OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:"

Transkript

1 Side 1 06/ U Datert: Arkivkode: 252 *** Sakstittel: UTLÅN I SKP Innhold: TREKK AV LÅN TIL SKP FRA OG MED Lnr: 11881/11 Forrige lnr: 11728/11 Svar på lnr.: Reg.dato: / U Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: BARNEHAG.ADM.JMB Saksb: VENNERØD.VENNERØD.UN Sakstittel: ELEVMAPPE Innhold: VEDR. SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART Lnr: 14319/11 Forrige lnr: 13991/11 Svar på lnr.: Reg.dato: / U Datert: Arkivkode:223 A10 S.ansv: BARNEHAG.ADM.VKV Til: Jan Tore Johannessen på vegne av Saksb: BARNEHAG.ADM.EJ Sakstittel: KOMMUNALT TILSKUDD - PRIVATE BARNEHAGER Innhold: SVAR - KLAGE VEDRØRENDE UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I 2011 Lnr: 57/12 Forrige lnr: 14029/11 Svar på lnr.: 14029/11 Reg.dato: / I Datert: Arkivkode:140 S.ansv: POM.AREAL.ML Fra: Asplan Viak Saksb: POM.SL Sakstittel: SENTRUM ØST ANALYSE Innhold: UTVIKLING AV SENTRUM ØST 01 Lnr: 175/12 Forrige lnr: 13637/11 Svar på lnr.: Reg.dato: / I Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: ØKO.LØNN.MOW Saksb: HVO.NAV.SHA 25 Ofl 25 Sakstittel: PERSONALMAPPE Innhold: UNDERSKREVET TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE Lnr: 178/12 Forrige lnr: 13816/11 Svar på lnr.: Reg.dato:

2 Side 2 12/29-1 I Datert: Arkivkode: H46 *** S.ansv: POM.EIENDOM.MAJ Sakstittel: TRYGDELEILIGHET Innhold: TRYGDELEILIGHET Lnr: 179/12 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: / I Datert: Arkivkode: P23 S.ansv: AREAL.MLP.CFJ Fra: Norges Handikapforbund Oslofjord vest Sakstittel: BRUNSTAD BÅTFORENING - FELLESBRYGGE Innhold: BRUNSTAD BÅTFORENING - FELLESBRYGGE UTTALELSE Lnr: 180/12 Forrige lnr: 84/12 Svar på lnr.: Reg.dato: /30-1 I Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: OKK.BARNEHAG.EJ Sakstittel: PERSONALMAPPE Innhold: ARBEIDSAVTALE - PED.LEDER - BARNAS HUS - NATURAVD. Lnr: 181/12 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: /267-7 I Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: BARNEHAG.ADM.EJ Sakstittel: PERSONALMAPPE Innhold: SVAR - ARBEIDSAVTALE - HOLTEGRENDA GÅRDSBARNEHAGE- TAKKER JA Lnr: 182/12 Forrige lnr: 14159/11 Svar på lnr.: 14159/11 Reg.dato: / U Datert: Arkivkode:***** ****************************** Sakstittel: PENSJONSMAPPE Innhold: VEDR. UTBETALING AV PENSJON FOR JANUAR OG FEBRUAR 2012 Lnr: 183/12 Forrige lnr: 14352/11 Svar på lnr.: Reg.dato:

3 Side 3 11/ U Datert: Arkivkode:410 A10 *** S.ansv: BARNEHAG.ADM.EJ Saksb: OKK.BARNEHAG.EJ 25 Ofl 25 Sakstittel: LEDIG STILLING - BARNAS HUS - FAGLEDER/PEDAGOGISK LEDER FAST % FRA Innhold: ARBEIDSAVTALE Lnr: 185/12 Forrige lnr: 14331/11 Svar på lnr.: Reg.dato: /86-54 I Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: FAMILIE.ADM.TAM Sakstittel: DØDSMELDINGER 2011 Innhold: LEGEERKLÆRING OM DØDSFALL Lnr: 186/12 Forrige lnr: 14240/11 Svar på lnr.: Reg.dato: /86-55 I Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: FAMILIE.ADM.TAM Sakstittel: DØDSMELDINGER 2011 Innhold: LEGEERKLÆRING OM DØDSFALL Lnr: 188/12 Forrige lnr: 186/12 Svar på lnr.: Reg.dato: / U Datert: Arkivkode:233 A10 S.ansv: OKK.BARNEHAG.VKV Til: Oslo kommune Sakstittel: OFFENTLIGE TILSKUDD - REFUSJONER MELLOM KOMMUNER Innhold: FORELØPIG SVAR - REFUSJONSKRAV FOR BARN I IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SENDT SOM E-POST Lnr: 189/12 Forrige lnr: 172/12 Svar på lnr.: 14340/11 Reg.dato: /86-56 I Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: FAMILIE.ADM.TAM Sakstittel: DØDSMELDINGER 2011 Innhold: LEGEERKLÆRING OM DØDSFALL Lnr: 190/12 Forrige lnr: 188/12 Svar på lnr.: Reg.dato:

4 Side 4 11/86-57 I Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: FAMILIE.ADM.TAM Sakstittel: DØDSMELDINGER 2011 Innhold: LEGEERKLÆRING OM DØDSFALL Lnr: 191/12 Forrige lnr: 190/12 Svar på lnr.: Reg.dato: /32-1 I Datert: Arkivkode: X42 S.ansv: ORG.SER.BE Fra: Vestfold Jordskifterett Sakstittel: VALG 2011:JORDSKIFTEUTVALG ETTER LOV OM JORDSKIFTE O.A. AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE Innhold: VALG AV MEDLEMMER TIL UTVALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE JORDSKIFTEMEDDOMMERE Lnr: 192/12 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: / I Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: UNGDOM.UNGDOM.MAT Sakstittel: ELEVMAPPE Innhold: REFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTE Lnr: 193/12 Forrige lnr: 14183/11 Svar på lnr.: Reg.dato: / I Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: UNGDOM.UNGDOM.MAT Sakstittel: ELEVMAPPE Innhold: FAGRAPPORT/SAKKYNDIG VURDERING ETTER UTREDNING I PPT. Lnr: 194/12 Forrige lnr: 10755/11 Svar på lnr.: Reg.dato: / I Datert: Arkivkode: 120 &13 S.ansv: RÅDMANN.TOPP.SL Fra: Vestfold Fylkeskommune Sakstittel: HØRING: AV REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK. MÅL, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER. FRIST: 27. APRIL 2012 Innhold: REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK. PROSESS FOR Å LAGE PLANKART OG INFORMASJON/DIALOG I HØRINGSFASEN Lnr: 198/12 Forrige lnr: 14190/11 Svar på lnr.: Reg.dato:

5 Side 5 07/ I Datert: Arkivkode: M10 S.ansv: POM.TEKN.FRS Fra: VIV Sakstittel: VA-ANLEGG SAMT VEI, DALEN - GRAVDAL Innhold: VA-ANLEGG SAMT VEI, DALEN - GRAVDAL REFERAT FRA MØTE NR. 12 I STYRINGSGRUPPA Lnr: 199/12 Forrige lnr: 14351/11 Svar på lnr.: Reg.dato: / U Datert: Arkivkode:GBNR 137/44 S.ansv: AREAL.BYG.POS Til: Freddie Langrind Sakstittel: GNR.137 BNR.44 - BUARVEIEN 61 - BRUKSENDRING Innhold: GNR.137 BNR.44 - BUARVEIEN 61 - SØKNAD OM BRUKSENDRING - MANGELFULL SØKNAD Lnr: 200/12 Forrige lnr: 13606/11 Svar på lnr.: Reg.dato: / U Datert: Arkivkode: 200 *** S.ansv: ØKO.TÅR 23 Ofl 23 Sakstittel: KOMMUNESAMARBEID - SKATTEOPPKREVERFUNKSJON Innhold: SAMARBEIDSLØSNING - SKATT 06 Lnr: 201/12 Forrige lnr: 14353/11 Svar på lnr.: Reg.dato: / N Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: RÅDMANN.LØNN.OB Navn: ************************************************************ Saksb: FAMILIE.ADM.JHL Sakstittel: PERSONALMAPPE Innhold: UTBETALING AV OPPGJØR I HENHOLD TIL AVTALE OM KJØP/SALG AV Lnr: 202/12 Forrige lnr: 10935/10 Svar på lnr.: Reg.dato: / U Datert: Arkivkode:GBNR 68/17 S.ansv: TE.BYG.ML Til: Andreas Holmsen Sakstittel: GNR. 68 BNR 17- FURULUND KRO- FORESPØRSEL OM CAMPINGHYTTER Innhold: GNR. 68 BNR 17- FURULUND KRO- FERDIGATTEST CAMPINGHYTTER Lnr: 203/12 Forrige lnr: 12700/11 Svar på lnr.: Reg.dato:

6 Side 6 09/ U Datert: Arkivkode:GBNR 9/2 S.ansv: AREAL.ADM.ML Til: Stokke kommune v/morten Lysheim Sakstittel: OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD Innhold: OMRÅDEREGULERING BRUNSTAD - ANNONSE ÅPENT MØTE Lnr: 204/12 Forrige lnr: 14256/11 Svar på lnr.: Reg.dato: / I Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: UNGDOM.UNGDOM.MAT Saksb: VENNERØD.VENNERØD.UN Sakstittel: PERSONALMAPPE Innhold: SØKNAD OM OVERFØRING TIL ANNET TJENESETSTED Lnr: 205/12 Forrige lnr: 14246/11 Svar på lnr.: Reg.dato: / U Datert: Arkivkode:GBNR 63/35 S.ansv: AREAL.GEO.EHA Til: Sandefjord kommune Sakstittel: GNR.63 BNR.2 - OLSRØDVEIEN - FRADELING (JNR00038/11) Innhold: GBNR.61/36-37 OG 63/ SEKS MATRIKKELBREV (JNR OG 44-45/11) Lnr: 206/12 Forrige lnr: 9330/11 Svar på lnr.: Reg.dato: / I Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: BARNEHAG.ADM.JMB Saksb: OKK.SKOLE.VENNERØD.UN Sakstittel: ELEVMAPPE Innhold: VEDR SØKNAD OM UTSATT SKOLESTART/SAKKYNDIG VURDERING Lnr: 207/12 Forrige lnr: 14319/11 Svar på lnr.: Reg.dato: /27-2 U Datert: Arkivkode: H46 *** S.ansv: POM.EIENDOM.MAJ Sakstittel: TRYGDELIELIGHET - ENGVEIENSENTERET - Innhold: TRYGDELIELIGHET - ENGVEIENSENTERET - Lnr: 209/12 Forrige lnr: 161/12 Svar på lnr.: Reg.dato:

7 Side 7 99/ I Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: TILTAK.ADM.AOM Sakstittel: PERSONALMAPPE Innhold: OPPSIGELSE AV STILLING Lnr: 210/12 Forrige lnr: 4475/11 Svar på lnr.: Reg.dato: / I Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: PLEIE.HJE.EF Sakstittel: PERSONALMAPPE Innhold: SØKNAD OM PERMISJON Lnr: 211/12 Forrige lnr: 12751/11 Svar på lnr.: Reg.dato: / U Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: PLEIE.HJE.EF Sakstittel: PERSONALMAPPE Innhold: SVAR PÅ SØKNAD OM PERMISJON Lnr: 212/12 Forrige lnr: 211/12 Svar på lnr.: Reg.dato: /27-3 U Datert: Arkivkode: H46 S.ansv: POM.EIENDOM.MAJ Til: Tønsberg Blad Sakstittel: TRYGDELIELIGHET - ENGVEIENSENTERET - Innhold: ANNONSE Lnr: 213/12 Forrige lnr: 209/12 Svar på lnr.: Reg.dato: / I Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: TILTAK.ADM.AOM Sakstittel: PERSONALMAPPE Innhold: UNDERSKREVET TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE Lnr: 214/12 Forrige lnr: 13808/11 Svar på lnr.: Reg.dato:

8 Side 8 05/ I Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: UNGDOM.UNGDOM.MAT Sakstittel: ELEVMAPPE Innhold: RAPPORT ETTER ELEVKURS. Lnr: 216/12 Forrige lnr: 11628/11 Svar på lnr.: Reg.dato: /349-9 U Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: UNGDOM.UNGDOM.MAT Sakstittel: ELEVMAPPE Innhold: REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE. Lnr: 217/12 Forrige lnr: 13078/11 Svar på lnr.: Reg.dato: / U Datert: Arkivkode: 252 *** Sakstittel: UTLÅN I SKP Innhold: NY LÅNEBEREGNING FOR PERIODEN Lnr: 219/12 Forrige lnr: 14293/11 Svar på lnr.: Reg.dato: / U Datert: Arkivkode: 252 *** Sakstittel: UTLÅN I SKP Innhold: NY LÅNEBEREGNING FOR PERIODEN Lnr: 220/12 Forrige lnr: 219/12 Svar på lnr.: Reg.dato: / U Datert: Arkivkode:GBNR 105/101 S.ansv: AREAL.BYG.POS Til: Rubb AS Sakstittel: GNR.105 BNR.50 - BORGESKOGEN 43 D - OPPFØRING AV LAGERHALL Innhold: GNR.105 BNR.50 - BORGESKOGEN 43 D - OPPFØRING AV LAGERHALL Lnr: 221/12 Forrige lnr: 14189/11 Svar på lnr.: Reg.dato:

9 Side 9 08/ U Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: TILTAK.ADM.AOM Sakstittel: PERSONALMAPPE Innhold: ADMINISTRATIVT VEDTAK - UTVIDELSE AV STILLING Lnr: 222/12 Forrige lnr: 12392/09 Svar på lnr.: Reg.dato: /308-7 U Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: TILTAK.ADM.AOM Sakstittel: PERSONALMAPPE Innhold: ADMINISTRATIVT VEDTAK - UTVIDELSE AV STILLING Lnr: 223/12 Forrige lnr: 2006/11 Svar på lnr.: Reg.dato: / U Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: TILTAK.ADM.AOM Sakstittel: PERSONALMAPPE Innhold: ADMINISTRATIVT VEDTAK - UTVIDELSE AV STILLING Lnr: 224/12 Forrige lnr: 10043/09 Svar på lnr.: Reg.dato: / U Datert: Arkivkode: 252 *** Sakstittel: UTLÅN I SKP Innhold: NY LÅNEBEREGNING FOR PERIODEN Lnr: 225/12 Forrige lnr: 220/12 Svar på lnr.: Reg.dato: / U Datert: Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: TILTAK.ADM.AOM Sakstittel: PERSONALMAPPE Innhold: ADMINISTRATIVT VEDTAK - UTVIDELSE AV STILLING Lnr: 226/12 Forrige lnr: 13632/11 Svar på lnr.: Reg.dato:

10 Side 10 06/ U Datert: Arkivkode: 252 *** Sakstittel: UTLÅN I SKP Innhold: NY LÅNEBEREGNING FOR PERIODEN Lnr: 228/12 Forrige lnr: 227/12 Svar på lnr.: Reg.dato: / U Datert: Arkivkode: 252 *** Sakstittel: UTLÅN I SKP Innhold: NY LÅNEBEREGNING FOR PERIODEN Lnr: 229/12 Forrige lnr: 228/12 Svar på lnr.: Reg.dato: / U Datert: Arkivkode: 252 *** Sakstittel: UTLÅN I SKP Innhold: NY LÅNEBEREGNING FOR PERIODEN Lnr: 230/12 Forrige lnr: 229/12 Svar på lnr.: Reg.dato: / U Datert: Arkivkode: 252 *** Sakstittel: UTLÅN I SKP Innhold: NY LÅNEBEREGNING FOR PERIODEN Lnr: 232/12 Forrige lnr: 230/12 Svar på lnr.: Reg.dato: / U Datert: Arkivkode: H46 *** S.ansv: EIKOM.MAJ Saksb: POM.EIENDOM.MAJ Sakstittel: PEER GYNTSVEI Innhold: KLAGE PÅ LEIETAKER Lnr: 233/12 Forrige lnr: 14083/11 Svar på lnr.: Reg.dato:

11 Side 11 11/ I Datert: Arkivkode: P23 S.ansv: AREAL.MLP.CFJ Fra: Miljørettet Helsevern Sakstittel: BRUNSTAD BÅTFORENING - FELLESBRYGGE Innhold: BRUNSTAD BÅTFORENING - FELLESBRYGGE MERKNADER Lnr: 234/12 Forrige lnr: 180/12 Svar på lnr.: Reg.dato:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 11/1600-17 I Datert: 22.12.11 Arkivkode:233 A10 S.ansv: OKK.BARNEHAG.VKV Fra: Oslo kommune Sakstittel: OFFENTLIGE TILSKUDD - REFUSJONER MELLOM KOMMUNER - 2011 Innhold: REFUSJONSKRAV FOR BARN I IKKE-KOMMUNALE

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 12/1128-3 U Datert: 08.08.12 Arkivkode: H46 S.ansv: POM.EIENDOM.MAJ Til: Tønsberg Blad Sakstittel: TRYGDELEILIGHET - HUSLYVEIEN Innhold: ANNONSE Lnr: 8429/12 Forrige lnr: 8428/12 Svar på lnr.: Reg.dato:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 10/885-2 I Datert: 04.06.10 Arkivkode: L12 S.ansv: AREAL.MLP.CFJ Fra: Else og Bernt Dammen Sakstittel: OMRÅDEREGULERING STOKKE SENTRUM - VARSEL OMOPPSTART AV PLANARBEID Innhold: OMRÅDEREGULERING

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 05/1329-10 I Datert: 20.09.10 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: UNGDOM.UNGDOM.ØAG 13 Ofl 13 Sakstittel: ELEVMAPPE Innhold: VEDR. ELEVEN. Lnr: 11329/10 Forrige lnr: 4816/10 Svar

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 09/2161-2 U Datert: 05.02.10 Arkivkode:005 C21 S.ansv: RÅDMANN.TOPP.VIA Til: NM på ski 2010 Saksb: RÅDMANN.TOPP.TEE Sakstittel: NM PÅ SKI 2010 Innhold: NM PÅ SKI 2010 Lnr: 1763/10 Forrige lnr: 15900/09

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1230/14 Regdato:05.05.2014 Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 14/173-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VSKOLE//POP SEN Anne Merete Aspestrand Dok.beskr: OPPSIGELSE AV LÆRERSTILLING Lnr: 1231/14 Regdato:05.05.2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01.

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01. Side 1 12/1739-5 U Datert: 02.01.13 Arkivkode:GNR 10/22 S.ansv: SAMF.GEO.ØYGTOR Til: Johan R. Nielsen Sakstittel: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Innhold: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Lnr:

Detaljer

POSTLISTE Navn: Kommunalbanken Navn: Stian Nilsen Gårdsdrift Navn: Søren A. Sørensen Navn: SAMETINGET

POSTLISTE Navn: Kommunalbanken Navn: Stian Nilsen Gårdsdrift Navn: Søren A. Sørensen Navn: SAMETINGET Lnr: 1422/12 Regdato:04.05.2012 Arkivkode Saksnr: 03/374-47 Dok.type: /U Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/REH/EMMI PER Dok.beskr: REFERAT FRA MØTE 24.02.12 Lnr: 3517/12 Regdato:04.05.2012 Arkivkode:F04

Detaljer

POSTLISTE Navn: ************************************************************ Navn: ************************************************************

POSTLISTE Navn: ************************************************************ Navn: ************************************************************ Lnr: 6250/12 Regdato:13.08.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr: 12/244-283 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Dok.beskr: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS Lnr: 6251/12 Regdato:13.08.2012 Arkivkode:A10 *** Saksnr:

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 08.11. 09.11.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 08.11. 09.11.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE OG UTGÅENDE DOKUMENTER 08.11. 09.11.2011 Lnr: 14086/11 Regdato:09.11.2011 Arkivkode:252 *** Saksnr: 11/2268-2 Dok.type: /U Offvl 13 Saksb: NAV//LIE Journalenhet:SEN Dok.beskr:

Detaljer

POSTLISTE KULTURKONTORET

POSTLISTE KULTURKONTORET Lnr: 277/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-2 Dok.type: /X Gradering: SERVICEKONTORET Lnr: 279/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-3 Dok.type: /X Gradering: KULTURKONTORET

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: PERSFSK Lnr: 4324/08 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 05.11.08

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: PERSFSK Lnr: 4324/08 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 05.11.08 Side 1 08/1284-1 U Datert: 20.10.08 Arkivkode:NAVN Stock Fredrik S.ansv: FSK.LVO Til: Fredrik Stock P Ofl 5a, fvl 13 Sakstittel: ARBEIDSAVTALE *******************************************************************

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.03.2014-21.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.03.2014-21.03.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 973/14 Regdato:18.03.2014 Arkivkode:***** Saksnr: 09/20-7 Dok.type: /I Gradering:E0 Ofl 13 Saksb: RÅDM//POP SEN Dok.beskr: INVITASJON TIL SAMARBEIDSMØTE Lnr: 974/14 Regdato:18.03.2014 Arkivkode:*****

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 28490/14 Forrige lnr:28489/14 Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 28488/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 29.12.

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 28490/14 Forrige lnr:28489/14 Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 28488/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 29.12. Side 1 14/3812-1 I Datert: 27.12.14 Arkivkode: Q50 S.ansv: ØKO.ØKO.NYHARV 131 Offl. 13, Fvl. 13, 1. ledd Sakstittel: KLAGE PÅ PARKERINGSBOT Innhold: KLAGE PÅ PARKERINGSBOT Lnr: 28484/14 Forrige lnr: Svar

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.02.2013-25.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 25.02.2013-25.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 13/322-2 Regdato:25.02.2013 Arkivkode:***** ****************************** O0 Ofl 13 Saksb: STB/OVR/LKA OVR Dok.beskr: SAK: OVERFORMYNDERIET **********************************************************

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/299-1 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:212 Saksb: TDR/TDR/TL SAR Innlandet Revisjon AS Dok.beskr: REGNSKAPSGJENNOMGANG RAPPORT TIL INNLANDET REVISJON AS Saksnr: 12/29-2 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:407

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2012-27.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2012-27.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1343/12 Regdato:24.04.2012 Arkivkode:520 Saksnr: 09/616-13 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORG ØK//AKJ SEN NAV Internationalt Dok.beskr: AVGIFT TIL FOLKETRYGDEN - ÅRSAVREGNING FOR 2009 Lnr: 1350/12

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 24.02.2012-24.02.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/299-1 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:212 Saksb: TDR/TDR/TL SAR Innlandet Revisjon AS Dok.beskr: REGNSKAPSGJENNOMGANG RAPPORT TIL INNLANDET REVISJON AS Saksnr: 12/29-2 Regdato:24.02.2012 Arkivkode:407

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.11.2013-18.11.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.11.2013-18.11.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10905/13 Regdato:18.11.2013 Arkivkode:PA Ulfseth, Ingrid K. Saksnr: 13/2716-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/ARN Journalenhet:RÅD Ingrid K. Ulfseth SVAR - SØKNAD OM DELPERMISJON I PERIODEN

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81 Lnr: 6803/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:N06 Saksnr: 11/812-39 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT SEN Navn: Troms Fylkestrafikk Dok.beskr: VEDR BESTILLING EKSTRA SKOLESKYSS Lnr: 6817/12 Regdato:06.09.2012

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: GNR./BNR. Lnr: 368/13 Forrige lnr:44/13 Svar på lnr.: Reg.dato: 11.02.13

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: GNR./BNR. Lnr: 368/13 Forrige lnr:44/13 Svar på lnr.: Reg.dato: 11.02.13 Side 1 13/46-1 U Datert: 11.02.13 Arkivkode: M71 Til: Mastemyr Eiendom AS Sakstittel: TILSYNSARBEID 2013 TROLLÅSVEIEN 21-29 Innhold: FORHÅNDSVARSEL OM ENKELTVEDTAK OM Å FØRE TILSYN I BRANNOBJEKT - TROLLÅSVEIEN

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 475/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.01.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 475/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.01.15 Side 1 14/2527-5 U Datert: 08.01.15 Arkivkode:GNR 116/3 S.ansv: PBG.GEO.ØYGTOR Til: statens kartverk Saksb: RÅD.STAB.HOLCAT Sakstittel: GRENSEJUSTERING MELLOM GNR./BNR. 116/3, 116/23 OG 131/202 Innhold:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.12.2012-21.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.12.2012-21.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 11/1110-5 Regdato:21.12.2012 Arkivkode:GBNR 25/71 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PMN/PMN/SAN SAR Dok.beskr: ANG. OPPMÅLING SFORRETNING - GBNR. 25/71 Saksnr: 11/1110-6 Regdato:21.12.2012 Arkivkode:GBNR

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.04.2012-04.05.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.04.2012-04.05.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 3740/11 Regdato:03.05.2012 Arkivkode:U01 Saksnr: 11/398-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: VKUL//RBL SEN Strømsfoss velforening, MS Thors venner Dok.beskr: SVAR - SØKNAD OM LÅN AV INFO-BUA - STRØMSFOSS

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 05/816-40 X Datert: 25.11.14 Arkivkode: ***** ****************************** S.ansv: BR.HOB Navn: P Ofl 5a, fvl 13 Sakstittel: PERSONALMAPPE Innhold: PERSONALMAPPE Lnr: 7134/14 Forrige lnr: Svar

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 05.03.2012-11.03.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 05.03.2012-11.03.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1966/12 Regdato: 05.03.2012 Arkivkode: 233 G70 Saksnr: 10/118-33 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ASK/UTV/HSTSK Journalenhet: Fylkesmannen i Østfold RAPPORTERING - TILSKUDD TIL TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 942/13 Regdato:11.07.2014 Arkivkode:GNR 74/79 Saksnr: 13/184-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Jørn Krogstad Dok.beskr: TILLATELSE TIL TILTAK IHHT 20-1 - OPPFØRING AV SVØMMEBASSENG. GNR 74 BNR 79 -

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off:

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 13.10.06 15.10.06 for Felles Lyngen kommune. KOMMUNE Lnr.: 007378/06 U.off: J.nr: 06/01236-004 U Datert: 13.10.06 Arkiv: 124/13 L42 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Tove N. Johannessen Sak: GNR. 124/13 - MELDING OM TILTAK - VED OG REDSKAPSBOD Dok: SVAR ANG. GNR. 124/13 - NY - MELDING

Detaljer