiten 319, 13. Tommy Olsen 310 Evenesstevnet Evenes 14-15/6 2. Lars Edvard Dalsbø 349 Sommerstarten Balsfjord 23-24/5 Asp: Robert Berger 176, Christian Haugen 211, Thomas Hellesvik 171, Runar Holm 172, Lars Lagerstrøm 195, Vegar Olsen 179, Sindre Rødum 188, Thomas Tennvassås 204, Kl. 3: 6. Harald Johansen 312, 8. Edel Vekve 310, 15. Henning Westerås 278, Kl. 4: 15. Dagfinn Skjelstad 326, 23. Ole-Reidar Olsen 318, 25. Britt Myrslett 305, Kl. 5: 5. Tommy Olsen 334, 6. Kjell Arild Høgda 334, 9. Lars Foss Tveiten 327, V55: 10. Tore Thomassen 319, 12. Ole Jakob Olsen 315, V65: 3. Torgeir Kristensen 343, ER: 5. Lars Edvard Dalsbø 344, 6. Cecilie Hoel Furås 343, 9. Kim Gøran Stenvold 263, J: 2. Rune Skjelstad 345, 4. Stig Roar Lunde 341 Jubileumstevne Øvre Målselv 24/5 Kl. 2-5: 8. Kjell Arild Høgda 239, 15. Tommy Olsen 234, 18. Lars Foss Tveiten 233, 20. Dagfinn Skjelstad 232, 27. Ole-Reidar Olsen 230, 34. Edel Vekve 223, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 250, 8. Cecilie Hoel Furås 242, J: 2. Rune Skjelstad 246, 6. Stig Roar Lunde 242, V55: 6. Tore Thomassen 238, V65: 5. Torgeir Kristensen 244, Asp: Vegar Olsen 186 Reisastevnet Nedre Nordreisa 30/5 & 1/6 R: 1. Sindre Rødum 254, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 347, V55: 4. Ole Jakob Olsen 327, Kl. 3: 2. Harald Johansen 321, Kl. 4: 8. Ole-Reidar Olsen 326 Åpent banestevne Bjerkvik 14/6 ER: 3 Lars Edvard Dalsbø 248, Kl. 2-5: 13. Kjell Arild Høgda 332 Skibotntreffen Skibotn 15/6 Kl. 3: 1. Edel Vekve 231, Kl. 5: 2. Kjell Arild Høgda 243, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 250, 8. Sindre Rødum 210, V55: 5. Ole Jakob Olsen 238, V65: 3. Torgeir Kristensen 244 Lagmesterskapet bane 19/6 Kl. 2-5: 1. Tommy Olsen 334, 2. Kjell Arild Høgda 331, 3. Edel Vekve 328, 4. Ole-Reidar Olsen 325, 5. Britt Myrslett 322, 6. Per Ivar Emanuelsen 319, 7. Arild Fjellaksel 277, V55: 1. Tore Thomassen 338, 2. Ole Jakob Olsen 332, 3. Eivind Knutsen 325, 4. Reidar Lauritsen 297, Kl. 1: 1. Øyvind Henriksen 316, 2. Ronny Nilsen 288, Asp: Vegar Olsen 269, Sindre Kjeldsberg 21, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 346, 2. Christian Haugen 279, 3. Kim Gøran Stenvold 109, V65: 1. Torgeir Kristensen 332, 2. Arthur Arnesen 309, V73: 1. Einar Sørensen 315 Rislamotreffen Storsteinnes 20-21/6 ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 350, 15. Kim Gøran Stenvold 304, 17. Sindre Rødum 288, J. 4. Rune Skjelstad 343, V65: 4. Torgeir Kristensen 339, Asp: Christian Hagen 206, Vegar Olsen 158, Kl. 3: Edel Vekve 327, Henning Westerås 267, Kl. 4: Ole-Reidar Olsen 328, Dagfinn Skjelstad 324, Britt Myrslett 311, Kl. 5: Kjell Arild Høgda 339, Tommy Olsen 327, V55: Ole Jakob Olsen 327 8

9 Midtsommerstevnet Storfjord 21/6 Asp: Vegar Olsen 195, ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 347, 13. Kim Gøran Stenvold 291, J: 2. Rune Skjelstad 348, V65: 4. Torgeir Kristensen 341, Kl. 2-5: 4. Kjell Arild Høgda 339, 21. Dagfinn Skjelstad 328, 32. Britt Myrslett 318, 35. Edel Vekve 316 Åpent banestevne Austre Målselv & Storjord 22/6 ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 249 Organisasjonsmedaljen Tromsø 25/6 7. Kjell Arild Høgda 286, 8. Tommy Olsen 286, 9. Tore Thomassen 285, 10. Ole-Reidar Olsen 285, 12. Dagfinn Skjelstad 284, 13. Per Ivar Emanuelsen 283, 17. Britt Myrslett 278, 20. Harald Johansen 273, 21. Lars Foss Tveiten 270, 24. Ole Jakob Olsen 262, 25. Lone Høgda 262 Kretsmesterskapet bane Tromsø 25/6 Kl. 2-5: 1. Kjell Arild Høgda 286 e.o., 2. Tommy Olsen 286 e.o., 3. Ole-Reidar Olsen 285, 4. Dagfinn Skjelstad 284, 5. Per Ivar Emanuelsen 283, 6. Britt Myrslett 278, 8. Harald Johansen 273, 9. Lars Foss Tveiten 270, 11. Lone Høgda 262, V55: 1. Tore Thomassen 288, 2. Ole Jakob Olsen 273, Asp: Vegar Olsen 300, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 349, 2. Cecilie Hoel Furås 339, 3. Kim Gøran Stenvold 306, 4. Sindre Rødum 274, J: 1. Rune Skjelstad 340, 2. Elisabeth Olsen 331, V65: 1. Torgeir Kristensen 331, V73: 1. Einar Sørensen 322 Sv. Sandbakkens minnestevne Vestre Målselv 27-28/6 Asp: Vegar Olsen 162, R: 15. Torje Kjersem 189, ER: 6. Lars Edvard Dalsbø 247, 17. Kim Gøran Stenvold 231, 18. Cecilie Hoel Furås 229, 20. Sindre Rødum 167, J: 11. Rune Skjelstad 236, 13. Elisabeth Olsen 224, Kl. 1: 9. Ronny Nilsen 194, Kl. 3: 6. Edel Vekve 232, Kl. 4: 7. Dagfinn Skjelstad 238, 17. Ole-Reidar Olsen 233, 37. Britt Myrslett 217, Kl. 5: 9. Kjell Arild Høgda 240, 17. Lars Foss Tveiten 234, 21. Tommy Olsen 224, V55: 28. Ole Jakob Olsen 211 Mesterskap: Kl. 2-5: 9. Dagfinn Skjelstad 335, 11. Kjell Arild Høgda 333, 21. Edel Vekve 321 Pressestevnet Falken 28-29/6 Kl. 5: 9. Kjell Arild Høgda 239, 10. Tommy Olsen 238, Kl. 4: 12. Britt Myrslett 232, 17. Dagfinn Skjelstad 231, 19. Ole-Reidar Olsen 230, Kl. 3: 16. Edel Vekve 221, Kl. 1: 10. Ronny Nilsen 177, J: 11. Elisabeth Olsen 242, 12. Rune Skjelstad 242, ER: 9. Lars Edvard Dalsbø 243, 13. Cecilie Hoel Furås 241, 18. Kim Gøran Stenvold 218, Asp: Vegar Olsen 178 Åpent stevne Storsteinnes 19/7 Kl. 2-5: 2. Kjell Arild Høgda 339, 12. Ole-Reidar Olsen 322, 13. Britt Myrslett 322, 19. Edel Vekve 317, V55: 3. Ole Jakob Olsen 328, ER: 3. Lars Edvard Dalsbø 348, 8. Kim Gøran Stenvold 308, 9. Sindre Rødum 308, 10. Thomas A. Hellesvik 245 Åpent stevne Rennebu 31/8 4/8 Kl. 4: 27 Dagfinn Skjelstad 236, J: 13 Rune Skjelstad 240 Kviknestevnet Kvikne 3-5/8 V55: Ole Jakob Olsen 231, Kl. 4: Ole-Reidar Olsen 231 Landsskytterstevnet Oppdal august 2003 (resultater for baneskyting og feltskyting) ER: Lars Edvard Dalsbø 250 (350) 30/22 (41/9), J: Rune Skjelstad /11, Kl. 1: Ronny Nilsen 212 9/4, Kl. 2: Håvard Augdal /4, Kl. 3: Harald Johansen /9, Edel Vekve /7, Henning Westerås 201, Kl. 4: Britt Myrslett /5, Ole-Reidar Olsen /4, Dagfinn Skjelstad /13, Lene Westerås /3, Kl. 5: Tommy Olsen /5, Lars Foss Tveiten 239 (339) 26/10, V55: Ole Jakob Olsen /4, V65: Torgeir Kristensen /16, V73: Einar Sørensen 233 8/0 Skogsløp med feltskyting DFS Oppdal under LS Klasse menn år: 13 Harald Johansen 15min 58sek Narvikmesterskapet Narvik dato ikke oppgitt ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 249, Kl. 2-5: 4. Kjell Arild Høgda 338 9

10 Fylkesmesterskap Bardu 16/8 Kl. 4: 9. Ole-Reidar Olsen 232, 19. Britt Myrslett 219, Kl. 2: 15. Hans Petter Olsen 209, V55: 6. Ole Jakob Olsen 237, ER: 15. Kim Gøran Stenvold 225 Mesterskap: Kl. 2-5: 12. Ole-Reidar Olsen 331, V55: 5. Ole Jakob Olsen 329 Samlagsmesterskapet Tromsø 22-24/8 Asp: Vegar Olsen 195, R: 11. Lars Lagerstrøm 213, 13. Torje Kjersem 210, 14. Charles Hermansen 208, 17. Marie Tømmerholen 202, 18. Thomas Tennvassås 199, 19. Runar Holm 161, ER: 4. Lars Edvard Dalsbø 250, 7. Cecilie Hoel Furås 248, 17. Kim Gøran Stenvold 220, 18. Sindre Rødum 206, 19. Sindre Kjeldsberg 175, J: 3. Rune Skjelstad 248, 4. Stig Roar Lunde 247, 9. Elisabeth Olsen 238, V65: 3. Torgeir Kristensen 245, V55: 5. Ole Jakob Olsen 237, 9. Tore Thomassen 230, Kl. 1: 7. Ronny Nilsen 211, 8. Berit Hoel 188, 9. Arne Morten Olsen 185, 10. Ole Rødum 174, Kl. 2: 1. Hans Petter Olsen 225, 11. Håvard Augdal 210, Kl. 3: 9. Edel Vekve 227, 19. Rune Mikalsen 211, 21. Jack Kristoffersen 205, 23. Harald Johansen 192, 24. Henning Westerås 189, Kl. 4: 7. Dagfinn Skjelstad 234, 12. Ole-Reidar Olsen 231, 13. Per Ivar Emanuelsen 231, 14. Britt Myrslett 230 Mesterskap: Kl. 2-5: 6. Dagfinn Skjelstad 334, 7. Ole-Reidar Olsen 329, 14. Per Ivar Emanuelsen 325, 15. Hans Petter Olsen 313, V55: 6. Ole Jakob Olsen 324, V65: 3. Torgeir Kristensen 342, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 350 e.o., 6. Cecilie Hoel Furås 345, J: 2. Rune Skjelstad 348, 5. Stig Roar Lunde 345, Normapokalen: Hans Petter Olsen 313, Felthurtigskyting: 8. Ole-Reidar Olsen 17,10s Tromsøhylsa Tromsø 22-23/8 Kl. 2-5: 13. Dagfinn Skjelstad 324, 22. Ole-Reidar Olsen 320, 27. Per Ivar Emanuelsen 316, 29. Britt Myrslett 315, 38. Edel Vekve 310, 39. Hans Petter Olsen 309, 64. Håvard Augdal 282, 65. Jack Kristoffersen 282, 66. Rune Mikalsen 282, 76. Harald Johansen 263, 78. Henning Westerås 254, Kl. 1: 7. Ronny Nilsen 291, 8. Berit Hoel 261, 9. Arne Morten Olsen 255, 10. Ole Rødum 236, V55: 5. Ole Jakob Olsen 326, 7. Tore Thomassen 321, R: 14. Charles Hermansen 293, 15. Torje Kjersem 292, 16. Lars Lagerstrøm 291, 17. Marit Tømmerholen 288, 18. Thomas Tennvassås 287, 19. Runar Holm 251, ER: 4. Lars Edvard Dalsbø 350, 8. Cecilie Hoel Furås 345, 17. Kim Gøran Stenvold 308, 18. Sindre Rødum 293, 19. Sindre H. Kjeldsberg 239, J: 2. Rune Skjelstad 344, 4. Stig Roar Lunde 342, 9. Elisabeth Olsen 333, Asp: Vegar Olsen 269, V65: 3. Torgeir Kristensen 344 Elitestevnet Flå 29-30/8 Kl. 2-5: 30. Lars Foss Tveiten 331 Bymesterskapet Lakselvdal 6/9 R: Lars Lagerstrøm 300, ER: Cecilie Hoel Furås 337, Sindre Rødum 316, V55: Ole Jakob Olsen 331, Tore Thomassen 331, V65: Torgeir Kristensen 336, Arthur Arnesen 329, Kl. 2-5: Ole-Reidar Olsen 331, Per Ivar Emanuelsen 329, Britt Myrslett 325, Edel Vekve 223, Reidar Arnesen 218 Trondenestreffen Trondenes 6/9 Kl. 2-5: 10 Ole-Reidar Olsen 275 Kvæfjordstevnet Kvæfjord 6/9 Kl. 2-5: 4. Ole-Reidar Olsen 334 Andøytreffen Dverberg og Andenes dato ikke oppgitt ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 349, 30/23, 349 (vinner alle 3 stevner og dermed også sammenlagt) Sesongslutten Bjerkvik 7/9 Kl. 2-5: 6. Ole-Reidar Olsen 333, 22. Edel Vekve 318, V55: 6. Ole Jakob Olsen 318 Lagmesterskapet i stang og felthurtigskyting 11/9 Stang: 1. Harald Johansen 20, 2. Ole-Reidar Olsen 16, 3. Sylvi Simonsen 11, 4. Jack Kristoffersen 11, 5. Ole Jakob Olsen 9 Felthurtigskyting: 1. Harald Johansen 11.24s, 2. Ole-Reidar Olsen 16.07s, 3. Jack Kristoffersen 17.68s, 4. Ole Jakob Olsen 20.37s, 5. Sylvi Simonsen 34.96s 10

11 Pokaler Raymond Myhre s minnepokal 4/3 1. Håvard Angell Augdal 397,29p (1. aksje) Miniatyrcup (finale) 18/3 1. Per Ivar Emanuelsen (2. aksje), 2. Tore Thomassen, 3. Torje Kjersem Styrepokalen 27/5 1. Ole Jakob Olsen 243,78 (1. aksje) Hennings krus 5/6 1. Kjell Arild Høgda 296 (3. aksje Til odel og eie) Forsikringspokalen 12/6 1. Kjell Arild Høgda 242,40 (3. aksje Til odel og eie) Elektronikkpokalen 10/7 1. Dagfinn Skjelstad 287 (2. akjse) Damenes premie Tommy Olsen 334 (1. aksje) Klassekanna Tommy Olsen 143 (1. aksje) Stangpokalen Harald Johansen 20 treff (1. aksje) Felthurtigpokalen Harald Johansen sek. (1. aksje) Lagmesterskap 2003 Miniatyr: Kl. 2-5: 1. Tommy Olsen 245 gylt 2. Lars Foss Tveiten 244 sølv Kl. 1: 1. Ronny Nilsen gylt V55: 1. Ole Jakob Olsen 247 gylt R: 1. Torje Kjersem 230 gylt ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 239 gylt J: 1. Rune Skjelstad 243 gylt V65: 1. Torgeir Kristensen 247 gylt Felt: Kl 1-5+ V55: 1. Tore Thomassen 28/21 gylt 2. Eivind Knutsen 24/17 sølv e.o. Kl. 1: 1. Finn Lervik 2/0 - gylt V55: 1. Tore Thomassen 28/21 gylt ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 30/19 gylt J: 1. Rune Skjelstad 27/9 gylt V65: 1. Torgeir Kristensen 27/9 gylt V73: 1. Einar Sørensen 10/3 gylt Bane: Kl. 2-5: 1. Tommy Olsen 334 gylt 2. Kjell Arild Høgda 331 sølv Kl 1: 1. Øyvind Henriksen 316 gylt V55: 1. Tore Thomassen 338 gylt ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 346 gylt V65: 1. Torgeir Kristensen 332 gylt V73: 1. Einar Sørensen 315 gylt Stangskyting: Harald Johansen 20 treff Felthurtigskyting: Harald Johansen sek Utmerkelser På årsfesten 2002 ble Sissel Asbjørnsen tildelt lagets fortjenestemedalje i sølv. Avslutningsvis At laget nå er på riktig vei økonomisk må sies å være et stort løft i året som har gått. Vi har fått etablert faste dugnadsprosjekt som krever liten investering og gir stor gevinst. Våre baneanlegg er i tilfredsstillende stand og vi har en stor gjeng med skyttere som trener og reiser rundt på stevner. Miljøet skal skapes fra bunnen av og denne delen av skytterlaget, den som starter når man er år er den som Lene Westerås 11 sitter lengst i. Ungdomsutvalgets initiativ til helgesamling med bowling, mat og overnatting på skytterhuset er et av de tiltak som er med på å bygge et lag som gjennom trening og samhold blir trygt og sammensveiset. Styret vil med denne årsberetningen takke alle sine tillitsvalgte, ildsjeler og støttespillere for tilliten i år 2003 og med gode ønsker for neste år. Britt Myrslett, Kjell A Høgda, Dagfinn Skjelstad, Ole Jakob Olsen, Tore Thomassen, Håkon Lunde, Per Ivar Emanuelsen og Einar Sørensen

12 Returadresse: Tromsø Skytterlag Postboks Tromsø. Husk: Årsmøtet avholdes i Kroken torsdag 27.november klokken Alle ønskes hjertelig velkommen. Møt opp. (for å finne fram, se kart inne i bladet). Saker til årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 25. nov. Årsfesten ble på grunn av for lite påmeldte avlyst i november i år. Vi har nå satt ny dato for årsfesten: 21.februar Vi satser på å finne et lokale i byen. Premieutdelingen vil foregå her. Innbydelse sendes ut i slutten av januar. Miniatyrcupen. Første skyting tirsdag 2. desember kl og deretter hver 14. dag. Påmeldingsavgiften er 100,- for voksne og 50,- rekrutteringsskyttere for hele cupen. Skyteskole for voksne. Det vil bli avholdt skyteskole for voksne med oppstart i slutten av januar. Skyteskolen vil gå 10 onsdager, fra til ca Prisen pr skytter er 500,- dette inkluderer alt av materiell, skudd og en skyting ute. Aldersgrense 18 år. (forbehold om minst 6 påmeldte). Påmelding til Lene Westerås: eller på mobil Varetelling. Søndag 4.januar har vi ny varetelling på OBS! Vi trenger så mange som mulig av våre medlemmer denne dagen. 1/3-del går direkte til medlemmet til kjøp av utstyr/ammo eller lignende. Send mail til Lene for påmelding: Sponsoravtale med Wistex Tromsø. Tromsø skytterlag har inngått avtale om støtte fra Wistex. Dette innebærer at Tromsø skytterlag får 15% av prisen på alt som medlemmene kjøper. Det eneste vi som medlemmer må gjøre er å vise medlemskortet ved kjøp og Wistex lager da en månedsoversikt som overføres laget. Vi håper at alle vil være med å støtte denne avtalen. Wistex Tromsø var jo også hovedsponsor på SM/Tromsøhylsa i august. Så løp og kjøp sportsutstyr og andre ting på Wistex. Tromsø Skytterlag er på internett. Der vil du finne oppdatert informasjon. Adressen er: (eller følg Skytterlinken fra 12

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31 Nr. 1 2 3 januar februar mars 2005 59. årgang Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13 Terminliste side 31 Styret informerer: Ny 100 meter bane klar til åpningen.

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009.

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. 8 medlemmer møtte fram. Sakliste: Stormoen skytebane fredag 20. november kl.19.00. 1. Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2009. 3.

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen

Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Nr 1 Våren 2009 63. årgang Ny fast spalte: Gode gamle våpen Jubilanter Dameklubben 100 år Samtlige resultater fra feltsesongen Oslo Open DUGNAD onsdag 15. april kl 1700 BANEÅPNING torsdag 16. april kl

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 19. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:10 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november Nr. 3 September 2006 60. årgang Finn Amundsen med Stangbeger nummer 50 Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november For mer informasjon se side 13. 50 STANGBEGER

Detaljer

Årsmøte 2015 26. februar 2015

Årsmøte 2015 26. februar 2015 Årsmøte 2015 26. februar 2015 Dagsorden 1. Åpning og godkjennelse av de stemmeberettigede 2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive

Detaljer

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate

Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Med tilbud både til unge og eldre Hyggelig klubbmiljø Besøk oss gjerne i vårt koselige klubblokale i Blåsenborg i Nedre Dalgate Ivrige rekrutter trener på elektroniske skiver under kyndig veiledning av

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2013. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2010

REFERAT OMBUDSMØTE 2010 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer