-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR NYTT NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995."

Transkript

1 PARTNER SIERRA LEONE -nytt NYTT FRA Nr GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no NYTT NR NYTT NR Med langvarig forhold til FORUT 10 Kvinners rolle i framvoksende demokratier 30 Håvard Tjora

2 NYTT FRA Usikkerhet og forventninger FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR Av Morten Lønstad, generalsekretær GAMBIA PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR utviklingspolitiske dokument, som ble lansert under valgkampen, uttrykker også høye ambisjoner for utviklingsfeltet. Vi har derfor tillit til og tro på at utviklingspolitikken blir høyt prioritert også av den nye regjeringen og Stortinget. Nettopp denne samarbeidsavtalen har medført at bistandsbudsjettet ikke ble kuttet med 300 millioner kroner i forhold til de rød-grønnes budsjett, slik regjeringen Solberg foreslo i sin tilleggsproposisjon. Selv om dette kuttforslaget riktignok var relativt lite, er vi fornøyd med resultatene av forhandlingene. Vi håper at regjeringens kuttforslag ikke er et signal om at det kommer større kutt i de framtidige budsjettene, som blir mer preget av den blå-blå regjeringens egne prioriteringer. Årets budsjettforslag er jo kun en tilleggsproposisjon til den avtroppende regjeringens budsjettforslag, som ble framlagt få dager før den gikk av. RUT Etter åtte år med rød-grønn regjering må regjeringsskiftet vi fikk i høst nærmest karakteriseres som en uvanlig begivenhet. Norge har fått en ny, blå-blå regjering, og det er både med en viss usikkerhet og spent forventning vi imøteser den nye regjeringens utviklingspolitikk. Usikkerheten FORUT skyldes i første rekke at det ene av regjeringspartiene, FrP, i liten grad har profilert seg på dette politikkområdet, utover å være relativt kritisk til norsk bistand slik den gjennomføres i dag. Regjeringen har imidlertid samarbeidsavtale med de to sentrumspartiene Krf og V, som begge, og da PARTNER særlig førstnevnte, alltid har prioritert fattigdomsbekjempelse, utviklingssamarbeid og internasjonal solidaritet høyt. Høyres PLUKK TERJE s HJØRNE Høyre og FrP har begge signalisert at det ikke nødvendigvis er et mål at bistandsbudsjettet skal utgjøre 1 % av brutto nasjonalinntekt (BNI). I deres budsjettforslag var bistandsandelen redusert til 0,99 % av BNI, men forhandlingene med sentrumspartiene, og da særlig KrF, medførte altså at dette igjen økte til 1 %, som i de rødgrønnes budsjett. Regjeringens forslag var en marginal prosentuell nedgang, men vi mener at det er viktig å opprettholde et mål om 1 %. Det vil gi forutsigbarhet og mindre mulighet til å saldere Norges nasjonalbudsjett på bekostning av de verst stilte i verden. Vi er enige med Krfs leder Knut Arild Hareide som sier at Norge, som et av verdens rikeste land, ikke kan være bekjent av å kutte i støtten til verdens fattigste. FORUT LEDER Forut-nytt Internt og eksternt informasjonsorgan for FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling. ISSN: X Postadresse: FORUT, Postboks 300, 2803 Gjøvik Besøksadresse: Roald Amundsens vei 1B, 2816 Gjøvik Telefon: , Telefaks: E-post: Internett: Eierorganisasjoner: IOGT, Juvente og Juba. I redaksjonen: Ellen Bjølseth (redaktør), Øystein Bakke, Dag Endal og Ingvar Midthun. Produksjon: Gry Thorleifsen, FORUT. PARTNER 2 forut nytt SIERRA LEONE NYTT FRA Trykk: Grøset Forsidefoto: Terje Heggernes. Redaksjonen avsluttet 21. november Utgitt med støtte av Norad. GAMBIA Ønsker du å støtte FORUT med et engangsbeløp, kan du betale inn på: FORUT PARTNER SIERRA LEONE

3 Malawi Korrupsjonssaka i Malawi Ambassadør ved den norske ambassaden i Lilongwe, Asbjørn Eidhammer, skriv om den store korrupsjonssaka i Malawi og kva president Joyce Banda gjer for å rydde opp. Av Asbjørn Eidhammer Skota på budsjettdirektøren i Finansdepartementet i Lilongwe har sendt pengemisbruk og korrupsjon opp på framsidene av avisene i Malawi. Åtaket vakte oppsikt, noko slikt har ikkje skjedd mot offentlege tenestemenn eller politikarar sidan diktaturets tid. I den etterforskinga som følgde er det komme fram at pengar er blitt utbetalte til firma på falsk grunnlag og at store kontantsummar er teke ut ulovleg. Det er all grunn til å tru at korrupsjonen har auka i landet dei siste åra. I utgangspunktet var misbruk av offentlege midlar heller avgrensa, så lenge diktatoren styrte det meste. Så har korrupsjonen breidd seg utover etter som politikken blei meir demokratisk og økonomien meir liberal. Over ein 20-årsperiode kan ein gjerne sjå denne utviklinga som ei «normalisering» i afrikansk samanheng. Malawi ligg nå midt på treet, saman med Zambia som nr 88 av vel 170 land, på korrupsjonsindeksen til Transparency International. Det er betre enn for dei fleste landa i det austlege, sentrale og vestlege Afrika, men poengskåren ligg ikkje langt over andre land i regionen. Det tok tid å få kontrollorgan på plass etter demokratiet vart innførd i Men frå slutten av 90-åra har særleg Storbritannia og Norge støtta antikorrupsjonsbyrået i landet. Det er liten tvil om at byrået har gjort eit omfattande arbeid, og at situasjonen ville ha vore verre utan dette statlege organet. I året fram til oktober 2013 vart 245 saker etterforska, og i året fram til juni 2013 vart 61 saker overført til rettsvesenet. Tidlegare i år vart10 politimenn, nokre av dei i høge stillingar, dømde til lange fengselsstraffer for korrupsjon. Men dette har ikkje klart å stanse eller redusere misbruk av statlege midlar, eller den småkorrupsjonen som etter undersøkingar å dømme er verst blant tollarar og politifolk. Asbjørn Eidhammer President Joyce Banda gjekk sterkt ut mot korrupsjon i sin første tale til parlamentet. Ho sette inn ein ny direktør for antikorrupsjonsbyrået, ein pietistisk høgsterettsdommar som ikkje vil la seg presse av makter ovafrå, etter det vi har sett hittil. Ho fekk etter lang tid ny riksrevisor godkjent av eit skeptisk parlamentsfleirtal, etter at ho hadde overlatt til revisorforeininga i landet til å foreslå ein kandidat. Men kanskje det viktigaste som er skjedd er at med den nye regjeringa vart staten på fleire måtar opna opp. Det er muleg for utviklingspartnarane så vel som media å få ei heilt anna innsikt i kva som skjer enn det var tilfelle før. Det bidrar også til at folk er mindre redde for å seie frå, og det vil etter kvart også føre til at fleire saker kjem fram i lyset. Nå har det ikkje dukka opp nye store korrupsjonssaker under Bandas regjeringstid, før skota mot budsjettdirektøren. Det som seinare har komme fram, har vakt sinne i befolkninga, og det soleklare kravet er at her skal alt fram, og ingen skal sparast. Avisene sparer for sin del ikkje på sin kritikk mot regjeringa og presidenten. Men den største avisa The Nation gir henne også tommelen opp for å ha oppløyst regjeringa og sett inn ny finansminister og ny justisminister. Dermed får ho markert ein ny start i å opprette på nytt tilliten til styringa av offentlege finansar og til at økonomisk kriminalitet blir følgt opp overfor rettsvesenet. Ambassaden gjennomfører den norske regjeringa sin nulltoleranse for korrupsjon. Denne politikken betyr at så snart vi får grunngitt mistanke om misbruk av pengar, stansar vi tildelinga og ber om grundig rapportering og revisjon. Misbrukte eller feil brukte midlar må betalast tilbake til staten. I alvorlege tilfelle blir sakene sende over til politiet eller antikorrupsjonsbyrået. I tillegg til å skifte ut sentrale regjeringsmedlemmer er det nå sett i verk ein handlingsplan for å komme til botnar i det som har skjedd og rette opp svakheter i systemet for styring og kontroll av statens midlar. Ein britisk etterforskar er på plass, og to britiske spesialrevisorar er på veg for å gjennomføre ein omfattande spesialrevisjon i samarbeid med antikorrupsjonsbyrået. Det blir også førebudd eit lovforslag for at saker som gjeld alvorlege økonomiske brotsverk kan behandlast rett i høgsterett, som tilsvarar lagmannsretten i Norge. Dermed håpar ein å unngå den ofte svært tidkrevjande og usikre gangen lenger nede i rettsvesenet. Ein del av tiltaka er alt sett i gong. I mellomtida gjer både politiet og antikorrupsjonsbyrået jobben sin. Hittil er om lag 40 personar arresterte i samband med denne saka, mellom dei ein departementsråd, den justisministeren som vart avsett, og ei rad forretningsfolk. forut nytt

4 Rus som utviklingshinder Delegatene på konferansen ble underholdt med koreansk folkedans. Politiske resultater tross sterke motkrefter Det pågår en global strid mellom folkehelse og pengekrefter. Alkoholindustrien leter etter nye kundegrupper i utviklingsland, blant annet gjennom aggressiv markedsføring. Men allianser av forskere, organisasjoner og politikere kan likevel oppnå politiske resultater. Dette var gjennomgangstonen da over 850 deltakere fra 55 land var samlet i Sør-Koreas hovedstad Seoul i oktober til en ny Global Alcohol Policy Conference (GAPC). FORUT var også denne gangen en av medarrangørene, og FORUTs partnerorganisasjoner var godt representert med foredrag i programmet. I økende grad handler slike internasjonale alkoholkonferanser om hva som kan gjøres, mer enn å beskrive 4 forut nytt problemene. Dette er en interessant utvikling for oss som frivillig organisasjon, sier Øystein Bakke i FORUT. Vi har mye å bidra med når det kommer til praktisk handling, basert på det arbeidet som partnerne våre i Afrika og Asia gjør. Øystein Bakke er også sekretær for Global Alcohol Policy Alliance (GAPA), som er hovedarrangør for de internasjonale GAPC-konferansene. Den forrige var i Bangkok i 2012, den neste blir i Skottland i Et annet trekk ved årets konferanse var at fokus i økende grad rettes mot harm to others når det gjelder problemforståelse. Det handler om skader som fylla påfører uskyldig tredjepart: barn, ektefeller, venner, kolleger. - Dette er spesielt relevant i utviklingsland, der fylla ofte spiller sammen med problemer som vold mot kvinner, fattigdom og hiv/aids. Dette resulterer i umiddelbare skader, ofte på dem som er rundt brukerne, og lenge før brukerne selv får helseproblemer på grunn av alkohol, sier Bakke. Øystein Bakke var, sammen med FORUT-kollega Dag Endal, representert i programmet med et foredrag om tema «halve verden drikker ikke alkohol hva slags betydning må dette få for alkoholpolitikken?». Anslag som Verdens helseorganisasjon har gjort, tyder på at rundt 45 prosent av klodens voksne ikke har brukt alkohol. Tar man med dem som ikke drakk siste 12 måneder, er tallet 58 prosent. I enkelte utviklingsland kan prosenten ikke-drikkere være både 80 og 90, spesielt blant kvinner. Dette er et faktum som oftest er ignorert når man lager alkoholpolitikk, sa Dag Endal i foredraget i Seoul. Dette kommer fram av en enkel studie vi har gjort av viktige policy-dokumenter

5 Rus som utviklingshinder internasjonalt og fra noen utvalgte land. Samtidig er den høye andelen ikkebrukere en veldig stor fristelse for den globale øl- og spritindustrien, som ser seg om etter nye kundegrupper i land i sør. På konferansen i Seoul var det mer enn 120 foredrag i plenum og gruppeseminarer. Mange rapporterte om den alkoholpolitiske situasjonen i sine hjemland. Et fellestrekk ved mange av foredragene var at land i alle verdenshjørner opplever at pengeinteresser, det vil si multinasjonal og nasjonal alkoholindustri, er en hindring for å lage en god politikk og drive effektiv forebygging. Selskapene driver aggressiv markedsføring, og de prøver å ta kontroll over utvikling av nasjonal politikk. Den mest dramatiske rapporten kom fra Brasils styremedlem i GAPA, Ronaldo Laranjeira, ved avslutningen av konferansen. Hos oss selges alkohol uten Paul Henrik Kielland og Terje Heggernes (bak). Dag Endal George Hacker (tv.) og Øystein Bakke. kontroll og regulering. Har du et vindu ut mot gata, er det bare å åpne det og starte salg av sprit og øl, var Laranjeiras spissformulering. Han beskrev et land der industrien er godt organisert og aggressiv og der ølselskapet InBev Anheuscher-Busch nå har gått forbi det gigantiske oljeselskapet Petrobras i størrelse. Han fortalte også historien om hvordan FIFA, med ølindustrien som bakspillere, fikk endret landets lover slik at øl nå kan bli solgt på arenaene under fotball-vm neste år. Dette har vært forbudt i noen år i Brasil på grunn av all volden som fylla førte med seg på fotballtribunene. Samtidig bekreftet Ronaldo Laranjeira det som mange andre på konferansen også sa, inkludert FORUTs representanter: Også i svært vanskelige politiske klima går det an å oppnå alkoholpolitiske resultater. Dette vil ventelig bli bekreftet når man samles til GAPC 2015 i Edinburgh, Skottland. Nyskapende fra Sri Lanka Når alle partnerne likevel var samlet i Seoul til GAPC-konferansen, benyttet FORUT anledningen til å gjennomføre sitt årlige møte om ADD-programmet (Rus som utviklingshinder). Disse møtene brukes til utveksling av erfaringer og metoder mellom partnerne. alkoholforventninger. Er det greit at folk oppfører seg ufint eller brutalt i fylla? Er det bare promillen som gjør folk utadvendte, aggressive, morsomme - eller er det også mye skuespill? Er det greit at en pappa bruker opp familiens knappe inntekt på drikking? På årets møte i Seoul la partnerorganisasjonene i Sri Lanka fram sin metode for å utfordre folks alkoholforventninger. Eller forestillinger om alkohol, om man vil. Det er godt dokumentert fra psykologien at folks forestillinger styrer handlinger, rent allment. Det vi oppfatter som godt, attraktivt, kult, morsomt, viktig, vil ofte være styrende for hvordan vi oppfører oss. Forventninger er også styrende for folks alkoholvaner. Hvordan virker alkohol? Hva er en fest? Hvordan oppfører man seg når man er full? Og så videre. Det er gjennomført utallige tester som viser at forventningene kan være minst like styrende for oppførselen som innholdet i flaska er. Dette er utgangspunktet for metoden som er utviklet på Sri Lanka. I landsbyprosjekter blir både barn, unge og voksne kvinner invitert med i en prosess der de retter et kritisk blikk på Bildet viser Shakya Nanayakkara fra FISD/Healthy Lanka som introduserer ideen bak de nye metodene som brukes på Sri Lanka. Han viste også til hvordan samme metode kan brukes til å utfordre skadelige kjønnsroller for menn. Med dette har FORUTs partnere i Sri Lanka levert et nyskapende bidrag både til arbeidet mot alkoholskader på uskyldig tredjepart og skadelige mannsroller. Neste etappe for FORUT og partnerne blir å diskutere hvordan erfaringene fra Sri Lanka kan «oversettes» til bruk i andre land. forut nytt

6 Rus som utviklingshinder Det internasjonale alkoholspillet under lupen Verdens helseorganisasjon opplever større aksept for å få samfunnskonsekvenser av alkoholbruk på den politiske dagsorden Av Ellen Bjølseth Dette kom klart fram under en konferanse på Litteraturhuset i Oslo den 7. november. Dag Rekve fra Verdens helseorganisasjon (Department of Mental Health and Substance Abuse) viste til mange interessante trekk i arbeidet med å få på plass en global alkoholstrategi. Etter mange års kamp skrev alle de 194 medlemslandene i mai 2010 under på dokumentet der de samfunnsmessige konsekvensene av alkoholbruk var en viktig del av innholdet. Tradisjonelt er det de vestlige landene som har hatt det høyeste alkoholforbruket i verden. De senere årene har forbruket i mange vestlige land vist en betydelig nedadgående tendens, og alkoholindustrien har kastet sine øyne på nye markeder, først og fremst i Afrika og Asia. Samtidig er det mye erfaring som tilsier at økonomisk vekst fører til økt alkoholbruk, ikke en nedgang. Det er derfor viktig å få på plass en god alkoholpolitikk i land 6 forut nytt som ikke tidligere har hatt noe stort alkoholkonsum, og som nå utsettes for sterkt press fra alkoholkapitalen. Alkohol er beregnet til å være risikofaktor nummer fem når det gjelder dårlig helse og for tidlig død. De siste årene er det blitt økt oppmerksomhet rundt ikkesmittsomme sykdommer, eller livsstilssykdommer, som kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kroniske lungelidelser. Alkoholbruk er en av fire Dag Rekve hovedårsaker til økning i disse sykdommene, og økningen er like sterk i utviklingsland som i høyinntektsland. De siste 15 år er det også vitenskapelig bevist en sammenheng mellom alkoholbruk og smittsomme sykdommer som hiv/ aids og tuberkulose. Kunnskap et viktig våpen Alt i Verdens helseorganisasjon skal være kunnskapsbasert. Jo større politisk motstand, jo større behov for dokumentering. Det er dokumentert at pris er et av de sterkeste virkemidlene for å redusere alkoholbruk. Reklameforbud er et annet effektivt middel. Dette er selvsagt noe som faller alkoholindustrien tungt for brystet. Arbeidet med å få på plass en global alkoholstrategi blir derfor utsatt for et sterkt press fra industrien. Rekve ga uttrykk for respekt for FORUT som tatt i betraktning sin beskjedne størrelse har hatt stor internasjonal innflytelse i strategiarbeidet. Når FORUT har tatt skrittet fra å jobbe på grasrota og over på en internasjonal arena i tillegg, er det ingen liten motstander organisasjonen står overfor. Alkoholindustrien deltar ikke direkte i utforming av alkoholpolitikken i Verdens helseorganisasjon, men de er til stede under helseforsamlingen som del av publikum og har dermed anledning til å prate med folk i pausene. Vi kan ikke hindre industrien i å være til stede og lære å drive påvirkningsarbeid, men FORUT og GAPA-nettverket fungerer som en helt avgjørende motvekt, og det er viktig! Industrielle epidemier Dag Endal, fra FORUT, brukte begrepet

7 «produktskapte epidemier» i sitt innlegg. Tidligere delte de europeiske stormaktene Afrika mellom seg. Nå er kappløpet om Afrika i gang igjen, denne gangen med fire multinasjonale bryggerier som aktører. Alkoholindustrien satser på land i Afrika som sine nye og lovende markeder, men motkreftene er i ferd med å organisere seg og FORUT er en del av denne nye bevegelsen. I Sør-Afrika er det høyst sannsynlig at det vil bli innført reklameforbud for alkohol med det første. Går forbudet igjennom, innebærer det et gigantisk gjennombrudd med betydning for andre land i Afrika, sa Endal. Alkoholindustrien benytter seg mer og mer av usynlige eller subtile virkemidler, og i økende grad retter markedsføringen seg mot kvinner. Det lages reklamefilmer uten et veldig tydelig kjøpsbudskap. I stedet lar man målgruppene assosiere alkoholbruk med situasjoner og verdier som oppleves som attraktive. Endal viste et par slike filmsnutter for forsamlingen. Regjeringen er med Nyutnevnt statssekretær i helsedepartementet, Cecilie Brein-Karlsen, hilste konferansedeltakerne med å erklære at regjeringen har store ambisjoner på rusfeltet og at den samtidig vil videreføre Norges offensive politikk på det internasjonale helseområdet. Hun ga ros til FORUT som hun mener behersker det vanskelige internasjonale politiske spillet, og er samtidig i stand til å sette alkohol inn i et større helsebilde. FORUT fortjener flere støttespillere, mente statssekretæren og ga uttrykk for at hun ønsket å bli bedre kjent med organisasjonen. Konferansen ble avrundet av generalsekretær Morten Lønstad, som var takknemlig for den anerkjennelsen FORUT var blitt gjenstand for. Han berømmet sine egne medarbeidere, Øystein Bakke og Dag Endal, for den ekspertisen de har og anvender så godt. Gjennomslagskraften til FORUT er stor, størrelsen tatt i betraktning. Selv en mygg kan være utrolig irriterende hvis den slipper innenfor myggnettingen, mente Lønstad. Rus som utviklingshinder Bedre resultat med innsats på flere fronter FNs utviklingsprogram (UNDP og Verdens helseorganisasjon (WHO) har i samarbeid satt fokus på samordnet innsats mot alkoholskader, HIV/AIDS og vold. Dette skal gi bedre resultater på alle feltene. Av Øystein Bakke På et seminar i Chisinau i Moldova i slutten av oktober gikk UNDP og WHO sammen om å systematisere kunnskapen og erfaringene med integrert innsats for forebygging og behandling av alkoholskader, HIV/AIDS og vold mot kvinner. På alle disse feltene vil en integrert innsats gi bedre resultater enn om man kun setter inn isolerte tiltak. På seminaret i Moldova var vertslandet, Ukraina og Hviterussland i fokus. Alle tre landene sliter med betydelige problemer på alle de tre feltene. Paul Schuper, forsker ved Toronto Universitet og Senter for avhengighet og mental helse presenterte den siste forskningskunnskapen om forholdet mellom alkohol og HIV/AIDS. Lenge var dette et forhold som ble lite vektlagt, men de senere årene har det vokst fram en forståelse for at dette er forhold det er viktig å ta i betraktning. En rekke studier i det sørlige Afrika, der AIDS-epidemien har rammet særlig hardt, har pekt på at det er en sammenheng mellom alkoholbruk og risikabel seksuell atferd som kan føre til HIV-smitte. Det er likevel for tidlig å dra konklusjonen om en årsakssammenheng mellom alkohol og HIV. Men de som allerede er HIV-smittet, vil stort alkoholforbruk kunne være medvirkende til en negativ sykdomsutvikling. For det første svekker alkohol immunforsvaret, slik at veien fra HIV-smitte til å utvikle AIDS kan bli kortere. HIV-smittede som får ART-behandling for å stoppe eller bremse utviklingen av AIDS har best effekt av behandlingen hvis medisinene tas regelmessig og man ellers får god ernæring og lever sunt. Alkoholbruk, og særlig storforbruk, har negativ innvirkning for en del av disse pasientene. For forholdet mellom alkohol og vold er situasjonen også den at vold, særlig seksualisert vold, bidrar til HIV-smitte. Også på dette feltet kan det være sammenhenger til alkoholbruk. Tradisjonelt har disse problemene vold mot kvinner, HIV og alkoholproblemer vært håndtert og behandlet adskilt. FNs utviklingsprogram vil nå se på hvordan man kan få bedre effekt på alle disse områdene ved å se på sammenhengen mellom dem. Bør pasienter som kommer for å ta en HIV-test også kartlegges med hensyn til alkoholproblemer? Kan man redusere omfanget både av HIV/AIDSspredningen og av vold mot kvinner ved å gjøre noe med alkoholforbruket? Slike og andre spørsmål var gjenstand for presentasjoner og diskusjoner på seminaret i Moldova. Etter dette pilot-seminaret står et lignende seminar på trappene for utvalgte land i Afrika. Det vil trolig skje i løpet av 2014, også der vil FORUT være med. forut nytt

8 Sri Lanka Med langvarig forhold til FORUT Mohamed Faleel Marikkar er daglig leder av RAHAMA, en av FORUTs partnerorganisasjoner i Sri Lanka. RAHAMA er engasjert i gjenoppbygging av de krigsrammede områdene nord i landet. Hans engasjement for FORUT startet før FORUT ble til. Av Ellen Bjølseth Marikkar er utdannet sivilingeniør og var tidlig ansatt i Cey-Nor, forløperen til FORUT i Sri Lanka. Der jobbet han tett sammen med Arne Fjørtoft, som ledet prosjektet. I 1981 ble Redd Barna ny arbeidsplass for Marikkar. En tilfeldighet gjorde at han tok skrittet over til FORUT i 1986, og siden har han vært medansvarlig for å gjennomføre FORUTs oppgaver i Sri Lanka. Bistandsarbeideren Helt fra starten trivdes Marikkar som bistandsarbeider eller utviklingsagent. Den norske modellen ga stort rom for frihet og lederutvikling, noe som også førte til personlig utvikling. Marikkar var den stabile kraften som fungerte under mange forskjellige stedlige representanter fra Norge, og de ble også gode venner. Tidligere norske sjefer henvender seg fortsatt til Marikkar og ber om råd. 8 forut nytt Arbeidet har selvsagt endret seg gjennom disse årene. I starten opplevde han at folk krevde penger direkte. I staben var oppfatningen generelt at de ville drive med det som i bistandssammenheng kalles tjenestelevering, det vil si at de ønsket direkte overlevering av tjenester, hus og annen infrastruktur. Marikkar måtte jobbe med staben for å få dem til å tenke mer på menneskelig utvikling, drive med opplæring, rettighetsarbeid og organisering. Borgerkrigen gjorde det til en ekstra utfordring å opprettholde og videreføre innsatsen under svært vanskelige forhold. Mikrofinansprogrammet, det vil si spareog lånegruppene, ble etablert og var levedyktige under hele den vanskelige tiden. Det har også vært noen mindre gode opplevelser gjennom årene. Sri Lanka var et delt samfunn på grunn av krigen. Det gjorde det vanskelig å få folk til å arbeide mot samme mål. Dette gjaldt også de ansatte. Det dannet seg lett undergrupper i staben, både på grunn av etnisitet og i form av gammel og ny stab eller gammel og ny ledelse. Noen ganger mistet FORUT gode folk på grunn av dette. Selv om det kan ha ulmet under overflaten med interne konflikter, er Marikkar stolt av at han har klart å holde staben samlet og at motsetningen ikke har vært særlig synlige utad. Penger kan ødelegge folk, mener Marikkar. Derfor er det helt avgjørende å ha de rette ansatte. Etnisk konflikt Rent etnisk har Sri Lanka tre definerte hovedgrupper. Den største er singaleserne, deretter kommer tamilene, så muslimene. En lengre periode under borgerkrigen var Marikkar den eneste muslimen som fikk adgang til de tamilske nordområdene. I 1986 opplevde han å bli bortført av en militant gruppe og holdt fanget i fem dager. Selv mener han at det var så tilfeldig som at han befant seg til gal tid på galt sted. Ellers har han brukt tiden på å bygge opp et godt nettverk, noe som har kommet FORUT til gode gjennom alle år og som fortsatt er en stor fordel for RAHAMA som organisasjon. Den langvarige konflikten og uroen i landet gjorde at familien ikke likte at han dro til Jaffna (lengst nord i Sri Lanka der krigen forårsaket mange tap av liv og store ødeleggelser), og kona tok en tårefull avskjed hver gang han dro. I mange år jobbet han i høyrisikosoner, og i 1992 opplevde han at FORUT-kontoret i Colombo ble delvis truffet av en bombe. Deler av taket raste ned over ham, og forvirringen var stor i noen timer før det ble klart at ingen ansatte var drept eller kommet til skade. Hans egne barn har

9 gått på blandet skole og har ikke hatt noen problemer på grunn av sin etnisitet. Datteren var nær ved å bli rammet av en tilfeldig terrorbombe på gaten en gang, men ellers har familien sluppet unna urolighetene. Valgseier for tamiler I dag er situasjonen grei for den tamilske delen av befolkningen, og gjenoppbyggingen har kommet ganske langt. Under siste provinsvalg (september 2013) ble det en overveldende seier til de tamilske partiene i nord. Det er politiske motsetninger mellom de ulike tamilske partiene, men det er en del av politikken. Motsetningene går gjerne mellom øst og nord i de tamilske områdene. Pressen har også fått det noe friere, selv om en journalist ble meldt forsvunnet samme dag som dette intervjuet fant sted. Når det gjelder tamiler som har forlatt landet i løpet av konfliktårene, er det ingen stor hjemflytting. Noen vil hjem, andre ikke. Tamilene har tradisjonelt vært et velutdannet folkeslag. Marikkar mener at det ikke har vært noen påfallende hjerneflukt, men at de tamilske områdene fortsatt har mange med høy utdannelse. Jaffna-universitetet rangeres fortsatt som et godt lærested og har planer om å utvide til Kilinochchi noe lengre sør. Konflikt med indiske tamiler Tredve års borgerkrig har satt sitt preg på landet. Folks økonomi er påvirket, mye eiendom har gått tapt, og det er nå konflikt om hvem som har rett til en del landområder. For RAHAMAs del er målet å hjelpe folk på fote igjen, og Marikkar mener at om ti år fra nå, vil en kunne se store forandringer. En sak som bekymrer ham er at indiske fiskere har overtatt mange av fiskefeltene som befolkningen i nord ikke fikk tilgang til mens borgerkrigen raste og det var forbud mot å bevege seg til havs på grunn av frykten for terrorangrep fra fiskebåter og andre fartøyer. Retten til fiskefeltene er en tvist som må løses. En annen trussel er at myndighetene og befolkningen i den indiske delstaten Tamil Nadu, som ligger nærmest Sri Lanka, pisker opp stemningen mot den srilankiske regjeringen. Det gjør at den hovedsakelige tamilske Sri Lanka befolkningen i Tamil Nadu er mye mer aggressive enn den tamilske befolkningen i Sri Lanka, og det gjør de srilankiske myndighetene nervøse. Det er 66 millioner tamiler i Tamil Nadu, mens befolkningen i Sri Lanka totalt teller ca 20 millioner. Den fattige befolkningen må få endrede levekår. Det kanaliseres mindre støtte til nordområdene nå, men frivillige organisasjoner tar utfordringen. RAHAMA har i likhet med andre organisasjoner allerede utrettet mye og er innstilt på å videreføre innsatsen i overskuelig framtid. Myndighetene i landet yter ingen økonomisk støtte, men støtter indirekte ved å tildele tomtegrunn via organisasjonene. Landet har 20 % arbeidsledighet og lider under et stort alkoholforbruk blant befolkningen, faktisk blant det største i Asia. Asiatiske land er tross alt i god utvikling og klatrer på skalaen, selv om det fortsatt gjenstår mye når det gjelder humanitære forhold. Marikkar og RAHAMA vil ikke bli arbeidsledige med det første. Etter tsunamien var rent vann avgjørende for å overleve. Marikkar (til venstre) ved et av FORUTs vannrenseanlegg, forut nytt

10 Kvinner og likestilling Tina Shagufta Kornmo. Kvinners rolle i framvoksende demokratier Tina Shagufta Kornmo mener at lav kvinnedeltakelse er årsak til stagnasjon i muslimske land. Av Ellen Bjølseth Under et foredrag på Gjøvik satte Tina Shagufta Kornmo søkelyset på kvinners situasjon i land der frihetstrangen har ført til demonstrasjoner og aksjoner. Den arabiske våren hadde sitt utgangspunkt blant frihetssøkende muslimer. Kvinner tok aktivt del i protestene og spilte til dels en prominent rolle. Muslimske land scorer dessverre dårlig på likestilling og demokrati. Lav deltakelse av kvinner har mye av skylden for stagnasjon i disse landene, mener 10 forut nytt Shagufta Kornmo. Kvinners representasjon i politikken er en kampsak, og kvinner må delta i utformingen av landenes politikk skal det skje noen utvikling. Under den arabiske våren deltok kvinner i protester, de beskyttet nabolag, smuglet medisiner og brukte flittig sosiale medier. Særlig sosiale medier spilte en viktig rolle, da kvinner plutselig kunne fritt fremme sine meninger, arrangere protester og på denne måten bryte noen tradisjonelle kjønnsbarrierer. I en overgangsfase innebærer dette en stor risiko, og vi så også at det ble utøvd vold mot kvinner som deltok i protestene, blant annet i form av voldtekter. Den arabiske våren bar likevel i seg et håp om bedring. Hittil har dette ikke skjedd, men Shagufta Kornmo mener bestemt at frø er sådd, og at det vil vokse fram noe godt etter hvert. Tilbakeslaget i Egypt medfører at kvinner igjen er blitt utestengt fra den politiske arena. Under president Mubarak var kvinnerepresentasjonen på 12 %. Nå er den sunket til 2 %. Likevel høres flere kvinnestemmer, og dette kan føre til noe bedre på sikt. Når kvinner i Saudi-Arabia trosser forbudet mot å kjøre bil, er det en kamp for å få sitte bak rattet også i egne liv, ikke bare i trafikken. Vi må være forsiktige med å marginalisere dem som bryter ut, advarer Skagufta Kornmo, for det er de små initiativene som starter bevegelser som til slutt kan velte regimer. Kvinner som Malala har en voldsom påvirkningskraft, og hun når fram over hele verden.

11 Kvinner og likestilling Også i muslimske land er det bevegelser som arbeider for deradikalisering av unge menn, som kjemper mot ekstremisme og mot konspirasjonsteoriene. De benytter seg av vitenskapelig dokumentasjon og rasjonelle argumenter. Et eksempel er The Rationalist Society of Pakistan. Nye stemmer trenger oppmuntring, og her kan diasporaen i Norge bidra ved å støtte demokratiske prosesser i sine hjemland. Et aktivt sivilsamfunn er et mål i seg selv. Det tar tid å kjempe for rettigheter. Med kvinner kommer folkehelse på banen, slik det også skjedde i Norge en gang, deretter følger valgdeltakelse. Kvinner risikerer mer i offentligheten. Sjikane, språkbruk, vold er noen av konsekvensene. Kvinners tilgang til utdanning er avgjørende. I den arabiske våren var det et krav å forby kvinnediskriminering og å reformere diskriminerende lover, for eksempel arveloven. Opplæring av politiet og jurister er viktig for å unngå diskriminering. Kvinner kan ikke lengre ignoreres. Tina Shagufta Kornmo er styreleder i LIM (Likestilling, integrering, mangfold) - en ikkestatlig organisasjon som arbeider for å fremme innvandrernes deltakelse, tillit og tilhørighet til det norske samfunnet. Organisasjonen ønsker å fungere som et talerør for liberale og sekulære verdier og motarbeide segregeringen av samfunnet på etnisk eller religiøst grunnlag. LIMs overordnede mål er et fredelig og inkluderende samfunn, der individets universelle rett til frihet og verdighet blir ivaretatt. Tina Shagufta Kornmo (født 1968 i Lahore) er utdannet lege spesialist i generell kirurgi og urologi. Hun er spesielt engasjert i samfunnsdebatten relatert til kvinner og likestilling. Ikke alle barn har den tryggheten de trenger Du kan gjøre en forskjell ved å gi et FORUT-fadderskap i julegave Foto: Pia Skjelstad Flere har etterlyst en mulighet for å kunne gi et FORUT-fadderskap i julegave til barn og barnebarn. Dette vil vi teste ut og åpne opp for allerede i år. Vi arbeider med et differensiert opplegg for tre aldersgrupper: 0-6 år, 7-10 år og 10 år +. Dette betyr at du kan tegne et FORUT-fadderskap for et navngitt barn som du betaler for via avtalegiro regnet fra januar til desember FORUT tilbyr en «faddergave-pakke» som mottakeren får via den som tegner gavefadderskapet. På denne måten får mottakeren en meningsfull julegave, avsenderen får både god samvittighet og løst sitt gaveproblem, og FORUT får et økonomisk tilskudd til sitt arbeid for vanskeligstilte barn. Arrangementet på Gjøvik bibliotek var ledd i en møterekke FORUT arrangerer for å bidra med nord/sør-informasjon i Innlandet. Tidligere i år har dokumentarfilmen «Gulabi Gang» vært vist med etterfølgende paneldebatt, og Erik Solheim snakket om utviklingspolitikken på et annet møte. På alle arrangementene har det vært et musikalsk innslag. Nå sist var det hornisten Sissel Morken Gullord som spilte på både valthorn, bukkehorn og lur. forut nytt

12 Nepal Med Urbane Totninger på tur! Jeg svarte JA uten å tenke meg om, på spørsmålet fra FORUT om jeg kunne tenke meg å være reiseleder for Gustav Nilsen og Paul Håvard Østbys prosjektbesøk i Nepal. Av Terje Heggernes Sjølveste Urbane Totningene! To av Norges mest populære stand-up komikere, som hadde stått på scenen på Melkefabrikken på Kapp i ukesvis i sommer og trimmet lattermusklene til betalende tilskuere. Bakgrunnen for spørsmålet om å være reiseleder var at disse to komikerne - og hele ensemblet fra Urbane Totninger - gjennom de siste syv årene har vært FORUTs viktigste ambassadører. Hvert år de siste syv årene har de gitt en forestilling til FORUTs skoleprosjekt i Sierra Leone. Nærmere en million kroner har 12 forut nytt denne enestående ideen gitt så langt! Imponerende og storartet! Som rett og rimelig er hadde FORUT for noen år siden invitert Gustav og Paul Håvard til Sierra Leone for å se hva pengene de hadde spilt inn var brukt til. De fikk se skoler og treffe barn og ungdom i et av verdens fattigste land, Paul Håvar Østby, Terje Heggernes og Gustav Nilsen. barn som fikk skoletilbud og dermed muligheter til å møte resten av livet med noen bedre forutsetninger. Nå er det Nepal som var utpekt som et FORUT-land å videreføre det storslåtte engasjementet i. Det må være noe mer enn tøys og fjas med disse to totningene tenkte jeg og var

13 Nepal samtidig en smule skeptisk og nervøs over å være aleine sammen med disse to suksessrike kara nesten 24 timer i døgnet i mer enn en uke. Det ble helt annerledes enn jeg hadde forestilt meg. Lite stand-up, hyggelig bekjentskap og positive, svært fokuserte og interesserte turdeltakere som var innstilt på å lære om både Nepal, FORUT, CWIN og barns situasjon og rettigheter. Totningene ga ofte uttrykk for sin begeistring over det de fikk se og høre. FORUTs samarbeidspartner og barnerettighetsorganisasjon, CWIN, imponerte gjestene på mange områder. Kombinasjonen av å jobbe politisk og som talerør for barn og ungdom gjorde inntrykk. De sosiale prosjektene til CWIN enten det var yrkesopplæring av ungdom i Katmandu, krisetelefonen for barn eller barnehjemmet for jenter i krise både imponerte og rørte de suksessrike komikerne fra Norge. De mange møtene med barn og ungdom, CWIN-ansatte, ansatte på den norske ambassaden, avtroppende medlem av Nepals menneskerettighetskommisjon, bildekunstnere og kulturinstitusjoner på FNs verdensarvliste ble viktige kilder til kunnskap og innsikt i et svært komplekst samfunn. Sammen med CWINS leder, Sumnima Thuladar. Paul Håvard tar en svingom med en av jentene på Balika. Som reiseleder ble dette en av de enkleste og mest givende utfordringene jeg har hatt. Å være vitne til sterke og varme møter og å observere komikere fra Norge i en annen rolle. Full av respekt og interesse for menneskene de møtte og deres livsvilkår. Takk for turen, for entusiasmen og lovnaden om fortsettelsen av det gode forholdet mellom Urbane Totninger og FORUT. Tommelen opp for et hyggelig møte på Balika-hjemmet. forut nytt

14 FORUT-fadder Stinn brakke for FORUT-fadder Paul Håvar Østby og Gustav Nilsen tok publikum med på en reise til Nepal. Gutta frembragte mye latter... Gustav Nilsen og Paul Håvard Østby fra Urbane Totninger inspirerte og skaffet 45 nye faddere. Av Ellen Bjølseth Som mangeårige støttespillere og gode ambassadører for FORUT inviterte Gustav Nilsen og Paul Håvard Østby til et gratisarrangement på sin egen hjemmearena: Kapp på Østre Toten. I Kokeriet på den gamle melkefabrikken, nå kultursentrum, tok det ikke lang tid før det virkelig kokte. De to gjøglerne, som tidligere i høst har vært på tur til Nepal, lot publikum få være med på reisen med besøk til FORUTs prosjektområder. Turen var spesiell fordi de fikk treffe folk på en helt annen måte enn de ville ha gjort som vanlige turister: Barn med en tung fortid, jenter som hadde fått en ny start med skolegang og utdannelse, unge 14 forut nytt mennesker som skapte nye arbeidsplasser. Reiseberetningen endte i en oppfordring til publikum om å tegne seg som FORUT-faddere. Spesielt for kvelden var at de som ble FORUT-faddere der og da, deltok i en trekning av tur til Nepal med de urbane totningene som reiseledere. For hver tiende nye fadder den kvelden ble det trukket en vinner. Resultatet var 45 nye faddere og dermed fire trekninger. De lykkelige vinnerne kan glede seg til en storartet tur høsten 2014! De som ikke var til stede på Kapp denne søndagen, har dessverre gått glipp av denne spesielle trekningen, men alle FORUT-faddere er likevel med på en årlig trekning om studietur. Det er derfor ingen grunn til å nøle. Etter pause med kaffe og kaker bød Nilsen og Østby på et mini-show med smakebiter fra årets førjulsforestilling på Latter i Oslo - og latter ble det! 100 nye faddere på to uker Da FORUT-fadderkampanjen ble lansert 4. november, var målet å få hundre nye faddere før 2013 var omme. Jubelen var derfor stor da målet var nådd allerede etter to uker! Sammenlignet med andre, store organisasjoner er dette tallet kanskje ikke så imponerende, for en relative liten organisasjon som FORUT, betyr dette mye. Neste mål er å få tusen nye faddere i løpet av Klarer vi det, har vi doblet antall faste givere, og det gir stort utslag på økonomien med muligheter for å yte assistanse til mange flere i våre samarbeidsland.

15 Verden kan forandres! Bli FORUT-fadder For kr. 200,- pr. måned kan du bli med på å forandre verden. forut nytt

16 Fra offer til aktivist Som tolvåring kom Anita til krisesenteret Balika i Nepal. FORUTs innsats handler om prosjekter for barn i krise, skolegang, helsestell, redusert rusbruk, likestilling og menneskerettigheter. Vi trenger din støtte i dette arbeidet! Nå er hun uredd forkjemper for jenters rettigheter. Med utdanning på Balika får jenter en ny sjanse. Les mer om Balika på Verden kan forandres!

17 JA, jeg blir med! Du kan melde deg som FORUT-fadder ved å bruke skjemaet på neste side og sende til FORUT, gå inn på ringe FORUT på tlf , eller sende SMS forutfadder til Alle nye faddere får en velkomsthilsen, bladet FORUT-nytt, og er hvert år med i trekningen av en gratis tur til et av våre prosjektland. Som verver får du: Verver du en fadder, får du en pakke med fire bordbrikker produsert i Sri Lanka Verver du tre faddere, får du tre sitteunderlag i filt produsert i Nepal Verver du fem faddere, får du en dagstursekk Verver du 10 faddere, får du bli med på en studietur til et av FORUTs prosjektland! (Gjelder 12 mnd. fra første verving.) (Les mer om vervepremiene på Verden kan forandres!

18 Verden kan forandres! Bli FORUT-fadder JA, jeg blir med! oog betaler kr 200,- pr måned oog betaler kr pr måned (valgfritt beløp) AvtaleGiro ojeg ønsker å benytte AvtaleGiro. Beløpet trekkes den 20. hver måned. Betalingsoppdraget gjelder til jeg gir min bank beskjed om at det opphører. Beløpsgrense Maksimum beløpsgrense pr. trekkmåned er lik avtalt månedsbeløp FORUT oppfordrer alle til å benytte AvtaleGiro - det er det mest kostnadseffektive for oss! Navn: Adresse: Postnr./sted: Tlf.: Fødselsnummer (11 siffer): (fylles ut dersom du ønsker skattefradrag) E-post: Belast mitt kontonummer: Sted, dato: Underskrift: FORUTs kontonummer: Kid.nr. (fylles ut av FORUT) o Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen AvtaleGiro er trygt, enkelt, oversiktlig og rimelig. Ønsker du flere opplysninger om AvtaleGiro - kontakt din bankforbindelse. FORUT garanterer at opplysninger vi registrerer om deg og ditt FORUT-fadderskap, kun vil bli benyttet av FORUT til utsendelser i forbindelse med ditt fadderskap. Persondata vil ikke bli utlevert til en utenforstående tredjepart, i henhold til personopplysningsloven. Boks 300, 2803 Gjøvik e-post: Ververs navn/telefon: For kr. 200,- pr. måned kan du bli med på å forandre verden.

19 FORUT FORUT inn i ny femårsperiode FORUTs bistandsinnsats er finansiert av en kombinasjon av egeninnsamlede midler, gaver og prosjektstøtte fra Norad og Utenriksdepartementet. Til sammen ble dette nærmere 33 millioner kroner i NORAD-støtten utgjør mesteparten av totalbeløpet. FORUT er i ferd med å avslutte siste år i en femårig avtale med Norad, for perioden Av Ståle Stavrum samarbeid. Gjennom en kombinasjon av press og samarbeid har vi ofte lykkes med å få slike etablerte systemer til å forbedre sin yteevne. I slike tilfeller kan dette ha store, positive ringvirkninger, ettersom myndighetenes systemer har så stor rekkevidde - virkningen av vår innsats blir multiplisert opp. Påvirkningsarbeid En annen tilnærming som kan gi store ringvirkninger er å arbeide for bedre lover på en rekke områder som angår våre primærmålgrupper, og for bedre håndheving av eksisterende lover. alkohol som hinder for utvikling. FORUT kan vise til innovative tilnærminger med meget gode resultater i skjæringsfeltet mellom alkohol, barnerettigheter og likestilling, noe som vil bli videreutviklet i kommende avtaleperiode. Vi ser for oss at dette vil bli gjenstand for inngående forskning og faglig analyse, og at dette vil lede frem til anbefalinger til myndigheter og andre bistandsorganisasjoner. Systematisk planlegging Den planlagte innsatsen er blitt detaljert beskrevet i resultat- og målstyringsmatriser, med tidslinjer, måltall, budsjetter og FORUT har nylig levert ny søknad til Norad for perioden Et stort arbeid over mange måneder ligger bak en slik søknad. Den er resultatet av en lang konsultasjons- og planleggingsprosess med FORUTs partnerorganisasjoner i Asia og Afrika. Prosessen har tatt utgangspunkt i de mest vellykkede satsingsområdene og de beste resultatene fra nåværende avtaleperiode, og tar sikte på å videreføre og videreutvikle dette over de neste fem årene. Planene omfatter konkrete hjelpetiltak for fattige og marginaliserte grupper, men også påvirkningsarbeid for å oppnå holdningsog atferdsendringer, forbedret lovgivning og lignende. Godt samarbeid FORUT og partnerorganisasjonene har mange års erfaring med praktisk og konkret innsats på landsbygda og i slumområder i sør, men har etter hvert også opparbeidet mye erfaring med hvordan man kan gå frem for å få offentlige systemer til å fungere bedre. Målgruppene våre skal også betjenes av offentlige myndigheter, men blir ofte ignorert og oversett. Partnerorganisasjonene våre hjelper folk til å organisere seg og kreve sin rett, men også til å engasjere myndighetene i meningsfylt Planleggingsmøte i utenlandsavdelingen. Artikkelforfatteren med ryggen til. Fattige mennesker og utsatte grupper har som regel lav status og lite de skulle ha sagt, og har derfor særlig behov for den beskyttelse og de rettigheter som fungerende rettssystemer kan levere. Påvirkningsarbeid for å kjempe frem bedre lovgivning ligger derfor også inne i planene som er oversendt Norad. På dette området kan FORUT og partnerorganisasjonene se tilbake på viktige suksesshistorier i inneværende avtaleperiode i Sri Lanka, i Nepal, i India og i Malawi. Planene for neste femårsperiode preges også av at FORUT har en særdeles sterk faglig kompetanse på sammenhengene mellom alkohol, sosiale problemer og fattigdom med andre ord på resultatindikatorer. Dette er et teknisk krevende arbeid, som har kostet FORUT og partnerorganisasjonene mye tid og krefter. Til gjengjeld er slik systematisk planlegging helt nødvendig for å komme i betrakting for Norad-støtte. Søknaden dekker tre tematiske områder alkohol som utviklingshinder, barnerettigheter og likestilling. Alkoholtemaet omfatter tre programmer som dekker henholdsvis internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. Til sammen er det her snakk om 14 prosjekter. Barnerettighetstemaet omfatter to programmer med til sammen 13 prosjekter, mens likestillingtemaets to programmer består av ni prosjekter. Alt i alt er dette et svært omfattende planverk. forut nytt

20 Barnerettigheter Positiv evaluering av FORUTs barnerettighetsprogram Evalueringen av FORUTs barnerettighetsprogram er nå klar. Den ble utført av Barbara James og Meera Pillai, og resulterte i et monsterdokument på 761 sider som dekker FORUTs arbeid med barnerettigheter i Sri Lanka, Nepal, India og Sierra Leone. Hovedkonklusjonene i evalueringen er positive, samtidig som det er en rekke konkrete anbefalinger til ting som kan forbedres. Av Trond Botnen Målene overoppfylt i Sri Lanka De to organisasjonene som kom best ut i evalueringen var FISD og WODEPT, to organisasjoner som har vært partnerorganisasjoner i Sri Lanka etter at FORUT Sri Lanka ble nedlagt. Disse har overoppfylt sine målsettinger fordi de har vært utrolig flinke til å engasjere myndigheter til å ta økt ansvar for å sikre barns rettigheter, og dermed har de kunnet 20 forut nytt The strongest recommendation that emerged consistently across the programme during the review was that the FORUT programme was beneficial to individuals, communities, states and countries and should be continued and expanded hjelpe langt flere enn de barna som får direkte hjelp av organisasjonene. Spesielt tatt i betraktning at FORUT Sri Lanka plutselig måtte omdannes til lokale organisasjoner midt i avtaleperioden med Norad, konstater evaluatorene at dette har vært en fantastisk sterk prestasjon av FISD og WODEPT. God måloppnåelse i Nepal og India Også programmene i Nepal og India har stort sett nådd sine mål, konstaterer evaluatorene. Særlig APSA og CWIN får skryt for å ha helhetlige programmer som integrerer barnerettigheter, likestilling og rusproblematikk på en svært god måte. The second multiplier that is operating to increase the impact of this programme has been the adoption of the strategies, tools and trainings of FORUT- Sri Lanka/FISD by the country s flagship poverty alleviation programme, Samurdhi. ( ) this escalates the validity and the utility of the FORUT/ FISD CRPP programme enormously. Samtidig som FORUTs partnere i Nepal og India får skryt for god måloppnåelse, peker evaluatorene på at de fortsatt har mye å gå på når det gjelder administrativ

BLI FORUT-FADDER! Ragnhild Sælthun Fjørtoft er FORUT-fadder

BLI FORUT-FADDER! Ragnhild Sælthun Fjørtoft er FORUT-fadder BLI FORUT-FADDER! Ragnhild Sælthun Fjørtoft er Som betaler du 200 kroner i måneden. Registrer deg i dag på www.forutfadder.no eller bruk innmeldingsblanketten i denne folderen. FORUT er ein organisasjon

Detaljer

- utvikling for alle

- utvikling for alle - utvikling for alle FORUT FORUT en effektiv organisasjon med godt prosjektarbeid. Konsulentfirmaet Scanteam evaluerte FORUTs arbeid på oppdrag av Norad i 2008. I konklusjonen heter det blant annet: I

Detaljer

FORUT. Barneaksjon. Verden inn i barnehagen

FORUT. Barneaksjon. Verden inn i barnehagen Barneaksjon Nischal og Biswas er med i barneaksjonen fra Nepal Monki går igjen i barneaksjonen Verden inn i barnehagen Over 1 000 000 barn har deltatt i FORUTs barneaksjon siden 1988. Gjennom FORUTs barneaksjon

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

I. Positive nyheter fra GDCS-prosjektene

I. Positive nyheter fra GDCS-prosjektene Nyhets,- fadder,- og vennebrev II Mars 2014 Disse Nyhets,- fadder- og vennebrev blir utgitt 7 ganger i året og innholder: - Korte kommentarer angående bistandsarbeid - Korte kommentarer til samfunnsutviklingen

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Politisk program for Juvente 2012-2014

Politisk program for Juvente 2012-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Politisk program for Juvente 2012-2014 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Kjære alle som her er til stede! Takk for invitasjonen til dette arrangementet,

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

«Motivasjon, mestring og muligheiter»

«Motivasjon, mestring og muligheiter» «Motivasjon, mestring og muligheiter» Korleis kan vi saman og kvar for oss auke lærelysta og heve kompetansen hjå våre elevar? Program 23.11.12 09.00 Åpning og velkommen v/ Svein Heggheim Status på NyGIV

Detaljer

NYORG: Utviklingsplan 2014-2024

NYORG: Utviklingsplan 2014-2024 NYORG: Utviklingsplan 2014-2024 Samfunnsoppdrag NYORG skal bli en av Norges viktigste ruspolitiske organisasjoner. Utdyping og diskusjonspunkter Mulige utviklingsmål 2024 Vi må definere vår spesielle tilnærming

Detaljer

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 FORORD I denne oppsummeringen fra alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL presenteres resultatene av en undersøkelse

Detaljer

Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard

Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard 1 En helhetlig rusmiddelpolitikk- Se meg - Stortingsmelding 30! Fortsatt restriktiv alkoholpolitikk. Forebygging begrense

Detaljer

utvikling Fattigdom og LIKEVERD OVER LANDEGRENSENE

utvikling Fattigdom og LIKEVERD OVER LANDEGRENSENE LIKEVERD OVER Fattigdom og utvikling Kompetanse og erfaring fra norske funksjonshemmedes organisasjoner og pasientorganisasjoner skal bidra til å sette fokus på og inkludere funksjonshemmede og tuberkulosebekjempelse

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK

PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK PFs humanitære prosjekt SOS-UNGDOMSHJEM I MURMANSK «Vi er nå en del av noe stort som forandrer livet til mange. Det er forebygging i praksis.» Per Kristian Heitmann, lokallagsleder i PF Nord-Trøndelag

Detaljer

Mental helse. Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom

Mental helse. Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom Mental helse Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom Ingunn Dreyer Ødegaard Psykologstudent HimalPartner 20. mars 2014 Global mental helse 85% av psykisk lidende får ikke

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Heltene. Damalie. Agnes

Heltene. Damalie. Agnes Heltene Vilje til endring Det er kvinnene i Afrika som er bærere av endring. De arbeider med jorda, og tar ansvar for sine barn og barnebarn. Og de arbeider for å bedre kvinners livsvilkår. Mange er enker,

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no

Ungdom og levevaner. Bodø, 26. Mars 2014. Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Ungdom og levevaner Bodø, 26. Mars 2014 Warsame Ali, NAKMI, Oslo Universitetssykehus E-post: warsame.ali@nakmi.no Innhold Bakgrunn Årsaker Studier fra utlandet Problemstilling Resultater og funn Veien

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse. 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege

Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse. 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege 1 En helhetlig rusmiddelpolitikk- Se meg - Stortingsmelding 30! Fortsatt restriktiv alkoholpolitikk.

Detaljer

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014.

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. STRATEGI 2015-2017 LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Trykkeri: Gamlebyen Grafiske

Detaljer

Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva. Quality Mastemyr hotell, 3. desember 2014 kl 0900-0925.

Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva. Quality Mastemyr hotell, 3. desember 2014 kl 0900-0925. Manus, med forbehold om endringer under fremføring. Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva vil med forsøket? Statssekretær Jardar Jensen Oppstartsseminar for forsøk med nedsatt stemmerettsalder

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt

Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt 6. april 2013. Regjeringens nye plan for barnevernet blir tatt godt imot av Landsforeningen for barnevernsbarn. Barneminister Inga Marte Thorkildsen

Detaljer

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse I dette opplegget skal elevene lære mer om FN og FNs menneskerettighetskonvensjoner, med særlig fokus på konvensjonen om personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

En internasjonal bevegelse blir til

En internasjonal bevegelse blir til En internasjonal bevegelse blir til Av daglig leder Tove Smaadahl ved Krisesentersekretariatet Da det første krisesentrene ble åpnet i England i 1972, var nok ingen klar over at de skulle bli en del av

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning.

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. NORAD Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. Strømmestiftelsen vil takke for muligheten til å komme med innspill og

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

Klar for eldrebølgen?

Klar for eldrebølgen? Alderdom i 2020 Klar for eldrebølgen? 11. juni 30. august Med støtte fra Helsedirektoratet Alderdom i 2020 Klar for eldrebølgen? 11. juni 30. august Innen 2035 vil Norge ha dobbelt så mange innbyggere

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014-2017 Hva er kjønnslemlestelse? Kjønnslemlestelse av jenter er en praksis knyttet til kultur, tradisjon og tro.

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Policy and practice in Norwegian public health governance

Policy and practice in Norwegian public health governance Policy and practice in Norwegian public health governance Charlotte Kiland Gro Kvåle Dag Olaf Torjesen Artikkelen kommer i bok på Palgrave: Anne Pedersen, Louise Fitzgerald, Ewan Ferlie & Susanne Boch

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Familieprogrammet Kjærlighet og Grenser

Familieprogrammet Kjærlighet og Grenser Familieprogrammet Kjærlighet og Grenser Siri Haugland Trondheim oktober 2010 03.11.2010 1 «Keep Of Kalessin» i introduksjonen til sin låt i MGP-finalen: Hvis vi vinner skal vi ta oss et lite glass champagne..eller

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Evalueringsavdelingen. Evalueringsprogrammet for 2012-2014

Evalueringsavdelingen. Evalueringsprogrammet for 2012-2014 Evalueringsavdelingen Evalueringsprogrammet for 2012-2014 Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Postboks 8034 Dep, 0030 Oslo Ruseløkkveien 26, Oslo, Norge Tel: +47 23 98 00 00 Faks: +47 23 98 00 99

Detaljer

Foto: Jo Straube Verv en venn! Hvert nye medlemskap er viktig for oss. Jo flere medlemmer vi er, jo større gjennomslagskraft har vi i miljøkampen. Verv en venn og registrer ham eller henne på www.naturvernforbundet.no/verving

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

ETIKK INFORMATIKK Inf1500 25.september 2012 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no

ETIKK INFORMATIKK Inf1500 25.september 2012 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no ETIKK INFORMATIKK Inf1500 25.september 2012 Maja van der Velden - majava@ifi.uio.no INF5011 Wikipedia Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Peti Wiskemann Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap Europarådets pakt for menneskerettighetsundervisning og opplæring til demokratisk medborgerskap

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune. Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune. Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune Alcohol: No ordinary commodity ingen ordinær vare Alkoholloven: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Å BYGGE SELVTILLIT GJENNOM SELVMEDFØLELSE

Å BYGGE SELVTILLIT GJENNOM SELVMEDFØLELSE Forord Vi har alltid forstått at medfølelse er svært viktig. Hvordan vi har det med oss selv, og hva vi tror at andre mennesker tenker og føler om oss, har en enorm innvirkning på vårt velvære. Hvis vi

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer