Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2003."

Transkript

1 Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2003, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en del informasjon til lagets medlemmer. Neste nummer av Skivebom! kommer på nyåret og inkluderer Ny sesong er avsluttet og nok en ny står for døren. Bomberommet er klargjort så nå er det bare å svinge seg i bilen og starte på ny frisk til neste års stevner. Håper mange av våre nye skyttere finner veien til fjellet, både av voksne skyttere, unger og foreldre. Og selvfølgelig også gamle travere. Vi fikk en litt uavsluttet sesong da årsfesten dessverre måtte avlyses, men vi frisker til på nytt i februar! Etter en lang banesesong står vi nå foran en ny miniatyrsesong. Årets skyteskole var en fryd og arrangere, med mange gode medhjelpere til å arrangere skolen og 12 lærevillige skytterelever var det moro. Dette preget også skytterne som tidlig viste god disiplin på standplass og fin utvikling i skytterferdigheter. Så må jeg nevne det beste av alt, alle de gode kaker og vafler foreldrene stilte med, dette skapte en fin sosial avslutning på kveldene. Også i år ble det diskobowling, det er en fin overgang til utesesongen og som sosial spleising av skyttere. Det er en natt med lite søvn og mye moro. Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. terminlisten. Avisen er en service til de av våre medlemmer som ennå ikke har internett. Se etter oppdatert informasjon på internett: Kjell Arild Høgda, redaktør, Årsmøtet er like om hjørnet og vi ønsker så mange som mulig velkommen dit. Om det blir vist meg fornyet tillit, tar jeg gjerne gjenvalg. Strukturen i Tromsø skytterlag er stødig og det er betryggende å ha solide støttespillere i ryggen, både i form av ildsjeler, skyttere og til dels næringslivet. Vi møtes i fjellet! Hilsen Lene Westerås, Banesesongen har et høyt aktivitetsnivå, og skyttere har hevdet godt i konkurranser gjennom sommeren. Vi i ungdomsutvalget må gratulere de som var med på NNM og LS med kjempefine resultater. Alt dette er nå historie, og en ny sesong er nå i gang. La oss videreføre de positive erfaringene og glede oss med at Dagfinn, Kjell Arild og Harald også i år er villige til å hjelpe til som instruktører. Dette er det beste laget har å by på. Treningen er mandager kl og lykke til med en ny sesong. Håkon Lunde, ungdomsleder

2 Ammunisjonsbestillinger: Tromsø skytterlag bestiller ammunisjon 4 ganger i året. Dette gjøres gjennom lagets ammunisjonsforvalter Arthur Arnesen tlf Ved bestilling får bestilleren vite det beløp han skal betale inn til lagets konto Er ikke dette beløpet registrert innbetalt til betalingsfristen går ut, faller bestillingen ut. Siste bestillingsdato Frist for betaling senest 1. desember senest 5. desember senest 25.januar senest 1. februar senest 25.april senest 1.mai senest 25.juni senest 1.juli Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fre-Søn: Skytetider bomberommet: kl 1800 Rek/E. Rek/J Tromsø Skytterlag. Trening med instruktør. kl 2000 Egentrening alle. kl 1800 Egentrening alle. Miniatyrcup annen hver tirsdag Skyteskole nybegynnere Skyteskole voksne kl 1800 Egentrening alle. Egentrening alle. Hvordan finne fram til årsmøtet 2003 (i lokalene til Krokelvdalen IL) 1. Kjør fylkesvei 53 mot Kroken, over Krokenelva. 2. Ta til høyre i første kryss etter Krokenelva. 3. Ta til høyre umiddelbart etter at du har kjørt inn i krysset. 4. Følg B.A Løvolds vei på undersiden av Krokenhallen, kjør videre forbi innkjørsel til helsesenteret (som går til venstre). 5. Kjør videre forbi avkjørsel inn til Kroken ungdomsskole (den går også til venstre). 6. Fortsett videre til neste avkjørsel. Den går til venstre, inn til Krokelvdalen barneskole. 7. Lokalet vi skal være i ligger på høyre hånd umiddelbart etter at du har kjørt inn i nevnte avkjørsel. Vi skal holde til i kjelleretasjen i lokalene til Krokelvdalen Idrettslag. Bygget ligger røstet mot sjøen. 2

3 Styrets beretning 29/ / Styret har i perioden bestått av: Hovedstyret: Leder Lene Westerås (gjv) N. leder Britt Myrslett (ny) Sekr. Kjell A Høgda (ipv) Kass. Dagfinn Skjelstad (gjv) Tore Thomassen (gjv) Ole Jakob Olsen (ipv) Leder ungdomsutvalg Vara Per Ivar Emanuelsen (gjv) Regnskap Einar Sørensen Ungdomsutvalg: Formann Håkon Lunde (gjv) Lars Foss Tveiten (ny) Arne Morten Olsen (ipv) Edel Vekve (ipv) Festkomite: Leder Håkon Lunde (ny) Kari Lunde (ny) Edel Vekve (gjv) Britt Myrslett (gjv) Banekomite innebane: Banemester Ole Jakob Olsen (ipv) Banekomite utebane: Banemester Harald Johansen (ipv) Husstyre: Arthur Arnesen (gjv) Reidar Arnesen (ipv) *Senere erstattet av Arthur Arnesen ipv = ikke på valg gjv = gjenvalg Jaktkomite: Leder Einar Mellomgård (ipv) Leif Bakken (ipv) Steinar S. Westerås (gjv) Ole Hamnes (gjv) Valgkomite: Henning Westerås (gjv) Arthur Arnesen (gjv) Hederstegnkomite: Edel Vekve (ny) Eivind Knutsen (gjv) Uttakingskomite: Leder Leder ungdomsutvalg Ferdighetsmerker: Per Ivar Emanuelsen (gjv) Ammunisjonsforvalter: Tommy Olsen 22 (ny) Ole Bårdsen (skarpt)* Revisorer: Arthur Arnesen (gv) Arne Morten Olsen (gv) Økonomikomite: Ole Jakob Olsen (ny) Dagfinn Skjelstad (ny) Kjell A Høgda (ny) Arthur Arnesen (ny) Eksterne tillitsverv: Henning Westerås er formann i DFS ungdomsutvalg og dermed medlem av Norges skytterstyre. Britt Myrslett er utdanningskontakt i samlaget. Harald Johansen er vara til kretsformann 3

4 Innledning Styret i Tromsø skytterlag legger med dette fram beretning for perioden 29.november november I årsberetningsperioden har det vært avholdt 7 styremøter. På årsmøtet i 2002 ble Lene Westerås gjenvalgt som leder, Britt Myrslett kom inn som ny nestleder og for første gang er det to kvinner i ledelsen i det ærverdige laget. For første gang siden Tromsø skytterlag startet med bingo, ble det avgjort at vi på grunn av sviktende inntekter her, skulle se oss om etter nye inntektskilder. Dette året har vi følgelig i hovedsak hatt to nye prosjekt. Vi har hatt flaskesortering som vi holdt gående en periode og vi Skytebaneanleggene Kjoselvdalen Vedlikeholdet på skytterbanen i Tønsvika pågår jevnlig. Til samlagsmesterskapet hadde vi en større dugnad blant annet for å klargjøre de manuelle skivene. Nummertall og stativ fikk en liten opprustning. Det største arbeidet som er gjort i år er imidlertid innebygging av skive 1-6 i grava. Dette så vi kan la de elektroniske skivene stå ute hele sesongen og med enkel løsning på lettvint tak over. I tillegg er det laget trapp og avsats rundt grava på nordsiden, slik at man enkelt kan komme seg opp mens det pågår skyting på 100-metern. Her skal Ole Jakob Olsen og Ole-Reidar Olsen ha æren for dette. De har brukt mange timeverk på dette og resultatet er imponerende. Løpende elg ble montert mellom standplass 200 meter og grav. Leif Rambergan Vi har fått nye benker og vask inne på oppholdsrommet og malt gulvet her. Oppe på selve banen er det skiftet Økonomi Driftsregnskapet for 2003 er gjort opp med et overskudd på i alt kr 2.004,92. Dette er en positiv forbedring fra de to foregående år, som imidlertid ble avsluttet med underskudd på henholdsvis kr ,- og kr At regnskapet nå er kommet i balanse, må i hovedsak tilskrives de tre inntektskildene laget har fra 4 har nå fått varetelling på kjøpesenter som ny fast dugnadsarbeid. Begge viste seg å være gode tilskudd til laget. En gulrot for medlemmene er også at inntektene går med 1/3-del til hver enkelt person som deltar på disse dugnadsdagene. I tillegg har vi hatt et registreringsprosjekt for DFSU som brakte gode penger i lagskassa. Det er gledelig at vi nå etter to år med store underskudd er på riktig side og slipper å se røde tall i regnskapet. Skyteaktiviteten har vært jevnt over bra og våre skyttere har deltatt på over 60 ulike stevner rundt i hele landet. Som dere kan se nedenfor klarer vi også å hevde oss i landstoppen Bakken har stått på for å få elgbanen i skikkelig stand og til neste år blir der også elektronikk på det området. Midlene til dette er egenhendig samlet inn av Leif bakken i form av sponsormidler. Speakerbua har fått seg en liten skjønnhetspleie innad i første etasje. Her har Håkon Lunde hengt opp bilder fra skytterstevner, sammenkomster og lignende. I det hele tatt er både hus og standplasser, grav og område ellers rundt ivaretatt på en slik måte at vi har et anlegg til å være stolt av. Det eneste det skorter litt i er veien opp til banen. Nå har vi imidlertid fått lovnad på hjelp til å utarbeide dette fra Forsvaret. De har allerede vært og grøftet og lagt et nytt dekke oppover. plater på kulefangere og malt disse. Enkel vedlikehold pågår ellers hele miniatyrsesongen. flaskesortering, varetelling og registreringsoppdrag for skytterkontoret. Disse inntekter har alene skaffet laget godt og vel kr ,-. Deltakerne på disse oppdragene er godskrevet med sine andeler som utgjør en tredel av inntektene (men unntak av registreringsoppdraget som i sin helhet gikk til laget).

5 To andre inntektskilder har riktignok også bidratt til et positivt resultat. Det gjelder nettoinntektene av Tromsøhylsa/SM bane med kr ,- og Sauer-lotteriet med kr ,-. Av andre inntektskilder laget har hatt i år er medlemskontingent med kr ,-, mot kr ,- for fjoråret. Her må det bare konstateres at mange medlemmer fortsatt står med restanse, til tross for purringer. Videre har vi inntekt fra elgskytterne med kr ,-. Her skal det riktignok gå med noen kroner for å fullføre den elektroniske elgbanen. I samme forbindelse må det sies at det er kommet inn kr ,- til denne banen av sponsormidler Leif Bakken har maktet å skaffe til veie. Utleie av skytterhuset har bidratt med en inntekt på kr ,-. Samlede driftsinntekter har i året utgjort kr ,- mot budsjettert kr ,-. På den annen side er drifta av laget forbundet med betydelige årlige kostnader. En av de store utgiftspostene er framleis strømutgiftene. Disse har i året beløpet seg til kr ,-. Fordelt med kr ,- på skytterhuset og kr ,- i Rambergan. Lånet på kr ,- som laget tok opp for etablering av elektronikken på 200 meteren er nå nedbetalt til kr ,-. Men de årlige rentekostnadene har vært betydelige på grunn av ufordelaktige rentevilkår. Renteutgiftene for inneværende år er utgiftsført med kr ,-. Da vi Sponsorer. Årets sponsorinntekter har vært et bra år. Vi har fått store inntekter til Tromsøhylsa og annonseinntektene var også gode. Her har Ronny Nilsen og Ole Jakob Olsen stått på for å få et flott stevne på inntektssiden. Wistex var hovedsponsor på Tromsøhylsa med gavepremier for rundt ,- og vi har også fått en fin avtale med dem Det sportslige. Vi har i år arrangert 9 banestevner, inkludert de innad i laget, heriblant Samlagsmesterskapet kombinert med Tromsøhylsa. Vi har hatt 2 feltstevner og 4 innendørsstevner. Vi hadde 166 deltagere på SM-bane og måtte skyte på manuelle skiver på grunn av for registrerte at laget ikke hadde blitt tilgodesett med den generelle rentenedgangen, tok vi kontakt med banken, og har nå fått betydelig bedre rentevilkår. Etter sesongslutt i år har det vært arbeidet meget aktivt med å få satt opp overbygg over de elektroniske skivene på 200 meter. Til dette arbeidet er det hittil gått med materialer og lignende med til sammen kr ,-. Søknaden om spillemidler og tilskudd gjennom DFS til utbygging av banen har imidlertid hittil ikke resultert i noen utbetalinger. Det går dessverre tregt med å få i stand både leieavtale med forsvaret og likeså hjemmelsdokumenter på lagets del av skytebaneområdet i Kjoselvdalen, noe som imidlertid er en forutsetning for å få disse bidragene utbetalt. Vi ser også at forsikringspremien stiger uforholdsmessige mye. Den årlige premien er nå kommet opp i hele ,- kroner. De to siste års underskudd har dessverre tært uforholdsmessige mye på lagets kontantbeholdning, slik at likviditeten nå ikke er den aller beste. Laget har heller ikke lenger noen fond, slik som banefond og fond for unge skyttere. Den nåværende situasjon har heller ikke tillatt noen form for ammunisjonssubsidiering. Dette bør imidlertid vurderes tatt opp igjen når økonomien tilsier det. Ellers vises til det framlagte regnskapet. som varer ut neste år. G-sport, Strandtorget sponset også en jaktdress til 6500,- for trekking under premieutdelingen. Leif Bakken har samlet inn hele ,- til ny elektronisk løpende elg. Det viser seg at vi må gå mer profesjonelt til verks mot næringslivet for å klare å få støtte herfra. liten kapasitet på de elektroniske skivene. Vi hadde også stang og felthurtigskytingen og finaler på søndag. Stevnet gikk veldig bra og vi satt igjen med både fornøyde skyttere, arrangører og et pent overskudd. 5

