VELKOMMEN TIL RUDSHØGDA KANVAS- NATURBARNEHAGE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL RUDSHØGDA KANVAS- NATURBARNEHAGE."

Transkript

1 VELKOMMEN TIL RUDSHØGDA KANVAS- NATURBARNEHAGE. Innledning: I vår barnehage tar vi helse, miljø og sikkerhet for både barn og ansatte på alvor. Her er en oversikt over kritiske rutiner du som ny må kjenne til. Vi har delt oversikten inn i to deler. Del 1 skal du gjøre deg kjent med første dag i barnehagen og før du er sammen med barna. Del 2 skal du gjøre deg kjent med senest innen 2 uker etter ansettelse. Rutinene du finner her er utdrag fra HMS-håndboken vår; hele håndboken finner du på Kanvas intranett Del 1: D-2 Brannsikkerhet Rømningsveiene i barnehagen er: Alle utgangsdører i barnehagen. Disse er merket med rømningsvei skilt. Brannslanger finner du: På tekniskrom. og pulverapparat har vi: På begge kjøkken. Når brannalarmen går har vi følgene prosedyre for evakuering: Se vedlegg 1 (brannrutiner). D-8 Kjemikaliehåndtering Alle vaskemidler og andre kjemikalier må oppbevares utenfor barns rekkevidde. I vår barnehage oppbevares de: På vaskerom og kjøkken. De er plassert i høytliggende skap med barnesikring. Barnehagen har HMS datablad på alle midler som brukes i barnehagen. Perm med disse finner du: Handikap toalettet. D-13 Opplæring i førstehjelp og oppdatering av utstyr 1

2 Førstehjelpsutstyret i barnehagen finner du: Handikap toalett pluss at det finnes i alle de ulike turgruppene sine sekker. D-18 Sikkerhet ved lek i barnehagen. Barnehagen har risikovurdert lek inne og ute i barnehagen. Rutiner for lek inne: Begrensninger på antall barn på de ulike rommene. Alltid tilstede en voksen der det er barn. Minimum en voksen per rom. Rutiner for lek ute: Oversiktsliste over plassering av voksne på ute området. God kommunikasjon blant personalet som sikrer god sikkerhet på hele uteområdet. Varm drikke: Personalet skal bruke dryppsikker thermokopp når de drikker varm drikke i arbeidstia. Det skal bare drikkes varme drikke under måltider sammen med barna. I tillegg skal den voksne sikre at koppen alltid er på et sikkert sted hvis de forlater koppen. Ved foreldrearrangementer der barna er til stede, serverer vi ikke varm drikke. Matlaging i barnehagen: Ved bruk av plater og stekeovn skal det alltid være en voksen tilstede. Varme kjeler/former etc. skal plasseres utenfor barnas rekkevidde(innerst mot vindu for eksempel). Bål/grill: En voksen har hovedansvaret for sikkerheten rundt bålet/grillen. Voksen nummer to skal kommunisere med bålvakten og sørge for at barn holder seg unna bålet på en forsvarlig måte. Bruk av rødsprit og stormkjøkken er ikke lov! Hoppetau/sykkelhjelm: Hoppetau/hoppestrikk skal kun brukes til dets formål. Det skal brukes med voksne tilstede og legges tilbake på et sted som er høyt ovenfor barnas rekkevidde. Det er ikke lov å medbringe hoppetau/hoppestrikker fra barnas hjem. Sykkelhjelmer skal kun brukes når barna sykler på sykkel eller sparkesykkel. Hjelmene skal henges høyt når de ikke er i bruk. 2

3 Del 2: C-3 Prosedyre for vernerunde Barnehagen har rutiner for jevnlige sikkerhets sjekker både inne og ute. Hver morgen fyller vi ut skjemaet Daglig innesjekk og Sikkerhetssjekk av uteområdet. Det er tidligvakt som har ansvar for å gjennomføre daglig innesjekk og skjemaet som fylles ut finner du hengende på tavlen på kjøkkenet. Det sendes til DL hver fredag. Det er tidligvakt som har ansvar for å sjekke uteområdet og skjemaet som fylles ut finner du hengende på tavlen på kjøkkenet. Det sendes til DL hver fredag. I tillegg gjennomfører vi månedlige innesjekker og ukentlige utesjekker. D-3 Foreldresamtykke Alle foreldre fyller ut et skjema for sitt barn som beskriver hva barnet kan være med på. Hensikten med denne prosedyren er å sikre at foreldre/foresatte er innforstått med at barnet deres er med på aktiviteter som er beskrevet i skjemaet. Foreldre kan avgjøre at barnet ikke skal være med på enkelte aktiviteter dette går frem av skjemaet. Utfylte skjema for hvert enkelt barn finner du: I arkivskap på møterom. D-5 Helsefarlige forhold i barnehagen Ved utbrudd av vanlige sykdommer i barnehagen skal foresatte varsles muntlig i hente/bringesituasjon. Ved utbrudd av alvorlige sykdommer(smittsom hjernehinnebetennelse, alvorlig streptokokkutbrudd o.l.) skal daglig leder utarbeide et skriv til samtlige foresatte i tillegg til muntlig informasjon i hente/bringesituasjon. Dersom du som ansatt får informasjon om utbrudd av alvorlig sykdom skal du umiddelbart si i fra til din leder. D-9 Kjøkkenrutiner og internkontroll mat Måltider i barnehagen er nødvendige for barns helse og trivsel, og de er viktige faktorer for det sosiale og pedagogiske miljøet. Alle ansatte skal bidra til gode kjøkkenrutiner som gir en helsemessig og trygg oppbevaring av mat. Barnehagen har en egen internkontroll perm for kjøkken. Alle som skal lage mat må lese denne først. I vår barnehage finner du internkontrollpermen for kjøkken i skapet på kjøkkenet. D-10 Krisehåndtering Kanvas har en krisehåndteringsplan som skal følges ved kriser. Daglig leder er ansvarlig for håndtering av kriser. Definisjonen på en krise er en uforutsett hendelse som man ikke selv rår over og som krever at tiltak settes i verk raskt. Merk også at noe som egentlig ikke er en alvorlig hendelse fort kan eskalere og bli til en stor sak i mediene. Derfor er 3

4 håndteringen av både små og store hendelser viktig. Orienter daglig leder umiddelbart dersom en uforutsett hendelse inntreffer. D-11 Legemiddelhåndtering Prosedyren skal sikre at barna får riktige legemidler til rett tid mens de er i barnehagen og sørge for at personalet har tilstrekkelig kunnskap til å kunne påta seg ansvar for medisinering. Barnehagen skal ha gode rutiner for oppbevaring av legemidler. Dersom legemidler må tas i barnehagetiden kan foreldrene overlate ansvaret for medisinering av barnet til navngitte personer i barnehagen ved å fylle ut skjema Medisinering av barn i barnehagen. Bare navngitte personer som har fått slikt ansvar skal håndtere legemidler. Personer som får ansvar for medisinering skal ha opplæring og informasjon fra foreldrene og om nødvendig behandlende lege. Før personalet kan påta seg ansvar for legemiddelhåndtering må foreldrene levere legemiddelkort og eventuelt instruks for akuttmedisin til barnehagen. I vår barnehage finner du skjemaer som skal fylles ut ved medisinering av barn: På dokumentstativet på kjøkkenet eller skrives ut fra hjemmesiden. Det skal fylles ut skjema før medisin deles ut! D-14 Oppmøteregistrering Det skal til enhver tid være oversikt over hvor mange barn som er tilstede i barnehagen. Alle barn skal kvitteres inn og ut. Skjemaet for oppmøteregistrering finner du på kjøkken eller på lekeskur ute. Hver garderobe har en liste i tillegg. D-19 Smittevern og hygiene Hygiene. I barnehager må en være særlig oppmerksom på at sykdommer spres svært raskt. Det er viktig med et forsvarlig renhold og et godt inneklima. God håndhygiene er den viktigste regelen for å forebygge smittsomme sykdommer, spesielt etter toalettbesøk, bleieskift og før håndtering av mat. Følg hygienerutiner for stell av barna, se Stelleinstruks. Rutiner for vask av leker og lignende skal følges, se D-15 Renhold. Bruk engangshansker ved sårbehandling. Håndklær og kluter skal vaskes etter hvert bruk. På tur i skogen skal våtservietter tas med til bruk etter at personalet har hjulpet barn på do. Videre rutiner for håndtering av mat er beskrevet i Internkontrollpermen for kjøkken. Ved utbrudd av smittsomme sykdommer er det spesielt viktig med hyppig håndvask, rengjøring og desinfisering av stellebord og leker. Se egne hygienetiltak ved utbrudd av smittsomme sykdommer. I prosedyre D-19 beskrives også hva du skal gjøre når: et barn blir sykt i barnehagen. du skal vaske bort blodløs. et barn får bitt gjennom huden. 4

5 D-20- A Tur med barna Barnehagen har selv utarbeidet retningslinjer for tur med barna. Barnehagens retningslinjer for tur er: Alle barna og voksne har refleksvester med barnehagens telefon nummer. Kontaktinformasjonsskjema skal alltid ligge med i sekken med oppdatert. informasjon om hvert barn (telefon foresatte, kontaktperson, allergier/halal. På tur skal de voksne fordele seg på en hensiktsmessig måte slik at de har god oversikt over barnegruppa. Det skal være jevnlig opptelling av barnegruppa på tur. Det skal telles opp ved navn og ikke med antall. Hyppigheten av opptellingen skal vurderes ut i fra barnas alder, gruppestørrelse og gruppens forutsetninger. Redningsvest skal brukes når det er turer ved vannet. En i personalgruppen må ha vannredningskurs som er oppdatert (annen hvert år). Se D-20-B for mer informasjon. Alltid to telefoner med på tur. Telefonene må være oppdatert med alle telefonnumrene til foreldre, personalet og de andre turgruppene. Personalet skal ha gjennomført førstehjelpskurs. Det skal alltid medbringes førstehjelpsveske på tur som leder på gruppen har ansvar for at skal inneholde det nødvendige. De faste referanse områdene som barnehagen bruker til turområder skal markeres med GPS koordinatene. Informasjon om koordinatene skal ligge i turpakkene som er i hver sekk samt henge i barnehagen. Alle grupper skal ha med HMS permen på tur. Den skal alltid inneholde følgende: - GPS koordinat på referanseområdene. - Kontaktlister til alle barna i barnehagen. - Rutiner for tur med barna (D-20). Når barn forsvinner på tur Koordinatorrollen er uhyre viktig. Alle telefonnummer må være lagt inn på turgruppenes telefoner. Det er pedagogisk leder som i utgangspunktet har ansvar for å koordinere situasjonen. På turer uten pedagogisk leder er det assistenten med lengst ansiennitet. Alle som går for å lete må ha med seg mobil. Viktig med rask og nøyaktig informasjon ut til foreldre. Viktig å avklare hvem som kontakter politiet og når gjør vi det. I utgangspunktet er det pedagogisk leder som kontakter politi. Viktig å ivareta de barna som er igjen og la dem få snakke om sine opplevelser rundt situasjonen. Etter en forsvinningssak skal personale på en debrifing i barnehagen senere samme dag. I turpermen finner du rutiner for hva personalet skal gjøre dersom et barn forsvinner på tur med barnehagen. 5

6 D-20-B Alarmplan for turer ved vann Ved turer ved vann skal det ALLTID være med en voksen som har godkjent vannredningskurs. I forkant av turen eller bassengtreningen må det avklares hvem som er mest kompetent i livberging, slik at vedkommende vet at han/hun skal lede en eventuell redningsaksjon. Alle må gjøres kjent med alarmplanen i forkant av turen eller bassengtreningen. VED ULYKKE Sikre den/de forulykkede, og få dem ut av vannet. Sørg for at alle deltakerne er på land, og at ingen er savnet. Hvis nødvendig, start livreddende førstehjelp: o Start med 5 innblåsninger o Deretter 30 hjertekompresjoner 2 innblåsninger osv. o Utpek én person som gjør følgende: o Ring 1-1-3, og opplys følgende informasjon: o Vi har en ulykke fortell hvilken type ulykke. o Hvor er vi (nøyaktig adresse): o Ditt navn: o Ditt telefonnummer: o Antall skadde og antatt skadeomfang hva har skjedd? o Savner vi noen elever, eller er alle på land? o Ikke legg på før du får beskjed om det! o Utpek én person til å møte ambulansepersonell/lege. Ø Den som leder redningsaksjonen følger med i ambulansen, hvis mulig. Ø Resten av gruppen/barna holdes samlet, skjermet fra media, og transporteres tilbake til barnehagen/skolen for debrifing. Ingen må forlate gruppen. Ø Samarbeid med nødetatene. Ø Ingen av deltakerne skal uttale seg til media dette skal kun leder av barnehagen/skolen gjøre. Ø Den som leder redningsaksjonen skriver rapport om ulykken. 6

7 D-22 Vinterrutiner Barnehagens vinterrutiner er: Tidligvakt strør og måker ved behov. Det gjøres vurdering på effektiv temperatur i forhold til kulde. De minste barna sover inne hvis det er for kaldt. Ved mye is/vann kan deler av uteområdet stenges i barnehagen 7

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Info til foreldre Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2014, gjeldende fra januar 2015 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

Hauglegda og Øvre Bergmo

Hauglegda og Øvre Bergmo Hauglegda og Øvre Bergmo INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon av Høbb barnehager s. 3 Barnehagens styringsdokument s. 5 I barnehagen for alle første gang, tilvenning s. 6 Hva er viktig å ha med seg i barnehagen

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 2.0 Kontorets ansvar s. 4 2.1 På kontoret i forkant av leiren s. 4 2.2 På kontoret i etterkant av leiren s. 4 3.0 Leirteamleder/leirsjefen

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage

HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage August 2015 HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage Hver og en er unik i et godt fellesskap På hjemmesiden minbarnehage.no/myrsnibaa under fanen Hms ligger Hms årshjulet som viser oversikt over tidspunkter for

Detaljer

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien Personal- og internkontrollhåndbok Dokumentnavn Beredskapsplan for krisehåndtering Godkjent av styret Gjelder fra 01.08.13 Versjon 2 Planlagt revisjon Vår 2015 Ansvarlig for revisjon Rektor Revidert 12.02.14

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. Den lille IK-hjelperen - Barnehager Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 10.04.12 INNHOLDSFORTEGNELSE INTERNKONTROLL I BARNEHAGER... 3

Detaljer

Barn og sykdommer. Informasjonsbrosjyre til foreldre og barnehagepersonalet

Barn og sykdommer. Informasjonsbrosjyre til foreldre og barnehagepersonalet Barn og sykdommer Informasjonsbrosjyre til foreldre og barnehagepersonalet Denne versjonen er i følge retningslinjer fra Folkehelseinstituttet 21.januar 2009. Barnehager og smittevern nye faglige råd.

Detaljer

barnehager og smittevern

barnehager og smittevern Informasjonsbrosjyre til alle foreldre/foresatte og ansatte i barnehagene i Hamar kommune. barnehager og smittevern morguefile 1 Innhold Shutterstock 1. Innledning 3 2. Allmenntilstand 4 3. Hygiene og

Detaljer

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 2015/2016 OLIVIABAKKEN BARNEHAGE PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON - OLIVIABAKKEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse: Side Presentasjon av Oliviabakken barnehage......................................

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sykdommer hos barn. 1 INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok

Detaljer

Håndbok for internkontroll. PM Retail AS. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS).

Håndbok for internkontroll. PM Retail AS. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS). 1 Håndbok for internkontroll PM Retail AS Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS). 2 Innhold 1 Hva er internkontroll?... 3 1.1 Målsetting... 4 1.2 Hensikt...

Detaljer

Sikkerhetsinstruks for jolleseiling

Sikkerhetsinstruks for jolleseiling Sikkerhetsinstruks for jolleseiling Malvik og Stjørdal Seilforening Formål Formålet med instruksen er at jolleseilerne skal være trygge og at ulykker skal unngås. Instruksen er tilrettelagt for RS Feva

Detaljer

Helse, Miljø og Sikkerhet. Håndbok for HMS og IKT

Helse, Miljø og Sikkerhet. Håndbok for HMS og IKT Helse, Miljø og Sikkerhet Håndbok for HMS og IKT HMS PLAN Innhold KAPITTEL 1 1.1 Revheim skole: HMS-mål og verdier 1.2 Stavanger kommune. HMS- mål, visjon og verdier 1.3 Organisasjonskart, Revheim skole

Detaljer

I en skriftlig avtale skal dere som foresatte gi ansvaret for medisineringen til navngitte personer i barnehagen (eget skjema i barnehagen).

I en skriftlig avtale skal dere som foresatte gi ansvaret for medisineringen til navngitte personer i barnehagen (eget skjema i barnehagen). INFORMASJONSSKRIV OM MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGE NR: 10.5.0 MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGEN. Til foresatte ved Blåtoppen barnehage. Vi ønsker å sikre at medisinering av barn i barnehagetiden blir

Detaljer

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb

Helse Miljø Sikkerhet. HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Helse Miljø Sikkerhet HMS-plan for Drøbak Kajakklubb Forord Drøbak kajakklubb er en klubb som ønsker å tilby sine medlemmer aktiviteter der bruk av kajakk og friluftsliv er viktige elementer. Klubbens

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE Åpningstider Barnehageåret starter 1.augsut til 1.august året etter Åpningstiden er fra kl. 07.00-17.00. Barna må være hentet og ute av barnehagen

Detaljer

Deltakelse i jollegruppa skal være gøy, inkluderende og trygt.

Deltakelse i jollegruppa skal være gøy, inkluderende og trygt. Om instruksen Jollegruppen i Fredrikstad Seilforening (FS) har som mål å gi seilerne et godt faglig tilbud der sikkerhet og trivsel er godt ivaretatt. Sikkerhetsinstruksen skal bidra til dette, og er en

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sykdommer hos barn. INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sykdommer hos barn. INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer