1. Bakgrunn for STORK G - 2. Mål og metoder 3. Oversikt over stipendiatprosjekter 4. Hva har vi funnet? 6. Hva nå?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Bakgrunn for STORK G - 2. Mål og metoder 3. Oversikt over stipendiatprosjekter 4. Hva har vi funnet? 6. Hva nå?"

Transkript

1 Innhold 1. Bakgrunn for STORK G - 2. Mål og metoder 3. Oversikt over stipendiatprosjekter 4. Hva har vi funnet? 5. Oppsummering/konklusjon 6. Hva nå?

2 Folkehelsearbeidet i bydel Stovnerhvorfor STORK Groruddalen? Prioritere en utsatt gruppe med et universelt tilbud Komme til tidlig Vl Velge en arena som når mange Evaluering og kultursensitive metoder og verktøy Johan Torper, bydel Stovner

3 Alna r Andel med ikke-vestlig bakgrunn i Oslo pr bydel n Frogner r Ullern Vestre Aker Nordre Aker Nordstrand d Gamle Oslo Sagene e Bjerke e Grorud Stovner St. Hanshaugen

4 Prevalence of obesity BMI >30 kg/m 2 (%) * 50 Western 40 Indian subcontient Men Women * > 60 years, Indian subcontinent (N=6) Johan Torper, bydel Stovner Jenum et al. Diabetologia 2005

5 Diabetes forekomst hos åringer i Oslo %, 35 Men Women Screening-detected Self-reported Norway Iran Vietnam Turkey Sri Lanka Pakistan Norway Iran Vietnam Turkey Sri Lanka Pakistan Sri Lanka a and Pakistan 20-27%! MoRo/InnvandrerHUBRO Jenum et al, 2009

6 Dødfødsler høyere hos etniske minoriteter Oslo and Akershus Hvorfor økt dødelighet? Terskel for å søke hjelp og oppfølging før/etter fødsel? Dårligere oppfølging (språk, holdninger etc)? GDM/uoppdaget DM? Andre faktorer? 28 ukers gestasjonsalder Kilde ant. levendefødte: SSB

7 Noen ganger er det slitsomt Johan L. Torper

8 STORK Groruddalen - samarbeid om folkehelsearbeid og forskning Bydelenes Forskningsperspektivet gp p folkehelseperspektiv: Mål: Øke kompetansen hos helsepersonell om utfordringer og metoder Utvikle kultursensitive intervensjoner for å redusere etniske helseforskjeller Fokus på gravide og barn Mål: 1) Kartlegge forekomst av svangerskapsdiabetes og andre viktige helseproblemer blant gravide 2) Årsaksforskning etniske helseforskjeller livsløpsperspektiv 3) Understøtte forskningsbasert forebygging av type 2 diabetes og andre helseproblemer Helsestasjonene hovedarena

9 STORK Groruddalen et samarbeids og samhandlingsprosjekt GDS:Oslo kommune og Helseforetak Helsedir OUS Grorud Stovner Helsestasjoner Fastleger Bjerke Aker Rikshospitalet Fødeavd, Barneavd, Pat.anat. mm Ullevål Akershus US Bydelenes styringsgruppe Akademia Styringsgruppe

10 Metoder Design: Befolkningsbasert observasjonsstudie gravide kvinner, ki barnefar og barna Kontekst: Bydelene Stovner, Grorud og Bjerke (ca ) Her går 75 85% av de gravide på helsestasjonene (+ til fastlegen) Datainnsamling (mai 2008 mars 2011) På helsestasjonene: spørreskjema, målinger, blodprøver Inklusjon/besøk 1 ca uke 14) Besøk 2 (uke 28) 75 g OGTT Besøk 3: (3 mndr etter fødsel) + 3 ultralydundersøkelser fosterets vekst På sykehuset : ved fødsel Jenum et al 2010, Sc. J of PH

11 Hvordan? Inklusjon fra mai 2008 til mai 2010 Svært viktig å få et representativt utvalg! Kvinnene ble intervjuet av jordmødre på helsestasjonene Minoritetsrådgivere ansatt Profesjonell tolk ble benyttet ved behov Alt materialet oversatt til 8 språk: Arabisk engelsk sorani somali tamilsk tyrkisk k urdu vietnamesisk Separat samtykke tkk ogspørreskjemafra far Jenum et al 2010, Sc. J of PH

12 Hva samlet vi spørreskjemadata om? Sosioøkonomiske forhold i barndom og voksen alder Mange ulike aspekter av etnisitet Grad av integrasjon Sykdom i familien, tidligere sykdommer, tidligere svangerskap og fødsler Belastende livshendelser Helse/sykdom/symptomer i svangerskapet, bl.a. Svangerskapsdiabetes Svangerskaps og barseldepresjon Spiseforstyrrelser Ryggsmerter/bekkenløsning Urininkontinens Selvrapportert helse Kost matvarefrekvensskjema, kostmønstre Fysisk aktivitet spørreskjemadata objektive målinger (Sensewear Armband) psykososiale determinanter for fysisk aktivitet Svangerskapsutfall Fødselsopplevelse Fostervekst (ultralyddata) og barnas helse og kroppssammensetning ved fødsel og 1 leveår Amming Jenum et al 2010, Sc. J of PH

13 823 gravide kvinner 74% av de inviterte Pakistan SiL Sri Lanka Sør Asia 24 % Irak Marokko Tyrkia Midt Østen 15 % Andre 20 % Vest Europa 41 % Øst Europa Øst Asia Somalia Sub S. Afr/Sør Am. Kommer fra 65 ulike land, 59% etniske minoriteter Gravide på helsestasjonene i inklusjonstiden kom fra 83 ulike land Ca 14% av immigrantene har bodd < 1 år i Norge før de ble gravide 20% anga norskkunnskaper som svake, 22% trengte tolk God datakvalitet Lav drop-out Kvinnene svært fornøyde Jenum et al 2010

14 % 60 Andel overvektige (BMI >25) før svangerskapet Western Europe Eastern Europe South Asia East Asia Middle East Africa NB: BMI er et dårlig mål for helseskadelig overvekt/fedme hos Asiater

15 PhD projects 1. Gestational diabetes (Kjersti Mørkrid) dissertation Nov 1. st Ethnic differences in neonatal body composition (Line Sletner) Thesis to be submitted 3. (The metabolic profile exploratory biomarkerresearch research using NMR based urinary metabolomics (Daniel Sachse) Thesis to be submitted) 4. Mother s body composition and metabolic health in pregnancy and offsprings s birth weight and fat distribution (Christine Sommer) 5. Depression in pregnancy and postpartum (Nilam Shakeel) 6. Vitamin D status in pregnancy and postpartum and associated health outcomes (Åse Ruth the Eggemoen) 7. Postpartum a window of opportunity to reduce ethnic differences in womens health (Christin Wiegels Waage) 8. Physical activity from pregnancy to postpartum (Kåre Rønn Richardsen) 9. Anemia and iron deficiency in pregnancy (Marthe Lise Næss Andersen) 15

16 Fysisk aktivitet målt objektivt Sør Asiatiske kvinner minst aktive Vestlige kvinner mer aktive enn minoriteter i helgene Berntsen S et co, Sc J Sports Med 2012

17 Betydningen av utdanning ogbarn for fysisk aktivitet varierer mellom vestlige og Sør Asiatiske kvinner Sør Asiater med høy utdanning minst aktive Sør Asiater uten barn minst aktive Motsatt hos vestlige kvinner Motsatt hos vestlige kvinner

18 Jernmangel og anemi Jernmangel (ferritin <12 mcg/l) tomme jernlagre Anemi (Hb < 11 g/dl) % % 50,0 20,0 45,0 40,00 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,00 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Western South East Asia Middle Africa Western South East Asia Middle Africa Asia East Asia East Nesten 4 ganger mer vanlig hos etniske minoriteter enn vestlige Nesten 3 ganger mer vanlig hos etniske minoriteter enn vestlige obs skalaen er forskjellig Næss Andersen ML under arbeid

19 Bruk av folattilskudd anbefales 1mnd før graviditet og de første 12 uker for å forebygge ryggmargsbrokk. Gunstig også for andre CNS funksjoner (autisme/språkvansker hos barna) Før svangerskapet Under svangerskapet Etniske forskjeller forklares i stor grad av lav utdanning og svake norskkunnskaper. Noe økning i bruk over tid, men etniske forskjeller består. Post M Masteroppgave UMB 2012

20 % Vitamin D status < 50 nmol/l < 12 nmol/l Vestlige land Sør Asia Midtøsten/Not rd Afrika/Sentral asia Somalia Andre Afrika Øst Asia Sør Amerika >50 78,8 16,3 19,8 14, ,5 33,3 Ethnic differences are not reduced after adjustments for socioeconomic status, parity and several other factors ,99 39,8 46,5 58,88 35,7 48,5 55,6 Mellom ,3 38,6 31,4 20,6 14,3 3 11,1 <12 0 5,4 2,3 5, Eggemoen Å work in progress

21 Depresjon i svangerskapet Edinburgh Postnatal Depression Scale 10 25,0 For ME og SA var 20,0 risikoen fortsatt forhøyet etter justering 15,0 for sosioøkonomi mm. 10,0 Tidligere depresjon, og mange belastende 5,0 livshendelser var også risikofaktorer. 00 0,0 Western EuropeanMiddel East South Asia Other Shakeel N submitted

22 Nasjonaleretningslinjer for GDM (fra 2009, under revisjon) 1) Finne de med uoppdaget pregravid diabetes (1 og 2) Jo tidligere i svangerskapet GDM opptrer, jo større klinisk betydning 2) Selektiv screening Utfør peroral glukosetoleransetest OGTT (normalt i uke 28) ved: 1) påvist glukosuri ved strips i morgenurin uansett tidspunkt i svangerskapet 2) økt risiko for svangerskapsdiabetes: alder > 38 år type 1 eller type 2 diabetes hos foreldre eller søsken overvektige med KMI > 27 kg/m 2 ved svangerskapets begynnelse tidligere påvist GDM 3) innvandrere fra land utenfor Europa med høy forekomst av diabetes og graviditet/

23 Universell screening i uke g OGTT Fasting and 2 h glucose measured at site (HemoCue) WHO and modified IADPSG defined GDM Criteria OGTT FG 1 h 2 h 3 h Abnormal WHO h 75 g IADPSG (WHO 2013) 2 h 75 g

24 Svangerskapsdiabetes WHO: 13% 10 x tall fra MRF % Scandinavia South Asia Middle East Eastern Europe Eastern Asia Somalia Sub S Afr/S Am Jenum, Mørkrid et al, 2012

25 % WHO IADPSG GDM prevalence WHO: 13% modified IADPSG:32% 2,4 ganger høyere også funnet av andre! (J Perinat Med 2012; 1 10) Scandinavia South Asia Middle East Eastern Europe Eastern Asia Somalia Sub S Afr/S Am Forekomst med 95% CI Eur J Endocrinol 2012;

26 HAPO Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes deltakere 9 land, 15 sentre Lineær sammenheng mors glukosenivå & negative barneutfall Fasting: 1: < 4.2, 2: , 3: , 4: , 5: , 6: , 7: >5.6 mmol 2 hour: 1: < 5.0, 2: , 3: , 4: , 5: , 6: , 7: >9.9 mmol NEJMed 2008

27 Associations between PA and GDM Moderate to vigorous PA (min/day) Moderate to vigorous PA (steps/day)

28 Svangerskapsdiabetes hovedfunn 10 ganger mer vanlig hos vestlige kvinner enn tidligere påvist i Norge (MFR data) Betydelig høyere hos etniske minoriteter justert for BMI, parietet og alder mm (Jenum et al 2012) Minoritetskvinnerfra Asiamer insulinresistentetidligtidlig i svangerskapet (og før?) (Mørkrid et al. 2012) Ikke vektøkning pr ce, men økning av fettmasse sentralt (overkroppen) mest ugunstig (Sommer C ) Fysisk aktivitet beskytter: regelmessig aktiv før graviditet mer aktiv i 1. del dlav svangerskapet t(flere skritt= kitt hverdagsaktivitet) it t) Ugunstige forhold tidlig i livet disponerer (Jenum Mørkrid et al (innsendt) Forebygging må starte tidlig (i livet, før graviditet, i svangerskapet) Stor vektøkning utover det som skyldes svangerskapet ugunstig

29 Oppsummering GDM Tidligere GDM kriterier basert på kvinnens risiko for type 2 diabetes de nye på risiko for uheldige utfall for barna Risikoen for kvinnen og barnet øker lineært med glukosenivået fastende og 2 timers verdi (som BT og CVD) Vanskelig å definere grenseverdier for syk frisk og gi merkelapp Pregravid fedme har omtrent samme selvstendige effekt for barna Fedme og hyperglycemi forsterker hverandre i forhold til barna Retningslinjer anbefaler postpartum screening av kvinner med GDM for å finne dem med type 2 og motivere for livsstilsendring effekt vist hos GDM kvinner med IGT noen år etter pågående studier på effekt av tidlig intervensjon Vi må forholde oss til GDM ikke minst i dagens kontekst (eldre, fetere gravide og etniske minoriteter) Status Groruddalen revidert svangerskapsomsorg og lokale helsefremmende tiltak

30 Helse tidlig i svangerskapet Pregravid BMI mange overvektige, færrest blant asiater, flest blant kvinner fra Midt Østen og Afrika Fysisk aktivitet lavest hos Sør Asiater, annet mønster enn hos vestlige Jernmangel og anemi ca 3 ganger hyppigere i de fleste minoritetsgrupper Bruk av folattilskudd svært mye lavere hos etniske minoriteter før og tidlig i svangerskapet Vitamin D mangel hos majoriteten i de fleste minoritetsgrupper

31 Helse ved besøk 2 uke 28 Depresjon (EPDS 10+) betydelig mer i noen etniske grupper skjult problem Svangerskapsdiabetes forebygging må starte tidlig (i livet, før graviditet, i svangerskapet) Regelmessig FA før svangerskap, men også hverdagsaktivitet tidig i svangerskapet synes å beskytte. Stor vektøkning utover det som skyldes svangerskapet er ugunstig

32 Konklusjon (1) Behov for nytt innhold i svangerskapsomsorgen Må være tilpasset dagens gravide og deres faktiske helseutfordringer Svangerskaps og barselomsorgen et uutnyttet tt tpotensiale for forebygging av dårlig helse hos mor og barn på kort og lang sikt Kvinner som har hatt GDM skal screenes for diabetes etter fødselen (7 ganger g økt risiko!) Har større potensiale til å redusere etniske helseforskjeller enn tiltak satt inn senere i livet

33 GDM prekonsepsjonell sårbarhet på vei mot type 2? Når skal vi forebygge? Premordial prevention 1 4 GDM Risk is proportional to GDM severity Overweight or obese Unhealthy lifestyle Genetic predisposition Intrauterine exposure Foetal Childhood Adolescence Adult Life

34 Konklusjon (2) Forskningsprosjektet gp STORK Groruddalen langvarig g samarbeid OK, sykehus og akademia til gjensidig nytte og glede Vi har inkludert kvinner som ofte ekskluderes i forskning Få tilsvarende studier med så mange etniske grupper Mange stipendiatprosjekter vil gi viktig informasjon om helsetilstanden til gravide og deres barn og hva som ligger bak observerte etniske forskjeller Konsesjon til langtidsoppfølging av kvinner og barna nå under planlegging Resultater pløyes tilbake til praksisfeltet

35 1) Forsterket svangerskapsomsorg I STORK Groruddalen bydelene: Ved 1. kontroll (friske ressurser) forsterket jordmorsamtale om kost og mosjon evt i gruppe Ca uke 28 screening med OGTT av alle gravide (nær 100% sier ja) 2) Utvikling av kultursensitive intervensjoner: Gruppebaserte tilbud for mor og barn: SMART GRAVID SMART START 3 6 måneder etter fødsel FORTSATT SMART > 6 måneder etter fødsel Knyttet til frisklivs og mestringssenter Kvalitative forskningsprosjekter knyttet til FA og til mat utvikling av samtaleverktøy til bruk for helsesøstre og jordmødre

36 Det tar tid! Det fins ingen fasit! Det går an! Det gjelder jld å ta utfordringen på alvor! Johan L. Torper

Å bli mor på morsmålet. Liv laga

Å bli mor på morsmålet. Liv laga Å bli mor på morsmålet Liv laga Rapport etter seminar om utdanning av flerkulturelle doulaer. Arrangert av Liv laga i samarbeid med Ammehjelpen. Støttet av Bufdir, Lotusbarn.no og Bereglede.no 23. november

Detaljer

I N N H O L D. I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7

I N N H O L D. I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7 I N N H O L D I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7 Organisering 7 Folk (ansatte på AFE-prosjektet og stipendiater) 7 Doktordisputaser 2013 10 Støtte fra Allmennmedisinsk

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2010 En kartlegging av kostvaner til gravide kvinner i seks ulike grupper basert på fødeland i Groruddalen, Oslo øst. A survey of dietary habits among pregnant women

Detaljer

Migrasjons betydning i dag. Helse og arbeidsliv Sosial ulikhet og arbeidsdeltakelsen 19.06.2012. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

Migrasjons betydning i dag. Helse og arbeidsliv Sosial ulikhet og arbeidsdeltakelsen 19.06.2012. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) Helse og arbeidsliv Sosial ulikhet og arbeidsdeltakelsen Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Bernadette Kumar 14.06.12 Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) NAKMI skal arbeide for

Detaljer

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Omslagsbildet:(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran (begge disputerte høsten 2013) og Espen Saxhaug Kristoffersen(disputerte

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2013

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2013 MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2013 Utvikling, testing og vurdering av 24-timers kostintervju Metodeutvikling og pilotstudie for kartlegging av kosthold blant 12 måneder gamle barn av irakiske innvandrere

Detaljer

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Rapportserie fra Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Rapport 2011/2 Oldervoll LM & Lillefjell M Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Kunnskapsoversikt Trondheim,

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-1735 Nasjonale faglige retningslinjer Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten Forord Overvekt og fedme er sterkt økende

Detaljer

Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014

Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014 Avdeling for allmennmedisin Diabetes epidemiologi Hvordan fange opp risikopasientene? DIABETESSEMINAR Lillestrøm 31. oktober 2014 Anh Thi Tran Fastlege, PhD Instituttet for Helse og Samfunn Universitetet

Detaljer

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne IS-1735 Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten 1 Utgitt: Heftets tittel: Forebygging, utredning og behandling av overvekt

Detaljer

Migrasjon og helse. Utfordringer og utviklingstrekk IS-1663

Migrasjon og helse. Utfordringer og utviklingstrekk IS-1663 Migrasjon og helse Utfordringer og utviklingstrekk IS-1663 Rapportens tittel: Migrasjon og helse utfordringer og utviklingstrekk Utgitt: Mai 2009 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/helsedirektør Bjørn-Inge

Detaljer

Vennskap, utdanning og framtidsplaner

Vennskap, utdanning og framtidsplaner innvandrerbakgrunn i valg av videregående skole og framtidige utdanningsplaner. Samtidig er det klare forskjeller på områder som samhold i familien, opplevd læringsmiljø, trivsel på skolen og framtidige

Detaljer

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse?

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Ellinor F. Major, dr. philos (2015) Årsakene til psykiske lidelser er mange og sammensatte. De utvikles i et komplekst samspill mellom genetiske, biologiske

Detaljer

Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør

Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør Arild Schou Marit K. Helgesen Hege Hofstad Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør En nasjonal oversikt over status i kommuner to år etter reformoppstart

Detaljer

Påvirker Etnisitet Pasienttilfredsheten Ved Evaluering Av Lege og Legekontor?

Påvirker Etnisitet Pasienttilfredsheten Ved Evaluering Av Lege og Legekontor? Påvirker Etnisitet Pasienttilfredsheten Ved Evaluering Av Lege og Legekontor? MED-3950 5.-årsoppgave Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Student: Keiwan Salimi, kull 2008 Veileder :

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

rapport 2007:2 Inngifte i Norge Omfang og medisinske konsekvenser Pål Surén Andrej Grjibovski Camilla Stoltenberg

rapport 2007:2 Inngifte i Norge Omfang og medisinske konsekvenser Pål Surén Andrej Grjibovski Camilla Stoltenberg rapport 2007:2 Inngifte i Norge Omfang og medisinske konsekvenser Pål Surén Andrej Grjibovski Camilla Stoltenberg Rapport 2007:2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Inngifte i Norge Omfang og medisinske

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

116. årgang. Tidsskrift for. Jordmødre. nr 7 2010. Lønnsomt medlemskap

116. årgang. Tidsskrift for. Jordmødre. nr 7 2010. Lønnsomt medlemskap 116. årgang Tidsskrift for Jordmødre nr 7 2010 Lønnsomt medlemskap NYHET Nå kan du bestille Möller s Tran til din helsestasjon på www.mollers.no/helsepersonell Anna Oppedal Tokheim, Möller s ernæringsfysiolog

Detaljer

Prosjektskisse DiaHelse 1

Prosjektskisse DiaHelse 1 DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

Detaljer

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS

Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Presentasjoner fra nettverkssamlingen for helsesøstre og rådgivere i VGS Tirsdag 13. november 2012, Søve Effekter av forebyggende psykisk helsearbeid - kunnskapsbasert praksis i skolen Bror Just Andersen,

Detaljer

ULIKE SPRÅK SAMME DIABETES

ULIKE SPRÅK SAMME DIABETES ULIKE SPRÅK SAMME DIABETES En evaluering av gruppesamlinger om forebygging, økt mestring og livsstilsendringer relatert til type 2 diabetes mellitus hos tre grupper innvandrerkvinner i Norge. PÅ OPPDRAG

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år Synnve Schjølberg Ratib Lekhal Marika Vartun Siri Saugestad

Detaljer

Oslo Diabetesforskningssenter

Oslo Diabetesforskningssenter Oslo Diabetesforskningssenter Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo 10 9,5 9,5 9 8,5 8,2 8,4 8,7 8,8 A1C 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 0-1 hour 1-2 hour 2-3 hour 3-4 hour >=4 hour Årsrapport 2008 Figure

Detaljer