ÅRSMØTE 15. MARS 2013 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 15. MARS 2013 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB"

Transkript

1 ÅRSMØTE 15. MARS 2013 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Saksliste Årsberetning 2012 Regnskap for 2012 med noter Revisors bekreftelse Budsjett 2013 Valgkomiteens innstilling 2

3 ÅRSMØTE HRRK Fredag 15. mars 2013 Tid: 1900 Sted: Sundvolden hotel Saksliste: 1. Registrering av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Valg av møteleder 5. Valg av referent 6. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 7. Behandling av årsberetning for Behandling av regnskap for 2012 i revidert stand med revisors beretning 9. Innkomne forslag 10. Budsjett for Valg Styret

4 ÅRSBERETNING 2012 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB Styret i Hønefoss og Ringerike Rideklubb har fra bestått av følgende: Leder: Nestleder: Styremedlem: Beate Heieren Hundhammer Sølvi Ann Waldeland Grete Lien Lehne, kasserer Dikka Wibe Anette Danielsen Nina Sørensen Kama Beate Solberg Caroline Haugerud Magnussen, sekretær Varamedlem: Ida Fagervold Morten Ødegaard Øvrige årsmøtevalgte tillitsmenn: Revisor: Varamedlem revisor: Valgkomite: Erik Støa Erling Jordbrek Tiril Todal Lærum Trude Beate Solberg Dagfinn B. Aslaksrud Varamedlem valgkomite: Else Breines Styret har i perioden avholdt 10 styremøter. Det utbetales ikke honorar eller annen form for kompensasjon for styrearbeid. Dikka Wibe er medlem av kretsstyret i BRYK. Representanter til NRYFs sprangkonferanse 2012: Beate Heieren Hundhammer og Gro Sørgaard Gartland Beate Heieren Hundhammer fikk NRYFs pris prisen «årets klubbleder 2011 «. 4

5 Klubbinnsats i perioden Organisasjon Styret er klubbens høyeste organ mellom årsmøtene. Økonomihuset AS er regnskapsfører og utfører også fakturering for klubben. Øvrige oppgaver knyttet til økonomi utføres av kasserer Grete Lien Lehne i styret og Line Brusletto (faktureringsgrunnlag). Styret har i denne perioden også nedsatt et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og kasserer. Følgende har vært ansatt ved Ringerike Ridesenter i 2012: Ramunas Malisauskas, stallmedarbeider, 100 % stilling, frem til Jonas Valencius, stallmedarbeider, 100 % stilling, fra Medlemmer HRRK har 370 medlemmer (ved familiemedlemskap er hvert familiemedlem regnet som et medlem). Det er avholdt et medlemsmøte i perioden. HRRK har opprettet en egen side på facebook, hvor det legges ut jevnlig oppdateringer, informasjon og lenker. Bruk av facebook gjør det også enklere for medlemmene å ta kontakt med klubben. Økonomi Klubben har i 2012 hatt et meget godt økonomisk år. Det gode resultatet skyldes i første rekke at vi både har arrangert svært mange stevner, og at stevnene inkludert kioskdriften har gitt meget gode økonomiske resultater. I tillegg har et høyt antall oppstallører gjennom store deler av året vært med på å legge et godt økonomisk fundament for driften. Ikke minst er det mottatt en gave fra Sparebankstiftelsen Ringerike på NOK Klubben har sine inntekter fra medlemskontingent, kulturstøtte, rideskole, arrangement, stevner, kiosk, sponsorer, lotteri og oppstalling. Omsetningen i 2012 ble i overkant av 4,2 millioner kroner. Resultat før fmansposter ble NOK Resultat etter fmansposter viste et overskudd på NOK Det er viktig å se årets overskudd på NOK i sammenheng med resultatet fra 2011 på I 2011 ble det investert i ny ridebunn. I 2012 mottak vi en ekstraordinær gave som gjorde det mulig å nedbetale lånet som ble tatt opp i den forbindelse. Allikevel er styret meget fornøyd med årets resultat. Selv uten denne gaven ville årets resultat ha blitt positivt. Kiosken er en viktig inntektskilde for klubben. Nettoresultatet i 2012 ble på NOK , en økning på 101 % fra Når det gjelder selve stevnene var nettoresultatet NOK , en økning på 96 % fra Klubben har fått utbetalt spillemidler på NOK for stallen som ble bygget i I regnskapet blir disse ført til kreditt på anleggsmidler og inntektsført i samme takt som bygget blir avskrevet. Langsiktig gjeld er redusert med lån på NOK Dette innebærer at hele lånet som ble tatt opp i forbindelse med ny bunn på den store utendørs ridebanen nå er nedbetalt. 5

6 Det er i 2012 inntektsført NOK i sponsor- og reklameinntekter. Her bør det være et potensiale for større inntekter. Det er også sponsorer som bidrar in naturalia, bl.a. i forbindelse med Innendørs NM i sprang ponni og Hallmesterskapet i dressur. Se for øvrig regnskap med noter for Anlegg Hønefoss og Ringerike Rideklubb eier og drifter Ringerike Ridesenter. Ringerike Ridesenter er et av Norges største og beste klubbanlegg, og har i tillegg en geografisk gunstig plassering. 22. mai var formannskapet i Ringerike kommune på befaring. HRRK er avhengig av å arrangere stevner for økonomisk klare å drifte ridesenteret. Samtidig er det viktig å arrangere stevner for å fremme interesse og rekruttering til ridesporten i vårt distrikt. Det ble derfor i 2011 prioritert å investere i ny bunn på den store utendørsbanen, noe som var et svært stort løft. Det er av den grunn ikke gjort store nyinvesteringer på anlegget i 2012 utover nødvendig vedlikehold og mindre påkostninger. Blant annet er det investert i noe nytt hindermateriell og ny dressurreil, fornyelser som delvis er finansiert gjennom sponsormidler og støtte fra BRYK. Anlegget har fortsatt noe gjenstående arbeider for å bli helt ferdigstilt. På slutten av året ble det igangsatt innredning av tårnet i stallen. Det er også viktig å være oppmerksom på at anlegget i tiden fremover vil kreve mye daglig stell og vedlikehold. I 2. etg. i den store ridehallen er arealer utleid til Rytterbutikken. Oppstalling Det var både ved inngangen og ved utgangen av året full stall. Det var noen ledige plasser i sommermånedene. Styret er særdeles fornøyd med den utviklingen vi ser når det gjelder antall oppstallører, både med tanke på klubbens økonomi og grunnlaget for den sportslige utviklingen. Oppstallingsprisen er holdt uendret, og ikke minst er attraktive trenere blitt tilknyttet stallen. Det er avholdt oppstallør- og brukermøter. Rideskolen Det er tilknyttet rideskole til senteret. Rideskolen har ca 200 elever. Det blir gitt kurstilbud på ulike nivå fra nybegynnere til viderekommende for både voksne og barn. Rideskolen tilbyr også terapiridning som er en spesiell metode innen fysioterapien. Terapiridning gir rett til bidrag fra Rikstrygdeverket, og må utøves av fysioterapeuter med særskilt utdannelse eller godkjenning. Det er en forutsetning at man er medlem av HRRK for å kunne delta på rideskolens kurs. Ridekolen drives av Line Brusletto. Sportslige aktiviteter Med et av Norges beste klubbeide rideanlegg har vi alle muligheter til både å skape bredde og til å hevde oss nasjonalt i fremtiden. Vi har konkurranseryttere i dressur, sprang og feltritt. Stevner Vi har i løpet av 2012 avholdt hele 18 store stevner på vårt flotte ridesenter. I tillegg er det blitt arrangert rideskolestevner, klubbstevner i sprang og dressur, og juleshow. 6

7 Stevner sprang Det er avholdt 9 sprangstevner; 4 landsstevner inkludert Innendørs NM ponni sprang og 5 distriktsstevner inkludert 2. avd. Norgesserien. I tillegg ble det arrangert klubbmesterskap. Stevner dressur Det er avholdt 9 dressurstevner fordelt på 7 helger; 1 elitestevne som var Hallmesterskapet, 3 landsstevner og 5 distriktsstevner. I tillegg ble det arrangert klubbmesterskap. Dressur DRESSURUTVALGETS ÅRSBERETNING 2012 Dressurutvalget har bestått av: Sølvi Ann Waldeland Aas, Renate Tangen, Laila Mosengen Tjemseth, Trygve Rønning, Nina Sørensen og Kama Beate Solberg. Interessen for dressursporten i Norge har hatt en enorm vekst de siste årene og det satses mye fra Norges Rytterforbund på denne idretten. HRRK har i dag ryttere som konkurrerer både på distrikt- og landsnivå. Vi hadde i 2012 gleden av å arrangere flere lands- og elitestevner samt Hallmesterskapet i Dressur. Dette har krevd mye dugnadsinnsats fra dressurgjengen i klubben. Vi er stolte av at disse stevnene i 2012 har gått med solide overskudd. Vi takker alle som har bidratt til å gjennomføre stevnene. Spesielt ønsker vi også å takke de medlemmene våre som står på andre sentere, men som alltid er positive og hjelper til når de blir spurt. Sportslige aktiviteter. Linn Ulleberg og Lars Rasmussen valgte å ri for HRRK i Alle dressurentusiaster i klubben syns det var litt ekstra stas, med så flinke ryttere i stallen. Klubbens ryttere hadde også muligheten til å få trening av disse rytterne. Dessverre har vi mistet disse to ressursene i stallen. Klubben mangler i dag en felles trener i klubben. HRRK har invitert ulike trenere til klubben for å kompensere for dette. Forbundstrener Steffen Werner fra Tyskland har hatt treningssamlinger, samt Any Hilde fra Tanum har kommet og gitt instruksjon. Ellers er det åpent for andre gjestetrenere etter avtale med klubben. Sportslige resultater: Vi har mange ryttere som har vært synlige på resultatlistene i Lars Rasmussen startet flere lands- og elitestevner med gode resultater. Det gjeveste var nok gull i HM i VB. I horsepro kan det telles 14 førsteplasser og han endte på 2.plass på rankingen over Dressur Senior. Linn Ulleberg hadde også et godt år med begge hestene sine. Her var nok det gjeveste sølv i HIVI i MA. Elisabeth T. Mosengen og ponnien Glendallon Star hadde en super siste sesong som ponniekvipasje med 2. plass i B-finalen i NM og flere gode plasseringer på elitestevner. Renate Tangen og sin lånte hest Santoni, som eies av Trygve Rønning, startet både sprang, dressur og feltritt med flere plasseringer i alle grener. Hun var også på satsningsgruppa i feltritt for Det ble bronse individuelt på ekvipasjen i KM dressur. Øvrige resultater: - Dikka Wibe og Cashgirl hadde en god sesong med flere plasseringer. - Maria Tanya Borgen og Dine Langkjær hadde hele 4 plasseringer av 5 starter denne sesongen. 7

8 - Torild Vangen og Don Raphael debuterte i LA og fikk 2.plass av hele 16 startende. Maia Andresen og Øxenborgs Ballerina tok en sterk 3.plass i LC med hele 28 startende. Siw Lindmark red flere hester denne sesongen og fikk plasseringer med alle sammen. Sølvi Ann Waldeland Aas og sin N.O.H'a Da Vinci debuterte i LA og tok en 5.plass av 26 startende ved første start. Mina Wahl Rugland og sin Mr.Pumba gjorde det veldig godt med flere gode plasseringer hele året. - Cathrine Brenden Rønning startet både San Femando og sin egen Santiago. Med San Femando fikk hun aldri dårligere enn 5.plass på sine 6 starter. Med Santiago ble det flere gode resultater og gjeveste var bronse i KM for senior. - Caroline Steine Jensen og sin Calvados Mac Miller tok seier i MB og FEI program på både D-, L- og E-stevner. - Trygve Rønning red begge sine hester til gode resultater og deltok både i HM og KM. Marte Wisløff Gjelstad deltok med sin egen hest Masenzio og fikk låne hesten Juni til start i Vintercupen. Eva Drolsum og sin Today av Lerskall fikk flere gode plasseringer i LC. - Aina G. Bakke og Nelson fikk flotte resultater i LC. Nina Sørensen og sin unge Lildemarkens Kaptein fikk flere gode resultater i LC og LB for unghester. Silje Modalen og Don Raphael fikk med seg gode resultater fra både LC, LB og LA. - Silje Marie Venåsen og ponnien DeNero fikk flere gode plasseringer i LD og LC. Lene Semmen og Luca tok med seg flere gode resultater i LC og debuterte også i LB. - Trude Langvad med Vardargutten deltok i vintercupen med gode resultater. Martine Sætrang og sin Red Line gjorde det godt i både LD og LC. - Kari Lilleland og Golden Image tok med seg flere plasseringer i både LD og LC. HRRK sto også som arrangør av KM 2012 med flere gode resultater både individuelt og i lag. Senior: Bronse til Cathrine B. Rømling, 4.plass i lag med Cathrine, Trygve og Dikka, og 7.plass i lag med Torild, Guro og Mina. Junior/ungrytter: Bronse til Renate Tangen og gull i lag med Renate, Ida og Lene S. Ponni: Sølv til Elisabeth T. Mosengen og 4. plass i lag med Elisabeth, Madelon og Siri. HRRK deltok også i Lag-NM med Linn, Lars, Cathrine og Trygve og endte på en flott 6. plass. Klubbmesterskapet 2012: Yngre junior (t.o.m 16 år): Gull: Marte Gjeldstad/Mazzenzio, sølv: Marthe Stillerud/Lund, bronse: Maria Gruer/Borando. Junior: Gull: Renate Tangen/Santoni, sølv: Ida Møller/Ulrikke Skovgaard, bronse: Silje Modalen/Don Raphael. Senior: Gull: Elisabeth T. Mosengen/Glendallon Star, sølv:trygve Rønning/Santoni, bronse:cathrine B. Rønning/San Femando. Sølvi Ann Waldeland Aas og Renate Tangen. For Dressurutvalget HRRK. 8

9 Sprang SPRANGUTVALGETS ÅRSBERETNING 2012 Sprangutvalget har i 2012 bestått av: Sølvi Jæger Bentzen (leder), Inger Johanne Grønvold, Cathrine B. Rønning, Annette Danielsen og Gro S. Gartland. Line Brusletto har vært uttaksansvarlig. MRK har ukentlig sprangtreninger for sine medlemmer. Amund Eide var fortsatt engasjert som trener første halvdel av 2012, men ga seg til sommerferien pga innskrenkninger i sin reisevirksomhet Vi fikk en god overgang og erstatter i Frank Robert Paulsen som også har et tett samarbeid med Amund fra tidligere. Sprangtreningene er fast hver tirsdag på Bærenga for et 20-talls rytter. I tillegg, og som et supplement til sprangtreningene, har Line Brusletto bakke- og bomarbeidstimer på onsdager. HRRK arrangerte fire landsstevner for hest/ponni inkl. cuper og innendørs NM for ponni, kvalifisering i Norgesserien samt fem distriktsstevner inkl. finalen i BRYK vintercup Vi traff godt på stevne- og klassevalg gjennom fjorårssesongen, noe som bidro til meget gode økonomiske resultater. Men dette gjør seg ikke selv. Uten all dugnadsinnsats hadde det ikke vært mulig, hvert enkelt stevne krever ca 30 personer i aksjon. Vi vil rette en stor takk til alle og enhver som har bidratt til gjennomføring av stevnene våre. Sportslige resultater: Vi har mange dyktige ryttere som har gjort det veldig bra på sprangbanene, både på krets- og nasjonalt plan. Vi kan dessverre ikke nevne alle resultatene, men vil gjerne trekke frem deltakelse i og plasseringer fra internasjonale stevner, mesterskap, cuper og lagkonkurranser. Line Brusletto på unghesten Caipiness red inntil en flott 7. plass i 5-årsklassen under Arctic Equestrian Games i Stokke i Vestfold. Ekvipasjen ble også nr. 9 sammenlagt i hallmesterskapet for unghest senere på året. Tine Høgsaas Dalen og Corlando V/D Molendreef var på en tre ukers internasjonal turne i Arezzo, Italia, med fme resultater og tok med seg en fm 6. plass i 1,35 m i Arctic Equestrian Games for Young rider før hun vendte nesen mot Belgia for ytterligere å perfeksjonere seg som sprangrytter. Hos Stephex Stables, en av Belgias største salgsstaller, rir hun 10 hester daglig, trener sammen med world cup- og eliteryttere og deltar på nasjonale stevner. Amalie Jæger Bentzen og Ruthie Ban deltok i Arctic Equestrian Games red inn til en flott 7. plass i AEG Promotion cup, og tok en fin plassering i 1,10 m. under CSIP Drammen Spring Tour. Anne Line Røysi deltok i CSI2 Spring Tour Drammen og tok med seg to fine plasseringer med Sodea i 1,35 hopning og gikk helt til topps i Gold Big Tour 1,40 m GP Qual med Loustic de Rocher. Hun startet også NM senior og tok en flott 12. plass sammenlagt med Loustic de Rocher i konkurranse med 22 ryttere. Benedicte Heieren Hundhammer og Steerwolde's Boris gjorde meget god figur i 1. avdeling i innendørs NM, men det holdt dessverre ikke helt i finalen. Anne Sofie Aslaksrud/Lavalley Prince har hatt en eventyrlig sesong i sitt siste år som ponnirytter. Ekvipasjen har prestert på toppnivå hele året. Høydepunktet er uten tvil 9

10 individuelt gull i Nordisk Mesterskap og sølvmedalje i Nordisk lagmesterskap. For andre år på rad sikret hun gull i NM utendørs i konkurranse med 41 håpefulle ryttere. Av andre høydepunkter vil vi særlig nevne 1. plass i franske Fontainbleau i 1,25 m speed Grand Prix med 100 startende. Sofie og Prince har hele 25 førsteplasser med seg fra nasjonale og internasjonale stevner sesongen 2012, bl.a. vinner av Saddledeal Grand Prix cup og East West Super league cup for kat. 1. Med dette som bakteppet, ble Sofie den mestvinnende ponnirytter kat. I. Lavalley Prince ble også nominert til årets hest på Hestegallaen HRRK kvalifiserte lag til landsfmalen i Norgesserien i 2. divisjon. Laget besto av Karna Solberg/Rodrigo II, Annette Danielsen/Rodeo, Line Brusletto/Caipiness og Cathrine Brenden Rønning/San Fernando. God innsats av rytterne, men de nådde dessverre ikke opp til finaleplass. Under kretsmesterskapet (Buskerud, Vestfold/Telemark) deltok Benedicte Heieren Hundhammer/ Steerwolde's Boris og Amalie Jæger Bentzen/Ruthie Ban i ponniklassen, mens Gro S. Gartland/Cadeau red i seniorklassen med 17 startende totalt. Gro red inn en strålende bronseplass i KM, og Amalie red inn til en flott 7. plass KM i konkurranse med 30 ryttere. I KM senior lag lå HRRKs sitt lag nesten helt i toppen etter første omgang, men endte tilslutt på en 8. plass. Laget besto av Gro S. Gartland/Cadeau, Annette Danielsen/Rodeo, Karna Solberg/Rodrigo og Hedvig Heieren Hundhammer/Aleppo. Klubbmesterskapet 2012: Yngre junior (t.o.m 16 år): Gull: Thea Lund/Bob, sølv: Benedicte H. Hundhammer/Urmalijn, bronse: Sunniva Engesvik/Roxanne. Senior: Gull: Line Brusletto/Caipiness, sølv: Cathrine Brenden Rønning/San Fernando, bronse: Karna Beate Solberg/Rodrigo II. Sølvi Jæger Bentzen for sprangutvalget HRRK Feltritt HRRK har flere ryttere som er ute og starter litt feltritt. Mest aktiv er Ida Møller med sine to hester Corlido og Ulrikke Skovgaard. Best resultater oppnådde hun med Corlido. Hun var med å ta bronsj e for det norske laget under nordisk på Starum. Hun ble også beste norske young rider under samme stevnet. Hun tok også en individuell bronsemedalje i NM, og endte sesongen med å bli tatt ut YR landslaget Avslutning Styret takker alle som har stilt opp for klubben i 2012; ryttere, foreldre, kioskgjengen, stallgj engen, andre frivillige, ansatte, sponsorer. Vi har hatt et svært høyt aktivtetsnivå i 2012 når det gjelder stevner, og innsatsen fra mange av klubbens medlemmer har vært høyt over hva man kan forvente at noen skal bidra med av frivillig innsats i et idrettslag. Styret retter en stor takk til hver og en især. 10

11 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB RINGERIKE RIDESENTER RESULTATREGNSKAP 2012 Driftsinntekter og driftskostnader Note Andre inntekter drift, støtte,grasrotandel, momskomp. etc Kiosk Inntekter Rideskole Stevneinntekter Medlemskontingent Oppstalling rn.v Sum inntekter Kjøp av flis, for, dyrlege m.v Stevneutgifter/premier Innkjøp kiosk inkl stevner Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Driftsresultat Sponsor- /reklameinntekter Gave Overskudd for finansposter Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter, andre finansinntekter i2415 Rentekostnader, andre finanskostnader Resultat av finansposter Årets overskudd/resultat Disponering av årets resultat Overført fra annen egenkapital/udekket tap Sum disponert

12 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB RINGERIKE RIDESENTER BALANSE PR. 31. DESEMBER 2012 EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER: Varige driftsmidler Bygninger øvrige anleggsmidler inkl skolehester Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER: Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

13 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB RINGERIKE RIDESENTER BALANSE PR. 31. DESEMBER 2012 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL: Note Bundet egenkapital Bruksretter Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig Ridd Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

14 Noter HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB Noter til årsregnskap 2012 org.nr Note i Regnskapsprinsipper og virkningen av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Det er i regnskapet ingen prinsippendringer eller omklassifiseringer som har virkning for resultatet eller egenkapitalens størrelse. Sammenlikningstallene er omgruppert i samsvar med regnskapsloven, men ikke omarbeidet. Note 2 - Bankinnskudd, bundne midler I posten inngår budne bankinnskudd vedr. skattetrekk med kr, ,- Note 3 - Ansatte, godtgjørelse, my Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Tilskudd Sum lønnskostnader Antall årsverk i 2012 var ca. 1. Lønn til daglig leder var kr. 0,- Det er ikke utbetalt honorar til revisor. Foreningen er ikke pliktige til å tjenestepensjon. Note 4 - Varig driftsmidler Bygg Inventar/utstyr Anskaffelseskost Tilgang Avgang Samlede avskrivninger Sum Årets avskrivninger Note 5 - Forskuddsbetalte kostnader, andre fordringer Forskuddleasing Forskuddsbetalte kostnader Totalt Note 6 - Kundefordringer, avsetning til tap. Det er avsatt kr ,- i fremtidige tap på kundefordringer. Side 1

15 Noter Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner Det er kr ,- i langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. Det er sikret i bygg og utendørsanlegg. Note 8 - Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum Note 9 - Ekstraordinære inntekter Hønefoss og Ringerike Rideklubb har i 2012 mottatt en gave på kr ,- Denne gaven er inntektsført i sin helhet i regnskapsåret Note 10 - Diponering av årets resultat Grunnkapital (bruksretter) Annen egenkapital Årets resultat Sum Egenkapital Side 2

16 Fiwrg,:rke RinekLirb Til årsmøte i Hønefoss og Ringerike Rideklubb Revisors kommentar til regnskapet 2012: Regnskapet med saldobalanse er lest og gjennomgått. Regnskapet og postene i regnskapet er ført og avstemt pr av Økonomihuset Regnskap AS vi Eskil Wefring i henhold til mottatte bilag fra klubben. Kostnader og inntekter er periodisert, og kunde- og leverandørkonto er gjennomgått. Alle bilag er overlevert til Økonomihuset Regnskap AS. Hønefoss 8. mars 2013 Revisor HRRK çjt Erik Støa

17 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB RINGERIKE RIDESENTER FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2012 Budsjett 2013 Andre inntekter drift, støtte,grasrotandel, momskomp. etc Kiosk Stevneinntekter Medlemskontingent Oppstalling m.v Sum inntekter Kjøp av flis, for, m.v Stevneutgifter/premier Innkjøp kiosk inkl stevner Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Driftsresultat Sponsor-/reklameinntekter Gave Overskudd før finansposter Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter, andre finansinntekter Rentekostnader, andre finanskostnader Resultat av finansposter Årets overskudd/resultat Disponering av årets resultat Overført fra annen egenkapital/udekket tap Sum disponert

18 Valgkomiteens forslag til 2013 Valgkomiteen har bestått av: Trude Beate Solberg, Tiril Lærum Todal og Dagfinn Aslaksrud. Varamedlem: Else Breines. Valgkomiteen har følgende innstilling til nytt styre for 2013: Innstilling: Styre: Leder: Beate Heieren Hundhammer Gjenvalg Nestleder: Kim Merete Skarn Ny Styremedlem: 1. Grethe Lehne Gjenvalg 2. Nina Sørensen Gjenvalg 3. Kama Solberg Gjenvalg 4. Caroline Magnussen Ikke på valg 5 Dikka Gulowsen Wibe Ikke på valg 6. Anette Danielsen Ikke på valg Varamedlem: 1. Morten Ødegaard Ikke på valg 2. Guro Larsson Ny Revisor: Erik Støa Varamedlem revisor: Erling Jordbrek Styrets innstilling til valgkomite: Dagfmn B. Aslaksrud Tiril Lærum Todal Else Breines Varamedlem valgkomite: Laila Tjemseth Mosengen Gjenvalg Gjenvalg Ikke på valg Gjenvalg Ny Ny Leder velges for 1 ett år av gangen, de andre for 2 to år.

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00

Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave 13.03.09 14:00 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt

Detaljer

Årsmøte 2015 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2015 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 25. mars 2015 Årsmøte 2015 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb Ellen Jepson For trallehuset (fra 1964) og Juniorhuset (fra 1957) ble sesongen 2014 den aller siste KLUBBHUSET Tirsdag 10. februar 2015 kl 19.00 41 28 18 17 16

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Rytterkretstinget 2014 avholdt 16.03.2015

Rytterkretstinget 2014 avholdt 16.03.2015 Rytterkretstinget 2014 avholdt 16.03.2015 Rogaland Rytterkrets Quality Airport Hotel Stavanger Amalie Steen Hegre Europa-mester i sprangridning for junior rytter i Arezzo i Italia på Remedy. Agenda: 1.

Detaljer

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9.

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. Årsberetning Årsberetning 2010 2010 Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

Detaljer

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012

ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 ÅRSMØTE HK RYGGE 2012 Agenda årsmøtet HK Rygge 2012 1. Åpning ved styrets leder Gro Anita Haugmo 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE DAGSORDEN Åpning 0 Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 1 Årsberetning fra styret og komitéene 2 Revisert regnskap 01.01.2001 31.12.2001

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer