Informasjon. Finn fram i Stavanger kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon. Finn fram i Stavanger kommune"

Transkript

1 Informasjon Finn fram i Stavanger kommune 1

2 Velkommen til Stavanger kommune Skal du henvende deg til Stavanger kommune, er våre hjemmesider et godt sted å begynne. Du kommer i kontakt med oss på følgende måter: Internett: Våre hjemmesider gir deg informasjon om kommunens tjenester. Her finner du også telefonliste over alle ansatte i kommunen. I selvbetjeningsportalen kan du som innbygger logge deg inn og bestille tjenester. E-post: Vi svarer deg innen to arbeidsdager. Dersom behandling av en forespørsel vil ta lenger tid, skal vi innen to arbeidsdager gi deg foreløpig svar. Telefon: Sentralbordet kan også hjelpe deg med mye og svare på det meste. Er du i tvil om hvor du skal henvende deg eller hvem du skal snakke med, ring

3 Dette får du hjelp til ved: Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 brosjyrer byggekart byggesaker delesaker eiendomsopplysninger faks gratis juridisk bistand gravetillatelser hustegninger informasjon om kommunens tjenester innsyn etter offentlighetsloven kommunekasse kommuneplan og kommunedelplaner målebrev PC for publikum reguleringsplaner renovasjon (bestillinger og endringer) salg av bioposer og avfallssekker seksjoneringssaker salgs- og standplasser i sentrum startpakke for oppstart av plansaker søknadsskjemaer Åpningstid Mandag til fredag Torsdag Sommeråpent (mandag til fredag i skolens sommerferie) 3

4 Dette får du hjelp til ved: Ny Olavskleiv 6 barnehage bostøtte egenbetaling for alders- og sykehjem gjeldsrådgivning legater skole startlån Åpningstid Mandag til fredag Sentralbord Mandag til fredag Sommeråpent

5 Nyttig å vite om AVFALL Avfallsbeholdere Du kan selv bestille, avbestille eller endre størrelse på søppeldunker via hjemmesiden til Renovasjonen IKS på Du kan også fylle ut papirskjema på Servicetorget i Olav Kyrres gate 23. Tømming av spann Bor du på Storhaug eller Hundvåg, skal du kontakte RenoNorden AS på telefon eller e-post Bor du i en annen bydel, skal du kontakte Renovasjonen IKS på telefon eller e-post Borettslag og sameier Borettslag og sameier som ønsker å bestille henting av plast og glassog metallemballasje, kan inngå en avtale med fagavdelingen for renovasjon. Bestillingsskjema for private miljøstasjoner finnes på Tømmetidspunkter skal videre avtales med RenoNorden på telefon eller e-post 5

6 AVLASTNING Personer som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende kan få avlastning i eller utenfor hjemmet, for eksempel i form av hjemmehjelp, dagsenterplass eller korttidsopphold på sykehjem. For mer informasjon kontakt helse- og sosialkontoret. BARNEHAGEPLASS Søknadsskjema og oversikt over alle barnehager i Stavanger finnes på Du kan kun søke om eller bytte barnehageplass elektronisk. Opptaket gjelder plasser i både kommunale og private barnehager. Har du spørsmål, kontakt oppvekst- og levekårservice på telefon eller e-post BARNEVERNET Barnevernet skal sikre hjelp i rett tid for barn og unge som lever under forhold som kan være skadelige. Barnevernet kan kontaktes på telefon Besøksadresse: St. Olavs gate 9, etasje A2. Alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. På ukedager er den åpen fra til neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet. E-post hjemmeside BOLIGTILSKUDD Boligtilskudd kan gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt. Tilskuddet gis som toppfinansiering av boligkjøpet. Mer informasjon finner du på og 6

7 BOSTØTTE Det finnes to bostøtteordninger, en statlig og en kommunal. Den statlige administreres av Husbanken. Søknadsskjema for begge finnes på våre hjemmesider eller fås på Servicetorget, telefon Søknadsfristene er den 1. hver måned for den kommunale ordningen og den 14. hver måned for Husbankens bostøtteordning. Mer informasjon finner du på og BYGGESAKER Byggekart Du kan laste ned gratis byggekart, reguleringsplankart, kart over vannog avløpsnettet og liste over naboer i selvbetjeningsdelen på våre hjemmesider. Du kan også bestille byggekart på Servicetorget i Olav Kyrres gate 23. Byggetiltak som krever søknad og tillatelse fra kommunen En rekke byggetiltak krever søknad til eller tillatelse fra kommunen. Du finner en fullstendig oversikt over hvilke tiltak dette gjelder på våre hjemmesider eller ved å kontakte Servicetorget. 7

8 Bygging av hus, garasje og lignende Sjekk plan- og bygningsloven og for mer informasjon om byggetillatelse. Alle nødvendige blanketter finner du på våre hjemmesider. Bygging av uthus Du må søke eller melde fra til kommunen hvis du vil bygge uthus. Sjekk alltid reguleringsbestemmelsene som gjelder for området der du vil bygge. Se våre hjemmesider eller ta kontakt med Servicetorget hvis du er i tvil. Levegg, utepeis, skilt Du må søke eller melde fra til kommunen hvis du vil sette i gang med mindre byggetiltak utendørs. Sjekk om det står noe om mindre tiltak utendørs i reguleringsplanen for området der du bor. Må du søke om eller melde fra om byggearbeid du vil utføre? Se plan- og bygningsloven eller Statens bygningstekniske etat på og for mer informasjon, eller ta kontakt med Servicetorget. BÅLBRENNING For spørsmål om bålbrenning, kontakt Brannvesenet på telefon eller e-post Mer informasjon på 8

9 EGENBETALING FOR ALDERS- OG SYKEHJEM For spørsmål om egenbetaling for alders- og sykehjemsopphold, samt hjemmebaserte tjenester, kontakt oppvekst- og levekårservice på telefon eller e-post EIENDOMSOPPLYSNINGER Opplysninger om eiendomsareal, boligareal, eiendomsavgifter, eierhistorikk, gårds- og bruksnummer eller lignende får du ved å kontakte Servicetorget. Ring eller besøk oss i Olav Kyrres gate 23. FORURENSING Forurensing og forsøpling Oppdager du forurensing eller forsøpling i vann eller jord, ta kontakt med vann- og avløpsseksjonen på telefon eller e-post Lukt og støy Henvendelser vedrørende lukt- og støyproblemer rettes til helsesjefen på telefon eller e-post GATELYS Henvendelser om slukte gatelys rettes til Lyses kundesenter på telefon Du kan også legge inn feilmelding direkte i kartet på under Utbygging og drift. GJELDSRÅDGIVNING Har du alvorlige gjeldsproblemer, kan du ta kontakt med gjeldsrådgiver på telefon Gjeldsrådgiveren kan hjelpe deg med å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og hjelpe til å inngå en gjeldsordning. GJERDE, HEKK OG TRÆR Sjekk alltid reguleringsplanen for området der du bor. Flere lover regulerer forhold rundt gjerder, hekk og trær mellom naboer: naboloven, granne-gjerdeloven og plan- og bygningsloven. 9

10 HELSE Fastlege Kontakt alltid fastlegen din, og ikke legevakten, i kontortiden. Ønsker du å bytte fastlege, se eller Internasjonalt vaksinasjonskontor Vaksinasjoner, helseråd i forbindelse med reiser og utskriving av malariaresepter. Besøksadresse: Torgveien 15 C (Hillevåg), 4016 Stavanger. Telefon Smittevernkontoret Her får du hygiene- og smittevernrådgivning, helseinformasjon, tuberkuloseundersøkelser og vaksinasjon. Besøksadresse: Torgveien 15 C (Hillevåg), 4016 Stavanger. Telefon Stavanger legevakt Legevakten er åpen hele døgnet for alle som trenger øyeblikkelig hjelp. Pasientene anmodes om å ringe først. Besøksadresse: Armauer Hansens vei 30, 4011 Stavanger. Telefon HJEMMEHJELP OG HJEMMESYKEPLEIE Har du særskilte hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, høy alder eller annet, ta kontakt med helse- og sosialkontoret i bydelen din. Du finner mer informasjon på våre hjemmesider. INNSYN ETTER OFFENTLIGHETSLOVEN Henvendelser om innsyn i offentlige dokumenter rettes til Servicetorget på e-post JURIDISK BISTAND Stavanger kommune tilbyr gratis juridisk bistand på Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 torsdager fra til For timebestilling kontakt Servicetorget på e-post telefon eller ved personlig henvendelse på Servicetorget i Olav Kyrres gate

11 KEMNEREN Spørsmål vedrørende skatter og avgifter rettes til kemnerkontoret på telefon eller på e-post Adressen er Skattens Hus, Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger. Åpningstid fra til KOMMUNEKASSEN På Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan du blant annet betale kommunale avgifter, kommunal husleie og skatt. Hovedkassen er åpen fra til mandag til fredag. LEDSAGERBEVIS Ledsagerbevis er et kort som utstedes til funksjonshemmede. Beviset gir ledsager fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangementer, samt enkelte transportmidler. Søknadsskjema og mer informasjon finnes på våre hjemmesider. 11

12 LEGATER Stavanger kommune administrerer legater, blant annet utdanningslegater til ungdom og til økonomisk vanskeligstilte enslige og familier. Søknadsskjemaer og mer informasjon får du ved å henvende deg til Servicetorget i Ny Olavskleiv 6 og på våre hjemmesider. LÆRLINGEORDNINGEN Opplæringskontoret i Stavanger kommune har ansvar for videreutvikling og drift av lærlingeordningen i kommunen. Mer informasjon finner du på POLITIKK Informasjon om de folkevalgte, tidspunkt for politiske møter og hvilke saker som skal behandles finner du på Du kan også henvende deg direkte til resepsjonen på rådhuset i Haakon VIIs gate 11, telefon RUSOMSORG Tilbud til unge K46 er et hjelpetilbud til unge i alderen 17 til 25 år med rusproblemer. Adresse: Kongsgaten 46, telefon Åpningstid: mandag og fredag fra til 15.30, tirsdag, onsdag og torsdag fra til Mer informasjon finner du på 12

13 Rustelefonen.no Du kan ringe hverdager fra til for informasjon om rus og rusmidler, hjelpeapparatet og råd- og veiledningssamtaler. Du ringer anonymt. Mer informasjon finner du på SKOLE Generell informasjon om skoletilbudet, samt oversikt over alle grunnskolene i Stavanger og deres hjemmesider finner du på SKOLEFRITIDSORDNING - SFO På våre hjemmesider finner du informasjon om SFO-tilbud og priser, samt søknadsskjema. Har du spørsmål, kontakt oppvekst- og levekårservice på telefon eller e-post STARTLÅN Startlån er en låneordning som skal sikre innbyggere med etableringsproblemer mulighet til å skaffe seg egen bolig. Aktuelt for unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere og økonomisk vanskeligstilte husstander. Startlån til utbedring/tilpasning skal bidra til å gjøre eksisterende bolig bedre tilrettelagt for søkers behov. Startlån og tilskudd til utbedring kan kun gis til enkeltpersoner. Blanketter fås i Ny Olavskleiv 6, telefon Finnes også på 13

14 SYKEHJEM OG SYKEHJEMSPLASS Oversikt over sykehjem i Stavanger og søknad om plass finner du på våre hjemmesider. Sykehjemmene kan tilby dagsenter for eldre, korttidsopphold, vekselopphold og langtidsopphold. Alle søknader om sykehjemsplass sendes til ditt lokale helse- og sosialkontor. TRENINGSTILBUD FOR DE OVER 60 Stavanger kommune tilbyr gratis trening for de over 60 i samarbeid med Stiftelsen Skipper Worse. Mer informasjon på telefon eller på TRYGGHETSALARM Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene kan få trygghetsalarm tilknyttet vaktsentral som varsler hjemmesykepleien. For mer informasjon kontakt helse- og sosialkontoret. VANN OG AVLØP Vannmåler og vannmålerstand Ved hjelp av en egen kalkulator på kan du sjekke om det vil lønne seg å installere vannmåler. Har du allerede installert vannmåler, kan du registrere vannmålerstanden på våre hjemmesider. Vann- og avløpsnett Ved feil på vann- og avløp kontakt VA-verket Forus på telefon Telefonen er betjent hele døgnet. 14

15 VEIVEDLIKEHOLD Henvendelser om vedlikehold av kommunale gater, fortau og gang- og sykkelveier rettes til Servicetorget på telefon Meldinger om fylkes-, riks- og europaveiene og fortau langs disse rettes til Veitrafikksentralen hos Statens vegvesen på telefon 175. Vennligst ikke send sensitive opplysninger på e-post. Vakttelefoner Barnevernvakten / Brannvesenet Krisesenter for voldsutsatte kvinner og deres barn Legevakten Vann og avløp Voldtektsmottak Foto: Elisabeth Tønnesen 15

16 Strandkaien Torget Kongsgårdbakken Lars Hertervigs gate Servicetorget Olav Kyrres gate 23 Haakon VIIs gate Løkkeveien Ny Olavskleiv Breiavatnet Olav Vs gate Servicetorget Ny Olavskleiv 6 Jernbaneveien Servicetorget Besøksadresse: Olav Kyrres gate 23 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: 16 STAB Stavanger annonsebyrå

Informasjon. Finn fram i Stavanger kommune

Informasjon. Finn fram i Stavanger kommune Informasjon Finn fram i Stavanger kommune Velkommen til Stavanger kommune Du kan komme i kontakt med oss på følgende måter: INTERNETT: www.stavanger.kommune.no Internettsidene gir oppdatert informasjon

Detaljer

18 ÅR - HVA SKJER DA?

18 ÅR - HVA SKJER DA? Koordinerende enhet 18 ÅR - HVA SKJER DA? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Oppdatert 23.9.2013 Innledning Når man blir 18 år skjer det flere

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen

Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen NY I norge? Norsk Allmennyttige midler fra Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen Hvem har finansiert den Bergen Kommune, Sparebanken Vest

Detaljer

Informasjonshefte. Fra Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester i Lunner kommune

Informasjonshefte. Fra Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester i Lunner kommune Informasjonshefte Fra Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester i Lunner kommune Dette heftet er laget av en arbeidsgruppe bestående av alle bidragsyterne. Vi håper heftets innhold vil være nyttig

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Informasjon til familier med barn med nedsatt funksjonsevne Nes Kommune 1 Forord Innholdsfortegnelse Nes kommune ønsker i denne brosjyren å gi en samlet oversikt over instanser som har tilbud og tjenester

Detaljer

Psykisk helse. En veiviser

Psykisk helse. En veiviser Psykisk helse En veiviser PSYKISK HELSE EN VEIVISER I BÆRUM KOMMUNE FORORD Denne brosjyren er tenkt som en veiviser for hjelpetrengende, pårørende og fagfolk for å finne frem i de ulike tilbud og muligheter

Detaljer

Informasjonshefte. for. uføre og eldre

Informasjonshefte. for. uføre og eldre Informasjonshefte for uføre og eldre Dette heftet er laget av en arbeidsgruppe bestående av alle bidragsyterne. Heftets innhold håper vi kan være nyttig informasjon for dem som har behov for våre tjenester.

Detaljer

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1.

Bolig. 1) Jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6-1. Hjelp til bolig Bolig t I dette heftet vil du finne informasjon om ulike ordninger som kan hjelpe deg med å ivareta dine interesser på boligmarkedet. Det er kommunen som har ansvaret for å bistå den enkelte

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det?

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Det finnes ulike former for vold: Fysisk vold Psykisk vold Seksuell vold Materiell vold Latent vold Vold mot eldre Kjønnslemlestelse/omskjæring Tvangsekteskap

Detaljer

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke

Gjeldsrådgivning. - selvhjelpspakke Gjeldsrådgivning - selvhjelpspakke Innhold 1. Inntekter og utgifter lag budsjett! Side 4 2. Ring 800GJELD - Økonomirådstelefonen i NAV Side 4 3. Gjeld lag oversikt! Side 4 4. Søknad om betalingsutsettelse

Detaljer

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR 2014 NY I NORGE Praktiske opplysninger fra offentlige etater NY UTGAVE 2014 5 ÅR Hvordan bruke dette heftet? Velkommen som leser av Ny i Norge 2 3 1 4 Har du spørsmål om opphold, arbeid, skole, helse eller

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT:

SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: SERVICEERKLÆRING DU KAN FORVENTE AV OSS AT: 1. vi viser respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem, vi overholder taushetsplikten og legitimerer oss når vi kommer til deg. 2. vi tildeler og endrer

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede i Fredrikstad ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Etterspørselen etter brukerombudets tjenester er fortsatt økende. Årsmeldingen skal

Detaljer

Tjenestebeskrivelser for O M S O R G S T J E N E S T E N

Tjenestebeskrivelser for O M S O R G S T J E N E S T E N Høringsutkast Tjenestebeskrivelser for O M S O R G S T J E N E S T E N Tildeling av helse- og omsorgstjenester* Avlastning for funksjonshemmede Avlastning i institusjon Brukerstyrt personlig assistent

Detaljer

MARKER BO- OG SERVICESENTER VÅR VISJON ER: RAUS, GLEDE OG UTVIKLING

MARKER BO- OG SERVICESENTER VÅR VISJON ER: RAUS, GLEDE OG UTVIKLING MARKER BO- OG SERVICESENTER 2012 INFORMASJON VEDRØRENDE PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I MARKER VÅR VISJON ER: RAUS, GLEDE OG UTVIKLING Marker Bo- og servicesenter ble tatt i bruk i 2003 med 32 faste institusjonsplasser

Detaljer

Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 1 Februar 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer