ST-nytt. 20 byggmillioner. Satser i Akuttmottak. Drikker kjøpevann. ST må unngå brann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. 20 byggmillioner. Satser i Akuttmottak. Drikker kjøpevann. ST må unngå brann"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 februar byggmillioner 2009 blir magert når det gjelder investeringer på ST. ST må anskaffe en ny MR og dekke utstyrshavarier som oppstår.ellers blir det lite til å skifte ut medisinsk-teknisk utstyr som begynner å dra på årene. Lyspunktet er Regjeringens sysselsettingsmidler:her får ST 19.7 millioner. Det kan brukes til ny ambulansestasjon og bla en utbygging av Akuttmottaket som må til for å innføre TRIAGE. STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Satser i Akuttmottak Økonomidirektør Ståle Langvik Christiansen er vant til å holde seg til budsjettvedtak -og han vet hva knappe rammer er. Men når ST går ned fra 52 millioner ifjor til 28.7 millioner i år, må det prioriteres strengt. Ekstramidlene er derfor kjærkomne. De skal bl.a hindre forfall på fasadene og rehabilitere to psykiatribygninger i Skien. ST må unngå brann Drikker kjøpevann Endelig har Akuttmottaket fått en erfaren medisinsk overlege:side 3. Roger Hallgren jobber for at ST skal unngå en brannkatastrofe: Fokustema. Ansatte kjøper drikkevann etter at ST startet med legionellarensing: Side 2.

2 Bekymret for drikkevannet Mange kjøper flaskevann på jobb- fordi de frykter at tilsetningene for å unngå legionella, er skadelig.-vi ligger godt under WHOs grenser. Du kan drikke vannet hver dag i 70 år uten å ta skade av det, svarer Einar Ramsli. Han lover likevel å sjekke vannkvaliteten i forhold til at vannet gir misfarging. Bygg-og eiendomssjefen skjønner at ansatte lurer når f. eks vasker blir brunfarget. Likevel mener han de trygt kan drikke vannet uten å bekymre seg for sølv-og-kobbertilsetningene.assisterende enhetsleder Trude Fjellet på Medisin 3 i Skien har ansatte som ikke drikker tappevann av frykt for at de får i seg helseskadelig sølv. Ett er pasientene som er innom her noen dager. Men hva med oss som er på jobb hver dag. Det er for galt at mange nå kjøper flaskevann på jobb. Hvor skadelig er disse tilsetningene? Kan vi få en redegjørelse for hvordan de virker på oss, spør Fjellet. Medisin 3 er ikke alene om å være urolig over at at ørsmå menger sølv og kobber tilsettes vannet for å unngå legionella. Hovedverneombudet har fått to-tre henvendelser fra ansatte. De er bekymret når de ser at f.eks porselenet i toalettskåla I 2006 ble det store medioppslag da en eldre og svært syk pasient på ST døde av den farlige varianten av legionella som spres via vann. Med ujevne mellomrom slår den lumske bakterien som trives i alt vann til og fører til frykt og medioppslag. Men bakterien er først og fremst farlig for de eldste og sykeste pasientene. Derfor er det en gladnyhet for den pasientgruppa bygg-og eiendomssjefen nå kan presentere: - Før vi innstallerte det nye rensenlegget undersøkte vi om det var legionella på 32 steder rundt om på sykehuset der vi mistenkte at vi villle finne noe. I 14 Trude Fjellet (t.v) ansatte drikker fl askevann fordi de ikke tør drikke fra krana blir brunfarget av vannet: -Dette er et nasjonalt pionerprosjekt som så langt har lovende resultater, sier Yngve Reis. Basert på målingene, er han ikke bekymret for tilsetningene av sølv og kobber som ligger under grensene:-det eneste som fremdeles ikke er på plass, er misfarging på operasjonsutstyr og utfelling av stoffer som gir et svart belegg i toaletter og servanter. Men dette er drikkevann og da er det ikke holdbart over tid, sier Reis. Han forstår at ansatte vil ha avklaring på om de kan drikke trygt av vann som gir misfarging i servanter: Langt under WHO-normene Einar Ramsli utdyper gjerne: -WHOs retningslinjer for drikkevann har satt grenser for hvor mye sølv og kobber som kan være i drikkevannet. De bygger på at du trygt skal kunne drikke vannet hver dag i 70 år innenfor grenseverdiene. Sølv har Et nytt renseanlegg som ST og en badepark i Østfold er først ute i Norge med, ser ut til å gi resultater. Den farlige varianten av legionellabakterien er borte etter at det nye renseanlegget ble satt i drift for et år siden... 2 av prøvene fant vi legionella fra ganske høge til lavere verdier. Etter at vi fikk anlegget på plass i mars i fjor har vi målt de samme 14 stedene hver måned - uten å finne noe av den farlige legionellavarianten, påpeker Einar Ramsli. Rapporterer til Folkehelsa Teknologien med sølv- og kopperrensing er amerikansk. Men det er et hollandsk firma som har levert anlegg til et 70-talls sykehus, hoteller og fengsler i Nederland som står bak anlegget ST nå har satset på. - Vi rapporterer jevnlig resultatene våre en grense på 100 my-gram sølv, mens vi i dag ligger på rundt mygram. Kobber har en grense på 2000 mygram- mens målingene på ST viser ca 600. Jeg er ikke medisiner- men vi ligger altså langt under de grensene som ekspertene har satt for slike stoffer. Tester fra 14 målepunkt omkring i sykehuset viser at legionellarensesystemet vårt fungerer slik det skal. Såpeleverandøren jobber med å finne løsninger som etter hvert skal få bukt med misfarging av de kirurgiske instrumentene, håper Ramsli. - Kan vi drikke av vannet når det fortsatt gir brunfarging av utslagsvasker? - Leverandøren sier at misfargingen skyldes utfelling av biofilm i en periode som normalt gir seg etter hvert. Men jeg kan ikke si om det er skadelig eller ikke.for sikkerhets skyld vil jeg be Skien kommune om å analysere vannet vårt, svarer Ramsli. Nytt renseanlegg fjerner farlig legionella til Folkehelsa, understreker Ramsli. Det tok tid før ST fikk avklaring på hvilken myndighet som hadde ansvar for å godkjenne den nye renseteknologien. STs nye legionellarenseanlegg

3 Satser på å få ned ventetida I år satser ST mer enn noen gang for å få ned ventetida i Akuttmottaket. Innføringen av TRIAGE og ansettelse av en medisinsk overlege er blant de tyngste tiltakene for å få gjort noe med et område ST har jobbet med i mange år uten å lykkes. Overlege Nicole Ludolph ble ønsket velkommen med kake da hun begynte rett før jul.- Jeg har fått et veldig godt samarbeid med sykepleierne her, konstaterer overlegen. Hun er opptatt av å bidra til god kvalitet på pasientbehandlingen. -Det at vi nå har fått en erfaren medisiner i mottaket er noe av det viktigste som har skjedd i arbeidet med å få ned ventetida konstaterer Marit Storteigenhetsleder i Akuttmottaket.I fjor jobbet Vibeke Hegge med å måle ventetid, analysere årsaker og sette inn tiltak for å nå ST-ledelsens mål: At 95 prosent av pasientene skal få igangsatt diagnostikk eller behandling innen en time. I mange år har ventetida i Akuttmottaket vært altfor lang. En serie tiltak har vært utprøvd uten at problemet er løst.men i fjor høst konstaterte prosjektlederen at ventetida var gått betydelig ned for de kirurgiske pasientene. Men den var fortsatt lang for de medisinske:da ledergruppa behandlet ventetidsprosjektet før jul, fikk Hegge støtte for prosjektgruppas forslag: Blir alle tiltakene gjennomført, har jeg god tro på at vi kan nærme oss målet i løpet av 2009, sier Hegge. Nicole Ludolph har den viktige jobben med å veilede turnusog assistentlegene i tillegg til at hun behandler pasienter. -Noe av det viktigste i min jobb er å sikre god kvalitet på behandlingen og bidra til å sette igang riktige undersøkelser og behandling, understreker overlegen. Nå jobbes det med å frigjøre en ortoped som turnuslegene skal kunne rådføre seg med- når det trengs. Men det tiltaket var fremdeles ikke på plass i slutten av februar. Det samme var tilfelle med forslaget om å sikre legene i Akuttmottaket tilgang på bildegranskning fra Radiologisk døgnet rundt og mulighet til ultralyd fram til klokka 18. Ønsker seg en ortoped Marit Storteig er glad for at en medisiner nå er på plass. Men tilgang på en ortoped må til for veilede turnuslegene på kirurgisk side for å få ned ventetida på akuttpoliklinikken, mener enhetslederen. Nicole Ludolph veileder turnuslegene. Det er Marit H. Storteig glad for... Ventetidsprosjektet tar for seg øyeblikkelig-hjelp-innleggelser. Men ventetid/oppholdstid på akuttpoliklinikken er også svært lang.der har de flest ortopediske pasienter:- Hvert halvår får vi nye turnusleger. Nybegynnere trenger tid, opplæring og veiledning for å tilegne seg nødvendig kompetanse og bli trygge. Derfor tror jeg en ortoped ville bety mye både for opplæringen av turnuslegene, behandlingskvaliteten og for å få unna køene, påpeker Marit Storteig. 200 krevende brystrekonstruksjoner På et punkt - brystrekonstruksjon -har plastikk-kirurgien på ST ligget faglig i front: 7-8 fagfolk bruker 6-7 timer for å bygge opp et nytt bryst med vev fra andre deler av kroppen. Nylig ble inngrep nr. 200 feiret med en blomst til kvinnen som passerte den faglige milepælen.. Andre var først- men i år 2000 ble ST det første sykehuset med regelmessige DIEP-lap-operasjoner på programmet. Anadi Begic - en av STs mest erfarne plastikk-kirurger var en av ildsjelene. Den gang stod de på opptil 12 timer for å klare det kunststykke å hente fettvev fra bukveggen for å rekonstruere bryster som er fjernet etter brystkreft. Det er en særdeles krevende operasjon. Men nå klarer vi det ofte på bare 6-7 timer. Kvaliteten er like god som ved norske universitstessykehus og andre sykehus rundt om i verden. Vi er det eneste av tidligere sentralsykehus som utfører denne operasjonen, konstaterer Begic. En operasjon som faglig er i 1.divisjonen virker rekrutterende og sikrer ST de plastikkkirurgene som trengs for å beholde kompetansen, tror Begic.Etterspørselen etter plastikk-kirurger som bl.a har et privat helsemarked å gå til er stor. Holder god faglig kvalitet - Vi følger med på kvaliteten på disse operasjonene - både komplikasjonsraten og sluttresultatet. En indikasjon på et akseptabelt faglig nivå er at vi får henvist pasienter fra hele Norge og ikke minst fra de store plastikk-kirurgiske sentrene i, konstaterer Begic.Sju kirurger er opplært i operasjonen på åtte år. Ingen andre sykehus kan si det samme. I dag utfører to plastikk-kirurger på ST diep-lap.fire leger, tre operasjonssykepleiere og en anestesisykepleier må til under maratoninngrepet. Etter en dag med diep-lapoperasjon, er du ganske sliten, forsikrer Begic som beklager at drg-satsene bare dekker en brøkdel av kostnadene: -Vi har gitt for tidlig opp i kampen om bedre refusjon. Den må vi ta på ny hvis vi vil beholde den høyspesialiserte rekonstruktive kirurgien i det offentlige helse- Norge, sier Begic. Den kampen handler om kvinnene som mister hele eller deler av ett bryst etter et kreftinngrep. To undersøkelser høsten 2006 og 2008 viste at henholdsvis 94 og 96 prosent av pasientene var fornøyd med Anadi Begic: ST har nå utført 200 av de krevende brystoperasjonene 3

4 FOKUS PÅ: Brannvern på Sykehuset Telemark Unngå brannmarerittet Tre-til fem minutter tar det: Fra det tar fyr i sengeteppet til en smugrøykende pasient til hele rommet er overtent, minner brannvernleder Roger Hallgren om. Han jobber på heltid med å hindre at ST skal oppleve det marerittet som brann på en sengepost raskt kan utvikle seg til: Full av sengeliggende pasienter som ikke er i stand til å komme seg ut på egen hånd... Ting skjer skremmende fort når det først begynner å brenne. Og når ilden først har fått tak, er det lett å bli overmanna av røyken og heten konstaterer sjefen for brannvernet på ST. 4 ST må bli bedre på brannsikkerhet... -Sykehuset Telemark er neppe dårligst på brannsikkerhet- men det er helt opplagt at vi både kan og må bli mye bedre enn vi er i dag, fastslår 35-åringen som tar sin oppgave særdeles alvorlig.bygningsingeniøren har sikkerhetstenkning med seg fra sin forrige jobb i Oslo. Nå brenner han for å gjøre sykehuset sikrere for ansatte- og ikke minst pasientene.han kan holde lange foredrag om hvor eksplosivt og dødelig flammer og røyk kan utvikle seg hvis det slurves med de enkle brannsikkerhetsforebyggende tiltak- Brannvernleder Roger Hallgren ene på et sykehus:hans jobb består blant annet i å bråvekke alle ledere og ansatte som måtte sveve i den villfarelse at «sånt skjer ikke på min avdeling». Hallgren banker gjerne fjorårets brannstatistikk i bordet for å legge fakta bak: Ti branntilløp ifjor - I fjor hadde vi ti branntilløp- og to av dem var ganske dramatiske, oppsummer han. Et tilfelle handlet om en hybelkomfyr plassert på et kjøkken. Avstanden mellom kokeplaten og overskapet var på bare 20 centimeter - i strid med alle brannvernregler. En kjele med smør tok fyr- men brannen ble oppdaget før det var for seint. Et annet tilfelle handlet om en psykiatrisk pasient som haded klart å tenne på en CD-spiller inne på rommet. Flammene tok tak i gardinene og spredte Fra en brannøvelse på ST seg opp til taket. Heldigvis fikk de ansatte slokket brannen med et skumapparat før treverket i taket tok fyr. - Det kunne gått galt likevel, konstaterer Hallgren. - Hva er det du vil advare mot her? Slutt med vannkokere rundt om... - Vi må få slutt på at det utplasseres f. eks vannkokere, kaffetraktere, brødristere eller kjøleskap i arealer som ikke er godkjent for slikt utstyr. Denne typen utstyr skal kun plasseres på godkjente minikjøkken og anretninger- og ikke i for eksempel kontorer og lagerrom. Branntragedien ved Sveio omsorgsenter i 2007 som endte med at to pasienter døde, staret ved en teknisk feil i et nyinnkjøpt kjøleskap som var plassert inne på et lintøyrom, minner brannvernsjefen om. Jakter på brudd på brannforskriftene På sine inspeksjonsturer rundt om i sykehuset har brannvernlederen allerede rukket å påpeke mye som ikke har vært forskriftsmessig: -Det er viktig at ansatte varsler meg eller melder avvik på TQM når de oppdager noe som bryter brannforskriftene, sier Roger Hallgren. Da han begynte sine inspeksjonsrunder som nyansatt sommeren 2007 legger han ikke skjul på at han fikk hakeslepp mer enn en gang: -Det er mange som har orden og som følger opp.men det er også enkelte avdelinger som er for dårlig på brannsikkerhet, konstaterer brannvernelderen nådeløst. -Alle må bidra til å holde orden rundt seg. Lederne har ansvar for opplæring av ansatte, men ellers må alle bidra til at det ikke hoper seg opp i korridorer og trappeganger. Ikke frist pyromanene... -Ikke la esker eller brennbart materiale stå og slenge utendørs. Det kan friste en pyroman til å tenne på, advarer Hallgren. Han har også avdekket utallige lagerrom rundt om på sykehuset som er fyllt med mye skrot og søppel helt tilbake til krigens dager.- Vi kunne sikkert fristilt mye areal ved å kaste det som ingen lenger har bruk for... Her er ett av mange branntilløp på ST som ble slukket før- det var for seint...

5 FOKUS PÅ: Brannvern på Sykehuset Telemark Ti branntilløp på ST ifjor Alle 3000 ST-ansatte må vite hva de skal gjøre når brannalarmen går: Da handler det om å vite hvor nødutgangen og brann-slukningsutstyret er- og ikke minst: Hvordan det brukes: -Altfor mange sier: Det brenner ikke her. Men det har de ingen garanti for, konstaterer Roger Hallgren. Hans jobb er å vekke oss alle fra nettopp den tornerosesøvnen: Jo- det kan skje- nettopp der du jobber.ifjor var det ti branntilløp bare på Sykehuset Telemark.. Hvilket bygg og hvilken etasje jobber du i? Hvor er nødutgangene? Hvor er slokkeutstyret? Hvor er de manuelle melderne? Slike nøkkelspørsmål bør lederne rundt om jobbe for at ansatte har drillet inn - helst før ilden er løs... Nyansatte skal dessuten gå gjennom en opplæringspakke f. eks i forbindelse med bli kjent runden.-jeg opplever at mange syke-og hjelpepleiere er opptatt av det ansvaret de har dersom det skulle oppstå et branntilløp på sengeposten. Illustrasjonsbilder: Når det brenner må du ligge lavt i terrenget for å klare deg... Men det er fremdeles mange både ledere og ansatte som ikke tar det ansvaret alvorlig nok dessverre, konstaterer brannvernlederen.han har forståelse for at det er mer enn travelt for mange grupper på et sykehus. Men det er likevel ingen unnskyldning for å ignorere brannsikkerheten, mener han: Minutter om å gjøre Det tar bare 3-5 minutter fra en brann oppstår på et pasientrom til rommet er helt overtent. Og selv om branndøra er forskiftsmessig lukket, tar det bare 30 minutter før brannen sprer seg videre... -Det er grunnen til forskriftene om at f. eks dørene til pasientrom skal holdes stengt og at det ikke skal stå kiler under dørene i korridoren. Også korridorsenger er fy-fy-ifølge brannforskriftene. Det er dessuten strengt forbudt å sette fra seg sykler, barnevogner eller for den saks skyld kopimaskiner i trapperom, korridorer eller kulverter. Dette er rømningsveger som fort blir brannfeller hvis mange skal ut samtidig,minner Hallgren om. Paniske mennesker som snubler over stabler med esker i en trang mørklagt korridor kan være oppskriften på en katastrofe.. 93 brannvernansvarlige på sykehuset ST har 93 brannvernansvarlige. De gjør en veldig bra jobb, mener Roger Hallgren. ST har en jobb å gjøre før alt er på stell på brannvernsida. Men mye fungerer: Uansett er brannvernlederen helt avhengig av sitt korps av brannvernsansvarlige for å sikre at f. eks brannslukningsutstyr og andre ting fungerer på ST. Teknikere, snekkere og elektrikere i Sykehusservice reparerer branndører, sjekker ledninger og får nødlys som har sluknet i korridorene i stand igjen. -Vi har utarbeidet fem ulike opplæringspakker innen brannvern som skal rulleres og som lederne har plikt til å gjennomføre. Ansatte med ansvar for pasienter skal f. eks gjennom to opplæringsrunder i året. Historisk har enkelte avdelinger vært alt for slappe med dette. Men nå beveger vi oss i riktig retning. Mange ledere har tatt tak i situasjonen, og opplæringsprosenten er på vei opp i de fleste seksjoner.noen henger fortsatt etter, påpeker Hallgren. Han vil ha slutt på at ansatte kan jobbe mange år, uten å ha vært på brannkurs. Sykehus er i høyriskoklassen Alle ansatte skal gjennom opplæring - ikke minst fordi sykehus er i den høyeste risikoklassen. Brannvernkunnskap trengs for å unngå at en brann bryter ut. Skjer det likevel må alle vite hva de skal gjøre. Her er imidlertid brannvernlederen avhengig av at enhets- og seksjonslederne følger opp sin del av ansvaret. Hallgren kjører brannvernkurs for nyansatte to ganger i året i tillegg til foredrag og øvelser rundt om på avdelingene. Ekstern ekspertise står for praktiske kurs der ansatte får prøve slokkeutstyr og evakuere mennesker fra et røykfylt rom. Men det er lederne som har ansvar for å sørge for at de fem opplæringspakkene blir fulgt opp og som må registrere den kompetansen i GAT. Hallgren sender gjerne informasjonsmateriell til enheter som ønsker det. Ellers er det bare å klikke seg inn i brannpermen via Servicekontorets hjemmesider: Der kan de lære mer om brannvernarbeidet på ST. 5

6 Her er STs nye rusteam En undersøkelse ved Akuttpsykiatrien på ST for få år siden avdekket at mer enn halvparten av pasientene der slet med rusproblemer. Nå er et eget rusteam på plass for å kurse og veilede mange av fagfolkene i psykiatrisk klinikk. Fv:Kari Beth Bjørnstad, Tevje Revheim, Tone Larsen Hoel, Gitte Slåtta og Gro Ruud. -Mitt inntrykk er at det er mye kompetanse i Psykiatrisk klinikk som er relevant for rusproblematikken hos pasientene, sier prosjektleder Tevje Revheim. Psykologen har bl.a erfaring fra rusbehandling. Med seg har han et tverrfaglig team med erfaring fra bla. Borgestadklinikken, fengselsvesenet og ST-psykiatrien. I sum har de mye kompetanse på rusutfordringen som myndighetene lenge har ment psykiatrien må bli bedre på. Tanken bak er at pasienter skal slippe å falle mellom behandlingsstolene- rusog psykiatri.i øyeblikket holder teamet til i den rosa legebrakka. Men til våren skal de inn i nyoppussa Bygg 7 som da skal være friskmeldt etter muggsoppangrepet som førte til at bygningen måtte stenges i fjor høst.-fra slutten av mars vil vi gå ut med en kursmeny. Her vil vi kunne gi veiledning i temaer som: Hva er integrert rusbehandling, kjønnsperspektiv i rusbehandling, tegn og symptomer på rusmisbruk, svarer Revheim. Han tilbyr også opplæring i motiverende intervju og kognitiv terapi rettet mot dem som sliter med alvorlige rusproblemer. - Hvorfor må vi bli bedre på rus? Kan gi mer virksom behandling -Det gir mer effektiv behandling av psykiatriske pasienter som har alvorlige rusproblemer. Dessuten vil det føre til mindre av dette-er ikke-mitt-bord-holdninger, konstaterer Revheim. Han viser at sammenhengene ofte er sirkulære: En kvinne som drikker mye for å glemme alt det vonde og vanskelige, kommer opp i situasjoner der hun skammer seg så mye over egne nederlag at det igjen fører til selvskading. Hva kom først? Rusen - eller selvskadingen? Slike sammenhenger er ofte sirkulære, forklarer Revheim. Han har inntrykk av at mange fagfolk på ST er nysgjerrig på å lære mer om nettopp rusproblematikken. -Rus handler ofte om en livsstil eller dårlige vaner som må brytes. Da kan en terapeut gjennom en motivasjonssamtale få fram hva som kan få en pasient til å bryte mønsteret, antyder Kari Beth Bjørnstad.- Målet er at det blir naturlig for terapeutene å snakke om rusproblemer med pasientene. Rus bør være en del av kartleggingssamtalen, mener sosionom Gro Ruud. Vi kan kanskje bistå i spørsmål knyttet til rus og enkelte pasienter, tilbyr Tone Larsen Hoel. Pulsen- STs nye nytteorienterte intranett 2. mars kan alle ST-ansatte klikke seg inn på Pulsen- STs nye intranett. -Overskriften for det nye intranettet er fra informasjonskilde til arbeidsverktøy, sier webredaktør Marit Hansen. Hun håper ansatte vil ha nytte av det nye intranettet. Men hun er tydelig på at det bare får nytteverdi dersom ansatte virkelig tar det i bruk i hverdagen.kk, BUK og Sykehusservice har allerede testet det nye intranettet i en utprøvingsfase for å rydde bort alle feil. Fra 2. mars kan alle ansatte følge instruksjonen i et informasjonsskriv som er lagt inn i ST-nytt, men som også er lagt ut som link på det gamle intranettet. Der står det trinn for trinn hva som skal til for å få opp Pulsen og ta den i bruk. Men det er viktig å være klar over at all informasjon ikke er flytta over fra det gamle intranettet ennå. Begge intranettene vil eksistere side om side helt fram til 2. juni. Da slettes det gamle Intranettet, 6 minner webredaktøren om. -Hva er nytt for ansatte på Pulsen? Alle ansatte kan legge ut nytt -Noe av det nye er at alle ansatte får lov til å legge ut beskjeder om hendelser i kalenderen om f. eks sosiale aktiviteter eller kurs.hver eneste enhet på ST får dessuten tildelt et eget arbeidsområde der de kan legge ut arbeidsdokumenter som flere kan ha nytte eller interesse av. Som f. eks et møtereferat. Det er også et menyvalg på Pulsen der ansatte som deltar f. eks i et prosjekt kan opprette et eget arbeidsområde for det prosjektet, påpeker Hansen. Hun tror også muligheten til å søke på en ST-ansatt og få fram de nøkkelopplysningene som ligger i personalportalen kan være av nytte for mange. Også muligheten for å finne fram til informasjon via søkeverktøyet blir betydelig forbedret i det nye intranettet. Alle redaktører og ledere vil få tilbud om kurs, mens ansatte blir invitert på informasjonsmøter om det nye intranettet til ST.

7 Lite til investeringer 2009 blir et tøft år når det gjelder investeringer på ST - spesielt på medisinsk-teknisk side, innrømmer Ståle Langvik Christiansen. Lyspunktet er snaut 19.7 millioner ekstramidler på byggsida som kom gjennom Regjeringens sysselsettingspakke Økonomidirektøren er vant til å holde seg til budsjettvedtak. Og han vet hva knappe rammer er. Men han legger ikke skjul på at investeringsbudsjettet for 2009 er særdeles mager kost: I fjor hadde ST 52 millioner- mens det i år bare er tildelt 28.7 millioner kroner. Det er nesten en halvering. Og allerede i februar var investeringsrammen for året brukt opp: Det har lenge vært klart at ST ikke kan drive uten å investere i en ny MR-maskin i Skien. Den skal avløse den gamle maskinen som ble innkjøpt da Vestfløyen åpnet i Her ligger en stor utfordring for ST: Mye av det viktige medisinsk-tekniske utstyret som var nytt i 1997 er for lengst modent for utskifting. ST fikk 19.7 millioner fra Regjeringens krisepakke. Den er kjærkommen men er øremerket byggeprosjekter som gir flere hender i arbeid- og kan derfor ikke brukes til medisinsk-teknisk utstyr som er det mest prekære problemet for ST. De 28.7 millionene til investeringer er allerede disponert. 9.8 millioner er bundet opp til nødvendig oppussing av en medisinsk sengepost i Kragerø, mens 5 millioner går til lån til ny MR og nedbetaling på Moflata-lånet. Må ha penger til havarier -Vi har til sammen 5 millioner i havarier og overskridelser på investeringer fra 2008 som vi må dekke av rammen for I tillegg har vi fått havari på to endoscoper i Skien og en laser ved Kvinneklinikken i Porsgrunn. Der ryker 1.3 millioner. Det betyr at vi må ha hyppige møter i ledergruppa utover for å vurdere hvordan vi skal dekke utstyrshavarier på områder som vi ikke kan utsette til vi får mer penger, understreker Langvik Christiansen.ST har bare 7.6 millioner til investeringer ut året. Det skal dekke både Arkivbilde fra MR i Skien. ST kjøper nå en ny- men har lite å investere for til nettopp medisinsk-teknisk utstyr. havarier, lån til MR og et nytt overvåkingsanlegg som man ikke vet hvor mye vil koste på inneværende års investeringsbudsjettet, understreker økonomidirektøren. Ideelt sett skulle ST sette av 100 millioner årlig bare med tanke på å skifte ut på utstyrssida og holde bygningsmassen oppe. Men nå handler alt om å ta det som allerviktigst for å holde sykehusdriften i gang ST fikk 20 millioner til bygg- og vedlikehold De 19.7 sysselsettingsmillionene fra Regjeringen er kjærkomne. De åpner bl.a for å bygge ut Akuttmottaket for å innføre TRIAGE. Ekstramidlene kan også brukes til f. eks en ny ambulansestasjon i Skien. 3.3 millioner går til overtrykksventilasjon i Fertilitetsklinikken. Nye EU-krav betyr at behandlingsrommet får nesten samme hygienestandard som en operasjonsstue. 1.5 million kroner går til å utbedre forfall på fasader både i Skien og i Porsgrunn. Pusser opp i Skienspsykiatrien 1.75 millioner går til sanering av muggsopp i bygg 7 på psykiatrisida i Skien sammen med tilpasninger for å få kontorer til det nye rusteamet. En million går til å pusse opp bygg 10 på Hakastein. Her bidrar også psykiatrisk klinikk med betydelige midler. Like kjærkomment er det at det blir satt av 3.5 millioner til å bygge om den tidligere hjelpemiddelsentralen på nedsida av Ulefossvegen til ny ambulansestasjon i Skien. Det er allerede satt av to millioner fra før. I sum kan det bidra til nye garasjer for ambulansene og gode oppholdsrom for ambulansepersonellet. Det har lenge vært jobbet for å finne nye løsninger for ambulansestasjonen: I dag har ambulansefolket i Skien kummerlige oppholdsrom mens garasjene er blitt for lave i forhold til høgden på de nye bilene: Vurderer høgdelageret - Høgdelageret ser ut til å være et realistisk alternativ. Men vi må kontrollregne på kostnadene, før vi setter i gang, understrer Bygg og eiendomssjef Einar Ramsli.1.7 millioner går til ombygning i Ulefossveien i forbindelse med flytting av aktivitetene fra Stigertun, mens 2.5 millioner settes av til å skifte ut tekniske anlegg som bla strømfordelingstavler i Porsgrunn som ST er pålagt å utbedre. 3.2 millioner går til ombygninger i forbindelse med at Akuttmottaket i Skien skal innføre prioriteringssystemet TRIAGE: - Akuttmottaket må bygges ut med ca 100 kvadratmeter. Det er nødvendig for at helsepersonellet skal ha mulighet til å gruppere pasientene som venter i tre separate rom. TRIAGE handler om å prioritere pasientene slik at de det haster mest med blir tatt først, forklarer Ramsli. (Se innfelt nedenfor) Høydelageret kan bli ny ambulansestasjon med ekstramidler fra Regjeringen.

8 Jorda rundt for narrativ terapi... Det er lenge siden Freuds psykoanalyse var det eneste rette. I dag fins et vell av terapier som forsøker å hjelpe mennesker som sliter psykisk. Ifjor langpendlet Gina Evensen som student til andre sida av kloden- til Australia. Og nå er hun en av seks i Norge med internasjonal godkjenning som narrativ terapeut. ST-nytt innleder med dette en serie med fokus på ulike behandlingsmåter. Etter tre år med narrative kurs på R-BUP, investerte familieterapeuten kroner av egen lomme. Så tent var Gina på den nye behandlingen.før jul ifjor hadde hun bak seg ett år med skriftlige refleksjoner annenhver uke knyttet til litteraturstudier og praksis. Tilbakemeldingene kom like ofte fra veilederen i Sydney - pr e-post. Slik ble en terapeut ved DPS Porsgrunn en del av et fellesskap med fagfolk fra alle verdenshjørner. Tilbakemeldingene og fagsamlingene i Australia og Hong Kong, ga motivasjon til å klare studiene ved siden av jobb og familieliv. Gina har også satt stor pris på støtten fra Anne Britt Sorger - leder for poliklinikken og ikke minst fra positive kolleger som har vært nysgjerrige på denne måten å jobbe på. -Hva består terapien i? Ikke ekspert på lidelse -Narrativ terapi er en videreutvikling av mange ulike fagtradisjoner som legger stor vekt på pasientens kunnskap, erfaring og historier om seg selv. Som narrativ terapeut er jeg ikke først og fremst ekspert på lidelse, men på samtale og endringsprosesser i samarbeid med pasienten, forklarer Gina Evensen engasjert. - Narrativ terapi bidrar til å å finne fram til mer av hva folk håper og ønsker for eget liv. Det er lett å oppleve at vi kommer til kort i egne liv. Ikke minst fordi vi dømmer oss selv i forhold til standarder og normer som vi ikke har tatt stilling til om vi foretrekker. Vi lever i en kultur hvor det er utallige muligheter for å mislykkes og feile. En viktig bit i narrativ tilnærming er språket. Det blir lagt vekt på bl.a fordi enkelte ord låser tilstander og sykdom fast mens andre bidrar til beveglse. Språket skal bidra til å bringe frem muligheter til å påvirke eget liv- ikke begrense. - Men hva er kjernen her? Nye historier former selvbildet -Det handler om identitet og hvem vi er i relasjon til andre. Historien som vi forteller om oss selv, og som andre forteller om oss, former vår forståelse av hvem vi er. Historiene om vårt liv har virkelig effekt på hvordan vår oppfatning av oss selv blir. Vi trekker konklusjoner om vår identitet basert på våre historier. Men våre livserfaringer er alltid rikere enn historiene om dem. Skattkammeret finnes der hvor søkelyset ikke har vært. Dette står ikke i motsetning til den vonde eller triste historien som folk kommer til terapi med. De må heller sees som en utvidelse og et tillegg til det som er vondt og vanskelig. Alt til sin tid, svarer STs nyutdannede narrative terapeut og utdyper: -Pasientens og terapeutens utforsking av pasientens historier og erfaringer blir avgjørende for å få til endring. Terapeutens rolle består ikke i å fortelle pasienten hva som skal til for å få et godt liv. Pasientens erfaringer, kunnskap og ønsker for framtida blir sentrale og bidrar til et bedre selvbilde og en følelse av verdighet. Jeg foretrekker å jobbe slik, understreker Gina Evensen. Imponert over Laboratorieseksjonen på ST Seksjon for laboratoriemedisin klarte å trekke mer enn 100 travle fastleger og deres medarbeidere til STs konferansesenter 5. februar... Det imponerte foredragsholder Erwin Mûller som mener det å trekke så mange fastleger er en bragd i seg selv. - Min erfaring er at de som jobber i SLM jobber svært hardt samtidig som de er faglig dyktige. Og på toppen av det hele er de beskjedne på egne vegne. sier sykehusets spesialist Narrativ terapi skal få fram pasientens historie i blodsykdommer. Kurset for fastlegene hadde en serie tunge fagtemaer som f. eks: Tunge fagtemaer Genetiske undersøkelser i forbindelse med blodsykdommer, prinsipper ved akutt leukemibehandling, jernstoffskifte og prognose og behandling av lymfomer. Temaene som lokket så mange ble belyst av fagfolk fra SLMs rekker og Noklus Telemark var medarrangør. -Det var Har du et tips til ST-Nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Gina Evensen er narrativ terapeut.hun er først ut i en faglig artikkelserie. svært hyggelig at vi fikk folk fra legekontor over hele Telemark.De var svært positive til seminaret, supplerer seksjonsleder Hilde Brugård. Fagkonferansen fikk forøvrig god skår på evalueringen. Ansvarlig utgiver Direktør Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Hvordan unngå brann i hjemmet:

Hvordan unngå brann i hjemmet: Hvordan unngå brann i hjemmet: 1. Gå aldri fra levende lys eller peis Gjenglemte lys og åpen peis er hvert år årsaken til et stort antall branner. En gnist fra peisen eller et nedbrent lys kan overtenne

Detaljer

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser.

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS Grunnen til at jeg har endre ordtaket slik er på bakgrunn

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte Faglige utfordringer i SI Politisk referansegruppemøte 08.01.2016 Medisinsk utvikling Økt befolkningstall i Norge; estimert til ca. 1 mill. frem mot 2030 Økt andel eldre; økt antall pasienter med comorbiditet;

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Alltid litt sterkere. Skrevet av: Alexandra Hagen Linnerud

Alltid litt sterkere. Skrevet av: Alexandra Hagen Linnerud Alltid litt sterkere Skrevet av: Alexandra Hagen Linnerud De fleste spørsmål vi må ta stilling til i hverdagen er lette. Kan du kjøpe melk? Når kommer du hjem i dag? Hver dag tar vi stilling til de små

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Aktivitetshefte for små brannsjefer

Aktivitetshefte for små brannsjefer brannvernuka 2009 ktivitetshefte for små brannsjefer www.brannvernuka.no Hei! lle barn har brannøvelser i barnehagen og på skolen. De voksne har brannøvelser på jobb. Det er viktig at alle i familien vet

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Hvordan ta vare på deg selv og pasienten

Hvordan ta vare på deg selv og pasienten Hvordan ta vare på deg selv og pasienten Om profesjonalitet i behandlerrollen Slik Gro Opseth og Gustav Bjørke ser det NFF s fagdager Domus Athletica 15. juni 2012 1. Det første møtet You never get a second

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

Med Barnespor i Hjertet

Med Barnespor i Hjertet Med Barnespor i Hjertet Konferanse i Molde 09.05 og 10.05 2012 1 Veiledning En definisjon av veiledning: Åhjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning. (Wikipedia) 2 En liten oppgave

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse?

Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse? Hvorfor er det så vanskelig for menn å snakke om egen seksuell helse? Haakon Aars Spesialist i Spesialist i klinisk sexolog NACS. MPH Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi, Oslo n Jeg kom i 2011 ut

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN Brosjyre_brann.indd 2 22.11.10 17.43 OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

foto: fotolia.com Velkommen som ansatt i Vestre Viken

foto: fotolia.com Velkommen som ansatt i Vestre Viken foto: fotolia.com Velkommen som ansatt i Vestre Viken Velkommen! Jeg er glad for at du har valgt å begynne hos oss. Du er nå én av om lag 9 300 ansatte. Sammen sørger vi for å gi befolkningen i vårt område

Detaljer

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten HVORDAN VURDERES FORSVARLIGHET? Fylkesmannens saksbehandling: Klage framsettes Pasient,

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner

Brannvern i helseinstitusjoner Brannvern i helseinstitusjoner Praktiske råd til brannøvelser Norsk brannvernforening - Finansnæringens Hovedorganisasjon - Direktoratet for brann- og elsikkerhet Innhold Innledning... 3 Hvordan få til

Detaljer

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern 2 Hei! Eldar og Vanja heter vi, og vi er veldig opptatt av brannvern. Av og til tenker vi at brann er kjempeskummelt. Men fordi vi allerede

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Selvmordsrisikovurdering Bare en prosedyre, eller også en intervensjon?

Selvmordsrisikovurdering Bare en prosedyre, eller også en intervensjon? Selvmordsrisikovurdering Bare en prosedyre, eller også en intervensjon? Siv Hilde Berg Psykolog og stipendiat i Risikostyring og samfunnssikkerhet siv.hilde.berg@sus.no Fredrik Walby, Kristine Rørtveit

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

veiledning med fokus på relasjoner i systemer

veiledning med fokus på relasjoner i systemer Sykepleiefaglig veiledning med fokus på relasjoner i systemer Av Trulte Konsmo, lektor. Ill. Line Berger I forrige nummer av Klinisk sygeplej e fortalte Ellen om et paradigme (mønstereksempel) som illustrerer

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Informasjonshefte. Kognitiv Terapi

Informasjonshefte. Kognitiv Terapi Informasjonshefte Om Kognitiv Terapi Innføring i grunnleggende begreper Arne Repål 04.09.2003 Forhold mellom tanker og følelser. Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon.

Detaljer

«Du, av alle» Intervjuer med sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen. Oda Sjøvoll Prosjektleder

«Du, av alle» Intervjuer med sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen. Oda Sjøvoll Prosjektleder «Du, av alle» Intervjuer med sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen Oda Sjøvoll Prosjektleder 1 Fortellinger om medikamentbruk Løfte frem og lære av fortellingene til helsepersonell

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk

Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Min egen lese, tenke, skrive og tegnebok - om meg og familien min når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Hjelper - kjenn deg selv

Hjelper - kjenn deg selv Hjelper - kjenn deg selv Noen ganger treffer den som trenger hjelp ømme og uforløste punkter i hjelperen. Etter ti års terapierfaring, opplevde psykiater Heidi Ranvik Jensen nettopp dette. Enhver hjelper

Detaljer

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag

Faktaark. Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag Norsk forening for slagrammede Faktaark Depresjon og andre følelsesmessige forandringer etter hjerneslag De fleste som har hatt hjerneslag vil oppleve følelsesmessige forandringer etterpå. Et hjerneslag

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

Å være stolt, nyutdannet sykepleier - hva handler det om? Torild Sneltvedt Veileder Terese Bondas

Å være stolt, nyutdannet sykepleier - hva handler det om? Torild Sneltvedt Veileder Terese Bondas Å være stolt, nyutdannet sykepleier - hva handler det om? Torild Sneltvedt Veileder Terese Bondas Studien er en del av en PhD -avhandling og har til hensikt å belyse nyutdannede sykepleieres erfaringer

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling Målgruppe: Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter Utarbeidet av Tove Torjussen og Carina Lauvsland 2008 Revidert av

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

Jeg på sykehuset. Utgiver: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Mainz

Jeg på sykehuset. Utgiver: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Mainz Jeg på sykehuset Jeg på sykehuset Alle rettigheter forbeholdes. Denne boka tilhører: Utgiver: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Mainz Idé og tegninger: Tekst: Oversettelse: norskstudenter ved

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Tryg Tilbake. Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke

Tryg Tilbake. Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke Tryg Tilbake Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke Kom trygt tilbake på jobb Når du er dekket gjennom en personforsikring i Tryg, vil du alltid bli møtt av erfarne og dyktige skadebehandlere

Detaljer

Jakten på legionella.

Jakten på legionella. Jakten på legionella. Hva skjer når man mistenker at smitten har oppstått på sykehus? Ledende hygienesykepleier Børre Johnsen Enhet for smittevern Nordlandssykehuset Etter fjorårets utbrudd av legionella

Detaljer

PÅRØRENDESTEMMER KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR

PÅRØRENDESTEMMER KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR PÅRØRENDESTEMMER Landsforbundet Klikk å redigere Mot tittelstil Stoffmisbruk KARI SUNDBY GENERALSEKRETÆR PRIORITERINGER I FOREBYGGENDE INNSATS Universelle tiltak som retter seg mot hele befolkningen antas

Detaljer

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst FAST-TRACK VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI Tekst Dette er Aleris! Aleris er Norges største private helse- og omsorgsforetak. Vi har virksomheter innen sykehus og medisinske sentre, psykiatri- og barnevern

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Forbedring av prosesser i SIdivisjon. 1. Ny som leder i divisjon Lillehammer 2. Veien inn et prosjekt for å forbedre. divisjon Lillehammer

Forbedring av prosesser i SIdivisjon. 1. Ny som leder i divisjon Lillehammer 2. Veien inn et prosjekt for å forbedre. divisjon Lillehammer Forbedring av prosesser i SIdivisjon Lillehammer 1. Ny som leder i divisjon Lillehammer 2. Veien inn et prosjekt for å forbedre mottak av ø-hjelps pasienter ved divisjon Lillehammer Metodikk: Trinn 1:

Detaljer