Inventor 10 Skill builder Animation - Inventor Studio

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inventor 10 Skill builder Animation - Inventor Studio"

Transkript

1 På samme måte som i Skill builder Animation skal vise hvordan en skifter batteri på en telemetrienhet v.h.a. animering, men nu med Inventor Studio. Inventor Studio er ny funksjon i Inventor 10 og er et vesentlig kraftigere verktøy enn tidligere til animering og farge/lys-setting. Telemetrienheten er montert på den store dieselmotoren i lab. C074. Start med å kopiere prosjekt Telemetri_Inventor fra server til workstation (PC en du jobber på) som følger: Aktiver prosjektet v.h.a. Browse (og klikk prosjektfilen) i dialogboksen Åpne. Åpne sammenstillingen C074185A_ASSY.iam Info.: Denne tegningen er konvertert fra AutoCad Mechanichal Desktop og til Inventor 9.0 med forbausende godt resultat dog bør en alltid ha det i minne idet det erfaringsmessig kan oppstå overraskelser. Side 1

2 Sammenstillingen viser en del av akselen og hele telemetrienheten med monteringsklammer. Ved animering i Inventor Studio er Constraints virksomme og kan animeres; således er det strategisk hvilken constrains som benyttes og hvordan. Ønsker vi å animere komponenten uavhengig av constrains må disse undertrykkes. Vi starter med å undertrykke den ene låseskruens constraints de øvrige animeringene utføres vha Animate Constraints. I Browser en ekspander C074194A_1, høyereklikk på de to Mate constraint ene og velg Suppress. Vi er klare for Inventor Studio. Fra Menu Bar velg Applications og Inventor Studio vi ser at Browser og Panel Bar endrer innhold. Surface Syles, Lighting Styles, Scene Styles og Background overlates til selvstudie. Fra Panel Bar, velg Animation Timeline. Dialogboksen Animation Timeline fremkommer. Side 2

3 Zoom, Pan og Rotate ca. som vist. I dialogboksen Animation Timeline venstreklikk på Animation Options. I dialogboksen Animation Options, skriv in 12 i vinduet for Seconds og OK. Tidsskalaen i dialogboks Animation Timeline endret seg. Side 3

4 I dialogboksen Animation Timeline venstreklikk på Expand Action Editor som ekspanderer Editor Window. Høyereklikk i Graphics Window og velg Create Camera from View. I Browser dobbelklikk sakte på Camera1 og endre navn til Camera_Batteriskift. Et symbol for Camera er kommet til syne i Graphics Window. I dialogboksen Animation Timeline velg Camera Batteriskift. Flytt Timeline Slider til 1 sekund. Side 4

5 Zoom, Pan og Rotate ca. som vist. Klikk Add Camera Aktion. Vi ser at timeline en som representerer Zoom, Pan og Rotate komandoen fremkom med utstrekning på 1 sekund. Side 5

6 Klikk Go to Start og så Play Animation. Vi ser resultatet av første del av animeringen. Vær obs på at denne visningen av animeringen kan fremstå hakkete og lite representativ i forhold til det ferdige resultat som foreligger om video-snutt (.avi) hvor vi kan sette antall bilder pr. sekund osv. Rent teknisk så er det Camera et som beveger seg rundt objektet selv om det tilsynelatende er objektet som beveger seg. For å synliggjøre dette, velg Current View i dialogboksen Animation Timeline og kjør sekvensen om igjen. Velg så Camera Batteriskift igjen. Vi gjør senderhuset delvis transparent. Fra Panel Bar, velg Animate Fade. I dialogboks Animate Fade velg 50 i vinduet Value, aktiver Spesify Start Time under Time. Aktiver Components og velg C074187A_P i Browser. Side 6

7 Med Timeline Slider på 1 klikk Set Start Time to Current Time. Med Timeline Slider på 2 klikk Set End Time to Current Time. I dialogboks Animate Fade,velg Interpolation og sett Acceleration til 100% og OK. Dette betyr at Fade funksjonen vil gradvis tre i funksjon over hele sekundet (fra 1. til 2. sekund)- Side 7

8 Ved å kjøre Play Animation viser det seg at hele sammenstillingen er Fade et hvilket ikke var meningen. Dette gjenspeiles også i Timeline. Høyereklikk på Timeline for sammenstillingen og velg Delete. Kjør animasjon husk at resultatet ikke er representativt. Vi kan lage videosnutter for å sjekke resultatet underveis; vi gjennomgår derfor kommandoen nu. Fra Panel Bar, velg Render Animation. I dialogboks Render Animation velg hvor du vil lagre filen, under Specified Time Range velg 2 sekunder, under Format velg Video, kryss av Launch Player og under Camera velg Camera_Batteriskift. Klikk Render og Ikke komprimert. Som vi ser tar dette tid kjør resultaret. Vi fortsetter animeringen. Side 8

9 Zoom, Pan og Rotate ca. som vist. Flytt Time Line Slider til 2,5 sekund og klikk Add Camera Action. Timeline viser at sekvensen varer fra 1 sek. Til 2,5 sek.; Drag startpunktet til 2.0 sek. I det etterfølgende; prøvekjør etter behov/ønske. Side 9

10 Vi animerer skruen C074194A_P_1. Fra Panel Bar, velg Animate Components. I dalogboksen Animate Components velg Time, Specify Start Time, med Slider på 2,5 sek. klikk Set Start Time to Current Time. Med Slider på 3 sek. klikk Set Start Time to Current Time. Som syntes finnes alternative måter å angi tiden på. Klikk Components og velg skruen C074194A_P_1 i Browser eller direkte på modellen. Klikk Position. Klikk på pilspissen på pilen som er parallell med skruens akse. Velg -8 mm i Z aksen og OK. Side 10

11 Klikk Position igjen. Klikk på selve pilen. Angi eksempelvis 30 som Relative rotation angle og OK. Vi skal egentlig rotere grader, men vinduet aksepterer ikke så store tall - vi justerer dette i dialogboksen Animate Components og OK. Prøvekjøring viste at 0,5 sek. var litt lite drag timline n til 3,5 sek. Vi fortsetter med å trekke skruen helt ut av hullet. Side 11

12 Fra Panel Bar, velg Animate Components. I dalogboksen Animate Components velg Time, Specify Start Time, med Slider på 3,5 sek. klikk Set Start Time to Current Time. Med Slider på 4 sek. klikk Set Start Time to Current Time. Klikk Components og velg skruen C074194A_P_1 i Browser eller direkte på modellen. Klikk Position. Klikk på pilspissen på pilen som er parallell med skruens akse. Angi -40 i Z-axis. En kan drag e også om ønskelig. OK. OK. Vi animerer låsepallen C074177A_P PART1:1 Side 12

13 Med Timeline Slider på 4,5 Zoom, Pan og Rotate ca. som vist. Klikk Add Camera Action. Timeline starter på 2,5 sek. drag den til 4sek slik at Zoom, Pan og Rotate sekvensen varer fra 4.0 til 4,5 sek. Alle timeline ene kan justeres siden. Side 13

14 Her animerer vi Constraints en og ikke komponenten som i det fåregående. Fra Panel Bar, velg Animate Constraints. I dialogboksen Animate Constraints velg Time, Specify Start Time, med Slider på 4,5 sek. klikk Set Start Time to Current Time. Med Slider på 5,5 sek. klikk Set Start Time to Current Time. Sett Value til 0. Velg Constrain Flush:3 under C074177A_P PART1:1 (som er -16) og OK. Vi ser det kom timeline begge stedene Constraints en er representert. Side 14

15 Med Timeline Slider på 6,0 Zoom, Pan og Rotate ca. som vist. Klikk Add Camera Action. Drag timeline til å starte på 5,5 sek. Vi animerer hele huset (sammenstillingen). Side 15

16 Fra Panel Bar, velg Animate Constraints. I dalogboksen Animate Constraints velg Time, Specify Start Time, med Slider på 6,0 sek. klikk Set Start Time to Current Time. Med Slider på 7,0 sek. klikk Set Start Time to Current Time. Angi 80 grader under Value. Velg Constrain Angle:4 under C074188A_P_1 og OK. Om, som i mitt tilfelle, Zoom, Pan og Rotate ikke falt ut som tiltenkt kan dette justeres; -vi prøver. Side 16

17 Med Timeline Slider på 7,0 Zoom, Pan og Rotate ca. som vist. Klikk Add Camera Action. Vi endrer altså Zoom, Pan og Rotate samtidig mer animeringen av Constraint Angle:4. Så animerer vi batteriet. Side 17

18 Fra Panel Bar, velg Animate Constraints. I dalogboksen Animate Constraints velg Time, Specify Start Time, med Slider på 7,0 sek. klikk Set Start Time to Current Time. Med Slider på 8,0 sek. klikk Set Start Time to Current Time. Angi 80 mm under Value. Velg Constrain Mate:4 under 9Volt:1 og OK. Senderhuset er delvis transparent; -vi fjerner transparent-funksjonen. Fra Panel Bar, velg Animate Fade. I dalogboksen Animate Fade velg Time, Specify Start Time, med Slider på 8,0 sek. klikk Set Start Time to Current Time. Med Slider på 9,0 sek. klikk Set Start Time to Current Time. Angi 100 under Value. Side 18

19 Angi 100% under Acceleration Duration (fane Interpolation). Velg C074187A_P PART1:1og OK. Vi animerer senderen og starter med skruene. Disse er constrain et til senderen. Fra Panel Bar, velg Animate Constraints. I dalogboksen Animate Constraints velg Time, Specify Start Time, med Slider på 9,0 sek. klikk Set Start Time to Current Time. Med Slider på 10,0 sek. klikk Set Start Time to Current Time. Angi 25 mm under Value. Side 19

20 Velg Constraints Insert:8, Insert:9, Insert:10, Insert:11 under Panhskr_m3x10:1, Panhskr_m3x10:2, Panhskr_m3x10:3, Panhskr_m3x10:4 og OK. Vi animerer senderen. Panhodeskruene er Constrain et til senderen, diss vil således følge senderen. Fra Panel Bar, velg Animate Constraints. I dalogboksen Animate Constraints velg Time, Specify Start Time, med Slider på 10,0 sek. klikk Set Start Time to Current Time. Med Slider på 11,0 sek. klikk Set Start Time to Current Time. Angi 30 mm under Value. Velg Constraints Insert:12, Insert:13, under C074190A_P_1 og OK. Vi justerer Zoom, Pan og Rotate for bedre synbarhet av senderen samtidig med animeringen av senderen. Side 20

21 Med Timeline Slider på 7,0 Zoom, Pan og Rotate ca. som vist. Klikk Add Camera Action. Drag timeline til å starte på 10,0 sek. Side 21

22 Lag.avi-fil. Fra Panel Bar, velg Render Animation. I dialogboks Render Animation velg hvor du vil lagre filen, under Specified Time Range velg 2 (*) sekunder, under Format velg Video, kryss av Launch Player og under Camera velg Camera_Batteriskift. Klikk Render og Ikke komprimert. (*) Det har vist seg, foreløpig ukjent grunn, at programmet kollapser ved generering av video; om dette et generelt problem vites ikke. Ved å generere snutter på 1 eller 2 sekunder og siden koble disse sammen eksempelvis med Windows Movie Maker kan omgå problemet. En kan da også legge til effekter og lyd. Kjør animasjon, : Ved å søke med søkeordene Memory og Studio under Autodesk Discussion Groups (på nettet) kom forklaringen på hvorfor Inventor kollapset. Resultatet vises i det etterkommende. Side 22

23 Side 23

24 Side 24

25 Skill Builder, Slutt. Side 25

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015.

ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015. Stavanger, 2. mars 2015 Det teknisknaturvitenskapelige fakultet ELE610 Prosjekter i robotteknikk, vår 2015. RobotStudio-del, oppgave 2. I denne andre RobotStudio oppgaven skal dere til slutt kjøre programmet

Detaljer

For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation.

For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation. For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation. Når du har logget deg inn på startsiden kan du laste ned oppdateringer,

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer Reference Manager 12 Svar på de vanligste spørsmål og problemer Hvem får Reference Manager 12 på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Windows... 3 Andre (MAC, Linux m.m.)... 3 Programmet på både bærbar / laptop

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup)

Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup) Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup) I medarbeideren Opprett gruppe eller grupper som de påmeldte skal inn i. Flere grupper vil bli et valg for den som melder seg på. NB! Husk å krysse

Detaljer

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009 Ting 2: Blogging De fleste blogger man finner på internett publiseres med et bloggverktøy. Det finnes en rekke slike tjenester fra ulike tilbydere. De fleste er gratis, og reklamefinasiert, mens noen koster

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Hvordan lage en PDF. 1. CutePDF og tilleggsprogrammet lastes ned fra følgende side: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.

Hvordan lage en PDF. 1. CutePDF og tilleggsprogrammet lastes ned fra følgende side: http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer. Hvordan lage en PDF Alle mastergradsoppgaver skal nå innleveres elektronisk gjennom Munin på internett (http://www.ub.uit.no/munin/ ). Før den kan leveres inn gjennom Munin, må dokumentet konverteres til

Detaljer

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no Brukerhåndbok 3. utgave, mai 2006 Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no EW Bruksanvisning - 1-3. utgave, mai 2006 Forord EasyWorship er etter min mening det beste programmet som er laget for

Detaljer

Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet.

Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet. Lærerkompendium Digital sløyd, Vil Tempo Gigante Innledning Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet. Digital sløyd er et kurs

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Praktiske tips i bruk av Microsoft MSProject

Praktiske tips i bruk av Microsoft MSProject Praktiske tips i bruk av Microsoft MSProject Dette heftet er IKKE en lærebok i MSProject. Det inneholder et begrenset utvalg praktiske tips på områder som ofte kan være litt plundrete med mindre man er

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Kom i gang med VPN inn til skolens filserver. Innhold

Kom i gang med VPN inn til skolens filserver. Innhold Kom i gang med VPN inn til skolens filserver Innhold Forutsetninger... 2 VPN på PC... 3 Slik installerer du VPN-programmet dette gjøres bare en gang... 3 Logge inn på skolen, hver gang du skal arbeide

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart

Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart Kapittel 2 Innstillinger før undersøkelsesstart I dette kapittelet ser vi nærmere på innstillinger som kan utføres av en administrator som en del av administrasjonsarbeidet før undersøkelsesstart. Stille

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse KLUBBER Administrere konkurranser Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse Her kan du lese en enkel guide?l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS.! 1 Innhold Innhold 2 1. Last opp tilleggsregler...

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer