#05. Tema: Vanskelig helende sår med fokus på den diabetiske fot. Multidisiplinært team bak suksess i Skövde. Tidlig identifikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "#05. Tema: Vanskelig helende sår med fokus på den diabetiske fot. Multidisiplinært team bak suksess i Skövde. Tidlig identifikasjon"

Transkript

1 JUNI 2014 Tema: Vanskelig helende sår med fokus på den diabetiske fot Tidlig identifikasjon og systematikk reduserer helingstiden Pasienten er hovedrolleinnehaver Multidisiplinært team bak suksess i Skövde Fokus på den diabetiske fot #05 Januar 2013 smith-nephew.dk 03

2 LEDER ny kunnskap Fokus på vanskelig helende sår Vanskelig helende sår står høyt på den helsemessige agenda og det er ikke uten grunn. Fra et helseøkonomisk perspektiv er det ikke mye tvil om at det er en opplagt investering å rette blikket mot dette området. Man kan spare millioner av kroner og tusenvis av timer som i stedet kan brukes til større fokus på forebygging og på den enkelte sårpasientens velbefinnende. Men hva er egentlig definisjonen av vanskelig helende sår? Det ser vi nærmere på i dette nummeret av magasinet Nordic Wound Life, der vi også ser på hvordan man identifiserer et vanskelig helende sår. Hvilke faktorer som påvirker helingen og hva man kan gjøre for å forebygge. Videre ser vi nærmere på diabetiske fotsår og et spennende, nytt nordisk nettverk. Vi har vært på rundtur i Norden, der vi blant annet har snakket med sykepleieren Anette Schmidt i Varde i Danmark om klassifisering av vanskelig helende sår. Men hva er egentlig vanskelig helende sår? Det ser vi nærmere på i dette nummeret av magasinet Nordic Wound Life Overlege og ortoped Bobo Günther ved Sykehuset Stord forteller om alt fra arbeidet med deres sårpoliklinikk til sårbehandling med negativt trykk (NPWT). Til slutt har vi møtt overlege Guro Vaagbø ved Universitetssykehuset i Bergen som forteller om hvordan mangelen på et tverrfaglig tilbud og klare retningslinjer betyr at diabetespasienter med kroniske sår ofte faller mellom flere stoler. Riktig god lesing! Birgit Ölmestig, Adm. direktør, AWM Norden Hva er egentlig et vanskelig helende sår? Og hvilke faktorer påvirker helingen? Alle har på et eller annet tidspunkt i livet hatt et sår. For de fleste er heling en enkel og hurtig prosess. Men for noen er sårheling en lang og smertefull sak som påvirker livskvaliteten negativt. Spørsmålet er: Hva er egentlig et vanskelig helende sår? Hvilke faktorer påvirker helingen? Og hvordan takler klinikeren de mange utfordringene som kan være forbundet med langvarig sårheling? Innholdsfortegnelse Leder: Fokus på vanskelig-helende sår 2 Hva er egentlig et vanskelig helende sår? Og hvilke faktorer påvirker helingen? 3 Pleie Proaktiv eller passiv? Når Hvorfor? 6 Velfungerende sårpoliklinikk 8 Manglende kompetanse på den diabetiske fot 12 NORDIC DIABETIC FOOT TASK FORCE 13 Fokus på den diabetiske fot 14 Ny ALLEVYN pakning 16 Utgiver & redaksjon: Smith & Nephew A/S Slotsmarken 14, DK-290 Hørsholm Trine Gram & Carina Ekbladh Layout & produksjon: copenhagenwindows.dk Opplag: stk. Nordic Wound Life magasinet er produsert av Smith & Nephew i samarbeid med Copenhagen Windows. Artiklene gjenspeiler nødvendigvis ikke Smith & Nephew s holdninger. Alle rettigheter er forbeholdt Smith & Nephew. Eventuelle kommentarer kan rettes til Et vanskelig helende sår er definert som et sår som ikke responderer tilfredsstillende på standardterapi innenfor en avgrenset periode1. Definisjonen gjelder både akutte og kroniske sår, og er uavhengig av sårtype og årsak. Selve årsaken til såret, pasientens alder og eventuelle vesentlige sykdommer har innvirkning på helingsprosessen. Videre spiller også sårets størrelse og dybde, selve plasseringen av såret og hvor lang tid pasienten har hatt såret en vesentlig rolle. 2 Sårhelingsprosessen er en komplisert størrelse Sårets størrelse og alder påvirker som sagt helingen. Det tar ofte lengre tid å lege store sår enn små, og store sår kan lettere medføre komplikasjoner, f.eks. i form av infeksjon. Det kan bety langsommere heling. Sårets størrelse er ofte relatert til den bakenforliggende tilstanden samt statusen for huden rundt såret. Begge deler kan ha innflytelse på helingen. I tillegg vil en vedvarende inflammasjon i forbindelse med vanskelig helende sår resultere i dårlig cellefunksjon tap av cellens evne til å dele seg og vokse2. Videre har eldre pasienter ofte forskjellige sykdommer samtidig, som krever medisinering. Det kan også ha innflytelse på helingen. Aldringen i seg selv påvirker både hastigheten og kvaliteten på helingsprosessen. 02 smith-nephew.com juni 2014 juni 2014 smith-nephew.com 03

3 ny kunnskap Samtidig er prosessen påvirket av om pasienten har andre sykdommer som kan ha en innvirkning. For eksempel kan diabetes være en bakenforliggende sykdom som kan ha en vesentlig betydning for sårhelingen. Den kan blant annet endre cellemembranstrukturen, påvirke den inflammatoriske reaksjonen grunnet endringer i de hvite blodlegemene og redusere blodtilførselen til sårområdet. I tillegg kommer inflammasjon som er en nødvendig del av helingsprosessen, men som er skadelig dersom det fortsetter på et upassende nivå utover de innledende fasene av helingen, eller hvis den er stimulert av andre årsaker, f.eks. infeksjon i såret. Andre forhold som spiller en vesentlig rolle, er helsesektorens ressurser, tilgang til produkter, kunnskap, helsepersonalets kompetansenivå og sårets kompleksitet. Smith & Nephew tilbyr utdanning i strukturert sårvurdering ved hjelp av TIME*konseptet og underviser i behandling av vanskelig helende sår. Kontakt oss på tlf eller e-post for nærmere info. *Courtesy of International Advisory Board on Wound Bed Preparation 2003 Hvilken betydning har forsinket sårheling for pasienten? Behandling av et vanskelig helende sår tar tid og krever ofte flere klinikkbesøk eller ukentlige bandasjeskift over lengre tid noen ganger flere år. Både for yngre og eldre pasienter kan det være en stor utfordring i forhold til hverdagslivet og ikke minst arbeidslivet. Man må ha fri fra arbeidet for å passe behandlingen og det kan ha store konsekvenser. Men forsinket sårheling handler ikke bare om tid og økonomi. Pasientens mobilitet, generelle helsetilstand og sosiale atferd blir også påvirket. Jo mer sårhelingen forsinkes, i desto større grad påvirker det pasienten. Noen av de faktorene som påvirker og som har stor innflytelse på så vel pasientens som familiens livskvalitet, handler om smertebehandling, kontroll av væske og lukt1. Hvis det ikke er kontroll på disse områdene, påvirker det pasientens etterlevelse (patient compliance) og øker risikoen for at såret ikke heler.2, 4 Kan man forutsi når et sår er vanskelig å hele? Helt generelt kan man si at fremskritt bør være synlige i løpet av fire til seks uker.3 Identifikasjonen av et vanskelig helende sår krever en omhyggelig vurdering av hele pasienten, inkludert selve såret, området rundt såret og behandlingsrutiner. Visste du at: Mange sår blir til vanskelig helende sår med en gjennomsnittlig helingstid på 280 dager Men forsinket sårheling handler ikke bare om tid og økonomi. Pasientens mobilitet, generelle helsetilstand og sosiale atferd blir også påvirket. 1 av sår som behandles i hjemmesykepleien varer lenger enn ett år Ref: Jørgensen et al, Meeting the challenges of wound care in Danish home care, Journal of wound care vol 22, NO 10, Oct 2013 Sårmåling i den innledende fasen Endringer i sårstørrelsen i den innledende fasen av behandlingen har vist seg å være en vesentlig indikator når det gjelder den etterfølgende responsen på behandling og i siste instans helingen.2 Innledningsvis er noe av det viktigste derfor å kartlegge og måle såret omhyggelig. Disse målingene kan bidra til identifisering av sår som ikke heler i løpet av forventet tid med standardbehandlingen for den aktuelle sårtypen. En tidlig vurdering og revurdering kan forutsi om såret vil hele eller ikke.5 Reduserte kostnader og bedre livskvalitet for pasienter med forsinket sårheling krever blant annet: Tidlig identifikasjon av vanskelig helende sår Målrettet bruk av avanserte sårprodukter Faktorer som kan forsinke helingen Pasientrelaterte faktorer (f.eks underliggende patologi/comorbiditet, sterke smerter, psykologiske faktorer, kjønn og nedsatt mobilitet). Sårrelaterte faktorer (f.eks magesår størrelse > 10 cm2, magesår varighet > 6 måneder, anatomisk plassering og sårbunnens tilstand). Kliniske kompetansekravfaktorer (f.eks helsepersonalets ferdigheter og kunnskap). Ressurser og behandlingsrelaterte faktorer (f.eks tilgjengelighet og egnethet). Kilde: Vowden P. Hard-to-heal wounds Made Easy. Wounds International 2011; 2(4): Available from 04 smith-nephew.com juni 2014 Referanser: 1. Vowden P. Hard-to-heal wounds Made Easy. Wounds International 2011; 2(4): Available from 2. European Wound Management Association (EWMA). Position Document: Hard-to-heal wounds: a holistic approach. London: MEP Ltd; Forssgren A, Fransson I, Nelzon O. Leg ulcer point prevalence can be decreased by broad-scale intervention: a follow-up cross-sectional study of a defined geographical population. Acta Derm Venereol. 2008; 88(3): International Consensus. Optimising wellbeing in people living with a wound. An expert working group review. London: Wounds International, Available from 5. Flanagan M. Journal of Wound Care, Vol 12, no 5, May 2003 JUNI 2014 smith-nephew.com 05

4 Intervju Pleie Proaktiv eller passiv? Når Hvorfor? AKTIV PASSIV I Varde i Danmark nøler man ikke når det skal prioriteres og klassifiseres. Man er heller ikke i tvil om viktigheten av å finne nettopp det produktet som passer pasientens hverdag best, og heller ikke om hvilken rolle pasienten selv spiller når det gjelder sårheling. Likevel er det stadig rom for forbedring og justering på flere plan. Anette Schmidt Sårsykepleier I bladet Sår årgang 21. Nr kan du lese Anette Schmidts artikkel Forbedrede forløb hos borgere med sår. En artikkel som blant annet handler om hvordan bruk av et produkt som matcher pasienters hverdag, fikk fart på sårhelingen. Dessuten gjorde det pasientene fornøyde og skapte glede og tilfredshet blant økonomiansvarlige og sykepleiere. Når vi får beskjed om at vi skal se på en sårpasient, vet vi ofte på forhånd at vi vil møte en rekke utfordringer. Ofte har pasienten selv forsøkt seg i flere måneder, før han eller hun igjen oppsøker legen. Så når vi møter pasienten for første gang, handler det om at få utredet vedkommende i en fart; å finne årsaken eller årsakene til at såret ikke heler som forventet. Ved første besøk handler det om at få sett på hele pasienten. Hvem er pasienten? Har vi å gjøre med en diabetisk grunnsykdom eller kanskje en pasient med et ikke diagnostisert sår? Vi kan bli nødt til å spille på mange og ulike strenger. Før vi har fått en oversikt over hvem personen er, kan vi ganske enkelt ikke sette i gang med den nødvendige og korrekte behandlingen. Hvis det f.eks. er snakk om en venøs insuffisiens, nytter det ikke å fortsette å rense og behandle såret hvis ikke ødemet behandles med kompresjon. Det er veldig viktig å finne årsaken til den uteblitte sårhelingen, forteller sårsykepleier Anette Schmidt. Videre handler det om å finne ut hvilken fase såret er i og å behandle det på korrekt måte. Når vi vurderer såret, ser vi på sårfase, væske, gule og svarte nekroser, fibrin og infeksjon som kan redusere helingspotensialet. Vi renser og sjekker såret slik at vi kommer ned til granulasjonsvevet. Deretter inntar vi en mer passiv rolle som primært skal sørge for å velge en riktig bandasje med lang brukstid. Akkurat det kan imidlertid være vanskelig. Vi vil jo så gjerne hjelpe. Men å hjelpe er nettopp det vi gjør når vi forholder oss relativt passive i denne fasen. Vi må bare sørge for å informere pasienten grundig om at en bandasje med lang brukstid er optimalt for sårhelingen. Vi må rett og slett lære oss å holde igjen. Pasienten klarer seg godt selv i denne fasen. Spesielt når vi har sørget for å finne gode produkter som matcher hans eller hennes hverdag. Det er her vi kan gjøre pasienten medansvarlig, og fortelle hva Som fagpersoner skal vi ikke vente på at helingen skal skje, hvis vi bare venter lenge nok... man må holde øye med selv. I denne fasen handler det om å involvere pasienten og få vedkommende til å ta ansvar. Man må ut å gå, gjøre øvelser og bruke kompresjonsstrømpene i stedet for å la dem henge over stolryggen. Vi må lære å kaste ballen tilbake til pasienten, vi kan kun lede dem på rett vei de skal og kan gå selv. Det er ikke bare i denne pleieinnsatsen at vi kan bli bedre. På den aktive siden trenger vi større mot til å handle. Pasienten får gjennom et behandlingsforløp vanligvis besøk av mange forskjellige helsefaglige personer. Derfor er det viktig at det alltid finnes en handlingsplan for hva som skal vurderes ved hvert besøk, slik at alle går etter samme mål og følger samme plan. Arbeidet vårt må være målbart og det skal iverksettes avanserte sårbehandlingsmetoder når det handler om vanskelig helende sår. Som fagpersoner skal vi ikke vente på at helingen skal skje, hvis vi bare venter lenge nok..., avslutter Anette Schmidt. 06 smith-nephew.com juni 2014 juni 2014 smith-nephew.com 0

5 Fokus på den diabetiske fot Velfungerende sårpoliklinikk På Sykehuset Stord tilbys avanserte behandlingsmetoder. Seksjonsoverlege og ortoped Bodo Günther er ansvarlig for en velfungerende sårpoliklinikk. S kal vi redusere antall amputasjoner, må den diabetiske fot tas på alvor. Det er et ressurskrevende og stort arbeid, men også spennende og givende, sier Bodo Günther. Sammen med fire sårsykepleiere og to leger har han ansvaret for sykehusets sårpoliklinikk som ble opprettet i Hit kommer rundt 25 pasienter i uken. Bodo Günter som har flere år bak seg som styremedlem i NIFS (Norsk interesseforening for sårheling), er ikke redd for å ta utradisjonelle valg. Han hilser nye behandlingsmetoder velkommen, men har hele tiden fokus på pasients beste. God sårbehandling er dyrt og tidkrevende, men kan utgjøre forskjellen mellom et godt og et dårlig liv. - God sårbehandling er dyrt og tidkrevende, men kan utgjøre forskjellen mellom et godt og et dårlig liv. Mange pasienter med kroniske sår føler nok at livet deres er blitt tatt fra dem. Sårene lukter vondt, de væsker og er smertefulle. Kanskje mye av dagen går med til stell og bytte av bandasje. Hva skjer med det sosiale livet da? Hvordan skal man våge seg ut eller på besøk når man kjenner lukten av et sår som ikke vil gro? INDIVIDUELL BEHANDLING: - Problemet med sårbehandling er at ingen sår er like. Hver enkelt pasient må behandles individuelt. Det sier seksjonsoverlege og ortoped Bodo Günter ved Sykehuset Stord. 08 smith-nephew.com juni 2014 Seksjonsoverlegen mener at kontinuitet er viktig i behandlingen av pasienter med kroniske sår: - Tidligere møtte pasientene våre nye behandlere hele tiden. Nå er vi et fast sårteam med et standardisert behandlingsopplegg. I tillegg har vi et nettverk på sykehuset. Det gir trygghet for alle parter. Günter ønsker sårpoliklinikker i alle byer og tettsteder. - Skal vi redusere antall amputasjoner, må sårbehandlingen komme raskt i gang. En diabetiker skal få føttene undersøkt minst en gang i året. Jeg tror ikke at alle fastleger ser alvoret i dette. Henvisning til videre behandling tar også altfor lang tid. Jeg mener at både fotterapeuter og pasienten selv bør få henvisningsrett. Når det gjelder lokal behandling av diabetiske fotsår, er det generell enighet om at man skal debridere såret dersom det foreligger nekrose, og deretter behandle med bandasjer som sørger for et optimalt fuktig miljø i sårhulen. Det er en bred produktpalett av bandasjer å velge fra, men de fleste er polyuretanskum, alginater eller hydrofiberprodukter. I økende grad brukes også bandasjer med sølv som antibakteriell tilsetning. Günther synes at sølvbandasje er et naturlig valg ved behandling av diabetiske fotsår. En fordel med disse bandasjene er at man i mange tilfeller kan unngå bruk av antibiotika. Han er også begeistret for den antibakterielle sårsalven IODOSORB. Den inneholder jod; noe som har vært benyttet i hundrevis av år, men nesten gått i glemmeboken. I de senere årene har også vakuumassistert sårbehandling blitt en etablert behandlingsform. PICO har med sin hendige størrelse revolusjonert denne behandlingsformen. Det lille, lette apparatet er lett å betjene både for oss og for pasienten selv. PICO erstatter likevel ikke alltid den store, gamle vakuumpumpen. Hva som velges avhenger av sårets størrelse og mengden sekret, sier Günter. juni 2014 smith-nephew.com 09

6 Fokus på den diabetiske fot Utviklet i samarbeid med pasienter og klinikere ALLEVYN Life er en ny generasjon bandasjer utviklet Selv om sårbehandling har fått større fokus de siste årene, er vi fortsatt en liten gruppe ildsjeler. Vi ligger også langt etter Europa på flere områder. for mennesker som tilfeldigvis er pasienter. I tillegg til flere sårpoliklinikker ønsker Günter ambulerende sårteam. Det bør komme i tillegg til poliklinisk behandling. Behandling av pasienten hjemme eller på sykehjemmet betyr store økonomiske besparelser. Det samme gjelder for telemedisin. - Her har Danmark kommet mye lenger enn oss, men nå er det juridiske på plass og ALLEVYN Life bidrar til forbedring av pasientens velvære1,2, klinikerens tilfredshet2 og økonomiske gevinster3*. Günter forteller videre at et «snilt» diabetessår koster rundt kroner hvis det behandles på sykehus. Bare 5-6 dager på sykehus koster samfunnet kroner. -Forebygging vil derfor komme både pasienten og samfunnet til gode. Problemet i Norge er at det er for få som presser myndighetene. *Beregninger ut fra liggetid, demografiske undersøkelser og kontrollrapporter 3,4,5 for mer informasjon. vi er i gang med en studie med DiaFoto ved Stavanger Universitetssjukehus. Jeg har stor tro på den danske modellen. Ansatte i hjemmesykepleien bruker smarttelefonen for å sende over bilder. Deretter blir bildene vurdert av spesialhelsetjenesten. Hensikten er å få bedre oversikt over sårutviklingen og samtidig redusere antall kontroller. 6, rm o f ass p r isk kant e k Sik rgonome klebe Bodo Günter sier videre at enkelte pasienter dessverre ikke innser alvoret og er lite samarbeidsvillige. Skal sårbehandlingen lykkes og faren for amputasjon reduseres, er det viktig å holde blodsukkeret stabilt, undersøke bena ofte og sørge for trykkavlastning. Likevel er det ikke alle sår som kan helbredes. Da er det bare palliativ behandling som gjelder. E eder r B Wound Management Smith & Nephew AS Nye Vakås vei Hvalstad T F smith-nephew.com juni Varemerket tilhører Smith & Nephew TMAlle varemerker er godkjent Smith & Nephew februar NO Referanser 1. Bali and Monterey Research Insights Summary Document. Smith & Nephew Rossington A et al., Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. Wounds UK 2013, Vol 9, No Stephen-Haynes et al., An appraisal of the clinical performance and economic benefits of a silicone foam in a large UK primary care organisation. Journal of Community Nursing PSSRU - Unit Costs of Health & Social Care L. Curtis. 5. O Keefe M (2006) Evaluation of a Community-based Wound Care Programme in an Urban Area. Poster Presentation. EWMA Conference Smith & Nephew data on file report OR-DOF 020 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. MepilexTM Border. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 041 An open, prospective, comparative volunteer trial to assess the retention qualities of ALLEVYN Life and BiatainTM Silicone. Designed for people smith-nephew.no 13 who happen to be patients

7 Intervju NYTT Manglende kompetanse på den diabetiske fot Diabetespasienter med kroniske sår har et suboptimalt tilbud. Mangel på et velorganisert tverrfaglig tilbud gjør at disse pasientene lett faller mellom flere stoler. Systemsvikt på nasjonalt nivå, sier seksjonsoverlege Guro Vaagbø ved Universitetssykehuset i Bergen. Hun er ikke fornøyd med helsevesenets behandling av diabetiske fotsår og etterlyser klare retningslinjer for samhandling. - Diabetesomsorgen mangler kjøreregler for hvem som skal gjøre hva og hvordan tilbudet skal være organisert, sier Vaagbø som blant annet ønsker mer ressurser til forebygging: - Regelmessig behandling hos fotterapeut med spesialutdanning i diabetesfot er svært viktig, men det koster penger. Løsningen kan vare en refusjonsordning, men da må staten må inn i bildet. Vaagbø ønsker et tverrfaglig samarbeid med endokrinolog, ortoped, karkirurg, infeksjonsmedisiner, sårsykepleier, ortopediingeniør og fotterapeut. - Dette er fagpersoner som trengs for at diabetesfoten SYSTEMSVIKT: - Det organiserte tilbudet til pasienter med diabetiske fotsår må bli bedre. Et hederlig unntak er de som brenner for denne oppgaven. Ildsjeler som jobber beinhardt på velfungerende sårpoliklinikker hvor pasientene får individuell behandling med tett oppfølging. Men vi må ha bedre retningslinjer og krav til hvordan tilbudet skal være organiser, sier seksjonsoverlege Guro Vaagbø. I Norge er det i dag ca som har diabetes type 1, opplyser seksjonsoverlege Guro Vaagbø. Videre antar man at det er som har type 2, men halvparten av disse vet det ikke selv. En person med diabetes har rundt 30 prosent risiko for å få diabetisk fotsår i løpet av livet. Dette er sår som kan bli så alvorlige at det medfører amputasjon. skal få den hjelpen som kreves. I dag har vi hverken retningslinjer eller et godt system hvor disse raskt kan trekkes inn. I tillegg må vi ha med både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vårt felles mål må være færre kroniske sår og færre amputasjoner på lår og legg hos diabetikerne. I 2011 og 2012 ble det til sammen foretatt nærmere 1000 amputasjoner av lår, legg og fot. I tillegg kommer amputasjon av tær. - Diabetiske fotsår oppstår som regel fordi flere risikofaktorer virker sammen. Hos de fleste pasientene spiller perifer nevropati en sentral rolle. 50 prosent av type 2-diabetikere har perifer nevropati - og har derfor per definisjon en risikofot. Nevropati fører til nedsatt følelse og i noen tilfeller også til fotdeformiteter ofte med unormalt gangmønster. Nedsatt følelse gjør at mange får sår uten selv å merke det. Jevnlig undersøkelse av føttene, er derfor svært viktig. NORDIC DIABETIC FOOT TASK FORCE Et nytt nordisk nettverksinitiativ på tvers av fag Hvor man bor kan ha stor betydning hvis man vil sikre seg best tenkelige diabetiske fotpleie i de nordiske landene. Til tross for de samme overordnede prinsipper og politiske anbefalinger for klinisk praksis, er det betydelige forskjeller mellom de nordiske landene. Det er stor forskjell på behandlingen og visse byer tilbyr mye bedre behandling og tverrfaglig samarbeid enn andre byer, som ofte er sterkt utfordret på begge deler. På bakgrunn av denne kunnskapen og med et ønske om å tilby alle borgere i de nordiske landene den best tenkelige diabetiske fotpleie, har man etablert nettverket Nordic Diabetic Foot Task Force. Styrets medlemmer Danmark Klaus Kirketerp -Møller, MD, Orthopedic Consultant Ortopædkirurgisk Afdeling, Forskningsenheden for amputationer og sår Hvidovre Hospital Sverige Magnus Løndahl, MD, Consultant Endocrinologist Endokrinologisk Avdelning och reproduktiv medicin Skånes Universitetshospital Norge Tore Julsrud Berg, MD, Consultant Endocrinologist, Associate Professor Endokrinologisk Avdeling Oslo Universitetshospital Finland Vesa Juutilianen MD, Consultant Plastic Surgeon Institut for plastikkirurgi Helsinki University Hospital Begrunnelse Nordic Diabetic Foot Task Force samler nasjonale og internasjonale klinikere med tverrfaglig bakgrunn i et unikt samarbeid. Et samarbeid der man vil iverksette og støtte ulike aktiviteter på nasjonalt plan, for å fremme systematisk og aktiv implementering av kliniske retningslinjer i diabetisk fotbehandling. Aktivitetene vil bli gjennomført av nasjonale arbeidsgrupper i hvert enkelt land, og skal bidra til å legge press på arbeidet med å videreutvikle beste praksis. Formelt ble Nordisk Diabetic Foot Task Force opprettet under det første styremøtet i februar 2014 i København. Styret er ansvarlig for strategisk planlegging og prioritering og består av eksperter fra hvert av de nordiske landene. De nasjonale arbeidsgruppene Arbeidsgruppene kommer til å bestå av eksperter med klinisk ekspertise i ortopedisk kirurgi, karkirurgi, plastisk kirurgi og endokrinologi med underspesiale i diabetes. De nasjonale sår- og podiatriorganisasjonene vil også være representert. De nasjonale arbeidsgruppene vil primært ha fokus på implementering av nasjonale retningslinjer, støtte til lokale prosjekter og initiativer samt halvårlig opplysning og oppdatering om pågående og planlagte aktiviteter. De nasjonale arbeidsgruppene møtes etter behov. NORDISK DIABETISK FOT-SYMPOSIUM Dessuten vil arbeidsgruppen hvert annet år være vert for nordisk diabetisk fot-symposium, der formålet er å fremme og sikre kunnskapsdeling og utdanning om implementeringen av beste praksis i diabetisk fotpleie i de nordiske landene. Det første symposiet arrangeres november 2014 i Malmö. Foredragsholderne vil være en blanding av nordiske og internasjonale eksperter på diabetisk fot samt representanter for diabetesforeninger og eksperter med kunnskap om og erfaring med kvalitetskontroll og kvalitetsregistre. Les mer på 12 smith-nephew.com juni 2014 juni 2014 smith-nephew.com 13

8 rubrikken Intervju Sårbehandling med negativt trykk, system for engangsbruk. Fokus på den diabetiske fot 14 smith-nephew.com juni 2014 in n o in Vi har ingen konkrete tall på hva det betyr at vi arbeider med et multidisiplinært team, men vi er overbevist om at det er den rette veien å gå i behandlingen av den diabetiske fot. Vi arbeider med å finne en modell som egner seg i til dette, siden det er svært viktig, f.eks. med tanke på helingstiden, avslutter Gunilla Jägeblad. va s j n Samarbeid alene er selvfølgelig ikke nok. Vi holder oss i sakens natur oppdatert via ny forskning hele tiden. I dag skjer det i stort omfang via nettverk initiert av blant annet Smith & Nephew, noe som er utrolig verdifullt for oss, sier Gunilla Jägeblad. Teamet treffes en ettermiddag hver fjortende dag og her gjennomgår vi pasienter med diabetiske fotsår. Vi går en fotrunde som vi kaller det. Alle vurderer pasienten ut fra den enkeltes spesialistkunnskap. Hver enkelt i teamet møter fotsårpasienten og gjør sine egne notater og heretter skrives det en individuell handlingsplan for pasienten. Pasienten må kanskje legges inn for operasjon, kanskje må det brukes en annen bandasje, en annen sko. Ofte endrer vi i medisineringen, det utskrives f.eks. insulin i stedet for tabletter, og det blir eventuelt utskrevet antibiotika. Poenget er at det hele gjøres på en og samme gang. Pasienten skal slippe å komme inn til seks ulike konsultasjoner. Deretter tar fotterapeuten over og sørger for at det hele fungerer ifølge handlingsplanen. no o Det er mange fordeler ved å arbeide tett i et multidisiplinært team. Dels lærer vi mye av hverandre, dels innebærer samarbeidet at vi til sammen har en enorm erfaring og kunnskap innenfor den diabetiske fot. Kunnskap som vi har glede og gagn av i hverdagen, kunnskap som kommer våre pasienter til gode når de skal behandles. Samarbeid alene er selvfølgelig ikke nok. Vi holder oss i sakens natur oppdatert via ny forskning hele tiden. I dag skjer det i stort omfang via nettverk initiert av blant annet Smith & Nephew, noe som er utrolig verdifullt for oss, sier Gunilla Jägeblad. va s j B ak det multidisiplinære teamet står fotterapeut Gunilla Jägeblad, som også er opphavskvinnen. Vi har pratet med Gunilla Jägeblad, som her gir oss et lite innblikk i hvordan det er å arbeide på tvers av fag, hva det betyr for behandlingen og endelig hva et samarbeid som dette betyr for pasienten. Teamet vårt består av en karkirurg, infeksjonsspesialist, hudspesialist og en diabetesspesialist. Dessuten har vi tilgang til ortoped, diabetessykepleier, fotterapeut og ortopedi ingeniør. Alle relevante faggrupper er med andre ord representert og tilgjengelige. no Samarbeid på tvers av fag er like naturlig som amen i kirken ved Skaraborgs Sjukhus i Skövde, nord for Göteborg. I mer enn 30 år har man på Bensårscentrum arbeidet med et multidisiplinært team med ønske om å gi pasienter med diabetiske fotsår den best tenkelige behandling. circuscom.se Trykk på den orange knappen Pasienter som har sår som er vanskelig å hele opplever ofte frustrasjon, angst og dårlig selvfølelse. Mange isolerer seg og lever et begrenset liv på grunn av sin situasjon.1 PICO gjør NPWTbehandling i hjemmet mulig, og pasienten kan leve som vanlig, samtidig som sårbehandlingen fremskyndes. PICO er effektiv sårbehandling med negativt trykk i lommeformat. Pumpen tillater et aktivt og sosialt liv, uten at pasienten opplever uro. PICO gjør det mulig. Smith & Nephew Juli 2012, Referanse 1. International consensus. Optimising wellbeing in people living with a wound. An expert working group review. London: Wounds Internationel, juni 2014 smith-nephew.com 15

9 Ny ALLEVYN pakning Informativ. Enkel. Effektiv. Med stadig sterkere krav til å effektivitet, vet vi hvor viktig det er for behandlere å finne de riktige bandasjene raskest mulig. Derfor har vi endret ALLEVYN pakningen med informativ, enkel og effektiv informasjon som: Enkel fargekoding av produktene Allevyn Life Allevyn Adhesive Allevyn Non-Adhesive Allevyn Gentle Allevyn Gentle Border Lite Nye ikoner for å gjøre riktige bandasjevalg: (Eksempler) Allevyn Gentle Border Antall badasjer i esken: Absorbsjonsevne: x10 x10 0 x1 CHANGE CHANGE INDICATOR INDICATOR LOCK AWAY CORELOCK AWAY CORE SILICONE ADHESIVE SILICONE ADHESIVE CHANGE HIGH HIGH UP TO 5 DAYSUP TO 5 D INDICATOR LOCK AWAY CORE SILICONE ADHESIVE HIGH UP TO 5 DAYS Klebenivå på heftet: Brukstid (i dager): 0 x10 x10 x1 CHANGE INDICATOR SILICONE ADHESIVE SILICONE HIGH ADHESIVE MODERATE MODERATE UP LOCK TO AWAY DAYS CORE SILICONE ADHESIVE MODERATE UP TO DAYS UP UP TO TO 5 DAYS Alle ALLEVYN pakker vil være i det nye designet i løpet av sommeren/høsten x10 0 x10 x1 Smith SILICONE & Nephew ADHESIVE tilbyr et komplett MODERATE LOWutvalg av effektive UP UP TO TO DAYS sårbehandlingsprodukter, DAYS kombinert med innsikt og kunnskap om beste fremgangsmåter SILICONE når ADHESIVE det SILICONE gjelder å forebygge ADHESIVE LOW og behandle LOW sår. UP På TO bakgrunn DAYSUP av TO denne DAYS kunnskapen finner vi innovative og nytenkende løsninger som forbedrer resultatene av sårbehandlingen for pasientene og samtidig tar hensyn til 0 ressursforbruket i den norske helsesektoren. x1 Smith & Nephew AS Nye Vakås vei Hvalstad tlf fax SOFT SILICONE GEL ADHESIVE MODERATE LOW UP UP TO TO DAYS DAYS 02 smith-nephew.dk Januar 2012 x10 x10soft GEL ADHESIVE SOFT GEL ADHESIVE MODERATE MODERATE UP TO DAYSUP TO DAYS

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.KRONISKESYKDOMMER.NO Nr 4 MARS 2015 KRONISKE SYKDOMMER Les om HUDSYKOMMER Påvirker ikke bare det fysiske, men psyken også KRONISKE SÅR

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Nr. 3 2014 Apotekforeningens tidsskrift Side 1 apotek Apotekforeningens tidsskrift NR. 3 123 ÅRGANG SEPTEMBER APOTEK.NO/TIDSSKRIFTET Helsetjenester jorden rundt Norge et eksempel til etterfølgelse Vil

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Diabetes og livskvalitet

Diabetes og livskvalitet Diabetes og livskvalitet SIRI NÆSS JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 7/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert 9.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert Nåler og takster i fokus Når du aner at det er noe «Psykmaster» i Oslo? Ultralyd og diagnostikk Gå ikke glipp av vårt

Detaljer

Smerte & smertelindring

Smerte & smertelindring ANNONSE Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet ANNONSE JUNI 2015 SMERTEOGSMERTELINDRING.NO PÅ NETT! Muskel og skjelettplager rammer de fleste. VENDEPUNKTET. Halve livet i ekstrem smerte. s. 4 KIROPRAKTIKK.

Detaljer

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3 HELSE 02/2009 Årgang 8 Et magasin fra Helse Midt-Norge Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF se leder side 2 3 Tema: Kvalitetsløft side 14 27 På lag med deg for din helse Vi ønsker en helsetjeneste

Detaljer

diabetes Fotballspiller type 1

diabetes Fotballspiller type 1 denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ www.diabetesnorge.no Nr 2 november 2014 diabetes Les om Kosthold Lær deg å beregne forhold mellom karbohydrater og insulin 14.

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR 1 INNHOLD FORORD Side Innledning 4 Praktisk kunnskap 4 Kloke grep og fortellinger 4 Vi lærer mest av situasjoner vi har lyktes med 4 Allsidig lederkompetanse

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup Prosjektrapport Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet Nils Kolstrup Tittel: Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet NST-rapport: 04-2014 Prosjektleder: Nils Kolstrup, prosjektleder, rådgiver NST.

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Avsluttende eksamen i sykepleie

Avsluttende eksamen i sykepleie Avsluttende eksamen i sykepleie Kandidatnummer 107 10 276 ord Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos barn med nyoppdaget insulinavhengig diabetes? Februar 2013 Kull 179 Høyskolen Diakonova Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 3 121. årgang september 2013 apotek.no/tidsskriftet kvalitet apotek helse pasient Ubehagelig lukt? Utflod? Ønsker du enkelt å gjøre noe med det? Ecovag Balance vaginalkapsler

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt

Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt Tilfredshetsundersøkelse Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt Tilfredshetsundersøkelse blant sykehusansatte om tolking før oppstart av Tolkesentralen undersøkelse gjennomført

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer