GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard"

Transkript

1 GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

2 l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er en av Europas ledende leverandører av logistikkløsninger. Med vår kompetanse, programvareløsninger og maskinvare hjelper vi kunder over hele verden med ressursoptimalisering, økt mobilitet, samt å oppnå lavere kostnader gjennom hele leveransekjeden. Eller med andre ord, vi gjør logistikk til din konkurransefordel. Vi er en solid partner i utvikling av lager og distribusjonsprosesser. Og med våre mobile løsninger får dine medarbeidere umiddelbar tilgang til nødvendig informasjon, uansett hvor de er. Vi vet hvordan vi integrerer våre produkter med dine bedriftsløsninger på en mest mulig effektive måte. Med vår omfattende og ledende produktportefølje har vi alt som skal til for å være din totalleverandør. Warehouse & Distribution Mobile Solutions Hardware Solutions w Noen av våre kunder; DSG International, Canon, Carlsberg, Posten Norge, TINE, Reitangruppen, COOP, Saint-Gobain og Electrolux. Vår lange erfaring med logistikksystemer og mobile løsninger gjør at vi vet hva som fungerer, hva som ikke gjør det og hvorfor. Med Consafe Logistics får du ta del i denne kunnskapen. Kontakt oss på ECR ikke lenger et moteord, men fortsatt like aktuelt Både den norske og den europeiske ECRkonferansen opplever fallende deltagerantall. Selvfølgelig er den generelle økonomiske situasjonen en viktig forklaringsvariabel, men jeg opplever også at motebølgen rundt ECR (Efficient Consumer Response) som begrep er i ferd med å avta. Konsulentnæringen trenger nye forkortelser og begreper for å selge timer, men det betyr ikke at tankesettet og arbeidet som ligger i ECR-begrepet er dødt. Mye av det som i dag defineres som ECR-arbeid eksisterte lenge før ECR-begrepet ble funnet opp og vil eksistere også i fremtiden. Faktisk tror jeg det blir mer og mer aktuelt i fremtidens verdikjede. Dagboken 2009 I fremtidens varehandelsverdikjede vil det bli krav til kortere ledetider varene må komme raskere frem fra produksjon til forbruker, og helst til en lavere kostnad. Kombinasjonen kortere ledetider, lavere håndteringskostnader, bedre service og større fleksibilitet vil kreve mye av fremtidens forsyningskjede. For å klare å levere mer for mindre kreves det nytenkning og samarbeid. Fremtidens forbruker vil stille høye krav til innovasjon og kvalitet på produktene, men også være opptatt av informasjon og dialog med dem som lager og selger produktene. Det betyr at aktørene i varehandelsverdikjeden må ha høy kunnskap om konsumenten og dele den med samarbeidspartnere i verdikjeden. Visjonen til ECR er: Samarbeid om å oppfylle forbrukers ønsker bedre, raskere og mer kostnadseffektivt, for på den måten å oppnå felles gevinster i hele verdikjeden ved hjelp av felles forretningsprosesser. Generering av etterspørsel og effektivisering ved hjelp av samarbeid går sannsynligvis ikke av moten. Denne utgaven av GS1 Fokus rapporterer fyldig fra årets norske ECR-konferansen, så her kan du lese mer om nytten av ECR-arbeid. God sommer. Sigmund Berle Jensen ArrANgemeNter: 3. november RFID Høstkonferanse. 26. november GS1 Alliansepartner-konferansen. KUrS: Kompetansebygging i sporbarhet 16. september og 14. oktober RFID og EPC introduksjonskurs 17. september og 3. november Hvordan komme i gang med produktmerking, en introduksjon til GS1-systemet 24. september og 19. november ecom elektronisk forretningsdrift 6. oktober Er du en smart handelspartner i dagligvarebransjen? Oslo 8. oktober, 5. november og 26. november, Trondheim 15. oktober og Bergen 12. november GS1 Alliansepartnerkurs 22. oktober elæringskurs: Hvordan komme i gang med produktmerking en introduksjon til GS1-systemet. Introduksjon til EPC og RFID. Muligheter i ny EPD-base. Introduksjon til GLN. En introduksjon til ecom. Ytteremballasjemerking, daglivare. Ytteremballasjemerking, faghandel. På vil du til enhver tid finne oppdatert kurskatalog med fyldig informasjon om de enkelte kursene, seminarene og konferansene, samt påmeldingsskjemaer. FOKUS Utgitt av GS1 Norway Adresse: Postboks 454 Økern Oslo Telefon Telefax internett: E-post: Adm. dir.: Sigmund Berle Jensen Redaktør: Inger Trine Langelo Redaksjon: Amundsen Informasjon AS Telefon Annonser: ADDmedia AS, Telefon Grafisk formgivning: Grafisk Design - Bendt Grødahl GS1 FOKUS utkommer kvartalsvis gs1 og gs1 Norway GS1 Norway er en brukerstyrt, not-for-profit organisasjon som er medlem av en global organisasjon - GS1 - som utvikler, vedlikeholder og tilbyr standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt mellom handelspartnere verden over. Hjertet i virksomheten er GS1-systemet som effektiviserer aktørenes handelsprosesser, og forenkler handel og logistikk globalt og lokalt. GS1 er representert i 108 land og over 1 million bedrifter bruker GS1s standarder. For at aktørene i verdikjeden skal kunne kommunisere med hverandre på en effektiv måte, kreves det at de bruker samme språk. GS1- systemet er et slikt felles språk, som kan forstås på tvers av bransjer og landegrenser. Grunnsteinene i GS1-systemet er siffer som kombineres på en standardisert måte - GS1 nummerstandarder - som sikrer unik identifikasjon av varer, gods og aktører. For at et GS1 nummer skal kunne leses maskinelt overfører man opplysningene i nummeret til en såkalt informasjonsbærer, for eksempel en strekkode eller en RFID-brikke. Maskinell lesing av dataene kalles datafangst. Å sende data elektronisk i stedet for på papir øker effektiviteten, samtidig som risiko for feil reduseres. For å få en effektiv datadeling, kreves at partene bruker standarder for elektroniske meldinger. Fokus i GS1s virksomhet er konsentrert om disse tre faktorene: Identifikasjon, datafangst og datadeling. GS1 Norway tilbyr også implementasjonsverktøy og kompetanse i form av rådgivningstjenester og opplæring. Målet med GS1 Norways arbeid er å gi våre brukere merverdi ved å utvikle standarder, systemer og løsninger som muliggjør økt effektivitet, sporbarhet og samhandel i verdikjeden. GS1 Norway har også den viktige rollen å utdanne og informere om disse standardene, systemene og løsningene, og sist men ikke minst, bistå brukerne med implementering. GS1 Norway har i dag mer enn 4000 brukere i stadig flere bransjer. 3

3 g S 1 N O r W A Y GS1 Smart Centre åpner tidlig i 2010 I begynnelsen av 2010 åpner GS1 Smart Centre dørene. Det nye kunnskapssenteret blir en møteplass for innovative og fremtidsrettede aktører, hvor direkte involvering står helt sentralt når mennesker, teknologi og forretningsmuligheter skal knyttes tettere sammen. D- Dette gir begrepet effektiv handel og logistikk en helt ny dimensjon. Vi skal presentere fremtidens verdikjede, og skape en møteplass som gir besøkende grunnlag for nye og innovative ideer. Vi skal demonstrere hvordan GS1s standarder opptrer i verdikjeden, videre vise hva integrasjon og samarbeid i verdikjeden virkelig går ut på og hvordan det kan oppnås ved å benytte felles språk. I tillegg skal vi vise den fysiske verdikjeden, og hvordan den henger sammen med informasjonsflyten i verdikjeden. Dette er et kompetansesenter for effektiv handel og logistikk, sier adm. dir. Sigmund Berle Jensen i GS1 Norway. gs1s standarder sentrale. Besøkende skal kunne ta med seg nye og innovative ideer tilbake til sine virksomheter enten det dreier seg om nye anvendelsesområder for eksisterende teknologi eller helt ny teknologi i fremtidens verdikjede. - Dette er ikke høytflygende ideer og science fiction, men realiserbare ideer som, gir nytteverdi for den enkelte partnere. Vi legger stor vekt på direkte involvering det er lettere å forstå ting når man kan ta og føle på det, sier Jensen. GS1s standarder i Norge og internasjonalt har en sterk posisjon. Etableringen av GS1 Smart Centre skal styrke denne posisjonen ytterligere, og målet er å bidra til økt utbredelse og brukt av GS1s standarder og systemer. til nye lokaler. GS1 Smart Centre skal etablere seg i Brynsveien Hit flytter også GS1 Norway, Tradesolution og RFID Innovasjonssenter. Først ute er RFID Innovasjonssenter, som planlegger flytting før sommerferien. GS1 Norway og Tradesolution flytter til høsten. GS1 Smart Centre vil ha ca 600 kvadratmeter i de nye lokalene, som er moderne og ligger nær offentlige kommunikasjonsmidler. learning by doing. Verdikjeden skal oppleves live I et stort showrom. Her skal det installeres en hel, interaktiv verdikjede. Gjennom denne simuleres vare- og informasjonsflyten på en virkelighetsnær måte. Her får man en forståelse for samspillet i hele verdikjeden, bruk av merking og brikker - eller man kan dykke ned i et enkelt ledd i kjeden for å få en detaljert gjennomgang av de prosessene som foregår her. Fleksible løsninger gjør at demonstrasjonene kan tilpasses ulike brukergrupper, bransjer og behov. Gjennom learning by doing og ved kombinasjon av fysiske installasjoner, animasjoner, interaktive spill, - Det nye senteret skal være sterkt brukerorientert, og skal særlig vektlegge synliggjøring av nytteverdi for den enkelte aktør sier adm. dir. Sigmund Berle Jensen i GS1 Norway. plansjer og lyd vil læringsutbyttet bli optimalisert. - Man vil også kunne se konturene av fremtidens verdikjede. Ny teknologi åpner for utrolige forretningsmuligheter som synliggjøres i senteret, sier Jensen. testsenter. Som en egen del av GS1 Smart Centre etableres et testsenter. RFID Innovasjonssenter, som eies av GS1 Norway, har gjennom de senere årene utviklet seg til en viktig kompetanseaktør i et unikt partnernettverk av selskaper med interesse for RFID. Som del av det nye senteret vil dette bli ivaretatt på en svært god måte. Her er man teknologisk godt rustet for testing og demonstrasjoner både av nye teknologiske løsninger og eksisterende løsninger på nye anvendelsesområder. Kurs- og møtelokaler. Den tredje delen av senteret vil omfatte kurs- og konferanselokaler. Lokalene utstyres med tanke på interaktive samlinger hvor kursdeltakerne i sterk grad involveres i kursgjennomføringen. Den umiddelbare nærheten til showrommet gir en unik mulighet for en kombinasjon av teoretisk og praktisk opplæring. Senteret skal tilby møterom for bedrifter som Her presenterer GS1 Norway og RFID Innovasjonssenter en smakebit av GS1 Smart Centre på årets ECR-konferanse. Fra venstre Kjell Arne Myren, Inger Trine Langelo, Solveig M. Laake, Torstein Rønning, Sigmund Berle Jensen, Jens Gjerlaug og Roar Lorvik. ønsker å kombinere intern- eller kundemøter med et opplevelsesrikt besøk i showrommet. Positive reaksjoner. Hva er reaksjonen fra brukere, aktører i bransjen osv? - Signalene er svært positive. Folk er nysgjerrige, og man er spent på hvordan man skal ta del i kunnskapssenterets sterke fokus på hvordan mennesker og teknologi skal knyttes aktivt sammen for bedre å utnytte fremtidige forretningsmuligheter. Vi opplever også god respons hos teknologipartnere, som er sentrale i å kunne realisere de ideene vi har både som leverandører til oss og ikke minst når det gjelder behovet for faglig oppdatering innen GS1s standarder i det daglige praktiske samspillet med sine kunder. Partneravtaler. - Hva med forholdet til GS1 Alliansepartner og de partneravtaler som RFID Innovasjonssenter nå har? - Her ser vi for oss en samkjøring av partnerprogrammene. Partnernes engasjement er viktig for realiseringen og videreutviklingen av GS1 Smart Centre både faglig og økonomisk. - Er det andre aktører som vil bli involvert? - Ja, vi har ambisjon om å knytte sterkere bånd til utdanningsinstitusjoner innen økonomi, varehandel, logistikk og IT. Senteret bør kunne fremstå som en attraktiv arena for praktisk læring i kombinasjon med studiene. Hektisk detaljplanlegging. Det er nedsatt en prosjektgruppe som ledes av torstein rønning i GS1 Norway. Sammen med gode råd fra en referansegruppe meisler man nå ut detaljplanene. I referansegruppen sitter representanter fra NorgesGruppen, ICA, Tine, Schenker og GS1 Norway. Man har vært på studiebesøk på tilsvarende sentre både i Australia og i Tyskland. GS1s kompetansesenter i Australia åpnet for flere år siden, og har vært en suksess. - Senteret i Tyskland åpnet i mai i år i Köln, og er allerede fullbooket for lang tid fremover. Som oss har man lagt betydelig vekt på synliggjøring av verdikjeden. Men vi har valgt å være noe mer interaktive. - Hvordan skal GS1 Smart Centre organiseres? - Det vil bli egne ansatte, men nærheten til GS1 Norways øvrige virksomhet gjør at man i fullt monn kan trekke på faglige ressurser herfra, avslutter adm. dir. Sigmund Berle Jensen i GS1 Norway. 4 5

