ENERGIKONSERNET TROMS KRAFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGIKONSERNET TROMS KRAFT"

Transkript

1 212 ÅRSRAPPORT

2 ENERGIET TROMS KRAFT Troms Kraft er et nordnorsk energikonsern etablert i 1898 som eies av henholdsvis Troms fylkeskommune med 6 prosent og Tromsø kommune med 4 prosent. Kjernevirksomheten er kraftproduksjon, nettvirksomhet, entreprenørtjenester og sluttbrukermarkedet. Troms Kraft har hovedkontor i Tromsø og om lag 38 medarbeidere. I 212 produserte konsernets heleide vann- og vindkraftverk GWh fornybar energi, tilsvarende årsforbruket til drøyt 57. nordnorske husstander. I tillegg har Troms Kraft eierandeler i produksjonen til Kvænangen kraftverk AS, Nordkraft AS og Salten Kraftsamband AS. All kraftproduksjon omsettes gjennom NordPool, den nordiske kraftbørsen. I 212 var kraftmarkedet preget av rekordhøy vannkraftprodusjon og lave priser på kull, CO 2 -kvoter og europeisk kraft. Dette medførte en generell nedgang i kraftprisene. I 212 åpnet Troms Kraft konsernets første, og Nord-Norges hittil største vindpark; Fakken på Vannøya i Karlsøy kommune. 18 vindturbiner skal produsere om lag138 GWh årlig, noe som tilsvarer årsforbruket til omkring 7. husstander. Mot slutten av 211 ble det i Kraft & Kultur, vårt svenske sluttbrukerselskap, avdekket vesentlige regnskapsfeil. Som en følge av dette ble konsernets egenkapitalandel betydelig svekket. Det ble gjennomført en rekke kapitalfrigjørende tiltak for å øke egenkapitalen og redusere gjelden. Ett av disse var avtalen med det svenske kraftselskapet Jämtkraft fra Östersund som i 212 gikk inn som medinvestor i Troms Krafts datterselskap Troms Kraftforsyning og Energi AS. Ansatte og ledelsen i Troms Kraft vil fokusere på effektiv drift og nøye prioriteringer av investeringer i årene fremover. Troms Krafts strategiske fokus vil være innenfor kjernevirksomheten. Resultatuvikling Konsern Tall i hele Resultatregnskap Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Årsresultat Balanse Egenkapital Egenkapitalandel 23,6 % 11,5 % Netto rentebærende gjeld konsernkart eiere: troms fylkeskommune og tromsø kommune Troms kraft as ishavskraft as (5 %) nordnorsk havkraft as (25 %) MEDEIER (33,33%) JÄMTKRAFT AB troms kraft handel as SWITCH NORDIC green AB troms kraft produksjon as troms kraft nett as troms kraft entreprenør as troms kraft varme as troms kraft invest as troms kraftforsyning og energi as echoz (11 %) sørfjord kraft as kvænangen kraftverk as (48,2 %) nord-norsk vindkraft as (4 %) elektro-linje as salten nettjenester as (49 %) strandkanten infrastruktur as nordkraft as (33,33 %) salten KRAFTsamband as (23,67 %) SkIBOTN OG LAVKA KRAFTVERK Redaksjonelt ansvar: Troms Kraft Design: Rød Tråd 2 3

3 Tillit og handlekraft 212 ble det mørkeste året i Troms Krafts snart 115-årige historie. Ved inngangen av året lå sjokket fortsatt som et tåkete slør over organisasjonen. Mange følelser var i sving. Følelse av svik og avmakt. Sjokk kan føre til handlingslammelse. Samtidig hadde erkjennelsen av at Troms Kraft var i dyp krise festet seg. Eventyret i Sverige viste seg å være et luftslott; 1,5 milliarder kroner hadde aldri vært der. Hverdagen vår kom til å bli en helt annen. Selskapet var i brudd med alle våre bankforbindelser. Vi var i en akutt gjeldskrise, og mange spørsmål rundt Kraft & Kultur hang i luften. bruker all sin styrke og konsentrasjon, coxen motiverer og leder karene mot målet. De gir alt. Jeg føler meg beæret over å være «coxen» for en organisasjon som har vist en fantastisk evne til å komme seg gjennom en krise få andre noen sinne vil oppleve. Alle har gitt alt. Rolaget nådde sitt mål. Jeg har troen på at det vil også vi gjøre. I stedet for handlingslammelse, ble det handling. Alle viste en enorm vilje til å finne løsninger. Vi har ryddet opp og solgt ut. Det var en vanskelig situasjon; vi var nødt til å ta vanskelige valg og raske avgjørelser. Følelsen av å måtte selge en del av «arvesølvet» var ikke god. Selv om det falt mange tungt for brystet, var det tvingende nødvendig å gjøre grep for å få slukket de røde varsellampene. Redaksjonelt ansvar: Troms Kraft Design: Rød Tråd Bilder/Illustrasjoner: Ingun A. Mæhlum, Gaute Bruvik, Troms Kraft, Rød Tråd, og Tank Omdømmet vårt eies av omgivelsene våre, men det er kun vi selv som kan være våre beste ambassadører. Skal vi klare å bygge opp selskapet igjen, må vi vise evne til å samhandle og samarbeide. Derfor har det vært viktig å etablere felles mål, skape tillit og ro båten i samme retning. Vi har et fotografi jeg stadig bruker som et bilde på dette; det er tatt i 27, under den årlige roregattaen i Tromsø. Seks Troms Kraft-karer Semming Semmingsen Konsernsjef Foto: Torgrim Rath Olsen 5

4 ÅRET 212 JANUAR Statkraft overtar Bardufoss I september 211 falt voldgiftsdommen mellom Troms Kraft Produksjon AS og Statkraft Energi AS om Bardufoss kraftverk, hvor Statkraft fikk medhold og rett til å innløse kraftverket mot vederlag. Enighet om betingelsene for innløsning forelå i januar 212. Kampen om Bardufoss kraftverk startet i 28, da konsesjonsavtalen med Staten nærmet seg sitt utløp. Kraftverket hadde da vært i Troms Krafts eie siden FEBRUAR Roald Linaker ny leder av bedriftsforsamlingen Troms Krafts bedriftsforsamling valgte 22. februar Roald Linaker til ny leder. Linaker er bosatt i Bardu og arbeider til daglig som brigadeprest i Forsvaret. Han er i tillegg kommunestyremedlem for Ap i Bardu, fylkestingsrepresentant og leder av utdanningskomiteen i fylket. APRIL Tre personer varetektsfengsles i Kraft & Kultur-saken I april ble fire personer pågrepet og tre varetektsfengslet i forbindelse med Kraft & Kultur-saken i Sverige. De etterforskes av Ekobrottsmyndigheten for grovt regnskapslovbrudd, grov økonomisk utroskap og medvirkning til grovt regnskapslovbrudd. Kraft & Kultur (nå Nordic Green Energy) er et heleid datterselskap av Troms Kraft. JUNI AvtalE med Jämtkraft ab 1. juni ble det gjort kjent at det svenske kraftselskapet Jämtkraft AB går inn som medinvestor i Troms Krafts datterselskap Troms Kraftforsyning og Energi AS (TKFE). Dette selskapet eier aksjeposter i Nordkraft AS (33,33%) og Salten Kraftsamband AS (23,67%) samt kraftverkene Skibotn og Lavkajokka. Jämtkrafts eierandel i TKFE er 33,33 prosent. Konsernsjef Oddbjørn Schei fratrer 11. juni valgte Oddbjørn Schei å fratre stillingen som konsernsjef i Troms Kraft. Årsaken var uroen knyttet til konsernets virksomhet. Semming Semmingsen konstituert som konsernsjef Samme dato som Oddbjørn Schei fratrer stillingen, konstitueres Semming Semmingsen som ny konsernsjef i Troms Kraft. Semmingsen kom fra stillingen som konserndirektør for strategi og forretningsutvikling i konsernet. Han har vært medlem av konsernstyret i Troms Kraft i perioden Clemens Kraft KS kjøper Elvekraft AS Troms Kraft Invest AS og Clemens Kraft KS signerte 27. juni en avtale hvor Clemens Kraft kjøper Elvekraft AS, et selskap Troms Kraft selv kjøpte i 29. Elvekraft AS bygger ut og drifter småkraftverk i flere fylker rundt om i landet. Fakken vindpark i produksjon 28. juni ble de første tre vindturbinene på Fakken vindpark på Vannøya i Karlsøy kommune satt i drift av administrerende direktør i Troms Kraft Produksjon AS, Anna Maria Aursund. Få dager senere ble siste turbin montert og vindparken var komplett. Troms Kraft avhender aksjepost i Front X I juni inngikk Troms Kraft Invest AS, Spare- Bank 1 Nord-Norge Invest AS og øvrige eiere i det Tromsø-baserte oljeselskapet Front Exploration AS avtale med Dong E&P Norge AS om overdragelse av eiendeler, avtaler, lisenser og ansatte. Dong E&P Norge AS viderefører virksomheten i Tromsø. juli Salg av telecomvirksomhet Tidlig i juli ble det kjent at EQT-selskapet Broadnet kjøper Troms Krafts heleide datterselskap Pronea og Troms Kraft Fiber AS. Med dette oppkjøpet ble Broadnet den ledende fiberaktøren i Nord-Norge. Rettslig krav om granskning Ved Nord-Troms tingretts kjennelse av 4. juli 212 ble det besluttet rettslig gransking av Troms Kraft AS. Leiv L. Nergaard oppnevnes som gransker og advokatbyrået Grette engasjeres til å bistå gransker. Tingrettens kjennelse kom etter at Troms Krafts generalforsamling 14. juni 212 vedtok krav om granskning av Troms Kraft. SEPTEMBER OED godkjenner avtalen med Jämtkraft I statsråd 7. september ble Troms Kraftforsyning og Energi AS gitt konsesjon til erverv av fallrettigheter og overføring av reguleringskonsesjoner med videre for Skibotn og Lavka kraftverker. Jämtkraft AB gis konsesjon til erverv av 33,33 prosent av aksjene i Troms Kraftforsyning og Energi AS. Fakken vindpark åpnet En solfylt og vakker høstdag, 25. september 212, ble Fakken, Troms Krafts første og Nord-Norges hittil største vindpark, offisielt åpnet av fylkesmann Svein Ludvigsen. OKTOBER Nordic Green Energy Kraft & Kultur i Sverige AB endrer profil og skifter navn til Nordic Green Energy (NGE). NOVEMBER Skibotn og Lavkajokka 1. november ble Troms Kraft Produksjons kraftverk Skibotn og Lavkajokka formelt overført til selskapet Troms Kraftforsyning og Energi AS, hvor svenske Jämtkraft er deleier med 33,33 prosent. Klarsignal for Brensholmenlinja 29. november ble det endelig klart at det blir ny 132 kv-linje fra Håkøybotn til Brensholmeneidet. Den totale investeringen er på rundt 9 millioner, hvorav 1 er finansiert med RDA-midler. Byggetiden er beregnet til to år, med oppstart våren

5 «Å skaffe lys i husan» Vi har løst den mest akutte krisen og beveger oss med forsiktig optimisme videre. Med fokus på vår opprinnelse, våre verdier og vår kultur skal vi ivareta vårt samfunnsoppdrag; Å «skaffe lys i husan til folk». Krisen vi har vært gjennom har endret Troms Kraft, men noen ting vil alltid bestå. Som behovet for kraft. I generasjoner har vi vært en samfunnsbyggende bedrift, med et evigvarende produkt basert på den reneste og norskeste råvare som finnes; fjellvann. I 115 år har vi ivaretatt en av samfunnets viktigste og mest kritiske infrastrukturer. Våre linjebyggere skaffet lys i husan i etterkrigstiden, og opp gjennom årene har våre folk alltid hatt dette i fokus. Uavhengig av vær og vind rykker de ut for å reparere skader. Med sin innsats sørger de for at samfunnshjulene holdes i gang. Medarbeiderne har alltid vært stolte av jobben sin, stolte av å være en viktig del av en solid og robust samfunnsbygger. Noe Troms Kraft fortsatt skal være. De evigvarende energikildene er basisen for vår aktivitet, og produksjon og distribusjon av kraft er vår oppgave nummer én. Med dette som kjernevirksomhet, vil vi videreutvikle våre virksomheter innenfor entreprenørfeltet, krafthandel og sluttbrukermarkedet. Vår visjon er at vi igjen skal bli et lønnsomt selskap som skaper positive ringvirkninger i samfunnet rundt oss. Med oss har vi en godt samlet organisasjon tuftet på verdier som oppriktighet, ærlighet og åpenhet, og en sterk bedriftskultur med lange og innarbeidede tradisjoner for samarbeid og samhold. Mange av våre medarbeidere utfører krevende oppgaver ute i felten. Da er det godt å vite at sikkerheten går foran alt, og at dette er en arbeidsplass hvor kolleger passer på og tar vare på hverandre. Mange kaller dette for TK-familien. Sammen har vi en hovedoppgave; vi skal levere lys i husan. 8 9

6 Nord-Norges største vindpark gir løft Fakken vindpark på Vannøya er det største utbyggingsprosjektet i Troms Kraft på 3 år. Med sine 18 turbiner leverer anlegget fornybar energi tilsvarende tre ganger det totale elektrisitetsforbruket i hele Karlsøy kommune. Vår langstrakte kyst har et stort potensial for vindkraft. Med sin topografi og gode infrastruktur, ble området Fakken, øst på Vannøya, tidlig pekt ut som et ideelt sted for nyttiggjørelse av disse ressursene. 31. oktober 212 overtok Troms Kraft formelt sin aller første vindpark og kunne øke kraftproduksjonen med om lag 138 GWh pr. år, tilsvarende årsforbruket til 7. husstander. Omregnet i CO 2 -ekivialenter bidrar utbyggingen med en utslippsreduksjon av klimagasser på 37. tonnpr. år. Vindparken er dermed et direkte svar på myndighetens mål om økt produksjon av fornybar energi i Norge. Vindparken og linjenettet har en kostnadsramme på 741,6 millioner kroner, der Staten gjennom Enova har bidratt med 346 millioner Stabil kraft til regionen Produksjonen starter allerede ved 3,5 sekundmeter vind og produserer for fullt ved 15 sekundmeter og kuling styrke. På gode dager produserer Fakken 1 ganger mer elektrisitet enn Karlsøy kommunes behov, eller 3 prosent av hele Tromsø kommunes forbruk. Elektrisiteten føres til Hessfjord ved Hansnes via en nyreist 132 kv høyspentlinje og sjøkabel under Vannsundet. Derfra er nettet inn mot Tromsø oppgradert til høyere overføringskapasitet, blant annet med en ny sjøkabel under Kvalsundet. Dette sikrer både at produksjonen overføres med lite tap, og at Karlsøy kommune nå får mer stabile kraftleveranser. ringvirkninger Utbyggingen skaper også varige ringvirkninger for kommunen. Med fire fast tilsatte på anlegget, kjøp av lokale varer og tjenester samt økt skatteinngang til kommunen, bidrar Fakken i det store fellesskapet. Et overordnet mål har vært å gjøre inngrepene så små som mulig, slik at området skal kunne tilbakeføres til naturen over tid. Tilrettelegging og infrastruktur rundt møllene har også gjort området til et populært utfartssted for lokalbefolkningen. Det er heller ikke rapportert om funn som tilsier at anlegget har hatt negative innvirkninger på flora eller fauna. Kompetanseløft Prosjektet ble gjennomført i henhold til målene for økonomi, kvalitet og tidsforbruk. Med over 99 prosent oppetid på turbinene, produserer Fakken som prosjektert. Utbyggingen har vært et viktig løft for Troms Kraft som kompetansebedrift. Høy involvering fra flere datterselskap har gitt synergier på tvers av fagfelt og økt samlet kompetanse på gjennomføring av store utbyggingsprosjekter. Et viktig mål har også vært å overføre kunnskap fra eksterne leverandører til de ansatte i selskapet. Dermed står vi langt bedre rustet når samfunnet har behov for ytterligere økning i strømproduksjonen. 1 11

7 samfunnsregnskap 212 SAMFUNNSREGNSKAP 212 Verdiskapning (1 kr) SKATTER OG AVGIFTER FORDELT PÅ KOMMUNER, FYLKE OG STAT (alle beløp i hele kroner) Totale driftsinntekter Forbruk av innkjøpte varer og tjenester Brutto verdiskapning Kapitalslit Netto verdiskapning Finans (- kostnad/+ inntekt) VERDIER TIL FORDELING FRA EGEN VIRKSOMHET Verdiskapningen i konsernet tilføres ansatte, offentlig sektor, långivere, eiere og konsernet. Balsfjord Bardu 8 59 Berg Karlsøy Kåfjord Lenvik Lyngen Målselv Salangen Storfjord Torsken Tranøy Tromsø Årets verdiskapning har slik fordeling (1 kr) VARE- OG TJENESTEKJØP I TROMS Troms fylkeskommune Staten (inkl. skatt Sverige og endring utsatt skatt) VARE- OG TJENESTEKJØP TOTALT (kun Norge) Ansatte (brutto lønn og sosiale kostnader) % Långivere (netto finans) % Skatt og avgift (fra selskapet) % Eiere (utbytte) % Tilbakeholdt overskudd (eksl andre endringer egenkapital) /underskudd % Balsfjord SUM FORDELTE VERDIER % Bardu Berg 82 8 Dyrøy 3 6 Harstad Karlsøy Kvæfjord Kvænangen 5 83 Kåfjord Lavangen konsesjonskraft gir netto til kommunene Lenvik Lyngen Målselv Nordreisa Salangen Skjervøy Skånland Storfjord Sørreisa Torsken Tranøy Tromsø Ullsfjord Totalt Utlandet Finnmark Troms Nordland Øvrig Norge I 212 leverte Troms Kraft nærmere 84 millioner kwh* i konsesjonskraft til totalt åtte kommuner i Troms fylke. Dette er kommuner som er berørt av kraftutbygging, og som derfor mottar konsesjonskraft fra eieren av anlegget. Kommunene betalte drøyt 11 millioner kroner for kraften mens beregnet markedsverdi vil være drøyt 2 millioner kroner. Eiere av vannkraftanlegg, som Troms Kraft, pålegges gjerne å levere konsesjonskraft til kommuner som påvirkes av anlegg eller regulering. Pris og mengde fastsettes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og er uavhengig av markedsprisen på kraft. Kommunene velger selv hva de ønsker å gjøre med konsesjonskraften: om de vil bruke den i kommunale bygg, selge den rimelig til kommunens innbyggere eller selge til markedspris. * Gjennomsnittsforbruket til en privathusholdning i Nord-Norge er 2. kwh pr. år. 13 Kommune Levert i kwh Målselv Lyngen 821 Kåfjord Storfjord Berg 3 16 Lenvik 2 33 Torsken Tromsø Totalt

8 årsberetning 212 Denne årsberetningen erstatter årsberetningen av 3. mai 213. Troms Kraft innehar en betydelig eierposisjon i Nordkraft AS, hvor styret den 24. juni 213 vedtok å avlegge et nytt årsregnskap for 212 hvor det var foretatt vesentlige nedskrivninger. Disse endringene påvirker også årsregnskapet for vårt datterselskap Troms Kraftforsyning og Energi AS, morselskapet Troms Kraft AS og konsernregnskapet. Styret i Troms Kraft har med bakgrunn i dette sett det som nødvendig å avlegge nye årsregnskaper for 212 for disse selskapene. 1. ETS VIRKSOMHET Troms Kraft er et vertikalt integrert energikonsern, med hovedkontor i Tromsø og nettvirksomhet i15 av 25 kommuner i Troms fylke, samt sluttbrukersalg av kraft i Sverige og Finland. Troms Kraft AS eies av Troms fylkeskommune (6%) og Tromsø kommune (4%). Konsernet har følgende forretningsområder: Vannkraftproduksjon Fjernvarme Nettvirksomhet Entreprenørvirksomhet Distribusjon/salg av elkraft i Norge og Norden Telecom Investeringsaktivitet og kapitalforvaltning Datterselskaper innenfor forretningsområdet Telecom ble solgt i 212. Foretaket er organisert etter en konsernmodell, hvor morselskapet Troms Kraft AS eier og forvalter følgende datterselskap: Troms Kraft Entreprenør AS Troms Kraft Produksjon AS Troms Kraft Varme AS Troms Kraft Nett AS Troms Kraft Handel AS Switch Nordic Green AB (Nordic Green Energy NGE) Troms Kraft Invest AS Troms Kraftforsyning og Energi AS (Troms Kraft AS eier 66,67 %, Jämtkraft AB eier 33,33 %) Datterselskapene Troms Kraft Fiber AS, Pronea AS og Elvekraft AS ble solgt i 212. Troms Kraft-konsernet har videre følgende eierinteresser av industriell karakter: Ishavskraft AS (5 %) Kvænangen Kraftverk AS (48,2 %) Nord-Norsk Vindkraft AS (39,7 %) Nordkraft AS (33,33 %) Salten Kraftsamband AS (23,67 %) Ecohz AS (12,4 %) Troms Kraft driver i begrenset grad aktiviteter som har karakter av teknologisk forskning og utvikling (FoU), men støtter fra tid til annen slikt arbeid. Konsernet har ved utgangen av året 459 ansatte inklusiv lærlinger og midlertidige stillinger. Det er i 212 utført 466 årsverk i konsernet. I morselskapet var det 65 ansatte pr Resultat, verdiskaping og balanse i 212 Det ble i november 211 avdekket vesentlige regnskapsfeil hos det heleide datterselskapet Switch Nordic Green AB (tidligere Kraft & Kultur i Sverige AB, heretter kalt NGE). Oppryddingen og restruktureringen av NGE har preget konsernet i 212. Etter at styret hadde behandlet regnskapet for 212 ble det av styret i Nordkraft AS vedtatt betydelige nedskrivinger. Morselskapet og konsernets resultat er belastet med MNOK 77. Nedskrivingen preger derfor sterkt årets resultat. Konsernets driftsinntekter ble MNOK mot MNOK samme periode i fjor. Det har netto vært en liten økning i kraftsalg mens utsalg av virksomhet i 212 har medført reduksjon av øvrig omsetning. Lavere kraftpris i 212 sammenlignet med 211 ga lavere omsetning fra kraftproduksjon. Totale driftskostnader eksklusiv varekjøp utgjør MNOK 771 sammenliknet med MNOK 768 forrige år. Telecomvirksomheten er solgt sommeren 212. For øvrig har konsernet hatt god kostnadskontroll. Det er gjort en mindre reversering av tidligere gjennomførte nedskrivinger. Videre er det foretatt nedskrivinger av driftsmidler knyttet til produksjon med MNOK 98. Driftsresultatet ble MNOK (28) mot MNOK 531 i 211. Betydelig negativt driftsresultat i datterselskapet NGE samt nedskrivinger drar ned driftsresultatet i 212. Resultat fra finansielle poster ble MNOK (479) mot MNOK (336) i 211. Hovedårsaken til økningen i finanskostnader skyldes engangseffekt ved resultatføring av negativ verdi av rentesikringsavtale i NGE og innarbeidelse av vår andel av foretatt nedskrivinger i Nordkraft AS. Konsernets netto rentebærende gjeld ble i 212 redusert med om lag MNOK 1.5. En betydelig andel av dette ble nedbetalt i slutten av 212 og renteffekten for året som helhet har derfor vært liten. For øvrig er realisert tap på finansielle anleggsmidler betydelig redusert sammenlignet med 211. Skattekostnaden ble MNOK (18) mot MNOK 36 i 211. Grunnrentekomponenten i skattekostnaden er noe redusert som følge av lavere gjennomsnittlig spotpris i 212 enn det som var tilfelle i 211. Skattekostnaden er vesentlig påvirket av krav om fradrag for tap knyttet til morselskapets garantiansvar for lån i NGE. Konsernet vil gjøre nytte av utsatt skattefordel i årene fremover. Konsernets resultat etter skatt ble MNOK (327) mot MNOK 158 samme periode i fjor. Årsresultatet må karakteriseres som svakt, og er vesentlig påvirket av svakt resultat i NGE, nedskrivinger, høye finanskostnader og engangseffekter knyttet til skattekostnader. Konsernets egenkapital utgjør MNOK mot MNOK 95 i 211. Egenkapitalandelen for konsernet er 23,6 % mot 11,5 % i 211. Morselskapets egenkapital er MNOK 915, som tilsvarer en egenkapitalandel på 16,2 %. Flere av låneavtalene til Troms Kraft inneholder ulike finansielle lånebetingelser. Troms Kraft var pr i brudd med betingelsen knyttet til bokført egenkapitalandel på 25 % for konsernet. Det er innhentet waivere fra aktuelle långivere for årsregnskapet 212. Neste måletidspunkt er For deler av innlånene er det innhentet waivere utover dette tidspunktet. For hoveddelen av gjelden er det imidlertid ikke innhentet waiver pr Konsernet arbeider med ulike tiltak for å imøtekomme de lånebetingelser som låneavtalene hjemler, og vurderer situasjonen som håndterbar. Som et resultat av tapene på garantier ovenfor NGE har konsernet skattemessig fradragsført dette. Dette medfører at konsernet har bokført en betydelig utsatt skattefordel i balansen. Utnyttelsen av skattefordelen har et langsiktig perspektiv. Totalkapitalen for konsernet er redusert fra MNOK i 211 til MNOK i 212. Både anleggsmidler og omløpsmidler er redusert, og hovedårsaken til dette er utsalg av virksomhet og foretatte nedskrivinger. 3. Kraftmarkedet i 212 Rekordhøy vannkraftproduksjon og lavere priser på kull, CO 2 og europeisk kraft, bidro til nedgang i kraftprisene i 212. Gjennomsnittlig systempris ble 234 NOK/ MWh, ned 134 NOK/MWh fra 211. Prisen i Nord-Norge viste små avvik fra systemprisen med en gjennomsnittspris på 233 NOK/MWh i 212. Dette var en nedgang på 137 NOK/MWh fra 211. Høy magasinfylling, mye nedbør og rekordhøy vannkrafproduksjon Ved utgangen av uke 52 i 211 var fyllingsgraden i nordiske vannmagasin på 78,6 % i gjennomsnitt. Dette var 13,3 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittlig nivå siste 15 år og høyeste nivå noen gang registrert for uke 52. Årsaken til den høye magasinfyllingen var svært mye nedbør i 211. Også i 212 kom det godt over normalt med nedbør i Norden. Sammen med høy magasinfylling ved inngangen til året, bidro dette til rekordhøy vannkraftproduksjon i Norden i 212. Produksjonspresset i vannkraftsystemet holdt seg høyt gjennom store deler av 212. Med unntak av en kuldeperiode i februar, bidro den sterke ressurssituasjonen til å legge press på kraftprisene i Norden. Særlig sommeren 212 ble prisene lave. Gjennomsnittsprisen i juli ble 13 NOK/MWh og bunnen i spotmarkedet ble nådd i uke 3 med en systempris på 62 NOK/MWh. Dette var det laveste nivået siden sommeren 2. Utover høsten steg kraftprisene i takt med kaldere vær og økt kraftforbruk. Gjennom- snittlig systempris i 4. kvartal ble 275 NOK/ MWh, med den høyeste prisen i desember på 316 NOK/MWh. Avslutningen på 212 var kald og tørr, men ved utgangen av året var magasinfyllingen fortsatt høyere enn normalt. Lavere langsiktige prisforventninger i kraftmarkedet Terminkontraktene for levering av kraft i årene falt med mellom 5, og 5,9 EUR/MWh til mellom 37,1 og 38,1 EUR/MWh i løpet av 212. Kullprisene i Europa falt betydelig gjennom 212 på grunn av sterk vekst på tilbudssiden i det globale kullmarkedet. CO 2 -kvoteprisen falt videre fra et allerede lavt nivå. Lavere kull og CO 2- kvotepriser bidro også til nedgang i kraftprisene i Tyskland. Her falt prisene mer enn i Norden. Dette skyldes en sterkere kraftbalanse gjennom nedgang i kraftforbruket og en betydelig vekst i ny fornybar kraftproduksjon. Utvikling hittil i 213 og utsikter fremover 213 har startet med en kald og tørr værtype i Norden. Prisene i spotmarkedet har likevel holdt seg på et moderat nivå, nær samme nivå som vinteren 212. Sterk magasinfylling ved inngangen til året og fallende priser på europeisk kraft og CO 2 har bidratt til å holde prisene nede. I tillegg har kjernekraftproduksjonen i Sverige og Finland gått for tilnærmet full kapasitet. Den totale ressurssituasjonen i vannkraftsystemet viser imidlertid et betydelig underskudd på grunn av under normalt med snø vinteren 212/213. Markedsaktørene forventer derfor høyere spotpriser i 213 enn i 212. Pr. primo april forventer markedet en gjennomsnittlig systempris i 213 og 214 på henholdsvis 317 NOK/ MWh og 295 NOK/MWh. 4. BEGIVENHETER i løpet AV ÅRET Fakken vindpark Troms Kraft fikk i november 28 konsesjon for bygging av Fakken vindpark på Vannøya i Karlsøy kommune. Selskapet ble i juli 29 tildelt et investeringstilskudd på ca. MNOK 346 fra Enova

9 Troms Kraft fattet i 2. kvartal 21 beslutning om å foreta investering i vindparken samt oppføring av ny 132 kv kraftlinje fra Hessfjord på Ringvassøy til Fakken. Fakken vindpark ble ferdigstilt høsten 212, og total prosjektkostnad ble i underkant av MNOK 75. Prosjektet gikk som planlagt, og ble ferdigstilt før opprinnelig planlagt. De første turbinene ble satt i drift allerede sommeren 212. Vindparken er forventet å produsere årlig ca. 138 GWh og gir et vesentlig bidrag av ny fornybar energi. I tillegg er forsyningssikkerheten styrket både lokalt og regionalt. Sammendrag produksjon/pris 212 Brutto produksjon (GWh) 53 Pris omsatt volum spot/rk (NOK/MWh) 239 Samlet omsetningsverdi (MNOK) 12,6 Lave kraftpriser medfører problemer med å generere tilstrekkelige positive kontantstrømmer fra driften av anlegget. Med bakgrunn i de langsiktige prisbaner som foreligger har en derfor valgt å nedskrive Fakken Vindpark med MNOK 77. Konsernet har i tillegg andre vindkraftprosjekt til vurdering, og er også medeier i selskapet Nord-Norsk Vindkraft AS, som har en betydelig prosjektportefølje i Nordland fylke. Nordic Green Energy (NGE) Som tidligere nevnt, ble det i november 211 avdekket vesentlige regnskapsfeil hos det heleide datterselskapet NGE. Selskapets administrerende direktør ble avskjediget fra sin stilling i desember 211. Konsernet har i tiden som har gått fra forholdet ble avdekket lagt ned betydelige ressurser i å etablere en tilstrekkelig oversikt både hva gjelder historiske regnskapsdata, kundeavtaler samt sikringskontrakter. Arbeidet har vært svært krevende, spesielt med tanke på at feilrapporteringen etter Troms Krafts vurdering har pågått over flere år. Forholdet er anmeldt til svenske Ekobrottsmyndighetene. Det forventes tiltale i saken knyttet til brudd på regnskapsloven og misligheter ovenfor eier i løpet av 213. I 212 har selskapet gjennomgått en total omstilling. Bedriftsforsamlingen i Troms Kraft fattet i oktober 212 vedtak om at egenkapitalen i NGE tilbakestilles i henhold til svensk regelverk, og sluttet seg videre til konsernstyrets forslag om å tilføre selskapet MSEK 1.95 i ny egenkapital gjennom konvertering av fordringer på selskapet og innskudd av kontanter. Selskapet endret navn i desember 212 til Switch Nordic Green AB, og opererer nå under merkenavnet Nordic Green Energy. I april 213 fattet konsernstyret og bedriftsforsamlingen i Troms Kraft vedtak om ytterligere styrkning av egenkapitalen i NGE med MSEK 85,7 gjennom konvertering av fordring på selskapet. I januar 213 har Troms Kraft AS stevnet revisjonsselskapet Grant Thornton Sweden AB og revisor Elisabeth Simonsson inn for retten. Revisjonsselskapet er saksøkt for MSEK Grant Thornton Sweden AB var revisor for NGE for regnskapsårene Bakgrunnen for stevningen er at det etter selskapets oppfatning foreligger alvorlige feil og mangler i revisjonen. Stevningen inklusive fagrapporter er tilgjengelige på Troms Krafts internettsider. Tvist med Statkraft om fallrettigheter i Bardufossvassdraget Troms Kraft Produksjon AS (TKP) hadde et avtaleforhold tilbake til 1922 om leie av fallrettigheter i Bardufossen, som i sin tid ble inngått med den norske stat, men som senere er overført til Statkraft Energi AS. Falleieavtalen inneholder både konsesjonsvilkår og kontraktsvilkår, i og med at staten både var konsesjonsmyndighet og falleier på tidspunktet for avtaleinngåelse. Falleieavtalen utløp etter sin ordlyd i april 21, og inneholdt etter sin ordlyd visse bestemmelser om innløsning. Partene var uenige om hvordan dette var å forstå, og saken ble behandlet i voldgiftsrett våren 211. Dom i voldgiftssaken forelå i september 211. Statkraft fikk her medhold og rett til å innløse kraftverket mot vederlag. Partene kom i årsskiftet 211/212 til enighet om betingelsene for innløsningen. Vederlaget ble MNOK 45 for eiendommer, anlegg og rettigheter, og endelig oppgjør ble foretatt i juni 212. Avtale med Jämtkraft AB Konsernets bokførte egenkapital ble vesentlig svekket som følge av hendelsen i NGE og Troms Kraft var i brudd med sine lånebetingelser. Som følge av dette var det avgjørende å gjennomføre kapitalfrigjørende tiltak som både forbedret konsernets bokførte egenkapital og reduserte gjelden. Det svenske kraftselskapet Jämtkraft AB gikk i 212 inn som medinvestor i Troms Krafts datterselskap Troms Kraftforsyning og Energi AS (TKFE). Jämtkraft kjøpte 33,33 % av TKFE og kjøpesummen var MNOK Avtalen ble inngått i mai 212. Avtalen med Jämtkraft er en god løsning for Troms Kraft både finansielt og industrielt. I Jämtkraft har konsernet funnet en svensk offentlig eid og ambisiøs partner med fokus på utvikling. Både Troms Kraft og Jämtkraft har en lang og tradisjonsrik historie, og har sammenfallende virksomhetsområder. Sammen kan selskapene bygge et langsiktig partnerskap til nytte for eierne, kundene, ansatte og samfunnet vi er en del av. Avtalen med Jämtkraft ble gjennomført i november 212. Granskning av Troms Kraft AS 14. juni 212 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Troms Kraft. Samtlige aksjer var representert. Under generalforsamlingen fremsatte Tromsø kommune forslag om granskning av flere forhold i selskapet. Det ble stemt over forslaget, og generalforsamlingen traff enstemmig vedtak om at det skulle iverksettes rettslig granskning av selskapet etter aksjeloven Nord-Troms tingrett ga kjennelse om rettslig granskning av forholdene, og Leiv L. Nergaard ble oppnevnt som gransker. Tromsø kommune ba om at det ble satt et kostnadstak for granskningen på MNOK 5. Nord-Troms tingrett utvidet rammen for granskingen til MNOK 15 den 21. september og senere til MNOK 3 den 21. desember 212. Granskningen pågår fortsatt, og forventes avsluttet innen utgangen av 1. halvår 213. Salg av Elvekraft AS, Pronea AS og Troms Kraft Fiber AS Troms Kraft Invest AS kjøpte Elvekraft AS i 29. I juni 212 ble det inngått avtale om salg av Elvekraft AS fra Troms Kraft Invest AS til Clemens Kraft KS. Endelig oppgjør var primo juli 212. I juli 212 ble det inngått avtale om salg av Troms Krafts telecomselskaper Pronea AS og Troms Kraft Fiber AS til Broadnet. Salget innebar at Troms Kraft ytterligere styrket fokuset på kjernevirksomhet, og gikk ut av forretningsområdet Telecom. Endelig oppgjør ble foretatt ultimo august 212. Nedskrivinger foretatt i Nordkraft AS Resultatandelen fra Nordkraft AS ble opprinnelig innarbeidet på bakgrunn av styrebehandlet regnskap i Nordkraft AS. Styret i Nordkraft AS vedtok imidlertid den 24. juni 213 en betydelig nedskriving med bakgrunn i verdifallstest på selskapets småkraftportefølje og valgte å omarbeide sine regnskaper for 212. Nedskrivingen knytter seg hovedsakelig til investeringene i Fjellkraft AS og er av så vesentlig karakter at vårt regnskap også måtte endres. Forutsetning om fortsatt drift Konsernets bokførte egenkapital ble vesentlig svekket som følge av den oppståtte finansielle situasjonen i datterselskapet NGE og nedskrivningen av eierandelen i Nordkraft AS. Egenkapitalandelen er ved årsskiftet på 23,6 %. Styret arbeider med tiltak for å styrke egenkapitalen, redusere gjelden og forbedre resultat og kontantstrøm. Tiltakene som vurderes omfatter blant annet tilførsel av ny egenkapital, prosesser for salg av aktiva og tiltak knyttet til finansieringen. Tilførsel av ny egenkapital og reduksjon av gjeldsgrad Konsernet vurderer tiltak for ytterligere reduksjon av gjeld og styrking av egenkapitalen, herunder eventuelle emisjoner i morselskap eller datterselskap. Prosesser for salg av aktiva I 212 ble det iverksatt avhending av enkeltaktiva og forretningsområder som styrket egenkapitalen og reduserte gjelden. Dette har funnet sted gjennom strukturerte prosesser. Samlet sett har salg av virksomhet og nedsalg datterselskap tilført konsernet om lag MNOK 2. i likviditet. Tiltakene som er gjennomført forventes også å gi positiv effekt både på konsernets resultat og kontantstrøm i årene fremover. Konsernet vurderer tiltak for ytterligere reduksjon av gjeld, styrking av balansen og forbedring av resultat og kontantstrøm, herunder salg av eiendeler. Tiltak knyttet til finansiering Gjennomsnittlig løpetid på morselskapets rentebærende gjeld var om lag 1,6 år pr I 212 har morselskapet netto refinansiert lån for MNOK Samlede låneforfall i 213 utgjør MNOK 2. og i januar 214 forfaller ytterligere MNOK 1.2. Så langt i 213 har selskapet refinansiert MNOK 55 og nedbetalt MNOK 5 i bankgjeld. Styret er av den oppfatning at det knytter seg en viss risiko til om selskapet vil være i stand til å refinansiere sin gjeld ved forfall, men anser denne for å være lav. Troms Kraft har lagt betydelig vekt på å opprettholde en god og tett dialog med selskapets långivere. Dialogen omfatter den seneste tids nedskrivninger i Nordkraft AS, endringer i betingelsene for gjelden og en restrukturering av gjelden i retning av en mer langsiktig finansiering. Samtlige långivere har etter vår vurdering opptrådt løsningsorientert i samarbeid med selskapets ledelse. Tiltak knyttet til drift Ledelsen fokuserer på effektiv drift og nøye prioriteringer av investeringer i årene fremover. Troms Krafts strategiske fokus vil være innenfor kjernevirksomheten. Ved fastsettelsen av regnskapet er det lagt til grunn at Troms Kraft har en organisasjon som er i stand til å gjennomføre nødvendige omstillingstiltak, både når det gjelder de prosesser som allerede er besluttet samt strukturelle grep som vil bli gjenstand for nærmere vurdering og eventuell iverksetting fremover. Prognosene for 213, så vel som de langsiktige prognosene for årene fremover er positive. Konsernet har økonomi og finansiell posisjon til å ivareta videre drift. På bakgrunn av dette er årsregnskapet utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, jfr. regnskapslovens 4-5, og styret bekrefter at vilkårene for dette er oppfylt. 5. Konsernets forretningsområder i 212 Vannkraftproduksjon Driftsresultat fra Troms Kraft Produksjon AS er MNOK 657 mot MNOK 528 samme periode i fjor. Det har vært gjennomført en utfisjonering av kraftverkene Skibotn og Lavka fra Troms Kraft Produksjon AS som overdragende selskap til Troms Kraftforsyning og Energi AS som overtakende selskap. Utfisjoneringen er gjennomført til virkelig verdi og selskapsregnskapet til Troms Kraft Produksjon AS for 212 er vesentlig påvirket av denne transaksjonen. Gjennomføringstidspunktet for fisjonen var 1. november 212. I selskapets driftsinntekter i 211 inngikk engangseffekt knyttet til innløsning av Bardufoss Kraftverk på MNOK 29. Resultat etter skatt for Troms Kraft Produksjon AS ble MNOK 611 mot MNOK 215 i 211. Resultat etter skatt for Troms Kraft Produksjon AS korrigert for fisjon/salg ble MNOK 83 i 212. Driftsresultatet fra Troms Kraftforsyning og Energi AS (TKFE) er MNOK 13 mot MNOK (1) samme periode i fjor. Fra 1. november 212 inngår resultatet fra kraftverkene Skibotn og Lavka i regnskapet til TKFE. Sammendrag produksjon/pris Brutto produksjon (GWh) Konsesjonskraft (GWh) 84 1 Pris omsatt volum spot/rk (NOK/MWh) Pris inkl. prissikringsforretn. (NOK/MWh) Konsesjonskraftpris (NOK/MWh) Samlet omsetningsverdi (MNOK) Bardufoss Kraftverk er ikke inkludert i tallene for 212 (233 GWh brutto produksjon og 17,1 GWh konsesjonskraft). Skibotn og Lavka Kraftverk er inkludert i tallene for hele 212. Gjennomsnittlig spotpris for prisområde Tromsø i perioden januar-desember 212 ble 233 NOK/MWh mot 37 NOK/ MWh i 211. Disse prisene er aritmetiske gjennomsnitt, og tar ikke hensyn til at kraftvolumet varierer mye blant annet grunnet klimatiske forhold. Oppgitte produksjonsstørrelser omfatter heleide kraftverk i Troms Kraft Produksjon AS og Troms Kraftforsyning og Energi AS. VINDKRAFTproduksjon (FAKKEN VINDKRAFT) Fakken Vindpark startet produksjon i uke Det er gjennomført regnskapsmessig 16 17

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

1477 GWh. et år. Oddbjørn Schei Konsernsjef

1477 GWh. et år. Oddbjørn Schei Konsernsjef 2011 ÅRSRAPPORT et år i motvind 1477 GWh fornybar energi i 2011 1 GWh (gigawattimer) er lik 1 million kwh (kilowattimer). Dette er nok til å dekke årsforbruket til cirka 50 husstander. Troms Krafts produksjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. SEPTEMBER 2010 (Tall for 2009 i parentes)

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2014 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 361 mnok Driftsresultat: 427 mnok Utbytte: 186 mnok Verdi eiendeler: 9,8 mrd Kraft: Norges

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ENERGIKONSERNET TROMS KRAFT

ENERGIKONSERNET TROMS KRAFT 213 ÅRSRAPPORT ENERGIET TROMS KRAFT Troms Kraft har sterke tradisjoner og en stolt historie. Vårt samfunnsoppdrag er stort og omfattende. Vi gjør vann til strøm og sørger for at strømmen kommer frem der

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

PRESENTASJON 3. september 2009

PRESENTASJON 3. september 2009 PRESENTASJON 3. september 2009 Historikk Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet. 1998-2001: Ekspansiv strategi

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 24. mai:

Kraftsituasjonen pr. 24. mai: : Økt forbruk og produksjon Kaldere vær bidro til at forbruket av elektrisk kraft i Norden gikk opp med fire prosent fra uke 19 til 2. Samtidig er flere kraftverk stoppet for årlig vedlikehold. Dette bidro

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Kraftseminar Trøndelagsrådet

Kraftseminar Trøndelagsrådet Kraftseminar Trøndelagsrådet Vinterpriser 08/09 og 09/10 i Midt-Norge (øre/kwh) Hva skjedde i vinter? Kald vinter i hele Norden stort kraftbehov i hele Norden samtidig Betydelig redusert svensk kjernekraftproduksjon

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Tredje kvartal 2002. Naturen i arbeid

Tredje kvartal 2002. Naturen i arbeid Tredje kvartal Naturen i arbeid STATKRAFT TREDJE KVARTAL Sammendrag Statkraft oppnådde et konsernresultat på 1.940 mill. kr før skatt i årets tre første kvartaler. Det er 1.012 mill. kr mindre enn etter

Detaljer

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011

Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Nore og Uvdal kommune 28.03.2011 Innledning Ustekveikja Energi AS er en ren kraftomsetter og er avhengig av et mangfold i kraftmarkedet. Ustekveikja Energi AS ønsker å bidra til dette, der vi kan. Kem

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer