Det semantiske internett - Et meningsfylt internett. Gruppe 3 - Roger H. Farstad - Pål Humborstad Ole Humborstad - Inge Rønstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det semantiske internett - Et meningsfylt internett. Gruppe 3 - Roger H. Farstad - Pål Humborstad Ole Humborstad - Inge Rønstad"

Transkript

1 Det semantiske internett - Et meningsfylt internett Gruppe 3 - Roger H. Farstad - Pål Humborstad Ole Humborstad - Inge Rønstad 23. november

2 Innhold 1 Innledning Stort internett [6] Hva det semantiske internett ikke er Kommunisering med dataen [8] Push og pull Pull Push Historie[2] 6 3 Metadata Standarder Dublin core (DC)[9] ID3[11] Exif[12] Beskrivelse av dokumenter Tekstdokumenter Video Bilder Metadata i forskjellige applikasjoner Problemer[7] Sikre kilder Semantexplorer[4] Extractor Parser Knowledge Base Table Builder

3 5.5 Graph Builder Lens Collector/Builder Triple Processor Collection Saver Cache Semantikk i hverdagen Konklusjon 17 8 Definisjoner Resource Description Framework (RDF) RDF-trippel[5] URI (Uniform Resource Identifyer) XML (extensible Markup Language) Attributt Element

4 Det semantiske internett - et meningsfylt internett semantikk tik k -en (fra gr betydningsvitenskap internett tegn ) vitenskapen om ordenes betydning. [1] 1 Innledning 1.1 Stort internett [6] Ifølge bladet pc-world var internett i 2002 over 7 milliarder sider. Dette er langt mer enn i verdens største bibliotek. Å kartlegge, finne frem og finne relasjoner er likevel noe enklere på et bibliotek enn på internett. I et bibliotek er alt kategorisert og systematisert. Du kan for eksempel lete etter en bestemt forfatter, sjanger eller tittel. Visjonene om et semantisk internett er å få det til å bli litt mer likt et bibliotek. Forskjellen er at i et bibliotek vil disse dataene bestemme den fysiske plasseringen av en bok og det er lite rom for sortering på de forskjellige elementene. 1.2 Hva det semantiske internett ikke er Kunstig intelligens Hensikten med Semantisk internett er at datamaskinen skal forstå hva vi mener. Det er ikke ensbetydende med at den skal tenke på egenhånd. Det de prøver å få til er at datamaskinen skjønner relasjoner. Som for eksempel at Urd er en hund. Maskinen skjønner da sammenhengen mellom hund og dyr og kan da konkludere med at Urd er et dyr. En erstatning for dagens internett. Når det semantiske nettet er ferdig utviklet. Vil det legge seg over internett. Altså ikke en erstatning men en supplering/utvidelse. 4

5 1.3 Kommunisering med dataen [8] Om vi bruker Google for å søke etter Hansen aner ikke Google om du mener Helly Hansen, Fritz Hansen eller Hansen Technologies. Det semantiske internett er en infrastruktur som har som mål å lette samarbeidet mellom tjenester og applikasjoner på internett. Man kan si at det semantiske internett er en utvidelse av det internettet vi har fra før. En viktig komponent i det semantiske internett vil være XML. Dette skal gjøre at informasjonen som utveksles er selvforklarende og maskinlesbar. Med andre ord vil informasjonen kunne leses av maskiner og ikke bare av mennesker. Et eksempel på dette kan være en besøksteller på hjemmesiden din. Slik det er nå oppfatter maskinen bare et tall uten å vite noe om hva det er mens mennesker forstår at tallet betyr antall besøkende. På denne måten kan mennesker lettere kommunisere med maskiner og de forskjellige applikasjonene kan operere ved gjenbruk av data. I XML bruker man merkelapper (tagger) til å fortelle hva noe er i stedet for å fortelle hvordan det skal se ut. I for eksempel Word sier du at en tekst skal være bold, mens i XML kan du bruke <viktig>dette er en viktig tekst.</viktig> Det som står i viktig-taggene blir beskrevet et annet sted i dokumentet. Dette gjør at man kan for eksempel søke etter viktige ord i en database. Om vi bruker strong-taggen i stedet for b-taggen vil Google vite at ordene i denne taggen er nøkkelord. Tilsvarende vil en tekstoppleser for blinde vite at dette ordet skal legges trykk på. Brukere kan lage sine egne tagger. Programmer som skrives må kunne bruke de samme data som et annet program. I fremtiden skal vi ha data som er definert og kan linkes sammen, ikke bare for fremvisning, men for at datamaskiner skal kunne utføre oppgaver på egen hånd. Det semantiske internett er per i dag ikke en virkelighet, men kun en visjon om 5

6 hvordan det burde være. 1.4 Push og pull Informasjonen vi henter og mottar på internett er delt inn i to kategorier. Disse kalles push og pull og definerer om informajonen oppsøkes eller om den blir automatisk levert. I dag er det mest vanlig å aktivt oppsøke informasjonen vi vil ha. Dette kan beskrives ved at vi leser en artikkel hos VG eller bestiller beef jerkey fra USA. 1.5 Pull Om du går på en hjemmeside for å hente ut informasjon blir dette kalt pull. Enten du bruker en søkemotor eller skal bestille en sydentur på internett er det du som drar informasjonen ned til din maskin. Pull er den vanligste måten å bruke internett på i dag. Eksempler på Pull er et søk hos google, bestilling av flybilleter, lese nyheter på dagbladet. 1.6 Push Eksempel på push kan være når du mottar en e-post. E-posten sendes til deg uten at du trenger å gjøre noe for å oppsøke informasjonen. Så lenge det er en automatikk i informasjonen vi mottar vil det kalles push. 2 Historie[2] Når Internett ble oppfunnet skulle det være som et meget stort bibliotek og meningen var at det skulle være bra for kommunikasjon mellom mennesker, men det skulle også datamaskiner være med, de skulle være med for å kunne gjøre kommunikasjonen mellom mennesker bedre. Maskinene skulle blandt annet kommunisere med hverandre og utveksle informasjon slik at mennesker skulle slippe dette selv. Men det som har vært problemet for å kunne realisere denne visjonen er blant annet at størsteparten av den informasjonen som 6

7 ligger på Internettet er kun laget slik at mennesker skal forstå, denne informasjonen blir rett og slett for komplisert/uforståelig for datamaskiner som skal samle inn informasjon og behandle denne. For å kunne bøte på dette kom man frem til visjonen om det semantiske nettet, hvor det er lagt inn fra grunnen av at den informasjonen som blir lagt ut skal være leseligfor både datamaskiner og mennesker. Det semantiske nettet er ment å være en videreutvikling fra det Internettet man har i dag. For å gjøre få til dette vil man innføre diverse standarder på hvordan den informasjonen som legges ut skal skrives. Oppfunnet den 14.oktober 1998 av Tim Berners-Lee, mannen bak WWW, URL, HTTP og HTML. 3 Metadata Metadata brukes for å beskrive et dokument og er enkelt og greit data som beskriver data. Dette gjør dokumentene blant annet lettere å søke i og de samme dataene kan brukes i flere applikasjoner. Filens metadata kan inneholde all slags informasjon. En mp3-fil kan inneholde tittel, artist, album, år, sjanger, kommentar, komponist og så videre. Dette betyr at du ved hjelp av å følge den gitte standarden kan skrive en applikasjon som søker gjennom mp3-filer etter et gitt årstall. Metadata kan også brukes i bildefiler. Tenk deg å få listet opp bilder fra julen 2001 der både mor og onkel er på samme bilde og få de sortert etter lukkeråpning. 3.1 Standarder Dublin core (DC)[9] Fikk navnet fra plassen det ble utviklet (Dublin Ohio, USA). Dublin Core brukes blandt annet til å beskrive sider på internett ved hjelp av metadata. Blir ofte skrevet i XML. Dublin Core - mulige felt[10] 7

8 Tittel Subjekt Utgiver Type Identifikator Språk Dekning Forfatter Beskrivelse Dato Format Kilde Relasjon Rettigheter 8

9 3.1.2 ID3[11] Dette er en standard for å beskrive Mp3-filer.[11] ID3v1.1 Identifikatorstreng Artist År Kommentar Sangtittel Album Kommentar spor sjanger ID3v1 definerer sjanger nummer fra 0 til Exif[12] Brukes til å beskrive digitale bilder og wav-filer. Tag Manufacturer Model Orientation Software Date and Time YCbCr Positioning Compression x-resolution y-resolution Resolution Unit Exposure Time FNumber ExposureProgram Exif Version Date and Time (original) Date and Time (digitized) ComponentsConfiguration Compressed Bits per Pixel Exposure Bias MaxApertureValue Metering Mode Flash Focal Length Maker Note FlashPixVersion Color Space PixelXDimension PixelYDimension File Source InteroperabilityIndex InteroperabilityVersion 9

10 10

11 3.2 Beskrivelse av dokumenter Når vi skal søke etter for eksempel et bilde søker vil vi ha muligheten til å søke etter helt andre ting enn filnavnet. Dagen søkemetoder begrenser seg til nettopp dette og the semantic gap er et faktum når vi vil utføre søk på et mye høyere semantisk nivå Tekstdokumenter Metadataene inneholder keywords som er stikkordsform av teksten slik at den blir søkbar, hvem har skrevet teksten, hva skrives det om og sjanger Video Metadata om videofiler kan inneholde teknisk informasjon som hvilket utstyr som ble brukt, hvor filmen ble tatt, hvem som er med på filmen og hvem som har produsert den. Det kan også inneholde et lite sammendrag (keyword) av filmen. 11

12 3.2.3 Bilder Her blir det lagret informasjon om lukkeråpning, kameratype, oppløsning og mye annen teknisk informasjon. Det er også mulighet for å legge til informasjon om tittel, subjekt, keyword og kommentarer. I de fleste bildevisnings programmer som for eksempel ACDSee er disse søkbare. 3.3 Metadata i forskjellige applikasjoner Om du bruker disse dataene konsekvent og hadde en applikasjon som søkte gjennom disse dataene kunne hverdagen blitt noe enklere. Tenk deg metadataene i to filer på denne måten: Tenk om du nå søkte i metadataene dine etter fugledansen. Da hadde du fått opp både bilde fra festen og sjansen til å høre fugledansen. All informasjon på internett skal ha metadata for beskrivelse. Derfor er det viktig at det lages applikasjoner som kan brukes til å surfe og finne fram i disse dataene. 4 Problemer[7] Om du bruker Google til å søke etter Hansen vil det bli søkt gjennom milliarder sider og Google finner resultater i løpet av 0,19 sekund. Allerede har det blitt laget søkeverktøy som søker i metadata men det tar flere timer å gjennomføre søket. 4.1 Sikre kilder Hvorfor trenger vi sikre kilder? Vi trenger sikre kilder for å kunne være sikker på at den informasjonen vi får er korrekt. 12

13 For å kunne verifisere at en kilde er sikker må man sjekk om de andre kildene som man har tilgjengelig sier det samme. Det som er problemet med å sammenligne kilder er at veldig ofte omhandler de samme temaene, men benytter ulike termologier og har ulik skrivemåte. Det er deler av dette at det semantiske nettet skal fikse på. 5 Semantexplorer[4] Programmer som skal brukes på det semantiske internettet benytter seg av RDF. Alle dokumenter på internett er forbedret med informasjon som gir mening til blandt annet nettlesere ved hjelp av RDF. Semantexplorer er en nettleser som for tiden er under planlegging og skal støtte surfing på det semantiske internett. Semantexplorer består av flere komponenter. Blant disse finner vi extractor, parser, knowledge base, table builder, graph builder, lens collector, triple processor, collection saver og cache. 13

14 5.1 Extractor Denne brukes for å lese HEAD-elementet fra et HTML-dokument. Om det finnes RDFbeskrivelser i HEAD blir disse sendt til parseren. 5.2 Parser Denne deler opp RDF-beskrivelsen og finner antallet namespaces og så videre. 5.3 Knowledge Base Dette er en unik database som ikke ligger lokalt. Brukerne kan legge til nye RDF-triples eller oppdatere de. Når parseren får en slik triple blir de lagret i databasen. 5.4 Table Builder Denne komponenten samler informasjon fra et dokument som omhandler en enkel ressurs, og forsyner brukeren med en forenklet utgave av informasjonen. 5.5 Graph Builder Denne prosesserer informasjon på samme måte som table builder og sender den til en graf-renderer. Deretter blir den koblet til en visualiseringsenhet for å vise informasjon til brukeren som en graf. 5.6 Lens Collector/Builder Denne tar seg av ekstrakteringen av data som er relatert til ressursen som er interessant fra nåværende dokument. Disse dataene bli så vist frem som en samling av linser og brukeren kan se hver av disse linsene som en graf. 14

15 5.7 Triple Processor De fleste triplene vil kunne være mangelfulle og mangle en eller flere av komponentene. Brukeren kan derfor velge å fjerne én eller flere av disse før de sendes til table, graph eller lens builder. På denne måten kan brukeren få akkurat den utskriften som ønskes. 5.8 Collection Saver Denne brukes til å lagre ressurser for framtidig bruk. 5.9 Cache Prosesseringen går raskere ved at dokumenter som allerede har blitt åpnet lagres på harddisken sammen med RDF parsefilene. 15

16 6 Semantikk i hverdagen. Se for deg en tidlig morgen, du er trøtt og skal på jobb. Du hopper i bilen og starter den. Bilen kan meddele at du har lagt igjen mobilen på nattbordet samt at du ikke har tatt med kofferten. Du haster tilbake i huset og rasker med deg det du har glemt pluss litt frukt til turen. På vei til jobb innser du at du ikke har det så veldig travelt fordi det er fint vær og nesten ingen kø. Agenten minner deg atter en gang på at det er bursdagen til din bestemor og du har fått i ansvar å kjøpe kake. Du aktiverer semantikk-agenten din og spør den om nærmeste baker. Den foreslår 10 bakere på vei til jobb. Du velger den nærmeste, 16

17 agenten aksepterer valget og du kjører videre. Etter en stund når du begynner å nærme deg bakeren kommer det opp en advarsel. Det er agenten din som har funnet ut at det har oppstått kø lenger fremme og legger opp alternativ rute for deg. Du blir samtidig spurt om du vil bytte baker siden denne nå ikke lenger ligger innen din vanlige kjørerute. Siden trafikkulykken som du måtte kjøre utenom har selvfølgelig dine sjefer fått melding om at du blir et par minutter for sen til jobb denne dagen. Dette er et eksempel på push og pull i aksjon. Her blir informasjon om forskjellige bakeri tilsendt deg (push) når du trenger det, istedet for at det er du som oppsøker informasjonen (pull). 7 Konklusjon Det kan se ut til at det semantiske internett blir en realitet i fremtiden og mye tyder på at internett som vi kjenner det i dag vil kollapse på grunn av for store datamengder om ikke noe blir gjort. Problemene som må løses for å komme i mål er mange, men hvem kunne spådd utviklingen internett har hatt så langt? Vi ser med forventning frem til det nye internett hvor datamaskinen sier: Jeg skjønner hva du mener og jeg vil gi deg det du vil ha. Det semantiske internett åpner for mange nye muligheter og vil gjøre hverdagen vår mye enklere. Om du for eksempel skal til frisøren kan du velge å få listet opp frisørsalonger innenfor en radius på tre kilometer som har ledig time akkurat nå eller om et legebesøk skal være nødvendig kan du be mobilen din finne ledig time basert på hvordan kalenderen din ser ut. Om du mener at legetimen er viktigere enn frisørtimen kan du enkelt erstatte den ene avtalen med den andre. Om de som lager forskjellige innretninger for bruk i hjemmet blir enige om å bruke semantikk på samme måte vil vi kunne ha stor nytte av det. Innretningene kan enkelt snakke sammen på et felles språk og ta beslutninger mer eller mindre på egen hånd. For eksempel kan stolen du sitter i gå i en forhåndsdefinert posisjon når yndlingsprogrammet ditt går på fjernsynet samtidig som lyset dempes og telefonen velger lydløs profil. 17

18 8 Definisjoner 8.1 Resource Description Framework (RDF) er en ramme for hvordan metadataene skal skrives og består av subjekt, predikat og objekt. Disse tre kalles en trippel. Subjektet beskriver hvilket objekt det er, objektet er hva det dreier seg om og predikatet beskriver forholdet mellom subjektet og objektet. 8.2 RDF-trippel[5] En RDF-trippel består av tre komponenter. Subjekt Predikant Objekt Predikatet er egenskapen og beskriver forholdet mellom subjekt og objekt 8.3 URI (Uniform Resource Identifyer) Dette er en referanseprotokoll og blir brukt til å identifisere elementer på internett. Dette er for å sikre at for eksempel temperatur betyr den samme i Amerika som i Norge. URL er en type URI. 8.4 XML (extensible Markup Language) Kan leses og forståes av mennesker og maskiner. 8.5 Attributt <Person født= 1820 død= 1920 > 18

19 8.6 Element <heimelding>dette er min velkomsmelding</heimelding> 19

20 20

21 Litteraturliste [1] - Dokpro.uio.no, [2] - w3.org, [3] - w3.org, [4] - staff.um.edu.mt, undergraduate/swbrowsing/semantexplorer.html [5] - w3.org, [6] - Gisle Hannemyr, [7] - olf.no, [8] - Wikipedia, [9] - Dublincore.no [10] -Wikipedia, [11] -Wikipedia, [12] -Wikipedia, [13] -En student ved universitetet i Buffalo index/semanticweb.jpg 21

IDA 350, oppgave 4. André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005

IDA 350, oppgave 4. André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005 IDA 350, oppgave 4 André Børge Kjetil (gruppe2) 3. november 2005 1 Innhold 1 Innledning 3 2 XML 3 3 Kort om URI 4 4 RDF 5 5 Ofte spurte spørsmål om RDF 10 6 RDF vs XML 13 7 Program som gjør det lettere

Detaljer

Intro til WWW, HTML5 og CSS

Intro til WWW, HTML5 og CSS Intro til WWW, HTML5 og CSS Håkon Tolsby 20.08.2015 Håkon Tolsby 1 World Wide Web Webserver: Programvare som distribuerer websider og/eller maskin hvor programmet kjører Webbrowser (nettleser): Program

Detaljer

en hjemmeside Lesson Introduksjon Du kjenner en del HTML tagger, så nå er det på tide å lage din første hjemmeside! La oss begynne med en gang.

en hjemmeside Lesson Introduksjon Du kjenner en del HTML tagger, så nå er det på tide å lage din første hjemmeside! La oss begynne med en gang. Lesson 2 en hjemmeside All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do. Introduksjon

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

the web Introduksjon Lesson

the web Introduksjon Lesson Lesson 1 the web All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do. Introduksjon

Detaljer

CASCADING STYLESHEETS (CSS)

CASCADING STYLESHEETS (CSS) CASCADING STYLESHEETS (CSS) HVA ER CSS Stylesheets er en metode for å flytte selve formatteringen av et HTML dokument ut av selve dokumentet og over i et eksternt regelsett. Dette skyldes HTMLs manglende

Detaljer

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med funksjonalitet / bruk Uoversiktlig side For

Detaljer

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2)

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Iskra Fadzan og Arianna Kyriacou 25.mars 2004 Innhold 1 Hovedmål 2 2 Mål 2 3 Bakgrunn 3 4 Krav 4 1 1 Hovedmål I dette prosjektet skal vi se nærmere

Detaljer

Sikkerhet og internett. Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet

Sikkerhet og internett. Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet Sikkerhet og internett Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet Stoler du på denne mannen? 28.01.2009 Om sikkerhet på Internettet ved Hans Nordhaug 2 Jepp Derfor fant du i januar

Detaljer

Hvordan skaffe artikler?

Hvordan skaffe artikler? Hvordan finner jeg fulltekst? Hvordan finne og organisere mine e-tidsskrifter? Besøk på ISM 30/3-09 Jan Ove Rein & Karen Buset Medisinsk bibliotek Kontakt oss på medbib@ub.ntnu.no Hvordan skaffe artikler?

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF

Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Bli Kjent med Datamaskinen Introduksjon ComputerCraft PDF Introduksjon Vi begynner med å bygge en enkel datamaskin. Etter å ha brukt litt tid på å bli kjent med hvordan datamaskinen virker, bruker vi den

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

OBLIG 2 WEBUTVIKLING

OBLIG 2 WEBUTVIKLING OBLIG 2 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Design ved hjelp av skisser eller wireframes et nettsted med et "avansert" design. Lag spesifikke design for ulike skjermstørrelser og utskrift. Fokuser spesielt på å få

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene:

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene: CorePublish CorePublish er en 100 % web basert publiseringsløsning. All oppdatering av nettstedet ditt gjøres enkelt gjennom en nettleser slik at du alltid har et dynamisk og oppdatert nettsted. Pålogging.

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

CONNECT 1.7. Funksjoner i Connect. Connect rommer en masse funksjoner som er nyttige i undervisningen. Her presenterer vi noen av våre favoritter.

CONNECT 1.7. Funksjoner i Connect. Connect rommer en masse funksjoner som er nyttige i undervisningen. Her presenterer vi noen av våre favoritter. I det daglige bruker du gjerne PC/Mac, en smarttelefon og en ipad. Du skulle ønske du hadde tilgang til alle dine dokumenter uansett hvilken enhet du bruker. Tenk om du så kunne dele dette med de andre

Detaljer

Forsvunnet katt webside

Forsvunnet katt webside Lesson 3 Forsvunnet katt webside All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

versjon 1.1 Brukermanual

versjon 1.1 Brukermanual Side 1 05.11.2004 versjon 1.1 Brukermanual Side 2 05.11.2004 Beskrivelse av IKT-verktøy for strukturering og organisering av referanser til store mengder informasjon. GrandView er et program for strukturering

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Min digitale infrastruktur

Min digitale infrastruktur 0.1 Organisering av filer Min digitale infrastruktur Med et godt organisert filsystem, vil sikkerhetskopiering være svært enkelt. På denne måten kan man synkronisere filene, slik at man alltid har de sist

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Oblig 3 Webutvikling

Oblig 3 Webutvikling Oblig 3 Webutvikling Oppgave 1 Ta for deg en selvvalgt bedrift (gjerne lokal/mindre) og tenk deg at du hadde fått i oppgave å være en SEO-konsulent for disse i én uke. På denne uken skulle du gjennomført

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

IT for medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali

IT for medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali IT for medisinsk sekretær Fredrikstad Internet explorer Program for å komme inn på web sider på www Husk internet er en del mer enn www Nettleser webleser browser Synonym for samme ting. Internett Nett

Detaljer

Brukermanual Innsiden www.fotball.no

Brukermanual Innsiden www.fotball.no Brukermanual Innsiden www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Logge på... 3 3 Din personlige side, oversikt... 3 4 Endre personlige data... 4 5 Skrive blogg... 4 5.1 Skrive blogg på personlig

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Sikkerhet og internett

Sikkerhet og internett Sikkerhet og internett Kan vi være vi trygge? Kan vi beskytte oss? Bør vi slå av nettet Stoler du på denne mannen? 25.01.2008 Om sikkerhet på Internettet ved Hans Nordhaug 2 1 Nei? Og likevel er du på

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Hvordan skrive tekster som alle forstår ikke bare sjefen? Ove Dalen 9. juni 2011

Hvordan skrive tekster som alle forstår ikke bare sjefen? Ove Dalen 9. juni 2011 Hvordan skrive tekster som alle forstår ikke bare sjefen? Ove Dalen 9. juni 2011 Det er lettere å slippe unna med en uforståelig og vanskelig tekst enn noe som er enkelt, klart og tydelig Hva er en barnehage?

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Revidert 05.02.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til Login siden, dra

Detaljer

Hvordan levere en video på en oppgave

Hvordan levere en video på en oppgave Hvordan levere en video på en oppgave Mediasite (MS) er HSN sin videoløsning og er integrert i Canvas. Du finner tjenesten i emnet under knappen «My Mediasite» - du kommer til MS kun via denne knappen,

Detaljer

1. Mer om oppbyning av XML-dokument

1. Mer om oppbyning av XML-dokument Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Mer om oppbyning av XML-dokument Lene Hoff 2.9.2013 Lærestoffet er utviklet for faget XML Teknologi 1. Mer om oppbyning av XML-dokument Resymé:

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

1. Lage og vise et enkelt XML-dokument

1. Lage og vise et enkelt XML-dokument Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lage og vise et enkelt XML-dokument Lene Hoff (revidert av Tore Mallaug) 1.9.2013 Lærestoffet er utviklet for faget XML Teknologi 1. Lage

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Web Services. Olav Lysne

Web Services. Olav Lysne Web Services Olav Lysne Til nå har dere hørt om Mellomvare for objektbasert kommunikasjon brukes vanligvis i anvendelser som er innen én organisasjon, eller innen et tett konsortium av samarbeidende organisasjoner

Detaljer

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser.

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. 180311 Litt film Hva er internett? Verdensomspennende nettverk av datamaskiner Mange forskjellige typer tjenester Informasjon Kommunikasjon Først: litt om sikkerhet

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

6. Brukerveiledning. Forord

6. Brukerveiledning. Forord 6. Brukerveiledning Forord I denne rapporten vil man finne en skriftlig brukerveiledning om TEXTOP. Denne brukerveiledningen er først og fremst ment for hvordan brukeren skal handle for å oppnå sine mål

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

Hvordan lage en hjemmeside

Hvordan lage en hjemmeside Hvordan lage en hjemmeside En kort introduksjon til produksjon, editering og publisering av Torbjørn Meling Introduksjon Vi skal nå gå gjennom noen steg som forklarer med tekst hvordan man kan bruke Microsoft

Detaljer

Synlighet for brukeren optimalisering av søk

Synlighet for brukeren optimalisering av søk Synlighet for brukeren optimalisering av søk Optimalisering handler om å gjøre opplevelsen best mulig for brukeren. Når vi snakker om søk: Den best mulige opplevelsen er at det er enkelt å finne det vi

Detaljer

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Søkemotorer - en guide for en bedre rangering Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Innledning Har du endelig fått deg et nettsted med bra design og oppdatert innhold MEN så oppdager

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb - en bruksanvisning Av Magnus Enger Versjon 1 Innhold 1) Registrer deg som bruker på Flickr.com 2) Last opp bilder 3) Legg bilder i galleriet

Detaljer

Ta smarte skjermbilder

Ta smarte skjermbilder Ta smarte skjermbilder Hvis du vil vise en kamerat noe på pc-skjermen, er programmet Jing uten sammenligning det beste verktøyet. Her viser journalist Steffen Slumstrup Nielsen hvordan du bruker det. Journalist

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Effektiv forretningsinformasjon Administrer arbeidsflyten Slik registrerer, organiserer og deler du forretningsinformasjonen din Sharpdesk er en

Detaljer

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Nordisk Design - 02/05-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL WORDPRESS s. 3 MENYFUNKSJONER s. 3-4 LEGGE TIL/ENDRE BLOGGINNLEGG s. 5-6 LEGGE TIL/ENDRE SIDER s. 7 WIDGETS/MENYER

Detaljer

Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014

Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014 Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014 Innholdsfortegnelse 1 Hva er nytt i PMP Kvalitet Versjon 2.0... 5 1.1 Bruker hensyn... 5 1.2 Utvalgsliste... 5 1.3 Lenke liste...

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: OneDrive er ditt private hjørnet av SharePoint. Hver bruker får 10TB med egen lagringsplass. Bruk den når dokumentene er mest for deg. Bruker du OneDrive for Business

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

References Hovedprosjekt ved Høgskolen I Oslo 2010 Brukermanual

References Hovedprosjekt ved Høgskolen I Oslo 2010 Brukermanual BRUKERMANUAL FORORD References 1 er en plugin 2 til DrPublish for håndtering av kildemateriale knyttet mot artikler. DrPublish er et artikkelredigeringsprogram for nettaviser, utviklet av Aptoma. DrPublish

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

DRI1002 IKT og Informasjonssøking Våren forelesning 16. Januar Arild Jansen, Avd. for forvaltningsinformatikk, UiO

DRI1002 IKT og Informasjonssøking Våren forelesning 16. Januar Arild Jansen, Avd. for forvaltningsinformatikk, UiO DRI 2010 Internett, informasjonssøking og kildekritikk Hovedpunktene på forelesningen Forelesninger/seminarer og obligatoriske oppgaver Overblikk over emnets ulike temaer og sammenheng mellom dem: Grunnleggende

Detaljer

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. Kjenn din PC (Windows7/8) Her velger dere først System and Security og deretter System. 1. Hva slags prosessor har maskinen. Intel Celeron 743 1.3 Ghz. 2. Hvor mye minne har den. 2GB minne er installert

Detaljer

Før i tiden krydde det av små sjapper TA MED UNDERHOLDNINGEN PÅ TUR:

Før i tiden krydde det av små sjapper TA MED UNDERHOLDNINGEN PÅ TUR: TA MED UNDERHOLDNINGEN PÅ TUR: OVERSIKT VANSKELIGHETSGRAD Lett Middels Vanskelig Legg dvd-filmer på FOR PC-ER MED Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP FOR BRETT MED Android ios (Apple) DETTE TRENGER

Detaljer

Brukermanual for TrackGrabber

Brukermanual for TrackGrabber Brukermanual for TrackGrabber System for automatisk håndtering av GPS-filer anvendt under søk og redningsoppdrag 1 Installasjon Programmet krever at Java 8 er installert på maskinen. Du kan laste ned Java

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Brukerveiledning My Mediasite og Mediasite Catalog i Canvas

Brukerveiledning My Mediasite og Mediasite Catalog i Canvas Brukerveiledning My Mediasite og Mediasite Catalog i Canvas Mediasite har du direkte tilgang til fra Canvas, der verktøyene er direkte lenker inn til HSN sin videoportal. Her du kan laste opp egenproduserte

Detaljer

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. 1. Hva slags prosessor har maskinen. - AMD FX -8350 Eight-Core Processor 4 GHz 2. Hvor mye minne har den. 3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme

Detaljer

MPEG-7. Problemstilling:

MPEG-7. Problemstilling: MPEG-7 Knut Holmqvist Problemstilling: Hva tilsvarer fritekstsøk i video- og audiodatabaser? Må kunne Indeksere Spørre Søke Se gjennom Levere Multimedia Informasjon om data Metadata Dublin Core Resource

Detaljer

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak.

Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Oppgave 1: Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Svar: Ved første øyekast har utvikleren av nestesiden plasser altfor mange div

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Kontekst. DRI3010 Emnekode 644 Kandidatnummer Dato SIDE 1 AV 6

Kontekst. DRI3010 Emnekode 644 Kandidatnummer Dato SIDE 1 AV 6 SIDE 1 AV 6 1 Kontekst «Kun én gang» målet/prosjektet, eller «once only» som det også blir referert som, baserer seg på at informasjon skal kunne deles på tvers av forvaltningen slik at brukeren bare trenger

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Definere relasjoner mellom ulike entiteter.

Definere relasjoner mellom ulike entiteter. Sammenligne ALL data Definere relasjoner mellom ulike entiteter. Kommuner tilhører fylker Måneder tilhører kvartaler og år Personer har kjønn og alder Semicolon 1 Underprosjekt av Semicolon I samarbeid

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer