Behandling av spilleproblemer Pasientmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av spilleproblemer Pasientmanual"

Transkript

1 Behandling av spilleproblemer Pasientmanual Psykolog Peter Prescott Psykolog Randi Skjerve Stiftelsen Bergensklinikkene Poliklinikken Pb 297 Sentrum 5804 Bergen Utarbeidelsen av denne manualen er finansiert gjennom prosjektmidler fra Helse- og rehabilitering. Den kan brukes fritt og kopieres uten begrensninger. 1

2 Denne manualen innholder informasjon om automater og spilleproblemer. Den inneholder råd som kan hjelpe deg til å gjenvinne kontroll over deg selv. For å forandre på spillevaner må man både ville og kunne. I manualen vil du finne forskjellige oppgaver. Vi vil anbefale deg å gjøre flest mulig av dem. Forskning viser at hvis du selv er aktiv i behandlingen, så er det større sjanser for at du vil lykkes. Vi kommer til å bruke manualen på møtene: Ta med manualen til alle møtene Målet er for behandlingen er aldri mer spilling på automater. Hvis du fortsatt spiller vil vi be deg sette en dato for spilleslutt en gang mellom 4. og 5. møte. Hvis du allerede har klart å slutte, vil behandlingen også være til hjelp, ikke minst for å unngå tilbakefall. Vi vil anbefale deg å forsøke å slutte å spille helt. Du vil likevel kunne ha utbytte av behandlingen selv om du ikke har bestemt deg. Kanskje vil det som blir tatt opp på gruppemøtene gjøre at du blir mer innstilt på å slutte. Lykke til! 2

3 Innhold Møte 1 Møte 2 Møte 3 Møte 4 Møte 5 1. Gjeldsrådgivningstjenesten i Bergen Kommune 2. Tilbakemelding fra kartleggingen 3. To anbefalinger 1. Faktainformasjon om spilleindustrien 2. Det finnes et system, men det er kanskje annerledes enn du tror. 3. Spillerens tanker er en viktig del av problemet 4. Automateierens ståsted Om å programmere en automat slik at den tjener mest mulig 1. Feiltenkning - tanker som leder til spilling og som får deg til å fortsette å spille når du har begynt 2. Noen feller det er lett å gå i. 3. Risikosituasjoner, tanker som øker trangen til å spille og tanker som hjelper deg til å få kontroll over trangen 1. Motivasjon 2. Ambivalens 3. Beslutningstaking 1. Risikosituasjoner 2. Sterke fristelser 3. Huskekortet s. 5 s. 11 s. 19 s. 29 s. 34 Møte 6 1. Selvsabotasje og tilbakefall s. 38 3

4 Referanser: Barth T., Børtveit. T., & Prescott, P. (2001) Endringsfokusert rådgivning. Oslo: Gyldendal Akademiske Forlag. Ciarrocchi, J. W. (2002) Counselling problem gamblers. New York: Academic Press. Fekjær, H. O. (2002) "Spillegalskap" vår nye landeplage. Oslo: Gyldendal Akademiske forlag. Ladeceour R., Sylvain C., Boutin, C., & Doucet, C. (2002) Understanding and treating the pathological gambler. New York: Wiley. Solberg, T. Røykeavvenningskurs for instruktører. Upublisert manual. Oslo: Pharmacia & Upjohn as. Nyttige Internettadresser: Norsk forening for pengespillproblematikk Her finnes pekere til nettsider med informasjon og veiledning for spilleavhengige. Anonyme Gamblere Dette er en selvhjelpsgruppe basert på samme type prinsipper som Anonyme Alkoholikere. Så vidt oss bekjent, finnes det ikke noen AG-gruppe i Bergen ennå. Skulle noen være interessert i å starte opp en slik gruppe, kan vi også formidle kontakt med personer i AG-grupper andre steder i landet. Compulsive Gamblers Hub Dette er et nettsted drevet av og for spilleavhengige. Her kan du finne aktuelt stoff om spilleproblemer, skrive innlegg, eller delta i prategruppe. Alt foregår på engelsk. 4

5 Gjeldsrådgivningstjenesten i Bergen Kommune v/ Astrid Willanger og Ove Rønhovde Pb Bergen Ordningen med gjeldsrådgivningstjeneste i Bergen Kommune ble etablert ved vedtak av 29. September 1996 I Bergen formannskap. Gjeldsrådgivningstjenesten gir råd og bistand for enkeltpersoner med gjeldsproblemer. Formålet med tjenesten er å hjelpe den enkelte skyldner med å løse sin økonomiske problemer gjennom forhandlinger med kreditorene. Målet er å få redusert månedlige utgifter til betjening av gjeld, slik at den enkelte kommer med på et lovlig utgiftsnivå som er tilpasset skylderens inntektssituasjon. Økonomiske rådgiver vil kunne være medhjelper for den enkelte skyldner og opptre som uavhengig bindeledd mellom skyldner og kreditor. Gjeldsrådgivningstjenesten i Bergen Kommune består i dag av økonomisk rådgiver Astrid Willanger og Ove Rønhovde. Begge har 100% stilling som økonomisk rådgiver. Gjeldsrådgivningstjenesten har for tiden kontorer i Bergen rådhus 7. etasje. For byens befolkning har dette vært en sentral plassering rent kommunikasjonsmessig. Vår tjeneste er gratis. Tjenesten er svært etterspurt. Dette har ført til at vi i perioder har lang ventetid for timeavtaler. Vi ser også at de kundene vi arbeider med har problemer med å nå frem til offentlige etater og sine kreditorer. Dette medfører at de også trenger en tett oppfølging fra oss for å kunne få levelige vilkår. Hovedgruppen av kunder som henvender seg til oss er gjerne enslige personer av begge kjønn, ofte med samlivsbrudd eller andre uforutsette endringer i sin livssituasjon. Vi ser at gjeldsproblemer også fører med seg andre sosiale problemer. Dette innebærer at vår hverdag ikke bare består av gjeldsproblematikk, I vårt arbeid med personer med gjeldsproblem hva vi erfart at det nytter å ta fatt på problemene. Det er svært viktig at vi informerer kreditorene om den enkeltes livssituasjon. Det er gjerne ikke viljen, men evnen som betjener av gjeldskrav. Som oftest får vi til løsninger som begge parter kan akseptere. For våre kunder er det viktig å kunne vite at det finnes "lys i tunnelen". 5

6 TILBAKEMELDING FRA KARTLEGGINGEN Navn: Da du kom til første samtale hos oss før gruppestart ble du stilt mange spørsmål, og du fylte ut en rekke spørreskjema. Mange synes det er interessant å få tilbakemelding etter en slik kartleggingssamtale. Vi har valgt ut resultatene fra noen av spørreskjemaene vi tror det kan være nyttig å få tilbakemelding på. Dette er spørreskjema for kartlegging av spilleproblemet, av forventningene du har til å klare å slutte å spille, hvor viktig det er for deg å slutte å spille, og spørreskjema for kartlegging av psykiske symptomer og plager. Det er opp til deg om du vil diskutere resultatene dine med andre i gruppen. Hvis du har spørsmål til tilbakemeldingen, kan du snakke med en av oss som leder gruppen. Om å være spilleavhengig Spilleavhengighet er beskrevet i diagnoselister for psykiske problemer. Spilleavhengighet, eller patologisk spillelidenskap som diagnosen heter offisielt, beskrives slik: "Lidelsen består i hyppige, gjentatte episoder med spilling som dominerer pasientens liv slik at sosiale, yrkesmessige, materielle og familiemessige forhold skades." I diagnoselisten beskrives 10 typiske trekk ved spilleavhengighet. For å få diagnosen "patologisk spillelidenskap", må man ha minst 5 av de 10 trekkene. Du har av 10 mulige trekk. Om hvor omfattende spilleproblemet ditt er South Oaks Gambling Scale (SOGS) brukes for å kartlegge hvor omfattende spilleproblemet er. 0 poeng tyder på at personen ikke har spilleproblemer 1-4 poeng tyder på at personen har noe problemer med spilling 5 poeng og mer tyder på at personen er spilleavhengig I spørreskjemaet ble du både spurt om hvor stort spilleproblemet har vært i løpet av livet, og hvor stort problemet har vært de siste 3 månedene. I løpet av livet: Du fikk her poeng. De siste tre månedene. Du fikk her poeng. Dersom poengsummen for de siste tre månedene er en del lavere enn for "i løpet av livet" kan det kanskje skyldes at du allerede har begynt å gjøre forandringer. 6

7 Om psykiske plager og symptomer Spørreskjemaet SCL-90-R brukes til å kartlegge slike plager. Her svarte du på om du hadde symptomer folk kan ha, og du ble spurt om å markere i hvilken grad dette var plager du hadde hatt i løpet av de siste 7 dagene. På SCL-90-R fikk du poeng. Poengskåren tyder på at du opplever liten / middels / stor grad av psykiske plager. Det kan være ulike grunner til at folk får psykiske plager, men det er ikke usannsynlig at mange av dine plager har forbindelse med spillingen. Hvis du klarer å slutte å spille er det gode muligheter for at din psykiske helse vil bli bedre. 7

8 Om hvor viktig det er for deg å slutte med spillingen Du ble spurt om hvor viktig det er for deg å slutte å spille. På en skala fra 1 (ikke viktig) til 10 (det viktigste i livet), svarte du. Dette tyder på at å slutte å spille er lite viktig / ganske viktig / svært viktig for deg. Vi vil be deg om å svare på følgende tilleggsspørsmål: a) Hva gjorde at du svarte og ikke for eksempel? Om din tro på egen mestringsevne Du ble spurt om hvor stor tro du har på at du ville klare å slutte å spille dersom du hadde bestemt deg. På en skala fra 1 (ikke tro i det hele tatt) til 10 (helt sikker på å klare det), svarte du. Dette tyder på at du har liten / middels / stor tro på egen evne til å slutte hvis du bestemmer deg for det. Vi vil be deg om å svare på følgende tilleggsspørsmål: a) Hva gjorde at du svarte og ikke for eksempel? 8

9 Om å holde regnskap over spilling. Å holde regnskap over spillingen er et vanlig råd som blir gitt til folk med spilleproblemer. Det kan faktisk være et av de viktigste stegene du tar for å få kontroll over spillingen. Samtidig er det klart at mange unnlater å føre nøyaktig regnskap, kanskje fordi det rett og slett er for ubehagelig å se spillingens økonomiske realiteter i øynene. Å holde regnskap gjør det mye vanskeligere å leve i troen på at spilling kan gi et overskudd. Et regnskap utfordrer spillerens "feiltenkning" omkring mulighetene for å vinne. Tallene vil fort vise at spilling fører til tap. Vi vil derfor anbefale deg å begynne å føre regnskap over din spillingen. Før inn hvor mye du vinner (for eksempel +1200) og hvor mye du taper (-2300) i løpet av en dag med spilling. Ikke hopp over noen dager, ta også med de dagene du ikke spiller (0). Uke Uke Uke Uke Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Uke Uke Uke Uke Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Uke Uke Uke Uke Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn 9

10 Hvorfor lar automaten deg samle opp gevinst? Det er flere grunner til at automatene lar deg samle opp gevinster. For det første, så ville automaten måtte ha større kontantbeholdning hvis den skulle betale ut hver gang. Det kunne kanskje bli vanskelig å få nok plass til alle 20-kronene. Dessuten er det klart at gevinstutbetaling tar tid. Pengene må komme ut av automaten, og nye penger måtte puttes oftere inn. Alt i alt ville det bli mindre tid til å spille for, og dermed mindre overskudd til automateierne. Det er viktig at folk spiller mye: jo mer folk spiller på automaten, jo større blir profitten. Hvis vi ser det fra spillerens synsvinkel, er det klart at oppsamling av gevinst gjør det lettere å spille mye. På en måte forenklere oppsamling av gevinst spillingen, samtidig som det kan være uheldig for spilleren. Spillet går svært hurtig, nesten automatisk og spilleren får ikke den lille pausen som en utbetaling tross alt gir. Det blir liten tid til å tenke seg om og kanskje bestemme seg for å avslutte spillingen. Oppsamling av gevinst gjør også det enda vanskeligere å få øye på at automaten faktisk tar inn mer enn den gir ut. Det blir mer et spill om noen tall som går opp og ned, i stedet for et spill om virkelige penger. Det blir lettere å miste kontrollen i denne liksom-verden der virkelige penger gjøres om til tall. For å illustrere dette, så kan vi tenke oss at du bestemmer deg for å ta ut alle gevinstene med en gang. Det blir riktignok mange mynter, men du gjør det likevel. Hvis du starter med kroner og tar ut gevinsten forløpende, vil oppdage at du nesten alltid sitter igjen med ca ,-. Hvis du putter på de kronene og tar ut alle gevinstene med en gang, vil du sitte igjen med ca ,- Spiller du for de kronene, tar ut gevinsten, vil du ende opp med ca ,-. Også videre: Du spiller for 5.000,- og ender opp med 4.000, ,- blir til 3.200, ,- blir til 2.500, ,- blir til 2.000,- Til slutt har du ingenting igjen. Hvis du spiller, vil vi derfor anbefale deg å gjøre det til en regel at du alltid tar ut gevinster med en gang. Dette vil gjøre det litt vanskeligere for deg å miste kontrollen. Du vil også få anledning til å tenke deg mer om mens du spiller og kanskje avslutte før det har gått for langt. 10

11 Møte 2 Noen tall og litt faktainformasjon om spilleindustrien og spilleautomater Spilleavhengige i Norge I 2001 brukte nordmenn 22 milliarder kroner på pengespill. Over 40% av pengene kom fra automatspilling. I gjennomsnitt brukte hver nordmann 4800 kroner på spill, men i virkeligheten kom en stor del av pengene fra spilleavhengige. En svensk undersøkelse fra 1999 viste at 9 % av befolkningen sto for halvparten av spillingen, og 2-3 % sto for så mye som en tredjedel av spillingen i landet. Det er rundt spille- og underholdningsautomater i Norge. De tar inn gjennomsnittlig kroner hver i løpet av ett år. Av dette beløpet beholder automatene , mens kommer ut igjen i form av gevinst. Vi har ikke sikre tall på hvor mange som lider av spilleavhengighet i Norge, og må derfor se på tallene fra naboland for å få et bilde av omfanget. Den nevnte svenske undersøkelsen viser at mellom 1-3 % av den svenske befolkningen er spilleavhengige. I Norge har vi 30 % mer pengespill pr. innbygger og seks ganger så mange automater i forhold til innbyggertall. Det er derfor grunn til å tro at spilleavhengighet er et minst like utbredt problem i Norge som i Sverige. Det er automatspillene som skaper mest avhengighet. Vi vet at over 80% av dem som er spilleavhengige spesielt har problemer med spilleautomater. Spilleautomatene er laget på en måte som gjør at det er lett å bli avhengige av dem og automatprodusentene videreutvikler stadig produktene sine. Politiet har informert oss om at pr er det 40 nye typer automater ute til testing i Bergen. Automateierne tester hvilke automater som gir størst fortjeneste, og hvor det er lurest å plassere de ulike automatene for at flest mulig skal spille på dem. Norsk automatpolitikk Før 1990 gikk overskuddet fra spilleautomatene til humanitære organisasjoner som Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp. Til da var avkastningen av automatene beskjeden, og antallet automater var lavt. Tidene ble betraktelig bedre for automatbransjen etter at Stortinget i 1995 vedtok at alle "samfunnsnyttige organisasjoner" kunne få inntekter gjennom spilleautomater. Det ble fritt fram for operatørselskaper som Norsk Lotteridrift å sette ut automater, så lenge de fikk avtale med lokale lag og foreninger om at automatene skulle stå i deres navn i bytte mot en del av inntektene. Vi fikk en eksplosiv økning i antall spilleautomater etter dette. I løpet av 90-tallet økte omsetningen på norske spilleautomater med 4600 %. Automatene er laget slik at oddsen alltid går i automateierens favør. Det betyr at de som spiller vil tape penger i det lange løp, selv om de noen ganger vinner. 80 % skal gå tilbake til 11

12 spillerne som gevinster. Hvis man putter på 1000 kroner får man i gjennomsnitt ut 800 kroner. Putter man på de 800 kronene, er gjennomsnittlig gevinst 640 kroner. Man trenger ikke å fortsette spillingen mange minuttene før gevinsten har skrumpet ned til ingenting. Organisasjonene som låner ut navnene sine til automatene får 35 % av inntektene fra automatene, mens eierne av lokalene får 20%. Operatørselskapene sitter igjen med 45% av avkastningen, og tjener dermed enorme summer. I 1999 hadde for eksempel Norsk Lotteridrift et overskudd på 77 millioner kroner. Norge har en ekstremt liberal automatpolitikk sammenliknet med de fleste andre land i verden, og vi har den mest liberale lovgivningen i Europa. Vi har flere automater enn i andre land. For eksempel har vi flere automater enn Sverige og Danmark til sammen. I mange andre land er det lovbestemmelser som begrenser hvor man kan sette opp spilleautomater, mens de her står på steder hvor alle må passere, som på vei inn i butikken for å kjøpe melk og brød, og ved inngangen til kiosker, bensinstasjoner, kafeer og kjøpesentre. Mange land har også forbud mot seddelinnkast. I Norge er maksimuminnkast 500 kroner. Fra 1. januar 2001 ble det innført 18 års grense for å spille på gevinstautomater i Norge. I utgangspunktet er det innehavaren av lokalet som er ansvarlig for å kontrollere at spillerne er gamle nok. (Kilder: NFP Norsk Forening for Pengespillproblematikk, Fekjær 2002, Nye 1992, Bergens Tidende, Norsk lotteridrift ) 12

13 Litt informasjon om automater. Det finnes et system, men det er kanskje annerledes enn du tror. 1. Det eneste sikre er at det kommer mindre penger ut av automatene enn det som blir puttet inn. Uansett hva du av og til kanskje tror, så tar automaten inn mer penger enn den gir ut. I 2000 ble det puttet 7,8 milliarder kroner på automater. 2,3 milliarder ble igjen på maskinene til fordeling mellom organisasjonene, eierne av lokalene og operatørselskapene. Dette er en ganske stor sum, men hvor mye penger er det egentlig snakk om? 2,3 milliarder er det samme som om personer spiller hver for , eller personer spiller hver for ! Den eneste sikre måten man kan tjene penger på automater på, er ved å eie dem. 2. Hvorfor så mye lyd og lys? Automatene som er tillatt i Norge er av de mest aggressive på markedet. De er utviklet med mål om å påvirke folk til å spille så mye som mulig. Automatene utstyres med fargerikt og prangende design. Blinkende lys og lyden av klirrende mynt i premiepotten, er forlokkende for folk som farer forbi. Lyden og lysene vekker oppmerksomhet og utøver en særlig sterk tiltrekningskraft på den som har spilt mye. Du blir fristet til å spille. Hos noen kan det bli så ille at de føler seg trukket mot maskinene. Hva vekker din oppmerksomhet? Lydene eller lysene? Hvordan virker de på deg? 3. Hvorfor utbetales premien i 20-kroners mynter? For automatbransjen er det flere fordeler med tjuekroningene foruten at de lager fin lyd. De er vanskelige å få vekslet i butikker, og havner dermed lett på automatene igjen i stedet for i lomma. Derfor kommer store som små gevinster ut i tjuekroninger. 4. Hvorfor kan du bli limt fast til automatene når du først har begynt å spille? Automatprodusentene bruker psykologisk forskning for å lage automater som mest mulig effektivt får folk til å spille mer enn det de hadde tenkt. Spesielt har de hatt nytte av rotteeksperimentene til den amerikanske psykologen Burrhus Frederic Skinner ( ). Skinner forsket på hva som påvirker atferd. For å kunne studere atferdspåvirkning i sin enkleste form, gjorde han eksperimenter med rotter. En sulten rotte ble plassert i en boks som var utstyrt med et håndtak. Når rotta kom borti håndtaket, falt en matbit ned i en skål i boksen. Rotta lærte at det var en sammenheng mellom å presse ned håndtaket og å få mat. Den begynte å presse ned håndtaket så fort den kunne få belønning. Hvis vi trekker kunnskapen fra Skinners eksperiment til menneskenes verden, så viser det at folk vil fortsette med aktiviteter som de har erfart gir belønning. Mange spilleavhengige 13

14 forteller at de fikk en stor gevinst én av de første gangene de spilte på automat. Skinner har også vist oss at det er den øyeblikkelige belønningen som virker best. Rotta opprettholder interessen og fortsetter med å trykke ned håndtaket, fordi når responsen på atferden kommer, så kommer den umiddelbart. Spillerne vil spille så lenge de har håp om at den store gevinsten kommer i neste øyeblikk. Forventningen om belønningen rett rundt hjørnet betyr mer i øyeblikket ved spilleautomaten enn de katastrofale konsekvensene spillingen har over tid. Lyd, lys og trekning hvert 1.5 sekund holder på spillernes oppmerksomhet slik at de glemmer tid og sted. Mange opplever å spille mye lenger enn det de hadde tenkt på forhånd. Skinners rotteeksperiment viste at rotta fortsatte å trykke ned håndtaket selv når den ikke fikk mat hver gang den trykte. Faktisk trykte den mest iherdig og tok minst pauser når den bare fikk belønning av og til, og når belønningen kom med ujevne mellomrom. Hos mennesker kan selve tanken om at neste knappetrykk gir storgevinsten, få spilleren til å spille intenst, og ikke minst til å fortsette å spille til tross for de mange tapene. Fra spillingens verden vet vi også at folk spiller mer når det er usikkert når gevinsten kommer. 5. Hvorfor virker det som om maskinen ofte har nesten-gevinster? Rotteeksperimentet ga mer kunnskap som har vært til nytte for automatprodusentene. Skinner fant nemlig ut at hvis han monterte en liten lampe i boksen som lyste når rotta fikk mat, så ville rotta etter hvert forbinde lyset med å få mat. Lyset ble i seg selv belønning, og rotta ville fortsette å presse ned håndtaket uten annet enn tidvise lysglimt som belønning. Denne kunnskapen har hjulpet automatprodusentene til å finne opp nesten-gevinster. Nestengevinster kommer når man nesten har full pott, som for eksempel 2 av 3 fruktsymboler. Da kommer vinner -lyder og vinner -lys fra automaten. Men det kommer selvsagt ingen penger. Det kjennes som om man nesten vant og at det er like før man vinner. Forskning har vist at kroppen reagerer på samme måte ved nesten-gevinster som ved virkelige gevinster. Nestengevinstene er nok til å oppmuntre spillerne til å spille videre til tross for at de egentlig tapte. Hvordan virker nesten-gevinster inn på deg? 6. Følelsen av mestring Skinners forskning har også lært automatprodusentene at folk vil være mer motiverte for å spille hvis de føler at de kan påvirke resultatet. Rotta opplever at det er en sammenheng mellom at den trykker på håndtaket og at belønningen kommer. Opplevelsen av å påvirke resultatet oppmuntrer rotta til å fortsette å trykke på håndtaket. Derfor er automatene utstyrt med knapper eller andre innretninger for å gi spilleren opplevelse av å kunne påvirke resultatet, selv om trekningene i virkeligheten er basert fullstendig på tilfeldigheter. 14

15 Spillerens tanker er en viktig del av problemet Mennesker med spilleproblemer tenker ofte feil om sine muligheter for å vinne. Undersøkelser av hva folk tenker mens de står og spiller, viser at 75% av alle tankene de har, rett og slett er feil. Som regel er det vanskelig å få tak i disse tankene, fordi de ofte kommer helt automatisk. For å bli kvitt spilleproblemene, er det viktig at spilleren oppdager tankene, setter ord på dem og klarer å rette dem opp. Fra forskningens verden: Spill og "magisk tenkning" 1. Det er umulig å påvirke sjansen til å vinne på automater, likevel tror folk at det kan gå an å vinne, hvis de får anledning til å øve seg på den. Jo mer du spiller på en automat, jo sterkere blir den feilaktige troen på at du kan vinne. Kjenner du deg i igjen i dette? 2. Folk som har hell med seg i begynnelsen av en spillepisode har en sterkere følelse av at de vet hva som kommer til å skje, enn de som ikke har hell i begynnelsen. Hvis du vinner i begynnelsen, kan du få en følelse av overdreven optimisme som kan drive deg til å spille vekk alt du har. Kjenner du deg i igjen i dette? 3. Folk som spiller mye på en automat, og lærer den godt å kjenne, tror mer på sin evne til å kontrollere hva som skjer, enn de som ikke kjenner automaten så godt. Spillere tror at det finnes et system som det går an å finne ut av, der det ikke finnes noe system. Jo mer du spiller på en automat, jo større sjanse er det for at du får en "overtroisk" ide om hvordan systemet den virker. Vi sier at ideen er "overtroisk", fordi det bare er i dine egne tanker at systemet finnes. De eneste systemene som finnes i automatene, er de som automatprodusentene har lagt inn for å få folk til å spille mest mulig. Disse systemene går det ikke å ta innersvingen på. De garanterer at automateierne går med et overskudd og spillerne med et underskudd. Kjenner du deg i igjen i dette? 4. Selv om det ikke er mulig å påvirke resultatet i automatspill, er det vanlig å tro at utholdenhet vil lønne seg. Automatspilleren sitter i tålmodighetsfellen: "Jo lengre jeg spiller, jo større sjanse er det for at jeg vil vinne." Virkeligheten er helt annerledes: Hvis du spiller lenge nok vil du tape alle dine penger. Kjenner du deg i igjen i dette? 15

16 Om selv å bestemme loddnummeret i et lotteri En psykolog som heter Langer gjorde et interessant forsøk i 1975, der hun ga folk anledning til å delta i et lotteri der loddene kostet $1 og gevinsten var $50. Langer delte forsøkspersonene i to grupper. Den ene gruppen fikk anledning til å velge loddnummeret selv. Den andre gruppen fikk utdelt loddene (med de samme numrene i den første gruppen) av forsøkslederen. Før vinnerloddet ble trukket, ble deltakerne spurt om de ville selge loddet til noen som ville betale mer enn $1 for det. Forskerne var interesserte i om det var forskjeller i hvor mye de ville selge loddet for. I gruppen som fikk loddet utdelt av forsøkslederen var prisen gjennomsnittlig $1.96,-, mens de som fikk velge loddet selv solgte for $8.67,-! Folk som fikk velg loddnummer selv ville ha mer for loddet, fordi de trodde at deres lodd hadde bedre sjanse å vinne. Bare det å velge loddnummer (eller for den saks skyld kombinasjoner på en automat) gjør at man blir sterkere i troen på å vinne. Det kan se ut som om troen er viktigere enn realitetene når det gjelder spilling. Selv om det altså er like store sjanser for å vinne med hvert lodd, trodde de som valgte loddet at de hadde (mye) bedre sjanser for å vinne. Bare det å velge, eller å gjøre noe aktivt, styrker troen på at man kan vinne, også når det er helt umulig å påvirke utfallet. 16

17 Automateierens ståsted Om å programmere en automat så den tjener mest mulig Tenk deg at det er du som eier en automat og skal bestemme utbetalingen til automaten: DRIVE 'EM REAL CRAZY! En linje koster kr. 2,- og det finnes 4 gevinstmuligheter: 20,- 40,- 200,- 2000,- Som automateier er du opptatt av å ha en automat som folk spiller mest mulig på, slik at du tjener mest mulig penger. Du vet at automaten både tar inn og betaler ut penger, men at i det lange løp, så vil den gå med et pent overskudd. Du vil at automaten skal ta inn ,- kroner. Siden hvert spill koster kr. 2,- må det spilles ganger. Automaten beholder 2.000,- (20%) av pengene. (Av det 2.000,- får du 900,-, det humanitære formålet får 700,- og det blir 400,- igjen til eieren av lokalet.) Din oppgave er å fordele de resterende kr ,- mellom 4 gevinstbeløp. Du vil fordele premiene på den måten som virker mest forlokkende på folk, slik at de spiller så mye som mulig. 1.) Du tenker at det er den store premien som trekker folk og fordeler de 8.000,- slik: Gevinstkategori Beløp som skal fordeles Antall gevinster Hvor ofte kommer den i gjennomsnitt? 20, ,- 50 Hver 100. gang 40, ,- 25 Hver 200. gang 200, ,- 10 Hver 500. gang 2.000, ,- 2 Hver gang Totalt 8.000,- 87 Hver 57. gang Du er fornøyd med fordelingen og regner med å tjene gode penger, men etter en måneds tid får du vite at det ikke går så bra og det spilles nesten ikke på automaten. Hva er i veien? Hvorfor spiller ikke folk på automaten din? 17

18 2.) Du tenker at du må fordele mer jevnt: Gevinstkategori Beløp som skal fordeles Antall gevinster Hvor ofte kommer den i gjennomsnitt? 20, ,- 100 Hver 50. gang 40, ,- 50 Hver 100. gang 200, ,- 10 Hver 500. gang 2.000, ,- 1 Hver gang Totalt 8.000,- 161 Hver 31. gang Du er fornøyd med fordelingen og regner med å tjene gode penger. Etter en måneds tid får du tall på omsetningen. Det har gått litt bedre, men du er ikke fornøyd. Du tenker at det rom for forbedring. 3.) Du gjør en ny vri: Gevinstkategori Beløp som skal fordeles Antall gevinster Hvor ofte kommer den i gjennomsnitt? 20, ,- 200 Hver 25. gang 40, ,- 75 Hver 67. gang 200, ,- 10 Hver 500. gang 2.000, ,- ½ Hver gang Totalt 8.000,- 286 Hver17. gang Du er fornøyd med fordelingen og regner med å tjene gode penger. Etter en måneds tid får du vite at omsetningen går så det suser og pengene ruller inn. Du bestemmer deg for at dette er en god fordelingsnøkkel. Selv om omsetningen er tilfredsstillende bestemmer du deg for se om det går an å øke den ytterligere 4.) Du forandrer fordeling av de 8.000,- med jevne mellomrom, og bestemmer deg for å veksle mellom alternativ 2.) og 3.). Du finner ut at omsetningen på årsbasis øker med 20% ved å kjøre alternativ 3.) i to måneder og alternativ 2.) i en måned. Nå er du fornøyd med hva du har fått til. Pengene ruller inn og du ser lys på automatens inntjening fremover. Kommentar: Selv om dette er forenklet eksempel, så er det er omtrent slik automatprodusenter arbeider. De forsøker å finne fram til de meste effektive systemene for gevinstutbetaling. Dette gjøres på vitenskapelige måter slik at automaten virker mest mulig forlokkende. Myndighetene burde kanskje ha satt fram krav om at informasjon og premiefordeling burde ha stått på alle automater? Som spiller skal du huske på et par ting: 1.) Hvis det spilles for ,- så beholder maskinen 2.000,-. Dette gjelder alltid. Automateierne vil alltid vinne i lengden, spillerne vil alltid tape. 2.) Gevinsten kommer uregelmessig og uforutsigbart. Når 2.000,- kroners gevinsten kommer gjennomsnittlig hvert gang, må du huske at den kommer på uforutsigbare tidspunkter. Noen ganger etter spill, eller kanskje 500 spill, og andre ganger etter eller kanskje flere ganger. 18

19 Møte 3 Feiltenkning tanker som leder til spilling og som får deg til å fortsette Vi vet fra forskningen at mennesker med spilleproblemer ofte tenker feil om sine muligheter for å vinne. Svært ofte er disse tankene automatiske. Dvs. at de kommer fram i bevisstheten av seg selv, uten at du selv med vilje har forsøkt å tenke dem. Det er ofte raske tanker som forsvinner ut av bevisstheten igjen like fort som de kom. Det sier seg selv at det derfor ofte kan være vanskelig "å få tak i" dem. Samtidig ser det ut til at spillere som klarer å få innsikt i slike raske automatiske tanker, har gode sjanser å få kontroll over spillingen. La oss tenke oss en spillesituasjon. I løpet av en spilleepisode er det vanlig at man både vinner og taper litt. Det viser seg at det ofte er de samme tankene som melder seg når du ligger i pluss, som når du ligger i minus. Disse tankene kan få deg til å fortsette å spille, selv om en annen del av deg veldig gjerne vil avslutte spillingen. Hvilke tanker går gjennom hodet ditt, mens du holder på med å spille? For å få fram din egen tenkning mer tydelig, vil vi be deg svare på de følgende oppgavene: Hva slags tanker får deg til å fortsette å spille når du har tapt? Tenk deg følgende situasjon: Du har 2500,-. Selv om det ikke ville være noen katastrofe om pengene forsvant i automaten, så har du absolutt bruk for dem. Hvis du taper pengene, vil det bli litt vanskelig, fordi de skulle ha vært brukt til noe annet. Samtidig hadde det vært greit å vinne. Du begynner å spille. Etter en del frem og tilbake, har du bare 1400,- igjen. Du tar en pause og tenker deg om. Etter en stund, fortsetter du å spille. Hva er det som gjør at du bestemmer deg for å fortsette? Hvilke tanker og følelser kan få deg til å fortsette å spille? 19

20 Hva slags tanker får deg til å fortsette å spille når du har vunnet? Tenk deg følgende situasjon: Du har 2500,-. Selv om det ikke ville være noen katastrofe om pengene forsvant i automaten, så har du absolutt bruk for dem. Hvis du taper pengene, vil det bli litt vanskelig, fordi de skulle ha vært brukt til noe annet. Samtidig hadde det vært greit å vinne. Du bestemmer deg for å spille. Etter litt frem og tilbake, har du kommet opp i 3600,-. Du tar deg en pause, men etter en stund fortsetter du å spille. Hva er det som gjør at du bestemmer deg for å fortsette å spille? Hvilke tanker og følelser kan få deg til å fortsette å spille? 20

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

REKT Random Events Knowledge Test

REKT Random Events Knowledge Test REKT Random Events Knowledge Test Dette instrumentet er utarbeidet av psykolog og forsker Nigel Turner, ved Center for Addiction and Mental Health i Toronto, Canada. Instrumentet har både klinisk og forskningsmessig

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Spilleavhengighet og problemskapende dataspillatferd: Kjennetegn - Behandling ALOR 24.04.2014

Spilleavhengighet og problemskapende dataspillatferd: Kjennetegn - Behandling ALOR 24.04.2014 Spilleavhengighet og problemskapende dataspillatferd: Kjennetegn - Behandling ALOR 24.04.2014 Spesialsykepleier Ann Elisabeth Sandnes Lade BehandlingsSenter Blå Kors ALOR - 24.04.14 - Ann E. Sandnes 1

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Pengespill på Internett

Pengespill på Internett Randi Skjerve Marianne Hansen Pengespill på Internett har du kontroll? Jonas, 19 år: «Jeg ser på meg selv som en god pokerspiller. Bedre enn de fleste, faktisk. Jeg vet hva som skal til for å vinne. Det

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Bra mat for bedre helse

Bra mat for bedre helse Bra mat for bedre helse Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring Målsetting med innlegget Skape optimisme og tro på mulighet og evne til å påvirke kursdeltakeres

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen?

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Kombinert id Kode dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Ja Nei Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene. Liten interesse

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV?

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? Ta en slitesterk beslutning! Det er viktig å ta en beslutning som tåler perioder med fristelser og lav motivasjon. Beslutningen blir sterkere hvis du har tenkt nøye gjennom

Detaljer

Bra mat for bedre helse

Bra mat for bedre helse Bra mat for bedre helse Endringsfokusert veiledning: Hvordan jeg kan bidra til å øke din mulighet til forandring Målsetting med innlegget Skape optimisme og tro på mulighet og evne til å påvirke kursdeltakeres

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Ergoterapeut Mari Aanensen Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Sørlandet sykehus Kristiansand HVORFOR KAN DETTE VÆRE NYTTIG FOR DERE? Større innsikt

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Den motiverende samtalen

Den motiverende samtalen Motiverende samtale 2014 v/kristin P Faxvaag og Tone Husby Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabiliteringverende samtalen et verktøy i hverdagsrehabilitering. MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer

Detaljer

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 1) Kraften er for alle! Ingen har fått en gudegave og mer kraft enn andre, ha tillit til din egen kraft 2) Alle har like mye energi! Vi bare bruker

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan føles det å ha Huntingtons sykdom? HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Har du noen gang lurt på hvordan det er å ha Huntingtons

Detaljer

Lottotrekningen i Excel

Lottotrekningen i Excel Peer Andersen Lottotrekningen i Excel Mange leverer ukentlig inn sin lottokupong i håp om å vinne den store gevinsten. Men for de aller fleste blir den store gevinsten bare en uoppnåelig drøm. En kan regne

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E

Randi Skjerve. Marianne Hansen. Spilleavhengighet. en selvhjelpsguide 2. U T G AV E Marianne Hansen Randi Skjerve Spilleavhengighet en selvhjelpsguide 2. U T G AV E INNHOLD Side 3 4 5 6 8 11 12 14 Kapittel Forord Vil du slutte å spille? Ta en beslutning! De første stegene på veien Ta

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND FORORD Dette reglementet er til bruk under turneringer som arrangeres av Norsk scrabbleforbund. Reglene er stort sett basert på regelverkene til World English-Language

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Spilleregler INNHOLD

Spilleregler INNHOLD SPILLEREGLER 1 Spilleregler INNHOLD FORBEREDELSER 3 SPILLETS GANG 4 1. Start 4 2. Flytting 4 3. Aksjehandel 4 4. Betaling ved besøk 4 5. Innkreving 4 6. Passering av start 4 7. Kollisjon 4 8. Sjansekort

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren JafseFisk Introduksjon Vi skal nå lage et JafseFisk-spill! Målet i spillet er å hjelpe JafseFisk med å spise alle byttedyrene som svømmer rundt i havet. Steg 1: JafseFisk følger musepekeren Først skal

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Nonverbal kommunikasjon

Nonverbal kommunikasjon Sette grenser Å sette grenser for seg selv og respektere andres, er viktig for ikke å bli krenket eller krenke andre. Grensene dine kan sammenlignes med en dør. Hvor åpen den er, kan variere i forhold

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Spilleavhengighet- et felt i endring. Fra spilleautomater til World of Warcraft(WoW)

Spilleavhengighet- et felt i endring. Fra spilleautomater til World of Warcraft(WoW) Spilleavhengighet- et felt i endring. Fra spilleautomater til World of Warcraft(WoW) Hamar 19.11.08 Østnorsk kompetansesenter Hanne Kilen Stuen og Finn Gyllstrøm 1.JULI 2007 30 25 20 15 10 5 0 OMSETNINGSUTVIKLING

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Jackpotten vinnes når man oppnår full bong innen et bestemt antall trekk (antall trekk vises i boksen Nasjonal Jackpot).

Jackpotten vinnes når man oppnår full bong innen et bestemt antall trekk (antall trekk vises i boksen Nasjonal Jackpot). Stjernejoker. Stjernejoker er et nytt spill som består av to deler, en nasjonal del og en lokal del. Det kan spilles på inntil 30 bonger. Man velger selv om man vil kjøpe sølvbonger til kr 5,- eller gullbonger

Detaljer

Vil ha Lavere sykefravær. Vil du?

Vil ha Lavere sykefravær. Vil du? Stein Tyrdal Humorlegen Torsdag 25. mars 2010 Klart vi kanhvis vi vil Vil ha Lavere sykefravær Vil du? Tør du? Vi blir sjuke av alt Jobb Belastningssykdommer Fritid Skader Familie Psykiske plager Hvem

Detaljer

Blindsoner i eget liv er vi selv vårt største hinder? Formål. Vi er alle automater i eget liv. Automatiseringsgevinsten (a)

Blindsoner i eget liv er vi selv vårt største hinder? Formål. Vi er alle automater i eget liv. Automatiseringsgevinsten (a) Blindsoner i eget liv er vi selv vårt største hinder? Av psykolog Geir Stenersen, Rehabiliteringssenteret Nord Norges Kurbad E post: geir@herrelaus.no Innledning Energiregnskapet Tankeendring Grensesetting

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Bygging av mestringstillit

Bygging av mestringstillit Bygging av mestringstillit Grunnlagsforståelser: Om å møte andre folk og tenke at de er tilregnelige selv om de erfarer å være situasjonsstyrte (årsaksbestemte) Noen mål Forklare automatisert atferd Løfte

Detaljer

Noen foreløpige resultater fra Ung i Norge 2002 :

Noen foreløpige resultater fra Ung i Norge 2002 : Noen foreløpige resultater fra Ung i Norge 2002 : Ingeborg Rossow, NOVA 24. oktober 2002 Ung i Norge 2002 er en spørreskjemaundersøkelse som ble gjennomført i februar 2002 blant et nasjonalt representativt

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

3 ENKLE YOGISKE TEKNIKKER

3 ENKLE YOGISKE TEKNIKKER 3 ENKLE YOGISKE TEKNIKKER SOM VIL HOLDE DEG STABIL GJENNOM DAGEN www.akaal-yoga.no 1 cc: harold.lloyd - https://www.flickr.com/photos/14434912@n07 Hvorfor? For å kunne forandre noe i livet vårt så må vi

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer