Sunnaas sykehus HF ønsker velkommen til Fag- og forskningsdager for sykepleiere i Helse Sør- Øst Lillestrøm 8 og 9 mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunnaas sykehus HF ønsker velkommen til Fag- og forskningsdager for sykepleiere i Helse Sør- Øst Lillestrøm 8 og 9 mars 2012"

Transkript

1 Sunnaas sykehus HF ønsker velkommen til Fag- og forskningsdager for sykepleiere i Helse Sør- Øst Lillestrøm 8 og 9 mars 2012 Tema: Forskning, fagutvikling og samhandling i klinisk praksis Kurset søkes NSF som meritterende til Klinisk Spesialist i sykepleie / spesialsykepleie

2 Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm, Hotellet ligger ved Norges varemesse. 12 min. fra Oslo S og Oslo Lufthavn med tog, 20 min med bil fra Oslo sentrum. Jernbanestasjonen i Lillestrøm ligger ca 4 min. gange fra hotellet. Kjørebeskrivelse finner du på Pris: 2 dager - kr. 1430,1 dag - kr. 765,- Overnatting: Vi har booket Thon hotell Arena på Lillestrøm for hele samlingen. Torsdag kveld vil det bli festmiddag med god mat og underholdning. For booking av hotell kontakt hotellet på Telf Referansenummer : Pr. person i enkelt rom: kr. 1240,- inkl. frokost Pr. person i dobbelt rom: kr. 770,- inkl. frokost (totalt kr. 1540,- for 2 personer i dobbelt rom) Husk å melde deg på konferansemiddagen! Kr. 490, - Reise: Det går tog eller buss til Lillestrøm både fra Oslo S og Gardermoen. Rutetider: og Parkering ved hotellet kr. 150 pr.døgn Påmeldingsfrist: 4. januar Avmelding etter 3. januar faktureres. Programkomité 2012: Er du foredragsholder eller medlem i programkomiteen? Merk av på påmeldingsskjemaet. Påmelding: Bindende påmelding på Du må ha med følgende informasjon i din påmelding: Navn Stilling Helseforetak/sykehus/kommune Arbeidssted Avdeling/post Fakturaadresse Telefon Spesielle behov/allergier Overnatting (1 eller 2 netter) Foreleser eller medlem i programkomité Spørsmål vedr. påmelding etc. rettes til Birgitte Dahl, Leder enhet for fagutvikling, kvalitet og pasientsikkerhet. Invitasjonen sendes også til sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Vibeke Kristiansen Elisabeth Sagafos Linn Skråmestø Magnus Hustavnes Kirsti Magni Johannessen Sissel Haavaag Elisabeth Alstad Siv Stafseth Anca Marie Yttri Bente Hamnes Birgitte Dahl Einar Halveg Hanne Sofie Myren Hege Sognar Haugen Sigfrid Stendahl Marit Hägg Anne-Berit Schelbred Runar Danielsen Linda Haukeland Rita Botnan Monica Jaeger Monica Strand Berit Nordland AHUS HF Betanien Hospital Diakonhjemmet sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital OUS HF OUS HF OUS HF Psykiatrien i Vestfold HF Revmatismesykehuset Sunnaas Sykehus Sykehuset Telemark HF Sykehuset Vestfold Sykehuset Vestfold Sykehuset Østfold HF Vestre Viken HF Vestre Viken HF Vestre Viken HF Sørlandet sykehus

3 Torsdag 8 mars Registrering Kulturelt innslag Velkommen Ansvar og yrkesroller Pause Fenomenet skam hos pasienter og pårørende sett i et profesjonsetisk perspektiv På sidelinjen En kvalitativ studie av pårørendes erfaringer med samarbeid. Søsken som pårørende Grace I. Romsland, fagsjef i sykepleie SunHF Nina Olsvold, 1 amanuensis ved Lovisenberg Diakonale Høyskole Nina Værnes, ledende spesialsykepleier ved intensivenheten Aker Universitetssykehus. Inger Høst Krohn, psykiatrisk sykepleier, Psykiatrien i Vestfold HF og Høgskolen i Vestfold Beate Harvik og Maja Røste Johansson, fagutviklingssykepleiere ved barneavdelingen Drammen sykehus Pause Sal A Parallellsesjoner Att vara en stabilisator- den intensivpsykiatriske sjukskøterskans specifika kompetens i omvårdnad v/martin Salzmann-Erikson, spes.sykepleier i Psykiatrisk vård; PhD- kand Sinnemestring i klinisk praksis v/ Jenny Meling Hansen, spesialsykepleier, gruppepsykoterapi, kognitiv terapi med hovedvekt på sinnemestring Følelser på avveie v/ Ane Selma Ovedal og Mirjam Wold, spesialsykepleiere, avd. for akuttpsykiatri, OUS Sal B Multietnisk tiltak på postoperativ avdeling v/anne Borgny Bøe, intensivsykepleier, sykehuset Østfold They need to be satisfied. Midwifes positions regarding use of epidural in childbirth. v/solfrid Forbord, jordmorkoordinator, MSc, OUS - RH Perinatale utfall ho innvandrere som føder ved en sentral, lavrisiko

4 fødeavdeling i Norge. En sammenlikningsstudie av ulike innvandrergrupper og norske kvinner ved Bærum Sykehus v/ Kjersti Sletten, jordmor, MHSc Lunch Pasienttilfredshetsundersøkelse ved Dagkirurgisk senter (DKS), Ahus v/ Anne Sofie Midthaug, intensivsykepleier, Ahus Beate Kongsrud, seksjonsleder merkantil Klinisk utredningspost v/ Kristian Devold, Ass. enhetsleder, Anne Vigdis Eiksund, fagsykepleier Stine Hoem, Enhetsleder, Diakonhjemmet sykehus En kvalitativ studie av muligheter for medvirkning under tvangsbehandling v/wenke Iren Gamme, spesialsykepleier innen Psykisk helse. Foreldres evaluering av Foreldretreff for foreldre til barn på sykehus v/ Steinunn Egeland, undervisningssykepleier Lavflowanestesi v/ Therese Jenssen Finjarn og Kari Anne Thygesen, anestesisykepleiere, Vestre Viken Støyreduksjon i et hektisk intensivmiljø v/mirja Varma, intensivsykepleier og Kristin Alm-Kruse, Klinisk spesialist Urodynamisk kartlegging og oppfølging ved Sunnaas sykehus HF v/gro Stensrød, klinisk spesialist og uroterapeut, Sunnaas sykehus HF Pasientundervisning i klinisk praksis, en økt faglig kompetanse hos sykepleierne v/christina Lenggren og Jørghild K. Jensen, sykepleiere, Diakonhjemmet sykehus Pause Plenum De er ikke i den verden vi er, i det hele tatt!. En studie om sykepleieres erfaringer med pasienter i posttraumatisk amnetisk fase Anne Stine Røberg, sykepleier/mscn, teamleder KReSS, Sunnaas sykehus HF

5 Stor variasjon i bruken av triage i norske akuttmottak Hysterectomi prosjekt Bærum sykehus Konferansemiddag Stine Engebretsen, fagutviklingssykepleier OUS Lene Grøstad Brekko, sykepleier gynekologisk avd. Bærum sykehus Fredag 9. mars God morgen Kvalitetsindikatorer og sykepleie sett opp mot pasientforløp og behandlingslinjer Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter i Osloområdet, et samhandlingsprosjekt Veien til god kunnskapshåndtering Fagutvikling veileder i metoder og muligheter Lars Mathisen, spesialsykepleier PhD,spesialrådgiver, prosjektleder "Pasientforløp, Verdiskapning, Kvalitetsindikatorer" NSF,Samfunnspolitisk avdeling Ellen Andersen, prosjektleder, OUS Ellinor Bakke Yddal, prosjektkoordinator, utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester, Vestfold og Metter Fagernes,prosjektleder, utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjeneste, Vestfold Maria Løvsletten, psykiatrisk sykepleier/fagrådgiver, avd. for psykosebehandling og rehabilitering, Sykehuset innlandet Pause Sal A Parallellsesjoner Observasjoner og sykepleiekunnskaper mellom refleksjon, interaksjon og DRG v/marit Kristine Hoff, fag- og forskningssykepleier, Ahus. Utvikle en E-læringspakke i KOLS v/lena Marie Haukom, Prosjekt og e-læringskoordinator for utdanning og utvikling, SSK Oppfølgingstilbud til KOLS pasienter etter utskrivelse fra sykehus v/ Mari Leine, sykepleier Medisinsk poliklinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Sal B Behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge, 1-18 år, med ervervet hjerneskade. Et prosjekt i regi av Helse Sør Øst v/ Merete Karsrud, klinisk spesialist, barnesykepleier ved klinikk forhjerneskader,sunnaas sykehus HF og Hilde Amundsen, Fagansvarlig sykepleier, barneintensiv OUS- Ullevål Samhandlingsprosjekt mellom alderspsykiatrisk avdeling, SI og kommunale sykehjem.- SAM-AKS. v/wenche Nordengen og Irene Røen, Alderspsykiatrisk forskningssenter SI Birger Lillesveen, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Geir Selbæk, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Ahus SAK Samskapende kompetanseutvikling mellom DPS og bofellesskapi kommunen et toårig veiledningsprosjekt med kognitiv miljøterapi som forståelses ramme v/ Mona Sommer, spesialkonsulent fag og prosjekt, Vestre viken Grethe Eilertsen, førsteamanuensis, Høgskolen i Buskerud. Lunsj Kunnskapsbasert sykepleie ved Crohns sykdom. Samarbeidsprosjekt og styrking av studentenes og personalets kunnskaper og ferdigheter v/ Randi Slåsletten, Høgskolelektor, HiG, Anne Vigdis Granbu, fagsykepleier, SI, Gunn Haugstulen, fagsykepleier, SI, Lina Bergstuen, sykepleier, SI, Vibeke Lunde, sykepleier, SI Finnes det gode verktøy for å kartlegge smerte hos demente uten språk? v/reidun Hoftvedt, sykepleier 1, Sandefjord kommune Ambulerende sykepleieteam 4 sykepleiere, Ambulerende sykepleieteam, Ahus. Implementering av KBP, sykepleiere i klinisk praksis i OUS- Radiumhospitalet v/marie Bruheim, spesialrådgiver (spl) Kunnskapsbasert praksis stab OUS kreft- kirurgi og translplantasjonsklinikken

6 Pleiepersonells erfaring av pasientfall i sykehus v/nina Torsteinsen Johnsen, fagutviklingssykepleier, Vestre Viken Utvikling og bruk av et digitalt kompetansekartleggingsverktøy for sykepleietjenesten. et verktøy som kan benyttes av flere yrkesgrupper v/may Granly, Avdelingssjef og ressursgruppeleder. Ahus Pause Fra dataregistrering til kvalitetsforbedring bruk av kvalitetsforbedring bruk av kvalitetsregistre for å forbedre sykepleien. Eksempler fra to sengeposter på Diakonhjemmet Regional satsning på legemiddelhåndtering, felles kompetanseutvikling bedre pasientsikkerhet Takk for nå, evaluering. v/ Marianne Dahl, Cand.san fagsykepleier, medisinsk avdeling Diakonhjemmet, Mette Irene Martinsen, Fag-og forskningssykepleier, kirurgisk avdeling Diakonhjemmet sykehus, Liv Hilde Olsen, sykepleier, medisinsk avdeling Diakonhjemmet sykehus / Eva Linnerud, fagkonsulent, Ahus, Berit Nordlan, enhetsleder utvikling og utdanning, SSK Posterutstilling Sykepleiers rolle i et molekylærbiologisk orientert forskningsteam Samsvar mellom antall fall meldt i internt kvalitetssystem og manuell registrering? Systematisk tilnærming til kritisk syke barn et kompetansehevende program for helsepersonell Pasienttilfredshet i postoperativ seksjon Ivaretakelse og anerkjennelse av FN s konvensjon om barns rettigheter i den kliniske hverdagen Godt munnstell og munnhygiene kunnskap og praksis i sykepleieutførelsen gjemt og glemt Reduseres antall kateterassosierte urinveisinfeksjoner ved å vaske /desinfisere urinrørsområdet med klorhexidin før kateterisering? Den veiledende behandlingsplanen forbedring og implementering Parents evaluation of the processes of care in child rehabilitation: a reliability study of the Norwegian translation of MPOC-20 Gir parenteral ernæring økt livskvalitet for voksne kreftpasienter? Perioperativ forebytting av trykksår hos voksne pasienter - hvordan leire operasjonsspasienten i ryggleie for å unngå trykkskader Miljøterapi i psykisk helsevern et prosjekt verdig Bruk av varmepute som smertelindrende etter gynekologisk operasjoner Behandlingslinje hjerneslag i Vestre Viken - samhandlingens smak på å forene felles sykepleieprosedyrer Hofteskole har det noen hensikt? Mona Bjørnstad, studiesykepleier /forskningskoordinator. Norsk senter for PSC Heidi Næss Johansen, fag-og forskningssykepleier, Ahus Judith Schrøder, fag-og forskningssykepleier, Anne L.Solvåg, lege i spesialisering/klinisk stipendiat, Aud Torild Bjerke, Spesialsykepleier, Ingvill Madsen, Fagutviklingssykepleier, Elisabeth Einarsson, konsulent, Britt Nakstad, professor, Ahus Kari Valen, Intensivsykepleier, mastergradsstudent, postoperativ seksjon, Ahus, Øyvind Olsen, Intensivsykepleier/kvalitetsrådgiver, Mastergradsstudent, anestesiavdelingen, Ahus Kristin Halvorsen, førsteamanuensis/mnsc/phd, Høgskolen i Oslo og Akershus Kjersti Fløtten, nasjonal koordinator for Norsk nettverk for helsefremmende arbeid, Senter for helsefremmende arbeid v/ahus Judith Schrøder, fag-og forskningssykepleier, avdeling for barn og ungdom, Ahus Anne Lene Einbu, oversykepleier med. avd. Diakonhjemmet sykehus Arnhild Fredriksen, spesialsykepleier og uroterapeut, Urologisk poliklinikk OUS - Aker Wenche Bjerkestrand Jacobsen, seksjonssykepleier, Ahus Anne-Karine Hagen, fagkonsulent/spesialsykepleier Wenche S. Bjorbækmo, fagutvikler, forsker/fysioterapeut Camilla Løvall, fagutviklingssykepleier, gastro kirurgi,siv Britt Walmsness, fagutviklingssykepleier, operasjon, SIV Liv-Thorild Granholt, ledende spesialsykepleier, operasjon, SIV Kari Nysveen, prosjektkoordinator,psykiatrisk sykepleier, master i psykisk helsearbeid, Sykehuset Innlandet Kjell Nordby, Tone Lise Brattrud, Arild Granerud Kari Jansson, Intensivsykepleier, Vester Viken Anne Kath Knudsen, fagutviklingssykepleier, Vestre Viken Nina Torsteinsen Johnsen, fagutviklingssykepleier, Bærum sykehus Sanela Prytz, fagutviklingssykepleier, Kongsberg sykehus. Wibeke Windedal, intensivsykepleier, postoperativ avd. Martina Hansens Hospital

DEMENSDAGENE 2015. Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > 1.-2. DESEMBER

DEMENSDAGENE 2015. Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > 1.-2. DESEMBER DEMENSDAGENE 2015 Vi har en plan! OSLO KONGRESSENTER > 1.-2. DESEMBER Praktiske opplysninger Sted og tid Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 1.-2. desember 2015 Påmelding Påmelding skjer til innen 1.

Detaljer

PROGRAM DEMENSDAGENE. Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011. Alder. ingen hindring

PROGRAM DEMENSDAGENE. Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011. Alder. ingen hindring PROGRAM DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 29.-30. november 2011 Alder ingen hindring Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 29.-30. november 2011 Praktiske opplysninger Godkjennelse av konferansen Konferansen

Detaljer

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013

Fra KUNNSKAP. til HANDLING. DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Fra KUNNSKAP til HANDLING DEMENSDAGENE Oslo Kongressenter 3.-4. desember 2013 Oslo Kongressenter, Youngsgt. 11, Oslo 3.-4. desember 2013 Praktiske opplysninger Godkjennelser Konferansen er søkt godkjent

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012

LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2012 Foto: Bergen Reiselivslag/Oddleiv Apneseth BERGEN 16.-18. april 2012 Hotell Scandic Bergen City PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Sted: Målgruppe: Programansvarlig: Godkjenninger:

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE 06 12 11 MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: torsdag 19. januar fredag 20. januar 2012 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (Korus)

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse.

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse. Lokalgruppen SPoR Nordland har gleden av å ønske dere velkommen til Bodø på Landskonferanse for SPoR 2014. Årets konferanse har fått tittelen Traumatiske livshendelser hvordan lever vi med dem? Vårt hovedmål

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

NASJONAL KONFERANSE FOR BARNEPLEIERE OG JORDMØDRE

NASJONAL KONFERANSE FOR BARNEPLEIERE OG JORDMØDRE INVITASJON TIL: NASJONAL KONFERANSE FOR BARNEPLEIERE OG JORDMØDRE Storefjell Resort Hotel, Gol, 11. 13. mars 2015 Fagforbundet Seksjon Helse og Sosial inviterer til den årlige nasjonale konferansen for

Detaljer

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING Program Onsdag 22. oktober 2014 Sted: Quality Hotel Gardermoen 0900 Registrering. Kaffe og enkel servering. 1000 Velkommen! 1015 Prioritering mellom eldre og yngre tjenestemottakere Heidi Gautun, forskningsleder,

Detaljer

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 3 juni 2012 Stor glede i Barnas hage ved SiV Det ble en merkedag for barneavdelingen ved Sykehuset i Vestfold da Barnas hage ble

Detaljer

Et øyeblikk! Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars. Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg 28.-29.mars på Fylkesmøtet

Et øyeblikk! Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars. Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg 28.-29.mars på Fylkesmøtet Et øyeblikk! et informasjonsorgan for Norsk Sykepleierforbund, Troms Adresse: Norsk Sykepleierforbund, Troms Pb 626 9256 Tromsø Besøksadresse: Storgt. 61, 4.etg. Telefon 776 35 940 Telefaks 776 35 941

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Vi vet nok - nå må vi handle!

Vi vet nok - nå må vi handle! Fagrådet innen Rusfeltet i Norge inviterer til Nasjonal Fagkonferanse 2009 28. - 29. oktober Vi vet nok - nå må vi handle! Tidlig intervensjon og forebygging i et folkehelseperspektiv Årsmøte 27. oktober

Detaljer

Årsrapport 2014 Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Årsrapport 2014 Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp, Lovisenberg Diakonale Sykehus Årsrapport 2014, Lovisenberg Diakonale Sykehus Innhold 1. Innledning s. 2 2. Om oss s. 2 3. Organisering og personal s. 3 Organisering Personal 4. Livshjelpsenteret s. 4 Lindrende poliklinikk Lindrende

Detaljer

forum for lungerehabilitering Den 6. nasjonale Oslo 22. 23. januar 2007 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006

forum for lungerehabilitering Den 6. nasjonale Oslo 22. 23. januar 2007 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006 Påmeldingsfrist: 15. desember 2006 Den 6. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Oslo 22. 23. januar 2007 Forum for lungerehabilitering inviterer til Den 6. nasjonale lungerehabiliteringskonferansen.

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Presentasjoner fra Sentrene

Presentasjoner fra Sentrene Sykehjem som læringsmiljø Mari Wolff Skalvik Presentasjoner fra Sentrene Presentasjonen tar utgangspunkt i avhandlingen Nursing homes as learning environments: A study of experiences and perceptions of

Detaljer

Utviklingsmidler 2008-2010

Utviklingsmidler 2008-2010 Utviklingsmidler 2008-2010 Faglig rapportering 2011 Et samarbeid mellom høyskolene og sykehusene i Bergen. 1 Forord Utviklingsmidlene er et samarbeid mellom høgskolene og sykehusene i Bergen. Midlene skal

Detaljer

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 6, desember 2012 Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter Onsdag 21. november var administrerende direktør Stein Kinserdal og fagdirektør

Detaljer

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig!

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig! Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler;

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

Kjære medlemmer! Medlemsavis for Faggruppen av Sykepleiere i ReHabilitering

Kjære medlemmer! Medlemsavis for Faggruppen av Sykepleiere i ReHabilitering Årgang 6 Nr 2 2009 Medlemsavis for Faggruppen av Sykepleiere i ReHabilitering Kjære medlemmer! Faggruppen har dette året hatt fokus på medlemsrekruttering og fordypningskurs. Fordypningskurs om sykepleierens

Detaljer

Den 9. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Gardermoen, 18. 19.mars 2013

Den 9. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Gardermoen, 18. 19.mars 2013 Den 9. nasjonale LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN Gardermoen, 18. 19.mars 2013 forum for lungerehabilitering Velkommen Hvordan leve best mulig med lungesykdom hjemme og i hverdagen? Forum for lungerehabilitering

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 23. og 24. november 2011 V E L K O M M E N Juss og klinikk i psykisk helsevern møtes

Detaljer

Fagblad. TEMA: Kvalitet. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e

Fagblad. TEMA: Kvalitet. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 1 2012 TEMA: Kvalitet AV INNHOLDET: Leder: Hei alle medlemmer 2 Redaktøren har ordet 3 Norsk Sykepleierforbund 100 år 4 100 år er verd å feire 5 Glittreklinikken

Detaljer

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner

Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING. Sammendrag. Parallellsesjoner Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING Sammendrag Parallellsesjoner Sesjon 1 Demens Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene DEN 4. NASJONALE

Detaljer

Nasjonal autismekonferanse Tønsbergkonferansen 11.-13.juni 2014 Oseberg Quality Hotel Tønsberg 11.- 13.juni 2014.

Nasjonal autismekonferanse Tønsbergkonferansen 11.-13.juni 2014 Oseberg Quality Hotel Tønsberg 11.- 13.juni 2014. Nasjonal autismekonferanse Tønsbergkonferansen 11.-13.juni 2014. Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo Universitetssykehus, Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold og Regional kompetansetjeneste

Detaljer