Snakke med eksperter Bevare maten trygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Snakke med eksperter Bevare maten trygg"

Transkript

1 Snakke med eksperter Bevare maten trygg Et av de beste redskapene dere har for prosjektet deres, er laget deres. Tenk dere om. Hvem kjenner dere? Det er ganske stor sjanse for at noen av dere kjenner noen som arbeider med mattrygghet. Og det er gode sjanser for at denne personen kan svare på spørsmål dere måtte ha om det å bevare maten trygg. Å snakke med eksperter (mennesker som arbeider med mattrygghet), kan være en kjempefin måte å lære mer om emnet, finne oppdatert informasjon, oppdage potensielle problemer og lære om det som blir gjort for å løse disse problemene. Hvem kjenner dere? Begynn undersøkelsene deres med å snakke med mennesker som du og lagkameratene dine kjenner. Tenk på alle stegene maten tar i reisen fra marken til bordet. Tenk på mennesker som arbeider innen hvert av disse stegene. Kjenner dere en: jordbruker gårdbruker fisker Noen som jobber på: hermetikkfabrikk innen matproduksjon Kjenner dere: lege veterinær kjøpmann slakter baker et kornlager kokk servitør lastebilsjåfør pilot på lastefly havnearbeider et varelager forsker ingeniør fisker noen som lager mat for et sykehus, en skole eller en barnehage Alle disse jobbene har arbeidere som spiller en rolle i å bevare maten trygg. Lag en oversikt til å hjelpe dere. Forberede et intervju I god tid før dagen da dere skal utføre intervjuet, bør dere sette et mål med intervjuet og lage en liste over spørsmål de ønsker å stille. Har dere allerede valgt et problem og leter nå etter profesjonell hjelp? Uansett, vær sikker på at målet med intervjuet er klart både for laget og for den personen dere snakker med. Dette vil gjøre intervjuet mer produktivt for alle som er involvert. Nå trenger dere å kontakte eksperten, via brev, telefon eller epost og be om et intervju. Forklar at dere deltar i FIRST LEGO League og hva prosjektet deres handler om. Spør eksperten om han/hun vil være villig til å hjelpe dere med forskningen. Dersom han/hun er villig til å hjelpe dere, spør om han/hun helst vil ha et intervju, eller motta spørsmål per brev eller epost. Intervjuet kan utføres ansikt til ansikt, per telefon eller via internet (video eller samtale). Pass på at dere har spørsmålene klare før dere ber om et intervju. Det kan være at eksperten er villig til å svare på spørsmål allerede første gangen dere snakkes. Ta kontakt med eksperten i god tid før fristen er ute, for å se om han/hun har mulighet og er villig til å hjelpe dere med prosjektet. Finn ut hvordan han/hun foretrekker å utføre intervjuet (et møte, per telefon, elektronisk). Hvis det er mulig å møtes, gir denne typen intervju som oftes mye bedre resultater enn telefon- eller elektronisk intervju. Dersom dere kan besøke en ekspert der han/hun arbeider, vil dere få et mye bedre bilde av denne personens daglige arbeid. Så lager dere en avtale og 1

2 gjør dere klare for intervjuet. Før intervjudagen trenger dere å lage en liste med spørsmål. Planlegg konkrete, rett-på-sak spørsmål som vil hjelpe dere til å oppnå målet dere har satt med prosjektet, og å gjøre det beste ut av tiden dere har med eksperten. Prøv å forutse hvor lang tid intervjuet til ta slik at dere holder dere til den avtalte tiden. Pass på at alle spørsmålene er relaterte til prosjektet dere har valgt. Skriv ned spørsmålene og ha dem foran dere under intervjuet. Det kan også være lurt å sende spørsmålene til eksperten på forhånd slik at han/hun har tid til å forberede seg. Bestem på forhånd hvem som skal stille hvert av spørsmålene. Husk at dere er vennlige og profesjonelle når dere snakker med eksperten, og vis respekt for den tiden dere har blitt tildelt. Behandle eksperten som et medlem av laget og husk å takke ham/henne for hjelpen. Hva skal dere spørre om? Det er alltid lurt å gjøre litt undersøkelser før dere intervjuer en ekspert. Dette gjelder både dersom dere forsøker å bestemme dere for et problem, eller dere allerede har funnet et før dere snakker med eksperten. Forhåndsinformasjon vil hjelpe alle på laget til å forstå det grunnleggende prosjektet og utfordringene. Noen av disse spørsmålene kan være : Hvilken mat er laget interessert i? Hvilke farer for smitte og ødeleggelse står denne maten over for? Hvilke yrker arbeider med å korrigere dette problemet i dag? Hvem er påvirket? Hvordan er de påvirket? Hvilke løsninger finnes i dag for å hjelpe de som er påvirket? Hvilke løsninger er under utvikling for fremtiden? Hvem arbeider med disse løsningene? Hvilke yrkesområder arbeider disse innen? Er det noen etiske spørsmål som bør vurderes? Mens dere forbereder dere på intervjuet, bør laget tenke på spørsmål som spesielt berører det emnet laget har valgt for prosjektet sitt. Men noen lag ønsker kanskje å snakke med eksperter først før de velger et spesielt problem. I så tilfelle kan spørsmålene under være hjelpsomme for å komme i gang. Noen av disse spørsmålene kan være: Hva slags miljø jobber du i? Noen muligheter kan være restaurant, skole, sykehus, sykehjem, legekontor, fra hjemme eller et sted langt borte, laboratorie, kontor, fabrikk, butikk eller lager. Hvilke interesser hadde du da du var på vår alder? Hvordan ble du interessert i det du jobber med? Hvilken utdanning måtte du ha for å kunne utføre denne jobben? Hvilke kvaliteter og ferdigheter er gode å ha i denne typen jobb? Samarbeider du direkte med andre mennesker? Hvordan påvirker arbeidet ditt andre mennesker? Hvordan er arbeidet ditt med på å forbedre kvaliteten på maten vår og gjøre den tryggere? Spiller etikk noen rolle i jobben din? I så fall hvilken? Hva liker du aller best ved jobben din? Og hva liker du minst? Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut? Uke? Måned? År?

3 Hvem kan dere spørre? Laget deres bør vurdere å kontakte folk som arbeider innen de følgende yrkesgruppene når dere leter etter eksperter som kan hjelpe dere med prosjektet. Søk på internett etter bedriften som lager eller selger maten dere har valgt. Sjekk den nærmeste høyskolen eller universitetet. Nettsidene til mange bedrifter, regjeringer og universiteter inneholder kontaktinformasjon til forskjellige eksperter. Yrke Hva de gjør Hvor de arbeider Advokat Agronom Lager utkast til sikkerhetsreguleringer, vurderer krav fra regjeringen, straffeforfølger de som bryter reglene for sikker mat, gir råd til bedrifter. Vurderer tilstand og sikkerhet til planter som blir brukt til mat. Biokjemiker Godkjenner matkvalitet og Biolog Godkjenner matkvalitet og Botaniker Godkjenner matkvalitet og Elektro ingeniør Ernæringsfysiolog testinstrumenter, matleveringssystemer, oppvarming- og kjøleutstyr, matproduksjons-utstyr. Anvender forskning på ernæring i kosthold, gjennomgår ernæringsmerkingen av mat og oppskrifter. Forsker Godkjenner matkvalitet og Fysiker testeinstrumenter. Gårdbruker Godkjenner matkvalitet og Offentlige institusjoner, universiteter og forskningssentra, matprodusenter, produsenter av forskningsinstrumenter, datamaskinprodusenter Høyskoler, universiteter, forskningssentra, kommuner, fylker, store bondegårder. Universiteter, forskningssentra, matprodusenter, produsenter av forskningsinstrumenter. Gårder, matprodusenter, offentlige Gårder, matprodusenter, offentlige forskningssenter. Sykehus, legekontor, offentlige institusjoner, matprodusenter, privat kontor Fiskerier, fiskebåter, offentlige produsenter av forskningsinstrumenter Gårder, frukthager, vingårder, matprodusenter, offentlige

4 Yrke Hva de gjør Hvor de arbeider Kjemiker Godkjenner matkvalitet og sikre løsninger. Kjøkkensjef Kjøpmann Kokk Kvalitetskontroll/ matkontrollør Lastebilsjåfør Lege Marinbiolog Matematiker Mekanisk ingeniør Etablerer rutiner for behandling og kvalitets-sikring av mat, administrere og lære opp kjøkken-personell, godkjenne matkvalitet, studerer offentlig regulering og sørger for å følge den. Kjøper og selger matprodukter, godkjenner matkvalitet, etablerer trygge rutiner for behandling og oppbevaring av mat, studerer offentlig regulering og sørger for å følge den. Tilbereder mat, vedlikeholder matkvalitet og iverksetter trygge matbehandlingssystemer, forebygger mot farer i maten, samt iverksetter sikkerhetstiltak. Kontrollerer matkvalitet og sikre løsninger. Transporterer mat, vedlikeholder matkvalitet, forhindrer farer ved maten og iverksetter sikkerhetstiltak. Oppdager, behandler og følger opp Passer på at fisk, amfibier og reptiler som blir brukt til mat, har det bra og er friske. programvare for datamaskiner, vitenskapelige instrumenter, fabrikkautomatisering, samt programvare som blir brukt til å holde rede på materialer, kontrollere matkvalitet, styre matproduksjoner og holde rede på forsendelser. testeinstrumenter, matleveringssystemer, oppvarming- og kjøleutstyr, mat-produksjonsutstyr. Universiteter, forskningssentra, matprodusenter, produsenter av forskningsinstrumenter. barnehager, sykehjem, kantiner, leverandører av selskapsmat. Markeder, bedrifter, engrossalg av mat. barnehager, sykehjem, kantiner, leverandører av selskapsmat. matprodusenter. Matprodusenter, transportselskap, gårder, fruktprodusenter, fiskerier. Legekontor, sykehus, klinikker, forskningssentra, offentlige institusjoner. Fiskerier, matprodusenter, offentlige matprodusenter, samt produsenter av fakrikkautomatisering, vitenskapellige instrumenter, datamaskiner og dataprogramvare. forskningsinstrumenter, universiteter og

5 Yrke Hva de gjør Hvor de arbeider Naturforsker Programmerer/ programvareprodusent Robotingeniør Servitør Veterinær Overvåker vekst, godkjenner matkvalitet, forsker på farer i mat og programvare for datamaskiner, vitenskapelige instrumenter, fabrikkautomatisering, samt programvare som blir brukt til å kontrollere matkvalitet, styre matproduksjoner og holde rede på forsendelser. testeinstrumenter, matleveringssystemer, oppvarming- og kjøleutstyr og matproduksjons-utstyr. Tilbereder og serverer mat, vedlikeholder matkvalitet og iverksetter rutiner for trygg behandling av mat, forhindrer farer for maten og iversetter sikkerhetstiltak. Passer på at dyr, fisker, amifibier og reptiler som blir brukt til mat, er friske og har det bra. Gårder, forskningssentra, offentlige institusjoner. matprodusenter, samt produsenter av fakrikkautomatisering, vitenskapellige instrumenter, datamaskiner og dataprogramvare. forskningsinstrumenter, universiteter og barnehager, sykehjem, leverandører av selskapsmat. Veterinærkontor, offentlige forskningssentra, stor-gårder Offentlige organer for matsikkerhet Mange land rundt omkring i verden har lover som beskytter maten. De har også offentlige organer som håndhever disse lovene. Disse offentlige organene har ansatte innen mange forskjellige yrker: kontrollører, ernæringsfysiologer, agronomer, ingeniører, leger, veterinærer, botanikere, kjemikere, biologer, geneksperter, fysikere, advokater og mange andre. Mange av disse har lokale kontorer eller internettsider. Kan laget deres finne en ekspert som vil være villig til å hjelpe dere lære mer om hvordan mat blir beskyttet i landet deres? Her er navnene til noen av disse offentlige organene: Helse- og omsorgsdepartementet - Helsedirektoratet - Mattilsynet - Statens legemiddelverk - Landbruks- og matdepartementet - Fiskeri- og kystdepartementet -

Smart Move. Teoretisk oppgave

Smart Move. Teoretisk oppgave Smart Move. Teoretisk oppgave Transport er en del av hverdagen din. Dere reiser rundt for å lære, leke og for å besøke venner og familie. Det vi ønsker oss, klærne våre, maten vi spiser, vannet vi drikker,

Detaljer

World Class. Å snakke med eksperter (mennesker som jobber med noe innen årets tema) er en kjempefin måte for laget deres for å:

World Class. Å snakke med eksperter (mennesker som jobber med noe innen årets tema) er en kjempefin måte for laget deres for å: World Class Snakke med eksperter Å snakke med eksperter (mennesker som jobber med noe innen årets tema) er en kjempefin måte for laget deres for å: Lære mer om årets tema Finne mulige tema for spørsmål

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Brev, søknad og CV KURS 1. Brev, søknad og CV form og innhold. 206 www.gyldendal.no/kontekst

Brev, søknad og CV KURS 1. Brev, søknad og CV form og innhold. 206 www.gyldendal.no/kontekst Brev, søknad og CV Underkapitlet Brev, søknad og CV er ordnet i to kurs. Velg rekkefølge ut fra hva du allerede kan, og hva du skal øve på eller lære. SJANGERKUNNSKAP KURS 1: Brev, søknad og CV form og

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker

Detaljer

Økt fokus på fallforebygging: En guide for å gjennomføre kampanjer www.your_organisation_website.com

Økt fokus på fallforebygging: En guide for å gjennomføre kampanjer www.your_organisation_website.com Økt fokus på fallforebygging: En guide for å gjennomføre kampanjer 1 ProFouND: The Prevention of Falls Network for Dissemination (ProFouND) er et initiativ finansiert av EC, dedikert til å spre og implementere

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVENE I FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL ELEVENE I FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL ELEVENE I FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet Arbeidshefte for elever i ungdomsskolen Tilhører: REISELIVSNÆRINGEN Velkommen til reiselivsnæringen! Utdanningsvalg Mat, drikke,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no Tips til jobbsøking Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group Søknad Søknaden er viktig og krever grundig forarbeid. Den bestemmer om du vil komme videre i søknadsprosessen. Innholdet vil

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002)

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) 11/09/2002 Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) INNHOLD i SPØRRESKJEMA A1 A10 Media og tillit til andre og til samfunnet B1 B50 Politikk Politisk interesse, effektivitet, tillit,

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer