Nesens portvaktfunksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nesens portvaktfunksjon"

Transkript

1 Nesens portvaktfunksjon Wenche Moe Thorstensen, St. Olavs hospital, NTNU, Trondheim sammendrag Nesen har en viktig funksjon som portvakt for de nedre luftveiene. Når luften passerer nesen og nesesvelget, blir den fuktet, renset, varmet opp og tilført nitrogenmonoksid (NO), noe som er viktige funksjoner for at lungene skal motta optimalt forbehandlet luft. I tillegg er nesen viktig for lukt, som resonansrom ved tale og ved at rundt 50 % av den totale luftveismotstanden er i nesen. Ved patologiske tilstander i nesen blir den optimale forbehandlingen av luften mindre effektiv. Dette har negative konsekvenser for de nedre luftveiene. Vi har også dokumentasjon for at behandling av sykdom i ett avsnitt av luftveiene, ofte har positive konsekvenser for luftveiene i sin helhet. Medikamentell og kirurgisk behandling av nesetetthet, bihulebetennelser og nesepolypper hos pasienter som samtidig har astma, kan gi bedre kontroll over astmasymptomene, redusere bruk av astmamedisiner og gi en bedre luftveisbetinget livskvalitet (1). Wenche Moe Thorstensen, overlege/ universitetslektor/phd-stipendiat. Øre-nese-hals avdelingen St.Olavs Hospital/Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim Nesens ulike funksjoner Respirasjon Nesen er primært et respirasjonsorgan. Luftstrømmen gjennom nesekaviteten er komplisert og den dominerende luftstrømmen er en mellomting mellom laminær og turbulent. De geometriske forholdene i nesen kan måles med akustisk rhinometri hvor refleksjon av lydbølger gjenspeiler de romlige forholdene i nesen målt med tverrsnittsareal og volum. Nesens tverrsnittsareal varierer gjennom nesekaviteten, og nesens «bottleneck», flaskehals, definerer området med det minste tverrsnittsarealet. Flaskehalsen befinner seg anatomisk i et område som er 2 3 cm inn i nesen fra neseåpningen, lokalisert mellom neseseptum på medialsiden og concha inferiors fremre kant på lateralsiden (figur 1). Poiseuilles lov definerer at luftstrøm er direkte proporsjonal til forskjellen i trykk multiplisert med radiusen opphøyet i fjerde potens. Selv om Poiseuilles lov forutsetter laminær luftstrøm og at den derfor ikke kan overføres direkte til nesens Figur 1. Neseanatomi med concha inferior, concha media og concha superior. Nesens tverrsnittsareal varierer gjennom nesekaviteten. flaskehalsen («bottleneck») befinner seg anatomisk i et område som er 2 3 cm inn i nesen fra neseåpningen, lokalisert mellom neseseptum på medialsiden og concha inferiors fremre kant på lateralsiden. endringer i tverrsnittsarealet i dette området kan medføre store endringer i luftstrømmen. Frontal sinus Concha media Concha inferior Nesebor Concha superior Sphenoid sinus Choana Adenoider kontaktadresse: Wenche Moe Thorstensen Øre-nese-hals avdelingen St.Olavs Hospital HF Postboks 3250 Sluppen NO 7006 Trondheim Nesens anatomi Flaskehals 10 allergi i prakxsis 2/2014

2 Under respirasjon i hvile vil de aller fleste partikler med størrelse over 10 µm, slik som pollenkorn, filtreres vekk av nesen, mens partikler mindre enn 2 µm, slik som soppsporer, i de fleste tilfeller ikke fanges opp av flimmerhårene i nesen, og derfor havner i de nedre luftveiene. Foto: colourbox.com luftstrømninger, så illustrerer den viktigheten av nesens flaskehals. Små endringer i tverrsnittsareal i dette området kan medføre store endringer i luftstrømmen. Variasjoner i nesesekret, ciliefunksjon, vasokonstriksjon og vasodilatasjon, reflekser og nesesyklus medfører også kontinuerlige endringer i luftstrømmen gjennom nesen. Den femte hjernenerven, nervus trigeminus, formidler sensoriske impulser slik som temperatur, smerte og berøring fra nesen (2). Det er stimuli av kuldereseptorene i nesen som er viktigst for oppfattelse av luftstrømmen gjennom nesen, og i mindre grad stimuli av respirasjonsmuskler og lungevev. Omtrent halvparten av den totale luftveismotstanden i luftveiene er relatert til nesens flaskehals. Hastigheten på luftstrømmen i dette området er m/sek under normal respirasjon, mens de lavest hastighetene er i nesetaket hvor luktenerven er (3). Fukting, rensing og oppvarming Slimhinnen i hele luftveissystemet, inkludert tuba auditiva og mellomøret, består av et ciliebærende overgangsepitel. Dette epitelet er dekket av sekret. Under hvile vil det produseres ml med sekret fra nesen i løpet av et døgn (4). Dette sekretet forflyttes med cilienes koordinerte bevegelser, fra de fremre deler av nesen bak til nesesvelget hvor det blir svelget eller spyttet ut. Overgangsepitelet har små mikrovilli i tillegg til ciliene som øker overflaten på cellene og som deltar i oppvarming og fukting av luften (5). Under respirasjon i hvile vil de aller fleste partikler med størrelse over 10 µm, slik som pollenkorn, filtreres vekk av nesen, mens partikler mindre enn 2 µm, slik som soppsporer, i de fleste tilfeller ikke fanges opp av flimmerhårene i nesen, og derfor havner i de nedre luftveiene. Til tross for mange anatomiske og fysiologiske likheter mellom nese og lunger, så er det to viktige anatomiske forskjeller på vevet som omgir øvre og nedre luftveier. I nesen er det i hovedsak venøse sinusoider som regulerer luftmotstand og grad av tetthet, mens i bronkiene er det glatt muskulatur som spiller en rolle i forbindelse med obstruktive lungesykdommer. De venøse sinusoidene gjennomgår periodisk oppsvulming og avsvelling i forbindelse med nesesyklus slik at sinusoidene i de to nesekavitetene alternerer mellom oppsvulmet og avsvellet tilstand. Mesteparten av luftstrømmen vil da passere gjennom den nesekaviteten som har avsvellet neseslimhinne. Den arterielle blodstrømmen i nesen går motsatt vei av inspirasjonsluften og deltar i oppvarmingen av luften på vei ned i lungene (6). Inspirasjonsluften fuktes og varmes ved at de venøse sinusoidene i neseslimhinnen avgir varme og fuktighet. På samme måte ekstraheres varme og fuktighet fra ekspirasjonsluften når den passerer nesekaviteten ved ekspirasjon. Tilførsel av NO og resonansrom NO produseres kontinuerlig i nesen og bihulene og tilføres inspirasjonsluften når den passerer nesehulrommet. Hos friske personer i hvile vil nesten all NO som finnes i ekspirasjonsluften komme fra de øvre luftveiene og kun små mengder fra de nedre luftveiene (7, 8). Nesen, bihulene og nesesvelget fungerer som resonansrom under tale og sang. Ved nesetetthet kan stemmekvaliteten bli endret. Hos pasienter med ganespalte og paralyse eller forkortning av den bløte gane kan stemmekvaliteten bli nasal. allergi i prakxsis 2/

3 Nesens plass under menneskets utvikling Ser man på nesens funksjon fra et fylogenetisk perspektiv, så var den opprinnelig kun et organ for lukt. For over fire millioner år siden utviklet mennesket seg fra å være et firebeint pattedyr til et pattedyr kjennetegnet ved oppreist gange. Anatomisk ble ansiktsskjelettet forandret med redusert størrelse på mandibel og maxille, og selve nesen og nesesvelget økte i størrelse og fikk en mere markant plass i ansiktet med påfølgende økt luftgjennomstrømning. Dette førte til at luftstrømmen gjennom nesen ble endret og luktenerven ble mindre eksponert for duftstoffer. Lukt ble mindre essensiell for overlevelse enn tidligere og dette resulterte i gradvis atrofi av luktenerven. Nå er det kun noen få kvadratcentimeter igjen av spesialisert slimhinne tilknyttet luktenerven opp mot skalletaket i nesen. Lukt øker vår smaksoppfattelse av mat, og av gastronomiske hensyn er nesens luktefunksjon fremdeles viktig. Lukt påvirker smaksoppfattelsen både ved antegrad lukt og retrograd lukt. Den antegrade luktopplevelsen av mat skjer når mat føres inn mot munnen og duftstoffene stiger opp Hva skjer ved sviktende portvaktfunksjon? Studier har vist at astmatikere har en subjektiv økt grad av nesetetthet sammenlignet med ikke astmatikere (19, 20). Videre er det i to studier (21, 22) vist at de geometriske forholdene i nesen, målt med tverrsnittsareal og volum, er mindre hos astmatikere sammenlignet med ikke-astmatikere. Det er derimot ikke funnet forskjeller i subjektiv og objektiv nesetetthet mellom pasienter med allergisk astma og ikke-allergisk astma (19, 21). Hva er det som gjør at astmatikere, med og uten allergi, er mindre åpne i nesen? Har astmatikere i utgangspunktet trangere neser med påfølgende eskalering av sin lungesykdom som følge av munnpusting? Hos astmapasienter uten rhinittsymptomer er det rapportert om økt eosinofil infiltrasjon og inflammasjon i nesen (23). Det foreligger motstridende funn når det gjelder strukturelle forhold slik som fortykkelse av basalmembran i neseslimhinnen hos astmatikere (24, 25). Videre er det funnet økt antall natriumkanaler og sensoriske og sekretoriske nervefibre i neseslimhinnen hos pasienter med allergisk og ikke-allergisk rhinitt (26, 27) og dette kan muligens forklare astmapasientenes økte symptomoppfattelse når det gjelder nesetetthet. Det er også vist at den subjektive følelsen av pustevanskene, er den viktigste parameteren for når astmatikere skifter fra nesepusting til munnpusting (28). En konsekvens av mindre tverrsnittsareal og volum i nesekaviteten hos astmatikere er at mindre luft passerer gjennom nesekaviteten, og at nesens funksjon som portvakt på denne måten blir forbigått. Prematurt skifte fra nesepusting til munnpusting fører til dårlig filtrering, fukting og oppvarover 80 % av astmapasienter har nese- og bihulesymptomer, og allergisk rhinitt er en av mange risikofaktorer for utvikling av astma. Pasienter med rhinitt og nesepolypose bør derfor undersøkes for astma, og pasienter med astma for rhinitt og nesepolypose. FOTO: COLOURBOx.COM mot luktenerven via nesen. Den retrograde luktopplevelsen av mat skjer etter at maten har kommet inn i munnhulen ved at duftstoffer stiger opp bakveien via nesesvelget til luktenerven. I dyreverdenen er luktefunksjonen fremdeles viktig i forhold til å oppdage farer. I tillegg virker enkelte duftstoffer som afrodisiakum og er således antatt å ha en rolle i reproduksjon. En enhetlig luftvei Begrepet «The unified airway» (9) beskriver respirasjonssystemet, fra nese og munnhule til den minste alveole, som en enhetlig luftvei. I løpet av de siste tiårene har man fått en grundig vitenskapelig dokumentasjon for sammenhengen mellom de øvre og de nedre luftveiene. Epidemiologiske studier har vist at sykdommer i de øvre og de nedre luftveier ofte forekommer samtidig. Det er rapportert at over 80 % av astmapasienter har nese- og bihulesymptomer (10, 11). Allergisk rhinitt er en av mange risikofaktorer for utvikling av astma, og epidemiologiske studier har vist at rhinitt kan utvikles flere år før astmasymptomene manifesterer seg (12 17). En stor dansk studie, som bestod av 7600 pasienter fra allmennpraksis, viste at hos 25 % av pasientene debuterte symptomer fra astma og allergisk rhinitt i løpet av samme år. Hos 35 % av astmapasientene åpenbarte astmasymptomene seg først og hos 40 % åpenbarte symptomene fra allergisk rhinitt seg før lungesymptomene. Innen to år fra symptomdebut av enten allergisk rhinitt eller astma, hadde 75 % av pasientene, som ikke hadde symptomdebut i løpet av første år, fått symptomer fra det andre organsystemet (14). En finsk kohortstudie undersøkte tvillinger, og fant i løpet av 15 års oppfølgingstid at pasienter med allergisk rhinitt hadde fire ganger økt sjanse for å utvikle astma sammenlignet med en kontrollgruppe uten allergi (15, 18). Tilsvarende funn er rapportert fra to studier i USA (16, 17). På bakgrunn av disse opplysningene bør pasienter med rhinitt og nesepolypose undersøkes i forhold til om de har astma, og astmatikere bør undersøkes om de har rhinitt og nesepolypose. Det er derfor viktig å ha en kombinert strategi for undersøkelse av de øvre- og nedre luftveier slik at denne pasientgruppen får optimalisert medikamentell behandling av hele luftveissystemet og kirurgisk behandling av de øvre luftveiene når dette er nødvendig (11). 12 allergi i prakxsis 2/2014

4 A B ha positive effekter på bihulene ved at drenasje og luftstrømforholdene til bihulene blir forbedret. Figur 2. Lokale nasale steroider er sentrale i behandlingen av øvre luftveisallergi, nesetetthet, og akutte og kroniske sinusitter med og uten nesepolypper. Behandling med lokale nasale steroider har også gunstige effekter på astma. Figur 2 a: Riktig sprayteknikk. Figur 2 b: Feil sprayteknikk. Foto: Wenche Moe Thorstensen Oppsummering Begrepet «en luftvei en sykdom» er i løpet av de siste ti årene blitt godt vitenskapelig dokumentert. Nesepusting er gunstig for de nedre luftveiene, og medikamentell og kirurgisk behandling av nesen er viktig for å optimalisere nesens funksjon som portvakt. Det er derfor viktig at pasienter med astma blir møtt med en kombinert strategi for behandling av både de øvre og de nedre luftveiene. ming av inspirasjonsluften. Når kald og tørr luft havner i luftveiene, kan dette føre til frigjøring av inflammasjonsmediatorer, utvikling av astmasymptomer og en påfølgende kronisk astmatilstand (29). Hvordan kompensere for en sviktende portvaktfunksjon? Medikamentell og kirurgisk behandling av inflammasjon, infeksjon og tetthet i nesen kan ha positive effekter på sykdommer i lungene (20). Hos pasienter med astma, som samtidig har rhinitt og nesepolyppose, kan fravær av behandling av de øvre luftveiene forhindre astmakontroll og forverre prognosen. Lokale nasale steroider er sentrale i behandlingen av øvre luftveisallergi, nesetetthet, og akutte og kroniske sinusitter med og uten nesepolypper (figur 2) (30). Det er økt vitenskapelig dokumentasjon for at behandling med lokale nasale steroider også har gunstige effekter på astma (31 33). Antihistaminer kan redusere symptomer på allergisk rhinitt og samtidig forekommende bronkial hyperreaktivitet og astma (34). Denne effekten skyldes dels en blokkering av perifere histaminreseptorer og dels en antiinflammatorisk effekt. Leukotrienantagonister, alene eller sammen med antihistaminer, har gunstig effekt på astma og rhinitt (35). Det er dokumentert at allergenspesifikk immunterapi kan forebygge utvikling av bronkial hyperreaktivitet og astma, og i tillegg både redusere symptomer og medisinbruk i forbindelse med allergisk rhinokonjunktivitt og allergisk astma (36). På samme måte kan anti-ige redusere astmaog rhinittsymptomer og forbedre neseog lungerelatert livskvalitet (37). Effekt av ulike kirurgiske behandlingsmodaliteter utført på nese og bihuler og dets effekt på de nedre luftveier er i mindre grad dokumentert. Prinsippene går ut på å gjøre nesen mer åpen slik at luftgjennomstrømningen blir bedre samt å fjerne inflammatorisk vev slik som adenoide vegetasjoner og halsmandler. Adenotonsillektomi hos pasienter som samtidig har astma kan redusere lungesymptomene og behovet for medikamentell astmabehandling (38, 39). Adenoide vegetasjoner kan forårsake passasjehinder i nesesvelget, og det er vist at barn med astma har reduserte romforhold i nesesvelget sammenlignet med ikke-astmatikere (40). Foreløpig mangler det vitenskapelig dokumentasjon på at adenotomi alene har effekt. Funksjonell endoskopisk bihulekirurgi (FESS) med og uten polyppfjerning har gunstige effekter på de nedre luftveiene hos astmapasienter, og fører til redusert medikamentbruk og færre sykehusinnleggelser (41). Neseseptumplastikk og reduksjonsplastikker av concha inferior kan ha positive effekter ved at luftgjennomstrømningen i nesen øker som følge av større tverrsnittsareal i flaskehalsen i nesen. Dette vil samtidig kunne Referanser 1. Dhong HJ, Jung YS, Chung SK, Choi DC. Effect of endoscopic sinus surgery on asthmatic patients with chronic rhinosinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 2001; 124(1): Eccles R. Nasal airflow in health and disease. Acta Otolaryngol 2000; 120(5): Doorly DJ, Taylor DJ, Gambaruto AM, Schroter RC, Tolley N. Nasal architecture: form and flow. Philos Transact A Math Phys Eng Sci 2008; 366(1879): Quraishi MS, Jones NS, Mason J. The rheology of nasal mucus: a review. Clin Otolaryngol Allied Sci 1998; 23(5): Gizurarson S. Anatomical and histological factors affecting intranasal drug and vaccine delivery. Current drug delivery 2012; 9(6): Jones N. The nose and paranasal sinuses physiology and anatomy. Adv Drug Deliv Rev 2001; 51(1 3): Alving K, Weitzberg E, Lundberg JM. Increased amount of nitric oxide in exhaled air of asthmatics. Eur Respir J 1993; 6(9): Lundberg JO, Weitzberg E, Nordvall SL, Kuylenstierna R, Lundberg JM, Alving K. Primarily nasal origin of exhaled nitric oxide and absence in Kartagener s syndrome. Eur Respir J 1994; 7(8): Krouse JH, Brown RW, Fineman SM, Han JK, Heller AJ, Joe S, et al. Asthma and the unified airway. Otolaryngol Head Neck Surg 2007; 136(5 Suppl): S Terreehorst I, Oosting AJ, Tempels-Pavlica Z, de Monchy JG, Bruijnzeel-Koomen CA, Hak E, et al. Prevalence and severity of allergic rhinitis in house dust mite-allergic patients with bronchial asthma or atopic dermatitis. Clin Exp Allergy 2002; 32(8): Cruz AA, Popov T, Pawankar R, Annesi- Maesano I, Fokkens W, Kemp J, et al. Common characteristics of upper and lower airways in rhinitis and asthma: ARIA update, in collaboration with GA(2)LEN. Allergy 2007; 62(Suppl 84): Corren J. Allergic rhinitis and asthma: how important is the link? J Allergy Clin Immunol 1997; 99(2): S Corren J. The connection between allergic rhinitis and bronchial asthma. Curr Opin Pulm Med 2007; 13(1): Pedersen PA, Weeke ER. Asthma and allergic rhinitis in the same patients. Allergy 1983; 38(1): allergi i prakxsis 2/

5 15. Huovinen E, Kaprio J, Laitinen LA, Koskenvuo M. Incidence and prevalence of asthma among adult Finnish men and women of the Finnish Twin Cohort from 1975 to 1990, and their relation to hay fever and chronic bronchitis. Chest 1999; 115(4): Guerra S, Sherrill DL, Martinez FD, Barbee RA. Rhinitis as an independent risk factor for adult-onset asthma. J Allergy Clin Immunol 2002; 109(3): Settipane RJ, Hagy GW, Settipane GA. Long-term risk factors for developing asthma and allergic rhinitis: a 23-year follow-up study of college students. Allergy Proc 1994; 15(1): Krouse JH. The unified airway conceptual framework. Otolaryngol Clin North Am 2008; 41(2): , v. 19. Thorstensen WM, Bugten V, Sue-Chu M, Fossland NP, Romundstad PR, Steinsvag SK. Sino-nasal characteristics in asthmatic patients. Otolaryngol Head Neck Surg 2012; 147(5): Hens G, Vanaudenaerde BM, Bullens DM, Piessens M, Decramer M, Dupont LJ, et al. Sinonasal pathology in nonallergic asthma and COPD: united airway disease beyond the scope of allergy. Allergy 2008; 63(3): Thorstensen WM, Sue-Chu M, Bugten V, Steinsvag SK. Nasal flow, volumes, and minimal cross sectional areas in asthmatics. Respir Med (10): Hellgren J, Toren K, Balder B, Palmqvist M, Lowhagen O, Karlsson G. Increased nasal mucosal swelling in subjects with asthma. Clin Exp Allergy 2002; 32(1): Gaga M, Lambrou P, Papageorgiou N, Koulouris NG, Kosmas E, Fragakis S, et al. Eosinophils are a feature of upper and lower airway pathology in non-atopic asthma, irrespective of the presence of rhinitis. Clin Exp Allergy 2000; 30(5): Chanez P, Vignola AM, Vic P, Guddo F, Bonsignore G, Godard P, et al. Comparison between nasal and bronchial inflammation in asthmatic and control subjects. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159(2): Braunstahl GJ, Fokkens WJ, Overbeek SE, KleinJan A, Hoogsteden HC, Prins JB. Mucosal and systemic inflammatory changes in allergic rhinitis and asthma: a comparison between upper and lower airways. Clin Exp Allergy 2003; 33(5): Keh SM, Facer P, Simpson KD, Sandhu G, Saleh HA, Anand P. Increased nerve fiber expression of sensory sodium channels Nav 1.7, Nav1.8, And Nav1.9 in rhinitis. Laryngoscope 2008; 118(4): O Hanlon S, Facer P, Simpson KD, Sandhu G, Saleh HA, Anand P. Neuronal markers in allergic rhinitis: expression and correlation with sensory testing. Laryngoscope 2007; 117(9): Hallani M, Wheatley JR, Amis TC. Initiating oral breathing in response to nasal loading: asthmatics versus healthy subjects. Eur Respir J 2008; 31(4): Anderson SD, Rodwell LT, Daviskas E, Spring JF, du Toit J. The protective effect of nedocromil sodium and other drugs on airway narrowing provoked by hyperosmolar stimuli: a role for the airway epithelium? J Allergy Clin Immunol 1996; 98 (5 Pt 2): S124 34; discussion S Meltzer EO, Teper A, Danzig M. Intranasal corticosteroids in the treatment of acute rhinosinusitis. Curr Allergy Asthma Rep 2008; 8(2): Camargos P, Ibiapina C, Lasmar L, Cruz AA. Obtaining concomitant control of allergic rhinitis and asthma with a nasally inhaled corticosteroid. Allergy 2007; 62(3): Stelmach R, do Patrocinio TNM, Ribeiro M, Cukier A. Effect of treating allergic rhinitis with corticosteroids in patients with mild-to-moderate persistent asthma. Chest 2005; 128(5): Pedroletti C, Lundahl J, Alving K, Hedlin G. Effect of nasal steroid treatment on airway inflammation determined by exhaled nitric oxide in allergic schoolchildren with perennial rhinitis and asthma. Pediatr Allergy Immunol 2008; 19(3): Walsh GM. Second-generation antihistamines in asthma therapy: is there a protective effect? Am J Respir Med 2002; 1(1): Kim H, Bouchard J, Renzi PM. The link between allergic rhinitis and asthma: a role for antileukotrienes? Can Respir J 2008; 15(2): Moller C, Dreborg S, Ferdousi HA, Halken S, Host A, Jacobsen L, et al. Pollen immunotherapy reduces the development of asthma in children with seasonal rhinoconjunctivitis (the PAT-study). J Allergy Clin Immunol. 2002; 109(2): Vignola AM, Humbert M, Bousquet J, Boulet LP, Hedgecock S, Blogg M, et al. Efficacy and tolerability of anti-immunoglobulin E therapy with omalizumab in patients with concomitant allergic asthma and persistent allergic rhinitis: SOLAR. Allergy 2004; 59(7): Saito H, Asakura K, Hata M, Kataura A, Morimoto K. Does adenotonsillectomy affect the course of bronchial asthma and nasal allergy? Acta Otolaryngol Suppl. 1996;523: Piessens P, Hens G, Lemkens N, Schrooten W, Debruyne F, Lemkens P. Effect of adenotonsillectomy on the use of respiratory medication. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012; 76(6): Steinsvag SK, Skadberg B, Bredesen K. Nasal symptoms and signs in children suffering from asthma. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007; 71(4): Proimos E, Papadakis CE, Chimona TS, Kiagiadaki D, Ferekidis E, Yiotakis J. The effect of functional endoscopic sinus surgery on patients with asthma and CRS with nasal polyps. Rhinology. w2010; 48(3): allergi i prakxsis 2/2014

6 På blå resept Nå kan du tilby dine pasienter med astma og kols * en ny kombinasjonsmedisin ** som gir vedvarende 24-timers effekt 1,2,3 med dosering én gang daglig 1,2 i en enkel inhalator 4,5 * Se indikasjonsordlyd i Felleskatalogtekst. ** Inhalasjonssteroid og langtidsvirkende beta 2 -agonist. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Vedlikeholdsbehandling av bronkialastma, der en kombinasjon av langtidsvirkende beta 2 -agonist og inhalasjonssteroid er indisert. Refusjonskoder: ICD J45, ICPC R96. Vilkår: 92. Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres. Refusjonsberettiget bruk: Refusjon ytes kun til pasienter med moderat og alvorlig kols (FEV 1 < 65 % av forventet verdi post bronkodilatator). Refusjonskoder: ICD J44, ICPC R95. Vilkår: 90. Refusjon ytes kun til pasienter med etablert kols. Diagnosen må være verifisert ved spirometri. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres. Les mer om Relvar Ellipta. Bestill Ellipta placebo-inhalator. (flutikasonfuroat/vilanterol) 24-timers effekt. Helt enkelt. Practical efficacy NOR/FFT/0028/14

7 Näspolyper och den täppta näsan sammanfattning Ett mycket viktigt budskap, och vårt huvudbudskap i denna framställning, är att tänka på näspolyper och att inspektera näsan samt näskaviteteternas inre när patienter söker för nästäppa. Nasal polypos, som är en bekymmersam åkomma för dem som drabbas och som kostar stora summor för samhället samt belastar våra sjukvårdsinrättningar, kan både diagnostiseras och behandlas på ett bra vis i dagens sjukvård. Grundbehandlingen är medicinsk men även kirurgiska åtgärder är av vikt vid symptomgivande nästäppa. Patienters livskvalité är rejält påverkad med ofta uttalad nästäppa, sekretion, sömnbesvär och nedsatt luktsinne. Då både medicinsk och kirurgisk behandling är effektiva, är det avgörande att ha goda möjligheter att inspektera näshålan och/eller ha diagnosen i åtanke, för att remittera vid behov. Dessutom är ofta nasal polypos associerad med nedre luftvägsbesvär och i cirka en tredjedel av fallen föreligger även en samtidig astma, vilket medför ställningstagande till behandling av hela luftvägen. Orsak till uppkomst av näspolyper är okänd men en inflammation finns i luftvägsslemhinnan, med ödemfyllda polyper som likt en druvklase oftast buktar fram från ethmoidalområdet i mellersta näsgången. Vid misstanke om näspolyper skall även andra orsaker till nästäppa hållas i åtanke, såsom septumdeviation, allergi, infektion, idiopatisk rinit och tumör. 1 Åke Davidsson överläkare, professor bitr., Örebro Universitet 2 Mats Holmström överläkare, professor, ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm kontaktadress: Åke Davidsson Campus USÖ, Örebro Universitet SE Örebro Åke Davidsson 1 och Mats Holmström 2 Nasala polyper är ett gissel för de drabbade. Nasala polyper påverkar på ett påtagligt vis patientens livskvalité ( 1). Åkommor såsom nasala polyper och rinosinuit medför stora kostnader för samhället (2, 3) och även för de enskilda som behöver vård. Symtom Patienterna besväras framförallt av en problematisk och ofta uttalad nästäppa, men även luktsinnespåverkan och sekretion (2, 4). Speciellt besvärligt är det, om de nasala polyperna är i avancerat stadie och mycket stora, med tilltäppning av båda näskaviteterna. Vid nasal polypos har patienterna i ungefär en tredjedel av fallen också en astma. Det är å andra sidan även viktigt att även vid nedre luftvägssymptom och astma också inspektera näsan och tänka på en eventuell polypos eller annan nasal inflammation. Astma debuterar också i regel innan polyper upptäcks, och ibland finns en undran om det beror på att det dröjt innan inspektion av näsan gjorts med fiberskop, efter avsvällning. Dessutom har många patienter med nasala polyper ett påverkat luktsinne (4). De upplever ofta en trötthet och någon gång huvudvärk. Huvudvärk är dock ovanligt som enskilt fenomen vid nasal polypos (5) och bör snarast leda misstanke till sekundär bihåleinfektion. Diagnostik Redan år 1585 försökte Guilio Cesare Aranzi visualisera näskaviteten med hjälp av solljus och en flaska med vatten. Detta har sedan utvecklats via främre rinoskopi med reflektion av ljus på pannspegel till nutidens huvudburna lampor och direkt främre rinoskopi. Under talet studerade Messerklinger nasalkavitetens laterala vägg och det ostio-meatala komplexet och dess inverkan på dränage och ventilation av bihålor. Det var underlaget för den sedermera snabba utveckling som skett de senaste årtiondena av de redan på 1800-talet tillverkade endoskopen, för inspektion och behandling av kroppens hålrum. Stora nasala polyper kan ses med främre rinoskopi, men om små sinonasala polyper ska upptäckas så måste endoskopi utföras av näskaviteten/övre luftvägen. Dessutom är det av vikt att även svälla av näskaviteten och inspektera före och efter avsvällning, om inte diagnosen är omedelbart uppenbar. Vid diagnos av nasala polyper är noggrann anamnes en självklarhet. En främre rinoskopi samt flexibel eller rigid endoskopi med optik bör om möjligt utföras. Vid tveksamhet om det är en näsmussla eller en polyp kan man känna på förändringen med en «nästång», bomullspinne eller sug. Polypen är oftast tämligen rörlig och inte smärtkänslig. En näsmussla är tämligen orörlig och är mer öm än en polyp. Förekomst Begreppet nasal polypos har varit känt sedan flera tusen år (6) och en målande beskrivning «polypous/ «many feet/många fötter», introducerades av Hippokrates redan cirka 400 år f.kr. (7). De nasala polyperna är svullnader i slemhinnan. De är en manifestation av inflammation i de övre luftvägarna och har vanligen ursprung i ethmoidal- (silbensceller) området vid eller i meatus medius (mellersta näsgången) (figur 1, SIDAN 18). Histologiskt kan sinonasala polyper ha olika utseende, men gemensamt 16 allergi i prakxsis 2/2014

Atopiske sykdommer - En introduksjon. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter

Atopiske sykdommer - En introduksjon. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Atopiske sykdommer - En introduksjon Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Conflicts of interests Har mottatt foredragshonorar fra Novartis, AstraZeneca, Novo Nordisk, Sanofi, GSK, Pfizer,

Detaljer

allergi hos barn Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer

allergi hos barn Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer Behandling av astma og allergi hos barn Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer Disposisjon Innledning Ulike fenotyper av barneastma Forebyggende behandling av astma Akuttbehandling av astma

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

KOLS definisjon ATS/ERS

KOLS definisjon ATS/ERS KOLS definisjon ATS/ERS - sykdom som kan forebygges og kan behandles - karakteriseres med luftveisobstruksjon som ikke er fult reversibel, den er vanligvis progredierende - abnorm inflammatorisk respons

Detaljer

KOLS. Overlege Øystein Almås

KOLS. Overlege Øystein Almås KOLS Overlege Øystein Almås KOLS Samlebegrep for sykdommer der luftveismotstanden ikke er fullt reversibel, vanligvis progredierende, og assosiert med en abnorm inflammatorisk respons på skadelige partikler

Detaljer

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols)

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Bakgrunn Kols er et folkehelseproblem, og forekomsten er økende både i Norge og i resten av verden Siste 40 år er dødelighet av koronar hjertesykdom halvert, mens dødeligheten

Detaljer

CPAP ved respirasjonssvikt

CPAP ved respirasjonssvikt CPAP ved respirasjonssvikt Luftveiene omfatter Øvre luftvei omfatter: nese, munn og svelg. Har som oppgave årense luften for partikler større enn 5my. Nedre luftveier omfatter: luftrøret Trachea, bronkiene

Detaljer

Ellipta - en brukervennlig inhalator 1,2

Ellipta - en brukervennlig inhalator 1,2 Ellipta - en brukervennlig inhalator 1,2 GSK, Postboks 180 Vinderen, 0372 Oslo. Telefon: 22 70 20 00. Faks: 22 70 20 04. www.gsk.no 2017 GSK group of companies or its licensor. Ellipta and Diskus are owned

Detaljer

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler?

Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Hvor farlig er det å puste inn bioaerosoler? Symptomer og sykdom ved eksponering for bioaerosoler Helse effekter Infeksjon Patogener Toksiske effekter Mykotoksiner Inflammasjon Uspesifikt medfødt immunforsvar

Detaljer

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for astma og kols Conflicts of

Detaljer

Astma, allergi og idrett. Arne Vilberg

Astma, allergi og idrett. Arne Vilberg Astma, allergi og idrett Arne Vilberg Allergi og idrett Symptomer som går ut over prestasjonen? Medisiner som står på dopinglista? Disposisjon for hyppige infeksjoner? Idrettsproblematiske allergisymptomer

Detaljer

Fysiologi. Respirasjonssystemet. Respirasjonssystemet (del I) Del I: Del II:

Fysiologi. Respirasjonssystemet. Respirasjonssystemet (del I) Del I: Del II: Respirasjonssystemet Fysiologi Respirasjonssystemet Del I: Oppbygning og funksjon Lungenes ventilasjon Gassutveksling i lungene/vev Lungevolumer/lungekapasitet A. Rustan FRM3030 2007 Del II: Transport

Detaljer

Nye astmamarkører i ekshalert pustekondensat

Nye astmamarkører i ekshalert pustekondensat Nye astmamarkører i ekshalert pustekondensat Chris5ne Sachs Olsen M.D. I samarbeid med Astri Lang M.D. Prof. Szczeklik, Krakow, Polen Prof. Kai Håkon Carlsen, Prof. Karin Lødrup Carlsen ORAACLE Vascular

Detaljer

Erfaringer i forbindelse med innføring av kvalitetsregister for pasienter som er opereres i nesen eller bihulene

Erfaringer i forbindelse med innføring av kvalitetsregister for pasienter som er opereres i nesen eller bihulene Erfaringer i forbindelse med innføring av kvalitetsregister for pasienter som er opereres i nesen eller bihulene Vegard Bugten Overlege / Førsteamanuensis ØNH-avd / NTNU 1 Kvalitetsregister og forskning

Detaljer

Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn. NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar

Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn. NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Energi OG inneklima - et konkurransefortrinn NegaWatt 2012, 9. oktober 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Norges Astma- og Allergiforbund Hovedkontor i Oslo 33 ansatte 16 regionssekretærer landet rundt

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICO skjema: Problemstilling: Hva er beste måte å administrere oksygenbehandling til voksne, ikke tracheostomerte innlagte pasienter på? Delspørsmål:

Detaljer

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg..

Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Ventilasjonsløsninger til glede eller sorg.. Innemiljø 09 17. 18. juni 2009 Generalsekretær, Geir Endregard Astma, allergi o.l er et stort problem Hvert femte barn i Oslo utvikler astma før de er ti år.

Detaljer

GOLD Thomas Jürgens. Lill Lena Nyberg. Medisinsk avdeling, GSK Norge. Zinc-nummer: NOR/RESP/0022/17 Mai 2017

GOLD Thomas Jürgens. Lill Lena Nyberg. Medisinsk avdeling, GSK Norge. Zinc-nummer: NOR/RESP/0022/17 Mai 2017 GOLD 2017 Thomas Jürgens Lill Lena Nyberg Medisinsk avdeling, GSK Norge Zinc-nummer: NOR/RESP/0022/17 Mai 2017 Diagnostisering og vurdering av kolspasienter GOLD 2011 Vurdering av luftstrømsobstruksjonens

Detaljer

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR Lungedagene 2016 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for astma og kols Conflicts of

Detaljer

Allergisk rhinitt ARIA guidelines. Ola Storrø Spes. allmennmedisin, ph.d. Edda legesenter, Trondheim Førsteamanuensis, ISM, NTNU

Allergisk rhinitt ARIA guidelines. Ola Storrø Spes. allmennmedisin, ph.d. Edda legesenter, Trondheim Førsteamanuensis, ISM, NTNU 1 Allergisk rhinitt ARIA guidelines Ola Storrø Spes. allmennmedisin, ph.d. Edda legesenter, Trondheim Førsteamanuensis, ISM, NTNU 2 3 Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA): Achievements in

Detaljer

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner?

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklimafagdag i Arendal 12. september 2013 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Innhold Kort om NAAF Hvorfor er godt inneklima

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Samleskjema for artikler

Samleskjema for artikler Referanse 5 Alemo Munters et al. New insights into the benefits of exercise for muscle health in patients with idiopathic inflammatory myositis. Curr Rheum Rep. 2014;16(7):4 29. Samleskjema for artikler

Detaljer

Astma kan ikke kureres, men den kan kontrolleres 3. Hva er astma? 4. Behandling av astma 6. AstmaKontrollTest 10

Astma kan ikke kureres, men den kan kontrolleres 3. Hva er astma? 4. Behandling av astma 6. AstmaKontrollTest 10 Cutterguide: N/A Printing Process: Offset GD: RV 530254 Size: 148 x 210 mm, Pages: 20 Colors: C M Y K (4 Color) Native File: Indesign CC Windows Generated in: Acrobat Distiller XI Astma kan kontrolleres

Detaljer

Langtids oksygenbehandling (LTOT) Hvem trenger det og hvorfor? Sverre Lehmann Seksjonsoverlege Lungeavdelingen

Langtids oksygenbehandling (LTOT) Hvem trenger det og hvorfor? Sverre Lehmann Seksjonsoverlege Lungeavdelingen Langtids oksygenbehandling (LTOT) Hvem trenger det og hvorfor? Sverre Lehmann Seksjonsoverlege Lungeavdelingen Hvis oksygenbehandling skal tjene et formål bør den gi Et lengre liv Bedre livskvalitet Økonomisk

Detaljer

KOLS KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYKDOM

KOLS KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYKDOM KOLS KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYKDOM SYKDOMSUTVIKLING AKUTTE FORVERRINGER- SYKEHUSINNLEGGELSE OBSERVASJON OG TILTAK VED AKUTTE FORVERRINGER MED FOKUS PÅP SYKEPLEIEPRAKSISS HVA ER KOLS DEFINISJON KOLS er

Detaljer

Blåreseptordningen i et elektronisk perspektiv. Prosjektleder Anne Britt Thuestad Rådgiver Hilde Røshol

Blåreseptordningen i et elektronisk perspektiv. Prosjektleder Anne Britt Thuestad Rådgiver Hilde Røshol Blåreseptordningen i et elektronisk perspektiv Prosjektleder Anne Britt Thuestad Rådgiver Hilde Røshol Hovedpunkter : Dagens ordning Bakgrunn for endring Mandat - Blårev Forslag til ny løsning innhold

Detaljer

OBSTRUKTIVE LUNGESYKDOMMER KULL 1B april 2016 Anne Hildur Henriksen Klinikksjef/ Overlege/ Førsteamanuensis Lungemedisinsk avdeling, St.

OBSTRUKTIVE LUNGESYKDOMMER KULL 1B april 2016 Anne Hildur Henriksen Klinikksjef/ Overlege/ Førsteamanuensis Lungemedisinsk avdeling, St. OBSTRUKTIVE LUNGESYKDOMMER KULL 1B april 2016 Anne Hildur Henriksen Klinikksjef/ Overlege/ Førsteamanuensis Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Transportsone -Trakea -Bronkie -Bronkioler -Terminale

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling Forebyggende behandling Odd Mørkve Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose 24. mars 2011 Latent tuberkulose (LTBI) Hva er LTBI? Hva er gevinsten ved å behandle

Detaljer

ikke individet. Vevsskade er en uunngåelig konsekvens av mange immunreaksjoner,

ikke individet. Vevsskade er en uunngåelig konsekvens av mange immunreaksjoner, Systemiske aspekter ved allergisk sykdom SAMMENDRAG: elin tollefsen, St. Olavs Hospital, Trondheim, Haukeland Universitetssykehus, Bergen Begrepet immunologisk hypersensitivitet betyr symptomer og tegn

Detaljer

LUNGEDAGENE 2014. Astma og fysisk aktivitet. Anita Grongstad MSc/Spesialfysioterapeut LHL Helse Glittreklinikken

LUNGEDAGENE 2014. Astma og fysisk aktivitet. Anita Grongstad MSc/Spesialfysioterapeut LHL Helse Glittreklinikken LUNGEDAGENE 2014 Astma og fysisk aktivitet Anita Grongstad MSc/Spesialfysioterapeut LHL Helse Glittreklinikken Utfordringene rundt pasienter med astma Sykdomsforståelser Medisinering Andpusten vs. tungpusten

Detaljer

Et krafttak for astma- og allergisykdommer. Generalsekretær Trond Solvang, 12. november 2013

Et krafttak for astma- og allergisykdommer. Generalsekretær Trond Solvang, 12. november 2013 Et krafttak for astma- og allergisykdommer Generalsekretær Trond Solvang, 12. november 2013 Bedre astma- og allergihelse hva må til? Våre prioriteringer 1. Nasjonalt astma- og allergiprogram 2. Forebygging

Detaljer

Sammenhengen mellom fiskeinntak og venøs blodpropp

Sammenhengen mellom fiskeinntak og venøs blodpropp Sammenhengen mellom fiskeinntak og venøs blodpropp John-Bjarne Hansen, Professor K.G. Jebsen Senter for Tromboseforskning UiT Norges Arktiske Universitet Venøs trombose blodig alvor Lungeemboli kan medføre

Detaljer

Refusjonsrapport Avamys til behandling av allergisk rhinitt

Refusjonsrapport Avamys til behandling av allergisk rhinitt Refusjonsrapport Avamys til behandling av allergisk rhinitt 1 OPPSUMMERING Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for flutikasonfuroat (Avamys) etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til

Detaljer

Søvnapnoe og hjertesvikt. Tobias Herrscher Bjørkeng

Søvnapnoe og hjertesvikt. Tobias Herrscher Bjørkeng Søvnapnoe og hjertesvikt Tobias Herrscher Bjørkeng Søvnapnoe og hjertesvikt Patofysiologi søvnapnoe Forekomst blant hjertesviktpasienter Betydning i en hjertesviktpopulasjon Utredning Søvnapnoe Obstruktiv

Detaljer

Innhold. Astma kan ikke kureres, men den kan kontrolleres 3. Hva er astma? 4. Behandling av astma 6. AstmaKontrollTest 10

Innhold. Astma kan ikke kureres, men den kan kontrolleres 3. Hva er astma? 4. Behandling av astma 6. AstmaKontrollTest 10 Astma kan kontrolleres En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Med dagens behandling, riktig opplæring og noen enkle rutiner, kan de fleste astmapasienter oppnå god astmakontroll og leve et

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40 første leveår

Detaljer

Astma hos voksne Behandling

Astma hos voksne Behandling Astma hos voksne Behandling Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Mål for astmabehandling (GINA) Oppnå og opprettholde symptomkontroll Normalt aktivitetsnivå, inkludert fysisk aktivitet Lungefunksjon

Detaljer

Astma og kols hva er egentlig forskjellen?

Astma og kols hva er egentlig forskjellen? Astma og kols hva er egentlig forskjellen? sammendrag Astma og kols er to store folkesykdommer med betydelig morbiditet og mortalitet. Begge sykdommene karakteriseres av en kronisk betennelsestilstand

Detaljer

KOLS DIAGNOSE. Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad. Fastlege Holter Legekontor, Nannestad

KOLS DIAGNOSE. Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad. Fastlege Holter Legekontor, Nannestad KOLS DIAGNOSE Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for astma og kols Conflicts of interests Foredrag for Boehringer

Detaljer

Allergisk rhinitt diagnostikk og behandling

Allergisk rhinitt diagnostikk og behandling NB Foredraget er endret etter forelesningen for publisering! Allergisk rhinitt diagnostikk og behandling Ingebjørg Skrindo Overlege, Phd, ØNH-avdelingen, Akershus Universitetssykehus, Postdoc, Barnesenteret,

Detaljer

Astma kan ikke kureres, men den kan kontrolleres 3. Hva er astma? 4. Behandling av astma 6. AstmaKontrollTest 10

Astma kan ikke kureres, men den kan kontrolleres 3. Hva er astma? 4. Behandling av astma 6. AstmaKontrollTest 10 Cutterguide: N/A Printing Process: Offset GD: SD 446175 Size: 148 x 210 mm, Pages: 20 Colors: C M Y K (4 Color) Native File: Indesign CS5 Windows Generated in: Acrobat Distiller 9.0 Astma kan kontrolleres

Detaljer

GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE?

GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE? GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE? Nasonex kan hjelpe! Nyhet! Nå reseptfritt på ditt nærmeste apotek! Fra 18 år Hvorfor blir man snørrete og tett i nesen når man er allergisk? Når man er allergisk,

Detaljer

KOLS Har vi et overforbruk av steroider? Med mer

KOLS Har vi et overforbruk av steroider? Med mer KOLS Har vi et overforbruk av steroider? Med mer Oslo 11. Mars 2016 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Lunger i Praksis og Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for

Detaljer

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS LUNGEDAGENE 2014 SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS Kari Tau Strand Oanes, spesialist i allmennmedisin Stavanger Medisinske Senter Spirometri En pustetest som utreder lungefunksjon Betydning for behandling Nødvendig

Detaljer

Erfaringer fra diabetisk fotteam ved Ortopedisk poliklinikk, St. Olavs hospital. 1996 2016. Eivind Witsø Ortopedisk avdeling

Erfaringer fra diabetisk fotteam ved Ortopedisk poliklinikk, St. Olavs hospital. 1996 2016. Eivind Witsø Ortopedisk avdeling Erfaringer fra diabetisk fotteam ved Ortopedisk poliklinikk, St. Olavs hospital. 1996 2016 Eivind Witsø Ortopedisk avdeling Amputasjoner på underekstremiteten (fra tå til hofteledd) Amputasjoner på underekstremiteten

Detaljer

Anstrengelsesutløst laryngeal obstruksjon EILO. Magnus Hilland

Anstrengelsesutløst laryngeal obstruksjon EILO. Magnus Hilland Anstrengelsesutløst laryngeal obstruksjon EILO Magnus Hilland 1 Øvre luftveisgruppen - HUS! Bergen! Barneklinikken+Ørenesehals! Nasjonalt samarbeid! Universitetssykehusene! Skandinavisk samarbeid! Uppsala+København!

Detaljer

ASTMA HOS BARN H Å V A R D T R Ø N N E S, O V E R L E G E, P H. D. B A R N E K L I N I K K E N I B E R G E N. Lungesykdommer, Solstrand, 25.05.

ASTMA HOS BARN H Å V A R D T R Ø N N E S, O V E R L E G E, P H. D. B A R N E K L I N I K K E N I B E R G E N. Lungesykdommer, Solstrand, 25.05. ASTMA HOS BARN H Å V A R D T R Ø N N E S, O V E R L E G E, P H. D. B A R N E K L I N I K K E N I B E R G E N Lungesykdommer, Solstrand, 25.05.15 DAGENS PLAN Diagnostikk og behandling av astma Supplerende

Detaljer

Tilstrekkelig eksponering.

Tilstrekkelig eksponering. Tilstrekkelig eksponering. Kurs i yrkesskader og yrkessykdommer Trondheim 5. 6.november 2009 Overlege Oddfrid Aas Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital Folketrygdlovens krav 13-4. Yrkessykdommer

Detaljer

Nettundervisning Jakob Skalleberg Lis ØNH Drammen August 2013

Nettundervisning Jakob Skalleberg Lis ØNH Drammen August 2013 Nettundervisning Jakob Skalleberg Lis ØNH Drammen August 2013 1 Definisjon: Åpen eller lukket fraktur av os nasale med eller uten dislokasjon av bein eller brusk. Vanligste ansiktsfrakur og utgjør ca 40

Detaljer

Måling av nitrogenoksid (NO) i

Måling av nitrogenoksid (NO) i Nitrogenoksid i utåndingsluft: EN BIOMARKØR FOR ASTMA SAMMENDRAG: Nitrogenoksid (NO) i utåndingsluft er en markør for luftveisinflammasjon ved astma og andre inflammatoriske lungesykdommer. Konsentrasjon

Detaljer

Barn med luftveissymptomer. Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad

Barn med luftveissymptomer. Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad Barn med luftveissymptomer Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad 2 Jeg trenger en time til legen... Nå har hun vært så syk så lenge... Kan det være noe farlig...

Detaljer

Hvorfor inhalasjonsmedisin? Legemidler ved Astma og KOLS Fysikk og inhalasjonsapparater. Hindre på veien? Hindre på vegen?

Hvorfor inhalasjonsmedisin? Legemidler ved Astma og KOLS Fysikk og inhalasjonsapparater. Hindre på veien? Hindre på vegen? Legemidler ved Astma og KOLS Fysikk og inhalasjonsapparater Espen Skarstein Kolberg 11.10.2017 Sykehusapoteket Trondheim Hvorfor inhalasjonsmedisin? Direkte i målorganet Kilder: 1 og 2 Rask effekt Eks:

Detaljer

Historien om KOLS Heim erfaringer så langt. Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

Historien om KOLS Heim erfaringer så langt. Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Historien om KOLS Heim erfaringer så langt Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital 2005: 560 innleggelser pga forverring av KOLS (av ca 2700 innleggelser) 1,6 innleggelse

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON Fysiologisk overvåkning av KOLS pasienter i hjemmet?

BEHOVSDREVET INNOVASJON Fysiologisk overvåkning av KOLS pasienter i hjemmet? BEHOVSDREVET INNOVASJON Fysiologisk overvåkning av KOLS pasienter i hjemmet? Kristine Holbø, Forsker/Siv.ing. Industridesign SINTEF Helse - Arbeidsfysiologi SmartWear Fysisk aktivitet Helse og arbeid Produktutvikling

Detaljer

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Eva Callert / Seksjon for legemiddelrefusjon/ Helle Endresen

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Eva Callert / Seksjon for legemiddelrefusjon/ Helle Endresen Chiesi pharma AB Box 63 S-182 11 Danderyd Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Eva Callert 16.10.2014 14/10880-5 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Helle Endresen REFUSJONSVEDTAK Vi viser til

Detaljer

Spirometri. Lungeakademiet

Spirometri. Lungeakademiet Spirometri Lungeakademiet. 1 Spirometri Kjent i snart 150 år Enkel å utføre Meget godt reproduserbar Den lungefunksjonsmåling hvor man best kjenner normalverdiene. 2 Spirometri i allmennpraksis. Kalibrering:

Detaljer

Rhinosinusititis. Vegard Bugten Overlege / 1. amanuensis ØNH avdelingen/ NTNU

Rhinosinusititis. Vegard Bugten Overlege / 1. amanuensis ØNH avdelingen/ NTNU Rhinosinusititis Vegard Bugten Overlege / 1. amanuensis ØNH avdelingen/ NTNU 1 Nesens hovedfunksjoner 1. Forbereder den inhalerte luften for de nedre luftveier. rengjort og fuktet varmet opp 2. Nesen brukes

Detaljer

Spirometri i Allmennpraksis

Spirometri i Allmennpraksis Spirometri i Allmennpraksis Kristian Jong Høines Fastlege Spesialist i Allmennmedisin Tananger Legesenter NFAs referansegruppe for Astma og KOLS Lunger I Praksis Conflicts of Interest Ingen relevante

Detaljer

Astma hos store barn og ungdom Behandling. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter

Astma hos store barn og ungdom Behandling. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma hos store barn og ungdom Behandling Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Conflicts of interests Har mottatt foredragshonorar fra Novartis, AstraZeneca, Novo Nordisk, Sanofi, GSK, Pfizer,

Detaljer

Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Pnemokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Marianne A. Riise Bergsaker, overlege Avdeling for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Vaksinedagene 2006 Pressemelding Nr.: 5

Detaljer

Rådsavgjørelse 23.02.2009: Klage på ulovlig på reklame for Kols-brosjyre på Seretide GlaxoSmithKline (R0109)

Rådsavgjørelse 23.02.2009: Klage på ulovlig på reklame for Kols-brosjyre på Seretide GlaxoSmithKline (R0109) Rådsavgjørelse 23.02.2009: Klage på ulovlig på reklame for Kols-brosjyre på Seretide GlaxoSmithKline (R0109) Saken ble innklaget av Boehringer Ingelheim. Gebyr kr 25.000,-. Navn på firma som klager: Boehringer

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Forebygging Prosjekt nr: 2012/1/0281 Prosjektnavn: Tobakk nei takk! Prosjektgruppe: Pustepilotenes leder (skiftet hvert år), Karl

Detaljer

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS. Lungedagene 2012. Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS. Lungedagene 2012. Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS Lungedagene 2012 Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen HVORFOR SKAL VI KUNNE DETTE Riktig diagnose: ASTMA eller KOLS? Riktig behandling og så krever også myndighetene det.. Har legekontorene

Detaljer

Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser VEDLEGG 2 UNDERVISNINGSNOTAT

Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser VEDLEGG 2 UNDERVISNINGSNOTAT Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser Respirasjonsorganene: Nedre luftveier/lungene: Lungene: Respirasjon Styres fra respirasjonssenteret i den forlengede margen Frekvensen styres fra nerveceller

Detaljer

Allergiforebyggelse. Informasjon skal gis av helsepersonell

Allergiforebyggelse. Informasjon skal gis av helsepersonell Allergiforebyggelse Informasjon skal gis av helsepersonell Innhold Hvem får allergi?... 3 Hva er allergi?... 3 Hvor kommer allergien fra?... 3 Arvelige risikofaktorer...4 Hvor stor er risikoen for at utvikle

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE DETALJERT LITTERATURLISTE VÅR 2016 KOST OG ERNÆRING 30 STUDIEPOENG

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE DETALJERT LITTERATURLISTE VÅR 2016 KOST OG ERNÆRING 30 STUDIEPOENG ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE DETALJERT LITTERATURLISTE VÅR 2016 KOST OG ERNÆRING 30 STUDIEPOENG Rev. 30.12.15 (med forbehold om endringer) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANBEFALTE LÆREBØKER... 3 2. ARTIKLER, RAPPORTER

Detaljer

Gir ny ultralydmetode bedre avbilding av lungeveneblodstrøm hos nyfødte?

Gir ny ultralydmetode bedre avbilding av lungeveneblodstrøm hos nyfødte? Gir ny ultralydmetode bedre avbilding av lungeveneblodstrøm hos nyfødte? Høstmøte i ekkokardiografi 2009 Siri Ann Nyrnes Overlege/stipendiat Avd for barn og ungdom, StOlavs Hospital Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS)

Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS) Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS) UNN-Universitetssykehuset Nord-Norge St.Olavs hospital Trondheim Haukeland Universitetssykehus Rikshospitalet-

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det?

Tungpust dyspné hva er nå det? Tungpust dyspné hva er nå det? Hva tenker du?? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 12.03.2014 13/14033-6 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Christina Kvalheim

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 12.03.2014 13/14033-6 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Christina Kvalheim NOVARTIS NORGE AS Postboks 4284 Nydalen 0401 Oslo Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 12.03.2014 13/14033-6 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Christina REFUSJONSVEDTAK Vi viser til Deres søknad

Detaljer

Sykehusorganisert hjemmebehandling av lungesyke

Sykehusorganisert hjemmebehandling av lungesyke Sykehusorganisert hjemmebehandling av lungesyke Lege Ying Wang Stipendiat ved Helse Sør-Øst Kompetansesenter for Helsetjenesteforskning (HØHK) Akershus universitetssykehus (Ahus) Oversikt Definisjoner

Detaljer

Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt?

Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt? Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt? Linda Stigen PhD stipendiat NTNU Gjøvik Kunnskap for en bedre verden Bakgrunn Gruppen yngre mennesker med langvarige og komplekse

Detaljer

Allergisk rhinitt ARIA guidelines. Ola Storrø Spes. allmennmedisin, ph.d. Edda legesenter, Trondheim Førsteamanuensis, ISM, NTNU

Allergisk rhinitt ARIA guidelines. Ola Storrø Spes. allmennmedisin, ph.d. Edda legesenter, Trondheim Førsteamanuensis, ISM, NTNU 1 Allergisk rhinitt ARIA guidelines Ola Storrø Spes. allmennmedisin, ph.d. Edda legesenter, Trondheim Førsteamanuensis, ISM, NTNU 2 3 Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA): Achievements in

Detaljer

ASA klassifikasjon og preoperativ vurdering av ØNH-pasienter

ASA klassifikasjon og preoperativ vurdering av ØNH-pasienter ASA klassifikasjon og preoperativ vurdering av ØNH-pasienter Margrethe von Tangen LiS, Anestesi-og intensiv avdelingen Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet 1 Dagens temaer ASA klassifikasjon Vurdering

Detaljer

Akutte trykksår. Thomas Sjøberg Plastikkirurgisk avdeling UNN

Akutte trykksår. Thomas Sjøberg Plastikkirurgisk avdeling UNN Akutte trykksår Thomas Sjøberg Plastikkirurgisk avdeling UNN Definisjon 1 Et akutt trykksårer en alvorlig form av LIGGESÅR, relatert til neurologisk lidelse, f eks i hemiplegi eller paraplegi. Ref: Medilexicon

Detaljer

Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet

Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet KOLS-forverringer En spesiell utfordring Hasse Melbye Allmennmedisinsk forskningsenhet UIT, Norges arktiske universitet KOLS-forverring: definisjon. En forverring (eksaserbasjon) er økning av tungpusthet,

Detaljer

Helseeffekter av nanopartikler. Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs hospital / NTNU www.stolav.no/arbeidsmedisin

Helseeffekter av nanopartikler. Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs hospital / NTNU www.stolav.no/arbeidsmedisin Helseeffekter av nanopartikler Sikkerhetsdagene, NTNU 1.-2.11.2010 11 2010 Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs hospital / NTNU www.stolav.no/arbeidsmedisin 1 Forstørrelse: 500.000.000 Nanopartikler

Detaljer

Hvordan forebygge reinnleggelser av KOLS?

Hvordan forebygge reinnleggelser av KOLS? Klinisk nytt fra Lungeseksjonen Hvordan forebygge reinnleggelser av KOLS? Frode Gallefoss Spesialist i Indremedisin og Lungemedisin Professor dr. med. Forskningssjef SSHF Agenda Ny KOLS klassifisering

Detaljer

Yrkesastma. Nidaroskongressen Emnekurs i allergologi okt Siri Slåstad Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital

Yrkesastma. Nidaroskongressen Emnekurs i allergologi okt Siri Slåstad Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital Yrkesastma Nidaroskongressen Emnekurs i allergologi okt. 2017 Siri Slåstad Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital Inflammasjon Eosinofil Nøytrofil Hypersekresjon av slim Bronkokonstriksjon 15-20%

Detaljer

Rådsavgjørelse 20.04.2009: Anke - reklame for Kols-brosjyre på Seretide, GlaxoSmithKline AS (R0109)

Rådsavgjørelse 20.04.2009: Anke - reklame for Kols-brosjyre på Seretide, GlaxoSmithKline AS (R0109) Rådsavgjørelse 20.04.2009: Anke - reklame for Kols-brosjyre på Seretide, GlaxoSmithKline AS (R0109) Saken ble innklaget av Boehringer Ingelheim. Gebyr kr 25.000,-. Navn på firma som klager: Boehringer

Detaljer

De sykeste eldre hvem skal behandles hvor i fremtiden? NSH 18.09.22

De sykeste eldre hvem skal behandles hvor i fremtiden? NSH 18.09.22 De sykeste eldre hvem skal behandles hvor i fremtiden? NSH 18.09.22 Morten Mowe Avdelingsleder, dr. med Medisinsk klinikk, Oslo Universitetssykehus Førsteammanuensis, Universitetet i Oslo 1 Aldring 2 De

Detaljer

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner?

Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklima i skole/barnehage - hvor viktig er det? - hvordan få endring som monner? Inneklimafagdag i Narvik 25. september 2012 Fagsjef, Britt Ann K. Høiskar Norges Astma- og Allergiforbund Hovedkontor

Detaljer

Felles telemedisinsk løsning for 30 kommuner på Agder?

Felles telemedisinsk løsning for 30 kommuner på Agder? Felles telemedisinsk løsning for 30 kommuner på Agder? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Professor, Universitet i Bergen i dag betaler 4 arbeidende for 1

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015

Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015 Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015 1. Nye virkestoff A06AH03_1 Naloksegol Refusjonsberettiget bruk: Behandling av opioidindusert forstoppelse hos voksne pasienter når respons

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet

Vi har to kretsløp i kroppen. Det ene heter det lille kretsløpet. Det andre heter det store kretsløpet. kretsløpet pumpes blod ut fra hjertet hjertet pumper ut blod, og trekker seg sammen etterpå. Hvis du kjenner på en arterie, kan du føle hvert hjerteslag, hjertet pulserer. Derfor kalles arteriene pulsårer. Det er disse pulsårene som frakter

Detaljer

VELKOMMEN TIL LUNGEDAGENE 2014

VELKOMMEN TIL LUNGEDAGENE 2014 Norsk forening for Allmennmedisins referansegruppe for astma og KOLS. VELKOMMEN TIL LUNGEDAGENE 2014 Oslo 12. 15. november Astma hos små barn. - har de astma eller bare pipelyder i brystet? Definisjon

Detaljer

Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs

Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs Dødelighet og utrangeringsårsaker hos melkekyr i nye løsdriftsfjøs Camilla Kielland 1 og Olav Østerås 1 1 Norges veterinærhøgskole Introduksjon Døde kyr fører til stort økonomisk tap for bonden i form

Detaljer

Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm

Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm JA Hvofor? Hoved mål; Best mulig behandling for pasientene EKSEMPEL KREFT I TYKKTARM OG BRYSTKREFT 2 Nødvendig med helsefremmende/forebyggende

Detaljer

Mastocytose i hud. kløe. utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no

Mastocytose i hud. kløe. utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no Mastocytose i hud kløe utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no KUTAN MASTOCYTOSE - MASTOCYTOSE I HUD Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

www.sovnhjelpen.no Sov godt! En liten bok om søvn og søvnproblemer.

www.sovnhjelpen.no Sov godt! En liten bok om søvn og søvnproblemer. www.sovnhjelpen.no Sov godt! En liten bok om søvn og søvnproblemer. Søvnproblemer Søvnproblemer kan være å oppleve vanskeligheter med innsovningen, å være plaget av hyppige oppvåkninger om natten eller

Detaljer

tiltak for barn og unge med astma

tiltak for barn og unge med astma tiltak for barn og unge med astma Myter, trender og evidensbaserte anbefalinger foredrag 151111 Liv-Grethe Kristoffersen Rajka og Frøydis Olafsen Astma en vanligste kroniske ykdommen blant barn og unge

Detaljer

Postoperativ håndtering av FESS Doktorgradsarbeid innlevert okt 07

Postoperativ håndtering av FESS Doktorgradsarbeid innlevert okt 07 Postoperativ håndtering av FESS Doktorgradsarbeid innlevert okt 07 V.Bugten,stipendiat/ overlege, prosjektleder S.Steinsvåg,overlege prof.dr.med,hovedveil S.Nordgård,overlege dr.med,biveileder Postoperativ

Detaljer

Exercise capacity and breathing pattern in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Exercise capacity and breathing pattern in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Exercise capacity and breathing pattern in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Predictors and longitudinal changes Bente Frisk KOLS Fjerde hyppigste

Detaljer

NFCF Likemannskonferanse. Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose

NFCF Likemannskonferanse. Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose NFCF Likemannskonferanse 20.04.2012, Bergen Ellen Julie Hunstad Klinisk sykepleierspesialist Norsk senter for cystisk fibrose I skyggen av cystisk fibrose.. Livet til de som vokser opp sammen med barn

Detaljer