LHV Persian Gulf Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LHV Persian Gulf Fund"

Transkript

1 LHV Persian Gulf Fund Halvårsrapport Første halvdel av 2010 (oversettelse av originaldokumentet på estisk)

2 LHV Persian Gulf Fund Halvårsrapport, første halvdel av Fondets navn Fondets type Fondsbestyrer LHV Persian Gulf Fund Fellesfond Oliver Ait Hovedvirksomhet Investering av fondets aktiva, EMTAK Juridisk adresse Tartu mnt. 2, Tallinn Telefon (372) Faks (372) Fondets forvaltningsselskap AS LHV Varahaldus Fondets forvaltningsselskaps nummer i firmaregisteret Direktør i fondets forvaltningsselskap Mihkel Oja Revisor AS PricewaterhouseCoopers Halvårsrapporten innbefatter fondets forvaltningsrapport og regnskap for den første halvdelen av regnskapsåret

3 Innholdsfortegnelse FORVALTNINGSRAPPORT... 4 REGNSKAP, FØRSTE HALVDEL AV Fondets forvaltningsselskaps direksjons bekreftelse av regnskapene for første halvdel av Balanseregnskap...6 Resultatregnskap...7 Finansieringsanalyse for netto aktiva...8 Fremstilling av fondets investeringer per Fremstilling av fondets investeringer per Investeringsstruktur i henhold til investeringspolitikken Noter tilhørende regnskapene Note 1 Regnskapspolitikk og vurderingsmetoder brukt i etableringen av regnskapene Note 2 Provisjonsoppgave Note 3 Sammenligningsrapport for nettoverdien av fondets aktiva Note 4 Derivater Note 5 Andre fordringer Note 6 Annen kortsiktig gjeld Note 7 Relaterte parter

4 FORVALTNINGSRAPPORT LHV Persian Gulf Fund er et offentlig åpent investeringsfond stiftet av AS LHV Varahaldus den 10. januar Fondet er en et foretak for kollektiv investering i overførbare verdipapirer (UCITS) og er i samsvar med EUdirektivet 85/611/EEC og Republikken Estlands lovgivning angående UCITS. Fondet ble registrert hos Kredittilsynet den 23. januar 2008, og fondet påbegynte sin investeringsvirksomhet den 5. mars Målet med fondets virksomhet er å skape en langsiktig verdiøkning av fondets aktiva, noe som oppnås ved hjelp av investering i ulike finansobjekter. Fondet investerer i aksjer som som omsettes på regulerte markeder i land som ligger i områdene omkring Den arabiske halvøy og Persiabukta (hovedsakelig medlemsland i samarbeidsrådet GCC (Gulf Cooperation Council) (Bahrain, Oman, Qatar, Kuwait, De forente arabiske emirater). I henhold til aksjeinnbydelsen kan fondet investere opp til 100% av dets aktive i aksjer eller i investeringsfond som investerer i aksjer. Den første halvdelen av 2010 var ustabil i de persiske markedene. Etter Dubai Worlds gjeldsproblemer ved slutten av 2009 økte markedene fram til mars. Februar var den beste måneden, ettersom korrelasjonen med internasjonale markeder ble redusert. Inntektene på investeringer i fjerde kvartal presenterte ingen store negative overraskelser, og økte dermed en utenlandsk investorinteresse i regionen ved begynnelsen av måneden, noe som muliggjorde at GCCs aksjemarkeder utkonkurrerte de globale indeksene. Løsningen på Dubais gjeldskrise var hovedkatalysatoren for De forente arabiske emiraters markeder. GCC-markeder stabiliserte seg i mars ettersom omorganiseringsplanen som ble tilbudt Dubai Worlds kreditorer ga støtte til markedet. Dubais regjering foreslo en omorganiseringsplan for Dubai World og Nakeheel, og tilbød ny finansiering på opp til $9,5 milliarder, inkludert $5,7 milliarder av det utestående Abu Dhabi-lånet og $3,8 milliarder i interne ressurser. Planen inkluderer også salg av flere av Dubais aktiva. Takket være en sterk oljepris, har selskaper beskjeftiget med levering av petrokjemikalier og varer postert gode fortjenester i første halvdel av året. Fortjenesten til Qatars banker har stort sett tilsvart forventningene, og indikerer driftsoverskudd og marginforbedringer sammenlignet med forrige år. På tross av dette begynte GCC aksjemarkeder å falle mot midten av året etter offentliggjøringen av tredje kvartals fortjenester og styrkingen i mars. De stadig nedadgående globale markedene forårsaket av vedvarende Eurozone-problemer samt lav likviditet bidro til høyere ustabilitet. Etter Dubai Worlds problemer startet ved slutten av forrige år og den resulterende økningen i investeringer, ble ingen vesentlige endringer gjennomført for fondets portefølje første halvdel av året. Våre største posisjoneringer er fortsatt Qatar, Abu Dhabi og Oman. IMF anslår at MENA-regionen vil vokse med 4,5% i det inneværende året, og med 4,8% i 2011 takket være en prisøkning på varer, økningen i ekstern etterspørsel og økt offentlig forbruk. Ved slutten av halvåret var fondets volum ,11 EUR. Forskjellen i nettoverdi som presenteres i denne rapporten (se note 4) fra den først presenterte nettoverdi er hovedsakelig relatert til overveielse av tilleggsinformasjon som ble mottatt under forberedelsen av denne rapporten. Sammenligning av fondets avkastning med MSCI-indekser for forskjellige regioner* Nettoverdi Nettoverdi Endring i perioden LHV Persian Gulf Fund 6,230 6,3391 1,751% MSCI GCC-lands indeks, f.eks. Saudi-Arabia 376, ,654 3,627% * i Euro, i henhold til den offisielle daglige kursnoteringen; kilde: 4

5 REGNSKAP, FØRSTE HALVDEL AV 2010 Fondets forvaltningsselskaps direksjons bekreftelse av regnskapene for første halvdel av 2010 Direksjonen i fondets forvaltningsselskap bekrefter at LHV Persian Gulf Funds regnskaper for første halvdel av 2010 er korrekte og fullstendige slik de presenteres på sidene 5-18: prinsippene, regnskapsmetodene og vurderingsgrunnlagene som ble brukt i etableringen av regnskapene er i samsvar med kravene som gjelder for investeringsfond i Regnskapsloven, lov om investeringsfond og samsvarende bestemmelser fra finansministeren, basert på de generelt aksepterte regnskapsprinsippene og god praksis; regnskapene presenterer en sann og hederlig betraktning av den finansielle posisjonen og driftsresultatet til UCITS; LHV Persian Gulf Fund er et kurant selskap. Direksjonen i fondets forvaltningsselskap: Mihkel Oja Medlem av direksjonen Kerli Lõhmus Medlem av direksjonen Tallinn,

6 Balanseregnskap (i estiske kroons) Aktiva Merkna d Verdipapirer Aksjer Derivater Innlån Kontanter og likvide midler Andre aktiva Fordringer utdelt utbytte Andre fordringer Sum aktiva Passiva og netto aktiva Passiva Gjeld til andelseiere Gjeld til fondets forvaltningsselskap Gjeld til depositar Andre passiva Nettoverdien av fondets aktiva Sum passiva og netto aktiva Notene på sidene 14 til 18 er en integral del av disse regnskapene. 6

7 Resultatregnskap (i estiske kroons) Note Netto inntekt (tap) på investeringer Fra aksjer Fra derivater Fra innlån Annen inntekt Inntekt fra utenlandsk valuta Sum netto inntekter (tap) Driftskostnader Forvaltningsgebyr Depotgebyr Transaksjonsavgifter Andre driftskostnader Andre kostnader Tap på utenlandsk valuta Sum kostnader Fondets nettoresultat Notene på sidene 14 til 18 er en integral del av disse regnskapene. 7

8 Finansieringsanalyse for netto aktiva (i estiske kroons) Note Fondets netto aktiva ved periodens start Penger mottatt ved tegning av A-andeler Penger mottatt ved tegning av B-andeler Penger betalt ved innløsning av A-andeler Penger betalt ved innløsning av B-andeler Fondets nettoresultat Fondets netto aktiva ved periodens slutt Antall utestående A-andeler ved periodens slutt , ,643 Antall utestående B-andeler ved periodens slutt , , Nettoverdi for andel A ved slutten av rapporteringsperioden 3 99,31 92,83 Nettoverdi for andel B ved slutten av rapporteringsperioden 3 63,47 59,33 Notene på sidene 14 til 18 er en integral del av disse regnskapene. 8

9 LHV Persian Gulf Fund Halvårsrapport, første halvdel av 2010 Fremstilling av fondets investeringer per (i estiske kroons) Emittent Emittentens land Antall Gjennomsnit tlig kostnad i valuta Valuta Total kostnad i EEK Markedspris per andel per i valuta Total markedsverdi EEK Andel i markedsverdien til fondets aktiva 1. Verdipapirer ,34% Aksjer ,08% Verdipapirer i De forente arabiske emirater UAE ,59% First Gulf Bank ,44 USD , ,29% National Bank of Abu Dhabi ,27 USD , ,41% Bank of Sharjah ,67 USD , ,02% Sorouh Real Estate Co ,13 USD , ,39% Union National Bank ,33 USD , ,56% ARAMEX PJSC ,42 USD , ,89% Al-Dar Properties PJSC ,25 USD , ,27% Arabtec Holding PJSC ,90 USD , ,76% Verdipapirer for emittenter i Qatar Qatar ,69% Qatar Insurance Company ,58 USD , ,84% Barwa Real Estate ,45 USD , ,94% Doha Bank ,88 USD , ,14% Qatar Islamic Bank ,26 USD , ,28% Qatar Fuel Company ,77 USD , ,13% Commercial Bank of Qatar ,39 USD , ,38% Qatar National Bank ,07 USD , ,47% Qatar Telecom ,14 USD , ,97% United Development Company ,31 USD , ,53% Industries Qatar QSC ,48 USD , ,78% Qatar Gas Transport Company Ltd andel ,63 USD , ,24% Verdipapirer for emittenter i Oman Oman ,80% Bank Muscat SAOG andel ,59 USD , ,83% National Bank of Oman andel ,83 USD , ,88% Oman Telecom andel ,53 USD , ,08% Notene på sidene 14 til 18 er en integral del av disse regnskapene. 9

10 Emittent Emittentens land Pålydende verdi Forfallstid dato Rente Antall Gjennomsn ittlig kostnad i valuta Valuta Total kostnad i EEK Markedspris per andel per i valuta Andel i Total markedsverd markedsve ien til fondets rdi EEK aktiva Derivater (Note 4) ,26% Terminer (valutaderivater) ,08% AS LHV Pank Estland EUR USD ,08% Kjøpsretter (rettigheter for verdipapirer) ,18% Luxembour Nat Mobile Telecom g ,34 USD , ,84% National Bank of Oman Luxembour g ,62 USD , ,46% Oman Telecom Luxembour g ,09 USD , ,88% 2. Innlån ,38% Oppgjørskontoer Swedbank AS Estland 0,10% EEK ,18% Swedbank AS Estland 0,096-0,107% EUR ,26% Swedbank AS Estland USD ,94% 3. Andre aktiva ,28% Fordringer utdelt utbytte ,22% Andre fordringer (Note 5) ,06% SUM % Notene på sidene 14 til 18 er en integral del av disse regnskapene. 10

11 Fremstilling av fondets investeringer per (i estiske kroons) Emittent Emittentens land Antall Gjennomsnit tlig kostnad i valuta Valuta Total kostnad i EEK Markedspris per andel per i valuta Total markedsverdi EEK Andel i markedsverdien til fondets aktiva 1. Verdipapirer ,60% Aksjer ,66% Verdipapirer i De forente arabiske emirater UAE ,82% First Gulf Bank ,29 USD , ,33% National Bank of Abu Dhabi ,33 USD , ,17% Emirates National Bank of Dubai andel ,13 USD , ,39% Bank of Sharjah ,70 USD , ,07% Sorouh Real Estate Co ,19 USD , ,75% Union National Bank ,46 USD , ,06% ARAMEX PJSC ,46 USD , ,85% Al-Dar Properties PJSC ,25 USD , ,23% Arabtec Holding PJSC ,90 USD , ,97% Verdipapirer for emittenter i Qatar Qatar ,98% Qatar Insurance Company ,71 USD , ,53% Qatar Real Estate Investment Company ,85 USD , ,40% Doha Bank ,85 USD , ,43% Qatar Islamic Bank ,26 USD , ,96% Qatar Fuel Company ,93 USD , ,50% Commercial Bank of Qatar ,23 USD , ,62% Qatar National Bank ,09 USD , ,68% Qatar Telecom ,03 USD , ,83% United Development Company ,14 USD , ,41% Qatar Navigation Q.S.C andel ,92 USD , ,70% Industries Qatar QSC ,48 USD , ,57% Qatar Gas Transport Company Ltd andel ,19 USD , ,35% Verdipapirer for emittenter i Oman Oman ,86% Bank Muscat SAOG andel ,98 USD , ,16% National Bank of Oman andel ,83 USD , ,68% Oman Telecom andel ,53 USD , ,83% Notene på sidene 14 til 18 er en integral del av disse regnskapene. 11

12 Galfar Engineering and Contracting Co. andel ,73 USD , ,19% Emittent Emittentens land Pålydende verdi Forfallstid dato Rente Antall Gjennomsn ittlig kostnad i valuta Valuta Total kostnad i EEK Markedspris per andel per i valuta Andel i Total markedsverd markedsve ien til fondets rdi EEK aktiva Derivater (Note 4) ,94% Terminer (valutaderivater) ,89% AS LHV Pank Estland EUR USD ,89% Kjøpsretter (rettigheter for verdipapirer) ,83% Luxembour Nat Mobile Telecom g ,34 USD , ,68% Bank Muscat Luxembour g ,64 USD , ,37% National Bank of Oman Luxembour g ,62 USD , ,13% Oman Telecom Luxembour g ,09 USD , ,66% 2. Innlån ,84% Oppgjørskontoer Swedbank AS Estland 3,1-4,75% EEK ,00% Swedbank AS Estland 0,05-0,595% EUR ,08% Swedbank AS Estland 0,18-0,5125% USD ,76% 3. Andre aktiva ,56% Fordringer utdelt utbytte ,56% SUM % Notene på sidene 14 til 18 er en integral del av disse regnskapene. 12

13 Investeringsstruktur i henhold til investeringspolitikken (i estiske kroons) Investeringskriterier Andel i fondets aktiva (%) Andel i fondets aktiva (%) Instrumenttype Aksjer ,08% ,66% Derivater ,26% ,94% Kontanter og termininnskudd ,38% ,84% Andre aktiva ,28% ,56% Sum ,00% ,00% Investeringer etter børsnotering på aksjebørsen Verdipapirer notert på en aksjebørs ,08% ,66% Derivater ,26% ,94% Kontanter og termininnskudd ,38% ,84% Andre ,28% ,56% Sum ,00% ,00% Emittentens land Estland ,08% ,89% Andre medlemsland i den Europeiske Union ,18% ,83% Land utenfor den Europeiske Union ,08% ,66% Kontanter og termininnskudd i Estland ,38% ,84% Andre ,28% ,56% Sum ,00% ,00% Investeringer etter sektor Finanssektor ,79% ,46% Telekommunikasjonssektor ,77% ,58% Produksjonssektor ,78% ,55% Kontanter og termininnskudd ,38% ,84% Andre ,28% ,56% Sum ,00% ,00% Notene på sidene 14 til 18 er en integral del av disse regnskapene. 13

14 Noter tilhørende regnskapene Note 1 Regnskapspolitikk og vurderingsmetoder brukt i etableringen av regnskapene Generelle prinsipper LHV Persian Gulf Funds regnskaper er etablerte i henhold til lov om investeringsfond og kravene i Regnskapsloven som gjelder for investeringsfond, lov om investeringsfond og samsvarende bestemmelser fra finansministeren og er basert på de generelt aksepterte regnskapsprinsippene og god praksis. Disse regnskapene gjenspeiler fondets økonomiske virksomhet i perioden fra til Beløpene som vises i disse regnskapene er presentert i estiske kroons. Disse regnskapene ble godkjente av direksjonen den 30. august Transaksjoner med utenlandsk valuta Utenlandsk valuta er all valuta bortsett fra estiske kroons. Aktiva og passiva som angis i utenlandsk valuta på datoen for balanseregnskapet har blitt revaluert til estiske kroons basert på valutakurser for kjøp for overføringer som gjelder i depotbanken Swedbank ved tidspunktet for vurderingen. Fortjeneste og tap for transaksjoner med utenlandsk valuta anerkjennes i resultatregnskapet som inntekter og kostnader for perioden. Prinsipper for anerkjennelse av fondets investeringer Innlån inkluderer fondets saldoer på oppgjørskontoer og termininnskudd. Påløpte, men ubetalte renter på innlån anerkjennes sammen med avdraget på innlånet I disse regnskapene inkluderer verdipapirene de verdipapirene spesifisert i seksjon 255 i lov om investeringsfond, som er aksjer, andeler i fondet, obligasjoner. Verdipapirer bokføres i henhold til kostnaden på transaksjonsdatoen, som også inkluderer direkte transaksjonskostnader (provisjon). Verdien på investeringene bestemmes i henhold til forsiktighetsprinsippet. Investeringsfondet merker sine aktiva og passiva til markedet daglig. Urealisert avkastning og tap som et resultat av revaluering anerkjennes i det korresponderende linjeelementet "Nettogevinst (-tap) på investeringer" i resultatregnskapet. Markedsverdien på børsnoterte verdipapirer bestemmes i henhold til sluttkursen ved slutten av datoen på balanseregnskapet. Markedsprisen på verdipapirer som ikke er børsnotert bestemmes i henhold til siste tilgjengelig transaksjonspris, beste tilgjengelige kjøpspris eller kostnad eller, alternativt, så blir kostnaden justert slik at verdipapirenes verdi er så nøyaktig som mulig sammenlignet med den sannsynlige salgsprisen. Dersom markedsprisen ikke kan bestemmes på en pålitelig måte, anerkjennes aksjeinvesteringer til kostpris. Vurdering av fondsaksjer er basert på innløsningskursen ved slutten av datoen på balanseregnskapet. Obligasjoner og andre pengemarkedsinstrumenter vurderes i henhold til deres respektive markedsverdi. Vurderingen er basert på instrumentenes handelsverdi på aksjemarkedene og andre internasjonalt anerkjente markeder for verdipapirer. Kjøps- og salgsnoteringer bestemmes i henhold til prisgrunnlaget til minst to børsmeklere. Obligasjoner som er børsnoterte, men det ikke handles med aktivt, har blitt vurdert i henhold til den nåværende mulige salgsprisen på markedet. Markedsprisen på en obligasjon inkluderer også påløpte renter. Dersom salgsprisen ikke kan bestemmes på en pålitelig måte, vurderes obligasjoner i henhold til amortiseringskostnad basert på den effektive renten. Derivater (termin- eller byttekontrakter, kjøpsretter) anerkjennes i henhold til deres handelsverdi som aktiva eller passiva i balanseregnskapet. Fortjeneste og tap for derivater anerkjennes i resultatregnskapet som inntekter og kostnader for perioden. 14

15 Beregning av nettoverdien av investeringsfondets aktiva Nettoverdien av fondets aktiva bestemmes basert på lov om investeringsfond, prosedyren for bestemmelse av et investeringsfonds nettoverdi etablert av finansministeren, de interne prosedyrereglene for AS LHV Varahaldus (forvaltningsselskapet) og fondets vilkår og betingelser. For å bestemme nettoverdien av fondets aktiva, beregner man markedsverdien av fondets aktiva, og trekker deretter fra fondets passiva. Andelens nettoverdi beregnes ved på dele summen av nettoverdien på antall utestående andeler. For beregning av nettoverdi for en A-andel, beregner man andelen av fondets nettoverdi som kan tilskrives innehaverne av A-andeler og deler på antall A-andeler. For beregning av nettoverdi for en B- andel, beregner man andelen av fondets nettoverdi som kan tilskrives innehaverne av B-andeler og deler på antall B-andeler. Fondet har to typer andeler. A-andeler kalles LHV Persian Gulf Fund A, med en pålydende verdi på 10 Euro og B-andeler kalles LHV Persian Gulf Fund B, med en pålydende verdi på 100 estiske kroons. Registeret for A- andeler holdes av AS LHV Pank, B-andeler er registrert i det Estiske Sentralregisteret for Verdipapirer som holdes av AS Eesti Väärtpaberikeskus. Inntekter og kostnader Inntekter og kostnader bokføres ved hjelp av periodiseringsprinsippet. Renteinntekter og utbytteinntekter anerkjennes når det er sannsynlig at inntekten fil tilføres fondet og når summen for inntektene kan måles på en pålitelig måte. Renteinntekter bokføres ved hjelp av den effektive renten. Utbytteinntekter bokføres når eieren er juridisk berettiget til å motta de. Forvaltningsgebyr Forvaltningsgebyr er et honorar som betales til forvaltningsselskapet for forvaltningen av fondet. Den årlige raten for forvaltningsgebyret er 1,75% av fondets bokførte markedsverdi. Forvaltningsgebyret trekkes fra nettoverdien av fondets aktiva daglig, og utbetales senest den siste bankdagen i måneden etter regnskapsmåneden. Forvaltningsselskapet er berettiget resultathonoraret dersom fondets andels nettoverdi overstiger den høyeste historiske nettoverdi etter at den obligatoriske minimumsavkastningen på 10% pro anno har blitt lagt til. Raten for resultathonoraret er 15% av økningen i nettoverdi for andelen som overstiger den høyeste historiske nettoverdien av en andel etter at den obligatoriske minimumsavkastningen på 10% pro anno har blitt lagt til. Depotavgift Depotavgiften til LHV Persian Gulf Fund (inkludert moms) er 0,531% pro anno på markedsverdien til fondets aktiva. Depotavgiften trekkes fra markedsverdien til fondets aktiva per dag, og utbetales i måneden etter referansemåneden. Transaksjonsavgifter I resultatregnskapet inkluderer transaksjonsavgifter oppgjørskostnader og honorarer direkte relaterte til transaksjoner utført på fondets vegne. Betalinger til andelseiere, tegnings- og innløsningsavgifter Maksimum tegningsavgift for andeler er 2%, og maksimum innløsningsavgift er 1% av andelens nettoverdi. Disse avgiftene betales til forvaltningsselskapet på vegne av andelseieren som tegnet eller løste inn andelen. Tegning og innløsning av enheter utføres i henhold til betingelsene og vilkårene stadfestet i prospektet. Økonomiske passiva Økonomiske passiva (gjeld til forvaltningsselskap og depot) bokføres først i henhold til kostpris, inkludert kostnader direkte relatert til akkvisisjonen. De måles deretter i henhold til amortisert kostpris (bortsett fra økonomiske passiva pådratt med hensikt om å gjenkjøpe avledede finansobjekter med negativ handelsverdi som måles i henhold til deres handelsverdi). Den amortiserte kostprisen for nåværende økonomiske passiva er vanligvis lik deres nominelle verdi, og derfor bokføres nåværende økonomiske passiva i balanseregnskapet i henhold til deres innløsningsverdi. 15

16 Økonomiske passiva klassifiseres som nåværende når de skal tilbakebetales innen 12 måneder etter datoen for balanseregnskapet. Note 2 Provisjonsoppgave Provisjoner Formidler: Swedbank Utbetalt provisjon for kjøp og salg av verdipapirtransaksjoner på Tallins aksjebørs. Provisjon for kjøp av andre verdipapirer som handlet i Estland Provisjon for utførelse av verdipapirtransaksjoner på utenlandske aksjemarked eller i OTC-verdipapirer. Antall transaksjoner Transaksjonsvolum Sum provisjoner Vektet gjennomsnittlig provisjon % - - 1,00% 1,00% Provisjoner på kroons er inkludert i driftskostnadene i rapporteringsperioden i henhold til fakturaene innsendt av depotet og kroons er for avgifter belastet av formidleren på transaksjonstidspunktet, og inkluderes derfor i kostnadene for verdipapirer. Sum Provisjoner Formidler: Swedbank Utbetalt provisjon for kjøp og salg av verdipapirtransaksjoner på Tallins aksjebørs. Provisjon for kjøp av andre verdipapirer som handlet i Estland Provisjon for utførelse av verdipapirtransaksjoner på utenlandske aksjemarked eller i OTC-verdipapirer. Antall transaksjoner Transaksjonsvolum Sum provisjoner Vektet gjennomsnittlig provisjon % - - 0,54% 0,54% Provisjoner på kroons er inkludert i driftskostnadene i rapporteringsperioden i henhold til fakturaene innsendt av depotet og kroons er for avgifter belastet av formidleren på transaksjontidspunktet og inkluderes derfor i kostnadene for verdipapirer. Sum Note 3 Sammenligningsrapport for nettoverdien av fondets aktiva begynnelsen av virksomheten; Januar 2008 Verdi på fondets verdijusterte egenkapital Nettoverdi for andel A Nettoverdi for andel B ,43 55, ,83 59, ,48 62, ,31 63,47 Forskjellen i nettoverdi som presenteres i denne rapporten sammenlignet med den først presenterte nettoverdi er hovedsakelig relatert til overveielse av tilleggsinformasjon som ble mottatt ved forberedelse av denne rapporten ved vurdering av investeringer. 16

17 Note 4 Derivater Kjøpsrett for aksjer (per ) Instrumenttype / Underliggen de aktiva Markedsverdi navn på underliggende aktiva Antall (stk) Per andel Sum EEK Kjøpsretter Nat Mobile Telecom ,05 USD National Bank of Oman ,84 USD Oman Telecom ,01 USD SUM Kjøpsrettene er utstedt av Citigroup Global Markets Holdings Inc. (Luxembourg). Derivater utenlandsk valuta (per ) Instrumenttype Underliggende aktiva Transaksjon Innløsningskurs Markedsverdi innløsningsdat navn og antall o Per andel sum Per andel Sum EEK Terminkjøp EUR , USD 0, SUM Derivatene er utstedt av AS LHV Pank (Estland) hvis egenkapital per var 108 millioner EEk i henhold til deres kvartalsrapport fra K Kjøpsrett for aksjer (per ) Instrumenttype / Underliggen de aktiva Markedsverdi navn på underliggende aktiva Antall (stk) Per andel Sum EEK Kjøpsretter Nat Mobile Telecom ,37 USD Bank Muscat ,14 USD National Bank of Oman ,83 USD Oman Telecom ,37 USD SUM Kjøpsrettene er utstedt av Citigroup Global Markets Holdings Inc. (Luxembourg). Derivater utenlandsk valuta (per ) Instrumenttype Underliggende aktiva Transaksjon Innløsningskurs Markedsverdi innløsningsdat navn og antall o Per andel sum Per andel Sum EEK Terminkjøp EUR , USD -0, SUM

18 Derivatene er utstedt av AS LHV Pank (Estland) hvis egenkapital per var 103 millioner EEk i henhold til deres kvartalsrapport fra K Note 5 Andre fordringer Per , består andre fordringer av tegningsavgifter for andeler på kroons, som var inndrevet når denne rapporten ble undertegnet. Ingen andre fordringer eksisterte per Note 6 Annen kortsiktig gjeld Ingen kortsiktig gjeld eksisterte per Per inkludert annen kortsiktig gjeld ubetalte provisjoner på kroons. Note 7 Relaterte parter I disse regnskapene er relaterte parter forvaltningsselskapet AS LHV Varhaldus og andre investerings- og pensjonsfond under forvaltning av forvaltningsselskapet samt andre selskaper som tilhører samme konsolideringsgruppe som forvaltningsselskapet. LHV Persian Gulf Fund betaler et månedlig forvaltningshonorar til fondets forvaltningsselskap. I første halvdel av 2010 var summen av avgiftene kroons, i første halvdel av 2009 var de kroons. På datoen for balanseregnskapet var den kortsiktige gjelden til fondets forvaltningsselskap kroons, av disse er forvaltningshonorar og kroons er tegnings- og innløsningsavgifter (per var gjelden kroons). Fondets forvaltningsselskap har ikke utført noen transaksjoner med andre fond i løpet av forvaltningen av fondets forvaltningsselskap. 18

LHV Persian Gulf Fund

LHV Persian Gulf Fund LHV Persian Gulf Fund Årsrapport 2009 (oversettelse av originaldokumentet på estisk) LHV Persian Gulf Fund Årsrapport 01.01.2009 31.12.2009 Fondets navn Fondets type Fondsbestyrer LHV Persian Gulf Fund

Detaljer

LHV Persian Gulf Fund. Årsrapport 2010

LHV Persian Gulf Fund. Årsrapport 2010 LHV Persian Gulf Fund Årsrapport 2010 LHV Persian Gulf Fund Årsrapport 2010 LHV Persian Gulf Fund Årsrapport 01.01.2010 31.12.2010 Fondets navn Type fond Fondsforvaltere LHV Persian Gulf Fund Investeringsfond

Detaljer

LHV Persian Gulf Fund. Årsrapport 2008

LHV Persian Gulf Fund. Årsrapport 2008 LHV Persian Gulf Fund Årsrapport 2008 LHV Persian Gulf Fund Årsrapport 23.01.2008 31.12.2008 Fondets navn Type fond Fondsforvalter LHV Persian Gulf Fund Investeringsfond Oliver Ait Hovedvirksomhet Investering

Detaljer

LHV Persian Gulf Fund. Første halvårsrapport 2009

LHV Persian Gulf Fund. Første halvårsrapport 2009 LHV Persian Gulf Fund Første halvårsrapport 2009 LHV Persian Gulf Fund Første halvårsrapport 2009 01.01.2009 30.06.2009 Fondets navn Type fond Fondsforvalter LHV Persian Gulf Fund Investeringsfond Oliver

Detaljer

LHV Persian Gulf Fund

LHV Persian Gulf Fund 1. LHV Persian Gulf Fund Fondsregler (Dette dokumentet er oversatt fra estisk) Dette dokumentet er fondsreglene for LHV Persian Gulf Fund (heretter "Fondet") som forstått i lov om investeringsfond (heretter

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund

Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund Fusjon mellom LHV Persian Gulf Fund og SEF - LHV Persian Gulf Fund 18. februar 2015 gav Finanstilsynet i Estland (Finanstilsynet) tillatelse til fusjon av LHV Persian Gulf Fund (det overdragende fondet)

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

LHV Persian Gulf Fund

LHV Persian Gulf Fund 1. LHV Persian Gulf Fund Fondsregler (Dette dokumentet er oversatt fra estisk) Dette dokumentet er reglene (heretter "Fondsreglene") for LHV Persian Gulf Fund (heretter "Fondet") som forstått i lov om

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Atlas Absolutt er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Styrets beretning 2013 Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å medvirke til fremme av anvendt tekniskøkonomisk

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av Vidar Nybakk, Brumunddal, og midlene er slått sammen med Klara Bergs gave. Den disponible inntekt skal anvendes til forskning innenfor området muskelsykdommer.

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Av den disponible del avkastningen utdeles halvparten til personer som har tatt juridisk embetseksamen med laud og som vil fortsette sine studier i utlandet. Den annen halvpart utdeles

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet av Bergens Privatbank ved bankens 100 års jubileum i 1955. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte vitenskapelig forskning innen de fag som til

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere Styrets Beretning 2014 Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til norske bildende kunstnere over 30 år. Støtten gis i form av toårige arbeidsstipendier eller ett-årige stipendier. Stipendiene utdeles

Detaljer

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU) Styrets beretning 2013 Stiftelsen ble opprettet for å være et aktivt bindeledd mellom etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Norges tekniske høyskole (NTH) i Trondheim, og brukerne innen industri og

Detaljer

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning Styrets beretning 2013 Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere økt ved en rekke gaver fra direktør Dahl, senest

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Kaupthing Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Styrets Beretning Otto Løvenskiolds legat

Styrets Beretning Otto Løvenskiolds legat Styrets Beretning 2014 Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i Oslo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin sønn cand. jur. Otto

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 A/S Norsk Varekrigsforsikrings fond til fremme av norsk sjørett og sjørettsforskning Stiftelsens formål er: a) Bidrag til møte ved konferanser og kongresser, hvor hensynet til norske

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet ved gave fra Den norske Creditbank ved bankens 100 års jubileum 1. oktober 1957. Den disponible del av avkastningen anvendes til dekning av utgifter i forbindelse

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet på bakgrunn av innbetalte midler fra Fondation Universitas som hvert år siden 1951 er blitt overført til Universitetet i Oslo. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til kunstmaleres utdannelse. Midlene utdeles til personer

Detaljer

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er å støtte og stimulere den vitenskapelige forskning ved Norges Tekniske Høgskole fortrinnsvis knyttet til område næringsmiddelkjemi. Stiftelsen har ingen ansatte

Detaljer

Styrets beretning 2013. Den Norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved UiO

Styrets beretning 2013. Den Norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved UiO Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet av Bergens Privatbank ved bankens 100 års jubileum i 1955. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte vitenskapelig forskning innen de fag som til

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av John Selmer Gulliksens foreldre, Kristian Gulliksen og hustru Alfhild f. Pettersen, og hans onkel og tante Birger Arnljot Pettersen og Edith Pettersen. Legatmidlene

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet ved overførsel til universitetet av midler gitt til geofaglig forskning gjennom instituttets Industrial Liason - virksomhet. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte virksomhet knyttet til den teknologiske utdanning og forskning gjennom utdeling av stipendier. De siste årene

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning og studiereiser, herunder studentrelaterte tiltak ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidligere Universitetet for

Detaljer

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å bidra til å oppfylle målene for Ringve Botaniske Hage. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke

Detaljer

Styrets beretning Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond

Styrets beretning Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond Styrets beretning 2013 Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme malmgeologiske studier,

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets Vedtekter for et ODIN Templeton Emerging Markets 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Templeton Emerging Markets er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte økonomisk støtte til lærerkrefter innen berg- og metallstudiet, samt de uorganiske og elektrokjemiske linjer

Detaljer

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele bidrag til en ingeniør som har utgått fra høgskolen til fortsatt studium og videre arbeide ved høgskolen

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å gi støtte til særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU med eksamen fra Fakultet for kjemi og kjemisk

Detaljer

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er å støtte forskning og annet vitenskapelig arbeid innen humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag. Innfor denne begrensning utdeler

Detaljer

Styrets beretning 2013. Legat til Henrik Homans Minne

Styrets beretning 2013. Legat til Henrik Homans Minne Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele reisestipendier for studenter immatrikulert for å gjennomføre sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere De disponible midlene anvendes til støtte av studieopphold i utlandet for stipendiater

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsen ble opprettet for å være et aktivt bindeledd mellom etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Norges tekniske høyskole (NTH) i Trondheim, og brukerne innen industri og

Detaljer

Styrets beretning 2016

Styrets beretning 2016 Styrets beretning 2016 Stiftelsens spesifikke og primære formål er å støtte, gagne og utføre de veldedige vitenskapelige og pedagogiske formål Norges Tekniske Naturvitenskapelig universitet (NTNU) har

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte bidrag i forbindelse med tilrettelegging av forsknings- og undervisningsaktivitet ved NTNU. Fondet kan også

Detaljer

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Styrets beretning 2013 Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av fru professor Aletta Bjerknes ved testament av 25. mars 1923. Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende tre legater: Kasserer Isak

Detaljer

Styrets beretning 2007

Styrets beretning 2007 Styrets beretning 2007 Thorleif Dahls legat for historisk forskning Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsen skal gjennom utdeling av stipendier og på annen måte støtte forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle den industrielle virksomhet på elektronikkens område i Norge

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND RESULTATREGNSKAP Note 2009 2008 INNTEKTER: Tilskudd 2 kr 411 983 kr 399 448 Tilskudd Filippineneprosjekt 4 550 650 Finansinntekter 216 217 224 141 -- -- Sum inntekter kr 628 750 kr 624 239 DRIFTSKOSTNADER:

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet i henhold til testament av 23. januar 1986 av Halvor Høie. Fondet ble stiftet 25.2.2003. Fondet tilfaller og forvaltes av Universitetet i Oslo og skal gå til

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Professor dr. Agnes Mathilde Wergelands legat er opprettet ved gavebrev datert 14. juni 1915 fra professor dr. Grace Raymond Hebard ved Wyomings statsuniversitet, Laramie, Wyoming,

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hr.adv. Harald Blichfeldt og Hustru Marie M. legat

Styrets beretning 2013. Hr.adv. Harald Blichfeldt og Hustru Marie M. legat Styrets beretning 2013 Høyesterettsadvokat Harald Blichfeldts og hustru Marie Margarethes legat til fordel for Universitetet i Oslo er opprettet i henhold til donatorenes testament av 21. april 1944. Den

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2014 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO

Styrets beretning 2013. Christiania Bank og Kredittkasses legat til UiO Styrets beretning 2013 Legatet som er opprettet av Christiania Bank og Kreditkasse i anledning av bankens 100 års jubileum 2. mai 1948 skal bære navnet: Christiania Bank og Kreditkasses legat til Universitetet

Detaljer

Styrets beretning Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning

Styrets beretning Futura Fond til vitenskapelig medisinsk forskning Styrets beretning 2013 Fondets navn er Futura fond til vitenskapelig medisinsk forskning. Fondet er opprettet av Inger og Ivar D. Nygaard med familie. Fondets formål er å fremme: A. Forskning innen øyesykdommer.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa Vedtekter for et ODIN Robur Øst-Europa 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Robur Øst-Europa er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Styrets beretning 2013. Legatet til studium av pedagogikk

Styrets beretning 2013. Legatet til studium av pedagogikk Styrets beretning 2013 Avkastningen skal brukast til stipend til å fremje pedagogisk forsking knytt til Pedagogisk forskingsinstitutt, Universitetet i Oslo. Forsking med emne innan pedagogisk historie

Detaljer

Styrets beretning Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Styrets beretning Det juridiske fakultets reisefond av 1973 Styrets beretning 2013 er opprettet ved testamentarisk bestemmelse av en tidligere embetsmann ved universitetet som ønsket å være anonym. Fondets kapital ved opprettelsen 1. januar 1973 var NOK 215.861,77.

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Nordea Avkastning er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer