En avis for GE Healthcares norske kunder og samarbeidspartnere 2013 nr 1 Spesialutgave med fokus på bildediagnostikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En avis for GE Healthcares norske kunder og samarbeidspartnere 2013 nr 1 Spesialutgave med fokus på bildediagnostikk"

Transkript

1 GE Healthcare nytt En avis for GE Healthcares norske kunder og samarbeidspartnere 2013 nr 1 Spesialutgave med fokus på bildediagnostikk GE Healthcare nytt nr side 1

2 GE Healthcare nytt En kundeavis for GE Healthcare Norge AS og GE Vingmed Ultrasound AS norske kunder og samarbeidspartnere nr GE Healthcare nytt publiseres av GE Healthcare Norge AS, Postboks 4325 Nydalen 0402 OSLO. ANSVARLIG UTGIVER: Claes Watndal REDAKTØR: Kine Berg LAYOUT OG FOTO: Kine Berg TRYKK: 3000 Trykket i Norge av Printing A/S Det norske GEHC nytt distribueres regelmessig og kostnadsfritt til GE Healthcare salg og service sine kunder og samarbeidspartnere. Dersom du ønsker et eksemplar, vennligst kontakt General Electric Company - All rights reserved. General Electric Company reserves the right to make changes in sprcification and features shown herein, or discontinue the product described at any time without notice or obligation. GE Healthcare, a division of General Electric Company GE Healthcare arbeider målrettet med å utvikle helt nye medisinske løsninger som kan danne grunnlag for fremtidens helseomsorg. Vår kjernekompetanse innen bildediagnostikk, informasjonsteknologi og molekylær forståelse av sykdommer er alle viktige faktorer i en utvikling hvor medisinske fokus endres fra sen diagnose til tidlig helse. GE Healthcare står i første rekke når det gjelder teknologisk nyskapning. Dette betyr markedsledende produkter innen bildebasert diagnostikk så som ultralyd, PET, SPECT, CT og MRI, systemer for medisinsk intervensjon, informasjonsteknologi, pasientovervåking, kontrastmidler, bioteknologisystemer, proteinseparasjon og service. I GE Healthcares visjon ser vi for oss en helt ny æra innen medisinsk behandling, der sykdommer forstås bedre, oppdages og identifiseres på et mye tidligere stadium og behandles mer effektivt på måter og med midler som tilpasses den enkelte pasients behov. GE Healthcare inngår i en av 4 divisjoner i General Electric Company (NYSE:GE). Med sitt hovedkvarter i England, er GE Healthcare morselskapet GEs eneste globale hovedkvarter utenfor USA. På verdensbasis har GE Healthcare rundt ansatte, alle dedikert til å hjelpe helsepersonell og deres pasienter i mer enn 100 land. GE Healthcare i Norge omfatter 4 selskaper med ca ansatte. GE Healthcare nytt nr side 2 Innhold Haraldsplass 4 Petvett 8 Diakonhjemmet med ny Discovery CT Unilabs røntgen Ski med ny klinikk 12 Curato Gjøvik Discovery XR 656 røntgen 14 UNN - Nukleær medisinsk seksjon med ny Spect CT 16 Gamle og nye ansikter på service 18 Stilling ledig på service 19 Kurskalender GE Healthcare Academy 20 GE Healthcare - nytt Leder Kjære leser Denne høsten har mange vært opptatt av stortingsvalget og hva en ny regjering vil gjøre av endringer for helsetilbudet i landet vårt. Som leverandør av utstyr til Helse Norge er vi opptatt av at nyvinninger vi gjør kommer pasienter og helsepersonell til gode. Fra våre kunder får vi stadig høre at utstyrsparken er gammel og at det er store forventninger til friske midler for utskiftning av utstyr. Vi ser med forventning på et økt fokus på utskiftning av medisinskteknisk utstyr, og er trygge på at vi gjennom vår innovasjon vil sørge for mer effektiv diagnose og behandling ved en slik utskiftning. I tiden fremover vil GE Healthcare sette et spesielt fokus på de pasientene som skal gjennomgå en MR-undersøkelse. Gjennom lanseringen av Silent MR har vi nå en unik mulighet til å tilby pasienter en tilnærmet stille MR-undersøkelse, som vil gjøre opplevelsen mye mer behagelig for f.eks barn eller pasienter med klaustrofobi. Og når pasienten ligger stille, vil også bildekvaliteten forbedres og færre undersøkelser må tas på nytt. Silent MR leveres fra vår nyeste MR-plattform, og kombinerer våre unike gradientsystemer med spesielt utviklede sekvenser til fordel for en bedre pasientopplevelse. GE Healthcare nytt nr side 3

3 Haraldsplass Diakonale sykehus GE Healthcare nytt nr side 4 GE Healthcare nytt nr side 5

4 Haraldsplass Diakonale Sykehus er et lokalsykehus for bydelene Bergenhus, Åsane og Arna i Bergen, samt alle kommuner i Nordhordland. Sykehuset er et moderne sykehus med avdelinger innen indremedisin, kirurgi, anestesiologi, overvåkning og radiologi med tilhørende poliklinisk aktivitet. Sykehuset har driftsavtale med Helse Vest RHF. Høsten 2012 fikk radiologisk avdeling installert sin nye 1.5T MR levert av GE - Optima *) 450w med GEM-suite. Vi kontaktet MR fagradiograf Grethe Monika Austgulen for å høre om erfaringene så langt. GEM står for Geometry Embracing Method. Med dette konseptet tilpasses spolene til pasienten og ikke omvendt. Spolesystemet i bordet er designet for best mulig bildekvalitet av ulik anatomi. «Nettopp dette forenkler kjøringer f.eks ved kombinasjonsundersøkelser som hode og rygg og karundersøkelser over et stort anatomisk område med en kombinasjon av flere spoler (f.eks Antio, bekken/underekstremiteter)», forteller Grethe Monika. «Helkropp undersøkelser er mye bedre med korporale spoler og vi bruker i tillegg mye flex-spoler. Hodespolen kan tiltes og GEs propeller, dvs bevegelseskorreksjon kan nå brukes på alle plan for alle organer» fremhever Grethe Monika videre. Da GEM suite ble utviklet var det to ting som var viktig; det første var en bedre opplevelse for pasienten, det andre var en enklere og mer effektiv hverdag for radiografene. Systemet har et nytt optisk RF-mottakersystem; OpTix, utviklet for å øke signalkvalitet og signalstyrke. Dette for å sitte igjen med et renere og skarpere bilde. Den gode bildekvaliteten bekreftes av brukerne på Haraldsplass. Med OpTix systemet følger også en svært omfattende sekvenspakke. Optima MR450w har et nytt, enklere og automatisk protokolldrevet brukergrensesnitt som letter arbeidet for radiografene og leverer høykvalitets MR bilder for alle pasienter. Pasient komforten er nøye gjennomtenkt og godt ivaretatt ved installasjonen på Haraldsplass, med et delikat MR-rom med LED belysning, samt lyspanel med skiftende farge på vegg. Det har også blitt plass til et stort bildemotiv på veggen ved maskinen. Den spesialtilpassede innredningen gir et mindre sykehuspreget inntrykk. Pasientene kan kjøres med føttene først inn i den 70 cm store gantry åpningen, noe som minimerer den klaustrofibiske opplevelsen en MR undersøkelse kan være for enkelte pasienter. Grethe Monika understreker videre betydningen av at flere pasienter som tidligere måtte avbryte kjøringen nå kan fullføre grunnet mer pasientvennlig MR maskin og godt tilrettelagt installasjon. Takoppheng av kontrastsprøyte reduserer også behov for gulvplass, og oppleves svært praktisk. På Haraldsplass er de veldig fornøyd med AW server og programpakke som følger med. Dette gir større funksjonalitet og forenkler arbeidssituasjonen. Totalt sett gir Grethe Monika på vegne av radiologisk avdeling uttrykk for god profesjonalitet på prosjektreing og leveranse samt et svært godt sluttprodukt. For spørsmål om installasjonen eller Optima 450w med GEM-suite, kontakt AM Anders Gunby tlf MR produktspesialist Anders Nordell tlf *) Trademark of General Electric Company GEM konseptet innebærer bedre tilpassede spoler for pasienten. MR maskinene er utviklet for å forbedre pasientens MR-opplevelse og med vårt nye spolekonsept har vi ytterligere forbedret brukervennligheten. MR450w GEM (1,5 T) og MR750w GEM (3.0T) er et bevis på at GE Healthcare ikke kompromisser på bildekvalitet. GE Healthcare nytt nr side 6 GE Healthcare nytt nr side 7

5 Dyrepleier Charlotte Karlsen Petvett Dyresykehus Veterinær Magnus Harjén og applikasjonsspesialist Lena Olbers Petvett består av en gruppe nordiske dyresykehus og klinikker. De har et komplett tilbud av medisinske og kirurgiske veterinærtjenester. Dette omfatter alt fra forebyggende medisin og poliklinikk til avansert diagnostikk, intensivpleie og kirurgiske inngrep. Vi besøkte PV Dyresykehuset i Uelandsgaten 85 i Oslo hvor det høsten 2012 ble investert i en Brivo *) CT 385, 16 snitts maskin fra GE Healthcare. Dyrene som kommer hit blir vesentlig undersøkt i hodet, rygg og for prolaps og cancer. Det gjøres ofte kliniske funn som dermed viser vei for videre behandling og inngrep. Med 3D og de muligheter rekonstruksjonsbilder gir åpner det seg nye muligheter i veterinærmarkedet sammenlignet med det man kan se med konvensjonell røntgen. Ifølge dyrepleier Anne-Marit Moen og daglig leder og veterinær Birgitte Grann Greve åpner CT på dyr for fantastiske muligheter for behandling. De registrerer at det nå er en lavere terskel for avansert diagnose av kjæledyr og at eierne er villige til å strekke seg lengre for diagnose og behandling enn tidligere. For spørsmål om Brivo CT 385, kontakt AM Anders Gunby eller produktspesialist Ola Sørli, se side 11. *) Trademark of General Electric Company Fakta om 16 snitt Brivo CT 385 Designet for å gi høy bildekvalitet og ytelse, men krever veldig liten plass. Med et minimumskrav på 10 m² vil denne kunne få plass i de fleste rom. 3 Hovedpunkter for systemet: Mulighet for Iterativ rekonstruksjon (ASiR) for å minke dose og øke lavkontrastdeteksjon og Organ Dose Modulering. IQ Enhance muliggjør skanning med høy pitch 1.75 uten bildeartefakter. Energibesparende; 68% *)strømreduksjon i forhold til tidligere modeller. *) Brivo CT385 Product Datasheet Rev.5 Dyrepleier Anne-Marit Moen kontrollerer Brivo CT 385 GE Healthcare nytt nr side 8 GE Healthcare nytt nr side 9

6 Ina Cathrin Olsen og Torbjørn Wærstad Diakonhjemmet Diakonhjemmet er et akuttog lokalsykehus i Oslo for de drøyt innbyggerne i bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern. I tillegg har sykehuset ansvar for alderspsykiatri og pasienter med hofteog lårhalsbrudd i ytterligere fem bydeler - til sammen innbyggere. Diakonhjemmet er et ledende regionsykehus for Helse Sør-Øst innen revmatologi og revmakirurgi, og tilbyr behandling for pasienter fra hele landet innen sine fagområder. Ved inngangen til 2013 investerte Diakonhjemmet i en Discovery *) CT 750. Vi besøkte avdelingen og traff fagradiograf for CT, Torbjørn Wærstad og radiograf Ina Cathrin Olsen samt ansvarlig fagradiolog Tron Hovind Eskild for å snakke om erfaringer med bruk av utstyret så langt. Avdelingen forteller at den nye maskinen gir langt flere muligheter enn den gamle. Det er nå 128 snitt mot 16 på tidligere maskin. GSI (Gemstone Spectral Imaging) gir langt flere ortopediske muligheter, spesielt gjelder dette ved metall-implatater idet metallartefakter reduseres betraktelig. Generelt foretas det flest undersøkelser innen førsteutredning og cancer oppfølging fra akutt, gastro, abdomen og Thorax. Det gjøres flere undersøkelser spesielt innen lungeemboli, og urinsyregikt. Med Discovery CT 750 går man helt ned på atomnivå innen bildediagnostikk og unngår biopsi for enkelte diagnoser. Pasientene forskånes for flere scan enn nødvendig og drar nytten av færre faser. Diakonhjemmet har hatt svært gode erfaringer med GSI fler energi og redusert kontrastdose til pasient samt at stråledosene ved kontroll på CTavdelingen har blitt kraftig redusert i den nye maskinen. En annen stor fordel er flerenerginivå med stort FOV (re.anm.field of View). Discovery CT 750 åpner også opp for flere fagfelt innen Thorax og nevro. Diakonhjemmet er aller mest mest fornøyd med GSI og sammen med CT ble det også levert en AW server som gir stor grad av fleksibilitet. En god kompromiss mellom en vanlig arbeidshest og noe av det beste på markedet oppsummerer Torbjørn når han beskriver Discovery CT 750. Serverløsningen er god, mener også hans kollega og ansvarlig radiolog Tron Hovind Eskild som legger til: «Vi ser at ortopedene oftere ønsker billeddiagnostikk når man nå får bedre fremstilling av strukturene rundt osteosyntesemateriell». For spørsmål om Discovery CT 750, kontakt Anders Gunby eller CT produktspesialist Ola Sørli hos GE Healthcare. *) Trademark of General Electric Company Anders Gunby Account Manager GE Healthcare Tlf mobil Ola Sørli CT produktspesialist GE Healthcare Tlf mobil GE Healthcare nytt nr side 10 GE Healthcare nytt nr side 11

7 Radiograf Arne Idar Johansen I mottagelsen hilser Cathrine Coll Hansen velkommen Radiolog Rune Kvakestad Radiografene Fredrik Granlien og Sonja Solhaug Pedersen Intituttleder Gary Haraldsen foretar en ultralydscanning med et Logiq S7 apparat GE Healthcare nytt nr side 12 F.v. Claes Watndal GE Healthcare og Bjørn Mikal Henriksen, Økonomi- og viseadministrerende direktør Unilabs Ny klinikk Unilabs Røntgen Ski Unilabs Norge åpnet enda en klinikk i nye, trivelige lokaler på Ski 18. februar i år. På rekordtid ble det prosjektert og bygget en komplett ny klinikk i det som tidligere var postkontor i Ski sentrum, etter at Unilabs ble tildelt en stor del av kontrakten fra Helse Sør-Øst på radiologiske tjenester. I de ombygde lokalene utføres nå undersøkelser innen MR, CT, røntgen og ultralyd. Instituttleder med bakgrunn som radiograf, Gary Haraldsen er svært godt førnøyd, og fremhever det gode samarbeidet med entreprenøren og GE Healthcare i planleggingsfasen. «GE Healthcare og entrepenøren har i samarbeid hatt en løsningsorientert holdning til prosjektet, som resulterte i gode løsninger for effektiv arbeidsflyt, samt ergonomiske riktige løsninger» sier Haraldsen. I tillegg til 1 stk CT - Optima * CT660, 2 stk MR - Optima MR360, har GE Healthcare levert en digital røntgenlab - Discovery *) XR 656 og ultralyd - Logiq *) S7. De 3 lab,ene for CT og MR ligger i «åpent landskap» etter hverandre, noe som gir god mulighet til erfarings- og fagutveksling i den daglige driften. Brukerne ved instituttet karakteriserer utstyret fra GE som «gode, pålitelige og brukervennlige arbeidshester med god arbeidsflyt. Det er lite nedetid, grunnet gode servicerutiner. MR bildene blir meget bra, basert på den korte undersøkelsestiden, spesielt innen ortopedi, som vi gjør mye av». I prosjektet er det lagt vekt på riktig ergonomiske løsninger for alle, også resepsjonen i mottaket har fått hev/senk arbeidsbord. Til sammen er det 8 radiografer, 5 sekretærer og 2 radiologer som arbeider på Ski i delikate, hyggelige lokaler. Unilabs Ski har pasientvennlige åpningstider med full drift alle dager mellom 7 og 22. Målet for 2014 er MR undersøkelser. For mer informasjon; kontakt Anders Gunby, GE Healthcare, kontaktdata s. 11 *) Trademark of General Electric Company GE Healthcare nytt nr side 13

8 Curato Gjøvik Som så mange andre i Norge, har også Curato valgt Discovery *) XR656 fra GE Healthcare, hvor avdelingen på Gjøvik er den siste av i alt 4 installasjoner ved Curato s avdelinger. Vi er godt fornøyd med den nye røntgenlaben, og fremhever spesielt bildekvaliteten sier en tilfreds avdelingsleder Marjorie Johnstone på Gjøvik. Systemet har nytt en meget god mottagelse i det norske markedet og vi passerer snarlig 20 installasjoner siden den første i september Med god spredning av installasjonene både geografisk og mellom private og offentlige kunder, har Discovery XR656 og norske institusjoner funnet felles klangbunn. Systemet utmerker seg på flere områder som f.eks hurtighet, evne til rask omstilling, høy grad av automatisering og mulighet for avanserte applikasjoner. Det mest spesielle er likevel hjertet i systemet, FlashPad *) detektoren. Foruten de unike bildegenererende egenskapene, har den revolusjonert fleksibiliteten og ergonomien på mange røntgenavdelinger. FlashPad detektoren er trådløst mobil og detektorene kan benyttes om hverandre internt på én lab, mellom flere lab og i tillegg på våre mobile røntgenapparater. Man er således ikke lenger bundet av å ha et visst antall detektorer pr lab, men har fleksibiliteten til å bruke samme flere steder. Dette kan man gjøre uten å forringe forholdet bildekvalitet/ dose og man kan fremdeles nyttiggjøre seg av systemets avanserte diagnostiske applikasjoner. For spørsmål; kontakt Geir Gamme X-ray produktspesialist Tlf Anders Gunby AM produktspesialist Tlf *) Trademark of General Electric Company Avdelingsleder og Radiograf Marjorie Johnstone og Fagradiograf Mari Viola Hagen FlashPad er neste generasjon av trådløse detektorer. Detektoren er den sentrale komponenten i en digital røntgenundersøkelse, og valg av type detektor er viktig for bildekvalitet/ dose, brukervennlighet og ikke minst muligheten for avanserte applikasjoner og god diagnostikk. FlashPad er navnet på GE Healthcares anerkjente detektor i trådløs og mobil utgave, og den viderefører vår utprøvede og patenterte detektorteknikk. Den utmerker seg klinisk ved sin høye DQE og samme mulighet for avanserte opptak som våre faste detektorer. Den er også praktisk med sin mobilitet og tilpassede bruk. Alle FlashPad detektorer kan benyttes om hverandre på én lab, mellom flere lab og med våre mobile røntgenapparater. GE Healthcare nytt nr side 14 GE Healthcare nytt nr side 15

9 Spect CT - Discovery * NMCT670 - Gammakamera har en nyutviklet detektor og sammen med Evolution rekonstruksjon gir dette mulighet for 50 % hurtigere opptak eller 50 % mindre injisert dose uten tap av bildekvalitet. - Meget hurtig posisjonering. Automatisk forhåndsdefinerte posisjoner og egen trykklinjal på bordet for å indikere start/stopp for skanning område. - CT er en diagnostisk 16 slice med ASiR (rådata basert iterativ rekonstruksjon). Dette gir topp bildekvalitet til ekstrem lav dose, også til diagnostisk bruk. Fra venstre; Bioingeniør Janne Eilertsen, Radiograf Kent Alexander Johansen, Bioingeniør Ronn Helge Pettersen, Overlege og konstituert Seksjonsleder Rune Sundset Bioingeniør Torbjørn Fredenfeldt, Overlege og konstituert Seksjonsleder Røntgen Erik Traasdahl. Nukleær Medisinsk seksjon ved UNN Universitetssykehuset Nord Norge HF Vinteren 2013 installerte GE Healthcare en ny Spect CT Discovery *) NMCT670 på nukleærmedisinsk seksjon UNN Tromsø, en erstatning for en DST Xli to-hodet Gammakamera fra I tillegg til den nye Discovery NMCT670 har også avdelingen en Infinia Hawkeye fra GE. Avdelingen i Tromsø gjør ca 2500 undersøkelser i året, herunder alle typer Spect undersøkelser, hvorav de fleste er skjelett-undersøkelser. De teller 10 ansatte; 3 overleger, 6 Bioingeniører og 1 Radiograf. Discovery NMCT 670 er vårt «high end» produkt innen generell bruk SPECT/CT. I tillegg til Tromsø har også Sørlandet Sykehus Kristiansand og Sykehuset Østfold Fredrikstad dette systemet installert. *) Trademark of General Electric Company Ønskes du mer informasjon om Discovery NMCT 670 ; kontakt GEs Salgsrepresentant /AM Kjetil Hay tlf Produktspesialist Ola Sørli; tlf GE Healthcare nytt nr side 16 GE Healthcare nytt nr side 17

10 Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Nytt fra service Christian Myhre tilbake i ny rolle! Ta kontakt dersom dere har spørsmål rundt servicetilbud, Dose- Watch eller ulike typer oppgraderinger. 2. mai startet Christian i stillingen som Service Account Leader. I denne stillingen vil han ha ansvaret for å følge opp servicekontrakter for for hele GE`s portefølje av utstyr. I tillegg vil han ha ansvaret for DoseWatch, et system for registrering, analysering og optimalisering av stråledoser. Dosewatch kan kobles til alle strålegivende modaliteter, og til alle leverandører. I Norden er det foreløpig installert ved Turku Universitetssykehus i Finland, Rikshospitalet i København, Sahlgrenska i Sverige. samt Volda sykehus i Norge. GE vil i nærmeste fremtid lansere et nytt servicetilbud, kalt «One Services».Dette vil gi våre kunder større valgfrihet innenfor ulike typer servicekontrakter. Innenfor LCS området (Anestesi, overvåking, kuvøser etc), lanserer vi servicekonseptet «OneSelf», til kunder som vil ha support, men samtidig gjøre mye av vedlikeholdet selv. Våre nyeste kollegaer på service - ultralyd Alex Bahr (til venstre) og Anders Østberg startet hos GE Healthcare 1. januar i år. Alex har solid bakgrunn fra serviceyrket og er nyutdannet serviceingeniør. Anders er utdannet flymekaniker og har lang og god erfaring innen service i flere bedrifter. Alex og Anders har hatt opplæring innenfor området ultralyd og er nå din kontaktperson på service for alle våre modeller. Sammen med vår erfarne teamleder Sverre Biseth og serviceingeniør Ståle Breivik, utgjør disse to karene et sterkt og kunnskapsrikt ultralyd serviceteam. GE har også et omfattende tilbud for e-læring innenfor alle modaliteter, se TiP-Ed Online Christian Myhre Service Account Leader GE Healthcare M T Manualer elearning My repairs Field Service Engineer - FSE Serviceinnstilt medarbeider søkes Stillingen har et særs ansvar for å utvikle og vedlikeholde relasjoner med våre kunders representanter, sikre høy grad av kundetilfredshet og vedlikeholde alt utstyr som er spesifikk for den/de modaliteter man får ansvar for. Ansvarsområde/Hovedoppgaver: Utføre reparasjon og vedlikehold på avansert billeddannende medisinsk teknisk utstyr (Røntgen/MR/CT/Mammo) Full opplæring på våre internasjonale kurssenter vil bli gitt. Kompetanse/Kvalifikasjoner: Ingeniør utdanning innen elektronikk/data/mekanikk på Bachelor nivå Lang praktisk erfaring fra fagfeltet kan kompensere for manglende formalia Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig Ledig stilling Click2Chat Parts Videos Personlig egnethet blir vektlagt. For spørsmål, kontakt Evald Langsjøvold Director of Service Telefon e-post GE Healthcare nytt nr side 18 GE Healthcare nytt nr side 19

11 Tekniske kurs Dato Kliniske kurs Dato Velkommen til GE Healthcare Academy! Fokuset for kurslederne i GE Healthcare Academy 2013 ligger på pasientsikkerhet. Vi er overbevist om at helsepersonell som er trygge på bruk av medisinteknisk utstyr kan legge ned mer tid og større fokus på bedre og sikrere pleie av pasienten. Et annet aspekt på trygghet ved bruk av utstyret er at det brukes optimalt, med tanke på kvalitet på undersøkelsen, effektivitet og pasientflyt. Generelt har vi et kraftig forbedret kurstilbud for 2013 sammenlignet med året som har gått. I 2012 gjennomførte GE Healthcare Academy 90 kurs og i 2013 er tallet 130. Dette er en økning på 45%. Velkommen til Academy kurssenter på Vendeveien 89 i Danderyd rett utenfor Stockholm sentrum. Her har vi muligheten til å arrangere kurs med inntil 50 deltakere, alternativt arrangere parallelle kurs for opp til 25 kursdeltakere per gruppe. Vi har en store, lyse lokaler hvor vi har muligheten til å holde temadager og symposier for opp til 120 deltakere. I huset finner du også Best Western Hotel hvor man med fordel kan reservere rom i forbindelse med kurs. Her finnes også restaurant og café, alt for å kunne tilby en helhetlig løsning. Ultralyd Voluson Applikasjon teknisk Voluson E6/E8 Vivid E9 Applikasjon teknisk Vivid E9 Logiq P5/6, A5 Applikasjon teknisk Logiq P5/6, A5 Logiq S7/S8 Image vault Logiq E9 Applikasjon teknisk Logiq E9 IT DICOM/IT Basic DICOM/IT Basic Anestesi Aisys CS2 Anestesi & Monitorering Applikasjon Monitorering B850 & B650 Telemetri Apex CIC Central Non inv kardio Getemed Holter MAC 1600 MAC 5500/5000 Neonatal Panda Incubator Breas Vivo 50 Vivo 30/40 CPAP isleep 3/12 4-6/12 25/ /11 2/12 3-5/ /10 7-8/11 14/ / /9 8-10/ /11 26/ / / /10 3/10 29/10 12/ /11 20/11 19/11 19/11 CT Neuro Workshop Cardiac Workshop MR Sekvensoptimering Mammo Workshop Digital stereotaxi Ultralyd 3D/4D - VISUS Voluson E6/E8 Anestesi Anestesi Aisys & Avance Anestesi Avance Monitorering Bas B850 & B650 Avansert B850 & B650 Non inv kardiologi CASE Breas BREAS Bilevel ventilasjon 15-17/ /11 1-2/10 31/ /11 19/9 22/10 21/11 5/11 6/11 22/ /11 Kansellerte kurs pga. for få påmeldinger: EKG-tolkning for medisinteknikerect introduksjon AW server, AW-server Cardiac, AW-server Colon. CT Dosewatch PET introduksjon AW, Hjerte på arbeidsstasjon. Dersom du har spørsmål eller vil melde deg på et kurs. Kontakt GE Healthcare nytt nr side 20 GE Healthcare nytt nr side 21

12 KONTAKTDATA GE Healthcare Norge AS og GE Vingmed Ultrasound AS Besøksadresse: Sandakerveien 100C 0484 Oslo Postboks 4574 Nydalen 0404 Oslo Tlf sentralbord E-post bestilling av varer og tilbehør: Servicesenter tlf Tast 1 - MR, CT, Røntgen, arbeidsstasjoner, PET og Nuklær Tast 2 - Ultralyd og Image Vault Tast 3 - EKG, monitorering, anestesi, overvåkning, intensiv akuttbehandling og neonatal forløsning Tast 4 - RIS og PACS Mail: AKADEMIET Academiet i Stockholm: KONGRESSER - UTSTILLINGER Perinataldagene 6-8 november i Haugesund NACPRPC 9-11 desember Bergen GE Healthcare nytt nr side 23

13 GE Healthcare nytt HØR LYDEN AV PASIENT- KOMFORT

En avis for GE Healthcares norske kunder og samarbeidspartnere 2013 nr 1 Spesialutgave med fokus på bildediagnostikk

En avis for GE Healthcares norske kunder og samarbeidspartnere 2013 nr 1 Spesialutgave med fokus på bildediagnostikk GE Healthcare nytt En avis for GE Healthcares norske kunder og samarbeidspartnere 2013 nr 1 Spesialutgave med fokus på bildediagnostikk GE Healthcare nytt nr 1 2013 side 1 GE Healthcare nytt En kundeavis

Detaljer

Oversikt fra Helse Midt-Norge KVIDI 2009. Kristin Ramberg St. Olavs Hospital HF

Oversikt fra Helse Midt-Norge KVIDI 2009. Kristin Ramberg St. Olavs Hospital HF Oversikt fra Helse Midt-Norge KVIDI 2009 Kristin Ramberg St. Olavs Hospital HF Levanger/Namsos Representative doser FULLDIGITALISERT! Mye jobb men nyttig "Problemlab" med mangelfull registrering av doser

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Anskaffelse av CT til Skien Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 23-2016 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 06.04.2016 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Om å gå i psykoterapi

Om å gå i psykoterapi Til pasienter og pårørende Om å gå i psykoterapi Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Psykisk helsevern Vinderen - Diakonhjemmet Sykehus. 2012. Foto: Stock.xchng. OM Å GÅ I PSYKOTERAPI Erfaring og forskning

Detaljer

Møtearena for diagnostisk fysikk

Møtearena for diagnostisk fysikk Møtearena for diagnostisk fysikk Strålevernets Novembermøte 4/11-2013 Radisson Blu Hotell, Gardermoen National reference group: Health region North Samuel Kuttner Arne Erikson Health region Middle Kristin

Detaljer

FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER

FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER FAGUTVIKLING OG ENDRINGER I ARBEIDSOPPGAVER FOR RADIOGRAFER Fagseminar 8. november, Gjøvik Nils Einar Kløw INNHOLD Avgrensing av faget Endringer i radiologien Eksempel Hjerte-karradiologisk UUS Endringer

Detaljer

Erfaringer fra oppbygging av regional fysikertjeneste

Erfaringer fra oppbygging av regional fysikertjeneste Erfaringer fra oppbygging av regional fysikertjeneste Kompetansesenteret for diagnostisk fysikk (KDF) Ullevål universitetssykehus Seksjonsleder Anne Catrine Martinsen Bakgrunn for opprettelse av kompetansesenter

Detaljer

SEMINAR I STRÅLEVERN OG NUKLEÆRMEDISIN STAVANGER 23-25 APRIL 2010

SEMINAR I STRÅLEVERN OG NUKLEÆRMEDISIN STAVANGER 23-25 APRIL 2010 SEMINAR I STRÅLEVERN OG NUKLEÆRMEDISIN STAVANGER 23-25 APRIL 2010 Norsk Selskap for Nukleærmedisin og Molekylær avbilding (NSNM) arrangerte sitt årlige møte i Stavanger 23.-25. april i år. Årsmøtet, som

Detaljer

Totalleverandør til det digitale tannlegekontor

Totalleverandør til det digitale tannlegekontor Totalleverandør til det digitale tannlegekontor skifter navn til: D E N T A L D I G I T A L DIGORA Vidi Intraoral kamera DANMARK Enkelt i bruk Høy kvalitet på bildene DIGORA Toto Intraoral CMOS sensor

Detaljer

Pasientorientert organisering

Pasientorientert organisering Pasientorientert organisering Administrerende direktør Torbjørn Aas Helse Nord Trøndelag 24. oktober 2017 Min bakgrunn Noen ord om ledelse Utfordringsbilde Pasientorientert organisering i Helse Nord Trøndelag

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv

Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv 09.00 Registrering og kaffe 10:00 Velkommen 10.00: Radiologi i et samhandlingsperspektiv Samhandlingsreformen kan medføre at en

Detaljer

LIS-seminar Moderator: Rom: Sal 2. Moderator:

LIS-seminar Moderator: Rom: Sal 2. Moderator: Onsdag 26. oktober 09:00-10:00 Registrering. Kaffe 10:00-11:30 Åpning/Fellesforelesning: Traumatologi og 2 ------- 10:00-10:05 Velkommen. Gaute Hagen, Leder Norsk Radiologisk Forening 10:05-10:25 Prehospital

Detaljer

Er rolleutvidelser for radiografer en god ide?

Er rolleutvidelser for radiografer en god ide? Er rolleutvidelser for radiografer en god ide? Anna Pettersen forbundsleder Norsk Radiografforbund Radiografiens dag 8.november 2007 Høgskolen i Gjøvik Bør radiografer gis utvidede roller? (stikkord fra

Detaljer

Vanlige krisereaksjoner. - hva kan jeg som pårørende bidra med?

Vanlige krisereaksjoner. - hva kan jeg som pårørende bidra med? Vanlige krisereaksjoner - hva kan jeg som pårørende bidra med? Mennesker opplever livets påkjenninger ulikt. Å få en alvorlig/ kronisk sykdom eller skade kan for noen gi stress- og krisereaksjoner, mens

Detaljer

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess.

Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Leica Geosystems Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Active Customer Care Vårt engasjement. Din suksess. Vi i Leica Geosystems har en tett relasjon med våre kunder. Vårt Active Customer

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Radiologisk avdeling om 5 år 10 år sett med samhandlingsblikk

Radiologisk avdeling om 5 år 10 år sett med samhandlingsblikk Radiologisk avdeling om 5 år 10 år sett med samhandlingsblikk Eivind Reitan, avdelingssjef Radiologisk avdeling Før X-ray Røntgenfilm Lyskasser Mørkerom Demonstrasjoner Papir og penn Nå Digitalisering

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Strategi for kostnadsreduksjon på vedlikehold

Strategi for kostnadsreduksjon på vedlikehold Strategi for kostnadsreduksjon på vedlikehold Oslo Universitetssykehus Medisinsk Teknologisk Virksomhetsområde (MTV) IFEA Konferanse 25. Januar 2012 Mubashar Shafi Organisering MTV Medisinsk Teknologisk

Detaljer

CR System. Bruksanvisning 4400B NO

CR System. Bruksanvisning 4400B NO CR System Bruksanvisning 0413 Ingen del av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa HealthCare

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

Hvordan gikk det med Rikshospitalet og

Hvordan gikk det med Rikshospitalet og 6 av 10 fusjoner er dokumentert t mislykket Hvordan gikk det med Rikshospitalet og Radiumhospitalet? Arne Karlsen, avdelingsleder Avdeling for Teknologi og Drift Bilde- og Intervensjonsklinikken Rikshospitalet

Detaljer

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg.

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Arbeidsdeling : SiV-Tønsberg - - - Unilabs Røntgen Tønsberg God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Utveksler nå bilder digitalt. Tilpassede protokoller. Unilabs

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Radiologisk samhandling i Helse Sør-Øst

Radiologisk samhandling i Helse Sør-Øst Radiologisk samhandling i Helse Sør-Øst Prekonferanse HelsIT 22.09.2009 Håvard Roterud, Radiograf, OUS, enhet Rikshospitalet havard.roterud@rikshospitalet.no Åge Sjåfjell, Seniorrådgiver, HSØ IKT aagsja@sykehuspartner.no

Detaljer

Nytt sykehus 2 år i drift

Nytt sykehus 2 år i drift Nytt sykehus 2 år i drift.hvordan har det gått? Helge Stene Johansen. Direktør fag og utvikling Sykehuset Østfold HF For framtiden ikke for fortiden Nytt bygg og tostrukturmodell Psykiatri og somatikk

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

23.05.2013 15:00 QuestBack eksport - Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013

23.05.2013 15:00 QuestBack eksport - Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013 Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013 Publisert fra 12.03.2013 til 20.05.2013 766 respondenter (766 unike) 1. Ved hvilken klinikk arbeider du? 1 Psykisk helse og avhengighet 8,7 % 64 2 Medisinsk klinikk

Detaljer

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet Leica Viva TS11 Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet 6 oktober 2010 Leica Geosystems har gleden av å presentere sin nye manuelle totalstasjon, Leica Viva TS11. Denne moderne

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

FLSB 7.februar Edmund Søvik Klinikksjef/Overlege IR Klinikk for bildediagnostikk St. Olavs Hospital

FLSB 7.februar Edmund Søvik Klinikksjef/Overlege IR Klinikk for bildediagnostikk St. Olavs Hospital 20 år med PACS-RIS. Hva har vi lært og hvordan bør nye IKT-systemer utvikles slik at de radiologiske avdelinger blir mer effektive og pasienten får korrekt diagnose FLSB 7.februar 2017 Edmund Søvik Klinikksjef/Overlege

Detaljer

Kompetanseforhold ved PET/CT Gardermoen 9. nov. 2007 Jan Frede Unhjem

Kompetanseforhold ved PET/CT Gardermoen 9. nov. 2007 Jan Frede Unhjem Gardermoen 9. nov. 2007 Jan Frede Unhjem CT og PET gir komplementær anatomisk og molekylær informasjon respektivt, der PET gir spesifisitet til anatomiske funn og CT presis lokalisasjon av metabolsk aktivitet.

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

Automasjon & Industriell IT

Automasjon & Industriell IT Automasjon & Industriell IT Fremtidsrettet automatisering Økt global konkurranse, økende krav til tilpassede varer fra kjøpesterke forbrukergrupper, miljø- og forbrukskrav fra myndigheter er virkeligheten

Detaljer

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN: SHARPS INTELLIGENTE SKANNING Med SimplifyScan kan alle på kontoret enkelt registrere dokumenter og distribuere informasjon til ethvert sted i nettverket,

Detaljer

Etablering av et nasjonalt system for overvåkning av medisinsk strålebruk

Etablering av et nasjonalt system for overvåkning av medisinsk strålebruk Etablering av et nasjonalt system for overvåkning av medisinsk strålebruk HelsIT 2016, Sesjon 1B: Målbar kvalitet Avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen E.G. Friberg 1, R. Silkoset 1, H. Kofstadmoen 1, Tom

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

Åpning av Hjerte CT, :

Åpning av Hjerte CT, : Åpning av Hjerte CT, 19.12.16: 1. Velkommen, litt info om CT - Kjell Vikenes 2. Adm. dir. Eivind Hansen 3. Dir. Ole P. Måløy, Siemens 4. «Avduking» CT på lab. CT hjerte virksomheten Stort CT senter (2500-3000

Detaljer

velkjent mantra fra ledelse og leverandører i forkant : alt skal bli så mye bedre

velkjent mantra fra ledelse og leverandører i forkant : alt skal bli så mye bedre Utgangspunkt AGFAs pacs siden 1998 Egenutviklet ris (Tris 2000) 120 000 us per år 108 ansatte : 45 radiografer 12 assistenter 20 kontoransatte 25 leger 6 i IT-gruppen velkjent mantra fra ledelse og leverandører

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering Norgeslansering under brukermøtet 25. - 26. mars 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. (Bildetekst) Infor har investert kraftig i oppgradering av ERP-løsningen M3, programvare mange store norske

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Ekspertene på interiørbeplantning

Ekspertene på interiørbeplantning Ekspertene på interiørbeplantning OM OSS Hvem er vi? Vi er ekspertene på interiørbeplantning for alle miljøer. Alt fra kontorbygg, små og store hoteller til hotellkjeder, internasjonale forhandlere, shoppingsentre

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Bildekvalitetsforum. Erfaringer fra tverrfaglig projekt. Røntgenavdelingen UNN, Tromsø.

Bildekvalitetsforum. Erfaringer fra tverrfaglig projekt. Røntgenavdelingen UNN, Tromsø. Bildekvalitetsforum Erfaringer fra tverrfaglig projekt. Røntgenavdelingen UNN, Tromsø. Bildekvalitetsforum Hvorfor Fysikerne ønsket: Kartlegging av problemundersøkelser Utgangspunkt for optimaliseringsarbeid

Detaljer

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM FRA HEALTH TECH Elektronisk Legemiddelsystem reduserer faren for

Detaljer

Optimalisering av CTundersøkelser. Protokolloptimalisering CT. Hva er det lurt å starte med? Avdelingsleder Anne Catrine Martinsen

Optimalisering av CTundersøkelser. Protokolloptimalisering CT. Hva er det lurt å starte med? Avdelingsleder Anne Catrine Martinsen Optimalisering av CTundersøkelser Avdelingsleder Anne Catrine Martinsen Kompetansesenter for diagnostisk fysikk, Bilde- og intervensjonsklinikken Protokolloptimalisering CT Strålevern-krav i Norge fra

Detaljer

Jeg er eksklusiv. Den første personlige fosfor plate skanner

Jeg er eksklusiv. Den første personlige fosfor plate skanner Jeg er eksklusiv Den første personlige fosfor plate skanner JEG VIL HA MIN EGEN SKANNER ACTEON HAR UTVIKLET DEN FØRSTE PERSONLIGE FOSFOR PLATE SKANNEREN PÅ MARKEDET NÅ KAN JEG FÅ MINE BILDER ØYEBLIKKELIG

Detaljer

SENSORVEILEDNING. Oppgave 1 eller 2 besvares

SENSORVEILEDNING. Oppgave 1 eller 2 besvares SENSORVEILEDNING Del 1 Oppgave 1 eller 2 besvares 40 poeng Oppgave 1) En 47 år gammel skogsarbeider kontakter legen sin på grunn av ryggproblemer. Mannen har i noen år vært plaget med smerter i ryggen

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

BRUK AV DUAL ENERGY CT VED HUS

BRUK AV DUAL ENERGY CT VED HUS BRUK AV DUAL ENERGY CT VED HUS K I R S T E N N Y G A A R D B O L S TA D M E D I S I N S K F Y S I K E R, H U S NOVEMBERMØTE GARDERMOEN 4. NOVEMBER 2013 DUAL ENERGY CT GAMMELT NYTT Bruk av to ulike røntgenspekter

Detaljer

Ny veileder om representative doser for røntgenundersøkelser. Eva G. Friberg Forsker Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk

Ny veileder om representative doser for røntgenundersøkelser. Eva G. Friberg Forsker Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk Ny veileder om representative doser for røntgenundersøkelser Eva G. Friberg Forsker Seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk Forskriftskrav (m/veiledere) 31 Virksomheten skal ha oversikt over representative

Detaljer

Jeg er eksklusiv. Den første personlige fosfor plate skanner

Jeg er eksklusiv. Den første personlige fosfor plate skanner Jeg er eksklusiv Den første personlige fosfor plate skanner JEG VIL HA MIN EGEN SKANNER ACTEON HAR UTVIKLET DEN FØRSTE PERSONLIGE FOSFOR PLATE SKANNEREN PÅ MARKEDET Den nye PSPIX er så RIMELIG at du nå

Detaljer

RAPPORT ETTER PRAKSISOPPHOLD I REYKJAVIK, ISLAND.

RAPPORT ETTER PRAKSISOPPHOLD I REYKJAVIK, ISLAND. RAPPORT ETTER PRAKSISOPPHOLD I REYKJAVIK, ISLAND. Vi er tre intensivsykepleierestudenter som i praksisperioden i 2.semester fikk tilbud om å hospitere i Norden og USA. Vi valgte å reise til Reykjavik på

Detaljer

Høringsuttalelse for revidert strålevernforskrift og endring i strålevernloven

Høringsuttalelse for revidert strålevernforskrift og endring i strålevernloven Oslo universitetssykehus HF Sentralbord: 02770 Statens Strålevern Saksbeh. Therese S. Bakkemoen Vår ref.: Deres ref.: Saksbeh.: Dato: 2011/1811-5 2015/00259 Tanja Holter 19.9.2016 Høringsuttalelse for

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. april 2009 Dato møte: 7. mai 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 65/2009 INVESTERINGER 2009 Investeringer for 2009 har vært omtalt i fire

Detaljer

Nytt østfoldsykehus MR 3.0T Bilag 4 Omfang og beskrivelse

Nytt østfoldsykehus MR 3.0T Bilag 4 Omfang og beskrivelse Prosjekt: Nytt østfoldsykehus Tittel: 9110 MR 3.0T Bilag 4 Omfang og beskrivelse 01 For anbud 21.06.13 LEL KJH ELG Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen. Cathrin Carlyle Observatør Leder av brukerutvalget

Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen. Cathrin Carlyle Observatør Leder av brukerutvalget PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 28.8.2017 Tid: 9.00-11.20 Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen

Detaljer

Foreløpig evaluering av bildeteknisk kvalitet ved mobil røntgendiagostikkk

Foreløpig evaluering av bildeteknisk kvalitet ved mobil røntgendiagostikkk Johan Castberg Hellund, Rana Tariq, Sølve Sesseng Foreløpig evaluering av bildeteknisk kvalitet ved mobil røntgendiagostikkk Michael 2005; 2: 144 50. Sammendrag Formålet med denne artikkelen er å belyse

Detaljer

Erfaringer etter ett år

Erfaringer etter ett år Kommunal ø-hjelp døgnopphold i Halden & Aremark Erfaringer etter ett år Institusjonsoverlege Anders Schönbeck Helsehuset for Halden & Aremark anders.schonbeck@halden.kommune.no Helsehuset i Halden Nov

Detaljer

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 INFEKSJONSBEKJEMPELSE ENKELT OG PRAKTISK Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Internasjonal workshop

Internasjonal workshop Internasjonal workshop Berettigelse av medisinsk bestråling innen diagnostisk avbildning Organisert av EU og IAEA Novembermøte 3. november 2009 Eva G. Friberg og Anders Widmark Seksjon Dosimetri og medisinsk

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

Haraldsplass. Svar på varsel om vedtak - Uautorisert uthenting av helseopplysninger gjennom leverandørenes fjerntilgang.

Haraldsplass. Svar på varsel om vedtak - Uautorisert uthenting av helseopplysninger gjennom leverandørenes fjerntilgang. Haraldsplass DIAKONALE SYKEHUS Bergen Diakon isse k j em Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 Oslo Deres ref: 12/00302-1 /HVE Vår ref: Bergen, 13.04.2012 Svar på varsel om vedtak - Uautorisert uthenting

Detaljer

Rusmiddelproblemer. Til pasienter og pårørende. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Rusmiddelproblemer. Til pasienter og pårørende. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Til pasienter og pårørende Rusmiddelproblemer Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Psykisk helsevern Vinderen - Diakonhjemmet Sykehus. 2012. Foto: Stock.xchng. HVA ER RUSMIDDELPROBLEMER? Rusmiddelproblemer

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF/Sykehuspartner HF Leverandørkonferanse polikliniske radiologiske tjenester

Helse Sør-Øst RHF/Sykehuspartner HF Leverandørkonferanse polikliniske radiologiske tjenester Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst RHF/Sykehuspartner HF Leverandørkonferanse

Detaljer

Sakkyndig vurdering av. Strategy Group for Medical Image Science and Visualization. Torfinn Taxt, Universitetet i Bergen, Norge, mars 2008

Sakkyndig vurdering av. Strategy Group for Medical Image Science and Visualization. Torfinn Taxt, Universitetet i Bergen, Norge, mars 2008 Sakkyndig vurdering av Strategy Group for Medical Image Science and Visualization Torfinn Taxt, Universitetet i Bergen, Norge, mars 2008 Innledning Bakgrunn for vurderingen er dokumentene i mappen med

Detaljer

VEILEDNING FOR INTERACTOR V OG NYERE OG SYSTEM X RADIOLOGI

VEILEDNING FOR INTERACTOR V OG NYERE OG SYSTEM X RADIOLOGI VEILEDNING FOR INTERACTOR V. 3.4.8 OG NYERE OG SYSTEM X RADIOLOGI Innhold Innhold... 1 1 Radiologiske henvisninger... 2 1.1 Opprette radiologihenvisning... 2 1.2 Velge aktuell undersøkelse (tjeneste)...

Detaljer

Tanker rundt diverse tema

Tanker rundt diverse tema Tanker rundt diverse tema Nasjonal møtearena for strålevernansvarlige 02. november 2010 Rune Hafslund Strålevernansvarlig i Helse Bergen HF DET ER TRYGG STRÅLEBRUK I HELSE BERGEN HF Kort introduksjon Krav

Detaljer

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Styremøte Per Engstrand /Nina Føreland Flekkefjord fredag 15.september 2017 Foretaksprotokollen 3.5.17 Innledning med dagens akuttfunksjoner innarbeides i U2035

Detaljer

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 HVORFOR? - Poenget er ikke sertifiseringen som sådan, men å få på plass et dynamisk kvalitetssystem

Detaljer

Angstlidelser. Til pasienter og pårørende. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Angstlidelser. Til pasienter og pårørende. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Til pasienter og pårørende Angstlidelser Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Psykisk helsevern Vinderen - Diakonhjemmet Sykehus. 2012. Foto: Stock.xchng. HVA ER ANGSTLIDELSER? Aktiveringen som skjer i

Detaljer

Atelier Holthe AS, 2390 Moelv. Avanserte telt og utstyr tilpasset ethvert bruksområde og klimatiske forhold

Atelier Holthe AS, 2390 Moelv. Avanserte telt og utstyr tilpasset ethvert bruksområde og klimatiske forhold Avanserte telt og utstyr tilpasset ethvert bruksområde og klimatiske forhold 1 Foto viser leir under bygging fra en av våre leveranser til Afghanistan GIAX leverer nøkkelferdige løsninger med bygningsmasse

Detaljer

Erik M. Berntsen ISB Bildediagnostikk Sebastian Abel-

Erik M. Berntsen ISB Bildediagnostikk Sebastian Abel- Radiologisk utredning av kvinne, 33 år, med magesmerter (IAB) Forfatter Navn Institutt Undervisningsenhet E-post Telefon Erik M. Berntsen ISB Bildediagnostikk Erik.berntsen@ntnu.no Eksaminatorer Navn Institutt

Detaljer

Kvalitetskontroll ved UUS. Charlotte Kile Larsen Kompetansesenter for Diagnostisk Fysikk Ullevål Universitetssykehus HF

Kvalitetskontroll ved UUS. Charlotte Kile Larsen Kompetansesenter for Diagnostisk Fysikk Ullevål Universitetssykehus HF Kvalitetskontroll ved UUS Charlotte Kile Larsen Kompetansesenter for Diagnostisk Fysikk Ullevål Universitetssykehus HF KDF - røntgen 5,5 stillinger 18 sykehus 250 modaliteter sjekkes hvert år CT Gjennomlysning

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 058/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Styret ved Vestre Viken HF 058/2011 27.06.11 Trykte vedlegg: Saksfremlegg Medisinsk teknisk utstyr (MTU) Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 972 02 040 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 058/2011 27.06.11

Detaljer

Velkommen til Novembermøte 2014

Velkommen til Novembermøte 2014 Velkommen til Novembermøte 2014 Dialogforum mellom Strålevernet og strålevernkoordinatorer innen medisinsk strålebruk Anders Widmark, seniorrådgiver Seksjon for medisinsk strålebruk, Statens strålevern

Detaljer

Inntrykk fra Strålevernets tilsyn av CT bruken

Inntrykk fra Strålevernets tilsyn av CT bruken Inntrykk fra Strålevernets tilsyn av CT bruken Anders Widmark 1,2, Reidun Silkoset 1, Hilde M. Olerud 1,3 1 Statens strålevern: Reidun.Silkoset@nrpa.no 1, 2 Høgskolen i Gjøvik: Anders.Widmark@nrpa.no 1,

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning Parkeringshus Pacific LED GreenParking Tryggere og enklere parkering med smart belysning 80 besparelser* *Reduserte energi og vedlikeholdskostnader i en sammenligning mellom 1x58W TL-D og Pacific LED GreenParking-løsningen.

Detaljer

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid Dag Bratlid Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim 1 Hva er universitetssykehusenes primære oppgaver? Utdanne helsepersonell

Detaljer

Framtidens radiologi i Norge. Erfaringer og refleksjoner.

Framtidens radiologi i Norge. Erfaringer og refleksjoner. Framtidens radiologi i Norge. Erfaringer og refleksjoner. Kirsti Løken Radiologi Et fag midt i klinikken. Basert på bildedannelse, bildefortolkning og menneskelige interaksjoner. Teamwork og setting. Småskalasetting:

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Revmatologisk poliklinikk. Til pasienter og pårørende

Revmatologisk poliklinikk. Til pasienter og pårørende Revmatologisk poliklinikk Til pasienter og pårørende Diakonhjemmet Sykehus 2008 Avd for kommunikasjon og samfunnskontakt Pb 23 Vinderen, 0319 Oslo Brosjyren er utarbeidet av Revmatologisk avdeling. 1.

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer