Leder. Innhold. U t g a v e n r å r g a n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder. Innhold. U t g a v e n r. 5 2 0 0 9 2. å r g a n g"

Transkript

1 T i d s s k r i f t f o r N S F s l a n d s g r u p p e a v b e d r i f t s s y k e p l e i e r e U t g a v e n r å r g a n g Leder Innhold Hilsen fra Buskerud NSFLBS i Agderfylkene inviterte til Frokostmøte Utfordringer i privat-økonomien AT Forskrift, best.nr Juleforskriften Kurs i Yrkesvaksinering/Reisemedisin Etikk i arbeidslivet Tre pensjonister i farta Hei alle bedriftssykepleiere og andre lesere av PROSESS! Nå er adventstiden her og jula er der snart. Enda ett år har gått. Landsstyret skal også arrangere kurs i vaksinering 11 og 12 febr. 2010, se annonsering på nettsiden vår. Jeg har deltatt på sentralt fagforum og sentralt fagpolitisk forum i høst. Det er interessant å høre hva vår moderorganisasjon arbeider med. Mye går på Samhandlingsreformen som er en stor og omfattende reform. Jeg opplever at det er lærerikt og kjekt å møte andre ledere fra andre faggrupper. Vi avslutter snart ett travelt BHT år med mye aktivitet. Mange av dere er nok spente på hva som skjer og hvordan det kommer til å bli? Jeg tror at dette er positivt og at vi BHTere får ett positivt lys på oss og mye spennende aktivitet fremover. Mer informasjon om hvordan en bedriftshelsetjeneste skal gå frem for å bli godkjent kommer uti desember fra arbeidstilsynet. Når det foreligger skjema og mer informasjon ønsker jeg å sende en e-post til alle via lokalgruppeledere og kontaktpersoner. Studiedagene er i TROMSØ 5.-7.MAI Med tema Etikk i arbeidslivet. Program er med i denne utgaven i Prosess og påmelding kommer vi tilbake til inn i det nye året. Ønsker dere alle en god adventstid og en velsignet julehøytid Gode juleønsker fra Gunvor Til dere som nå har ansatt flere i deres BHT så ønsker jeg å informere om at landsstyret skal ha ett Innføringskurs januar. Se annonsering på nettsiden vår. Gunvor Røssland Landro

2 Hilsen fra Buskerud Som nyvalgt leder i vår gjenoppståtte lokalgruppe i Buskerud, vil jeg sende en hilsen til alle landets bedriftssykepleiere; og andre lesere av Prosess. Det er med stor stolthet at vi i Buskerud har ristet liv i oss igjen. Når dette skrives, har høsten allerede tatt tak, september var en praktfull måned med mye flott høstvær, men nå er det nok flere av oss som kanskje venter på snøen med håp om flotte skiturer i den fine naturen vi ha her i fylket; og ikke minst her på Kongsberg hvor jeg bor. Det skulle vel være unødvendig å nevne at Kongsberg virkelig er en vintersportsby!! Som nyvalgt leder i lokalgruppen er det mye spennende å ta tak i, og jeg er både takknemlig og ydmyk når jeg ble denne tilliten verdig. Vi har med oss noen av landets mest erfarne bedriftssykepleiere og jeg er veldig glad for at de vil dele denne jobben med meg. (Her er det teamarbeid som gjelder). Lite visste jeg dengang at jeg skulle bli valgt inn i landsstyret for bedriftssykepleierne (riktignok som første vara). Som kjent er det landsgruppa som står som arrangør av neste års studiedager i Tromsø, og forberedelser til studiedagene er godt i gang. Programmet står i dette nr. av Prosess, så her er det bare å melde seg på med en gang, vi har et flott program! Det er meget viktig med påfyll, både faglig og sosialt, og temaet til studiedagene i 2010 er høyst aktuelt. Ellers er alle og enhver av oss opptatt med de daglige gjøremålene, men sett av litt tid til deg selv også, kjenn etter om du er tilstede i ditt indre landskap, det er viktig! Som bedriftssykepleiere gir vi daglig mye av oss selv til våre kunder/kontakter, men det er viktig at vi selv får påfyll også. Vi hadde vårt andre medlemsmøte i Buskerudgruppa i oktober og var på besøk hos en bedrift i Lier som heter Inpac.( Se bilde.) Siden vi er nystartet har vi ikke så mange turer/bedriftsbesøk å skrive om foreløbig. Selv så har jeg vært med og arrangert studiedagene med Oslo-gruppa nå i år, noe jeg synes var meget lærerikt og flott å få være med på. Et råd til alle dere nye, og selvsagt gamle medlemmer, dette kan anbefales. For min egen del gjorde jeg dette på min fritid, men det var meget vel anvendt tid, jeg lærte masse. Dere lurer kanskje på hvorfor jeg var med og arrangerte studidagene sammen med Oslo-gruppa,siden jeg tilhører Buskerud, men jeg leste i et tidligere nr. av Prosess i fjor sommer at Oslogruppa ønsket seg medhjelpere til å være med på dette arrangementet, derfor tok jeg en tlf.og meldte min deltagelse. Nå er vi snart inne i julemåneden, en travel, men også hyggelig tid, bruk den fornuftig. Vi er jo også veldig spent på de nye bransjene som skal ha BHT fra 2010, her står nok utfordringene i kø!! Da gjenstår det for meg å ønsker dere alle en gledelig jul med mange fridager, og godt jobbeår i 2010! Med vennlig hilsen Aud Brennhaug Pedersen Lokalgruppeleder for NSFLBS i Buskerud

3 NSFLBS i Agderfylkene inviterte til Frokostmøte med forelesing av professor Aslaug Kristiansen fra UiA : Stillhet, tillit og grenser i den profesjonelle samtalen. Tillit handler om å knytte forbindelser basert på forventninger. Hvis tilliten uteblir, da tar det lang tid å bygge opp Tillit kan etablere en form for optimisme / tiltro til livet en endring mot verden. Stikkord: Tillit 2 former: 1. En spontan tillit 2. En forbeholden tillit, risiko Stillhet i samtale: Rachel Meyer : 2 typer stillhet a. Stillhet som noe man velger ( keeping silence ) b. Stillhet som noe påtvunget ( imposed of you ) - stillhet som en åpner til samtale - å lytte - stillhet om ekstreme erfaringer ( Holocaust ) - språk og stillhet - de som mangler tilhørighet - stillhet til de som er likegyldig - stillhet som ondskap En sammenfatning At det finnes tillit mellom mennesker, er grunnleggende for at et moderne samfunn skal kunne fungere. Ofte tenker vi ikke over det. Men hver dag har vi tillit til at det er brød i butikken, at posten blir levert som den skal og at vi forlater hjemmet vårt uten å bære våpen. Når vi viser tillit, vil forbindelsen til andre og til verden omkring oss inneholde en forventning. For eksempel når det gjelder institusjonen skole, har vi en forventning om at de realiserer den oppgaven de er satt til å gjøre. Tillit mellom personer vil være en forventning om at andre vil oss vel. Vi har en forventning om at andre ikke vil skade oss. Uttrykker vi ikke dermed også en optimisme? Vi knytter forbindelser til andre med en forventning om at de ikke vil skade eller såre oss unødvendig. Dette kan skape åpenhet, men også sårbarhet når tilliten ikke blir ivaretatt. Litt forenklet kan vi skille mellom to former for tillit: En spontan og en mer forbeholden. Den spontane tilliten er nydelig beskrevet av den danske teologen og filosofen Knud Løgstrup. Han sier at vi først blir oppmerksom på denne spontane tilliten når det blir brutt. Da begynner vi å anklage hverandre og si: Jeg hadde jo tillit til deg, hvorfor gjorde du dette? I boken Den etiske fordring (1975) beskriver han hvordan tillitsrelasjoner inkluderer en ikke-utalt etisk utfordring. Når noen viser oss tillit, utfordres vi til å ta vare på den utlevering og sårbarhet som ligger i dette selv om dette ikke blir kommunisert med ord. I mange relasjoner skjer denne ivaretakelsen spontant. Men når tilliten blir brutt, tar det lang tid å bygge den opp igjen. Mange erfaringer gjennom livet kan ha ført til at man i ulike relasjoner opptrer forbeholdent. Man er klar over at det å knytte seg til andre innebærer en risiko. Derfor opptrer man med en viss forsiktighet. Ofte vil man også vurdere hvor stor risiko det innebærer å la seg involvere. Graden av involvering vil være avhengig av om den andre personen over tid viser seg verdig tillit. Som tillit er stillhet også en dimensjon ved menneskelivet som både er svært betydningsfull, men som samtidig vanskelig lar seg definere. Vi lever i en kultur hvor det å snakke blir verdsatt. På et seminar ved universitetet har jeg for eksempel lett for å måle egen suksess etter hvor aktive studentene var til å delta i diskusjonen. I tillegg lever vi i en kultur med mye støy av ulikt slag. I denne sammenhengen skal jeg avgrense meg til å snakke om stillhet som en del av menneskelig samtale og fellesskap. Livet er noe vi deltar i sammen i. I den sammenheng vil tillit og samtale bidra til å skape tilhørighet og fellesskap. I følge Tarjei Vesaas skal gode venner når de kommer sammen sitte i stillhet en stund og bare glede seg over hverandres nærvær. Så kan de begynne å snakke da gjerne om noe vesentlig. Slik kan stillhet være med på å åpne for gode samtaler. Men stillhet er et mangetydig fenomen. Stillhet kan også komme til uttrykk som tilbaketrekning og som isolasjon overfor fellesskapet. En slik stillhet kan være vond. Det kan dreie seg om ekstreme erfaringer som det ikke kan settes ord på eller det kan være grupper i samfunnet som ikke har noen stemme. Stillhet kan også være diskutabel når den kommer til uttrykk som passivitet og mangel på vilje til å gripe inn og til å bry seg. I den profesjonelle samtalen som dere er en del av, er både tillit og stillhet tilstede som virkningsfulle aspekter. På dette området har dere sikkert mange ulike erfaringer. Både tillit og stillhet kan åpne for de grenseløse samtalene der ordene flyter lett og pausene kommer naturlig. Men som profesjonell vet man når det kan være tid for å holde igjen og til å trekke opp nødvendige grenser som kan gå på tid, situasjonens karakter, egne forutsetninger etc. Dette er et mellom menneskelig terreng hvor det ikke finnes faste prosedyrer eller regler. Her utfordres den profesjonelles egen sensitivitet, etiske standard og personlige integritet. I noen samtaler kan man komme på hellig grunn uten å være klar over det en gang. Jeg skal avslutte med et utdrag fra et dikt av Jan Magnus Bruheim: Trø ikkje inn i stilla, Støkk ikkje tagal bror, Sumt er for heilagt å røre ved, Sumt er for heilagt for ord.

4 Utfordringer i privat-økonomien bistand til bedrifter/ansatte i sykefraværssaker Av Anne Margret Uppstad Buttingsrud, bedriftssykepleier, HMS-Senteret Hønefoss HMS-Senteret Hønefoss, er en fellesordning med 11 medarbeidere, i forskjelleige stillingsbrøker. Vi holder til i Hønefoss by, men har i hovedsak kunder i Ringerike og Hadelandlandsregionen. Ca 120 bedrifter totalt. Vi hjelper våre bedrifter med sykefravær, både når det gjelder enkeltsaker og system. Enkeltsaker, hvor vår bistand er ønsket er i hovedsak: der hvor det er opplagt at vår bistand vil være nyttig, f. eks. ergonomisk kartlegging/ rådgivning, rusproblematikk. der hvor det har vært 100 % sykmelding i 12 uker, slik at det skal avholdes dialogmøte der hvor arbeidsgiver ønsker å bruke oss for om mulig få til en plan med et innhold som kanskje er vanskelig å få til alene, eller at den sykmeldte skal ha muligheten til å få en ekstern og nøytral samtalepartner. I sykefraværssaker er det ofte de fysiske plagene som har fått et navn, men de er ofte kombinert med psykiske utfordringer. Det å være langtidssykmeldt ser ut til å være en psykisk belastning i seg selv, naturlig nok. Noen er åpne på sine utfordringer overfor leder, andre velger å ikke være det. Det kan være mange årsaker til det, men så lenge ikke fraværet har sin årsak i jobbsituasjon er den ansatte ikke forpliktet til å informere om årsak. Om arbeidstaker velger å ikke informere om årsak har leder liten mulighet for å gi hjelp, et tiltak kan da være å bruke bedriftshelsetjenesten. Vi er nøytrale, har taushetsplikt og har trening i å snakke med mennesker i vanskelige situasjoner. Det gjør at vi kan oppnå tillit som i neste omgang gjør at folk ønsker å snakke om og ta i mot hjelp for det er som er vanskelig. Om det er depresjoner / psykiske problemer kan de ha sin årsak i mange ting, men avhengighetsproblematikk og økonomiske utfordringer er ikke uvanlig. Det var i kontakt med en langtids-sykmeldt person, som hadde en svært skakk-kjørt økonomi, at jeg så behovet for å opprette et forum for samarbeid og rolleavklaring. Den første jeg kontaktet var en banksjef. Denne forstod godt problemstillingen og videre- formidlet kontakt til annen leder i banken, som også var positiv til et møte om: Hvordan bistå kunder / brukere på best mulig måte i forhold til økonomiske utfordringer. En økonomisk rådgiver i kommunen ville gjerne være med i et møte, også. Oppsummering etter møte nr 1, ble som følger: Mange kunder / ansatte (k/a) har for store lån i forhold til betjeningsevne. Har lån flere steder og mange av disse er dyre forbrukslån. Enkelte har fått en forverret situasjon etter finans-krisen, f. eks på grunn av redusert arbeidsuke, permiteringer eller i verste fall mistet jobben. Alle var enige om at dette er store utfordringer mht o Parforhold, forhold til barn og i omsorg for disse. o Familierelasjoner generelt o Sosiale relasjoner, (skambelagt) o Helsetilstand, sykefravær. Hva kan bedriftshelsetjeneste / bank / rådgiver i kommunen bidra med; Banken; Hjelpe til med å få oversikt over lån, refinansiere, samle og gi generell veiledning. Kommunen; Hjelp til å få oversikt og organisere økonomien. Lage budsjett, tilskrive kreditorer, lage gjeldsoversikt etter prioritet. Foreslå nedbetalingsplan /trekk i lønn etter evne (dekningsloven-, gjeldsordningsloven) Gi informasjon om støtteordninger, refinansiering med kommunalt startlån ( fripant i bolig), evt. andre kommunale tjenester. Overta administrering av privat økonomi. Bedriftshelsetjenesten; Samtaler (coaching) Motivere til aktivitet mot utfordringene. Hjelpe til med å opprette forhold til bedrift / leder Gi informasjon om muligheter til hjelp, og bistå i å ta kontakt med hjelpapparat/ overnevnte Alle var enig i at det er viktig med tidlig kontakt for å gi best mulig hjelp. Hvordan få til dette? fortsetter neste side...

