-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR NYTT NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995."

Transkript

1 PARTNER SIERRA LEONE -nytt NYTT FRA Nr GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no NYTT NR NYTT NR Med langvarig forhold til FORUT 10 Kvinners rolle i framvoksende demokratier 30 Håvard Tjora

2 NYTT FRA Usikkerhet og forventninger FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR Av Morten Lønstad, generalsekretær GAMBIA PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR utviklingspolitiske dokument, som ble lansert under valgkampen, uttrykker også høye ambisjoner for utviklingsfeltet. Vi har derfor tillit til og tro på at utviklingspolitikken blir høyt prioritert også av den nye regjeringen og Stortinget. Nettopp denne samarbeidsavtalen har medført at bistandsbudsjettet ikke ble kuttet med 300 millioner kroner i forhold til de rød-grønnes budsjett, slik regjeringen Solberg foreslo i sin tilleggsproposisjon. Selv om dette kuttforslaget riktignok var relativt lite, er vi fornøyd med resultatene av forhandlingene. Vi håper at regjeringens kuttforslag ikke er et signal om at det kommer større kutt i de framtidige budsjettene, som blir mer preget av den blå-blå regjeringens egne prioriteringer. Årets budsjettforslag er jo kun en tilleggsproposisjon til den avtroppende regjeringens budsjettforslag, som ble framlagt få dager før den gikk av. RUT Etter åtte år med rød-grønn regjering må regjeringsskiftet vi fikk i høst nærmest karakteriseres som en uvanlig begivenhet. Norge har fått en ny, blå-blå regjering, og det er både med en viss usikkerhet og spent forventning vi imøteser den nye regjeringens utviklingspolitikk. Usikkerheten FORUT skyldes i første rekke at det ene av regjeringspartiene, FrP, i liten grad har profilert seg på dette politikkområdet, utover å være relativt kritisk til norsk bistand slik den gjennomføres i dag. Regjeringen har imidlertid samarbeidsavtale med de to sentrumspartiene Krf og V, som begge, og da PARTNER særlig førstnevnte, alltid har prioritert fattigdomsbekjempelse, utviklingssamarbeid og internasjonal solidaritet høyt. Høyres PLUKK TERJE s HJØRNE Høyre og FrP har begge signalisert at det ikke nødvendigvis er et mål at bistandsbudsjettet skal utgjøre 1 % av brutto nasjonalinntekt (BNI). I deres budsjettforslag var bistandsandelen redusert til 0,99 % av BNI, men forhandlingene med sentrumspartiene, og da særlig KrF, medførte altså at dette igjen økte til 1 %, som i de rødgrønnes budsjett. Regjeringens forslag var en marginal prosentuell nedgang, men vi mener at det er viktig å opprettholde et mål om 1 %. Det vil gi forutsigbarhet og mindre mulighet til å saldere Norges nasjonalbudsjett på bekostning av de verst stilte i verden. Vi er enige med Krfs leder Knut Arild Hareide som sier at Norge, som et av verdens rikeste land, ikke kan være bekjent av å kutte i støtten til verdens fattigste. FORUT LEDER Forut-nytt Internt og eksternt informasjonsorgan for FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling. ISSN: X Postadresse: FORUT, Postboks 300, 2803 Gjøvik Besøksadresse: Roald Amundsens vei 1B, 2816 Gjøvik Telefon: , Telefaks: E-post: Internett: Eierorganisasjoner: IOGT, Juvente og Juba. I redaksjonen: Ellen Bjølseth (redaktør), Øystein Bakke, Dag Endal og Ingvar Midthun. Produksjon: Gry Thorleifsen, FORUT. PARTNER 2 forut nytt SIERRA LEONE NYTT FRA Trykk: Grøset Forsidefoto: Terje Heggernes. Redaksjonen avsluttet 21. november Utgitt med støtte av Norad. GAMBIA Ønsker du å støtte FORUT med et engangsbeløp, kan du betale inn på: FORUT PARTNER SIERRA LEONE

3 Malawi Korrupsjonssaka i Malawi Ambassadør ved den norske ambassaden i Lilongwe, Asbjørn Eidhammer, skriv om den store korrupsjonssaka i Malawi og kva president Joyce Banda gjer for å rydde opp. Av Asbjørn Eidhammer Skota på budsjettdirektøren i Finansdepartementet i Lilongwe har sendt pengemisbruk og korrupsjon opp på framsidene av avisene i Malawi. Åtaket vakte oppsikt, noko slikt har ikkje skjedd mot offentlege tenestemenn eller politikarar sidan diktaturets tid. I den etterforskinga som følgde er det komme fram at pengar er blitt utbetalte til firma på falsk grunnlag og at store kontantsummar er teke ut ulovleg. Det er all grunn til å tru at korrupsjonen har auka i landet dei siste åra. I utgangspunktet var misbruk av offentlege midlar heller avgrensa, så lenge diktatoren styrte det meste. Så har korrupsjonen breidd seg utover etter som politikken blei meir demokratisk og økonomien meir liberal. Over ein 20-årsperiode kan ein gjerne sjå denne utviklinga som ei «normalisering» i afrikansk samanheng. Malawi ligg nå midt på treet, saman med Zambia som nr 88 av vel 170 land, på korrupsjonsindeksen til Transparency International. Det er betre enn for dei fleste landa i det austlege, sentrale og vestlege Afrika, men poengskåren ligg ikkje langt over andre land i regionen. Det tok tid å få kontrollorgan på plass etter demokratiet vart innførd i Men frå slutten av 90-åra har særleg Storbritannia og Norge støtta antikorrupsjonsbyrået i landet. Det er liten tvil om at byrået har gjort eit omfattande arbeid, og at situasjonen ville ha vore verre utan dette statlege organet. I året fram til oktober 2013 vart 245 saker etterforska, og i året fram til juni 2013 vart 61 saker overført til rettsvesenet. Tidlegare i år vart10 politimenn, nokre av dei i høge stillingar, dømde til lange fengselsstraffer for korrupsjon. Men dette har ikkje klart å stanse eller redusere misbruk av statlege midlar, eller den småkorrupsjonen som etter undersøkingar å dømme er verst blant tollarar og politifolk. Asbjørn Eidhammer President Joyce Banda gjekk sterkt ut mot korrupsjon i sin første tale til parlamentet. Ho sette inn ein ny direktør for antikorrupsjonsbyrået, ein pietistisk høgsterettsdommar som ikkje vil la seg presse av makter ovafrå, etter det vi har sett hittil. Ho fekk etter lang tid ny riksrevisor godkjent av eit skeptisk parlamentsfleirtal, etter at ho hadde overlatt til revisorforeininga i landet til å foreslå ein kandidat. Men kanskje det viktigaste som er skjedd er at med den nye regjeringa vart staten på fleire måtar opna opp. Det er muleg for utviklingspartnarane så vel som media å få ei heilt anna innsikt i kva som skjer enn det var tilfelle før. Det bidrar også til at folk er mindre redde for å seie frå, og det vil etter kvart også føre til at fleire saker kjem fram i lyset. Nå har det ikkje dukka opp nye store korrupsjonssaker under Bandas regjeringstid, før skota mot budsjettdirektøren. Det som seinare har komme fram, har vakt sinne i befolkninga, og det soleklare kravet er at her skal alt fram, og ingen skal sparast. Avisene sparer for sin del ikkje på sin kritikk mot regjeringa og presidenten. Men den største avisa The Nation gir henne også tommelen opp for å ha oppløyst regjeringa og sett inn ny finansminister og ny justisminister. Dermed får ho markert ein ny start i å opprette på nytt tilliten til styringa av offentlege finansar og til at økonomisk kriminalitet blir følgt opp overfor rettsvesenet. Ambassaden gjennomfører den norske regjeringa sin nulltoleranse for korrupsjon. Denne politikken betyr at så snart vi får grunngitt mistanke om misbruk av pengar, stansar vi tildelinga og ber om grundig rapportering og revisjon. Misbrukte eller feil brukte midlar må betalast tilbake til staten. I alvorlege tilfelle blir sakene sende over til politiet eller antikorrupsjonsbyrået. I tillegg til å skifte ut sentrale regjeringsmedlemmer er det nå sett i verk ein handlingsplan for å komme til botnar i det som har skjedd og rette opp svakheter i systemet for styring og kontroll av statens midlar. Ein britisk etterforskar er på plass, og to britiske spesialrevisorar er på veg for å gjennomføre ein omfattande spesialrevisjon i samarbeid med antikorrupsjonsbyrået. Det blir også førebudd eit lovforslag for at saker som gjeld alvorlege økonomiske brotsverk kan behandlast rett i høgsterett, som tilsvarar lagmannsretten i Norge. Dermed håpar ein å unngå den ofte svært tidkrevjande og usikre gangen lenger nede i rettsvesenet. Ein del av tiltaka er alt sett i gong. I mellomtida gjer både politiet og antikorrupsjonsbyrået jobben sin. Hittil er om lag 40 personar arresterte i samband med denne saka, mellom dei ein departementsråd, den justisministeren som vart avsett, og ei rad forretningsfolk. forut nytt

4 Rus som utviklingshinder Delegatene på konferansen ble underholdt med koreansk folkedans. Politiske resultater tross sterke motkrefter Det pågår en global strid mellom folkehelse og pengekrefter. Alkoholindustrien leter etter nye kundegrupper i utviklingsland, blant annet gjennom aggressiv markedsføring. Men allianser av forskere, organisasjoner og politikere kan likevel oppnå politiske resultater. Dette var gjennomgangstonen da over 850 deltakere fra 55 land var samlet i Sør-Koreas hovedstad Seoul i oktober til en ny Global Alcohol Policy Conference (GAPC). FORUT var også denne gangen en av medarrangørene, og FORUTs partnerorganisasjoner var godt representert med foredrag i programmet. I økende grad handler slike internasjonale alkoholkonferanser om hva som kan gjøres, mer enn å beskrive 4 forut nytt problemene. Dette er en interessant utvikling for oss som frivillig organisasjon, sier Øystein Bakke i FORUT. Vi har mye å bidra med når det kommer til praktisk handling, basert på det arbeidet som partnerne våre i Afrika og Asia gjør. Øystein Bakke er også sekretær for Global Alcohol Policy Alliance (GAPA), som er hovedarrangør for de internasjonale GAPC-konferansene. Den forrige var i Bangkok i 2012, den neste blir i Skottland i Et annet trekk ved årets konferanse var at fokus i økende grad rettes mot harm to others når det gjelder problemforståelse. Det handler om skader som fylla påfører uskyldig tredjepart: barn, ektefeller, venner, kolleger. - Dette er spesielt relevant i utviklingsland, der fylla ofte spiller sammen med problemer som vold mot kvinner, fattigdom og hiv/aids. Dette resulterer i umiddelbare skader, ofte på dem som er rundt brukerne, og lenge før brukerne selv får helseproblemer på grunn av alkohol, sier Bakke. Øystein Bakke var, sammen med FORUT-kollega Dag Endal, representert i programmet med et foredrag om tema «halve verden drikker ikke alkohol hva slags betydning må dette få for alkoholpolitikken?». Anslag som Verdens helseorganisasjon har gjort, tyder på at rundt 45 prosent av klodens voksne ikke har brukt alkohol. Tar man med dem som ikke drakk siste 12 måneder, er tallet 58 prosent. I enkelte utviklingsland kan prosenten ikke-drikkere være både 80 og 90, spesielt blant kvinner. Dette er et faktum som oftest er ignorert når man lager alkoholpolitikk, sa Dag Endal i foredraget i Seoul. Dette kommer fram av en enkel studie vi har gjort av viktige policy-dokumenter

5 Rus som utviklingshinder internasjonalt og fra noen utvalgte land. Samtidig er den høye andelen ikkebrukere en veldig stor fristelse for den globale øl- og spritindustrien, som ser seg om etter nye kundegrupper i land i sør. På konferansen i Seoul var det mer enn 120 foredrag i plenum og gruppeseminarer. Mange rapporterte om den alkoholpolitiske situasjonen i sine hjemland. Et fellestrekk ved mange av foredragene var at land i alle verdenshjørner opplever at pengeinteresser, det vil si multinasjonal og nasjonal alkoholindustri, er en hindring for å lage en god politikk og drive effektiv forebygging. Selskapene driver aggressiv markedsføring, og de prøver å ta kontroll over utvikling av nasjonal politikk. Den mest dramatiske rapporten kom fra Brasils styremedlem i GAPA, Ronaldo Laranjeira, ved avslutningen av konferansen. Hos oss selges alkohol uten Paul Henrik Kielland og Terje Heggernes (bak). Dag Endal George Hacker (tv.) og Øystein Bakke. kontroll og regulering. Har du et vindu ut mot gata, er det bare å åpne det og starte salg av sprit og øl, var Laranjeiras spissformulering. Han beskrev et land der industrien er godt organisert og aggressiv og der ølselskapet InBev Anheuscher-Busch nå har gått forbi det gigantiske oljeselskapet Petrobras i størrelse. Han fortalte også historien om hvordan FIFA, med ølindustrien som bakspillere, fikk endret landets lover slik at øl nå kan bli solgt på arenaene under fotball-vm neste år. Dette har vært forbudt i noen år i Brasil på grunn av all volden som fylla førte med seg på fotballtribunene. Samtidig bekreftet Ronaldo Laranjeira det som mange andre på konferansen også sa, inkludert FORUTs representanter: Også i svært vanskelige politiske klima går det an å oppnå alkoholpolitiske resultater. Dette vil ventelig bli bekreftet når man samles til GAPC 2015 i Edinburgh, Skottland. Nyskapende fra Sri Lanka Når alle partnerne likevel var samlet i Seoul til GAPC-konferansen, benyttet FORUT anledningen til å gjennomføre sitt årlige møte om ADD-programmet (Rus som utviklingshinder). Disse møtene brukes til utveksling av erfaringer og metoder mellom partnerne. alkoholforventninger. Er det greit at folk oppfører seg ufint eller brutalt i fylla? Er det bare promillen som gjør folk utadvendte, aggressive, morsomme - eller er det også mye skuespill? Er det greit at en pappa bruker opp familiens knappe inntekt på drikking? På årets møte i Seoul la partnerorganisasjonene i Sri Lanka fram sin metode for å utfordre folks alkoholforventninger. Eller forestillinger om alkohol, om man vil. Det er godt dokumentert fra psykologien at folks forestillinger styrer handlinger, rent allment. Det vi oppfatter som godt, attraktivt, kult, morsomt, viktig, vil ofte være styrende for hvordan vi oppfører oss. Forventninger er også styrende for folks alkoholvaner. Hvordan virker alkohol? Hva er en fest? Hvordan oppfører man seg når man er full? Og så videre. Det er gjennomført utallige tester som viser at forventningene kan være minst like styrende for oppførselen som innholdet i flaska er. Dette er utgangspunktet for metoden som er utviklet på Sri Lanka. I landsbyprosjekter blir både barn, unge og voksne kvinner invitert med i en prosess der de retter et kritisk blikk på Bildet viser Shakya Nanayakkara fra FISD/Healthy Lanka som introduserer ideen bak de nye metodene som brukes på Sri Lanka. Han viste også til hvordan samme metode kan brukes til å utfordre skadelige kjønnsroller for menn. Med dette har FORUTs partnere i Sri Lanka levert et nyskapende bidrag både til arbeidet mot alkoholskader på uskyldig tredjepart og skadelige mannsroller. Neste etappe for FORUT og partnerne blir å diskutere hvordan erfaringene fra Sri Lanka kan «oversettes» til bruk i andre land. forut nytt

6 Rus som utviklingshinder Det internasjonale alkoholspillet under lupen Verdens helseorganisasjon opplever større aksept for å få samfunnskonsekvenser av alkoholbruk på den politiske dagsorden Av Ellen Bjølseth Dette kom klart fram under en konferanse på Litteraturhuset i Oslo den 7. november. Dag Rekve fra Verdens helseorganisasjon (Department of Mental Health and Substance Abuse) viste til mange interessante trekk i arbeidet med å få på plass en global alkoholstrategi. Etter mange års kamp skrev alle de 194 medlemslandene i mai 2010 under på dokumentet der de samfunnsmessige konsekvensene av alkoholbruk var en viktig del av innholdet. Tradisjonelt er det de vestlige landene som har hatt det høyeste alkoholforbruket i verden. De senere årene har forbruket i mange vestlige land vist en betydelig nedadgående tendens, og alkoholindustrien har kastet sine øyne på nye markeder, først og fremst i Afrika og Asia. Samtidig er det mye erfaring som tilsier at økonomisk vekst fører til økt alkoholbruk, ikke en nedgang. Det er derfor viktig å få på plass en god alkoholpolitikk i land 6 forut nytt som ikke tidligere har hatt noe stort alkoholkonsum, og som nå utsettes for sterkt press fra alkoholkapitalen. Alkohol er beregnet til å være risikofaktor nummer fem når det gjelder dårlig helse og for tidlig død. De siste årene er det blitt økt oppmerksomhet rundt ikkesmittsomme sykdommer, eller livsstilssykdommer, som kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kroniske lungelidelser. Alkoholbruk er en av fire Dag Rekve hovedårsaker til økning i disse sykdommene, og økningen er like sterk i utviklingsland som i høyinntektsland. De siste 15 år er det også vitenskapelig bevist en sammenheng mellom alkoholbruk og smittsomme sykdommer som hiv/ aids og tuberkulose. Kunnskap et viktig våpen Alt i Verdens helseorganisasjon skal være kunnskapsbasert. Jo større politisk motstand, jo større behov for dokumentering. Det er dokumentert at pris er et av de sterkeste virkemidlene for å redusere alkoholbruk. Reklameforbud er et annet effektivt middel. Dette er selvsagt noe som faller alkoholindustrien tungt for brystet. Arbeidet med å få på plass en global alkoholstrategi blir derfor utsatt for et sterkt press fra industrien. Rekve ga uttrykk for respekt for FORUT som tatt i betraktning sin beskjedne størrelse har hatt stor internasjonal innflytelse i strategiarbeidet. Når FORUT har tatt skrittet fra å jobbe på grasrota og over på en internasjonal arena i tillegg, er det ingen liten motstander organisasjonen står overfor. Alkoholindustrien deltar ikke direkte i utforming av alkoholpolitikken i Verdens helseorganisasjon, men de er til stede under helseforsamlingen som del av publikum og har dermed anledning til å prate med folk i pausene. Vi kan ikke hindre industrien i å være til stede og lære å drive påvirkningsarbeid, men FORUT og GAPA-nettverket fungerer som en helt avgjørende motvekt, og det er viktig! Industrielle epidemier Dag Endal, fra FORUT, brukte begrepet

7 «produktskapte epidemier» i sitt innlegg. Tidligere delte de europeiske stormaktene Afrika mellom seg. Nå er kappløpet om Afrika i gang igjen, denne gangen med fire multinasjonale bryggerier som aktører. Alkoholindustrien satser på land i Afrika som sine nye og lovende markeder, men motkreftene er i ferd med å organisere seg og FORUT er en del av denne nye bevegelsen. I Sør-Afrika er det høyst sannsynlig at det vil bli innført reklameforbud for alkohol med det første. Går forbudet igjennom, innebærer det et gigantisk gjennombrudd med betydning for andre land i Afrika, sa Endal. Alkoholindustrien benytter seg mer og mer av usynlige eller subtile virkemidler, og i økende grad retter markedsføringen seg mot kvinner. Det lages reklamefilmer uten et veldig tydelig kjøpsbudskap. I stedet lar man målgruppene assosiere alkoholbruk med situasjoner og verdier som oppleves som attraktive. Endal viste et par slike filmsnutter for forsamlingen. Regjeringen er med Nyutnevnt statssekretær i helsedepartementet, Cecilie Brein-Karlsen, hilste konferansedeltakerne med å erklære at regjeringen har store ambisjoner på rusfeltet og at den samtidig vil videreføre Norges offensive politikk på det internasjonale helseområdet. Hun ga ros til FORUT som hun mener behersker det vanskelige internasjonale politiske spillet, og er samtidig i stand til å sette alkohol inn i et større helsebilde. FORUT fortjener flere støttespillere, mente statssekretæren og ga uttrykk for at hun ønsket å bli bedre kjent med organisasjonen. Konferansen ble avrundet av generalsekretær Morten Lønstad, som var takknemlig for den anerkjennelsen FORUT var blitt gjenstand for. Han berømmet sine egne medarbeidere, Øystein Bakke og Dag Endal, for den ekspertisen de har og anvender så godt. Gjennomslagskraften til FORUT er stor, størrelsen tatt i betraktning. Selv en mygg kan være utrolig irriterende hvis den slipper innenfor myggnettingen, mente Lønstad. Rus som utviklingshinder Bedre resultat med innsats på flere fronter FNs utviklingsprogram (UNDP og Verdens helseorganisasjon (WHO) har i samarbeid satt fokus på samordnet innsats mot alkoholskader, HIV/AIDS og vold. Dette skal gi bedre resultater på alle feltene. Av Øystein Bakke På et seminar i Chisinau i Moldova i slutten av oktober gikk UNDP og WHO sammen om å systematisere kunnskapen og erfaringene med integrert innsats for forebygging og behandling av alkoholskader, HIV/AIDS og vold mot kvinner. På alle disse feltene vil en integrert innsats gi bedre resultater enn om man kun setter inn isolerte tiltak. På seminaret i Moldova var vertslandet, Ukraina og Hviterussland i fokus. Alle tre landene sliter med betydelige problemer på alle de tre feltene. Paul Schuper, forsker ved Toronto Universitet og Senter for avhengighet og mental helse presenterte den siste forskningskunnskapen om forholdet mellom alkohol og HIV/AIDS. Lenge var dette et forhold som ble lite vektlagt, men de senere årene har det vokst fram en forståelse for at dette er forhold det er viktig å ta i betraktning. En rekke studier i det sørlige Afrika, der AIDS-epidemien har rammet særlig hardt, har pekt på at det er en sammenheng mellom alkoholbruk og risikabel seksuell atferd som kan føre til HIV-smitte. Det er likevel for tidlig å dra konklusjonen om en årsakssammenheng mellom alkohol og HIV. Men de som allerede er HIV-smittet, vil stort alkoholforbruk kunne være medvirkende til en negativ sykdomsutvikling. For det første svekker alkohol immunforsvaret, slik at veien fra HIV-smitte til å utvikle AIDS kan bli kortere. HIV-smittede som får ART-behandling for å stoppe eller bremse utviklingen av AIDS har best effekt av behandlingen hvis medisinene tas regelmessig og man ellers får god ernæring og lever sunt. Alkoholbruk, og særlig storforbruk, har negativ innvirkning for en del av disse pasientene. For forholdet mellom alkohol og vold er situasjonen også den at vold, særlig seksualisert vold, bidrar til HIV-smitte. Også på dette feltet kan det være sammenhenger til alkoholbruk. Tradisjonelt har disse problemene vold mot kvinner, HIV og alkoholproblemer vært håndtert og behandlet adskilt. FNs utviklingsprogram vil nå se på hvordan man kan få bedre effekt på alle disse områdene ved å se på sammenhengen mellom dem. Bør pasienter som kommer for å ta en HIV-test også kartlegges med hensyn til alkoholproblemer? Kan man redusere omfanget både av HIV/AIDSspredningen og av vold mot kvinner ved å gjøre noe med alkoholforbruket? Slike og andre spørsmål var gjenstand for presentasjoner og diskusjoner på seminaret i Moldova. Etter dette pilot-seminaret står et lignende seminar på trappene for utvalgte land i Afrika. Det vil trolig skje i løpet av 2014, også der vil FORUT være med. forut nytt

8 Sri Lanka Med langvarig forhold til FORUT Mohamed Faleel Marikkar er daglig leder av RAHAMA, en av FORUTs partnerorganisasjoner i Sri Lanka. RAHAMA er engasjert i gjenoppbygging av de krigsrammede områdene nord i landet. Hans engasjement for FORUT startet før FORUT ble til. Av Ellen Bjølseth Marikkar er utdannet sivilingeniør og var tidlig ansatt i Cey-Nor, forløperen til FORUT i Sri Lanka. Der jobbet han tett sammen med Arne Fjørtoft, som ledet prosjektet. I 1981 ble Redd Barna ny arbeidsplass for Marikkar. En tilfeldighet gjorde at han tok skrittet over til FORUT i 1986, og siden har han vært medansvarlig for å gjennomføre FORUTs oppgaver i Sri Lanka. Bistandsarbeideren Helt fra starten trivdes Marikkar som bistandsarbeider eller utviklingsagent. Den norske modellen ga stort rom for frihet og lederutvikling, noe som også førte til personlig utvikling. Marikkar var den stabile kraften som fungerte under mange forskjellige stedlige representanter fra Norge, og de ble også gode venner. Tidligere norske sjefer henvender seg fortsatt til Marikkar og ber om råd. 8 forut nytt Arbeidet har selvsagt endret seg gjennom disse årene. I starten opplevde han at folk krevde penger direkte. I staben var oppfatningen generelt at de ville drive med det som i bistandssammenheng kalles tjenestelevering, det vil si at de ønsket direkte overlevering av tjenester, hus og annen infrastruktur. Marikkar måtte jobbe med staben for å få dem til å tenke mer på menneskelig utvikling, drive med opplæring, rettighetsarbeid og organisering. Borgerkrigen gjorde det til en ekstra utfordring å opprettholde og videreføre innsatsen under svært vanskelige forhold. Mikrofinansprogrammet, det vil si spareog lånegruppene, ble etablert og var levedyktige under hele den vanskelige tiden. Det har også vært noen mindre gode opplevelser gjennom årene. Sri Lanka var et delt samfunn på grunn av krigen. Det gjorde det vanskelig å få folk til å arbeide mot samme mål. Dette gjaldt også de ansatte. Det dannet seg lett undergrupper i staben, både på grunn av etnisitet og i form av gammel og ny stab eller gammel og ny ledelse. Noen ganger mistet FORUT gode folk på grunn av dette. Selv om det kan ha ulmet under overflaten med interne konflikter, er Marikkar stolt av at han har klart å holde staben samlet og at motsetningen ikke har vært særlig synlige utad. Penger kan ødelegge folk, mener Marikkar. Derfor er det helt avgjørende å ha de rette ansatte. Etnisk konflikt Rent etnisk har Sri Lanka tre definerte hovedgrupper. Den største er singaleserne, deretter kommer tamilene, så muslimene. En lengre periode under borgerkrigen var Marikkar den eneste muslimen som fikk adgang til de tamilske nordområdene. I 1986 opplevde han å bli bortført av en militant gruppe og holdt fanget i fem dager. Selv mener han at det var så tilfeldig som at han befant seg til gal tid på galt sted. Ellers har han brukt tiden på å bygge opp et godt nettverk, noe som har kommet FORUT til gode gjennom alle år og som fortsatt er en stor fordel for RAHAMA som organisasjon. Den langvarige konflikten og uroen i landet gjorde at familien ikke likte at han dro til Jaffna (lengst nord i Sri Lanka der krigen forårsaket mange tap av liv og store ødeleggelser), og kona tok en tårefull avskjed hver gang han dro. I mange år jobbet han i høyrisikosoner, og i 1992 opplevde han at FORUT-kontoret i Colombo ble delvis truffet av en bombe. Deler av taket raste ned over ham, og forvirringen var stor i noen timer før det ble klart at ingen ansatte var drept eller kommet til skade. Hans egne barn har

9 gått på blandet skole og har ikke hatt noen problemer på grunn av sin etnisitet. Datteren var nær ved å bli rammet av en tilfeldig terrorbombe på gaten en gang, men ellers har familien sluppet unna urolighetene. Valgseier for tamiler I dag er situasjonen grei for den tamilske delen av befolkningen, og gjenoppbyggingen har kommet ganske langt. Under siste provinsvalg (september 2013) ble det en overveldende seier til de tamilske partiene i nord. Det er politiske motsetninger mellom de ulike tamilske partiene, men det er en del av politikken. Motsetningene går gjerne mellom øst og nord i de tamilske områdene. Pressen har også fått det noe friere, selv om en journalist ble meldt forsvunnet samme dag som dette intervjuet fant sted. Når det gjelder tamiler som har forlatt landet i løpet av konfliktårene, er det ingen stor hjemflytting. Noen vil hjem, andre ikke. Tamilene har tradisjonelt vært et velutdannet folkeslag. Marikkar mener at det ikke har vært noen påfallende hjerneflukt, men at de tamilske områdene fortsatt har mange med høy utdannelse. Jaffna-universitetet rangeres fortsatt som et godt lærested og har planer om å utvide til Kilinochchi noe lengre sør. Konflikt med indiske tamiler Tredve års borgerkrig har satt sitt preg på landet. Folks økonomi er påvirket, mye eiendom har gått tapt, og det er nå konflikt om hvem som har rett til en del landområder. For RAHAMAs del er målet å hjelpe folk på fote igjen, og Marikkar mener at om ti år fra nå, vil en kunne se store forandringer. En sak som bekymrer ham er at indiske fiskere har overtatt mange av fiskefeltene som befolkningen i nord ikke fikk tilgang til mens borgerkrigen raste og det var forbud mot å bevege seg til havs på grunn av frykten for terrorangrep fra fiskebåter og andre fartøyer. Retten til fiskefeltene er en tvist som må løses. En annen trussel er at myndighetene og befolkningen i den indiske delstaten Tamil Nadu, som ligger nærmest Sri Lanka, pisker opp stemningen mot den srilankiske regjeringen. Det gjør at den hovedsakelige tamilske Sri Lanka befolkningen i Tamil Nadu er mye mer aggressive enn den tamilske befolkningen i Sri Lanka, og det gjør de srilankiske myndighetene nervøse. Det er 66 millioner tamiler i Tamil Nadu, mens befolkningen i Sri Lanka totalt teller ca 20 millioner. Den fattige befolkningen må få endrede levekår. Det kanaliseres mindre støtte til nordområdene nå, men frivillige organisasjoner tar utfordringen. RAHAMA har i likhet med andre organisasjoner allerede utrettet mye og er innstilt på å videreføre innsatsen i overskuelig framtid. Myndighetene i landet yter ingen økonomisk støtte, men støtter indirekte ved å tildele tomtegrunn via organisasjonene. Landet har 20 % arbeidsledighet og lider under et stort alkoholforbruk blant befolkningen, faktisk blant det største i Asia. Asiatiske land er tross alt i god utvikling og klatrer på skalaen, selv om det fortsatt gjenstår mye når det gjelder humanitære forhold. Marikkar og RAHAMA vil ikke bli arbeidsledige med det første. Etter tsunamien var rent vann avgjørende for å overleve. Marikkar (til venstre) ved et av FORUTs vannrenseanlegg, forut nytt

10 Kvinner og likestilling Tina Shagufta Kornmo. Kvinners rolle i framvoksende demokratier Tina Shagufta Kornmo mener at lav kvinnedeltakelse er årsak til stagnasjon i muslimske land. Av Ellen Bjølseth Under et foredrag på Gjøvik satte Tina Shagufta Kornmo søkelyset på kvinners situasjon i land der frihetstrangen har ført til demonstrasjoner og aksjoner. Den arabiske våren hadde sitt utgangspunkt blant frihetssøkende muslimer. Kvinner tok aktivt del i protestene og spilte til dels en prominent rolle. Muslimske land scorer dessverre dårlig på likestilling og demokrati. Lav deltakelse av kvinner har mye av skylden for stagnasjon i disse landene, mener 10 forut nytt Shagufta Kornmo. Kvinners representasjon i politikken er en kampsak, og kvinner må delta i utformingen av landenes politikk skal det skje noen utvikling. Under den arabiske våren deltok kvinner i protester, de beskyttet nabolag, smuglet medisiner og brukte flittig sosiale medier. Særlig sosiale medier spilte en viktig rolle, da kvinner plutselig kunne fritt fremme sine meninger, arrangere protester og på denne måten bryte noen tradisjonelle kjønnsbarrierer. I en overgangsfase innebærer dette en stor risiko, og vi så også at det ble utøvd vold mot kvinner som deltok i protestene, blant annet i form av voldtekter. Den arabiske våren bar likevel i seg et håp om bedring. Hittil har dette ikke skjedd, men Shagufta Kornmo mener bestemt at frø er sådd, og at det vil vokse fram noe godt etter hvert. Tilbakeslaget i Egypt medfører at kvinner igjen er blitt utestengt fra den politiske arena. Under president Mubarak var kvinnerepresentasjonen på 12 %. Nå er den sunket til 2 %. Likevel høres flere kvinnestemmer, og dette kan føre til noe bedre på sikt. Når kvinner i Saudi-Arabia trosser forbudet mot å kjøre bil, er det en kamp for å få sitte bak rattet også i egne liv, ikke bare i trafikken. Vi må være forsiktige med å marginalisere dem som bryter ut, advarer Skagufta Kornmo, for det er de små initiativene som starter bevegelser som til slutt kan velte regimer. Kvinner som Malala har en voldsom påvirkningskraft, og hun når fram over hele verden.

11 Kvinner og likestilling Også i muslimske land er det bevegelser som arbeider for deradikalisering av unge menn, som kjemper mot ekstremisme og mot konspirasjonsteoriene. De benytter seg av vitenskapelig dokumentasjon og rasjonelle argumenter. Et eksempel er The Rationalist Society of Pakistan. Nye stemmer trenger oppmuntring, og her kan diasporaen i Norge bidra ved å støtte demokratiske prosesser i sine hjemland. Et aktivt sivilsamfunn er et mål i seg selv. Det tar tid å kjempe for rettigheter. Med kvinner kommer folkehelse på banen, slik det også skjedde i Norge en gang, deretter følger valgdeltakelse. Kvinner risikerer mer i offentligheten. Sjikane, språkbruk, vold er noen av konsekvensene. Kvinners tilgang til utdanning er avgjørende. I den arabiske våren var det et krav å forby kvinnediskriminering og å reformere diskriminerende lover, for eksempel arveloven. Opplæring av politiet og jurister er viktig for å unngå diskriminering. Kvinner kan ikke lengre ignoreres. Tina Shagufta Kornmo er styreleder i LIM (Likestilling, integrering, mangfold) - en ikkestatlig organisasjon som arbeider for å fremme innvandrernes deltakelse, tillit og tilhørighet til det norske samfunnet. Organisasjonen ønsker å fungere som et talerør for liberale og sekulære verdier og motarbeide segregeringen av samfunnet på etnisk eller religiøst grunnlag. LIMs overordnede mål er et fredelig og inkluderende samfunn, der individets universelle rett til frihet og verdighet blir ivaretatt. Tina Shagufta Kornmo (født 1968 i Lahore) er utdannet lege spesialist i generell kirurgi og urologi. Hun er spesielt engasjert i samfunnsdebatten relatert til kvinner og likestilling. Ikke alle barn har den tryggheten de trenger Du kan gjøre en forskjell ved å gi et FORUT-fadderskap i julegave Foto: Pia Skjelstad Flere har etterlyst en mulighet for å kunne gi et FORUT-fadderskap i julegave til barn og barnebarn. Dette vil vi teste ut og åpne opp for allerede i år. Vi arbeider med et differensiert opplegg for tre aldersgrupper: 0-6 år, 7-10 år og 10 år +. Dette betyr at du kan tegne et FORUT-fadderskap for et navngitt barn som du betaler for via avtalegiro regnet fra januar til desember FORUT tilbyr en «faddergave-pakke» som mottakeren får via den som tegner gavefadderskapet. På denne måten får mottakeren en meningsfull julegave, avsenderen får både god samvittighet og løst sitt gaveproblem, og FORUT får et økonomisk tilskudd til sitt arbeid for vanskeligstilte barn. Arrangementet på Gjøvik bibliotek var ledd i en møterekke FORUT arrangerer for å bidra med nord/sør-informasjon i Innlandet. Tidligere i år har dokumentarfilmen «Gulabi Gang» vært vist med etterfølgende paneldebatt, og Erik Solheim snakket om utviklingspolitikken på et annet møte. På alle arrangementene har det vært et musikalsk innslag. Nå sist var det hornisten Sissel Morken Gullord som spilte på både valthorn, bukkehorn og lur. forut nytt

12 Nepal Med Urbane Totninger på tur! Jeg svarte JA uten å tenke meg om, på spørsmålet fra FORUT om jeg kunne tenke meg å være reiseleder for Gustav Nilsen og Paul Håvard Østbys prosjektbesøk i Nepal. Av Terje Heggernes Sjølveste Urbane Totningene! To av Norges mest populære stand-up komikere, som hadde stått på scenen på Melkefabrikken på Kapp i ukesvis i sommer og trimmet lattermusklene til betalende tilskuere. Bakgrunnen for spørsmålet om å være reiseleder var at disse to komikerne - og hele ensemblet fra Urbane Totninger - gjennom de siste syv årene har vært FORUTs viktigste ambassadører. Hvert år de siste syv årene har de gitt en forestilling til FORUTs skoleprosjekt i Sierra Leone. Nærmere en million kroner har 12 forut nytt denne enestående ideen gitt så langt! Imponerende og storartet! Som rett og rimelig er hadde FORUT for noen år siden invitert Gustav og Paul Håvard til Sierra Leone for å se hva pengene de hadde spilt inn var brukt til. De fikk se skoler og treffe barn og ungdom i et av verdens fattigste land, Paul Håvar Østby, Terje Heggernes og Gustav Nilsen. barn som fikk skoletilbud og dermed muligheter til å møte resten av livet med noen bedre forutsetninger. Nå er det Nepal som var utpekt som et FORUT-land å videreføre det storslåtte engasjementet i. Det må være noe mer enn tøys og fjas med disse to totningene tenkte jeg og var

13 Nepal samtidig en smule skeptisk og nervøs over å være aleine sammen med disse to suksessrike kara nesten 24 timer i døgnet i mer enn en uke. Det ble helt annerledes enn jeg hadde forestilt meg. Lite stand-up, hyggelig bekjentskap og positive, svært fokuserte og interesserte turdeltakere som var innstilt på å lære om både Nepal, FORUT, CWIN og barns situasjon og rettigheter. Totningene ga ofte uttrykk for sin begeistring over det de fikk se og høre. FORUTs samarbeidspartner og barnerettighetsorganisasjon, CWIN, imponerte gjestene på mange områder. Kombinasjonen av å jobbe politisk og som talerør for barn og ungdom gjorde inntrykk. De sosiale prosjektene til CWIN enten det var yrkesopplæring av ungdom i Katmandu, krisetelefonen for barn eller barnehjemmet for jenter i krise både imponerte og rørte de suksessrike komikerne fra Norge. De mange møtene med barn og ungdom, CWIN-ansatte, ansatte på den norske ambassaden, avtroppende medlem av Nepals menneskerettighetskommisjon, bildekunstnere og kulturinstitusjoner på FNs verdensarvliste ble viktige kilder til kunnskap og innsikt i et svært komplekst samfunn. Sammen med CWINS leder, Sumnima Thuladar. Paul Håvard tar en svingom med en av jentene på Balika. Som reiseleder ble dette en av de enkleste og mest givende utfordringene jeg har hatt. Å være vitne til sterke og varme møter og å observere komikere fra Norge i en annen rolle. Full av respekt og interesse for menneskene de møtte og deres livsvilkår. Takk for turen, for entusiasmen og lovnaden om fortsettelsen av det gode forholdet mellom Urbane Totninger og FORUT. Tommelen opp for et hyggelig møte på Balika-hjemmet. forut nytt

14 FORUT-fadder Stinn brakke for FORUT-fadder Paul Håvar Østby og Gustav Nilsen tok publikum med på en reise til Nepal. Gutta frembragte mye latter... Gustav Nilsen og Paul Håvard Østby fra Urbane Totninger inspirerte og skaffet 45 nye faddere. Av Ellen Bjølseth Som mangeårige støttespillere og gode ambassadører for FORUT inviterte Gustav Nilsen og Paul Håvard Østby til et gratisarrangement på sin egen hjemmearena: Kapp på Østre Toten. I Kokeriet på den gamle melkefabrikken, nå kultursentrum, tok det ikke lang tid før det virkelig kokte. De to gjøglerne, som tidligere i høst har vært på tur til Nepal, lot publikum få være med på reisen med besøk til FORUTs prosjektområder. Turen var spesiell fordi de fikk treffe folk på en helt annen måte enn de ville ha gjort som vanlige turister: Barn med en tung fortid, jenter som hadde fått en ny start med skolegang og utdannelse, unge 14 forut nytt mennesker som skapte nye arbeidsplasser. Reiseberetningen endte i en oppfordring til publikum om å tegne seg som FORUT-faddere. Spesielt for kvelden var at de som ble FORUT-faddere der og da, deltok i en trekning av tur til Nepal med de urbane totningene som reiseledere. For hver tiende nye fadder den kvelden ble det trukket en vinner. Resultatet var 45 nye faddere og dermed fire trekninger. De lykkelige vinnerne kan glede seg til en storartet tur høsten 2014! De som ikke var til stede på Kapp denne søndagen, har dessverre gått glipp av denne spesielle trekningen, men alle FORUT-faddere er likevel med på en årlig trekning om studietur. Det er derfor ingen grunn til å nøle. Etter pause med kaffe og kaker bød Nilsen og Østby på et mini-show med smakebiter fra årets førjulsforestilling på Latter i Oslo - og latter ble det! 100 nye faddere på to uker Da FORUT-fadderkampanjen ble lansert 4. november, var målet å få hundre nye faddere før 2013 var omme. Jubelen var derfor stor da målet var nådd allerede etter to uker! Sammenlignet med andre, store organisasjoner er dette tallet kanskje ikke så imponerende, for en relative liten organisasjon som FORUT, betyr dette mye. Neste mål er å få tusen nye faddere i løpet av Klarer vi det, har vi doblet antall faste givere, og det gir stort utslag på økonomien med muligheter for å yte assistanse til mange flere i våre samarbeidsland.

15 Verden kan forandres! Bli FORUT-fadder For kr. 200,- pr. måned kan du bli med på å forandre verden. forut nytt

16 Fra offer til aktivist Som tolvåring kom Anita til krisesenteret Balika i Nepal. FORUTs innsats handler om prosjekter for barn i krise, skolegang, helsestell, redusert rusbruk, likestilling og menneskerettigheter. Vi trenger din støtte i dette arbeidet! Nå er hun uredd forkjemper for jenters rettigheter. Med utdanning på Balika får jenter en ny sjanse. Les mer om Balika på Verden kan forandres!

17 JA, jeg blir med! Du kan melde deg som FORUT-fadder ved å bruke skjemaet på neste side og sende til FORUT, gå inn på ringe FORUT på tlf , eller sende SMS forutfadder til Alle nye faddere får en velkomsthilsen, bladet FORUT-nytt, og er hvert år med i trekningen av en gratis tur til et av våre prosjektland. Som verver får du: Verver du en fadder, får du en pakke med fire bordbrikker produsert i Sri Lanka Verver du tre faddere, får du tre sitteunderlag i filt produsert i Nepal Verver du fem faddere, får du en dagstursekk Verver du 10 faddere, får du bli med på en studietur til et av FORUTs prosjektland! (Gjelder 12 mnd. fra første verving.) (Les mer om vervepremiene på Verden kan forandres!

18 Verden kan forandres! Bli FORUT-fadder JA, jeg blir med! oog betaler kr 200,- pr måned oog betaler kr pr måned (valgfritt beløp) AvtaleGiro ojeg ønsker å benytte AvtaleGiro. Beløpet trekkes den 20. hver måned. Betalingsoppdraget gjelder til jeg gir min bank beskjed om at det opphører. Beløpsgrense Maksimum beløpsgrense pr. trekkmåned er lik avtalt månedsbeløp FORUT oppfordrer alle til å benytte AvtaleGiro - det er det mest kostnadseffektive for oss! Navn: Adresse: Postnr./sted: Tlf.: Fødselsnummer (11 siffer): (fylles ut dersom du ønsker skattefradrag) E-post: Belast mitt kontonummer: Sted, dato: Underskrift: FORUTs kontonummer: Kid.nr. (fylles ut av FORUT) o Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen AvtaleGiro er trygt, enkelt, oversiktlig og rimelig. Ønsker du flere opplysninger om AvtaleGiro - kontakt din bankforbindelse. FORUT garanterer at opplysninger vi registrerer om deg og ditt FORUT-fadderskap, kun vil bli benyttet av FORUT til utsendelser i forbindelse med ditt fadderskap. Persondata vil ikke bli utlevert til en utenforstående tredjepart, i henhold til personopplysningsloven. Boks 300, 2803 Gjøvik e-post: Ververs navn/telefon: For kr. 200,- pr. måned kan du bli med på å forandre verden.

19 FORUT FORUT inn i ny femårsperiode FORUTs bistandsinnsats er finansiert av en kombinasjon av egeninnsamlede midler, gaver og prosjektstøtte fra Norad og Utenriksdepartementet. Til sammen ble dette nærmere 33 millioner kroner i NORAD-støtten utgjør mesteparten av totalbeløpet. FORUT er i ferd med å avslutte siste år i en femårig avtale med Norad, for perioden Av Ståle Stavrum samarbeid. Gjennom en kombinasjon av press og samarbeid har vi ofte lykkes med å få slike etablerte systemer til å forbedre sin yteevne. I slike tilfeller kan dette ha store, positive ringvirkninger, ettersom myndighetenes systemer har så stor rekkevidde - virkningen av vår innsats blir multiplisert opp. Påvirkningsarbeid En annen tilnærming som kan gi store ringvirkninger er å arbeide for bedre lover på en rekke områder som angår våre primærmålgrupper, og for bedre håndheving av eksisterende lover. alkohol som hinder for utvikling. FORUT kan vise til innovative tilnærminger med meget gode resultater i skjæringsfeltet mellom alkohol, barnerettigheter og likestilling, noe som vil bli videreutviklet i kommende avtaleperiode. Vi ser for oss at dette vil bli gjenstand for inngående forskning og faglig analyse, og at dette vil lede frem til anbefalinger til myndigheter og andre bistandsorganisasjoner. Systematisk planlegging Den planlagte innsatsen er blitt detaljert beskrevet i resultat- og målstyringsmatriser, med tidslinjer, måltall, budsjetter og FORUT har nylig levert ny søknad til Norad for perioden Et stort arbeid over mange måneder ligger bak en slik søknad. Den er resultatet av en lang konsultasjons- og planleggingsprosess med FORUTs partnerorganisasjoner i Asia og Afrika. Prosessen har tatt utgangspunkt i de mest vellykkede satsingsområdene og de beste resultatene fra nåværende avtaleperiode, og tar sikte på å videreføre og videreutvikle dette over de neste fem årene. Planene omfatter konkrete hjelpetiltak for fattige og marginaliserte grupper, men også påvirkningsarbeid for å oppnå holdningsog atferdsendringer, forbedret lovgivning og lignende. Godt samarbeid FORUT og partnerorganisasjonene har mange års erfaring med praktisk og konkret innsats på landsbygda og i slumområder i sør, men har etter hvert også opparbeidet mye erfaring med hvordan man kan gå frem for å få offentlige systemer til å fungere bedre. Målgruppene våre skal også betjenes av offentlige myndigheter, men blir ofte ignorert og oversett. Partnerorganisasjonene våre hjelper folk til å organisere seg og kreve sin rett, men også til å engasjere myndighetene i meningsfylt Planleggingsmøte i utenlandsavdelingen. Artikkelforfatteren med ryggen til. Fattige mennesker og utsatte grupper har som regel lav status og lite de skulle ha sagt, og har derfor særlig behov for den beskyttelse og de rettigheter som fungerende rettssystemer kan levere. Påvirkningsarbeid for å kjempe frem bedre lovgivning ligger derfor også inne i planene som er oversendt Norad. På dette området kan FORUT og partnerorganisasjonene se tilbake på viktige suksesshistorier i inneværende avtaleperiode i Sri Lanka, i Nepal, i India og i Malawi. Planene for neste femårsperiode preges også av at FORUT har en særdeles sterk faglig kompetanse på sammenhengene mellom alkohol, sosiale problemer og fattigdom med andre ord på resultatindikatorer. Dette er et teknisk krevende arbeid, som har kostet FORUT og partnerorganisasjonene mye tid og krefter. Til gjengjeld er slik systematisk planlegging helt nødvendig for å komme i betrakting for Norad-støtte. Søknaden dekker tre tematiske områder alkohol som utviklingshinder, barnerettigheter og likestilling. Alkoholtemaet omfatter tre programmer som dekker henholdsvis internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. Til sammen er det her snakk om 14 prosjekter. Barnerettighetstemaet omfatter to programmer med til sammen 13 prosjekter, mens likestillingtemaets to programmer består av ni prosjekter. Alt i alt er dette et svært omfattende planverk. forut nytt

20 Barnerettigheter Positiv evaluering av FORUTs barnerettighetsprogram Evalueringen av FORUTs barnerettighetsprogram er nå klar. Den ble utført av Barbara James og Meera Pillai, og resulterte i et monsterdokument på 761 sider som dekker FORUTs arbeid med barnerettigheter i Sri Lanka, Nepal, India og Sierra Leone. Hovedkonklusjonene i evalueringen er positive, samtidig som det er en rekke konkrete anbefalinger til ting som kan forbedres. Av Trond Botnen Målene overoppfylt i Sri Lanka De to organisasjonene som kom best ut i evalueringen var FISD og WODEPT, to organisasjoner som har vært partnerorganisasjoner i Sri Lanka etter at FORUT Sri Lanka ble nedlagt. Disse har overoppfylt sine målsettinger fordi de har vært utrolig flinke til å engasjere myndigheter til å ta økt ansvar for å sikre barns rettigheter, og dermed har de kunnet 20 forut nytt The strongest recommendation that emerged consistently across the programme during the review was that the FORUT programme was beneficial to individuals, communities, states and countries and should be continued and expanded hjelpe langt flere enn de barna som får direkte hjelp av organisasjonene. Spesielt tatt i betraktning at FORUT Sri Lanka plutselig måtte omdannes til lokale organisasjoner midt i avtaleperioden med Norad, konstater evaluatorene at dette har vært en fantastisk sterk prestasjon av FISD og WODEPT. God måloppnåelse i Nepal og India Også programmene i Nepal og India har stort sett nådd sine mål, konstaterer evaluatorene. Særlig APSA og CWIN får skryt for å ha helhetlige programmer som integrerer barnerettigheter, likestilling og rusproblematikk på en svært god måte. The second multiplier that is operating to increase the impact of this programme has been the adoption of the strategies, tools and trainings of FORUT- Sri Lanka/FISD by the country s flagship poverty alleviation programme, Samurdhi. ( ) this escalates the validity and the utility of the FORUT/ FISD CRPP programme enormously. Samtidig som FORUTs partnere i Nepal og India får skryt for god måloppnåelse, peker evaluatorene på at de fortsatt har mye å gå på når det gjelder administrativ

-nytt 24-25. Stor oppslutning om FORUTs barneaksjon. Ebola-situasjonen 4-5. Sri Lanka etter valget 16-17. Nr 1-2015

-nytt 24-25. Stor oppslutning om FORUTs barneaksjon. Ebola-situasjonen 4-5. Sri Lanka etter valget 16-17. Nr 1-2015 -nytt Nr 1-2015 Stor oppslutning om FORUTs barneaksjon 24-25 Ebola-situasjonen 4-5 Sri Lanka etter valget 16-17 LEDER Norge bør fortsette støtten til Sri Lanka Regjeringen Solberg har som mål å redusere

Detaljer

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand.

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Av nora ingdal 2 kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand Utgitt av Utviklingsfondet 2012 Forfatter:

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

Gujarat reiser seg fra ruinene

Gujarat reiser seg fra ruinene Utgitt av NORAD juni 2001 bistandsaktuelt fagblad om utviklingssamarbeid. nr. 5. 2001 Norsksvensk union i Malawi Side 5 Srebrenicaflyktninger på vei hjem Side 12 Poteten erobrer verden Side 22 VALG 2001:

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Når jeg blir stor hvis jeg blir stor

Når jeg blir stor hvis jeg blir stor Når jeg blir stor hvis jeg blir stor om betydningen av at lærere hjelper elevene til å forstå krisepregede nyheter Magne Raundalen Jon-Håkon Schultz 1 Små barn stiller store spørsmål 1 Krisepedagogikk

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted

et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted et temablad fra vennskap Nord/sør Globalt ansvar der du bor Lokalsamfunnet er mulighetenes sted nr. 1-2012 Av Ragnhild Olaussen Vennskap Nord/Sør Mulighetenes sted Betrakter vi menneskene på lang nok avstand

Detaljer

Minoritetsorganisasjoners betydning i et demokratisk samfunn Innledning v/ella Ghosh, rådgiver Senter mot etnisk diskriminering

Minoritetsorganisasjoners betydning i et demokratisk samfunn Innledning v/ella Ghosh, rådgiver Senter mot etnisk diskriminering Referat fra Ungdomshøring 25.okt. 2002 Minoritets- ungdoms- organisasjoner Nå & Hva nå? OMOD-rapport Innledning Minoritetsorganisasjoners betydning i et demokratisk samfunn Innledning v/ella Ghosh, rådgiver

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

OMOD 2003 1 ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (OMOD) i forbindelse med OMODs 10-års jubileum

OMOD 2003 1 ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (OMOD) i forbindelse med OMODs 10-års jubileum OMOD 2003 1 ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (OMOD) Rapport 2003 i forbindelse med OMODs 10-års jubileum 2 OMOD 10 ÅR Innhold Innledning 3 10-års hilsner 4 Hva er OMOD? 10 I begynnelsen 11 Slik

Detaljer