Årsmelding Voss Fallskjermklubb 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Voss Fallskjermklubb 2013"

Transkript

1 Innledning Årsmelding Voss Fallskjermklubb 2013 Organisasjonsnummer: Denne årsmeldingen skal gi deg som medlem en bedre oversikt over året som har gått og aktiviteten i klubben. Styret ønsker også å vise hva vi har jobbet med og fortsatt jobber med og hvilke utfordringer vi ser videre i året som kommer. Styret, komiteer og stab Voss Fallskjermklubb hadde i 31/ betalende medlemmer og av disse er 508 aktive medlemmer. Styret 2013 Leder Nestleder Varamedlem Varamedlem Brede Herheim Trude Sviggum Birte Lothe Endre Jacobsen Christina Wiig Svein Øvsthus Anna Howerski (frem til ) Valgkomite 2013 Leder Kontrollkomite Mathias Holtz Lars Geir Dyrdal Henning Hegbom Hans Christian Amlie Asgeir Løno Det har vært avholdt 6 styremøter siden Årsmøtet 2013 ( ). I tillegg ble det holdt programplansamling i samarbeid med administrasjonen oktober Det ble avholdt ett medlemsmøte ( ) etter sesongen med presentasjon og gjennomgang av programplan for Daglig leder holdt presentasjon av av nøkkeltall fra fulldriften og oppsummering av sesongen. Regnskapsfører: Even Rokne / Visma Services (lønn og avgifter) Revisor 2013: Hagen Revisjon & Rådgivning. org. nr Representanter fra klubben til styret i stiftelsen Ekstreme Voss (Ekstremsportveko): : Brede Herheim (styreleder) Vara: Henning Hegbom Andre sentrale fallskjermverv blant medlemmene i klubben: Styret F/NLF: Lars Geir Dyrdal (nestleder), Brede Herheim (vara) Grenansvarlig Fallskjerm Ekstremsportveko: Anna Moxnes (tidl. Howerski) 1

2 Stab 2013 Den faste staben 2013 har bestått av følgende personer: Daglig Leder: Even Rokne Hovedinstruktør: Kristian Moxnes Operativ Sjef: Lars Haukom / Inger Margrethe Bøe Materiellforvalter: Lars Haukom Hoppfeltansvarlig: Inger Margrethe Bøe / Thomas Føleide Skoleansvarlig: Delphine Huet Tandemansvarlig: Steve Newman Kontorsjef: Ægir Thor Steinarsson / Helene M. Bjørnø Manifestansvarlig: Kirsti Narum Resepsjonsansvarlig: Kristina Ianke Fasilitetsansvarlig: Dave Reader Materiellansvarlig: Ron Holan Dugnadsansvarlig: Thomas Føleide Innhoppsansvarlig: Petter Stensvold Pakkeansvarlig: Camilla Pisciotti Manifest: Resepsjon: Fasiliteter: Skolestab: Tandemstab: Videostab: Materiellstab: Organizere: Annichen Rokne, Asgeir Jensen, Frank Vidovic, Joline Lorant, Kathrine Gundersen, Kirsti Narum, Sandro Lang, Suzy Enoch, Rebecca Morris, Thomas Føleide Alex Paxman, Jessica Thiel, Kathrine Gundersen, Kristina Ianke, Steffen Frost, Petter Straume, Ægir Thor Steinarsson Artur Truma, Dan Introna, Dave Reader, Gudmundur Asgeirsson, Håkon Berge, Jarle Hus, Jessica Thiel, Per Åmund Andersen, Steffen Frost, Stian Hovi, Torleif Haugland, Trym Gram-Knutsen Alvin Fyhn, Barton Hardie, Bjarne Jørgensen, Bjørnar Jensen, Bjørn Magne Bryn, David Howerski, Delphine Huet, Einar Helle, Endre Jacobsen, Espen Høst, Espen Lunde, Even Rokne, Gudmundur Asgeirsson, HC Amlie, Hans Olav Ingdal, Henning Hegbom, Ignacio Martinez, Inger-Margrethe Bøe, Jan Vegard Carlsson, Jarle Hus, Jarle Økland, Johan Karlsson, Kevin McCarthy, Kjell Svanes, Kristian Moxnes, Lars Haukom, Marius Sotberg, Mathias Holtz, Nils Predstrup, Ole Myhre, Petter Stensvold, Pål Bergan, Rune Aspvik, Sara Lothe, Sindre Olsen, Lars Erik Bruun Syvertsen, Thomas Føleide, Trude Sviggum, Trym Gram-Knutsen Barton Hardie, Bjarne Jørgensen, Chris Stewart, Ignacio Martinez, Jørgen Kaarvaag, Lars Haukom, Malachi Templeton, Steve Newman, Tomi Ahonen Chris Stewart, Dan Introna, Delphine Huet, Erlend Haugland, Gudrun Rokne, Ignacio Martinez, Jessica Thiel, Kevin McCarthy, Lauri Aapro, Lorena Sanchez, Nils Predstrup, Ron Holan Alex Paxman, Camilla Pisciotti, Christina Retz Andersen, Eirik Breen, Håkon Søgnen, Lorena Sanchez, Maxine, Ron Holan, Steffen Frost, Sindre Olsen, Stian Kristiansen Anna Moxnes (tidl. Howerski), Adam Mattacola, Alex Aimard, Amy Chemelecki, Brian Germain, Domitile Kiger, Ellen Burchardt, Even Rokne, Fabian Raidel, Kristian Moxnes, Lika Borzova, Luis Prinetto, Marco Arrigo, Marius Sotberg, Martin Kristensen, Mathias Holtz, Matt Hill, Mike Carpenter, 2

3 Piloter og fly: Nils Predstrup, Patrick Passe, Peter Nilsson, Sharon Har-Noy, Trude Sviggum, Ulrik Høgsberg D-FOXY Cessna Caravan, Gareth Thomas D-IEXE Beech 99, Jan Wildgruber Beech 99, Skydive UK, James LN-RAA C-182 Kjartan Andvik, Jan Fredrik Tønjum LN-DBY C-182 (Malvin) Aktivitet Nytt av sesongen var ny flytype (Cessna Caravan). Fulldriften begynte 20.april og avsluttet 15. september. Det meste av hoppaktiviteten ble gjort utenom de to store arrangementene klubben arrangerer, Ekstremsportveko og Voss Freefly Festival. Det var perioder med svært dårlig vær i 2013 men arrangementer som Ekstremsportveko og Voss Freefly Festival ga likevel tilfredsstillende med hopp Gjennomførte hopp Antall løft AFF Elever Tandem elever mer Antall hendelser Totalt hadde klubben 174 AFF elever. Av disse var 48 personer kvinner (27,5%) og 126 personer menn. Av disse fullførte 114 nivå 1-7 i løpet av fulldriften. Fullførelsesprosenten blant AFF-elevene er betydelig lavere enn Styrets målsetning på 75%. Antallet AFF-elever vil derfor bli redusert i Av de 621 tandemhoppene klubben gjennomførte i løpet av sesongen ble 205 gjennomført under Ekstremsportveko. Klubben gjennomførte en rekke aktiviteter og arrangementer i Utover Ekstremsportveko og Freefly Festivalen ble følgende arrangementer gjennomført: Skjermkjøringskurs med Brian Germain, skjermkjøringskurs basic, skjermkjøringskurs CP, Vossaveko, Nordic meet, Rookie Boogie. Arrangementer som Voss Gloss og Voss Challenge ble arrangert for 2.år på rad og er i ferd med å få en fast plass på terminlisten. Disse arrangementene har dratt opp aktivitetstallene og styret håper de fortsetter i Idrettsprestasjoner: NM, Tønsberg, 30.juli 4. aug 2013: FFR: 400 Friflygarar Gull FS8: Amoc Living Legends Sølv FS4: Cool as a pinguin Bronze World Cup Canopy Piloting, Kolomna, Russia, 29. august 2013 Barton Hardie 20.plass 3

4 Deltakelse i verdensrekord 5-poeng 106-manns FS Sequencial i Empuriabrava, 29.sept 2013: Ronny Holen og Even Rokne Utdannede instruktører I-2: 1 stk (Jarle Hus) I-3: 6 stk (Trym Gram Knutsen, Petter Stensvold, Sandro Lang, Øystein Bryn, Einar Helle, Jan Vegard Karlsen) I-2 AFF: 1 stk (Kristian Moxnes) PR/Informasjon og rekruttering Klubben får bred mediadekning gjennom Ekstremsportveko som er en stor rekrutteringskanal for nye medlemmer i klubben. Men også andre mediainitiativ med fallskjerm i fokus gir klubben og sporten vår god publisitet uttad. Som tidligere år har klubben hatt en egen rabatt på 2000 kroner på AFF-kurs for lokale vossinger. Rabatten ser ut til å fungere og vi har også sett at flere nye medlemmer kommer fra paraglider miljøet på Voss. Det ser styret på som meget positivt! Det er fortsatt et stort ønske å øke antall vossinger i medlemsmassen og fortsette den positive trenden med økt samarbeid mellom de ulike luftsportsklubbene. Mot eksisterende medlemmer: Mot eksisterende medlemmer har klubben opprettholdt kommunikasjon gjennom bruk av facebook, men også mail, twitter og hjemmesiden Referater fra styremøter har dessverre ikke blitt kommunisert til klubbens medlemmer i den grad styret hadde ønsket. Spørreundersøkelse ifm evaluering av fulldriften 2013 har heller ikke blitt utført. Klubben ser nå at flere og flere aktive hoppere velger å flytte til Voss pga den nå veletablerte vindtunnelen. Dette anser styret som svært positivt og vil kan bidra til økt aktivitet rundt klubben året rundt. Voss Fallskjermklubb fikk tildelt kr i ungdomsmidler etter søknad fra Kristian Moxnes. Voss Fallskjermklubb fikk tildelt kr ,- ifm breddeidrette etter søknad fra Trude Sviggum. Sikkerhet Flere av årets elever skadet seg grunnet steiner og en bekk vest for landingsområdet. Vi hadde én ulykke i 2013, men heldigvis ingen dødsulykke. For å få ned antall hendelser med elever bør det gjøres noe med både opplæringen samt landingsområdet. Klubbens mål er 0 ulykker, men spesielt viktig er det at vi unngår ulykker hvor man i ettertid ser at ulykken kunne vært unngått ved et bedre sikkerhetssystem. Med sikkerhetssystem menes alle regler og rutiner, og hvordan vi håndterer disse. Dette inkluderer hvordan vi kommuniserer rutiner og regler til hopperne våres, hvordan vi fanger opp avvik, sikkerhetskulturen i klubben og hvordan vi følger opp avvik. 4

5 Gjennomførte hopp Antall hendelser Antall skader/hopp 1:1571 1:1377 1:1077 1:2212 1:2926 Antall FU/hopp 1: : :2461 0: :8826 Antall reservetrekk/hopp 1:2356 1:1053 1:1148 1:1290 1:1357 Alle medlemmer oppfordres forøvrig til å lese HI-plan for Landingsareal, tomt og klubbhus Etter tilstandsrapporten som ble laget i 2010 har klubben fokusert årlig på utbedring av disse. Klubbhuset er generelt i en svært dårlig forfatning og det er per dags dato utfordrende for klubben å investere mye penger i klubbhuset slik tilstanden nå er. Dette på grunn av at det er usikkert hva som vil skje med tomten som klubbhuset står på etter 2023, ref avsnitt under. Tidligere planer om å bygge nytt klubbhus har blitt lagt på is av samme årsaker. For å kunne få støtte til å bygge nytt klubbhus må det foreligge en leieavtale på minimum 40 års varighet, eller eiet tomt. Frem i dag har det kun vært fokusert på oppgraderinger som er helt nødvendige. Voss Kommune fikk i 2013 konsesjon på regulering av flystripen på Bømoen frem til Tomten klubbhuset står på inngår ikke i denne konsesjonen. Iht eksisterende avtale er festeavtalen gyldig frem til 2023 hvor den da skal reforhandles med nye grunneiere (Bømoen AS). Denne festeavtalen er mot Voss Kommune som har fremfestet tomten til Voss Fallskjermklubb. Dette betyr i praksis at aktiviteten til Voss Fallskjermklubb er sikret frem til 2023 og fremtidsutsiktene ser også lyse ut. I 2014 vil det bli startet en planprosess mot regulering av Bømoen-arealet og det er viktig at klubben er tilstede / aktiv i denne prosessen. Klubbutstyr Tandem Klubben eier 5 komplette Sigma tandemrigger. Elevutstyr Klubben eier 17 komplette Vector SE-rigger, utstyrt med Cypress nødåpner og reserveskjermer fra PD og har 9 stk treningsseletøy tilpasset Vector SE. Klubben har fått tre nye Navigator elevskjermar 2x Voss, 1x Vossa Jazz. Økonomi og Daglig Leder Daglig leder har i 2013 vært Even Rokne. 5

6 Klubbens økonomi er for tiden anstrengt, med svært dårlig likviditet utenom fulldriften bærer preg av får svak økonomistyring og for høye kostnader. Klubben måtte ved utgangen av året ta opp et likviditetslån for å klare seg gjennom vinteren. Det er fortsatt en del hoppere som har negativ saldo på sine hoppkontoer. Varelageret etter 2013 er fortsatt for høyt. Momsrefusjonsordningen gjennom NIF er økt fra i fjor og har sikret klubben viktige inntekter. Avsluttende Styret ønsker å takke alle medlemmer som bidrar til å gjøre Voss Fallskjermklubb til en så fantastisk fallskjermklubb. En spesiell takk går til den formidable dugnadsånden i klubben som gjør at vi i 2013 fikk oppgradert viktige fasiliteter på hoppfeltet. Vi gleder oss til kommende sesong og håper engasjementet og hoppgleden på Bømoen fortsetter å være like bra! Styret vil også benytte anledningen til å takke avtroppende daglig leder Even for det gode arbeidet og det brede engasjementet han har tilført klubben i løpet av de tre årene han har besatt stillingen. Brede Herheim Birte Lothe Trude Sviggum Endre Jacobsen Christina Wiig 6

HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør

HI- plan. Lars Haukom Hovedinstruktør HI- plan 2012 Lars Haukom Hovedinstruktør Forord: Bergen Fallskjermklubb har i sesongen 2011 hatt en nedgang i aktivitet og en forringelse av kapasitet på instruktørsiden på tross av god tilvekst av nye

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2012

STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 2012 STYRETS ÅRSBERETNING OSLO FALLSKJERMKLUBB 01 1. Virksomhetens art og lokalisering Oslo Fallskjermklubb administrerer fulldriften på Rikssenteret for fallskjermhopping i henhold til kontrakt med F/NLF.

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 25.02.2014 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte 2/11

PROTOKOLL. Styremøte 2/11 PROTOKOLL Tid: 09.04.11 kl 1430 Styremøte 2/11 Sted: Klubbhuset Bømoen, Voss. Inviterte: Mathias Holtz, Brede Herheim, Christina Wiig, Kristine Jordalen, Birte Lothe, Birgitte Horn. Daglig leder Sebastian

Detaljer

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1

Årsrapport 2012. Norges Luftsportforbund. Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Norges Luftsportforbund Årsrapport 2012 1 Innhold Presidentens innledning 4 Styret årsberetning 2012 7 Økonomisk årsberetning 21 Resultatregnskap og balanse 2012 og 2011 25 Revisors beretning

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

(Klubbens logo) HI s PLAN

(Klubbens logo) HI s PLAN (Klubbens logo) HI s PLAN 2015 Virksomhetsplan for klubbdriften intensjon mal. Sikkerhets- og Utdanningskomitèen har i sin virksomhetsplan fastslått at klubbene skal fremvise en plan for driften for å

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1

Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND. Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013/2014 NORGES LUFTSPORTFORBUND Årsrapport 2013 1 Layout: FRAKK Design Trykk: Norsk Aero AS Papir: Omslag 240 gr Scandia 2000 White Innmat 130 gr Scandia 2000 White Omslags: (fra venstre på

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

Årsberetning. for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011

Årsberetning. for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011 Årsberetning for Lillehammer Ro- og kajakklubb For året 2011 1) Styrets sammensetning 2011 Styret; Velges for to år Leder: Kai Gjessing (Valgt 2009) Nestleder: Frode Flaa (Valgt 2009) Styremedlemmer: Johanne

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2

Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Medlemsblad nr 1 22. årgang NM Oselver 201 2 Milde Båtlags Styre 201 3 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag Skibenesveien 1 2 5259 Hjellestad Org.nr:

Detaljer

Årsmelding for Løten O-lag 2012

Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmelding for Løten O-lag 2012 Årsmøtet avholdes i kommunestyresalen på Tingberg mandag 04.02.2012 kl. 19.00 Våre hovedsponsorer i 2012 Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse årsmøtedokumenter 2012 LØTEN O-LAG

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013

ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013 ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013 Om idrettslaget... 2 Et idrettslag i endring... 2 Idrettslagets styre og administrasjon... 3 Styremøter... 3 Saker styret har jobbet med... 3

Detaljer

Styrets beretning for sesongen 2011

Styrets beretning for sesongen 2011 Styrets beretning for sesongen 2011 Året 2011 ble et godt år for Byneset golfklubb. I sterk motsetning til sesongen 2010 kunne banene åpnes rekordtidlig i 2011. Byneset syd åpnet 16. april. Da det ble

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-14

ÅRSBERETNING 2013-14 ÅRSBERETNING 2013-14 1 Innholdsfortegnelse: Beretninger 2013-14 Side 3 Kretsstyrets beretning Side 10 Alpinkomiteens beretning Side 16 Freestyle/Telemarkskomiteens beretning Side 19 Hopp- og kombinertkomiteens

Detaljer