6 I år var vi 16 stykker som deltok på Landsskytterstevnet i Oppdal. Her er laget stolt av at vi hadde to skyttere med i finalen. Lars Edvard Dalsbø hevdet seg helt i toppen i klasse eldre rekrutt. Lars Foss Tveiten skjøt også til finaleplass og skjøt i tillegg om Aftenpostens sølvfat. Flere skyttere fikk også med seg beger og minnemedaljer. Vi må neste også nevne inni blant det sportslige, den tradisjonelle grillfesten med verdensmesterskap i støvelkasting som gikk av stabelen under LS. Et godt eksempel på et lag som kan samles både på banen og i det sosiale. Våre skyttere har markert seg sterkt på flere av stevnene sundt omkring, dette fremgår av resultatene under. Aktiviteten på våre to baner er stor. På utebanen har vi på mandager elgjegere samt småviltskyttere. Tirsdagene er avsatt til egentrening både på 100 og 200 meter. Onsdag er der reserveoffiserer, torsdager lagets vandrepokaler og trofeer, samt egentrening. Helgene er det stevner og trening. På miniatyrbanen har vi skyting hver dag med instruksjon og skyteskole for de yngste henholdsvis mandag og onsdag. Tirsdag og torsdag, samt helgen er det egentrening og pokaler. Ellers kan dere lese resultatene som følger: Resultater Miniatyrstevner Adventstreffen - Storfjord 30/11 1/12-02 ER: 5. Lars Edvard Dalsbø 243, V65: 1. Torgeir Kristensen 247, V55: 5. Tore Thomassen 240, 7. Ole Jakob Olsen 238, Kl. 2: 7. Edel Vekve 219, Kl. 3: 2. Tommy Olsen 240, 3. Lars Foss Tveiten 233, 5. Per Ivar Emanuelsen 230, Kl. 4: 1. Britt Myrslett 237, Kl. 5: 1. Kjell Arild Høgda 241, 6. Ole-Reidar Olsen 216 Solstevnet Austre Målselv Kl. 3: 8. Edel Vekve 229, Kl. 4: 5. Per Ivar Emanuelsen 237, 7. Ole-Reidar Olsen 237, 9. Britt Myrslett 234, 21. Dagfinn Skjelstad 224, Kl. 5: 8. Tommy Olsen 239, 14. Kjell Arild Høgda 235, 15. Lars Foss Tveiten 234, Asp: Runar Holm 222, Kim Gøran Stenvold 207, R: 7. Torje Kjersem 230, ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 250, J: 4. Stig Roar Lunde 244, 8. Rune Skjelstad 237, V55: 5. Ole Jakob Olsen 244, 12. Eivind Knutsen 240, 14. Tore Thomassen 237, V65: 2. Torgeir Kristensen lagscupen miniatyr Tromsø 15/2 Tromsø skytterlag vant en knusende seier i 3-lagscupen. Rangering ble som følger: Nr. 1: Tromsø skytterlag 1485 poeng, Nr. 2: Storsteinnes skytterlag 1479 poeng, Nr. 3: Lakselvdal skytterlag 1453 poeng. Lagmesterskapet miniatyr 6/3 Kl. 2-5: 1. Tommy Olsen 245, 2. Lars Foss Tveiten 244, 3. Dagfinn Skjelstad 241, 4. Daniel Figenschou 241, 5. Kjell Arild Høgda 239, 6. Per Ivar Emanuelsen 238, 7. Ole-Reidar Olsen 236, 8. Britt Myrslett 230, 9. Håvard Augdal 203, Asp: Kim Gøran Stenvold 223, Runar Holm 172, R: 1. Torje Kjersem 230, 2. Christer Haugen 220, 3. Johnny Carsteinsen 167, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 239, 2. Christer Pedersen 217, J: 1. Rune Skjelstad 243, 2. Stig Roar Lunde 241, 3. Robin Bårdsen 239, V55: 1. Ole Jakob Olsen 247, 2. Tore Thomassen 240, V65: 1. Torgeir Kristensen 247, 2. Arthur Arnesen 243, Kl. 1: 1. Ronny Nilsen 211 Samlagsmesterskapet miniatyr Falken 8-9/2 Asp: Kim Gøran Stenvold 227, R: 9. Marie Tømmerholen 204, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 250, J: 4. Rune Skjelstad 244, 5. Stig Roar Lunde 244, 10. Robin Bårdsen 234, V55: 3. Tore Thomassen 240, 9. Ole Jakob Olsen 236, V65: 3. Torgeir Kristensen 238, 5. Arthur Arnesen 236, Kl. 1: 9. Ronny Nilsen 181, Kl. 3: 2. Edel Vekve 230, Kl. 4: 7. Ole-Reidar Olsen 235, 10. Per Ivar Emanuelsen 232, 11. Dagfinn Skjelstad 232, 18. Britt Myrslett 227, 21. Lene Westerås 225, Kl. 5: 5. Tommy Olsen 238, 10. Lars Foss Tveiten 221 6

7 Bergmannsmatchen Kongsberg korrespondansestevne Kl. 3: 1. Edel Vekve 237, Kl. 4: 7. Britt Myrslett 237, Kl. 5: 8. Lars Foss Tveiten 239, 9. Tommy Olsen 238, V55: 2. Ole Jakob Olsen 246, 5. Tore Thomassen 239, V65: 2. Torgeir Kristensen 244, 3. Arthur Arnesen 243, Asp: Kim Gøran Stenvold 230 Feltstevner Isfelten Gratangen 9/3 ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 30/22 Åpent feltstevne Vestre Målselv 16/3 ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 30/25 Samlagsmesterskapet vinterfelt Bjørnen 21-22/3 Kl. 4: 9. Dagfinn Skjelstad 19/3, 15. Ole-Reidar Olsen 14/2, Kl. 5: 4. Lars Foss Tveiten 20/3, 7. Kjell Arild Høgda 18/5, 10. Tommy Olsen 8/0, V55: 9. Ole Jakob Olsen 10/3, ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 29/20, J: 4. Rune Skjelstad 26/12, 8. Stig Roar Lunde 23/14 Mesterskap: Kl. 1-5: 11. Lars Foss Tveiten 24, ER: 1. Lars Foss Tveiten 41/11, J: 4. Rune Skjelstad 36/5 NNM vinterfelt midtre krets Storsteinnes 29/3 J: 4. Stig Roar Lunde 30/22, 13. Robin Bårdsen 28/20, 15. Rune Skjelstad 27/17, 20. Elisabeth Olsen 27/11, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 30/29, 9. Cecilie Hoel Furås 29/9, Kl. 2: 21. Hans Petter Olsen 12/4, Kl. 3: 34. Harald Johansen 15/2, 40. Henning Westerås 5/1, Kl. 4: 23. Dagfinn Skjelstad 21/11, 29. Ole-Reidar Olsen 20/6, Kl. 5: 9. Lars Foss Tveiten 26/5, 1. Tommy Olsen 24/11, V55: 11. Eivind Knutsen 21/5, 14. Tore Thomassen 20/6, 25. Ole Jakob Olsen 12/6, V65: 4. Torgeir Kristensen 29/13 Mesterskap: J: 5. Stig Roar Lunde 40/6, ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 42/10 e.o., 9. Cecilie Hoel Furås 39/4, V65: 4. Torgeir Kristensen 41/5, Kl. 1-5+V55: 19. Lars Foss Tveiten 34 Fylkesmesterskapet feltskyting Lyngen 30/3 ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 29/14, 8. Cecilie Hoel Furås 24/9, J: 5. Rune Skjelstad 27/20, 9. Stig Roar Lunde 27/10, V65: 5. Torgeir Kristensen 25/10, V55: 10. Eivind Knutsen 15/4, 11. Ole Jakob Olsen 13/2, Kl. 2: 4. Hans Petter Olsen 20/9, Kl. 3: 12. Harald Johansen 20/9, Kl. 4: 2. Dagfinn Skjelstad 29/12, 19. Ole-Reidar Olsen 19/6, Kl. 5: 3. Lars Foss Tveiten 29/13, 9. Tommy Olsen 24/9 Mesterskap: Kl. 1-5+V55: 7. Lars Foss Tveiten 38, 15. Dagfinn Skjelstad 32, J: 7. Rune Skjelstad 38/2, 9. Stig Roar Lunde 37/4, ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 41/9 e.o. Vikingsmellen Lakselvdal 12/4 ER: 6. Cecilie Hoel Furås 29/12, 7. Lars Edvard Dalsbø 28/12, Jeger: 1. Gunnar Noer 21/8, 2. Leif Bakken 18/5, 4. Odd Jakobsen 9/2, J: 7. Rune Skjelstad 26/9, 14. Elisabeth Olsen 19/9, 16. Stig Roar Lunde 16/4, Kl. 1: 14. Ronny Nilsen 12/2, Kl. 3: 16. Harald Johansen 13/4, 19. Henning Westerås 9/2, Kl. 4: 9. Dagfinn Skjelstad 26/9, 17. Ole-Reidar Olsen 23/9, 24. Lene Westerås 15/6, Kl. 5: 13. Kjell Arild Høgda 23/8, 16. Lars Foss Tveiten 21/3, 17. Tommy Olsen 19/1, V55: 2. Eivind Knutsen 28/9, 10. Tore Thomassen 23/2, 14. Ole Jakob Olsen 18/7, V65: 3. Torgeir Kristensen 29/14 Åpent feltstevne Gisund 13/4 ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 25/11 1. mai stevnet Storjord og Austre Målselv 1/5 ER: 6. Lars Edvard Dalsbø 28/19, V55: 1. Eivind Knutsen 30/21 Kretsmesterskapet i felt 6/5 Kl. 1-5+V55: 1. Eivind Knutsen 36, 2. Tore Thomassen 33 e.o., 3. Ole Jakob Olsen 33 e.o., 4. Harald Johansen 31, 6. Dagfinn Skjelstad 28, V55: 1. Eivind Knutsen 36, 2. Tore Thomassen 33 e.o. 3. Ole Jakob Olsen 33 e.o., Kl. 1: 1. Finn Lervik 2, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 42/10, 2. Cecilie Hoel Furås 34/7, J: 1. Rune Skjelstad 37/5, 2. Elisabeth Olsen 35/4, V65: 1. Torgeir Kristensen 39/6, V73: 1. Einar Sørensen 12/1 Lagmesterskapet i felt 6/5 Kl. 1-5+V55: 1. Tore Thomassen 28/21, 2. Eivind Knutsen 24/17 e.o., 3. Ole Jakob Olsen 24/14 e.o., 4. Dagfinn Skjelstad 23/5, 5. Harald Johansen 19/15, 6. Kjell Arild Høgda 19/10, 7. Ole-Reidar Olsen 16/5, 8. Arild Fjellaksel 9/4, 9. Arne Pettersen 7/6, 10. Finn Lervik 2/0, 11. Britt Myrslett 0, 11. Ronny 7

