Norge trenger ny solidaritet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge trenger ny solidaritet"

Transkript

1 Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte nr 1 mars 2005 Norge trenger ny solidaritet Innhold: Valget et veiskille for Irak s. 3 På verdens slagmarker s. 4 5 Rett til heltid s. 6 Halve makten s. 7 Krever AFP og tjenestepensjon s. 9

2 En høyere himmel Av Jens Stoltenberg På verdens slagmarker s. 4 5 Kvinnepolitisk offensiv s. 6 7 Foto: Yann Aker Krever AFP og tjenestepensjon s mai-solidaritet med Sudan s. 13 Nye rettigheter for deltidsansatte s. 6 Norge trenger ny solidaritet s. 8 Viktige punkter fra programforslaget s Offensiv gassatsing fra Ap s. 12 Forent i oliventreet s. 14 I turbofart til Tinget s. 16 Sammen er Arbeiderpartiets magasin for medlemmer, sympatisører og andre interesserte. Vi tar gjerne imot ros og ris fra både medlemmer og andre lesere. Tips om saker eller innlegg til neste utgave sendes til informasjonssjef Tommy Skar, enten på e-post eller per post. Vi lever i spennende tider, kjære partifeller. Skal vi klare å drive tilbake høyrepolitikken vi har sett utfolde seg så markant de tre siste årene? Vil vi vinne velgerne for et nytt flertall og en ny solidaritet? Jeg tror det hvis vi gjør jobben vår på landsmøtet og i alle andre sammenhenger. Et stort flertall i Norge har sosialdemokratiske verdier. Vi vil gå til valg på et nytt partiprogram for et fellesskap hvor hver enkelt har frihet til å velge annerledes enn andre. Frihet forutsetter trygghet og like muligheter til å nå sine mål. Urettferdighet og store forskjeller skaper ufrihet. Vi vil gjenreise solidariteten som er en forutsetning for frihet. Samfunnsutviklingen i Norge de siste årene har skapt behov for en ny solidaritet. Fellesskapet er svekket av skattelette til de rikeste, privatisering og økt konkurranse. Solidariteten må være grenseløs. Vi vil skape og dele. Alt arbeid er verdiskaping. Det avgjørende er at det oppfyller behov i samfunnet. Verdier må skapes og de må deles rettferdig. Disse verdiene er gjensidig avhengig av hverandre. Vi skal nå våre mål gjennom konkrete handlinger og vedtak. Sentralstyret har lagt fram et forslag til hvordan dette handlingsprogrammet skal være. Nå håper vi at mange medlemmer vil diskutere programmet og komme med innspill og forslag til forbedringer. Så skal landsmøtets 300 representanter fra hele landet gjøre sine endelige vedtak. Da har vi en politikk vi skal møte velgerne med. Vi vet det blir en tøff valgkamp. Kanskje planlegger våre politiske motstandere en negativ kampanje hvor de vil lage et skremmebilde av oss. Vi har hørt dem kalle oss «den røde fare», de bruker ordet «sosialister» i negativ mening. Dette vil vi heve oss over. Vi vil ha en høyere himmel. De materielle behov er dekket for flertallet, men vi skal ikke glemme solidariteten med dem som har det vanskelig. Vårt mål er menneskesamfunnet i stedet for pengesamfunnet. Opplevelsessamfunnet i stedet for konkurransesamfunnet. Jeg gleder meg til landsmøtet og valgkampen! Forsidefoto: Espen Bratli / Samfoto Utgiver: Arbeiderpartiet, Youngstorget 2A. Postboks 8743, 0028 Oslo Tlf Faks Ansvarlig: Arbeiderpartiets informasjonsavdeling Opplag: Grafisk produksjon: GAN Grafisk AS (lisensnr. 241/344) "Vårt mål er menneskesamfunnet i stedet for pengesamfunnet" Redaksjonen for denne utgaven ble avsluttet 13. februar. Neste Sammen kommer i april 2005.

3 VALGET et veiskille for Irak Valget i Irak var en demokratisk mønstring og kan være begynnelsen på en demokratisk og fredelig løsning på tragedien i landet, men valget kan også leses som et signal om fortsatt konfrontasjon og kanskje deling av landet. Uansett hva man mente om det gigantiske feilgrepet det var å innvadere Irak, så har alle nå et ansvar for å bidra til at det første blir virkelighet. Ansvaret er størst for de som satte det hele i gang. Av stortingsrepresentant Haakon Blankenborg Irak får en «Transitional Nasjonalforsamling» med 275 medlemmer. Forsamlingen skal velge president og visepresidenter som så skal velge statsminister og regjering. Planen er at forsamlingen skal ha klar en konstitusjon for Irak i august og legge den fram til folkeavstemning i oktober. Ordinært parlamentsvalg skal finne sted i desember. Det vi kan slå fast er at valget ble gjennomført tross alle advarsler og alle forsøk på sabotasje. Frammøtet var stort, særlig blant sjiamuslimer og kurdere. Disse representerer nær 80 prosent av folket. Sjiamuslimene alene utgjør nær 60 prosent. Under tidligere regimer har disse blitt satt utenfor og forfulgt. Frammøtet på 59 prosent, er ikke dårlig, gitt omstendighetene og sammenlignet med siste valg i Norge og USA. Hva gjør flertallet? Spørsmålet nå er hvordan flertallet vil bruke makten sin, og hva de vil bruke den til. Dersom de vil ta igjen det tapte, så er det et dårlig varsel. Dersom spekulasjonene om at presteskapet vil ta makten og lage et islamsk diktatur etter mønster av det prestestyrte nabolandet Iran, så er det et varsel om fortsatt konflikt. Hvorvidt valget kan føre til en forsoning og en stabilisering, avhenger av vinnernes vilje til å ta med seg mindretallene og de som boikottet valget inn i arbeidet med den nye konstitusjonen. Tilsvarende må de som boikottet eller ikke stemte, vise vilje til å ta del i det arbeidet som nå starter. «Konstitusjonen er det farligste dokumentet i landet og det viktigste som avgjør framtiden til landet», sa Aladeadeen Muhamma al-hakim, sønnen til Storayatollah al-hakim. Det avgjørende blir i så fall hvor store og hvor sterke de gruppene blir som ikke aksepterer demokratiet. For øyeblikket sprer de frykt og død mer enn noen gang. Religion viktig Uansett er det ikke et vestlig liberalt demokrati som kommer ut av kaoset i Irak. Religionen vil spille en rolle i den framtidige konstitusjonen, men dette er ikke nødvendigvis bare en konflikt mellom sjia og sunni. Det vi ser utspille seg i Irak nå er mer en kamp om makt enn et religiøst oppgjør. Det er en strid mellom demokratiske og udemokratiske krefter i flere leire. Utenlands påvirkning Hvor demokratisk og hvor stabilt Irak skal bli er ikke bare et spørsmål om Irak. Det er også et spørsmål om hvor ulikt Irak skal bli i forhold til sine naboer. Om vi ser bort fra Tyrkia i nord, som riktignok også sliter i grenseområdene mot Irak, så har alle naboene sterkt autoritære regimer eller harde diktaturer. Kongen av Jordan opptrer riktignok på et vis liberalt i mange sammenhenger, men han sitter på en bombe. De første reaksjonene på valget i Irak fra naboene var ikke spontant overstrømmende. Årsaken til den avmålte tonen var ikke først og fremst etniske og religiøse sympatier eller antipatier. Da vi i Arbeiderpartiet gikk imot å forlenge det norske militære engasjementet i Irak så var det blant annet fordi det ikke ble gjort nok for å løse noen av de andre konfliktene i området. Konflikter som kunne bidra til å undergrave eventuelle framskritt også i Irak. Nå er det plutselig ny bevegelse i palestinaspørsmålet. USA har satt trykk på fredsarbeidet ser det ut til. En løsning her vil også kreve en betydelig internasjonal innsats, trolig både militært og økonomisk. Iran neste? Utover i 2004 ble søkelyset stadig sterkere på Iran, ikke først og fremst på grunn av diktaturet, Foto: US Department of State men fordi det ble antatt at vi om noen år kan stå overfor nok et diktatur med atomvåpen. Europa og USA har valgt ulike veier for å avverge denne trusselen. Dette vegvalget kan få dramatiske konsekvenser for utviklingen i hele regionen. Dersom det nok en gang settes i gang et militært angrep i en tro på at folk vil juble over angrepet på de hjemlige tyrannene, så kan vi stå overfor en ny tragedie. Ut av skyggen kommer også Afghanistan. USA vil gjerne ut av Afghanistan, men den militære kampanjen «Enduring Freedom» som skal bekjempe terroren er ikke avsluttet. Det er heller ikke stabiliseringsoppdraget «ISAF» der Norge er med. Et uferdig internasjonalt engasjement kan på ny bli satt på prøve slik vi tidligere har sett i Kosovo. Europa og USA må bidra En av konklusjonene etter «europatouren» til utenriksminister Rice ser ut til å være at det er bare ett Europa. Forsvarsminister Rumsfelds «gamle» og «nye» Europa er lagt i skrinet. Nå må Europa og USA sammen med andre bidra til at de få framskrittene vi har sett blir ført videre. For Norge betyr det ikke militær innsats i Irak. Det kan bety økt innsats for å styrke den sivile administrasjonen i Irak, det kan bety mer opplæring, men først og fremst må vi være forberedt på å bidra dersom en avtale faktisk skulle komme på plass mellom Palestina og Israel. Det vil være et vesentlig bidrag til stabilisering i hele området. Irak kan ikke ses isolert. Vi må derfor bidra til at verdenssamfunnet klarer å håndtere flere konflikter samtidig. nr. 1 mars )

4 På verdens slagmarker "Jeg tror at hvis du ikke lenger reagerer på de forferdelige omstendighetene mange må leve under, da må du finne på noe annet" Foto: Olav A. Saltbones/Norges Røde Kors Fakta Navn: Alder: Sivil stand: Utdanning: Stilling: Tidligere: Jonas Gahr Støre 44 år Gift, tre gutter Historiker og sosialøkonom Generalsekretær i Norges Røde Kors Ekspedisjonssjef og spesialrådgiver statsministerens kontor, stabssjef WHO, stabssjef statsministerens kontor, styreleder i Econ Jonas Gahr Støre blant sudanesiske flyktninger i Tsjad. Nylig kommet hjem fra Stockholm. På vei til USA. Det er hverdagen for en generalsekretær i Røde Kors. Jonas Gahr Støre, som var stabssjef på statsministerens kontor, ser nå ellers ofte verden nedenfra. Han var på offisielt besøk i Moskva sammen med statsminister Jens Stoltenberg. Nå har han nylig besøkt gatebarna i St. Petersburg. Han har sett nøden og elendigheten i verdens katastrofeområder. Tidligere hadde han noen av disse problemene på nært holdt som Gro Harlem Brundtlands medarbeider i Verdens Helseorganisasjon (WHO). Men man blir aldri vant til å se mennesker rammet av nød og katastrofer. Vår utenlandssjef som har arbeidet her i mange år, er like rystet hver gang han har vært ute. Jeg tror at hvis du ikke lenger reagerer på de forferdelige omstendighetene mange må leve under, da må du finne på noe annet, sier han. Et stort ansvar Akkurat nå bruker Norges Røde Kors store ressurser for å hjelpe tsunami-ofrene i Indonesia og Sri Lanka. Det norske folk har pålagt oss et stort ansvar med sin enorme givervilje, påpeker han. Hele 350 millioner kroner har organisasjonen samlet inn. Det er tre ganger så mye som den årlige store TV-aksjonen. - Jeg tror det er to årsaker til det store engasjementet. Bildene rullet over skjermene, og det ble som om strendene i Thailand og kyststripen langs Sri Lanka og Sumatra plutselig grenset til vårt eget land. Og for det andre fordi verden blir så liten og katastrofen så nær når våre landsmenn og -kvinner rammes. Gjennom våre egne får vi en innsikt i «de andres» lidelser. Vi er vant med å se bilder av katastrofer i den tredje verden. Nå ble katastrofen vår fordi den formidles i våre egne ord og vår egen kulturs følelser. I disse dager ble det skapt en menneskelig nærhet over kontinenter, og denne nærheten må vi ta vare på. De som kom hjem i live fortalte om et nagende dilemma; for alt i verden ville de hjem fortest mulig. Samtidig bærer de på inntrykk av de som ikke kunne reise, de som ga turistene hjelp der og da, men som så skal leve videre i (4 nr. 1 mars 2005

5 Foto: Thierry Gassmann/ICRC knuste lokalsamfunn. Det illustrerer hvilket ansvar vi har for å stå ved de menneskene som er aller mest utsatt, framholder Gahr Støre. Darfur og AIDS-katastrofen Han har et håp om at engasjementet i forbindelse med tsunamien kan endre på noe. - Nå har mange sett, hørt og følt hvordan en katastrofe i den tredje verden også kan bli vår. For mange av de andre store utviklingsutfordringene må vi i økende grad lære oss til å omtale ved deres rette navn: Som katastrofer. De 23 første dagene etter at flodbølgen rammet og kanskje drepte nær mennesker, mistet opp mot mennesker livet som følge av sult. Nærmere mennesker døde av AIDS. Og de gamle fattigdomssykdommene malaria og tuberkulose rakk å ta nærmere liv, opplyser han. - Vi må også fokusere på den nød og krenkelse mennesker opplever som følge av krig og konflikt. I dag er Darfur det mest slående eksempel. Opp mot en million mennesker er utsatte. En formidabel krise kan vente dersom det oppstår matmangel i løpet av våren. Sannsynligheten for det er stor, for folk har ikke fått dyrket jorda eller tatt sine dyr på beite. I Røde Kors jobber vi for å definere også AIDS som en katastrofe som et jordskjelv i sakte film. Hvis denne forståelsen vinner frem, vil vi kanskje ha lagt grunnlaget for et mer omfattende svar fra omverden. Det er en utfordring til oss og til de ledende politiske krefter og opinionsdannere i samfunn, politikk og arbeidsliv. Hilde Frafjord Johnsen og Jens Stoltenberg viser vei for en ny type politikere. Utviklingsministeren har gjort en strålende jobb i Sudan, og forleden fikk jeg telefon fra en mann i Indonesia som hadde lest en artikkel av Stoltenberg om vaksineprogrammet i en nasjonal avis. Politisering Gahr Støre ser i dag en utvikling som bekymrer ham sterkt. Det er tendensen til å bruke humanitær innsats i konfliktområder som et element for å bygge opp under militære og politiske motiver. Uttalelser som at «enten er du med oss eller mot oss» bidrar til en slik tendens. Likedan de brutale angrepene på hjelpearbeidere i Irak. På lang sikt er han redd for at dette skal redusere antallet sivile som får hjelp og beskyttelse. - Målet med «ekte» humanitær innsats er å beskytte og ta vare på menneskers verdighet og å redde liv, ikke å løse en pågående konflikt. Vi i Røde Kors og andre organisasjoner opplever sterkt press fra politiske og militære ledere om å samarbeide med dem og velge deres side i en konflikt. Hvis det humanitære oppdraget blir en del av et militært oppdrag så må vi stille spørsmål om hva som skjer hvis de politiske vinder skifter, militære operasjoner mislykkes og dagens tapere blir morgendagens vinnere. Da kan den humanitære innsatsen bli skadelidende, fordi befolkningen i området vil assosiere innsatsen med den ene sidens kamp, understreker han. Hjelper oss selv Et videre perspektiv på forholdet til den fattige verden enn ren nødhjelp, opptar også generalsekretæren. Han mener det er nødvendig å føre en politikk internasjonalt som er på linje med den politikken som førte Norge ut av fattigdom og gjorde landet til et velferdssamfunn. Og det verste som kan skje for verdens fattige, er at vi i den rike verden ikke forstår at vi ved å hjelpe dem, også hjelper oss selv. Professor Jeffrey Sachs har lagt fram en statusrapport for FN om hva som trengs for å vinne kappløpet om å halvere antall som lever i fattigdom innen Midt oppe i krevende Frivillige fra indonesisk Røde Kors, støttet av Den internasjonale Røde Kors-komiteen, har den vanskelige jobben med å lete etter de omkomne etter tsunamien. sammenhenger om gjeldslette, handel og styresystemer, understreker Sachs også de veldig enkle grepene: At det kan redde en million menneskers liv om barn i Afrika får sovne under en myggnetting. At vi kan redde tre millioner menneskeliv ved at alle barn får den samme retten til vaksiner som våre barn har. Eller at det kan bety forskjellen på nedgang eller oppgang for et helt samfunn om vi kan ordne det slik at alle barn får et måltid varm mat i skoletiden. Vi i Norges Røde Kors vet det fordi vi serverer nesten varme måltider til skolebarn i Nordvest-Russland hver dag. Dette vil koste. Men ikke mye. Dersom alle rike land i verden levde opp til sin årelange forpliktelse om å bidra med 0,7 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt til bistand, vil det redde livet til 30 millioner barn og hindre at 250 millioner mennesker sulter hver dag. Ingrid Sagranden Nettverksarbeid Norges Røde Kors vedtok på landsmøtet høsten 2002 å opprette tiltak for tidligere rusmisbrukere, psykisk syke og løslatte fra soning i fengsel og deres barn. Tiltakene skal legge til rette for at brukerne danner nye positive nettverk. - Det er ikke vår oppgave å behandle rusmisbrukere eller folk med psykiske problemer. Men når vi har møtt dem som har vært til behandling, er det ett svar og ett ønske som går igjen: Jeg trenger noen å snakke med. Og det er i denne rollen vi vil bidra. Vi er nå i gang med å mobilisere frivillige over hele landet, opplyser generalsekretær Jonas Gahr Støre. DET HUMANITÆRE ROM Genevekonvensjonene beskytter mennesker som ikke deltar i krigshandlinger. I væpnede konflikter har sivile, sårede soldater og krigsfanger rett til å bli hjulpet og beskyttet, uansett hvilken side i konflikten de tilhører. 191 stater har undertegnet konvensjonen. - Det tyvende århundre bygde opp det humanitære rommet, blant annet gjennom Genèvekonvensjonene og de andre avtalene som utgjør det vi kaller internasjonal humanitær rett. Verden samlet seg om prinsipper om å hjelpe og å beskytte. Det var noe av det beste vi fikk med oss fra det ellers brutale hundreåret. Dette er en forpliktelse landene ikke bare kan skyve til side på grunn av nye utfordringer. Vår individuelle rett til humanitær hjelp og beskyttelse skal ikke bli gissel når strategiske vurderinger endres, understreker Jonas Gahr Støre. Røde Kors ble skapt for å organisere hjelp til sårede og nødlidende etter krig. Begrepet det humanitære rom beskriver muligheten til å gi slik hjelp og beskyttelse uten å bli angrepet fordi alle parter til konflikten godtar at hensikten er humanitær og bare humanitær. - Eller som vi gjerne sier det når vi hjelper kjenner vi verken venn eller fiende, bare ofre. Nøkkelen til at vi kan spille den rollen er at vi respekterer noen grunnleggende krav: Hjelpen skal være uavhengig, nøytral og bare fokusert på å hjelpe de som trenger det. Nøytralitet er ikke et mål, det er et middel. Det er ikke av prektighet at vi følger disse retningslinjene, det er basert på over hundre års erfaring som viser at dette er den mest effektive måten å nå frem til de nødlidende på. På denne måten kan vi krysse fiendelinjene i krig og slipper inn i fengslene som ellers er lukket, sier Gahr Støre. nr. 1 mars )

6 LANDSKVINNEKONFERANSENLANDSKV Nye rettigheter for deltidsansatte Foto: Eva Amble Larsen Vi vil at kommunene ikke skal ha mulighet for å tilby stillingsbrøker under 15 prosent, og deltidsansatte skal få fortrinnsrett til heltidsstillinger, sier Karita Bekkemellem Orheim. Et liv uten vold Det må bli krisesentertilbud over hele landet og driften må sikres ved statlig finansiering. Kvinner som opplever psykisk terror eller vold må få et fleksibelt tilbud slik at krisesenteret er tilpasset deres behov. Det mener Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse. - Vold mot kvinner og kvinners utsatthet for vold og overgrep i hverdagen begrenser sterkt mange kvinners muligheter for aktiv deltagelse i samfunnet. Slik sett er vold mot kvinner både et menneskerettsproblem, og et problem for demokrati og deltagelse, uttaler landskvinnekonferansen. - Arbeiderpartiets kvinnebevegelse mener det må gjøres en kraftig innsats for å sikre kvinner frihet til å leve et liv uten vold. Det må være egne familievoldskoordinatorer i alle politidistrikt. Vi mener bistandsadvokat bør kunne oppnevnes før anmeldelse legges inn for å informere om hvilke rettigheter voldsutsatte kvinner har. Ofre må settes i kontakt med behandlingsapparat eller voldtektsmottak med én gang. Alle legevakter skal ha kompetanse på sikring av bevis og mottak av voldtektsofre og voldsofre. Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse mener voldtektssaker må pådømmes innen seks måneder. Voldsutsatte kvinner må få tilbud om samtale med psykolog. Behandlingstilbud for menn som slår må etableres over hele landet, gjerne i forbindelse med en styrking av familievernkontorene. Det må forskes mer på årsakssammenhenger og tiltak for å redusere vold i samfunnet. Det må utarbeides nærmere dokumentasjon over samfunnets omkostninger knyttet til vold. Slik kan vi dokumentere nødvendigheten av å bruke midler til preventive tiltak. På denne måten kan vi hindre at kvinner utsettes for vold, samt motvirke de enorme ettervirkningene som følger i kjølvannet av en voldshandling, uttaler landskvinnekonferansen. Kvinnepolitisk leder Karita Bekkemellem Orheim (tv) og kvinnepolitisk sekretær Karin Yrvin er svært forøyd med årets landskvinnekonferanse. Situasjonen for deltidsansatte var en viktig sak på landskvinnekonferansen. I 2001 tjente kvinner i gjennomsnitt kroner i året, mens menn tjente i gjennomsnitt kroner. - Menn tjener gjennomsnittlig mye mer enn kvinner. Mye av dette skyldes at kvinner i stor grad jobber deltid, sier Orheim. Det norske arbeidsliv er et av de mest kjønnsdelte i Europa: Flest kvinner jobber fremdeles i typiske kvinneyrker som for eksempel i helse- og omsorgssektoren, og ungdom foretar fremdeles tradisjonelle yrkesvalg. Mange av de kvinner som jobber deltid ønsker å jobbe heltid, men blir ikke tilbudt slike stillinger. Kvinnebevegelsens forslag til å bedre dette, er å hindre at kommunene skal kunne tilby meget lave stillingsbrøker. - Til vår store glede har KrF foreslått å la deltidsansatte få fortrinnsrett til heltidsstillinger på et arbeidssted i forbindelse med ny arbeidsmiljølov. Jeg vil derfor utfordre KrF til å støtte kvinnebevegelsens forslag. For en ting er å forbeholde stillinger til deltidsansatte, en annen ting er er å begrense kommunenes bruk av lave stillingsbrøker. Som vi tidligere har sett, går dette gjerne utover kvinner i helse- og omsorgsyrker. Kommunene må øke stillingsbrøker slik at deltid blir en mulighet, heltid en rettighet, understreker Karita Bekkemellem Orheim. Kvinnefokus i norsk kvinnepolitikk Arbeiderpartiets kvinnebevegelse mener det bør fokuseres på å få kvinneperspektivet mer inn i norsk utenrikspolitikk. I dagens kriger og konflikter rammes sivile hardest. I de mange kriger og konfliktområder i verden i dag er det farligere å være sivil enn å være soldat. Spesielt rammes kvinner og barn. Voldtekt og overgrep mot sivilbefolkningen er et stadig mer vanlig kjennetegn ved dagens konfliktbilde. Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse mener det bør settes fokus på at voldtekt i krig er et alvorlig problem, som rammer sivilbefolkning og kvinner spesielt. Det er grunnleggende i internasjonal rett at sivilbefolkning skal skånes for krigens pinsler, og beskyttes i krig og konflikter. Kamp mot prostitusjon Landskvinnekonferansen i Arbeiderpartiet vil styrke kampen mot prostitusjon. Forslaget om å kriminalisere kjøp av sex, ble imidlertid nedstemt med 78 mot 60 stemmer. Flertallet mener det både er nødvendig med mer forskning og mer kunnskap om hvordan den svenske lovgivningen mot sexkjøp virker. Kvinnebevegelsen understreker at arbeidet med å forebygge, avdekke og straffe kriminelle nettverk som organiserer trafficking, må intensiveres. De vil også ha regler som gjør at traffickingofre kan bli i landet og vitne mot bakmennene. Kvinnebevegelsen ønsker alternative tilbud for prostituerte. De vil ha tilbud om oppfølging til menn som kjøper sex og som ønsker å slutte med det - og vi vil ha økt forskningsinnsats både for å kartlegge hva som i dag foregår i forhold til prostitusjon og trafficking - og for å følge med på hvordan en ny lov mot sexkjøp virker. Arbeiderpartiets kvinnebevegelse ønsker et mer intensivt arbeid for å hindre rekruttering til prostitusjon. (6 nr. 1 mars 2005

7 INNEKONFERANSENLANDSKVINNEKONF Utvidet grense for selvbestemt abort Landskvinnekonferansen gikk inn for å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12 til 16 uker. - Dette handler om at kvinner er suverene i dette spørsmålet, og det handler om kvinners rettssikkerhet. Jeg er glad for vedtaket, sier Karita Bekkemellem Orheim. - Kvinner opplever dagens nemndsystem som svært urettferdig, sier hun. - Arbeiderpartiets kvinnebevegelse har en stolt tradisjon i kampen for selvbestemt abort. Vi er krystallklare på at det kun er en person som kan ta vanskelige valg som gjelder sin kropp og hele sitt liv. Den personen er kvinnen selv. Vi har stor ydmykhet for et så vanskelig valg, og praktiseringen av dagens abortlov har vist at kvinner har tatt det ansvaret og den tilliten de har fått gjennom lovverket på en god måte, sier Bekkemellem Orheim. I dag er det selvbestemt abort fram til 12. uke. Det er bare helt unntaksvis at kvinner søker abort etter 12. uke. Tallmaterialet viser at 96,6 prosent av de som tok abort i 2003 hadde bestemt seg før 12. uke i svangerskapet. Etter 12. uke er det tillatt å ta abort etter at saken behandles i en nemnd. I alt 94,3 prosent av de som søker om å ta abort senere enn 12 uker i svangerskapet, får innvilget sitt ønske av abortnemndene. Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse har blitt gjort oppmerksom på at de kvinnene nemndene avslår abortsøknadene til blir behandlet på ulik måte på ulike steder i landet. Det er særlig de yngste kvinnene mellom 16 og 19 år som ikke får sitt ønske hørt i nemndene. - Prinsipielt mener Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse at det er kvinnen selv som skal kunne bestemme om en abort skal kunne utføres eller ikke. Dette fordi det er kvinnen som selv skal kunne leve med ansvaret for beslutningen og konsekvensene av denne. Dette prinsippet skal Arbeiderpartiets kvinnebevegelse arbeide for at blir gjennomført i det norske lovverket. Vi ønsker et lovverk som sikrer kvinnen selvbestemt abort frem til 16. uke. Delegatene følger intenst med i debatten. Foto: Eva Amble Larsen Vi har sett fra Sverige, som siden 1975 har hatt en slik lov, at dette ikke endrer kvinners atferd, og at de har forvaltet dette regelverket på en ansvarlig måte. Ett av redaksjonskomitéens medlemmer gikk i en dissens inn for å beholde dagens grense for selvbestemt abort. Dette forslaget fikk 41 stemmer av 138 stemmeberettigede. Halve makten - Det riktige skrittet for å bli et likestilt parti er å vedtektsfeste at en ved alle verv, utvalg og oppnevninger skal ha 50 prosent representasjon av begge kjønn. Dette gjelder også ved offentlige lister og nominasjoner. Men 50 prosent kvotering alene er ikke nok for å skape reell likestilling. Skal vi klare det må vi ha en kultur og holdningsendring i organisasjonen, sier partisekretær Martin Kolberg, som var glad for at landskvinnekonferansen ga forslaget overveldende støtte. Sentralstyret har det siste året hatt et utvalg i arbeid under ledelse av Kolberg for å gjennomgå partiets vedtekter til landsmøtet. Et av de mest vesentlige endringsforslagene er innføring av ny kvoteringsbestemmelse og omorganisering av det kvinnepolitiske arbeidet. - Kvoteringen med 50 prosent av hvert kjønn gjennomføres av og blant de som velges, også på de plassene som regnes som sikre. Landskvinnekonferansens vedtak er med på å sikre at partiet gjør et slikt historisk løft. Jeg håper og tror at vi sammen kan sikre det som er riktig og rettferdig. Halve makten, sier Kolberg. Et medlem en stemme Med 50/50 representasjon av kvinner og menn i partiet, kan vi ikke fortsette med en egen organisering for noen av kvinnene som gir mulighet til dobbel forslags - og representasjonsrett. Derfor må organiseringen av kvinnebevegelsen endres. - Vi må sørge for at en ikke har dobbelt representasjon av kvinner i den forstand at vi først skal ha en 50 prosent regel, og i tillegg særskilte kvinnerepresentanter i alle organ. Det går ikke i en medlemsorganisasjon hvor vi legger vår ære i at et medlem skal ha en stemme, understreker Kolberg. Kvinnenettverk Sentralstyrets flertall mener at opprettelsen av et kvinnenettverk er riktig vei å gå. Valgte ledere på fylkes- og sentralt nivå, styringsgrupper på begge nivå og i tillegg kvinnekontakter i kommunene, vil kunne skape politiske - og organisatoriske verksteder. For å få til både formell og uformell likestilling i partiet, må vi skape et nettverk som kan være politiske og organisatoriske pådrivere. Nettverkslederne og styringsgruppene får her en viktig rolle. Det foreslås at det ansettes og ikke velges en rådgiver med ansvar for kvinnenettverket og det internasjonale kvinnearbeidet. - Nettverksformen er ny, og utfordrende. Raskere kommunikasjon og mindre formalitet fyller en moderne arbeidsform, sier Kolberg. Prosess Han er enig med landskvinnekonferansen om at partiet sammen med kvinnenettverket skal gjennomføre en åpen prosess som engasjerer bredt, for å finne fram til arbeidsformer og organisatoriske løsninger som skaper et åpent, inkluderende og vitalt nettverk. - Jeg vil presisere at partiet på alle nivå skal ha økonomisk og administrativt ansvar for arbeidet i kvinnenettverket gjennom egne budsjetter og tilstrekkelige administrative ressurser og oppfølging i alle ledd. Dette er en klar styrking i forhold til dagens modell. Kvinnenettverket kan arrangere landsomfattende og fylkesvise temakonferanser, møter, skolering og seminar som bringer kvinnepolitikk på dagsorden, sier Kolberg. - Konferansene skal fortsatt kunne lage politiske forslag, men forslagene skal bringes inn i partiets organer gjennom nettverkslederne på det respektive nivå. Man har altså ikke en egen formell forslagsrett, framholder partisekretær Martin Kolberg. - Sentralstyrets forslag til nye vedtekter er en del av prosessen fram mot landsmøtet og er sendt til organisasjonen for behandling. Fristen for endringsforslag er satt til 15.mars på lik linje med programforslaget. Delta i debatten!! nr. 1 mars )

8 PROGRAMFORSLAGETPROGRAMFORSLAGET Norge trenger ny solidaritet Foto: Morten Holm/Scanpix - Vi må ha en ny kurs som skaffer arbeid til alle, som gjør Norge til verdens fremste kunnskapssamfunn og som gir alle en trygg og verdig alderdom. Det krever nytt flertall og ny solidaritet, sa Jens Stoltenberg da han presenterte sentralstyrets forslag til Arbeiderpartiets nye prinsipp- og arbeidsprogram. - Vi vil prioritere velferd og fellesskapsløsninger framfor store skatteletter til de som tjener mest. Stortingsvalget handler om hvordan Norge skal utvikle seg i årene framover. Vi skal velge om vi ønsker fire nye år med høyrestyre eller om vi skal få ny solidaritet. Vårt program gir svar på hva Arbeiderpartiet vil bruke et nytt flertall til, sa Stoltenberg. Programforslaget har fått tittelen «Ny solidaritet». I sin tale til landsstyremøtet i partiet presenterte Stoltenberg fem store oppgaver som partiet vil prioritere de neste fire årene: Skaffe arbeid til alle: - Det er uholdbart at over mennesker er utstøtt fra arbeidslivet de siste tre årene. Vi vil øke verdiskapingen i hele landet, føre en mer aktiv næringspolitikk og øke satsingen på kvalifiserings- og opplæringstiltak. Samtidig må vi gjøre arbeidslivet mer inkluderende og menneskevennlig, og ikke stenge noen ute. Det må bli mulig for flere å arbeide - også de som ikke kan yte 100 prosent hele tiden. Gjøre Norge til et av verdens fremste kunnskapssamfunn: - Kravene til kompetanse øker i hele samfunnet. Det stiller nye krav til utdanningssystemet og arbeidslivet. Arbeiderpartiet vil skape en skole med flere undervisningstimer, færre elever per lærer og vi vil satse sterkt på forskning og utvikling. Folk skal ha mulighet til å tilegne seg kompetanse gjennom hele livet. Gjøre pensjonssystemet tryggere og mer rettferdig: - Alle skal kunne leve av sin pensjon. Vi vil styrke Folketrygden, sikre tjenestepensjon til alle og spesielt sikre kvinners rett til en god pensjon. Samtidig må vi sørge for at systemet fremdeles er trygt når det i fremtiden blir færre yrkesaktive for hver pensjonist. Sikre sosial rettferdighet: - Vi vil motvirke fattigdom og økte forskjeller. Derfor vil vi gi alle mennesker som ikke deltar i det ordinære arbeidsmarkedet et tilbud om kvalifiseringsarbeid, utdanning eller annen meningsfull virksomhet. Arbeiderpartiet vil ha slutt på at mennesker blir kasteballer mellom forskjellige offentlige etater, og vil derfor ha en bedre samordning av ulike velferdstjenester. Øke Norges internasjonale engasjement: - Norge må engasjere seg sterkt i å bekjempe fattigdom og urettferdighet. Vi vil kjempe for et internasjonalt rettssamfunn og en bedre organisert verden. Og vi vil engasjere oss aktivt for å få fredelige løsninger på konflikter og krig. (8 nr. 1 mars 2005

9 PROGRAMFORSLAGETPROGRAMFORSLAGET Foto: Espen Bratlie / Samfoto Krever AFP og tjenestepensjon Partileder Jens Stoltenberg har stilt tre krav til regjeringen for å bli med på et pensjonsforlik: Videreføring av dagens ordning med avtalefestet pensjon (AFP), vern av de offentlige ansattes rett til 66 prosent av sluttlønn i pensjon og lovfestet rett til tjenestepensjon for alle. - Dette er ufravikelige krav. Det blir ingen pensjonsavtale uten at disse tre sakene er på plass, sier Stoltenberg. Arbeiderpartiet vil forhandle om pensjonsreform i vår, men kan bare være med på en reform som gjør pensjonssystemet mer rettferdig og kvinnevennlig. - Det må bli tjenestepensjon til alle. Det er rart kvinner ikke har laget mer bråk om dette. 70 prosent av norske arbeidstakere har tjenestepensjon. De som ikke har det, er først og fremst hotell og restaurant og varehandelen, altså typiske kvinnearbeidsplasser. Avtalefestet pensjon (AFP) må videreføres. Hvis regjeringens forslag blir godtatt, vil halvparten av kvinnene ikke kunne gå av før fylte 67 år fordi de tjener for lite. Dessuten må vi sikre at offentlig ansatte fortsatt får 2/3 av lønn i pensjon. Dette er en sektor dominert av kvinner, understreker Stoltenberg. I forslaget til nytt partiprogram for Arbeiderpartiet blir det understreket at det er to grunner til at pensjonssystemet må reformeres. Den ene viktige grunnen er at dagens pensjonssystem er urettferdig. Over en halv million arbeidstakere har ingen ytelser utover folketrygden, og mange som gjennom år har betalt trygdeavgift ender likevel opp som minstepensjonister. Den andre viktige grunnen til at vi trenger en reform, er at dagens pensjonssystem ikke vil være økonomisk bærekraftig over tid. Her er noen punkter om pensjon i forslaget til partiprogram: Vi må ha et sosialt rettferdig pensjonssystem med god kvinneprofil, blant annet ved at de med lave inntekter i større grad opptjener tilleggspensjon. Det skal gis flere pensjonspoeng for omsorgsarbeid, og ordningen gis tilbakevirkende kraft. Flere pensjonspoeng for omsorgsarbeid vil være et viktig likestillingspolitisk tiltak som erstatning for besteårsregel dersom allårsregel innføres Det må være en god tidligpensjonsordning fra 62 år, også for de med lave inntekter. Dette må skje ved at man bygger videre på dagens AFP-ordning. Eventuelle endringer i ordningen kan først skje etter forhandlinger med partene ved hovedtariffoppgjøret i Dette vil være en oppfølging av regjeringens brev til partene i tariffoppgjøret i 1997 hvor enkelte elementer i AFPordningen ble varslet revurdert i 2007 Fra 1. januar 2006 innføres en lovfestet minimumsløsning for tjenestepensjon. I motsetning til regjeringen mener Arbeiderpartiet at dette kan vedtas uavhengig av reformen for øvrig. Deretter må det utredes en bredere tjenestepensjonsordning der siktemålet er at også ansatte i privat sektor skal få om lag to tredjedeler av inntekt i pensjon Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor videreføres Pensjonene i folketrygden og de offentlige og private tjenestepensjonsordningene bør justeres med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Minstepensjonen (grunnsikringen) justeres med lønnsveksten. Det innføres videre en ordning med levealderjustering (delingstall) som innebærer at pensjonsalderen justeres ved endring i forventet levealder. nr. 1 mars )

10 PROGRAMFORSLAGETPROGRAMFORSLAGET Viktige punkter fra partiprogrammet Forslaget fra sentralstyret til nytt partiprogram er på over 50 sider. Vi har her tatt et utvalg av viktige punkter innen forskjellige områder. Utdanning utvide skoleuken i barnetrinnet til minimum 28 timer, og innføre fysisk aktivitet hver dag arbeide for at kontaktlærere ikke har ansvar for mer enn 15 elever i grunnskolen innføre ordninger med gratis frukt og grønnsaker i skolen ha gratis læremidler og utstyr i videregående opplæring videreføre og forsterke utlånsordningen for oppussing av skolebygg sikre en studiefinansiering som gjør det mulig å studere på heltid. Studielån og stipend må minst reguleres i takt med prisstigningen Barn utfase kontantstøtten når full barnehagedekning er oppnådd og alternative ordninger er etablert. Utfasing av kontantstøtteordningen skal tidligst skje i 2008 lovfeste retten til barnehageplass, og innføre en maksimalpris på kroner (2005-kroner). Denne prisen justeres deretter i takt med kostnadsutviklingen i barnehagesektoren utvide fødselspermisjonen med særlig vekt på den øremerkede pappapermisjonen Verdiskaping at både marin sektor, maritim sektor, petroleumssektoren og energi- og miljøsektoren bør være nasjonale satsingsområder for forskning modernisere loven om bioteknologi slik at vi opphever forbudslinjen mot stamcelleforskning ha et bredt program for å utnytte spisskompetanse innen de næringsområder hvor Norge har spesielle fortrinn. Vi vil etablere sentra for spisskompetanse rundt om i landet, og sentra for fremragende forskning knyttet til universitetsmiljøene arbeide aktivt overfor EU for å gjeninnføre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift si nei til delprivatisering eller salg av Statkraft og Statskog at staten deltar i finansieringen av infrastruktur for transport av naturgass. Innenfor våre internasjonale klimaforpliktelser kan gass brukes til industri- og kraftproduksjon i Norge gjennom økonomiske virkemidler og satsing på ny teknologi legge til rette for at framtidig utbygging av gasskraft baserer seg på CO2-håndtering Arbeidsliv opprette flere tiltaksplasser og rette opp kuttene i dagpengeordningen innføre en ungdomsgaranti og en tiltaksgaranti for langtidsledige gjøre det mulig å trappe ned arbeidet før pensjonering, slik at flere kan arbeide lengre at trygd kan brukes til lønnstilskudd for å få folk i arbeid opprettholde arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen gå imot økt adgang til midlertidige tilsettinger og stramme inn på reglene om overtidsbruk motarbeide sosial dumping, blant annet ved at det offentlige stiller krav om norske lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige oppdrag lovfeste en rett for deltidsansatte til å utvide sin stilling ved nyansettelser (10 nr. 1 mars 2005

11 PROGRAMFORSLAGETPROGRAMFORSLAGET Foto: Kerstin Mertens / Samfoto Velferd styrke sykehusenes økonomi slik at flere pasienter behandles bedre kvaliteten i eldreomsorgen for å sikre eldre pleietrengende et verdig liv, med personlig stell, respekt og privatliv at det gis et tillegg til sosialstøtten om mottakere av sosialhjelp inngår en såkalt Velferdskontrakt. Oppfylles kontrakten, skal de få utbetalt stønad opp mot normene fra Statens institutt for forbruksforskning, SIFO bedre ordningen med fri rettshjelp, blant annet ved å øke inntektsgrensa til kr Offentlig sektor at dagens fylkeskommuner erstattes av større regioner som styres av et direkte valgt regionting overføre makt og myndighet fra regional statsadministrasjon til disse nye regionene ha endringer i kommunestrukturen, som så langt det er mulig ut fra nasjonale hensyn bør skje på frivillig basis si nei til privatisering og konkurranseutsetting av grunnleggende velferdstjenester styrke kommuneøkonomien og kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og utarbeide en helhetlig plan for å rette opp den økonomiske ubalansen i kommunesektoren at nye statlige pålegg eller reformer til kommunene fullfinansieres Samferdsel øke satsingen på vei, jernbane og kollektivtrafikk de neste ti årene. Første del av perioden skal jernbaneinvesteringer prioriteres styrke kollektivtrafikken i byer og bynære områder ved å belønne økt kollektivandel, ruste opp og bygge ut skinnegående transport og spesielt prioritere større tiltak i og rundt de største byene, og InterCity-området på Østlandet heve kollektivrabatten for ungdom, elever og studenter til 50 prosent Skatt at skatt mellom arbeid og kapital jevnes ut slik at de med høye kapitalinntekter betaler mer skatt, blant annet ved utbyttebeskatning øke fagforeningsfradraget til minst det dobbelte av dagens nivå for å stimulere til et organisert arbeidsliv at det fortsatt skal være fradrag for utgifter til arbeidsreiser Internasjonalt at Norge påtar seg en sentral rolle i arbeidet med å bekjempe hiv/aids på verdensbasis at Norge må ha handlefrihet når det gjelder en eventuell medlemskapssøknad i EU i neste stortingsperiode forbedre vilkårene for enslige flyktningbarn som kommer til Norge Annet øke bevilgningene til kunst og kulturformål kraftig, og det er et mål at de skal utgjøre om lag 1 prosent av statsbudsjettet innen 200 års jubileet for grunnloven i 2014 opprette et friluftsfond for å kjøpe attraktive friarealer og strandområder til allmennhetens bruk øke ressursene og gjennomgå regelverk for å sikre en bedre kontroll med og oppfølging av utlendinger som oppholder seg ulovlig i Norge underlegge alle festekontrakter konsumprisregulering og innføre et forbud mot framtidige festekontrakter Dette vil skje Det er sentralstyret som har lagt fram programforslaget. Det er utarbeidet av programkomitéen etter en omfattende debatt i hele partiorganisasjonen. Programforslaget skal nå på høring i partiorganisasjonen før det vedtas på landsmøtet april. Dersom du ønsker å se hele programforslaget, kan du laste det ned fra vår hjemmeside på lenken Vil du ha tilsendt programmet på kontakter du oss på nr. 1 mars )

12 PROGRAMFORSLAGETPROGRAMFORSLAGET Offensiv gassatsing fra Ap Arbeiderpartiets sentralstyre legger i sitt programforslag opp til en sterk satsing på innenlandsk bruk av norsk gass. Det åpnes fortsatt for bruk av gass til kraftproduksjon, slik partiet lenge har stått for, og det skal satses kraftig på utvikling av renseteknologi. Gjennom økonomiske virkemidler skal det legges til rette for at fremtidige utbyggere velger å ta i bruk CO 2 -håndtering, men dette stilles ikke som krav verken for de gitte eller fremtidige konsesjoner. Uansett skal innenlandsk bruk av gass skje innenfor våre internasjonale klimaforpliktelser, enten gjennom kvotehandel eller ved CO 2 - håndtering. Programforslaget Her følger teksten i programforslaget: Det utvinnes store mengder naturgass på norsk sokkel. En større del av naturgassen må tas i bruk innenlands til industri-, energiog transportformål. Arbeiderpartiet vil derfor at staten deltar i finansieringen av infrastruktur for transport av naturgass. Innenfor våre internasjonale klimaforpliktelser kan gass brukes til industri- og kraftproduksjon i Norge. Slik kraftproduksjon foregår allerede på kontinentalsokkelen og på Melkøya i Finnmark, og det er gitt konsesjoner til ytterligere tre gasskraftverk. Arbeiderpartiet mener produksjon må skje innenfor Kyoto-avtalens forpliktelser, og inngå i EUs kvotesystem som sikrer at de totale utslippene ikke øker. (Dissens: Gry Larsen, Anniken Huitfeldt: De tre siste setninger Foto: Statoil strykes, og erstattes av: «Bygging av sterkt forurensende gasskraftverk vil øke CO 2 - utslippene dramatisk. Vi mener derfor at gasskraftverk i Norge må være med CO 2 - håndtering»). Arbeiderpartiet vil gjennom økonomiske virkemidler og satsing på ny teknologi legge til rette for at framtidig utbygging av gasskraft baserer seg på CO 2 -håndtering. Arbeiderpartiet går inn for en stor satsing på forskning og utvikling som kan sikre CO2- håndtering og gode løsninger for deponering og bruk av CO 2. Arbeiderpartiet mener at Norge må utvikle og iverksette bygging av gasskraftverk med CO 2 -håndtering. Videreutvikling av slik teknologi vil redusere våre egne utslipp og kunne gi erfaring og føre til teknologiske nyvinninger andre land kan nyte godt av og samtidig bli et norsk eksportprodukt. Samtidig er det viktig at utnyttelse av spillvarme blir best mulig. Vi vil legge til rette for CO 2 -håndtering også ved de steder hvor konsesjon for utbygging av gasskraftverk allerede er gitt. Ved etablering av gasskraftløsninger med CO 2 -håndtering kan norsk sokkel bli et deponeringssted for store mengder av CO 2. Vi må brukeco 2 til å få mer olje og gass ut av sokkelen. Det er viktig at det skapes et marked for CO 2. Arbeiderpartiet vil vurdere økonomiske insitament når CO 2 brukes som trykkstøtte for mer oljeproduksjon. Staten må bidra til at det etableres et selskap som kan ta seg av verdikjeden fra CO 2 fanges til den leveres til mottaker eller deponeringssted. Når den samfunnsmessige lønnsomheten skal vurderes, må man se gassrørledninger, kraftproduksjon og reinjisering av CO 2 under ett. Arbeiderpartiet vil: øke innenlands bruk av naturgass, og bidra til utbygging av infrastruktur for gasstransport bidra til at det skapes et marked for CO 2 for å redusere utslipp V ALGKAMP PÅ SKINNENE - Vi har alle forutsetninger for å gjøre et godt valg i Det skal vi bruke som et positivt grunnlag og en stimulans for en aktiv valgkamp. Men for at vi skal lykkes må vi arbeide sammen. Og det kommer til å bli mange og lange timer med hardt arbeid. Men vi skal lykkes, sier partisekretær Martin Kolberg. - Vår store oppgave nå er å skape et nytt flertall for en politikk som sikrer en velferdsstat for alle. Vi skal gjøre dette valget til et mobiliseringsvalg for velferdssamfunnet, understreker partisekretæren. Hovedoppgavene fram til landsmøtet er å forankre budskapet, bygge organisasjonen, gi nødvendig skolering til toppkandidater og utvikle politikken partiet skal gå til valg på. - Vi reiser nå rundt i landet og møter samtlige kampanjeutvalg. Vårt inntrykk er at fylkene har kommet godt i gang med planleggingen, og at det er full tilslutning til den strategiske tenkningen. Det er betryggende, sier Kolberg. Årsmøtene og årskonferansene i fylkespartiene blir viktige arenaer. Etter landsmøtet kommer en ny fase mai blir en ekstra viktig markeringsdag for oss i år. Jeg vil bare si til dere: Gjør det dere kan for at dagen blir den markeringsdagen den må være: En bred mobilisering for et nytt flertall. - I denne fasen skal vi også samle valgmedarbeidere over hele landet til konferanser. En konferanse i hvert fylke. Her skal vi sammen sørge for å gi våre folk et løft - før de for alvor skal ut og møte velgerne i valgkampen, forteller partisekretæren. I sommermåneden skal ikke valgkampmaskineriet sove. Vi må ha beredskap slik at kan bruke tiden til dagsordensetting og tilstedeværelse. Vi må ha et oppegående apparat som bidrar til å sette tonen før vi går inn i valgkampinnspurten, framholder Kolberg. Den intensive valgkampen varer fra 1. august og til valgdagen. Dette er selvfølgelig den mest krevende og kritiske fasen av valgkampen. Vi skal få fram forskjellene. Men vi skal ikke drive en skitten valgkamp. Vi skal ha fokus på våre saker, understreker partisekretær Martin Kolberg. Tap av foreldreansvar Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse vil ha et systematisk arbeid for en lovendring slik at en forelder som blir dømt for forsettelig drap eller drapsforsøk på den andre forelderen, kan miste foreldreansvar for felles barn når rettskraftig dom foreligger. At voldsutøveren skal få foreldreansvar, strider mot samfunnets rettsoppfatning. For å slippe en opprivende og kostnadskrevende juridisk prosess må lovverket endres slik at voldsutøveren skal kunne fratas foreldreretten. (12 nr. 1 mars 2005

13 1. mai-solidaritet med Sudan Årets pengeinnsamling 1. mai skal gå til Norsk Folkehjelps arbeid i Sudan Foto: Ivar Christiansen Generalsekretæren i Norsk Folkehjelp, Eva Bjøreng, og dr. John Garang, leder av SPLM, under signeringen av fredsavtalen i Nairobi 9. januar Norsk Folkehjelp har vært engasjert i Sør- Sudan siden 1986, og har bidratt med livsviktig matforsyning til befolkningen, opprettholdelse av helsetilbud og til utvikling av lokalsamfunnet. Prosjektene omfatter blant annet drift av tre sykehus og en yrkesskole i Yei i Vest-Ekvatoria. Yrkesskolen har fire linjer: Snekring/husbygging, søm, forretningsdrift og dataopplæring. Norsk Folkehjelp driver også en skole for sykepleiere og laboratorieteknikere her, og gir utdanningstilbud til lokale jordbruksinstruktører. Et omfattende mineryddingsprogram med hovedbase i Yei startet opplæring av lokalt personell i mars Konflikten i Sudan Afrikas største land er den lengste i Afrikas historie. Den siste borgerkrigen har vart sammenhengende i 20 år. Det er gledelig og imponerende at partene har klart å forhandle seg fram til en fredelig løsning. Den 9. januar i år ble fredsavtalen mellom Sudans regjering og frigjøringsbevegelsen i sør, SPLM, undertegnet. Befolkningen i det sørlige Sudan håper nå på en varig fred og et verdig liv. Frigjøringsbevegelsen SPLM gir klart uttrykk for at den ønsker å forsette det solidariske samarbeidet med Norsk Folkehjelp i oppbyggingen og utviklingen av Sør-Sudan. Dr. John Garang, leder av SPLM, går nå inn som visepresident i Sudans nye regjering. Norsk Folkehjelp oppfordrer alle til å delta i 1. mai-kampanjen. Dette kan du gjøre på følgende måte: Delta på lokale 1. mai-arrangementer Gjennomføre innsamling på lokale arrangementer Støtte Norsk Folkehjelp over bankgiro (merkes Sudan) Talere 1. mai Arbeiderpartiet og LO har fordelt sine ledere som 1. mai-talere til følgende steder: Jens Stoltenberg skal til Oslo og Bergen, Hill-Marta Solberg skal til Nordland, Martin Kolberg skal til Sarpsborg og Fredrikstad, Karita Bekkemellem Orheim skal til Møre og Romsdal og Gry Larsen skal til Oppland. Gerd-Liv Valla skal til Drammen, Roar Flåthen skal til Høyanger og Finn Erik Thoresen skal til Trondheim. Vi oppfordrer alle til å besøke hvor dere vil finne bakgrunn for dagen, tema og merke for årets 1. mai og online-tog, bare for å nevne noe. Nytt flertall ditt valg, er oppfordringen. nr. 1 mars )

14 Forent i oliventreet Fire partier i sentrum og på venstresiden i Italia prøver nå å gjenreise «oliventre-alliansen» for å frariste Silvio Berlusconi makta ved neste valg. Tidligere EU-kommissær Romano Prodi skal igjen være frontfigur i alliansen. Foto: Maria Hevzy NEI til skoleprivatisering Av Maria Hevzy Da det italienske partiet Democratici di Sinistras (Demokratene til venstre) som er Arbeiderpartiets søsterparti, holdt sin kongress februar i Roma, var det en forent og optimistisk kongress som var samlet rundt agendaen om å skape et nytt regjeringsalternativ. Kongressen ble åpnet av partiets nasjonale sekretær Piero Fassino. Den italienske kongressen var ganske annerledes enn det vi er vant til fra landsmøter her i Norge. Fassinos åpningstale var et forslag til partiprogram som allerede var behandlet ute i organisasjonen. Talen varte i tre timer og tok for seg alle deler av programmet, alt fra utenrikspolitikk til nasjonal politikk. Etter talene stemte delegatene over forskjellige programforslag. Fassinos program fikk en oppslutning på 79 prosent. Oppslutningen om Fassinos program ble tolket som oppslutning om Fassinos lederskap. Dermed fortsetter han som nasjonal sekretær også i kommende periode. I det italienske partiet er den nasjonale sekretæren det som tilsvarer det som vil være lederen av et parti i Norge. De har også en president, men denne er mer av symbolsk betydning. Det var mange temaer på kongressen, men det mest dominerende var diskusjonen rundt å danne en føderasjon av fire forskjellige partier fra sentrum/venstre. Disse partiene har samarbeidet tidligere i det som kalles oliventre-alliansen. Ett av slagordene på kongressen var «Forent i oliventreet». Alle partiene i oliventrealliansen er enige om at Berlusconi og hans sentrum/høyre-allianse er skadelig for Italia. Problemet er at selv om alle er enige om dette, blir det allikevel en stor utfordring å få partiene samlet om et felles program. Det er ikke nok å ville vinne valget, de må også kunne presentere et reelt alternativ for velgerne. Tidligere har DS vært splittet i sin holdning til en føderasjon. Sterke krefter i partiet har hevdet at en slik føderasjon vil viske ut de enkelte partienes identitet. Borgermesteren i Roma og presidenten i DS, Massimo D'Alema, har tidligere vært blant skeptikerne, men har nå snudd og sluttet seg til Fassinos linje. Dette er også en av grunnene til den store optimismen i partiet i disse dager. Andre sentrale temaer på kongressen var Sør-Italia, økonomisk vekst, infrastruktur, arbeidsledighet, utdanning, partnerskapslov, miljø og kontroll over statlige utgifter. Globalisering, FN- reform, Irak og et sterkt Europa var saker av mer internasjonal karakter som ble diskutert. Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse vil styrke den offentlige fellesskolen og sier nei til en utvidet privatisering av skole-norge. Kvinnebevegelsen vil heller ikke ha nasjonale prøver som legger opp til en ensidig rangering av skolene. Formålet med de nasjonale prøvene er at de først og fremst skal være et verktøy for større læringsutbytte. Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse mener også at dagens vurderingsformer i skolen ikke sier tilstrekkelig om elevens utvikling, og må derfor videreutvikles. Mappevurdering bør innføres som fast vurderingsform i grunnskolen i tråd med at øvrige endringer i opplæringen implementeres. - Vi ønsker ikke at skolesektoren skal bli utsatt for markedsøkonomisk tenkning. Vi tror ikke at økt konkurranse skolene i mellom vil løfte kvaliteten på undervisningen, uttaler landskvinnekonferansen. De vil styrke kvaliteten på grunnopplæringen ved å øke timetallet i barneskolen for å gi mer plass til de viktige fagene matematikk, språk og norsk. Dessuten mener de skoleuka må være minimum 28 timer. De mener at lengre skoleuke også vil kunne redusere prisen på skolefritidsordningen (SFO). Ap-kvinnene vil også gjeninnføre et delingstall som sikrer et maks antall elever per lærer. Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse ønsker dessuten å innføre gratis frukt og grønnsaker til alle barn i grunnskolen og iverksette forsøksordninger i enkelte kommuner med et gratis skolemåltid. (14 nr. 1 mars 2005

15 Signaler Krav om folkestyre på Balkan «Vi vil delta i å styre våre land», sa de 30 kvinnene jeg møtte på seminaret i Serbia før jul. Norsk Folkehjelps internasjonale avdeling har mange ulike prosjekter på Balkan. Et av dem er folkestyreopplæring hvor Arbeiderpartiets kvinnebevegelse i Norge deltar. I de siste årene er lokale organisasjoner trenet i et program som heter "Kvinner Kan gjøre det". Her har de lært de grunnleggende prinsipper om møtevirksomhet. Nå går de videre i temaopplæring. Temaet på dette seminaret var: "Kvinner i media". Mitt oppdrag var å fortelle om mine erfaringer i bruk av media som politiker og å gi dem fakta om situasjonen i media på likestillings- området i Norge. De var svært opptatt av å få vite hvordan kvinnebevegelsen i Norge samarbeidet med partiet for å få til resultater til fordel for kvinner. Disse kvinnene er glødende opptatt av å kunne bli med å styre landet sitt. Men de opplever at menn ser på dem som "gjenstander" og uten skikkethet til politisk arbeid. I aviser blir de ikke nevnt med navn slik menn blir. De få kvinnelige politikere som finnes blir ofte referert i media med hva slags mat de lager og ikke om hvilke saker de arbeider med for å bedre hverdagen for folk flest. Når det gjelder kvalifisering, har mange kvinner fra disse landene et meget høyt utdanningsnivå, de er skrivekyndige, kan flere språk flytende og de er taleføre i forsamlinger så det holder! Kvinnene som møtte i Serbia har stort sett journalistisk bakgrunn og jobber i aviser, magasiner, radio eller TV, noen var også redaktører. I Novi Sad møtte vi den eneste kvinne i den regionale regjeringen i Vojovdina, idrettskvinne og minister for arbeid, næring og likestilling. Samtidig var hun medlem av parlamentet i Beograd for Serbia. Hun fortalte meg at arbeidsledigheten hos dem var 50%. Flere av hennes kvinnelige medarbeidere hadde deltatt i kurs om folkestyre tidligere. For meg var det også kjempeartig å oppleve deres spontanitet, sangene fra de enkelte landene og de spontane ringdansene til musikk fra ungarere som spilte under en middag. Det minnet meg om "Vestfoldkurset" vi hadde hver høst for en del år siden. Her ble vi også godt sveiset sammen med sangene våre om kveldene etter å ha gjennomgått kurs i likhet med dette. Ved avslutningen av seminaret fikk jeg en bok som beskrev hendelsene fra krigen i Serbia med bilder og personlige notater fra befolkningen om hvordan de opplevde situasjonen. Det var sterke inntrykk å lese samtidig som nye menneskelige lidelser kommer inn over oss i disse dager. Da tenker jeg på disse kvinnene jeg møtte fra Kroatia, Kosovo, Bosnia-Herzegovinia, Serbia-Montenegro, Makedonia og Albania. De var preget av forsoning og et inderlig ønske om fred og selvstendighet. Karin Lian, Andebu Nytt på nett I begynnelsen av april kommer Arbeiderpartiet med et nytt tilbud til sine medlemmer: Medlemsportal på internett. Alle medlemmer med gyldig kontingent vil kunne logge seg inn på denne portalen fra partiets ordinære hjemmeside. Portalen vil inneholde organisasjonsnyheter, fakta og argumenter, medlemsdebatt og mye mer, forteller politisk rådgiver og utviklingsansvarlig Ove Karolin. I neste utgave av Sammen vil vi bringe en større presentasjon av portalen.karolin minner også om at det er mulig å tegne abonnement på nyhetsbrev fra som også er under utvikling. Denne kampanjesiden åpnes i løpet av mars, men du kan allerede nå gå inn å registrere deg som mottaker av komemnde brev, opplyser Ove Karolin. Regjeringen skaper gjeldsslaver Regjeringens gebyr på fattigdom må fjernes, krever landskvinnekonferansen. Private inkassosselskaper har lenge tjent gode penger på menneskers betalingsproblemer eller behov for kortsiktige kreditter. Det er alvorlig at regjeringen nå legger opp til en praksis der staten tjener gode penger på menneskers gjeldsproblemer. Arbeiderpartiets kvinnebevegelse ønsker å pålegge utlånere frarådningsplikt ved forbrukslån og begrense aggressiv markedsføring av kortsiktige kreditter. Vi vil pålegge utlåner å sørge for at de reelle kostnader ved forbrukslån, kredittkort og betalingsutsettelse kommer tydelig fram. Vi vil forbedre dagens gjeldsordninger for å hjelpe folk ut av gjeldsproblemer og vil videre utrede om det bør åpnes for en ordning med personlig konkurs for mennesker med gjeldsproblemer. nr. 1 mars )

16 I TURBOFART TIL TINGET Hun er 23 år, nestleder i Hedmark Arbeiderparti og sikret fast plass på Stortinget i neste periode. Med mindre himmelen ramler ned eller om det begynner å regne i Sahara, og det skjer jo ikke så ofte. Men Anette Trettebergstuen nekter å ta noe som helst på forskudd. Av Tom Erik Thorsen - Per i dag er vi inne med fire fra Hedmark, men mye kan skje, advarer tredjekandidaten fra mjøsfylket. Veteranen Eirin Faldet ble slått med minste mulige margin på nominasjonsmøtet tidlig i desember. Etter endt opptelling stod tellekorpset igjen med 71 lapper med "Trettebergstuen". 70 lapper var i favør Faldet. Nå gleder Anette seg til å drive ungdomspolitikk i nasjonalforsamlingen. Arbeiderpartiets ungdomspolitikk. - Programforslaget som er ute er veldig bra. Arbeiderpartiet er klarere og tydeligere enn jeg noen gang kan huske. Vi trekker opp de store linjene og er veldig konkrete på kulepunktnivå, sier Anette og frembringer et smilefjes på intervjueren. Det er bare Anette som kan finne på å bruke uttrykket "kulepunktnivå". - Det er også mye bra ungdomspolitikk i programmet. Jeg synes vi er veldig konkrete også her, slår hun fast. Hun er utradisjonell og frisk. At hun snurrer plater på fritida som DJ på forskjellige Oslo-klubber er med på å bekrefte at 23-åringen ikke er som alle andre politikere. På spørsmål om hva hun synes er viktigst svarer hun på en ytterst dekkende måte: - Nei, altså, jeg brenner like mye for kommuneøkonomien som for alt annet, smiler Anette Trettebergstuen. Fakta Navn: Anette Trettebergstuen Alder: 23 Arbeid: Politisk rådgiver for Aps samferdselsfraksjon (på Stortinget) Utdanning: Statsvitenskap, kommunalkandidatfag, kommunaløkonomi og jus Verv: Leder i AUF i Hedmark, nestleder i Europeisk Ungdom, nestleder i Hedmark Ap og formannskapsrepresentant i Hamar Foto: Tom Erik Thorsen

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Hefte 3 innkomne forslag

Hefte 3 innkomne forslag Hefte 3 innkomne forslag 3-1 Forslag til årsmøte saken «VALG» Fra Marthe Hammer og Marianne Sæhle : Styret i Bergen SV bes om at det velges en kvinnepolitisk leder for Bergen SV. Styret i Bergen SV velger

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Avtale om pensjonsreform

Avtale om pensjonsreform Avtale om pensjonsreform Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre (heretter kalt avtalepartene ) er enige om følgende avtale om pensjonsreform, jf. St. meld. nr. 12 (2004-2005).

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Individuelle eller solidariske løsninger Privat ansvar Ikke samfunnet til byrde

Detaljer

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsbudsjettet 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Dag Terje Andersen 7. oktober 2008 Arbeid til alle 3. kvartal 2005 3. kvartal 2008 Endring Helt ledige i alt, NAV 86 000 43 500-49 % Helt ledige

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag nr. 10 Forslagsstiller: Jørgen Foss Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag: Vi skal ta på alvor utviklingen vi ser i arbeidslivet. Høy arbeidsledighet, redusert sysselsetting

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU)

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Postboks 516 4004 Stavanger Stavanger 08.07.04 HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Kvinnegruppa Ottar har gått gjennom NOU 2004:5 utfra en vurdering av kvinners situasjon i forhold

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt FAGFORBUNDET BÆRUM fagnytt August/2017 2 Stortingsvalget 2017 Fagforbundet Bærum Bærum sine kampsaker: for: Et trygt arbeidsliv med trygge jobber. Hele, faste stillinger. Økt bemanning i helse- og omsorgstjenestene.

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Pensjonskampen fram mot uravstemning Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad

Pensjonskampen fram mot uravstemning Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad Pensjonskampen fram mot uravstemning 2009 Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad Noen viktige spørsmål... Hva handler dette om? Hvilke krav må reises

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU)

Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Sakspapirmal ÅRSMELDING 2016 SØR-TRØNDELAG SV - KVINNEPOLITISK UTVALG (KPU) Kvinnepolitisk utvalg har i 2016 bestått av: Aud Herbjørg Kvalvik (leder), Randi Reese, Kari Dahn, Latifa Nasser, Brit Fredriksen,

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet Åsne S. Refsdal NTL 1872 - DEN ENKELTES ANSVAR De ansatte maa holde sig friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom.

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

En internasjonal bevegelse blir til

En internasjonal bevegelse blir til En internasjonal bevegelse blir til Av daglig leder Tove Smaadahl ved Krisesentersekretariatet Da det første krisesentrene ble åpnet i England i 1972, var nok ingen klar over at de skulle bli en del av

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Likestillingens balansekunster

Likestillingens balansekunster Likestillingens balansekunster RIKETS TILSTAND Oktober 2010 Marit Alsaker Stemland KUN senter for kunnskap og likestilling LIKESTILLING? Alle får samme muligheter, rettigheter og plikter med mannen som

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 Åsne Skjelbred Refsdal, NTL Abelia nettverkssamling NTL HVA FÅR DERE? DERE FÅR IKKE Et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Et ekspertkurs som tar utgangspunkt i at

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden St.meld. nr. 5 (2006 2007) 20. oktober 2006 Svakheter ved dagens pensjonssystem Lite lønnsomt å arbeide Null opptjening for lave inntekter og inntekter

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare»

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 1. Høyre vil styrke arbeidsmarkedspolitikken gjennom økt satsning på lønnstilskudd og klarere resultatkrav i tiltakssektoren. 2. Høyre mener dagpengesatsen er på et rimelig

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår Prinsipprogram Kvinners livsvilkår Norske Kvinners Sanitetsforening er en frivillig organisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Målet er å være den ledende organisasjonen knyttet til

Detaljer

Status for den norske pensjonsreformen

Status for den norske pensjonsreformen NFT 4/2007 Status for den norske pensjonsreformen av Fredrik Haugen Arbeidet med reform av det norske pensjonssystemet begynte i 2001. Gjennom to omfattende forlik om pensjonsreformen i Stortinget i 2005

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 TILLIT OG SAMHOLD Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Sosialdemokratiet er et frihetsprosjekt. Sosialdemokratiets mål er å utvikle et rettferdig samfunn

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden,

Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vedlagt oversendes vår høringsuttalelse til pensjonskommisjonens innstilling til ny pensjonsordnong for folketrygden, Vennlig hilsen Per Sørensen Leder Arendal Høyre Tel: 37033808 Mob: 92032760 Mail: pso@flosta.com

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

De ulike punktene eller paragrafene ble det på demokratisk vis stemt over. Noen av punktene alle enige i, mens andre er det et flertall bak.

De ulike punktene eller paragrafene ble det på demokratisk vis stemt over. Noen av punktene alle enige i, mens andre er det et flertall bak. Om oss selv og arbeidet med Klassens grunnlov: Vi som med dette leverer forslag til Klasens grunnlov er 23 elever i gruppe 1 på 9.trinn ved Frosta Skole i Nord-Trøndelag. Som en del av fagene samfunnsfag

Detaljer

Solidaritet og fordeling av omtanke

Solidaritet og fordeling av omtanke Solidaritet og fordeling av omtanke Scandic Hotell, Hamar, 28. november 2012 Erling Segelstad 1 Mister vi evnen og holdningen til samfunnskritikk, ja da mister vi evnen til å gjøre verden bedre! Sitat:

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer