Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Ved det 50. ordinære årsmøte 18. april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Ved det 50. ordinære årsmøte 18. april 2012"

Transkript

1 Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved det 50. ordinære årsmøte 18. april

2 TRANSPORT - FORMIDLINGEN 2 sa Årsberetning og regnskap 2011

3 Innhold Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Årsberetning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisjonsberetning 13 TRANSPORT-FORMIDLINGEN ANLEGG AS Årsberetning 15 Resultatregnskap 17 Balanse 18 Kontantstrømanalyse 20 Noter 21 Revisjonsberetning 26 TRANSPORT-FORMIDLINGEN SA Årsberetning 28 Resultatregnskap 31 Balanse 32 Kontantstrømanalyse 34 Noter 35 Revisjonsberetning 44 Transport-Formidlingen Eiendom Furuset SA Årsberetning 46 Resultatregnskap 47 Balanse 48 Noter 49 Revisjonsberetning 50 Transport-Formidlingen Eiendom Ski SA Årsberetning 52 Resultatregnskap 53 Balanse 54 Noter 55 Revisjonsberetning 56 BUDSJETT VALGKOMITÈENS FORSLAG 59 Årsberetning og regnskap

4 Årsberetning for Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Årsberetning for ) Selskapets virksomhet og hvor den drives. TF Eiendom Grorud AS ble stiftet i april 2005, driver eiendomsvirksomhet og beslektet virksomhet med økonomiske formål. Virksomheten omfatter i vesentlig grad utleie av kontorer og hybelleiligheter, samt oppstillingsplasser for kjøretøy tilsluttet egen virksomhet. Selskapet har adresse Oslo, med besøksadresse Østre Aker vei 255. Selskapet er organisert gjennom innleid arbeidskraft fra morselskapet. 2) Rettvisende oversikt. Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr ,- før skatt (kr ,- etter skatt). Egenkapitalen pr. 31/ er kr ,-. Driftsinntektene for driftsåret 2011 utgjør kr ,-. Regnskapet med tilhørende noter gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og av dets stilling ved årsskiftet. Det foreligger ingen andre relevante forretningsmessige forhold enn de som fremgår ellers i regnskapet som er av betydning for at regnskapsbrukerne skal kunne bedømme selskapets stilling og resultat. 3) Forskning og utviklingsaktiviteter. Som det fremgår av punkt 1, driver selskapet med eiendomsvirksomhet. Selskapet har således ingen forskning og utviklingsaktiviteter. 4) Redegjørelse for foretakets utsikter. Aksjeselskapet ble kjøpt med det formål å tilfredsstille Transport-Formidlingen SAs krav til fasiliteter for drift av konsernets virksomhet. Transport-Formidlingen SA og TF Anlegg AS leier hele anlegget med unntak av hybelrigg. Det er etablert forpliktende langsiktige leieavtaler. Hybelriggen med 24 boenheter er utleid. Transport-Formidlingen SA og TF Anlegg AS betaler markedspris for leie av lokalene, slik at eiendommen kan drives etter forretningsmessige prinsipper. Budsjettet for selskapet tilsier at salgsinntektene vil være ca kr ,- for driftsåret 2012, og at selskapet skal drive med ca. 0,5 millioner i resultat. 5) Finansiell risiko. Styret er ikke oppmerksom på at det foreligger markeds-, kreditt- eller likviditetsrisiko som er av vesentlig betydning for å bedømme selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling eller resultat som ikke er omtalt ellers i regnskapet. 6) Fortsatt drift. Selskapets aksjekapital er styrket etter driftsåret Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. 7) Resultatdisponering Styret foreslår at overskuddet på kr ,- overføres annen egenkapital. Det er ikke grunnlag for utdeling av utbytte. 4 Årsberetning og regnskap 2011

5 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Årsberetning for a) Arbeidsmiljø. Selskapet leier kun sporadisk inn administrativ kompetanse fra morselskapet til regnskapstjenester. Opplysningene om arbeidsmiljø er dermed ikke aktuelle. 8a) Arbeidsmiljø. Selskapet 8b) Likestilling leier kun i bedriften. sporadisk inn administrativ kompetanse fra morselskapet til regnskapstjenester. Opplysningene Selskapet har ingen om arbeidsmiljø ansatte ved utgangen er dermed av ikke regnskapsåret aktuelle. og følgelig ikke noe arbeidsmiljø. Likestilling og tiltak for likestilling vil derfor ikke være aktuelt for dette selskap. 8b) Likestilling i bedriften. Selskapet 8c) Ytre miljø. har ingen ansatte ved utgangen av regnskapsåret og følgelig ikke noe arbeidsmiljø. Likestilling og tiltak Etter styrets for likestilling oppfatning vil derfor driver ikke selskapet være ikke aktuelt med for aktiviteter dette selskap. som i betydelig grad påvirker det ytre miljø. 9) 8c) Forhold Ytre miljø. etter regnskapsårets utgang. Etter Styret styrets kjenner oppfatning ikke til andre driver forhold selskapet som ikke har inntruffet med aktiviteter i etterkant som av i betydelig regnskapsårets grad påvirker utgang det som ytre er av miljø. betydning for bedømmelsen av selskapet. 9) Forhold etter regnskapsårets utgang. Styret kjenner ikke til andre forhold som har inntruffet i etterkant av regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret i Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Oslo, den Styret i Transport-Formidlingen 31. desember 2011 Eiendom Grorud AS 12. mars 2012 Oslo, den 31. desember mars 2012 Per-Jørgen Melnes Knut G. B. Hellerød Bård Haugen Styreformann Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Per-Jørgen Melnes Knut G. B. Hellerød Bård Haugen Styreformann Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Jan Erik Jenssen Tom Eirik Slåtsveen Dag Østby Styremedlem Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Jan Erik Jenssen Tom Eirik Slåtsveen Dag Østby Styremedlem Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Svein Stakvik Karl Einar Brøderud Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) Svein Stakvik Karl Einar Brøderud Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) Årsberetning og regnskap

6 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Resultatregnskap Budsjett Note Årsberetning og regnskap 2011

7 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Balanse pr Note Årsberetning og regnskap

8 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Balanse pr Note Årsberetning og regnskap 2011

9 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for 2011 Årsberetning og regnskap

10 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for Årsberetning og regnskap 2011

11 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for 2011 Årsberetning og regnskap

12 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Noter til regnskapet for Årsberetning og regnskap 2011

13 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Revisjonsberetning Årsberetning og regnskap

14 Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS Revisjonsberetning 14 Årsberetning og regnskap 2011

15 Transport-Formidlingen Anlegg AS Årsberetning for Transport-Formidlingen Anlegg AS Årsberetning for ) Selskapets virksomhet og hvor den drives. Transport-Formidlingen Anlegg AS driver transport og anleggsvirksomhet samt gjennom annen måte deltar i annen virksomhet med økonomiske formål. Virksomheten omfatter i vesentlig grad salting, strøing og brøyting av veier, gater og fortauer i Oslo, Østfold og Akershus, samt vaktledelse i de aktuelle områdene. Selskapets kunder er i hovedsak ISS Landscaping AS, Mesta Drift AS, NCC Roads AS og Oslo Vei AS. Selskapet har kontoradresse i Østre Aker vei 255 i Oslo. Selskapet er organisert gjennom innleid arbeidskraft fra morselskapet. Selskapet kjøper alle tjenester av eksterne leverandører, herunder også Transport-Formidlingen SA. 2) Rettvisende oversikt. Regnskapet for 2011 viser et overskudd på kr ,- før skatt (kr ,- etter skatt). Egenkapitalen per 31/ utgjør kr ,- mot kr ,- for Egenkapitalandelen tilsvarer 43,9 % mot 37 % for Omsetningen for driftsåret 2011 var ca. 120,2 millioner kroner. Budsjettet var satt til 110,1 millioner kroner. Etter styrets oppfatning gir selskapets resultatregnskap, balanse og kontantstrømanalyse med tilhørende noter en rettvisende informasjon over selskapets utvikling og stilling ved årsskiftet. Det foreligger ingen andre relevante forretningsmessige forhold enn de som fremgår ellers i regnskapet som er av betydning for at regnskapsbrukerne skal kunne bedømme selskapets stilling og resultat. 3) Forskning og utviklingsaktiviteter. Som det fremgår av punkt 1, driver selskapet med transport og anleggsvirksomhet. Selskapet har således ingen forskning og utviklingsaktiviteter med unntak av testing og kjøp av nyutviklet utstyr for strøing og brøyting. 4) Redegjørelse for foretakets utsikter. Selskapet har i løpet av høsten/vinteren 11/12 kalkulert flere store kontrakter, hvor spesielt funksjonskontraktene for områdene Romerike øst og Østfold har krevd mye resurser. I tillegg er det kalkulert kommunalkontrakt for område Oslo øst, (vintervedlikehold for Oslo kommune, Samferdselsetaten) med varighet i 4 år. Ved anbudsåpning for funksjonskontraktene primo januar, er ikke selskapet innstilt til noen av kontraktene. Det arbeides med alternative pristilbud for deltagelse til aktuelle entreprenører i områdene. For kommunalkontrakten Oslo øst, er anbudsfristen medio mars d.å.. Selskapet har gjennom mange år hatt tanker om å være totalentreprenør for vinterdriften, og besluttet å levere totalentreprise for funksjonskontraktene til Statens vegvesen for Romerike øst og Østfoldområdet. Selskapet har gode ordrereserver frem til og med ) Finansiell risiko. Styret er ikke oppmerksom på at det foreligger markeds-, kreditt- eller likviditetsrisiko som er av vesentlig betydning for å bedømme selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling eller resultat som ikke er omtalt ellers i regnskapet. 6) Fortsatt drift. Forutsetningen for fortsatt drift er utvilsomt tilstede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. Årsberetning og regnskap

16 7) Resultatdisponering. Styret 7) Resultatdisponering. foreslår overskuddet for 2011 disponeres slik: Transport-Formidlingen Styret foreslår at overskuddet for 2011 disponeres Anlegg slik: AS 7) Avsatt Resultatdisponering. som utbytte kr ,- Årsberetning Styret Avsatt for 7) Til Resultatdisponering. annen foreslår som egenkapital utbytte at overskuddet for 2011 disponeres slik: kr ,- 107,- Sum Til annen Styret disponert egenkapital foreslår at overskuddet for 2011 disponeres slik: kr ,- Sum Avsatt 7) Resultatdisponering. disponert som utbytte kr ,- 000,- Til annen egenkapital kr ,- Styret foreslår at overskuddet for 2011 disponeres slik: Sum Avsatt 7) Resultatdisponering. disponert som utbytte kr ,- 000,- Til annen egenkapital kr ,- Styret foreslår at overskuddet for 2011 disponeres slik: Sum 8a) Avsatt Arbeidsmiljø. disponert som utbytte kr ,- 000,- 8a) Selskapet Til annen Arbeidsmiljø. egenkapital leier inn administrativ kompetanse/prosjektledelse kr fra 107,- morselskapet og eksternt. Det kan nevnes at Sum Selskapet arbeidstidene Avsatt disponert som leier utbytte er inn regulert administrativ i forhold kompetanse/prosjektledelse til aktivitetene i vintervedlikeholdskontraktene. kr fra 107,- 000,- morselskapet og eksternt. Styrets øvrige Det kan oppfatning nevnes at er at 8a) arbeidstidene arbeidsmiljøet Til annen Arbeidsmiljø. egenkapital er er regulert positivt. i forhold til aktivitetene i vintervedlikeholdskontraktene. kr ,- Styrets øvrige oppfatning er at Selskapet arbeidsmiljøet Sum disponert leier er inn positivt. administrativ kompetanse/prosjektledelse kr fra 107,- morselskapet og eksternt. Det kan nevnes at 8a) arbeidstidene Arbeidsmiljø. er regulert i forhold til aktivitetene i vintervedlikeholdskontraktene. Styrets øvrige oppfatning er at Selskapet arbeidsmiljøet leier er inn positivt. administrativ kompetanse/prosjektledelse fra morselskapet og eksternt. Det kan nevnes at arbeidstidene 8a) Arbeidsmiljø. er regulert i forhold til aktivitetene i vintervedlikeholdskontraktene. Styrets øvrige oppfatning er at 8b) arbeidsmiljøet Selskapet Likestilling leier er inn i positivt. bedriften. administrativ kompetanse/prosjektledelse fra morselskapet og eksternt. Det kan nevnes at 8b) 8a) arbeidstidene Selskapet Arbeidsmiljø. Likestilling har er ingen regulert i bedriften. ansatte i forhold ved utgangen til aktivitetene av regnskapsåret i vintervedlikeholdskontraktene. og følgelig ikke noe arbeidsmiljø. Styrets øvrige Likestilling oppfatning og er at arbeidsmiljøet Selskapet tiltak for likestilling leier har ingen er inn positivt. administrativ ansatte vil derfor ved ikke utgangen kompetanse/prosjektledelse være aktuelt av regnskapsåret for dette selskap. og fra følgelig morselskapet ikke noe og arbeidsmiljø. eksternt. Det Likestilling kan nevnes og at 8b) arbeidstidene tiltak Likestilling for likestilling er regulert i bedriften. vil derfor i forhold ikke til være aktivitetene aktuelt for i vintervedlikeholdskontraktene. dette selskap. Styrets øvrige oppfatning er at arbeidsmiljøet Selskapet har ingen er positivt. ansatte ved utgangen av regnskapsåret og følgelig ikke noe arbeidsmiljø. Likestilling og 8b) tiltak Likestilling for likestilling i bedriften. vil derfor ikke være aktuelt for dette selskap. Selskapet har ingen ansatte ved utgangen av regnskapsåret og følgelig ikke noe arbeidsmiljø. Likestilling og 8b) 8c) tiltak Ytre Likestilling for miljø. likestilling i bedriften. vil derfor ikke være aktuelt for dette selskap. 8c) Selskapet Ytre miljø. har pr. ingen februar ansatte 2012 ved i utgangen perioder ca av 250 regnskapsåret maskiner og og lastebiler følgelig ikke i drift. noe Maskiner arbeidsmiljø. og biler Likestilling fornyes jevnlig og 8b) tiltak Likestilling for likestilling i bedriften. og Selskapet byttes i har nyere pr. maskiner februar vil derfor 2012 og biler ikke i perioder med være nyutviklet aktuelt ca 250 maskiner for teknologi dette selskap. og som lastebiler er innenfor i drift. de Maskiner lovmessige og biler krav fornyes i forhold jevnlig til og Selskapet har ingen ansatte ved utgangen av regnskapsåret og følgelig ikke noe arbeidsmiljø. Likestilling og skadelige 8c) byttes Ytre miljø. i stoffer nyere i maskiner avgasser, og samtidig biler med med nyutviklet lavere teknologi støynivå. som Videre innenfor er nyere de maskiner lovmessige og biler krav produsert i forhold på til skadelige tiltak for likestilling vil derfor ikke være aktuelt for dette selskap. materialer Selskapet stoffer har 8c) Ytre miljø. og produksjonsteknologi pr. i februar avgasser, 2012 samtidig i perioder som med tilfredsstiller ca et 250 lavere maskiner støynivå. kravene og lastebiler Videre til ressursfornyelse er i nyere drift. maskiner Maskiner og gjenbruk. og og biler produsert fornyes jevnlig på materialer og byttes i og nyere produksjonsteknologi maskiner og biler med som nyutviklet tilfredsstiller teknologi kravene som til ressursfornyelse er innenfor de lovmessige og gjenbruk. krav i forhold til Selskapet har pr. februar 2012 i perioder ca 250 maskiner og lastebiler i drift. Maskiner og fornyes jevnlig og Den skadelige 8c) byttes Ytre øvrige stoffer miljø. i nyere produksjonen i avgasser, maskiner i og selskapets samtidig med biler med kontorer et lavere nyutviklet forurenser støynivå. teknologi ikke Videre som det er ytre er innenfor miljø. nyere maskiner og biler produsert på de lovmessige krav i forhold til Den materialer skadelige Selskapet øvrige og stoffer har produksjonen produksjonsteknologi pr. i februar avgasser, 2012 i selskapets som samtidig i perioder kontorer tilfredsstiller med ca et 250 forurenser kravene lavere maskiner støynivå. og ikke til lastebiler det ressursfornyelse ytre Videre er i miljø. og gjenbruk. nyere drift. maskiner Maskiner og og biler produsert fornyes jevnlig på og 8c) byttes Ytre miljø. materialer i og nyere produksjonsteknologi maskiner og biler med som nyutviklet tilfredsstiller teknologi kravene som til ressursfornyelse er innenfor de lovmessige og gjenbruk. krav i forhold til Den skadelige Selskapet øvrige stoffer har produksjonen pr. i februar avgasser, 2012 i selskapets samtidig i perioder kontorer med ca et 250 forurenser lavere maskiner støynivå. og ikke lastebiler det ytre Videre er i miljø. nyere drift. maskiner Maskiner og og biler produsert fornyes jevnlig på og materialer byttes i og nyere produksjonsteknologi maskiner og biler med som nyutviklet tilfredsstiller teknologi kravene som til ressursfornyelse er innenfor de lovmessige og gjenbruk. krav i forhold til Den øvrige produksjonen i selskapets kontorer forurenser ikke det ytre miljø. skadelige 9) Forhold stoffer etter i regnskapsårets avgasser, samtidig utgang. med et lavere støynivå. Videre er nyere maskiner og biler produsert på 9) materialer Styret Forhold kjenner etter Den øvrige og produksjonen produksjonsteknologi ikke regnskapsårets til andre forhold utgang. i selskapets som som kontorer tilfredsstiller har inntruffet forurenser kravene i etterkant ikke til det ressursfornyelse av regnskapsårets ytre miljø. og utgang gjenbruk. som er av betydning for Styret bedømmelsen kjenner ikke av til selskapet. andre forhold som har inntruffet i etterkant av regnskapsårets utgang som er av betydning 9) for Forhold bedømmelsen etter regnskapsårets av selskapet. utgang. Den Styret øvrige kjenner produksjonen ikke til andre i selskapets forhold som kontorer har inntruffet forurenser i etterkant ikke det av ytre regnskapsårets miljø. utgang som er av betydning 9) for Forhold bedømmelsen etter regnskapsårets av selskapet. utgang. Styret kjenner ikke til andre forhold Styret som har i Transport-Formidlingen inntruffet i etterkant av Anlegg regnskapsårets AS utgang som er av betydning 9) for Forhold bedømmelsen etter regnskapsårets av selskapet. utgang. Styret i Transport-Formidlingen Oslo, den Anlegg AS Styret kjenner ikke til andre forhold som har inntruffet Oslo, i etterkant den av regnskapsårets utgang som er av betydning 9) for Forhold bedømmelsen etter regnskapsårets av selskapet. utgang. Styret i Transport-Formidlingen 31. desember 2011 Anlegg AS Styret kjenner ikke til andre forhold som har inntruffet 31. Oslo, i etterkant den av regnskapsårets utgang som er av betydning Styret i Transport-Formidlingen 12. desember mars Anlegg AS for bedømmelsen av selskapet. 12. mars desember Oslo, den 2011 Styret i Transport-Formidlingen Anlegg AS Per-Jørgen Melnes Knut 12. mars desember Oslo, G. B. den Hellerød 2011 Bård Haugen Per-Jørgen Styreformann/daglig Melnes leder Styret i Transport-Formidlingen Knut Styremedlem G. B. Hellerød Anlegg AS Bård Haugen 12. mars 2012 Styremedlem Styreformann/daglig (Sign.) leder 31. Styremedlem (Sign.) desember Oslo, den 2011 Styremedlem (Sign.) Per-Jørgen (Sign.) Melnes Knut G. B. Hellerød Bård Haugen 12. (Sign.) mars 2012 (Sign.) Styreformann/daglig leder 31. Styremedlem desember 2011 Styremedlem Per-Jørgen (Sign.) Melnes Knut G. B. Hellerød Bård Haugen 12. (Sign.) mars 2012 (Sign.) Styreformann/daglig leder Styremedlem Styremedlem Per-Jørgen Jan (Sign.) Erik Jenssen Melnes Knut Tom (Sign.) Eirik G. B. Slåtsveen Hellerød Bård Dag (Sign.) Østby Haugen Styreformann/daglig Jan Styremedlem Erik Jenssen leder Styremedlem Tom Eirik Slåtsveen Styremedlem Dag Østby Per-Jørgen Styremedlem (Sign.) Melnes Knut Styremedlem (Sign.) G. B. Hellerød Bård Styremedlem (Sign.) Haugen Styreformann/daglig Jan (Sign.) Erik Jenssen leder Tom Styremedlem (Sign.) Eirik Slåtsveen Styremedlem Dag (Sign.) Østby Styremedlem (Sign.) Styremedlem (Sign.) Styremedlem (Sign.) Jan (Sign.) Erik Jenssen Tom (Sign.) Eirik Slåtsveen Dag (Sign.) Østby Styremedlem Styremedlem Styremedlem Jan Svein (Sign.) Erik Stakvik Jenssen Tom Karl (Sign.) Einar Eirik Slåtsveen Brøderud Dag (Sign.) Østby Svein Styremedlem Stakvik Karl Styremedlem Einar Brøderud Styremedlem Jan Styremedlem (Sign.) Erik Jenssen Tom Styremedlem (Sign.) Eirik Slåtsveen Dag (Sign.) Østby Styremedlem Svein (Sign.) Stakvik Styremedlem Karl (Sign.) Einar Brøderud Styremedlem Styremedlem (Sign.) Styremedlem (Sign.) (Sign.) Svein (Sign.) Stakvik Karl (Sign.) Einar Brøderud Styremedlem Styremedlem Svein (Sign.) Stakvik Karl (Sign.) Einar Brøderud 16 Styremedlem Årsberetning og regnskap 2011 Styremedlem Svein (Sign.) Stakvik Karl (Sign.) Einar Brøderud Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.)

17 Transport-Formidlingen Anlegg AS Resultatregnskap Budsjett Note Årsberetning og regnskap

18 Transport-Formidlingen Anlegg AS Balanse pr Note Årsberetning og regnskap 2011

19 Transport-Formidlingen Anlegg AS Balanse pr Note Årsberetning og regnskap

20 Transport-Formidlingen Anlegg AS Indirekte kontantstrømanalyse Årsberetning og regnskap 2011

21 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for 2011 Årsberetning og regnskap

22 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for Årsberetning og regnskap 2011

23 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for 2011 TRANSPORT-FORMIDLINGEN sa Årsberetning og regnskap

24 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for Årsberetning og regnskap 2011

25 Transport-Formidlingen Anlegg AS Noter til regnskapet for 2011 Årsberetning og regnskap

26 Transport-Formidlingen Anlegg AS Revisjonsberetning 26 Årsberetning og regnskap 2011

27 Transport-Formidlingen Anlegg AS Revisjonsberetning Årsberetning og regnskap

28 Transport-Formidlingen SA Årsberetning for 2011 Årsberetning for Transport-Formidlingen SA ) Selskapets virksomhet og hvor den drives. Transport-Formidlingen SA driver transportvirksomhet med det formål å utøve forretningsmessig transportformidling i overensstemmelse med de til enhver tids gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser. Virksomheten har sin primære virksomhet i Østlandsområdet, og er rettet mot lokalmarkedet med fokus på distribusjon, anleggsvirksomhet og logistikkløsninger. Selskapet har kontoradresse Østre Aker vei 255 i Oslo. Transport-Formidlingen SA skal være ledende innen bransjen, med vekt på kundeforståelse og kompetanse. Solid faglig kunnskap i bredde og dybde skal gi selskapets kunder, eiere og samarbeidspartnere trygghet. Videre skal selskapets omdømme reflektere faglig dyktighet, slik at selskapet tør å presentere nye løsninger og at selskapet er orientert rundt sine kunder og eiere. Selskapet har arbeidet strukturert og profesjonelt i markedsarbeidet gjennom mange år, noe som har sikret stabilitet og gode kunderelasjoner innenfor aktuelle markedsområder. Konsernet driver også anleggsvirksomhet rettet mot entreprenørmarkedet, samt forretningsvirksomhet mot vintervedlikehold for Oslo kommune, Samferdselsetaten og riksveinettet til Statens vegvesen, gjennom selskapene Oslo Vei AS, ISS Landscaping AS, NCC Roads AS og Mesta Drift AS. Selskapet har solide ordrereserver frem til Anleggsvirksomheten er organisert gjennom datterselskapet Transport-Formidlingen Anlegg AS. For 2011 er selskapets eiendommer delvis organisert gjennom andelslaget, og delvis gjennom Transport-Formidlingen Eiendom Grorud AS. Eiendommen i Gamle Leirdalsvei 14 i Oslo er leid ut på langtidskontrakt til Maskinell Snøservice AS (MSS), mens Nobina AS (tidligere Concordia Buss Norge AS) leier eiendommen i Teglveien 13 i Ski kommune. Transport-Formidlingen SA har tegnet langsiktig leieavtale med datterselskapet TF Eiendom Grorud AS vedrørende anlegget i Østre Aker vei 255, likeså har datterselskapet TF Anlegg AS tegnet tilsvarende leieavtale for leie av kontorer og utearealer. 2) Rettvisende oversikt. Regnskapet for 2011 viser et årsoverskudd på kr ,- før skatt (kr ,- etter skatt), hvorav kr ,- er aksjeutbytte fra datterselskapet TF Anlegg AS. Egenkapitalen per 31/ utgjør kr ,- mot kr ,- for Dette gir en egenkapitalandel på 26,3 % mot 28,6 % for Tilsvarende viser konsernregnskapet et årsoverskudd på kr ,- før skatt (kr ,- etter skatt) mot kr ,- (kr ,- etter skatt) for driftsåret Konsernets egenkapital per 31/ utgjør kr ,- mot kr ,- for Egenkapitalandelen for konsernet per 31/ utgjør 25,3 % mot 24,2 % for Avgiftsrelatert omsetning fra bileierne: Kr ,00 Kr ,00 Avgift i prosent av omsetning 6 % 6 % Omsetningen for driftsåret 2011 var ca. 3 millioner høyere enn omsetningen for Etter styrets oppfatning gir selskapets og konsernets resultatregnskap, balanse og kontantstrømanalyse med tilhørende noter en rettvisende informasjon over konsernets utvikling og stilling ved årsskiftet. Det foreligger ingen andre relevante forretningsmessige forhold enn de som fremgår ellers i regnskapet som er av betydning for at regnskapsbrukerne skal kunne bedømme selskapets stilling og resultat. 28 Årsberetning og regnskap 2011

29 Transport-Formidlingen SA Årsberetning for ) Forskning og utviklingsaktiviteter. Som det fremgår av punkt 1, driver selskapet med transport og anleggsvirksomhet. Selskapet har således ingen forskning og utviklingsaktiviteter. 4) Redegjørelse for foretakets utsikter. Det forventes en positiv utvikling for inneværende år. Aktiviteten ved inngangen i 2012 synes god. Etterspørselen etter selskapets tjenester er relativt bra, og det arbeides kontinuerlig for å styrke, samt videreutvikle eksisterende og nye kontrakter. Det arbeides målbevisst for å styrke selskapets posisjon mot eksisterende og aktuelle nye bileiere og transportselskaper. De fleste av selskapets leverandøravtaler er/ blir reforhandlet og fornyet. For øvrig vil virksomheten fortsette på samme måte som tidligere. Etter et greit 2011 preget av en liten opptur, gikk vi inn i 2012 med nøktern optimisme. Det forventes positivitet i markedet, og markedsutsiktene ved inngangen av 2012 er relativt bra, men preges fortsatt av noe usikkerhet. For den offentlige sektor er det grunn til å forvente stabilitet, mens innenfor det private næringslivet er det fortsatt usikkerhetsfaktorer som påvirker hverdagen. Selskapets ordrereserver er fortsatt bra, og det arbeides kontinuerlig med å forankre og videreutvikle eksisterende avtaler. Det arbeides også målbevisst for å styrke selskapets posisjon mot eksisterende bileiere og transportselskaper. De fleste av selskapets leverandøravtaler er/blir reforhandlet og fornyet. For øvrig vil virksomheten fortsette på samme måte som tidligere. Det vil også for 2012 bli lagt stor vekt på den usikkerhet som den enkelte andelshaver opplever, og det blir jobbet målbevist for å finne løsninger for opprettholdelse av konkurransekraft og inntjening. Det er også svært viktig for selskapet at antall andelshavere opprettholdes. For øvrig tilstreber selskapet kontinuerlig kompetanseutvikling, slik at Transport-Formidlingen SA fortsatt skal være ledende innenfor bransjen. Arbeidet med å utnytte synergier på ulike nivåer innen konsernet fortsetter, med økt fokus på relasjonsbygging. Selskapet har siden driftsåret 2010 vært delaktig i utviklingen av selskapet Sjåførkompetanse AS, som er eid av Bileiernes Miljø og Kompetansesenter AS (BMK), hvor Transport-Formidlingen SA eier 20 % av aksjene. De øvrige eierne er transportsentralene i Oslo regionen. Hensikten med selskapet er å gi andelshaverne utdannelse innenfor det pålagte EU direktivet (etterutdannelse for yrkessjåfører). Selskapet tilbyr kurs og etterutdanning til bileiere og sjåfører. Transportsentralene eier 51 % av selskapet mens Nordic Business Institute AS (NBI) eier 49 %. Sjåførkompetanse AS har opplevd at markedet har vært svært tregt. Svært få har vært i forkant med å ta de lovpålagte kursene, og det er ført i inneværende driftsår at det vil være full aktivitet i etterutdannelsen. Styret har ut i fra en totalvurdering budsjettert med en bileieromsetning på kr ,00 for driftsåret 2012, 10 millioner over budsjettet fra Budsjettet anses som realistisk. 5) Finansiell risiko. Styret er ikke oppmerksom på at det foreligger markeds-, kreditt- eller likviditetsrisiko som er av vesentlig betydning for å bedømme andelslagets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling eller resultat som ikke er omtalt ellers i regnskapet. 6) Fortsatt drift. Forutsetningen for fortsatt drift er utvilsomt til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. 7) Resultatdisponering. Styret foreslår at overskuddet for 2011 disponeres slik: Overført til annen egenkapital kr 0,- Avsatt som utbytte kr ,- Sum disponert kr ,- Årsberetning og regnskap

30 Transport-Formidlingen SA Årsberetning for a) Arbeidsmiljø. Transport-Formidlingen SA hadde per 31/12-11 tjuetre årsverk. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over det totale sykefraværet blant selskapets ansatte. I 2011 var det totale sykefraværet 4,4 %. I forhold til arbeidssituasjonen og et til dels stort arbeidspress synes sykefraværet å være under det normale for bransjen. Det er for øvrig styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Bedriften jobber kontinuerlig for å bedre de ansattes arbeidsvilkår. Bedriften har valgt verneombud som oppdateres jevnlig på regelverket og på bedriftens politikk på dette området. Det arrangeres årlig kurs/opplæring i sikkerhet og førstehjelp. Ingen skader ble registrert i Transport-Formidlingen SA driver sin virksomhet i nyoppussede tidsriktige lokaler, hvor tilrettelegging av et godt og sikkert arbeidsmiljø har vært prioritert. Bedriftens biler, arbeidsutstyr o. l blir jevnlig kontrollert. Styret benytter anledningen til å takke samtlige ansatte og øvrige samarbeidspartnere for god innsats og aktiv deltagelse gjennom driftsåret b) Likestilling i virksomheten. Selskapet har i 2011 hatt 23 ansatte hvorav 4 er kvinner. Inntil 11 personer er deltidsinnleid med hovedbeskjeftigelse rettet mot vinterdrift. Styret har 7 medlemmer inkludert 2 stk. varamenn hvorav alle er menn. Selskapet har ingen begrensning hva gjelder likestilling mellom kjønnene. Det er således ikke nødvendig med spesielle tiltak i denne forbindelse. 8c) Ytre miljø. Styret er ikke kjent med forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på det ytre miljø, utover det som er normalt for denne type virksomhet. Selskapet har per februar 2012 ca. 350 enheter i daglig drift. Biler og maskiner fornyes jevnlig med nyutviklet teknologi som er innenfor de lovmessige krav i forhold til skadelige stoffer i avgasser, samtidig med et lavere støynivå. Transport-Formidlingen SA setter miljøforhold i fokus, og ønsker å fremstå med høy miljøprofil. Dette gjelder så vel forurensningsmessige som estetiske forhold. Videre er nyere biler produsert med materialer og produksjonsteknologi som tilfredsstiller kravene til ressursfornyelse og gjenbruk. Den øvrige produksjonen i selskapets kontorer forurenser ikke det ytre miljø. 9) Forhold etter regnskapsårets utgang. Styret kjenner ikke til andre forhold som har inntruffet i etterkant av regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Ekstraordinært årsmøte besluttet i november 2011 tilpasning av vedtektene til ny samvirkelov. Selskapet ble i januar 2011 formelt registret som samvirkeforetak i henhold til samvirkeloven regler. Styret i Transport-Formidlingen SA Oslo, den 31. desember mars 2012 Knut Gunnar B. Hellerød Dag Østby Bård Haugen Styreformann Styremedlem Styremedlem (Sign.) (Sign.) (Sign.) Jan Erik Jenssen Tom Eirik Slåtsveen Per-Jørgen Melnes Styremedlem Styremedlem Daglig leder (Sign.) (Sign.) (Sign.) 30 Årsberetning og regnskap 2011

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 47. ordinære generalforsamling 22. april 2009 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL 2 Årsberetning og regnskap 2008 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap

Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke. Årsberetning og regnskap Økonomiske transportløsninger vår utfordring og styrke Årsberetning og regnskap Ved den 46. ordinære generalforsamling 26. mars 2008 2 TRANSPORT-FORMIDLINGEN AL Årsberetning og regnskap 2007 Innhold Transport-Formidlingen

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 Periode: Q2 2016 Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Virksomhetens art og hvor den drives er holdingselskap for den samlede virksomheten Loomis

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS HALVÅRSRAPPORT 2017 BLACK SEA PROPERTY AS REGNSKAP OG KONSERNREGNSKAP - PERIODEREGNSKAP PR 30. JUNI 2017 - BALANSE PR 30. JUNI 2017 Side 1 Halvårsberetning 2017 Black Sea Property AS Adresse: Sagveien

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Vestringsbygda 2910 Aurdal Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2012 Virksomhet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017 Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Ø K O N O M I S K E T R A N S P O R T L Ø S N I N G E R - V Å R U T F O R D R I N G O G S T Y R K E Årsberetning og regnskap Ved den 45. ordinære generalforsamling 17. mars 2007 Innhold TRANSPORT-FORMIDLINGEN

Detaljer