PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 31.10.2007"

Transkript

1 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVLG MØTESTED MØTEDTO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal FR SKSNR: 54/07 FR KL: TIL SKSNR: 57/07 TIL KL: v utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: : Ivar Ekanger : rne Hillestad : Karsten Nordal Hauken V: Trine Hvoslef-Eide Møtende medlemmer: : Johan lnes, nne Odenmarck, Eli Kolstad, Bjørn Bråte, Wenche Jahrmann, Einride Berg, Joar Solberg, Morten Petterson, Marija Tomac H: Egil Ørbeck, Hilde Kristin Eide Marås, Gro Haug, Ole Fredrik Nordby, Beathe Lille : Torill Horgen, Ove Haslie, Veronica Green, Stein S. Johannessen : Marianne Røed, Odd Rønningen, nnett Hegén Michelsen, nn-karin Sneis : Håvard Steinsholt, Saroj Pal, Hanne Marit Gran V: Jorunn Nakken, Kjell Ivar Brynildsen, Trine Hvoslef- Eide KrF: Hanna E. Garcia de Presno, Morten Lillemo Møtende varamedlemmer: : Kerstin Skar : Kjetil Barfelt : Frode Gundersen V: Ivar Sæveraas Fra administrasjonen møtte: Rådmann Per. Kierulf, formannskapssekretær nnette Grimnes, økonomisjef Mikal Johansen Diverse merknader: Godkjent av: Ordfører Johan lnes () og varaordfører Marianne Røed () Underskrifter: Side 1 av 8

2 SKSLISTE Saksnr. rkivsaksnr. Tittel 54/07 07/2186 ÅS KOMMUNES TJENESTEPENSJONSORDNING - VLG V SELSKP 55/07 07/2210 FORVLTNINGSREVISJONSRPPORT OM SELVKOST INNENFOR VR-OMRÅDET I ÅS 56/07 07/2162 DIVERSE UTVLG VLG 57/07 07/2219 SØKND OM FRITK FR KOMMUNLE VERV GORN JORGNOVICH Side 2 av 8

3 Utv.sak nr. 54/07 ÅS KOMMUNES TJENESTEPENSJONSORDNING - VLG V SELSKP Formannskapets innstilling : 1. Kommunen velger Storebrand som leverandør på tjenestepensjon fra Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne avtalen med Storebrand. Kommunestyrets behandling : &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Kommunen har mottatt skriftlig henvendelse fra Vital forsikring. Notat av anbud kommunal tjenestepensjon og brev fra Vital forsikring datert av , Vedrørende sak 54/07, ble referert av rådmannen. Rådmann Per. Kierulf refererte dette samt skriftlig vurdering av Vitals innspill fra kommunens innleide konsulent. Egil Ørbeck(H) fremmet følgende tilleggspunkt 3: Kommunestyret ber om at det gjennom tertial/årsrapporter rapporteres om søknad og støtte til HMS arbeidet i Ås kommune. Votering: Formannskapets innstilling pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Kommunestyrets vedtak : &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Kommunen velger Storebrand som leverandør på tjenestepensjon fra Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne avtalen med Storebrand. 3. Kommunestyret ber om at det gjennom tertial/årsrapporter rapporteres om søknad og støtte til HMS arbeidet i Ås kommune. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Utv.sak nr. 55/07 FORVLTNINGSREVISJONSRPPORT OM SELVKOST INNENFOR VR-OMRÅDET I ÅS Kontrollutvalgets innstilling : Forvaltningsrevisjonsrapporten Selvkost innenfor VR-området i Ås kommune legges fram for kommunestyret i Ås med følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatene. 2. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til etterretning. Side 3 av 8

4 Kommunestyrets behandling : &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Kontrollutvalgets leder Håkon Henriksen orienterte fra forvaltningsrevisjonsrapporten. Einride Berg () fremmet følgende forslag: lternativ til pkt. 2: Kommunestyret ber om at fondene renteberegnes med virkning fra Nytt pkt. 3: Kommunestyret ber om at rådmannen til budsjettbehandlingen lager en plan for nedbygging av fondene i løpet av de neste fire år. Egil Ørbeck(H) fremmet følgende forslag: Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget og kommunestyret om resultatene, slik at disse kan implementeres i budsjettbehandlingen for Votering: 1. Høyres forslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot kontrollutvalgets innstilling pkt p s alternative forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot kontrollutvalgets innstilling pkt p s forslag om nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Kommunestyrets vedtak : &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget og kommunestyret om resultatene, slik at disse kan implementeres i budsjettbehandlingen for Kommunestyret ber om at fondene renteberegnes med virkning fra Kommunestyret ber om at rådmannen til budsjettbehandlingen lager en plan for nedbygging av fondene i løpet av de neste fire år. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Utv.sak nr. 56/07 DIVERSE UTVLG VLG Fellesforslag fra alle partiene: Tilsvarer kommunestyret vedtak Kommunestyrets behandling : &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Ordfører orienterte om at utvalgene blir valgt etter avtalevalg etter kommunelovens 38. Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Side 4 av 8

5 Kommunestyrets vedtak : &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Utvalgene er valgt for perioden etter avtalevalg. Plankomite Varamedlemmer 1. Joar Solberg 1. Bjørn Bråte 2. Jan Sjølli 2. Inger Sandfeld 3. Grete Grindal Patil - Leder KrF 3. Jan ksel Næss 4. Terje Eknes 5. Bjørg Malme KrF 4. Hilde Kristin Marås H 1. Bjørn Leivestad H Odd Rønningen - Nestleder 1. nn-karin Sneis dministrasjonsutvalget politisk valgte Varamedlemmer 1. Johan lnes - Leder 2. Eli Kolstad 1. nne Odenmarck 2. Ivar Ekanger 3. Bjørn Bråte 4. Hanna de Presno 3. Håvard Steinsholt 1. Hanne Marit Gran 2. Saroj Pal 3. Karsten Nordal Hauken 4. rne Hillestad 1. Torill Horgen 2. Ove Haslie 3. Stein S. Johannessen 5. Egil Ørbeck H 1. Gro Haug 2. Dag Guttormsen Marianne Røed KrF H H H Forhandlingsutvalg politisk valgte 1. Johan lnes Leder 1. nne Odenmarck 2. Eli Kolstad 2. Ivar Ekanger 3. rne Hillestad - Nestleder 3. Dag Guttormsen H Side 5 av 8

6 Kontrollutvalget Einride Berg Oddvar Kolstad Kari Munthe Sigvalde Neerland KrF Håkon Henriksen - Leder H Turid johnsen H Reidun alerud H Oluf Berentsen Utsendinger til fylkeskretsen (KS) Varamedlemmer 1. Johan lnes 1. nne Odenmarck 2. Ivar Eknager 3. Eli Kolstad 2. Håvard Steinsholt 1. Marianne Røed 2. Hanne Marit Gran 3. Saroj Pal 3. Hilde Kristin Eide Marås H 1. Torill Horgen 2. Ole Fredrik Nordby 3. stein Johannessen H Follorådet medlemmer fra Ås kommune 1. Johan lnes Håvard Steinsholt 2. Marianne Røed Hanna Garcia de Presno KrF 3. rne Hillestad Egil Ørbeck H Sosialutvalg Varamedlemmer 1. Tommy Skar Leder 1. Marija Tomac 2. nne Odenmarck 2. Hanna de Presno KrF 3. nnett H. Michelsen 3. Roberto Puente Corral 4. Dag Guttormsen H 4. Stein Johannessen 5. Ove Haslie Heimevernsnemnd 1. Helge Skuterud 2. Eli Kolstad 3. Lensmannen Styret for Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter Medlem Hanne Marit Gran Espen Fjeld H Side 6 av 8

7 Representantskapet for L Liahøy 1. Johan lnes Eli Kolstd 2. nn-karin Sneis ina O. Falsen 3. Ulf Oppegård H Gro Haug H 4. Jan Sjølli Joar Solberg Ås kirkelig fellesråd Johan lnes Marianne Røed Kiwanis feriefond for funksjonshemmede Ordfører Johan lnes () Leder av Kommunalt råd for funksjonshemmede &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Utv.sak nr. 57/07 SØKND OM FRITK FR KOMMUNLE VERV GORN JORGNOVICH Ordførers innstilling: Tilsvarer kommunestyrets vedtak. Kommunestyrets behandling : &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Votering: Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Kommunestyrets vedtak : &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Goran Jorganovic () fritas fra verv som folkevalgt i Ås kommune i hht. valgloven 3-4. Uttreden har konsekvens for p s kommunestyrerekke. Ordfører foretar med dette nytt valgoppgjør etter valglovens 14-2: Etter opprykk i vararepresentantrekken blir ny vara på plass nr. 13: Jan ksel Næss. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Side 7 av 8

8 Side 8 av 8

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 27.02.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 27.02.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 27.02.2008 FRA SAKSNR: 10/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 16/08 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Ås rådhus, Store sal 07.05.2008 FRA SAKSNR: 22/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 30/08 TIL KL: 20.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Nordbytun ungdomsskole, 08.09.2010 auditoriet Fra K-sak: 36/10 Fra kl.: 19.00 Til K-sak: 40/10 Til kl.: 21.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 23.09.2009 FRA SAKSNR: 66/09 FRA KL: 15.30 TIL SAKSNR: 70/09 TIL KL: 18.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg 28.09.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg 28.09.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg 28.09.2011 Fra HS-sak: 19/11 Fra kl.: 19.00 Til HS-sak: 22/11 Til kl.: 21.05 Av

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem 13.02.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem 13.02.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem 13.02.2008 FRA SAKSNR: 02/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 05/08 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 20.06.2007 FRA SAKSNR: 30/07 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 36/07 TIL KL: 18:45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 16.01.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 16.01.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 16.01.2007 FRA SAKSNR: 1/07 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 3/07 TIL KL: 20.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.11.2008 FRA SAKSNR: 95/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 103/08 TIL KL: 18.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 FRA SAKSNR: 108/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 115/08 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 Fra HTM-sak: 68/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 76/10 Til kl.: 21.50

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 FRA SAKSNR: 71/09 FRA KL: 15.30 TIL SAKSNR: 82/09 TIL KL: 20.25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial NAV- Ås 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial NAV- Ås 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial NAV- Ås 12.11.2008 FRA SAKSNR: 38/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 43/08 TIL KL: 22.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL ÅS KOMMUNE. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: FrP: Arne Hillestad

PROTOKOLL ÅS KOMMUNE. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: FrP: Arne Hillestad ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal, og 14.11.2007 Lille salong fra kl. 19.00. FRA SAKSNR: 50/07 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 56/07 TIL KL: 19.55 Av

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 20.05.2010 Fra PK-sak: 15/10 Fra kl.: 1800 Til PK-sak: 20/10 Til kl.: 2130 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 23.11.2011 Fra F-sak: 67/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 72/11 Til kl.: 18:15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 24.08.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 24.08.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 24.08.2011 Fra F-sak: 48/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 50/11 Til kl.: 18.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås rådhus, Lille sal 14.02.2008 FRA SAKSNR: 3/08 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 4/08 TIL KL: 17.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.03.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.03.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 14.03.2013 Fra HOK-sak: 11/13 Fra kl.: 18.30 Til HOK-sak: 14/13 Til kl.: 21.30 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 22.06.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 22.06.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 22.06.2011 Fra F-sak: 43/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 47/11 Til kl.: 19.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 31.10.2011 Tid: 18:00 19:30 Til stede: 35 medlemmer. Utdelt i møtet: Plan- og bygningsloven Faste

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 29.10.2009 FRA SAKSNR: 27/09 FRA KL: 1800 TIL SAKSNR: 31/09 TIL KL: 21:00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal. 03.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås kulturhus, Store sal 03.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2013 Tid: 11:00 12:00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2013 Tid: 11:00 12:00 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2013 Tid: 11:00 12:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kai Henriksen Medlem Allan Johansen Medlem Espen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer