Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Ved det 50. ordinære årsmøte 18. april 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Ved det 50. ordinære årsmøte 18. april 2012"

Transkript

1 Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved det 50. ordinære årsmøte 18. april

2 TRANSPORT - FORMIDLINGEN 2 sa Årsberetning og regnskap 2011

3 Innhold Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Årsberetning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisjonsberetning 13 TRANSPORT-FORMIDLINGEN ANLEGG AS Årsberetning 15 Resultatregnskap 17 Balanse 18 Kontantstrømanalyse 20 Noter 21 Revisjonsberetning 26 TRANSPORT-FORMIDLINGEN SA Årsberetning 28 Resultatregnskap 31 Balanse 32 Kontantstrømanalyse 34 Noter 35 Revisjonsberetning 44 Transport-Formidlingen Eiendom Furuset SA Årsberetning 46 Resultatregnskap 47 Balanse 48 Noter 49 Revisjonsberetning 50 Transport-Formidlingen Eiendom Ski SA Årsberetning 52 Resultatregnskap 53 Balanse 54 Noter 55 Revisjonsberetning 56 BUDSJETT VALGKOMITÈENS FORSLAG 59 Årsberetning og regnskap

4 Årsberetning for Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Årsberetning for ) Selskapets virksomhet og hvor den drives. TF Eiendom Grorud AS ble stiftet i april 2005, driver eiendomsvirksomhet og beslektet virksomhet med økonomiske formål. Virksomheten omfatter i vesentlig grad utleie av kontorer og hybelleiligheter, samt oppstillingsplasser for kjøretøy tilsluttet egen virksomhet. Selskapet har adresse Oslo, med besøksadresse Østre Aker vei 255. Selskapet er organisert gjennom innleid arbeidskraft fra morselskapet. 2) Rettvisende oversikt. Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr ,- før skatt (kr ,- etter skatt). Egenkapitalen pr. 31/ er kr ,-. Driftsinntektene for driftsåret 2011 utgjør kr ,-. Regnskapet med tilhørende noter gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og av dets stilling ved årsskiftet. Det foreligger ingen andre relevante forretningsmessige forhold enn de som fremgår ellers i regnskapet som er av betydning for at regnskapsbrukerne skal kunne bedømme selskapets stilling og resultat. 3) Forskning og utviklingsaktiviteter. Som det fremgår av punkt 1, driver selskapet med eiendomsvirksomhet. Selskapet har således ingen forskning og utviklingsaktiviteter. 4) Redegjørelse for foretakets utsikter. Aksjeselskapet ble kjøpt med det formål å tilfredsstille Transport-Formidlingen SAs krav til fasiliteter for drift av konsernets virksomhet. Transport-Formidlingen SA og TF Anlegg AS leier hele anlegget med unntak av hybelrigg. Det er etablert forpliktende langsiktige leieavtaler. Hybelriggen med 24 boenheter er utleid. Transport-Formidlingen SA og TF Anlegg AS betaler markedspris for leie av lokalene, slik at eiendommen kan drives etter forretningsmessige prinsipper. Budsjettet for selskapet tilsier at salgsinntektene vil være ca kr ,- for driftsåret 2012, og at selskapet skal drive med ca. 0,5 millioner i resultat. 5) Finansiell risiko. Styret er ikke oppmerksom på at det foreligger markeds-, kreditt- eller likviditetsrisiko som er av vesentlig betydning for å bedømme selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling eller resultat som ikke er omtalt ellers i regnskapet. 6) Fortsatt drift. Selskapets aksjekapital er styrket etter driftsåret Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. 7) Resultatdisponering Styret foreslår at overskuddet på kr ,- overføres annen egenkapital. Det er ikke grunnlag for utdeling av utbytte. 4 Årsberetning og regnskap 2011

5 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Årsberetning for a) Arbeidsmiljø. Selskapet leier kun sporadisk inn administrativ kompetanse fra morselskapet til regnskapstjenester. Opplysningene om arbeidsmiljø er dermed ikke aktuelle. 8a) Arbeidsmiljø. Selskapet 8b) Likestilling leier kun i bedriften. sporadisk inn administrativ kompetanse fra morselskapet til regnskapstjenester. Opplysningene Selskapet har ingen om arbeidsmiljø ansatte ved utgangen er dermed av ikke regnskapsåret aktuelle. og følgelig ikke noe arbeidsmiljø. Likestilling og tiltak for likestilling vil derfor ikke være aktuelt for dette selskap. 8b) Likestilling i bedriften. Selskapet 8c) Ytre miljø. har ingen ansatte ved utgangen av regnskapsåret og følgelig ikke noe arbeidsmiljø. Likestilling og tiltak Etter styrets for likestilling oppfatning vil derfor driver ikke selskapet være ikke aktuelt med for aktiviteter dette selskap. som i betydelig grad påvirker det ytre miljø. 9) 8c) Forhold Ytre miljø. etter regnskapsårets utgang. Etter Styret styrets kjenner oppfatning ikke til andre driver forhold selskapet som ikke har inntruffet med aktiviteter i etterkant som av i betydelig regnskapsårets grad påvirker utgang det som ytre er av miljø. betydning for bedømmelsen av selskapet. 9) Forhold etter regnskapsårets utgang. Styret kjenner ikke til andre forhold som har inntruffet i etterkant av regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret i Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Oslo, den Styret i Transport-Formidlingen 31. desember 2011 Eiendom Grorud AS 12. mars 2012 Oslo, den 31. desember mars 2012 Per-Jørgen Melnes Knut G. B. Hellerød Bård Haugen Styreformann Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Per-Jørgen Melnes Knut G. B. Hellerød Bård Haugen Styreformann Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Jan Erik Jenssen Tom Eirik Slåtsveen Dag Østby Styremedlem Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Jan Erik Jenssen Tom Eirik Slåtsveen Dag Østby Styremedlem Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Svein Stakvik Karl Einar Brøderud Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) Svein Stakvik Karl Einar Brøderud Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) Årsberetning og regnskap

6 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Resultatregnskap Budsjett Note Årsberetning og regnskap 2011

7 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Balanse pr Note Årsberetning og regnskap

8 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Balanse pr Note Årsberetning og regnskap 2011

9 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for 2011 Årsberetning og regnskap

10 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for Årsberetning og regnskap 2011

11 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for 2011 Årsberetning og regnskap

12 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for Årsberetning og regnskap 2011

13 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Revisjonsberetning Årsberetning og regnskap

14 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Revisjonsberetning 14 Årsberetning og regnskap 2011

15 Transport-Formidlingen Anlegg AS Årsberetning for Transport-Formidlingen Anlegg AS Årsberetning for ) Selskapets virksomhet og hvor den drives. Transport-Formidlingen Anlegg AS driver transport og anleggsvirksomhet samt gjennom annen måte deltar i annen virksomhet med økonomiske formål. Virksomheten omfatter i vesentlig grad salting, strøing og brøyting av veier, gater og fortauer i Oslo, Østfold og Akershus, samt vaktledelse i de aktuelle områdene. Selskapets kunder er i hovedsak ISS Landscaping AS, Mesta Drift AS, NCC Roads AS og Oslo Vei AS. Selskapet har kontoradresse i Østre Aker vei 255 i Oslo. Selskapet er organisert gjennom innleid arbeidskraft fra morselskapet. Selskapet kjøper alle tjenester av eksterne leverandører, herunder også Transport-Formidlingen SA. 2) Rettvisende oversikt. Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr ,- før skatt (kr ,- etter skatt). Egenkapitalen per 31/ utgjør kr ,- mot kr ,- for Egenkapitalandelen tilsvarer 43,9 % mot 37 % for Omsetningen for driftsåret 2011 var ca. 120,2 millioner kroner. Budsjettet var satt til 110,1 millioner kroner. Etter styrets oppfatning gir selskapets resultatregnskap, balanse og kontantstrømanalyse med tilhørende noter en rettvisende informasjon over selskapets utvikling og stilling ved årsskiftet. Det foreligger ingen andre relevante forretningsmessige forhold enn de som fremgår ellers i regnskapet som er av betydning for at regnskapsbrukerne skal kunne bedømme selskapets stilling og resultat. 3) Forskning og utviklingsaktiviteter. Som det fremgår av punkt 1, driver selskapet med transport og anleggsvirksomhet. Selskapet har således ingen forskning og utviklingsaktiviteter med unntak av testing og kjøp av nyutviklet utstyr for strøing og brøyting. 4) Redegjørelse for foretakets utsikter. Selskapet har i løpet av høsten/vinteren 11/12 kalkulert flere store kontrakter, hvor spesielt funksjonskontraktene for områdene Romerike øst og Østfold har krevd mye resurser. I tillegg er det kalkulert kommunalkontrakt for område Oslo øst, (vintervedlikehold for Oslo kommune, Samferdselsetaten) med varighet i 4 år. Ved anbudsåpning for funksjonskontraktene primo januar, er ikke selskapet innstilt til noen av kontraktene. Det arbeides med alternative pristilbud for deltagelse til aktuelle entreprenører i områdene. For kommunalkontrakten Oslo øst, er anbudsfristen medio mars d.å.. Selskapet har gjennom mange år hatt tanker om å være totalentreprenør for vinterdriften, og besluttet å levere totalentreprise for funksjonskontraktene til Statens vegvesen for Romerike øst og Østfoldområdet. Selskapet har gode ordrereserver frem til og med ) Finansiell risiko. Styret er ikke oppmerksom på at det foreligger markeds-, kreditt- eller likviditetsrisiko som er av vesentlig betydning for å bedømme selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling eller resultat som ikke er omtalt ellers i regnskapet. 6) Fortsatt drift. Forutsetningen for fortsatt drift er utvilsomt tilstede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. Årsberetning og regnskap

16 7) Resultatdisponering. Styret 7) Resultatdisponering. foreslår overskuddet for 2011 disponeres slik: Transport-Formidlingen Styret foreslår at overskuddet for 2011 disponeres Anlegg slik: AS 7) Avsatt Resultatdisponering. som utbytte kr ,- Årsberetning Styret Avsatt for 7) Til Resultatdisponering. annen foreslår som egenkapital utbytte at overskuddet for 2011 disponeres slik: kr ,- 107,- Sum Til annen Styret disponert egenkapital foreslår at overskuddet for 2011 disponeres slik: kr ,- Sum Avsatt 7) Resultatdisponering. disponert som utbytte kr ,- 000,- Til annen egenkapital kr ,- Styret foreslår at overskuddet for 2011 disponeres slik: Sum Avsatt 7) Resultatdisponering. disponert som utbytte kr ,- 000,- Til annen egenkapital kr ,- Styret foreslår at overskuddet for 2011 disponeres slik: Sum 8a) Avsatt Arbeidsmiljø. disponert som utbytte kr ,- 000,- 8a) Selskapet Til annen Arbeidsmiljø. egenkapital leier inn administrativ kompetanse/prosjektledelse kr fra 107,- morselskapet og eksternt. Det kan nevnes at Sum Selskapet arbeidstidene Avsatt disponert som leier utbytte er inn regulert administrativ i forhold kompetanse/prosjektledelse til aktivitetene i vintervedlikeholdskontraktene. kr fra 107,- 000,- morselskapet og eksternt. Styrets øvrige Det kan oppfatning nevnes at er at 8a) arbeidstidene arbeidsmiljøet Til annen Arbeidsmiljø. egenkapital er er regulert positivt. i forhold til aktivitetene i vintervedlikeholdskontraktene. kr ,- Styrets øvrige oppfatning er at Selskapet arbeidsmiljøet Sum disponert leier er inn positivt. administrativ kompetanse/prosjektledelse kr fra 107,- morselskapet og eksternt. Det kan nevnes at 8a) arbeidstidene Arbeidsmiljø. er regulert i forhold til aktivitetene i vintervedlikeholdskontraktene. Styrets øvrige oppfatning er at Selskapet arbeidsmiljøet leier er inn positivt. administrativ kompetanse/prosjektledelse fra morselskapet og eksternt. Det kan nevnes at arbeidstidene 8a) Arbeidsmiljø. er regulert i forhold til aktivitetene i vintervedlikeholdskontraktene. Styrets øvrige oppfatning er at 8b) arbeidsmiljøet Selskapet Likestilling leier er inn i positivt. bedriften. administrativ kompetanse/prosjektledelse fra morselskapet og eksternt. Det kan nevnes at 8b) 8a) arbeidstidene Selskapet Arbeidsmiljø. Likestilling har er ingen regulert i bedriften. ansatte i forhold ved utgangen til aktivitetene av regnskapsåret i vintervedlikeholdskontraktene. og følgelig ikke noe arbeidsmiljø. Styrets øvrige Likestilling oppfatning og er at arbeidsmiljøet Selskapet tiltak for likestilling leier har ingen er inn positivt. administrativ ansatte vil derfor ved ikke utgangen kompetanse/prosjektledelse være aktuelt av regnskapsåret for dette selskap. og fra følgelig morselskapet ikke noe og arbeidsmiljø. eksternt. Det Likestilling kan nevnes og at 8b) arbeidstidene tiltak Likestilling for likestilling er regulert i bedriften. vil derfor i forhold ikke til være aktivitetene aktuelt for i vintervedlikeholdskontraktene. dette selskap. Styrets øvrige oppfatning er at arbeidsmiljøet Selskapet har ingen er positivt. ansatte ved utgangen av regnskapsåret og følgelig ikke noe arbeidsmiljø. Likestilling og 8b) tiltak Likestilling for likestilling i bedriften. vil derfor ikke være aktuelt for dette selskap. Selskapet har ingen ansatte ved utgangen av regnskapsåret og følgelig ikke noe arbeidsmiljø. Likestilling og 8b) 8c) tiltak Ytre Likestilling for miljø. likestilling i bedriften. vil derfor ikke være aktuelt for dette selskap. 8c) Selskapet Ytre miljø. har pr. ingen februar ansatte 2012 ved i utgangen perioder ca av 250 regnskapsåret maskiner og og lastebiler følgelig ikke i drift. noe Maskiner arbeidsmiljø. og biler Likestilling fornyes jevnlig og 8b) tiltak Likestilling for likestilling i bedriften. og Selskapet byttes i har nyere pr. maskiner februar vil derfor 2012 og biler ikke i perioder med være nyutviklet aktuelt ca 250 maskiner for teknologi dette selskap. og som lastebiler er innenfor i drift. de Maskiner lovmessige og biler krav fornyes i forhold jevnlig til og Selskapet har ingen ansatte ved utgangen av regnskapsåret og følgelig ikke noe arbeidsmiljø. Likestilling og skadelige 8c) byttes Ytre miljø. i stoffer nyere i maskiner avgasser, og samtidig biler med med nyutviklet lavere teknologi støynivå. som Videre innenfor er nyere de maskiner lovmessige og biler krav produsert i forhold på til skadelige tiltak for likestilling vil derfor ikke være aktuelt for dette selskap. materialer Selskapet stoffer har 8c) Ytre miljø. og produksjonsteknologi pr. i februar avgasser, 2012 samtidig i perioder som med tilfredsstiller ca et 250 lavere maskiner støynivå. kravene og lastebiler Videre til ressursfornyelse er i nyere drift. maskiner Maskiner og gjenbruk. og og biler produsert fornyes jevnlig på materialer og byttes i og nyere produksjonsteknologi maskiner og biler med som nyutviklet tilfredsstiller teknologi kravene som til ressursfornyelse er innenfor de lovmessige og gjenbruk. krav i forhold til Selskapet har pr. februar 2012 i perioder ca 250 maskiner og lastebiler i drift. Maskiner og fornyes jevnlig og Den skadelige 8c) byttes Ytre øvrige stoffer miljø. i nyere produksjonen i avgasser, maskiner i og selskapets samtidig med biler med kontorer et lavere nyutviklet forurenser støynivå. teknologi ikke Videre som det er ytre er innenfor miljø. nyere maskiner og biler produsert på de lovmessige krav i forhold til Den materialer skadelige Selskapet øvrige og stoffer har produksjonen produksjonsteknologi pr. i februar avgasser, 2012 i selskapets som samtidig i perioder kontorer tilfredsstiller med ca et 250 forurenser kravene lavere maskiner støynivå. og ikke til lastebiler det ressursfornyelse ytre Videre er i miljø. og gjenbruk. nyere drift. maskiner Maskiner og og biler produsert fornyes jevnlig på og 8c) byttes Ytre miljø. materialer i og nyere produksjonsteknologi maskiner og biler med som nyutviklet tilfredsstiller teknologi kravene som til ressursfornyelse er innenfor de lovmessige og gjenbruk. krav i forhold til Den skadelige Selskapet øvrige stoffer har produksjonen pr. i februar avgasser, 2012 i selskapets samtidig i perioder kontorer med ca et 250 forurenser lavere maskiner støynivå. og ikke lastebiler det ytre Videre er i miljø. nyere drift. maskiner Maskiner og og biler produsert fornyes jevnlig på og materialer byttes i og nyere produksjonsteknologi maskiner og biler med som nyutviklet tilfredsstiller teknologi kravene som til ressursfornyelse er innenfor de lovmessige og gjenbruk. krav i forhold til Den øvrige produksjonen i selskapets kontorer forurenser ikke det ytre miljø. skadelige 9) Forhold stoffer etter i regnskapsårets avgasser, samtidig utgang. med et lavere støynivå. Videre er nyere maskiner og biler produsert på 9) materialer Styret Forhold kjenner etter Den øvrige og produksjonen produksjonsteknologi ikke regnskapsårets til andre forhold utgang. i selskapets som som kontorer tilfredsstiller har inntruffet forurenser kravene i etterkant ikke til det ressursfornyelse av regnskapsårets ytre miljø. og utgang gjenbruk. som er av betydning for Styret bedømmelsen kjenner ikke av til selskapet. andre forhold som har inntruffet i etterkant av regnskapsårets utgang som er av betydning 9) for Forhold bedømmelsen etter regnskapsårets av selskapet. utgang. Den Styret øvrige kjenner produksjonen ikke til andre i selskapets forhold som kontorer har inntruffet forurenser i etterkant ikke det av ytre regnskapsårets miljø. utgang som er av betydning 9) for Forhold bedømmelsen etter regnskapsårets av selskapet. utgang. Styret kjenner ikke til andre forhold Styret som har i Transport-Formidlingen inntruffet i etterkant av Anlegg regnskapsårets AS utgang som er av betydning 9) for Forhold bedømmelsen etter regnskapsårets av selskapet. utgang. Styret i Transport-Formidlingen Oslo, den Anlegg AS Styret kjenner ikke til andre forhold som har inntruffet Oslo, i etterkant den av regnskapsårets utgang som er av betydning 9) for Forhold bedømmelsen etter regnskapsårets av selskapet. utgang. Styret i Transport-Formidlingen 31. desember 2011 Anlegg AS Styret kjenner ikke til andre forhold som har inntruffet 31. Oslo, i etterkant den av regnskapsårets utgang som er av betydning Styret i Transport-Formidlingen 12. desember mars Anlegg AS for bedømmelsen av selskapet. 12. mars desember Oslo, den 2011 Styret i Transport-Formidlingen Anlegg AS Per-Jørgen Melnes Knut 12. mars desember Oslo, G. B. den Hellerød 2011 Bård Haugen Per-Jørgen Styreformann/daglig Melnes leder Styret i Transport-Formidlingen Knut Styremedlem G. B. Hellerød Anlegg AS Bård Haugen 12. mars 2012 Styremedlem Styreformann/daglig (Sign.) leder 31. Styremedlem (Sign.) desember Oslo, den 2011 Styremedlem (Sign.) Per-Jørgen (Sign.) Melnes Knut G. B. Hellerød Bård Haugen 12. (Sign.) mars 2012 (Sign.) Styreformann/daglig leder 31. Styremedlem desember 2011 Styremedlem Per-Jørgen (Sign.) Melnes Knut G. B. Hellerød Bård Haugen 12. (Sign.) mars 2012 (Sign.) Styreformann/daglig leder Styremedlem Styremedlem Per-Jørgen Jan (Sign.) Erik Jenssen Melnes Knut Tom (Sign.) Eirik G. B. Slåtsveen Hellerød Bård Dag (Sign.) Østby Haugen Styreformann/daglig Jan Styremedlem Erik Jenssen leder Styremedlem Tom Eirik Slåtsveen Styremedlem Dag Østby Per-Jørgen Styremedlem (Sign.) Melnes Knut Styremedlem (Sign.) G. B. Hellerød Bård Styremedlem (Sign.) Haugen Styreformann/daglig Jan (Sign.) Erik Jenssen leder Tom Styremedlem (Sign.) Eirik Slåtsveen Styremedlem Dag (Sign.) Østby Styremedlem (Sign.) Styremedlem (Sign.) Styremedlem (Sign.) Jan (Sign.) Erik Jenssen Tom (Sign.) Eirik Slåtsveen Dag (Sign.) Østby Styremedlem Styremedlem Styremedlem Jan Svein (Sign.) Erik Stakvik Jenssen Tom Karl (Sign.) Einar Eirik Slåtsveen Brøderud Dag (Sign.) Østby Svein Styremedlem Stakvik Karl Styremedlem Einar Brøderud Styremedlem Jan Styremedlem (Sign.) Erik Jenssen Tom Styremedlem (Sign.) Eirik Slåtsveen Dag (Sign.) Østby Styremedlem Svein (Sign.) Stakvik Styremedlem Karl (Sign.) Einar Brøderud Styremedlem Styremedlem (Sign.) Styremedlem (Sign.) (Sign.) Svein (Sign.) Stakvik Karl (Sign.) Einar Brøderud Styremedlem Styremedlem Svein (Sign.) Stakvik Karl (Sign.) Einar Brøderud 16 Styremedlem Årsberetning og regnskap 2011 Styremedlem Svein (Sign.) Stakvik Karl (Sign.) Einar Brøderud Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.)

17 Transport-Formidlingen Anlegg AS Resultatregnskap Budsjett Note Årsberetning og regnskap

18 Transport-Formidlingen Anlegg AS Balanse pr Note Årsberetning og regnskap 2011

19 Transport-Formidlingen Anlegg AS Balanse pr Note Årsberetning og regnskap

20 Transport-Formidlingen Anlegg AS Indirekte kontantstrømanalyse Årsberetning og regnskap 2011

21 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for 2011 Årsberetning og regnskap

22 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for Årsberetning og regnskap 2011

23 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for 2011 TRANSPORT-FORMIDLINGEN sa Årsberetning og regnskap

24 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for Årsberetning og regnskap 2011

25 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for 2011 Årsberetning og regnskap

26 Transport-Formidlingen Anlegg AS Revisjonsberetning 26 Årsberetning og regnskap 2011

27 Transport-Formidlingen Anlegg AS Revisjonsberetning Årsberetning og regnskap

28 Transport-Formidlingen SA Årsberetning for 2011 Årsberetning for Transport-Formidlingen SA ) Selskapets virksomhet og hvor den drives. Transport-Formidlingen SA driver transportvirksomhet med det formål å utøve forretningsmessig transportformidling i overensstemmelse med de til enhver tids gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser. Virksomheten har sin primære virksomhet i Østlandsområdet, og er rettet mot lokalmarkedet med fokus på distribusjon, anleggsvirksomhet og logistikkløsninger. Selskapet har kontoradresse Østre Aker vei 255 i Oslo. Transport-Formidlingen SA skal være ledende innen bransjen, med vekt på kundeforståelse og kompetanse. Solid faglig kunnskap i bredde og dybde skal gi selskapets kunder, eiere og samarbeidspartnere trygghet. Videre skal selskapets omdømme reflektere faglig dyktighet, slik at selskapet tør å presentere nye løsninger og at selskapet er orientert rundt sine kunder og eiere. Selskapet har arbeidet strukturert og profesjonelt i markedsarbeidet gjennom mange år, noe som har sikret stabilitet og gode kunderelasjoner innenfor aktuelle markedsområder. Konsernet driver også anleggsvirksomhet rettet mot entreprenørmarkedet, samt forretningsvirksomhet mot vintervedlikehold for Oslo kommune, Samferdselsetaten og riksveinettet til Statens vegvesen, gjennom selskapene Oslo Vei AS, ISS Landscaping AS, NCC Roads AS og Mesta Drift AS. Selskapet har solide ordrereserver frem til Anleggsvirksomheten er organisert gjennom datterselskapet Transport-Formidlingen Anlegg AS. For 2011 er selskapets eiendommer delvis organisert gjennom andelslaget, og delvis gjennom Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS. Eiendommen i Gamle Leirdalsvei 14 i Oslo er leid ut på langtidskontrakt til Maskinell Snøservice AS (MSS), mens Nobina AS (tidligere Concordia Buss Norge AS) leier eiendommen i Teglveien 13 i Ski kommune. Transport-Formidlingen SA har tegnet langsiktig leieavtale med datterselskapet TF Eiendom Grorud AS vedrørende anlegget i Østre Aker vei 255, likeså har datterselskapet TF Anlegg AS tegnet tilsvarende leieavtale for leie av kontorer og utearealer. 2) Rettvisende oversikt. Regnskapet for 2011 viser et årsoverskudd på kr ,- før skatt (kr ,- etter skatt), hvorav kr ,- er aksjeutbytte fra datterselskapet TF Anlegg AS. Egenkapitalen per 31/ utgjør kr ,- mot kr ,- for Dette gir en egenkapitalandel på 26,3 % mot 28,6 % for Tilsvarende viser konsernregnskapet et årsoverskudd på kr ,- før skatt (kr ,- etter skatt) mot kr ,- (kr ,- etter skatt) for driftsåret Konsernets egenkapital per 31/ utgjør kr ,- mot kr ,- for Egenkapitalandelen for konsernet per 31/ utgjør 25,3 % mot 24,2 % for Avgiftsrelatert omsetning fra bileierne: Kr ,00 Kr ,00 Avgift i prosent av omsetning 6 % 6 % Omsetningen for driftsåret 2011 var ca. 3 millioner høyere enn omsetningen for Etter styrets oppfatning gir selskapets og konsernets resultatregnskap, balanse og kontantstrømanalyse med tilhørende noter en rettvisende informasjon over konsernets utvikling og stilling ved årsskiftet. Det foreligger ingen andre relevante forretningsmessige forhold enn de som fremgår ellers i regnskapet som er av betydning for at regnskapsbrukerne skal kunne bedømme selskapets stilling og resultat. 28 Årsberetning og regnskap 2011

29 Transport-Formidlingen SA Årsberetning for ) Forskning og utviklingsaktiviteter. Som det fremgår av punkt 1, driver selskapet med transport og anleggsvirksomhet. Selskapet har således ingen forskning og utviklingsaktiviteter. 4) Redegjørelse for foretakets utsikter. Det forventes en positiv utvikling for inneværende år. Aktiviteten ved inngangen i 2012 synes god. Etterspørselen etter selskapets tjenester er relativt bra, og det arbeides kontinuerlig for å styrke, samt videreutvikle eksisterende og nye kontrakter. Det arbeides målbevisst for å styrke selskapets posisjon mot eksisterende og aktuelle nye bileiere og transportselskaper. De fleste av selskapets leverandøravtaler er/ blir reforhandlet og fornyet. For øvrig vil virksomheten fortsette på samme måte som tidligere. Etter et greit 2011 preget av en liten opptur, gikk vi inn i 2012 med nøktern optimisme. Det forventes positivitet i markedet, og markedsutsiktene ved inngangen av 2012 er relativt bra, men preges fortsatt av noe usikkerhet. For den offentlige sektor er det grunn til å forvente stabilitet, mens innenfor det private næringslivet er det fortsatt usikkerhetsfaktorer som påvirker hverdagen. Selskapets ordrereserver er fortsatt bra, og det arbeides kontinuerlig med å forankre og videreutvikle eksisterende avtaler. Det arbeides også målbevisst for å styrke selskapets posisjon mot eksisterende bileiere og transportselskaper. De fleste av selskapets leverandøravtaler er/blir reforhandlet og fornyet. For øvrig vil virksomheten fortsette på samme måte som tidligere. Det vil også for 2012 bli lagt stor vekt på den usikkerhet som den enkelte andelshaver opplever, og det blir jobbet målbevist for å finne løsninger for opprettholdelse av konkurransekraft og inntjening. Det er også svært viktig for selskapet at antall andelshavere opprettholdes. For øvrig tilstreber selskapet kontinuerlig kompetanseutvikling, slik at Transport-Formidlingen SA fortsatt skal være ledende innenfor bransjen. Arbeidet med å utnytte synergier på ulike nivåer innen konsernet fortsetter, med økt fokus på relasjonsbygging. Selskapet har siden driftsåret 2010 vært delaktig i utviklingen av selskapet Sjåførkompetanse AS, som er eid av Bileiernes Miljø og Kompetansesenter AS (BMK), hvor Transport-Formidlingen SA eier 20 % av aksjene. De øvrige eierne er transportsentralene i Oslo regionen. Hensikten med selskapet er å gi andelshaverne utdannelse innenfor det pålagte EU direktivet (etterutdannelse for yrkessjåfører). Selskapet tilbyr kurs og etterutdanning til bileiere og sjåfører. Transportsentralene eier 51 % av selskapet mens Nordic Business Institute AS (NBI) eier 49 %. Sjåførkompetanse AS har opplevd at markedet har vært svært tregt. Svært få har vært i forkant med å ta de lovpålagte kursene, og det er ført i inneværende driftsår at det vil være full aktivitet i etterutdannelsen. Styret har ut i fra en totalvurdering budsjettert med en bileieromsetning på kr ,00 for driftsåret 2012, 10 millioner over budsjettet fra Budsjettet anses som realistisk. 5) Finansiell risiko. Styret er ikke oppmerksom på at det foreligger markeds-, kreditt- eller likviditetsrisiko som er av vesentlig betydning for å bedømme andelslagets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling eller resultat som ikke er omtalt ellers i regnskapet. 6) Fortsatt drift. Forutsetningen for fortsatt drift er utvilsomt til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. 7) Resultatdisponering. Styret foreslår at overskuddet for 2011 disponeres slik: Overført til annen egenkapital kr 0,- Avsatt som utbytte kr ,- Sum disponert kr ,- Årsberetning og regnskap

30 Transport-Formidlingen SA Årsberetning for a) Arbeidsmiljø. Transport-Formidlingen SA hadde per 31/12-11 tjuetre årsverk. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over det totale sykefraværet blant selskapets ansatte. I 2011 var det totale sykefraværet 4,4 %. I forhold til arbeidssituasjonen og et til dels stort arbeidspress synes sykefraværet å være under det normale for bransjen. Det er for øvrig styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Bedriften jobber kontinuerlig for å bedre de ansattes arbeidsvilkår. Bedriften har valgt verneombud som oppdateres jevnlig på regelverket og på bedriftens politikk på dette området. Det arrangeres årlig kurs/opplæring i sikkerhet og førstehjelp. Ingen skader ble registrert i Transport-Formidlingen SA driver sin virksomhet i nyoppussede tidsriktige lokaler, hvor tilrettelegging av et godt og sikkert arbeidsmiljø har vært prioritert. Bedriftens biler, arbeidsutstyr o. l blir jevnlig kontrollert. Styret benytter anledningen til å takke samtlige ansatte og øvrige samarbeidspartnere for god innsats og aktiv deltagelse gjennom driftsåret b) Likestilling i virksomheten. Selskapet har i 2011 hatt 23 ansatte hvorav 4 er kvinner. Inntil 11 personer er deltidsinnleid med hovedbeskjeftigelse rettet mot vinterdrift. Styret har 7 medlemmer inkludert 2 stk. varamenn hvorav alle er menn. Selskapet har ingen begrensning hva gjelder likestilling mellom kjønnene. Det er således ikke nødvendig med spesielle tiltak i denne forbindelse. 8c) Ytre miljø. Styret er ikke kjent med forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på det ytre miljø, utover det som er normalt for denne type virksomhet. Selskapet har per februar 2012 ca. 350 enheter i daglig drift. Biler og maskiner fornyes jevnlig med nyutviklet teknologi som er innenfor de lovmessige krav i forhold til skadelige stoffer i avgasser, samtidig med et lavere støynivå. Transport-Formidlingen SA setter miljøforhold i fokus, og ønsker å fremstå med høy miljøprofil. Dette gjelder så vel forurensningsmessige som estetiske forhold. Videre er nyere biler produsert med materialer og produksjonsteknologi som tilfredsstiller kravene til ressursfornyelse og gjenbruk. Den øvrige produksjonen i selskapets kontorer forurenser ikke det ytre miljø. 9) Forhold etter regnskapsårets utgang. Styret kjenner ikke til andre forhold som har inntruffet i etterkant av regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Ekstraordinært årsmøte besluttet i november 2011 tilpasning av vedtektene til ny samvirkelov. Selskapet ble i januar 2011 formelt registret som samvirkeforetak i henhold til samvirkeloven regler. Styret i Transport-Formidlingen SA Oslo, den 31. desember mars 2012 Knut Gunnar B. Hellerød Dag Østby Bård Haugen Styreformann Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Jan Erik Jenssen Tom Eirik Slåtsveen Per-Jørgen Melnes Styremedlem Styremedlem Daglig leder (Sign.) (Sign.) (Sign.) 30 Årsberetning og regnskap 2011

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Ø K O N O M I S K E T R A N S P O R T L Ø S N I N G E R - V Å R U T F O R D R I N G O G S T Y R K E Årsberetning og regnskap Ved den 45. ordinære generalforsamling 17. mars 2007 Innhold TRANSPORT-FORMIDLINGEN

Detaljer

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014

BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Årsrapport 2014 BACKE BERGEN AS Stabburveien. Forsiden: Bergen Seilforening (Foto: Truls Løtvedt). Marineholmen. Betongflåte klar for levering. STABBURVEIEN Arkitekt: Faaland Arkitekter

Detaljer

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS ØSTSIDEN SYKEHJEM Byggherre: Fredrikstad kommune Arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor Byggestart: Oktober 2013Ferdigstillelse: Des. 2014 + prøvedrift

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Fasade Finnestadveien 44. Fasade Viking Redningstjeneste. Forsiden: Detalj fra Sørbø skole. FINNESTADVEIEN 44 (TOTAL) Arkitekt: Rambøll/Aros Byggherre: Norwegian

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

FORNY AS Årsrapport 2014

FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS SANDAKERVEIEN 99 Sted: Storo, Oslo Areal: ca. 7020 kvm Opprinnelsesår: 1986 Byggekost: ca. 120 MNOK I februar 2015 står brakkeriggen klar ved Sandakerveien 99. Her skal

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

2010 Å r s m e l d i n g

2010 Å r s m e l d i n g 2010 Årsmelding Selskapene i konsernet Gauldal Energi Konsernsjefen har ordet Vi fikk en klimamessig iskald starten på året 2010. Både januar og februar hadde kulderekorder. På slutten av året opplevde

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013

Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 Martin M. Bakken AS Årsrapport 2013 MARTIN M. BAKKEN AS Foto: Eivor Eriksen Ankerskogen svømmehall Ny 25-metersbasseng med hev/senkebunn. Hamar kulturhus - Leseplasser i Hamar bibliotek Forsiden: Hamar

Detaljer

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid Årsrapport 2009 Storgata 1-5 Utvikling gjennom samarbeid Kirkegaten 14 Atrium 2 Storgata 8 LillestrømBanken Eiendom AS Torvet 5, Lillestrøm Tlf. 63 80 42 00 Faks: 63 80 42 01 www.lbeiendom.no Utvikling

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 as ing. gunnar m. backe Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien 1 2 3 1 3: Würth Norge AS. Forsiden: Sørenga byggetrinn 2 ble ferdigstilt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 selskapene i konsernet. Jeg håper også at vi kan videreføre denne prosessen inn i andre områder i 2009. Det er viktig å ha klare retningslinjer for effektiv

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014

MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014 MARTIN M. BAKKEN AS Årsrapport 2014 MARTIN M. BAKKEN AS «Med kjennskap til Martin M. Bakken sin fagmessige kvaliteter og gjennomføringsevne var det ett lett valg. Vi er imponert over gjennomføringen av

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Høland og Setskog Elverk. Høland og Setskog. Elverk

ÅRSRAPPORT. Høland og Setskog Elverk. Høland og Setskog. Elverk ÅRSRAPPORT 2004 2010 2004 Høland og Setskog Høland og Setskog Elverk Elverk 1 INNHOLD Generelt.. 3 Styrets beretning. 7 Resultatregnskap. 14 Balanse 15 Noter.. 16 Kontantstrømanalyse mor 24 Kontantstrømanalyse

Detaljer