LHV Persian Gulf Fund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LHV Persian Gulf Fund"

Transkript

1 LHV Persian Gulf Fund Halvårsrapport Første halvdel av 2010 (oversettelse av originaldokumentet på estisk)

2 LHV Persian Gulf Fund Halvårsrapport, første halvdel av Fondets navn Fondets type Fondsbestyrer LHV Persian Gulf Fund Fellesfond Oliver Ait Hovedvirksomhet Investering av fondets aktiva, EMTAK Juridisk adresse Tartu mnt. 2, Tallinn Telefon (372) Faks (372) Fondets forvaltningsselskap AS LHV Varahaldus Fondets forvaltningsselskaps nummer i firmaregisteret Direktør i fondets forvaltningsselskap Mihkel Oja Revisor AS PricewaterhouseCoopers Halvårsrapporten innbefatter fondets forvaltningsrapport og regnskap for den første halvdelen av regnskapsåret

3 Innholdsfortegnelse FORVALTNINGSRAPPORT... 4 REGNSKAP, FØRSTE HALVDEL AV Fondets forvaltningsselskaps direksjons bekreftelse av regnskapene for første halvdel av Balanseregnskap...6 Resultatregnskap...7 Finansieringsanalyse for netto aktiva...8 Fremstilling av fondets investeringer per Fremstilling av fondets investeringer per Investeringsstruktur i henhold til investeringspolitikken Noter tilhørende regnskapene Note 1 Regnskapspolitikk og vurderingsmetoder brukt i etableringen av regnskapene Note 2 Provisjonsoppgave Note 3 Sammenligningsrapport for nettoverdien av fondets aktiva Note 4 Derivater Note 5 Andre fordringer Note 6 Annen kortsiktig gjeld Note 7 Relaterte parter

4 FORVALTNINGSRAPPORT LHV Persian Gulf Fund er et offentlig åpent investeringsfond stiftet av AS LHV Varahaldus den 10. januar Fondet er en et foretak for kollektiv investering i overførbare verdipapirer (UCITS) og er i samsvar med EUdirektivet 85/611/EEC og Republikken Estlands lovgivning angående UCITS. Fondet ble registrert hos Kredittilsynet den 23. januar 2008, og fondet påbegynte sin investeringsvirksomhet den 5. mars Målet med fondets virksomhet er å skape en langsiktig verdiøkning av fondets aktiva, noe som oppnås ved hjelp av investering i ulike finansobjekter. Fondet investerer i aksjer som som omsettes på regulerte markeder i land som ligger i områdene omkring Den arabiske halvøy og Persiabukta (hovedsakelig medlemsland i samarbeidsrådet GCC (Gulf Cooperation Council) (Bahrain, Oman, Qatar, Kuwait, De forente arabiske emirater). I henhold til aksjeinnbydelsen kan fondet investere opp til 100% av dets aktive i aksjer eller i investeringsfond som investerer i aksjer. Den første halvdelen av 2010 var ustabil i de persiske markedene. Etter Dubai Worlds gjeldsproblemer ved slutten av 2009 økte markedene fram til mars. Februar var den beste måneden, ettersom korrelasjonen med internasjonale markeder ble redusert. Inntektene på investeringer i fjerde kvartal presenterte ingen store negative overraskelser, og økte dermed en utenlandsk investorinteresse i regionen ved begynnelsen av måneden, noe som muliggjorde at GCCs aksjemarkeder utkonkurrerte de globale indeksene. Løsningen på Dubais gjeldskrise var hovedkatalysatoren for De forente arabiske emiraters markeder. GCC-markeder stabiliserte seg i mars ettersom omorganiseringsplanen som ble tilbudt Dubai Worlds kreditorer ga støtte til markedet. Dubais regjering foreslo en omorganiseringsplan for Dubai World og Nakeheel, og tilbød ny finansiering på opp til $9,5 milliarder, inkludert $5,7 milliarder av det utestående Abu Dhabi-lånet og $3,8 milliarder i interne ressurser. Planen inkluderer også salg av flere av Dubais aktiva. Takket være en sterk oljepris, har selskaper beskjeftiget med levering av petrokjemikalier og varer postert gode fortjenester i første halvdel av året. Fortjenesten til Qatars banker har stort sett tilsvart forventningene, og indikerer driftsoverskudd og marginforbedringer sammenlignet med forrige år. På tross av dette begynte GCC aksjemarkeder å falle mot midten av året etter offentliggjøringen av tredje kvartals fortjenester og styrkingen i mars. De stadig nedadgående globale markedene forårsaket av vedvarende Eurozone-problemer samt lav likviditet bidro til høyere ustabilitet. Etter Dubai Worlds problemer startet ved slutten av forrige år og den resulterende økningen i investeringer, ble ingen vesentlige endringer gjennomført for fondets portefølje første halvdel av året. Våre største posisjoneringer er fortsatt Qatar, Abu Dhabi og Oman. IMF anslår at MENA-regionen vil vokse med 4,5% i det inneværende året, og med 4,8% i 2011 takket være en prisøkning på varer, økningen i ekstern etterspørsel og økt offentlig forbruk. Ved slutten av halvåret var fondets volum ,11 EUR. Forskjellen i nettoverdi som presenteres i denne rapporten (se note 4) fra den først presenterte nettoverdi er hovedsakelig relatert til overveielse av tilleggsinformasjon som ble mottatt under forberedelsen av denne rapporten. Sammenligning av fondets avkastning med MSCI-indekser for forskjellige regioner* Nettoverdi Nettoverdi Endring i perioden LHV Persian Gulf Fund 6,230 6,3391 1,751% MSCI GCC-lands indeks, f.eks. Saudi-Arabia 376, ,654 3,627% * i Euro, i henhold til den offisielle daglige kursnoteringen; kilde: 4

5 REGNSKAP, FØRSTE HALVDEL AV 2010 Fondets forvaltningsselskaps direksjons bekreftelse av regnskapene for første halvdel av 2010 Direksjonen i fondets forvaltningsselskap bekrefter at LHV Persian Gulf Funds regnskaper for første halvdel av 2010 er korrekte og fullstendige slik de presenteres på sidene 5-18: prinsippene, regnskapsmetodene og vurderingsgrunnlagene som ble brukt i etableringen av regnskapene er i samsvar med kravene som gjelder for investeringsfond i Regnskapsloven, lov om investeringsfond og samsvarende bestemmelser fra finansministeren, basert på de generelt aksepterte regnskapsprinsippene og god praksis; regnskapene presenterer en sann og hederlig betraktning av den finansielle posisjonen og driftsresultatet til UCITS; LHV Persian Gulf Fund er et kurant selskap. Direksjonen i fondets forvaltningsselskap: Mihkel Oja Medlem av direksjonen Kerli Lõhmus Medlem av direksjonen Tallinn,

6 Balanseregnskap (i estiske kroons) Aktiva Merkna d Verdipapirer Aksjer Derivater Innlån Kontanter og likvide midler Andre aktiva Fordringer utdelt utbytte Andre fordringer Sum aktiva Passiva og netto aktiva Passiva Gjeld til andelseiere Gjeld til fondets forvaltningsselskap Gjeld til depositar Andre passiva Nettoverdien av fondets aktiva Sum passiva og netto aktiva Notene på sidene 14 til 18 er en integral del av disse regnskapene. 6

7 Resultatregnskap (i estiske kroons) Note Netto inntekt (tap) på investeringer Fra aksjer Fra derivater Fra innlån Annen inntekt Inntekt fra utenlandsk valuta Sum netto inntekter (tap) Driftskostnader Forvaltningsgebyr Depotgebyr Transaksjonsavgifter Andre driftskostnader Andre kostnader Tap på utenlandsk valuta Sum kostnader Fondets nettoresultat Notene på sidene 14 til 18 er en integral del av disse regnskapene. 7

8 Finansieringsanalyse for netto aktiva (i estiske kroons) Note Fondets netto aktiva ved periodens start Penger mottatt ved tegning av A-andeler Penger mottatt ved tegning av B-andeler Penger betalt ved innløsning av A-andeler Penger betalt ved innløsning av B-andeler Fondets nettoresultat Fondets netto aktiva ved periodens slutt Antall utestående A-andeler ved periodens slutt , ,643 Antall utestående B-andeler ved periodens slutt , , Nettoverdi for andel A ved slutten av rapporteringsperioden 3 99,31 92,83 Nettoverdi for andel B ved slutten av rapporteringsperioden 3 63,47 59,33 Notene på sidene 14 til 18 er en integral del av disse regnskapene. 8

9 LHV Persian Gulf Fund Halvårsrapport, første halvdel av 2010 Fremstilling av fondets investeringer per (i estiske kroons) Emittent Emittentens land Antall Gjennomsnit tlig kostnad i valuta Valuta Total kostnad i EEK Markedspris per andel per i valuta Total markedsverdi EEK Andel i markedsverdien til fondets aktiva 1. Verdipapirer ,34% Aksjer ,08% Verdipapirer i De forente arabiske emirater UAE ,59% First Gulf Bank ,44 USD , ,29% National Bank of Abu Dhabi ,27 USD , ,41% Bank of Sharjah ,67 USD , ,02% Sorouh Real Estate Co ,13 USD , ,39% Union National Bank ,33 USD , ,56% ARAMEX PJSC ,42 USD , ,89% Al-Dar Properties PJSC ,25 USD , ,27% Arabtec Holding PJSC ,90 USD , ,76% Verdipapirer for emittenter i Qatar Qatar ,69% Qatar Insurance Company ,58 USD , ,84% Barwa Real Estate ,45 USD , ,94% Doha Bank ,88 USD , ,14% Qatar Islamic Bank ,26 USD , ,28% Qatar Fuel Company ,77 USD , ,13% Commercial Bank of Qatar ,39 USD , ,38% Qatar National Bank ,07 USD , ,47% Qatar Telecom ,14 USD , ,97% United Development Company ,31 USD , ,53% Industries Qatar QSC ,48 USD , ,78% Qatar Gas Transport Company Ltd andel ,63 USD , ,24% Verdipapirer for emittenter i Oman Oman ,80% Bank Muscat SAOG andel ,59 USD , ,83% National Bank of Oman andel ,83 USD , ,88% Oman Telecom andel ,53 USD , ,08% Notene på sidene 14 til 18 er en integral del av disse regnskapene. 9

10 Emittent Emittentens land Pålydende verdi Forfallstid dato Rente Antall Gjennomsn ittlig kostnad i valuta Valuta Total kostnad i EEK Markedspris per andel per i valuta Andel i Total markedsverd markedsve ien til fondets rdi EEK aktiva Derivater (Note 4) ,26% Terminer (valutaderivater) ,08% AS LHV Pank Estland EUR USD ,08% Kjøpsretter (rettigheter for verdipapirer) ,18% Luxembour Nat Mobile Telecom g ,34 USD , ,84% National Bank of Oman Luxembour g ,62 USD , ,46% Oman Telecom Luxembour g ,09 USD , ,88% 2. Innlån ,38% Oppgjørskontoer Swedbank AS Estland 0,10% EEK ,18% Swedbank AS Estland 0,096-0,107% EUR ,26% Swedbank AS Estland USD ,94% 3. Andre aktiva ,28% Fordringer utdelt utbytte ,22% Andre fordringer (Note 5) ,06% SUM % Notene på sidene 14 til 18 er en integral del av disse regnskapene. 10

11 Fremstilling av fondets investeringer per (i estiske kroons) Emittent Emittentens land Antall Gjennomsnit tlig kostnad i valuta Valuta Total kostnad i EEK Markedspris per andel per i valuta Total markedsverdi EEK Andel i markedsverdien til fondets aktiva 1. Verdipapirer ,60% Aksjer ,66% Verdipapirer i De forente arabiske emirater UAE ,82% First Gulf Bank ,29 USD , ,33% National Bank of Abu Dhabi ,33 USD , ,17% Emirates National Bank of Dubai andel ,13 USD , ,39% Bank of Sharjah ,70 USD , ,07% Sorouh Real Estate Co ,19 USD , ,75% Union National Bank ,46 USD , ,06% ARAMEX PJSC ,46 USD , ,85% Al-Dar Properties PJSC ,25 USD , ,23% Arabtec Holding PJSC ,90 USD , ,97% Verdipapirer for emittenter i Qatar Qatar ,98% Qatar Insurance Company ,71 USD , ,53% Qatar Real Estate Investment Company ,85 USD , ,40% Doha Bank ,85 USD , ,43% Qatar Islamic Bank ,26 USD , ,96% Qatar Fuel Company ,93 USD , ,50% Commercial Bank of Qatar ,23 USD , ,62% Qatar National Bank ,09 USD , ,68% Qatar Telecom ,03 USD , ,83% United Development Company ,14 USD , ,41% Qatar Navigation Q.S.C andel ,92 USD , ,70% Industries Qatar QSC ,48 USD , ,57% Qatar Gas Transport Company Ltd andel ,19 USD , ,35% Verdipapirer for emittenter i Oman Oman ,86% Bank Muscat SAOG andel ,98 USD , ,16% National Bank of Oman andel ,83 USD , ,68% Oman Telecom andel ,53 USD , ,83% Notene på sidene 14 til 18 er en integral del av disse regnskapene. 11

12 Galfar Engineering and Contracting Co. andel ,73 USD , ,19% Emittent Emittentens land Pålydende verdi Forfallstid dato Rente Antall Gjennomsn ittlig kostnad i valuta Valuta Total kostnad i EEK Markedspris per andel per i valuta Andel i Total markedsverd markedsve ien til fondets rdi EEK aktiva Derivater (Note 4) ,94% Terminer (valutaderivater) ,89% AS LHV Pank Estland EUR USD ,89% Kjøpsretter (rettigheter for verdipapirer) ,83% Luxembour Nat Mobile Telecom g ,34 USD , ,68% Bank Muscat Luxembour g ,64 USD , ,37% National Bank of Oman Luxembour g ,62 USD , ,13% Oman Telecom Luxembour g ,09 USD , ,66% 2. Innlån ,84% Oppgjørskontoer Swedbank AS Estland 3,1-4,75% EEK ,00% Swedbank AS Estland 0,05-0,595% EUR ,08% Swedbank AS Estland 0,18-0,5125% USD ,76% 3. Andre aktiva ,56% Fordringer utdelt utbytte ,56% SUM % Notene på sidene 14 til 18 er en integral del av disse regnskapene. 12

13 Investeringsstruktur i henhold til investeringspolitikken (i estiske kroons) Investeringskriterier Andel i fondets aktiva (%) Andel i fondets aktiva (%) Instrumenttype Aksjer ,08% ,66% Derivater ,26% ,94% Kontanter og termininnskudd ,38% ,84% Andre aktiva ,28% ,56% Sum ,00% ,00% Investeringer etter børsnotering på aksjebørsen Verdipapirer notert på en aksjebørs ,08% ,66% Derivater ,26% ,94% Kontanter og termininnskudd ,38% ,84% Andre ,28% ,56% Sum ,00% ,00% Emittentens land Estland ,08% ,89% Andre medlemsland i den Europeiske Union ,18% ,83% Land utenfor den Europeiske Union ,08% ,66% Kontanter og termininnskudd i Estland ,38% ,84% Andre ,28% ,56% Sum ,00% ,00% Investeringer etter sektor Finanssektor ,79% ,46% Telekommunikasjonssektor ,77% ,58% Produksjonssektor ,78% ,55% Kontanter og termininnskudd ,38% ,84% Andre ,28% ,56% Sum ,00% ,00% Notene på sidene 14 til 18 er en integral del av disse regnskapene. 13

14 Noter tilhørende regnskapene Note 1 Regnskapspolitikk og vurderingsmetoder brukt i etableringen av regnskapene Generelle prinsipper LHV Persian Gulf Funds regnskaper er etablerte i henhold til lov om investeringsfond og kravene i Regnskapsloven som gjelder for investeringsfond, lov om investeringsfond og samsvarende bestemmelser fra finansministeren og er basert på de generelt aksepterte regnskapsprinsippene og god praksis. Disse regnskapene gjenspeiler fondets økonomiske virksomhet i perioden fra til Beløpene som vises i disse regnskapene er presentert i estiske kroons. Disse regnskapene ble godkjente av direksjonen den 30. august Transaksjoner med utenlandsk valuta Utenlandsk valuta er all valuta bortsett fra estiske kroons. Aktiva og passiva som angis i utenlandsk valuta på datoen for balanseregnskapet har blitt revaluert til estiske kroons basert på valutakurser for kjøp for overføringer som gjelder i depotbanken Swedbank ved tidspunktet for vurderingen. Fortjeneste og tap for transaksjoner med utenlandsk valuta anerkjennes i resultatregnskapet som inntekter og kostnader for perioden. Prinsipper for anerkjennelse av fondets investeringer Innlån inkluderer fondets saldoer på oppgjørskontoer og termininnskudd. Påløpte, men ubetalte renter på innlån anerkjennes sammen med avdraget på innlånet I disse regnskapene inkluderer verdipapirene de verdipapirene spesifisert i seksjon 255 i lov om investeringsfond, som er aksjer, andeler i fondet, obligasjoner. Verdipapirer bokføres i henhold til kostnaden på transaksjonsdatoen, som også inkluderer direkte transaksjonskostnader (provisjon). Verdien på investeringene bestemmes i henhold til forsiktighetsprinsippet. Investeringsfondet merker sine aktiva og passiva til markedet daglig. Urealisert avkastning og tap som et resultat av revaluering anerkjennes i det korresponderende linjeelementet "Nettogevinst (-tap) på investeringer" i resultatregnskapet. Markedsverdien på børsnoterte verdipapirer bestemmes i henhold til sluttkursen ved slutten av datoen på balanseregnskapet. Markedsprisen på verdipapirer som ikke er børsnotert bestemmes i henhold til siste tilgjengelig transaksjonspris, beste tilgjengelige kjøpspris eller kostnad eller, alternativt, så blir kostnaden justert slik at verdipapirenes verdi er så nøyaktig som mulig sammenlignet med den sannsynlige salgsprisen. Dersom markedsprisen ikke kan bestemmes på en pålitelig måte, anerkjennes aksjeinvesteringer til kostpris. Vurdering av fondsaksjer er basert på innløsningskursen ved slutten av datoen på balanseregnskapet. Obligasjoner og andre pengemarkedsinstrumenter vurderes i henhold til deres respektive markedsverdi. Vurderingen er basert på instrumentenes handelsverdi på aksjemarkedene og andre internasjonalt anerkjente markeder for verdipapirer. Kjøps- og salgsnoteringer bestemmes i henhold til prisgrunnlaget til minst to børsmeklere. Obligasjoner som er børsnoterte, men det ikke handles med aktivt, har blitt vurdert i henhold til den nåværende mulige salgsprisen på markedet. Markedsprisen på en obligasjon inkluderer også påløpte renter. Dersom salgsprisen ikke kan bestemmes på en pålitelig måte, vurderes obligasjoner i henhold til amortiseringskostnad basert på den effektive renten. Derivater (termin- eller byttekontrakter, kjøpsretter) anerkjennes i henhold til deres handelsverdi som aktiva eller passiva i balanseregnskapet. Fortjeneste og tap for derivater anerkjennes i resultatregnskapet som inntekter og kostnader for perioden. 14

15 Beregning av nettoverdien av investeringsfondets aktiva Nettoverdien av fondets aktiva bestemmes basert på lov om investeringsfond, prosedyren for bestemmelse av et investeringsfonds nettoverdi etablert av finansministeren, de interne prosedyrereglene for AS LHV Varahaldus (forvaltningsselskapet) og fondets vilkår og betingelser. For å bestemme nettoverdien av fondets aktiva, beregner man markedsverdien av fondets aktiva, og trekker deretter fra fondets passiva. Andelens nettoverdi beregnes ved på dele summen av nettoverdien på antall utestående andeler. For beregning av nettoverdi for en A-andel, beregner man andelen av fondets nettoverdi som kan tilskrives innehaverne av A-andeler og deler på antall A-andeler. For beregning av nettoverdi for en B- andel, beregner man andelen av fondets nettoverdi som kan tilskrives innehaverne av B-andeler og deler på antall B-andeler. Fondet har to typer andeler. A-andeler kalles LHV Persian Gulf Fund A, med en pålydende verdi på 10 Euro og B-andeler kalles LHV Persian Gulf Fund B, med en pålydende verdi på 100 estiske kroons. Registeret for A- andeler holdes av AS LHV Pank, B-andeler er registrert i det Estiske Sentralregisteret for Verdipapirer som holdes av AS Eesti Väärtpaberikeskus. Inntekter og kostnader Inntekter og kostnader bokføres ved hjelp av periodiseringsprinsippet. Renteinntekter og utbytteinntekter anerkjennes når det er sannsynlig at inntekten fil tilføres fondet og når summen for inntektene kan måles på en pålitelig måte. Renteinntekter bokføres ved hjelp av den effektive renten. Utbytteinntekter bokføres når eieren er juridisk berettiget til å motta de. Forvaltningsgebyr Forvaltningsgebyr er et honorar som betales til forvaltningsselskapet for forvaltningen av fondet. Den årlige raten for forvaltningsgebyret er 1,75% av fondets bokførte markedsverdi. Forvaltningsgebyret trekkes fra nettoverdien av fondets aktiva daglig, og utbetales senest den siste bankdagen i måneden etter regnskapsmåneden. Forvaltningsselskapet er berettiget resultathonoraret dersom fondets andels nettoverdi overstiger den høyeste historiske nettoverdi etter at den obligatoriske minimumsavkastningen på 10% pro anno har blitt lagt til. Raten for resultathonoraret er 15% av økningen i nettoverdi for andelen som overstiger den høyeste historiske nettoverdien av en andel etter at den obligatoriske minimumsavkastningen på 10% pro anno har blitt lagt til. Depotavgift Depotavgiften til LHV Persian Gulf Fund (inkludert moms) er 0,531% pro anno på markedsverdien til fondets aktiva. Depotavgiften trekkes fra markedsverdien til fondets aktiva per dag, og utbetales i måneden etter referansemåneden. Transaksjonsavgifter I resultatregnskapet inkluderer transaksjonsavgifter oppgjørskostnader og honorarer direkte relaterte til transaksjoner utført på fondets vegne. Betalinger til andelseiere, tegnings- og innløsningsavgifter Maksimum tegningsavgift for andeler er 2%, og maksimum innløsningsavgift er 1% av andelens nettoverdi. Disse avgiftene betales til forvaltningsselskapet på vegne av andelseieren som tegnet eller løste inn andelen. Tegning og innløsning av enheter utføres i henhold til betingelsene og vilkårene stadfestet i prospektet. Økonomiske passiva Økonomiske passiva (gjeld til forvaltningsselskap og depot) bokføres først i henhold til kostpris, inkludert kostnader direkte relatert til akkvisisjonen. De måles deretter i henhold til amortisert kostpris (bortsett fra økonomiske passiva pådratt med hensikt om å gjenkjøpe avledede finansobjekter med negativ handelsverdi som måles i henhold til deres handelsverdi). Den amortiserte kostprisen for nåværende økonomiske passiva er vanligvis lik deres nominelle verdi, og derfor bokføres nåværende økonomiske passiva i balanseregnskapet i henhold til deres innløsningsverdi. 15

16 Økonomiske passiva klassifiseres som nåværende når de skal tilbakebetales innen 12 måneder etter datoen for balanseregnskapet. Note 2 Provisjonsoppgave Provisjoner Formidler: Swedbank Utbetalt provisjon for kjøp og salg av verdipapirtransaksjoner på Tallins aksjebørs. Provisjon for kjøp av andre verdipapirer som handlet i Estland Provisjon for utførelse av verdipapirtransaksjoner på utenlandske aksjemarked eller i OTC-verdipapirer. Antall transaksjoner Transaksjonsvolum Sum provisjoner Vektet gjennomsnittlig provisjon % - - 1,00% 1,00% Provisjoner på kroons er inkludert i driftskostnadene i rapporteringsperioden i henhold til fakturaene innsendt av depotet og kroons er for avgifter belastet av formidleren på transaksjonstidspunktet, og inkluderes derfor i kostnadene for verdipapirer. Sum Provisjoner Formidler: Swedbank Utbetalt provisjon for kjøp og salg av verdipapirtransaksjoner på Tallins aksjebørs. Provisjon for kjøp av andre verdipapirer som handlet i Estland Provisjon for utførelse av verdipapirtransaksjoner på utenlandske aksjemarked eller i OTC-verdipapirer. Antall transaksjoner Transaksjonsvolum Sum provisjoner Vektet gjennomsnittlig provisjon % - - 0,54% 0,54% Provisjoner på kroons er inkludert i driftskostnadene i rapporteringsperioden i henhold til fakturaene innsendt av depotet og kroons er for avgifter belastet av formidleren på transaksjontidspunktet og inkluderes derfor i kostnadene for verdipapirer. Sum Note 3 Sammenligningsrapport for nettoverdien av fondets aktiva begynnelsen av virksomheten; Januar 2008 Verdi på fondets verdijusterte egenkapital Nettoverdi for andel A Nettoverdi for andel B ,43 55, ,83 59, ,48 62, ,31 63,47 Forskjellen i nettoverdi som presenteres i denne rapporten sammenlignet med den først presenterte nettoverdi er hovedsakelig relatert til overveielse av tilleggsinformasjon som ble mottatt ved forberedelse av denne rapporten ved vurdering av investeringer. 16

17 Note 4 Derivater Kjøpsrett for aksjer (per ) Instrumenttype / Underliggen de aktiva Markedsverdi navn på underliggende aktiva Antall (stk) Per andel Sum EEK Kjøpsretter Nat Mobile Telecom ,05 USD National Bank of Oman ,84 USD Oman Telecom ,01 USD SUM Kjøpsrettene er utstedt av Citigroup Global Markets Holdings Inc. (Luxembourg). Derivater utenlandsk valuta (per ) Instrumenttype Underliggende aktiva Transaksjon Innløsningskurs Markedsverdi innløsningsdat navn og antall o Per andel sum Per andel Sum EEK Terminkjøp EUR , USD 0, SUM Derivatene er utstedt av AS LHV Pank (Estland) hvis egenkapital per var 108 millioner EEk i henhold til deres kvartalsrapport fra K Kjøpsrett for aksjer (per ) Instrumenttype / Underliggen de aktiva Markedsverdi navn på underliggende aktiva Antall (stk) Per andel Sum EEK Kjøpsretter Nat Mobile Telecom ,37 USD Bank Muscat ,14 USD National Bank of Oman ,83 USD Oman Telecom ,37 USD SUM Kjøpsrettene er utstedt av Citigroup Global Markets Holdings Inc. (Luxembourg). Derivater utenlandsk valuta (per ) Instrumenttype Underliggende aktiva Transaksjon Innløsningskurs Markedsverdi innløsningsdat navn og antall o Per andel sum Per andel Sum EEK Terminkjøp EUR , USD -0, SUM

18 Derivatene er utstedt av AS LHV Pank (Estland) hvis egenkapital per var 103 millioner EEk i henhold til deres kvartalsrapport fra K Note 5 Andre fordringer Per , består andre fordringer av tegningsavgifter for andeler på kroons, som var inndrevet når denne rapporten ble undertegnet. Ingen andre fordringer eksisterte per Note 6 Annen kortsiktig gjeld Ingen kortsiktig gjeld eksisterte per Per inkludert annen kortsiktig gjeld ubetalte provisjoner på kroons. Note 7 Relaterte parter I disse regnskapene er relaterte parter forvaltningsselskapet AS LHV Varhaldus og andre investerings- og pensjonsfond under forvaltning av forvaltningsselskapet samt andre selskaper som tilhører samme konsolideringsgruppe som forvaltningsselskapet. LHV Persian Gulf Fund betaler et månedlig forvaltningshonorar til fondets forvaltningsselskap. I første halvdel av 2010 var summen av avgiftene kroons, i første halvdel av 2009 var de kroons. På datoen for balanseregnskapet var den kortsiktige gjelden til fondets forvaltningsselskap kroons, av disse er forvaltningshonorar og kroons er tegnings- og innløsningsavgifter (per var gjelden kroons). Fondets forvaltningsselskap har ikke utført noen transaksjoner med andre fond i løpet av forvaltningen av fondets forvaltningsselskap. 18

LHV Persian Gulf Fund

LHV Persian Gulf Fund 1. LHV Persian Gulf Fund Fondsregler (Dette dokumentet er oversatt fra estisk) Dette dokumentet er fondsreglene for LHV Persian Gulf Fund (heretter "Fondet") som forstått i lov om investeringsfond (heretter

Detaljer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer

Innhold Kjære andelseier Årsberetning 2009 Innkalling til valgmøte Fondsinformasjon og årsregnskap Porteføljeoversikt noter Kunngjøringer ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 19 Kunngjøringer 23 Revisors beretning 26 2 DANSKE

Detaljer

Putnam World Trust. Halvårsrapport

Putnam World Trust. Halvårsrapport Putnam World Trust 31 12 11 Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Putnam World Trust. Årsrapport

Putnam World Trust. Årsrapport Putnam World Trust 30 06 11 Årsrapport Rapport og reviderte regnskap for året som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

Morgan Stanley Investeringsfond

Morgan Stanley Investeringsfond I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investeringsfond Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) Forenklet Prospekt Desember 2011 Morgan Stanley Investment Funds

Detaljer

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26.

Innhold. Kjære andelseier 3. Årsberetning 2009 4. Innkalling til valgmøte 7. Fondsinformasjon og årsregnskap 8. Porteføljeoversikt 26. ÅRSRAPPORT 2009 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2009 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 26 Noter 44 Kunngjøringer/vedtektsendring 48 Revisors beretning

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Resultatregnskap 23. Balanse 24. Kontantstrømoppstilling 26. Oppstilling over endringer i egenkapital 27

Resultatregnskap 23. Balanse 24. Kontantstrømoppstilling 26. Oppstilling over endringer i egenkapital 27 Norges banks ÅRSREGnSKap 2013 Årsregnskap 2013 Resultatregnskap 23 Balanse 24 Kontantstrømoppstilling 26 Oppstilling over endringer i egenkapital 27 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper 28 Note 2 Vesentlige

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND FØRSTE KVARTAL 2011. 1. kv. 2011

STATENS PENSJONSFOND UTLAND FØRSTE KVARTAL 2011. 1. kv. 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND FØRSTE KVARTAL 211 1. kv. 211 Hovedpunkter første kvartal 211 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 2,1 prosent, tilsvarende 59 milliarder kroner, i første kvartal

Detaljer

Innhold noter konsern

Innhold noter konsern INNHOLD - NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET - IFRS Innhold noter konsern Note 1 Regnskapsprinsipper 54 Note 2 Segmentinformasjon 60 Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med videre

Detaljer

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS - 2 - Innhold Innhold... 2 Finansielle nøkkeltall... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 9 Utvidet resultatregnskap etter IAS 1... 10 Balanse... 10 Oppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte

ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene. Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte ÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra Landkreditt Utbytte 2013 INNHOLD Markedskommentar... 3 Om fondene... 5 Styrets

Detaljer

2.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT

2.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 2.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT Hovedpunkter Tall og fakta for 2. kvartal 2014 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 3,3 prosent, eller 192 milliarder kroner, i andre kvartal

Detaljer

PROSPEKT og VEDTEKTER - aksjefondet ODIN Europa

PROSPEKT og VEDTEKTER - aksjefondet ODIN Europa PROSPEKT og VEDTEKTER - aksjefondet ODIN Europa Forvaltet av ODIN Forvaltning AS Prospekt - ODIN Europa Oppdatert pr 24.01.2014 Dette prospekt omhandler aksjefondet ODIN Europa, forvaltet av ODIN Forvaltning

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 1.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT Hovedpunkter Tall og fakta for 1. kvartal 2014 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 1,7 prosent, eller 78 milliarder kroner, i første kvartal

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Organisasjonsnummer: 996415406 Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente

Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente Prospekt for verdipapirfondet SPV Rente Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond av

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet SPV Aksje

Prospekt for verdipapirfondet SPV Aksje Prospekt for verdipapirfondet SPV Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond av

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap Statens pensjonsfond Norge Første kvartal 2015 KORT FORTALT Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og tar andre forvalteroppdrag gitt av Finansdepartementet. Kapitalen

Detaljer