Å skape trygghet for våre beboere gjennom vakthold, sikkerhet & avvikshåndtering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å skape trygghet for våre beboere gjennom vakthold, sikkerhet & avvikshåndtering"

Transkript

1 Å skape trygghet for våre beboere gjennom vakthold, sikkerhet & avvikshåndtering

2

3 Ulike former for oppgaver er mer påtagelig i kommunale bygårder enn i private eiendommer. Oppgavene er særlig knyttet til renhold, hærverk og vakthold. Skal snakke mer om: Hærverk og avvikshåndtering Renhold og søppelfjerning Vakthold og sikkerhet

4

5 Broken windows theory The broken windows theory is a criminological theory of the norm setting and signaling effect of urban disorder and vandalism on additional crime and anti-social behavior. The theory states that monitoring and maintaining urban environments in a wellordered condition may stop further vandalism as well as an escalation into more serious crime

6 Consider a building with a few broken windows. If the windows are not repaired, the tendency is for vandals to break a few more windows. Eventually, they may even break into the building, and if it's unoccupied, perhaps become squatters or light fires inside. Or consider a sidewalk. Some litter accumulates. Soon, more litter accumulates. Eventually, people even start leaving bags of trash from take-out restaurants there or breaking into cars.

7 A successful strategy for preventing vandalism, say the book's authors, is to fix the problems when they are small. Repair the broken windows within a short time, say, a day or a week, and the tendency is that vandals are much less likely to break more windows or do further damage. Clean up the sidewalk every day, and the tendency is for litter not to accumulate (or for the rate of littering to be much less). Problems do not escalate and thus respectable residents do not flee a neighborhood.

8

9 Hærverk og avvikshåndtering Typisk hærverk : Oppbrutte inngangsdører Knuste ruter Oppbrutte postkasser Tagging inn- og utvendig Knekte boder Gjensatt søppel Hærverk på heis

10 I 2011 hadde vi 679 bestillinger hos låsesmeden fra driftsseksjon. Kostnaden var på : 2,3 mill. Glassmester : antall bestillinger 145. Kostnad: NOK. Tagging : antall bestillinger Kostnad: NOK. Rep. av heis: antall bestillinger 550. Kostnad: 2,9 mill.

11 En beregning gjort i 2008 viser at vi brukte ca 30% av driftsbudsjettet på å motvirke hærverk i en eller annen form. Kostnad ca 24 millioner kroner i året. I tillegg sysselsetter dette store deler av vaktmesterstaben, kundesenterets ansatte og driftsseksjonen tekniske forvaltere som blir okkupert med å melde, motta, bestille, kontrollere og følge opp leverandører for å lukke oppståtte avvik. Tid og ressurser som kunne vært brukt langt mer fornuftig i eiendommene.

12

13

14 Avvikshåndtering hos Boligbygg Avvik meldes inn til oss på ulike måter. Hovedkanalene er: Leietakerne ringer kundesenteret Avhengig av sakens natur blir den løst (bestilt utbedret) umiddelbart eller videresendt drift for oppfølging 40% av drifts sakene løses i k-senteret, mens snittet totalt for alle henvendelser hos k-senteret er 80% løsningsgrad. K-senteret har ca 6000 henvendelser pr mnd

15 I 2011 foretok drift 4000 og kundesenter ca.1000 bestillinger: totalt 5000 bestillinger. Drift konterte fakturaer - splittet ned på bygg til transaksjoner Mellom 40 & 50% av bestillingene var hærverksrelatert. For å effektivisere har BBY investert i et helt nytt FDVU system PLANIA Egne verktøy for innmelding og lukking av avvik er under utarbeidelse slik at leverandørene selv kan følge opp egne saker, lukke disse og legge ved nødvendig dokumentasjon Bla. Har vi innført en egen sms tjeneste der leverandøren ferdigmelder oppdrag samme dag slik at vi ikke lenger må

16

17

18 Vaktmestrene melder avvik fortløpende på et elektronisk rapporteringssystem : M-solution Antall avvik i 2011: 1909 Vi har og en månedlig HMS runde i hver oppgang: Antall oppganger hvilket gir 7824 HMS kontroller Antall avvik i hvorav 567 var utbedret innen års slutt.

19

20

21

22 Renhold og søppelfjerning Søppelfjerning: BBY er tilsluttet normalt henting av husholdningsavfall I tillegg kjører vi bort søppel fra våre eiendommer for ca 5 millioner kroner hvert år. I ,6 mill. Dette utgjør i snitt 40 tonn i måneden (6,9 kr. per kg) Vi fjerner ca 470 EE avfall hver mnd til kr. 350 pr stk. ca NOK/mnd. Bildekk med pris på kr 90 per stk. 33 stk. pr. mnd. Hvitevarer med pris på kr. 510 per stk. ca. 60 stk. pr. mnd. kost ,- 3 mindre lastebiler kjører full tid for oss.

23 Strategien er effektiv medieoppslag om forsøplede kommunale sosial boliger er borte de siste årene. Tidligere ble BBY fremstilt ofte svært negativt i pressen, vinklingen på sakene bar preg av det synlige forfallet. Nå: Samme antall artikler ( ca 80 benevnelser i året), men ikke en negativ artikkel om forsøpling og dårlig bomiljø som hovedoppslag Ulempen er: Folk er vant til at det blir fjernet.. Og både våre leietakere og private i nabogårdene setter igjen store mengder avfall på våre eiendommer.

24

25

26

27 Renhold i fellesarealene I husleiekontrakten er det definert renholdsplikt. Dvs. at renhold i fellesarealene ( trappevask) skal rullere mellom leietakerne. Færre og færre tok det ansvaret Økt forsøpling førte til økt hærverk Økt slitasje I 2010 fikk drift gjennomslag hos ledelsen for en helt ny tanke. Og i 2011 etter lengre prosjektbeskrivelser, kartlegging og oppmåling, avvikling av konkurranse osv vaskes nå samtlige oppganger minimum 1 gang per uke.

28

29 Hvordan fikk vi overbevist ledelsen om dette? For det har en reell kostnad og merkes på bunnlinja: Tidligere brukte vi ca 3 millioner i året på renhold. Dette var renhold i trygdeboliger, høyhus, korridorbygg og akutt renhold ellers. Vi estimerte renholdsbehovet i samtlige bygg til å være ca 8 millioner kroner pr år. Etter konkurransene ble prisen ca 6,5 millioner i året En økning på 3.5 millioner kroner per år. Spørsmålet var hvordan få bevilget 3,5 millioner ekstra til noe som allerede er bestemt at leietakerne selv skal ha ansvaret for?

30

31 Enkelt du viser bare at man faktisk tjener penger på å holde det rent! Økt regelmessig renhold fører til: Mindre slitasje i oppgangene Mindre hærverk Mindre forsøpling Hyggeligere bomiljø

32 Og ikke minst ØKTE HUSLEIEINNTEKTER BBY beregner sine husleie gjennom bruk av uavhengige takstmenn. Til tross for nyoppussede leiligheter og nyoppussede fasader - ble vi stadig priset lavt Fellesarealene trakk rett og slett inntrykket ned Det er for tidlig å se det fulle resultatet siden husleia justeres kun hvert 3. år Men det er en tydelig trend hos takstmennene at BBY får høyere takst enn tidligere på de samme objektene Eller som enkelte av egne ansatte som har vært hos oss i mange år sier: Det lukter til og med rent i oppgangene nå.

33

34 34: Bortkjøring av søppel:

35 VAKTHOLD & SIKKERHET BBY har holdt på med vakthold i form av bomiljøvektere i ca 12år. Fra vandelsattest til rulleblad Drapsstatistikken i Norge tynnet ned til BBY sine leiligheter 40/20/10 25% av alle drap i Norge har tilknytning til en kommunal bolig i Oslo, Og husk vi bosetter ca mennesker, eller 5% av Oslos befolkning Oslo har mellom sprøytenarkomane, mange bor hos oss. Kriminelle som kommer ut i samfunnet igjen får ofte leilighet hos oss. Personer som slipper ut fra psykiatrien får ofte leilighet hos oss

36 2011 hadde vi 111 utkastelser. 18 av disse ble sagt opp m/begrunnelsen farlig for naboer og omgivelsene. På disse 12 årene har vi hatt 3 leverandører Vaktservice (NOKAS) / Securitas / ISS Security Begynte som prøveprosjekt i 1999 og ble raskt utvidet til å gjelde hele porteføljen. Og vi har lært mye gjennom disse årene

37 Avtalen ser i dag ut på følgende måte: 3 deler Del A: 24 timers vakttlf. som gjelder for alle BBY sine leiligheter. Her kan du melde alt av husbråk, festing, innbrudd, vannlekkasjer, strømbrudd, heisstans, alarmer, manglende varme, manglende varmt vann osv På dagtid henvises det stort sett til BBY sitt k-senter, mens ellers rykker vektere på oppdragene som krever det og om nødvendig bestilles håndverker for å lukke avvik eller politi, brann etc tilkalles.

38

39 Del B: Bomiljøvaktholdet. En patruljering av eiendommene basert på eiendommens beliggenhet og profil. Vi har alt fra 6 besøk i døgnet til 1 besøk i uka. Vi kjøper totalt 37 timer vektertjeneste i døgnet Det koster oss ca kr i måneden Vi har vektere ute i eiendommen fra 1700 til 0800 Fra 2100 til 0300 er det 3 biler som patruljerer. Det gås ihht. avtale 220 oppganger hver natt Vi mottar ca 6 skriftlige rapporter i snitt hvert døgn Del C: Andre tjenester Stasjonært vakthold ( etter brann, forhindre okkupasjon etc) Fremleiekontroll Eskorteoppdrag

40 Bomiljøvaktholdet Hendelser rapporteres på egne avviksskjemaer Disse oversendes v/ avtropp om morgenen Sakene behandles fortløpende i vårt kundesenter samme morgen Nødvendige bestillinger iverksettes og oppfølgingssaker oversendes til korrekt seksjon for behandling Alle saker lagres på adresse. Se pivot tabell Type saker : husbråk, hms saker vann/strøm, innbrudd, istapper, fremleiekontroller, okkupasjoner, etc.

41

42

43

44

45

46 Fremleiekontroll Kommunale boliger er forbeholdt de som har fått vedtak Eventuell fremleie skal søkes om og godkjennes av BBY Ulovlig fremleie forekommer hele tiden. BBY tipses av naboer, foretar stikkprøvekontroller og følger opp problemleiligheter. Det er vekterne til BBY som foretar fremleiekontrollen. Det ble i 2011 foretatt 149 fremleiekontroller, ofte med flere besøk til hver leilighet før saken lukkes. Kontrollen gjennomføres gjentatte ganger til man påtreffer noen i den aktuelle leiligheten. Det bes om ID og fremvisning av leiekontrakt. Alt rapporteres inn til BBY på egne skjemaer Fremleiekontrollskjemaene er ofte grunnlaget for oppsigelser av leieavtale

47

48

49 Erfaringer etter 12 år med vakthold En uunnværlig hjelp for beboere og Boligbygg Svært viktig for å begrense og motvirke avvik og følgeskader som oppstår utenom ordinær arbeidstid Miljøet er såpass tøft at den enkelte saksbehandler har behov for støtte og hjelp ute i eiendommene i enkeltsaker fra profesjonelle. Skaff deres eget vaktnummer ( så slipper du å lære opp alle beboerne på nytt ved bytte av leverandør)

50

51 Oppfølging og kontroll av avtalen må til. I aller høyeste grad!!! BBY bruker tags i loft og kjeller og det telles kun som fullført inspeksjon dersom begge taggene er avlest. Uten elektronisk kontroll har man ingen sjanse til å følge opp eller sanksjonere mot leverandøren. I 2 tilfeller har BBY gått til sak mot leverandør og hevdet mangler ved tjenesten. Begge tilfellene endte med store innrømmelser fra leverandør og BBY fikk tilbake henholdsvis 3 og 1,4 millioner kroner. Begge tilfellene dreide seg om for lav frekvens på besøk i forhold til avtalt inspeksjonsregime.

52 Driftstjenester og fysisk bomiljø

53 Beløp i kr Drift av eiendomsmassen - kostnadsutvikling Vaktmesteravtale, grøntanlegg, kabel TV Utvidelse av tjenester og oppfølging av nye eiendommer El. Kontroll, vaktmester, HMS og heis Fyringsanlegg, snørydding, vaktmester Vask, gårdsrom, heis, grøntanlegg Outsourcing av vaktmestertjenester El. Kontroll, oppfølging brannobj.

54 Brukerundersøkelser Min oppfatning og grafer er fine illustrasjoner, men hva mener egentlig leietagerne og bydelsansatte? I 2008 og i 2011 ble det foretatt brukerundersøkelser. De samme spørsmålene har blitt stilt I samtlige 10 spørsmål som relaterer til driftssaker har det vært fremgang både i fra leietakerne og de bydelsansatte sin oppfatning av situasjonen.

55 2 eksempler på spm. Hvor fornøyd er du med ute området? I 2008 var 50% fornøyd med uteområdet I 2011 var 55% fornøyd med uteområdet. Hvor fornøyd er du med sikkerheten i bomiljøet? I 2008 var 48% fornøyd I 2011 var dette økt til 56%

56

57

58

59

60

61

62

63

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress. Årsrapport 2012 Vi skal åpne nye dører

Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress. Årsrapport 2012 Vi skal åpne nye dører Design, foto, redaksjonelt innhold: Millimeterpress Årsrapport Vi skal åpne nye dører 2 Innhold Mest mulig for pengene 3 Tall som teller 4 og veien videre 6 Sveisne modulhus 9 Intrikat rehabilitering i

Detaljer

NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT PÅ SAMEIERMØTE I SAMEIET LØRENPLATÅET DEN 23/04-2012

NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT PÅ SAMEIERMØTE I SAMEIET LØRENPLATÅET DEN 23/04-2012 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT PÅ SAMEIERMØTE I SAMEIET LØRENPLATÅET DEN 23/4-212 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved frammøte på sameiermøtet i bytte mot nummererte stemmeskilt.

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Torsdag 25. april kl 18:00 Sted: Vismabygget, 3. etg. Karenslyst Allé 56 Kjære seksjonseier! Du holder nå innkallingen til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

MENNESKE & MASKIN. Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt. Videoanalyse krever kompetanse. Last ned 24 timer gratis!

MENNESKE & MASKIN. Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt. Videoanalyse krever kompetanse. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS beredt dag og natt Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt fag Videoanalyse krever kompetanse tema: sikkerhetsløsninger MENNESKE & MASKIN

Detaljer

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp?

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Ingar Brattbakk Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Kartlegging av forkjøpsretten i Oslo fra 01.01.2004 til 30.04.2005 394 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012

Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i avholdes tirsdag 20.03.2012 kl. 18:00 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt?

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt? .. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008 Frydendal Nytt Utgis av styreleder i Boligsameiet Frydendal Søndre Styret 2008/09 Leder: Steinar A. Engebretsen, NF 98 styreleder@nedrefrydendal.no Styremedlemmer: Kristin

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2012

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 3/2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslaget avholdt sin ordinære generalforsamling den 5. juni i aulaen på Hellerud videregående skole.

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Oslo, 09. april 2003 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/ s/ Liv Blom/s/

Oslo, 09. april 2003 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/ s/ Liv Blom/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, holdes onsdag 21. mai 2003, kl. 19.00 i Hagegata 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2001 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 52 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård og Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag

Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag Utgitt 2015 Litt Informasjon Beboerhefte hva er det? Å bo i borettslag innebærer at fellesskapet har noen regler og forordninger som alle må forholde seg til for at vi

Detaljer