PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 2014"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET OKTOBER 2. NOVEMBER 2014 THON HOTELL ARENA I LILLESTRØM Møteledere: Peik Næsje og Solveig Schytz 1 KONSTITUERING 1.1 Godkjenning av representantene Ordstyrerne leste opp alle representantene under konstitueringen. Det var 121 stemmeberettigede til stede ved konstitueringen. Alle representanter innmeldt i henhold til i Norges speiderforbunds lover, godkjennes. Speiderstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. Vedlegg 1: Liste over godkjente representanter. 1.2 Valg av tellekorps Alle vedtak ble gjennomført ved avstemning med mentometerknapper eller ved akklamasjon. Speiderstyrets innstilling ble lagt til grunn i alle avstemninger. Bendik Fjeldstad, forbundskontoret Berit Ree Landet, Romerike krets Margrethe Jacobsen, Romerike krets Håvard Djupvik, Romerike krets Maren Paulsen, Romerike krets Christine Albech, Romerike krets Haldis Østby, Romerike krets Speiderstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 1.3 Valg av referenter Bodil Tærud Day, forbundskontoret Ingrid Stene, forbundskontoret Birgit H. Torsæter, forbundskontoret Speiderstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 1 av 22

2 1.4 Godkjenning av forretningsorden Følgende hadde ordet til saken: Iver Aage Iversen, Oslospeiderne Forslag fra Speiderstyret: Nytt forslag til forretningsorden. Denne ble utdelt ved innsjekk. Forretningsorden vedtas. Forretningsordenen ble vedtatt ved akklamasjon. Vedlegg 2: Forretningsorden for Speidertinget Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende hadde ordet til saken: Per Olav Kolberg, Oslospeiderne Knut Slettebak, Speiderstyret Innkalling og saksliste godkjennes. Innkalling og saksliste ble godkjent ved akklamasjon. 1.6 Valg av to representanter til å underskrive protokollen Karl Fredrik Honningsvåg, Speiderforum Lena Frantzen, Romerike krets Speiderstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 2 ÅRSMELDING FOR 2012 OG 2013 Årsmelding for 2012 og 2013 foreligger i samme dokument og ble presentert under ett og stemt over hver for seg. Hanne Mette Lundberg og Håvard Otto presenterte årsmeldingen for siste toårsperiode på vegne av Speiderstyret. Følgende deltok med kommentarer i presentasjonen: Sven Kåre Lien, Romerike krets (om Trekløver Gilwell 2012) Georg Njargel Smedhus, Nedre Buskerud krets (om NM i speiding 2013) Guro Sørli, Speiderforum (om På egne bein 2012) Karen Mostad Coward, Grenland krets (om landsleir Stavanger 2013) Ingrid Gauslaa Hårstad, Sør-Trøndelag krets (om medlemsvekst i kretsen) Følgende hadde også ordet til saken: Per Olav Kolberg, Oslospeiderne Det var 124 stemmeberettigede til stede under behandling av sak 2. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 2 av 22

3 2.1 Årsmelding for 2012 Årsmelding 2012 godkjennes. Årsmelding for 2012 ble godkjent ved akklamasjon. Vedlegg 3: Årsmelding , s Årsmelding for 2013 Årsmelding 2013 godkjennes. Årsmelding for 2013 ble godkjent ved akklamasjon. Se vedlegg 3: Årsmelding , side REGNSKAP FOR 2012 OG 2013 Regnskapene foreligger i Årsmelding , ble presentert og debattert under ett og stemt over hver for seg. Karl-Erik Onstad presenterte regnskapene for 2012 og 2013 på vegne av Speiderstyret. Ingen andre hadde ordet til saken. Det var 124 stemmeberettigede til stede under behandling av sak Regnskap for 2012 Regnskap 2012 godkjennes. Årsregnskap for 2012 ble godkjent ved akklamasjon. Vedlegg 3: Årsmelding , side Regnskap for 2013 Regnskap 2013 godkjennes. Årsregnskap for 2013 ble godkjent ved akklamasjon. Se vedlegg 3: Årsmelding , side VISJON, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN Sak 4.1 og 4.2 ble diskutert under ett og stemt for hver for seg. May-Britt Roald la frem saken og orienterte om bakgrunnen for ny strategisk plan på vegne av Speiderstyret. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 3 av 22

4 Følgende refererte i plenum fra diskusjonen på påvirkningstorget: Aylin Kaya Gustavsen refererte fra punktet om Visjon Ingeborg Korme refererte fra diskusjonen om punktet «Speidere vil ut». Bjørn Erik Hjellset refererte fra punktet «Patruljen tar ansvar». Susanne Grønner refererte fra punktet «Speiding når flere». Følgende forslagsstillere presenterte sine forslag: Eskild Gausemel Berge presenterte sine tilleggsforslag til arbeidsplanen. Georg Njargel Smedhus presenterte sine tilleggsforslag til arbeidsplanen. Ingrid Gauslaa Hårstad presenterte sitt endringsforslag til visjonen. Fredrik Rossow presenterte sitt endringsforslag til visjonen. Priska Hiller presenterte sitt endringsforslag til arbeidsplanen. Knut Slettebak redegjorde for Speiderstyrets innstilling til endringsforslagene til arbeidsplanen. May-Britt Roald svarte på spørsmålene knyttet til visjon og langtidsmål. Følgende hadde også ordet til saken: Nina Rones, Speiderstyret Lena Frantzen, Romerike krets Ivar Anton Nøttestad, Vesterlen krets Harald Postmyr Aspelund, Ryvarden krets Det var 116 og 117 stemmeberettigede i salen under behandling av sak 4.1 og 120 stemmeberettigede til stede under behandling av sak Visjon 2024 og langtidsmål Endringsforslag fra Fredrik Rossow, Romerike krets: Det foreslås å endre tekst i VISJON 2014 fra dagens forslag "Speideren er en relevant bevegelse som når flere" til "...som når alle". og Endringsforslag fra Ingrid Gauslaa Hårstad, Sør-Trøndelag krets: Visjon 2024 endres til: Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når alle. De to forslagene ble regnet som det samme, og stemt over under ett. Forslaget vedtas ikke. Forslaget ble ikke vedtatt. 75 mot 32 stemmer. Forslag fra Speiderstyret (utfyllende tekst i sakspapirene): Visjon 2024 og Langtidsmål vedtas. Langtidsmålene oppdateres og vedtas ved hvert ordinært Speiderting i strategiperioden. Visjon 2024 og Langtidsmål ble vedtatt med 108 mot 2 stemmer. Vedlegg 4: Visjon 2024 og Langtidsmål Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 4 av 22

5 4.2 Arbeidsplan Tilleggsforslag fra Eskild Gausemel Berge, Follo krets: Nytt kulepunkt under Speiding når flere: NSF ser på muligheten ved å slå sammen de to speiderforbundene i Norge til ett forbund. Forslaget vedtas ikke. Forslaget ble ikke vedtatt. 88 mot 25 stemmer. Tilleggsforslag fra Eskild Gausemel Berge, Follo krets: Nytt kulepunkt under Speiding når flere: Forbundet skal ta større plass i samfunnsdebatten, og Speiderstyret skal aktivt jobbe for å profilere speidingen i aktuelle debatter. Forslaget ble vedtatt. 104 mot 11 stemmer. Tilleggsforslag fra Georg Smedhus, Nedre Buskerud krets: Nytt mål under Speiding når flere: Demokrati: Følge opp at alle grupper reelt følger opp speideres og roveres medbestemmelsesrett. Forslaget ble vedtatt. 98 mot 11 stemmer. Tilleggsforslag fra Georg Smedhus, Nedre Buskerud krets: Nytt mål under Speiding når flere: Innovasjon: Speideren tar aktivt i bruk nye løsninger og ny teknologi. Forslaget ble vedtatt. 102 mot 10 stemmer. Tilleggsforslag fra Priska Helene Hiller, Sør-Trøndelag krets: Nytt punkt under Speiding når flere: Speiding når flere også internt, ved å forbedre kommunikasjonen internt og ved å videreutvikle Min speiding som hjelpemiddel. Forslaget ble vedtatt. 102 mot 12 stemmer. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 5 av 22

6 Speiderstyrets forslag til vedtak: Speidertinget vedtar Arbeidsplan for nasjonalt nivå. Speidertinget oppfordrer kretser, korps og grupper til å utarbeide egne arbeidsplaner som støtter opp om Visjon 2024 og Langtidsmål Speiderstyret får fullmakt til å justere og prioritere tiltak i arbeidsplanen etter tilgjengelige økonomiske og menneskelige ressurser. Arbeidsplan vedtas. Forslaget ble vedtatt. 108 mot 3 stemmer. Vedlegg 5: Arbeidsplan ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER Vedlegg 6: Norges speiderforbunds lover oppdatert etter Speidertinget Endringer av grunnreglene Endringer i grunnreglene krever 2/3 flertall i to påfølgende møter i Speidertinget. Det var 124 stemmeberettigede til stede under behandling av sak og Det var 123 stemmeberettigede til stede under behandling av sak Endring av Første gangs behandling. Vidar Falck-Muus presenterte sitt forslag. Knut Slettebak redegjorde for Speiderstyrets innstilling. Nina Rones redegjorde for sin dissens til Speiderstyrets innstilling. Følgende hadde også ordet til saken: Mikkel Brekke, Oslospeiderne Stian Green, Follo krets Nina Rones, Speiderstyret Eskild Gausemel Berge, Follo krets Steinar Klokk, Sunnmøre krets Torstein Skår, Misjonsforbundet Speiderkorps Per Olav Kolberg, Oslospeiderne Lars Meling Hultin, Vesterlen krets Priska Hiller, Sør-Trøndelag krets Hogne S. Nordvik, Hordaland krins Forslag fra Vidar Falck-Muus, Follo krets: «Speiding er en internasjonal og ideell bevegelse, åpen for alle.» Forslaget vedtas ikke (1 dissens). Forslaget ble ikke vedtatt. 60 mot 52 stemmer. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 6 av 22

7 5.1.2 Endring av 1-6 Første gangs behandling. Vidar Falck-Muus presenterte sitt forslag. Knut Slettebak redegjorde for Speiderstyrets innstilling. Nina Rones redegjorde for sin dissens til Speiderstyrets innstilling. Følgende hadde også ordet til saken: Håvard Otto, Speiderstyret Forslag fra Vidar Falck-Muus, Follo krets: «Speideridealene kommer til uttrykk gjennom speiderloven, speiderløftet og valgspråket. Speiderloven, speiderløftet, og valgspråket fastsettes av Speidertinget i Norges speiderforbund..» Forslaget vedtas ikke (1 dissens). Forslaget ble ikke vedtatt. 83 mot 32 mot stemmer Endring av 1-7 Første gangs behandling. Vidar Falck-Muus presenterte sitt forslag. Knut Slettebak redegjorde for Speiderstyrets innstilling. Nina Rones redegjorde for sin dissens til Speiderstyrets innstilling. Følgende hadde også ordet til saken: Per Olav Kolberg, Oslospeiderne Harald Postmyr Aspelund, Ryvarden krets John Øyvind Livden, Misjonsforbundet Speiderkorps Andy Hyde, Follo krets Priska Hiller, Sør-Trøndelag krets Ida Marie Hagen, Follo krets Glenn O. Austegard, Frikirkens speiderkorps Eskild Gausemel Berge, Follo krets Forslag fra Vidar Falck-Muus, Follo krets: «Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet som lyder: Jeg lover etter beste evne å leve etter speiderloven. eller Eg lovar etter beste evne å leva etter speiderlova.» Forslaget vedtas ikke (1 dissens). Forslaget ble ikke vedtatt. 66 mot 50 mot. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 7 av 22

8 5.2 Endring av lovene Endring av lovene krever 2/3 flertall i Speidertinget. Det var 121 stemmeberettigede til stede under behandling av sak og 5.2.3, og 123 stemmeberettigede til stede under sak Endring av Knut Slettebak presenterte forslaget på vegne av Speiderstyret. Ingen andre hadde ordet til saken. Forslag fra Speiderstyret: «Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av Speiderstyret. Speiderstyret kan tilbakekalle godkjenning av grupper som ikke har medlemmer som har betalt pliktig kontingent ett år etter forfall. Hvis en gruppe ikke har hatt medlemmer i arbeidsenhetene i de siste 3 år, kan Speiderstyret i samråd med korps- og/eller kretsstyret oppløse gruppen..» Forslaget ble vedtatt med 107 mot 6 stemmer Endring av Knut Slettebak presenterte forslaget på vegne av Speiderstyret. Ingen andre hadde ordet til saken. Forslag fra Speiderstyret: 2-3-2, tredje avsnitt: «Minst 1/3 av gruppens valgte representanter til kretstinget skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, mister gruppen disse stemmene på kretstinget.» Forslaget ble vedtatt med 99 mot 2 stemmer Endring av Vidar Falck-Muus presenterte sitt forslag. Knut Slettebak redegjorde for Speiderstyrets innstilling. Nina Rones redegjorde for sin dissens til Speiderstyrets innstilling. Følgende hadde også ordet til saken: John Øyvind Livden, Misjonsforbundet Speiderkorps Lars Meling Hultin, Vesterlen krets Vidar Falck-Muus, forslagsstiller Knut Slettebak, Speiderstyret Iver Aage Iversen, Oslospeiderne Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 8 av 22

9 Forslag fra Vidar Falck-Muus, Follo krets: «Speidertinget er forbundets øverste myndighet. Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i et av forbundets organisasjonsledd, kretsledere, og en valgt representant for hver påbegynt 300 medlemmer i kretsen, to valgte representanter for forbundets Speiderforum og to valgte representanter for forbundets Roverforum.» Forslaget vedtas ikke (1 dissens). Forslaget ble ikke vedtatt. 84 mot 34 stemmer. 5.3 Endring av retningslinjer Endring av retningslinjer krever alminnelig flertall i Speidertinget. Knut Slettebak presenterte forslaget på vegne av Speiderstyret. Ingen andre hadde ordet til saken Det var 123 stemmeberettigede til stede under behandling av sak Endring av retningslinjer for Speidertingets valgkomite Forslag fra Speiderstyret: «RETNINGSLINJER OM SPEIDERTINGETS VALGKOMITÉ Jfr Valgkomiteen velges av Speidertinget og fungerer fram til neste ordinære speiderting. Valgkomiteen konstituerer seg selv, og velger sin arbeidsform. 2. Valgkomiteen forbereder valg i tråd med 2-5-4, og er ansvarlig for presentasjon av kandidatene på Speidertinget. Kunngjøring om hvilke valg som skal finne sted, skal gjøres kjent i god tid, slik at alle kan få anledning til å komme med forslag til kandidater. Det er ikke tillatt å komme med benkeforslag på Speidertinget. Forslag til kandidater må fremmes gjennom en av de forslagsberettigede etter lovens Valgkomiteen undersøker hvorvidt den enkelte kandidat er villig til å stille til valg, og sørger for at det foreligger tilstrekkelig antall kandidater til valgene. Komiteen kan selv fremme egne forslag etter at fristen for innsending av forslag er gått ut. 4. Valgkomiteen undersøker de foreslåtte kandidaters valgbarhet, og orienterer fortløpende kandidater om deres kandidatur. Samtidig orienteres kandidatens krets og eventuelt korps om kandidaturet. 5. Valgkomiteen sender Speiderstyret en liste over de foreslåtte kandidater og deres svar. Sammen med listen over de foreslåtte kandidater sendes valgkomiteens innstilling på kandidater til de enkelte tillitsverv. 6. Hvis medlemmer av valgkomiteen blir foreslått som kandidater til verv som komiteen behandler, trer de straks ut av komiteens arbeid. Hvis de svarer nei til det foreslåtte kandidatur, opptar de igjen sitt arbeid i komiteen. 7. Valgkomiteens materiell gjøres tilgjengelig for neste valgkomité. Vedtatt av Speidertinget 2002 Endret av Speidertinget 2014» Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 9 av 22

10 Forslaget ble vedtatt. 109 mot 4 stemmer. 6 BUDSJETT FOR 2015 OG 2016 Karl-Erik Onstad la fram saken på vegne av Speiderstyret. Budsjettene ble presentert og debattert under ett og stemt over hver for seg. Følgende hadde også ordet til saken: Ragnar Pettersen, Hordaland krins John Øyvind Livden, Misjonsforbundet Speiderkorps Karl-Erik Onstad, Speiderstyret Georg Njargel Smedhus, Nedre Buskerud krets John Øyvind Livden, Misjonsforbundet Speiderkorps Jens Morsø, generalsekretær Ragnar Pettersen, Hordaland krins Det var 118 stemmeberettigede til stede under behandling av sak 6. Forslag fra Ragnar Pettersen, Hordaland krins: Budsjettposten Strategiske tiltak økes fra kr til kr for hvert av årene 2015 og 2016, forutsatt at økningen i midlene skal øremerkes og disponeres regionalt. Forslaget ble vedtatt med 107 mot 9 stemmer. 6.1 Budsjett for 2015 Forslag fra Speiderstyret: Forslag til budsjett for 2015 ligger i sakspapirene. Budsjett 2015 ble vedtatt ved akklamasjon. Vedlegg 7: Budsjett for Budsjett for 2016 Forslag fra Speiderstyret: Forslag til budsjett for 2016 ligger i sakspapirene. Budsjett 2016 ble vedtatt med akklamasjon. Vedlegg 8: Budsjett for 2016 Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 10 av 22

11 6.3 Omprioriteringer Forslag fra Speiderstyret: Speiderstyret gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettenes rammer. Forslaget ble vedtatt med akklamasjon. 7 ANDRE FORSLAG 7.1 Speiderloven Valg av redaksjonskomite for behandling av speiderlovsforslag og avstemningsrekkefølge. Per Vinje, leder for lovutvalget Siv Christine Bjørang Jørstad, Romerike krets Joachim Knudtsen Indrevik, Roverforum Redaksjonskomiteen ble valgt ved akklamasjon. Knut Slettebak presenterte saken på vegne av Speiderstyret før påvirkningstorget, og orienterte om bakgrunnen for saken. Moderator Dag Erling Austvik refererte fra diskusjonene på påvirkningstorget. Knut Slettebak la fram Speiderstyrets forslag til ny speiderlov. Vidar Falck-Muus presenterte sitt forslag til speiderlov. Speiderstyremedlem Nina Rones redegjorde for sin dissens til Speiderstyrets innstilling og presenterte sine forslag. Priska Hiller presenterte forslaget fra Sør-Trøndelags representanter. Jardar Grilstad presenterte Roverforums forslag. Jan Fredrik Steine presenterte forslaget fra Aust-Agder krets. Følgende hadde ordet til saken: Ida Marie Hagen, Follo krets Lise Tubbehaugen, Østre Østfold krets Lars Meling Hultin, Vesterlen krets Lars Olav Tveito, Oslospeiderne Fredrik Rossow, Romerike krets Karl Fredrik Honningsvåg, Speiderforum Lena Frantzen, Romerike krets Andy Hyde, Follo krets Knut Slettebak, Speiderstyret Håvard Otto, Speiderstyret Fredrik Alexander Indrevik, Blå Kors Speidere Glenn Austegard, Frikirkens speiderkorps Per Vinje, lovutvalget/redaksjonskomiteen Roy Arild Rugsveen, Hedmark krets Vidar Falck-Muus, forslagsstiller Per Vinje, lovutvalget/redaksjonskomiteen Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 11 av 22

12 Per Vinje, lovutvalget/redaksjonskomiteen Per Olav Kolberg, Oslospeiderne Glenn O. Austegard, Frikirkens speiderkorps Roy Arild Rugsveen, Hedmark krets Carina Berge, Helgeland krets Hogne S. Nordvik, Hordaland krins Eskild Gausemel Berge, Follo krets John Øyvind Livden, Misjonsforbundet Speiderkorps Fredrik Rossow, Romerike krets Ida Marie Hansen, Follo krets Nina Rones, Speiderstyret Stian Green, Follo krets Amund Gjerde Gjendem, Sør-Trøndelag krets Lars Olav Tveito, Oslospeiderne Håvard Otto, Speiderstyret Per Vinje, lovutvalget/redaksjonskomiteen Mikkel Brekke, Oslospeiderne Det var 124 stemmeberettigede til stede under behandling av sak 7.1. Forslag fra redaksjonskomiteen: Det stemmes kun over forslagene til 1 i speiderloven. Forslaget ble vedtatt med 98 mot 22 stemmer. Forslag til ny speiderlov fra Speiderstyret: 1: En speider søker sin tro og respekterer andres Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si 2: En speider er en god venn Ein speidar er ein god ven 3: En speider kjenner og tar vare på naturen Ein speidar kjenner og tar vare på naturen 4: En speider er til å stole på Ein speidar er til å stole på 5: En speider er nøysom Ein speidar er nøysam 6: En speider arbeider for fred Ein speidar arbeider for fred 7: En speider tar ansvar og viser vei Ein speidar tar ansvar og viser veg Forslaget vedtas (1 dissens). Det ble ikke stemt over forslaget, siden redaksjonskomiteens forslag om kun å stemme over 1 i ny speiderlov ble vedtatt. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 12 av 22

13 Forslag til ny speiderlov fra Vidar Falck-Muus: 1. En speider er en god venn. 2. En speider gjør sitt beste for patruljen. 3. En speider søker kunnskap. 4. En speider kjenner og tar vare på naturen. 5. En speider respekterer andre. 6. En speider er lojal og til å stole på. 7. En speider viser vei. 8. En speider er nøysom. 9. En speider arbeider for en bedre verden. 10. En speider er hjelpsom og hensynsfull. Det ble ikke stemt over forslaget, siden redaksjonskomiteens forslag om kun å stemme over 1 i ny speiderlov ble vedtatt. Det ble stemt over følgende forslag til 1 i speiderloven: Forslag fra Sør-Trøndelag krets, Roy Arild Rugsveen fra Hedmark krets og Nina Rones fra Speiderstyret: 1 går ut av speiderloven. Resultat: 79 ønsker å beholde en 1, 28 ønsker å stryke paragrafen. Forslag fra Nina Rones, Speiderstyret: En speider er åpen og søker å forstå andre. Resultat: 82 ønsker å beholde dagens 1, 29 ønsker foreslått paragraf. Forslag fra Nina Rones, Speiderstyret: En speider er åpen (for Gud) og søker å forstå andre. Resultat: 87 ønsker å beholde dagens 1, 25 ønsker foreslått paragraf. Forslag fra Øyvind Danielsen, Grenland krets: En speider er åpen for alle. Resultat: 79 ønsker å beholde dagens 1, 33 ønsker foreslått paragraf. Forslag fra Speiderstyret med flere: En speider søker sin tro og respekterer andres. Resultat: 22 ønsker å beholde dagens 1, 99 ønsker foreslått paragraf. Forslag fra Roverforum og Per Olav Kolberg fra Oslospeiderne: Den nå vedtatte nye 1 blir 2 og «En speider er en god venn» blir 1. (Justering av nummeret på påfølgende paragrafer.) Resultat: 53 stemmer for, 59 stemmer mot. Speiderstyrets forslag til vedtak: Speidertinget anbefaler at forslaget til speiderlov vedtas som gjeldende speiderlov for Norges speiderforbund og Speidernes fellesorganisasjon. Forslaget ble vedtatt, med 109 mot 7 stemmer. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 13 av 22

14 Speidertingets anbefaling til Speidernes fellesorganisasjon om ny speiderlov er som følger: 1 En speider søker sin tro og respekterer andres. 2 En speider kjenner ansvar for seg selv og andre. 3 En speider er hjelpsom og hensynsfull. 4 En speider er en god venn. 5 En speider er ærlig og pålitelig. 6 En speider kjenner naturen og verner om den. 7 En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre. 8 En speider gjør sitt beste i motgang og vansker. 9 En speider er nøysom og prøver å klare seg selv. 10 En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker. 7.2 Prosess for å gå gjennom lovverket med tanke på åndelighet Hanne Mette Lundberg presenterte forslaget på vegne av Speiderstyret. Følgende hadde også ordet til saken: Øyvind Danielsen, Grenland krets Andy Hyde, Follo krets Håvard Otto, Speiderstyret Ida Marie Hagen, Follo krets Håvard Otto, Speiderstyret Forslag fra Øyvind Danielsen, Grenland krets: «Speidertinget vedtar at Speiderstyret skal oppnevne en bredt sammensatt gruppe som, gjennom en prosess som involverer flest mulig, skal utarbeide forslag som reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Speiderstyret vedtar mandat for gruppen. Det skal tilstrebes at Speidertinget 2016 skal førstegangsbehandle resultater fra arbeidet.» Forslaget ble vedtatt med 114 mot 4 stemmer. Forslag fra Speiderstyret: «Speidertinget vedtar at Speiderstyret skal oppnevne en bredt sammensatt gruppe som, gjennom en prosess som involverer flest mulig, skal utarbeide forslag som reviderer grunnreglene med hensyn til åndelighet. Speiderstyret vedtar mandat for gruppen. Det skal tilstrebes at Speidertinget 2016 skal førstegangsbehandle resultater fra arbeidet.» Forslaget ble trukket da Speiderstyret gikk for forslaget til Øyvind Danielsen fra Grenland krets. 7.3 Oppheving av tidligere vedtak knyttet til landsleirsyklus Lars Meling Hultin la fram saken på vegne av Vesterlen krets. Knut Slettebak redegjorde for Speiderstyrets innstilling. Ingen andre hadde ordet til saken. Det var 119 stemmeberettigede til stede under behandling av sak 7.3. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 14 av 22

15 Forslag fra Vesterlen krets: «Speidertinget opphever tidligere vedtak om at det skal arrangeres landsleir hvert 4. år. Når (år og dato) og hvor landsleir skal arrangeres, besluttes av Speiderstyret. Det tilstrebes at sted er kjent før kommende landsleir.» Forslaget ble vedtatt med 98 mot 15 stemmer. 7.4 Gjennomgang av organisasjonsstruktur Torstein Hafsøe la fram saken på vegne av Vesterlen krets før påvirkningstorget og før avstemning. May-Britt Roald redegjorde for Speiderstyrets innstilling. Ingen andre hadde ordet til saken. Det var 119 stemmeberettigede til stede under behandling av sak 7.4. Forslag fra Vesterlen krets: «Speiderstyret setter ned en arbeidsgruppe som vurderer og utreder organisasjonsstrukturen i Norges speiderforbund frem til Speidertinget i 2016.» Forslaget ble vedtatt med 110 mot 2 stemmer. 7.5 Stornes Amund Gjerde Gjendem la fram saken på vegne av Vikhamar speidergruppe. Karl-Erik Onstad redegjorde for Speiderstyrets innstilling. Følgende hadde ordet til saken: John Øyvind Livden, Misjonsforbundet Speiderkorps Lars Olav Tveito, Oslospeiderne Øyvind Danielsen, Grenland krets Jan Fredrik Steine, Aust-Agder krets Karl-Erik Onstad, Speiderstyret Iver Aage Iversen, Oslospeiderne Det var 119 stemmeberettigede til stede under behandlingen av sak 7.5. Forslag fra Vikhamar speidergruppe: «Eiendommen Stornes leirsted skal utredes i løpet av den neste toårsperiode som tredje leirsted i Norges speiderforbunds portefølje. Dette for å komplettere dagens to leirsted.» Forslaget vedtas ikke. Forslaget ble ikke vedtatt. 59 mot 54 stemmer. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 15 av 22

16 7.6 Unntak fra regler knyttet til gud/tro/religion Vidar Falck-Muus presenterte sitt forslag. Nina Rones redegjorde for Speiderstyrets innstilling, og for hvordan en speiderorganisasjon kan være tilknyttet WAGGGS og WOSM, og at det ikke kreves søknad for forslagene til speiderlov og speiderløfte som er foreslått. Ingen flere hadde ordet til saken. Det var 123 stemmeberettigede til stede under behandlingen av sak 7.6. Forslag fra Vidar Falck-Muus: «Styret i Norges speiderforbund skal sammen med Speidernes fellesorganisasjon, eller alene, søke verdensforbundene om to unntak fra dagens regler hvis disse er absolutte. Norges speiderforbund søker om unntak fra regelen om at Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne må ha samme speiderlov og speiderløfte. Norges speiderforbund søker om unntak fra regelen om at gud/tro/religion må være med i enten speiderloven eller speiderløftet.» Forslaget vedtas ikke. Forslaget ble ikke vedtatt. 107 mot 5 stemmer. 8 VALG Lars Flateby fra valgkomiteen orienterte om komiteens arbeid. Følgende kandidater til Speiderstyret presenterte seg selv og sine prioriteringsområder: May-Britt Roald, Karl-Erik Onstad, Marcus Gjermundshaug, Mats Brunsvik, Tone Ødegaard, Vidar Nyløkken Hagen, Hanne Mette Lundberg og Thea Hilding (i video). Kenneth Strømmen og Arnt J. Øvreness var ikke til stede på Speidertinget. Speiderstyrekandidatene deltok i tillegg i en paneldebatt, der Speidertingets representanter fikk mulighet til å stille spørsmål. Følgende kandidater til Speidernes fellesorganisasjon presenterte seg selv og sine prioriteringsområder: Knut Slettebak, Arne Nørstebø og Stian Seland og Ingeborg Korme. Hilde Aure var ikke til stede på Speidertinget. Valgkomiteens leder Lars Flateby redegjorde for valgkomiteens innstilling og vurderingene som ligger bak før votering. Det ble foretatt elektronisk avstemming i sak 8.2, sak 8.3 og sak 8.6. Følgende hadde ordet til valgkomiteens innstilling: Are Severin Ingulfsvann, Salten krets Det var 123 stemmeberettigede til stede under valgene. Vedlegg 9: Oversikt over medlemmer av Speiderstyret, lovutvalget, klageutvalget, representantskapet til Speidernes fellesorganisasjon og valgkomiteen for kommende periode. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 16 av 22

17 8.1 Valg av speidersjef for to år Kandidat: May-Britt Roald, Romsdal og Nordmøre krets Valgkomiteens innstilling: May-Britt Roald May-Britt Roald ble valgt til speidersjef for to år ved akklamasjon. 8.2 Valg av visespeidersjef for to år Kandidater: Karl-Erik Onstad, Fredrikstad krets Marcus Gjermundshaug, Romerike krets Valgkomiteens innstilling: Karl-Erik Onstad Karl-Erik Onstad ble valgt til visespeidersjef for to år med 100 stemmer. Marcus Gjermundshaug fikk 16 stemmer. 8.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for to år Valget ble avholdt i fire valgomganger. Kandidater: Mats Brunsvik, Sogn og Fjordane krets Thea Hilding, Asker og Bærum krets Marcus Gjermundshaug, Romerike krets Hanne Mette Lundberg, Hedmark krets Tone Ødegaard, Follo krets Vidar Nyløkken Hagen, Gudbrandsdal krets Kenneth Strømmen, Nedre Buskerud krets Arnt J. Øvreness, Nord-Trøndelag krets Valgkomiteens innstilling: Mats Brunsvik Marcus Gjermundshaug Thea Hilding Hanne Mette Lundberg Tone Ødegaard De nye speiderstyremedlemmene (i den rekkefølgen de ble valgt): Thea Hilding (66 stemmer i første valgomgang) Tone Ødegaard (67 stemmer i andre valgomgang) Mats Brunsvik (84 stemmer i tredje valgomgang) Hanne Mette Lundberg (69 stemmer i fjerde valgomgang) Vidar Nyløkken Hagen (67 stemmer i fjerde valgomgang) Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 17 av 22

18 8.4 Valg av ett medlem til lovutvalget for seks år Kandidat: Alf Johan Knag, Hordaland krins Valgkomiteens innstilling: Alt Johan Knag Alf Johan Knag ble valgt til lovutvalget for seks år ved akklamasjon. 8.5 Valg av ett medlem til klageutvalget for seks år Kandidat: Håvard Otto, Sør-Trøndelag krets / Vesterlen krets Valgkomiteens innstilling: Håvard Otto Håvard Otto ble valgt til klageutvalget for seks år ved akklamasjon. 8.6 Valg av fire representanter for to år til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon Valget ble avholdt i fire valgomganger. Kandidater: Hilde Aure, Romsdal og Nordmøre krets Ingeborg Korme, Oslospeiderne Stian Seland, Oslospeiderne Knut Slettebak, Vesterlen krets Arne Nørstebø, Nedre Buskerud krets Valgkomiteens innstilling: Hilde Aure Ingeborg Korme Stian Seland Knut Slettebak Representantene til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon: Knut Slettebak (67 stemmer i første valgomgang) Ingeborg Korme (81 stemmer i ande valgomgang) Stian Seland (63 stemmer i tredje valgomgang) Arne Nørstebø (63 stemmer i fjerde valgomgang) 8.7 Valg av to ordstyrere for Speidertinget 2016 Solveig Schytz, Follo krets Håvard Otto, Sør-Trøndelag krets og Vesterlen krets Solveig Schytz og Håvard Otto ble ved akklamasjon valgt til ordstyrere for Speidertinget Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 18 av 22

NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSMELDING

NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSMELDING NORGES SPEIDERFORBUND ÅRSMELDING 2012 2013 FOTO: CF SALICATH FOTO: ANDERS BRÅTHEN Jeg er speider fordi jeg har så mange gode venner her, som jeg er så glad i. Hver onsdag lærer vi masse nytt vi kan bruke,

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING...

Vesterlen krets av NSF - Årsmøte i kretsting 2012 - Sakspapirer pr 16.02.2012. Saksliste 1 ÅPNING... Saksliste 1 ÅPNING... SAKSLISTE... 1 2 KONSTITUERING... 2 2.1 GODKJENNING AV REPRESENTANTENE... 2 2.2 GODKJENNING AV TELLEKORPS... 2 2.3 VALG AV TO REFERENTER... 2 2.4 VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting

Vekst 2020. Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Vekst 2020 Misjonsforbundet Speiderkorps sitt 27.ordinære Korpsting Arendal 9.-11.mars 2012 0 Dato: 19.november 2011 Sted: Skien Innkalling til det 27. ordinære korpstinget! Den 9.-11. mars 2012 arrangeres

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting søndag 7.mars 2010 Myrvolls gruppeleder ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/10 Konstituering Godkjent 1.1 Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober TILSTEDE Atle Aas Maja Leonora Skålvold Anders Østeby Øystein Sørgjerd Siri Bremdal Dag Espolin Johnson Øyvind Øygarden IKKE TILSTEDE Gunvor Meling Eline Marie

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

FOLLO KRETS. Kretsting

FOLLO KRETS. Kretsting FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting Kretsstyret i Follo krets har gleden av å innkalle til kretsting på Breidablikk grendehus Sproveien 35b - Fagerstrand - den 01032009 klokken 1300. 1.1 Godkjenning

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne

Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne Informasjon fra KFUK-KFUM-speiderne http://www.kmspeider.no/admin/#module=articles;action=articlefolde... 1 av 2 21.02.2012 15:56 Gruppepost nr. 1/2012 Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne Godt nytt år!

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Landsgildeting 2013: Protokoll

Landsgildeting 2013: Protokoll St Georgs Gildene i Norge Landsgildeting 2013: Protokoll PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2013 8.-9. juni 2013 ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Quality hotell og resort Skjærgården,

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv Hordaland krins av Norges Speiderforbund Retningslinjer for tillitsverv Sist oppdatert 30.04.2003 INNHOLD 1. Tillitsverv i Hordaland krins 1 1.1 Kretsstyret 1 1.1.1 Arbeidsutvalget 1 1.2 Ledertrenerpatruljen

Detaljer