kur SiV Nye vaktlinjer for gastro, hjerte og lunge Har gitt blod 250 ganger Instrumenter steriliseres Stikkprøver mot journalsnoking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kur SiV Nye vaktlinjer for gastro, hjerte og lunge Har gitt blod 250 ganger Instrumenter steriliseres Stikkprøver mot journalsnoking"

Transkript

1 kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 2, mai 2013 Har gitt blod 250 ganger Vidar Engelstad har siden 1981 vært en trofast blodgiver ved Sykehuset i Vestfold. Nå har han gitt blod hele 250 ganger. Blodbankens hovedoppgave er å forsyne Sykehuset i Vestfold med nødvendige blodprodukter. I tillegg leverer Sykehuset i Vestfold blodprodukter etter fast avtale til Blodbanken i Oslo, avslutter Ingunn Widerøe Reite. Seksjonsleder Ingunn Widerøe Reite forteller at det er anledning til å gi blod fire ganger i året, men i perioden 1988 til 2010 ble det i tillegg til vanlig blodgivning også utført en annen type tapping en gang i måneden for utvalgte og håndplukkede blodgivere. Engelstad er en del av denne gruppen. Reite forteller at det ved SiV foretas blodtappinger ved sykehusene i Larvik, Sandefjord og Tønsberg. I 2012 var det registrert 5025 blodgivere, 955 i Sandefjord, 1232 i Larvik og 2838 i Tønsberg. I alt ble det tappet enheter blod. Halvparten av blodgiverne er kvinner og halvparten menn. Her gir Vidar Engelstad fra Tønsberg blod for 250. gang. Fra venstre: Bioingeniørene Lilja Høiback, Anne Aashamar og Hilde Rønningsland, seksjonsleder i Blodbanken Ingunn Widerøe Reite og Gro Lyngås, fagleder for tapping og komponentfremstilling. Nye vaktlinjer for gastro, hjerte og lunge I begynnelsen av året ble det innført nye seksjonerte vaktlinjer for gastro, hjerte og lunge. Det er et betydelig faglig og økonomisk løft, og betyr at befolkningen i Vestfold har spesialistkompetanse i disse fagene tilgjengelig døgnet rundt hele uka. Les mer side 15. Instrumenter steriliseres Ved sterilsentralen på SiV behandles ukentlig godt over instrumenter som brukes ved operasjonsstuene, poliklinikkene og andre seksjoner. Les mer side 10. Stikkprøver mot journalsnoking IKT-enheten tar jevnlig stikkprøvekontroll for å sjekke at ansatte ikke går inn i pasientjournaler de ikke skal ha tilgang til. Les mer side 3.

2 Noen øyeblikk i sykehusets hverdag Merete Bugsett Lindahl Sykehuset er arena for noen av livets viktigste og vanskeligste øyeblikk. Fødsel og død, første gang noen får vite om sin diagnose, om behandling er vellykket eller om hvordan livet vil arte seg videre. Det gjør sykehus til et sted hvor sterke følelser er i sving. Det kom tydelig til uttrykk gjennom noe så sjeldent som en vielse i sykehusets kapell tidlig i april. Mary Grace og Knut Andre Hagen fant, i gleden over å ha blitt foreldre til tvillinger, ut at de ville gifte seg. Og de ville gjøre det nå. Dermed fikk sykehuspresten oppgaven å vie de nybakte foreldrene, mens jordmødre var vitner. Et gledelig utgangspunkt for en prest som ellers kun har viet par på sykehuset der bakteppe har vært at til døden skiller dere av er i nær framtid. Jeg håper de to nygifte og nybakte foreldrene fikk en minneverdig vielse. Og blir ydmyk på sykehusets vegne over hvilket ansvar det påligger alle som møter mennesker som er midt i noen av livets viktige øyeblikk. Sykehusprest Liselotte Wettby sier det slik: Hvert enkelt menneske er spesielt og kommer med sin egen livsfortelling. Hun forsøker å nullstille seg før hvert nytt pasientmøte. Det handler om å møte mennesker med respekt og forståelse. En viktig påminnelse for alle oss som jobber ved SiV. En som jeg vil tro føler seg velkommen ved SiV, er Vidar Engelstad, som du kan lese om i denne utgangen av KurSiV. Han har gitt blod hele 250 ganger siden han begynte som blodgiver i Du kan også lese om brukerundersøkelse i KPR, og om foreldre og barn fra Foreningen for hjertesyke barn i Vestfold som fikk opplæring i hjerte-lunge-redning ved simuleringssenteret. God lesning! Tips oss gjerne om saker. Jøran Hjelmesæth utnevnt til professor Sykehuset i Vestfold har nå fått sitt første professorat i medisin. Overlege Jøran Hjelmesæth har fått en stilling som professor II ved Universitetet i Oslo (UiO). Stillingen er ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin ved UiO. Hjelmesæth er leder av senter for sykelig overvekt i Helse Sør- Øst ved Sykehuset i Vestfold. Dette er SiVs første professorstilling innen medisinske fag. SiV har nå tre professorstillinger. Også Jens Egeland i klinikk psykisk helse og rusbehandling og Aage Indahl ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering har professorstillinger. Overlege, og nå også professor Jøran Hjelmesæth Side 2

3 kursiv nummer 2 - mai 2013 Tar stikkprøver for å avdekke snoking i journaler Med jevne mellomrom tar IKTenheten stikkprøvekontroll for å sjekke at ansatte ikke åpner pasientjournaler de ikke skal ha tilgang til. Ledelsen ved SiV er tydelig på at journalsnoking ikke tolereres, og stikkprøvene har som hensikt både å forebygge og avdekke slikt urettmessig innsyn. Dette presiserer Grethe Gran og Espen Skalvik, henholdsvis personverneombud og informasjonssikkerhetsansvarlig i IKT-enheten ved sykehuset. Det å sikre pasientinformasjon skal være en del av hverdagen for de ansatte. Tilliten til helsevesenet er en nødvendig forutsetning for at pasientene vil utlevere sensitive opplysninger som kan være nødvendig for korrekt og god behandling. Mistanke rapporteres Ved jevne mellomrom foretas kontroller der man ser hvem som har vært inne i pasientenes Personvernombud Grethe Gran og informasjonssikkerhetsansvarlig Espen Skalvik i IKT-enheten ved sykehuset. journal. I de aller fleste tilfellene har ansatte både rett og grunn til å sjekke journalen, men av og til registreres det at enkeltpersoner har vært innom en journal som de egentlig ikke hadde rett til å åpne. I slike tilfeller blir mistanken rapportert til den ansattes nærmeste leder som sjekker grunnen til at den ansatte har tittet i pasientjournalen nærmere. - Saken kan resultere i at vedkommende får en advarsel og noen ganger ender det hele i en personalsak, sier Gran og Skalvik. Lovbestemt Rett til innsyn i pasienters journaldata er regulert i blant annet i Helsepersonelloven som tar for seg Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger, som sier at det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten. - Det er heller ikke lov å lese i journalen til bekjente eller familiemedlemmer, informerer Gran og Skalvik. De utfordrer ansatte ved sykehuset til å være bevisst de etiske forpliktelsene de har i yrket sitt, og det etiske ansvaret de har ovenfor pasientene og deres journaler. Sosionomen er et viktig bindeledd Marit Lien Gulliksen har siden 2009 arbeidet som sosionom ved onkologisk avdeling ved sykehuset. Gulliksen skal bistå kreftpasienter i Vestfold. Arbeidet foregår i krysningen mellom fagfeltene helse og velferd og er et viktig bindeledd mellom sykehuset og ikke-medisinske tjenester utenfor sykehuset. - Å få en alvorlig sykdom er en stor følelsesmessig belastning for dem som rammes og deres pårørende, sier sosionomen. - Sykdommen gir også en rekke praktiske utfordringer på viktige områder som arbeid, utdanning, bolig, økonomi og transport. Sosionom Marit Lien Gulliksen En barnefamilie der en av foreldrene får kreft er ekstra sårbar. Gulliksen gir råd og veiledning om normale reaksjoner, men også konkret veiledning om sykepenger, uføretrygd, forsikringer og juridiske rettigheter for pasienten, pårørende eller etterlatte. En annen viktig oppgave er å være brobygger og bindeledd i forhold til NAV, skole, barnehage, helsesøster, barnevern, offentlige hjelpeinstanser eller Kreftforeningen. - Det er viktig at helsepersonellet som jobber med kreftpasienter husker å tilby pasientene i arbeidsfør alder sosionomtjeneste og henviser via lege, avslutter Marit Lien Gulliksen. Side 3

4 Kurs i internrevisjon I mars ble det arrangert opplæring av 20 ansatte i regi av Veritas for å bli en god internrevisor. Kurset var for første gang helsefaglig vinklet og SiV var valgt som pilot på dette, sier Sven-Erik Andersen. De 20 internrevisorerne skal bidra til at SiVs revisjonsplan gjennomføres, og de skal revidere på kryss og tvers i organisasjonen. Andersen sier videre at formålet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å planlegge, gjennomføre og rapportere interne revisjoner. Interne revisjoner skal bidra til kontinuerlig forbedring av sentrale prosesser i sykehuset. Kurset la vekt på overordnet målsetting for interne revisjoner, prinsipper for planlegging og Bak fra venstre: Direktør for virksomhetsstyring ved SiV, Sven-Erik Andersen, kursinstruktørene fra Veritas; Espen Lindseth og Inger-Marie Schytte Bli og internrevisor ved SiV, Tone Anundsen. forberedelser og planlegging av en revisjon, revisjonsteknikker, forståelse av krav, generell atferd, spørsmålsstilling og lytting og rapportering, avslutter Sven-Erik Andersen. 200 på seminar om sårbehandling Det var meget stor interesse og nærmere 200 deltakere fra Vestfold og Telemark da ressursgruppe for sår ved kirurgisk klinikk arrangerte seminar om sårbehandling i auditoriet ved SiV-Tønsberg. Ressursgruppen ønsket gjennom seminaret å styrke samarbeidet mellom første- og andrelinjetjenesten når det gjelder behandling og oppfølging av pasienter med kroniske sår, sier Grethe Carlsen, leder for gruppen. Både leger, sykepleiere og andre helsearbeidere fra spesialist- og førstelinjetjenesten i Vestfold og Telemark deltok. Ni av de ti foreleserne på seminaret representerte ulike enheter tilknyttet Sykehuset i Vestfold. Blant temaene for dagen var diabetiske fotsår, ortopedisk fottøy og ortoser, artielle og venøse sår og kompresjonsbehandling. Det var også fokus på tilhelingsfaser, behandling og bandasjevalg, vakuumbehandling av sår og klinisk sårdiagnostikk. Sårgruppen som arrangerte dagen er opprettet av ledelsen i kirurgisk klinikk ved sykehuset og består av karkirurg, ortoped og sykepleiere fra kirurgiske sengeposter og poliklinikker. Ansvarlige for seminaret: Foran fra venstre: Marianne Pedersen, Russell Jacobsen, Karen Agnes Grinde og Andreas Dietze. På rad nummer to fra venstre: Grethe Carlsen, Ruth Jerving og Hanne Halvorsen. Nest bakerst fra venstre: Ellen Krohn, Grethe Studsrød og Hege Eriksen. Helt bak: Erik Halbakken og Heidi Kirkhaug. Anne-Grethe Cudrio og Lars-Tony Fevang var ikke til stede da bildet ble tatt. Side 4

5 kursiv nummer 2 - mai 2013 Lager 1700 middagsporsjoner daglig Hver eneste dag lages 1700 middagsporsjoner ved sykehusets produksjonskjøkken. Seksjonsleder Hege Eftedal kan stolt fortelle at de siste månedene har det blitt utarbeidet produktbeskrivelser på alt som lages ved kjøkkenet, slik at alle ansatte og pasienter skal få korrekte opplysninger om hva maten inneholder. Produktbeskrivelsene inneholder informasjon om ingredienser, energiinnhold, produksjonsmetode, holdbarhet, oppbevaring, allergener og bruk. Eftedal informerer om at produktbeskrivelsene er tilgjengelig i sykehusets kvalitetssystem Elektronisk kvalitetshåndbok (EK). - Søk på produktets navn, produktbeskrivelse eller ingredienser, avslutter Hege Eftedal. På arbeidsmøtet ser vi foran fra venstre: avdelingssjef i matvareforsyningsavdelingen, Martin Skadsheim og seksjonsleder i matvertseksjon, Sigrid Aske. Bak fra venstre: seksjonsleder i produksjonskjøkkenet i Tønsberg, Hege Eftedal, seksjonsleder i kjøkkenseksjon nord, Anita Yvonne Hansen, og seksjonsleder ved kjøkken Larvik, Bente Bomholt. Eksempler på produktbeskrivelser: Biff stroganoff, 225g pr.pers Ingredienser: Storfekjøtt (Smedstuen), vann, løk (Norrek), paprika (Norrek), hermetisk sjampinjong (Eldorado: E330), tomatpure, modifisert stivelse (mais), matfløte (fløte, E472e, E412, E415) oksekraft (Toro: Salt, vegetabilsk fett, maltodekstrin, aroma (soya), gjærekstrakt, sukker, ammonisert karamell, sellerirot, gulrotekstrakt, løk, krydder), soft margarin (Mills: rapsolje (50%), fullherdet kokos og rapsolje, vann, kokosolje, skummet melk, salt, soyalecitin, vit A og D, betakaroten, aroma), sukker, salt, pepper, sukkerkulør (ammonisert karamell (E150c), salt). Energi pr.100g: 373 KJ, 89 kcal, protein 9,2g, fett 3,5g, karbohydrat 4,8g. Energiinnhold i anbefalt porsjon (225g): 200 kcal. Laktoseinnhold pr.100g: 0,1g For laktosered.kost anbefales mindre enn 5g laktose pr.måltid. Kan spises av: Glutenfri, laktoseredusert, DIA. Allergener Ja Nei Gluten Skalldyr Egg Fisk Svin Nøtter Peanøtter Soyabønner Melk Selleri Sennep Prøv vår økologiske suppe i personalkaféen hver onsdag økologisk ved SiV Side 5

6 Fikk opplæring i hjerte-lunge-redning Foreldre og barn fra Foreningen for hjertesyke barn i Vestfold fikk i mars grunnleggende opplæring i hjerte-lunge-redning ved simuleringssenteret ved sykehuset. Intensivsykepleier Torill Andersen og spesialhjelpepleier Elisabeth B. Aas sto for opplæringen. Thor Henning Nilsen, leder i foreningen, forteller det arrangeres en rekke tiltak i løpet av året for hjertebarna, søsken og foreldre. Torill Andersen forteller at det var en engasjert gjeng som diskuterte og hadde praktisk trening i tidlig varsling til en voksen eller 113, trening i å vurdere bevissthet, fri luftvei og vurdering om den syke pustet normalt. Alle trente stabilt sideleie og hjerte-lunge-redning. Dette var en krevende øvelse for noen av de yngste, men de eldste fikk godt tak på det. Andersen forteller at et av de største høydepunktene var trolig å få en samtale med Simon, den snakkende dukken på klinisk simuleringssenter. Simon fikk mange spørsmål, blant annet om han hadde vondt. Møtet med de til nå yngste kursdeltakerne ved simuleringssenteret, og kommende førstehjelpere, ble en annerledes og spennende ettermiddag for instruktørene Elisabeth og Torill, som fikk verdifull innsikt i å trene førstehjelp med barn og unge. Fra førstehjelpskurset ser vi fra venstre: Daniel Mørck Paradina, Oliver Lindhøy, Thor Henning Nilsen, Torill Andersen, Elisabeth B. Aas, Kristian Nilsen, Norah Hansen og Fam Aurora Hansen. Post- og dokumentsenteret i nye lokaler - Post- og dokumentsenteret ble opprettet 1. januar 2007, da Sykehuset i Vestfold gikk over til elektronisk sakarkiv, forteller avdelingssjef Kari Asmyhr. Samtlige av damene på bildet har vært med fra første dag. post ved sykehuset og vi har også ansvar for opplæring i saksbehandlingssystemet. Det er i dag ca. 300 registrerte brukere av ephorte, og det ble opprettet 3300 saker i 2012, avslutter Asmyhr. Post- og dokumentsenteret var fram til 2012 lokalisert i resepsjonsområdet, men ble så flyttet over i Y-bygget. Der har det blitt gjort en liten ombygging og oppussing av kontoret, slik at de nå sitter i et åpent fellesskap, noe som er hensiktmessig for den jobben som blir utført. - Post- og dokumentsenteret har ansvar for all skanning og journalføring av administrativ Fornøyde i nye lokaler. Foran fra venstre: Camilla Elnes og Signe Røland. Bak til venstre: avdelingssjef Kari Asmyhr og Turid Jegstad. Side 6

7 kursiv nummer 2 - mai vinnere på kunstforeningens årsmøte - I forbindelse med årsmøtet i Kunstforeningen ved SiV har det blitt en tradisjon at det foretas trekning av kunstverk til foreningens medlemmer, sier leder Siri Bjørnson. - I år var det hele 32 vinnere! Foreningen har 92 medlemmer og målet er å stimulere medlemmenes interesse for og øke kunnskapen om god kunst. Andre punkter på årsmøtet var vedtektsendringer, styrets årsberetning, regnskap for 2012 og valg. Kasserer Tone Haaland og styremedlem Linn Hansen takket av. Ny kasserer er Renate Hole fra medisinsk klinikk og Arnhild Dale fra KPR er nytt styremedlem. For å styrke valgkomiteen ble Jon Bruu fra medisinsk klinikk valgt. PiV-lunsj ved SiV Fra venstre rundt bordet ser vi Gunn Ljunggren, konsulent økonomi, Live Løvaas, rådgiver personal, Gunnar Morten Hemstad, kontroller, Marit Johanessen, konsulent HR, Arnhild Dahle, konsulent økonomi KPR, Øyvind Lønmo, spesialrådgiver økonomi og Thore Andreassen, rådgiver økonomi. Det er blitt en tradisjon den 15. i hver måned at de som kom til sykehuset fra hovedkontoret til Psykiatrien i Vestfold samles til felles lunsj i kantina i Tønsberg. Det blir tid til gamle minner og nye erfaringer på en ny arbeidsplass med nye kollegaer. Fra venstre Heidi Holmberg, Ellen Burås og Ellen Sørlien, tre av vinnerne av et kunstverk. Først tvillingfødsel, så vielse Det er ikke ofte sykehuskapellet blir brukt til vielser. Men det skjedde i begynnelsen av april, da tvillingene Lovise og Nikolas ble født på sykehuset. Noen dager senere valgte foreldrene å vie seg i kapellet i en enkel seremoni ledet av sykehuspresten. To jordmødre ble utfordret til å være vitner under vielsen, en oppgave de tok i mot med glede. I kapellet før vielsen ser vi fra venstre jordmor Vigdis Lønmo med Lovise, bruden Mary Grace, sykehusprest Liselotte Wettby, brudgom Knut Andre Hagen og jordmor Julianne Hegg med Nikolas. Side 7

8 Ett år for koordinerende enhet rehabilitering Sykehusprest i nesten 35 år Etter nesten 35 år som sykehusprest, og på sin 70 års dag, ble Arne Harald Paulsen takket for lang og tro tjeneste av klinikksjef ved klinikk medisinsk diagnostikk, Berit Grønning Nielsen. En rekke kollegaer gjennom mange år deltok på arrangementet som fant sted i sykehusets kantine i mars. Systemkoordinator Erik Lindh og helsefaglig koordinator Anita Borg. - Koordinerende d enhet for legges til rette for en individuell d plan, rehabilitering i sykehusområdet sier Lindh videre. Vestfold/Telemark har nå eksistert ett år, forteller systemkoordinator Koordinerende enhet har oversikt Erik Lindh. Enheten har sin base over hvilke habiliterings- og ved klinikk fysikalsk medisin og rehabiliteringstilbud som finnes i rehabilitering, Kysthospitalet, sykehusområdet. I tillegg følger og betjener begge fylkene i koordinerende enhet opp arbeid sykehusområdet. som gjelder bruk av individuell plan. Enheten har to årsverk, foruten Lindh er det også en helsefaglig koordinator, Anita Borg. Lindh informerer om at både kommuner og spesialisthelsetjenester er pålagt å ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Kommuner og spesialisthelsetjenesten skal samarbeide slik at den som trenger tilbud fra de ulike delene av helsetjenesten, opplever tilbudene som sammenhengende. - Vedkommendes behov og ønsker for rehabilitering og habilitering skal vektlegges, og det skal eventuelt - Det er etablert møtearenaer med kommunene og representanter for helseforetakene i de to fylkene i samarbeid med fylkesmannens kontor i Telemark og Vestfold, avslutter Erik Lindh som oppfordrer interesserte til å gå inn på enhetens nettsider: Berit Grønning Nielsen overrakte gaven til Arne Harald Paulsen Brukerkontoret fungerer godt Fra april var brukerkontoret ved sykehuset i funksjon. Kontoret har en sentral plass i sykehusets vrimleområde og betjenes av frivillige fra pasientorganisasjonene i fylket. Den første tiden er det åpningstid onsdager og torsdager fra kl til Ved brukerkontoret vil pasienter og pårørende som har erfaring i å leve med sykdom og skade dele sin kunnskap med andre pasienter, pårørende og ansatte. På bildet ser vi pasient Torild Brække fra Horten som får informasjon fra Jorunn Rimstad (t.v.) fra Landsforeningen for polioskadde og Solveig Gustavsen fra Norsk forening for personer med sykdommer i urinveien. Side 8

9 kursiv nummer 2 - mai 2013 Budsjettarbeidet for 2014 godt i gang Videreføring av satsning på kreft, ytterligere satsning på intervensjonsradiologi, spissing av den faglige profilen innenfor psykiatri og rusbehandling. Dette er satsninger som ligger inne i det pågående arbeidet med budsjettet for Arbeidet med budsjett for 2014 startet allerede på tampen av 2012, og fortsetter gjennom hele 2013 frem til endelig budsjett vedtas av styret før jul. Direktøren forutsetter bred involvering i budsjettarbeidet i klinikkene. I april var direktørens ledergruppe samlet til sin årlige budsjettog strategikonferanse, der utfordringer SiV vil møte påfølgende år, hvilke satsninger som skal prioriteres og hvilke økonomiske rammer SiV vil ha for drift og investeringer drøftes. Kreftsatsning I 2014 ønsker ledergruppen å prioritere kreftsatsingen blant annet gjennom kapasitetsøkning innenfor medisinsk diagnostikk, nye stillinger innenfor bryst- og endokrinkirurgi, kreftkoordinatorer, samt system for håndtering av cytostatika. - Vi har også som mål å få til en satsning på intervensjonsradiologi, noe som er viktig for akuttsykehusfunksjonen. Samtidig går vi videre med et prosjekt for å vurdere etablering av stasjonær røntgen i akuttmottaket, med mål om kortere ventetid, sier Stein Kinserdal. Utfordringer i KPR og Kysthospitalet De største omstillingsutfordringene i 2014 vil være innenfor klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR), og klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet. SiVs samlede omstillingsbehov er på om lag 100 millioner i 2014, av et budsjett på 4 milliarder. Av dette utgjør KPRs utfordring drøye 50 millioner. - Utfordringene i KPR handler blant annet om omstilling som følge av at ansvaret for Sande og Svelvik overføres til Vestre Viken. Klinikken er nå inne i en betydelig omstillingsprosess, hvor de også ønsker en spisse det faglige tilbudet sitt, sier Kinserdal. For KFMR, Kysthospitalet er det behov for omstilling både ut i fra faglige og økonomiske årsaker. Klinikken har for mange pasienter som har behov for en behandling som i følge samhandlingsreformen skal foregå ute i kommunene. Også den øvrige somatiske virksomheten må gjennomføre omstillingstiltak i Det handler ikke om å spare, men om å endre aktivitet i tråd med rammebetingelser, oppdrag og pasientbehov. Målet er å få flest og best mulige helsetjenester til Vestfolds befolkning ut av de ressursene som SiV tildeles, sier Kinserdal. - Å ha kontroll på økonomien handler om å ha forutsigbarhet for driften, og muskler til å gjennomføre nødvendige investeringer og satsinger, sier han. Administrerende direktør Stein Kinserdal Side 9

10 Sterilsentralen behandler instrumenter i uka - Godt over kirurgiske instrumenter behandles i sterilsentralen hver eneste uke, forteller seksjonsleder Tone Norberg. Sentralens oppgave er å forsyne sykehusets 16 operasjonsstuer, poliklinikker og sykehusets øvrige seksjoner med sterilt utstyr. Sterilsentralen forsyner også alle operasjonsenhetene med fabrikksterilisert engangsutstyr til bruk ved operasjoner. Tone Norberg forteller at sterilsentralen har en viktig rolle i sykehusets infeksjonsforebyggende arbeid. Som leder har hun med seg femten kollegaer hvorav tolv er hjelpepleiere, en lageransvarlig og to assistenter. Tre av de ansatte har sine daglige arbeidsoppgaver i operasjonsseksjonene og ivaretar instrument- og vareflyt. - Kontrollrutinene og arbeidet i sterilsentralen, som er ISOsertifisert, er av høyeste kvalitet og sterilsentralen har et meget godt samarbeid med operasjonsstuer og poliklinikker, fortsetter Norberg. Hver eneste dag får sentralen bestilling på hva slags utstyr som skal brukes neste dag, og etter å ha vært brukt ved operasjoner blir de kirurgiske instrumentene vasket i instrumentvaskemaskiner lokalt før de sendes ned til sterilsentralen. - Sentralen er en egen seksjon og er organisatorisk plassert under kirurgisk sykepleieavdeling i kirurgisk klinikk, forteller Tone Norberg videre. Andre oppgaver seksjonen har er kontroll av funksjon, renhet og vedlikehold, legge instrumentbrikker etter oppskrifter, frigivelse av sterilt gods, klargjøring for videre distribusjon og innkjøp og varelevering/ forsyning av fabrikksterilisert utstyr. Nær 300 på seminar om livsstilsendring For tredje året på rad arrangerte overvektsteamet ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering Kysthospitalet, fagseminar for personer som jobber med sykelig overvekt. - Vi ønsket å inkludere en rekke ulike fagpersoner fra og utenfor helsevesenet som jobber med disse pasientene, sier Jarle Berge. Tema for årets fagseminar var de psykologiske aspekter ved livstilsendring hos både barn og voksne. Berge er fornøyd med årets seminar og det var også både deltagere og foredragsholdere. I 2011 var det 34 deltakere, i 2012 var det 200 deltagere, mens det i år var hele 277 deltakere fra ulike fagmiljøer i landet. Side 10 Fra venstre: hjelpeleierne Charlotte Nilsen, Tove B. Kvisle, Marita Johansen, Trine Becker, Wenche Vallestad og assistent Maria Isabell Rios Vinas, lageransvarlig Fred Ulleberg, hjelpepleierne Gerd Hoff og Gunnstein Meland, assistent Jaime Abila og seksjonsleder Tone Norberg. - Årets store deltakelse viser at det er et stort ønske om og behov for et slikt fagseminar innenfor feltet sykelig overvekt. Under seminaret fikk vi også gode tips til temaer for neste års seminar. Dette fagseminaret bidrar også til å sette Sykehuset i Vestfold på kartet. Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering vil i framtiden ha en forsterket rolle i forbindelse med samhandlingsreformen og i å overføre kunnskap til kommuner, fastleger, annet helsepersonell samt andre fagpersoner, avslutter Berge.

11 Universitetslektor og lege i spesialisering ved medisinsk avdeling, Dag Hofsø, har ansvaret for tilrettelegging og opplæring av legestudenter fra Universitetet i Oslo ved Sykehuset i Vestfold. kursiv nummer 2 - mai 2013 Medisinstudenter i praksis i sykehuset På femte året gjennomfører alle studentene totalt 12 uker i praksis hvorav seks uker foregår hos allmennleger og seks uker er i sykehus. To grupper bestående av inntil seks studenter er utplassert på sykehuset hvert halvår. Fordelingen av medisinstudentene til de ulike sykehusene i Helse Sør-Øst organiseres av universitetet. Fra venstre: Universitetslektor Dag Hofsø og studentene Hao Yu, Kevin Wennerstrøm, Kevin Nguyen, Lillian Holmen og Tanja Holwech. - Studentene skal først og fremst tilegne seg viktig praktisk kunnskap i løpet av praksisperioden, sier Hofsø som legger til at alle som jobber på sykehuset har et delansvar for at studentene skal få best mulig utbytte av oppholdet. - Det er viktig at studentene får kjenne pulsen i sykehuset. Tidligere studenter har vært fornøyde og skryter veldig av måten de blir tatt imot på, så det virker heldigvis som om dette faller seg naturlig for de ansatte, sier Hofsø videre. Praksisen skal gi kunnskap og trygghet om hverdagen ved et sykehus. Studentene skal få innsikt i oppbyggingen og strukturen av sykehuset, følge sykehusets ulike medisinske daglige aktiviteter, delta i morgenmøtet og være med i faglige diskusjoner. De skal også delta i postarbeid, visitt og poliklinikk i tillegg til at man etterstreber at de får erfaring med en rekke praktiske prosedyrer. - Det er innført ny turnusordning for leger som innebærer at de selv må søke på turnusplass i helseforetakene. Om studentene opplever Sykehuset i Vestfold som en spennende og ryddig arbeidsplass, kan det selvfølgelig medføre at mange søker nettopp til vårt sykehus, og det er fint, avslutter Hofsø. Brukerutvalgets utfordringer - SiV har hatt et velfungerende brukerutvalg i flere år og det har også tidligere PiV, sier leder av utvalget, Mona Wike. - Men vi ser at med et stadig økende fokus på brukermedvirkning generelt, både på systemnivå og individnivå, øker etterspørselen etter erfarne brukere. Vi ser også at det mangler systemer for hvordan brukermedvirkning ute i organisasjonen skal foregå og en plan for hvordan vi som brukere skal jobbe. Brukerutvalgets oppgave er å sikre nyttig og relevant brukererfaring der den trengs. Det kan være forskjellige årsaker til at man trekker inn brukerrepresentanter i prosjekter, råd og utvalg. Noen ganger oppleves det som om kunnskapen til brukeren er helt nødvendig for gjennomføringen av et prosjekt, og andre ganger kan det oppfattes som at brukeren er med fordi det er et krav fra oppdragsgiver. Mona Wike er leder av brukerutvalget ved SiV - Utfordringen som brukerrepresentant ep esentant er da å ta rollen sin og sette pasienter og pårørendes behov i fokus for arbeidet i gruppen, sier utvalgets leder. Sykehuset i Vestfold er en stor organisasjon hvor det ligger mange føringer og komplekse systemer til grunn for driften. Brukerutvalgets medlemmer har ingen andre kvalifikasjonskrav enn egen pasienterfaring og det kan være svært vanskelig å forstå sammenhenger og oppbygning av pasienttilbudet. Det er da viktig å huske at brukerrepresentantenes oppgave er å formidle det de ansatte og ledelsen ikke vet nok om, nemlig hvordan pasientene opplever tilbudet og hvordan pasientene ønsker å bli tatt i mot. - Med økende oppdragsmengde er det en utfordring for brukerutvalget å ha fokus på de viktige sakene, som berører pasienter og pårørende, og å få jobbe der hvor vår kunnskap og erfaring kan utgjøre en forskjell, sier Mona Wike avslutningsvis. Side 11

12 200 samlet til fag- og forskningsdager To dager i mars var over 200 deltakere fra flere helseforetak og kommuner i Helse Sør Øst samlet i Tønsberg ved årets fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten. Tema for samlingen var Forskning og fagutvikling i klinisk praksis. Hensikten med samlingen var å skape en møteplass for drøfting av faglig utviklingsvirksomhet, inspirere til faglig utvikling på arbeidsplassen, synliggjøre klinisk sykepleie og presentere faglige prosjekter som det arbeides med innenfor sykepleietjenesten. De to seminardagene var delt inn i plenumsforelesninger og parallellsesjoner. Fagdirektør ved SiV, Anita Schumacher, åpnet konferansen med temaet Fagutvikling og forskning i sykepleietjenesten. Hovedforelesere var Ole Berg, professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Rådgiver i kirurgisk klinikk, Anne Berit Schelbred, en av SiVs representanter for fag- og forskningsdagene i HSØ, kan fortelle at det var godt over 30 deltakere fra Sykehuset i Vestfold. - Dette er et årlig arrangement for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst og i år var det Sykehuset i Vestfold som hadde ansvar for arrangementet, sier Schelbred videre. - Konferansen skal inkludere både fagutvikling og forskning innenfor ulike fagområder. Årets presentasjoner holdt svært høy kvalitet og det foregår mange interessante prosjekter innenfor sykepleietjenesten. Forelesere og medlemmer av arrangementkomiteen fra Sykehuset i Vestfold. Fra venstre: Nina Håkonsen Liljebäck, Anne-Grethe Cudrio, Karen Agnes Grinde, Anette Korsæth, Anca Maria Yttri og Anne-Berit Schelbred. - Fra SiV presenterte Karen Agnes Grinde og Anne Grethe Cudrio prosjektet Tidlig identifisering av akutt og kritisk syke og Heidi Jensen Wataker prosjektet Helsefremmende effekt ved familiefokusert nyfødtomsorg. Karen Agnes Grinde og Anne Torill Karlsen presenterte i tillegg prosjektet Akutt forvirring i posterutstillingen, avslutter en fornøyd Anne-Berit Schelbred. Meget god erfaring med brukerutvalget I over sju år har Anne Stryken Nygaard vært medlem av brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold. Hun har vært varamedlem, fungerte to år som leder og er nå vanlig medlem igjen. - I dag er det stort fokus på kvalitet og pasientsikkerhet, men den første tiden var det mye snakk om økonomi, sier Stryken Nygaard. Hun forteller at brukerutvalget i løpet av de siste årene har fått et kraftig løft og at sykehusets ledelse legger til rette for brukermedvirkning med blant annet representasjon i ulike råd og utvalg. Stryken Nygaard sitter selv som kontakt i klinikk medisin og er medlem av kvalitetsutvalget. Hun forteller at det er svært meningsfylt å representere brukerne på ulike områder der hun kan komme med forslag og innspill til forbedringer som blir lyttet til. Fra et møte mellom seksjonsledere i medisinsk sykepleieavdeling, fra venstre: avdelingssjef Runar Danielsen, brukerrepresentant Anne Stryken Nygaard, seksjonsleder Anne Katrine Aas og seksjonsleder Åsmund Kalrud. Tema for møtet var pasienten som aktivt deltagende i egen behandling. Side 12

13 Nyttig brukerundersøkelse i KPR kursiv nummer 2 - mai 2013 Brukerrådet ønsket å få svar på hvordan den enkelte pasient har opplevd å bli møtt, opplevd brukermedvirkning og opplevd nytte av behandling. Brukerundersøkelsen foregår løpende og har vært i gang siden sommeren Hittil har det kommet inn i overkant av 450 besvarelser, sier Bettina Dudas og legger til at det er mulig å svare på undersøkelsen både på papir og på nettet Tilbakemeldingene fra undersøkelsen brukes i avdelingenes kvalitetsarbeid og resultater fra undersøkelsen skal legges ut på klinikkens nettsider. Brukerundersøkelsen skal revideres våren Leder av brukerrådet i klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) Mona Helen Knudsen(t.v.) og Bettina Dudas som er rådets sekretær. - Brukerrådet i KPR tok initiativ til en brukerundersøkelse allerede i 2008 og utviklingsarbeidet har vært et samarbeid mellom brukerrådet og klinikkens avdelinger. Underveis har også forskningsenheten og ressursmiljøer i HSØ vært involvert, sier rådets leder Mona Helen Knudsen. - Arbeidsgruppen skal bearbeide tilbakemeldinger og erfaringer fra brukere og fagfolk og dermed bidra til å gjøre undersøkelsen bedre og mer brukervennlig, avslutter Mona Helen Knudsen. Feiret 50 år siden sykepleierutdanningen De var ferdig utdannet som sykepleiere i 1963 etter tre år ved Røde Kors Sykepleieskole i Tønsberg. 10. april hadde 13 av i alt 23 personer fra kullet funnet anledning til å samles ved sykehuset, med festmiddag og omvisning arrangert av sykehusguidene. Under utdannelsen bodde de på elevhjemmet ved sykehuset. Noen hadde reist svært så langt for å være med på begivenheten, og det var deltagere med fra Vancouver i Canada og fra Kirkenes. Første rekke fra venstre: Marit Dale, Marit Henderson, Kari Andrea Aas og Oddlaug Ellefsen. Andre rekke fra venstre: Karen Fonn, Berit Eikeland Eriksen, Rannveig Lorentsen og Tove Horn Karlsen. Bak fra venstre: Evy Jerijarvi, Reidun Aasen, Turi Foon og Margit Inger Haga. Side 13

14 Bedriftsidrettslaget med fjellsportgruppe Leif Johnsen takket for seg etter 25 år Fra og med 1. juni blir mangeårige personalsjef/ avdelingssjef Leif Johnsen pensjonist etter 25 år ved sykehuset. Helt siden han startet i 1987, som leder for personalavdelingen, har han hatt ansvar for det som i dagligtalen omtales som personalkontoret. Fagområdet personal utvidet seg stadig og i 2005 ble det etablert en HR-avdeling ved sykehuset med Bente Krauss som HR-direktør. Personalkontoret, som beholdt de fleste av sine oppgaver i den nye strukturen, endret navn til HRpersonal, og det er som avdelingssjef for HR-personal han nå går over i pensjonistenes rekker. Initiativtaker Ingrid Sanne på tur i Jotunheimen Ingrid Sanne har tatt initiativ til å starte en turgruppe i regi av bedriftsidrettslaget ved SiV. Målet er å samle folk med interesse for turer i fjellet og lage et miljø ut av dette, sier Ingrid Sanne, som til daglig jobber på onkologisk palliativ avdeling. - Fjellsportgruppen skal arrangere en vintertur og en sommertur i året som utgangpunkt, men klarer vi å arrangere flere turer blir jo det bare en bonus, forteller hun. Turene vil innebære å dra til fjells og arrangere ulike aktiviteter som årstid, vær og sted gir mulighet for. Fottur, klatring, ski, topptur, padling, sykling, bretur, overnatte i telt eller hytte til hytte. - Noen turer vil handle om å teste seg selv, andre turer om Kvikklunsj og vårsol i fjellheimen, sier Sanne. Oppgavene i fjellsportgruppen blir å arrangere turer, sende ut e-poster og å holde orden på det økonomiske som SiV - B.I.L. bidrar med. På noen turer kan det være aktuelt å leie inn turledere, ellers har alle turdeltakerne like mye ansvar for sikkerhet. Første tur var på Hardangervidda 19. april, en hytte til hytte tur på ski i oppkjørte løyper. Hans oppgaver, i tillegg til å lede seksjonen, har i hovedsak knyttet seg til oppsigelsessaker, å være veileder og samtalepartner for ledere i ulike saker knyttet til personalledelse, gi veiledning og bistand ved vanskelige disiplinærsaker knyttet til rusproblematikk, medikamenttyverier og andre misligheter i forhold til arbeidsavtalen. Dette sammen med veiledning og bistand ved nedbemanning/omorganiseringer og omplassering av arbeidstakere som har fått redusert ytelsesevne eller av andre årsaker har hatt behov for endrede arbeidsoppgaver. Fjellsportgruppen planlegger også kajakkpadling som kan gjennomføres i nærmiljøet og by på fine ettermiddagsturer. Informasjon om nye aktiviteter blir sendt ut på mail til alle medlemmer av fjellsportgruppen og presentert kort på intranettsidene til SiV - B.I.L. Etter 25 år ved SiV blir Leif Johnsen pensjonist Side 14

15 Samarbeid om akutt forvirring Fagutviklingssykepleierne Karen Agnes Grinde og Anne Torill Karlsen ved Sykehuset i Vestfold presenterte egen poster om akutt forvirring på stand under fag- og forskningsdagene i Helse Sør-Øst. Posteren ble lagd i forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom primær- og spesialisthelsetjenesten om akutt forvirring. kursiv nummer 2 - mai 2013 De to fagutviklingssykepleierne har sammen med Solveig Velle Elind fra Sandefjord kommune og Anny Haugen Gjersøe fra Tønsberg kommune arbeidet i en nettverksgruppe i forbindelse med prosjektet Veien til god kunnskapshåndtering. Prosjektet hadde oppstart i 2010 for å bedre samhandlingen mellom primærog spesialisthelsetjenesten. Grinde og Karlsen forteller at temaet de jobbet med var akutt forvirring med problemstillingen: Hva er risikofaktorer for å utvikle delir (akutt forvirring) og hvordan kan Fra venstre: Karen Agnes Grinde og Anne Torill Karlsen presenterer poster om akutt forvirring på fag- og forskningsdagene i Helse Sør-Øst som ble arrangert med flere hundre deltakere på Hotel Klubben i Tønsberg tidligere i våres. delir forebygges ved innleggelse av eldre pasienter i sykehus/ institusjon? Samtlige av medlemmene i gruppa har stillinger i kommune og sykehus med oppgaver innenfor fagutvikling. Gruppa har fungert godt sammen og har hatt mange fruktbare diskusjoner og delt faglige utfordringer, sier Grinde og Karlsen. De har utviklet en større bevissthet rundt utfordringer rundt implementering av kunnskapsbasert praksis og annet forbedringsarbeid. Ikke minst har de fått økt kunnskap om temaet akutt forvirring, og har hatt stort utbytte av å knytte relasjoner på tvers av første- og andrelinjetjenesten, forteller de avslutningsvis. Nye vaktlinjer for gastro, hjerte og lunge - En betydelig styrking av vaktberedskapen med ny vaktordning for overleger i medisinsk avdeling ble gjennomført i begynnelsen av året, sier avdelingssjef Jon Anders Takvam. - Det er innført seksjonerte vaktlinjer på gastro, hjerte og lunge, sistnevnte bare i helg. - Det er et stort løft for oss rent faglig og for så vidt også økonomisk. Det innebærer også en ny beredskapslinje for gastrosykepleierne. For pasientene i Vestfold betyr det at de har spesialistkompetanse tilgjengelig hele uka, hele døgnet. Det vil alltid være gastroenterolog, hjertespesialist og lungespesialist på vakt. Arne Hasvoll, overlege og seksjonsleder gastroseksjonen. - Vi vil også kunne fungere som et blødningssenter for sykehusområdet, ikke minst hvis vi får tilgang til intervensjonsradiologi hele døgnet, sier Takvam. Dette er foreløpig på frivillighetsbasis utenom ordinær arbeidstid. Men de fleste blødningene klarer gastroenterologene å håndtere selv, og det betyr at disse pasientene får rask hjelp og ikke behøver å sendes til Oslo. - Også hjerte- og lungepasienter vil fremover få en spesialistvurdering før eventuell overføring til andre sykehus, avslutter Jon Anders Takvam. Side 15

16 kursiv nummer 2 - mai 2013 Sykehusets første elbil Habiliteringstjenesten på Solvang har byttet ut en av sine leasingbiler med elbil. Bilen ble tatt i bruk i midten av april og er resultatet av sykehusets miljøengasjement, ikke minst fordi SiV har blitt miljøsertifisert, sier avdelingssjef Linda Warelius. Truls Fagernes Olsen forteller at mellom 25 og 30 ansatte i habiliteringstjenesten til stadighet benytter seg av en av de fire bilene tjenesten disponerer. Habiliteringstjenesten har ambulante tjenester med besøk i hjem, kommuner og skoler i hele fylket. Elbilen har i sommerhalvåret en rekkevidde på 15 til 18 mil og i vintersesongen er rekkevidden seks til åtte mil. Full oppladning av bilen tar opp mot åtte timer. Psykologspesialist Truls Fagernes Olsen i habiliteringstjenesten viser stolt fram den aller første elbilen ved Sykehuset i Vestfold til ønskeambulansen Det var en stolt leder av Fagforbundet Helseforetak Vestfolds pensjonistgruppe, Else Bjørg Thorbjørnsen, som kunne overrekke kroner til prosjektgruppa for ønskeambulansen. Sammen med noen av medlemmene i pensjonistgruppa ble sjekken overrakt i ambulansegarasjen i mars. Pensjonistene har samlet inn penger ved å vaske hytter og pakke julegaver og det er opp til prosjektgruppa for ønskeambulansen å disponere midlene. Prosjektet ønskeambulansen ble startet i slutten av 2012 og har som mål å transportere pasienter som ikke er i stand til å komme seg noe sted med vanlige transportmidler til et sted eller arrangement de ønsker å ta del i. De sykehusansatte som betjener ambulansen gjør dette på frivillig basis. Baksiden Fra overrekkelsen av kroner fra pensjonistgruppa ved SiV til prosjektgruppa for ønskeambulansen. Fra venstre: Nina Cecilie Firing, Else Bjørg Thorbjørnsen, Bjørg Haugerud, Berit Hansen, Else Marie Ringvold, Eva Linnebjerg, Torbjørn Lia og Camilla Andersson. Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle Tønsberg Tlf Ansvarlig utgiver Stein Kinserdal Redaktør Merete Bugsett Lindahl Tekst og foto Øistein Bjørvik Grafisk design Anders Tormodsrud For tips, e-post til Trykket opplag 2500 stk Vi tenker miljø, last ned kursiv til mobil, og lesebrett

Møtereferat Brukerutvalget

Møtereferat Brukerutvalget Møtereferat Brukerutvalget Utvalg: Brukerutvalget Møtested: Olav Trygvasons gate 4, Dato: 12. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Mona Wike, Kreftfor. Mona H. Knutsen

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) DIAKONHJEMMET SYKEHUS Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) Denne veilederen er ment som en hjelp til å klargjøre hva en likeperson er, og hvilke roller og oppgaver likepersonen

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01901-43 Tilbud om midlertidig stilling - Personalmappe - Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10287-7 Tjenestebevis - Personalmappe

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

LHL Astma og Allergi. Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende. Helle S. Grøttum

LHL Astma og Allergi. Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende. Helle S. Grøttum LHL Astma og Allergi Hva kan vi som pasient og interesseorganisasjon tilby pasienter og pårørende Helle S. Grøttum 1 Landsforeningen for hjerte - og lungesyke, LHL Et bedre liv Foto:: Anders Bergersen

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 8. MAI 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen

Detaljer

Det har vært fremmet 5 etiske problemstillinger fra det kliniske miljø for vurdering i KEK.

Det har vært fremmet 5 etiske problemstillinger fra det kliniske miljø for vurdering i KEK. Dato: 02.01.14 Saksbehandler: HL Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Klinikk Drammen sykehus Årsmelding KEK 2013, Klinikk Drammen sykehus, VVHF Klinisk etikkomité ved Klinikk

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i oktober og Lederkonferansen 3. 2013

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i oktober og Lederkonferansen 3. 2013 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i oktober og Lederkonferansen 3. 2013 Vi vil først presentere de nye styrene for

Detaljer

Bærekraftig mat Sykehuset i Vestfold Utfordringer og suksessfaktorer. Stavanger 6/3-15 Martin Skadsheim Avdelingssjef Matforsyning

Bærekraftig mat Sykehuset i Vestfold Utfordringer og suksessfaktorer. Stavanger 6/3-15 Martin Skadsheim Avdelingssjef Matforsyning Bærekraftig mat Sykehuset i Vestfold Utfordringer og suksessfaktorer Stavanger 6/3-15 Martin Skadsheim Avdelingssjef Matforsyning Bærekraftig mat, bakgrunn Sykehuset har en uttalt politikk på at en skal

Detaljer

Årsmelding. Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2016

Årsmelding. Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2016 Årsmelding Ungdomsrådet Sørlandet sykehus HF 2016 1 Årsmelding for Ungdomsrådet ved Sørlandet sykehus HF 2016 Oppgaver: Ungdomsrådet skal bidra til å sikre god brukermedvirkning for ungdom ved Sørlandet

Detaljer

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent.

Møteprotokoll. 075/2012 Innkalling og saksliste ble godkjent. Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark, Rjukan Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: Kl 1100 Følgende medlemmer møtte: Stein-Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Ellen Årøen Thor Helge

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012 Vi vil først presentere de nye styrene for

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Interne retningslinjer for individuell plan i Helse Stavanger HF

Interne retningslinjer for individuell plan i Helse Stavanger HF Interne retningslinjer for individuell plan i Helse Stavanger HF Møteplassen 3.11.2011 Rådgiver Kjersti Eide Koordinerende enhet (KE) funksjon i Helse Stavanger HF med bindeleddstilling til RKHR (50/50)

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER 17-18 Nordlandssykehuset REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER Utdanningsprogram innen rehabilitering og andre nevrologiske tilstander FORORD: Nye Nordlandssykehuset, Vesterålen ble ferdigstilt og tatt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00932-10 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/01250-22 Tilsagn

Detaljer

NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017

NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017 NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017 Carolyn Lambert Dahr, Spesialrådgiver, Divisjon psykisk helsevern, Ahus Hvordan ble Kontorfaglig kompetanseplan til på Ahus?

Detaljer

Konferanse Tønsberg 03. desember 2015

Konferanse Tønsberg 03. desember 2015 Selvhjelp - om å ta tak i eget liv sammen med andre Konferanse Tønsberg 03. desember 2015 Selvhjelpsgruppeerfaringer og tilrettelegging _- sammen får vi det til Bakgrunn for selvhjelpsarbeid i Vestfold

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR

KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR KOMMUNENS KREFTKOORDINATOR Veien videre for kreftpasienter og pårørende A5_kreftkoordinator_okt 2015_uten distrikt.indd 1 12/14/2015 10:54:02 AM Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft.

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT FOR APRIL-SEPTEMBER 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet kreftkoordinator opp i Lindesnesregion. Dette er en 50 % stilling fordelt på de fem kommunene i Lindesnesregionen;

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Læringsnettverk som metode i kontinuerlig forbedring Erfaringer fra arbeidet med pasientforløp hjem til hjem

Læringsnettverk som metode i kontinuerlig forbedring Erfaringer fra arbeidet med pasientforløp hjem til hjem Læringsnettverk som metode i kontinuerlig forbedring Erfaringer fra arbeidet med pasientforløp hjem til hjem Spesialrådgiver Rune Tufte, Vestre Viken HF Spesialrådgiver Vigdis Bache Semb, Vestre Viken

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/02083-20 TJENESTEBEVIS - Personalmappe - Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/01385-18 Tilbud om fast arbeidsavtale 50 % - Personalmappe

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Årsrapport for Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold.

Årsrapport for Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold. Årsrapport for 2009. Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold. Innledning. Brukerutvalget for Sykehuset i Vestfold ( SiV ) er et rådgivende organ for styret og administrasjonen. Det er et samarbeidsutvalg

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-11 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 13.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03134-25 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale

Detaljer

Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014

Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014 Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014 Innhold: 1. Foreningens formål 2. Arbeid internt i foreningen 2.1 Medlemmer per 31.12.14 2.2 Oversikt over styret 2014/2015 2.3 Styremøter 2.4 Landsstyremøter

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: kl 14.00-18.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS Grunnen til at jeg har endre ordtaket slik er på bakgrunn

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00621-5 Vedtak om utvidet rett til omsorgsdager - Personalmappe - NAV Tønsberg Medisinsk kontor - Habilitering Dok. dato: 21.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Anskaffelse rehabilitering

Anskaffelse rehabilitering Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Anskaffelse rehabilitering Omfang av anskaffelsen

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04. PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.13 Godkjent: Ola D Sæther Dato: 23.04.13 Innhold 1 BAKGRUNN... 3

Detaljer

Møtereferat Brukerutvalget

Møtereferat Brukerutvalget Møtereferat Brukerutvalget Utvalg: Brukerutvalget Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg. møterom 028 Dato: 12. juni 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Mona Wike, Kreftfor.

Detaljer

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark Takk for invitasjonen! Min bakgrunn Spesialist i barnesykdommer

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 4 3. Organisering side 4 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne Velkommen til Utredningsseksjon for Unge - en åpen spesialavdeling for unge voksne Informasjon om USU Om seksjonen Seksjonen gir et utrednings- og behandlingstilbud tilrettelagt unge voksne fra 18 til

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Godkjent 12.10.11 Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 22. september 2011 Tid og sted: Kl. 09.00-13.00, Søsterhjemmet, Ullevål Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 21. juni 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Kari Dalen Folke

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

Kvalitetsforbedring i helsevesenet - En medisinstudents perspektiv

Kvalitetsforbedring i helsevesenet - En medisinstudents perspektiv Kvalitetsforbedring i helsevesenet - En medisinstudents perspektiv Vian J. Hamam Stud.med, UiO Nasjonal leder ForBedring-Studenter Styremedlem ForBedring-Leger Hovedtemaer! Hvorfor medisinstudenter skal

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle nestleder

Detaljer

Habilitering gode eksempler på samhandling

Habilitering gode eksempler på samhandling Habilitering gode eksempler på samhandling Rammebetingelser for habilitering Hvem samhandler med hvem Hvordan / på hvilken måte samhandler vi Hva samhandler vi om Gode eksempler på samhandling hva tror

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder Bjørn

Detaljer

Kvalitet i overføringer av eldre, hovedutfordringer og forslag til forbedringstiltak

Kvalitet i overføringer av eldre, hovedutfordringer og forslag til forbedringstiltak Kvalitet i overføringer av eldre, hovedutfordringer og forslag til forbedringstiltak Marianne Storm Førsteamanuensis i helsevitenskap, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Institutt for helsefag Universitetet

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00821-19 Vitneinkalling Personalmappe - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune Pediatriseksjon/Nyfødtintensiv seksjon Dok. dato: 23.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat:

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat: Utvalgets sammensetning og aktivitet Fra 2008 har Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak hatt ett brukerutvalg, som har fått navnet Brukerutvalget UNN HF. Det er også gjennomført endring i utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 22. oktober 2015 Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 22. oktober 2015 Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 22. oktober 2015 Tidspunkt: kl 14.00-18.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder

Detaljer

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Hva er rehabilitering? Google Bilder og rehabilitering

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 20. september 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Ulefoss møterom, konferansesenteret i Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 15.45 Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen

Detaljer

-en reell og innflytelsesrik stemme?

-en reell og innflytelsesrik stemme? Brukermedvirkning -en reell og innflytelsesrik stemme? Anne Beate Sætrang Avdelingsleder Avdeling rus-og avhengighetsbehandling Ulike tjenestetilbud gir mulighet for individuelt tilpasset og helhetlig

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07542-3 Innhenting av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Protector forsikring ASA avdeling for bildediagnostikk Dok. dato: 03.06.2015 Arkivdel:

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Kreftrehabilitering - for hvem, hvor og hvorfor? Medisinskfaglig ansvarlig Frode Skanke, LHL-klinikken Røros KreftREHAB 2017, Bergen

Kreftrehabilitering - for hvem, hvor og hvorfor? Medisinskfaglig ansvarlig Frode Skanke, LHL-klinikken Røros KreftREHAB 2017, Bergen Kreftrehabilitering - for hvem, hvor og hvorfor? Medisinskfaglig ansvarlig Frode Skanke, LHL-klinikken Røros KreftREHAB 2017, Bergen For hvem, hvor og hvorfor? For hvem? De som trenger dag eller døgnrehabilitering

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00316-11 Tilbud arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/01665-36 Påminnelse Tidsbegrenset lønnstilskudd - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der

Detaljer

Brukerrådet for klinikk for Psykisk helse og avhengighet

Brukerrådet for klinikk for Psykisk helse og avhengighet Brukerrådet for klinikk for Psykisk helse og avhengighet 1 Vi tar utgangspunkt i pasientens perspektiv 2 Anne-Grethe Terjesen Leder av brukerrådet for klinikk for psykisk helse og avhengighet 23 september

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland Utvalgets sammensetning og aktivitet 2007 ble det gjennomført endring i utvalgets ledelse og sammensetning; ny leder ble Cathrin Carlyle og med Jon Arne Østvik som nestleder. Videre har Bjørn Thrane Sandnes

Detaljer