8 Nilsen 0, V55: 1. Tore Thomassen 28/21, 2. Eivind Knutsen 24/17 e.o., 3. Ole Jakob Olsen 24/14 e.o., 4. Arne Pettersen 7/6, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 30/19, 2. Cecilie Hoel Furås 22/5, J: 1. Rune Skjelstad 27/9, 2. Elisabeth Olsen 24/9, 3. Stig Roar Lunde 20/10, V65: 1. Torgeir Kristensen 27/9, 2. Arhur Arnesen 18/6, V73: 1. Einar Sørensen 10/3 Gildetunstevnet Nedre Nordreisa & Kvænangen 31/5 ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 41/7 Jegerfelt Austre Målselv & Storjord 22/6 3. Gunnar Noer 144 Banestevner Åpent banestevne Storsteinnes 11/5 ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 349, J: 5. Stig Roar Lunde 342, 9. Rune Skjelstad 337, V65: 2. Torgeir Kristensen 345, V55: 8. Ole Jakob Olsen 321, Kl. 3: 12. Edel Vekve 304, 16. Henning Westerås 279, Kl. 4: 4. Dagfinn Skjelstad 329, 8. Ole-Reidar Olsen 326, 13. Britt Myrslett: 319, 18. Per Ivar Emanuelsen 314, Kl. 5: 10. Kjell Arild Høgda 330, 12. Lars Foss Tveiten 319, 13. Tommy Olsen 310 Evenesstevnet Evenes 14-15/6 2. Lars Edvard Dalsbø 349 Sommerstarten Balsfjord 23-24/5 Asp: Robert Berger 176, Christian Haugen 211, Thomas Hellesvik 171, Runar Holm 172, Lars Lagerstrøm 195, Vegar Olsen 179, Sindre Rødum 188, Thomas Tennvassås 204, Kl. 3: 6. Harald Johansen 312, 8. Edel Vekve 310, 15. Henning Westerås 278, Kl. 4: 15. Dagfinn Skjelstad 326, 23. Ole-Reidar Olsen 318, 25. Britt Myrslett 305, Kl. 5: 5. Tommy Olsen 334, 6. Kjell Arild Høgda 334, 9. Lars Foss Tveiten 327, V55: 10. Tore Thomassen 319, 12. Ole Jakob Olsen 315, V65: 3. Torgeir Kristensen 343, ER: 5. Lars Edvard Dalsbø 344, 6. Cecilie Hoel Furås 343, 9. Kim Gøran Stenvold 263, J: 2. Rune Skjelstad 345, 4. Stig Roar Lunde 341 Jubileumstevne Øvre Målselv 24/5 Kl. 2-5: 8. Kjell Arild Høgda 239, 15. Tommy Olsen 234, 18. Lars Foss Tveiten 233, 20. Dagfinn Skjelstad 232, 27. Ole-Reidar Olsen 230, 34. Edel Vekve 223, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 250, 8. Cecilie Hoel Furås 242, J: 2. Rune Skjelstad 246, 6. Stig Roar Lunde 242, V55: 6. Tore Thomassen 238, V65: 5. Torgeir Kristensen 244, Asp: Vegar Olsen 186 Reisastevnet Nedre Nordreisa 30/5 & 1/6 R: 1. Sindre Rødum 254, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 347, V55: 4. Ole Jakob Olsen 327, Kl. 3: 2. Harald Johansen 321, Kl. 4: 8. Ole-Reidar Olsen 326 Åpent banestevne Bjerkvik 14/6 ER: 3 Lars Edvard Dalsbø 248, Kl. 2-5: 13. Kjell Arild Høgda 332 Skibotntreffen Skibotn 15/6 Kl. 3: 1. Edel Vekve 231, Kl. 5: 2. Kjell Arild Høgda 243, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 250, 8. Sindre Rødum 210, V55: 5. Ole Jakob Olsen 238, V65: 3. Torgeir Kristensen 244 Lagmesterskapet bane 19/6 Kl. 2-5: 1. Tommy Olsen 334, 2. Kjell Arild Høgda 331, 3. Edel Vekve 328, 4. Ole-Reidar Olsen 325, 5. Britt Myrslett 322, 6. Per Ivar Emanuelsen 319, 7. Arild Fjellaksel 277, V55: 1. Tore Thomassen 338, 2. Ole Jakob Olsen 332, 3. Eivind Knutsen 325, 4. Reidar Lauritsen 297, Kl. 1: 1. Øyvind Henriksen 316, 2. Ronny Nilsen 288, Asp: Vegar Olsen 269, Sindre Kjeldsberg 21, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 346, 2. Christian Haugen 279, 3. Kim Gøran Stenvold 109, V65: 1. Torgeir Kristensen 332, 2. Arthur Arnesen 309, V73: 1. Einar Sørensen 315 Rislamotreffen Storsteinnes 20-21/6 ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 350, 15. Kim Gøran Stenvold 304, 17. Sindre Rødum 288, J. 4. Rune Skjelstad 343, V65: 4. Torgeir Kristensen 339, Asp: Christian Hagen 206, Vegar Olsen 158, Kl. 3: Edel Vekve 327, Henning Westerås 267, Kl. 4: Ole-Reidar Olsen 328, Dagfinn Skjelstad 324, Britt Myrslett 311, Kl. 5: Kjell Arild Høgda 339, Tommy Olsen 327, V55: Ole Jakob Olsen 327 8

9 Midtsommerstevnet Storfjord 21/6 Asp: Vegar Olsen 195, ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 347, 13. Kim Gøran Stenvold 291, J: 2. Rune Skjelstad 348, V65: 4. Torgeir Kristensen 341, Kl. 2-5: 4. Kjell Arild Høgda 339, 21. Dagfinn Skjelstad 328, 32. Britt Myrslett 318, 35. Edel Vekve 316 Åpent banestevne Austre Målselv & Storjord 22/6 ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 249 Organisasjonsmedaljen Tromsø 25/6 7. Kjell Arild Høgda 286, 8. Tommy Olsen 286, 9. Tore Thomassen 285, 10. Ole-Reidar Olsen 285, 12. Dagfinn Skjelstad 284, 13. Per Ivar Emanuelsen 283, 17. Britt Myrslett 278, 20. Harald Johansen 273, 21. Lars Foss Tveiten 270, 24. Ole Jakob Olsen 262, 25. Lone Høgda 262 Kretsmesterskapet bane Tromsø 25/6 Kl. 2-5: 1. Kjell Arild Høgda 286 e.o., 2. Tommy Olsen 286 e.o., 3. Ole-Reidar Olsen 285, 4. Dagfinn Skjelstad 284, 5. Per Ivar Emanuelsen 283, 6. Britt Myrslett 278, 8. Harald Johansen 273, 9. Lars Foss Tveiten 270, 11. Lone Høgda 262, V55: 1. Tore Thomassen 288, 2. Ole Jakob Olsen 273, Asp: Vegar Olsen 300, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 349, 2. Cecilie Hoel Furås 339, 3. Kim Gøran Stenvold 306, 4. Sindre Rødum 274, J: 1. Rune Skjelstad 340, 2. Elisabeth Olsen 331, V65: 1. Torgeir Kristensen 331, V73: 1. Einar Sørensen 322 Sv. Sandbakkens minnestevne Vestre Målselv 27-28/6 Asp: Vegar Olsen 162, R: 15. Torje Kjersem 189, ER: 6. Lars Edvard Dalsbø 247, 17. Kim Gøran Stenvold 231, 18. Cecilie Hoel Furås 229, 20. Sindre Rødum 167, J: 11. Rune Skjelstad 236, 13. Elisabeth Olsen 224, Kl. 1: 9. Ronny Nilsen 194, Kl. 3: 6. Edel Vekve 232, Kl. 4: 7. Dagfinn Skjelstad 238, 17. Ole-Reidar Olsen 233, 37. Britt Myrslett 217, Kl. 5: 9. Kjell Arild Høgda 240, 17. Lars Foss Tveiten 234, 21. Tommy Olsen 224, V55: 28. Ole Jakob Olsen 211 Mesterskap: Kl. 2-5: 9. Dagfinn Skjelstad 335, 11. Kjell Arild Høgda 333, 21. Edel Vekve 321 Pressestevnet Falken 28-29/6 Kl. 5: 9. Kjell Arild Høgda 239, 10. Tommy Olsen 238, Kl. 4: 12. Britt Myrslett 232, 17. Dagfinn Skjelstad 231, 19. Ole-Reidar Olsen 230, Kl. 3: 16. Edel Vekve 221, Kl. 1: 10. Ronny Nilsen 177, J: 11. Elisabeth Olsen 242, 12. Rune Skjelstad 242, ER: 9. Lars Edvard Dalsbø 243, 13. Cecilie Hoel Furås 241, 18. Kim Gøran Stenvold 218, Asp: Vegar Olsen 178 Åpent stevne Storsteinnes 19/7 Kl. 2-5: 2. Kjell Arild Høgda 339, 12. Ole-Reidar Olsen 322, 13. Britt Myrslett 322, 19. Edel Vekve 317, V55: 3. Ole Jakob Olsen 328, ER: 3. Lars Edvard Dalsbø 348, 8. Kim Gøran Stenvold 308, 9. Sindre Rødum 308, 10. Thomas A. Hellesvik 245 Åpent stevne Rennebu 31/8 4/8 Kl. 4: 27 Dagfinn Skjelstad 236, J: 13 Rune Skjelstad 240 Kviknestevnet Kvikne 3-5/8 V55: Ole Jakob Olsen 231, Kl. 4: Ole-Reidar Olsen 231 Landsskytterstevnet Oppdal august 2003 (resultater for baneskyting og feltskyting) ER: Lars Edvard Dalsbø 250 (350) 30/22 (41/9), J: Rune Skjelstad /11, Kl. 1: Ronny Nilsen 212 9/4, Kl. 2: Håvard Augdal /4, Kl. 3: Harald Johansen /9, Edel Vekve /7, Henning Westerås 201, Kl. 4: Britt Myrslett /5, Ole-Reidar Olsen /4, Dagfinn Skjelstad /13, Lene Westerås /3, Kl. 5: Tommy Olsen /5, Lars Foss Tveiten 239 (339) 26/10, V55: Ole Jakob Olsen /4, V65: Torgeir Kristensen /16, V73: Einar Sørensen 233 8/0 Skogsløp med feltskyting DFS Oppdal under LS Klasse menn år: 13 Harald Johansen 15min 58sek Narvikmesterskapet Narvik dato ikke oppgitt ER: 2. Lars Edvard Dalsbø 249, Kl. 2-5: 4. Kjell Arild Høgda 338 9

10 Fylkesmesterskap Bardu 16/8 Kl. 4: 9. Ole-Reidar Olsen 232, 19. Britt Myrslett 219, Kl. 2: 15. Hans Petter Olsen 209, V55: 6. Ole Jakob Olsen 237, ER: 15. Kim Gøran Stenvold 225 Mesterskap: Kl. 2-5: 12. Ole-Reidar Olsen 331, V55: 5. Ole Jakob Olsen 329 Samlagsmesterskapet Tromsø 22-24/8 Asp: Vegar Olsen 195, R: 11. Lars Lagerstrøm 213, 13. Torje Kjersem 210, 14. Charles Hermansen 208, 17. Marie Tømmerholen 202, 18. Thomas Tennvassås 199, 19. Runar Holm 161, ER: 4. Lars Edvard Dalsbø 250, 7. Cecilie Hoel Furås 248, 17. Kim Gøran Stenvold 220, 18. Sindre Rødum 206, 19. Sindre Kjeldsberg 175, J: 3. Rune Skjelstad 248, 4. Stig Roar Lunde 247, 9. Elisabeth Olsen 238, V65: 3. Torgeir Kristensen 245, V55: 5. Ole Jakob Olsen 237, 9. Tore Thomassen 230, Kl. 1: 7. Ronny Nilsen 211, 8. Berit Hoel 188, 9. Arne Morten Olsen 185, 10. Ole Rødum 174, Kl. 2: 1. Hans Petter Olsen 225, 11. Håvard Augdal 210, Kl. 3: 9. Edel Vekve 227, 19. Rune Mikalsen 211, 21. Jack Kristoffersen 205, 23. Harald Johansen 192, 24. Henning Westerås 189, Kl. 4: 7. Dagfinn Skjelstad 234, 12. Ole-Reidar Olsen 231, 13. Per Ivar Emanuelsen 231, 14. Britt Myrslett 230 Mesterskap: Kl. 2-5: 6. Dagfinn Skjelstad 334, 7. Ole-Reidar Olsen 329, 14. Per Ivar Emanuelsen 325, 15. Hans Petter Olsen 313, V55: 6. Ole Jakob Olsen 324, V65: 3. Torgeir Kristensen 342, ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 350 e.o., 6. Cecilie Hoel Furås 345, J: 2. Rune Skjelstad 348, 5. Stig Roar Lunde 345, Normapokalen: Hans Petter Olsen 313, Felthurtigskyting: 8. Ole-Reidar Olsen 17,10s Tromsøhylsa Tromsø 22-23/8 Kl. 2-5: 13. Dagfinn Skjelstad 324, 22. Ole-Reidar Olsen 320, 27. Per Ivar Emanuelsen 316, 29. Britt Myrslett 315, 38. Edel Vekve 310, 39. Hans Petter Olsen 309, 64. Håvard Augdal 282, 65. Jack Kristoffersen 282, 66. Rune Mikalsen 282, 76. Harald Johansen 263, 78. Henning Westerås 254, Kl. 1: 7. Ronny Nilsen 291, 8. Berit Hoel 261, 9. Arne Morten Olsen 255, 10. Ole Rødum 236, V55: 5. Ole Jakob Olsen 326, 7. Tore Thomassen 321, R: 14. Charles Hermansen 293, 15. Torje Kjersem 292, 16. Lars Lagerstrøm 291, 17. Marit Tømmerholen 288, 18. Thomas Tennvassås 287, 19. Runar Holm 251, ER: 4. Lars Edvard Dalsbø 350, 8. Cecilie Hoel Furås 345, 17. Kim Gøran Stenvold 308, 18. Sindre Rødum 293, 19. Sindre H. Kjeldsberg 239, J: 2. Rune Skjelstad 344, 4. Stig Roar Lunde 342, 9. Elisabeth Olsen 333, Asp: Vegar Olsen 269, V65: 3. Torgeir Kristensen 344 Elitestevnet Flå 29-30/8 Kl. 2-5: 30. Lars Foss Tveiten 331 Bymesterskapet Lakselvdal 6/9 R: Lars Lagerstrøm 300, ER: Cecilie Hoel Furås 337, Sindre Rødum 316, V55: Ole Jakob Olsen 331, Tore Thomassen 331, V65: Torgeir Kristensen 336, Arthur Arnesen 329, Kl. 2-5: Ole-Reidar Olsen 331, Per Ivar Emanuelsen 329, Britt Myrslett 325, Edel Vekve 223, Reidar Arnesen 218 Trondenestreffen Trondenes 6/9 Kl. 2-5: 10 Ole-Reidar Olsen 275 Kvæfjordstevnet Kvæfjord 6/9 Kl. 2-5: 4. Ole-Reidar Olsen 334 Andøytreffen Dverberg og Andenes dato ikke oppgitt ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 349, 30/23, 349 (vinner alle 3 stevner og dermed også sammenlagt) Sesongslutten Bjerkvik 7/9 Kl. 2-5: 6. Ole-Reidar Olsen 333, 22. Edel Vekve 318, V55: 6. Ole Jakob Olsen 318 Lagmesterskapet i stang og felthurtigskyting 11/9 Stang: 1. Harald Johansen 20, 2. Ole-Reidar Olsen 16, 3. Sylvi Simonsen 11, 4. Jack Kristoffersen 11, 5. Ole Jakob Olsen 9 Felthurtigskyting: 1. Harald Johansen 11.24s, 2. Ole-Reidar Olsen 16.07s, 3. Jack Kristoffersen 17.68s, 4. Ole Jakob Olsen 20.37s, 5. Sylvi Simonsen 34.96s 10

11 Pokaler Raymond Myhre s minnepokal 4/3 1. Håvard Angell Augdal 397,29p (1. aksje) Miniatyrcup (finale) 18/3 1. Per Ivar Emanuelsen (2. aksje), 2. Tore Thomassen, 3. Torje Kjersem Styrepokalen 27/5 1. Ole Jakob Olsen 243,78 (1. aksje) Hennings krus 5/6 1. Kjell Arild Høgda 296 (3. aksje Til odel og eie) Forsikringspokalen 12/6 1. Kjell Arild Høgda 242,40 (3. aksje Til odel og eie) Elektronikkpokalen 10/7 1. Dagfinn Skjelstad 287 (2. akjse) Damenes premie Tommy Olsen 334 (1. aksje) Klassekanna Tommy Olsen 143 (1. aksje) Stangpokalen Harald Johansen 20 treff (1. aksje) Felthurtigpokalen Harald Johansen sek. (1. aksje) Lagmesterskap 2003 Miniatyr: Kl. 2-5: 1. Tommy Olsen 245 gylt 2. Lars Foss Tveiten 244 sølv Kl. 1: 1. Ronny Nilsen gylt V55: 1. Ole Jakob Olsen 247 gylt R: 1. Torje Kjersem 230 gylt ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 239 gylt J: 1. Rune Skjelstad 243 gylt V65: 1. Torgeir Kristensen 247 gylt Felt: Kl 1-5+ V55: 1. Tore Thomassen 28/21 gylt 2. Eivind Knutsen 24/17 sølv e.o. Kl. 1: 1. Finn Lervik 2/0 - gylt V55: 1. Tore Thomassen 28/21 gylt ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 30/19 gylt J: 1. Rune Skjelstad 27/9 gylt V65: 1. Torgeir Kristensen 27/9 gylt V73: 1. Einar Sørensen 10/3 gylt Bane: Kl. 2-5: 1. Tommy Olsen 334 gylt 2. Kjell Arild Høgda 331 sølv Kl 1: 1. Øyvind Henriksen 316 gylt V55: 1. Tore Thomassen 338 gylt ER: 1. Lars Edvard Dalsbø 346 gylt V65: 1. Torgeir Kristensen 332 gylt V73: 1. Einar Sørensen 315 gylt Stangskyting: Harald Johansen 20 treff Felthurtigskyting: Harald Johansen sek Utmerkelser På årsfesten 2002 ble Sissel Asbjørnsen tildelt lagets fortjenestemedalje i sølv. Avslutningsvis At laget nå er på riktig vei økonomisk må sies å være et stort løft i året som har gått. Vi har fått etablert faste dugnadsprosjekt som krever liten investering og gir stor gevinst. Våre baneanlegg er i tilfredsstillende stand og vi har en stor gjeng med skyttere som trener og reiser rundt på stevner. Miljøet skal skapes fra bunnen av og denne delen av skytterlaget, den som starter når man er år er den som Lene Westerås 11 sitter lengst i. Ungdomsutvalgets initiativ til helgesamling med bowling, mat og overnatting på skytterhuset er et av de tiltak som er med på å bygge et lag som gjennom trening og samhold blir trygt og sammensveiset. Styret vil med denne årsberetningen takke alle sine tillitsvalgte, ildsjeler og støttespillere for tilliten i år 2003 og med gode ønsker for neste år. Britt Myrslett, Kjell A Høgda, Dagfinn Skjelstad, Ole Jakob Olsen, Tore Thomassen, Håkon Lunde, Per Ivar Emanuelsen og Einar Sørensen

12 Returadresse: Tromsø Skytterlag Postboks Tromsø. Husk: Årsmøtet avholdes i Kroken torsdag 27.november klokken Alle ønskes hjertelig velkommen. Møt opp. (for å finne fram, se kart inne i bladet). Saker til årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 25. nov. Årsfesten ble på grunn av for lite påmeldte avlyst i november i år. Vi har nå satt ny dato for årsfesten: 21.februar Vi satser på å finne et lokale i byen. Premieutdelingen vil foregå her. Innbydelse sendes ut i slutten av januar. Miniatyrcupen. Første skyting tirsdag 2. desember kl og deretter hver 14. dag. Påmeldingsavgiften er 100,- for voksne og 50,- rekrutteringsskyttere for hele cupen. Skyteskole for voksne. Det vil bli avholdt skyteskole for voksne med oppstart i slutten av januar. Skyteskolen vil gå 10 onsdager, fra til ca Prisen pr skytter er 500,- dette inkluderer alt av materiell, skudd og en skyting ute. Aldersgrense 18 år. (forbehold om minst 6 påmeldte). Påmelding til Lene Westerås: eller på mobil Varetelling. Søndag 4.januar har vi ny varetelling på OBS! Vi trenger så mange som mulig av våre medlemmer denne dagen. 1/3-del går direkte til medlemmet til kjøp av utstyr/ammo eller lignende. Send mail til Lene for påmelding: Sponsoravtale med Wistex Tromsø. Tromsø skytterlag har inngått avtale om støtte fra Wistex. Dette innebærer at Tromsø skytterlag får 15% av prisen på alt som medlemmene kjøper. Det eneste vi som medlemmer må gjøre er å vise medlemskortet ved kjøp og Wistex lager da en månedsoversikt som overføres laget. Vi håper at alle vil være med å støtte denne avtalen. Wistex Tromsø var jo også hovedsponsor på SM/Tromsøhylsa i august. Så løp og kjøp sportsutstyr og andre ting på Wistex. Tromsø Skytterlag er på internett. Der vil du finne oppdatert informasjon. Adressen er: (eller følg Skytterlinken fra 12

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2002.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2002. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2002. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2002, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

DFS Midtre Krets Sesongen 2011 Dato Aktivitet Arrangør Stevnefri Kretsen. SM Samlagsmesterskap SM-KM- LM- LS

DFS Midtre Krets Sesongen 2011 Dato Aktivitet Arrangør Stevnefri Kretsen. SM Samlagsmesterskap SM-KM- LM- LS Terminliste 2011 DFS Midtre Krets Sesongen 2011 Dato Aktivitet Arrangør Stevnefri Kretsen SM Samlagsmesterskap SM-KM- LM- LS KM Kretsmesterskap MKF Midtre krets feltmesterskap Ofoten LM Landsdelsmesterskap

Detaljer

LAGMESTERSKAP MINIATYR

LAGMESTERSKAP MINIATYR Uke Dato Dag Stevne Skytterlag Samlag 1 05.jan tirs Parabolflua cup/miniatyrcupen Tromsø Inne 07.jan tors DFS-trening Tromsø Inne 7-9/jan Fr-Sø Storsteinnes Nissetreffen Troms Inne 7-9/jan Fr-Sø Øvre Målselv

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

27. 28. juni 2008. Resultat- og premielister. Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal

27. 28. juni 2008. Resultat- og premielister. Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal 27. 28. juni 2008 Resultat- og premielister Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal TROMSØHYLSA 2008 Skyteprogram: 25 skudds DFS program (klassesettende) + 10 skudd i klassens høyeste

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Ungdomsskyttere 2011/2012

Ungdomsskyttere 2011/2012 ÅRSBERETNING 2012 Ungdomsskyttere 2011/2012 Saksliste Årsmøte 2012 Sted: Skytterhuset Vinterveiskaret Dato: 10.11.12 Kl: 18.00 Sak 1. Konstituering. a) Valg av dirigent og møtesekretær b) Godkjenning av

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, TIRSDAG 20.01.2015, KL. 18.00 Til stede: Svein Ivar Ingebrigtsen, Jonn Arne Iversen, Asbjørn Tveit (vara for Børge Kristoffersen), Per Ivar Emanuelsen, Jostein

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 Ungdomsutvalgets styre i 2006 har bestått av leder Jan Engen, kasserer Nina Gustavsen sekretær Jan Gunnar Langaas. Styremedlemmer: Marianne

Detaljer

Klassesettende stevne Antall deltakere: 145. 30. juni.-1. juli 2006

Klassesettende stevne Antall deltakere: 145. 30. juni.-1. juli 2006 Klassesettende stevne Antall deltakere: 145 30. juni.-1. juli 2006 TROMSØHYLSA 2006 Skyteprogram: 25 skudds DFS program (klassesettende) + 10 skudd i klassens høyeste skytestilling med skytetid 4 minutter.

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet.

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet. Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter. Formann ønsker velkommen til årets ombudsmøte, spesielt de lag fra Senja som blir en del av Troms fra og med neste år. Steinar Haralstad fra landsdelskretsen

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2013 Ungdomsutvalgets styre i 2013 har bestått av leder Per Olav Næss. Styremedlemmer: Ellen Grønseth, Renate Næss Hansen, Lars Erik Berglund og

Detaljer

Referat fra Ombudsmøtet

Referat fra Ombudsmøtet Referat fra Ombudsmøtet Troms skyttersamlag Brenna skytterhus, Storfjord søndag 4. desember 011 Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter Følgende ombud har møtt: SKYTTERLAG OMBUD ANT. Balsfjord Stein-Are

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

Aktivitetskalender Ramsund skytterlag januar 2015

Aktivitetskalender Ramsund skytterlag januar 2015 Aktivitetskalender Ramsund skytterlag januar 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 11:00 Årsmøte Befalsmessa i Ramsund Aktivitetskalender Ramsund skytterlag

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere.

Årsmelding 2012. Årets høydepunkt var for de fleste landsskytterstevnet. Her deltok vi med 14 skyttere. HOVET OG HOL SKYTTERLAG Årsmelding 2012. Styret har i 2012 bestått av: Steinar Hammersbøen, leder, Karsten Fossly, nestleder, Marit Løken, sekretær, Torbjørn Bryøen kasserer, Bjørnar Bøkko, leder i jaktgruppa

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2014 Generelt. 2014 ble året da skyttere fra Østre Bærums skytterlag for alvor ble lagt merke til på resultatlistene rundt om i skytter-norge. Riktignok har vi ogs tidligere hatt enkelte

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

TERMINLISTE 2013-2014

TERMINLISTE 2013-2014 TERMINLISTE 2013-2014 40 Vår skytebane og klubbhus ligger på Bjønnmyra. Vi har 15 m og utendørs 100 meter og 200 meter. Samtlige baner har moderne elektroniske skiver. mandag tors andre mandag og 1600-2100

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren ÅRSMELDING FOR 2004 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Gerd Nerdalen Tore O. Salvesen Helge Sines Tengel J. Digernes Roar Sommerset

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite Sak 1: Formannen åpner møtet Sakliste Asgeir ønsker velkommen til møtet, lurte på om alle var fornøyd med innkallelsen. Ingen kommentarer

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tor-erik Fossli Målselv 5 50 49 50 99 100 348 1

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tor-erik Fossli Målselv 5 50 49 50 99 100 348 1 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tor-erik Fossli Målselv 5 50 49 50 99 100 348 1 Gylt medalje 2 Raymond Eliassen Storsteinnes 5 49 48 49 97 99 342 1 8* 3 Idar Sareussen Trondenes 5 50 50 49 94 99 342

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 245 7* 4 Gro Bjerregaard Bardu 50 48 50 96 244 9* 5 Sveinung

Detaljer

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 Oppsummering av sesongen 2012 Rekrutteringsaktivitet 2012 o Innendørstreninger: 21 (+ 19) o Utendørstreninger: 11 o Stevner: 2 + 3 fellesstevner Premieutdeling

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 2-5/V55 1 Sveinung Kvamme Målselv 5 5/0 6/3 6/0 6/3 6/4 29/1

Premieliste Mesterskap Klasse 2-5/V55 1 Sveinung Kvamme Målselv 5 5/0 6/3 6/0 6/3 6/4 29/1 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5/V55 1 Sveinung Kvamme Målselv 5 5/0 6/3 6/0 6/3 6/4 29/1 Gylt medalje 0 2 Anders Kruhaug Bjerkvik 5 6/0 5/3 6/0 6/5 6/0 29/8 Sølv medalje 3 Kjell Arild Høgda Tromsø 5

Detaljer

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.

Årsmelding 2001. Vegårshei skytterlag. Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18. Årsmelding 2001 Vegårshei skytterlag Det inkalles herved til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset torsdag 15. november kl. 18.00 Saksliste 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av møteleder

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Arrangører: OPDAL OG MIDTBYGDEN SKYTTERLAG LØNSET SKYTTERLAG I samarbeid med: OPPDAL IL SKISKYTING Velkommen til Oppdal Opdal Skytterlag (eller

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2009-2010 Innendørsserien Navn F-år Kl 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. SUM 3 BESTE Aspirant u/anlegg Sebastian Ruste 1995 Asp 232 230

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00.

ÅRSMØTE 2003. Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag. på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. ÅRSMØTE 2003 Det innkalles med dette til årsmøte i Vegårshei skytterlag på Herredshuset fredag 28. november 2003 kl. 19.00. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Valg av møteleder og referent.

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011

ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 ÅRSBERETNING VESTFOLD SKYTTERSAMLAG 2011 Styret i Vestfold skyttersamlag i år 2011 Leder Tom Knudsen Nestleder Jan Engen Ungdomsleder Tom Håkon Berger Kasserer Berit Sommerstad Sekretær Linda Herland Utdanningskontakt

Detaljer

Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015

Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015 Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015 Dag Dato Gruppe Avstand Aktivitet Sted Klokkeslett Startkontigent Ansvarlig/medhjelper Mandag 05.jan Alle 15m Opplæring LKS Bryhnitjernet 18.00

Detaljer

Vaagakallen Skytterlag v/ Hallvard Schjølberg Postboks 178 8309 KABELVÅG Dato : 04.12.2007

Vaagakallen Skytterlag v/ Hallvard Schjølberg Postboks 178 8309 KABELVÅG Dato : 04.12.2007 v/ Henry Jenssen Ringveien 24 Medl.nr. : 1 Klasse 2007 : 4 18.02.2007 Feltkarusell I vinterfelt Søndre Hinnøy skytterlag 30/ 7 42,00 Vinner kl. 2-5,V55 04.03.2007 Feltkarusell II vinterfelt Vaagakallen

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015

Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Årsmelding Ungdomsutvalget 2015 Utvalget har hatt følgende sammensetning: Leder : Bjørn Walør Heggem, Reinsfjell skl. Medlem: Mette Helen S. Mikkelsen, Surnadal skl. Medlem: Lars Lillegård, Hjelmen skl.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014

ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014 ÅRSMELDING FOR HOVET OG HOL SKYTTERLAG 2014 Ungdomsgjengen våres. B.fv. Kristian Lerberg, Jonas Haugen, Ola Flatåker og Torjus Berg. F fv. Gjermund Lerberg, Martin Knutsmoen Sørlie og Oda-Juliane Bråthen

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 2-5

Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 6/0 6/4 5/0 6/2 6/6 29/1 2 2 Børre Pedersen Lakselvdal 5 5/0 6/0 6/2 6/3 6/3 29/8 3 Per Myhre Storsteinnes V55 5/0 5/2 6/0 6/3 6/2 28/7 4 Roy

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010

ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 ÅRSMELDING FRA AUST-AGDER SKYTTERSAMLAGS UNGDOMSUTVALG 2010 Aust-Agder skyttersamlags ungdomsutvalg har i 2010 bestått av: Jan Solberg, leder - Trygve Thaule, Arne Hægestøyl, Kåre Storenes og Nils Topland

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2010

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2010 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2010 Året 2010 vil for Fana skytterlag bli husket fordi laget fikk sin 4. skytterkonge gjennom tidene i og med Knut Jørgen Brodahl sin store triumf under LS på Elverum. Knut

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I ÅRSMELDING 2012 Samlagsstyret 2012 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag INNBYDELSE til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007 Sponsorer / samarbeidspartnere: Løiten skytterlag ble stiftet 1867, og fyller 140 år i år. Løiten skytterlag består av ca. 200 skyttere,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Målselv skytterlag REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Møtested: Antall fremmøtte: Adm.bygget, Sentralskytebanen 20 stk SAKSLISTE: 1. Åpning v/leder Leder ønsket hjertelig velkommen

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2013. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

TERMINLISTE 2015-2016

TERMINLISTE 2015-2016 TERMINLISTE 2015-2016 40 Vår skytebane og klubbhus ligger på Bjønnmyra. Vi har 15 m og utendørs 100 meter og 200 meter. Samtlige baner har moderne elektroniske skiver. mandag tors andre mandag og 1600-2100

Detaljer

Årsmelding for Alvdal skytterlag 2014.

Årsmelding for Alvdal skytterlag 2014. Årsmelding for Alvdal skytterlag 2014. Årsmøtet holdes på klubbrommet miniatyrbanen i Alvdal samfunnshus fredag 21. november kl.18.00. Sakliste: 1. Åpning og konstituering 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget 2014 Innledning I Norges Skytterstyres møte den 21. og 22. september 2014 ble det gjort følgende vedtak: Norges Skytterstyre gir med bakgrunn i gjennomføringen av

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 JA SÅ FOR HO BÆRE! Ho Iren! Ho sa ho sku å bruna krøppen. Tenk å læmn meg her, stillmo åleina, mett i påskenommere. Håp ho har

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget

Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag 2014 Årsmelding fra arbeidsutvalget Forr skytterlag har i 2014 hatt følgende ledelse: Leder: Nestleder: Trenerutvalget: Ungdomsutvalget: Elgjegerutvalget: Kasserer: Morten Nordtug Leif

Detaljer

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2015 ANSV. 100m/FINFELT/15M SARPSBORG SKYTTERLAG LØR 03.01.2015 TRENING FELT ALLE?? ONS 07.01.2015 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR LØR 10.01.2015 DUGNAD 15 M ALLE STYRET ONS 14.01.2015 STYREMØTE KL. 19:30 STYRET ONS 21.01.2015

Detaljer

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Møtestart kl 19.00 Sted: Ivar Stjern, Bjørgum Til stede: Svein Løvli, Ellen Løvli, Odd Gjeldnes, Ivar Stjern, Roger Svendsen, Lilly Nerenget fra sak 4, 19.30)

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2011 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015 ÅRSMELDING FOR 2015 Generelt Sesongen 2015 er på det nærmeste over. Det er tid for tilbakeblikk og oppsummeringer. Sportslig har vel sesongen vært på det jevne, selv om noen fra tid til annen figurerer

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Skydeselskabet har i 2012 hatt inntekter på kr 726 565,- og oppnådde et overskudd på kr 251 236,- De største inntektspostene i 2012 er medlemskontingent (109

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016 3. - 5. mars 2016 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON Nasjonalt Landsstevne Bedrift Skyting Luftrifle - Luftpistol Miniatyrrifle - Luftsprint

Detaljer

Varamedlemmer til samlagsstyret: Kjell Oddbjørn Stensæter, Paul Arne Overvoll, Gunnar Halbjørhus, Knut Sigurd Totland og Ann Kristin Hoff.

Varamedlemmer til samlagsstyret: Kjell Oddbjørn Stensæter, Paul Arne Overvoll, Gunnar Halbjørhus, Knut Sigurd Totland og Ann Kristin Hoff. Årsmelding 2011 Ombudsmøte for 2010 ble holdt på Bardøla Høyfjellshotell med Geilo skytterlag som arrangør. Det møtte 37 ombud fra 11 skytterlag. Nes skytterlag, Tunhovd skytterlag og Vats og Leveld skytterlag

Detaljer

Ungdomsledertreffet er åpent for alle som er interessert i rekruttering til DFS

Ungdomsledertreffet er åpent for alle som er interessert i rekruttering til DFS Ungdomsledertreff på LS Tidspunkt: Søndag 12/8 kl. 20.00 Sted: Matteltet på LS-arena Varighet: Ca 2 timer Tangmoen idrettslag LS-speaker Tor Idar Aune forteller om hvilken filosofi som ligger bak, og hvordan

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer