Norge trenger ny solidaritet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norge trenger ny solidaritet"

Transkript

1 Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte nr 1 mars 2005 Norge trenger ny solidaritet Innhold: Valget et veiskille for Irak s. 3 På verdens slagmarker s. 4 5 Rett til heltid s. 6 Halve makten s. 7 Krever AFP og tjenestepensjon s. 9

2 En høyere himmel Av Jens Stoltenberg På verdens slagmarker s. 4 5 Kvinnepolitisk offensiv s. 6 7 Foto: Yann Aker Krever AFP og tjenestepensjon s mai-solidaritet med Sudan s. 13 Nye rettigheter for deltidsansatte s. 6 Norge trenger ny solidaritet s. 8 Viktige punkter fra programforslaget s Offensiv gassatsing fra Ap s. 12 Forent i oliventreet s. 14 I turbofart til Tinget s. 16 Sammen er Arbeiderpartiets magasin for medlemmer, sympatisører og andre interesserte. Vi tar gjerne imot ros og ris fra både medlemmer og andre lesere. Tips om saker eller innlegg til neste utgave sendes til informasjonssjef Tommy Skar, enten på e-post eller per post. Vi lever i spennende tider, kjære partifeller. Skal vi klare å drive tilbake høyrepolitikken vi har sett utfolde seg så markant de tre siste årene? Vil vi vinne velgerne for et nytt flertall og en ny solidaritet? Jeg tror det hvis vi gjør jobben vår på landsmøtet og i alle andre sammenhenger. Et stort flertall i Norge har sosialdemokratiske verdier. Vi vil gå til valg på et nytt partiprogram for et fellesskap hvor hver enkelt har frihet til å velge annerledes enn andre. Frihet forutsetter trygghet og like muligheter til å nå sine mål. Urettferdighet og store forskjeller skaper ufrihet. Vi vil gjenreise solidariteten som er en forutsetning for frihet. Samfunnsutviklingen i Norge de siste årene har skapt behov for en ny solidaritet. Fellesskapet er svekket av skattelette til de rikeste, privatisering og økt konkurranse. Solidariteten må være grenseløs. Vi vil skape og dele. Alt arbeid er verdiskaping. Det avgjørende er at det oppfyller behov i samfunnet. Verdier må skapes og de må deles rettferdig. Disse verdiene er gjensidig avhengig av hverandre. Vi skal nå våre mål gjennom konkrete handlinger og vedtak. Sentralstyret har lagt fram et forslag til hvordan dette handlingsprogrammet skal være. Nå håper vi at mange medlemmer vil diskutere programmet og komme med innspill og forslag til forbedringer. Så skal landsmøtets 300 representanter fra hele landet gjøre sine endelige vedtak. Da har vi en politikk vi skal møte velgerne med. Vi vet det blir en tøff valgkamp. Kanskje planlegger våre politiske motstandere en negativ kampanje hvor de vil lage et skremmebilde av oss. Vi har hørt dem kalle oss «den røde fare», de bruker ordet «sosialister» i negativ mening. Dette vil vi heve oss over. Vi vil ha en høyere himmel. De materielle behov er dekket for flertallet, men vi skal ikke glemme solidariteten med dem som har det vanskelig. Vårt mål er menneskesamfunnet i stedet for pengesamfunnet. Opplevelsessamfunnet i stedet for konkurransesamfunnet. Jeg gleder meg til landsmøtet og valgkampen! Forsidefoto: Espen Bratli / Samfoto Utgiver: Arbeiderpartiet, Youngstorget 2A. Postboks 8743, 0028 Oslo Tlf Faks Ansvarlig: Arbeiderpartiets informasjonsavdeling Opplag: Grafisk produksjon: GAN Grafisk AS (lisensnr. 241/344) "Vårt mål er menneskesamfunnet i stedet for pengesamfunnet" Redaksjonen for denne utgaven ble avsluttet 13. februar. Neste Sammen kommer i april 2005.

3 VALGET et veiskille for Irak Valget i Irak var en demokratisk mønstring og kan være begynnelsen på en demokratisk og fredelig løsning på tragedien i landet, men valget kan også leses som et signal om fortsatt konfrontasjon og kanskje deling av landet. Uansett hva man mente om det gigantiske feilgrepet det var å innvadere Irak, så har alle nå et ansvar for å bidra til at det første blir virkelighet. Ansvaret er størst for de som satte det hele i gang. Av stortingsrepresentant Haakon Blankenborg Irak får en «Transitional Nasjonalforsamling» med 275 medlemmer. Forsamlingen skal velge president og visepresidenter som så skal velge statsminister og regjering. Planen er at forsamlingen skal ha klar en konstitusjon for Irak i august og legge den fram til folkeavstemning i oktober. Ordinært parlamentsvalg skal finne sted i desember. Det vi kan slå fast er at valget ble gjennomført tross alle advarsler og alle forsøk på sabotasje. Frammøtet var stort, særlig blant sjiamuslimer og kurdere. Disse representerer nær 80 prosent av folket. Sjiamuslimene alene utgjør nær 60 prosent. Under tidligere regimer har disse blitt satt utenfor og forfulgt. Frammøtet på 59 prosent, er ikke dårlig, gitt omstendighetene og sammenlignet med siste valg i Norge og USA. Hva gjør flertallet? Spørsmålet nå er hvordan flertallet vil bruke makten sin, og hva de vil bruke den til. Dersom de vil ta igjen det tapte, så er det et dårlig varsel. Dersom spekulasjonene om at presteskapet vil ta makten og lage et islamsk diktatur etter mønster av det prestestyrte nabolandet Iran, så er det et varsel om fortsatt konflikt. Hvorvidt valget kan føre til en forsoning og en stabilisering, avhenger av vinnernes vilje til å ta med seg mindretallene og de som boikottet valget inn i arbeidet med den nye konstitusjonen. Tilsvarende må de som boikottet eller ikke stemte, vise vilje til å ta del i det arbeidet som nå starter. «Konstitusjonen er det farligste dokumentet i landet og det viktigste som avgjør framtiden til landet», sa Aladeadeen Muhamma al-hakim, sønnen til Storayatollah al-hakim. Det avgjørende blir i så fall hvor store og hvor sterke de gruppene blir som ikke aksepterer demokratiet. For øyeblikket sprer de frykt og død mer enn noen gang. Religion viktig Uansett er det ikke et vestlig liberalt demokrati som kommer ut av kaoset i Irak. Religionen vil spille en rolle i den framtidige konstitusjonen, men dette er ikke nødvendigvis bare en konflikt mellom sjia og sunni. Det vi ser utspille seg i Irak nå er mer en kamp om makt enn et religiøst oppgjør. Det er en strid mellom demokratiske og udemokratiske krefter i flere leire. Utenlands påvirkning Hvor demokratisk og hvor stabilt Irak skal bli er ikke bare et spørsmål om Irak. Det er også et spørsmål om hvor ulikt Irak skal bli i forhold til sine naboer. Om vi ser bort fra Tyrkia i nord, som riktignok også sliter i grenseområdene mot Irak, så har alle naboene sterkt autoritære regimer eller harde diktaturer. Kongen av Jordan opptrer riktignok på et vis liberalt i mange sammenhenger, men han sitter på en bombe. De første reaksjonene på valget i Irak fra naboene var ikke spontant overstrømmende. Årsaken til den avmålte tonen var ikke først og fremst etniske og religiøse sympatier eller antipatier. Da vi i Arbeiderpartiet gikk imot å forlenge det norske militære engasjementet i Irak så var det blant annet fordi det ikke ble gjort nok for å løse noen av de andre konfliktene i området. Konflikter som kunne bidra til å undergrave eventuelle framskritt også i Irak. Nå er det plutselig ny bevegelse i palestinaspørsmålet. USA har satt trykk på fredsarbeidet ser det ut til. En løsning her vil også kreve en betydelig internasjonal innsats, trolig både militært og økonomisk. Iran neste? Utover i 2004 ble søkelyset stadig sterkere på Iran, ikke først og fremst på grunn av diktaturet, Foto: US Department of State men fordi det ble antatt at vi om noen år kan stå overfor nok et diktatur med atomvåpen. Europa og USA har valgt ulike veier for å avverge denne trusselen. Dette vegvalget kan få dramatiske konsekvenser for utviklingen i hele regionen. Dersom det nok en gang settes i gang et militært angrep i en tro på at folk vil juble over angrepet på de hjemlige tyrannene, så kan vi stå overfor en ny tragedie. Ut av skyggen kommer også Afghanistan. USA vil gjerne ut av Afghanistan, men den militære kampanjen «Enduring Freedom» som skal bekjempe terroren er ikke avsluttet. Det er heller ikke stabiliseringsoppdraget «ISAF» der Norge er med. Et uferdig internasjonalt engasjement kan på ny bli satt på prøve slik vi tidligere har sett i Kosovo. Europa og USA må bidra En av konklusjonene etter «europatouren» til utenriksminister Rice ser ut til å være at det er bare ett Europa. Forsvarsminister Rumsfelds «gamle» og «nye» Europa er lagt i skrinet. Nå må Europa og USA sammen med andre bidra til at de få framskrittene vi har sett blir ført videre. For Norge betyr det ikke militær innsats i Irak. Det kan bety økt innsats for å styrke den sivile administrasjonen i Irak, det kan bety mer opplæring, men først og fremst må vi være forberedt på å bidra dersom en avtale faktisk skulle komme på plass mellom Palestina og Israel. Det vil være et vesentlig bidrag til stabilisering i hele området. Irak kan ikke ses isolert. Vi må derfor bidra til at verdenssamfunnet klarer å håndtere flere konflikter samtidig. nr. 1 mars )

4 På verdens slagmarker "Jeg tror at hvis du ikke lenger reagerer på de forferdelige omstendighetene mange må leve under, da må du finne på noe annet" Foto: Olav A. Saltbones/Norges Røde Kors Fakta Navn: Alder: Sivil stand: Utdanning: Stilling: Tidligere: Jonas Gahr Støre 44 år Gift, tre gutter Historiker og sosialøkonom Generalsekretær i Norges Røde Kors Ekspedisjonssjef og spesialrådgiver statsministerens kontor, stabssjef WHO, stabssjef statsministerens kontor, styreleder i Econ Jonas Gahr Støre blant sudanesiske flyktninger i Tsjad. Nylig kommet hjem fra Stockholm. På vei til USA. Det er hverdagen for en generalsekretær i Røde Kors. Jonas Gahr Støre, som var stabssjef på statsministerens kontor, ser nå ellers ofte verden nedenfra. Han var på offisielt besøk i Moskva sammen med statsminister Jens Stoltenberg. Nå har han nylig besøkt gatebarna i St. Petersburg. Han har sett nøden og elendigheten i verdens katastrofeområder. Tidligere hadde han noen av disse problemene på nært holdt som Gro Harlem Brundtlands medarbeider i Verdens Helseorganisasjon (WHO). Men man blir aldri vant til å se mennesker rammet av nød og katastrofer. Vår utenlandssjef som har arbeidet her i mange år, er like rystet hver gang han har vært ute. Jeg tror at hvis du ikke lenger reagerer på de forferdelige omstendighetene mange må leve under, da må du finne på noe annet, sier han. Et stort ansvar Akkurat nå bruker Norges Røde Kors store ressurser for å hjelpe tsunami-ofrene i Indonesia og Sri Lanka. Det norske folk har pålagt oss et stort ansvar med sin enorme givervilje, påpeker han. Hele 350 millioner kroner har organisasjonen samlet inn. Det er tre ganger så mye som den årlige store TV-aksjonen. - Jeg tror det er to årsaker til det store engasjementet. Bildene rullet over skjermene, og det ble som om strendene i Thailand og kyststripen langs Sri Lanka og Sumatra plutselig grenset til vårt eget land. Og for det andre fordi verden blir så liten og katastrofen så nær når våre landsmenn og -kvinner rammes. Gjennom våre egne får vi en innsikt i «de andres» lidelser. Vi er vant med å se bilder av katastrofer i den tredje verden. Nå ble katastrofen vår fordi den formidles i våre egne ord og vår egen kulturs følelser. I disse dager ble det skapt en menneskelig nærhet over kontinenter, og denne nærheten må vi ta vare på. De som kom hjem i live fortalte om et nagende dilemma; for alt i verden ville de hjem fortest mulig. Samtidig bærer de på inntrykk av de som ikke kunne reise, de som ga turistene hjelp der og da, men som så skal leve videre i (4 nr. 1 mars 2005

5 Foto: Thierry Gassmann/ICRC knuste lokalsamfunn. Det illustrerer hvilket ansvar vi har for å stå ved de menneskene som er aller mest utsatt, framholder Gahr Støre. Darfur og AIDS-katastrofen Han har et håp om at engasjementet i forbindelse med tsunamien kan endre på noe. - Nå har mange sett, hørt og følt hvordan en katastrofe i den tredje verden også kan bli vår. For mange av de andre store utviklingsutfordringene må vi i økende grad lære oss til å omtale ved deres rette navn: Som katastrofer. De 23 første dagene etter at flodbølgen rammet og kanskje drepte nær mennesker, mistet opp mot mennesker livet som følge av sult. Nærmere mennesker døde av AIDS. Og de gamle fattigdomssykdommene malaria og tuberkulose rakk å ta nærmere liv, opplyser han. - Vi må også fokusere på den nød og krenkelse mennesker opplever som følge av krig og konflikt. I dag er Darfur det mest slående eksempel. Opp mot en million mennesker er utsatte. En formidabel krise kan vente dersom det oppstår matmangel i løpet av våren. Sannsynligheten for det er stor, for folk har ikke fått dyrket jorda eller tatt sine dyr på beite. I Røde Kors jobber vi for å definere også AIDS som en katastrofe som et jordskjelv i sakte film. Hvis denne forståelsen vinner frem, vil vi kanskje ha lagt grunnlaget for et mer omfattende svar fra omverden. Det er en utfordring til oss og til de ledende politiske krefter og opinionsdannere i samfunn, politikk og arbeidsliv. Hilde Frafjord Johnsen og Jens Stoltenberg viser vei for en ny type politikere. Utviklingsministeren har gjort en strålende jobb i Sudan, og forleden fikk jeg telefon fra en mann i Indonesia som hadde lest en artikkel av Stoltenberg om vaksineprogrammet i en nasjonal avis. Politisering Gahr Støre ser i dag en utvikling som bekymrer ham sterkt. Det er tendensen til å bruke humanitær innsats i konfliktområder som et element for å bygge opp under militære og politiske motiver. Uttalelser som at «enten er du med oss eller mot oss» bidrar til en slik tendens. Likedan de brutale angrepene på hjelpearbeidere i Irak. På lang sikt er han redd for at dette skal redusere antallet sivile som får hjelp og beskyttelse. - Målet med «ekte» humanitær innsats er å beskytte og ta vare på menneskers verdighet og å redde liv, ikke å løse en pågående konflikt. Vi i Røde Kors og andre organisasjoner opplever sterkt press fra politiske og militære ledere om å samarbeide med dem og velge deres side i en konflikt. Hvis det humanitære oppdraget blir en del av et militært oppdrag så må vi stille spørsmål om hva som skjer hvis de politiske vinder skifter, militære operasjoner mislykkes og dagens tapere blir morgendagens vinnere. Da kan den humanitære innsatsen bli skadelidende, fordi befolkningen i området vil assosiere innsatsen med den ene sidens kamp, understreker han. Hjelper oss selv Et videre perspektiv på forholdet til den fattige verden enn ren nødhjelp, opptar også generalsekretæren. Han mener det er nødvendig å føre en politikk internasjonalt som er på linje med den politikken som førte Norge ut av fattigdom og gjorde landet til et velferdssamfunn. Og det verste som kan skje for verdens fattige, er at vi i den rike verden ikke forstår at vi ved å hjelpe dem, også hjelper oss selv. Professor Jeffrey Sachs har lagt fram en statusrapport for FN om hva som trengs for å vinne kappløpet om å halvere antall som lever i fattigdom innen Midt oppe i krevende Frivillige fra indonesisk Røde Kors, støttet av Den internasjonale Røde Kors-komiteen, har den vanskelige jobben med å lete etter de omkomne etter tsunamien. sammenhenger om gjeldslette, handel og styresystemer, understreker Sachs også de veldig enkle grepene: At det kan redde en million menneskers liv om barn i Afrika får sovne under en myggnetting. At vi kan redde tre millioner menneskeliv ved at alle barn får den samme retten til vaksiner som våre barn har. Eller at det kan bety forskjellen på nedgang eller oppgang for et helt samfunn om vi kan ordne det slik at alle barn får et måltid varm mat i skoletiden. Vi i Norges Røde Kors vet det fordi vi serverer nesten varme måltider til skolebarn i Nordvest-Russland hver dag. Dette vil koste. Men ikke mye. Dersom alle rike land i verden levde opp til sin årelange forpliktelse om å bidra med 0,7 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt til bistand, vil det redde livet til 30 millioner barn og hindre at 250 millioner mennesker sulter hver dag. Ingrid Sagranden Nettverksarbeid Norges Røde Kors vedtok på landsmøtet høsten 2002 å opprette tiltak for tidligere rusmisbrukere, psykisk syke og løslatte fra soning i fengsel og deres barn. Tiltakene skal legge til rette for at brukerne danner nye positive nettverk. - Det er ikke vår oppgave å behandle rusmisbrukere eller folk med psykiske problemer. Men når vi har møtt dem som har vært til behandling, er det ett svar og ett ønske som går igjen: Jeg trenger noen å snakke med. Og det er i denne rollen vi vil bidra. Vi er nå i gang med å mobilisere frivillige over hele landet, opplyser generalsekretær Jonas Gahr Støre. DET HUMANITÆRE ROM Genevekonvensjonene beskytter mennesker som ikke deltar i krigshandlinger. I væpnede konflikter har sivile, sårede soldater og krigsfanger rett til å bli hjulpet og beskyttet, uansett hvilken side i konflikten de tilhører. 191 stater har undertegnet konvensjonen. - Det tyvende århundre bygde opp det humanitære rommet, blant annet gjennom Genèvekonvensjonene og de andre avtalene som utgjør det vi kaller internasjonal humanitær rett. Verden samlet seg om prinsipper om å hjelpe og å beskytte. Det var noe av det beste vi fikk med oss fra det ellers brutale hundreåret. Dette er en forpliktelse landene ikke bare kan skyve til side på grunn av nye utfordringer. Vår individuelle rett til humanitær hjelp og beskyttelse skal ikke bli gissel når strategiske vurderinger endres, understreker Jonas Gahr Støre. Røde Kors ble skapt for å organisere hjelp til sårede og nødlidende etter krig. Begrepet det humanitære rom beskriver muligheten til å gi slik hjelp og beskyttelse uten å bli angrepet fordi alle parter til konflikten godtar at hensikten er humanitær og bare humanitær. - Eller som vi gjerne sier det når vi hjelper kjenner vi verken venn eller fiende, bare ofre. Nøkkelen til at vi kan spille den rollen er at vi respekterer noen grunnleggende krav: Hjelpen skal være uavhengig, nøytral og bare fokusert på å hjelpe de som trenger det. Nøytralitet er ikke et mål, det er et middel. Det er ikke av prektighet at vi følger disse retningslinjene, det er basert på over hundre års erfaring som viser at dette er den mest effektive måten å nå frem til de nødlidende på. På denne måten kan vi krysse fiendelinjene i krig og slipper inn i fengslene som ellers er lukket, sier Gahr Støre. nr. 1 mars )

6 LANDSKVINNEKONFERANSENLANDSKV Nye rettigheter for deltidsansatte Foto: Eva Amble Larsen Vi vil at kommunene ikke skal ha mulighet for å tilby stillingsbrøker under 15 prosent, og deltidsansatte skal få fortrinnsrett til heltidsstillinger, sier Karita Bekkemellem Orheim. Et liv uten vold Det må bli krisesentertilbud over hele landet og driften må sikres ved statlig finansiering. Kvinner som opplever psykisk terror eller vold må få et fleksibelt tilbud slik at krisesenteret er tilpasset deres behov. Det mener Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse. - Vold mot kvinner og kvinners utsatthet for vold og overgrep i hverdagen begrenser sterkt mange kvinners muligheter for aktiv deltagelse i samfunnet. Slik sett er vold mot kvinner både et menneskerettsproblem, og et problem for demokrati og deltagelse, uttaler landskvinnekonferansen. - Arbeiderpartiets kvinnebevegelse mener det må gjøres en kraftig innsats for å sikre kvinner frihet til å leve et liv uten vold. Det må være egne familievoldskoordinatorer i alle politidistrikt. Vi mener bistandsadvokat bør kunne oppnevnes før anmeldelse legges inn for å informere om hvilke rettigheter voldsutsatte kvinner har. Ofre må settes i kontakt med behandlingsapparat eller voldtektsmottak med én gang. Alle legevakter skal ha kompetanse på sikring av bevis og mottak av voldtektsofre og voldsofre. Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse mener voldtektssaker må pådømmes innen seks måneder. Voldsutsatte kvinner må få tilbud om samtale med psykolog. Behandlingstilbud for menn som slår må etableres over hele landet, gjerne i forbindelse med en styrking av familievernkontorene. Det må forskes mer på årsakssammenhenger og tiltak for å redusere vold i samfunnet. Det må utarbeides nærmere dokumentasjon over samfunnets omkostninger knyttet til vold. Slik kan vi dokumentere nødvendigheten av å bruke midler til preventive tiltak. På denne måten kan vi hindre at kvinner utsettes for vold, samt motvirke de enorme ettervirkningene som følger i kjølvannet av en voldshandling, uttaler landskvinnekonferansen. Kvinnepolitisk leder Karita Bekkemellem Orheim (tv) og kvinnepolitisk sekretær Karin Yrvin er svært forøyd med årets landskvinnekonferanse. Situasjonen for deltidsansatte var en viktig sak på landskvinnekonferansen. I 2001 tjente kvinner i gjennomsnitt kroner i året, mens menn tjente i gjennomsnitt kroner. - Menn tjener gjennomsnittlig mye mer enn kvinner. Mye av dette skyldes at kvinner i stor grad jobber deltid, sier Orheim. Det norske arbeidsliv er et av de mest kjønnsdelte i Europa: Flest kvinner jobber fremdeles i typiske kvinneyrker som for eksempel i helse- og omsorgssektoren, og ungdom foretar fremdeles tradisjonelle yrkesvalg. Mange av de kvinner som jobber deltid ønsker å jobbe heltid, men blir ikke tilbudt slike stillinger. Kvinnebevegelsens forslag til å bedre dette, er å hindre at kommunene skal kunne tilby meget lave stillingsbrøker. - Til vår store glede har KrF foreslått å la deltidsansatte få fortrinnsrett til heltidsstillinger på et arbeidssted i forbindelse med ny arbeidsmiljølov. Jeg vil derfor utfordre KrF til å støtte kvinnebevegelsens forslag. For en ting er å forbeholde stillinger til deltidsansatte, en annen ting er er å begrense kommunenes bruk av lave stillingsbrøker. Som vi tidligere har sett, går dette gjerne utover kvinner i helse- og omsorgsyrker. Kommunene må øke stillingsbrøker slik at deltid blir en mulighet, heltid en rettighet, understreker Karita Bekkemellem Orheim. Kvinnefokus i norsk kvinnepolitikk Arbeiderpartiets kvinnebevegelse mener det bør fokuseres på å få kvinneperspektivet mer inn i norsk utenrikspolitikk. I dagens kriger og konflikter rammes sivile hardest. I de mange kriger og konfliktområder i verden i dag er det farligere å være sivil enn å være soldat. Spesielt rammes kvinner og barn. Voldtekt og overgrep mot sivilbefolkningen er et stadig mer vanlig kjennetegn ved dagens konfliktbilde. Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse mener det bør settes fokus på at voldtekt i krig er et alvorlig problem, som rammer sivilbefolkning og kvinner spesielt. Det er grunnleggende i internasjonal rett at sivilbefolkning skal skånes for krigens pinsler, og beskyttes i krig og konflikter. Kamp mot prostitusjon Landskvinnekonferansen i Arbeiderpartiet vil styrke kampen mot prostitusjon. Forslaget om å kriminalisere kjøp av sex, ble imidlertid nedstemt med 78 mot 60 stemmer. Flertallet mener det både er nødvendig med mer forskning og mer kunnskap om hvordan den svenske lovgivningen mot sexkjøp virker. Kvinnebevegelsen understreker at arbeidet med å forebygge, avdekke og straffe kriminelle nettverk som organiserer trafficking, må intensiveres. De vil også ha regler som gjør at traffickingofre kan bli i landet og vitne mot bakmennene. Kvinnebevegelsen ønsker alternative tilbud for prostituerte. De vil ha tilbud om oppfølging til menn som kjøper sex og som ønsker å slutte med det - og vi vil ha økt forskningsinnsats både for å kartlegge hva som i dag foregår i forhold til prostitusjon og trafficking - og for å følge med på hvordan en ny lov mot sexkjøp virker. Arbeiderpartiets kvinnebevegelse ønsker et mer intensivt arbeid for å hindre rekruttering til prostitusjon. (6 nr. 1 mars 2005

7 INNEKONFERANSENLANDSKVINNEKONF Utvidet grense for selvbestemt abort Landskvinnekonferansen gikk inn for å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12 til 16 uker. - Dette handler om at kvinner er suverene i dette spørsmålet, og det handler om kvinners rettssikkerhet. Jeg er glad for vedtaket, sier Karita Bekkemellem Orheim. - Kvinner opplever dagens nemndsystem som svært urettferdig, sier hun. - Arbeiderpartiets kvinnebevegelse har en stolt tradisjon i kampen for selvbestemt abort. Vi er krystallklare på at det kun er en person som kan ta vanskelige valg som gjelder sin kropp og hele sitt liv. Den personen er kvinnen selv. Vi har stor ydmykhet for et så vanskelig valg, og praktiseringen av dagens abortlov har vist at kvinner har tatt det ansvaret og den tilliten de har fått gjennom lovverket på en god måte, sier Bekkemellem Orheim. I dag er det selvbestemt abort fram til 12. uke. Det er bare helt unntaksvis at kvinner søker abort etter 12. uke. Tallmaterialet viser at 96,6 prosent av de som tok abort i 2003 hadde bestemt seg før 12. uke i svangerskapet. Etter 12. uke er det tillatt å ta abort etter at saken behandles i en nemnd. I alt 94,3 prosent av de som søker om å ta abort senere enn 12 uker i svangerskapet, får innvilget sitt ønske av abortnemndene. Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse har blitt gjort oppmerksom på at de kvinnene nemndene avslår abortsøknadene til blir behandlet på ulik måte på ulike steder i landet. Det er særlig de yngste kvinnene mellom 16 og 19 år som ikke får sitt ønske hørt i nemndene. - Prinsipielt mener Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse at det er kvinnen selv som skal kunne bestemme om en abort skal kunne utføres eller ikke. Dette fordi det er kvinnen som selv skal kunne leve med ansvaret for beslutningen og konsekvensene av denne. Dette prinsippet skal Arbeiderpartiets kvinnebevegelse arbeide for at blir gjennomført i det norske lovverket. Vi ønsker et lovverk som sikrer kvinnen selvbestemt abort frem til 16. uke. Delegatene følger intenst med i debatten. Foto: Eva Amble Larsen Vi har sett fra Sverige, som siden 1975 har hatt en slik lov, at dette ikke endrer kvinners atferd, og at de har forvaltet dette regelverket på en ansvarlig måte. Ett av redaksjonskomitéens medlemmer gikk i en dissens inn for å beholde dagens grense for selvbestemt abort. Dette forslaget fikk 41 stemmer av 138 stemmeberettigede. Halve makten - Det riktige skrittet for å bli et likestilt parti er å vedtektsfeste at en ved alle verv, utvalg og oppnevninger skal ha 50 prosent representasjon av begge kjønn. Dette gjelder også ved offentlige lister og nominasjoner. Men 50 prosent kvotering alene er ikke nok for å skape reell likestilling. Skal vi klare det må vi ha en kultur og holdningsendring i organisasjonen, sier partisekretær Martin Kolberg, som var glad for at landskvinnekonferansen ga forslaget overveldende støtte. Sentralstyret har det siste året hatt et utvalg i arbeid under ledelse av Kolberg for å gjennomgå partiets vedtekter til landsmøtet. Et av de mest vesentlige endringsforslagene er innføring av ny kvoteringsbestemmelse og omorganisering av det kvinnepolitiske arbeidet. - Kvoteringen med 50 prosent av hvert kjønn gjennomføres av og blant de som velges, også på de plassene som regnes som sikre. Landskvinnekonferansens vedtak er med på å sikre at partiet gjør et slikt historisk løft. Jeg håper og tror at vi sammen kan sikre det som er riktig og rettferdig. Halve makten, sier Kolberg. Et medlem en stemme Med 50/50 representasjon av kvinner og menn i partiet, kan vi ikke fortsette med en egen organisering for noen av kvinnene som gir mulighet til dobbel forslags - og representasjonsrett. Derfor må organiseringen av kvinnebevegelsen endres. - Vi må sørge for at en ikke har dobbelt representasjon av kvinner i den forstand at vi først skal ha en 50 prosent regel, og i tillegg særskilte kvinnerepresentanter i alle organ. Det går ikke i en medlemsorganisasjon hvor vi legger vår ære i at et medlem skal ha en stemme, understreker Kolberg. Kvinnenettverk Sentralstyrets flertall mener at opprettelsen av et kvinnenettverk er riktig vei å gå. Valgte ledere på fylkes- og sentralt nivå, styringsgrupper på begge nivå og i tillegg kvinnekontakter i kommunene, vil kunne skape politiske - og organisatoriske verksteder. For å få til både formell og uformell likestilling i partiet, må vi skape et nettverk som kan være politiske og organisatoriske pådrivere. Nettverkslederne og styringsgruppene får her en viktig rolle. Det foreslås at det ansettes og ikke velges en rådgiver med ansvar for kvinnenettverket og det internasjonale kvinnearbeidet. - Nettverksformen er ny, og utfordrende. Raskere kommunikasjon og mindre formalitet fyller en moderne arbeidsform, sier Kolberg. Prosess Han er enig med landskvinnekonferansen om at partiet sammen med kvinnenettverket skal gjennomføre en åpen prosess som engasjerer bredt, for å finne fram til arbeidsformer og organisatoriske løsninger som skaper et åpent, inkluderende og vitalt nettverk. - Jeg vil presisere at partiet på alle nivå skal ha økonomisk og administrativt ansvar for arbeidet i kvinnenettverket gjennom egne budsjetter og tilstrekkelige administrative ressurser og oppfølging i alle ledd. Dette er en klar styrking i forhold til dagens modell. Kvinnenettverket kan arrangere landsomfattende og fylkesvise temakonferanser, møter, skolering og seminar som bringer kvinnepolitikk på dagsorden, sier Kolberg. - Konferansene skal fortsatt kunne lage politiske forslag, men forslagene skal bringes inn i partiets organer gjennom nettverkslederne på det respektive nivå. Man har altså ikke en egen formell forslagsrett, framholder partisekretær Martin Kolberg. - Sentralstyrets forslag til nye vedtekter er en del av prosessen fram mot landsmøtet og er sendt til organisasjonen for behandling. Fristen for endringsforslag er satt til 15.mars på lik linje med programforslaget. Delta i debatten!! nr. 1 mars )

8 PROGRAMFORSLAGETPROGRAMFORSLAGET Norge trenger ny solidaritet Foto: Morten Holm/Scanpix - Vi må ha en ny kurs som skaffer arbeid til alle, som gjør Norge til verdens fremste kunnskapssamfunn og som gir alle en trygg og verdig alderdom. Det krever nytt flertall og ny solidaritet, sa Jens Stoltenberg da han presenterte sentralstyrets forslag til Arbeiderpartiets nye prinsipp- og arbeidsprogram. - Vi vil prioritere velferd og fellesskapsløsninger framfor store skatteletter til de som tjener mest. Stortingsvalget handler om hvordan Norge skal utvikle seg i årene framover. Vi skal velge om vi ønsker fire nye år med høyrestyre eller om vi skal få ny solidaritet. Vårt program gir svar på hva Arbeiderpartiet vil bruke et nytt flertall til, sa Stoltenberg. Programforslaget har fått tittelen «Ny solidaritet». I sin tale til landsstyremøtet i partiet presenterte Stoltenberg fem store oppgaver som partiet vil prioritere de neste fire årene: Skaffe arbeid til alle: - Det er uholdbart at over mennesker er utstøtt fra arbeidslivet de siste tre årene. Vi vil øke verdiskapingen i hele landet, føre en mer aktiv næringspolitikk og øke satsingen på kvalifiserings- og opplæringstiltak. Samtidig må vi gjøre arbeidslivet mer inkluderende og menneskevennlig, og ikke stenge noen ute. Det må bli mulig for flere å arbeide - også de som ikke kan yte 100 prosent hele tiden. Gjøre Norge til et av verdens fremste kunnskapssamfunn: - Kravene til kompetanse øker i hele samfunnet. Det stiller nye krav til utdanningssystemet og arbeidslivet. Arbeiderpartiet vil skape en skole med flere undervisningstimer, færre elever per lærer og vi vil satse sterkt på forskning og utvikling. Folk skal ha mulighet til å tilegne seg kompetanse gjennom hele livet. Gjøre pensjonssystemet tryggere og mer rettferdig: - Alle skal kunne leve av sin pensjon. Vi vil styrke Folketrygden, sikre tjenestepensjon til alle og spesielt sikre kvinners rett til en god pensjon. Samtidig må vi sørge for at systemet fremdeles er trygt når det i fremtiden blir færre yrkesaktive for hver pensjonist. Sikre sosial rettferdighet: - Vi vil motvirke fattigdom og økte forskjeller. Derfor vil vi gi alle mennesker som ikke deltar i det ordinære arbeidsmarkedet et tilbud om kvalifiseringsarbeid, utdanning eller annen meningsfull virksomhet. Arbeiderpartiet vil ha slutt på at mennesker blir kasteballer mellom forskjellige offentlige etater, og vil derfor ha en bedre samordning av ulike velferdstjenester. Øke Norges internasjonale engasjement: - Norge må engasjere seg sterkt i å bekjempe fattigdom og urettferdighet. Vi vil kjempe for et internasjonalt rettssamfunn og en bedre organisert verden. Og vi vil engasjere oss aktivt for å få fredelige løsninger på konflikter og krig. (8 nr. 1 mars 2005

Hva mener du? Svarkort side 9

Hva mener du? Svarkort side 9 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n www.dna.no PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9 Utgivelsesplan 1. Internasjonale

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Statsbudsjettet. Venstre Om nr. 4/2006. SOSIALISTISK VENSTREPARTI Returadresse: Akersg 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Statsbudsjettet. Venstre Om nr. 4/2006. SOSIALISTISK VENSTREPARTI Returadresse: Akersg 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Finansministeren Kristin presenterer statsbudsjettet Side 3 7 Intervju Vill vest eller veto Side 12 Oppsummering 365 dager med Soria Moria Side 16 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Stein

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga

Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Programgeneralen Klimautfordringer, finanskrise, velferdsreformer og en historisk samferdselssatsing er viktige stikkord i programforslaget Helga Pedersen snart sender på høring i partiorganisasjonen.

Detaljer

Jobben vår er å tjene folket SIDE 3. Fremskrittspartipolitikk ikke for folk flest

Jobben vår er å tjene folket SIDE 3. Fremskrittspartipolitikk ikke for folk flest I N FORMASJONSBLAD TI L TI LLITSVALGTE FEBRUAR N R. 1 06 ÅRGANG 4 Fremskrittspartipolitikk ikke for folk flest Fremskrittspartiet legger opp til et samfunn hvor en hver må klare seg sjøl som best han kan.

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 1 mars 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Alle skal med LEDER Alle skal med. Det er budskapet vårt i den kommende valgkampen. Vårt mål er at Norge skal

Detaljer

På vei mot Soria Moria

På vei mot Soria Moria Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte nr 3 oktober 2006 På vei mot Soria Moria s. 12 13 Hanssens røde tråd s. 4-5 Alle skal med s. 7 En bedre skole s. 8 9 Dans holder

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Vi skal stille som ombud Vi har en flott valgkamp og valgseier bak oss. La oss gjøre denne perioden i kommunepolitikken

Detaljer

På lag med arbeidstakerne

På lag med arbeidstakerne Arbeiderpartiets medlemsavis På lag med arbeidstakerne På LO-kongressen la statsminister Jens Stoltenberg fram Regjeringens imponerende fagligpolitiske regnskap. Få dager tidligere vedtok Høyre-landsmøtet

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Vi skal bygge landet SV forandrer Norge Statsbudsjettet 2009 Arbeidsprogrammet Side 10 13 Side 3-6 Side 8-9 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2008 Side 5 xxxxxxx: B Sosialistisk

Detaljer

KRISTNE ARBEIDERE. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s.

KRISTNE ARBEIDERE. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s. KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1 og 2 2013 9. årgang Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 Rødt skiller seg fra de andre

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Hvordan vinne valget Side 4 8 + side 16 Kamp mot fattigdom Side 3 Hva vil SV med skolen? Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Foto: scanpix Valgkampen har startet!

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

12. sept. Sofaen er hovedfienden. Nelson Mandela s.3 Sven Nordin s.4

12. sept. Sofaen er hovedfienden. Nelson Mandela s.3 Sven Nordin s.4 Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte Sofaen er hovedfienden 12. sept. Nelson Mandela s.3 Sven Nordin s.4 DENNE HØSTEN SKAL VI VELGE PARTIER OG PERSONER TIL Å STYRE

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

NR. 1 JANUAR 2005 20. ÅRGANG. Mot høyere pensjonsalder. for våre barnebarn? side 3

NR. 1 JANUAR 2005 20. ÅRGANG. Mot høyere pensjonsalder. for våre barnebarn? side 3 NR. 1 JANUAR 2005 20. ÅRGANG Mot høyere pensjonsalder for våre barnebarn? side 3 s a k e r Pensjon 3 Tinfos-saken trukket 14 Polsk utleie 16 Dumpinganklage i havbruket 18 KOLS-pasient og Svarte-Per 20

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer