FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM"

Transkript

1 NR 26 Juli 2003 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

2 Foreningen for Rubinstein Taybi syndrom INNKALLING TIL ÅRSMØTE LØRDAG 2. AUGUST ROSLEV VANDREHJEM SAKSLISTE I. Åpning av møtet, godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder og referent. 3. Årsmelding Regnskap Gjennomgang av vedtekterlkontigent. 6. Valg. 7. Eventuelt innkomne saker Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være innsendt til styret senest 14 dager før årsmøte. STYRET

3 Lokal veiledning Lokal veiledning og kompetanseutvikling Kompetanseutvikling og samarbeid med lokalt hjelpeapparat står sentralt I Frambus arbeid. Veiledningsarbeidet er nødvendig for å sikre at brukere med en sjelden tilstand og deres familie skal få de tjenester og den tverrfaglige hjelp de har behov for. Gjennom utreisevirksomhet til lokalmiijøene bidrar Frambu til kunnskaps- og kompetanseformidling kommunalt, fylkeskommunalt og regionalt. Ved at fagpersoner pa Frambu møter brukere i ulike aldre ~ situasjoner bjde p5 Frambu og i hjemmemiljøet til den enkelte, blir og~ brukernes erfaringskunnskap en viktig del av Frambus kunnska psforrnidling. Frambus ansatte reiser p~ forespørsel fra lokalt og fylkeskommunalt hjelpeapparat for 5 delta i de ulike problemstillinger som reises knyttet til det -S leve med- en sjelden diagnose. Fagpersoner ~ Frambu reiser agq ~ infonnasjonsmøter og holder innlegg ps ulike kurs og seminarer. Veiledningen fra Frambu er gratis. Det forutsettes Imidlertid at hjemkommunen og det lokale hjelpeapparatet stjr som ansvarlig arrangør av møtet/seminaret 09 tar ansvar for at alle relevante fagpersoner blir Invitert. Ønsker du lokal veiledning av fagpersoner fra Frambu? Send en e-post til eller ring og spør etter vsr utreisekoordinator ps telefon

4 I Ul I il r Farnlli.;or SO'Yl ha- barn med fremb<lslu'idende neyfl)iogiske ti,~arlder har olle Pl stc.rt hoeloobt>h<"\ og kan trenge mange' ulil(e hjelpetittsil (~ el(cnorris1{6 stjtteordnlnger. Det kan både være vanskei g og tidkrevende ~ nno~ ut hvilke rettigheter man har. Det heller Ikke alltid så enkelt Aorientere seg orr aktuelle hjelpetiltak og støtteordninge' ProUnik har derfor arbeidel en de! med Afinne fram og ~ystembtlsere- rettigheter l hjelpeapparatet fo~ familier som har DsrrJurp6 med fremadskridende nevrologis-i(,e sykaomme-~. Det blir laget informas:oll om ojan:. ann3 trygdelovgivning, ulike ordninger innen det kommunale hjelpeapparatet og retttgheter I 5<01e Di: barnehage VI ønsker at InfonnasJonen skal kunne brukes av både foreldre 00 fagpersoner Vi har no klar informa!>jon DIT' grutlnstønacl og h1elpesænaa. De neste temaene brr omsorgs,enn, opplænngspenger, Grunnstønad omsocgspenger, pleiepenger 09 bl1st0nadsordn ngen. DISS : Hjelpestønad tema~f1e blir lagt ut på ProUrllC:s nettsld~r etter hvert som de b ferd:g skrevet.. Derso'TI du M' erfsnnger, pr1ilrtlske eksemple eller konkrete tips I forhold "I de enkelte temaene som kan være til nyl!e for andre, så vil vi gje-me here fra deg Vi tar gjeme imot kommentl:r og innsp!lt Ansvarlig for rettighets~nfolm8sjonener sosionom Ashild FiI,e.

5 Oslo Kongressenter. Norway The 15th meeting of the EACD addresses al pro(essions wooong :n the area of habilitation of chlldren. Seminall;, lec\ures, free papers, posters and videos cover a gram varlety of topies predomlnantly concemlng childrell, partjy nise adolescents and aduits. Dlstlngulsecl ledures from Europe and North Arnerict ensure the same high stancerd as orevious EACD meeti'lqs. On oeha'f of t/'le 01janiZir-g ComnlothlEl and \f:e Prograf" me COfTlmirtee Eg' Rul<d M.D. fafdical Dffector, FramDU A medical, psycho'ogical ano eol.l'ca"j()fial update o Fraglte X sy'1crome Read more I Newsarchrve October 2003, Oslo Norway Welcome to EACO th annua meeting: From ReSf'orcn to Chnica' Practk,EJ Reed more I Newsarchlve

6 ~t IS the EAC07 The EACD i~ an academlc association of profpsslor elis working wifh childrt-n with disability throllghout Europe. At present we have over 500 members who are paedia'ilicians, neuropaediatridans. physidthera~s, occupc.tional '1erapists, speect> ttlerapists, psyctljlog,sts, nurses, social workars aoo sc.ecia~needsteacners. Over 35 countries are represented. What IS the EACO dolog? Our alm is to ensure the development of hlqh qualfty research and teaching in the field of chilonooo dlsability; improve the care these children receive; to rai&a pt"ofessional standards throughout Europe. We run an annual scientific meeting in c Eltnpean country. &t toe IOW,*, posslble COSI to particlpants, Bfld a vaiiety of other meefings and WOI1Ghocs Application for EACD membership Read more The Academy is recognized u. 8 non..governmemal organtzatlon oy the European Olsablhty Forum ofthe E

7 FORENINGE FOR Rt 8JNSTEI TA\'81 S\ NDROM Stiftet på FRAMBU 15/06/1990 Leder Ole Ame Kristiansen Haresvingen Ve.tfo.sen ole.anle(4)rt5-ro ren ingen.org Tlf Nestleder Knul Rogstad KiJdeveien nr kdlls rogstad QJ'15-foreTUngen org Varamann JOD søbakken Blomsterveien Rælingen nr JOn.lOb.kMn.di-nd Kasserer Marit Smith Jacobsen Konglevn Kleppe Tlr msj(q)ma5kinering svei!eservicf'~no Styremedlem Oddvar Wenland Maiblomveien Slavanger Tlf Sekretær Anne-Karin kristensen Gamle kongevei Ski Tlf RTS-FORE ( GE 1 Kongleveien Kleppe Kontonr: Org nr:

8

informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden med å

informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden med å Under den internasjonale debrakonferansen i Roma i høst ble det informert om noen dokumenter som kan være nyttige å kjenne til for alle involverte parter innen EB. Debra International arbeider for tiden

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Informasjon om workshopgruppene på brukersamlingen 2015

Informasjon om workshopgruppene på brukersamlingen 2015 Informasjon om workshopgruppene på brukersamlingen 2015 Som det står i innkallingen til brukersamlingen, skal dere velge hvilke gruppe med gitt tema dere ønsker å delta i, i workshopen. Meld deg på en

Detaljer

IFYE"NYTT$NR$2!"2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IFYENYTT$NR$2!2013!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! IFYENYTT$NR$22013 13#av#16#innog#utreisende(på(kurs(på(Preståsen. En#god#sjanse#for#en#betraktelig#økning#i#medlemstallet#fremover LEDEREN&HAR&ORDET&&& Tusen takk for å ha blitt valgt som leder av NIFYEA

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Åtte temaer for godt samspill Q-0923

Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Foreldreveiledning Symbolet for foreldreveiledningen er stilisert etter en gammel helleristning fra boken «Helleristningene i Alta» av Knut Helskog. Program for foreldreveiledning

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Stian vil kjøre t ra il og Knut v il væ re med på bowling

Stian vil kjøre t ra il og Knut v il væ re med på bowling TID S S K RIFT FOR PSYKISK HE LS EA RBE ID Vo l. 2 N r. 1 2 0 0 5 5 4 Unive r s i t e t s fo r l a g e t 2 0 0 5 h Stian vil kjøre t ra il og Knut v il væ re med på bowling En metode for inkludering av

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser,

vergemål er et viktig velferdsgode. av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, trenger Du verge? vergemål er et viktig velferdsgode. Når en person av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta egne interesser, kan det oppnevnes en verge som skal hjelpe personen. vergen fungerer

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Katja Johannessen Camilla Lied Evelyn Dyb Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:6 NIBR-rapport

Detaljer

Skoleledere om nye læreres behov for veiledning

Skoleledere om nye læreres behov for veiledning Skoleledere om nye læreres behov for veiledning av eva sunde og marit ulvik Skolelederes beslutninger har betydning for nye læreres inngang i yrkeslivet. En undersøkelse blant skoleledere viser at innholdet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer