Bedre Læringsmiljø Hamar Elisabeth Staksrud, Institutt for Medier og Kommunikasjon, UiO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedre Læringsmiljø Hamar 08.11.2011. Elisabeth Staksrud, Institutt for Medier og Kommunikasjon, UiO"

Transkript

1 Bedre Læringsmiljø Hamar Elisabeth Staksrud, Institutt for Medier og Kommunikasjon, UiO

2 Oppsummering Vi vet MYE om barn og nettbruk Det går stort sett bra Dess tidligere barn bruker Internett og dess mer de kan, dess bedre går det Risiko er ikke farlig. Skade er farlig. Mye av risiko og skade på nett kommer fra andre barn Jeg er bekymret for tre ting: En digital underklasse Skadelig brukergenerert innhold Mobbing

3 Kartlegging av Europa EU Barn Muligheter eller Risiko Internett Bygger på Eukids Online ( ) Tilfeldig stratifisert utvalg 25 land, 1000 intervjuer (9-16-år) per land Feltarbeid vår/sommer 2010 Ansikt til ansikt i barnets hjem Selvutfylling av sensitive spørsmål Indikatorer for sårbarhet og håndtering Data fra barna sammenliknes med en av foreldrene Direkte sammenlignbarhet mellom land Validering ved kognitiv/pilot testing Konsultert nasjonale aktører Internasjonalt rådgivende panel Se for teknisk og etisk rapport

4 Når starter norske barn å bruke Internett? Gjennomsnitt = 8 år, men lav SES = 9 år år i dag 10 år år i dag 9 år år i dag 8 år år i dag 6 år Kilde: Staksrud, E. (2011). Norske barn på Internett: Høy risiko - liten skade? Nordicom Information(4).

5 Hvor barn bruker Internett Gutter år Jenter år Gutter år Jenter år Alle Norske barn har i gjennomsnitt 4,4 tilgangspunkter. Dette er lavere enn mange andre land, men kan forklares med at mange barn har egen bærbar maskin. 99% av de norske barna i Eu Kids undersøkelsen har tilgang til Internett hjemme. Privatisert bruk øker sterkt med alder Stuen (eller annet felles rom) hjemme På skolen Hjemme hos en venn Eget soverom (eller annet privat rom) hjemme Hjemme hos en slektning Rundt På et omkring'/ute bibliotek eller annet offentlig sted På en nettkafe Kilde: Staksrud et. al (kommer, 2011)

6 Hvor lenge (ant min) barn bruker Internett på en gjennomsnittsdag % bruker Internett hver dag eller nesten hver dag. Bare 4% bruker Internett sjeldnere enn 1-2 ganger pr. uke Alle barn Høy SES Medium SES 85 Lav SES år år år 9-10 år Gutter Jenter 63 50% totalt har tilgang via mobil teknologi. 12% av 9-10 åringene bruker mobilen og 11% bruker annet håndholdt utstyr for å få tilgang til Internett. Dette øker kraftig med alder. Kilde: Staksrud et. al (kommer, 2011)

7 Hva er overdreven bruk? Hvor ofte opplever du følgende (veldig ofte, en gang i blant eller aldri)? Jeg forsøker å bruke mindre tid på Internett uten å klare det? Jeg bruker mindre tid enn jeg burde på familie, venner eller hobbier? Jeg har tatt meg selv i å surfe på nettet uten at jeg egentlig er interessert? Jeg har følt meg ukomfortabel når jeg ikke kan være på nettet? Jeg har latt være å spise eller sove fordi jeg har vært på nett?

8 Norske barn ligger høyt sammenliknet med andre Gjennomsnitt= 30%, lavest er Italia med 17%, høyest Estland med 50%. Norge ligger høyest i Norden (DK 36%, SE 35%, FI 26%) %Veldig eller ganske ofte 62 Mest utslag: surfer uten interesse (27% ofte/ganske ofte) blant norske barn er psykiske problemer ikke en indikator for overdreven bruk. Derimot er tid/antall aktiviteter med på å forklare dette Alle norske barn Høy SØS Medium SØS Lav SØS år år år 9-10 år Gutter Jenter Kilde: Staksrud et. al (kommer, 2011)

9 Sammenheng mellom barn og foreldres bruk etter land 100 % Barn bruker daglig TR RO PT EL BG PL LT UK ES CY HU DE IT AT IE SI EE BE DK SI FI NL FR SE NO % Foreldre (av barn som bruker Internett) bruker daglig Kilde: Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011)

10 Aktiv mediering foreldre, etter land Norske barn oppgir også at de stort sett hører på hva foreldrene sier, bare 3% velger å ignorere foreldrenes ønsker i forhold til nettbruk. 10% av barna ønsker seg at foreldrene engasjerer seg mer % Barn % Foreldre ALL TR LT HU SI RO PT EL AT BG IT BE PL EE ES DE FR UK CY DK SE IE CZ FI NL NO Kilde: Livingstone et. al (2011) & Staksrud et. al (kommer 2011)

11 Norske foreldre aktiv mediering Gutter 9-12 år Jenter 9-12 år Gutter år Jenter år Alle Barn fra familier med lav SØS opplever minst foreldremediering (84%), mens 100% av foreldrene i denne gruppen oppgir at de er aktive i forhold til barnas nettbruk Hjulpet meg når det har vært vanskelig å finne noe/gjøre noe på Internett Fortalt meg om måter jeg kan bruker Internett på en trygg måte Fortalt meg hvordan man skal oppføre seg mot andre på nett Forklart meg at noen nettsteder er bra, mens andre er dårlige Snakket med meg om hva jeg skal gjøre om noe eller noen plager meg på nettet Hjulpet meg tidligere når noe har plaget meg på nettet Minst ett av alternativene over

12 Barn som opplever mediering fra lærere etter land % En eller flere former for aktiv mediering fra lærere % Annen type mediering fra lærere ALLE IT RO BE EL FR SI DE BG TR HU LT ES CZ AT PL DK EE SE PT CY IE NL FI UK NO

13 Informasjon om trygg bruk fra andre Alle Jenter år Gutter år Jenter 9-12 år Gutter 9-12 år Jeg har ikke fått råd fra noen av disse Bibliotekar Tjenesteleverandøren på Internett Noen om arbeider med ungdom/kirken/sosialarbeider Noen hvis jobb det er å gi råd via Internett Websider TV, radio, aviser eller magasiner Annen slektning Norske foreldres hovedkilde til informasjon om trygg bruk er barnas skole (70%) og medier (68%). Skolen er kilden flest ønsker informasjon fra (69%) Kilde: Staksrud et. al (kommer 2011)

14 Digitale ferdigheter Alle Jenter år Jenter år Gutter år Gutter år Endre filterpreferanser Blokkere uønsket reklame eller søppelpost/spam Slette loggen over hvilke sider de har besøkt Finne informasjon om hvordan de skal bruke Internett trygt Endre personverninstillingene på en sosial nettverksprofil Blokkere en melding fra noen de ikke ønsker høre fra Kilde: Staksrud et. al (kommer 2011) Sammenlikne ulike websider for å finne ut om informasjon er sann Sette inn bokmerke for en webside

15 Aktiviteter vs. Kjønn, yngre barn Jenter år Gutter år Sett på videoklipp Brukt Internett til skolearbeid Spill internettspill mot seg selv eller mot datamaskinen Besøkt en sosial nettverksside Brukt lynmeldinger/im Sett/lest nyheter på Internett Sendt/mottatt e-post Spilt spill med andre mennesker via Internett Lastet opp (publisert) en melding på Internett Lastet opp (publisert) bilder, video eller musikk for å Brukt et web-kamera Lastet ned musikk eller filmer Brukt en fildelingsside Besøkt et chatterom Brukt tid i en virtuell verden Laget en karakter, kjæledyr eller avatar Skrevet en blogg eller dagbok på nettet Kilde: Staksrud et. al (kommer 2011) Gjennomsnittlig antall aktiviteter =

16 Sammenheng bruk og ferdigheter Gjennomsnittlig antall nettferdigheter PT UK FR AT ES BE IE DE EL RO HU IT TR SI CZ LT NO PL CY FI NL EE SE BG DK % Bruker Internett hver dag Kilde: Livingstone et. al (2011) & Staksrud et. al (kommer 2011)

17 Sammenheng aktiviteter og ferdigheter Gjennomsnittlig antall nettferdigheter SI AT ES PL IE DE EL IT TR FI NL EE PT NO CZ UK BG SE LT DK BE FR CY HU RO Gjennomsnittlig antall aktiviteter på Internett Kilde: Livingstone et. al (2011) & Staksrud et. al (kommer 2011)

18 Vi ser klare sammenhenger Høy bruk Flere aktiviteter Flere aktiviteter Mer risiko Flere ferdigheter Flere ferdigheter Økt håndteringskompetanse Håndteringskompetanse Mer risiko Mindre skade

19 Den digitale mulighetstigen Fildele, besøke chattekanal, lage karakter/avatar, virtuell verden, blogge (11-23%) Spille mot andre online, laste ned musikk og filmer, dele bilder/video/musikk, bruke webkamera, publisere meldinger på en webside (31-44%) Besøke sosialt nettverk, bruke IM, e-post, nyheter (48% - 62%) Kilde: Hasebrink, U., Görzig, A., Haddon, L., Kalmus, V., Livingstone, S., & and members of the EU Kids Online network. (2011) & Staksrud et al. (kommer 2011) Se videoklipp (76%) Internett til skolearbeid Spille spill mot seg selv eller maskinen (83-85%)

20 Bruk av sosiale nettverk Utvalgte funn

21 Bruk av sosiale nettverk 100 Sterkt økende med alder Vektet gjennomsnitt = 59% NL LT DK SI CY CZ EE PL NO FI SE UK HU BE AT PT IE IT ES EL BG FR DE TR RO Barn som har en profil på et sosialt nettverk etter land

22 Norske barn som har en profil på minst ett sosialt nettverk på Internett Alle norske barn Høy SØS Medium SØS Lav SØS år år år 9-10 år Gutter Jenter

23 Facebook dominerer % Facebook % Other SNS ALL PL NL HU DE EE ES RO LT PT IE BE SE AT BG FI NO DK UK TR FR CZ SI EL IT CY

24 Offline vs. online kommunikasjon % Snakke om private ting % Snakke om forskjellige ting % Det er lettere å være meg selv på Internett Alle barn Høy SES Medium SES % 11+ som sier det er litt sant eller veldig sant Lav SES år år år 9-10 år Gutter Jenter Kilde: Staksrud et. al (kommer, 2011)

25 Barns personverninnstillinger % av norske barn oppgir sin adresse eller sitt tlf. nr. % Privat % Delvis privat % Offentlig % Vet ikke 17% oppgir ikke riktig alder på sin profil I gjennomsnitt har norske barn publisert 2,8 identifiserbare opplysninger (av 6 totalt) Gjennomsnittet i Europa er 2,8 høyest ligger Polen og Nederland, lavest Hellas og Portugal I 15 av 25 land er det større sannsynlighet 35 for at 9-12 åringer 13 har offentlig profil enn at åringer har det Alle norske barn Høy SØS Medium SØS Lav SØS år år år 9-10 år Gutter Jenter Kilde: Staksrud et. al (kommer, 2011)

26 Hvor er foreldrene? No restrictions on SNS SNS only with permission SNS not allowed Percent with a SNS profile Age 30% av norske foreldre har regler for bruk av sosiale nettverk. 57% av barna sier foreldrene sjekker profilen deres Estimert sannsynlighet for at et barn har en profil på et sosialt nettverk vs. foreldrenes restriksjoner Kilde: Livingstone, S., Ólafsson, K., & Staksrud, E. (2011)

27 Oppsummering SNS Facebook dominerer 1 av åringer er på Facebook i Norge (13 års grense) Øker kraftig med alder Nesten halvparten har kontakter de kun har møtt via Internett Halvparten har mer enn 100 kontakter 93% har sendt et bilde eller video av seg selv til noen de aldri har møtt ansikt til ansikt Lav SES = lettere å være seg selv på Internett Generelt store problemer med personverninnstillingene Savner kritisk kompetanse!

28 Del II: Risiko

29 Typer av nettrisko Type Type risiko KOMMERSIELL RISIKO AGGRESJONS RELATERT RISIKO SEKSUELT RELATERT RISIKO HOLDNINGER OG VERDIER Barnet som mottaker Reklame/ Spam/ sponsoring Voldelig/ grusomt/ hatefullt innhold Pornografisk /uønsket seksuelt innhold Rasistisk/ villedende informasjon/ råd Barnet som deltaker Tracking/ innsamling av personlig informasjon Bli mobbet/ trakassert/ forfulgt Møte fremmede, bli groomet Selvskading, uønsket overtalelse Barnet som utøver Gambling/ Hacking/ Ulovlig nedlasting Mobbe eller trakassere andre Produsere/ distribuere pornografisk materiale Produksjon av råd (f.eks, selvmord/ pro-ana)

30 Total opplevelse av risiko, etter land 12 8 % Jeg har blitt plaget av noe på nettet (barn) % Mitt barn har blitt plaget av noe på nettet (foreldre) ALL IT PT DE FR CY EL BE BG IE AT TR HU PL UK FI SI ES CZ LT NL RO SE NO EE DK Kilde: Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011)

31 Sammenheng risiko og bruk 70 % Erfart en eller flere risikofaktorer Gjennomsnitt for alle barn DE IE AT ES FR HU EL IT CY TR PT RO LT UK CZ SI BE NO PL FI NL EE DK SE BG % Bruker Internett hver dag Kilde: Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011)

32 Oppsummering risiko (norske barn) 9-10 år år år år Alle barn Sett seksuelle bilder på en webside siste 12 mnd Har blitt tilsendt stygge eller sårende meldinger via Internett siste 12 mnd Sett eller mottatt seksuelle meldinger via Internett siste 12 mnd Hatt kontakt på Internett med noen de ikke tidligere har møtt ansikt til ansikt Gått for å møte noen ansikt til ansikt som de først møtte på Internett Hatt erfaring med Har erfart en eller en eller flere flere typer av typer potensielt misbruk av skadelig personlige brukergenerert data/informasjon innhold siste 12 siste 12 mnd mnd. Erfart en eller flere av disse tingene Kilde: Staksrud et. al (kommer, 2011)

33 Skadelig brukergenerert innhold Utvalgte funn fra EU Kids Online

34 Barns erfaring med skadelig brukergenerert innhold, etter land ALL FR PT BE HU IT DE ES EL CY UK TR FI PL IE NL RO AT LT DK BG SI EE SE NO CZ Kilde: Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011)., side 99

35 Norske barns erfaringer med ulike typer skadelig brukergenerert innhold år Gutter år Jenter år Gutter år Jenter Alle Måter man kan skade seg selv fysisk Hat-sider som angriper enkelte mennesker eller menneskegrupper Måter man kan bli veldig tynn (pro-ana) Sider hvor man snakker om erfaringer med å ta narkotika Måter man kan begå selvmord

36 Mobbing og trakassering

37 Definisjon mobbing Noen ganger kan barn eller tenåringer si eller gjøre sårende eller stygge ting til andre og dette kan ofte være ganske mange ganger på ulike dager over en periode, for eksempel. Dette kan omfatte: erting på en måte personen ikke liker slå, sparke eller dytte noen ikke la noen få lov til å være med Når folk er slemme eller ekkel på denne måten, kan det skje: ansikt til ansikt (personlig) på mobiltelefoner (SMS, samtaler, videoklipp) på internett (e-post, direktemeldinger, sosiale nettverk, chatterom)

38 Barn som mobbes, etter land 19% har blitt mobbet, Barn som påer nett blitt og/eller mobbet utenfor siste året, etter land Hvem? Få % Blitt forskjeller mobbet, ipå alder, nettet kjønn eller utenfor og sosial klasse, % Blitt men mobbet på Internett tenåringsjenter erfarer dette mest på Internett (9%) Hvor? Store variasjoner mellom land fra 9% (IT) til 43% (EE) utenfor nettet og 2% (IT, PT) 14% (EE) for mobbing via Internett /mobil 19 6 Hvordan? 13% ansikt til ansikt,, 6% via Internett, 3% via mobiltelefon. Oftest på nett er via sosiale nettverk eller IM Hva (11+)? 4% stygge/sårende meldinger, 2% - meldinger ble spredt om dem, 1% truet på nettet % har mobbet andre, 3% har gjort dette via Internett Mange opplever også at deres profil/opplysninger blir tatt over av andre (7% i snitt, 9% av jenter mellom år). ALL IT PT TR EL NL IE SI ES CY DE LT FI PL BG BE HU FR AT CZ UK NO SE DK RO EE

39 Måter norske barn har blitt mobbet siste 12 mnd. Gutter 9-12 år Jenter 9-12 år Gutter år Jenter år Alle Ansikt til ansikt På Internett Via mobilen - samtaler, tekstmeldinger eller bilder/video På en annen måte Har blitt mobbet på nettet eller utenfor totalt

40 Det spesielle med digital mobbing 1. Audiovisuelt materiale kan brukes i mobbingen 2. Det er lettere for den som mobber å være anonym 3. Mobbingen kan lettere dokumenteres 4. Nye former for sosial ekskludering i form av digital isolering 5. Mobbingen kan være mer sosialt synlig og paradoksalt 6. Mobbingen kan være mindre synlig for foreldre, lærere og andre voksne Kilde: Staksrud, E. (2008). Fairytale parenting. Contextual factors influencing children's online self-representation. In K. Lundby (Ed.), Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media (pp ). New York: Peter Lang.

41 Foreldrenes kunnskap om at barna bli mobbet på nettet (bare foreldre av barn som har blitt mobbet på nettet), etter land % Parent NO % Parent YES % Parent Don't know ALL FI NL AT UK SI SE DK FR BE DE NO PL PT ES BG EE IE CZ TR LT RO EL IT HU CY

42 Håndtering av mobbingen (Europa) % valgte å snakke med noen. 52% snakket med en venn % snakket med en foreldre 14% snakket med et søsken 5 9% snakket med en annen voksen de stoler på Håpet problemet ville gå bort av seg selv Forsøkte å fikse problemet Følte meg litt skyldig over det som gikk galt Ingen av disse tingene Vet ikke 7% snakket med en lærer 2% snakket med noen som har som jobb å hjelpe barn

43 Hva synes barna hjelper? (Europa) Hva barnet gjorde etter å ha blitt mobbet på Internett Gjorde dette Gjorde dette og det hjalp Stoppet å bruke Internett for en stund Slettet meldinger fra personen som sendte dem til meg Endret mine filtre/kontakt settinger Blokkerte personen som hadde sendt det til meg Rapporterte problemet (eks. ved å klikke på "abuse" knapp) Ingen av disse tingene Vet ikke

44 Jeg skriver til dere fordi noen sender meg skremmende meldinger. Hva skal jeg gjøre, være så snitt å hjelpe meg! Responstid fra sosiale nettverk til en mindreåring som ber om hjelp Svarte ikke Iøpet av testperioden; 12 Mindre enn 24 timer; dager; 2 Kilde: Staksrud, E., & Lobe, B. (2010). Evaluation of the Implementation of the Safer Social Networking Principles for the EU Part I: General Report. Luxembourg: European Commission under the Safer Internet Programme.

45 Mobbing og skade Jenter Gutter 9-10 år år år år Lav SES Medium SES Hvor opprørt barna følte seg etter mobbingen a 32a a 32 % Veldig opprørt % Ganske I et par opprørt mnd eller % mer Litt opprørt % I Ikke noen opprørt uker % I noen dager % Det gikk over med en gang Jenter Gutter 17 6 Hvor lenge I Europa: følte de Av det de slik? 6% som har blitt mobbet 27 på nettet: forrige gang dette skjedde ble: 30% litt opprørt, 24% ganske opprørt og 31% veldig opprørt 9-10 år Hvem blir mest opprørt? Yngre, jenter, medium/lav SØS a år a 38 a år 5 29 Hvor lenge varte65 det? år 3 20 De fleste 62%) 75sier det gikk over med en Lav SES Medium SES gang, 31% var opprørt flere dager etterpå og 7% var 69 opprørt flere uker etterpå. 35 Høy SES Høy SES Alle barn 31 Alle barn

46 Barns rapporteringer av om de har blitt mobbet, eller har mobbet andre, etter land Base: Alle barn som bruker Internett

47 De viktigste indikatorene for at man blir mobbet, etter land Variabler Har mobbet Has done either of the andre risiko på two things Risky online Variables associated experiences Internett Child gender with being a perpetrator Austria Belgium 1 Bulgaria Cyprus 1 Czech Republic 1 Germany Erfart Kjønn Tid brukt på nett Time spent on (minutter) the internet (minutes) Denmark Estonia Greece 1 Spain 1 Jeg blir ofte I get very sint og angry and often mister lose my temper* kontrollen Finland 1 France Hungary 1 Ireland Italy 1 Lithuania 1 Netherlands 2 1 Norway Poland 1 Portugal 1 Romania 1 2 Sweden 2 1 Slovenia 2 1 Turkey 2 1 UK Det er en tydelig sammenheng mellom å mobbe andre og å bli mobbet selv! Kilde: Lobe, B., Livingstone, S., Ólafsson, K., & Vodeb, H. (2011)

48 De som mobber

49 Hva gjør en mobber til en nettmobber? De barna som mobber andre via Internett og/eller en mobil teknologi er annerdeles enn de som kun mobber ansikt til ansikt. Spesielt gjelder dette: Digitale mobbere har (når alt annet er likt) minst fire ganger større sannsynlighet for å delta i risikorelaterte aktiviteter på nett (OR=4.24, p<.001), Har dobbelt så stor sannsynlighet for å bruke tid på nettet og synes det er lettere å være seg selv på nettet (OR=2.05, p<.001), online persona (OR=2.05, p<.005) Har nesten 1.9 ganger større sannsynlighet for å har høye tanker om sin egen IKT kompetanse(or=1.88, p<.005), Har 1.6 ganger større sannsynlighet for å være en jente enn en gutt (OR=1.57, p<.001) Source: Görzig and Olafsson (submitted) What makes a bully a cyberbully? & Görzig, A. (2011)

50 Psykiske karaktertrekk ved barn som har mobbet eller blitt mobbet på nettet Psykiske vansker er assosiert med både å bli mobbet og det å mobbe De som mobber er oftere sensasjonssøkende De som blir mobbet føler seg ofte generelt usynlige Source: Görzig and Olafsson (submitted) What makes a bully a cyberbully? & Görzig, A. (2011)

51 Hvordan forklarer de barna som mobber det de gjør? 1 av 3 som mobber andre på nettet sier de ville ta igjen med den andre personen. Hevn er ofte motiv for nettmobbing, og mobbe/bli mobbet på nett er ofte en utveksling mellom de samme barna. Source: Görzig and Olafsson (submitted) What makes a bully a cyberbully? & Görzig, A. (2011)

52 Det vi vet om mobbing på Internett 1. 93% av 9-16 åringer som bruker Internett i Europa har ikke blitt mobbet eller mobbet andre på nettet. Dog ligger Norge høyt på statistikken. 2. Mobbing utenfor Internett er vanligere enn nettmobbing 3. Av alle risiko vi studerer er mobbing minst vanlig å oppleve, men når det først skjer er det det som oftest leder til (langvarig) skade 4. Barn som blir mobbet på Internett, mobber ofte andre selv 5. De som mobber via Internett og mobil er forskjellige fra de som mobber ansikt til ansikt ved at de I større grad er risiko-søkende, bruker mer tid på nettet, har høye tanker om egen ikt-kompetanse og oftere er jenter 6. Når de blir mobbet på nett vil de som også selv mobber i større grad føle seg skyldige, søke hevn, men de vil I mindre grad enn andre førsøke å løse problemet. 7. Graden av digitale ferdigheter er helt sentrale for at barn skal håndtere mobbing og unngå skade.

53 Hva bør dere gjøre?

54 Hvem skal vi bekymre oss for? Resilient offline Resilient på nett De fleste barn? Nye risiko og/eller risikoadferd? Resilient offline Sårbar på nett Sårbar offline Resilient på nett Nye muligheter? Risiko migrerer og sårbarhet øker? Sårbar offline Sårbar på nett

55 Hvem er utsatt? De som sliter "i virkeligheten" (hjem/skole/venner) De som har liten erfaring med Internett (ikke tilgang hjemme) De som starter sent å bruke nettet

56 Hva kan skolen (og foreldre) gjøre? Vær positiv til nye medier Være der for de få som faller utenfor og blir digitalt isolert Ha det morsomt! Digital lek er også kreativ lek! Akseptere en viss grad av risiko jobbe for å forhindre skade Alle må lære personvern og kildekritikk Ha tydelige regler for personvern på skolen Være tydelige på forventninger regler, lovverk etc. Være særlig obs på de som sliter de har også et liv på nettet og ikke alle nettvenner oppfordrer til bedring Ta digital mobbing på alvor det kan gi langvarig skade og gå foran med et godt og modent eksempel for barna

57 Kilder Staksrud, E. (2008). Fairytale parenting. Contextual factors influencing children's online selfrepresentation. In K. Lundby (Ed.), Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media (pp ). New York: Peter Lang. Staksrud, E. (2009). Problematic conduct: juvenile delinquency on the internet. In S. Livingstone & L. Haddon (Eds.), Kids online (pp ). London: The Policy Press. Brandtzæg, P. B., Staksrud, E., Hagen, I., & Wold, T. (2009). Children s Experiences of Cyberbullying when Using Different Technological Platforms. Journal of Children and Media, 3(4), Görzig, A. (2011). Who bullies and who is bullied online? A study of 9-16 year old internet users in 25 European countries EU Kids Online. London: LSE. Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). Risk and safety on the internet. The perspective of European children. Full findings from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents EU Kids Online. London: LSE. Staksrud, E., & Lobe, B. (2010). Evaluation of the Implementation of the Safer Social Networking Principles for the EU Part I: General Report. Luxembourg: European Commission under the Safer Internet Programme.

58 Forts. kilder: Staksrud, E., Ólafsson, K., & Kirksæther, J. (kommer 2011). Risiko og trygghet for barn på Internett: Norske funn. Nasjonale funn fra EU Kids Online studien med 9-16 åringer og deres foreldre European Research on Cultural, Contextual and Risk Issues in Children s Safe Use of the Internet and New Media ( ). LSE, London: EU Kids Online. Livingstone, S., Ólafsson, K., & Staksrud, E. (2011). Social Networking, Age and Privacy Eu Kids Online. London: LSE. Staksrud, E., & Livingstone, S. (2009). Children and online risk: Powerless victims or resourceful participants?. Information, Communication & Society, 12(3), Staksrud, E., Livingstone, S., Haddon, L., & Ólafsson, K. (2009). What Do We Know About Children s Use of Online Technologies? A Report on Data Availability and Research Gaps in Europe (2nd edition). LSE, London: EU Kids Online (EC Safer Internet plus Programme Deliverable D1.1). Hasebrink, U., Görzig, A., Haddon, L., Kalmus, V., Livingstone, S., & and members of the EU Kids Online network. (2011). Patterns of risk and safety online. In-depth analyses from the EU Kids Online survey of 9- to 16- year-olds and their parents in 25 European Countries Eu Kids Online. London: LSE. Görzig and Olafsson (submitted) What makes a bully a cyberbully? Lobe, B., Livingstone, S., Ólafsson, K., & Vodeb, H. (2011). Cross-national comparison of risks and safety on the Internet. Initial analysis from the EU Kids Online survey of European children EU Kids Online. London: LSE.

59 Takk for meg :) For nye fakta om risikoadferd hos barn på Internett se Mail: Twitter: estaksrud / #Eukidsonline

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Child questionnaire draft new master 31/03/2010 OVERFØR ID- NUMMER FRA OPPSUMMERINGS- KONTAKTSKJEMAET LAND KODE UTVALGS OMRÅDE NUMMER ADRESSENUMMER INTERVJUER NAVN OG NUMMER ADRESSE POSTNUMMER TELEFONNUMMER INTERVJUER NOTERER ALDER OG KJØNN PÅ UTVALGTE

Detaljer

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen Trygg bruk- - En kartlegging av til -åringers bruk av digitale medier undersøkelsen Forord I Trygg bruk undersøkelsen legger Medietilsynet fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om barn

Detaljer

Kan voksne skape vennskap på nett?

Kan voksne skape vennskap på nett? Elisabeth Staksrud (Ph.d.) Førsteamanuensis, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo Kan voksne skape vennskap på nett? (Klart de kan men det krever litt innsats!) De fleste foreldre

Detaljer

EU BARN Online II (31/03/2010) 11-16 år

EU BARN Online II (31/03/2010) 11-16 år OPY I NUMERS FROM SUMMRY ONTT SHEET OUNTRY OE SMPLE POINT NUMER RESS NUMER INTERVIEWER NME & NUMER RESS: POSTL OE TELEPHONE NUMER EU RN Online II (31/03/2010) 11-16 år HVORN FYLLE UT ENNE ELEN V UNERSØKELSEN

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

EU BARN Online II (31/03/2010) 9-10 år

EU BARN Online II (31/03/2010) 9-10 år COPY ID NUMERS FROM SUMMRY CONTCT SHEET COUNTRY CODE SMPLE POINT NUMER DDRESS NUMER INTERVIEWER NME & NUMER DDRESS: POSTL CODE TELEPHONE NUMER EU RN Online II (31/03/2010) 9-10 år HVORDN FYLLE UT DENNE

Detaljer

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk Sunniva Aas-Hansen ISBN 978-82-7481-159-3 Rapport: 01/2007 «Foreldrene mine vet ikke så mye om Internett. De er så trege, henger liksom ti år

Detaljer

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Foreldre om småbarns mediebruk Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier FORELDRE OM SMÅBARNS MEDIEBRUK 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Heftet er utgitt av Utdanningsdirektoratet, Teknologirådet og Datatilsynet, april 2009 ISBN 978-82-92447-33-8 1.

Detaljer

Barn og medier Barn og unges (9-16 år) bruk og opplevelser av medier

Barn og medier Barn og unges (9-16 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Barn og medier Barn og unges (9-16 år) bruk og opplevelser av medier BARN OG MEDIER 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene

Detaljer

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE

Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Seksuelle krenkelser via nettet hvor stort er problemet? HELLE SUSEG ANNE SKEVIK GRØDEM KIRSTI VALSET SVEIN MOSSIGE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 16/2008 Norsk

Detaljer

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev desember 2009. Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i. Dialogforum Kripos. Les om:

Dialogforum Kripos. Nyhetsbrev desember 2009. Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i. Dialogforum Kripos. Les om: Dialogforum Kripos Nyhetsbrev desember 2009 Les om: Alle sedelighetskontakter i norsk politi med i Dialogforum Kripos 1 Den første Rød Knapp saken gjentar seg 2 Status på tips 3.kv.09 2 Trender i tips

Detaljer

Internett-sikkerhet for familien En praktisk veiledning som viser hvordan familien kan være sikker på Internett

Internett-sikkerhet for familien En praktisk veiledning som viser hvordan familien kan være sikker på Internett Internett-sikkerhet for familien En praktisk veiledning som viser hvordan familien kan være sikker på Internett Hans Peter Østrem Innledning Internett er et fantastisk og mangfoldig sted, fullt av utrolige

Detaljer

retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet en gjennomgang og anbefalinger

retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet en gjennomgang og anbefalinger retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet en gjennomgang og anbefalinger Dette heftet er et produkt fra arbeidsgruppe 3 i COST Action IS0801 og handler om digital mobbing. medlemmene

Detaljer

Online Family Report: Globale erfaringer med familiens liv på Internett Juni 2010

Online Family Report: Globale erfaringer med familiens liv på Internett Juni 2010 Online Family Report: Globale erfaringer med familiens liv på Internett Juni 2010 Online Family Report 2 ener du at dine barn bruker M for mye tid på Internett? Er du redd for at de skal se stygge bilder

Detaljer

Informasjonshefte. Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag

Informasjonshefte. Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Informasjonshefte Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Leder Å LYKKES SOM MEDIEFORELDRE Daglig leder i Barnevakten: MERETHE CLAUSEN MOE Dagens mediebilde er sammensatt og teknologien

Detaljer

Digital mobbing blant barn og ungdom i Norge

Digital mobbing blant barn og ungdom i Norge Digital mobbing blant barn og ungdom i Norge En kunnskapsoversikt 2013 Per Hellevik og Carolina Øverlien Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Digital mobbing blant barn

Detaljer

Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag

Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Leder Å LYKKES SOM MEDIEFORELDRE Daglig leder i Barnevakten: MERETHE CLAUSEN MOE Dagens mediebilde er sammensatt og teknologien sørger for stadig

Detaljer

Nettvett for foreldre/foresatte

Nettvett for foreldre/foresatte Nettvett for foreldre/foresatte Sikrere bruk av internett og sosiale medier Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 1 1.1. Nettvettråd for ungdommer 2 2. Nettvett for voksne 3 2.1. Vær snill på nett 3 2.1.

Detaljer

Digitale medier, identitet og kjønn Unge tenåringers digitale hverdag i Oslo

Digitale medier, identitet og kjønn Unge tenåringers digitale hverdag i Oslo Fagrapport nr. 3-2012 Chimen Darbandi Digitale medier, identitet og kjønn Unge tenåringers digitale hverdag i Oslo SIFO 2012 Fagrapport nr. 3-2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet Ungdata, Knutepunkt Sørlandet 0 0 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks Sentrum 0 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Trygging av unges nære relasjoner (STIR) Sammenhenger mellom online og offline kontekst og risiko. Executive Summary

Trygging av unges nære relasjoner (STIR) Sammenhenger mellom online og offline kontekst og risiko. Executive Summary Trygging av unges nære relasjoner (STIR) Sammenhenger mellom online og offline kontekst og risiko Executive Summary Finansiert av DAPHNE III, Den europeiske kommisjon 1 Innhold: 1. Bakgrunn 2. Partnere

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

Engel eller terrorist?

Engel eller terrorist? Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Kristine Sveum Strandheim Bacheloroppgave Engel eller terrorist? Digital danning Angel or terrorist? Digital formation GLUS 1-7 2014 Samtykker til utlån hos

Detaljer

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse

Program for digital kompetanse 2004 2008 har også mål som gjelder målgruppen: I løpet av 2008 skal alle læreplaner reflektere digital kompetanse VEILEDER FOR FORELDRE OG FORESATTE NÅR ELEVENE STARTER MED IKT I SKOLEN Om veilederen Denne veilederen er ment som en informasjon til foreldre og foresatte når eleven tar i bruk IKT i skolen. Veilederen

Detaljer

Om ungdom med innvandrerbakgrunns tilgang til og bruk av PC og Internett.

Om ungdom med innvandrerbakgrunns tilgang til og bruk av PC og Internett. Gåten på barnerommet Om ungdom med innvandrerbakgrunns tilgang til og bruk av PC og Internett. Geir H Moshuus, Ingrid Smette og Leila Torgersen NOVA *** work in progress *** 1 Dette er gåten på barnerommet:

Detaljer