Legionella pneumophila.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legionella pneumophila."

Transkript

1 Legionella pneumophila. Forekomst, klinikk, risiko og forebyggelse med spesiell vekt på vannforsyning i sykehus Nettundervisning for smittevernpersonell 7.mars 2012 Per Bjark, rådgiver/lege, Avd.for Smittevern, OUS Avd. for smittevern

2 Legionella spp. i elektronmiksoskopi 1

3 Legionella pneumophila, historikk, mikrobiologi, og forekomst Kjent siden 1976, Philadelphia (retrospektivt påvist i 1940 årene) Legionnaires disease, lungeinfeksjon,evt.m/organkomplik. Liten,Gram negativ stavbakterie, lang dyrkningstid ( dager) Praktisk diagnostisk påvisning: hurtigtest antigen i urinen, dyrkning;pcr;mikroskopi sjelden funn; serologi:sen påvisn.antist. Serogruppe 1 viktigst i human medisin (19 serogrupper av L.pn.) Andre Legionella species av betydning: L.micdadei, L.longbeachae, L.bozemanii, m.fl. (ca 50+ species) Utbredt forekomst i naturen: vann (men ikke saltvann), fuktige områder, kompost Vokser i og sammen med amøber og protozoer,går intracellulært Vokser i biofilm Avd. for smittevern 2

4 Kliniske manifestasjoner av legionellose Nedre luftveisinfeksjon, pneumoni, evt.multiorganaffeksjon; dominerende tallmessig, kan være meget alvorlig med respirasjonssvikt, obs. alder og evt. grunnsykdom Mildere febril sykdom, Pontiac feber, feber, sykdomsfølelse,hodepine, myalgier,oftest uten luftveissymptomer. Typisk utbruddsmanifestasjon. L.micdadei-pneumonier (et geriatrisk problem?) Extrapulmonale symptomer: cellulitt, sinusitt, septisk artritt, peritonitt, pancreatitt, pyelonefritt, myopericarditt, endocarditt(spes. proteseendocarditt), kirurgiske sårinfeksjoner. Rammer spesielt immunsvekkede individer,men totalt sett meget sjelden. Obs. lymfompasienter! 3

5 Legionellasykdom i Norge Importtilfeller, mest knyttet til turisttrafikk (hoteller) Utbrudd i samfunnet (kjøletårn,fuktingsanlegg, o.a.) Hjemmeervervede tilfeller (antatt hyppigst) Institusjonstilfeller (har vært sjelden i Norge) Ukjent smittekilde Avd. for smittevern 4

6 Legionellose i Norge 5 Kilde MSIS,FHI

7 Legionellose, Rogaland Kilde: MSIS,FHI

8 Legionellose, Østfold 7 Kilde: MSIS, FHI

9 Serogruppeidentifikasjon av L.pneumophila i relasjon til kilde Serogruppe 1: samfunnservervede infeksjoner; i human medisin desidert viktigste serogruppe både mht hyppighet og alvorlighetsgrad Andre serogrupper: viktig i relasjon til nosokomial risiko, men statistisk sjeldne Vær oppmerksom på samtidig nosokomial opphopning og samfunnservervede infeksjoner Ref.: Darelid et al. Scand J Infect Dis 2001,33, Ref.: Darelid et al. Scand J Infect Dis 2004,36,

10 Smittemåte og risikofaktorer Inhalasjon av aerosoler Mikroaspirasjon av Legionella-holdig vann, antas spesielt viktig hos alvorlig syke og sengeliggende pas.,viktigste smittemåte i sykehus? Inhalasjon av forstøvet vann (kjøletårn, fuktingsanlegg, spa-anlegg, springvann) Varmtvannsforsyningen i institusjoner og hoteller, spesielt ved returvanntemp. <50 o C 9

11 Risikoindivider for legionellose Immunsupprimerte Hjerte/lungesykdom Postoperativt Sykdommer i svelg/spiserør Stort alkohol og/eller tobakksforbruk, Høy alder, Kjønn (menn) 10

12 Forebyggelse, kortversjon! Fjerne Legionella fra vannet Fjerne vannet fra pasienten 11

13 Hvilke metoder er tilgjengelige for sikring av vannforsyningen? Systemic disinfection methods : 1.Copper-silver ionization 2.Chlorine dioxide 3.Monochloramine 4.Hyperchlorination 5.Point-of-use filtration 6.UV Light Emergency disinfection methods : 1.Superheat-and-flush disinfection 2.Shock chlorination 3.Point-of-use water filtration (4.Shock chlorine dioxide disinfection) Lin,YE et al.:controlling Legionella in Hospital Drinking Water: An Evidence-Based Review of Disinfection Methods, ICHE, 2011, 32, Avd. for smittevern 12

14 Kopper-sølv-metoden, vurdert av Lin et al.,iche 2011 Baktericid effekt (inkl.på Pseud.aerug.,Acinetob.,m.fl.) Kopperconc. anbefalt 0,2-0,8 mg/l (sikker ved 0,4 mg/l) Sølvconc. anbefalt 0,01-0,08 mg/l (sikker ved 0,04 mg/l) Kan regne med å gå mot null Legionella på 3 mndr Ioner legger seg i biofilm = prolongert baktericid effekt Lett installasjon og vedlikehold Brukt bare på varmtvann er oral tilførsel minimal Avd. for smittevern 13

15 Kopper-sølv-metoden (forts.), vurdert av Lin et al.,iche 2011 The best available technology today for controlling Legionella colonization in hospital water systems Regular monitoring of both ion concentrations and the percentage of sites with Legionella positivity is necessary to ensure long-term success. Nevner at resistens er påvist hos Legionella ved noen sykehus etter several years. The prevalence of resistance is unknown. Drøfter ikke økologiske aspekter. Avd. for smittevern 14

16 Monokloramin Vurdert av Lin et al., ICHE 2011 Effektivt mot Legionella, går også inn i biofilm Bedre enn klor på Legionella Observasjoner om øket antall atypiske Mykobakterier, også av en del andre bakterier i vannet Har ikke nok langtids data Uviss betydning av nitrogenholdige forbindelser ( nitrogen by-products ) 15

17 Klordioksyd-metoden Vurdert av Lin et al.,iche 2011 Vanskelig å oppnå komplett sanering for Legionella Ved svikt i tilførsel er funnet rask forekomst av Legionella i vannet igjen (eks.: 4 dager) En del publikasjoner har vist svikt i Legionella-sanering etter antatt adekvat tilførsel og målte konsentrasjoner Går bedre inn i biofilm enn vanlig klortilsetning. Mindre korrosjon enn med klor Effekt innen et bredt ph-område i vannet Anbefales ikke av toksikologiske og korrosjonsgrunner hvis mye organisk materiale i vannet A promising disinfection modality,men trenger mer erfaring 16

18 Hyperklorinering Vurdert av Lin et al., ICHE 2011 Relativt lite pålitelig Relativt kostbart Oppnår ikke tilstrekkelig dybdeefffekt i biofilm Erfaringsmessig vanlig med persistens av Legionella Korrosjonsbelastning En viss risiko for carcinogener i drikkevannet De fleste konverterer til annen metode! 17

19 Point-of-use filtration Vurdert av Lin et al., ICHE 2011 Spesielt i høy-risikoområder (intensiv, transplantasjonsavd.) Tar både Legionella og Pseudomonas, o.a. bakterier Produktkrav 0,2 μm porestørrelse (ex.:aquasafe,pall) Høy effektivitet/sikkerhet Ingen tilsetningsstoffer (godt tolerert av alle pas.) 18

20 UV-lys Vurdert av Lin et al.,iche 2011 En point-of-entry metode Ingen kjemikaliebruk behandling Virker ikke utover i rørsystemet Løser ikke biofilmproblemer Nedsatt effekt ved humus og andre partikler i vannet Foreliggende sykehuserfaring: bekreftet ineffektivt utover i rørsystemet En mulighet ved installasjon på innkommende vann i helt nytt anlegg (virgin hospital). (13 års obs.-studie i nytt sykehus med neg. Legionellafunn: Hall et al., ICHE 2003, 24, ) 19

21 Emergency disinfection methods Vurdert av Lin et al.,iche 2011 Sjokkvarming og gjennomspyling ( superheat-and-flush disinfection ) Som ovenfor med eller uten sjokk-klorering Shock chlorine dioxide : utilstrekkelig erfaring Point-of-use water filtration med spesiell vekt på risikoområder i sykehuset 20

22 Risikovurdering og oppfølgning Ref.: Lin et al., ICHE 2011 For sykehus som har anlegg/system i drift anbefaler WHO prøvetaking av vannet hver 3. måned (Bartram et al., WHO, 2007,contract no WC200) Ta vare på sykehusstamme og kontrollér om det er den samme ved evt. senere funn; ved sølv-kopper spesielt viktig for kontroll av evt. resistens Vær oppmerksom i avd. som har vært stengt for renovering og kontrollér ved igangsetting av driften igjen Ha en seriøs samarbeidspartner for service One consistent finding: the decision for purchase of the disinfection system was made by the engineers within the facilities management team and there was minimal input from the infection control department. 21

23 FHI s veileder 2010: Forebygging av legionellasmitte Alternativer omtalt: 1.Varmebehandling: Sikring av tappepunkttemp. på 60 grader, evt. regelmessig sjokkoppvarming >70 grader med 5 minutters strøm på tappepunkter. Fordel: ingen kjemikaliebruk Ulempe: ofte registrert rask gjenvekst av Legionella, fare for skoldingsskader, økt lekkasjerisiko, ikke effekt i blindledninger 2. Biocider: stort sett for forskjellige tekniske anlegg 22

24 FHI s veileder 2010: Forebygging av legionellasmitte 3. Fritt klor, tilsatt som natriumhypokloritt Fordel: rel.billig, kurant montering og service,kan settes inn i gamle anlegg, tåler turbiditet i vannet,vedvarende effekt Ulempe: korrosjon, fjerner i liten grad biofilm, noe effekttap på høye temperaturer (>60 grader), svakere effekt ved vann-ph>7, uheldig hvis mye humus i vannet (skadelig, klorert organisk materiale) 23

25 FHI s veileder (forts) 4.Monokloramin.(Tilsetning av klor og ammonium i bestemt forhold). Et vedvarende system,ikke for akuttbehandling, Lite benyttet i Norge Fordel: langsiktig god effekt, også på biofilm, effekt også ved høyere ph-verdier, lite biprodukter Ulempe: Mer komplisert utstyr enn for klorering, lite kommersielt utstyr tilgjengelig for ettermontering, svakt erfaringsgrunnlag 24

26 FHI s veileder (forts) 5. Klordioksyd.Har vist god effekt på Legionella i varmtvannsnett.bedre enn vanlig klor på biofilm. Fordel: enkelt utstyr, lite korrosivt, god biofilmeffekt, tåler høy ph Ulempe: Taper effekt v/bruk av UV-lys; som drikkevann potensielt helseskadelig klorittoverskudd 25

27 FHI s veileder (forts.) 6. Anodisk oksydasjon.elektrolyseprinsipp.kloridioner omdannes til hypokloritt, også dannelse av aktive oksygenradikaler og hydroksylradikaler. Kraftig desinfiserende effekt. Ingen resteffekt. Kloridinnhold kritisk for grad av effekt. 7. Oson, O3. En del ulemper, antas ikke aktuelt i drikkevannsforsyning 26

28 FHI s veileder (forts.) 8. Hydrogenperoksyd stabilisert med sølv, ny og udokumentert for vann 9. Kopper-/sølvionetilsetning. Mikrobicid effekt. Krever løpende måling av ionekonsentrasjoner. Fordel:Kan installeres i eksisterende anlegg, lite temp.avhengig effekt, effekt trenger inn i blindledninger Ulempe:nøye overvåking av konsentrasjoner, begrenset erfaring, hardt vann kan redusere effekten, miljøutgifter/utslippsproblematikk, toksisitet 27

29 Egen vurdering metoder for Legionellasikring Investering og driftsøkonomi: Ikke avgjørende forskjeller for de viktigste systemer (førstegangsinvestering, kontroll, lab.kostnader, eksternt servicebehov, litt opp og ned for de forskjellige systemer) 28

30 Egen vurdering metoder for Legionellasikring Effekt: Kopper+sølv ioner har vist seg meget Legionellaeffektivt hvis tilstrekkelige, nøye overvåkede konsentrasjoner holdes over tid. Forskjellige klorvarianter: fra god til middels dokumentasjon. Varmedesinfeksjon: ikke pålitelig i rel.til risikopasienter Anodisk oksydasjon: noen sykehus har erfaring, lovende, men ønskelig med mer litteraturdokumentasjon Filtrering: effektivt ( the only way to be sure,t.makin), spesielt som strakstiltak og i installasjoner og enheter med spesiell risiko; kostbart over tid; krever mye servicearbeid 29

31 Egen vurdering (forts.) Økologi: Spesielt en sak for Ag/Cu-systemet: Langtidseffekt ved kopper/sølvioner: potensiell mobilisering av effluxmekanismer, evt. efflux med lav substratspesifisitet, øket mikroberesistens Øket forekomst av Fusarium i vannet?(ref.nijmegen, sykehuserfaring); et meget alvorlig perspektiv! Utslipp av tungmetaller til slam som brukes i jordanrikning. Spesielt utstyr,teknisk/økonomisk: Korrosjonsproblemer ved klorforbindelser Korrosjon og skade på sårbart utstyr av kopper/sølv-ioner 30

32 Grenseverdier ved Legionelladyrkning I FHI s siste veileder ikke satt definitive grenser T.Makin (UK), noen anbefalinger 2011: Sykehus med høyrisikopas.: mål: L.pn. not detectable alert level 250 cfu/liter vann Sykehus ellers: mål <1000 cfu/liter vann alert level 1000 cfu/l max.level cfu/l Generelt mange forbehold: prøvetakingsmetode, analysemetode, blips pga biofilm.løsning; hvor gjøres funnene?; har man opplevd smittetilfeller? Bakt.us.-standard ISO bør følges 31

33 Risiko og policy Interhuman smitte forekommer ikke Ikke nødvendig med isolasjonstiltak i sykehus Totalt sett en sjelden infeksjon i vårt land Sverige og Danmark noe høyere forekomst enn i Norge De fleste tilfelle er samfunnservervet Alder, kjønn, levevis og sykdommer påvirker Legionellarisiko Tiltak bør være i samsvar med sustainable development : Meeting the needs of the present without compromising the future (dvs hensyn til ressurser, toxiske midler,energibruk) 32

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell

Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell Erfaringer med legionellabekjempende utstyr i hotell Januar 2015 Prosjektrapport for NHO Reiseliv utført av Unilabs Laboratoriemedisin, Miljømikrobiologi Prosjektrapport for NHO Reiseliv Unilabs Laboratoriemedisin,

Detaljer

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005

Handlingsplan for å. forebygge sykehusinfeksjoner. i Norge 2003-2005 Handlingsplan for å forebygge sykehusinfeksjoner i Norge 2003-2005 Handlingsplanen.doc 29.09.2003 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 4 BAKGRUNN... 5 Innledning... 5 Utviklingen av smittevernet

Detaljer

Legionella og andre mikrober i vann fra dentaluniter et helseproblem?

Legionella og andre mikrober i vann fra dentaluniter et helseproblem? FAGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2002; 112: 374 9 Ingar Olsen, Erik Jantzen og Nils Skaug Legionella og andre mikrober i vann fra dentaluniter et helseproblem? Inesten 40 år har det vært kjent at vannet

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015.

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015. SMITTEVERNPLAN SKIPTVET 2015 Oppgradering av plan 2012-13 Oppdatert januar 2015. 1 Innhold SMITTVERNPLAN... 9 FORMÅL:... 9 FREMGANGSMÅTE:... 9 UNDERLIGGENDE LOVER/PLANER/LITTERATUR:... 9 1. SMITTEVERN

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2013 Vannrapport 119 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 3. utgave Eyvind Andersen Bjørn Eivind Løfsgaard Utgitt av Nasjonalt

Detaljer

TermoRens as NODI. For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA

TermoRens as NODI. For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA TermoRens as A NODI X Anodix type S Anodix type L For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA 1 TermoRens as A X NODI Innholdsfortegnelse TermoRens as info...3 Introduksjon...4 Legionellabakterier...5 Metoder

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Relaterte / relevante dokumenter: Plan for kriseledelse (Lyngdal kommune ) Infeksjonskontrollprogram

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann

Norsk Vann. Rapport. Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann Norsk Vann Rapport 164 2008 Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

Bassengbadforskriften, moden for endringer?

Bassengbadforskriften, moden for endringer? Bassengbadforskriften, moden for endringer? Truls Krogh, Nasjonalt folkehelseinstitutt Badeteknisk 2011 1 Formål Formålet med denne forskriften er å sikre brukerne av bassengbad, badeanlegg og badstuer

Detaljer

Kap. 5 Fukt og mikrobiologisk forurensning

Kap. 5 Fukt og mikrobiologisk forurensning 39 Kap. 5 Fukt og mikrobiologisk forurensning Sammendrag Årsaker til fukt i hus Lekkasjer fra røranlegg, tak, vinduer eller grunn Fuktighet bygget inn i huset Høy fuktproduksjon i forhold til ventilasjon

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1 2006 Om rapporten: Mikroorganismer kan overføres på mange forskjellige måter, og én og samme mikrobe kan overføres på mer enn

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1

Vannforsyningens ABC. Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker. Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vannforsyningens ABC Kapittel G Vannforsyning i spredt bebyggelse, til sjøs og i flasker G. VANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE, TIL SJØS OG I FLASKER...2 G.1 DRIKKEVANNFORSYNING I SPREDT BEBYGGELSE...2

Detaljer

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Nasjonal Smittevern 11 veileder for håndhygiene Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Forord Infeksjoner som oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten,

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER.

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER. VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-3-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern rapport 2009:7 Miljørettet helsevern kjemiske, fysiske og biologiske miljøforholds betydning for helse i vårt land og fordelingen av disse Redaktør Caroline Fleten Bidragsytere Per Nafstad Hein Stigum

Detaljer

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest 1 VEILEDNING I BRUK AV ANTIBIOTIKA På bakgrunn av at alle sykehus i Helse Vest mangler egen oppdatert veileder i antibiotikabruk ble i 2003 satt i gang

Detaljer

Folkehelseinstituttets anbefalinger til oppfølging av ECDC/ WHOs rapport om tuberkulosekontrollprogrammet i Norge.

Folkehelseinstituttets anbefalinger til oppfølging av ECDC/ WHOs rapport om tuberkulosekontrollprogrammet i Norge. Folkehelseinstituttets anbefalinger til oppfølging av ECDC/ WHOs rapport om tuberkulosekontrollprogrammet i Norge. Dokumentet er utarbeidet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet av 18.07.2012,

Detaljer

RØRFAG. Risikabelt. Klemring: Advarer mot å henge opp bunnledningen. Alene-rørlegger sloss mot kulda. Klør seg i hodet over nye vannstopp-regler

RØRFAG. Risikabelt. Klemring: Advarer mot å henge opp bunnledningen. Alene-rørlegger sloss mot kulda. Klør seg i hodet over nye vannstopp-regler 1 9 3 6-2 0 11 510 RØRFAG 11 Advarer mot å henge opp bunnledningen Rørlegger i skipsdrama: Berget MS Nordlys www.rorfag.no Alene-rørlegger sloss mot kulda Klør seg i hodet over nye vannstopp-regler Klemring:

Detaljer

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF Smittevernplan Regional plan for Helse Sør Øst RHF 2015 1 FORORD Helsetjenesteassosierte infeksjoner er blant de hyppigste uønskede hendelser ved norske sykehus, og mange av disse kan forebygges. Økende

Detaljer

Antibiotikaresistens. Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus

Antibiotikaresistens. Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Antibiotikaresistens Kristin Stenhaug Kilhus Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Hva er antibiotikaresistens? Antibiotikaresistens En mikrobes evne til å motstå virkningen av antibiotika

Detaljer

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere

Medisinsk koding. Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Medisinsk koding Tiltak som kan sikre at medisinsk koding utføres av godt kvalifiserte kodere Kartlegging av opplegg for medisinsk koding i utvalgte land Opplæring av kodere, gjennomføring av koding og

Detaljer

Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes MIDIA-prosjektet i regi av Folkehelseinstituttet

Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes MIDIA-prosjektet i regi av Folkehelseinstituttet Den norske lægeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Vår ref.: 07.4.179 Deres Ref.:OB/- Dato: 12.10.07 Prediktiv gentesting av barn for om mulig å avdekke miljøårsaker til type 1-diabetes

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport 169 2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette

Detaljer

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012 TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR Februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Forord... sid. 3 Innledning... sid. 4 Bruk av antibakterielle midler til gris... sid. 7 Tabell - Bruk

Detaljer