Brukerhåndbok Tobii M-Series M 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok Tobii M-Series M 8"

Transkript

1 B r u ke r h å n dbo k To b i i M - S er i es M 8

2 Tobii M-Series Brukerhåndbok Versjon /2014 Med enerett. Tobii Technology AB Informasjonen i dette dokumentet tilhører Tobii Technology. Deter forbudtå gjengideleravellerheleinnholdetuten skriftlig forhåndstillatelse fra Tobii Technology. Productsthatarereferredto inthisdocumentmaybeeither trademarks and/or registered trademarks of the respective owners.the publisherandthe authormakenoclaimtothese trademarks. While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or fromthe useofprogramsandsourcecodethatmay accompanyit.inno eventshallthepublisherandtheauthor beliablefor anylossofprofitor anyother commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på for å få oppdaterte versjoner av dette dokumentet.

3 Innhold 1 Innledning Forklaringpåvarsler Symbolerogmarkeringer Bruksområde Arbeidsstilling Pakkeinnhold Sikkerhet Slikunngårduhørselsskader Strømforsyningogbatterier Montering Nødssituasjoner Elektrisitet Barnesikkerhet Programvare Magnetiskfelt Oversikt overtobiim Hovedfunksjoner Produktdesign Porter, sensorerogenhetsknapper Porter ogbluetooth -høyttalerknapper Forhåndsinstallert programvare TilgangtilmicroSD-kortet FjernemicroSD-kortet Sette innmicrosd-kortet BatterieriTobiiM-Series Batterier Ladenettbrettet Sliksjekkerduladenivået LED-indikator LadeoppBluetooth -høyttaleren BrukeTobiiM-Series Slikstarterduenheten Passordinformasjon Tobii M-SeriesWelcome Guide Slikslårduenheten av Strømsparing Brukekameraene Justerevolumet Justerelyden Pare Bluetooth -høyttalerenmednettbrettet AktiverapplikasjonsskiftiWindows LukkalleåpneWindows 8ModernUI-applikasjoner Kommunisere iflymodus Produktpleie Temperatur ogluftfuktighet Generellbruk...16

4 6.1.2 Transport oglagring Rengjøring Rengjøringavhøyttalerne Plassering Transportere Tobii M-Series-enheten Slikdeponererdubatteriene SlikdeponererduTobii M-Series-enheten...17 TilleggA Støtte,garantiogopplæringsressurser...18 TilleggB Informasjonomoverholdelse...19 TilleggC Tekniskespesifikasjoner...20 TilleggD Godkjent tilbehør...22

5 1 Innledning Takk for at du kjøpte en Tobii M-Series-enhet fra Tobii Technology! Ta degtidtilå lesebrukerveiledningennøyefor åfå optimalytelseavdetteproduktet. Tobii M-Series er en berøringsstyrt talemaskin. Tobii M-Series-enheten består av: 1 Dell nettbrett 1 Bluetooth -høyttaler 1 Tobii M-Series deksel Brukerveiledningen omhandler: Tobii M-Series-enhet, modell Tobii M Forklaring på varsler Idennemanualentarviibrukfire(4)varselsnivåer: Brukes for å informere brukeren om noe viktig eller noe som trenger ekstra oppmerksomhet. Brukes for å informere om noe som kan forårsake skade eller feilfunksjon på utstyret. Brukes for å informere om noe som kan være til skade for brukeren dersom varselet ignoreres. Brukes for å informere om noe som kan forårsake hørselsskade. 1.2 Symboler og markeringer I dette tillegget finner du informasjon om symbolene som blir brukt for Tobii M-Series, delene, tilbehøret og emballasjen. Symbolerellermarkeringer Beskrivelse Se brukerveiledning Merket angir samsvar med påkrevde sikkerhetsstandarderer og/eller elektromagnetisk samsvar for elektriske og elektroniske produkter under bestemmelsene i Handelsvareinspeksjonsloven vedtatt av Byrå for Standarder, Måleteknikk og Inspeksjon i Taiwan (BSMI). UL-merking for Sertifisering av Energieffektivitet for Canada Strøm på Merket gjelder alle elektriske produkter og materialer(kategori A, 115 elementer) spesifisert i Japans"Electrical Appliance and Material Safety Law"(DENAN). Tobii M-SeriesBrukerhåndbok v nb-no 1 Innledning 1

6 Symbolerellermarkeringer Beskrivelse Merket angir at en elektrisk husholdningsgjenstand, som f. eks. data-, audio- og videoutstyr, overholder NOM(Normas Oficiales Mexicanas)-sikkerhedsstandardenefor sikkerhet i Mexico. Kasseres i henhold til nasjonale krav. Li-Ion CE er forkortelsen for European Communities og merkingen informerer tollansatte i EU om at dette produktet samsvarer med ett eller flere av EU-direktivene. Merkingen er en sertifiseringsmerking som brukes på produkter som er produsert eller solgt i USA. Denne sertifiserer at den elektromagnetiske interferensen til enheten er under grensen som anbefales av Federal Communications Commission(FCC). Oppladbart li-ion-batteri Må resirkuleres eller kasseres separat Resirkulerbart materiale Utstyr av sikkerhetsklasse II(forsterket isolasjon) - Volum opp + Volum ned Windows-knapp MicroSD-kort DC strømkobling V Merket angir at strømforsyningen oppfyller nivå V-kravene ved både115v/60hzog230v/50hz,dersomdener utformet til å fungere ved flere inngangsspenninger. Produkter med navneskilt som er merket kun for én spenning og frekvens, skal også ha denne merkingen, med forbehold at produktet oppfyller ytelseskravene. Med andre ord, produsenter er ikke pålagt å angi spenning med merkingen. Til innendørs bruk Regulatorisk merking som representerer overensstemmelse med Russlands, Kasakhstans og Hviterusslands regulatoriske krav. Samsvarsmerking for Ukraina 2 1 Innledning Tobii M-Series Brukerhåndbok v nb-no

7 Symbolerellermarkeringer Godkjenning for Singapore Beskrivelse Produktet er i full overensstemmelse med tysk produktsikkerhetslov, med unntak av EN Sertifisert av TUV i henhold til EN Produktutgang er i overensstemmelse med"begrenset strømkilde" per IEC/EN/UL Angir posisjonen Strøm PÅ Angir posisjonen Strøm AV IN OUT Audioport inn Audioport ut USB Bruksområde Tobii M-Series er et AAC-produkt(Assistive and Alternative Communication), en spesialbygget talegenererende SGD-enhet (Speech Generating Device) som er designet for å øke brukernes kommunikasjonsevner og gi dem større selvstendighet. Tobii M-Series er hovedsaklig ment å være og fungere som et hjelpemiddel for den daglige kommunikasjonen til personer ofte mobile og oppegåender som har problemer med taleevnen på grunn av skade, funksjonsnedsettelse eller sykdom. Den tilsiktede bruken gjenspeiles i designfunksjoner som god mobilitet og varighet, langtidsvarende batterier, fremragende lydkvalitet og forbindelsesfunksjoner. Tobii M-Series kan brukes på flere måter, enten via direkte valg på berøringsskjermen, eller vha. en rekke andre metoder som kompenserer for potensielle motoriske begrensninger ved bruk. Tobii M-Series er pimært utformet for til direkte kommunikasjon ansikt til ansikt med bruk innspilt tale, syntetisk tale eller enhetens display som kommunikationsmetode. Enheten kan potensielt sett også brukes til langdistansekommunikasjonvia e-post eller chat hvis det finnes en tilgjengelig nettverksforbindelse og det ikke er andre begrensninger. Beskjedene kan lages ved bruk av symboler, tekst eller en kombinasjon av begge. En rekke lett konfigurerbare brukergrensesnitt er forhåndsinstallert med tanke på denne typen kommunikasjon. Tobii M-Series stemmer overens med definisjonen for medisinsk utstyr, og er registrert som en medisinsk enhet(klasse 1). Tobii M-Series er tilgjengelig som dedikert(låst) talegenererende enhet. Tobii M-Series-enheten støtter og opprettholder ikke liv. Hvis Tobii M-Series-enheten blir defekt, kan ikke brukeren kommunisere ved hjelp av den. Primært tilsiktet innendørs bruk. Tobii M-SeriesBrukerhåndbok v nb-no 1 Innledning 3

8 1.3.1 Arbeidsstilling Anbefalt arbeidsstilling for Tobii M-Series er den liggende stillingen. Bluetooth -høyttaleren er tilkoblet nettbrettdekselet til Tobii M-Series med klips. Hvis du vil plassere Bluetooth -høyttaleren et annet sted, er det bare å fjerne Bluetooth -høyttaleren og feste den igjen når du vil koble den til Tobii M-Series-enheten. 1.4 Pakkeinnhold Tobii M-Series-pakken inneholder følgende artikler: 1 Dell nettbrett(8ʺ) 1 Bluetooth -høyttaler(avtakbar) 1 Tobii M-Series-deksel 1 strømforsyning for Dell-nettbrettet 1 strømforsyning for Bluetooth -høyttaleren 1 3,5 mm audiokabel 1 skulderstropp 1 reiseadapterkabel(micro-usb til USB) 1 microsd-kort 16 GB(for automatisk sikkerhetskopiering) 1 Windows 8.1 Pro-lisens 1 Tobii Communicator(forhåndsinnstallert) 1 Tobii Sono Suite(forhåndsinnstallert) 1 USB-minnepinne med Tobii Communicator og Tobii Sono Suite 1 Tobii M-Series-brukerveiledning(som PDF-dokument på enheten) 1 Tobii M-Series hurtigstartguide(skrevet ut) 1 høyttalermanual(skrevet ut) 1 Dell Venue 8 Pro hurtigstartguide(skrevet ut) 1Kom igangmeddetgrunnleggendetc 4.8(skrevetut) 1 dokument for Sikkerhet og Samsvar 1 garantidokument Tavare påoriginalemballasjen tiltobiim-series. Hvis enheten må returneres til Tobii pga. garantispørsmål eller reparasjon, kreves det at originalemballasjen(eller tilsvarende) brukes ved forsendelsen. 4 1 Innledning Tobii M-Series Brukerhåndbok v nb-no

9 2 Sikkerhet Tobii M-Series er testet og godkjent iht. alle spesifikasjonene og standardene som er beskrevet under Tillegg B Informasjon om overholdelse, side 19 i denne manualen og i Tillegg C Tekniske spesifikasjoner, side 20 inkludert, men ikke begrenset til direktivet for medisinsk utstyr 93/42/EEC(MDD). For å sikre at Tobii M-Series-enheten fungerer på en sikker måte, er det imidlertid noen sikkerhetsadvarsler du bør være klar over: Deter ikke tillattå modifisere detteutstyret Tobii M-Series skal ikke brukes som livsopprettholdende utstyr, og skal ikke stoles på i tilfelle funksjonsfeil pga. strømbrudd eller andre årsaker. Det kan oppstå kvelningsfare hvis små deler løsner fra Tobii M-Series-enheten. Tobii M-Series-enheten skal ikke eksponeres for eller brukes i regn, eller brukes under værforhold som ikke omfattes av Tobii M-Series-enhetens tekniske spesifikasjoner. Tobii M-Series-enheten skal bare brukes med Tobii M-Series-spesifikt tilbehør som har monteringsinstruksjoner inkludert. Unge barn eller personer med kognitive funksjonsnedsettelser skal ikke ha tilgang til eller bruke Tobii M-Series-enheten uten oppsyn av foreldre eller foresatte. Tobii M-Series-enheten skal brukes med varsomhet i bevegelse. Tobii M-Series-enheten skal ikke brukes til å styre maskiner eller annet utstyr. Ikke installer annen programvare på Tobii M-Series- enheten for å styre utstry i omgivelsene. Ikke koble Tobii M-Series-enheten eller komponentene til eksternt utstyr på andre måter enn ved bruk av tilbehør som ergodkjentavtobii. Vil duvitemer omdette,setilleggdgodkjenttilbehør,side22 Ikke fest pynt, Post-it -lapper eller liknenede til skjermsiden av Tobii M-Series-enheten. Dette kan påvirke ytelsen til berøringsskjermen. 2.1 Slik unngår du hørselsskader Permanent hørselstap kan oppstå hvis øreplugger, hodetelefoner eller høyttalere brukes med høyt volum. Volumet må derforstillesinnpåetsikkertnivåfor åunngådette.dukanbliufølsomovertidfor høyelydnivåersomderettervirker akseptable, men kan fremdeles skade hørselen din. Hvis du erfarer symptomer som f.eks. ringelyder i ørene, reduser volumet eller slutt å bruke ørepluggene/hodetelefonene. Desto høyere volum, desto mindre tid er nødvendig før hørselendinkanbliskadet. Hørselseksperter foreslår følgende tiltak for å beskytte hørselen: Begrens tiden med bruk av øre- eller hodetelefoner med høy lyd. Ikke skru opp volumet for å stenge ute støy fra omgivelsene. Skruvolumetnedhvisduikkekanhøre menneskersomtalerinærhetenavdeg. Slik får du et sikkert volumnivå: Sett volumkontrollen på lav styrke. Øk lyden sakte helt til du kan høre komfortabelt og klart, uten forstyrrelser. Tobii M-SeriesBrukerhåndbok v nb-no 2 Sikkerhet 5

10 2.2 Strømforsyning og batterier Tobii M-Series-enheten bruker litium-ion-batterier. Batteriene har et oppbevaringstemperaturområde på mellom 20 og40 innen6måneder. Hvis du befinner deg i varme omgivelser, må du være klar over at dette kan påvirke batterienes ladeevne. Den innvendige temperaturen må være mellom 0 og 50 for at batteriene skal lades. Hvis batterieta innvendige temperatur overstiger50,vildetikkeladesidetheletatt. Flytt Tobii M-Series-enheten og batteriene til kaldere omgivelser slik at batteriene kan lades skikkelig. Unngå å eksponere batteriene for flammer eller temperaturer over 50. Slike forhold kan gjøre at batteriet slutter å virke, at det blir varmt, tar fyr eller eksploderer. Vær oppmerksom på at temperaturen i f.eks. bagasjerommet til bilen på envarmdagiverstefallkanblihøyereenn detsomerangittovenfor. Nårduoppbevarerenhetenmedinnsattebatterierietvarmtbagasjerom,kandetderforføretilfeil. Tobii M-Series-batteriene skal kun lades i en omgivelsetemperatur på mellom 0 og 35. Bruk kun den medfølgende strømforsyningen for å lade Tobii M-Series-nettbrettet. Bruk av uautoriserte strømforsyninger eller Micro-USB-kabler kan føre til alvolig skade på Tobii M-Series-nettbrettet. Batteriet skal ikke åpnes eller skades. Vær oppmerksom på miljølovgivningen og bestemmelser som gjelder der du bor, når du kaster batteriene. Bruk bare laderen, batteriene og tilbehøret godkjent av Tobii Technology for sikker bruk av Tobii M-Series-enheten. Du må ikke åpne eller modifisere metallkapslingen til Tobii M-Series-enheten eller strømforsyningen. Du kan bli utsatt for potensielt farlig elektrisk spenning. Enheten inneholder ingen deler som må vedlikeholdes. Hvis Tobii M-Series-enheten eller dens tilbehør er mekanisk skadet, må du ikke bruke utstyret. Hvis batteriet ikke er ladet, eller Tobii M-Series ikke er koblet til strømforsyningen, vil Tobii M-Series-enheten slås av. Hvis strømforsyningsledningen er skadet, må den skiftes av servicepersonell. Ikke ta i bruk strømforsyningsledningen førdenerblittskiftetut. Koble Tobii M-Series kun til strømforsyninger som følger med enheten. Enheten kobles til strømnettet med strømforsyningens apparatkobling. Ikke plasser Tobii M-Series-enheten slik at det er vanskelig å betjene frakoblingsenheten. Forsendelse av litium-ion-batterier reguleres av egne forskrifter. Disse batteriene kan frigjøre farlig varmemengde og kan antennes hvis de slippes, knuses eller kortsluttes. Batteriene er farlige i kontakt med flammer. Les IATA-forskriftene når du sender litium-metall- eller litium-ion-batterier eller-celler: Strømforsyningene må ikke brukes uten tilsyn av en voksen eller annen tilsynsansvarlig person. Tobii M-Series-enheten har oppladbare batterier. Alle oppladbare batterier forringes med tiden. Mulig brukstid for Tobii M-Seriesetterat batterieterfulladet,kanderformedtidenblikortereenn daenhetenvarny. 2.3 Montering Tobii M-Series må monteres i henhold til PRODUSENTENSanvisninger for godkjente fester eller monteringsbraketter. Tobii Technology eller Tobiis forhandlere skal ikke holdes ansvarlige for skader på produkter, personer eller eiendeler som oppstår hvis en Tobii M-Series faller ned fra montert konfigurasjon. Monteringen av en Tobii M-Series gjøres utelukkende på brukerens egen risiko. 6 2 Sikkerhet Tobii M-Series Brukerhåndbok v nb-no

11 2.4 Nødssituasjoner Du skal ikke stole på enheten for nødanrop eller banktransaksjoner. Vi anbefaler å ha flere måter å kommunisere på i nødssituasjoner. Banktransaksjoner bør utføres via et system anbefalt av og godkjent av banken i henhold til gjeldende bankstandarder. 2.5 Elektrisitet Ikke åpne dekselet til Tobii M-Series-nettbrettet. Ikke åpne dekselet til Tobii M-Series Bluetooth -høyttaleren. 2.6 Barnesikkerhet Tobii M-Series er et avansert datamaskinsystem og en elektronisk enhet. Den består av tallrike deler montert separat. I hendenepåetbarnkannoenavdissedeleneværemuligeåskillefra enhetenogdermedutgjøreenkvelningsfareeller andre farer for barnet. Unge barn må derfor ikke ha tilgang til eller bruke enheten uten oppsyn av foreldrene eller en voksen person. 2.7 Programvare Bruk av et antivirusprogram anbefales på det sterkeste. Bruk av annen programvare enn den som er forhåndsinstallert på Tobii M-Series, foregår på brukers eget ansvar. EksternprogramvarekanføretilfeiliTobii M-Seriesogføretilat denikkelengerkandekkesavgarantien. 2.8 Magnetisk felt Tobii M-Series-dekselet og Bluetooth -høyttaleren inneholder magneter. Magnetfelt kan påvirke funksjonen til pacemakereoghjertestartere.somen generellregelbørman sørgefor enavstandpå15cmmellomenenhet medmagneter og hjerteinnretningen. Hvis du mistenker at Tobii M-Series-enheten påvirker pacemakeren din eller annet medisinsk utstyr, må du opphøre bruken av Tobii M-Series-enheten og kontakte legen din for mer informasjon. Tobii M-SeriesBrukerhåndbok v nb-no 2 Sikkerhet 7

12 3 Oversikt over Tobii M Hovedfunksjoner Tobii M-Series inneholder flere innebygde funksjoner. 2 kameraer 1 intern mikrofon 1 intern høyttaler 1 Bluetooth 1 WLAN(Wireless Local Area Network) 1 Bluetooth -høyttaler 1 -deksel 3.2 Produktdesign En Tobii M-Series-enhet har en kapasitiv fargeberøringsskjerm med LED-bakgrunnslys. Tobii M 8 har en 8ʺ skjerm med en oppløsningpå (HD)piksler. 8 3 Oversikt over Tobii M 8 Tobii M-Series Brukerhåndbok v nb-no

13 3.2.1 Porter, sensorer og enhetsknapper Beskrivelse Figur 3.1 Tobii M-Series Nettbrett Plassering Plassering Beskrivelse 1 Statuslys 8 Mikrofon 2 Fremadrettet kamera 9 MicroSD-kortspor 3 Omgivelseslysføler 10 Windows-knapp 4 Micro-USB-port 11 Audioport(3,5 mm) 5 Batteristatuslys 12 Webkamera 6 Strømknapp 13 Høyttaler 7 Volumknapper 14 Service-merking For mer informasjon, kan du laste ned brukermanualen for Dell Venue 8 Pro Tablet fra: ftp://ftp.dell.com/manuals/all-products/esuprt_tab_mob/esuprt_tablets/dell-venue-8-pro_user% 27s%20Guide_en-us.pdf Duskalaldribrukemaktfor åsetteenkoblinginnienport.hviskoblingenogportenikkekobleslettisammen,passer de sannsynligvis ikke sammen. Kontroller at koblingen passer i porten og at du har plassert koblingen riktig i forhold til porten. Vær ekstra forsiktig med USB-koblingen. Tobii M-SeriesBrukerhåndbok v nb-no 3 Oversikt over Tobii M 8 9

14 3.2.2 Porter og Bluetooth -høyttalerknapper Plassering Beskrivelse 1 Volum opp 2 Midtre knapp 3 På/Av-bryter (plassert oppå) 4 Volum ned 5 Audioport ut(3,5 mm) 6 Micro-USB-port 7 Audioport inn(3,5 mm) Figur 3.2 Tobii M-Series Bluetooth -høyttaler Duskalaldribrukemaktfor åsetteenkoblinginnienport.hviskoblingenogportenikkekobleslettisammen,passer de sannsynligvis ikke sammen. Kontroller at koblingen passer i porten og at du har plassert koblingen riktig i forhold til porten. Vær ekstra forsiktig med USB-koblingen. 3.3 Forhåndsinstallert programvare Tobii M-Series-enheten leveres med all forhåndsbestilt og nødvendig programvare installert og klar til bruk. Hvis reinstallering blir nødvendig, kan du når som helst gjenopprette fabrikkinnstillingene. 3.4 Tilgang til microsd-kortet Se hurtigstartguiden for Dell Venue 8 Pro som følger med i esken. For mer detaljerte instruksjoner kan du laste ned brukermanualenfordellvenue 8ProTablet fra: ftp://ftp.dell.com/manuals/all-products/esuprt_tab_mob/esuprt_tablets/dell-venue-8-pro_user%27s%20guide_en-us.pdf Oversikt over Tobii M 8 Tobii M-Series Brukerhåndbok v nb-no

15 3.4.1 Fjerne microsd-kortet Se hurtigstartguiden for Dell Venue 8 Pro som følger med i esken. For mer detaljerte instruksjoner kan du laste ned brukermanualenfordellvenue 8ProTablet fra: ftp://ftp.dell.com/manuals/all-products/esuprt_tab_mob/esuprt_tablets/dell-venue-8-pro_user%27s%20guide_en-us.pdf Sette inn microsd-kortet Se hurtigstartguiden for Dell Venue 8 Pro som følger med i esken. For mer detaljerte instruksjoner kan du laste ned brukermanualenfordellvenue 8ProTablet fra: ftp://ftp.dell.com/manuals/all-products/esuprt_tab_mob/esuprt_tablets/dell-venue-8-pro_user%27s%20guide_en-us.pdf. Tobii M-SeriesBrukerhåndbok v nb-no 3 Oversikt over Tobii M 8 11

16 4 Batterier i Tobii M-Series 4.1 Batterier Tobii M-Series-enheten har to ulike batterier, ett i nettbrettet og ett i Bluetooth -høyttaleren. Batteriene har ikke samme størrelse og kapasitet, se Tillegg C Tekniske spesifikasjoner, side 20. Batteriene i nettbrettet og Bluetooth -høyttaleren må lades hver for seg. 4.2 Lade nettbrettet 1. Koble strømledningen inn i strømforsyningen. 2. Koble Micro-USB-kabelen til Micro-USB-porten på nettbrettet. 3. Koble strømforsyningen til en stikkontakt og lad nettbrettet til batteriet er fullt. Se hurtigstartguiden for Dell Venue 8 Pro som følger med i esken. For mer detaljerte instruksjoner kan du laste ned brukermanualenfordellvenue 8ProTablet fra: ftp://ftp.dell.com/manuals/all-products/esuprt_tab_mob/esuprt_tablets/dell-venue-8-pro_user%27s%20guide_en-us.pdf Informasjon om batterioppbevaring og ladetemperaturer finner du i 2 Sikkerhet, side Slik sjekker du ladenivået Last ned brukermanualen for Dell Venue 8 Pro Tablet fra: ftp://ftp.dell.com/manuals/all-products/esuprt_tab_mob/esuprt_tablets/dell-venue-8-pro_user%27s%20guide_en-us.pdf LED-indikator Last ned brukermanualen for Dell Venue 8 Pro Tablet fra: ftp://ftp.dell.com/manuals/all-products/esuprt_tab_mob/esuprt_tablets/dell-venue-8-pro_user%27s%20guide_en-us.pdf 4.3 Lade opp Bluetooth -høyttaleren 1. Koble strømledningen inn i strømforsyningen. 2. Koble Micro-USB-kabelen til Micro-USB-porten på Bluetooth -høyttaleren. 3. Koble strømforsyningen til en stikkontakt og lad Bluetooth -høyttaleren til batteriet er fullt Batterier i Tobii M-Series Tobii M-Series Brukerhåndbok v nb-no

17 5 Bruke Tobii M-Series Du trenger ikke spesielle ferdigheter for å sette opp Tobii M-Series-enheten. Følg denne brukerveiledningen og hurtigstartguiden. 5.1 Slik starter du enheten Startenhetenpåen avdefølgendemåtene: Trykk på strømknappen på høyre side av enheten(når du holder den i"portrettmodus").(plassering nr. 6 i Figur 3.1 Tobii M-Series Nettbrett, side 9) Passordinformasjon Tobii M-Series-enheten er konfigurert for å startes opp ved hjelp av det tilgjengelige operativsystemet uten passord. Det finnes situasjoner, selv om de ikke er vanlige, når passordvinduet vises. For eksempel hvis du oppretter en ny bruker i operativsystemet, hvis du kommer tilbake fra operativsystemets hvilemodus eller hvis du laster ned programvareoppdateringer fra Internett. Hvis du oppretter en ny Windows-bruker og laster ned oppdateringer fra Internett, skades kanskje system- og programvareinnstillingene til operativsystemet som allerede er innstilt og installert hos Tobii Technology. Hvis passordvinduet vises og det er nødvendig med et passord, er standardpassordet på alle Tobii M-Series-enhetene"Tobii" (det skilles mellom store og små bokstaver). For å skrive inn passordet kan du bruke Windows-tastaturet på skjermen eller et eksternt USB-tastatur(ikke inkludert). Hvisdubestemmerdegfor åendrepassordet,må duskrivedetnedogoppbevaredetpåetsikkertstedfor senerebruk. Anbefaltstedfor åoppbevareetnyttpassord: Uten operativsystemets tilgangspassord kan Tobii-støtte kanskje ikke være i stand til å hjelpe deg med fremtidige problemer Tobii M-Series Welcome Guide Når du starter Tobii M-Series-enheten for første gang, blir du ønsket velkommen av Tobii M-Series Welcome Guide. Guiden er enveivisersomtardeggjennomnoentrinnsomhjelperdegå fåmestmuligutavenheten. Følginstruksjoneneogvelg Nesteforåkommetilnestesideiguiden. 5.2 Slik slår du enheten av Enhetenbørslåsavvedåbrukeenavdefølgendemåtene: Fra Tobii Communicator Gå til startmenyen i Windows(anbefalt når dette er mulig). Hvisduikkeskulleværeistandtilåslåavenhetenvedhjelpavmetodeneovenfor, kanduholdepå-knappenpåhøyresideavenhetennedeisyvsekunder(påhøyresidehvisenhetenholdesiportrettmodus).enhetenslåsavmedengang,uten å ventepåat eventuelle åpne programmer lukkes. Dette regnes ikke som en"ren" Windows-avslutning, og anbefales ikke med mindre det er helt nødvendig, da det kan føre til skader på enheten. 5.3 Strømsparing Innstillingene for strømsparing i Tobii M-Series-nettbrettet er forhåndsinnstilte for å optimere batteritiden. Ved behov, kan innstillingen for hvilemodus justeres i strømalternativene for Windows. Tobii M-SeriesBrukerhåndbok v nb-no 5 Bruke Tobii M-Series 13

18 5.4 Bruke kameraene De to innebygde kameraene lar deg ta bilder av elementer foran Tobii M-Series-enheten og fra skjermsiden. Bruk Tobii Communicator eller andre relevante programvarer for å betjene kameraene. 5.5 Justere volumet For å justere volumet bruker du Volum opp/ Volum ned-knappene(plassering nr. 7) på høyre side av Tobii M-Series-enheten. For plasseringsreferanser, se Figur 3.1 Tobii M-Series Nettbrett, side 9 Volumet kanogsåjusteresi TobiiCommunicatorogiWindows. Bluetooth-høyttaleren har egne, uavhengige voluminnstillinger. Disse voluminnstillingene kan ikke styres fra Windowsmiljøet eller Tobii Communicator. Dette kan muligens skape forvirring dersom volumet er satt til 0% på høyttalerne. DetvildaikkekommelyduansetthvavolumetersatttiliWindows.Vi anbefalerat dualltidsettervolumetpåhøyttaleren til litt under det maksimale, og styrer det faktiske volumet fra enten Windows-området eller fra Tobii Communicator. 5.6 Justere lyden Du kan konfigurere høyttalerne ved hjelp av Windows 8.1 kontrollpanel > Maskinvare og lyd. Se Microsofts informasjon om hvordan du skal konfigurere lyden i Windows 8,1 Kontrollpanel. Lyden kanogsåjusteresi TobiiCommunicator. 5.7 Pare Bluetooth -høyttaleren med nettbrettet Bluetooth -høyttaleren og nettbrettet er ferdig paret når de leveres. Dersom det trengs, kan du følge denne prosedyren for å pare Bluetooth -høyttaleren med nettbrettet igjen: 1. Skru av Bluetooth -høyttaleren 2. Skru på Bluetooth -høyttaleren 3. Koble Bluetooth -høyttaleren til nettbrettet under Bluetooth -innstillinger i Windows. 4. Åpne Perler-menyen 5. Åpne Innstillinger 6. Velg Endre PC-Innstillinger 7. Velg PC og Enheter 8. Velg Bluetooth Hvisnettbrettetslåsav/gåridvale,kandetværedumårestarteogkobleBluetooth -høyttalerentilpånytt. Audiokabelen på 3,5 mm(følger med i pakken) kan brukes til å koble høyttaleren til nettbrettet i stedet for Bluetooth tilkoblingen Bruke Tobii M-Series Tobii M-Series Brukerhåndbok v nb-no

19 5.8 Aktiver applikasjonsskift i Windows 8 Funksjonen i Windows 8 for å sveipe fra venstre er deaktivert ved levering. Dette er for å unngå at brukeren utilsiktet skifter fra Tobii Communicator til Windows-miljøet. For å aktivere funksjonen i Windows for å sveipe fra venstre (som vil åpne Applikasjonsveksleren),gjør du som følger: 1. Åpne Perler-menyen 2. Åpne Innstillinger 3. Velg Endre PC-Innstillinger 4. Velg PC og Enheter 5. Velg Hjørner og kanter 6. Under Applikasjonsveksler skrur du PÅ alternativet for å tillate veksling mellom nylig brukte applikasjoner. 5.9 Lukk alle åpne Windows 8 Modern UI-applikasjoner 1. Åpne Perler-menyen 2. Åpne Innstillinger 3. Velg Endre PC-Innstillinger 4. Velg PC og Enheter 5. Velg Hjørner og kanter 6. Under Applikasjonsvekslervelger du knappen for å tømme listen for å slette innholdet i listen over nylig brukte applikasjoner Kommunisere i Flymodus 1. Skru av Bluetooth -høyttaleren 2. Aktiver flymodus i Windows-innstillingene. 3. Bruk den interne høyttaleren på Dell-nettbrettet. Tobii M-SeriesBrukerhåndbok v nb-no 5 Bruke Tobii M-Series 15

20 6 Produktpleie 6.1 Temperatur og luftfuktighet Generell bruk Tobii M-Series bør oppbevares under tørre forhold i romtemperatur. Det anbefalte temperaturområdet og de anbefalte verdiene for luftfuktighet for enheten er som følger: Omgivelsestemperatur: 0 til 35 Relativ luftfuktighet: 10% til 90%(ingen kondensering på enheten) Høydeoverhavet:-15,2til3048m Transport og lagring Når det gjelder transport og lagring(unntatt batterier), er det anbefalte temperaturområdet og den anbefalte verdien for luftfuktighet for enheten som følger: Temperatur: -40 til 65 Relativ luftfuktighet: 5% til 95%(ingen kondensering på enheten) Høydeoverhavet:-15,2til10668m Tobii M-Series er ikke vannavstøtende eller vanntett. Enheten skal ikke oppbevares på steder der det er høy luftfuktighet eller vått. Ikke senk enheten ned i vann eller andre væsker. Ikke søl væske på enheten, spesielt ved tilkoblingspunktene. 6.2 Rengjøring Før durengjørtobii M-Series-enhetenmå denskrusavogalleledningerdrasut.bruken myk,lettfuktetlofriklut.unngååfå fuktighet inn i enhetens åpninger. Ikke bruk vindus-/husholdningsrengjøringsmidler,aerosolsprayer, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller vaskemidler som inneholder slipemidler til å rengjøre enheten Rengjøring av høyttalerne Hvis høyttaleråpningene er tilstoppet, kan du bruke bomullspinner og/eller en tannbørste forsiktig slik at du ikke skader Tobii M-Series-høyttalerne. 6.3 Plassering Bruk bare de anbefalte festene som angis av din lokale forhandler eller salgsrepresentant, og kontroller at de monteres og festes i henhold til anvisningene. Plasser ikke enheten på en ustabil eller ujevn overflate. 6.4 Transportere Tobii M-Series-enheten Koble fra alle kabler og bruk skulderstroppen eller håndtaket på Tobii M-Series-vesken når du bærer enheten. Når du transporterer enheten til reparasjon, sender den eller reiser med den, bruk den originale emballasjen og pakkematerialene. Tavare påoriginalemballasjen tiltobiim-series. Hvis enheten må returneres til Tobii pga. garantispørsmål eller reparasjon, kreves det at originalemballasjen(eller tilsvarende) brukes ved forsendelsen. 6.5 Slik deponerer du batteriene Batteriene skal ikke kastes i husholdings- eller kontoravfallet. Følg lokale bestemmelser for deponering av batterier Produktpleie Tobii M-Series Brukerhåndbok v nb-no

Gaze Selection Mouse Emulation

Gaze Selection Mouse Emulation Brukerhåndbok WindowsControlmed TobiiGazeInteractionSoftware Gaze Selection Mouse Emulation Windows Control med Tobii Gaze Interaction Software Brukerhåndbok Versjon 1.0 09/2013 Med enerett. Tobii Technology

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 NO Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 7019171 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.8. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

ASUS Transformer Book Trio

ASUS Transformer Book Trio NW8300 August 2013 Bærbare PC ASUS Transformer Book Trio Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres,

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

ASUS stasjonær PC G11CB/G11CD Bruksanvisning

ASUS stasjonær PC G11CB/G11CD Bruksanvisning ASUS stasjonær PC G11CB/G11CD Bruksanvisning NW10437 Norsk Første utgave August 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet

Detaljer

Din bruksanvisning HTC TOUCH2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3462588

Din bruksanvisning HTC TOUCH2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3462588 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

LT1.1 BRZ. Art. No. 142378 7394291020902. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.1 BRZ. Art. No. 142378 7394291020902. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.1 BRZ Art. No. 142378 7394291020902 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Din bruksanvisning HP G56-115SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4140688

Din bruksanvisning HP G56-115SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4140688 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP G56-115SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP G56-115SA i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645

Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Brukerhåndbok Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 9641, 9642, 9643, 9644 og 9645 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2000/2500 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett. Brukerhåndbok for TravelMate 2000/2500 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

TravelMate C200 Series. Brukerhåndbok

TravelMate C200 Series. Brukerhåndbok TravelMate C200 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med enerett Brukerhåndbok for TravelMate C200 Series Opprinnelig utgave: September 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok. PT2002 serien

Brukerhåndbok. PT2002 serien Brukerhåndbok PT2002 serien NW9430b Første utgave Mai 2014 Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok Ferrari 4000 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Ferrari 4000 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 NO Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 7010194 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. FORSIKTIG Bruk av kontroller eller justering

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1058SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160226

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1058SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160226 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G6-1058SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G6-1058SA i bruksanvisningen

Detaljer

NW9526 Første utgave September 2014 Bærbare PC

NW9526 Første utgave September 2014 Bærbare PC NW9526 Første utgave September 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer