Brukerhåndbok Tobii M-Series M 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok Tobii M-Series M 8"

Transkript

1 B r u ke r h å n dbo k To b i i M - S er i es M 8

2 Tobii M-Series Brukerhåndbok Versjon /2014 Med enerett. Tobii Technology AB Informasjonen i dette dokumentet tilhører Tobii Technology. Deter forbudtå gjengideleravellerheleinnholdetuten skriftlig forhåndstillatelse fra Tobii Technology. Productsthatarereferredto inthisdocumentmaybeeither trademarks and/or registered trademarks of the respective owners.the publisherandthe authormakenoclaimtothese trademarks. While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or fromthe useofprogramsandsourcecodethatmay accompanyit.inno eventshallthepublisherandtheauthor beliablefor anylossofprofitor anyother commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på for å få oppdaterte versjoner av dette dokumentet.

3 Innhold 1 Innledning Forklaringpåvarsler Symbolerogmarkeringer Bruksområde Arbeidsstilling Pakkeinnhold Sikkerhet Slikunngårduhørselsskader Strømforsyningogbatterier Montering Nødssituasjoner Elektrisitet Barnesikkerhet Programvare Magnetiskfelt Oversikt overtobiim Hovedfunksjoner Produktdesign Porter, sensorerogenhetsknapper Porter ogbluetooth -høyttalerknapper Forhåndsinstallert programvare TilgangtilmicroSD-kortet FjernemicroSD-kortet Sette innmicrosd-kortet BatterieriTobiiM-Series Batterier Ladenettbrettet Sliksjekkerduladenivået LED-indikator LadeoppBluetooth -høyttaleren BrukeTobiiM-Series Slikstarterduenheten Passordinformasjon Tobii M-SeriesWelcome Guide Slikslårduenheten av Strømsparing Brukekameraene Justerevolumet Justerelyden Pare Bluetooth -høyttalerenmednettbrettet AktiverapplikasjonsskiftiWindows LukkalleåpneWindows 8ModernUI-applikasjoner Kommunisere iflymodus Produktpleie Temperatur ogluftfuktighet Generellbruk...16

4 6.1.2 Transport oglagring Rengjøring Rengjøringavhøyttalerne Plassering Transportere Tobii M-Series-enheten Slikdeponererdubatteriene SlikdeponererduTobii M-Series-enheten...17 TilleggA Støtte,garantiogopplæringsressurser...18 TilleggB Informasjonomoverholdelse...19 TilleggC Tekniskespesifikasjoner...20 TilleggD Godkjent tilbehør...22

5 1 Innledning Takk for at du kjøpte en Tobii M-Series-enhet fra Tobii Technology! Ta degtidtilå lesebrukerveiledningennøyefor åfå optimalytelseavdetteproduktet. Tobii M-Series er en berøringsstyrt talemaskin. Tobii M-Series-enheten består av: 1 Dell nettbrett 1 Bluetooth -høyttaler 1 Tobii M-Series deksel Brukerveiledningen omhandler: Tobii M-Series-enhet, modell Tobii M Forklaring på varsler Idennemanualentarviibrukfire(4)varselsnivåer: Brukes for å informere brukeren om noe viktig eller noe som trenger ekstra oppmerksomhet. Brukes for å informere om noe som kan forårsake skade eller feilfunksjon på utstyret. Brukes for å informere om noe som kan være til skade for brukeren dersom varselet ignoreres. Brukes for å informere om noe som kan forårsake hørselsskade. 1.2 Symboler og markeringer I dette tillegget finner du informasjon om symbolene som blir brukt for Tobii M-Series, delene, tilbehøret og emballasjen. Symbolerellermarkeringer Beskrivelse Se brukerveiledning Merket angir samsvar med påkrevde sikkerhetsstandarderer og/eller elektromagnetisk samsvar for elektriske og elektroniske produkter under bestemmelsene i Handelsvareinspeksjonsloven vedtatt av Byrå for Standarder, Måleteknikk og Inspeksjon i Taiwan (BSMI). UL-merking for Sertifisering av Energieffektivitet for Canada Strøm på Merket gjelder alle elektriske produkter og materialer(kategori A, 115 elementer) spesifisert i Japans"Electrical Appliance and Material Safety Law"(DENAN). Tobii M-SeriesBrukerhåndbok v nb-no 1 Innledning 1

6 Symbolerellermarkeringer Beskrivelse Merket angir at en elektrisk husholdningsgjenstand, som f. eks. data-, audio- og videoutstyr, overholder NOM(Normas Oficiales Mexicanas)-sikkerhedsstandardenefor sikkerhet i Mexico. Kasseres i henhold til nasjonale krav. Li-Ion CE er forkortelsen for European Communities og merkingen informerer tollansatte i EU om at dette produktet samsvarer med ett eller flere av EU-direktivene. Merkingen er en sertifiseringsmerking som brukes på produkter som er produsert eller solgt i USA. Denne sertifiserer at den elektromagnetiske interferensen til enheten er under grensen som anbefales av Federal Communications Commission(FCC). Oppladbart li-ion-batteri Må resirkuleres eller kasseres separat Resirkulerbart materiale Utstyr av sikkerhetsklasse II(forsterket isolasjon) - Volum opp + Volum ned Windows-knapp MicroSD-kort DC strømkobling V Merket angir at strømforsyningen oppfyller nivå V-kravene ved både115v/60hzog230v/50hz,dersomdener utformet til å fungere ved flere inngangsspenninger. Produkter med navneskilt som er merket kun for én spenning og frekvens, skal også ha denne merkingen, med forbehold at produktet oppfyller ytelseskravene. Med andre ord, produsenter er ikke pålagt å angi spenning med merkingen. Til innendørs bruk Regulatorisk merking som representerer overensstemmelse med Russlands, Kasakhstans og Hviterusslands regulatoriske krav. Samsvarsmerking for Ukraina 2 1 Innledning Tobii M-Series Brukerhåndbok v nb-no

7 Symbolerellermarkeringer Godkjenning for Singapore Beskrivelse Produktet er i full overensstemmelse med tysk produktsikkerhetslov, med unntak av EN Sertifisert av TUV i henhold til EN Produktutgang er i overensstemmelse med"begrenset strømkilde" per IEC/EN/UL Angir posisjonen Strøm PÅ Angir posisjonen Strøm AV IN OUT Audioport inn Audioport ut USB Bruksområde Tobii M-Series er et AAC-produkt(Assistive and Alternative Communication), en spesialbygget talegenererende SGD-enhet (Speech Generating Device) som er designet for å øke brukernes kommunikasjonsevner og gi dem større selvstendighet. Tobii M-Series er hovedsaklig ment å være og fungere som et hjelpemiddel for den daglige kommunikasjonen til personer ofte mobile og oppegåender som har problemer med taleevnen på grunn av skade, funksjonsnedsettelse eller sykdom. Den tilsiktede bruken gjenspeiles i designfunksjoner som god mobilitet og varighet, langtidsvarende batterier, fremragende lydkvalitet og forbindelsesfunksjoner. Tobii M-Series kan brukes på flere måter, enten via direkte valg på berøringsskjermen, eller vha. en rekke andre metoder som kompenserer for potensielle motoriske begrensninger ved bruk. Tobii M-Series er pimært utformet for til direkte kommunikasjon ansikt til ansikt med bruk innspilt tale, syntetisk tale eller enhetens display som kommunikationsmetode. Enheten kan potensielt sett også brukes til langdistansekommunikasjonvia e-post eller chat hvis det finnes en tilgjengelig nettverksforbindelse og det ikke er andre begrensninger. Beskjedene kan lages ved bruk av symboler, tekst eller en kombinasjon av begge. En rekke lett konfigurerbare brukergrensesnitt er forhåndsinstallert med tanke på denne typen kommunikasjon. Tobii M-Series stemmer overens med definisjonen for medisinsk utstyr, og er registrert som en medisinsk enhet(klasse 1). Tobii M-Series er tilgjengelig som dedikert(låst) talegenererende enhet. Tobii M-Series-enheten støtter og opprettholder ikke liv. Hvis Tobii M-Series-enheten blir defekt, kan ikke brukeren kommunisere ved hjelp av den. Primært tilsiktet innendørs bruk. Tobii M-SeriesBrukerhåndbok v nb-no 1 Innledning 3

8 1.3.1 Arbeidsstilling Anbefalt arbeidsstilling for Tobii M-Series er den liggende stillingen. Bluetooth -høyttaleren er tilkoblet nettbrettdekselet til Tobii M-Series med klips. Hvis du vil plassere Bluetooth -høyttaleren et annet sted, er det bare å fjerne Bluetooth -høyttaleren og feste den igjen når du vil koble den til Tobii M-Series-enheten. 1.4 Pakkeinnhold Tobii M-Series-pakken inneholder følgende artikler: 1 Dell nettbrett(8ʺ) 1 Bluetooth -høyttaler(avtakbar) 1 Tobii M-Series-deksel 1 strømforsyning for Dell-nettbrettet 1 strømforsyning for Bluetooth -høyttaleren 1 3,5 mm audiokabel 1 skulderstropp 1 reiseadapterkabel(micro-usb til USB) 1 microsd-kort 16 GB(for automatisk sikkerhetskopiering) 1 Windows 8.1 Pro-lisens 1 Tobii Communicator(forhåndsinnstallert) 1 Tobii Sono Suite(forhåndsinnstallert) 1 USB-minnepinne med Tobii Communicator og Tobii Sono Suite 1 Tobii M-Series-brukerveiledning(som PDF-dokument på enheten) 1 Tobii M-Series hurtigstartguide(skrevet ut) 1 høyttalermanual(skrevet ut) 1 Dell Venue 8 Pro hurtigstartguide(skrevet ut) 1Kom igangmeddetgrunnleggendetc 4.8(skrevetut) 1 dokument for Sikkerhet og Samsvar 1 garantidokument Tavare påoriginalemballasjen tiltobiim-series. Hvis enheten må returneres til Tobii pga. garantispørsmål eller reparasjon, kreves det at originalemballasjen(eller tilsvarende) brukes ved forsendelsen. 4 1 Innledning Tobii M-Series Brukerhåndbok v nb-no

9 2 Sikkerhet Tobii M-Series er testet og godkjent iht. alle spesifikasjonene og standardene som er beskrevet under Tillegg B Informasjon om overholdelse, side 19 i denne manualen og i Tillegg C Tekniske spesifikasjoner, side 20 inkludert, men ikke begrenset til direktivet for medisinsk utstyr 93/42/EEC(MDD). For å sikre at Tobii M-Series-enheten fungerer på en sikker måte, er det imidlertid noen sikkerhetsadvarsler du bør være klar over: Deter ikke tillattå modifisere detteutstyret Tobii M-Series skal ikke brukes som livsopprettholdende utstyr, og skal ikke stoles på i tilfelle funksjonsfeil pga. strømbrudd eller andre årsaker. Det kan oppstå kvelningsfare hvis små deler løsner fra Tobii M-Series-enheten. Tobii M-Series-enheten skal ikke eksponeres for eller brukes i regn, eller brukes under værforhold som ikke omfattes av Tobii M-Series-enhetens tekniske spesifikasjoner. Tobii M-Series-enheten skal bare brukes med Tobii M-Series-spesifikt tilbehør som har monteringsinstruksjoner inkludert. Unge barn eller personer med kognitive funksjonsnedsettelser skal ikke ha tilgang til eller bruke Tobii M-Series-enheten uten oppsyn av foreldre eller foresatte. Tobii M-Series-enheten skal brukes med varsomhet i bevegelse. Tobii M-Series-enheten skal ikke brukes til å styre maskiner eller annet utstyr. Ikke installer annen programvare på Tobii M-Series- enheten for å styre utstry i omgivelsene. Ikke koble Tobii M-Series-enheten eller komponentene til eksternt utstyr på andre måter enn ved bruk av tilbehør som ergodkjentavtobii. Vil duvitemer omdette,setilleggdgodkjenttilbehør,side22 Ikke fest pynt, Post-it -lapper eller liknenede til skjermsiden av Tobii M-Series-enheten. Dette kan påvirke ytelsen til berøringsskjermen. 2.1 Slik unngår du hørselsskader Permanent hørselstap kan oppstå hvis øreplugger, hodetelefoner eller høyttalere brukes med høyt volum. Volumet må derforstillesinnpåetsikkertnivåfor åunngådette.dukanbliufølsomovertidfor høyelydnivåersomderettervirker akseptable, men kan fremdeles skade hørselen din. Hvis du erfarer symptomer som f.eks. ringelyder i ørene, reduser volumet eller slutt å bruke ørepluggene/hodetelefonene. Desto høyere volum, desto mindre tid er nødvendig før hørselendinkanbliskadet. Hørselseksperter foreslår følgende tiltak for å beskytte hørselen: Begrens tiden med bruk av øre- eller hodetelefoner med høy lyd. Ikke skru opp volumet for å stenge ute støy fra omgivelsene. Skruvolumetnedhvisduikkekanhøre menneskersomtalerinærhetenavdeg. Slik får du et sikkert volumnivå: Sett volumkontrollen på lav styrke. Øk lyden sakte helt til du kan høre komfortabelt og klart, uten forstyrrelser. Tobii M-SeriesBrukerhåndbok v nb-no 2 Sikkerhet 5

10 2.2 Strømforsyning og batterier Tobii M-Series-enheten bruker litium-ion-batterier. Batteriene har et oppbevaringstemperaturområde på mellom 20 og40 innen6måneder. Hvis du befinner deg i varme omgivelser, må du være klar over at dette kan påvirke batterienes ladeevne. Den innvendige temperaturen må være mellom 0 og 50 for at batteriene skal lades. Hvis batterieta innvendige temperatur overstiger50,vildetikkeladesidetheletatt. Flytt Tobii M-Series-enheten og batteriene til kaldere omgivelser slik at batteriene kan lades skikkelig. Unngå å eksponere batteriene for flammer eller temperaturer over 50. Slike forhold kan gjøre at batteriet slutter å virke, at det blir varmt, tar fyr eller eksploderer. Vær oppmerksom på at temperaturen i f.eks. bagasjerommet til bilen på envarmdagiverstefallkanblihøyereenn detsomerangittovenfor. Nårduoppbevarerenhetenmedinnsattebatterierietvarmtbagasjerom,kandetderforføretilfeil. Tobii M-Series-batteriene skal kun lades i en omgivelsetemperatur på mellom 0 og 35. Bruk kun den medfølgende strømforsyningen for å lade Tobii M-Series-nettbrettet. Bruk av uautoriserte strømforsyninger eller Micro-USB-kabler kan føre til alvolig skade på Tobii M-Series-nettbrettet. Batteriet skal ikke åpnes eller skades. Vær oppmerksom på miljølovgivningen og bestemmelser som gjelder der du bor, når du kaster batteriene. Bruk bare laderen, batteriene og tilbehøret godkjent av Tobii Technology for sikker bruk av Tobii M-Series-enheten. Du må ikke åpne eller modifisere metallkapslingen til Tobii M-Series-enheten eller strømforsyningen. Du kan bli utsatt for potensielt farlig elektrisk spenning. Enheten inneholder ingen deler som må vedlikeholdes. Hvis Tobii M-Series-enheten eller dens tilbehør er mekanisk skadet, må du ikke bruke utstyret. Hvis batteriet ikke er ladet, eller Tobii M-Series ikke er koblet til strømforsyningen, vil Tobii M-Series-enheten slås av. Hvis strømforsyningsledningen er skadet, må den skiftes av servicepersonell. Ikke ta i bruk strømforsyningsledningen førdenerblittskiftetut. Koble Tobii M-Series kun til strømforsyninger som følger med enheten. Enheten kobles til strømnettet med strømforsyningens apparatkobling. Ikke plasser Tobii M-Series-enheten slik at det er vanskelig å betjene frakoblingsenheten. Forsendelse av litium-ion-batterier reguleres av egne forskrifter. Disse batteriene kan frigjøre farlig varmemengde og kan antennes hvis de slippes, knuses eller kortsluttes. Batteriene er farlige i kontakt med flammer. Les IATA-forskriftene når du sender litium-metall- eller litium-ion-batterier eller-celler: Strømforsyningene må ikke brukes uten tilsyn av en voksen eller annen tilsynsansvarlig person. Tobii M-Series-enheten har oppladbare batterier. Alle oppladbare batterier forringes med tiden. Mulig brukstid for Tobii M-Seriesetterat batterieterfulladet,kanderformedtidenblikortereenn daenhetenvarny. 2.3 Montering Tobii M-Series må monteres i henhold til PRODUSENTENSanvisninger for godkjente fester eller monteringsbraketter. Tobii Technology eller Tobiis forhandlere skal ikke holdes ansvarlige for skader på produkter, personer eller eiendeler som oppstår hvis en Tobii M-Series faller ned fra montert konfigurasjon. Monteringen av en Tobii M-Series gjøres utelukkende på brukerens egen risiko. 6 2 Sikkerhet Tobii M-Series Brukerhåndbok v nb-no

11 2.4 Nødssituasjoner Du skal ikke stole på enheten for nødanrop eller banktransaksjoner. Vi anbefaler å ha flere måter å kommunisere på i nødssituasjoner. Banktransaksjoner bør utføres via et system anbefalt av og godkjent av banken i henhold til gjeldende bankstandarder. 2.5 Elektrisitet Ikke åpne dekselet til Tobii M-Series-nettbrettet. Ikke åpne dekselet til Tobii M-Series Bluetooth -høyttaleren. 2.6 Barnesikkerhet Tobii M-Series er et avansert datamaskinsystem og en elektronisk enhet. Den består av tallrike deler montert separat. I hendenepåetbarnkannoenavdissedeleneværemuligeåskillefra enhetenogdermedutgjøreenkvelningsfareeller andre farer for barnet. Unge barn må derfor ikke ha tilgang til eller bruke enheten uten oppsyn av foreldrene eller en voksen person. 2.7 Programvare Bruk av et antivirusprogram anbefales på det sterkeste. Bruk av annen programvare enn den som er forhåndsinstallert på Tobii M-Series, foregår på brukers eget ansvar. EksternprogramvarekanføretilfeiliTobii M-Seriesogføretilat denikkelengerkandekkesavgarantien. 2.8 Magnetisk felt Tobii M-Series-dekselet og Bluetooth -høyttaleren inneholder magneter. Magnetfelt kan påvirke funksjonen til pacemakereoghjertestartere.somen generellregelbørman sørgefor enavstandpå15cmmellomenenhet medmagneter og hjerteinnretningen. Hvis du mistenker at Tobii M-Series-enheten påvirker pacemakeren din eller annet medisinsk utstyr, må du opphøre bruken av Tobii M-Series-enheten og kontakte legen din for mer informasjon. Tobii M-SeriesBrukerhåndbok v nb-no 2 Sikkerhet 7

12 3 Oversikt over Tobii M Hovedfunksjoner Tobii M-Series inneholder flere innebygde funksjoner. 2 kameraer 1 intern mikrofon 1 intern høyttaler 1 Bluetooth 1 WLAN(Wireless Local Area Network) 1 Bluetooth -høyttaler 1 -deksel 3.2 Produktdesign En Tobii M-Series-enhet har en kapasitiv fargeberøringsskjerm med LED-bakgrunnslys. Tobii M 8 har en 8ʺ skjerm med en oppløsningpå (HD)piksler. 8 3 Oversikt over Tobii M 8 Tobii M-Series Brukerhåndbok v nb-no

13 3.2.1 Porter, sensorer og enhetsknapper Beskrivelse Figur 3.1 Tobii M-Series Nettbrett Plassering Plassering Beskrivelse 1 Statuslys 8 Mikrofon 2 Fremadrettet kamera 9 MicroSD-kortspor 3 Omgivelseslysføler 10 Windows-knapp 4 Micro-USB-port 11 Audioport(3,5 mm) 5 Batteristatuslys 12 Webkamera 6 Strømknapp 13 Høyttaler 7 Volumknapper 14 Service-merking For mer informasjon, kan du laste ned brukermanualen for Dell Venue 8 Pro Tablet fra: ftp://ftp.dell.com/manuals/all-products/esuprt_tab_mob/esuprt_tablets/dell-venue-8-pro_user% 27s%20Guide_en-us.pdf Duskalaldribrukemaktfor åsetteenkoblinginnienport.hviskoblingenogportenikkekobleslettisammen,passer de sannsynligvis ikke sammen. Kontroller at koblingen passer i porten og at du har plassert koblingen riktig i forhold til porten. Vær ekstra forsiktig med USB-koblingen. Tobii M-SeriesBrukerhåndbok v nb-no 3 Oversikt over Tobii M 8 9

14 3.2.2 Porter og Bluetooth -høyttalerknapper Plassering Beskrivelse 1 Volum opp 2 Midtre knapp 3 På/Av-bryter (plassert oppå) 4 Volum ned 5 Audioport ut(3,5 mm) 6 Micro-USB-port 7 Audioport inn(3,5 mm) Figur 3.2 Tobii M-Series Bluetooth -høyttaler Duskalaldribrukemaktfor åsetteenkoblinginnienport.hviskoblingenogportenikkekobleslettisammen,passer de sannsynligvis ikke sammen. Kontroller at koblingen passer i porten og at du har plassert koblingen riktig i forhold til porten. Vær ekstra forsiktig med USB-koblingen. 3.3 Forhåndsinstallert programvare Tobii M-Series-enheten leveres med all forhåndsbestilt og nødvendig programvare installert og klar til bruk. Hvis reinstallering blir nødvendig, kan du når som helst gjenopprette fabrikkinnstillingene. 3.4 Tilgang til microsd-kortet Se hurtigstartguiden for Dell Venue 8 Pro som følger med i esken. For mer detaljerte instruksjoner kan du laste ned brukermanualenfordellvenue 8ProTablet fra: ftp://ftp.dell.com/manuals/all-products/esuprt_tab_mob/esuprt_tablets/dell-venue-8-pro_user%27s%20guide_en-us.pdf Oversikt over Tobii M 8 Tobii M-Series Brukerhåndbok v nb-no

15 3.4.1 Fjerne microsd-kortet Se hurtigstartguiden for Dell Venue 8 Pro som følger med i esken. For mer detaljerte instruksjoner kan du laste ned brukermanualenfordellvenue 8ProTablet fra: ftp://ftp.dell.com/manuals/all-products/esuprt_tab_mob/esuprt_tablets/dell-venue-8-pro_user%27s%20guide_en-us.pdf Sette inn microsd-kortet Se hurtigstartguiden for Dell Venue 8 Pro som følger med i esken. For mer detaljerte instruksjoner kan du laste ned brukermanualenfordellvenue 8ProTablet fra: ftp://ftp.dell.com/manuals/all-products/esuprt_tab_mob/esuprt_tablets/dell-venue-8-pro_user%27s%20guide_en-us.pdf. Tobii M-SeriesBrukerhåndbok v nb-no 3 Oversikt over Tobii M 8 11

16 4 Batterier i Tobii M-Series 4.1 Batterier Tobii M-Series-enheten har to ulike batterier, ett i nettbrettet og ett i Bluetooth -høyttaleren. Batteriene har ikke samme størrelse og kapasitet, se Tillegg C Tekniske spesifikasjoner, side 20. Batteriene i nettbrettet og Bluetooth -høyttaleren må lades hver for seg. 4.2 Lade nettbrettet 1. Koble strømledningen inn i strømforsyningen. 2. Koble Micro-USB-kabelen til Micro-USB-porten på nettbrettet. 3. Koble strømforsyningen til en stikkontakt og lad nettbrettet til batteriet er fullt. Se hurtigstartguiden for Dell Venue 8 Pro som følger med i esken. For mer detaljerte instruksjoner kan du laste ned brukermanualenfordellvenue 8ProTablet fra: ftp://ftp.dell.com/manuals/all-products/esuprt_tab_mob/esuprt_tablets/dell-venue-8-pro_user%27s%20guide_en-us.pdf Informasjon om batterioppbevaring og ladetemperaturer finner du i 2 Sikkerhet, side Slik sjekker du ladenivået Last ned brukermanualen for Dell Venue 8 Pro Tablet fra: ftp://ftp.dell.com/manuals/all-products/esuprt_tab_mob/esuprt_tablets/dell-venue-8-pro_user%27s%20guide_en-us.pdf LED-indikator Last ned brukermanualen for Dell Venue 8 Pro Tablet fra: ftp://ftp.dell.com/manuals/all-products/esuprt_tab_mob/esuprt_tablets/dell-venue-8-pro_user%27s%20guide_en-us.pdf 4.3 Lade opp Bluetooth -høyttaleren 1. Koble strømledningen inn i strømforsyningen. 2. Koble Micro-USB-kabelen til Micro-USB-porten på Bluetooth -høyttaleren. 3. Koble strømforsyningen til en stikkontakt og lad Bluetooth -høyttaleren til batteriet er fullt Batterier i Tobii M-Series Tobii M-Series Brukerhåndbok v nb-no

17 5 Bruke Tobii M-Series Du trenger ikke spesielle ferdigheter for å sette opp Tobii M-Series-enheten. Følg denne brukerveiledningen og hurtigstartguiden. 5.1 Slik starter du enheten Startenhetenpåen avdefølgendemåtene: Trykk på strømknappen på høyre side av enheten(når du holder den i"portrettmodus").(plassering nr. 6 i Figur 3.1 Tobii M-Series Nettbrett, side 9) Passordinformasjon Tobii M-Series-enheten er konfigurert for å startes opp ved hjelp av det tilgjengelige operativsystemet uten passord. Det finnes situasjoner, selv om de ikke er vanlige, når passordvinduet vises. For eksempel hvis du oppretter en ny bruker i operativsystemet, hvis du kommer tilbake fra operativsystemets hvilemodus eller hvis du laster ned programvareoppdateringer fra Internett. Hvis du oppretter en ny Windows-bruker og laster ned oppdateringer fra Internett, skades kanskje system- og programvareinnstillingene til operativsystemet som allerede er innstilt og installert hos Tobii Technology. Hvis passordvinduet vises og det er nødvendig med et passord, er standardpassordet på alle Tobii M-Series-enhetene"Tobii" (det skilles mellom store og små bokstaver). For å skrive inn passordet kan du bruke Windows-tastaturet på skjermen eller et eksternt USB-tastatur(ikke inkludert). Hvisdubestemmerdegfor åendrepassordet,må duskrivedetnedogoppbevaredetpåetsikkertstedfor senerebruk. Anbefaltstedfor åoppbevareetnyttpassord: Uten operativsystemets tilgangspassord kan Tobii-støtte kanskje ikke være i stand til å hjelpe deg med fremtidige problemer Tobii M-Series Welcome Guide Når du starter Tobii M-Series-enheten for første gang, blir du ønsket velkommen av Tobii M-Series Welcome Guide. Guiden er enveivisersomtardeggjennomnoentrinnsomhjelperdegå fåmestmuligutavenheten. Følginstruksjoneneogvelg Nesteforåkommetilnestesideiguiden. 5.2 Slik slår du enheten av Enhetenbørslåsavvedåbrukeenavdefølgendemåtene: Fra Tobii Communicator Gå til startmenyen i Windows(anbefalt når dette er mulig). Hvisduikkeskulleværeistandtilåslåavenhetenvedhjelpavmetodeneovenfor, kanduholdepå-knappenpåhøyresideavenhetennedeisyvsekunder(påhøyresidehvisenhetenholdesiportrettmodus).enhetenslåsavmedengang,uten å ventepåat eventuelle åpne programmer lukkes. Dette regnes ikke som en"ren" Windows-avslutning, og anbefales ikke med mindre det er helt nødvendig, da det kan føre til skader på enheten. 5.3 Strømsparing Innstillingene for strømsparing i Tobii M-Series-nettbrettet er forhåndsinnstilte for å optimere batteritiden. Ved behov, kan innstillingen for hvilemodus justeres i strømalternativene for Windows. Tobii M-SeriesBrukerhåndbok v nb-no 5 Bruke Tobii M-Series 13

18 5.4 Bruke kameraene De to innebygde kameraene lar deg ta bilder av elementer foran Tobii M-Series-enheten og fra skjermsiden. Bruk Tobii Communicator eller andre relevante programvarer for å betjene kameraene. 5.5 Justere volumet For å justere volumet bruker du Volum opp/ Volum ned-knappene(plassering nr. 7) på høyre side av Tobii M-Series-enheten. For plasseringsreferanser, se Figur 3.1 Tobii M-Series Nettbrett, side 9 Volumet kanogsåjusteresi TobiiCommunicatorogiWindows. Bluetooth-høyttaleren har egne, uavhengige voluminnstillinger. Disse voluminnstillingene kan ikke styres fra Windowsmiljøet eller Tobii Communicator. Dette kan muligens skape forvirring dersom volumet er satt til 0% på høyttalerne. DetvildaikkekommelyduansetthvavolumetersatttiliWindows.Vi anbefalerat dualltidsettervolumetpåhøyttaleren til litt under det maksimale, og styrer det faktiske volumet fra enten Windows-området eller fra Tobii Communicator. 5.6 Justere lyden Du kan konfigurere høyttalerne ved hjelp av Windows 8.1 kontrollpanel > Maskinvare og lyd. Se Microsofts informasjon om hvordan du skal konfigurere lyden i Windows 8,1 Kontrollpanel. Lyden kanogsåjusteresi TobiiCommunicator. 5.7 Pare Bluetooth -høyttaleren med nettbrettet Bluetooth -høyttaleren og nettbrettet er ferdig paret når de leveres. Dersom det trengs, kan du følge denne prosedyren for å pare Bluetooth -høyttaleren med nettbrettet igjen: 1. Skru av Bluetooth -høyttaleren 2. Skru på Bluetooth -høyttaleren 3. Koble Bluetooth -høyttaleren til nettbrettet under Bluetooth -innstillinger i Windows. 4. Åpne Perler-menyen 5. Åpne Innstillinger 6. Velg Endre PC-Innstillinger 7. Velg PC og Enheter 8. Velg Bluetooth Hvisnettbrettetslåsav/gåridvale,kandetværedumårestarteogkobleBluetooth -høyttalerentilpånytt. Audiokabelen på 3,5 mm(følger med i pakken) kan brukes til å koble høyttaleren til nettbrettet i stedet for Bluetooth tilkoblingen Bruke Tobii M-Series Tobii M-Series Brukerhåndbok v nb-no

19 5.8 Aktiver applikasjonsskift i Windows 8 Funksjonen i Windows 8 for å sveipe fra venstre er deaktivert ved levering. Dette er for å unngå at brukeren utilsiktet skifter fra Tobii Communicator til Windows-miljøet. For å aktivere funksjonen i Windows for å sveipe fra venstre (som vil åpne Applikasjonsveksleren),gjør du som følger: 1. Åpne Perler-menyen 2. Åpne Innstillinger 3. Velg Endre PC-Innstillinger 4. Velg PC og Enheter 5. Velg Hjørner og kanter 6. Under Applikasjonsveksler skrur du PÅ alternativet for å tillate veksling mellom nylig brukte applikasjoner. 5.9 Lukk alle åpne Windows 8 Modern UI-applikasjoner 1. Åpne Perler-menyen 2. Åpne Innstillinger 3. Velg Endre PC-Innstillinger 4. Velg PC og Enheter 5. Velg Hjørner og kanter 6. Under Applikasjonsvekslervelger du knappen for å tømme listen for å slette innholdet i listen over nylig brukte applikasjoner Kommunisere i Flymodus 1. Skru av Bluetooth -høyttaleren 2. Aktiver flymodus i Windows-innstillingene. 3. Bruk den interne høyttaleren på Dell-nettbrettet. Tobii M-SeriesBrukerhåndbok v nb-no 5 Bruke Tobii M-Series 15

20 6 Produktpleie 6.1 Temperatur og luftfuktighet Generell bruk Tobii M-Series bør oppbevares under tørre forhold i romtemperatur. Det anbefalte temperaturområdet og de anbefalte verdiene for luftfuktighet for enheten er som følger: Omgivelsestemperatur: 0 til 35 Relativ luftfuktighet: 10% til 90%(ingen kondensering på enheten) Høydeoverhavet:-15,2til3048m Transport og lagring Når det gjelder transport og lagring(unntatt batterier), er det anbefalte temperaturområdet og den anbefalte verdien for luftfuktighet for enheten som følger: Temperatur: -40 til 65 Relativ luftfuktighet: 5% til 95%(ingen kondensering på enheten) Høydeoverhavet:-15,2til10668m Tobii M-Series er ikke vannavstøtende eller vanntett. Enheten skal ikke oppbevares på steder der det er høy luftfuktighet eller vått. Ikke senk enheten ned i vann eller andre væsker. Ikke søl væske på enheten, spesielt ved tilkoblingspunktene. 6.2 Rengjøring Før durengjørtobii M-Series-enhetenmå denskrusavogalleledningerdrasut.bruken myk,lettfuktetlofriklut.unngååfå fuktighet inn i enhetens åpninger. Ikke bruk vindus-/husholdningsrengjøringsmidler,aerosolsprayer, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller vaskemidler som inneholder slipemidler til å rengjøre enheten Rengjøring av høyttalerne Hvis høyttaleråpningene er tilstoppet, kan du bruke bomullspinner og/eller en tannbørste forsiktig slik at du ikke skader Tobii M-Series-høyttalerne. 6.3 Plassering Bruk bare de anbefalte festene som angis av din lokale forhandler eller salgsrepresentant, og kontroller at de monteres og festes i henhold til anvisningene. Plasser ikke enheten på en ustabil eller ujevn overflate. 6.4 Transportere Tobii M-Series-enheten Koble fra alle kabler og bruk skulderstroppen eller håndtaket på Tobii M-Series-vesken når du bærer enheten. Når du transporterer enheten til reparasjon, sender den eller reiser med den, bruk den originale emballasjen og pakkematerialene. Tavare påoriginalemballasjen tiltobiim-series. Hvis enheten må returneres til Tobii pga. garantispørsmål eller reparasjon, kreves det at originalemballasjen(eller tilsvarende) brukes ved forsendelsen. 6.5 Slik deponerer du batteriene Batteriene skal ikke kastes i husholdings- eller kontoravfallet. Følg lokale bestemmelser for deponering av batterier Produktpleie Tobii M-Series Brukerhåndbok v nb-no

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på NC1. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  NC1. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips NC1 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Hørselsvern

Detaljer

Tobii I-Series I 12 I 15

Tobii I-Series I 12 I 15 B r u ke r h å n dbo k To b i i I- S er i es I 12 I 15 Tobii I-Series Brukerhåndbok Versjon 1.5 09/2014 Med enerett. Tobii Technology AB Informasjonen i dette dokumentet tilhører Tobii Technology. Deter

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

Komme i gang. Komme i gang med MyTobii P10

Komme i gang. Komme i gang med MyTobii P10 Komme i gang Komme i gang med MyTobii P10 Oppsett trinn for trinn Komme i gang med MyTobii P10 Denne håndboken skal hjelpe deg med å sette opp og begynne å bruke MyTobii P10. MyTobii P10 kan festes med

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Kom i gang Grid Pad Pro 13

Kom i gang Grid Pad Pro 13 Kom i gang Grid Pad Pro 13 Vedlikehold av din GridPad Plasser GridPad et trygt sted når den ikke er i bruk. Rengjøring Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut. For å minimere

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Norsk................. 48 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Detaljer

VoiceLink Brukerveiledning

VoiceLink Brukerveiledning VoiceLink Brukerveiledning Innhold Innhold VoiceLink 4 Inkludert i leveransen 5 Tiltenkt bruk 3 Generelle sikkerhetsmerknader 7 Før du starter 8 Bruke VoiceLink 11 Vedlikehold og pleie 13 Informasjon om

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon juli 2006 Innhold Bruksområder for Falck 1005 StemmeForsterker....

Detaljer

Kom i gang Grid Pad Pro 18

Kom i gang Grid Pad Pro 18 Kom i gang Grid Pad Pro 18 Vedlikehold av din GridPad Plasser GridPad et trygt sted når den ikke er i bruk. Rengjøring Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut. For å minimere

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Calisto 610. Kablet USB-høyttalertelefon. Brukerveiledning

Calisto 610. Kablet USB-høyttalertelefon. Brukerveiledning Calisto 610 Kablet USB-høyttalertelefon Brukerveiledning Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Innholdet i esken 4 Kontroller for høyttalertelefon 5 Koble til PC og samtale 6 Plantronics Hub-programvare 7 Fanen

Detaljer

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Norsk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230)

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) 2012-03-21 Dok.nr.: 0641A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 4 Mottakerenhet...

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner

Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner Varenr. 1290 Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner Brukerhåndbok Dok. nr.: 0605C Dato: 2016.07.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 I kofferten 3 Tilkoblinger 3 3. Komme

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

cspolaroid@camarketing.com.

cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Fotoprint uten blekk Brukermanual {Generelt produktbilde} Hei! Velkommen til Polaroid familien. Denne brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon

Detaljer

UNO Stemmeforsterker oppladbar m/ 1 mikrofonmottaker

UNO Stemmeforsterker oppladbar m/ 1 mikrofonmottaker UNO Stemmeforsterker oppladbar m/ 1 mikrofonmottaker Varenr. 1477 Artikkelnr. UNO HMS-nr.: 217359 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2336A1 Dato: 2016.06.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 UNO 3

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer.

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer. Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145 Velkommen Hurtigveiledning 1 2 3 Koble til Installer Sett i gang Innholdet i esken Håndsett SE 140/ SE 145 SE 140 eller SE

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NORSK

BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Velkommen... 3 Bluetooth-tilkobling... 4 Produktoversikt... 5 Dette finner du i esken:... 6 Passform... 7 Lading... 8 Kontroller... 10 På/av... 10 Musikk og anrop... 11 Parvis tilkobling...

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

a skye Bruksanvisning

a skye Bruksanvisning a skye Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Forklaring av produkt Trådløs teknologi auris skye App Komme i gang Oppsett av AirPlay / DLNA på ditt WiFi nettverk Oppsett av Mac eller PC på ditt

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon november 2005 Innhold Bruksområder for Falck 1003

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

alea technologies Kom i gang Grid Pad Eye 13

alea technologies Kom i gang Grid Pad Eye 13 alea technologies Kom i gang Grid Pad Eye 13 Vedlikehold av din GridPad Plasser GridPad et trygt sted når den ikke er i bruk. Rengjøring Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Norsk......................... 93 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Eskens innhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhet med kamera og høyttaler

Detaljer

Flite SHB4405. Brukerhåndbok. Registrer produktet og få støtte på:

Flite SHB4405. Brukerhåndbok. Registrer produktet og få støtte på: Flite SHB4405 Brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på: www.philips.com/support Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Hørselsvern 2 Generell informasjon 2 2 Dine trådløse Bluetoothhodetelefoner

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

SB300. Brukerhåndbok. Bærbar høyttaler. Registrer produktet og få støtte på

SB300. Brukerhåndbok. Bærbar høyttaler. Registrer produktet og få støtte på SB300 Brukerhåndbok Bærbar høyttaler Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Innhold 1 Viktig 2 2 Den bærbare høyttaleren 3 Innledning 3 Innholdet i esken 3 Oversikt over høyttaleren

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Brukerhåndbok. Alltid der for å hjelpe deg SSC5001 SSC5002 SSC5011 SSC5012. Har du spørsmål? Kontakt Philips

Brukerhåndbok. Alltid der for å hjelpe deg SSC5001 SSC5002 SSC5011 SSC5012. Har du spørsmål? Kontakt Philips Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SSC5001 SSC5002 SSC5011 SSC5012 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910

Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 Brukerhåndbok for Nokia trådløs ladestativ DT-910 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladestativ DT-910 kan du lade telefonen din trådløst. Legg telefonen på laderen, så begynner den

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

BT6700. Brukerhåndbok. Bærbar høyttaler. Registrer produktet og få støtte på

BT6700. Brukerhåndbok. Bærbar høyttaler. Registrer produktet og få støtte på Bærbar høyttaler BT6700 Brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Innholdsfortegnelse 1 Viktig 1 Sikkerhet 1 Merknad 1 2 Bluetooth-høyttaleren 2 Innledning 2 Innholdet

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK

Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK Velkommen Innholdet i pakken Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes til spesifikke oppgaver,

Detaljer

Blackwire C435. Hodesett. Brukerhåndbok

Blackwire C435. Hodesett. Brukerhåndbok Blackwire C435 Hodesett Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Registrere produktet elektronisk 3 Teknisk hjelp 3 Hva er det i esken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør 6 Bruke hodesettet 7 Koble til

Detaljer

Kom i gang Grid Pad Eye 18

Kom i gang Grid Pad Eye 18 Kom i gang Grid Pad Eye 18 Vedlikehold av din GridPad Plasser GridPad et trygt sted når den ikke er i bruk. Rengjøring Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut. For å minimere

Detaljer

SPARE PARTS SERVICE AS INTRODUSERER:

SPARE PARTS SERVICE AS INTRODUSERER: SPARE PARTS SERVICE AS INTRODUSERER: D01 Bluetooth Headset Revolutionary 3D vibration sound KOMMUNIKASJON UTEN LEDNINGER! Motta samtaler, og ring med telefonen Få veibeskrivelser fra GPS Lytt til musikk

Detaljer