5 TILTAK etter første møte ble at vi skulle avholde ett møte til, hvor ledelsen i en stor lokal bedrift skulle inviteres sammen med representanter for fagbevegelsen. ( Bedriften var en av våre medlemsbedrifter hvor vi samarbeider godt og hvor vi visste at de var opptatt av slike teamer). Disse var også positive og fikk tilsendt oppsummering etter første møtet, som bakgrunn til neste møte. Jeg satte opp en agenda for møtet og dato ble satt. Den lokale banken stilte velvillig opp med lokaler og servering, så rammen rundt møtet var god på alle måter. Oppsummering etter møte nr 2 ble som følger: Orientering om bakgrunnen for initiativet, presentasjon av alle møtedeltagerne. Enighet om at det er et tema som bør diskuteres. Spesielt kommunen kan tilby bistand som var ukjent for flere. Det ble poengtert flere ganger at jo før man søker råd/hjelp jo lettere er det å få økonomien på rett vei. Viktig å vite at bedriftene ikke kan legge inn så mye trekk på lønn til arbeidstakere at de ikke har et fastsatt minimum å leve av. Avhengig av sivilstatus. Det kan være nyttig at folk som jobber med lønn/pers. vet om dette prosjektet, slik at de kan gjøre riktige ting/ stille riktige spørsmål. Eks. om en arbeids taker stadig ønsker forskudd på lønn bør han få spørsmål om han ønsker hjelp til noe. Rådgivere i kommunen tar gjerne i mot personer for en rådgivningstime. Dette selv om det er lang kø for å få hjelp. De er klar over muligheten for at dette kan forebygge store problemer. Henvisning fra banken til bedriftshelsetjenesten kan også være aktuelt tiltak. TILTAK etter andre møte: Representant fra kommunen inviteres til klubbleder- konferanse for å gi informasjon og svare på spørsmål. Representant fra banken inviteres på samme måte. Møteplasser for bedrifter og HMS-personell får informasjon. Representant fra banken er kontaktperson overfor de andre bankene, og vil oppfordre til at noen få kundebehandlere får informasjon om dette samarbeidet, slik at de er forberedt ved behov. Disse personene må være klar over at folk som har tatt steget til banken og har vanskeligheter med økonomien, er svært sårbare. Det er viktig at de blir tatt godt i mot. Alle kommuner har plikt til å hjelpe innbyggere med økonomiske problemer/ gjeldsproblemer. I enkelte kommuner kan denne tjenesten være lagt til NAV. For å gjøre det lett å ta kontakt fant vi fram aktuelle telefon nummer og sendte med referatet. Vår bankforbindelse kontaktet de andre bankene og vi satte opp oversikt over navn og telefonnummer på de aktuelle. Konklusjon / avslutning: Det var enighet om at disse to møtene hadde vært nyttig. Det var flere av oss som fikk økt kunnskap om hverandres virkeområder. Det startet en prosess som kan være til hjelp, og sannsynligvis forhindre folk i å komme i altfor vanskelige situasjoner, om de vil fortelle om sine utfordringer og ønsker hjelp. Jeg vet at flere av de forslåtte tiltakene etter andre møtet er gjennomført og at det har vært positive tilbakemeldinger på disse. Det er vanskelig å måle effekten av slike tiltak, på lik linje med mye av det andre vi jobber med. - Men jeg velger å tro at det å bringe hjelpende krefter sammen for å bli kjent og for å snakke om nyttige tiltak, ER LURT. Takk for oppmerksomheten og har du fått noen innspill som kan være til nytte er det intet som vil glede meg mer! Det er nok mange som har reist på ferier de egentlig ikke hadde råd til. Husk på mulighetene vi har i nærmiljøet. Hva er vel mer kos enn å låne et par tantebarn og grille pølser?- noen meter fra husveggen.

6 AT Forskrift, best.nr Juleforskriften Innhold Forord Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med julehøytiden (juleforskriften) Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Straffebestemmelser 4 Ikraftstredelse og overgangsbestemmelser Kapittel 11 Alminnelige bestemmelser 5 Hvem forskriften retter seg mot 6 Dispensasjon 6A Inkluderende nissearbeid 7 Nissearbeidernes og de feirendes medvirkning 8 Nissing 9 Særkullsbarn Kapittel 111 Alminnelige bestemmelser om bruk av juleutstyr m.v. 10 Bruk, plassering og oppstilling 11 Personlig nisseutstyr 12 Aldersbegrensinger Kommentarer til forskriften Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med julehøytiden. (Fastsatt av Dir. for nisse- og juletilsynet 24. desember 2001 med hjemmel i bl.a. lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. 2 nr. 7, 9 nr.2, 12 nr. 5 og 14 siste ledd. Sist endret allehelgensdag 2003) Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Forskriften gjelder bruk av juleutstyr og julefeiring som definert i 2 og opplæring, sakkyndig kontroll og sertifisering. Forskriften gjelder videre alle typer aktiviteter og feiringer i forbindelse med julehøytiden, både hjemme og ute i det offentlige rom. 1) Forskriften regulerer alle handlinger i planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og etterarbeidsfasen i forbindelse med julefeiringen, hvor nisser, deltakere og tilskuere i lucia-opptok, handlende av juleutstyr og julemateriale inngår i sin alminnelighet. Forskriften gjelder spesielt for Svalbard og områdene nordafor. 2 Definisjoner: Med juleutstyr menes tekniske innretninger o.l som nyttes i forbindelse med julefeiring, det være seg planlegging, gjennomføring eller etterarbeid. Med bruk av juleutstyr menes arbeidsoperasjoner som igangsetting, stans, transport, bruk, overvåking, ettersyn, reparasjon, vedlikehold, pass og renhold. fortsetter neste side... Kurs i Yrkesvaksinering/Reisemedisin Vi i landsgruppa planlegger et kurs innen Yrkesvaksinering/Reisemedisin for Bedriftssykepleierne. Nå har dere muligheten til å få både en grunnleggende innføring og en opp-datering! Sett av dagene 11 og 12 februar 2010 allerede nå, dette blir både lærerikt og spennende! Vi har vært så heldige å få med oss meget dyktige fagpersoner innen disse feltene. Detaljert kursprogram legges på hjemmesiden til NSFLBS. Påmeldingsfrist: 1 febr.2010 Pris: 750 kr. Reise og overnatting må deltagerne ordne selv. Det blir hyggelig kursmiddag torsdag kveld, middagen er gratis.) Nedre grense for antall påmeldte er 15 for å gjennomføre kurset.

7 Med juleperioden menes i hovedsak tidsrommet fra 1. søndag i advent til 13. dag jul, dog også slik at nødvendige forberedelser før advent tar til medregnes. Julemarsipan kan likevel ikke legges fram for salg før 1. søndag i advent. 2) Med julenisser menes enhver nisse som involverer seg i aktiviteter som har med jula å gjøre, samt enhver annen julefeiring som av uforklarlige årsaker ikler seg julenissedrakt for å glede eller skremme barn, øke salget, dele ut godteri og gaver, og som avslutter jula i horisontal stilling. Med lucia-opptok menes den aktiviteten som hver 13. desember finner sted i trange lokaler i landets barnehagerm hvor små uskyldige barn blir utstyrt med levende lys på hodet og med trøtte og stressede foreldre som tilskuere som, mens arbeidet venter, må pine seg gjennom en haug uspiselige lussekatter med tynn lunken kaffe til, og trøste de over 90 prosent av barna som ikke ble hovedlucia. 3 Straffebestemmelser Overtredelse av denne forskriften straffes etter eget forgodtbefinnende. Straffen kan utmåles som utsatt julefeiring til etter 13. dag jul, inndragelse av nissedrakter, utvanning av juledrikker med opptil flere prosenter, overføring av filipinepresang til taperen eller lignende og julefeirere kan bli utsatt for. Dispensasjonen må ikke stride mot EØS-avtalen og bestemmelsene fra den Internasjonale Nisseorganisasjonen (INO). 6A Inkluderende nissearbeid For juleperioden er det et generelt amnesti for alle virksomheter til å iverksette aktiv sykemelding for nisser av alle slag. I inntil fjorten dager kan nissene bedrive lettere oppsøkende virksomhet, teste ut sine serviceevner gjennom smil og hoho, klappe små barn på hodet, bære rundt små gaver, være til pynt og ellers gjøre forefallende nissearbeid. 3) 7 Nissearbeidernes og de feirendes medvirkning Planlegging og vurdering av julemiljøet og gjennomføring av nødvendige tiltak skal skje i samarbeid med nissearbeiderne og deres nisseombud, evnt. med deres tillitsvalgte hvis nisseombud ikke finnes. Etter at julefeirernes ønsker og behov er kartlagt, kan planer for innkjøp av julegaver dog unndras innsyn og alminnelig plikt til informasjon. 8 Nissing Nissing og utøvelse av nisseologi skal kun skje i perioden fra 1. søndag i advent til 13. dag jul. 4 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser Denne forskriften trer i kraft straks. Endringene av allehelgensdag 2009 trer i kraft fra 1. søndag i advent Tidligere under- og overgangsbestemmelser er opphevet. 9 Særkullsbarn Arbeidsplan og foreldrefordeling for hele juleperioden må være satt opp og forkynt de berørte i god tid. Arbeidsplanene skal ta utgangspunkt i bestemmelsene om skift- og turnipsarbeid. 4) Kapittel 11 Alminnelige bestemmelser 5 Hvem forskriften retter seg mot julenissen på Nordpolen og andre arbeidsgivere som har nisser og hjelpenisser tilsatt for å utføre julearbeid eiere av kjøpesentre og handlegater, for de områdene som omfatter framlegging av juleutstyr for salg og som salgsfremmende tiltak eiere og brukere av reinsdyr og sleder eiere og brukere av juletrær, både i naturell, hogd og pyntet tilstand skoler og barnehager, i de tilfellene hvor hele jula eller deler av den blir gjennomgått teoretisk eller praktisk eiere og beboere av de tusen hjem, hva angår de tilfeller hvor juleforberedelser og gjennomføring blir iverksatt for egen regning og risiko 6 Dispenasjon Jule- og nissetilsynet kan gi dispensasjon fra denne forskriften hvis forskriftens krav til sikkerhet ikke svekkes, og det ellers er forsvarlig ut fra hensynet til de belastninger nissearbeidere Kapittel 111 Alminnelige bestemmelser om bruk av juleutsyr m.v. 10 Bruk, plassering og oppstilling Juleutstyr skal plasseres og oppstilles fullt forsvarlig med hensyn til omgivelsene. Plasseringen og oppstillingsmåten skal ikke være til hinder for bruken av eller annet arbeid ved juleutstyret. 11 Personlig nisseutstyr Personlig nissutstyr skal stilles til rådighet og påbys brukt i følgende tilfeller: ved sammensetting av pepperkakehus skal det brukes vernehansker ved smultarbeid skal det brukes både ansiktsmaske og vernehansker ved juksekobling av juletrebelysning skal operatøren bruke gummisko nisseluene skal ha tilstrekkelig støtdempende effekt og være CE-merket fortsetter neste side...

8 12 Aldersbegrensinger Smånisser må være fylt 18 år ved utdeling av gaver i områder hvor skikken med å skjenke nissen fremdeles holdes i hevd. Kommentarer til forskriften 1) Til 1 (Virkeområde) Det vil bli utviklet nærmere regler for opplæring i nisseverk-steder, bergrom,stall og fjøs, og for hvilke utstyr og aktiviteter dette vil gjelde. Disse blir utviklet i samarbeid med den Internasjonale Nisseorganisasjonen (INO) og er ventet ferdig i Kongen vil gi nærmere bestemmelser om mobilt nisse- og juleutstyr med og uten seilføring. Dronningen vil gi eksakte regler for utforming av interiør, samt mønster og materialvalg i julesentre, julegater og i de tusen slott. Forskriftene om hjemmearbeid og hushjelp vil i fullt monn gjelde under julefeiringsperioden. Særlig gjelder dette nissing i andres hjem. Dir. for nisse- og juletilsynet vil til enhver tid komme med mer eller mindre aktuelle endringer til forskriften. 2) Til 2 Det er overforkuseringen på tidlig julestart som er bakgrunnen for kravet om at julemarsipan ikke legges ut til salgs før den ordinære juleperioden starter. Den faktiske juleperioden begynner kort tid etter grillsesongens avslutning og strekker seg fram til påske. Juletilsynet vil holde et årvåkent øye med utviklingen, for å avdekke om juleperioden går mot helårsaktivitet. Man vil i så fall oppheve muligheten til å ha nissearbeidere ansatt på normans vis. 3) Til 6A Det gis tilskudd på opptil flere volumsprosenter for nisser med redusert nisseevne om disse skal delta i selskaper og arrangementer hvor de skal får forsamlingen til å le og kose seg. Gammelnisser kan få tilskudd til hjelpemidler, så som automatisk hodeklapper, hoho på boks, og mobilt gavestativ. For nisser i de yngre årsklasser kan det søkes om tilskudd til foreldrevakt. Reisetilskott kan tilstås nisser med utbrente reinsdyr. Tilskottets størrelse må ikke overskride dyras slakteverdi. Særlig runde nisser med en størrelse som er uforenlig med pipeleveranse kan tilstås hurtigsvarpremie i nissetrygdelotteriet. Se ellers 4) Til 9 (særkullsbarn) Det er utviklet egne regler for alle former for særkullsbarn. Felles er det fromme juleønsket om at alle skal være glade i hverandre under adventstiden, ved høytidsdagene og helt fram til julenedriggingen. Reglene kan fås ved henvendelse til Barneombudet og Venneforeningen opptil flere foreldre (VOFF).

9 Et avgjørende øyeblikk! Nøytraliserende effekt på sprut av syre og alkali. Letthåndterlig flaske og gripevennlig størrelse. Ergonomisk øyekopp med myke kanter. Væsken styres mot øyet uten unødig spill. Kraftig væskeflyt for rask bortskylling av det farlige stoffet. Støvbeskyttelse garanterer at øyekoppen holdes ren. Fås nå også som lommemodell! Annons demobild NO A4-1cm.indd

10

11 Etikk i arbeidslivet Landsgruppen av bedriftssykepleiere inviterer til studiedager og GF 2010 Tid: mai 2010 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Onsdag 5. mai 10 Registrering Lunsj Åpning Velkommen til Tromsø v/ fylkesleder NSF Hanne Marit Bergland Kulturelt innslag Etikk og megling v/ arbeidsmedisiner Hill Øyen Hverdagskultur og moralsk praksis Dagsseminar v/ Marie Aakre Tema: Hva er verdiene verdt? Lunsj Tema: Etiske dilemma og etisk verktøy i praksis Kaffepause og besøk i utstillerområde Tema: JEG, den reflekterende praktiker Tema: Psykososialt arbeidsmiljø Å ta som rolle og ikke andres Holdninger og etikk som grunnlag for din funksjon Generalforsamling 20 Festmiddag på hotellet Kaffe og besøk i utstillerområdet Tema: Konfliktforståelse Megling 18 Fjellheisen og Ishavskatedralen egen påmelding! Fredag 7. mai Godkjenningsordningen BHT siste nytt Kaffepause Buss til og fra hotellet Fjellheisen Middag på Fjellstova Konsert i Ishavskatedralen Humor og etikk v/ Arthur Arntzen Avslutning Stafettpinnen videre Torsdag 6. mai Lunsj Hvordan bidra til å bli en etisk bedrift? v/ etikkombud Svein Nordensson fra Sintef Informasjon angående påmelding kommer i neste Prosess samt at det legges ut på hjemmesiden til NSFLBS på nyåret Besøk i utstillerområde

12 Tre pensjonister i farta Her er spørsmålene de fikk: 1) AFP/ hvorfor valgte du å gå av før du egentlig måtte? 2) Hvordan opplevde du de siste par årene i BHT før du gikk av? 3) Kunne noe vært endret slik at du eventuelt kunne ha jobbet lenger? 4) Hva gjør en pensjonert bedriftssykpleier på hverdagene? 5) Kunne du tenke deg ekstravakter i en BHT? Edit Glimen 1. Grunnen var rett og slett at jeg var sliten av ikke å ha overskudd til stort annet enn jobben. 2. Det var travle tider med stor arbeidsmengde og økende krav. Men trivselen var god. 3. Nei jeg tror ikke det. Arbeidet var alltid meningsfylt for meg, og maken til gode kollegaer finnes neppe så avgjørelsen var svært vanskelig. I ettertid derimot angret jeg litt på at jeg ikke ba om redusert stilling. 4. Det blir mye barn, barnebarn, hus, hage, hytte og håndarbeid, samt mann og reiser. Alt jeg tidligere ikke hadde tid og ork til ble satt på agendaen. 5. Jeg hadde enkelte oppdrag første året og det gledet meg. Nå etter totalt 3 år borte fra miljøet er det vanskelig å si. Men får jeg en forespørsel sier jeg kanskje ja. Kari Rignes 1. Jeg begynte som bedriftsykepleier i Laagen Bedriftshelsetjeneste på Kongsberg i 95. Vi hadde et stort område å betjene. Blant annet Rjukan, Notodden og hele Numedal. Da jeg bor i Drammen førte dette til mye reising. Spesielt i vinterhalvåret ble det etter hvert slitsomt. Dessuten ønsket jeg å slutte før jeg ble for sliten og å få mer tid til å gjøre andre ting jeg hadde lyst til. 2. De siste årene i bedriftshelsetjenesten gjennomgikk vi flere forandringer. Fra å være en mindre bedriftshelsetjeneste ble vi kjøpt opp av Hjelp 24 og ble slått sammen med Kongsberg Helse og Miljøsenter. Vi flyttet og fikk flere nye medarbeidere. Det opplevde jeg positivt. Jeg fikk flere å spille på lag med. Men vi måtte forholde oss til en større organisasjon, nye datasystemer og andre krav. Ved å ta en ting av gangen gikk dette stort sett greit, men vi opplevde også en del frustrasjon under veis. 3. Jeg tror ikke jeg hadde arbeidet lenger selv om det hadde blitt gjort noen endringer. Når jeg hadde mulighet til å gå av med AFP var jeg innstilt på å slutte. 4. Dagene går for det meste til vanlige gjøremål. Jeg har ikke egen bil lenger så nå går og sykler jeg mye. Dette tar litt lenger tid, men er fin aktivitet. Vi liker også godt å ta sykkelturer om sommeren. På vinteren blir det trening inne. I tillegg har jeg fått mer tid til håndarbeid og å lese bøker. Samtidig med at jeg sluttet i arbeidet fikk jeg mitt første barnebarn. Så det er veldig hyggelig å kunne ha tid til å være sammen med ham og hjelpe til når det er behov. 5. Dersom det er spesielle oppgaver som skal gjøres kan jeg godt hjelpe til, men dette begrenser seg selv da er en grense for hva du kan tjene i tillegg til AFP. Liv Eritsland 1. De siste par årene merket jeg at jobben tok mer og mer av hele meg, så selv om jobben var både utfordrende og spennende ble det mindre og mindre overskudd på fritiden. Jeg hadde et ønske om å eie min egen tid, og ha tid til å ha god tid. 2. Jeg tror jeg ble veldigfokusert på å gjøre en god og fullverdig jobb så lenge jeg var yrkesaktiv. 3. Jeg fikk flere gode og fristende tilbud fra min leder.tilbud om å legge forholdene til rette slik at jeg kunne fortsette lenger. Jeg gikk noen runder med meg selv da og vurderte om jeg skulle fortsette, men kom til at enten ville jeg jobbe full tid eller gå av med pensjon. Valget falt på det siste. 4. Det er godt å eie egen tid, jeg føler meg veldig privilegert. Jeg har 7 barnebarn som jeg kan være sammen med mye oftere. Jeg bor i skogkanten og liker å bruke naturen sommer og vinter. Godstolen med godt lesestoff og strikketøy er heller ikke å forakte. I høst tar jeg også et deltidstudie å Menighetsfakultetet i kristendom og billedkunst, det har vært kjempe spennende og inspirert meg til å fortsette i vårsemesteret med kirkerom og kirkebygg. Ellers er det mye som foregår i nærmiljøet som jeg nå har mer overskudd til å delta i. 5. Jeg er fremdeles opptatt av hva som rører seg om arbeidshelse og arbeidsmiljø og jobber gjerne i BHT de dagene jeg kan uten å måtte forandre på pensjonen min. Denne uka har jeg jobbet på min gamle arbeidsplass 6 dager. Det er fint å se kollegaene igjen, godt å oppdage at jeg husker passordet på dataen, og møte igjen arbeidstakere som jeg har hatt kontakt med gjennom flere år.

13 UTVALG/LOKALGRUPPELEDERE/KONTAKTPERSONER LOKALGRUPPELEDERE AGDERFYLKENE Jofrid Vigre Braadland Toftelandsvn Søgne Tlf.jobb: Tlf.priv: BERGEN / HORDALAND Christin Vorland Prahlsveien Bergen kommune.no Tlf : SØR-TRØNDELAG Tone Ramstad Hareveien 30C 7021 Trondheim Tlf job Mob BUSKERUD Aud B. Pedersen Hjelp24BHT, Kongsberg hjelp24.no Tlf.job: Mobil: NORD-TRØNDELAG For tiden ikke aktiv OSLO & AKERSHUS Gerd Koefoed Olav Kyrresgt. 7 B 0273 Oslo Tlf: HEDMARK & OPPLAND Karita Tøraasen Skogvegen Ottestad Tlf..priv.: Tlf jobb: VESTFOLD Mette Moen Stålerød Tarandrøveien 64 A 3171 SEM KONTAKTPERSONER FINNMARK Marianne Madvig Hansen, Nygaardsgt Kirkenes Tlf. : SOGN OG FJORDANE Birgit Weel Skram Røvhaugvegen 12, 6856 Sogndal Tlf.jobb: Tlf.priv Mob NORDLAND Inger Kristiansen Hegreveien Mo I Rana Tlf.jobb : Tlf.priv: Tlf.mob: Troms Kristin Benjaminsen, Harstad Bedriftshelsetjeneste AS, Sverresgt.1, Postboks Harstad Tlf. jobb.: Tlf priv.: MØRE OG ROMSDAL Anna Marie Bae Fagereng Adr.jobb: Averøya BHT Postboks Averøya Tlf.: ROGALAND Kåre Vold Bedriftshelsetjenesten Hydro Aluminium Karmøy 4265 Håvik Tlf. jobb : Tlf. priv.: Mobil: OSLO & AKERSHUS Kari Gaarder Osnes Drammensveien 110G 0273 OSLO Tlf.: Mobil: fortsetter neste side...

14 Landsstyret ønsker alle medlemmene en riktig God Jul og Godt N ytt År! LANDSSTYRET Gunvor Røssland Landro Leder Knappevegen RONG Jobb Priv Hanne Malme Styremedlem Håkvikdalveien 21, 8520 ANKENESSTRANDA Telefon priv.: Telefon jobb: Anne Marie Bae Fagereng Kasserer Hjertåsveien AVERØY Tlf.jobb: Eline Blom Hoen Nestleder Redaktør Prosess Sverdrupsv TRONDHEIM tlf Aud Brennhaug Pedersen 1.Varamedlem Klemsgt. 14, 3613 KONGSBERG Tlf.job: Mobil: Heidi Hansen 2.Varamedlem Pottemakervegen TRONDHEIM Telefon priv.: Telefon jobb: KURSKOMITE Aud Brennhaug Pedersen Heidi Hansen VALGKOMITE Kåre Vold Kontaktperson: Rogaland Hydro Aluminium Karmøy 4265 Håvik Telefon: Privat: Søralauveien Håvik Telefon: Kristin Benjaminsen Kontaktperson: Troms Harstad Bedriftshelsetjeneste AS Sverresgt. 1, Pb 414, 9484 Harstad Telefon arb: Privat: Oldra, 9415 Harstad Telefon: Lene Altermark Sekretær Høllegt SØGNE Telefon: Telefon:

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs 6. november 2008 Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Leder Innhold Sykepleierkongressen MeYYYYYYYY aet i Tr.heim en farbar vei? Frokostmøte

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Leder. Innhold. Utgave nr. 3 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Leder. Innhold. Utgave nr. 3 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 3 2009 2. årgang Leder Innhold Leder NSFLBS Referat studiedagene i Oslo i April Forfl ytningsteknikk på sykehus og nytte. Hva vet vi? Møtereferat

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Leder. Innhold. Utgave nr. 4 2010 3. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Leder. Innhold. Utgave nr. 4 2010 3. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 4 2010 3. årgang Leder Innhold Trivselsarbeid To i farta Pressemelding fra ERC Landsgruppen som bidragsyter til faglig utvikling Programmet

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. Landskonferanse for bedriftssykepleiere 2012 som arrangeres 23. og 24.april i Haugesund!

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. Landskonferanse for bedriftssykepleiere 2012 som arrangeres 23. og 24.april i Haugesund! Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 1 2012 5. årgang Innhold Leder Leder NSFLBS Innlegg fra Arve Lie, overlege/rådgiver/ senior physician/senior advisor Omtale vedrørende

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Leder. Ønsker dere alle en god sommer og ferie! Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 2 2010 3. å rgang

Leder. Ønsker dere alle en god sommer og ferie! Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 2 2010 3. å rgang T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e U tga v e n r. 2 2010 3. å rgang Leder Innhold Studiedagene i Tromsø 2010 Prosjekt: Eksponeringsregister Prosjektbeskrivelse pilotprosjektet

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer Kort presentasjon av seminarets forelesere Jon Morten Melhus er blant

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

Leder. Ønsker dere alle en god høst! Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 3 2010 3. å rgang

Leder. Ønsker dere alle en god høst! Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 3 2010 3. å rgang T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e U tga v e n r. 3 2010 3. å rgang Leder Innhold Studiedagene i Tromsø 2010 Prosjekt: Eksponeringsregister Prosjektbeskrivelse pilotprosjektet

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 571 Forskrift om Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, nr. 715. Endret ved

Detaljer

Kristoffer Berg 21. juli. En kjærlighetshistorie fra Utøya

Kristoffer Berg 21. juli. En kjærlighetshistorie fra Utøya Kristoffer Berg 21. juli En kjærlighetshistorie fra Utøya 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-29368-9 Bibliotekutgave

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven

Mine sirkler. Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Mine sirkler Spotkonferansen 25.11.15 Ellen Kleven Bakgrunn: Kristin Mine sirkler Tok i bruk KAT- kassen i videregående skole Der møtte vi begrepet Mine sirkler Vi hadde et behov for å rydde i kaos Vi

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

D alog alo v g erktø erktø 2009

D alog alo v g erktø erktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE Godt nyttår til alle. Desember var en fin og stemningsfull måned med mange opplevelser for barna. Vi hadde adventsamling hver mandag hvor vi sang julesanger, tente adventslys

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

INVITASJON TIL Todagers kurs i renholdsledelse

INVITASJON TIL Todagers kurs i renholdsledelse INVITASJON TIL Todagers kurs i renholdsledelse God renholdsledelse betyr å jobbe og lede smartere. I fremtiden vil nytt og forbedret utstyr og bedre produkter modernisere renholdet, men det menneskelige

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

D alog o v g er ktøy ktø 2009

D alog o v g er ktøy ktø 2009 Hva er Dialog? Et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som er godkjent av Ren Utvikling i perioden 2006-2009 Hovedmålet er å fremme utvikling av renholdsbransjen. Dette skjer gjennom å sette

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JUNI 2012 Hei alle sammen Dette er det siste tilbakeblikket som blir skrevet dette barnehageåret, og vi på Sverdet vil benytte anledningen til å si tusen takk for et kjempe

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

BETYDNINGEN AV FAGSKOLE- UTDANNINGER FOR FRAMTIDAS VELFERDSTJENESTER

BETYDNINGEN AV FAGSKOLE- UTDANNINGER FOR FRAMTIDAS VELFERDSTJENESTER Invitasjon til Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag BETYDNINGEN AV FAGSKOLE- UTDANNINGER FOR FRAMTIDAS VELFERDSTJENESTER Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Ons. 9. og tors. 10.

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din

Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din Jobben vår er å hjelpe deg til å trives med din Arbeidsmiljøseksjonen ved St. Olavs Hospital er en bedriftshelsetjeneste som gjerne vil bidra til at arbeidsplassene både blir effektive og en kilde til

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer