Nesens portvaktfunksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nesens portvaktfunksjon"

Transkript

1 Nesens portvaktfunksjon Wenche Moe Thorstensen, St. Olavs hospital, NTNU, Trondheim sammendrag Nesen har en viktig funksjon som portvakt for de nedre luftveiene. Når luften passerer nesen og nesesvelget, blir den fuktet, renset, varmet opp og tilført nitrogenmonoksid (NO), noe som er viktige funksjoner for at lungene skal motta optimalt forbehandlet luft. I tillegg er nesen viktig for lukt, som resonansrom ved tale og ved at rundt 50 % av den totale luftveismotstanden er i nesen. Ved patologiske tilstander i nesen blir den optimale forbehandlingen av luften mindre effektiv. Dette har negative konsekvenser for de nedre luftveiene. Vi har også dokumentasjon for at behandling av sykdom i ett avsnitt av luftveiene, ofte har positive konsekvenser for luftveiene i sin helhet. Medikamentell og kirurgisk behandling av nesetetthet, bihulebetennelser og nesepolypper hos pasienter som samtidig har astma, kan gi bedre kontroll over astmasymptomene, redusere bruk av astmamedisiner og gi en bedre luftveisbetinget livskvalitet (1). Wenche Moe Thorstensen, overlege/ universitetslektor/phd-stipendiat. Øre-nese-hals avdelingen St.Olavs Hospital/Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim Nesens ulike funksjoner Respirasjon Nesen er primært et respirasjonsorgan. Luftstrømmen gjennom nesekaviteten er komplisert og den dominerende luftstrømmen er en mellomting mellom laminær og turbulent. De geometriske forholdene i nesen kan måles med akustisk rhinometri hvor refleksjon av lydbølger gjenspeiler de romlige forholdene i nesen målt med tverrsnittsareal og volum. Nesens tverrsnittsareal varierer gjennom nesekaviteten, og nesens «bottleneck», flaskehals, definerer området med det minste tverrsnittsarealet. Flaskehalsen befinner seg anatomisk i et område som er 2 3 cm inn i nesen fra neseåpningen, lokalisert mellom neseseptum på medialsiden og concha inferiors fremre kant på lateralsiden (figur 1). Poiseuilles lov definerer at luftstrøm er direkte proporsjonal til forskjellen i trykk multiplisert med radiusen opphøyet i fjerde potens. Selv om Poiseuilles lov forutsetter laminær luftstrøm og at den derfor ikke kan overføres direkte til nesens Figur 1. Neseanatomi med concha inferior, concha media og concha superior. Nesens tverrsnittsareal varierer gjennom nesekaviteten. flaskehalsen («bottleneck») befinner seg anatomisk i et område som er 2 3 cm inn i nesen fra neseåpningen, lokalisert mellom neseseptum på medialsiden og concha inferiors fremre kant på lateralsiden. endringer i tverrsnittsarealet i dette området kan medføre store endringer i luftstrømmen. Frontal sinus Concha media Concha inferior Nesebor Concha superior Sphenoid sinus Choana Adenoider kontaktadresse: Wenche Moe Thorstensen Øre-nese-hals avdelingen St.Olavs Hospital HF Postboks 3250 Sluppen NO 7006 Trondheim Nesens anatomi Flaskehals 10 allergi i prakxsis 2/2014

2 Under respirasjon i hvile vil de aller fleste partikler med størrelse over 10 µm, slik som pollenkorn, filtreres vekk av nesen, mens partikler mindre enn 2 µm, slik som soppsporer, i de fleste tilfeller ikke fanges opp av flimmerhårene i nesen, og derfor havner i de nedre luftveiene. Foto: colourbox.com luftstrømninger, så illustrerer den viktigheten av nesens flaskehals. Små endringer i tverrsnittsareal i dette området kan medføre store endringer i luftstrømmen. Variasjoner i nesesekret, ciliefunksjon, vasokonstriksjon og vasodilatasjon, reflekser og nesesyklus medfører også kontinuerlige endringer i luftstrømmen gjennom nesen. Den femte hjernenerven, nervus trigeminus, formidler sensoriske impulser slik som temperatur, smerte og berøring fra nesen (2). Det er stimuli av kuldereseptorene i nesen som er viktigst for oppfattelse av luftstrømmen gjennom nesen, og i mindre grad stimuli av respirasjonsmuskler og lungevev. Omtrent halvparten av den totale luftveismotstanden i luftveiene er relatert til nesens flaskehals. Hastigheten på luftstrømmen i dette området er m/sek under normal respirasjon, mens de lavest hastighetene er i nesetaket hvor luktenerven er (3). Fukting, rensing og oppvarming Slimhinnen i hele luftveissystemet, inkludert tuba auditiva og mellomøret, består av et ciliebærende overgangsepitel. Dette epitelet er dekket av sekret. Under hvile vil det produseres ml med sekret fra nesen i løpet av et døgn (4). Dette sekretet forflyttes med cilienes koordinerte bevegelser, fra de fremre deler av nesen bak til nesesvelget hvor det blir svelget eller spyttet ut. Overgangsepitelet har små mikrovilli i tillegg til ciliene som øker overflaten på cellene og som deltar i oppvarming og fukting av luften (5). Under respirasjon i hvile vil de aller fleste partikler med størrelse over 10 µm, slik som pollenkorn, filtreres vekk av nesen, mens partikler mindre enn 2 µm, slik som soppsporer, i de fleste tilfeller ikke fanges opp av flimmerhårene i nesen, og derfor havner i de nedre luftveiene. Til tross for mange anatomiske og fysiologiske likheter mellom nese og lunger, så er det to viktige anatomiske forskjeller på vevet som omgir øvre og nedre luftveier. I nesen er det i hovedsak venøse sinusoider som regulerer luftmotstand og grad av tetthet, mens i bronkiene er det glatt muskulatur som spiller en rolle i forbindelse med obstruktive lungesykdommer. De venøse sinusoidene gjennomgår periodisk oppsvulming og avsvelling i forbindelse med nesesyklus slik at sinusoidene i de to nesekavitetene alternerer mellom oppsvulmet og avsvellet tilstand. Mesteparten av luftstrømmen vil da passere gjennom den nesekaviteten som har avsvellet neseslimhinne. Den arterielle blodstrømmen i nesen går motsatt vei av inspirasjonsluften og deltar i oppvarmingen av luften på vei ned i lungene (6). Inspirasjonsluften fuktes og varmes ved at de venøse sinusoidene i neseslimhinnen avgir varme og fuktighet. På samme måte ekstraheres varme og fuktighet fra ekspirasjonsluften når den passerer nesekaviteten ved ekspirasjon. Tilførsel av NO og resonansrom NO produseres kontinuerlig i nesen og bihulene og tilføres inspirasjonsluften når den passerer nesehulrommet. Hos friske personer i hvile vil nesten all NO som finnes i ekspirasjonsluften komme fra de øvre luftveiene og kun små mengder fra de nedre luftveiene (7, 8). Nesen, bihulene og nesesvelget fungerer som resonansrom under tale og sang. Ved nesetetthet kan stemmekvaliteten bli endret. Hos pasienter med ganespalte og paralyse eller forkortning av den bløte gane kan stemmekvaliteten bli nasal. allergi i prakxsis 2/

3 Nesens plass under menneskets utvikling Ser man på nesens funksjon fra et fylogenetisk perspektiv, så var den opprinnelig kun et organ for lukt. For over fire millioner år siden utviklet mennesket seg fra å være et firebeint pattedyr til et pattedyr kjennetegnet ved oppreist gange. Anatomisk ble ansiktsskjelettet forandret med redusert størrelse på mandibel og maxille, og selve nesen og nesesvelget økte i størrelse og fikk en mere markant plass i ansiktet med påfølgende økt luftgjennomstrømning. Dette førte til at luftstrømmen gjennom nesen ble endret og luktenerven ble mindre eksponert for duftstoffer. Lukt ble mindre essensiell for overlevelse enn tidligere og dette resulterte i gradvis atrofi av luktenerven. Nå er det kun noen få kvadratcentimeter igjen av spesialisert slimhinne tilknyttet luktenerven opp mot skalletaket i nesen. Lukt øker vår smaksoppfattelse av mat, og av gastronomiske hensyn er nesens luktefunksjon fremdeles viktig. Lukt påvirker smaksoppfattelsen både ved antegrad lukt og retrograd lukt. Den antegrade luktopplevelsen av mat skjer når mat føres inn mot munnen og duftstoffene stiger opp Hva skjer ved sviktende portvaktfunksjon? Studier har vist at astmatikere har en subjektiv økt grad av nesetetthet sammenlignet med ikke astmatikere (19, 20). Videre er det i to studier (21, 22) vist at de geometriske forholdene i nesen, målt med tverrsnittsareal og volum, er mindre hos astmatikere sammenlignet med ikke-astmatikere. Det er derimot ikke funnet forskjeller i subjektiv og objektiv nesetetthet mellom pasienter med allergisk astma og ikke-allergisk astma (19, 21). Hva er det som gjør at astmatikere, med og uten allergi, er mindre åpne i nesen? Har astmatikere i utgangspunktet trangere neser med påfølgende eskalering av sin lungesykdom som følge av munnpusting? Hos astmapasienter uten rhinittsymptomer er det rapportert om økt eosinofil infiltrasjon og inflammasjon i nesen (23). Det foreligger motstridende funn når det gjelder strukturelle forhold slik som fortykkelse av basalmembran i neseslimhinnen hos astmatikere (24, 25). Videre er det funnet økt antall natriumkanaler og sensoriske og sekretoriske nervefibre i neseslimhinnen hos pasienter med allergisk og ikke-allergisk rhinitt (26, 27) og dette kan muligens forklare astmapasientenes økte symptomoppfattelse når det gjelder nesetetthet. Det er også vist at den subjektive følelsen av pustevanskene, er den viktigste parameteren for når astmatikere skifter fra nesepusting til munnpusting (28). En konsekvens av mindre tverrsnittsareal og volum i nesekaviteten hos astmatikere er at mindre luft passerer gjennom nesekaviteten, og at nesens funksjon som portvakt på denne måten blir forbigått. Prematurt skifte fra nesepusting til munnpusting fører til dårlig filtrering, fukting og oppvarover 80 % av astmapasienter har nese- og bihulesymptomer, og allergisk rhinitt er en av mange risikofaktorer for utvikling av astma. Pasienter med rhinitt og nesepolypose bør derfor undersøkes for astma, og pasienter med astma for rhinitt og nesepolypose. FOTO: COLOURBOx.COM mot luktenerven via nesen. Den retrograde luktopplevelsen av mat skjer etter at maten har kommet inn i munnhulen ved at duftstoffer stiger opp bakveien via nesesvelget til luktenerven. I dyreverdenen er luktefunksjonen fremdeles viktig i forhold til å oppdage farer. I tillegg virker enkelte duftstoffer som afrodisiakum og er således antatt å ha en rolle i reproduksjon. En enhetlig luftvei Begrepet «The unified airway» (9) beskriver respirasjonssystemet, fra nese og munnhule til den minste alveole, som en enhetlig luftvei. I løpet av de siste tiårene har man fått en grundig vitenskapelig dokumentasjon for sammenhengen mellom de øvre og de nedre luftveiene. Epidemiologiske studier har vist at sykdommer i de øvre og de nedre luftveier ofte forekommer samtidig. Det er rapportert at over 80 % av astmapasienter har nese- og bihulesymptomer (10, 11). Allergisk rhinitt er en av mange risikofaktorer for utvikling av astma, og epidemiologiske studier har vist at rhinitt kan utvikles flere år før astmasymptomene manifesterer seg (12 17). En stor dansk studie, som bestod av 7600 pasienter fra allmennpraksis, viste at hos 25 % av pasientene debuterte symptomer fra astma og allergisk rhinitt i løpet av samme år. Hos 35 % av astmapasientene åpenbarte astmasymptomene seg først og hos 40 % åpenbarte symptomene fra allergisk rhinitt seg før lungesymptomene. Innen to år fra symptomdebut av enten allergisk rhinitt eller astma, hadde 75 % av pasientene, som ikke hadde symptomdebut i løpet av første år, fått symptomer fra det andre organsystemet (14). En finsk kohortstudie undersøkte tvillinger, og fant i løpet av 15 års oppfølgingstid at pasienter med allergisk rhinitt hadde fire ganger økt sjanse for å utvikle astma sammenlignet med en kontrollgruppe uten allergi (15, 18). Tilsvarende funn er rapportert fra to studier i USA (16, 17). På bakgrunn av disse opplysningene bør pasienter med rhinitt og nesepolypose undersøkes i forhold til om de har astma, og astmatikere bør undersøkes om de har rhinitt og nesepolypose. Det er derfor viktig å ha en kombinert strategi for undersøkelse av de øvre- og nedre luftveier slik at denne pasientgruppen får optimalisert medikamentell behandling av hele luftveissystemet og kirurgisk behandling av de øvre luftveiene når dette er nødvendig (11). 12 allergi i prakxsis 2/2014

4 A B ha positive effekter på bihulene ved at drenasje og luftstrømforholdene til bihulene blir forbedret. Figur 2. Lokale nasale steroider er sentrale i behandlingen av øvre luftveisallergi, nesetetthet, og akutte og kroniske sinusitter med og uten nesepolypper. Behandling med lokale nasale steroider har også gunstige effekter på astma. Figur 2 a: Riktig sprayteknikk. Figur 2 b: Feil sprayteknikk. Foto: Wenche Moe Thorstensen Oppsummering Begrepet «en luftvei en sykdom» er i løpet av de siste ti årene blitt godt vitenskapelig dokumentert. Nesepusting er gunstig for de nedre luftveiene, og medikamentell og kirurgisk behandling av nesen er viktig for å optimalisere nesens funksjon som portvakt. Det er derfor viktig at pasienter med astma blir møtt med en kombinert strategi for behandling av både de øvre og de nedre luftveiene. ming av inspirasjonsluften. Når kald og tørr luft havner i luftveiene, kan dette føre til frigjøring av inflammasjonsmediatorer, utvikling av astmasymptomer og en påfølgende kronisk astmatilstand (29). Hvordan kompensere for en sviktende portvaktfunksjon? Medikamentell og kirurgisk behandling av inflammasjon, infeksjon og tetthet i nesen kan ha positive effekter på sykdommer i lungene (20). Hos pasienter med astma, som samtidig har rhinitt og nesepolyppose, kan fravær av behandling av de øvre luftveiene forhindre astmakontroll og forverre prognosen. Lokale nasale steroider er sentrale i behandlingen av øvre luftveisallergi, nesetetthet, og akutte og kroniske sinusitter med og uten nesepolypper (figur 2) (30). Det er økt vitenskapelig dokumentasjon for at behandling med lokale nasale steroider også har gunstige effekter på astma (31 33). Antihistaminer kan redusere symptomer på allergisk rhinitt og samtidig forekommende bronkial hyperreaktivitet og astma (34). Denne effekten skyldes dels en blokkering av perifere histaminreseptorer og dels en antiinflammatorisk effekt. Leukotrienantagonister, alene eller sammen med antihistaminer, har gunstig effekt på astma og rhinitt (35). Det er dokumentert at allergenspesifikk immunterapi kan forebygge utvikling av bronkial hyperreaktivitet og astma, og i tillegg både redusere symptomer og medisinbruk i forbindelse med allergisk rhinokonjunktivitt og allergisk astma (36). På samme måte kan anti-ige redusere astmaog rhinittsymptomer og forbedre neseog lungerelatert livskvalitet (37). Effekt av ulike kirurgiske behandlingsmodaliteter utført på nese og bihuler og dets effekt på de nedre luftveier er i mindre grad dokumentert. Prinsippene går ut på å gjøre nesen mer åpen slik at luftgjennomstrømningen blir bedre samt å fjerne inflammatorisk vev slik som adenoide vegetasjoner og halsmandler. Adenotonsillektomi hos pasienter som samtidig har astma kan redusere lungesymptomene og behovet for medikamentell astmabehandling (38, 39). Adenoide vegetasjoner kan forårsake passasjehinder i nesesvelget, og det er vist at barn med astma har reduserte romforhold i nesesvelget sammenlignet med ikke-astmatikere (40). Foreløpig mangler det vitenskapelig dokumentasjon på at adenotomi alene har effekt. Funksjonell endoskopisk bihulekirurgi (FESS) med og uten polyppfjerning har gunstige effekter på de nedre luftveiene hos astmapasienter, og fører til redusert medikamentbruk og færre sykehusinnleggelser (41). Neseseptumplastikk og reduksjonsplastikker av concha inferior kan ha positive effekter ved at luftgjennomstrømningen i nesen øker som følge av større tverrsnittsareal i flaskehalsen i nesen. Dette vil samtidig kunne Referanser 1. Dhong HJ, Jung YS, Chung SK, Choi DC. Effect of endoscopic sinus surgery on asthmatic patients with chronic rhinosinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 2001; 124(1): Eccles R. Nasal airflow in health and disease. Acta Otolaryngol 2000; 120(5): Doorly DJ, Taylor DJ, Gambaruto AM, Schroter RC, Tolley N. Nasal architecture: form and flow. Philos Transact A Math Phys Eng Sci 2008; 366(1879): Quraishi MS, Jones NS, Mason J. The rheology of nasal mucus: a review. Clin Otolaryngol Allied Sci 1998; 23(5): Gizurarson S. Anatomical and histological factors affecting intranasal drug and vaccine delivery. Current drug delivery 2012; 9(6): Jones N. The nose and paranasal sinuses physiology and anatomy. Adv Drug Deliv Rev 2001; 51(1 3): Alving K, Weitzberg E, Lundberg JM. Increased amount of nitric oxide in exhaled air of asthmatics. Eur Respir J 1993; 6(9): Lundberg JO, Weitzberg E, Nordvall SL, Kuylenstierna R, Lundberg JM, Alving K. Primarily nasal origin of exhaled nitric oxide and absence in Kartagener s syndrome. Eur Respir J 1994; 7(8): Krouse JH, Brown RW, Fineman SM, Han JK, Heller AJ, Joe S, et al. Asthma and the unified airway. Otolaryngol Head Neck Surg 2007; 136(5 Suppl): S Terreehorst I, Oosting AJ, Tempels-Pavlica Z, de Monchy JG, Bruijnzeel-Koomen CA, Hak E, et al. Prevalence and severity of allergic rhinitis in house dust mite-allergic patients with bronchial asthma or atopic dermatitis. Clin Exp Allergy 2002; 32(8): Cruz AA, Popov T, Pawankar R, Annesi- Maesano I, Fokkens W, Kemp J, et al. Common characteristics of upper and lower airways in rhinitis and asthma: ARIA update, in collaboration with GA(2)LEN. Allergy 2007; 62(Suppl 84): Corren J. Allergic rhinitis and asthma: how important is the link? J Allergy Clin Immunol 1997; 99(2): S Corren J. The connection between allergic rhinitis and bronchial asthma. Curr Opin Pulm Med 2007; 13(1): Pedersen PA, Weeke ER. Asthma and allergic rhinitis in the same patients. Allergy 1983; 38(1): allergi i prakxsis 2/

5 15. Huovinen E, Kaprio J, Laitinen LA, Koskenvuo M. Incidence and prevalence of asthma among adult Finnish men and women of the Finnish Twin Cohort from 1975 to 1990, and their relation to hay fever and chronic bronchitis. Chest 1999; 115(4): Guerra S, Sherrill DL, Martinez FD, Barbee RA. Rhinitis as an independent risk factor for adult-onset asthma. J Allergy Clin Immunol 2002; 109(3): Settipane RJ, Hagy GW, Settipane GA. Long-term risk factors for developing asthma and allergic rhinitis: a 23-year follow-up study of college students. Allergy Proc 1994; 15(1): Krouse JH. The unified airway conceptual framework. Otolaryngol Clin North Am 2008; 41(2): , v. 19. Thorstensen WM, Bugten V, Sue-Chu M, Fossland NP, Romundstad PR, Steinsvag SK. Sino-nasal characteristics in asthmatic patients. Otolaryngol Head Neck Surg 2012; 147(5): Hens G, Vanaudenaerde BM, Bullens DM, Piessens M, Decramer M, Dupont LJ, et al. Sinonasal pathology in nonallergic asthma and COPD: united airway disease beyond the scope of allergy. Allergy 2008; 63(3): Thorstensen WM, Sue-Chu M, Bugten V, Steinsvag SK. Nasal flow, volumes, and minimal cross sectional areas in asthmatics. Respir Med (10): Hellgren J, Toren K, Balder B, Palmqvist M, Lowhagen O, Karlsson G. Increased nasal mucosal swelling in subjects with asthma. Clin Exp Allergy 2002; 32(1): Gaga M, Lambrou P, Papageorgiou N, Koulouris NG, Kosmas E, Fragakis S, et al. Eosinophils are a feature of upper and lower airway pathology in non-atopic asthma, irrespective of the presence of rhinitis. Clin Exp Allergy 2000; 30(5): Chanez P, Vignola AM, Vic P, Guddo F, Bonsignore G, Godard P, et al. Comparison between nasal and bronchial inflammation in asthmatic and control subjects. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159(2): Braunstahl GJ, Fokkens WJ, Overbeek SE, KleinJan A, Hoogsteden HC, Prins JB. Mucosal and systemic inflammatory changes in allergic rhinitis and asthma: a comparison between upper and lower airways. Clin Exp Allergy 2003; 33(5): Keh SM, Facer P, Simpson KD, Sandhu G, Saleh HA, Anand P. Increased nerve fiber expression of sensory sodium channels Nav 1.7, Nav1.8, And Nav1.9 in rhinitis. Laryngoscope 2008; 118(4): O Hanlon S, Facer P, Simpson KD, Sandhu G, Saleh HA, Anand P. Neuronal markers in allergic rhinitis: expression and correlation with sensory testing. Laryngoscope 2007; 117(9): Hallani M, Wheatley JR, Amis TC. Initiating oral breathing in response to nasal loading: asthmatics versus healthy subjects. Eur Respir J 2008; 31(4): Anderson SD, Rodwell LT, Daviskas E, Spring JF, du Toit J. The protective effect of nedocromil sodium and other drugs on airway narrowing provoked by hyperosmolar stimuli: a role for the airway epithelium? J Allergy Clin Immunol 1996; 98 (5 Pt 2): S124 34; discussion S Meltzer EO, Teper A, Danzig M. Intranasal corticosteroids in the treatment of acute rhinosinusitis. Curr Allergy Asthma Rep 2008; 8(2): Camargos P, Ibiapina C, Lasmar L, Cruz AA. Obtaining concomitant control of allergic rhinitis and asthma with a nasally inhaled corticosteroid. Allergy 2007; 62(3): Stelmach R, do Patrocinio TNM, Ribeiro M, Cukier A. Effect of treating allergic rhinitis with corticosteroids in patients with mild-to-moderate persistent asthma. Chest 2005; 128(5): Pedroletti C, Lundahl J, Alving K, Hedlin G. Effect of nasal steroid treatment on airway inflammation determined by exhaled nitric oxide in allergic schoolchildren with perennial rhinitis and asthma. Pediatr Allergy Immunol 2008; 19(3): Walsh GM. Second-generation antihistamines in asthma therapy: is there a protective effect? Am J Respir Med 2002; 1(1): Kim H, Bouchard J, Renzi PM. The link between allergic rhinitis and asthma: a role for antileukotrienes? Can Respir J 2008; 15(2): Moller C, Dreborg S, Ferdousi HA, Halken S, Host A, Jacobsen L, et al. Pollen immunotherapy reduces the development of asthma in children with seasonal rhinoconjunctivitis (the PAT-study). J Allergy Clin Immunol. 2002; 109(2): Vignola AM, Humbert M, Bousquet J, Boulet LP, Hedgecock S, Blogg M, et al. Efficacy and tolerability of anti-immunoglobulin E therapy with omalizumab in patients with concomitant allergic asthma and persistent allergic rhinitis: SOLAR. Allergy 2004; 59(7): Saito H, Asakura K, Hata M, Kataura A, Morimoto K. Does adenotonsillectomy affect the course of bronchial asthma and nasal allergy? Acta Otolaryngol Suppl. 1996;523: Piessens P, Hens G, Lemkens N, Schrooten W, Debruyne F, Lemkens P. Effect of adenotonsillectomy on the use of respiratory medication. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012; 76(6): Steinsvag SK, Skadberg B, Bredesen K. Nasal symptoms and signs in children suffering from asthma. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007; 71(4): Proimos E, Papadakis CE, Chimona TS, Kiagiadaki D, Ferekidis E, Yiotakis J. The effect of functional endoscopic sinus surgery on patients with asthma and CRS with nasal polyps. Rhinology. w2010; 48(3): allergi i prakxsis 2/2014

6 På blå resept Nå kan du tilby dine pasienter med astma og kols * en ny kombinasjonsmedisin ** som gir vedvarende 24-timers effekt 1,2,3 med dosering én gang daglig 1,2 i en enkel inhalator 4,5 * Se indikasjonsordlyd i Felleskatalogtekst. ** Inhalasjonssteroid og langtidsvirkende beta 2 -agonist. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Vedlikeholdsbehandling av bronkialastma, der en kombinasjon av langtidsvirkende beta 2 -agonist og inhalasjonssteroid er indisert. Refusjonskoder: ICD J45, ICPC R96. Vilkår: 92. Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres. Refusjonsberettiget bruk: Refusjon ytes kun til pasienter med moderat og alvorlig kols (FEV 1 < 65 % av forventet verdi post bronkodilatator). Refusjonskoder: ICD J44, ICPC R95. Vilkår: 90. Refusjon ytes kun til pasienter med etablert kols. Diagnosen må være verifisert ved spirometri. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres. Les mer om Relvar Ellipta. Bestill Ellipta placebo-inhalator. (flutikasonfuroat/vilanterol) 24-timers effekt. Helt enkelt. Practical efficacy NOR/FFT/0028/14

7 Näspolyper och den täppta näsan sammanfattning Ett mycket viktigt budskap, och vårt huvudbudskap i denna framställning, är att tänka på näspolyper och att inspektera näsan samt näskaviteteternas inre när patienter söker för nästäppa. Nasal polypos, som är en bekymmersam åkomma för dem som drabbas och som kostar stora summor för samhället samt belastar våra sjukvårdsinrättningar, kan både diagnostiseras och behandlas på ett bra vis i dagens sjukvård. Grundbehandlingen är medicinsk men även kirurgiska åtgärder är av vikt vid symptomgivande nästäppa. Patienters livskvalité är rejält påverkad med ofta uttalad nästäppa, sekretion, sömnbesvär och nedsatt luktsinne. Då både medicinsk och kirurgisk behandling är effektiva, är det avgörande att ha goda möjligheter att inspektera näshålan och/eller ha diagnosen i åtanke, för att remittera vid behov. Dessutom är ofta nasal polypos associerad med nedre luftvägsbesvär och i cirka en tredjedel av fallen föreligger även en samtidig astma, vilket medför ställningstagande till behandling av hela luftvägen. Orsak till uppkomst av näspolyper är okänd men en inflammation finns i luftvägsslemhinnan, med ödemfyllda polyper som likt en druvklase oftast buktar fram från ethmoidalområdet i mellersta näsgången. Vid misstanke om näspolyper skall även andra orsaker till nästäppa hållas i åtanke, såsom septumdeviation, allergi, infektion, idiopatisk rinit och tumör. 1 Åke Davidsson överläkare, professor bitr., Örebro Universitet 2 Mats Holmström överläkare, professor, ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm kontaktadress: Åke Davidsson Campus USÖ, Örebro Universitet SE Örebro Åke Davidsson 1 och Mats Holmström 2 Nasala polyper är ett gissel för de drabbade. Nasala polyper påverkar på ett påtagligt vis patientens livskvalité ( 1). Åkommor såsom nasala polyper och rinosinuit medför stora kostnader för samhället (2, 3) och även för de enskilda som behöver vård. Symtom Patienterna besväras framförallt av en problematisk och ofta uttalad nästäppa, men även luktsinnespåverkan och sekretion (2, 4). Speciellt besvärligt är det, om de nasala polyperna är i avancerat stadie och mycket stora, med tilltäppning av båda näskaviteterna. Vid nasal polypos har patienterna i ungefär en tredjedel av fallen också en astma. Det är å andra sidan även viktigt att även vid nedre luftvägssymptom och astma också inspektera näsan och tänka på en eventuell polypos eller annan nasal inflammation. Astma debuterar också i regel innan polyper upptäcks, och ibland finns en undran om det beror på att det dröjt innan inspektion av näsan gjorts med fiberskop, efter avsvällning. Dessutom har många patienter med nasala polyper ett påverkat luktsinne (4). De upplever ofta en trötthet och någon gång huvudvärk. Huvudvärk är dock ovanligt som enskilt fenomen vid nasal polypos (5) och bör snarast leda misstanke till sekundär bihåleinfektion. Diagnostik Redan år 1585 försökte Guilio Cesare Aranzi visualisera näskaviteten med hjälp av solljus och en flaska med vatten. Detta har sedan utvecklats via främre rinoskopi med reflektion av ljus på pannspegel till nutidens huvudburna lampor och direkt främre rinoskopi. Under talet studerade Messerklinger nasalkavitetens laterala vägg och det ostio-meatala komplexet och dess inverkan på dränage och ventilation av bihålor. Det var underlaget för den sedermera snabba utveckling som skett de senaste årtiondena av de redan på 1800-talet tillverkade endoskopen, för inspektion och behandling av kroppens hålrum. Stora nasala polyper kan ses med främre rinoskopi, men om små sinonasala polyper ska upptäckas så måste endoskopi utföras av näskaviteten/övre luftvägen. Dessutom är det av vikt att även svälla av näskaviteten och inspektera före och efter avsvällning, om inte diagnosen är omedelbart uppenbar. Vid diagnos av nasala polyper är noggrann anamnes en självklarhet. En främre rinoskopi samt flexibel eller rigid endoskopi med optik bör om möjligt utföras. Vid tveksamhet om det är en näsmussla eller en polyp kan man känna på förändringen med en «nästång», bomullspinne eller sug. Polypen är oftast tämligen rörlig och inte smärtkänslig. En näsmussla är tämligen orörlig och är mer öm än en polyp. Förekomst Begreppet nasal polypos har varit känt sedan flera tusen år (6) och en målande beskrivning «polypous/ «many feet/många fötter», introducerades av Hippokrates redan cirka 400 år f.kr. (7). De nasala polyperna är svullnader i slemhinnan. De är en manifestation av inflammation i de övre luftvägarna och har vanligen ursprung i ethmoidal- (silbensceller) området vid eller i meatus medius (mellersta näsgången) (figur 1, SIDAN 18). Histologiskt kan sinonasala polyper ha olika utseende, men gemensamt 16 allergi i prakxsis 2/2014

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Utgitt juli 2007 TA-2251/2007 ISBN 978-82-7655-504-2 Forord Denne rapporten gir en oppdatering av kunnskapsstatus om skadelige helseeffekter

Detaljer

Lungefysioterapeuter gjør det med pusten

Lungefysioterapeuter gjør det med pusten Fysioterapeuten nr. 13/2000: Lungefysioterapeuter gjør det med pusten Sandra Gursli,Fysioterapeut, Ullevål sykehus. Å kunne påvirke pusten er grunnleggende i all lungefysioterapi. Denne artikkelen tar

Detaljer

Fysioterapi ved revmatoid artritt

Fysioterapi ved revmatoid artritt Fysioterapeuten nr. 3/2000: Fysioterapi ved revmatoid artritt Anne Marit Mengshoel, fysioterapeut, dr.philos. Fysioterapiavdelingen, Senter for revmatiske sykdommer, Rikshospitalet Revmatoid artritt (RA)

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning 266 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 20. Demens Forfattere Jorunn L. Helbostad, fysioterapeut, dr. philos, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

2012 4. årgang nr 1. Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet

2012 4. årgang nr 1. Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet 2012 4. årgang nr 1 Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet 1 Klar for en ny dag? Circadin kan brukes i opptil 13

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

12. Overgangsalderen

12. Overgangsalderen 162 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 12. Overgangsalderen Forfattere Mats Hammar, professor, överläkare, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Hälsouniversitetet

Detaljer

Miljøgifter og utvikling av astma og allergisk rhinitt

Miljøgifter og utvikling av astma og allergisk rhinitt Miljøgifter og utvikling av astma og allergisk rhinitt SAMMENDRAG Miljøgifter er stoffer eller kjemiske forbindelser som er lite nedbrytbare (persistente), kan hope seg opp i levende organismer (bioakkumulere)

Detaljer

Fagblad. TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET:

Fagblad. TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET: Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 3 2014 TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET: Leder Hei alle medlemmer! 4 Lungerehabiliteringskonferansen 5 ERS München 2014 6 European Respiratory Society

Detaljer

Hanne Hoaas. Klinisk master i fysioterapi med fordypning i fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser

Hanne Hoaas. Klinisk master i fysioterapi med fordypning i fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser Endringer i submaksimal utholdenhet, ventilatoriske forhold og helserelatert livskvalitet etter 4 ukers lungerehabilitering ved LHL Helse A/S Skibotn Rehabilitering - En kvalitetssikringsstudie Hanne Hoaas

Detaljer

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati vitenskap Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati Summary Objective: To assess the effects of physical activity on fatigue and physical functioning in adults with chronic fatigue syndrome

Detaljer

Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2008/3/0141. Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering

Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2008/3/0141. Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2008/3/0141 Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering Organisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord Dette prosjektet startet med

Detaljer

Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag

Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag 1 RAPPORT Arbeid i kaldt klima - faktagrunnlag Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon av olje og

Detaljer

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no

Fag. Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysioterapeut, Helsetilsynet i Oppland, anne.lofthus@fm-op.stat.no Fysioterapi er sentralt i den tverrfaglige behandlingen av komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS), en type langvarig smertetilstand som medfører økt smerterespons, redusert funksjon og livskvalitet hos

Detaljer

Ledare. I detta nummer finner du en artikel som handlar

Ledare. I detta nummer finner du en artikel som handlar Redaksjonelt Ledare Christina Forsberg redaktør I detta nummer finner du en artikel som handlar omvårdnadsdisciplinens utveckling i Sverige samt en artiklar som handlar om evidensbaserad omvårdnad. Omvårdnadsforskningens

Detaljer

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose

Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose Symptomer fastleger støter på ved begynnende psykose 5. årsoppgave i stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved universitetet i Tromsø Espen Frostmo MK 07 Veileder: Grigory Rezvy Førsteamanuensis ved UiTø

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Senter for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole Hilde Mellegård Hilde Mellegård, Senter

Detaljer

Legesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo96-reformen

Legesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo96-reformen André Vågan, Olaf Aasland Legesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo96-reformen Michael 2011;8: 317 28 Universitetet i Oslo innførte i 1996 en ny studiemodell

Detaljer

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS Innledning 2 Erik L. Werner og Satya P. Sharma Nakke og rygglidelser 4 Erik L. Werner Skulder 7 Satya

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Å bruke seg selv terapeutisk-

Å bruke seg selv terapeutisk- SPL4911 Masteroppgave i klinisk sykepleie 2008 HMKLSYKD Anne Pettersvold Andreassen Ingrid Thurmann-Nielsen Å bruke seg selv terapeutisk- Operasjonssykepleiers møte med pasienten Høgskolen i Gjøvik Avdeling

Detaljer