4 e C r - K O N F e r A N S e N - Nedgangstider byr på spennende muligheter Konferansedeltagerne får utlevert informasjon om GS1 Smart Centre. - Innovasjon, effektivisering, vareflyt og sortimentsoptimalisering er grunnpilarene i ECR-sammenheng. Aldri har vel disse elementene vært viktigere. ECR-konferansen er det største felles forumet for handel og industri, og er dermed en svært viktig og spennende møteplass for hele dagligvarebransjen når vi skal utfordre fremtiden. Det sa Ingunn Haugen Hegdal da hun åpnet Den norske ECR Konferansen Hegdal er direktør i Santa Maria, og i en tid hvor finanskrisen kaster skygger over markedet var det avgjort på sin plass med en dose sterkt krydder i håp om at nedgangsperioden varer kortest mulig. For krisen har også innhentet norsk dagligvarehandel hvor veksten har flatet helt ut. At det er andre tider merkes også på deltagelsen på ECR- konferansen antall deltagere var en god del færre enn året før. Samarbeid. ECR Konferansen viser samarbeid i videste forstand. Ikke bare mellom handel og industri, men også mellom partnerer i handelen for å oppnå markedsvekst gjennom effektivisering og kategoriprosjekter. Vi har hatt mange gode prosjekter, og vil også ha det i fremtiden. I krisetider viser det seg muligheter, og endringsviljen er større. Det byr seg spennende muligheter som kan sikre et fremtidsrettet tilbud til forbrukerne. Selv om det i dag tilsynelatende er sterkest fokus på pris, er det mange andre faktorer som vil være med å påvirke graden av suksess fremover, fortsatte Hegdal. miljø borte? Hun pekte videre på at miljøfokuset synes å ha forsvunnet i finanskrisens kjølevann. Men miljø er kommet for å bli, og kommer raskt på dagsorden igjen i økende bevissthet og styrke. - Det er ingen motstridende interesser mellom miljø og effektivitet, fortsatte Hegdal og la til at nye muligheter skaper en spennende fremtid. - Mer enn noen gang handler det om å forstå, lytte og respektere hverandre, avsluttet hun. Spennende nytt senter. Samarbeid, standarder og ny teknologi gir store effektiviseringsgevinster. GS1 Norway etablerer et kompetansesenter som viser hvordan standarder, teknologi og samarbeid kan bidra til mer effektiv handel og logistikk. På ECRkonferansen fikk deltagerne en liten smakebit på hva senteret kan tilby gjennom en demonstrasjon på markedsplassen. Demonstrasjonen var svært populær. Senteret fokuserer på fremtidens verdikjede. Med sin synliggjøring av spennende muligheter gjennom direkte fysisk involvering, vil dette være et unikt tilbud til besøkende. - For å kunne øke effektiviteten, trenger vi styringssignaler intern og eksternt for å kunne ta beslutninger. Her står GS1s standarder sentralt, sa adm. dir. Sigmund Berle Jensen i GS1 Norway og viste til at senteret skal knytte mennesker og teknologi tettere sammen om realiserbare ideer som gir nytteverdi. - Et kinesisk ordtak sier at det du gjør, husker du best, sa prosjektleder torstein rønning i GS1 Norway. Deltagerantallet på årets ECR-konferanse var noe lavere enn tidligere, som nok skyldes at finanskrisen nå også har innhentet dagligvarebransjen. Men som tidligere, bød konferansen på mange interessante aktuelle innspill og erfaringer fra effektfulle samarbeidsprosjekter. 6 7

5 e C r - K O N F e r A N S e N Trendene gir deg spennende muligheter - Trygghet er blitt mer viktig. Konsolidering fremfor vekst. Ingen ting varer evig heller ikke nedgangsperioder. Det tar tid å snu en negativ trend. Det er viktig å bruke tiden godt på å gripe muligheter og posisjonere seg til oppgangen kommer i Dette sa Ståle Økland, daglig leder i trendnettverket Global Retail Network. Han drar verden rundt for å speide etter trender innen handels- og servicenæringen, og deltar jevnlig i internasjonale debatter. Flere norske dagligvarekjeder er med i nettverket, som er åpent for alle. Setter agenda. - Det er i første rekke New York og Tokyo som setter agenda når det gjelder trender som i stor eller mindre grad påvirker oss. New York er suveren nummer én. Ta for eksempel apotekvarer, hvor hele 43 prosent av total omsetning skjer i USA. Selv om bilsalget har gått ned i USA og opp i Kina, er ikke bilparken i Kina større enn den var i USA i 1928! I bakhodet må du ha fokus nå og ti år frem, og selv om dagligvarebransjen på mange områder er langt fremme er det alltid noe å lære av andre bransjer, sa Økland som er en ettertraktet foredragsholder i inn- og utland. Han pekte på at den globale situasjonen nå er vanskelig med børskollaps, eiendomskollaps, usikker oljepris, høye råvarepriser, høye matvarepriser og usikker dollarkurs. Resesjonen har avløst finanskrisen. Urovekkende. - Det som er uvant og urovekkende, er at amerikanerne later til å ha mistet motet. Du finner samme oppgitthet i amerikansk dagligvarebransje som i et fotballag som har tapt fem kamper på rad, og ikke vet hvem de skal skylde på. Ta for eksempel Starbrucks som var på vei mot himmelen i or, og som har lagt ned 600 filialer i år. Og Woolworths som gikk konkurs. Før ble svake aktører kjøpt opp, men nå er kjøperne borte. Amerikanerne har et enormt forbruk. Ståle Økland er daglig leder i nettverket Global Retail Trends, og tar jevnlig pulsen på trendene i handels- og servicenæringen. Skulle hele verden hatt et like stort forbruk, måtte vi hatt seks planeter! Skulle europeerne opp på samme nivå, måtte vi ha tre nye planeter! Dagligvarehandelen klarer seg, men vi ser endringer. Lavpris er på vei opp, sa Økland. trenddrivere. Han advarte mot å tro at klimautfordringene forsvinner med finanskrisen. Kundenes interesse for miljøaspektet øker og kunden stiller spørsmål og vil ha svar. Kunden vil vite om ting han eller hun ikke ser. Kunden vil være sikker når det gjøres valg. - Trenddrivere er: Spis mindre, forbruk mindre og kast mindre, sa han og trakk frem at så mye som en tredjedel av maten som blir produsert i Storbritannia blir kastet før det spises! Det er i dag flere overvektige enn sultne. Mange har ikke råd til sunn mat, og klasseskiller gjør at lav inntekt ofte er synonymt med overvekt. Vi har penger! - Hvorfor nedgang i så mange bransjer? Vi har penger, renten er satt ned og arbeidsledigheten er fortsatt lav. Men vi har fått en suggererende idé om å spare på alt. Markedet går tregt. Hva nå? Virksomheter kutter kostnader. Det kan være nyttig med litt loftsrydding, men i dette kan det ligge en fare for å tape markedsandeler idet oppturen kommer. Det ligger imidlertid muligheter i strukturendinger, oppkjøp i krisetider og interne omstillinger. President Obama snakker sterkt om optimisme og håp. Det bør dere også gjøre med kundene. Amerikanerne orket ikke mer prat om trusler. De var lei av det negative. Mange andre steder er situasjonen i ferd med å bli den samme, sa Økland. Skille seg ut. Mer enn noen ganger det viktig å skille seg ut. Ha fokus på basics og kjerneverdier. Trenden er en dragning mot små butikker i sentrale bystrøk. - Kundene må også i sterkere grad ha en grunn til å foreta sine kjøp. Det går selvsagt håndterminaler ADC Nordic AS etikettskrivere på pris, men også på fagkunnskap, kvalitet, service og utvalg. Viktige tilleggsverdier er opplevelse, miljø, teknologi og individualisering. Hvorfor er det ikke noe supermarked kun for jakt og fiske i Norge? Hvorfor har ikke de største dagligvarekjedene i Norge kokkeskoler for kundene? Spennende teknologi. Økland kom også inn på de enorme mulighetene som ligger i den raske teknologiske utviklingen. Sentralt her står mobiltelefonen. Japanerne ligger fire år foran oss, og det skjer stadig noe nytt. Med mobiltelefonen kan du skanne strekkoder og få vite opprinnelse, produsent osv. på en nettside, du kan betale, bestille bord på restaurant og finne kiosker i nabolaget med GPS. - RFID-teknologien gjør at butikkhyllene kan kommunisere med lageret når det begynner å bli tomt for varer, og lageret kan kommunisere med leverandørene. For å dra det enda lenger kjøleskapet ditt kan kommunisere med kalenderen din, som igjen kommuniserer med butikken, sa Økland. Your Solutions Distributor strekkodelesere Telefon:

6 e C r - K O N F e r A N S e N Finanskrisen har innhentet norsk dagligvarebransje Komplett leverandør av butikkdata, strekkodeutstyr og etikettskrivere Interconnect AS tilbyr en rekke anerkjente produkter for lesing av strekkoder, produksjon og analyse av strekkodeetiketter. I tillegg leverer vi komplette butikkdataløsninger med utgangspunkt i programvare fra Uni Micro. Interconnect AS har 20 år erfaring. Det kommer deg til gode! Finanskrisen har innhentet norsk dagligvarebransje. Etter å ha ligget som en fredet øy gjennom store deler av 2008, stoppet den reelle volumveksten opp i or. Ferske tall for 2009 viser at det nå er nullvekst. Samtidig skjer det endringer i forbrukeradferden tilbudsjegerne har fått en ny vår. Interconnect leverer: Kontaktinfo: Telefon: Faks: Arne H. reiler er administrerende direktør i ACNielsen Norge, og fast foredragsholder på ECR-konferansene. I år fokuserte han på dagligvarebransjen i krisetider, en bransje som ikke er i krise selv men som selvsagt ikke er uberørt. Det store spørsmålet er også hvordan megatrendene som helse, nytelse, bekvemmelighet, kvalitet, mangfold, inspirasjon og innovasjon greier seg når pilene ikke lenger går rett til værs. Pessimisme. - Fra å være blant de mest optimistiske i verden, ser vi nå at pessimismen og usikkerheten øker. Finanskrisen har gått over til en realøkonomikrise, og har gjort noe med innstillingen vår, sa Reiler. Han har bred erfaring i forbrukerinnsikt, som er et viktig grunnlag for beslutning og handling i dagligvarebransjen. Bevissthet hos folk. Han pekte på at det skjer noe hos forbrukerne. Bevisstheten har økt. Folk tenker seg om en ekstra gang man er blitt mer oppmerksom på hva man kjøper, til hvilken pris og hvor man handler. - Man kjøper mer på tilbud, planlegger kjøpene, ser aktivt etter pristilbud og sammenligner pris, sa Reiler og pekte på at flere skyr unna dyrere nytelses- og luksusprodukter. Det er også en tendens til at folk i større grad handler sjeldnere, og unngår kjøp av dagligvareprodukter i kiosker og bensinstasjoner. Det er særlig kioskene som merker nedgangen. - Kundene ser etter flere alternativer som kan gi mer verdi for pengene, bytter til den kjeden med de laveste prisene og går fra - Megatrendene er ikke døde, sier Arne H. Reiler adm. dir. i ACNielsen Norge. merkevarer til kjedenes egne merkevarer, sa Reiler. Opp og ned. I dagligvaremarkedet er det noen som vinner og noen som taper. Undersøkelser viser at Rema har tatt markedsandeler både som følge av overtakelse av Lidl-butikkene og gjennom organisk vekst. Videre scorer Kiwi på sin kampanje som gikk på å erne momsen på frukt og grønt. På ACNielsens Store Equity Index ligger nå Rema 1000 på topp og har byttet plass med Meny. Indeksen måler blant annet villighet til å betale mer, reise lenger m.m. for å ta seg til en bestemt butikk, samt å anbefale den til andre. - Det er åpenbart at Rema 1000 skaper forventinger, og greier å innfri dem. Derfor får de nye kunder og holder på dem, sa Reiler og pekte på at innen segmentene er det lavpris som øker mest mens supermarkedene går tilbake. lojalitetsstige. Han viste frem en lojalitetsstige med elementer som: Anbefaler, foretrekker, stamkunder, regelmessig, overveier, har prøvd og kjennskap. - Ha fokus på hvilket trinn i kjeden vinner eller taper kunder. Løft opp kunden til å bli ambassadører, rådet Reiler. det naturlige. Hva så med megatrendene? De er ikke døde. Helse og velvære, nytelse og glede, ansvarlighet og miljø vil også i fremtiden være avgjørende faktorer når kunden skal velge. - Vi ser at fysisk aktivitet og endret kosthold gjør seg stadig mer gjeldende. Det er det naturlige som driver veksten. Økologi i seg selv er ikke godt nok, det må kobles sammen med opplevelse og nytelse. Flere av de vanene som vi ser endrer seg vil fortsette også i fremtiden. Derfor er det viktig å holde styrefart og være konsistent og langsiktig, avsluttet Arne Reiler. Norsk dagligvarebransje Antall butikker (4.108). Netto - I USA omsetning viser undersøkelser millioner ( ) at over 80 prosent de største av butikkene konseptkjedenes gjennom andeler av sine nettokampanjer dagligvareomsetning: en langsiktig gevinst med vekt på oppnår Rema ,7 % (17,3 %). økt markedsandel og bygging av merkevare. Tallet er nok temmelig likt i Norge, sa Kiwi 12,5 % (11,5 %). Meny 8,6 % (8,6 %). Ellingsen. Coop Mega 7,3 % (7,7 %). Coop - Dessuten Prix er det viktig å kjenne 7,0 % forbrukeren Utvikling ogfor hans/hennes paraplykjedene: adferd. Selv om man (7,1 %). har NorgesGruppen handlelapp og beveger seg 39,8 % gjennom (39,2 %). butikken Coop Norgepå autopilot, dukker 24,1 % det som (23,8 %). regel Rema 1000 opp andre kjøp bl.a. gjennom 18,7 % (17,3 kampanjer. ICA NorgeUndersøkelser viser også 16,4 % at syv (17,4 av %). ti %). som Tallene skal er frakjøpe 2008 medet 2007 produkt, i parentes. først velger merke inne i selve butikken. Her vil ulike på FAKTA

7 e C r - K O N F e r A N S e N Shopper marketing skal vinne kundens hjerte og hjerne Innsikt i handlemønsteret er selve nøkkelen til å tiltrekke seg den rette kunden og å øke handlekurven totalt. Shopper marketing, som baseres på denne innsikten, er den raskest voksende marketingdisiplinen globalt. Men hva går det egentlig ut på? SENDTotal Effektiv lagerstyring - web-basert basert logistikkløsning kløsning - Dekker de flestee logistikkbehov i små og store bedrift ter. SENDOrdre SENDPakke SENDFaktura SENDEDI SENDOrdre er en fleksibel og skalerbar løsning. Det er enkelt å komme i gang, det kreves ingen installasjon hos brukerne, kun tilgang til internett. tt. Løsningen benyttes i dag hos større re varehotell/3. parts aktører som ekspederer flere hundre ordre per dag. Kort og godt handler det om at kunden er sjefen. Det gjelder å vinne både hjerne og hjerte, sa markedsdirektør Jesper Wiegandt i Procter & Gamble. Han har vært i selskapet i 17 år, og jobber nå med ledende dagligvarekjeder i Europa gjennom sin rolle som leder for Shopper marketingavdelingen til Procter & Gamble i Vest-Europa. Vareleverandørenes investeringer innen Shopper marketing vokser med over 20 prosent i året. Procter & Gamble brukte minst 500 millioner på denne type markedsføring i or. I butikken. Shopper marketing skjer i selve butikken målet er å gjøre kunden til en kjøper av ett bestemt produkt. Man bruker altså markedsføringsinvesteringer på butikken i stedet for på tradisjonelle medieinve-steringer. I tillegg har handelens datasystemer gjort det mulig å forstå kundene og deres kjøpsadferd bedre. Sentralt står kjøpsavgjørelsen som skjer i butikken og ikke minst i nærheten av produktet. - Produktets forbruker og innkjøper kan være to ulike personer. For eksempel kan en mor stå for det aller meste av familiens dagligvarekjøp, mens forbruket kan deles jevnt på flere ulike familiemedlemmer. Sentrale elementer i markedsføringen er da: Hvem kjøper, hvem bruker og hvem har fordeler. Disse svarene får man ikke gjennom tradisjonelle mediekanaler, sa Wiegandt. Han pekte på at bare 18 prosent bruker handleliste. Det betyr at 82 prosent ikke gjør det. Hele 70 prosent av merkevarevalg gjøres i selve butikken. 68 prosent av kjøpsavgjørelser er ikke planlagt, og bare fem Jesper Wiegandt er markedsdirektør i Procter & Gamble, og leder selskapets avdeling for Shopper marketing i Vest-Europa. prosent er lojale overfor én merkevare i produktgruppen. - Dette gjør butikken til et spennende påvirkningsmedium, sa Wiegandt. Skal gi en impuls. Shopper marketing har alltid en kjøper som utgangspunkt. Shopper Marketing skal gi kjøperen en impuls i butikken, og skjer ut fra forståelsen av kundens kjøpsadferd. Sentralt står: Produkt (Størrelse, form, farge, materiale, pakning, pakningens budskap og grafikk). Pris (Prisavslag, mengdetilbud, priskommunikasjon og kuponger). Tilgjengelighet (Butikkonsept, belysning, hylleganger og plassering av spesialpresentasjoner). Promotion (Paknings-, butikk- og promosjonskommunikasjon, videre spesialpresentasjoner, butikk-tv, gulvklebemerker, samt handlevogn- og kurvmarkedsføring). Kjøpsadferd. Man får informasjon om kundens kjøpsadferd gjennom tre ulike informasjonsmetoder observasjoner, intervjuer og fra kassasystemet. Observasjoner i butikken viser hvordan kunden oppfører seg ved kjøp av produktet, for eksempel hvor lenge kjøpsprosessen varte, hva kunden la merke til, berørte og undersøkte, adferd som innvirker på prosessen og hva man til slutt kjøpte. Intervjuer kartlegger motiver som styrer kjøpsadferden som for eksempel om produktet kan erstattes, gjenkjennes, kunders verdiholdninger og livsstil m.m. Kassesystemet gir informasjon om når og hvilke produkter som ble solgt. Den mest dyptgående informasjonen om kundens adferd får man gjennom å samle alle opplysningene i et helhetlig kundebilde med fokus på hvordan, hvorfor, hva og når. Segmentering. Når man segmenterer kunder, deles markedet opp i målbare grupper det vil si segmenter på grunnlag av informasjonen om adferden. Ved hjelp av kundesegmentering er det lettere å fylle enkelte segmenters behov. For eksempel skiller prisbevisste og tradisjonelle kunder seg tydelig fra hverandre i en kjøpssituasjon. Ved hjelp av segmentering kan markedsføringstiltak rettes mot de kundene som gir best fortjeneste. Løsningen kan konfigureres og tilpasses ses på brukernivå. Det er innebygd støtte for transportmerking ng til de fleste større transportører. r Nettbutikkmodulen ulen er fullintegrert med SENDOrdre. Den kan administreres i samme brukergrensesnitt esnitt som ordrehåndtering.? Flerbruker? Flere e vareeiere? Tilgangskontroll/brukernivå Dette er noen av funksjonene i SENDOrdre: Innkjøpsordre Varemottak ak Bestilling Salgsordre Plukk, manuell og skanningning 12 13????? Kontakt oss for et uforpliktende tilbud. Telefon: eller send en epost til SENDOrdre er en modul i SENDTotal SENDOrdre-SENDPakke-SENDFaktura-SENDEDIe-SENDFaktura-SENDEDI? Transportintegrasjon (EDI)? Nettbutikkmodul? Ingen installasjon, kun nettleser? Returordre? Varelager/artikkel-/lokasjonsregister el-/lokasjonsregister? Støtte tte te for serienr r. og batchhåndtering? Beregning av lagerleie? Fakturagrunnlag

8 e C r - K O N F e r A N S e N Spenning foran panteautomaten blir en vinn-vinn-situasjon Pantelotteriet er et godt eksempel på at det går an å kombinere forretning og god kundeopplevelse gjennom sosialt ansvar og større miljøbevissthet i kombinasjon med litt spenning. Den første millionen er allerede overlevert til Norges Røde Kors, og flere er på vei. - Vi har store utfordringer foran oss - Handleadferden endrer seg. Økt prisfokus. Endring i kundepreferanser. Økte kampanjeandeler. Dårligere lønnsomhet. Det er urolige tider. Se bare på hva som skjer i Raufoss med høy arbeidsledighet. Vi har store utfordringer foran oss, sa adm. dir. Svein Fanebust i Coop Norge. Det var Olav thon som kom på ideen om å benytte tomme flasker og bokser til et kundevennlig lotteri. Med 71 kjøpesentre i sin eiendomsportefølje burde det være en enkel sak å få med seg dagligvarekjedene på et slikt lotteri. Tomra, ICA Norge og Rema 1000 var positive og har vært med i prosjektet siden starten. tok ni år. - Men så er det noe som heter myndigheter, og det skulle gå hele ni år før det ble gitt grønt lys, sa trond Solvang, direktør for Olav Thons stiftelser og adm. dir. i Pantelotteriet har slått an. I år ventes lotteriet å gi Norges Røde Kors en inntekt på 6-7 millioner kroner. - En vinn-vinn-situasjon, sier teamleder Anders Heyerdahl Langsæther i Norges Røde Kors og direktør Trond Solvang i Thon Holding. Thon Holdning. Selv har Olav Thon med sine 482 næringseiendommer, 71 kjøpesentre og 75 hoteller alltid vært opptatt av å bygge samfunnet og trygge arbeidsplasser. Den røde tråden har alltid vært at folk må ha det bra, ellers handler de ikke! Spennende opplevelse. Dette styrker lokalbutikken, sa Solvang og pekte på at Pantelotteriet er et vinn-vinn samarbeid. Butikken viser samfunnsansvar og kundene får en større opplevelse ved panteautomaten. Det gir et åpenbart konkurransefortrinn. Idet man trykker på knappen for å gi pantepengene til lotteriet er man med i lotteriet og kan vinne opptil to millioner kroner. Premier opp til kroner kan heves direkte i kassen. - Jeg pantet flasker for 60 kroner, og vant 50. Det var en god følelse, sa Solvang og fortalte at prisen pr. lodd er 50 øre. I et par bæreposer med flasker er således vinnersjansene store, sa Solvang. Et overskudd på 32, 5 øre pr. panteobjekt går til Norges Røde Kors, og butikken har ingen kostnader. Betyr mye. Nå skyter Pantelotteriet virkelig fart. Pr. i dag er det lotterimuligheter ved returautomatene i ca. 640 butikker nye butikker kommer til hver uke, noe som betyr at det ved inngangen til sommerferien er ca butikker med i ordningen. - dette har virkelig slått an. I år venter vi en inntekt på 6-7 millioner. Neste år skal vi opp i ca. 17 millioner. Dette er viktige inntekter for oss, sa Anders Heyerdahl langsæther som er teamleder for donasjoner i markedsavdelingen i Røde Kors. - Røde Kors har internasjonal handlekraft og lokal tilstedeværelse. Vi er representert i 186 land og har 100 millioner medlemmer, fortsatte han og understreket hvor flott det er at Pantelotteriet skjer lokalt. FAKTA Norges røde Kors Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon og er politisk og religiøst uavhengig. Siden opprettelsen har Røde Kors organisert mennesker som ønsker å yte en innsats for sine medmennesker. Norges Røde Kors er en moderne hjelpeorganisasjon med ca medlemmer. Organisasjonen ble stiftet den 22. september 1865 av statsminister Frederik Stang, og er en av de eldste nasjonale Røde Kors-foreningene. I 1907 ble den autorisert av Det Kgl. Forsvarsdepartement som en frivillig hjelpeforening for den militære saniteten i tilfelle krig. Coop Norge er inne i en hektisk periode med butikkoppgraderinger. 500 millioner kroner skal brukes i år. Vi trenger det, fortsatte Fanebust og pekte på at jakten på lønnsomheten setter fokuset på etableringen av større, robuste butikker. Men også på dette nivået er det nødvendig med effektiviseringstiltak for å få ned kostnadene. 80 millioner skal kuttes i år, og bringe plussresultatet opp i omkring 220 millioner kroner. mange tiltak. Det skal iverksettes tiltak for supermarkedene og foretas omprofileringer av marginale butikker, investeres i teknologi, automatisk varesupplering, mer effektiv lagerstruktur hvor et nytt Østlandslager vil tvinge seg frem. Svinnet skal ned, og det blir større kampanjetrykk med prisendringer. Siling. - Det blir også en sortimentstrimming. Vi setter økt fokus på hva som skaper merverdi og gjør kaken større. Vi kan ikke lenger ha fem-seks forskjellige indrefileter når behovet egentlig er halvparten. Vi skal også ha økt satsing på egne varemerker. Vi har sterk tro på disse produktene, og tilbakemeldingene fra kunder er da også gode. Økt satsing på egne merkevarer skal bidra til økt lønnsomhet og økt kundelojalitet, fortsatte han. endret kjøpsadferd. En stor utfordring er å møte endringer i kjøpsadferden. Det blir utvilsomt en periode med større forsiktighet og jakt på lønnsomme innkjøp, men miljø- og samfunnsansvar vil være like viktige elementer som før. På den andre siden vil dette kun gi dyktigere og mer bevisste butikker, sa Fanebust. FAKTA Coop er den eneste detaljhandelsvirksomheten som eies av forbrukerne. En million medlemmer i Norge har én eierandel hver i sitt lokale samvirkelag og får sin del av overskuddet. Coop består av flere hundre samvirkelag med over tusen butikker til sammen, og hver erde handlepose kommer fra en av våre dagligvarebutikker. Coop Norge AS er ansvarlig for konsernets innkjøp, vareforsyning, kjededrift og markedsføring. Over 1000 butikker i dagligvarekjedene Coop Marked, Coop Prix, Coop Mega, Coop Extra og Coop Obs! Hypermarked får sine varer fra Coop Norge AS Hver erde handlepose med dagligvarer i Norge kommer fra en av disse butikkene. Også Coop Obs! Bygg, Coop Byggmix, Coop Extra Bygg, Coop Elektro, Coop Kjøkken & Hjem og Coop Sport får sine varer fra Coop Norge. - En win-win-situasjon, ser direktør Trond Solvang i Thon Holding og teamleder Anders Heyerdahl Langsæther i Norges Røde Kors

9 tøffe mål. Målene for stasjonene er full konvertering i løpet av Butikkomsete C r - K O N F e r A N S e N - Se positivt på og utnytt ulikhetene i systemene - Vår erfaring er at to selskaper med ulike kulturer har styrke i sitt mangfold og utfyller hverandre, sier Birger Beisgaard i Shell og Øyvind Haakerud i Reitangruppen. FAKTA 7-eleven Norge 7-Eleven Norge er en del av Reitangruppen AS, som er en av Skandinavias ledende aktører innenfor dagligvare- og servicehandel. 7-Eleven har vært etablert i Norge siden den 13. september 1986, da den første butikken så dagens lys i Stolmakergaten på Grünerløkka i Oslo. 7-Eleven har 105 butikker i Norge. Størstedelen av butikkene ligger i Østlandsområdet med ytterpunktene Drammen, Fredrikstad og Lillehammer. Resten er fordelt i byene over hele landet slik som Bergen, Stavanger, Sandnes, Trondheim, Kristiansand, Ålesund, Tromsø, Bodø og Tønsberg. - Langsiktige, strategiske partnerskap er et viktig element for Shell for å kunne skape vekst i kjernevirksomheten. Sammen med Reitan Servicehandel har vi skapt en sterk kombinasjon, sa Øyvind Birger Baisgaard, leder for bilistmarkedet i Shell i Norden da han presenterte samarbeidet mellom de to handelsaktørene. Vi skal være først og størst på innovativt drivstoff, servicehandel og bilvask. Allerede på 1990-tallet innså vi behovet for samarbeidsavtaler for å nå målene, fortsatte han og pekte på Shells strategi: Mer oppstrøm og lønnsom nedstrøm, fokus på vekst og fortsatt optimalisering av portefølje. Flyttet sammen. Samarbeidet gikk ut på en samlokalisering med Reitan Servicehandel i Danmark, Norge og Sverige hvor man førte merkenavnene Shell og 7-Eleven sammen. Shell skulle være ansvarlig for drivstoff og Reitan skulle drive butikkene i bensinstasjonene. Dette omfattet 66 tidligere YX-stasjoner i Danmark, 90 tidligere YX-stasjoner i Norge som Reitangruppen tidligere hadde kjøpt og 112 Shellstasjoner i Sverige. De eksisterende 112 Shellstasjonene i Norge og Danmark forble uendret. Større kake å dele. - Vi fikk et økt bensinsalg på 400 millioner liter, og har skapt et partnerskap med sterk genuin interesse for at vi sammen skal skape vekst og resultater å gjøre kaken større, fortsatte Baisgaard og slo fast at samarbeidet med Reitangruppen har vært en suksess. Noe tilsvarende greide ikke Sainsbury. De forsøkte en tilsvarende kombinasjon, men ga blaffen i bensindelen. Dermed havarerte det. Skal være best. - Vi skal være best på servicehandel på mat og drikke. Det samme skal Shell være på bensin. Vi fant samarbeidet spennende, og valgte å satse. Omkring 500 millioner kroner ble investert i bensinstasjonene. Vår forretningsidé er fokus, fokus og atter fokus og at vi skal gjøre ting riktig første gangen, sa Øyvind Haakerud, prosjektleder for Shell/7-Eleven i Reitan Servicehandel Norge. to kulturer. Han fortsatte med å understreke betydningen av forankring i ledelse og organisasjon, rapportering og prosjektorganisasjon og høy prioritet. - Det heter at like barn leker best, men det betyr ikke nødvendigvis at de utvikler seg mest. Shell og Reitangruppen er to ulike selskaper med ulike kulturer. Det er forskjeller når det gjelder størrelse, fullmakter, organisasjon, geografi/lokalisering, antall prosjektledere, fokus på forretningsområder og konkurrenter. Men det er styrke i mangfold. Vi så klart at Shell og 7-Eleven utfyller hverandre, sa Haakerud. - For å få dette til måtte begge parter vise stor vilje, være svært fleksible og pragmatiske overfor ulike løsninger men vise fasthet, la Baisgaard til. - Begge parter viste nærmest en ekstrem grad av åpenhet overfor hverandre. Sammen med stor grad av løsningsorientering, bidro det til å løse selv de vanskeligste problemstillingene underveis, sa Haakerud. Ny butikkdataløsning. Blant tingene som måtte være på plass, var en ny butikkdataløsning med utvikling, implementering og tekniske utfordringer. - Vi har sammen skapt Skandinavias flotteste stasjoner. Vi har fått et nytt IT-system, to avtaler pr. stasjon med god oppfølging, og viktige elementer som markedsføring og kommunikasjon er godt på plass. Samtidig har Reitangruppen Servicehandel økt antallet 7-Elevenbutikker til over 500 i Skandinavia, sa Haakerud. ningen skal opp med 11,4 prosent, omsetningen på matserveringen skal opp med 30 prosent og bruttofortjenesten skal opp med to prosent. Suksessfaktorer. Baisgaard og Haakerud kom med en felles oppsummering på hvordan man skal lykkes i et partnerskap: Sterkt ønske om å lykkes langsiktig, se betydningen av partnerskapet, forankring og effektive beslutningsprosesser, utnyttelse av kulturforskjeller, ha evne til å holde fokus, se positivt på og utnytte ulikhetene i systemene og vise åpenhet for hverandre. FAKTA Norske Shell Shell har vært aktive i Norge siden Selskapets virksomhetsaktiviteter inkluderer leting og produksjon av olje og gass (oppstrøm), og raffinering, salg og markedsføring av petroleumsprodukter (nedstrøm). A/S Norske Shell er en betydelig aktør i Norge, og i 2010 vil selskapet være det største internasjonale olje- og gasselskapet på norsk sokkel. Shell er operatør for oljefeltet Draugen og gassfeltet Ormen Lange i Norskehavet samt partner/ deleier i ni felt. I tillegg er Shell operatør for åtte lisenser og partner/deleier i ytterligere 17 lisenser på norsk sokkel. Shell har et nettverk på over 500 biliststasjoner og er representert i alle landets fylker. Totalt sysselsetter A/S Norske Shell rundt personer

10 e C r - K O N F e r A N S e N Hvorfor er effektmålinger av reklame et spill for galleriet? Nye miljømuligheter i finansielle krisetider - En markedsdirektør i et større nordisk selskap fortalte meg oppgitt at hvert år betaler man litt mer for sine markedsaktiviteter, og får igjen stadig mindre! Det illustrerer godt dilemmaet markedsavdelingene opplever i et mediesamfunn som på kort tid helt har endret karakter. - Det er mulig å kutte minst 85 prosent av verdens klimagassutslipp med eksisterende teknologi. En av løsningene er CO2-håndtering innen biomasse, og på den måten redusere CO2 i atmosfæren. Bruker man alger, legger man til rette for dyrking av biomasse. Nye interessante muligheter åpner seg. Alger kan brukes til drivstoff, fôr, mat og gjødsel. - Nye miljømuligheter gir også nye forretningsmuligheter, sa Bellona-leder Frederic Hauge. Dette sier Henning tunsli, markedsdirektør i Penetrace AS, som overvåker og simulerer effekter av markedsaktiviteter. Han har vært strategirådgiver i 15 år med fokus på innovasjon og merkevarebygging i flere store norske selskaper. Spill for galleriet! Hvorfor vet markedsavdelinger så lite om reklamens virkninger? Etter å ha besøkt 80 topp 300 -annonsører i Skandinavia, konstaterer han at læring ikke er satt i system. Hverdagen er ad hocpreget og effektmålinger er nærmest et spill for galleriet. Ikke så lett. - Det er ikke lett å fotfølge virkningen av reklame. Vi leter alle etter kombinasjoner innen multimedia som skal øke salget. Det gir frustrerte markedsavdelinger. Jeg kan illustrere problematikken med et annet tilfelle. En mer tradisjonell kampanjeinvestering på fire millioner kroner ga 300 nedlastinger. En SMS Ticker til en femtilapp ga nedlastinger på halve tiden Vi bruker 66 milliarder årlig på medier i Norge. Dette er ille. Vi sitter fast i tradisjonelle medier, mente Tunsli. - Hvorfor får noen mer ut av reklamen enn andre, spurte grunnlegger av selskapet Penetrace, Henning Tunsli. Hva virker? Han understreket behovet for raskt å avdekke hva som virker og hva som ikke virker. - Det er på tide at vi konverterer den halvdelen av markedsbudsjettet som ikke virker, til noe som virker, fortsatte han og etterlyste et læringssystem i markedsavdelingene. Man må ha svar på hvorfor påskekampanjen i år gikk dobbelt så bra som i or. Tunsli har sammen med ni aktører i næringslivet utviklet en egen monitor for å samle og evaluere kampanjer i et datavarehus som har et enkelt webgrensesnitt for selv å kunne evaluere kampanjer, sesonger, kvartaler og år. Gjennom standardisering av posttester er kostnadene betydelig redusert. Det innebærer at man kan teste flere og også mindre kampanjer. - Vi fikk ned prisen for testing av mindre kampanjer fra til kroner. Nå har vi greid å komme ned i kroner. Prisen på læring er blitt betraktelig rimeligere. Nå kan vi virkelig begynne å måle og sammenligne avkastningen på kampanjer, sa Tunsli. Uavhengig verktøy. - Det er viktig med full oversikt og kontroll gjennom et uavhengig verktøy i forhold til byråene som av og til byttes ut. Det er viktig å bruke mer tid på å tolke fremfor å lage rapporter, kampanjeprosessene må være effektive og det er viktig å benchmarke på tvers av land og avdelinger. Med ca. 80 prosent like spørsmål som dekker 99 prosent av behovet, er det mulig å standardisere reklametester. Det er videre viktig for markedsavdelingen å ha kontroll og eierskap til rådata. Dette er dokumentasjon som gir bedre beslutningsgrunnlag, avsluttet Tunsli. Dette sa Bellona-leder Frederic Hauge da han tok for seg nye miljømuligheter i finansielle krisetider. - Selv om næringslivet for tiden er mer opptatt av kostnadseffektivitet, har ikke etterspørselen etter Bellonas kompetanse minket. Folk ser at miljø ikke bare er ensbetydende med kostnader, men ved å spare miljøet kan man også styre unna røde tall og tiltrekke seg flere kunder, sa Hauge. - CO2-håndtering er det våpenet som ikke fantes da Kyoto-protokollen ble forhandlet frem. Nå har vi det, og vi må ta det alvorlig. CO2-håndtering kan stå for prosent av verdens utslippskutt, fortsatte han. - Solceller og vind blir stadig mer viktig i grønn energiforsyning, la han til. miljøvennlige alger. Bellona mener at algeproduksjon kan være et av svarene på utfordringen med den globale oppvarmingen. De hurtigvoksende mikroskopiske organismene kan gi store mengder energi. Produksjon av energi og drivstoff fra dyrking av alger har potensial for til å kunne erstatte dagens fossile løsninger raskt og uten store omveltninger. Det er startet et samarbeid med AlgaeLink, og på ONS i Stavanger ble det vist frem en algereaktor. - Alger kan bli en relativ rimelig og enkel måte å produsere klimavennlig energi på i fremtiden. I stedet for å kjøpe dyr og skitten olje fra de rike landene, kan fattige land i stedet produsere sitt drivstoff og andre former for energi gjennom dyrking av alger. I tillegg inneholder den Omega3, sa Hauge. egen klimamelding. Han viste til Norges helhetlige klimaplan, som er Bellonas egen ferske klimamelding med konkrete virkemidler for å redusere Norges klimagassutslipp i alle sektorer. Således skal Norge kunne redusere sine klimagassutslipp med 30 prosent innen 2020, gå i null i 2040 og i minus i I rapporten foreslås det følgende mål for Norges utslippsreduksjoner: Norges egne klimagassutslipp skal innen 2020 reduseres med 30 prosent fra nivå. Norge skal i København-forhandlingene forplikte seg til karbonnøytralitet i Norge skal være et nullutslippssamfunn i Norge skal være karbonnegativt i 2050 ved å erne mer CO2 fra atmosfæren enn det vi slipper ut. endret bilpark. Obama skjønner alvoret, og pålegger nå bilindustrien strengere utslippskrav. Veier til nullutslipp går gjennom elektrifisering. I 2020 bør 10 prosent av bildene være elbiler og plugginn-hybrider, sa Hauge og mente dagligvarekjedene nå bør se på hvordan man skal møte miljøbevisste kunder med bl.a. oppladningsfasiliteter utenfor lokalene. - Elbiler er allerede blitt utfordrere til tradisjonell bilindustri. I dag kan man kjøre 350 kilometer uten oppladning. En femdørs familiebil kan snart kjøre 500 kilometer og hurtiglades på 45 minutter, sa Hauge og roste Tesla-bilen som han deltok i Viking Rally fra Oslo til Stavanger med. Med lynrask akselerasjon og nullutslipp kunne en miljøaktivist også få realisere guttedrømmen. Omfattende melding. Klimameldingen anbefaler Superbuss -pakker for byers innfartsveier, mer effektive fly og flyrutiner, industrialiserte lavutslippsløsninger og nullutslippsløsninger for skipsfarten, et fond på 10 milliarder kroner til teknologiprosjekter i industrien, kraftige reduserte utslipp fra petroleumsnæringen gjennom elektrifisering, omlegging av energibruken i bygninger, økt andel på fornybart energi m.m. Stort ansvar. Politikerne har et stort ansvar. De kan ikke lenger være utelukkende petroholikere og gassomane. Nå må vi rydde opp etter oss. Politikerne må være risikovillige, og vi må akseptere feilskjær. Det lærer vi av i neste omgang, sa Frederic Hauge

11 e C r - K O N F e r A N S e N Hva betyr ScanSource for deg? Vær en lidenskapelig del av kundenes livsstil Hva gjør du når du har sterke merkevarer og fantastiske produkter som kundene ikke kjøper nok av? Jo, da er det på tide å tenke nytt. Swag ville ikke lenger være en nedprioritert nisjeleverandør til de store kjedene som ikke nådde frem med sine merkevarer. I stedet etablerte man sin egen kjede av butikker innenfor brettsportsegmentet, og forsterket fokuset på å være en aktiv del av en fremvoksende livsstil. Det slo an. Distribusjon er mye mer enn bare å levere produkter. Så når du tenker på distribusjon, tenk på ScanSource. Ta virksomheten ett skritt videregå inn på De siste produktnyhetene Finansiering av storbestillinger Komplette løsninger for prosjektene dine Gi oss en utfordring ring oss gratis i dag på Swag er et nytt konsept for primært personer mellom 15 og 35 år som er opptatt av brettsport samt livsstilen omkring den. Swag selger utstyr, teknisk bekledning, sko og klær fra sterke merkevareaktører som Burton, Volcom, Lost, Billabong, Hurley, Vans, DC og andre. Fellesnevner er at man er opptatt av livsstilen og imagen som disse merkevarene representerer. tenke nytt. - Har du fulgt en vei i flere år uten gjennomslag, er det på tide å tenke nytt. Men utfordrere må være kreative i sin strategi, modige og lettbente i gjennomføringen, sa thomas Brustad fra Frost Forretningsutvikling. Han er en av gründerne bak Swag, og er nå selskapet styreleder. Swag ble etablert i 2004 med en pilot i Trondheim. På få år er man blitt Norges største aktør innen brettsport med 18 butikker spredd over hele Norge. I alle år har selskapet tjent penger, og finansiert veksten over driften. Omsetningen i or var på 73 millioner kroner, og ventes å nå 100 millioner i år. - Vi er fortsatt lettbente, forsikret Brustad. I 2008 ble Swag kåret til årets kjede av landets kjøpesenteraktører med Olav Thon og Steen & Strøm i spissen. Samme år kom man på 55. plass blant Gasellene. entusiasme. Kåringen som årets butikkjede kom på bakgrunn av entusiasme og velvilje til å delta på senteraktiviteter og arrangementer til tross for at sentrenes aktiviteter ikke er særlig i samsvar med Swags egne aktiviteter. Men det er nettopp aktiviteter som gjør Swag så spesiell. Man er en sterk og aktiv medspiller i en kultur preget av ungdommelig fart og spenning, og vinner derfor målgruppen. - Swag representerer den moderne handel på en ypperlig måte, heter det i juryens begrunnelse. terje Håkonsen. Når brettfantomet Terje Håkonsen er med i teamet rundt Swag, som drar rundt i landet gjerne med en egen buss stappfull av skateboard, snowboard og siste nyheter innen streetwear, koker det i de lokale brettmiljøene. Håkonsen er profesjonell snøbrettkjører, og har vunnet VM i halfpipe tre ganger, EM fem ganger og det amerikanske åpne mesterskapet tre ganger. Det er aktiviteter og konkurranser der hvor kundene befinner seg, for eksempel i Hemsedal i løpet av vintersesongen. I tillegg sponses lokale arrangementer. Skaper identitet. Swag rendyrker og er klar i sin profil med høy grad av fokus på hvem kunden er, og hvordan man skal tilpasse seg best mulig for å nå denne. - Vi har skapt en identitet som appellerer både til kundegrupper så vel som ansatte. Dermed er vi det naturlige valget for vår målgruppe. De ansatte får god opplæring både på konseptet og ikke minst på produktene. De er også involvert i kjedens innkjøp av varer. - Vi har skapt en identitet som appellerer både til kundegrupper så vel som ansatte, sier Thomas Brustad fra Frost Forretningsutvikling. - Vi har et ungt og entusiastisk personell som i høy grad ser på jobben mer som en livsstil og ikke bare jobb. Arbeidsgleden gjennomsyrer kjeden fra ledelse til ansatt, sykefraværet er lavt og vi scorer høyt i alle servicemålinger, sa Brustad. lidenskap må til. Er du utfordrer og sliter med vekst, er kreativitet i strategiutformingen viktig. Du må være modig, men ikke dumdristig. Ha kunnskap om og lidenskap for dine kunder. Det er en god vei til fortrinn for de som er små, men som vil bli større, sa Brustad.

12 r F I d / e P C t r A d e S O l U t I O N RFID Innovasjonssenter med i nytt EU-nettverk RFID Innovasjonssenter har sammen med ni andre RIFD-sentre etablert et europeisk nettverk. Etableringen er et ledd i GS1s RFID/EPC-strategi, og sentralt i nettverket står samarbeid og utvikling på tvers av landegrenser. Dette er svært spennende og åpner nye muligheter, sier daglig leder roar lorvik i RFID Innovasjonssenter. Han deltok på et av nettverkets møter i Helsingfors nylig, som var arrangert av GS1 i Europa. Pr. i dag er følgende land med: Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Spania, Østerrike, England, Polen og Italia. Det er ventet at Tsjekkia om kort tid vil slutte seg til nettverket. GS1 startet arbeidet med nettverket allerede i or, men nå skyter det virkelig fart under ledelse av Stephane Pique. eies av gs1. - Felles for RFID-sentrene i de ulike landene, er at de i hovedsak er eid av de nasjonale GS1-organisasjonene. I Norge eies RFID Innovasjonssenter hundre prosent av GS1 Norway. I Danmark er imidlertid Teknologisk Institutt eier, mens GS1 Ni europeiske land er med i nettverket. - Utviklingsarbeidet skal bringes opp på et europeisk nivå, sier Roar Lorvik i RFID Innovasjonssenter. England benytter innleide testtjenester, sier Lorvik. Viktige oppgaver. Hvilke oppgaver skal netteverket ha? - Det skal støtte de nasjonale lab-sentrene, bringe fokus og utviklingsarbeidet opp på et europeisk nivå og dermed sørge for en felles kurs i det videre arbeidet. Dette er viktig i en tid hvor internasjonaliseringen av næringslivet akselererer. Sentralt står samarbeid og utvikling av tekniske nettverk og tjenester, etablering av et intranett, markedsføring og å skape forståelse for RFID/EPC. Nå arbeides det bl.a. med å etablere en felles testmetodikk. I sum skal dette bidra til at de nasjonale RFID-sentrene styrker sin posisjon og bidrar aktivt til forbedrede muligheter for gjennomføring av prosjekter, også felles prosjekter i EU sier Lorvik. epcis demonstrator. Et annet tilbud til næringslivet, er en demonstrator som viser hvilke muligheter som ligger i bruk av EPCIS i verdikjeden. Demonstratoren har fått navnet Discovery Services Demonstration. EPICIS dreier seg om et standard grensesnitt for deling av datafangstinformasjon i verdikjeden fra RFID, sensorer, strekkoder m.m. knyttet til en felles EPCIS-server. Dette er utviklet av EPCglobal, som har tatt grepet om standardisering av informasjonsstrømmen knyttet til RFID-teknologien. Klar i høst. - Demonstratoren vil være klar høsten Hvert land har sitt eget område i demonstratoren med en kjent merkevare. Norge er representert med Jarlsbergosten, Østerrike med Sachertorte, Spania med Ybarra olivenolje, Tyskland med Paulaner-øl, Frankrike med camembertosten Grand Terroir og England med temerket Tetley. Her kan man logge seg på og følge varen gjennom verdikjeden, og se fordelene og gevinstmulighetene, sier Lorvik. Norge langt fremme. - RFID-sentrene i Europa befinner seg på ulike utviklingsnivåer. Hvor ligger Norge? - Vi ligger godt an. RFID Innovasjonssenter er for eksempel det eneste i Europa som har installert to sertifiserte applikasjoner som støtter EPC-standardene det er IBM InfoSphere Tracablility Server og Fosstrak. Vi er dessuten involvert i flere spennende prosjekter, blant annet BIT Næringsmiddel og dagligvare og kan vise til flere prosjekter med gode testresultater. tryggere handel. Et annet viktig prosjekt, er et samarbeid mellom USA og EU om å erne handelshindre og samtidig sikre trygg handel med fokus på bl.a. produkttilbakekalling. Her står EPCIS sentralt i en transatlantisk verdikjede. Med i prosjektet er British Telecom, Hewlett-Packard, IBM og Microsoft. Salgsdata fra Service- Grossistene Salgsdata fra ServiceGrossistene AS er nå lansert. Tradesolution startet de første leveringer av salgsdata i februar, og det videre arbeidet med å integrere de resterende produkter og utsalgssteder har hatt høy fokus gjennom vinteren. Dette arbeidet er nå ferdigstilt, og dataene fra ServiceGrossistene leveres nå en gang i uken til leverandører og produsenter. Med dette har bransjens egen løsning Salgsdatabasen nå full dekning også på Storhusholdning, i tillegg til allerede løpende leveranser på Dagligvare og Kiosk&Bensin. ServiceGrossistene AS er en frivillig grossistkjede som pr. i dag består av 23 selvstendige grossister. Disse selger alle typer dagligvarer til storhusholdning, offshore og servicemarkedet i hele landet. I 2007 hadde ServiceGrossistene en omsetning på nær 1,8 milliarder kroner. Virksomheten har 325 ansatte fordelt på de 23 grossistene. Hovedkontoret ligger i Drammen. Lasermerking i verdensklasse! Permanent merking på alle typer materiale Fiber og Co 2 laser for høyhastighetsmerking Lang levetid og høy merkekvalitet Gylling Teknikk A/S Brukergruppe for kjede- og salgsdata Tradesolution har etablert en brukergruppe for kjede- og salgsdata. Målsettingen med brukergruppens arbeid er å utveksle og drøfte erfaringer, se hvordan tjenester fungerer og foreslå forbedringer. Det er til sammen 16 deltagere fra industrien, og gruppen skal gjennom rullering i sammensetning samlet dekke de ulike aktørenes behov. Gruppens medlemmer er representanter fra firmaene: Bladcentralen, Brynild Gruppen, Findus, Nortura, British American Tobacco, Mills, Nestlé Norge, Grilstad, Stabburet, Sætre, Tine, Unilever Norge, Rieber & Søn og Kaffehuset Friele. SUNX Laser Markers by Panasonic Electric Works Postbox 103, 1351 RUD, Tel: Fax:

13 Isonor IT AS EDI gjort enkelt! Kjedene krever EDI nå! Isonor IT AS er forhandler for qspedi. Dette er en programvare som er fullintegrert med Visma Global og Visma Rubicon. Uten manuell tasting eller behandling tar systemet imot ordre, lager ordrebekreftelse, pakkseddel (nivå3) og sender faktura elektronisk på de formatene som de store aktørene i dagligvarebransjen krever. Å ta i bruk EDI er for mange nødvendig, men gjøres det riktig vil det også gi mindre og mer effektiv registrering, mer tid til kontroll og bedre oversikt. Kjederegisteret på gps qspedi - komplett EDItolk integrert med Visma og Marel XML og EDIFACT Pakkseddel nivå 3 Alle de fire store og noen til Faktura Ordremottak Bestilling Ordrebekreftelse Inngående pakkseddel qsp Quality System Provider AS Isonor IT AS Tlf: Mail: Besøk:Strømsveien OSLO Post: P.B. 95 Alnabru 0614 Oslo, Norway Tradesolution skal i løpet av 2009 starte opp med koding av GPS-koordinater på butikker og utsalgssteder i Norge. Det vil da bli mulig å identifisere den geografiske plasseringen til alle utsalgssteder og leveringspunkter innenfor dagligvare, kiosker og bensinstasjoner (KBS), storhusholdning og leverandører. DDette er en stor jobb. Omkring adresser skal på plass. Men vi er i rute, sier senior salgs- og markedskonsulent Christen Schønfelder i Tradesolution. GPS-koordinater vil bli inkludert i Kjederegisteret med informasjon om X- og Y-koordinater slik at butikkene kan plasseres i en kartapplikasjon. GPS-koordinater blir tilgjengelig som et tilvalg til abonnenter av Kjederegistrene. - Dette vil utgjøre et verdifullt tilskudd til våre leveringer for mange av våre kunder, fortsetter Schønfelder. Han peker på klare - Dette vil utgjøre et verdifullt tilskudd til våre leveringer for mange av våre kunder, sier Christen Schønfelder. fordeler som bedre salgsplanlegging, mer effektive og miljømessige kjøreruter, bedre butikkoppfølging og bedre sporbarhet. Tradesolution vil samtidig utvikle et nytt leverandørregister som vil inneholde alle dagligvarebransjens aktører med tilhørende lokasjoner. -Med GPS-koordinater på alle aktuelle hente- og leveringspunkter hos industrien vil handelen og transportnæringen få et viktig hjelpemiddel i deres arbeid med effektiv varehandel og distribusjon av varer. Det er inngått et samarbeid med Ugland IT Group, om utvikling av GPS tjenesten tilpasset bransjens behov, avslutter Schønfelder

14 Revidert sporings-standard fokus på varslingsrutiner Opplever stor pågang BIT-prosjektet, revidering av standarden Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje, vareidentifikasjon i møbelbransjen, verifisering av strekkoder, merking av ytteremballasje i byggevarebransjen og facilitatorfunksjon for piloter i esporingsprosjektet. Standarden Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje revideres. Denne kom ut i 2004 med bakgrunn i EUs Food Law og norsk lovgivning. Sentralt i revisjonen står utforming av tilbakekallingsskjemaet slik at man får etablert en felles rapporteringsmal. Norsk lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) gjorde at det ble etablert omfattende rutiner for produktsporbarhet, -tilbaketrekking og -tilbakekalling. Norsk industri ved Dagligvareleverandørenes Forening (DLF) og handelen ved Dagligvarehandelenes Miljøog Emballasjeforum (DMF) står bak STAND Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje. Man så behovet for å standardisere og samordne rutinene ved å utarbeide et felles sett av anbefalte retningslinjer for norsk dagligvarebransje. Utgangspunktet var ECR Blue Book, som beskriver beste praksis for disse rutinene i et internasjonalt marked. Kun anbefalinger. Retningslinjene er imidlertid kun anbefalinger, som aktørene står fritt til å følge eller ikke. Man antok likevel at de fleste ville se nytteverdien av at det ble skapt mer forutsigbare føringer for hvordan sporbarhet, tilbaketrekking og tilbakekalling skulle praktiseres. Nå viser det seg at kjedene varsler på flere ulike måter. - I et møte i STAND tidligere i år, ble spørsmålet om revisjon av standarden tatt opp idet de fire kjedene praktiserer standarden ulikt. Videre viser esporingsprosjektet til standarden i sitt arbeid. Utvalget ønsket å time dette med pilotprosjektene i esporingsprosjektet. Vi ser også på forholdet til storhusholdningssiden, sier seniorrådgiver Solveig m. laake i GS1 Norway. Hun er prosjektleder for revideringen av STAND008. Beste praksis forsporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje skal revideres. GS1 Norway leder prosjektet. Her Knut Vala, leder for utviklingsavdelingen og seniorrådgiver Solveig M. Laake. Én, felles rutine. Det legges spesiell vekt utforming av tilbakekallingsskjemaet for å få en felles rapporteringsmal, fokus på butikkledd, praksis ved informasjonsspredning og gradering basert på risiko. Det er også uttalt at prosjektet burde ha en målsetning om felles rapporteringsgrensesnitt gjennom en felles web-portal. Hovedmålet. Revisjonen og oppdateringen av STAND008 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje skjer i et samspill mellom DLF, DMF, GS1 Norway, esporingsprosjektet og Mattilsynet. Det er etablert en prosjektgruppe bestående av representanter fra de fire kjedene og industrien representert ved Tine, Mills, Ringnes og Kraft Foods. Det er viktig at de endringene som foreslås i prosjektet er gjennomførbare, og kostnadene som dette medfører blir vurdert. På plass 1. september. Nå er prosjektet inne i en kartleggingsperiode, som blir fulgt opp med forslag til uforming av tilbakekallingsskjema. 9. juni skal forslaget diskuteres i prosjektgruppen, for så å bli sendt ut på høring. Revisjonen foreligger 1. september og etter dette vil det arrangeres kurs for bedrifter som skal implementere standarden - Revisjonen av vil begrense risiko, kostnader og omdømme ved å ha felles rutiner i samspill med offentlige myndigheter gjennom en oppdatert standard som implementeres i bransjen, sier Knut Vala. Han er leder for utviklingsavdelingen i GS1 Norway. Dette er noen av prosjektene som GS1 Consulting for tiden er involvert i. - Vi opplever stor pågang både når det gjelder kortsiktige og mer langsiktige prosjekter hvor det er fokus på gevinstpotensialer ved bruk GS1 standarder, sier senior rådgiver Solveig m. laake i GS1 Norway. etablert i or. GS1 Consulting ble etablert av GS1 Norway i or, og rådgivningstjenesten har utspring i GS1 Norways utviklingsavdeling. Målet er økt bruk av hele produktog tjenesteporteføljen til GS1 Norway hos eksisterende kunder og å styrke utbredelse i nye bransjer og sektorer. GS1 Consulting har et nært forhold til GS1 Learn, GS1 Alliansepartner og GS1 Validering hvor man kan trekke på hverandres kompetanse, kunnskap og erfaring. Fokus på løsninger. - Vi tilbyr rådgivningstjenester fra analysefasen til implementeringsfasen for bransjer og enkeltfirmaer knyttet til bruk av GS1-systemet. Vi har fokus på å finne løsninger for kunden og på hvordan løsningene kan implementeres. Vi fokuserer på hjelp til selvhjelp og vårt engasjement stanser når drift av løsningen begynner. Vi er nøytrale i forhold til løsningsleverandører, sier Laake. Fremtidens verdikjede Store gevinster. Tøffe krav til effektivitet og raskere vareflyt betyr at krav til kvalitet, innovasjon og informasjon om varene vil øke. Samtidig blir det stadig strengere krav til kontroll og dokumentasjon. Det er behov for stadig raskere og mer presis fangst og utveksling av informasjon. Dette krever større elektronisk samhandling og implementering av GS1-systemet som vil kunne utløse store effektiviseringsgevinster. Vi har kompetanse og erfaring, fortsetter Laake. Problemområder. Vanlige problemområder i dag er mange manuelle prosesser og at man i enkelte bransjer mangler entydige identifikatorer. Det gjør datautvekslingen ineffektiv og fører til mangel på sporbarhet. Nytteverdien vil være lav ved innføringen av ny teknologi dersom systemene ikke snakker samme språk. I sum vil dette gi ineffektiv samhandel i verdikjeden. Også for enkeltbedrifter. - Størsteparten av prosjektene til nå er knyttet til bransjer. Hva med enkeltbedrifter? - GS1 Consulting har også et godt tilbud til enkeltbedrifter, som er direkte brukere av systemene og standardene. Blant annet tilbyr vi en helsesjekk, bistår med tiltak for verdikjedeeffektivisering, elektronisk forretningsdrift, sporbarhet m.m., sier Laake. FAKTA BIt-prosjektet Bransjeorientert IT, et program innen dagligvare- og næringsmiddelmarkedet i regi av Innovasjon Norge. Varestruktur i møbelbransjen Prosjektet skal effektivisere handel og logistikk bl.a. gjennom standardisering av grunndata. Standardisering i byggebransjen Standard for merking av ytteremballasje. Prosjektet er nå inne i implementeringsfasen. StANd008 Revidering av sporingsstandard for å få etablert én felles rutine for bransjen med spesielt fokus på varsling

15 Fokus på forretningsmessige gevinster i verdikjeden Hvordan skape merverdi ved bruk av GS1-systemet? Det var tittelen på kurset som GS1 Norway arrangerte for Alliansepartner-medlemmer den 29. april. Kurset rettet fokus mot potensialer i verdikjeden og forretningsmessige gevinster. GS1 Alliansepartner har løftet sine kurs opp på et mer strategisk nivå. Her er kursdeltakere og foredragsholdere. GS1 Norway har valgt å løfte kursene for alliansepartnerne opp på et mer strategisk nivå. I tillegg har man trukket inn mer ekspertise for å øke det faglige utbyttet for deltagerne. Dette er tiltak som alliansepartnerne åpenbart setter pris på med et aktivt engasjement og stor spørrelyst. Optimalisering. - Det er betydelige gevinster ved å utvikle og ta i bruk strategiske ITløsninger, samt å utnytte informasjonen strategisk, sa seniorrådgiver evangelos Baxevanis i GS1 Norway. Han tok for seg verdioptimalisering og arbeidsprosesser, og pekte på at oppskriften er enkel: Gjør ting smartere, enklere og med færre feil. - Vi må ha effektive IT-løsninger. Det innebærer standardisering av arbeidsprosessene og informasjon. Vi må integrere bedriftens verdikjede mot kundenes og leverandørenes verdikjeder, sa han og trakk frem flere optimaliseringsmål og fokusområder: Effektive bestillinger av råvarer og materialer. Effektiv lagerstyring og økt omløpshastighet. Effektiv produksjonsplanlegging (Just in time). Effektiv ordrehåndtering. Effektiv varedistribusjon til butikker og grossister. Effektiv varehåndtering og salg i butikker. er selve limet. - GS1s standarder kan bidra på alle områder. Det er et felles språk over hele verden på tvers av bransjer og aktører. Systemet skaper entydighet for produkter, lokasjoner og aktører. Det gir grunnlag for rask og automatisk datafangst i alle ledd i verdikjeden, rask og effektiv elektronisk forretningsdrift mellom aktørene og sørger for effektiv verdikjedeintegrasjon og kommunikasjon. Det er egentlig selve limet som binder sammen verdikjedene i en helhet, sa han. en nøkkel. Knut Vala, leder for GS1 Norways utviklingsavdeling, tok for seg GS1s identifikasjonsstandarder selve nøkkelen til effektiv handel og logistikk. Han satte fokus på felles identifikasjon, datafangst og datautveksling, og bruk av GS1-standardene. Videre ble det gitt innblikk i de ulike merkekonseptene, elektronisk handel, GLN-basen m.m. - GS1-systemets bidrag i verdikjedeoptimaliseringen bidrar til positiv fysisk vareflyt langs verdikjeden og informasjonsflyt begge veier. Dagligvarebransjen har nådd svært langt, og bidratt til at Norge ligger i forkant internasjonalt på dette området, sa Vala og understreket sterkt betydningen av kvaliteten på grunndata. elektronisk forretningsdrift. Avdelingsleder Jan Kopperud i GS1 Norway hadde følgende tema: ecom elektronisk forretningsdrift. GS1 ecom er en standard for elektronisk meldingsutveksling mellom aktører langs verdikjeden. - Fordelene med ecom er at alle aktørene har en felles standard å forholde seg til, det er rask implementering videre redusert risiko og vedlikehold, samt lavere kostnader gjennom mer effektiv logistikk og informasjonsflyt med mindre manuell jobb, sa Kopperud. Fordeler ved elektronisk forretningsdrift er bl.a. tidsreduksjon, det er miljøvennlig, kostnadsbesparende, reduserer manuell kontroll og ikke minst den gir økt kundetilfredshet. - Innkjøpsprosessen, transport og logistikk og lagerstyring effektiviseres, og vi sikrer sporbarhet, sa han. rfid/epc. Kjell Arne myren, seniorrådgiver i GS1 Norway, ga et innblikk i RFID-teknologien og EPCglobal. - GS1 har tatt globalt lederskap innen utvikling og markedsføring av en multibransje, brukerdreven standard for samhandel og verdikjedeeffektivisering gjennom utnyttelse av EPC (Electronic Product Code), sa Myren. EPC bygger på GS1-standardene, og deltagerne fikk et innblikk i hva slags ID-data som kan ligge i koden. - En EPC er en elektronisk kode som gir en unik identifikasjon på individnivå av et fysisk objekt, sa han og viste til flere eksempler på nytteverdi ved å ta i bruk RFID/EPC i hele verdikjeden. Generelt dreier det seg om tidsbesparelser både i forsyningskjeden og i egne logistikkoperasjoner, kvaliteten på varene sikres bedre ved bedre synlighet i hele verdikjeden, kostnadsbesparelser på grunn av automatisering færre avvik, mindre svinn, færre tomme hyller m.m., sporing i verdkjeden og bedre styringsgrunnlag som følge av bedre og riktigere datagrunnlag. Sporbarhet. Et annet svært aktuelt tema, er sporbarhet i verdikjeden. Her skal regje- ringens esporingsprosjekt legge frem sin innstilling neste år. På seminaret tok seniorrådgiver Solveig m. laake for seg definisjon av sporbarhet, standarder, sentrale begreper, sporbarhet i verdikjeden, sporbarhetsinformasjon, utfordringer m.m. GS1s standarder er sentrale i de sporingssystemer handel og industri i dag benytter. - Hvorfor er det behov for felles språk og globale standarder? I matkjeden har vi butikker, kiosker og bensinstasjoner, storhusholdningskunder, 4,4 millioner paller håndteres engros i varehandelen pr. år, vogntog frakter mat, 50 millioner husdyr blir slaktet hvert år, vi har bønder og fiskere, globale aktører, bransjeglidning og mange operasjoner, mange personer involvert, mange IT-systemer og mange prosesser og rutiner. Logistikkostnadene utgjør mellom 20 og 30 prosent av omsetningskostnadene på matvarer. Dette viser klart behovet, sa Laake. Opplæring viktig. Marketingsjef Inger trine langelo ga en innføring i opplæringstilbudene fra GS1 Learn. - Tilføring av kompetanse gjør at man kan ligge i forkant av utviklingen. For Alliansepartner-medlemmer som rågivere, betyr det merverdi for kundene, sa Langelo. gs1 Smart Centre. Hun presenterte også planene om GS1 Smart Centre, som er GS1 Norways innovasjon- og kompetansesenter. Senteret skal presentere en visjon for fremtidens verdikjede, og skape en møteplass som gir besøkende grunnlag for nye og innovative ideer. Senteret skal åpne neste år, og skal kombinere teori og praksis. Bl.a. skal verdikjeden oppleves live gjennom virkelighetsnær simulering av vare- og informasjonsflyten. - Direkte involvering står sentralt her skal mennesker, teknologi og forretningsmuligheter knyttes tettere sammen, sier Langelo. dette mente deltakerne: marthe lunde, Key Accont Manager, Horecamarket AS. - Jeg er veldig godt fornøyd med kurset, både med innholdet og måten det var lagt opp på. Det var mye interessant også for oss som betjener hotell- og restaurantbransjen, og særlig var det spennende å få et innblikk i morgendagens løsninger. Jeg likte også presentasjonen av GS1 Norways nye GS1 Smart Centre, som innebærer mer aktiv involvering og nye læringsmuligheter for GS1s kursdeltakere. eirin Hopstad, Systemkonsulent, Communicate Norge AS. - Et utbytterikt seminar med foredragsholdere som hadde forberedt seg godt og kunne sine ting. Jeg har vært innom en del av tingene før som GLN, GTIN osv., men det er nyttig med repetisjon. Dessuten er det viktig å få satt fokus på sammenhengen, og hva som skaper verdier i verdikjeden. GS1 Norways nye GS1 Smart Centre virker som et svært spennende prosjekt

16 - Naturlig å bli Alliansepartner - ErgoGroup har betydelige engasjementer i næringsmiddelbransjen. Det var derfor naturlig for oss å bli Alliansepartner. Vi ser på Alliansepartner som et spennende treffsted og et godt tilbud for få faglig kompetanse og oppdatering innen GS1s standarder. Det sier Terje Husby, storkundeansvarlig i ErgoGroup AS. ErgoGroup er et nordisk IT-selskap med ansatte og en omsetning på 5,7 milliarder kroner. Man er totalleverandør av IT-drift, løsninger og konsulenttjenester, og har lokal tilstedeværelse på nærmere 90 steder i Norden. tjenester og leveranser. ErgoGroup kombinerer forretningskunnskap, teknologisk kompetanse og grundig kjennskap til den enkelte kunde i arbeidet med å utvikle, levere og drifte helhetlige IKT-løsninger. ergogroup og Posten Norge. ErgoGroup er et heleid datterselskap av Posten Norge. - Alliansepartner er et spennende treffsted, sier storkundeansvarlig Terje Husby i ErgoGroup. Posten er en langsiktig, profesjonell og industriell eier for selskapet. Posten er også en stor kunde av ErgoGroup. Interessant kurs. - Du var med på kurset hvor Alliansepartner tok for seg strategiske muligheter ved bruk av GS1s standarder. Hva synes du om kurset? - Det var utbytterikt. Jeg er i nybegynnerfasen når det gjelder kjennskap til GS1s standarder, og fikk med meg god lærdom. Med ledelsesansvar må man imidlertid ha et blikk for helheten, og det fikk jeg på en interessant og grei måte. Potensialene er betydelige, avslutter Husby. Komplett leverandør av vekter, etikettskrivere, ettskrivere, etiketter og strekkodeutstyr tyr Du finner oss i Oslo og Sandnes! 30

17 Spennende kursnyheter - sats på kompetanseheving GS1 Learn tilbyr i høst tre nye klasseromskurs: Kompetansebygging i sporbarhet, Er du en smart handelspartner i dagligvarebransjen? Introduksjon til ecom elektronisk forretningsdrift. I tillegg tilbys et nytt elæringskurs i elektronisk forretningsdrift, ecom. Videre er det to nye elæringskurs i ytteremballasjemerking, et for dagligvare og et for faghandel. Åha tilstrekkelig og rett kompetanse både på individnivå og organisasjonsnivå har alltid vært viktig, og blir sannsynligvis bare viktigere og viktigere. En bedrifts fremtidige konkurransekraft og evne til verdiskapning avhenger av de ansattes kunnskap og ferdigheter, samt bedriftens kjernekompetanse. tenk langsiktig. I nedgangstider strammer mange bedrifter inn på kompetansebyggende tiltak for å redusere kostnadene. Dette har kortsiktig innvirkning når det gjelder kostnadsnivå og konkurranseevne. Men har disse bedriftene råd til den langsiktige effekten, spør marketingsjef Inger trine langelo. Blir mer effektiv. Er du en smart handelspartner i dagligvarebransjen? Det er tittelen på et kurs med fokus på hvordan man ved hjelp av GS1s standarder kan bli mer effektiv. Dagligvarebransjen stiller høye krav til sine handelspartnere. Det har resultert i en effektiv bransje som har kommet langt når det gjelder automatiserte og elektroniske handelsløsninger. Dagligvarebransjen benytter GS1s standarder i hele verdikjeden i dag, men fremdeles er det mye å gå på for å utnytte potensialet fullt ut. Kurset vil fokusere på hva som må til for å være en attraktiv handelspartner i dag. Kurset Er du en smart handelspartner i dagligvarebransjen? blir arrangert i Oslo, Bergen og Trondheim. Kurset arrangeres flere ganger i Oslo, samt i Bergen og Trondheim. Sporbarhet. STAND008 beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje blir nå revidert, og skal publiseres den 1. september. I den anledning arrangeres det i høst to kurs for kompetansebygging i sporbarhet. Målgruppen er personer som arbeider relatert til sporbarhet hos kjeder eller leverandører i norsk dagligvarebransje. Introduksjon til elektronisk forretningsdrift, ecom. Dette er et heldagskurs, som vil gi deltakerne kunnskap om hva elektronisk forretningsdrift er, hvilke meldinger som benyttes, praktisk implementering og bruk. Kurset vil fokusere på korrekt bruk av grunndata og GS1s identifikasjonsstandarder for optimalisering av nytte. totalkonsept for opplæring. GS1 Learn er GS1 Norways totalkonsept for opplæring. Det er bygget opp et omfattende kurstilbud fra nybegynnerkurs som gir den første introduksjon til kjerneproduktene, mer videregående kurs og ekspertkurs for fagspesialister, samt temarettede kurs. GS1 Learn går en hektisk høst i møte med en rekke kursarrangementer. For full oversikt, se

18 N Y B r U K e r Sikrer rimeligere tilgang på økologiske råvarer Christer Hamre er intolerant mot hvete og kumelk, og har erfaring med diabetes i familien. Nå deler han sine erfaringer gjennom produksjon og salg av næringsmidler tilpasset forskjellige kostholdsdietter. Han etablerte virksomhetene Dinkelbakeriet, og senere Økologisk Råvareimport begge med adresse i Bergen. Nå tar han skrittet utover Norgeskartet, og blir dermed også ny bruker i GS1 Norway. Speltbrød er ikke alltid det man tror. Da bakeriene rundt om viste sin interesse på speltmarkedet for fire-fem år siden, tok ikke alle hensyn til glutenallergikerne. De blandet inn hvetegluten og brukte i tillegg moderne hvetekrysset spelt, sier Hamre. Vi kommer naturlig raskt inn på brød. For selv om speltmarkedet ikke lenger er fullt så lukrativt økonomisk, er det her hans hjerte virkelig banker! Sunne brød. I 2001 åpnet han Dinkelbakeriet i Bergen sentrum, og satset utelukkende på sunne brød med hovedvekt på tyske fullkornbrød, ferskmalt mel på egne møller for helse og bakekvalitet, ekte surdeig for gjærfrie produkter og ikke minst moderne bakervarer uten tilsetning av moderne hvete og kumelk. Før det hadde han funnet det han lette etter i et lite sydtysk bakeri. Her lærte han de prosesser som skulle til for å bake med gamle kornsorter. Her kom han i kontakt med einkorn, emmer og kamut av de gamle kornsorter, i tillegg til spelten som han i utgangspunktet søkte som erstatning for hveten. - Spelten hadde lange tradisjoner i området. Beskjeden var klar: Bruk ekte gammel spelt, og ikke moderne spelt som er krysset med hvete. Oberkulmer Rotkorn - urkorn av vinterspelt opprinnelig fra Sveits med røtter tilbake til 1910, var den rette sorten. Denne ble dyrket i området av mange økologiske bønder. Dette banet veien for å kunne starte egen import av korn og andre økologiske råvarer av høy kvalitet, som skulle være med på å få råvareprisene våre litt mer ned på europeisk nivå, sier Hamre. Han solgte seg ned i Dinkelbakeriet, og startet Økologisk Råvareimport sammen med Wirjola Invest som tok over importen. Men nå var ideen å forsyne alle næringsmiddelbedrifter med økologiske råvarer til en bedre pris og bedre kvalitet enn hva de norske konkurrentene kunne tilby. Importere direkte. - Dinkelbakeriet hadde alltid importert direkte fra utlandet, og på den måten spart mye penger på råvareinnkjøp som ikke ble mellomlagret i Norge. Vi mente at dette måtte vær en modell som også kunne brukes av andre økologiske produsenter for å sikre seg et omfattende tilbud av nødvendige råvarer. Innsparing ene lå i første rekke i mindre administrasjon, lagerførsel og innenlandstransport i Norge. Jeg var overbevist om at ingen kunne konkurrere med denne forretningsmodellen på sortiment, kvalitet, leveringsdyktighet og pris. Skulle de det, måtte transportaktiviteten økes drastisk og dermed belastningen på vårt miljø. Det er slett ikke forenelig med økologisk tankegang og intensjon, sier han. Klar filosofi. Økologisk Råvareimport har en klar filosofi: Føre an som pådriver for å få i gang produksjon av rene allergikervennlige produkter, og komme med alternative løsninger for erstatning av uønskede næringsmidler i et ferdig produkt. Fremme bruk av økologiske råvarer i husholdning og næringsvirksomheter i Norge. Være pådriver for å øke tilgjengeligheten på økologiske råvarer, og få ned prisen på disse gjennom økt salg. Gi råd og veiledning til kunder, og være en ressurs innenfor alternative måter å fremstille næringsmidler på. Føre en 3.verdens politikk på råvarer som kan handles fra fattige land. Være med på å forebygge bruk av slaveog barnearbeid. Være med på å føre en effektiv transportpolitikk, som vil spare miljøet vårt for unødvendige drivhusgasser. Kundene øker. - Vi ønsker å være en motvekt til de store kjedene, som stort sett bestemmer hva vi skal spise, og gjøre produkter som for dem ikke er lønnsomme til- 35

19 N Y B r U K e r gjengelig for forbrukerne, sier Hamre og forteller om da forhandlinger med en av kjedene skar seg helt for en tid tilbake. - Hadde vi sagt ja til vilkårene som vi ble presentert for, ville vi ikke ha tjent penger i det hele tatt. Vi valgte oss andre veier ut i markedet, sier han og legger til at det har gått bra. Kundene øker i antall uten særlig markedsføring. Bevisstheten omkring hva man spiser øker. Stadig flere oppdager at sunt og godt eller naturlig sunt kanskje ikke alltid er like sunt i virkeligheten. Hamre er ivrig leser av varedeklarasjoner, og skulle ønske at langt flere hadde samme interesse når de er i butikken. - I tillegg til allergikerne, er det stadig flere som er opptatt av hva de spiser. Omkring to prosent av befolkningen hører dessuten innunder gruppen øko pluss, og er svært bevisste på naturlige prosesser. Dette er en gruppe som også har god økonomi. Enkelte investerer også i egne kornmøller for å sikre ferskt og riktig korn. Og det er selvsagt noe Hamre kan skaffe. Femseks møller har han solgt hittil i år. - Hva er trendene i dette markedet nå? - Tja, muligens hvetegress som kosttilskudd og superfrukter med mye antioksidanter. Ellers er det positivt at serveringsvirksomheter også er bevisste. Ved Smoothies Exchange i Oslo bruker de for eksempel agave-sirup som søtningstilsetning. Flere vegetarbedrifter bruker mer belgfrukter. tusen varelinjer. Økologisk Råvareimport har pr. i dag ca varelinjer i sin prisliste. I tillegg til å levere til næringsmiddelvirksomheter, betjenes privatmarkedet gjennom nettbutikken. Her tilbys bakervarer, frokostblandinger, krydder og urter, natursåpe, nøtter og frø, oljer og fett, speltpasta, spiredyktig matfrø, søtsaker, tørket frukt m.m. - Planen er også å øke salget gjennom butikker, og da var det nødvendig med merking. Det er bakgrunnen for at virksomheten er blitt ny bruker i GS1 Norway, sier Hamre. - Vårt mål er å skaffe alle næringsmidler i økologisk kvalitet. Alle råvarer eksisterer økologisk på verdensmarkedet. Vårt mål er å skape en snarvei i markedet til et større mangfold av økologiske varer og en lettere handlehverdag for de som ønsker å handle økologisk, avslutter han. FAKTA dette er spelt Spelt (T. aestivum var. spelta) er en kornart nært beslektet med hvete, og kalles ofte urkornet. Spelt var tidligere en svært viktig kornsort, og har vært dyrket i Norden i mer enn 4500 år. Spelten tapte etter hvert terreng til den mer kostnadseffektive hveten, som normalt gir tre til fire ganger mer korn per dekar enn spelt. Spelt kan erstatte hvete i alle slags bakverk og matretter men oppfører seg noe annerledes og tåler blant annet mindre elting. Spelt tillegges en rekke positive helseegenskaper, men det er relativt lite som er vitenskapelig dokumentert. Spelt har trolig noe høyere innhold av vitaminer og mineraler. Spelt har ofte et høyt proteininnhold (gluten), og kan derfor ikke spises av mennesker med cøliaki. Markedet tilbyr en rekke ulike speltråvarer og produkter. Noen er krysset med vanlige hvete. Andre er rene speltsorter. På det norske markedet finnes både norskdyrket og importert spelt. Den norskdyrkede spelten vil for det aller meste være de opprinnelige speltsortene Oberkulmer rotkorn og Ebner. Importert spelt er Oberkulmer rotkorn i tillegg til Frankenkorn, som er hvetekrysset spelt. (Opplysningskontoret for korn og brød) GODE PRODUKTER OG LØSNINGER HANDEL - LAGER/LOGISTIKK - INDUSTRI Vi leverer kvalitetsprodukter og ferdige e løsninger innen strekkodeutstyr, RFID, håndterminaler og merking av alle typer produkter. Gjennom nom vårt landsdekkende forhandlernett er vi nærme kun- VI SELGER FØLGENDE PRODUKTGRUPPER: Totalleverandør av strekkodeutstyr, industriell merking og etiketter PC-kasser og skjermer Tastaturer tur Strekkodelesere e e POS utstyr Datalogic PowerScan PM8300-DK Ny modell i PowerScan 8300-serien! Tastaturet som er mobiltelefoninspirert, gjør det mulig å manuelt taste inn strekkoder som ikke er lesbare. Forenkler administrasjon av enkle programmer som lager, plukking, varemottak mm. Ta kontakt for tilbud! BarCom Labelling AS Postboks 311, 1471 Lørenskog Telefon: e-post: Programvare r Etikettskrivere ere Håndterminaler Fargebånd og etiketter ter BAREX FORNØYD-KUNDE-GARANTI RANTI For oss er det viktig at du som kunde er fornøyd! Derfor garanterer vi at produktene vi leverer r fungerer som de skal, og at du får den support du behøver! Kontakt t oss i dag! w.barex..no tlf:

20 superdagfinn har full kontroll på: Vi ønsker alle en god sommer SPORING MERKING UTEKSPEDERING STREKKODER ELEKTRONISK PAKKSEDDEL AUTOMATISK NLP Norway Vi holder deg faglig oppdatert, og med flere portaler er det lettere for deg å finne den informasjonen du søker. Besøk oss i dag på Informasjon om GS1 Norway Søknadsskjema Helpdesk Ti trinn til en strekkode Kontrollsifferberegning GEPIR Kontaktinformasjon Oversikt over informasjonsmateriell og -brosjyrer Nyheter Nyttige linker GTIN regler GS1 FOKUS utgaver UNSPSC EPC/RFID ecom GS1 GLN GS1 Sporbarhet GS1 Learn GS1 Helse GS1 Alliansepartner GS1 Validering GS1 Consulting GS1 Smart Centre OEE - stoppårsaks analyse Automatisk XML mot NLP Remerking Råvaresporing Reseptur håndtering Styring av alle merkemaskiner Vareinnmelding til lager Utekspedering Elektronisk transportmelding Elektronisk pakkseddel Varetelling Palleregnskap Strekkoderevisor superdagfinn kommuniserer med alle økonomi og ERP systemer. Løsningen benyttes av småog store bedrifter Telefon RFID løsninger Alt innen industrielle merke- kontroll- og systemløsninger ACT System Skandinavia AS et selskap i ACT Gruppen 38 39

GS1 Norway strategi og planer for 2009. GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway

GS1 Norway strategi og planer for 2009. GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway GS1 Norway strategi og planer for 2009 GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway GS1 Norway Hva skal vi gjøre i 2009? 2 Handlingsplan 2009 2009 vil ha følgende hovedsatsningområder:

Detaljer

Bærekraft vi tar forbrukeren på alvor. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt

Bærekraft vi tar forbrukeren på alvor. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt vi tar forbrukeren på alvor Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt NorgesGruppen er et handelshus for hele landet KJØPMANNSEIDE BUTIKKER BUTIKKER I HELE LANDET VARER ANSATTE ca.

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

En del av en norsk verdikjede. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt

En del av en norsk verdikjede. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt En del av en norsk verdikjede Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt er et handelshus for hele landet KJØPMANNSEIDE BUTIKKER BUTIKKER I HELE LANDET VARER ANSATTE ca. 60 % 87 % 25

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

GS1 Alliansepartnerprogramet - Et spennende samspill - GS1 Alliansepartner-konferanse : 33 Quality Hotel, 10.12.08 Evangelos Baxevanis, GS1 Norway

GS1 Alliansepartnerprogramet - Et spennende samspill - GS1 Alliansepartner-konferanse : 33 Quality Hotel, 10.12.08 Evangelos Baxevanis, GS1 Norway GS1 Alliansepartnerprogramet - Et spennende samspill - GS1 Alliansepartner-konferanse : 33 Quality Hotel, 10.12.08 Evangelos Baxevanis, GS1 Norway GS1- The global language of business GS1 En integrert

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Fra Matkjedeutvalget Makt i verdikjeden Om dagligvarehandelen Om forbrukeren Gode produkter i dagligvare -

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

Vi har valgt felles system

Vi har valgt felles system Halvor Nassvik. Assisterende direktør Coop Norge, logistikk. Styreformann TakeCargo Terje Bjørnstadjordet. IT-direktør ICA Norden. Styremedlem TakeCargo Trond Tangen. Direktør distribusjon, Joh System

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

Coop Norge Handel AS Trondheim

Coop Norge Handel AS Trondheim Coop Norge Handel AS Trondheim RFID på lastbærere i dagligvaren, fra produsent til butikk Jan Ove Wagnildhaug Logistikk dagligvare i Coop Norge Et formidabelt logistikkapparat som håndterer enorme volum

Detaljer

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Velkommen til efrokost Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Vår viktigste oppgave er å bidra til at nordiske netthandlere lykkes Marked Tjenester Salg Konsept Økonomi Bring

Detaljer

Vekst gjennom samspill

Vekst gjennom samspill Vekst gjennom samspill Konsernsjef Sverre Leiro 16. februar 2006 norge NorgesGruppens virksomhetsområder NorgesGruppen Detaljvirksomheten Engrosvirksomheten Egeneide butikker Profilhus dagligvare- og servicehandel

Detaljer

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Kjedemakt og forbrukermakt Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Når 5 millioner forbrukere gjennom 100 000 forbrukere får årlig råd og støtte på tlf, e-post, besøk 40 000 unike besøkende hver uke på

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Bakgrunn. Bønder fra Østfold så at kornprisene sank og ønsket å tenke nytt i forhold til tradisjonell kornproduksjon.

Bakgrunn. Bønder fra Østfold så at kornprisene sank og ønsket å tenke nytt i forhold til tradisjonell kornproduksjon. Bakgrunn Bønder fra Østfold så at kornprisene sank og ønsket å tenke nytt i forhold til tradisjonell kornproduksjon. Man så at rapsolje hadde en høy markedsandel blant annet i Canada og Sverige. Norsk

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Flust mer for mindre. Christian Øvregaard

Flust mer for mindre. Christian Øvregaard Flust mer for mindre Christian Øvregaard Hva er Flust Flust er NorgesGruppens satsning på netthandel Satsningen innebærer ikke dagligvare Budsjett på 100 mill i 2009, mål om 400-500 i løpet av 5 år Forretningsideen

Detaljer

forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008

forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008 Bæredyktig forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008 Coop NKL fellesorganisasjonen De første (kooperativer) samvirkelagene

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Fra observasjon til innovasjon

Fra observasjon til innovasjon Fra observasjon til innovasjon En metode for innovasjon i næringsmiddelbransjen Britt Signe Granli, Morgendagens mat 12.01.11 18.01.2011 1 Hensikten med innovasjon/ nyskaping? Innovasjon er ideer som blir

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Siemens Business Services

Siemens Business Services Siemens Business Services Presentasjon av RFID Fremtidens varehandel 2005 Joachim Stray Forretningsutvikler Kort presentasjon av RFID teknologien RFID = Radio Frequency Identification, en datachip med

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Company Profile. Din Partner innen Drikkevaresystemer

Company Profile.  Din Partner innen Drikkevaresystemer Din Partner innen Drikkevaresystemer Hvem er vi? Micro Matic Nordic er den skandinaviske avdelingen til det multinasjonale selskapet Micro Matic Group. Micro Matic Nordic bringer global kunnskap og erfaring

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 trender, trusler og muligheter 1 Forstå forbrukeren 2 Den der netthandel går nok snart over igjen 3 Gi kundene det

Detaljer

BRINGING BRANDS TO LIFE

BRINGING BRANDS TO LIFE BRINGING BRANDS TO LIFE Vårt fokus er å skape hyggelige handleopplevelser gjennom spennende emballasje. Fra handleposer til innpakningspapir, fra gaveesker til gavebånd osv. For det enkelte selskap og

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd!

«Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! «Smak» på vår innholdsrike meny og vi garanterer deg at du blir fornøyd! Halvor Lind Erfaring med markedsføring og ledelse helt siden 80-tallet, og har 25 års erfaring innenfor grafisk produksjon og visuell

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Disponering av 45 minutter. 1. Kort om Scandinavian Design Group 2. Merkevarebygging 3. Historien om Sørlandschips

Disponering av 45 minutter. 1. Kort om Scandinavian Design Group 2. Merkevarebygging 3. Historien om Sørlandschips Disponering av 45 minutter 1. Kort om Scandinavian Design Group 2. Merkevarebygging 3. Historien om Sørlandschips Om SDG Scandinavian Design Group er et av Nordens ledende byråer innen merkevarebygging

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE

INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE INNGANGEN TIL KINESISKE FORBRUKERE Det kinesiske turist markedet vokser konstant i Europa og tilbyr enorme omsetningsmuligheter for butikker. Med APAY løsningen for Alipay, Kinas største e-betalingstjeneste

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

HVA GJØR NORGESGRUPPEN FOR Å REDUSERE MATSVINN Transport & Logistikk

HVA GJØR NORGESGRUPPEN FOR Å REDUSERE MATSVINN Transport & Logistikk HVA GJØR NORGESGRUPPEN FOR Å REDUSERE MATSVINN Transport & Logistikk 23.10.17 Ledende konsepter i flere segmenter DAGLIGVARE INDUSTRI/ PRODUKSJON SERVICEHANDEL - STORHUSHOLDNING FAGHANDEL 13000 eksterne

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer

Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer Eye tracking analyser kommunikasjonen og selg mer 1 2 Er din kommunikasjon lettlest og relevant? Ser kundene det du gjerne vil at de skal lese på fakturaen, på nettsidene og i appen? Eller går de faktisk

Detaljer

Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke

Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke Agenda i kundens tidsalder Dagens dagligvaremarked, fra fugleperspektiv Forbrukertrender Stortingets

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram Microsoft Partner Awards 2009 W O R L D W I D E AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013

Nye muligheter for kjøttbransjen. Bransjedag 12. februar 2013 Nye muligheter for kjøttbransjen Bransjedag 12. februar 2013 Hva er innovasjon? Noe nytt som lanseres og som gir økt verdi i en eller annen form Kan være nye produkter, men også mye mer... Alle jobber

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Økt netthandel utfordrer logistikken i detaljhandelen

Økt netthandel utfordrer logistikken i detaljhandelen Pressemelding, august 2014 Økt netthandel utfordrer logistikken i detaljhandelen Detaljhandelen står i dag overfor store utfordringer. Kundene er mer kresne og illojale enn noensinne. Konkurransen er knivskarp

Detaljer

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Røros-konferansen 2013 Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Hva skal jeg snakke om.. TINE en kompleks verdikjede i kontinuerlig endring Kort om TINE Distribusjon Hvorfor egendistribusjon?

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Oppsummeringer fra åpne samlinger i prosjektet

Oppsummeringer fra åpne samlinger i prosjektet VEDLEGG 3 Oppsummeringer fra åpne samlinger i prosjektet ARBEIDSKONFERANSE 4.12.2008 I tabellene nedenfor er det en oppsummering fra gruppearbeidet på arbeidskonferansen 4.12.2008. GRUPPE 1 Marie T. Sørensen

Detaljer

MECA Norway AS Side 1 Agenda MECA konsern MECA Norway AS MECA verdikjede MECA verkstedkonsepter Side 2 MECA konsern Side 3 Vår visjon Visjon Vi skal være den mest ettertraktede og fremgangsrike samarbeidspartneren

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

hva er byggmakker hemmelige tjenester?

hva er byggmakker hemmelige tjenester? hva er byggmakker hemmelige tjenester? Fakta: I sommer ble markedsavdelingen utfordret da en av våre samarbeidspartnere sa til oss: Dere har så mange hemmelige tjenester i Byggmakker. Det fikk oss til

Detaljer

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN Forklaringer FORKLARING AV TABELLENE FORKLARING AV TABELLENE (KJEDER) TUNFISK TORSK LAKS SJØMAT Hermetisert fersk fryst Andel av verdi 100 % 34 % 9 % 17 % 22 % 8 % 10 % Verdi 3 % 3 % -4 % 5 % 7 % -3 %

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN Forklaringer FORKLARING AV TABELLENE FORKLARING AV TABELLENE (KJEDER) TUNFISK TORSK LAKS SJØMAT fersk fryst Andel av verdi 100 % 34 % 9 % 17 % 22 % 8 % 10 % Verdi 3 % 3 % -4 % 5 % 7 % -3 % 1 % Volum 0

Detaljer

100% Et fotografisk prosjekt om vår psykiske helse

100% Et fotografisk prosjekt om vår psykiske helse 100% Et fotografisk prosjekt om vår psykiske helse Hvem kan kalle seg 100 % frisk? Våren 2010 skal 38 studenter fra Bilder Nordic School of Photography flytte grenser. Vi retter linsene våre innover i

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Strategisk plan. Perioden

Strategisk plan. Perioden Strategisk plan Perioden 2008-2011 FORRETNINGSIDÉ: UNINETT FAS skal være UH-sektorens prosjektorganisasjon ved utredning, valg, innføring, drift, videreutvikling og utskifting av felles administrative

Detaljer

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Attraktive butikker skaper levende sentre Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Hva vil jeg snakke om? Den «nye» kunde krav og forventninger Hva bestemmer kundens valg av handelssted

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Hva er trenden for bedriften din i forhold til konkurransen:

Hva er trenden for bedriften din i forhold til konkurransen: Hva er trenden for bedriften din i forhold til konkurransen: 10 % oppgang eller mer 5 10 % oppgang Stabil 5 10 % nedgang 10 % nedgang eller mer 4% Omløpshastighet 35% 50% 1% 4% Margin 35% 49% 11% 1% 3%

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

På tide å skille seg ut?

På tide å skille seg ut? På tide å skille seg ut? Sørlandsreklame DEKOR PROFILTØY REKLAME- ARTIKLER SPESIAL- PRODUKSJON Våre ansatte jobber for å hjelpe deg å bli sett. I dagens marked er kampen om kundene hardere enn noen gang,

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Agenda Utviklingen Problemet Fremtiden Hvorfor fokus på norsk dagligvarehandel?

Detaljer

Symbolmerking/ernæringsmerking av matvarer

Symbolmerking/ernæringsmerking av matvarer Sosial- og helsedirektoratet Torsdag 9. Februar 2006 Turid Jødahl Coop NKL BA Næringspolitisk sjef Symbolmerking/ernæringsmerking av matvarer Dagens situasjon I Økende helseproblem: Livsstilssykdommer

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer