PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 2014"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET OKTOBER 2. NOVEMBER 2014 THON HOTELL ARENA I LILLESTRØM Møteledere: Peik Næsje og Solveig Schytz 1 KONSTITUERING 1.1 Godkjenning av representantene Ordstyrerne leste opp alle representantene under konstitueringen. Det var 121 stemmeberettigede til stede ved konstitueringen. Alle representanter innmeldt i henhold til i Norges speiderforbunds lover, godkjennes. Speiderstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. Vedlegg 1: Liste over godkjente representanter. 1.2 Valg av tellekorps Alle vedtak ble gjennomført ved avstemning med mentometerknapper eller ved akklamasjon. Speiderstyrets innstilling ble lagt til grunn i alle avstemninger. Bendik Fjeldstad, forbundskontoret Berit Ree Landet, Romerike krets Margrethe Jacobsen, Romerike krets Håvard Djupvik, Romerike krets Maren Paulsen, Romerike krets Christine Albech, Romerike krets Haldis Østby, Romerike krets Speiderstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 1.3 Valg av referenter Bodil Tærud Day, forbundskontoret Ingrid Stene, forbundskontoret Birgit H. Torsæter, forbundskontoret Speiderstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 1 av 22

2 1.4 Godkjenning av forretningsorden Følgende hadde ordet til saken: Iver Aage Iversen, Oslospeiderne Forslag fra Speiderstyret: Nytt forslag til forretningsorden. Denne ble utdelt ved innsjekk. Forretningsorden vedtas. Forretningsordenen ble vedtatt ved akklamasjon. Vedlegg 2: Forretningsorden for Speidertinget Godkjenning av innkalling og saksliste Følgende hadde ordet til saken: Per Olav Kolberg, Oslospeiderne Knut Slettebak, Speiderstyret Innkalling og saksliste godkjennes. Innkalling og saksliste ble godkjent ved akklamasjon. 1.6 Valg av to representanter til å underskrive protokollen Karl Fredrik Honningsvåg, Speiderforum Lena Frantzen, Romerike krets Speiderstyrets innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 2 ÅRSMELDING FOR 2012 OG 2013 Årsmelding for 2012 og 2013 foreligger i samme dokument og ble presentert under ett og stemt over hver for seg. Hanne Mette Lundberg og Håvard Otto presenterte årsmeldingen for siste toårsperiode på vegne av Speiderstyret. Følgende deltok med kommentarer i presentasjonen: Sven Kåre Lien, Romerike krets (om Trekløver Gilwell 2012) Georg Njargel Smedhus, Nedre Buskerud krets (om NM i speiding 2013) Guro Sørli, Speiderforum (om På egne bein 2012) Karen Mostad Coward, Grenland krets (om landsleir Stavanger 2013) Ingrid Gauslaa Hårstad, Sør-Trøndelag krets (om medlemsvekst i kretsen) Følgende hadde også ordet til saken: Per Olav Kolberg, Oslospeiderne Det var 124 stemmeberettigede til stede under behandling av sak 2. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 2 av 22

3 2.1 Årsmelding for 2012 Årsmelding 2012 godkjennes. Årsmelding for 2012 ble godkjent ved akklamasjon. Vedlegg 3: Årsmelding , s Årsmelding for 2013 Årsmelding 2013 godkjennes. Årsmelding for 2013 ble godkjent ved akklamasjon. Se vedlegg 3: Årsmelding , side REGNSKAP FOR 2012 OG 2013 Regnskapene foreligger i Årsmelding , ble presentert og debattert under ett og stemt over hver for seg. Karl-Erik Onstad presenterte regnskapene for 2012 og 2013 på vegne av Speiderstyret. Ingen andre hadde ordet til saken. Det var 124 stemmeberettigede til stede under behandling av sak Regnskap for 2012 Regnskap 2012 godkjennes. Årsregnskap for 2012 ble godkjent ved akklamasjon. Vedlegg 3: Årsmelding , side Regnskap for 2013 Regnskap 2013 godkjennes. Årsregnskap for 2013 ble godkjent ved akklamasjon. Se vedlegg 3: Årsmelding , side VISJON, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN Sak 4.1 og 4.2 ble diskutert under ett og stemt for hver for seg. May-Britt Roald la frem saken og orienterte om bakgrunnen for ny strategisk plan på vegne av Speiderstyret. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 3 av 22

4 Følgende refererte i plenum fra diskusjonen på påvirkningstorget: Aylin Kaya Gustavsen refererte fra punktet om Visjon Ingeborg Korme refererte fra diskusjonen om punktet «Speidere vil ut». Bjørn Erik Hjellset refererte fra punktet «Patruljen tar ansvar». Susanne Grønner refererte fra punktet «Speiding når flere». Følgende forslagsstillere presenterte sine forslag: Eskild Gausemel Berge presenterte sine tilleggsforslag til arbeidsplanen. Georg Njargel Smedhus presenterte sine tilleggsforslag til arbeidsplanen. Ingrid Gauslaa Hårstad presenterte sitt endringsforslag til visjonen. Fredrik Rossow presenterte sitt endringsforslag til visjonen. Priska Hiller presenterte sitt endringsforslag til arbeidsplanen. Knut Slettebak redegjorde for Speiderstyrets innstilling til endringsforslagene til arbeidsplanen. May-Britt Roald svarte på spørsmålene knyttet til visjon og langtidsmål. Følgende hadde også ordet til saken: Nina Rones, Speiderstyret Lena Frantzen, Romerike krets Ivar Anton Nøttestad, Vesterlen krets Harald Postmyr Aspelund, Ryvarden krets Det var 116 og 117 stemmeberettigede i salen under behandling av sak 4.1 og 120 stemmeberettigede til stede under behandling av sak Visjon 2024 og langtidsmål Endringsforslag fra Fredrik Rossow, Romerike krets: Det foreslås å endre tekst i VISJON 2014 fra dagens forslag "Speideren er en relevant bevegelse som når flere" til "...som når alle". og Endringsforslag fra Ingrid Gauslaa Hårstad, Sør-Trøndelag krets: Visjon 2024 endres til: Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når alle. De to forslagene ble regnet som det samme, og stemt over under ett. Forslaget vedtas ikke. Forslaget ble ikke vedtatt. 75 mot 32 stemmer. Forslag fra Speiderstyret (utfyllende tekst i sakspapirene): Visjon 2024 og Langtidsmål vedtas. Langtidsmålene oppdateres og vedtas ved hvert ordinært Speiderting i strategiperioden. Visjon 2024 og Langtidsmål ble vedtatt med 108 mot 2 stemmer. Vedlegg 4: Visjon 2024 og Langtidsmål Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 4 av 22

5 4.2 Arbeidsplan Tilleggsforslag fra Eskild Gausemel Berge, Follo krets: Nytt kulepunkt under Speiding når flere: NSF ser på muligheten ved å slå sammen de to speiderforbundene i Norge til ett forbund. Forslaget vedtas ikke. Forslaget ble ikke vedtatt. 88 mot 25 stemmer. Tilleggsforslag fra Eskild Gausemel Berge, Follo krets: Nytt kulepunkt under Speiding når flere: Forbundet skal ta større plass i samfunnsdebatten, og Speiderstyret skal aktivt jobbe for å profilere speidingen i aktuelle debatter. Forslaget ble vedtatt. 104 mot 11 stemmer. Tilleggsforslag fra Georg Smedhus, Nedre Buskerud krets: Nytt mål under Speiding når flere: Demokrati: Følge opp at alle grupper reelt følger opp speideres og roveres medbestemmelsesrett. Forslaget ble vedtatt. 98 mot 11 stemmer. Tilleggsforslag fra Georg Smedhus, Nedre Buskerud krets: Nytt mål under Speiding når flere: Innovasjon: Speideren tar aktivt i bruk nye løsninger og ny teknologi. Forslaget ble vedtatt. 102 mot 10 stemmer. Tilleggsforslag fra Priska Helene Hiller, Sør-Trøndelag krets: Nytt punkt under Speiding når flere: Speiding når flere også internt, ved å forbedre kommunikasjonen internt og ved å videreutvikle Min speiding som hjelpemiddel. Forslaget ble vedtatt. 102 mot 12 stemmer. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 5 av 22

6 Speiderstyrets forslag til vedtak: Speidertinget vedtar Arbeidsplan for nasjonalt nivå. Speidertinget oppfordrer kretser, korps og grupper til å utarbeide egne arbeidsplaner som støtter opp om Visjon 2024 og Langtidsmål Speiderstyret får fullmakt til å justere og prioritere tiltak i arbeidsplanen etter tilgjengelige økonomiske og menneskelige ressurser. Arbeidsplan vedtas. Forslaget ble vedtatt. 108 mot 3 stemmer. Vedlegg 5: Arbeidsplan ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER Vedlegg 6: Norges speiderforbunds lover oppdatert etter Speidertinget Endringer av grunnreglene Endringer i grunnreglene krever 2/3 flertall i to påfølgende møter i Speidertinget. Det var 124 stemmeberettigede til stede under behandling av sak og Det var 123 stemmeberettigede til stede under behandling av sak Endring av Første gangs behandling. Vidar Falck-Muus presenterte sitt forslag. Knut Slettebak redegjorde for Speiderstyrets innstilling. Nina Rones redegjorde for sin dissens til Speiderstyrets innstilling. Følgende hadde også ordet til saken: Mikkel Brekke, Oslospeiderne Stian Green, Follo krets Nina Rones, Speiderstyret Eskild Gausemel Berge, Follo krets Steinar Klokk, Sunnmøre krets Torstein Skår, Misjonsforbundet Speiderkorps Per Olav Kolberg, Oslospeiderne Lars Meling Hultin, Vesterlen krets Priska Hiller, Sør-Trøndelag krets Hogne S. Nordvik, Hordaland krins Forslag fra Vidar Falck-Muus, Follo krets: «Speiding er en internasjonal og ideell bevegelse, åpen for alle.» Forslaget vedtas ikke (1 dissens). Forslaget ble ikke vedtatt. 60 mot 52 stemmer. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 6 av 22

7 5.1.2 Endring av 1-6 Første gangs behandling. Vidar Falck-Muus presenterte sitt forslag. Knut Slettebak redegjorde for Speiderstyrets innstilling. Nina Rones redegjorde for sin dissens til Speiderstyrets innstilling. Følgende hadde også ordet til saken: Håvard Otto, Speiderstyret Forslag fra Vidar Falck-Muus, Follo krets: «Speideridealene kommer til uttrykk gjennom speiderloven, speiderløftet og valgspråket. Speiderloven, speiderløftet, og valgspråket fastsettes av Speidertinget i Norges speiderforbund..» Forslaget vedtas ikke (1 dissens). Forslaget ble ikke vedtatt. 83 mot 32 mot stemmer Endring av 1-7 Første gangs behandling. Vidar Falck-Muus presenterte sitt forslag. Knut Slettebak redegjorde for Speiderstyrets innstilling. Nina Rones redegjorde for sin dissens til Speiderstyrets innstilling. Følgende hadde også ordet til saken: Per Olav Kolberg, Oslospeiderne Harald Postmyr Aspelund, Ryvarden krets John Øyvind Livden, Misjonsforbundet Speiderkorps Andy Hyde, Follo krets Priska Hiller, Sør-Trøndelag krets Ida Marie Hagen, Follo krets Glenn O. Austegard, Frikirkens speiderkorps Eskild Gausemel Berge, Follo krets Forslag fra Vidar Falck-Muus, Follo krets: «Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet som lyder: Jeg lover etter beste evne å leve etter speiderloven. eller Eg lovar etter beste evne å leva etter speiderlova.» Forslaget vedtas ikke (1 dissens). Forslaget ble ikke vedtatt. 66 mot 50 mot. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 7 av 22

8 5.2 Endring av lovene Endring av lovene krever 2/3 flertall i Speidertinget. Det var 121 stemmeberettigede til stede under behandling av sak og 5.2.3, og 123 stemmeberettigede til stede under sak Endring av Knut Slettebak presenterte forslaget på vegne av Speiderstyret. Ingen andre hadde ordet til saken. Forslag fra Speiderstyret: «Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av Speiderstyret. Speiderstyret kan tilbakekalle godkjenning av grupper som ikke har medlemmer som har betalt pliktig kontingent ett år etter forfall. Hvis en gruppe ikke har hatt medlemmer i arbeidsenhetene i de siste 3 år, kan Speiderstyret i samråd med korps- og/eller kretsstyret oppløse gruppen..» Forslaget ble vedtatt med 107 mot 6 stemmer Endring av Knut Slettebak presenterte forslaget på vegne av Speiderstyret. Ingen andre hadde ordet til saken. Forslag fra Speiderstyret: 2-3-2, tredje avsnitt: «Minst 1/3 av gruppens valgte representanter til kretstinget skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, mister gruppen disse stemmene på kretstinget.» Forslaget ble vedtatt med 99 mot 2 stemmer Endring av Vidar Falck-Muus presenterte sitt forslag. Knut Slettebak redegjorde for Speiderstyrets innstilling. Nina Rones redegjorde for sin dissens til Speiderstyrets innstilling. Følgende hadde også ordet til saken: John Øyvind Livden, Misjonsforbundet Speiderkorps Lars Meling Hultin, Vesterlen krets Vidar Falck-Muus, forslagsstiller Knut Slettebak, Speiderstyret Iver Aage Iversen, Oslospeiderne Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 8 av 22

9 Forslag fra Vidar Falck-Muus, Follo krets: «Speidertinget er forbundets øverste myndighet. Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i et av forbundets organisasjonsledd, kretsledere, og en valgt representant for hver påbegynt 300 medlemmer i kretsen, to valgte representanter for forbundets Speiderforum og to valgte representanter for forbundets Roverforum.» Forslaget vedtas ikke (1 dissens). Forslaget ble ikke vedtatt. 84 mot 34 stemmer. 5.3 Endring av retningslinjer Endring av retningslinjer krever alminnelig flertall i Speidertinget. Knut Slettebak presenterte forslaget på vegne av Speiderstyret. Ingen andre hadde ordet til saken Det var 123 stemmeberettigede til stede under behandling av sak Endring av retningslinjer for Speidertingets valgkomite Forslag fra Speiderstyret: «RETNINGSLINJER OM SPEIDERTINGETS VALGKOMITÉ Jfr Valgkomiteen velges av Speidertinget og fungerer fram til neste ordinære speiderting. Valgkomiteen konstituerer seg selv, og velger sin arbeidsform. 2. Valgkomiteen forbereder valg i tråd med 2-5-4, og er ansvarlig for presentasjon av kandidatene på Speidertinget. Kunngjøring om hvilke valg som skal finne sted, skal gjøres kjent i god tid, slik at alle kan få anledning til å komme med forslag til kandidater. Det er ikke tillatt å komme med benkeforslag på Speidertinget. Forslag til kandidater må fremmes gjennom en av de forslagsberettigede etter lovens Valgkomiteen undersøker hvorvidt den enkelte kandidat er villig til å stille til valg, og sørger for at det foreligger tilstrekkelig antall kandidater til valgene. Komiteen kan selv fremme egne forslag etter at fristen for innsending av forslag er gått ut. 4. Valgkomiteen undersøker de foreslåtte kandidaters valgbarhet, og orienterer fortløpende kandidater om deres kandidatur. Samtidig orienteres kandidatens krets og eventuelt korps om kandidaturet. 5. Valgkomiteen sender Speiderstyret en liste over de foreslåtte kandidater og deres svar. Sammen med listen over de foreslåtte kandidater sendes valgkomiteens innstilling på kandidater til de enkelte tillitsverv. 6. Hvis medlemmer av valgkomiteen blir foreslått som kandidater til verv som komiteen behandler, trer de straks ut av komiteens arbeid. Hvis de svarer nei til det foreslåtte kandidatur, opptar de igjen sitt arbeid i komiteen. 7. Valgkomiteens materiell gjøres tilgjengelig for neste valgkomité. Vedtatt av Speidertinget 2002 Endret av Speidertinget 2014» Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 9 av 22

10 Forslaget ble vedtatt. 109 mot 4 stemmer. 6 BUDSJETT FOR 2015 OG 2016 Karl-Erik Onstad la fram saken på vegne av Speiderstyret. Budsjettene ble presentert og debattert under ett og stemt over hver for seg. Følgende hadde også ordet til saken: Ragnar Pettersen, Hordaland krins John Øyvind Livden, Misjonsforbundet Speiderkorps Karl-Erik Onstad, Speiderstyret Georg Njargel Smedhus, Nedre Buskerud krets John Øyvind Livden, Misjonsforbundet Speiderkorps Jens Morsø, generalsekretær Ragnar Pettersen, Hordaland krins Det var 118 stemmeberettigede til stede under behandling av sak 6. Forslag fra Ragnar Pettersen, Hordaland krins: Budsjettposten Strategiske tiltak økes fra kr til kr for hvert av årene 2015 og 2016, forutsatt at økningen i midlene skal øremerkes og disponeres regionalt. Forslaget ble vedtatt med 107 mot 9 stemmer. 6.1 Budsjett for 2015 Forslag fra Speiderstyret: Forslag til budsjett for 2015 ligger i sakspapirene. Budsjett 2015 ble vedtatt ved akklamasjon. Vedlegg 7: Budsjett for Budsjett for 2016 Forslag fra Speiderstyret: Forslag til budsjett for 2016 ligger i sakspapirene. Budsjett 2016 ble vedtatt med akklamasjon. Vedlegg 8: Budsjett for 2016 Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 10 av 22

11 6.3 Omprioriteringer Forslag fra Speiderstyret: Speiderstyret gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettenes rammer. Forslaget ble vedtatt med akklamasjon. 7 ANDRE FORSLAG 7.1 Speiderloven Valg av redaksjonskomite for behandling av speiderlovsforslag og avstemningsrekkefølge. Per Vinje, leder for lovutvalget Siv Christine Bjørang Jørstad, Romerike krets Joachim Knudtsen Indrevik, Roverforum Redaksjonskomiteen ble valgt ved akklamasjon. Knut Slettebak presenterte saken på vegne av Speiderstyret før påvirkningstorget, og orienterte om bakgrunnen for saken. Moderator Dag Erling Austvik refererte fra diskusjonene på påvirkningstorget. Knut Slettebak la fram Speiderstyrets forslag til ny speiderlov. Vidar Falck-Muus presenterte sitt forslag til speiderlov. Speiderstyremedlem Nina Rones redegjorde for sin dissens til Speiderstyrets innstilling og presenterte sine forslag. Priska Hiller presenterte forslaget fra Sør-Trøndelags representanter. Jardar Grilstad presenterte Roverforums forslag. Jan Fredrik Steine presenterte forslaget fra Aust-Agder krets. Følgende hadde ordet til saken: Ida Marie Hagen, Follo krets Lise Tubbehaugen, Østre Østfold krets Lars Meling Hultin, Vesterlen krets Lars Olav Tveito, Oslospeiderne Fredrik Rossow, Romerike krets Karl Fredrik Honningsvåg, Speiderforum Lena Frantzen, Romerike krets Andy Hyde, Follo krets Knut Slettebak, Speiderstyret Håvard Otto, Speiderstyret Fredrik Alexander Indrevik, Blå Kors Speidere Glenn Austegard, Frikirkens speiderkorps Per Vinje, lovutvalget/redaksjonskomiteen Roy Arild Rugsveen, Hedmark krets Vidar Falck-Muus, forslagsstiller Per Vinje, lovutvalget/redaksjonskomiteen Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 11 av 22

12 Per Vinje, lovutvalget/redaksjonskomiteen Per Olav Kolberg, Oslospeiderne Glenn O. Austegard, Frikirkens speiderkorps Roy Arild Rugsveen, Hedmark krets Carina Berge, Helgeland krets Hogne S. Nordvik, Hordaland krins Eskild Gausemel Berge, Follo krets John Øyvind Livden, Misjonsforbundet Speiderkorps Fredrik Rossow, Romerike krets Ida Marie Hansen, Follo krets Nina Rones, Speiderstyret Stian Green, Follo krets Amund Gjerde Gjendem, Sør-Trøndelag krets Lars Olav Tveito, Oslospeiderne Håvard Otto, Speiderstyret Per Vinje, lovutvalget/redaksjonskomiteen Mikkel Brekke, Oslospeiderne Det var 124 stemmeberettigede til stede under behandling av sak 7.1. Forslag fra redaksjonskomiteen: Det stemmes kun over forslagene til 1 i speiderloven. Forslaget ble vedtatt med 98 mot 22 stemmer. Forslag til ny speiderlov fra Speiderstyret: 1: En speider søker sin tro og respekterer andres Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si 2: En speider er en god venn Ein speidar er ein god ven 3: En speider kjenner og tar vare på naturen Ein speidar kjenner og tar vare på naturen 4: En speider er til å stole på Ein speidar er til å stole på 5: En speider er nøysom Ein speidar er nøysam 6: En speider arbeider for fred Ein speidar arbeider for fred 7: En speider tar ansvar og viser vei Ein speidar tar ansvar og viser veg Forslaget vedtas (1 dissens). Det ble ikke stemt over forslaget, siden redaksjonskomiteens forslag om kun å stemme over 1 i ny speiderlov ble vedtatt. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 12 av 22

13 Forslag til ny speiderlov fra Vidar Falck-Muus: 1. En speider er en god venn. 2. En speider gjør sitt beste for patruljen. 3. En speider søker kunnskap. 4. En speider kjenner og tar vare på naturen. 5. En speider respekterer andre. 6. En speider er lojal og til å stole på. 7. En speider viser vei. 8. En speider er nøysom. 9. En speider arbeider for en bedre verden. 10. En speider er hjelpsom og hensynsfull. Det ble ikke stemt over forslaget, siden redaksjonskomiteens forslag om kun å stemme over 1 i ny speiderlov ble vedtatt. Det ble stemt over følgende forslag til 1 i speiderloven: Forslag fra Sør-Trøndelag krets, Roy Arild Rugsveen fra Hedmark krets og Nina Rones fra Speiderstyret: 1 går ut av speiderloven. Resultat: 79 ønsker å beholde en 1, 28 ønsker å stryke paragrafen. Forslag fra Nina Rones, Speiderstyret: En speider er åpen og søker å forstå andre. Resultat: 82 ønsker å beholde dagens 1, 29 ønsker foreslått paragraf. Forslag fra Nina Rones, Speiderstyret: En speider er åpen (for Gud) og søker å forstå andre. Resultat: 87 ønsker å beholde dagens 1, 25 ønsker foreslått paragraf. Forslag fra Øyvind Danielsen, Grenland krets: En speider er åpen for alle. Resultat: 79 ønsker å beholde dagens 1, 33 ønsker foreslått paragraf. Forslag fra Speiderstyret med flere: En speider søker sin tro og respekterer andres. Resultat: 22 ønsker å beholde dagens 1, 99 ønsker foreslått paragraf. Forslag fra Roverforum og Per Olav Kolberg fra Oslospeiderne: Den nå vedtatte nye 1 blir 2 og «En speider er en god venn» blir 1. (Justering av nummeret på påfølgende paragrafer.) Resultat: 53 stemmer for, 59 stemmer mot. Speiderstyrets forslag til vedtak: Speidertinget anbefaler at forslaget til speiderlov vedtas som gjeldende speiderlov for Norges speiderforbund og Speidernes fellesorganisasjon. Forslaget ble vedtatt, med 109 mot 7 stemmer. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 13 av 22

14 Speidertingets anbefaling til Speidernes fellesorganisasjon om ny speiderlov er som følger: 1 En speider søker sin tro og respekterer andres. 2 En speider kjenner ansvar for seg selv og andre. 3 En speider er hjelpsom og hensynsfull. 4 En speider er en god venn. 5 En speider er ærlig og pålitelig. 6 En speider kjenner naturen og verner om den. 7 En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre. 8 En speider gjør sitt beste i motgang og vansker. 9 En speider er nøysom og prøver å klare seg selv. 10 En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker. 7.2 Prosess for å gå gjennom lovverket med tanke på åndelighet Hanne Mette Lundberg presenterte forslaget på vegne av Speiderstyret. Følgende hadde også ordet til saken: Øyvind Danielsen, Grenland krets Andy Hyde, Follo krets Håvard Otto, Speiderstyret Ida Marie Hagen, Follo krets Håvard Otto, Speiderstyret Forslag fra Øyvind Danielsen, Grenland krets: «Speidertinget vedtar at Speiderstyret skal oppnevne en bredt sammensatt gruppe som, gjennom en prosess som involverer flest mulig, skal utarbeide forslag som reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Speiderstyret vedtar mandat for gruppen. Det skal tilstrebes at Speidertinget 2016 skal førstegangsbehandle resultater fra arbeidet.» Forslaget ble vedtatt med 114 mot 4 stemmer. Forslag fra Speiderstyret: «Speidertinget vedtar at Speiderstyret skal oppnevne en bredt sammensatt gruppe som, gjennom en prosess som involverer flest mulig, skal utarbeide forslag som reviderer grunnreglene med hensyn til åndelighet. Speiderstyret vedtar mandat for gruppen. Det skal tilstrebes at Speidertinget 2016 skal førstegangsbehandle resultater fra arbeidet.» Forslaget ble trukket da Speiderstyret gikk for forslaget til Øyvind Danielsen fra Grenland krets. 7.3 Oppheving av tidligere vedtak knyttet til landsleirsyklus Lars Meling Hultin la fram saken på vegne av Vesterlen krets. Knut Slettebak redegjorde for Speiderstyrets innstilling. Ingen andre hadde ordet til saken. Det var 119 stemmeberettigede til stede under behandling av sak 7.3. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 14 av 22

15 Forslag fra Vesterlen krets: «Speidertinget opphever tidligere vedtak om at det skal arrangeres landsleir hvert 4. år. Når (år og dato) og hvor landsleir skal arrangeres, besluttes av Speiderstyret. Det tilstrebes at sted er kjent før kommende landsleir.» Forslaget ble vedtatt med 98 mot 15 stemmer. 7.4 Gjennomgang av organisasjonsstruktur Torstein Hafsøe la fram saken på vegne av Vesterlen krets før påvirkningstorget og før avstemning. May-Britt Roald redegjorde for Speiderstyrets innstilling. Ingen andre hadde ordet til saken. Det var 119 stemmeberettigede til stede under behandling av sak 7.4. Forslag fra Vesterlen krets: «Speiderstyret setter ned en arbeidsgruppe som vurderer og utreder organisasjonsstrukturen i Norges speiderforbund frem til Speidertinget i 2016.» Forslaget ble vedtatt med 110 mot 2 stemmer. 7.5 Stornes Amund Gjerde Gjendem la fram saken på vegne av Vikhamar speidergruppe. Karl-Erik Onstad redegjorde for Speiderstyrets innstilling. Følgende hadde ordet til saken: John Øyvind Livden, Misjonsforbundet Speiderkorps Lars Olav Tveito, Oslospeiderne Øyvind Danielsen, Grenland krets Jan Fredrik Steine, Aust-Agder krets Karl-Erik Onstad, Speiderstyret Iver Aage Iversen, Oslospeiderne Det var 119 stemmeberettigede til stede under behandlingen av sak 7.5. Forslag fra Vikhamar speidergruppe: «Eiendommen Stornes leirsted skal utredes i løpet av den neste toårsperiode som tredje leirsted i Norges speiderforbunds portefølje. Dette for å komplettere dagens to leirsted.» Forslaget vedtas ikke. Forslaget ble ikke vedtatt. 59 mot 54 stemmer. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 15 av 22

16 7.6 Unntak fra regler knyttet til gud/tro/religion Vidar Falck-Muus presenterte sitt forslag. Nina Rones redegjorde for Speiderstyrets innstilling, og for hvordan en speiderorganisasjon kan være tilknyttet WAGGGS og WOSM, og at det ikke kreves søknad for forslagene til speiderlov og speiderløfte som er foreslått. Ingen flere hadde ordet til saken. Det var 123 stemmeberettigede til stede under behandlingen av sak 7.6. Forslag fra Vidar Falck-Muus: «Styret i Norges speiderforbund skal sammen med Speidernes fellesorganisasjon, eller alene, søke verdensforbundene om to unntak fra dagens regler hvis disse er absolutte. Norges speiderforbund søker om unntak fra regelen om at Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne må ha samme speiderlov og speiderløfte. Norges speiderforbund søker om unntak fra regelen om at gud/tro/religion må være med i enten speiderloven eller speiderløftet.» Forslaget vedtas ikke. Forslaget ble ikke vedtatt. 107 mot 5 stemmer. 8 VALG Lars Flateby fra valgkomiteen orienterte om komiteens arbeid. Følgende kandidater til Speiderstyret presenterte seg selv og sine prioriteringsområder: May-Britt Roald, Karl-Erik Onstad, Marcus Gjermundshaug, Mats Brunsvik, Tone Ødegaard, Vidar Nyløkken Hagen, Hanne Mette Lundberg og Thea Hilding (i video). Kenneth Strømmen og Arnt J. Øvreness var ikke til stede på Speidertinget. Speiderstyrekandidatene deltok i tillegg i en paneldebatt, der Speidertingets representanter fikk mulighet til å stille spørsmål. Følgende kandidater til Speidernes fellesorganisasjon presenterte seg selv og sine prioriteringsområder: Knut Slettebak, Arne Nørstebø og Stian Seland og Ingeborg Korme. Hilde Aure var ikke til stede på Speidertinget. Valgkomiteens leder Lars Flateby redegjorde for valgkomiteens innstilling og vurderingene som ligger bak før votering. Det ble foretatt elektronisk avstemming i sak 8.2, sak 8.3 og sak 8.6. Følgende hadde ordet til valgkomiteens innstilling: Are Severin Ingulfsvann, Salten krets Det var 123 stemmeberettigede til stede under valgene. Vedlegg 9: Oversikt over medlemmer av Speiderstyret, lovutvalget, klageutvalget, representantskapet til Speidernes fellesorganisasjon og valgkomiteen for kommende periode. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 16 av 22

17 8.1 Valg av speidersjef for to år Kandidat: May-Britt Roald, Romsdal og Nordmøre krets Valgkomiteens innstilling: May-Britt Roald May-Britt Roald ble valgt til speidersjef for to år ved akklamasjon. 8.2 Valg av visespeidersjef for to år Kandidater: Karl-Erik Onstad, Fredrikstad krets Marcus Gjermundshaug, Romerike krets Valgkomiteens innstilling: Karl-Erik Onstad Karl-Erik Onstad ble valgt til visespeidersjef for to år med 100 stemmer. Marcus Gjermundshaug fikk 16 stemmer. 8.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for to år Valget ble avholdt i fire valgomganger. Kandidater: Mats Brunsvik, Sogn og Fjordane krets Thea Hilding, Asker og Bærum krets Marcus Gjermundshaug, Romerike krets Hanne Mette Lundberg, Hedmark krets Tone Ødegaard, Follo krets Vidar Nyløkken Hagen, Gudbrandsdal krets Kenneth Strømmen, Nedre Buskerud krets Arnt J. Øvreness, Nord-Trøndelag krets Valgkomiteens innstilling: Mats Brunsvik Marcus Gjermundshaug Thea Hilding Hanne Mette Lundberg Tone Ødegaard De nye speiderstyremedlemmene (i den rekkefølgen de ble valgt): Thea Hilding (66 stemmer i første valgomgang) Tone Ødegaard (67 stemmer i andre valgomgang) Mats Brunsvik (84 stemmer i tredje valgomgang) Hanne Mette Lundberg (69 stemmer i fjerde valgomgang) Vidar Nyløkken Hagen (67 stemmer i fjerde valgomgang) Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 17 av 22

18 8.4 Valg av ett medlem til lovutvalget for seks år Kandidat: Alf Johan Knag, Hordaland krins Valgkomiteens innstilling: Alt Johan Knag Alf Johan Knag ble valgt til lovutvalget for seks år ved akklamasjon. 8.5 Valg av ett medlem til klageutvalget for seks år Kandidat: Håvard Otto, Sør-Trøndelag krets / Vesterlen krets Valgkomiteens innstilling: Håvard Otto Håvard Otto ble valgt til klageutvalget for seks år ved akklamasjon. 8.6 Valg av fire representanter for to år til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon Valget ble avholdt i fire valgomganger. Kandidater: Hilde Aure, Romsdal og Nordmøre krets Ingeborg Korme, Oslospeiderne Stian Seland, Oslospeiderne Knut Slettebak, Vesterlen krets Arne Nørstebø, Nedre Buskerud krets Valgkomiteens innstilling: Hilde Aure Ingeborg Korme Stian Seland Knut Slettebak Representantene til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon: Knut Slettebak (67 stemmer i første valgomgang) Ingeborg Korme (81 stemmer i ande valgomgang) Stian Seland (63 stemmer i tredje valgomgang) Arne Nørstebø (63 stemmer i fjerde valgomgang) 8.7 Valg av to ordstyrere for Speidertinget 2016 Solveig Schytz, Follo krets Håvard Otto, Sør-Trøndelag krets og Vesterlen krets Solveig Schytz og Håvard Otto ble ved akklamasjon valgt til ordstyrere for Speidertinget Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 18 av 22

19 8.8 Valg av fem medlemmer til valgkomiteen for Speidertinget 2016 Camilla Aabakken, Sør-Trøndelag krets / Skogvokterne Lars Flateby, Follo krets Ingrid Gauslaa Hårstad, Sør-Trøndelag krets Knut Slettebak, Vesterlen krets Georg Njargel Smedhus, Nedre Buskerud krets Camilla Aabakken, Lars Flateby, Ingrid Gauslaa Hårstad, Knut Slettebak og Georg Njargel Smedhus ble valgt til valgkomite for Speidertinget 2016 ved akklamasjon. 8.9 Valg av revisor for to år Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO Statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO ble ved akklamasjon valgt som forbundets revisor for to nye år. 9 ÅPENT FORUM 9.1 Henstillinger Henstillinger til Speiderstyret for oppfølging i neste styreperiode. Følgende hadde ordet til saken: Nina Rones presenterte sin henstilling. Knut Slettebak, Speiderstyret Eskild Gausemel Berge presenterte sine henstillinger. Dag Erling Austvik, Komité speiding Priska Helene Hiller presenterte sin henstilling. Håvard Otto, Speiderstyret Det var 113 stemmeberettigede til stede under behandlingen av sak 9. Henstilling fra Per Olav Kolberg, Oslospeiderne Det vises til henstilling på sist speiderting vedtatt med 84 % av stemmene, og bes på nytt om at: Det snarest mulig inkluderes en avkrysningsboks i medlemssystemet med «ønsker faktura pr e-post». I tillegg bes det om at Speiderstyret vurderer innføring av AvtaleGiro. Punkt nr 1 begrunnes i potensielt mye sparte kostnader og miljøbesparelser. Punkt nr 2 begrunnes i sparte kostnader, miljøbesparelser og det faktum at det gjerne er de samme som er trege med betalingen hvert år. Avtalegiro antas å kunne bøte på dette. Speidertinget sluttet seg til henstillingen med 63 mot 38 stemmer. Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 19 av 22

20 Henstilling fra Nina Rones, Speiderstyret Speiderstyret skal legge frem forslag til livssynsnøytralt speiderløfte innen neste speiderting. Speidertinget sluttet seg til henstillingen med 63 mot 38 stemmer. Henstilling fra Eskild Gausemel Berge, Follo krets Jeg foreslår at vi fjerner delingen mellom stifinner og vandrer i loggbøkene. Altså: en loggbok som varer fra klasse. Speidertinget sluttet seg ikke til henstillingen. 28 mot 69 stemmer. Henstilling fra Eskild Gausemel Berge, Follo krets Fjerne påvirkningstorget som en programpost på speidertinget. Speidertinget sluttet seg ikke til henstillingen. 47 mot 59 stemmer. Henstilling fra Eskild Gausemel Berge, Follo krets Speiderstyret skal se på alternative valgmetoder til verv som skal innsettes på Speidertinget. Speidertinget sluttet seg til henstillingen med 79 mot 28 stemmer. Henstilling fra Eskild Gausemel Berge, Follo krets Speidertinget ber om at det møter 5 valgte representanter fra speiderforum, og 5 valgte representanter fra roverforum til Speidertinget, mot dagens 2 fra hvert forum. Speidertinget sluttet seg til henstillingen med 82 mot 24 stemmer. Henstilling fra Priska Helene Hiller, Sør-Trøndelag krets Speiderstyret eller prosessgruppen som går gjennom NSFs verdigrunnlag skal fremme minst ett forslag med et livssynsnøytralt speiderløfte som inneholder tre punkter. Speidertinget sluttet seg ikke til henstillingen. 52 mot 53 stemmer. 9.2 Oppfølging av henstillinger til Speiderstyret fra Speidertinget 2012 Speiderstyret redegjorde for sitt arbeid med henstillingene fra Speidertinget Norges speiderforbund Speidertinget Protokoll -- Lillestrøm, 31. oktober-2. november Side 20 av 22

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE NOVEMBER 2012

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE NOVEMBER 2012 Sak nr: 01/13 Dok. nr: 54/12 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 23.-25. NOVEMBER 2012 Tilstede: Speidersjef Visespeidersjef Styremedlem Styremedlem IC WOSM IC WAGGGS Forfall: Styremedlem

Detaljer

Sak 5: Forslag til endringer i grunnregler, lover og retningslinjer

Sak 5: Forslag til endringer i grunnregler, lover og retningslinjer 5 Sak 5: Forslag til endringer i grunnregler, lover og retningslinjer INNLEDNING Speidertinget skal ta stilling til forslag til endring i grunnregler, lover og retningslinjer. Forslag til endringer i grunnreglene

Detaljer

Protokollen fra Speiderstyrets møte 14.-16. oktober 2014 godkjennes. Administrasjonens rapport for september og oktober 2014 tas til etterretning.

Protokollen fra Speiderstyrets møte 14.-16. oktober 2014 godkjennes. Administrasjonens rapport for september og oktober 2014 tas til etterretning. Sak nr: 1/1/15/V Dok. nr: 01/15 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 12.-13. DESEMBER 2014 Tilstede: Styremedlem Thea Hilding (deltok i sakene 106/14 og 107/14 via Skype) Referent: Generalsekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE november 2011

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE november 2011 Norges speiderforbund Sak nr 1/12 Dok nr 25/11 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 25. 27. november 2011 Tilstede: Speidersjef Solveig Schytz Styremedlem Johanne Prestegård IC WAGGGS Monica Hägglund Langen

Detaljer

Medlemmene av Analysegruppen Bendik Fjeldstad og Venusia Vinciguerra deltok i sak 58/5/15/D.

Medlemmene av Analysegruppen Bendik Fjeldstad og Venusia Vinciguerra deltok i sak 58/5/15/D. Sak nr: 63/6/15/V Dok. nr: 25/15 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 8.-9. MAI 2015 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Styremedlem Hanne Mette Lundberg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 31. oktober-2. november 2008 Rica Maritim Hotel i Haugesund Møteledere: Martine Løvold og Bjørn Harald Hamre. 1 KONSTITUERING 1.1 Godkjenning av representantene

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Protokoll Spf representantskapsmøte 6. -7. juni 2015 Tilstede: Anders Østeby (leder Spf og Landssjef KFUK-KFUM-speiderne), May-Britt Roald (nestleder Spf og Speidersjef Norges speiderforbund), Sindre Nesse

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 20/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 9 10. FEBRUAR 2007 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i St. Olavs gate 25, Oslo. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret:

Detaljer

Påtroppende generalsekretær, Trond Stenhaug, ble presentert for Speiderstyret og deltok i møtet fredag.

Påtroppende generalsekretær, Trond Stenhaug, ble presentert for Speiderstyret og deltok i møtet fredag. Sak nr.: 70/9/16/V Dok. nr.: 40/16 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19.-21. AUGUST 2016 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Styremedlem Hanne

Detaljer

Møtet var delt i tre deler: patruljens time fredag, styrekurs lørdag og styremøte søndag.

Møtet var delt i tre deler: patruljens time fredag, styrekurs lørdag og styremøte søndag. Sak nr.: 1/1/17/V Dok. nr.: 1/17 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 18.-20. NOVEMBER 2016 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald Styremedlem Andy Hyde Styremedlem Christina Eide Styremedlem

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE FEBRUAR 2013 Sak nr: 30/13 Dok. nr: 16/13 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 8.-10. FEBRUAR 2013 Tilstede: Speidersjef Knut Slettebak Visespeidersjef May-Britt Roald Styremedlem Hanne Mette Lundberg

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Protokollen fra Speiderstyrets møte 11. mars 2015 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort

Protokollen fra Speiderstyrets møte 11. mars 2015 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort Sak nr: 50/5/15/V Dok. nr: 20/15 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 22. APRIL 2015 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Styremedlem Mats Brunsvik

Detaljer

SAK 8 VALG. Speidertinget 2006 Sak 8 Valg. Følgende kandidater stiller til valg: 8.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for to år Kandidater er:

SAK 8 VALG. Speidertinget 2006 Sak 8 Valg. Følgende kandidater stiller til valg: 8.3 Valg av fem medlemmer til Speiderstyret for to år Kandidater er: Sak 8: Valg Speidertinget 2006 Sak 8 Valg SAK 8 VALG Speidertinget inviteres til valg. Speidertinget skal velge speidersjef, visespeidersjef og fem medlemmer til Speiderstyret for to år, ett medlem til

Detaljer

1. Innstilling til Speiderstyret Grunnregelpatruljens innstilling og anbefaling til nytt speiderløfte... 2

1. Innstilling til Speiderstyret Grunnregelpatruljens innstilling og anbefaling til nytt speiderløfte... 2 REVISJON AV NSF S GRUNNREGLER Arbeidsgruppe revisjon grunnregler Sluttrapport med innstilling 31. mars 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innstilling til Speiderstyret... 2 1.1 Grunnregelpatruljens innstilling

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

(Sist endret på Speidertinget 2014)

(Sist endret på Speidertinget 2014) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2014) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 4. 6. NOVEMBER 2016 AMBASSADEUR HOTEL I DRAMMEN Møteledere: Solveig Schytz og Håvard Laache Otto. 1 KONSTITUERING 1.1 Godkjenning av representantene Ordstyrerne

Detaljer

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets

Referat fra Kretsting Sør-Trøndelag krets Referat fra Kretsting 09.11.2013 Sør-Trøndelag krets Frikirken Trondheim 1. Åpning Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen (Stjørdal). 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 29/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE MARS 2007

Norges speiderforbund Dok. nr. 29/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE MARS 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 29/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 16 18. MARS 2007 Møtet ble holdt på Norges KFUK KFUM speidere sitt leirsted Nordtangen samme helg som representantskapsmøtet i Speidernes

Detaljer

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03

Protokoll fra Speiderstyrets møte 12. juni 2003 Dok. nr. 78/03 Referat fra Arbeidsutvalgets møte 24. juni 2003 Dok. nr. 79/03 Norges speiderforbund Dok. nr. 90/03 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo Sak nr. 71/03 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 19. AUGUST 2003 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Protokollen fra Speiderstyrets møte 22. september 2015 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort 29. september 2015.

Protokollen fra Speiderstyrets møte 22. september 2015 ble gjennomgått. Protokollen ble godkjent og offentliggjort 29. september 2015. Sak nr.: 106/13/15/V Dok. nr.: 54/15 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 28. OKTOBER 2015 Til stede: Speidersjef May-Britt Roald Visespeidersjef Karl-Erik Onstad Styremedlem Hanne Mette

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

SPEIDERTINGET 2016 SAK 5: ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER

SPEIDERTINGET 2016 SAK 5: ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER SPEIDERTINGET 2016 SAK 5: ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER 5.1 FORSLAG TIL ENDRING AV GRUNNREGLENE 5.1.1. GRUNNREGLENE EKSKLUSIV SPEIDERLØFTET Endring av 1-1 til 1-7 foreslått av Speiderstyret.

Detaljer

Roverforum ble avhold 1-3 oktober 2010 i Bergen. Møtelokalet var Storetveit skole.

Roverforum ble avhold 1-3 oktober 2010 i Bergen. Møtelokalet var Storetveit skole. Roverforum 2010 Protokoll Roverforum ble avhold 1-3 oktober 2010 i Bergen. Møtelokalet var Storetveit skole. Saksliste Sak 1 Konstituering 1.1 Valg av ordstyrer 1.2 Valg av valgkomite 1.3 Valg av tellekorps

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Kretstingets årsmøte 10. mars 2015 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Side 1 Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS

Detaljer

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret.

... 1. Åpning. 1.3. Kretsleder Odd Rune Malterud ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting 2005. Han presenterte også kretsstyret. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 27. ordinære årsmøte i kretsting 15. mars 2005 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tjensvoll Bydelshus med 2. Stavanger speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 30. ordinære årsmøte i kretsting 11. mars 2008 Protokoll Kretstinget ble holdt på Røde Kors-huset på Bryne med Bryne speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer

Denne innkallingen distribueres til Gruppeledere, som igjen distribuerer denne til sine respektive ledere og tingmedlemmer 29. september 2010 TIL KRETSTINGETS HALVÅRSMØTE Du innkalles herved til kretstingets halvårsmøte 13.oktober 2010. Vi starter kl.1900, og tar sikte på å være ferdig kl. 2100. Halvårsmøtet vil være på Speiderhuset

Detaljer

Carsten H. Pihl (ikke sak 95/06 og 96/06), Kristin Grimstad, Anna Røed, Lars Atle Andersen og Knut Slettebak PROTOKOLLER OG REFERATER FRA SST OG AU

Carsten H. Pihl (ikke sak 95/06 og 96/06), Kristin Grimstad, Anna Røed, Lars Atle Andersen og Knut Slettebak PROTOKOLLER OG REFERATER FRA SST OG AU Norges speiderforbund Dok. nr. 135/06 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 22 23. SEPTEMBER 2006 Møtet ble holdt på Voksenåsen Kultur- og Konferansehotell, Oslo Følgende deltok

Detaljer

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Protokoll fra kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang Sak 1/14 Konstituering a) valg av møteleder Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 37. ordinære årsmøte i kretsting 3.mars 2015 Protokoll Kretstinget ble holdt på The Stage, Internasjonalt hus med Hinna speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret fredag og på Nordtangen lørdag og søndag.

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret fredag og på Nordtangen lørdag og søndag. Sak nr: 35/14 Dok. nr: 14/14 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 7.-9. FEBRUAR 2014 Tilstede: Speidersjef Knut Slettebak Visespeidersjef May-Britt Roald Styremedlem Hanne Mette Lundberg

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut.

FOLLO KRETS. Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Referat fra Follo Krets' kretsting onsdag 9.mars 2011 Sted: Seiersten ungdomsskole i Drøbak Gruppeleder i Drøbak ønsket velkommen, før flagget ble rullet ut. SAK 1/2011

Detaljer

Eli Gullichsen, Carsten H.P. Johansen, Thom Lauritsen, Jonny Berg og Berit Eggset Nymoen. Ingrid Nordbø og Iacob Iuell Nordby

Eli Gullichsen, Carsten H.P. Johansen, Thom Lauritsen, Jonny Berg og Berit Eggset Nymoen. Ingrid Nordbø og Iacob Iuell Nordby Norges speiderforbund Dok.nr. 131/02 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 30.09 2002 Møtet ble holdt som telefonmøte, og følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret:

Detaljer

Vedlegg 4 til Protokoll fra ekstraordinært speiderting september Grunnregler og lover (à jour etter Speidertinget 2003)

Vedlegg 4 til Protokoll fra ekstraordinært speiderting september Grunnregler og lover (à jour etter Speidertinget 2003) Norges speiderforbund Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo 1 Grunnregler Grunnregler og lover (à jour etter Speidertinget 2003) 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF) hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10

Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 1 Referat fra årsmøtet i Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund 24.03.10 Antall fremmøtte med stemmerett: 51, 2 uten stemmerett Av disse er 15 speiderdelegater. Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2012)

Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2012) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2012) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF) hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Delrapport fra arbeidsgruppe organisasjonsstruktur. Et diskusjonsgrunnlag

Delrapport fra arbeidsgruppe organisasjonsstruktur. Et diskusjonsgrunnlag Delrapport fra arbeidsgruppe organisasjonsstruktur Et diskusjonsgrunnlag Oktober 2015 1. Introduksjon Verdens første speiderleir ble åpnet den 1. august 1907 på Brownsea island. Gnisten som ble tent der

Detaljer

Grunnregler og lover for Norges speiderforbund (NSF)

Grunnregler og lover for Norges speiderforbund (NSF) Grunnregler og lover for Norges speiderforbund (NSF) (Sist endret på Speidertinget 2016) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund

Detaljer

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret fredag og på Leikvinjar lørdag og søndag.

Møtet ble gjennomført på forbundskontoret fredag og på Leikvinjar lørdag og søndag. Sak nr: 01/14 Dok. nr: 01/14 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 15.-17. NOVEMBER 2013 Tilstede: Speidersjef Knut Slettebak Visespeidersjef May-Britt Roald Styremedlem Hanne Mette Lundberg

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERFORUM Sandefjord oktober 2006

PROTOKOLL FRA SPEIDERFORUM Sandefjord oktober 2006 PROTOKOLL FRA SPEIDERFORUM Sandefjord 13. 15. oktober 2006 SAK 1/06 KONSTITUERING 1.1 Valg av to ordstyrere Prosjektgruppen foreslo Ingeborg Sauge Torpe og Johanne Prestegård. Ingeborg Sauge Torpe og Johanne

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund

Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund Arbeidsgruppe Revisjon grunnregler, desember 2015 Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund Vi ønsker å takke alle som så langt har kommet med tilbakemeldinger.

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

Protokoll fra Roverforum 2004

Protokoll fra Roverforum 2004 Protokoll fra Roverforum 2004 Dok. nr. 113/04 Sak nr. 90/04 Roverforums arbeidsform Sakene ble fordelt på de syv arbeidsgruppene av ordstyrer og prosjektleder. Hver gruppe la frem saken sin for forumet.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Org nr: 971 516 437 Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets 26.01.2014 i Hemne Samfunnshus, Kyrksæterøra. 1. Åpning Åpning kl 12.06 med flaggutrulling av

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Informasjons- og foreldremøte

Informasjons- og foreldremøte Godeset Speidergruppe Vesterlen krets av Norges Speiderforbund (NSF) Informasjons- og foreldremøte 16.09.2014 Arne Sørbø, Gruppeleder Side - 1 Agenda Side - 2 Hva er speiding Speideridealene Ord og uttrykk

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 29.-31. oktober 2010 Rosfjord strandhotell i Lyngdal Møteledere: Bjørn Harald Hamre og Ingrid Nordbø. 1 KONSTITUERING 1.1 Godkjenning av representantene Ordstyrerne

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 22. ordinære årsmøte i kretsting 19. mars 2000 Protokoll Kretstinget ble holdt på Tananger ungdomsskole med 1. Tananger sjø som vertskapsgruppe. Møtets varighet

Detaljer

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad

Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Protokoll fra Korpstinget 16.-17.april 2005 i Fredrikstad Åpning Åpning av Korpstinget ved Vidar Hermansen, gruppeleder i Fredrikstad MS, og visekorpsleder Sverre Sivertsen. Velkomsthilsener Varaordfører

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET

ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET Protokoll fra ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET Trondheim 5. 7. november 2004 Møteledere var Ellinor Kittilsen og Svein Roald Hansen. 1. KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av representantene. 101 stemmeberettigede

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Nytt kulepunkt 2 under 9 er uthevet i blått. Dette er til førstegangsbehandling i 2011.

Nytt kulepunkt 2 under 9 er uthevet i blått. Dette er til førstegangsbehandling i 2011. Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter vedtatt 14.03.04 og oppdatert av Representantskapet 17.03.07 Nytt kulepunkt 2 under 14 er uthevet i rødt. Dette er til andregangsbehandling i 2011. Vedtektsendringer

Detaljer

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30

Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Åfoss idrettshus. 16. oktober 2012 kl. 18:30 Referat fra kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Åfoss idrettshus 16. oktober 2012 kl. 18:30 Gruppeleder i 1. Skotfoss ønsker oss velkommen til Åfoss idrettshus. Hanne Birte forteller litt

Detaljer

Speidertinget inviteres til valg.

Speidertinget inviteres til valg. SAK 9. VALG Speidertinget inviteres til valg. Speidertinget skal velge speidersjef, visespeidersjef og fem medlemmer til Speiderstyret for to år, ett medlem til lovutvalget for seks år, fire representanter

Detaljer

Forslag til NSFs lover Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003

Forslag til NSFs lover Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003 Norges speiderforbund Øvre Vollgate 9 0152 OSLO Dato: 23. juli 2003 Til: Kretser og korps Speidertingets delegater Forslag til NSFs lover Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003 Vedlagt

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Speiderforum 2014 SAKSPAPIRER

Speiderforum 2014 SAKSPAPIRER SAKSPAPIRER Speiderforum 2014 Velkommen til årets Speider- og Roverforum! I år blir det mye spennende og nytt. Det er første gang vi har prøveordninga med stemmerett for observatører på saker som ikke

Detaljer

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik.

Program Det skal legges vekt på patruljeliv, og tema for en stor del av leiren er Patruljen på haik. REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ SPEIDING 30. OKTOBER 2011 Til stede: Arne Nørstebø (leder), Elin Vannes, Ingeborg Engh, Kathrine Myhre Nordby, Morten Qvenild Andersen, Raymond Homme, Solveig Ugelstad Rivelsrud

Detaljer

Lars Atle Andersen, Solveig Schytz, Anna Røed, Knut Slettebak, Håvard Djupvik, Christen Larsen og Lars Flateby

Lars Atle Andersen, Solveig Schytz, Anna Røed, Knut Slettebak, Håvard Djupvik, Christen Larsen og Lars Flateby Norges speiderforbund Dok. nr. 64/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 1. - 3. JUNI 2007 Møtet ble holdt på NSFs leirsted Tredalen på Hvaler. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Lars Atle Andersen, Solveig

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik

Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik NOTAT Til stede: Sven Bjørn Lilleslåtten (leder/ordstyrer), Ingeborg Engh (ordstyrer), Terje Myhr, Aylin Kaya Gustavsen, Susanne Grønner, Dag Erling, Austvik Dato: 29. november 1. desember 2013 Tid: i

Detaljer

SAKSPAPIRER Speiderforum 2016

SAKSPAPIRER Speiderforum 2016 SAKSPAPIRER Speiderforum 2016 Velkommen til årets Speider- og Roverforum! Ta med alle gode ideer, diskuter i vei og ha det gøy. Representant nr.: Navn: Krets/korps: Side 1 av 17 1 KONSTITUERING AV SPEIDERFORUM

Detaljer

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30

Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Referat fra kretsting for Nordre Nordland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30 Følgende grupper var representert: Ballstad, Ballangen, Bøstad, Bodø, Bodin, Sørvågen, Ørnes, Øksnes,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon

Speidernes fellesorganisasjon Speidernes fellesorganisasjon PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPEIDERNES FELLESORGANISASJON 2006 Møtet ble holdt 18. mars på Ingelsrud speidersenter. Følgende deltok på møtet: Fra Norges KFUK-KFUM-speidere:

Detaljer

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE SEPTEMBER 2004

PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE SEPTEMBER 2004 Norges speiderforbund Dok. nr. 108 /04 Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24 25. SEPTEMBER 2004 Møtet ble holdt på Forbundskontoret i Øvre Vollgate 9, Oslo. Følgende deltok på

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

Innkalling til krinsen sitt årsmøte torsdag 8.mars 2012

Innkalling til krinsen sitt årsmøte torsdag 8.mars 2012 Til gruppeleiarar i Hordaland krins Bergen 23. februar 2012 Innkalling til krinsen sitt årsmøte torsdag 8.mars 2012 Det kallast inn til krinsen sitt årsmøte torsdag 8.mars kl 17.30 til kl 22.00 på Storetveit

Detaljer

SPEIDERTINGET 2012 2.-4. november 2012 Hotel Union Geiranger Sunnmøre krets

SPEIDERTINGET 2012 2.-4. november 2012 Hotel Union Geiranger Sunnmøre krets SPEIDERTINGET 2012 2.-4. november 2012 Hotel Union Geiranger Sunnmøre krets Sakspapirer Speidertinget 2012: Utgitt av Norges speiderforbund Tekst: Speiderstyret og forbundskontoret Design: Løwehjerte design

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 36. ordinære årsmøte i kretsting 4.mars 2014 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap. Årsmøtets varighet

Detaljer

REFERAT Frikirkens Speiderkorps 21.korpsting. Dvergsnestangen 7.februar 2015.

REFERAT Frikirkens Speiderkorps 21.korpsting. Dvergsnestangen 7.februar 2015. REFERAT Frikirkens Speiderkorps 21.korpsting. Dvergsnestangen 7.februar 2015. Sak 1: Åpning. Korpsleders tale. Veldig bra rungende applaus Sak 2: Konstituering 2.1 Valg av møteledere Daniel Eriksen og

Detaljer

PROTOKOLL FRA ROVERFORUM 2006

PROTOKOLL FRA ROVERFORUM 2006 PROTOKOLL FRA ROVERFORUM 2006 Roverforums arbeidsform De forskjellige sakene ble lagt frem av representanter for Speiderstyret, Komite speiding eller av ordstyrer. Sakene ble så delvis diskutert fritt

Detaljer

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING 8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING Generelt og historie. Diskusjonen om et større fellesskap mellom speiderforbundene i Norge har, i forskjellige former pågått fra midten av 1970 årene. Dette førte den gang

Detaljer

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe Protokoll ØØK av NSF Kretsting 09. februar 2014 Sted: Tomter Skole Tid: 12.00 17.00 Sak 1. Konstituering Kretsleder åpnet møtet med å få valgt følgende funksjoner. Møteleder Geir Karlsen Borg Speiderguppe

Detaljer

Kretsting i Sør-Trøndelag krets

Kretsting i Sør-Trøndelag krets Kretsting i Sør-Trøndelag krets 18.10.2015 kl. 13.00 15.00 Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe. Husk at minst 1/3

Detaljer

Utdrag av forslag til NSFs lover Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003

Utdrag av forslag til NSFs lover Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003 Norges speiderforbund Øvre Vollgate 9 0152 OSLO Dato: 20. august 2003 Til: Speider- og Roverforums delegater Utdrag av forslag til NSFs lover Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003 Vedlagt

Detaljer

Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning

Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning Speiderundersøkelsen Norges speiderforbund Noen utvalgte funn 1 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført i tiden 1. desember 2005 til 15. januar 2006 Vedlegg 3 2 Tolking av resultatene En spørreundersøkelse

Detaljer

PROTOKOLL KORPSTING 2009

PROTOKOLL KORPSTING 2009 PROTOKOLL KORPSTING 2009 Fredrikstad 27.-29.3.09 Åpning/hilsener Korpsleder ønsket velkommen til korpsting og MS-treff. Hilsen fra varaordfører i Fredrikstad, Ingrid Willoch Hilsen fra tilsynsmann i Metodistkirken,

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets i Lånke menighetshus, Stjørdal

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets i Lånke menighetshus, Stjørdal Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Org nr: 971 516 437 Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets 13.04.2016 i Lånke menighetshus, Stjørdal 1. Åpning v/stjørdal speidergruppe Åpning med flaggutrulling

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013

REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 REFERAT FRA KRETSTING I KRISTIANSAND FREDAG 8. MARS 2013 Møtet ble holdt i Lund kirke og kvelden startet med åpning av Ragnhild K. Eggen, gruppeleder i Kristiansand V. Så ble vi servert tacogryte med tilbehør

Detaljer

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014

Årsberetning 2014. Årsberetning Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund 2014 1. Organisasjon 1.1Kretsstyret Kretsstyrets sammensetning før årsmøtet Kretsleder; Trond Willersrud Visekretsleder; Kenneth Strømmen Styremedlemmer; Helge Jensen Thina Amalie Rossø Henrik Bowitz Varamedlemmer;

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007

Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007 Norges speiderforbund Dok. nr. 70/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 24. 26. AUGUST 2007 Møtet ble holdt på Havbraatt med start i Tønsberg, overnatting ved Son og avslutning ved Lysaker. Skipper var

Detaljer

19. ORDINÆRE MØTE I SPEIDERTINGET

19. ORDINÆRE MØTE I SPEIDERTINGET Protokoll fra det 19. ORDINÆRE MØTE I SPEIDERTINGET Sola strandhotell, Sola 1. 3. november 2002 Møteledere var Svein Roald Hansen og Tor Corneliussen. 1. KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av representantene

Detaljer

Landsleirsjefen, Ingrid Nordbø, deltok i den innledende diskusjonen om landsleir 2013 i sak 63/14.

Landsleirsjefen, Ingrid Nordbø, deltok i den innledende diskusjonen om landsleir 2013 i sak 63/14. Sak nr: 65/14 Dok. nr: 41/14 Norges speiderforbund PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 9.-11. MAI 2014 Tilstede: Speidersjef Knut Slettebak Visespeidersjef May-Britt Roald Styremedlem Hanne Mette Lundberg

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04)

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

Vesterlen krets av Norges speiderforbund

Vesterlen krets av Norges speiderforbund Vesterlen krets av Norges speiderforbund 28. ordinære årsmøte i kretsting 14. mars 2006 Protokoll Kretstinget ble holdt på samfunnshuset på Kvernaland med Kverneland speidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Speidertinget 2010 Sak 8 Valg

Speidertinget 2010 Sak 8 Valg 8 Sak 8: Valg Speidertinget 2010 Sak 8 Valg SAK 8 VALG 80 Speidertinget inviteres til valg Speidertinget skal velge speidersjef, visespeidersjef og fem medlemmer til Speiderstyret for to år, ett medlem

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer