En avis for GE Healthcares norske kunder og samarbeidspartnere 2013 nr 1 Spesialutgave med fokus på bildediagnostikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En avis for GE Healthcares norske kunder og samarbeidspartnere 2013 nr 1 Spesialutgave med fokus på bildediagnostikk"

Transkript

1 GE Healthcare nytt En avis for GE Healthcares norske kunder og samarbeidspartnere 2013 nr 1 Spesialutgave med fokus på bildediagnostikk GE Healthcare nytt nr side 1

2 GE Healthcare nytt En kundeavis for GE Healthcare Norge AS og GE Vingmed Ultrasound AS norske kunder og samarbeidspartnere nr GE Healthcare nytt publiseres av GE Healthcare Norge AS, Postboks 4325 Nydalen 0402 OSLO. ANSVARLIG UTGIVER: Claes Watndal REDAKTØR: Kine Berg LAYOUT OG FOTO: Kine Berg TRYKK: 3000 Trykket i Norge av Printing A/S Det norske GEHC nytt distribueres regelmessig og kostnadsfritt til GE Healthcare salg og service sine kunder og samarbeidspartnere. Dersom du ønsker et eksemplar, vennligst kontakt General Electric Company - All rights reserved. General Electric Company reserves the right to make changes in sprcification and features shown herein, or discontinue the product described at any time without notice or obligation. GE Healthcare, a division of General Electric Company GE Healthcare arbeider målrettet med å utvikle helt nye medisinske løsninger som kan danne grunnlag for fremtidens helseomsorg. Vår kjernekompetanse innen bildediagnostikk, informasjonsteknologi og molekylær forståelse av sykdommer er alle viktige faktorer i en utvikling hvor medisinske fokus endres fra sen diagnose til tidlig helse. GE Healthcare står i første rekke når det gjelder teknologisk nyskapning. Dette betyr markedsledende produkter innen bildebasert diagnostikk så som ultralyd, PET, SPECT, CT og MRI, systemer for medisinsk intervensjon, informasjonsteknologi, pasientovervåking, kontrastmidler, bioteknologisystemer, proteinseparasjon og service. I GE Healthcares visjon ser vi for oss en helt ny æra innen medisinsk behandling, der sykdommer forstås bedre, oppdages og identifiseres på et mye tidligere stadium og behandles mer effektivt på måter og med midler som tilpasses den enkelte pasients behov. GE Healthcare inngår i en av 4 divisjoner i General Electric Company (NYSE:GE). Med sitt hovedkvarter i England, er GE Healthcare morselskapet GEs eneste globale hovedkvarter utenfor USA. På verdensbasis har GE Healthcare rundt ansatte, alle dedikert til å hjelpe helsepersonell og deres pasienter i mer enn 100 land. GE Healthcare i Norge omfatter 4 selskaper med ca ansatte. GE Healthcare nytt nr side 2 Innhold Haraldsplass 4 Petvett 8 Diakonhjemmet med ny Discovery CT Unilabs røntgen Ski med ny klinikk 12 Curato Gjøvik Discovery XR 656 røntgen 14 UNN - Nukleær medisinsk seksjon med ny Spect CT 16 Gamle og nye ansikter på service 18 Stilling ledig på service 19 Kurskalender GE Healthcare Academy 20 GE Healthcare - nytt Leder Kjære leser Denne høsten har mange vært opptatt av stortingsvalget og hva en ny regjering vil gjøre av endringer for helsetilbudet i landet vårt. Som leverandør av utstyr til Helse Norge er vi opptatt av at nyvinninger vi gjør kommer pasienter og helsepersonell til gode. Fra våre kunder får vi stadig høre at utstyrsparken er gammel og at det er store forventninger til friske midler for utskiftning av utstyr. Vi ser med forventning på et økt fokus på utskiftning av medisinskteknisk utstyr, og er trygge på at vi gjennom vår innovasjon vil sørge for mer effektiv diagnose og behandling ved en slik utskiftning. I tiden fremover vil GE Healthcare sette et spesielt fokus på de pasientene som skal gjennomgå en MR-undersøkelse. Gjennom lanseringen av Silent MR har vi nå en unik mulighet til å tilby pasienter en tilnærmet stille MR-undersøkelse, som vil gjøre opplevelsen mye mer behagelig for f.eks barn eller pasienter med klaustrofobi. Og når pasienten ligger stille, vil også bildekvaliteten forbedres og færre undersøkelser må tas på nytt. Silent MR leveres fra vår nyeste MR-plattform, og kombinerer våre unike gradientsystemer med spesielt utviklede sekvenser til fordel for en bedre pasientopplevelse. GE Healthcare nytt nr side 3

3 Haraldsplass Diakonale sykehus GE Healthcare nytt nr side 4 GE Healthcare nytt nr side 5

4 Haraldsplass Diakonale Sykehus er et lokalsykehus for bydelene Bergenhus, Åsane og Arna i Bergen, samt alle kommuner i Nordhordland. Sykehuset er et moderne sykehus med avdelinger innen indremedisin, kirurgi, anestesiologi, overvåkning og radiologi med tilhørende poliklinisk aktivitet. Sykehuset har driftsavtale med Helse Vest RHF. Høsten 2012 fikk radiologisk avdeling installert sin nye 1.5T MR levert av GE - Optima *) 450w med GEM-suite. Vi kontaktet MR fagradiograf Grethe Monika Austgulen for å høre om erfaringene så langt. GEM står for Geometry Embracing Method. Med dette konseptet tilpasses spolene til pasienten og ikke omvendt. Spolesystemet i bordet er designet for best mulig bildekvalitet av ulik anatomi. «Nettopp dette forenkler kjøringer f.eks ved kombinasjonsundersøkelser som hode og rygg og karundersøkelser over et stort anatomisk område med en kombinasjon av flere spoler (f.eks Antio, bekken/underekstremiteter)», forteller Grethe Monika. «Helkropp undersøkelser er mye bedre med korporale spoler og vi bruker i tillegg mye flex-spoler. Hodespolen kan tiltes og GEs propeller, dvs bevegelseskorreksjon kan nå brukes på alle plan for alle organer» fremhever Grethe Monika videre. Da GEM suite ble utviklet var det to ting som var viktig; det første var en bedre opplevelse for pasienten, det andre var en enklere og mer effektiv hverdag for radiografene. Systemet har et nytt optisk RF-mottakersystem; OpTix, utviklet for å øke signalkvalitet og signalstyrke. Dette for å sitte igjen med et renere og skarpere bilde. Den gode bildekvaliteten bekreftes av brukerne på Haraldsplass. Med OpTix systemet følger også en svært omfattende sekvenspakke. Optima MR450w har et nytt, enklere og automatisk protokolldrevet brukergrensesnitt som letter arbeidet for radiografene og leverer høykvalitets MR bilder for alle pasienter. Pasient komforten er nøye gjennomtenkt og godt ivaretatt ved installasjonen på Haraldsplass, med et delikat MR-rom med LED belysning, samt lyspanel med skiftende farge på vegg. Det har også blitt plass til et stort bildemotiv på veggen ved maskinen. Den spesialtilpassede innredningen gir et mindre sykehuspreget inntrykk. Pasientene kan kjøres med føttene først inn i den 70 cm store gantry åpningen, noe som minimerer den klaustrofibiske opplevelsen en MR undersøkelse kan være for enkelte pasienter. Grethe Monika understreker videre betydningen av at flere pasienter som tidligere måtte avbryte kjøringen nå kan fullføre grunnet mer pasientvennlig MR maskin og godt tilrettelagt installasjon. Takoppheng av kontrastsprøyte reduserer også behov for gulvplass, og oppleves svært praktisk. På Haraldsplass er de veldig fornøyd med AW server og programpakke som følger med. Dette gir større funksjonalitet og forenkler arbeidssituasjonen. Totalt sett gir Grethe Monika på vegne av radiologisk avdeling uttrykk for god profesjonalitet på prosjektreing og leveranse samt et svært godt sluttprodukt. For spørsmål om installasjonen eller Optima 450w med GEM-suite, kontakt AM Anders Gunby tlf MR produktspesialist Anders Nordell tlf *) Trademark of General Electric Company GEM konseptet innebærer bedre tilpassede spoler for pasienten. MR maskinene er utviklet for å forbedre pasientens MR-opplevelse og med vårt nye spolekonsept har vi ytterligere forbedret brukervennligheten. MR450w GEM (1,5 T) og MR750w GEM (3.0T) er et bevis på at GE Healthcare ikke kompromisser på bildekvalitet. GE Healthcare nytt nr side 6 GE Healthcare nytt nr side 7

5 Dyrepleier Charlotte Karlsen Petvett Dyresykehus Veterinær Magnus Harjén og applikasjonsspesialist Lena Olbers Petvett består av en gruppe nordiske dyresykehus og klinikker. De har et komplett tilbud av medisinske og kirurgiske veterinærtjenester. Dette omfatter alt fra forebyggende medisin og poliklinikk til avansert diagnostikk, intensivpleie og kirurgiske inngrep. Vi besøkte PV Dyresykehuset i Uelandsgaten 85 i Oslo hvor det høsten 2012 ble investert i en Brivo *) CT 385, 16 snitts maskin fra GE Healthcare. Dyrene som kommer hit blir vesentlig undersøkt i hodet, rygg og for prolaps og cancer. Det gjøres ofte kliniske funn som dermed viser vei for videre behandling og inngrep. Med 3D og de muligheter rekonstruksjonsbilder gir åpner det seg nye muligheter i veterinærmarkedet sammenlignet med det man kan se med konvensjonell røntgen. Ifølge dyrepleier Anne-Marit Moen og daglig leder og veterinær Birgitte Grann Greve åpner CT på dyr for fantastiske muligheter for behandling. De registrerer at det nå er en lavere terskel for avansert diagnose av kjæledyr og at eierne er villige til å strekke seg lengre for diagnose og behandling enn tidligere. For spørsmål om Brivo CT 385, kontakt AM Anders Gunby eller produktspesialist Ola Sørli, se side 11. *) Trademark of General Electric Company Fakta om 16 snitt Brivo CT 385 Designet for å gi høy bildekvalitet og ytelse, men krever veldig liten plass. Med et minimumskrav på 10 m² vil denne kunne få plass i de fleste rom. 3 Hovedpunkter for systemet: Mulighet for Iterativ rekonstruksjon (ASiR) for å minke dose og øke lavkontrastdeteksjon og Organ Dose Modulering. IQ Enhance muliggjør skanning med høy pitch 1.75 uten bildeartefakter. Energibesparende; 68% *)strømreduksjon i forhold til tidligere modeller. *) Brivo CT385 Product Datasheet Rev.5 Dyrepleier Anne-Marit Moen kontrollerer Brivo CT 385 GE Healthcare nytt nr side 8 GE Healthcare nytt nr side 9

6 Ina Cathrin Olsen og Torbjørn Wærstad Diakonhjemmet Diakonhjemmet er et akuttog lokalsykehus i Oslo for de drøyt innbyggerne i bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern. I tillegg har sykehuset ansvar for alderspsykiatri og pasienter med hofteog lårhalsbrudd i ytterligere fem bydeler - til sammen innbyggere. Diakonhjemmet er et ledende regionsykehus for Helse Sør-Øst innen revmatologi og revmakirurgi, og tilbyr behandling for pasienter fra hele landet innen sine fagområder. Ved inngangen til 2013 investerte Diakonhjemmet i en Discovery *) CT 750. Vi besøkte avdelingen og traff fagradiograf for CT, Torbjørn Wærstad og radiograf Ina Cathrin Olsen samt ansvarlig fagradiolog Tron Hovind Eskild for å snakke om erfaringer med bruk av utstyret så langt. Avdelingen forteller at den nye maskinen gir langt flere muligheter enn den gamle. Det er nå 128 snitt mot 16 på tidligere maskin. GSI (Gemstone Spectral Imaging) gir langt flere ortopediske muligheter, spesielt gjelder dette ved metall-implatater idet metallartefakter reduseres betraktelig. Generelt foretas det flest undersøkelser innen førsteutredning og cancer oppfølging fra akutt, gastro, abdomen og Thorax. Det gjøres flere undersøkelser spesielt innen lungeemboli, og urinsyregikt. Med Discovery CT 750 går man helt ned på atomnivå innen bildediagnostikk og unngår biopsi for enkelte diagnoser. Pasientene forskånes for flere scan enn nødvendig og drar nytten av færre faser. Diakonhjemmet har hatt svært gode erfaringer med GSI fler energi og redusert kontrastdose til pasient samt at stråledosene ved kontroll på CTavdelingen har blitt kraftig redusert i den nye maskinen. En annen stor fordel er flerenerginivå med stort FOV (re.anm.field of View). Discovery CT 750 åpner også opp for flere fagfelt innen Thorax og nevro. Diakonhjemmet er aller mest mest fornøyd med GSI og sammen med CT ble det også levert en AW server som gir stor grad av fleksibilitet. En god kompromiss mellom en vanlig arbeidshest og noe av det beste på markedet oppsummerer Torbjørn når han beskriver Discovery CT 750. Serverløsningen er god, mener også hans kollega og ansvarlig radiolog Tron Hovind Eskild som legger til: «Vi ser at ortopedene oftere ønsker billeddiagnostikk når man nå får bedre fremstilling av strukturene rundt osteosyntesemateriell». For spørsmål om Discovery CT 750, kontakt Anders Gunby eller CT produktspesialist Ola Sørli hos GE Healthcare. *) Trademark of General Electric Company Anders Gunby Account Manager GE Healthcare Tlf mobil Ola Sørli CT produktspesialist GE Healthcare Tlf mobil GE Healthcare nytt nr side 10 GE Healthcare nytt nr side 11

7 Radiograf Arne Idar Johansen I mottagelsen hilser Cathrine Coll Hansen velkommen Radiolog Rune Kvakestad Radiografene Fredrik Granlien og Sonja Solhaug Pedersen Intituttleder Gary Haraldsen foretar en ultralydscanning med et Logiq S7 apparat GE Healthcare nytt nr side 12 F.v. Claes Watndal GE Healthcare og Bjørn Mikal Henriksen, Økonomi- og viseadministrerende direktør Unilabs Ny klinikk Unilabs Røntgen Ski Unilabs Norge åpnet enda en klinikk i nye, trivelige lokaler på Ski 18. februar i år. På rekordtid ble det prosjektert og bygget en komplett ny klinikk i det som tidligere var postkontor i Ski sentrum, etter at Unilabs ble tildelt en stor del av kontrakten fra Helse Sør-Øst på radiologiske tjenester. I de ombygde lokalene utføres nå undersøkelser innen MR, CT, røntgen og ultralyd. Instituttleder med bakgrunn som radiograf, Gary Haraldsen er svært godt førnøyd, og fremhever det gode samarbeidet med entreprenøren og GE Healthcare i planleggingsfasen. «GE Healthcare og entrepenøren har i samarbeid hatt en løsningsorientert holdning til prosjektet, som resulterte i gode løsninger for effektiv arbeidsflyt, samt ergonomiske riktige løsninger» sier Haraldsen. I tillegg til 1 stk CT - Optima * CT660, 2 stk MR - Optima MR360, har GE Healthcare levert en digital røntgenlab - Discovery *) XR 656 og ultralyd - Logiq *) S7. De 3 lab,ene for CT og MR ligger i «åpent landskap» etter hverandre, noe som gir god mulighet til erfarings- og fagutveksling i den daglige driften. Brukerne ved instituttet karakteriserer utstyret fra GE som «gode, pålitelige og brukervennlige arbeidshester med god arbeidsflyt. Det er lite nedetid, grunnet gode servicerutiner. MR bildene blir meget bra, basert på den korte undersøkelsestiden, spesielt innen ortopedi, som vi gjør mye av». I prosjektet er det lagt vekt på riktig ergonomiske løsninger for alle, også resepsjonen i mottaket har fått hev/senk arbeidsbord. Til sammen er det 8 radiografer, 5 sekretærer og 2 radiologer som arbeider på Ski i delikate, hyggelige lokaler. Unilabs Ski har pasientvennlige åpningstider med full drift alle dager mellom 7 og 22. Målet for 2014 er MR undersøkelser. For mer informasjon; kontakt Anders Gunby, GE Healthcare, kontaktdata s. 11 *) Trademark of General Electric Company GE Healthcare nytt nr side 13

8 Curato Gjøvik Som så mange andre i Norge, har også Curato valgt Discovery *) XR656 fra GE Healthcare, hvor avdelingen på Gjøvik er den siste av i alt 4 installasjoner ved Curato s avdelinger. Vi er godt fornøyd med den nye røntgenlaben, og fremhever spesielt bildekvaliteten sier en tilfreds avdelingsleder Marjorie Johnstone på Gjøvik. Systemet har nytt en meget god mottagelse i det norske markedet og vi passerer snarlig 20 installasjoner siden den første i september Med god spredning av installasjonene både geografisk og mellom private og offentlige kunder, har Discovery XR656 og norske institusjoner funnet felles klangbunn. Systemet utmerker seg på flere områder som f.eks hurtighet, evne til rask omstilling, høy grad av automatisering og mulighet for avanserte applikasjoner. Det mest spesielle er likevel hjertet i systemet, FlashPad *) detektoren. Foruten de unike bildegenererende egenskapene, har den revolusjonert fleksibiliteten og ergonomien på mange røntgenavdelinger. FlashPad detektoren er trådløst mobil og detektorene kan benyttes om hverandre internt på én lab, mellom flere lab og i tillegg på våre mobile røntgenapparater. Man er således ikke lenger bundet av å ha et visst antall detektorer pr lab, men har fleksibiliteten til å bruke samme flere steder. Dette kan man gjøre uten å forringe forholdet bildekvalitet/ dose og man kan fremdeles nyttiggjøre seg av systemets avanserte diagnostiske applikasjoner. For spørsmål; kontakt Geir Gamme X-ray produktspesialist Tlf Anders Gunby AM produktspesialist Tlf *) Trademark of General Electric Company Avdelingsleder og Radiograf Marjorie Johnstone og Fagradiograf Mari Viola Hagen FlashPad er neste generasjon av trådløse detektorer. Detektoren er den sentrale komponenten i en digital røntgenundersøkelse, og valg av type detektor er viktig for bildekvalitet/ dose, brukervennlighet og ikke minst muligheten for avanserte applikasjoner og god diagnostikk. FlashPad er navnet på GE Healthcares anerkjente detektor i trådløs og mobil utgave, og den viderefører vår utprøvede og patenterte detektorteknikk. Den utmerker seg klinisk ved sin høye DQE og samme mulighet for avanserte opptak som våre faste detektorer. Den er også praktisk med sin mobilitet og tilpassede bruk. Alle FlashPad detektorer kan benyttes om hverandre på én lab, mellom flere lab og med våre mobile røntgenapparater. GE Healthcare nytt nr side 14 GE Healthcare nytt nr side 15

9 Spect CT - Discovery * NMCT670 - Gammakamera har en nyutviklet detektor og sammen med Evolution rekonstruksjon gir dette mulighet for 50 % hurtigere opptak eller 50 % mindre injisert dose uten tap av bildekvalitet. - Meget hurtig posisjonering. Automatisk forhåndsdefinerte posisjoner og egen trykklinjal på bordet for å indikere start/stopp for skanning område. - CT er en diagnostisk 16 slice med ASiR (rådata basert iterativ rekonstruksjon). Dette gir topp bildekvalitet til ekstrem lav dose, også til diagnostisk bruk. Fra venstre; Bioingeniør Janne Eilertsen, Radiograf Kent Alexander Johansen, Bioingeniør Ronn Helge Pettersen, Overlege og konstituert Seksjonsleder Rune Sundset Bioingeniør Torbjørn Fredenfeldt, Overlege og konstituert Seksjonsleder Røntgen Erik Traasdahl. Nukleær Medisinsk seksjon ved UNN Universitetssykehuset Nord Norge HF Vinteren 2013 installerte GE Healthcare en ny Spect CT Discovery *) NMCT670 på nukleærmedisinsk seksjon UNN Tromsø, en erstatning for en DST Xli to-hodet Gammakamera fra I tillegg til den nye Discovery NMCT670 har også avdelingen en Infinia Hawkeye fra GE. Avdelingen i Tromsø gjør ca 2500 undersøkelser i året, herunder alle typer Spect undersøkelser, hvorav de fleste er skjelett-undersøkelser. De teller 10 ansatte; 3 overleger, 6 Bioingeniører og 1 Radiograf. Discovery NMCT 670 er vårt «high end» produkt innen generell bruk SPECT/CT. I tillegg til Tromsø har også Sørlandet Sykehus Kristiansand og Sykehuset Østfold Fredrikstad dette systemet installert. *) Trademark of General Electric Company Ønskes du mer informasjon om Discovery NMCT 670 ; kontakt GEs Salgsrepresentant /AM Kjetil Hay tlf Produktspesialist Ola Sørli; tlf GE Healthcare nytt nr side 16 GE Healthcare nytt nr side 17

10 Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Christian Myhre tilbake i ny rolle! Ta kontakt dersom dere har spørsmål rundt servicetilbud, Dose- Watch eller ulike typer oppgraderinger. 2. mai startet Christian i stillingen som Service Account Leader. I denne stillingen vil han ha ansvaret for å følge opp servicekontrakter for for hele GE`s portefølje av utstyr. I tillegg vil han ha ansvaret for DoseWatch, et system for registrering, analysering og optimalisering av stråledoser. Dosewatch kan kobles til alle strålegivende modaliteter, og til alle leverandører. I Norden er det foreløpig installert ved Turku Universitetssykehus i Finland, Rikshospitalet i København, Sahlgrenska i Sverige. samt Volda sykehus i Norge. GE vil i nærmeste fremtid lansere et nytt servicetilbud, kalt «One Services».Dette vil gi våre kunder større valgfrihet innenfor ulike typer servicekontrakter. Innenfor LCS området (Anestesi, overvåking, kuvøser etc), lanserer vi servicekonseptet «OneSelf», til kunder som vil ha support, men samtidig gjøre mye av vedlikeholdet selv. Våre nyeste kollegaer på service - ultralyd Alex Bahr (til venstre) og Anders Østberg startet hos GE Healthcare 1. januar i år. Alex har solid bakgrunn fra serviceyrket og er nyutdannet serviceingeniør. Anders er utdannet flymekaniker og har lang og god erfaring innen service i flere bedrifter. Alex og Anders har hatt opplæring innenfor området ultralyd og er nå din kontaktperson på service for alle våre modeller. Sammen med vår erfarne teamleder Sverre Biseth og serviceingeniør Ståle Breivik, utgjør disse to karene et sterkt og kunnskapsrikt ultralyd serviceteam. GE har også et omfattende tilbud for e-læring innenfor alle modaliteter, se TiP-Ed Online Christian Myhre Service Account Leader GE Healthcare M T Manualer elearning My repairs Field Service Engineer - FSE Serviceinnstilt medarbeider søkes Stillingen har et særs ansvar for å utvikle og vedlikeholde relasjoner med våre kunders representanter, sikre høy grad av kundetilfredshet og vedlikeholde alt utstyr som er spesifikk for den/de modaliteter man får ansvar for. Ansvarsområde/Hovedoppgaver: Utføre reparasjon og vedlikehold på avansert billeddannende medisinsk teknisk utstyr (Røntgen/MR/CT/Mammo) Full opplæring på våre internasjonale kurssenter vil bli gitt. Kompetanse/Kvalifikasjoner: Ingeniør utdanning innen elektronikk/data/mekanikk på Bachelor nivå Lang praktisk erfaring fra fagfeltet kan kompensere for manglende formalia Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig Ledig stilling Click2Chat Parts Videos Personlig egnethet blir vektlagt. For spørsmål, kontakt Evald Langsjøvold Director of Service Telefon e-post GE Healthcare nytt nr side 18 GE Healthcare nytt nr side 19

11 Tekniske kurs Dato Kliniske kurs Dato Velkommen til GE Healthcare Academy! Fokuset for kurslederne i GE Healthcare Academy 2013 ligger på pasientsikkerhet. Vi er overbevist om at helsepersonell som er trygge på bruk av medisinteknisk utstyr kan legge ned mer tid og større fokus på bedre og sikrere pleie av pasienten. Et annet aspekt på trygghet ved bruk av utstyret er at det brukes optimalt, med tanke på kvalitet på undersøkelsen, effektivitet og pasientflyt. Generelt har vi et kraftig forbedret kurstilbud for 2013 sammenlignet med året som har gått. I 2012 gjennomførte GE Healthcare Academy 90 kurs og i 2013 er tallet 130. Dette er en økning på 45%. Velkommen til Academy kurssenter på Vendeveien 89 i Danderyd rett utenfor Stockholm sentrum. Her har vi muligheten til å arrangere kurs med inntil 50 deltakere, alternativt arrangere parallelle kurs for opp til 25 kursdeltakere per gruppe. Vi har en store, lyse lokaler hvor vi har muligheten til å holde temadager og symposier for opp til 120 deltakere. I huset finner du også Best Western Hotel hvor man med fordel kan reservere rom i forbindelse med kurs. Her finnes også restaurant og café, alt for å kunne tilby en helhetlig løsning. Ultralyd Voluson Applikasjon teknisk Voluson E6/E8 Vivid E9 Applikasjon teknisk Vivid E9 Logiq P5/6, A5 Applikasjon teknisk Logiq P5/6, A5 Logiq S7/S8 Image vault Logiq E9 Applikasjon teknisk Logiq E9 IT DICOM/IT Basic DICOM/IT Basic Anestesi Aisys CS2 Anestesi & Monitorering Applikasjon Monitorering B850 & B650 Telemetri Apex CIC Central Non inv kardio Getemed Holter MAC 1600 MAC 5500/5000 Neonatal Panda Incubator Breas Vivo 50 Vivo 30/40 CPAP isleep 3/12 4-6/12 25/ /11 2/12 3-5/ /10 7-8/11 14/ / /9 8-10/ /11 26/ / / /10 3/10 29/10 12/ /11 20/11 19/11 19/11 CT Neuro Workshop Cardiac Workshop MR Sekvensoptimering Mammo Workshop Digital stereotaxi Ultralyd 3D/4D - VISUS Voluson E6/E8 Anestesi Anestesi Aisys & Avance Anestesi Avance Monitorering Bas B850 & B650 Avansert B850 & B650 Non inv kardiologi CASE Breas BREAS Bilevel ventilasjon 15-17/ /11 1-2/10 31/ /11 19/9 22/10 21/11 5/11 6/11 22/ /11 Kansellerte kurs pga. for få påmeldinger: EKG-tolkning for medisinteknikerect introduksjon AW server, AW-server Cardiac, AW-server Colon. CT Dosewatch PET introduksjon AW, Hjerte på arbeidsstasjon. Dersom du har spørsmål eller vil melde deg på et kurs. Kontakt GE Healthcare nytt nr side 20 GE Healthcare nytt nr side 21

12 KONTAKTDATA GE Healthcare Norge AS og GE Vingmed Ultrasound AS Besøksadresse: Sandakerveien 100C 0484 Oslo Postboks 4574 Nydalen 0404 Oslo Tlf sentralbord E-post bestilling av varer og tilbehør: Servicesenter tlf Tast 1 - MR, CT, Røntgen, arbeidsstasjoner, PET og Nuklær Tast 2 - Ultralyd og Image Vault Tast 3 - EKG, monitorering, anestesi, overvåkning, intensiv akuttbehandling og neonatal forløsning Tast 4 - RIS og PACS Mail: AKADEMIET Academiet i Stockholm: KONGRESSER - UTSTILLINGER Perinataldagene 6-8 november i Haugesund NACPRPC 9-11 desember Bergen GE Healthcare nytt nr side 23

13 GE Healthcare nytt HØR LYDEN AV PASIENT- KOMFORT

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April.

MODERNISERER IKT-PLATTFORM EPJ SIKRER STRATEGIPLAN. god behandling. for eldrebølgen. www.helsemedisinteknikk.no. Fagtidsskriftet. Nr. 2 April. Fagtidsskriftet MTF Medisinsk Teknisk Forening NFMF Norsk Forening for Medisinsk Fysikk FSTL Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse NSH Norsk sykehus og helsetjenesteforening Nr. 2 April. 2013 EPJ SIKRER

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

Fremtidens Operasjonsrom. Årsmelding 2013

Fremtidens Operasjonsrom. Årsmelding 2013 Fremtidens Operasjonsrom St. Olavs Hospital HF, Kirurgisk Klinikk NTNU, Det medisinske fakultet, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Årsmelding 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro Brum-nytt nr. 1-2007 20-03-07 10:53 Side 1 NR. 1 2007 16. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2011

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2011 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2011 TEMA Innredning og ergonomi Innredning i praksis side 6 Ergonomisk sittestilling side 11 NDD overtar Dentalvarer side 20 NDD - en del av Plandent TEMA DATA PÅ

Detaljer

OPPRIKTIG DENTALT TEMA: KLINIKKENS UTSTYR. OPPRIKTIG DENTALT - Kundemagasin fra Plandent. PLAN LEIE, ganske enkelt en bedre måte for deg!

OPPRIKTIG DENTALT TEMA: KLINIKKENS UTSTYR. OPPRIKTIG DENTALT - Kundemagasin fra Plandent. PLAN LEIE, ganske enkelt en bedre måte for deg! TEMA: KLINIKKENS UTSTYR PLAN LEIE, ganske enkelt en bedre måte for deg! SIDE 11 En heldigitalisert spesialistklinikk i Lillestrøm SIDE 12-13 Belysning av behandlingsrommet. Hva sier standardene? SIDE 23

Detaljer

Haraldsplass. Veien videre. Magasinet. for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Ny idé om Alzheimers. Nettbasert angstbehandling

Haraldsplass. Veien videre. Magasinet. for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Ny idé om Alzheimers. Nettbasert angstbehandling Magasinet Haraldsplass MAGASIN FOR STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM NR 1 2014 53. ÅRGANG Veien videre for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem SIDE 16 Ny idé om Alzheimers Nettbasert angstbehandling SIDE 4

Detaljer

d:mag på Vei til suksess Tester tryggere kirurgi i vest Bestiller time på internett Som å gå fra

d:mag på Vei til suksess Tester tryggere kirurgi i vest Bestiller time på internett Som å gå fra d:mag et magasin fra DIPS ASA på Vei til suksess I 112 timer driftet Helse Bergen HF og fem private, ideelle institusjoner tilknyttet foretaket på reservesystemer, mens millioner av dokumenter ble matet

Detaljer

Regnskap&Lønn I NETTSKYEN. NetLedger. 10 år i nettskyen. Et temabilag fra. i NetLedger AS. endres. Christine Schie

Regnskap&Lønn I NETTSKYEN. NetLedger. 10 år i nettskyen. Et temabilag fra. i NetLedger AS. endres. Christine Schie Regnskap&Lønn Christine Schie Ny administrerende direktør i NetLedger AS I NETTSKYEN Et temabilag fra NetLedger Les mer på side 2 Partner Thore Kleppen KPMG Regnskapsbransjen må endres 10 år i nettskyen

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STRATEGIVALG OG ØKT EFFEKTIVITET MED 3D 3D-MODELLERING OG VISUALISERING SAMLE INFORMASJONEN, FÅ BEDRE PROGNOSER

5TIPS TIL BEDRE STRATEGIVALG OG ØKT EFFEKTIVITET MED 3D 3D-MODELLERING OG VISUALISERING SAMLE INFORMASJONEN, FÅ BEDRE PROGNOSER DENNE TEMAAVISEN EN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET 3D reservoarmodeller Legger grunnlaget for beslutninger i milliardklassen CARSTEN LØDDESØL, SNØHETTA Print i 3D Produser detaljerte modeller raskt og billig

Detaljer

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21

RIKTIG MEDISIN- MASKIN. d:mag. Nye Ahus får helautomatisk. Livsfarlig personvern SIDE 8-11. Pasienten tar mer kontroll SIDE 20-21 d:mag ET MAGASIN FRA DIPS ASA Nye Ahus får helautomatisk MEDISIN- MASKIN Pasientene ved Nye Ahus vil få sin medisin levert i slike endosepakker, direkte fra en maskin. Sykehuset er først i verden med helautomatisk

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Utgave 4 - Vinter 2010. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og utstillinger. Tema. Hurtig diagnose av hjertepasienter. Innblikk

Utgave 4 - Vinter 2010. Aktiviteter. Brukermøter, kurs og utstillinger. Tema. Hurtig diagnose av hjertepasienter. Innblikk Vitenskapelig artikkel Vitenskapelig artikkel Siemens Hovedkontor Internasjonalt Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 D-80333 Munich Germany Siemens Healthcare Hovedkontor Internasjonalt Siemens AG Healthcare

Detaljer

24 timer. Securitas nye framtid ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 1/2006 Årgang 11

24 timer. Securitas nye framtid ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 1/2006 Årgang 11 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 1/2006 Årgang 11 Securitas nye framtid Leder Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i Securitas Norge, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft...

ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Mars 2012 Notodden utvider STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4.

Detaljer

Den. digitale. hverdag. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2011. Effektivitet og kostnadsbesparelser. Den nye. Konvensjonell røntgen eller CBVI

Den. digitale. hverdag. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2011. Effektivitet og kostnadsbesparelser. Den nye. Konvensjonell røntgen eller CBVI Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2011 Tema: Den digitale hverdag Effektivitet og kostnadsbesparelser med Clinic Edition Den nye digitale hverdagen side 14-15 Konvensjonell røntgen eller CBVI side

Detaljer

NTI NESTORNEWS 2/2008

NTI NESTORNEWS 2/2008 NTI NESTORNEWS 2/2008 KONKURRANSE Revit Architecture & Autodesk Inventor Premier for 450.000,- Les mer på side 5 Autodesk NavisWorks Link Landskap satser på BIM Verftsindustri revitaliseres med 3D CAD

Detaljer

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 14 18. juli 2008 ny sjef for kommunikasjon hilde pettersen er Unns nye kommunikasjonssjef. møt henne i sommerpraten. SIDE 20-21 slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Innledning Illustrasjonsbilde: Fra prosjektet Arneberg Hage. 2 Innledning Forutsigbar og lønnsom Året vi har lagt bak oss endte med røde regnskapstall, noe

Detaljer