Leder. Innhold. U t g a v e n r å r g a n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder. Innhold. U t g a v e n r. 5 2 0 0 9 2. å r g a n g"

Transkript

1 T i d s s k r i f t f o r N S F s l a n d s g r u p p e a v b e d r i f t s s y k e p l e i e r e U t g a v e n r å r g a n g Leder Innhold Hilsen fra Buskerud NSFLBS i Agderfylkene inviterte til Frokostmøte Utfordringer i privat-økonomien AT Forskrift, best.nr Juleforskriften Kurs i Yrkesvaksinering/Reisemedisin Etikk i arbeidslivet Tre pensjonister i farta Hei alle bedriftssykepleiere og andre lesere av PROSESS! Nå er adventstiden her og jula er der snart. Enda ett år har gått. Landsstyret skal også arrangere kurs i vaksinering 11 og 12 febr. 2010, se annonsering på nettsiden vår. Jeg har deltatt på sentralt fagforum og sentralt fagpolitisk forum i høst. Det er interessant å høre hva vår moderorganisasjon arbeider med. Mye går på Samhandlingsreformen som er en stor og omfattende reform. Jeg opplever at det er lærerikt og kjekt å møte andre ledere fra andre faggrupper. Vi avslutter snart ett travelt BHT år med mye aktivitet. Mange av dere er nok spente på hva som skjer og hvordan det kommer til å bli? Jeg tror at dette er positivt og at vi BHTere får ett positivt lys på oss og mye spennende aktivitet fremover. Mer informasjon om hvordan en bedriftshelsetjeneste skal gå frem for å bli godkjent kommer uti desember fra arbeidstilsynet. Når det foreligger skjema og mer informasjon ønsker jeg å sende en e-post til alle via lokalgruppeledere og kontaktpersoner. Studiedagene er i TROMSØ 5.-7.MAI Med tema Etikk i arbeidslivet. Program er med i denne utgaven i Prosess og påmelding kommer vi tilbake til inn i det nye året. Ønsker dere alle en god adventstid og en velsignet julehøytid Gode juleønsker fra Gunvor Til dere som nå har ansatt flere i deres BHT så ønsker jeg å informere om at landsstyret skal ha ett Innføringskurs januar. Se annonsering på nettsiden vår. Gunvor Røssland Landro

2 Hilsen fra Buskerud Som nyvalgt leder i vår gjenoppståtte lokalgruppe i Buskerud, vil jeg sende en hilsen til alle landets bedriftssykepleiere; og andre lesere av Prosess. Det er med stor stolthet at vi i Buskerud har ristet liv i oss igjen. Når dette skrives, har høsten allerede tatt tak, september var en praktfull måned med mye flott høstvær, men nå er det nok flere av oss som kanskje venter på snøen med håp om flotte skiturer i den fine naturen vi ha her i fylket; og ikke minst her på Kongsberg hvor jeg bor. Det skulle vel være unødvendig å nevne at Kongsberg virkelig er en vintersportsby!! Som nyvalgt leder i lokalgruppen er det mye spennende å ta tak i, og jeg er både takknemlig og ydmyk når jeg ble denne tilliten verdig. Vi har med oss noen av landets mest erfarne bedriftssykepleiere og jeg er veldig glad for at de vil dele denne jobben med meg. (Her er det teamarbeid som gjelder). Lite visste jeg dengang at jeg skulle bli valgt inn i landsstyret for bedriftssykepleierne (riktignok som første vara). Som kjent er det landsgruppa som står som arrangør av neste års studiedager i Tromsø, og forberedelser til studiedagene er godt i gang. Programmet står i dette nr. av Prosess, så her er det bare å melde seg på med en gang, vi har et flott program! Det er meget viktig med påfyll, både faglig og sosialt, og temaet til studiedagene i 2010 er høyst aktuelt. Ellers er alle og enhver av oss opptatt med de daglige gjøremålene, men sett av litt tid til deg selv også, kjenn etter om du er tilstede i ditt indre landskap, det er viktig! Som bedriftssykepleiere gir vi daglig mye av oss selv til våre kunder/kontakter, men det er viktig at vi selv får påfyll også. Vi hadde vårt andre medlemsmøte i Buskerudgruppa i oktober og var på besøk hos en bedrift i Lier som heter Inpac.( Se bilde.) Siden vi er nystartet har vi ikke så mange turer/bedriftsbesøk å skrive om foreløbig. Selv så har jeg vært med og arrangert studiedagene med Oslo-gruppa nå i år, noe jeg synes var meget lærerikt og flott å få være med på. Et råd til alle dere nye, og selvsagt gamle medlemmer, dette kan anbefales. For min egen del gjorde jeg dette på min fritid, men det var meget vel anvendt tid, jeg lærte masse. Dere lurer kanskje på hvorfor jeg var med og arrangerte studidagene sammen med Oslo-gruppa,siden jeg tilhører Buskerud, men jeg leste i et tidligere nr. av Prosess i fjor sommer at Oslogruppa ønsket seg medhjelpere til å være med på dette arrangementet, derfor tok jeg en tlf.og meldte min deltagelse. Nå er vi snart inne i julemåneden, en travel, men også hyggelig tid, bruk den fornuftig. Vi er jo også veldig spent på de nye bransjene som skal ha BHT fra 2010, her står nok utfordringene i kø!! Da gjenstår det for meg å ønsker dere alle en gledelig jul med mange fridager, og godt jobbeår i 2010! Med vennlig hilsen Aud Brennhaug Pedersen Lokalgruppeleder for NSFLBS i Buskerud

3 NSFLBS i Agderfylkene inviterte til Frokostmøte med forelesing av professor Aslaug Kristiansen fra UiA : Stillhet, tillit og grenser i den profesjonelle samtalen. Tillit handler om å knytte forbindelser basert på forventninger. Hvis tilliten uteblir, da tar det lang tid å bygge opp Tillit kan etablere en form for optimisme / tiltro til livet en endring mot verden. Stikkord: Tillit 2 former: 1. En spontan tillit 2. En forbeholden tillit, risiko Stillhet i samtale: Rachel Meyer : 2 typer stillhet a. Stillhet som noe man velger ( keeping silence ) b. Stillhet som noe påtvunget ( imposed of you ) - stillhet som en åpner til samtale - å lytte - stillhet om ekstreme erfaringer ( Holocaust ) - språk og stillhet - de som mangler tilhørighet - stillhet til de som er likegyldig - stillhet som ondskap En sammenfatning At det finnes tillit mellom mennesker, er grunnleggende for at et moderne samfunn skal kunne fungere. Ofte tenker vi ikke over det. Men hver dag har vi tillit til at det er brød i butikken, at posten blir levert som den skal og at vi forlater hjemmet vårt uten å bære våpen. Når vi viser tillit, vil forbindelsen til andre og til verden omkring oss inneholde en forventning. For eksempel når det gjelder institusjonen skole, har vi en forventning om at de realiserer den oppgaven de er satt til å gjøre. Tillit mellom personer vil være en forventning om at andre vil oss vel. Vi har en forventning om at andre ikke vil skade oss. Uttrykker vi ikke dermed også en optimisme? Vi knytter forbindelser til andre med en forventning om at de ikke vil skade eller såre oss unødvendig. Dette kan skape åpenhet, men også sårbarhet når tilliten ikke blir ivaretatt. Litt forenklet kan vi skille mellom to former for tillit: En spontan og en mer forbeholden. Den spontane tilliten er nydelig beskrevet av den danske teologen og filosofen Knud Løgstrup. Han sier at vi først blir oppmerksom på denne spontane tilliten når det blir brutt. Da begynner vi å anklage hverandre og si: Jeg hadde jo tillit til deg, hvorfor gjorde du dette? I boken Den etiske fordring (1975) beskriver han hvordan tillitsrelasjoner inkluderer en ikke-utalt etisk utfordring. Når noen viser oss tillit, utfordres vi til å ta vare på den utlevering og sårbarhet som ligger i dette selv om dette ikke blir kommunisert med ord. I mange relasjoner skjer denne ivaretakelsen spontant. Men når tilliten blir brutt, tar det lang tid å bygge den opp igjen. Mange erfaringer gjennom livet kan ha ført til at man i ulike relasjoner opptrer forbeholdent. Man er klar over at det å knytte seg til andre innebærer en risiko. Derfor opptrer man med en viss forsiktighet. Ofte vil man også vurdere hvor stor risiko det innebærer å la seg involvere. Graden av involvering vil være avhengig av om den andre personen over tid viser seg verdig tillit. Som tillit er stillhet også en dimensjon ved menneskelivet som både er svært betydningsfull, men som samtidig vanskelig lar seg definere. Vi lever i en kultur hvor det å snakke blir verdsatt. På et seminar ved universitetet har jeg for eksempel lett for å måle egen suksess etter hvor aktive studentene var til å delta i diskusjonen. I tillegg lever vi i en kultur med mye støy av ulikt slag. I denne sammenhengen skal jeg avgrense meg til å snakke om stillhet som en del av menneskelig samtale og fellesskap. Livet er noe vi deltar i sammen i. I den sammenheng vil tillit og samtale bidra til å skape tilhørighet og fellesskap. I følge Tarjei Vesaas skal gode venner når de kommer sammen sitte i stillhet en stund og bare glede seg over hverandres nærvær. Så kan de begynne å snakke da gjerne om noe vesentlig. Slik kan stillhet være med på å åpne for gode samtaler. Men stillhet er et mangetydig fenomen. Stillhet kan også komme til uttrykk som tilbaketrekning og som isolasjon overfor fellesskapet. En slik stillhet kan være vond. Det kan dreie seg om ekstreme erfaringer som det ikke kan settes ord på eller det kan være grupper i samfunnet som ikke har noen stemme. Stillhet kan også være diskutabel når den kommer til uttrykk som passivitet og mangel på vilje til å gripe inn og til å bry seg. I den profesjonelle samtalen som dere er en del av, er både tillit og stillhet tilstede som virkningsfulle aspekter. På dette området har dere sikkert mange ulike erfaringer. Både tillit og stillhet kan åpne for de grenseløse samtalene der ordene flyter lett og pausene kommer naturlig. Men som profesjonell vet man når det kan være tid for å holde igjen og til å trekke opp nødvendige grenser som kan gå på tid, situasjonens karakter, egne forutsetninger etc. Dette er et mellom menneskelig terreng hvor det ikke finnes faste prosedyrer eller regler. Her utfordres den profesjonelles egen sensitivitet, etiske standard og personlige integritet. I noen samtaler kan man komme på hellig grunn uten å være klar over det en gang. Jeg skal avslutte med et utdrag fra et dikt av Jan Magnus Bruheim: Trø ikkje inn i stilla, Støkk ikkje tagal bror, Sumt er for heilagt å røre ved, Sumt er for heilagt for ord.

4 Utfordringer i privat-økonomien bistand til bedrifter/ansatte i sykefraværssaker Av Anne Margret Uppstad Buttingsrud, bedriftssykepleier, HMS-Senteret Hønefoss HMS-Senteret Hønefoss, er en fellesordning med 11 medarbeidere, i forskjelleige stillingsbrøker. Vi holder til i Hønefoss by, men har i hovedsak kunder i Ringerike og Hadelandlandsregionen. Ca 120 bedrifter totalt. Vi hjelper våre bedrifter med sykefravær, både når det gjelder enkeltsaker og system. Enkeltsaker, hvor vår bistand er ønsket er i hovedsak: der hvor det er opplagt at vår bistand vil være nyttig, f. eks. ergonomisk kartlegging/ rådgivning, rusproblematikk. der hvor det har vært 100 % sykmelding i 12 uker, slik at det skal avholdes dialogmøte der hvor arbeidsgiver ønsker å bruke oss for om mulig få til en plan med et innhold som kanskje er vanskelig å få til alene, eller at den sykmeldte skal ha muligheten til å få en ekstern og nøytral samtalepartner. I sykefraværssaker er det ofte de fysiske plagene som har fått et navn, men de er ofte kombinert med psykiske utfordringer. Det å være langtidssykmeldt ser ut til å være en psykisk belastning i seg selv, naturlig nok. Noen er åpne på sine utfordringer overfor leder, andre velger å ikke være det. Det kan være mange årsaker til det, men så lenge ikke fraværet har sin årsak i jobbsituasjon er den ansatte ikke forpliktet til å informere om årsak. Om arbeidstaker velger å ikke informere om årsak har leder liten mulighet for å gi hjelp, et tiltak kan da være å bruke bedriftshelsetjenesten. Vi er nøytrale, har taushetsplikt og har trening i å snakke med mennesker i vanskelige situasjoner. Det gjør at vi kan oppnå tillit som i neste omgang gjør at folk ønsker å snakke om og ta i mot hjelp for det er som er vanskelig. Om det er depresjoner / psykiske problemer kan de ha sin årsak i mange ting, men avhengighetsproblematikk og økonomiske utfordringer er ikke uvanlig. Det var i kontakt med en langtids-sykmeldt person, som hadde en svært skakk-kjørt økonomi, at jeg så behovet for å opprette et forum for samarbeid og rolleavklaring. Den første jeg kontaktet var en banksjef. Denne forstod godt problemstillingen og videre- formidlet kontakt til annen leder i banken, som også var positiv til et møte om: Hvordan bistå kunder / brukere på best mulig måte i forhold til økonomiske utfordringer. En økonomisk rådgiver i kommunen ville gjerne være med i et møte, også. Oppsummering etter møte nr 1, ble som følger: Mange kunder / ansatte (k/a) har for store lån i forhold til betjeningsevne. Har lån flere steder og mange av disse er dyre forbrukslån. Enkelte har fått en forverret situasjon etter finans-krisen, f. eks på grunn av redusert arbeidsuke, permiteringer eller i verste fall mistet jobben. Alle var enige om at dette er store utfordringer mht o Parforhold, forhold til barn og i omsorg for disse. o Familierelasjoner generelt o Sosiale relasjoner, (skambelagt) o Helsetilstand, sykefravær. Hva kan bedriftshelsetjeneste / bank / rådgiver i kommunen bidra med; Banken; Hjelpe til med å få oversikt over lån, refinansiere, samle og gi generell veiledning. Kommunen; Hjelp til å få oversikt og organisere økonomien. Lage budsjett, tilskrive kreditorer, lage gjeldsoversikt etter prioritet. Foreslå nedbetalingsplan /trekk i lønn etter evne (dekningsloven-, gjeldsordningsloven) Gi informasjon om støtteordninger, refinansiering med kommunalt startlån ( fripant i bolig), evt. andre kommunale tjenester. Overta administrering av privat økonomi. Bedriftshelsetjenesten; Samtaler (coaching) Motivere til aktivitet mot utfordringene. Hjelpe til med å opprette forhold til bedrift / leder Gi informasjon om muligheter til hjelp, og bistå i å ta kontakt med hjelpapparat/ overnevnte Alle var enig i at det er viktig med tidlig kontakt for å gi best mulig hjelp. Hvordan få til dette? fortsetter neste side...

5 TILTAK etter første møte ble at vi skulle avholde ett møte til, hvor ledelsen i en stor lokal bedrift skulle inviteres sammen med representanter for fagbevegelsen. ( Bedriften var en av våre medlemsbedrifter hvor vi samarbeider godt og hvor vi visste at de var opptatt av slike teamer). Disse var også positive og fikk tilsendt oppsummering etter første møtet, som bakgrunn til neste møte. Jeg satte opp en agenda for møtet og dato ble satt. Den lokale banken stilte velvillig opp med lokaler og servering, så rammen rundt møtet var god på alle måter. Oppsummering etter møte nr 2 ble som følger: Orientering om bakgrunnen for initiativet, presentasjon av alle møtedeltagerne. Enighet om at det er et tema som bør diskuteres. Spesielt kommunen kan tilby bistand som var ukjent for flere. Det ble poengtert flere ganger at jo før man søker råd/hjelp jo lettere er det å få økonomien på rett vei. Viktig å vite at bedriftene ikke kan legge inn så mye trekk på lønn til arbeidstakere at de ikke har et fastsatt minimum å leve av. Avhengig av sivilstatus. Det kan være nyttig at folk som jobber med lønn/pers. vet om dette prosjektet, slik at de kan gjøre riktige ting/ stille riktige spørsmål. Eks. om en arbeids taker stadig ønsker forskudd på lønn bør han få spørsmål om han ønsker hjelp til noe. Rådgivere i kommunen tar gjerne i mot personer for en rådgivningstime. Dette selv om det er lang kø for å få hjelp. De er klar over muligheten for at dette kan forebygge store problemer. Henvisning fra banken til bedriftshelsetjenesten kan også være aktuelt tiltak. TILTAK etter andre møte: Representant fra kommunen inviteres til klubbleder- konferanse for å gi informasjon og svare på spørsmål. Representant fra banken inviteres på samme måte. Møteplasser for bedrifter og HMS-personell får informasjon. Representant fra banken er kontaktperson overfor de andre bankene, og vil oppfordre til at noen få kundebehandlere får informasjon om dette samarbeidet, slik at de er forberedt ved behov. Disse personene må være klar over at folk som har tatt steget til banken og har vanskeligheter med økonomien, er svært sårbare. Det er viktig at de blir tatt godt i mot. Alle kommuner har plikt til å hjelpe innbyggere med økonomiske problemer/ gjeldsproblemer. I enkelte kommuner kan denne tjenesten være lagt til NAV. For å gjøre det lett å ta kontakt fant vi fram aktuelle telefon nummer og sendte med referatet. Vår bankforbindelse kontaktet de andre bankene og vi satte opp oversikt over navn og telefonnummer på de aktuelle. Konklusjon / avslutning: Det var enighet om at disse to møtene hadde vært nyttig. Det var flere av oss som fikk økt kunnskap om hverandres virkeområder. Det startet en prosess som kan være til hjelp, og sannsynligvis forhindre folk i å komme i altfor vanskelige situasjoner, om de vil fortelle om sine utfordringer og ønsker hjelp. Jeg vet at flere av de forslåtte tiltakene etter andre møtet er gjennomført og at det har vært positive tilbakemeldinger på disse. Det er vanskelig å måle effekten av slike tiltak, på lik linje med mye av det andre vi jobber med. - Men jeg velger å tro at det å bringe hjelpende krefter sammen for å bli kjent og for å snakke om nyttige tiltak, ER LURT. Takk for oppmerksomheten og har du fått noen innspill som kan være til nytte er det intet som vil glede meg mer! Det er nok mange som har reist på ferier de egentlig ikke hadde råd til. Husk på mulighetene vi har i nærmiljøet. Hva er vel mer kos enn å låne et par tantebarn og grille pølser?- noen meter fra husveggen.

6 AT Forskrift, best.nr Juleforskriften Innhold Forord Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med julehøytiden (juleforskriften) Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Straffebestemmelser 4 Ikraftstredelse og overgangsbestemmelser Kapittel 11 Alminnelige bestemmelser 5 Hvem forskriften retter seg mot 6 Dispensasjon 6A Inkluderende nissearbeid 7 Nissearbeidernes og de feirendes medvirkning 8 Nissing 9 Særkullsbarn Kapittel 111 Alminnelige bestemmelser om bruk av juleutstyr m.v. 10 Bruk, plassering og oppstilling 11 Personlig nisseutstyr 12 Aldersbegrensinger Kommentarer til forskriften Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med julehøytiden. (Fastsatt av Dir. for nisse- og juletilsynet 24. desember 2001 med hjemmel i bl.a. lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. 2 nr. 7, 9 nr.2, 12 nr. 5 og 14 siste ledd. Sist endret allehelgensdag 2003) Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Forskriften gjelder bruk av juleutstyr og julefeiring som definert i 2 og opplæring, sakkyndig kontroll og sertifisering. Forskriften gjelder videre alle typer aktiviteter og feiringer i forbindelse med julehøytiden, både hjemme og ute i det offentlige rom. 1) Forskriften regulerer alle handlinger i planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og etterarbeidsfasen i forbindelse med julefeiringen, hvor nisser, deltakere og tilskuere i lucia-opptok, handlende av juleutstyr og julemateriale inngår i sin alminnelighet. Forskriften gjelder spesielt for Svalbard og områdene nordafor. 2 Definisjoner: Med juleutstyr menes tekniske innretninger o.l som nyttes i forbindelse med julefeiring, det være seg planlegging, gjennomføring eller etterarbeid. Med bruk av juleutstyr menes arbeidsoperasjoner som igangsetting, stans, transport, bruk, overvåking, ettersyn, reparasjon, vedlikehold, pass og renhold. fortsetter neste side... Kurs i Yrkesvaksinering/Reisemedisin Vi i landsgruppa planlegger et kurs innen Yrkesvaksinering/Reisemedisin for Bedriftssykepleierne. Nå har dere muligheten til å få både en grunnleggende innføring og en opp-datering! Sett av dagene 11 og 12 februar 2010 allerede nå, dette blir både lærerikt og spennende! Vi har vært så heldige å få med oss meget dyktige fagpersoner innen disse feltene. Detaljert kursprogram legges på hjemmesiden til NSFLBS. Påmeldingsfrist: 1 febr.2010 Pris: 750 kr. Reise og overnatting må deltagerne ordne selv. Det blir hyggelig kursmiddag torsdag kveld, middagen er gratis.) Nedre grense for antall påmeldte er 15 for å gjennomføre kurset.

7 Med juleperioden menes i hovedsak tidsrommet fra 1. søndag i advent til 13. dag jul, dog også slik at nødvendige forberedelser før advent tar til medregnes. Julemarsipan kan likevel ikke legges fram for salg før 1. søndag i advent. 2) Med julenisser menes enhver nisse som involverer seg i aktiviteter som har med jula å gjøre, samt enhver annen julefeiring som av uforklarlige årsaker ikler seg julenissedrakt for å glede eller skremme barn, øke salget, dele ut godteri og gaver, og som avslutter jula i horisontal stilling. Med lucia-opptok menes den aktiviteten som hver 13. desember finner sted i trange lokaler i landets barnehagerm hvor små uskyldige barn blir utstyrt med levende lys på hodet og med trøtte og stressede foreldre som tilskuere som, mens arbeidet venter, må pine seg gjennom en haug uspiselige lussekatter med tynn lunken kaffe til, og trøste de over 90 prosent av barna som ikke ble hovedlucia. 3 Straffebestemmelser Overtredelse av denne forskriften straffes etter eget forgodtbefinnende. Straffen kan utmåles som utsatt julefeiring til etter 13. dag jul, inndragelse av nissedrakter, utvanning av juledrikker med opptil flere prosenter, overføring av filipinepresang til taperen eller lignende og julefeirere kan bli utsatt for. Dispensasjonen må ikke stride mot EØS-avtalen og bestemmelsene fra den Internasjonale Nisseorganisasjonen (INO). 6A Inkluderende nissearbeid For juleperioden er det et generelt amnesti for alle virksomheter til å iverksette aktiv sykemelding for nisser av alle slag. I inntil fjorten dager kan nissene bedrive lettere oppsøkende virksomhet, teste ut sine serviceevner gjennom smil og hoho, klappe små barn på hodet, bære rundt små gaver, være til pynt og ellers gjøre forefallende nissearbeid. 3) 7 Nissearbeidernes og de feirendes medvirkning Planlegging og vurdering av julemiljøet og gjennomføring av nødvendige tiltak skal skje i samarbeid med nissearbeiderne og deres nisseombud, evnt. med deres tillitsvalgte hvis nisseombud ikke finnes. Etter at julefeirernes ønsker og behov er kartlagt, kan planer for innkjøp av julegaver dog unndras innsyn og alminnelig plikt til informasjon. 8 Nissing Nissing og utøvelse av nisseologi skal kun skje i perioden fra 1. søndag i advent til 13. dag jul. 4 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser Denne forskriften trer i kraft straks. Endringene av allehelgensdag 2009 trer i kraft fra 1. søndag i advent Tidligere under- og overgangsbestemmelser er opphevet. 9 Særkullsbarn Arbeidsplan og foreldrefordeling for hele juleperioden må være satt opp og forkynt de berørte i god tid. Arbeidsplanene skal ta utgangspunkt i bestemmelsene om skift- og turnipsarbeid. 4) Kapittel 11 Alminnelige bestemmelser 5 Hvem forskriften retter seg mot julenissen på Nordpolen og andre arbeidsgivere som har nisser og hjelpenisser tilsatt for å utføre julearbeid eiere av kjøpesentre og handlegater, for de områdene som omfatter framlegging av juleutstyr for salg og som salgsfremmende tiltak eiere og brukere av reinsdyr og sleder eiere og brukere av juletrær, både i naturell, hogd og pyntet tilstand skoler og barnehager, i de tilfellene hvor hele jula eller deler av den blir gjennomgått teoretisk eller praktisk eiere og beboere av de tusen hjem, hva angår de tilfeller hvor juleforberedelser og gjennomføring blir iverksatt for egen regning og risiko 6 Dispenasjon Jule- og nissetilsynet kan gi dispensasjon fra denne forskriften hvis forskriftens krav til sikkerhet ikke svekkes, og det ellers er forsvarlig ut fra hensynet til de belastninger nissearbeidere Kapittel 111 Alminnelige bestemmelser om bruk av juleutsyr m.v. 10 Bruk, plassering og oppstilling Juleutstyr skal plasseres og oppstilles fullt forsvarlig med hensyn til omgivelsene. Plasseringen og oppstillingsmåten skal ikke være til hinder for bruken av eller annet arbeid ved juleutstyret. 11 Personlig nisseutstyr Personlig nissutstyr skal stilles til rådighet og påbys brukt i følgende tilfeller: ved sammensetting av pepperkakehus skal det brukes vernehansker ved smultarbeid skal det brukes både ansiktsmaske og vernehansker ved juksekobling av juletrebelysning skal operatøren bruke gummisko nisseluene skal ha tilstrekkelig støtdempende effekt og være CE-merket fortsetter neste side...

8 12 Aldersbegrensinger Smånisser må være fylt 18 år ved utdeling av gaver i områder hvor skikken med å skjenke nissen fremdeles holdes i hevd. Kommentarer til forskriften 1) Til 1 (Virkeområde) Det vil bli utviklet nærmere regler for opplæring i nisseverk-steder, bergrom,stall og fjøs, og for hvilke utstyr og aktiviteter dette vil gjelde. Disse blir utviklet i samarbeid med den Internasjonale Nisseorganisasjonen (INO) og er ventet ferdig i Kongen vil gi nærmere bestemmelser om mobilt nisse- og juleutstyr med og uten seilføring. Dronningen vil gi eksakte regler for utforming av interiør, samt mønster og materialvalg i julesentre, julegater og i de tusen slott. Forskriftene om hjemmearbeid og hushjelp vil i fullt monn gjelde under julefeiringsperioden. Særlig gjelder dette nissing i andres hjem. Dir. for nisse- og juletilsynet vil til enhver tid komme med mer eller mindre aktuelle endringer til forskriften. 2) Til 2 Det er overforkuseringen på tidlig julestart som er bakgrunnen for kravet om at julemarsipan ikke legges ut til salgs før den ordinære juleperioden starter. Den faktiske juleperioden begynner kort tid etter grillsesongens avslutning og strekker seg fram til påske. Juletilsynet vil holde et årvåkent øye med utviklingen, for å avdekke om juleperioden går mot helårsaktivitet. Man vil i så fall oppheve muligheten til å ha nissearbeidere ansatt på normans vis. 3) Til 6A Det gis tilskudd på opptil flere volumsprosenter for nisser med redusert nisseevne om disse skal delta i selskaper og arrangementer hvor de skal får forsamlingen til å le og kose seg. Gammelnisser kan få tilskudd til hjelpemidler, så som automatisk hodeklapper, hoho på boks, og mobilt gavestativ. For nisser i de yngre årsklasser kan det søkes om tilskudd til foreldrevakt. Reisetilskott kan tilstås nisser med utbrente reinsdyr. Tilskottets størrelse må ikke overskride dyras slakteverdi. Særlig runde nisser med en størrelse som er uforenlig med pipeleveranse kan tilstås hurtigsvarpremie i nissetrygdelotteriet. Se ellers 4) Til 9 (særkullsbarn) Det er utviklet egne regler for alle former for særkullsbarn. Felles er det fromme juleønsket om at alle skal være glade i hverandre under adventstiden, ved høytidsdagene og helt fram til julenedriggingen. Reglene kan fås ved henvendelse til Barneombudet og Venneforeningen opptil flere foreldre (VOFF).

9 Et avgjørende øyeblikk! Nøytraliserende effekt på sprut av syre og alkali. Letthåndterlig flaske og gripevennlig størrelse. Ergonomisk øyekopp med myke kanter. Væsken styres mot øyet uten unødig spill. Kraftig væskeflyt for rask bortskylling av det farlige stoffet. Støvbeskyttelse garanterer at øyekoppen holdes ren. Fås nå også som lommemodell! Annons demobild NO A4-1cm.indd

10

11 Etikk i arbeidslivet Landsgruppen av bedriftssykepleiere inviterer til studiedager og GF 2010 Tid: mai 2010 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Onsdag 5. mai 10 Registrering Lunsj Åpning Velkommen til Tromsø v/ fylkesleder NSF Hanne Marit Bergland Kulturelt innslag Etikk og megling v/ arbeidsmedisiner Hill Øyen Hverdagskultur og moralsk praksis Dagsseminar v/ Marie Aakre Tema: Hva er verdiene verdt? Lunsj Tema: Etiske dilemma og etisk verktøy i praksis Kaffepause og besøk i utstillerområde Tema: JEG, den reflekterende praktiker Tema: Psykososialt arbeidsmiljø Å ta som rolle og ikke andres Holdninger og etikk som grunnlag for din funksjon Generalforsamling 20 Festmiddag på hotellet Kaffe og besøk i utstillerområdet Tema: Konfliktforståelse Megling 18 Fjellheisen og Ishavskatedralen egen påmelding! Fredag 7. mai Godkjenningsordningen BHT siste nytt Kaffepause Buss til og fra hotellet Fjellheisen Middag på Fjellstova Konsert i Ishavskatedralen Humor og etikk v/ Arthur Arntzen Avslutning Stafettpinnen videre Torsdag 6. mai Lunsj Hvordan bidra til å bli en etisk bedrift? v/ etikkombud Svein Nordensson fra Sintef Informasjon angående påmelding kommer i neste Prosess samt at det legges ut på hjemmesiden til NSFLBS på nyåret Besøk i utstillerområde

12 Tre pensjonister i farta Her er spørsmålene de fikk: 1) AFP/ hvorfor valgte du å gå av før du egentlig måtte? 2) Hvordan opplevde du de siste par årene i BHT før du gikk av? 3) Kunne noe vært endret slik at du eventuelt kunne ha jobbet lenger? 4) Hva gjør en pensjonert bedriftssykpleier på hverdagene? 5) Kunne du tenke deg ekstravakter i en BHT? Edit Glimen 1. Grunnen var rett og slett at jeg var sliten av ikke å ha overskudd til stort annet enn jobben. 2. Det var travle tider med stor arbeidsmengde og økende krav. Men trivselen var god. 3. Nei jeg tror ikke det. Arbeidet var alltid meningsfylt for meg, og maken til gode kollegaer finnes neppe så avgjørelsen var svært vanskelig. I ettertid derimot angret jeg litt på at jeg ikke ba om redusert stilling. 4. Det blir mye barn, barnebarn, hus, hage, hytte og håndarbeid, samt mann og reiser. Alt jeg tidligere ikke hadde tid og ork til ble satt på agendaen. 5. Jeg hadde enkelte oppdrag første året og det gledet meg. Nå etter totalt 3 år borte fra miljøet er det vanskelig å si. Men får jeg en forespørsel sier jeg kanskje ja. Kari Rignes 1. Jeg begynte som bedriftsykepleier i Laagen Bedriftshelsetjeneste på Kongsberg i 95. Vi hadde et stort område å betjene. Blant annet Rjukan, Notodden og hele Numedal. Da jeg bor i Drammen førte dette til mye reising. Spesielt i vinterhalvåret ble det etter hvert slitsomt. Dessuten ønsket jeg å slutte før jeg ble for sliten og å få mer tid til å gjøre andre ting jeg hadde lyst til. 2. De siste årene i bedriftshelsetjenesten gjennomgikk vi flere forandringer. Fra å være en mindre bedriftshelsetjeneste ble vi kjøpt opp av Hjelp 24 og ble slått sammen med Kongsberg Helse og Miljøsenter. Vi flyttet og fikk flere nye medarbeidere. Det opplevde jeg positivt. Jeg fikk flere å spille på lag med. Men vi måtte forholde oss til en større organisasjon, nye datasystemer og andre krav. Ved å ta en ting av gangen gikk dette stort sett greit, men vi opplevde også en del frustrasjon under veis. 3. Jeg tror ikke jeg hadde arbeidet lenger selv om det hadde blitt gjort noen endringer. Når jeg hadde mulighet til å gå av med AFP var jeg innstilt på å slutte. 4. Dagene går for det meste til vanlige gjøremål. Jeg har ikke egen bil lenger så nå går og sykler jeg mye. Dette tar litt lenger tid, men er fin aktivitet. Vi liker også godt å ta sykkelturer om sommeren. På vinteren blir det trening inne. I tillegg har jeg fått mer tid til håndarbeid og å lese bøker. Samtidig med at jeg sluttet i arbeidet fikk jeg mitt første barnebarn. Så det er veldig hyggelig å kunne ha tid til å være sammen med ham og hjelpe til når det er behov. 5. Dersom det er spesielle oppgaver som skal gjøres kan jeg godt hjelpe til, men dette begrenser seg selv da er en grense for hva du kan tjene i tillegg til AFP. Liv Eritsland 1. De siste par årene merket jeg at jobben tok mer og mer av hele meg, så selv om jobben var både utfordrende og spennende ble det mindre og mindre overskudd på fritiden. Jeg hadde et ønske om å eie min egen tid, og ha tid til å ha god tid. 2. Jeg tror jeg ble veldigfokusert på å gjøre en god og fullverdig jobb så lenge jeg var yrkesaktiv. 3. Jeg fikk flere gode og fristende tilbud fra min leder.tilbud om å legge forholdene til rette slik at jeg kunne fortsette lenger. Jeg gikk noen runder med meg selv da og vurderte om jeg skulle fortsette, men kom til at enten ville jeg jobbe full tid eller gå av med pensjon. Valget falt på det siste. 4. Det er godt å eie egen tid, jeg føler meg veldig privilegert. Jeg har 7 barnebarn som jeg kan være sammen med mye oftere. Jeg bor i skogkanten og liker å bruke naturen sommer og vinter. Godstolen med godt lesestoff og strikketøy er heller ikke å forakte. I høst tar jeg også et deltidstudie å Menighetsfakultetet i kristendom og billedkunst, det har vært kjempe spennende og inspirert meg til å fortsette i vårsemesteret med kirkerom og kirkebygg. Ellers er det mye som foregår i nærmiljøet som jeg nå har mer overskudd til å delta i. 5. Jeg er fremdeles opptatt av hva som rører seg om arbeidshelse og arbeidsmiljø og jobber gjerne i BHT de dagene jeg kan uten å måtte forandre på pensjonen min. Denne uka har jeg jobbet på min gamle arbeidsplass 6 dager. Det er fint å se kollegaene igjen, godt å oppdage at jeg husker passordet på dataen, og møte igjen arbeidstakere som jeg har hatt kontakt med gjennom flere år.

13 UTVALG/LOKALGRUPPELEDERE/KONTAKTPERSONER LOKALGRUPPELEDERE AGDERFYLKENE Jofrid Vigre Braadland Toftelandsvn Søgne Tlf.jobb: Tlf.priv: BERGEN / HORDALAND Christin Vorland Prahlsveien Bergen kommune.no Tlf : SØR-TRØNDELAG Tone Ramstad Hareveien 30C 7021 Trondheim Tlf job Mob BUSKERUD Aud B. Pedersen Hjelp24BHT, Kongsberg hjelp24.no Tlf.job: Mobil: NORD-TRØNDELAG For tiden ikke aktiv OSLO & AKERSHUS Gerd Koefoed Olav Kyrresgt. 7 B 0273 Oslo Tlf: HEDMARK & OPPLAND Karita Tøraasen Skogvegen Ottestad Tlf..priv.: Tlf jobb: VESTFOLD Mette Moen Stålerød Tarandrøveien 64 A 3171 SEM KONTAKTPERSONER FINNMARK Marianne Madvig Hansen, Nygaardsgt Kirkenes Tlf. : SOGN OG FJORDANE Birgit Weel Skram Røvhaugvegen 12, 6856 Sogndal Tlf.jobb: Tlf.priv Mob NORDLAND Inger Kristiansen Hegreveien Mo I Rana Tlf.jobb : Tlf.priv: Tlf.mob: Troms Kristin Benjaminsen, Harstad Bedriftshelsetjeneste AS, Sverresgt.1, Postboks Harstad Tlf. jobb.: Tlf priv.: MØRE OG ROMSDAL Anna Marie Bae Fagereng Adr.jobb: Averøya BHT Postboks Averøya Tlf.: ROGALAND Kåre Vold Bedriftshelsetjenesten Hydro Aluminium Karmøy 4265 Håvik Tlf. jobb : Tlf. priv.: Mobil: OSLO & AKERSHUS Kari Gaarder Osnes Drammensveien 110G 0273 OSLO Tlf.: Mobil: fortsetter neste side...

14 Landsstyret ønsker alle medlemmene en riktig God Jul og Godt N ytt År! LANDSSTYRET Gunvor Røssland Landro Leder Knappevegen RONG Jobb Priv Hanne Malme Styremedlem Håkvikdalveien 21, 8520 ANKENESSTRANDA Telefon priv.: Telefon jobb: Anne Marie Bae Fagereng Kasserer Hjertåsveien AVERØY Tlf.jobb: Eline Blom Hoen Nestleder Redaktør Prosess Sverdrupsv TRONDHEIM tlf Aud Brennhaug Pedersen 1.Varamedlem Klemsgt. 14, 3613 KONGSBERG Tlf.job: Mobil: Heidi Hansen 2.Varamedlem Pottemakervegen TRONDHEIM Telefon priv.: Telefon jobb: KURSKOMITE Aud Brennhaug Pedersen Heidi Hansen VALGKOMITE Kåre Vold Kontaktperson: Rogaland Hydro Aluminium Karmøy 4265 Håvik Telefon: Privat: Søralauveien Håvik Telefon: Kristin Benjaminsen Kontaktperson: Troms Harstad Bedriftshelsetjeneste AS Sverresgt. 1, Pb 414, 9484 Harstad Telefon arb: Privat: Oldra, 9415 Harstad Telefon: Lene Altermark Sekretær Høllegt SØGNE Telefon: Telefon:

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs 6. november 2008 Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Leder Innhold Sykepleierkongressen MeYYYYYYYY aet i Tr.heim en farbar vei? Frokostmøte

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Juledager egen plan for uken. Juledager egen plan for uken

Juledager egen plan for uken. Juledager egen plan for uken Tema:Jul og vinter Uke nr 49 (30.11-4.12) Spurvene DESEMBER 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Turdag Kirkebesøk for de eldste barna Fellessamling juleevangeliet Hipp hurra Hedda 4 år 5.12! Uke

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JUNI 2012 Hei alle sammen Dette er det siste tilbakeblikket som blir skrevet dette barnehageåret, og vi på Sverdet vil benytte anledningen til å si tusen takk for et kjempe

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Mine sirkler Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Bakgrunn: Kristin Mine sirkler Tok i bruk KAT- kassen i videregående skole Der møtte vi begrepet Mine sirkler Vi hadde et behov for å rydde i kaos Vi

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning...

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Kraft-konferansen 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Velkommen til Kraft-konferansen 2007 Konferansen arrangeres for åttende gang, og i

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

MÅNEDSBREV Natur November og Desember

MÅNEDSBREV Natur November og Desember MÅNEDSBREV Natur November og Desember 2016 1 November ma ti on to fr 1. Møtedag..2.Førskolevetter 3. Vi går på tur 4.Vi er i bhg/ og lager mat Lager mat/div. aktiviteter Hesten, miljøvern og barnestemmen.

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016

Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Månedsbrev fra Rådyrstien Januar 2016 Godt nytt år til alle rådyr- barn og dere foreldre. Nå er vi så vidt i gang i det nye året, litt tøft for noen etter en lang og god juleferie, men litt godt også å

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ MARS Til tross for en litt kortere mars enn vanlig, så har vi i grunnen fått gjort en hel del ukene før påske. Noen av de minste har fått testet toving.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker:

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker: Den store norske borettslagsundersøkelsen 2006 Regionale forskjeller utvalgte tall NBBL juni 2006 Veiledning: Det anbefales at man leser hoveddokumentet først. I det følgende har vi brutt ned tallene på

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. www.blaveiskroken.no 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Prosjekt. Hei alle sammen

Prosjekt. Hei alle sammen Hei alle sammen Finværet fortsatte i oktober, og selv om det ble kaldere morgener, så steg temperaturen ut over dagen, og vi kunne være mye ute sammen. Vi prøver selvsagt å være ute uansett vær, men det

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2012 Hei alle sammen April har flydd forbi og nå kommer mai du skjønne milde! Vi har fortsatt å gå på svømming, noe som er veldig populært! Mange spør når det er deres

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Leder. Innhold. Utgave nr. 3 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Leder. Innhold. Utgave nr. 3 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 3 2009 2. årgang Leder Innhold Leder NSFLBS Referat studiedagene i Oslo i April Forfl ytningsteknikk på sykehus og nytte. Hva vet vi? Møtereferat

Detaljer