Velkommen til beboermøte for Sørenga

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til beboermøte for Sørenga"

Transkript

1 Velkommen til beboermøte for Sørenga

2 HAV Eiendom

3 Bjørvika Infrastruktur

4 Sørenga Utvikling

5 Hva vil skje på Sørenga fremover? Byggetrinn 5: Innflytting 3. kvartal 2015 Byggetrinn 6: Innflytting 4. kvartal 2015 Byggetrinn 7: Ferdigstillelse 2016/2017 Byggetrinn 8: ferdigstillelse 2016/2017 Sentralparken: Høst 2016/sommer 2017 Havnepromenade Øst: Høst 2015 Sjøbadet: Juli 2015 Illustrasjon av byggetrinn 7 & 8 Illustrasjon av byggetrinn 6 Illustrasjon av byggetrinn 5

6 Hva vil skje på Sørenga fremover? Sjøbadet åpner sommeren 2015 Byggetrinn 7&8 ferdigstilles 2016/2017 Veien legges om Trinn 5: Q Trinn 6: Q Østre del av kanal graves ut Q Havnepromenade øst ferdigstilles 3. og 4. kvartal 2015

7 Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Lovbestemt AML-IKF-BHF Omfattende organisering Gode resultater Tiltaksplan mot forurensing Prøvetaking Instrukser ved «Hot spots» Miljøoppfølgingsprogram Energiforbruk Materialvalg Grøntanlegg

8 Tiltak mot støv Støvreduserende tiltak (vanning, feiing og salting) gjennomføres i gjennomsnitt to ganger i uken Fartsgrensen er redusert fra 30 km/t til 15 km/t Fartsdumper anlagt i sentralveien. Lagt ny asfalt på deler av anleggsvei Montering av permanent utstyr for luftmåling av helseskadelig støv ved barnehage 1 Planting av gress ved innkjøring til Sørenga Rengjøring av dekk utføres på kjøretøy som ankommer sentralanleggsvei fra skitne områder Engasjert firma til å hindre ulovlig parkering på området Luftmåler plassert utenfor barnehagen

9 Tiltak mot støy Uanmeldte støymålinger med forhåndsbestemte målepunkter Minimum 4 ganger i året Utføres av profesjonell og uavhengig aktør Rapporter sendes Bydel Gamle Oslo Ved brudd på støyforskriften utenfor tidsrommet gitt i gjeldende dispensasjon vil SHAforum søke BGO om særegen dispensasjon. Grunnarbeider for byggetrinn 7

10 Spørsmål?

11 Oslo Havn KF Salg av eiendommer finansierer utbygging og effektivisering av Oslo Havn for en by i vekst

12 12

13 13

14

15 Havneområdene vi har må brukes effektivt inntil ny infrastruktur er på plass byggingen av Sjursøya er i rute

16

17 Støy- og støvkilde eiere på Sørenga Jernbaneverket Statens Vegvesen Sørenga Utvikling ved Brekke og Strand AS HAV Eiendom Oslo Havn KF

18 Jernbaneverket Godstog på natten mulige tiltak?

19 Statens Vegvesen Aktivitet ved Sørenga og tiltak gjennomført

20 Riggområdet i dag

21 Grave og rivemasser i anlegget Totalt i kontrakten skulle det håndteres drøyt tonn med grave og rivemasser. Derav : tonn med betong, tonn med asfalt og tonn med løs masse.

22 Gjenbruk og miljøhensyn Totalt i kontrakten skulle det håndteres drøyt tonn med grave og rivemasser. Derav tonn med betong, tonn med asfalt og tonn med løs masse. Det var i kontrakten beskrevet at om lag tonn med masse skulle gjenbrukes med sortering og knusing for tilbake fylling.

23 Gjenbruk - miljø Skanska planla prosjektet med en gjenbruksgrad for totale grave og rivemasser masser på >60% Ved å gjenbruke så mye masse internt på anlegget er lokalområder/omgivelser rundt anlegget, vegnettet spart for mellom tusen tur retur lass med lastebiler. Dette medfører en uslippsbesparelse i CO2 utslipp på ca 350 tonn eller om lag liter med diesel. Gjenbruksgrad totalt i prosjektet for alle grave og rivemasser ligger på ca 57% Oppnådd resultat: 58%

24 Støvproblemer

25 Støvproblemer - tiltak Aktiviteter uke 42 Start/slutt Aktivitet Vær/Spredere på Utført salting Rengjøring/vasking Freseasfalt Kommentarer Mandag Sporadisk lasting Tirsdag Sporadisk lasting Onsdag Sporadisk lasting Torsdag Sporadisk lasting Fredag Ingen aktivitet Lørdag Ingen aktivitet Søndag Ingen aktivitet Regn/sol/Ja Nei Ja Ok OK låst Skyet/Ja Nei ok OK låst Skyet/Ja Ja ok OK låst Skyet/regn Nei ok OK låst 14.00

26 Støygrenser i kontrakten

27 Sørenga Utvikling Aktivitet på Sørenga og tiltak gjennomført

28

29 Støy 1) Prosjekteringen mht støy fra samferdselskilder for Sørengautstikkeren byggetrinn 3-4 2) Si litt om dispensasjoner (Plan- og bygg Oslo Kommune) som berører støybelastningen 3) Vise målinger utført i uke

30 Prosjektering PRO støy fra samferdselskilder Regelverk: Utomhus på oppholdsarealer og fasader: Reguleringsbestemmelser for Bjørvika (T-1442) Innomhus: TEK-07 (NS 8175) Prosjektering: Utomhus Maksimalnivå fra bane: < 10 passeringer pr natt som overskrider grenseverdien Gjennomsnittsnivå fra vei: Beregninger viser overskridelse av aktuelle grenseverdier av lydnivå utenfor fasade fra veitrafikk før utbyggingen er gjennomført i Lohavnsområdet, det er dispensert fra dette pkt pga at videre utbygginger vil skjerme veitrafikken (og da også jernbane) Innomhus Krav i TEK for innendørs nivå med vindu lukket Fasader (vinduer) er dimensjonert for nåsituasjon. Stikkprøvemålinger (veg og bane) viser at lydnivå er under preaksepterte grenseverdier

31 Reguleringsarbeidet Prosjektebeskrivelse Prosjektetext

32 Situasjonen nå målinger uke 42 Framtidig situasjon

33 Målte nivå - enkelthendelser Med lukket vindu: En enkelt hendelse L AFmax = 44 db, (kilde er ukjent) Andre hendelser på natt aldri over 40 db. Med åpent vindu: En enkelt hendelse fra togbrems/kurveskrik på L AFmax = 60 db. Andre registrerte hendelser fra togpasseringer på L AFmax = db

34

35 Oslo Havn KF Aktivitet Grønlia og tiltak gjennomført

36 Klager på støy og støv er alvorlig og følges opp

37 Oslo Havn KF Aktivitet Grønlikaia og tiltak gjennomført Henger depot for de som frakter varer fra havna og ut i byen og videre Støy fra båter følges opp Trafikksentralen Tømming av forurenset masse rampa er flyttet lenger vekk fra beboere Gjenvinningsterminal for jern, kommer som armeringsjern tilbake fra Mo i Rana vil gjerne varsle

38 Oslo Havn KF Aktivitet Grønlia og tiltak gjennomført

39 Oslo Havn KF og Statens Vegvesen Aktivitet ved Sørenga og tiltak gjennomført

40

Langtidsmåling av bygge- og anleggsstøy i Peter Møllers Vei uke 40

Langtidsmåling av bygge- og anleggsstøy i Peter Møllers Vei uke 40 RAPPORT Lørenbanen bygge- og anleggsstøy Kunde: Sporveien Oslo AS v/ Suruli Kanapathy Sammendrag: Det er gjort kontinuerlig måling av lydnivå i Peter Møllers Vei. Plott av lydmålingene er gjengitt i rapporten.

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3

SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 INNHOLD SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 4 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 4 2.2 VEILEDER TA 2115... 5 2.2.1 Forholdet til ny og gammel bebyggelse... 5 2.2.2 Utbedring av

Detaljer

Årvollskogen. Ligger på Årvoll i Oslo. Nybygg med om lag 300 leiligheter. Utbygger: Årvollskogen KS

Årvollskogen. Ligger på Årvoll i Oslo. Nybygg med om lag 300 leiligheter. Utbygger: Årvollskogen KS Av Inger Spangen Ligger på Årvoll i Oslo Årvollskogen Nybygg med om lag 300 leiligheter Utbygger: Årvollskogen KS Boligene ligger rundt 150 meter fra Årvoll skytebane Årvoll skytebane Banen er eiet at

Detaljer

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn Forslagsstiller: Oslo Havn KF Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON... 3 1.1 Skisse eksisterende situasjon

Detaljer

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3.

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3. RAPPORT 20.3.2014 NORSK GJENVINNING AS Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning AS v/ Thorbjørn Asmyhr

Detaljer

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over RAPPORT Saga Terrasse, Jessheim Kunde: Jessheim Byutvikling AS v/ Gunnar Bakken Sammendrag: Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi

Detaljer

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN

Siv.ing Bjørn Leifsen AS STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN STØYVURDERING NYBUÅSEN NOTODDEN 28.2.2014 1 Forord Vi har fått i oppdrag fra firma Søndergaard Rickfelt AS å gjøre en støyvurdering i forbindelse med en reguleringsplan i Nybuåsen ved Notodden. Prosjektet

Detaljer

Langtidsmåling av bygge- og anleggsstøy ved Hasle barnehage uke 7-8

Langtidsmåling av bygge- og anleggsstøy ved Hasle barnehage uke 7-8 RAPPORT Lørenbanen bygge- og anleggsstøy Kunde: Sporveien Oslo AS v/ Suruli Kanapathy Sammendrag: Det er gjort kontinuerlig måling av lydnivå ved Hasle barnehage. Plott av lydmålingene er gjengitt i rapporten.

Detaljer

Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 1

Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 1 Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 1 Innhold - Renere hav, friskere luft og en grønnere by Oslo Havn KFs miljøpolitikk i 2013... 3 Overordna miljø og HMS-mål

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS

RAPPORT. Områderegulering Stansefabrikken Støy STANSA AS OSL AKUSTIKK OMRÅDEREGULERING STØY REVISJON 01 06.06.2014 STANSA AS STANSA AS Områderegulering Stansefabrikken Støy 33827001 OMRÅDEREGULERING STØY 06.06.2014 OSL AKUSTIKK STANSA AS GAUTE VARTDAL PETTER H. ERIKSEN TORE SANDBAKK (SIDEMANNSKONTROLL) repo001.docx 2012-03-2914

Detaljer

Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse

Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse Vedlegg til søknad om tiltak : Utvidet beskrivelse Addresse: Jørgen Ferjemannsvei 15, 3187 Horten Gnr: 126 Bnr: 422 Eier: Irene og Bent Gramdal Telefon: 93012148(Bent) 98026396 (Irene) Email: bent@gramdal.no

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 25. Januar 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

Follobaneprosjektet. Informasjonsmøte Gamlebyen skole 21. april 2015 STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE.

Follobaneprosjektet. Informasjonsmøte Gamlebyen skole 21. april 2015 STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. Follobaneprosjektet Informasjonsmøte Gamlebyen skole 21. april 2015 STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE. Agenda Bakgrunn og fakta Innføring til Oslo S Tunnel og Sydhavna Spørsmål STØRST. STØRST Norges

Detaljer

Bo på. kaikanten. Byggetrinn 3. Fjordbyens beste beliggenhet ... 1...

Bo på. kaikanten. Byggetrinn 3. Fjordbyens beste beliggenhet ... 1... Bo på kaikanten Byggetrinn 3........ 1........ Fjordbyens beste beliggenhet Innhold Snart er Sørenga forvandlet til byens beste boligområde. I Bjørvika har det vært travel havnevirksomhet i mange hundre

Detaljer

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31

Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Rjukan Mountain Hall AS Reguleringsplan for fjellhaller Rjukan Planbeskrivelse med konsekvensutredning Utgave: 02 Dato: 2011-05-31 Planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan Fjellhaller

Detaljer

Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Beskrivelse. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet

Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Beskrivelse. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Hammerfest kommune Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Vedtatt i kommunestyret: 08.11.07. Side 1 av 17 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 3. Saksgang...3 3.1 Oppstartsvarsel og kunngjøring...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

Gevingåsen tunnel Modernisering av Nordlandsbanen

Gevingåsen tunnel Modernisering av Nordlandsbanen Ny jernbanetunnel Hommelvik Hell Gevingåsen tunnel Modernisering av Nordlandsbanen Juni 2008 Jernbaneverket Vi bygger for fremtiden Framtidas Nordlandsbane Utbyggingen av Gevingåsen tunnel første etappe

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde

Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde Konsekvensutredning Årvold gård næringsområde Rygge kommune In Situ AS 20.01.2009 Innholdsfortegnelse 1. FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER... 5 2. FORHOLD TIL AKTUELLE RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER... 5 3.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Miljøårsrapport 2010

Miljøårsrapport 2010 Miljøårsrapport 21 Innhold 3 Miljøstatus 4 Miljøstyring 5 Flystøy 6 Vann og grunn 7 Energi 8 Avfall 9 Klima 1 Luftkvalitet 11 Nøkkeltall Miljøstatus Oslo Lufthavn Gardermoen er Norges største og viktigste

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 65 Forslagsstillers planbeskrivelse Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Utarbeidet av: LPO arkitektur & design as for Sørenga Utvikling KS og HAV Eiendom AS. Dato

Detaljer

InfoSkriv nr 6/2011. Berit og Torild NYTT FRA STYRET

InfoSkriv nr 6/2011. Berit og Torild NYTT FRA STYRET InfoSkriv nr 6/2011 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no - blogg: www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret - se siste side skadeforsikring AS, blant annet er vi nå

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram

Saksframlegg. Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram Saksframlegg Detaljregulering av Halstein gård, fastsetting av planprogram Arkivsaksnr.: 13/31923 Forslag til vedtak: Bygningsrådet fastsetter planprogram for detaljregulering for Hallstein gård som gjengitt

Detaljer