ÅRSMØTE 15. MARS 2013 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 15. MARS 2013 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB"

Transkript

1 ÅRSMØTE 15. MARS 2013 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Saksliste Årsberetning 2012 Regnskap for 2012 med noter Revisors bekreftelse Budsjett 2013 Valgkomiteens innstilling 2

3 ÅRSMØTE HRRK Fredag 15. mars 2013 Tid: 1900 Sted: Sundvolden hotel Saksliste: 1. Registrering av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Valg av møteleder 5. Valg av referent 6. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 7. Behandling av årsberetning for Behandling av regnskap for 2012 i revidert stand med revisors beretning 9. Innkomne forslag 10. Budsjett for Valg Styret

4 ÅRSBERETNING 2012 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB Styret i Hønefoss og Ringerike Rideklubb har fra bestått av følgende: Leder: Nestleder: Styremedlem: Beate Heieren Hundhammer Sølvi Ann Waldeland Grete Lien Lehne, kasserer Dikka Wibe Anette Danielsen Nina Sørensen Kama Beate Solberg Caroline Haugerud Magnussen, sekretær Varamedlem: Ida Fagervold Morten Ødegaard Øvrige årsmøtevalgte tillitsmenn: Revisor: Varamedlem revisor: Valgkomite: Erik Støa Erling Jordbrek Tiril Todal Lærum Trude Beate Solberg Dagfinn B. Aslaksrud Varamedlem valgkomite: Else Breines Styret har i perioden avholdt 10 styremøter. Det utbetales ikke honorar eller annen form for kompensasjon for styrearbeid. Dikka Wibe er medlem av kretsstyret i BRYK. Representanter til NRYFs sprangkonferanse 2012: Beate Heieren Hundhammer og Gro Sørgaard Gartland Beate Heieren Hundhammer fikk NRYFs pris prisen «årets klubbleder 2011 «. 4

5 Klubbinnsats i perioden Organisasjon Styret er klubbens høyeste organ mellom årsmøtene. Økonomihuset AS er regnskapsfører og utfører også fakturering for klubben. Øvrige oppgaver knyttet til økonomi utføres av kasserer Grete Lien Lehne i styret og Line Brusletto (faktureringsgrunnlag). Styret har i denne perioden også nedsatt et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og kasserer. Følgende har vært ansatt ved Ringerike Ridesenter i 2012: Ramunas Malisauskas, stallmedarbeider, 100 % stilling, frem til Jonas Valencius, stallmedarbeider, 100 % stilling, fra Medlemmer HRRK har 370 medlemmer (ved familiemedlemskap er hvert familiemedlem regnet som et medlem). Det er avholdt et medlemsmøte i perioden. HRRK har opprettet en egen side på facebook, hvor det legges ut jevnlig oppdateringer, informasjon og lenker. Bruk av facebook gjør det også enklere for medlemmene å ta kontakt med klubben. Økonomi Klubben har i 2012 hatt et meget godt økonomisk år. Det gode resultatet skyldes i første rekke at vi både har arrangert svært mange stevner, og at stevnene inkludert kioskdriften har gitt meget gode økonomiske resultater. I tillegg har et høyt antall oppstallører gjennom store deler av året vært med på å legge et godt økonomisk fundament for driften. Ikke minst er det mottatt en gave fra Sparebankstiftelsen Ringerike på NOK Klubben har sine inntekter fra medlemskontingent, kulturstøtte, rideskole, arrangement, stevner, kiosk, sponsorer, lotteri og oppstalling. Omsetningen i 2012 ble i overkant av 4,2 millioner kroner. Resultat før fmansposter ble NOK Resultat etter fmansposter viste et overskudd på NOK Det er viktig å se årets overskudd på NOK i sammenheng med resultatet fra 2011 på I 2011 ble det investert i ny ridebunn. I 2012 mottak vi en ekstraordinær gave som gjorde det mulig å nedbetale lånet som ble tatt opp i den forbindelse. Allikevel er styret meget fornøyd med årets resultat. Selv uten denne gaven ville årets resultat ha blitt positivt. Kiosken er en viktig inntektskilde for klubben. Nettoresultatet i 2012 ble på NOK , en økning på 101 % fra Når det gjelder selve stevnene var nettoresultatet NOK , en økning på 96 % fra Klubben har fått utbetalt spillemidler på NOK for stallen som ble bygget i I regnskapet blir disse ført til kreditt på anleggsmidler og inntektsført i samme takt som bygget blir avskrevet. Langsiktig gjeld er redusert med lån på NOK Dette innebærer at hele lånet som ble tatt opp i forbindelse med ny bunn på den store utendørs ridebanen nå er nedbetalt. 5

6 Det er i 2012 inntektsført NOK i sponsor- og reklameinntekter. Her bør det være et potensiale for større inntekter. Det er også sponsorer som bidrar in naturalia, bl.a. i forbindelse med Innendørs NM i sprang ponni og Hallmesterskapet i dressur. Se for øvrig regnskap med noter for Anlegg Hønefoss og Ringerike Rideklubb eier og drifter Ringerike Ridesenter. Ringerike Ridesenter er et av Norges største og beste klubbanlegg, og har i tillegg en geografisk gunstig plassering. 22. mai var formannskapet i Ringerike kommune på befaring. HRRK er avhengig av å arrangere stevner for økonomisk klare å drifte ridesenteret. Samtidig er det viktig å arrangere stevner for å fremme interesse og rekruttering til ridesporten i vårt distrikt. Det ble derfor i 2011 prioritert å investere i ny bunn på den store utendørsbanen, noe som var et svært stort løft. Det er av den grunn ikke gjort store nyinvesteringer på anlegget i 2012 utover nødvendig vedlikehold og mindre påkostninger. Blant annet er det investert i noe nytt hindermateriell og ny dressurreil, fornyelser som delvis er finansiert gjennom sponsormidler og støtte fra BRYK. Anlegget har fortsatt noe gjenstående arbeider for å bli helt ferdigstilt. På slutten av året ble det igangsatt innredning av tårnet i stallen. Det er også viktig å være oppmerksom på at anlegget i tiden fremover vil kreve mye daglig stell og vedlikehold. I 2. etg. i den store ridehallen er arealer utleid til Rytterbutikken. Oppstalling Det var både ved inngangen og ved utgangen av året full stall. Det var noen ledige plasser i sommermånedene. Styret er særdeles fornøyd med den utviklingen vi ser når det gjelder antall oppstallører, både med tanke på klubbens økonomi og grunnlaget for den sportslige utviklingen. Oppstallingsprisen er holdt uendret, og ikke minst er attraktive trenere blitt tilknyttet stallen. Det er avholdt oppstallør- og brukermøter. Rideskolen Det er tilknyttet rideskole til senteret. Rideskolen har ca 200 elever. Det blir gitt kurstilbud på ulike nivå fra nybegynnere til viderekommende for både voksne og barn. Rideskolen tilbyr også terapiridning som er en spesiell metode innen fysioterapien. Terapiridning gir rett til bidrag fra Rikstrygdeverket, og må utøves av fysioterapeuter med særskilt utdannelse eller godkjenning. Det er en forutsetning at man er medlem av HRRK for å kunne delta på rideskolens kurs. Ridekolen drives av Line Brusletto. Sportslige aktiviteter Med et av Norges beste klubbeide rideanlegg har vi alle muligheter til både å skape bredde og til å hevde oss nasjonalt i fremtiden. Vi har konkurranseryttere i dressur, sprang og feltritt. Stevner Vi har i løpet av 2012 avholdt hele 18 store stevner på vårt flotte ridesenter. I tillegg er det blitt arrangert rideskolestevner, klubbstevner i sprang og dressur, og juleshow. 6

7 Stevner sprang Det er avholdt 9 sprangstevner; 4 landsstevner inkludert Innendørs NM ponni sprang og 5 distriktsstevner inkludert 2. avd. Norgesserien. I tillegg ble det arrangert klubbmesterskap. Stevner dressur Det er avholdt 9 dressurstevner fordelt på 7 helger; 1 elitestevne som var Hallmesterskapet, 3 landsstevner og 5 distriktsstevner. I tillegg ble det arrangert klubbmesterskap. Dressur DRESSURUTVALGETS ÅRSBERETNING 2012 Dressurutvalget har bestått av: Sølvi Ann Waldeland Aas, Renate Tangen, Laila Mosengen Tjemseth, Trygve Rønning, Nina Sørensen og Kama Beate Solberg. Interessen for dressursporten i Norge har hatt en enorm vekst de siste årene og det satses mye fra Norges Rytterforbund på denne idretten. HRRK har i dag ryttere som konkurrerer både på distrikt- og landsnivå. Vi hadde i 2012 gleden av å arrangere flere lands- og elitestevner samt Hallmesterskapet i Dressur. Dette har krevd mye dugnadsinnsats fra dressurgjengen i klubben. Vi er stolte av at disse stevnene i 2012 har gått med solide overskudd. Vi takker alle som har bidratt til å gjennomføre stevnene. Spesielt ønsker vi også å takke de medlemmene våre som står på andre sentere, men som alltid er positive og hjelper til når de blir spurt. Sportslige aktiviteter. Linn Ulleberg og Lars Rasmussen valgte å ri for HRRK i Alle dressurentusiaster i klubben syns det var litt ekstra stas, med så flinke ryttere i stallen. Klubbens ryttere hadde også muligheten til å få trening av disse rytterne. Dessverre har vi mistet disse to ressursene i stallen. Klubben mangler i dag en felles trener i klubben. HRRK har invitert ulike trenere til klubben for å kompensere for dette. Forbundstrener Steffen Werner fra Tyskland har hatt treningssamlinger, samt Any Hilde fra Tanum har kommet og gitt instruksjon. Ellers er det åpent for andre gjestetrenere etter avtale med klubben. Sportslige resultater: Vi har mange ryttere som har vært synlige på resultatlistene i Lars Rasmussen startet flere lands- og elitestevner med gode resultater. Det gjeveste var nok gull i HM i VB. I horsepro kan det telles 14 førsteplasser og han endte på 2.plass på rankingen over Dressur Senior. Linn Ulleberg hadde også et godt år med begge hestene sine. Her var nok det gjeveste sølv i HIVI i MA. Elisabeth T. Mosengen og ponnien Glendallon Star hadde en super siste sesong som ponniekvipasje med 2. plass i B-finalen i NM og flere gode plasseringer på elitestevner. Renate Tangen og sin lånte hest Santoni, som eies av Trygve Rønning, startet både sprang, dressur og feltritt med flere plasseringer i alle grener. Hun var også på satsningsgruppa i feltritt for Det ble bronse individuelt på ekvipasjen i KM dressur. Øvrige resultater: - Dikka Wibe og Cashgirl hadde en god sesong med flere plasseringer. - Maria Tanya Borgen og Dine Langkjær hadde hele 4 plasseringer av 5 starter denne sesongen. 7

8 - Torild Vangen og Don Raphael debuterte i LA og fikk 2.plass av hele 16 startende. Maia Andresen og Øxenborgs Ballerina tok en sterk 3.plass i LC med hele 28 startende. Siw Lindmark red flere hester denne sesongen og fikk plasseringer med alle sammen. Sølvi Ann Waldeland Aas og sin N.O.H'a Da Vinci debuterte i LA og tok en 5.plass av 26 startende ved første start. Mina Wahl Rugland og sin Mr.Pumba gjorde det veldig godt med flere gode plasseringer hele året. - Cathrine Brenden Rønning startet både San Femando og sin egen Santiago. Med San Femando fikk hun aldri dårligere enn 5.plass på sine 6 starter. Med Santiago ble det flere gode resultater og gjeveste var bronse i KM for senior. - Caroline Steine Jensen og sin Calvados Mac Miller tok seier i MB og FEI program på både D-, L- og E-stevner. - Trygve Rønning red begge sine hester til gode resultater og deltok både i HM og KM. Marte Wisløff Gjelstad deltok med sin egen hest Masenzio og fikk låne hesten Juni til start i Vintercupen. Eva Drolsum og sin Today av Lerskall fikk flere gode plasseringer i LC. - Aina G. Bakke og Nelson fikk flotte resultater i LC. Nina Sørensen og sin unge Lildemarkens Kaptein fikk flere gode resultater i LC og LB for unghester. Silje Modalen og Don Raphael fikk med seg gode resultater fra både LC, LB og LA. - Silje Marie Venåsen og ponnien DeNero fikk flere gode plasseringer i LD og LC. Lene Semmen og Luca tok med seg flere gode resultater i LC og debuterte også i LB. - Trude Langvad med Vardargutten deltok i vintercupen med gode resultater. Martine Sætrang og sin Red Line gjorde det godt i både LD og LC. - Kari Lilleland og Golden Image tok med seg flere plasseringer i både LD og LC. HRRK sto også som arrangør av KM 2012 med flere gode resultater både individuelt og i lag. Senior: Bronse til Cathrine B. Rømling, 4.plass i lag med Cathrine, Trygve og Dikka, og 7.plass i lag med Torild, Guro og Mina. Junior/ungrytter: Bronse til Renate Tangen og gull i lag med Renate, Ida og Lene S. Ponni: Sølv til Elisabeth T. Mosengen og 4. plass i lag med Elisabeth, Madelon og Siri. HRRK deltok også i Lag-NM med Linn, Lars, Cathrine og Trygve og endte på en flott 6. plass. Klubbmesterskapet 2012: Yngre junior (t.o.m 16 år): Gull: Marte Gjeldstad/Mazzenzio, sølv: Marthe Stillerud/Lund, bronse: Maria Gruer/Borando. Junior: Gull: Renate Tangen/Santoni, sølv: Ida Møller/Ulrikke Skovgaard, bronse: Silje Modalen/Don Raphael. Senior: Gull: Elisabeth T. Mosengen/Glendallon Star, sølv:trygve Rønning/Santoni, bronse:cathrine B. Rønning/San Femando. Sølvi Ann Waldeland Aas og Renate Tangen. For Dressurutvalget HRRK. 8

9 Sprang SPRANGUTVALGETS ÅRSBERETNING 2012 Sprangutvalget har i 2012 bestått av: Sølvi Jæger Bentzen (leder), Inger Johanne Grønvold, Cathrine B. Rønning, Annette Danielsen og Gro S. Gartland. Line Brusletto har vært uttaksansvarlig. MRK har ukentlig sprangtreninger for sine medlemmer. Amund Eide var fortsatt engasjert som trener første halvdel av 2012, men ga seg til sommerferien pga innskrenkninger i sin reisevirksomhet Vi fikk en god overgang og erstatter i Frank Robert Paulsen som også har et tett samarbeid med Amund fra tidligere. Sprangtreningene er fast hver tirsdag på Bærenga for et 20-talls rytter. I tillegg, og som et supplement til sprangtreningene, har Line Brusletto bakke- og bomarbeidstimer på onsdager. HRRK arrangerte fire landsstevner for hest/ponni inkl. cuper og innendørs NM for ponni, kvalifisering i Norgesserien samt fem distriktsstevner inkl. finalen i BRYK vintercup Vi traff godt på stevne- og klassevalg gjennom fjorårssesongen, noe som bidro til meget gode økonomiske resultater. Men dette gjør seg ikke selv. Uten all dugnadsinnsats hadde det ikke vært mulig, hvert enkelt stevne krever ca 30 personer i aksjon. Vi vil rette en stor takk til alle og enhver som har bidratt til gjennomføring av stevnene våre. Sportslige resultater: Vi har mange dyktige ryttere som har gjort det veldig bra på sprangbanene, både på krets- og nasjonalt plan. Vi kan dessverre ikke nevne alle resultatene, men vil gjerne trekke frem deltakelse i og plasseringer fra internasjonale stevner, mesterskap, cuper og lagkonkurranser. Line Brusletto på unghesten Caipiness red inntil en flott 7. plass i 5-årsklassen under Arctic Equestrian Games i Stokke i Vestfold. Ekvipasjen ble også nr. 9 sammenlagt i hallmesterskapet for unghest senere på året. Tine Høgsaas Dalen og Corlando V/D Molendreef var på en tre ukers internasjonal turne i Arezzo, Italia, med fme resultater og tok med seg en fm 6. plass i 1,35 m i Arctic Equestrian Games for Young rider før hun vendte nesen mot Belgia for ytterligere å perfeksjonere seg som sprangrytter. Hos Stephex Stables, en av Belgias største salgsstaller, rir hun 10 hester daglig, trener sammen med world cup- og eliteryttere og deltar på nasjonale stevner. Amalie Jæger Bentzen og Ruthie Ban deltok i Arctic Equestrian Games red inn til en flott 7. plass i AEG Promotion cup, og tok en fin plassering i 1,10 m. under CSIP Drammen Spring Tour. Anne Line Røysi deltok i CSI2 Spring Tour Drammen og tok med seg to fine plasseringer med Sodea i 1,35 hopning og gikk helt til topps i Gold Big Tour 1,40 m GP Qual med Loustic de Rocher. Hun startet også NM senior og tok en flott 12. plass sammenlagt med Loustic de Rocher i konkurranse med 22 ryttere. Benedicte Heieren Hundhammer og Steerwolde's Boris gjorde meget god figur i 1. avdeling i innendørs NM, men det holdt dessverre ikke helt i finalen. Anne Sofie Aslaksrud/Lavalley Prince har hatt en eventyrlig sesong i sitt siste år som ponnirytter. Ekvipasjen har prestert på toppnivå hele året. Høydepunktet er uten tvil 9

10 individuelt gull i Nordisk Mesterskap og sølvmedalje i Nordisk lagmesterskap. For andre år på rad sikret hun gull i NM utendørs i konkurranse med 41 håpefulle ryttere. Av andre høydepunkter vil vi særlig nevne 1. plass i franske Fontainbleau i 1,25 m speed Grand Prix med 100 startende. Sofie og Prince har hele 25 førsteplasser med seg fra nasjonale og internasjonale stevner sesongen 2012, bl.a. vinner av Saddledeal Grand Prix cup og East West Super league cup for kat. 1. Med dette som bakteppet, ble Sofie den mestvinnende ponnirytter kat. I. Lavalley Prince ble også nominert til årets hest på Hestegallaen HRRK kvalifiserte lag til landsfmalen i Norgesserien i 2. divisjon. Laget besto av Karna Solberg/Rodrigo II, Annette Danielsen/Rodeo, Line Brusletto/Caipiness og Cathrine Brenden Rønning/San Fernando. God innsats av rytterne, men de nådde dessverre ikke opp til finaleplass. Under kretsmesterskapet (Buskerud, Vestfold/Telemark) deltok Benedicte Heieren Hundhammer/ Steerwolde's Boris og Amalie Jæger Bentzen/Ruthie Ban i ponniklassen, mens Gro S. Gartland/Cadeau red i seniorklassen med 17 startende totalt. Gro red inn en strålende bronseplass i KM, og Amalie red inn til en flott 7. plass KM i konkurranse med 30 ryttere. I KM senior lag lå HRRKs sitt lag nesten helt i toppen etter første omgang, men endte tilslutt på en 8. plass. Laget besto av Gro S. Gartland/Cadeau, Annette Danielsen/Rodeo, Karna Solberg/Rodrigo og Hedvig Heieren Hundhammer/Aleppo. Klubbmesterskapet 2012: Yngre junior (t.o.m 16 år): Gull: Thea Lund/Bob, sølv: Benedicte H. Hundhammer/Urmalijn, bronse: Sunniva Engesvik/Roxanne. Senior: Gull: Line Brusletto/Caipiness, sølv: Cathrine Brenden Rønning/San Fernando, bronse: Karna Beate Solberg/Rodrigo II. Sølvi Jæger Bentzen for sprangutvalget HRRK Feltritt HRRK har flere ryttere som er ute og starter litt feltritt. Mest aktiv er Ida Møller med sine to hester Corlido og Ulrikke Skovgaard. Best resultater oppnådde hun med Corlido. Hun var med å ta bronsj e for det norske laget under nordisk på Starum. Hun ble også beste norske young rider under samme stevnet. Hun tok også en individuell bronsemedalje i NM, og endte sesongen med å bli tatt ut YR landslaget Avslutning Styret takker alle som har stilt opp for klubben i 2012; ryttere, foreldre, kioskgjengen, stallgj engen, andre frivillige, ansatte, sponsorer. Vi har hatt et svært høyt aktivtetsnivå i 2012 når det gjelder stevner, og innsatsen fra mange av klubbens medlemmer har vært høyt over hva man kan forvente at noen skal bidra med av frivillig innsats i et idrettslag. Styret retter en stor takk til hver og en især. 10

11 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB RINGERIKE RIDESENTER RESULTATREGNSKAP 2012 Driftsinntekter og driftskostnader Note Andre inntekter drift, støtte,grasrotandel, momskomp. etc Kiosk Inntekter Rideskole Stevneinntekter Medlemskontingent Oppstalling rn.v Sum inntekter Kjøp av flis, for, dyrlege m.v Stevneutgifter/premier Innkjøp kiosk inkl stevner Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Driftsresultat Sponsor- /reklameinntekter Gave Overskudd for finansposter Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter, andre finansinntekter i2415 Rentekostnader, andre finanskostnader Resultat av finansposter Årets overskudd/resultat Disponering av årets resultat Overført fra annen egenkapital/udekket tap Sum disponert

12 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB RINGERIKE RIDESENTER BALANSE PR. 31. DESEMBER 2012 EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER: Varige driftsmidler Bygninger øvrige anleggsmidler inkl skolehester Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER: Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

13 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB RINGERIKE RIDESENTER BALANSE PR. 31. DESEMBER 2012 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL: Note Bundet egenkapital Bruksretter Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig Ridd Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

14 Noter HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB Noter til årsregnskap 2012 org.nr Note i Regnskapsprinsipper og virkningen av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Det er i regnskapet ingen prinsippendringer eller omklassifiseringer som har virkning for resultatet eller egenkapitalens størrelse. Sammenlikningstallene er omgruppert i samsvar med regnskapsloven, men ikke omarbeidet. Note 2 - Bankinnskudd, bundne midler I posten inngår budne bankinnskudd vedr. skattetrekk med kr, ,- Note 3 - Ansatte, godtgjørelse, my Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Tilskudd Sum lønnskostnader Antall årsverk i 2012 var ca. 1. Lønn til daglig leder var kr. 0,- Det er ikke utbetalt honorar til revisor. Foreningen er ikke pliktige til å tjenestepensjon. Note 4 - Varig driftsmidler Bygg Inventar/utstyr Anskaffelseskost Tilgang Avgang Samlede avskrivninger Sum Årets avskrivninger Note 5 - Forskuddsbetalte kostnader, andre fordringer Forskuddleasing Forskuddsbetalte kostnader Totalt Note 6 - Kundefordringer, avsetning til tap. Det er avsatt kr ,- i fremtidige tap på kundefordringer. Side 1

15 Noter Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner Det er kr ,- i langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner. Det er sikret i bygg og utendørsanlegg. Note 8 - Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum Note 9 - Ekstraordinære inntekter Hønefoss og Ringerike Rideklubb har i 2012 mottatt en gave på kr ,- Denne gaven er inntektsført i sin helhet i regnskapsåret Note 10 - Diponering av årets resultat Grunnkapital (bruksretter) Annen egenkapital Årets resultat Sum Egenkapital Side 2

16 Fiwrg,:rke RinekLirb Til årsmøte i Hønefoss og Ringerike Rideklubb Revisors kommentar til regnskapet 2012: Regnskapet med saldobalanse er lest og gjennomgått. Regnskapet og postene i regnskapet er ført og avstemt pr av Økonomihuset Regnskap AS vi Eskil Wefring i henhold til mottatte bilag fra klubben. Kostnader og inntekter er periodisert, og kunde- og leverandørkonto er gjennomgått. Alle bilag er overlevert til Økonomihuset Regnskap AS. Hønefoss 8. mars 2013 Revisor HRRK çjt Erik Støa

17 HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB RINGERIKE RIDESENTER FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2012 Budsjett 2013 Andre inntekter drift, støtte,grasrotandel, momskomp. etc Kiosk Stevneinntekter Medlemskontingent Oppstalling m.v Sum inntekter Kjøp av flis, for, m.v Stevneutgifter/premier Innkjøp kiosk inkl stevner Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Driftsresultat Sponsor-/reklameinntekter Gave Overskudd før finansposter Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter, andre finansinntekter Rentekostnader, andre finanskostnader Resultat av finansposter Årets overskudd/resultat Disponering av årets resultat Overført fra annen egenkapital/udekket tap Sum disponert

18 Valgkomiteens forslag til 2013 Valgkomiteen har bestått av: Trude Beate Solberg, Tiril Lærum Todal og Dagfinn Aslaksrud. Varamedlem: Else Breines. Valgkomiteen har følgende innstilling til nytt styre for 2013: Innstilling: Styre: Leder: Beate Heieren Hundhammer Gjenvalg Nestleder: Kim Merete Skarn Ny Styremedlem: 1. Grethe Lehne Gjenvalg 2. Nina Sørensen Gjenvalg 3. Kama Solberg Gjenvalg 4. Caroline Magnussen Ikke på valg 5 Dikka Gulowsen Wibe Ikke på valg 6. Anette Danielsen Ikke på valg Varamedlem: 1. Morten Ødegaard Ikke på valg 2. Guro Larsson Ny Revisor: Erik Støa Varamedlem revisor: Erling Jordbrek Styrets innstilling til valgkomite: Dagfmn B. Aslaksrud Tiril Lærum Todal Else Breines Varamedlem valgkomite: Laila Tjemseth Mosengen Gjenvalg Gjenvalg Ikke på valg Gjenvalg Ny Ny Leder velges for 1 ett år av gangen, de andre for 2 to år.

ÅRSMØTI 25. MARS 20H H NEFOSS OG RINGEMKE MDEKLUB

ÅRSMØTI 25. MARS 20H H NEFOSS OG RINGEMKE MDEKLUB ÅRSMØTI 25. MARS 20H H NEFOSS OG RINGEMKE MDEKLUB finnholdsifortiegnelse o ',Saksiliste o Års beretning 2010 o Regnskap for 20110 o Revflsors bekreftellse o Budsjett 2011 o Vallgkom1teens forsllag bil

Detaljer

ÅRSBERETNING SOMA RYTTERSPORTSKLUBB

ÅRSBERETNING SOMA RYTTERSPORTSKLUBB Soma Ryttersportsklubb 2014 Side 1 Styret i Soma Ryttersportsklubb 2014 har hatt følgende sammensetning Leder Frode Knoph Nestleder (kasserer) Kjersti Fotland Styremedlem Mikael Kolind Styremedlem Hilde

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Hønefoss og Ringerike Rideklubb er en klubb med høyt aktivtetsnivå og med store sportslige ambisjoner.

Hønefoss og Ringerike Rideklubb er en klubb med høyt aktivtetsnivå og med store sportslige ambisjoner. Profiler deg på Ringerike Ridesenter og støtt barne- og ungdomsidretten Hønefoss og Ringerike Rideklubb er en klubb med høyt aktivtetsnivå og med store sportslige ambisjoner. Hønefoss og Ringerike Rideklubb

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 ELLINGSRUD RYTTERKLUBB. Årsmøte tirsdag 10.mars 2015 Ellingsrud Ridesenter

ÅRSBERETNING 2014 ELLINGSRUD RYTTERKLUBB. Årsmøte tirsdag 10.mars 2015 Ellingsrud Ridesenter ÅRSBERETNING 2014 ELLINGSRUD RYTTERKLUBB Årsmøte tirsdag 10.mars 2015 Ellingsrud Ridesenter Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettige 2. Godkjenning av innkallingen og sakslisten 3. Valg av a) Ordstyrer

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 ELLINGSRUD RYTTERKLUBB. Årsmøte tirsdag 15.mars 2016 Ellingsrud Ridesenter

ÅRSBERETNING 2015 ELLINGSRUD RYTTERKLUBB. Årsmøte tirsdag 15.mars 2016 Ellingsrud Ridesenter ÅRSBERETNING 2015 ELLINGSRUD RYTTERKLUBB Årsmøte tirsdag 15.mars 2016 Ellingsrud Ridesenter Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettige 2. Godkjenning av innkallingen og sakslisten 3. Valg av a) Ordstyrer

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Årsberetning for 2012 Bruråk Hestesportsklubb

Årsberetning for 2012 Bruråk Hestesportsklubb Årsberetning for 2012 Bruråk Hestesportsklubb Styrets sammensetning Styret i BHSK har i 2012 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlem ungdomsrepresentant: Varamedlem: Jimmy Quist/konstituert

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Driftsresultat Rentekostnader Renteinntekter Resultat av finansposter

Driftsresultat Rentekostnader Renteinntekter Resultat av finansposter RESULTATREGNSKAP for perioden 1.1-31.12 Driftsinntekter og kostnader Note 2016 2015 Kontingenter/treningsavgifter 2 689 300 2 916 636 Grasrotandel Norsk Tipping 755 231 724 793 Tilskudd 1 059 635 1 154

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Referat styremøte HRRK

Referat styremøte HRRK Referat styremøte HRRK Møtedato: 29.8.2016 Sted: Kafeteriaen på Bærenga Tilstede: Styremedlemmer: Beate Heieren Hundhammer, leder Stein Egil Sæter, referent Karl Otto Fjeldavli Grete Lien Lehne Nina Sørensen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer