Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper"

Transkript

1 Katalog Januar 2014 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør

2 2 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

3 Innhold Side Om ABK AS 4 ABKs kataloger 5 Dimensjonering av borehull 6-7 Væske-vann varmepumper 8-25 NIBE F1145 EM NIBE F1245R EM NIBE F1155 EM Inverter 14 NIBE F1255R EM Inverter 15 NIBE F NIBE AI AP-BW30 17 Tilbehør, NIBE væske-vann varmepumper Akkumulatortanker Luft-vann varmepumper NIBE Monoblokk NIBE AI AP-AW10 / AI AP-AW Tilbehør, NIBE luft-vann varmepumper NIBE SPLIT Toshiba kwsmart Tilbehør, Toshiba kwsmart Øvrig tilbehør, væske-vann / luft-vann Vannbehandling - beskyttelse og filtrering 74 Luftseparasjon, ekspansjonskar og sirk.pumper 75 Rustfrie beredere 76 Modul 3, prefabrikert teknisk rom 76 Transformatorer 230 V / 400 V 77 GeoClima, klimakjøling, kjølesystemer og vp 78 Rhoss, større klimakjølemaskiner og vp Rhoss POKER Avtrekksvarmepumper Tilbehør, NIBE avtrekksvarmepumper El.kjeler 94 Varmevekslere 95 Solar solvarmepakker Kjeler for pelletsfyring Kjeler for vedfyring 102 Om fancoils, viftekonvektorer, aerotempere 104 Om Varmeopptak - Energikollektorer 105 For produktbestilling ABK AS Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Hovedkontor Oslo tlf / Avd. Vest, Stavanger tlf Avd. Midt-Norge, Trondheim tlf Support tlf / Besøksadresse Admin, salg, markedsavd, support: Brobekkvn. 80 A, bygg 13, 0582 Oslo Varmeopptak, logistikk: Brobekkvn. 80 B, 0582 Oslo Avdeling Vest Forus Atrium, Vassbotnen 15, 4313 Sandnes Avdeling Midt-Norge Tungasletta 10, 7047 Trondheim Web abkklima.no / toshibavarmepumper.no / nibeenergysystems.no For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil. 3

4 Om ABK Om ABK AS ABK AS tilbyr tjenester og produkter til entreprenører innen anlegg og vannforsyning, bygg, rør, elektro og kulde. ABK AS ble etablert i Selskapet har utviklet seg fra å være en kuldeentreprenør til å bli en grossist med utvidet support. Vi er ca 70 ansatte og har en årlig omsetning på over 300 MNOK. ABK er medlem av NHO via foreningen Norsk Teknologi og VKE, foreningen for Kulde, Ventilasjon og Energi. I tillegg er ABK hovedmedlem i Norsk Varmepumpeforening - NOVAP. Visjon: ABK skal - med engasjement og grundighet - bidra til redusert bruk av energi, bedre miljø og god lønnsomhet for kunder og samfunn. ABKs konkurransekraft er basert på høy tverrfaglig kompetanse, bredt produktspekter og utvidet support innen varmepumper, varmeopptak, senkepumper, klimakjøling og datakjøling. ABK AS har hovedkontor, kurssenter og lager fordelt på 5500 m 2 på Brobekk i Oslo. Våre kunder på Vestlandet og i Midt-Norge blir betjent av avdelingskontorene i Stavanger og Trondheim. Vi følger våre kunder fra salgsinnsats frem til overlevering, og sikrer leveranser med høy kvalitet, fornøyde brukere og god lønnsomhet for alle parter. Kompetanse Rett kompetanse er vesentlig for et godt resultat. De fleste av våre kunder benytter seg av vårt brede kurstilbud, om det nå er grunnleggende varmepumpekurs eller mer avanserte serviceteknikerkurs. Kursene holdes i vårt 300 m 2 store kurs- og kompe-tansesenter, der man under kyndig veiledning får praktisk erfaring med de ulike systemene og teknologien rundt. Support I ABKs supportsenter jobber ca 25 ingeniører og teknikere med å bistå våre kunder som har spørsmål om installasjon, drift, service eller reparasjon. Bistand tilbys via telefon eller i felt og i samarbeid med våre prosjektingeniører. 4 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

5 ABKs kataloger Tekniske kataloger med produktoversikt Våre kataloger ABK leverer det meste innen varmepumper, klimakjøling, datakjøling, varmeopptak, senkepumper og materiell. Produkter som masseproduseres er samlet i en serie med kataloger. Toshiba varmepumper/aircondition - for bolig, inkl. montasjemateriell og arbeidstøy Toshiba varmepumper/aircondition - for næringsbygg Rhoss varmepumper/aircondition - for næringsbygg NIBE / Toshiba / Rhoss væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør - for bolig og næringsbygg Rhoss/Sabiana fancoils - Fancoils, aerotempere, varmestips og kjøletak Varmeopptak - Energikollektorer og tilbehør Senkepumper og tilbehør Borutstyr - Brønnboring og fundamentering For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil. 5

6 Markedet for bergvarmeanlegg har vokst betydelig de siste årene. Framtidsutsiktene er gode for denne type teknologi her i Norge - med god tilgang på elektrisitet og generelt lite løsmasser. Dimensjonering VARMEOPPTAK FOR BERGVARMEANLEGG Kollektoranlegget må dimensjoners slik at det stemmer overens med størrelsen på varmepumpen. Dimensjonering av kollektoranlegget kan ikke bare gjøres med å se på varmepumpens effekt. Det må også tas hensyn til energidekningsgraden som vil influere på antall driftstimer for varmepumpen. Klimasone, bergartstype og grunnvannsbevegelse er også viktige parametere. Et riktig dimensjonert kollektorsystem vil sikre god og jevn drift av varmepumpen i en årrekke. Teknisk levetid KOLLEKTORANLEGGET VERSUS VARMEPUMPEN Kollektoranleggets tekniske levetid er mange ganger lengre enn en varmepumpen - noe som igjen understreker viktigheten av å velge de beste og mest energibesparende løsningene. Klimasoner TABELL OG LOKALE FORHOLD For mindre kollektorsystemer er det begrenset hvor mye ressurser som kan legges ned i detaljert dimensjonering. For å veilede våre kunder har vi utarbeidet en tabell hvor Norge er delt inn i fire klimasoner. Tabellen er ikke ment å erstatte gode dimensjoneringer med dataverktøy eller godt boreteknisk håndverk; det er alltid viktig å følge boringene nøye og vurdere i hvilken grad de lokale forholdene vil påvirke varmeopptaket i kollektoren i hvert enkelt tilfelle. Varmeledningsevnen / lambda-verdien (λ) til ulike jordtyper, ihht. NS 3031: Sand 0,5 Silt 1,8 Fuktig jord (morene) 2,3 Leire 1,4 Grus 1,2 Singel 0,7 6 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

7 Dimensjonering av borehull Klimasoner Klimasoner Klimaet i Norge er grunnleggende forskjellig fra landsdel til landsdel. På Røros og i Karasjok har vi en dimensjonerende utetemperatur (DUT) på henholdsvis -40 C og -42 C og årsmiddeltemperaturer (Tm ) på henholdsvis 0,5 og -1,5 C. I Bergen er de tilsvarende tallene for DUT -10 C og 7,8 C for Tm. Energibehovet for en bolig i Karasjok vil således være ~ 50 % høyere enn en tilsvarende bolig i Bergensområdet. Dette får naturligvis betydning for dimensjoneringen av varmepumpeanlegget. Klimasoner og de ulike årsmiddeltemperaturer Det er antatt en varmeledningsevne, lambdaverdi (λ) på 3,0 W(m o K). Installatør/brønnborer må sjekke berggrunnsinformasjon i hvert tilfelle før boring. Bergets varmeledningsevne Klimasone A Klimasone B Klimasone C Klimasone D Klimasone: A - 25 W/m B - 30 W/m C - 35 W/m D - 40 W/m Områder med årsmiddeltemperatur på 0-3 o C. Områder med årsmiddeltemperatur på 3-5 o C. Grunnvannstemperaturen ligger typisk på 3-5 o C. Områder med årsmiddeltemperatur på 5-7 o C. Grunnvannstemperaturen ligger typisk på 6-8 o C. Områder med årsmiddeltemperatur på over 7 o C. Grunnvannstemperaturen ligger typisk på 8-10 o C. Anbefalt effektbelastning med varmepumpe, 60% effektdekning. Grunnvannstemperaturen ligger typisk på 2-4 o C. - I klimasone A kan man senke grunnvannstemperaturen med 7 o C i løpet av fyringssesongen. (ΔT = 7 o C) 1) I klimasone B kan man senke grunnvannstemperaturen med 9 o C i løpet av fyringssesongen. (ΔT = 9 o C) 1) I klimasone C kan man senke grunnvannstemperaturen med 10,5 o C i løpet av fyringssesongen. (ΔT = 10,5 o C) 1) I klimasone D kan man senke grunnvannstemperaturen med 12 o C i løpet av fyringssesongen. (ΔT = 12 o C) 1) 1) (ΔT = x o C) ref. SVEP - Svenska Värmepumpförening, i samarbeide med Statens Vattenfallsverk og brønnbore-organisasjonen GEOTEC. Klimamessig er Norge og Sverige svært like, og SVEPs maler kan derfor benyttes med høy grad av pålitelighet, også her i Norge. Størrelse på varmepumpe (NIBE) Nødvendig borehullsdybde (antall hull x dybde) Gitt ut ifra klimasone og anbefalt belastningsnivå. I disse borehullsdyp er det inkludert 5-10 m avstand til stabilt grunnvannsnivå, og inntil 15 m løsmasser over fjell. For klimasone A For klimasone B For klimasone C For klimasone D 6 kw 180 m 150 m 130 m 120 m 8 kw 240 m (2x 120 m) 200 m 170 m 150 m 10 kw 300 m (2x 150 m) 260 m (2x 130 m) 210 m 190 m 12 kw 360 m (2x 180 m) 300 m (2x 150 m) 260 m (2x 130 m) 220 m 15 kw 440 m (2x 220 m) 360 m (2x 180 m) 320 m (2x 160 m) 280 m (3x 140 m) 17 kw 510 m (3x 170 m) 420 m (2x 210 m) 380 m (2x 190 m) 320 m (2x 160 m) 24 kw 680 m (4x 170 m) 570 m (3x 190 m) 480 m (3x 160 m) 450 m (3x 150 m) 30 kw 950 m (5x 190 m) 760 m (4x 190 m) 680 m (4x 170 m) 570 m 3x 190 m) 40 kw 1190 m (7x 170 m) 950 m (5x 190 m) 850 m (5x 170 m) 760 m (4x 190 m) 60 kw 1710 m (9x 190 m) 1440 m (8x 180 m) 1260 m (7x 180 m) 1080 m (6x 180 m) Ved store vanninnslag og med påviselig god grunnvannsstrømning, kan man vurdere noe redusert boring. Det samme gjelder for artesiske brønner. En artesisk brønn er en vannkilde der grunnvannet blir presset opp av bakken uten behov for pumping. Dersom trykket er stort nok, vil vannet sprute opp. For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil. 7

8 Væske-vann varmepumper Den nye generasjonen bergvarmepumper fra NIBE NIBEs nye generasjon bergvarmepumper er utstyrt med avansert teknologi, men er likevel utrolig enkle å installere og bruke. Modul-konstruksjon ENKELT Å INSTALLERE TILBEHØR En bergvarmepumpe fra NIBE er klargjort for kobling til en rekke forskjellige produkter og tilbehør, f.eks. solpaneler, ekstra varmtvannsbereder, ventilasjonsgjenvinningssystem og varmesystemer med forskjellige temperaturer. Med NIBEs brede utvalg av tilbehør kan man også fjernstyre varmepumpen, varme opp bassenget og kjøle ned huset. Lettlest styringsdisplay BRUKER- OG INSTALLASJONSVENNLIG NIBEs styringsdisplay i farger er lettlest og brukervennlig og gir informasjon om status, driftstid og alle temperaturer i varmepumpen på stedet. Styreenhet sørger for at brukerne kan få mest mulig ytelse ut av varmepumpen og opprettholde en komfortabel innetemperatur til enhver tid. NIBE Uplink FJERNSTYRING OG -OVERVÅKNING NIBE innfører et nytt og effektivt webbasert verktøy som raskt gir brukeren enkel kontroll over varmepumpen, uansett hvor man er. Med NIBE Uplink kan man umiddelbart sjekke f.eks. temperatur og gjeldende status for varmepumpen via pc eller mobil. Demonterbar kompressormodul ENKLERE TRANSPORT, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD Kompressormodulen kan raskt og enkelt demonteres fra varmepumpen, noe som gjør at det blir mye enklere for installatør å transportere, betjene og installere varmepumpen. Hvis det blir behov for service på kompressormodulen, kan den demonteres og repareres uavhengig av varmepumpen. 8 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

9 NIBE Uplink NIBE Uplink er et effektivt webbasert verktøy som gir rask og enkel kontroll over varmepumpen - uansett hvor man befinner seg! Tydelig og enkel overvåking og styring av oppvarmingsog varmtvannstemperaturene gir maksimal komfort. Via Internett-grensesnittet kan man umiddelbart se f.eks. temperatur og gjeldende status for varmepumpen på eiendommen. Det er mulighet for ekstern overvåking av flere eiendommer samtidig. Som forhandler eller som driftsansvarlig får du med NIBE Uplink en enkel oversikt over alle leverte anlegg og kan lese av temperaturer, driftsstatus samt eventuelle meldinger om anlegget. Om en driftsforstyrrelse skulle oppstå får du varsel via epost slik at du raskt kan sette inn tiltak. Basisnivå for NIBE Uplink er gratis, og mot en lav årsavgift kan man bestille tilleggstjenester for økt funksjonalitet. Det er enkelt å komme i gang med NIBE Uplink. Man trenger kun en kablet internettilkobling til varmepumpen samt brukerregistrering hos NIBE. Webadresse: nibeuplink.com Brukernavn (demo): Passord (demo): Demo2012 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil. 9

10 Væske-vann varmepumper NIBE F1145 EM improved generation NIBE F1145 EM NIBE F1145 EM er en forbedret generasjon med blant annet høyere effektivitet, frekvensstyrte sirkulasjonspumper for optimal varme- og varmtvannsoppvarming og NIBE Uplinkkompatibel - webstyring. F1145 EM leveres uten bereder og er beregnet for tilkobling til lavtempererte varmedistribusjonssystemer som radiatorer, konvektorer eller gulvvarme. F1145 EM er klargjort for og kan suppleres med et bredt utvalg av tilbehør som f.eks. solpaneler, varmtvannsbereder for oppvarming og tappevannsproduksjon, passiv kjøling, ventilasjonsgjenvinning, bassengoppvarming og flere varmesystemer. Den forbedrede generasjonen er master/slave-kompatibel, med opptil ni stykker i parallell i kombinasjon med F1345. Med integrert el.kolbe, sirkulasjonspumper og styresystem blir varmeproduksjonen både sikker og økonomisk. NIBE F1145 EM leveres med integrert vekselventil for tilkobling til ekstern varmtvannsbereder, en fordel hvis det er lavt under taket, eller hvis det er behov for et større varmtvannsvolum. Passer sammen med NIBE VPB 200, VPB 300 eller VPB 500. En styreenhet hjelper med å opprettholde et behagelig inneklima på en kostnadseffektiv og sikker måte. Informasjon om tilstand, driftstid og alle temperaturer i varmepumpen vises i det store displayet. Egenskaper Ny, forbedret generasjon: - Økt effektfaktor (COP) - Frekvensstyrte lavenergisirkulasjonspumper, klasse A - Enklere å installere / modulsystem for enklere service - Master/slave-kompatibel, med opptil ni stykker i parallell i kombinasjon med F NIBE Uplink-kompatibel - webstyring - Innebygget måler for avgitt energi (EM) Stort, innbydende fargedisplay for avlesninger og innstillinger F1145 EM Størrelse: 6, 8, 10, 12, 15, 17 kw 1) Integr. bereder: Nei Kompressor: Stempel / scroll Maks turtemp.: 70 C 2) Mykstart: Ja, for 230 V kw og 400 V - alle størr. Mykstart tilbehør: 230 V kw Effektvakt: Ja El.kolbe: 3 ~, innstillbar 0-9 kw 1) COP er oppgitt ihht EN14511 for kuldebærer inn / varmebærer ut ved 0/35 o C. 2) Kompressoren gir turtemperatur opptil 65 o C, med tilleggsvarme blir maks.temperatur 70 o C. Maks. returtemperatur er 58 o C. Art.nr: NRF-nr: Artikkel: COP: Sikring inkl. el.kolbe: H x B x D: Vekt, netto: 0/35 o C 2 kw 4 kw 6 kw 3~ 9 kw NIBE F1145 EM 3 ~ 230 V F1145 EM - 6 kw 4,48 20 A 25 A 25 A 40 A 1500 x 600 x 620 mm 145 kg F1145 EM - 8 kw 4,65 20 A 32 A 32 A 40 A 1500 x 600 x 620 mm 165 kg F1145 EM - 10 kw 4,50 25 A 32 A 32 A 40 A 1500 x 600 x 620 mm 170 kg F1145 EM - 12 kw 4,38 25 A 32 A 32 A 50 A 1500 x 600 x 620 mm 178 kg F1145 EM - 15 kw 4,42 32 A 40 A 40 A 50 A 1500 x 600 x 620 mm 191 kg F1145 EM - 17 kw 4,30 32 A 40 A 40 A 50 A 1500 x 600 x 620 mm 199 kg 3 ~ 400V + N F1145 EM - 6 kw 4,59 16 A 16 A 16 A 20 A 1500 x 600 x 620 mm 145 kg F1145 EM - 8 kw 4,68 16 A 16 A 16 A 25 A 1500 x 600 x 620 mm 165 kg F1145 EM - 10 kw 4,81 16 A 16 A 16 A 25 A 1500 x 600 x 620 mm 170 kg F1145 EM - 12 kw 4,57 20 A 20 A 20 A 25 A 1500 x 600 x 620 mm 178 kg F1145 EM - 15 kw 4,42 20 A 20 A 20 A 32 A 1500 x 600 x 620 mm 191 kg F1145 EM - 17 kw 4,30 25 A 25 A 25 A 32 A 1500 x 600 x 620 mm 199 kg 10 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

11 Pakkeløsninger for NIBE F1145 EM Art.nr: NRF-nr: Artikkel: Antall: NIBE F1145 EM, 6 kw / 230 V - pakke 1 3 ~ 230 V NIBE F1145 EM, 6 kw - pakke NIBE F1145 EM, 6 kw varmepumpe NIBE påfyllingssett NIBE VPB200R, 200 liter varmtvannsbereder ABK akkumulatortank 1, 160 liter KSB Rio-Eco N 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett (2 stk) m/ avstengning LKA mm ventilkombinasjon / blandeventil til varmtvannsbereder Kompakt filter, anslutn. 28 mm. Fjerner magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonskar, 12 liter Flexkonsoll S20 Plus, komplett m/ sikkerhetsventil, luftpotte, etc. 1 NIBE F1145 EM, 8 kw / 230 V - pakke 1 3 ~ 230 V NIBE F1145 EM, 8 kw - pakke NIBE F1145 EM, 8 kw varmepumpe NIBE påfyllingssett NIBE VPB200R, 200 liter varmtvannsbereder ABK akkumulatortank 1, 160 liter KSB Rio-Eco N 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett (2 stk) m/ avstengning LKA mm ventilkombinasjon / blandeventil til varmvannsbereder Kompakt filter, anslutn. 28 mm. Fjerner magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonskar, 12 liter Flexkonsoll S20 Plus, komplett m/ sikkerhetsventil, luftpotte, etc. 1 NIBE F1145 EM, 10 kw / 230 V - pakke 1 3 ~ 230 V NIBE F1145 EM, 10 kw - pakke NIBE F1145 EM, 10 kw varmepumpe NIBE påfyllingssett NIBE VPB200R, 200 liter varmtvannsbereder ABK akkumulatortank 1, 160 liter KSB Rio-Eco N 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett (2 stk) m/ avstengning LKA mm ventilkombinasjon / blandeventil til varmtvannsbereder Kompakt filter, anslutn. 28 mm. Fjerner magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonskar, 12 liter Flexkonsoll S20 Plus, komplett m/ sikkerhetsventil, luftpotte, etc. 1 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil. 11

12 Væske-vann varmepumper NIBE F1245R EM improved generation NIBE F1245R EM, inkl. 180 l bereder NIBE F1245R EM er en forbedret generasjon med blant annet høyere effektivitet, frekvensstyrte sirkulasjonspumper for optimal varme- og varmtvannsoppvarming og NIBE Uplinkkompatibel - webstyring. F1245R EM leveres med integrert, rustfri 180-liters varmtvannsbereder, og er beregnet for tilkobling til lavtempererte varmedistribusjonssystemer som radiatorer, konvektorer eller gulvvarme. F1245R EM er klargjort for og kan suppleres med et bredt utvalg av tilbehør som f.eks. solpaneler, ekstra varmtvannsbereder, passiv kjøling, bassengoppvarming og flere varmesystemer. Det er også mulig å koble sammen varmepumpene F1145 EM / F1245 EM / F1345 for samkjøring. Med integrert el.kolbe, sirkulasjonspumper og styresystem blir varmeproduksjonen både sikker og økonomisk. Med den nye generasjonen varmepumper har begrepet brukervennlighet nått et helt nytt nivå. Et lettlest fargedisplay gir tydelig informasjon om status, dirftstid og alle temperaturer i varmepumpen, og en brukervennlig styreenhet sørger for at brukeren kan få mest mulig ytelse ut av varmepumpen og opprettholde en komfortabel innetemperatur til enhver tid. Egenskaper Ny, forbedret generasjon: - Økt effektfaktor (COP) - Frekvensstyrte lavenergisirkulasjonspumper, klasse A - Enklere å installere / modulsystem for enklere service - Master/slave-kompatibel, med opptil ni stykker i parallell i kombinasjon med F NIBE Uplink-kompatibel - webstyring - Innebygget måler for avgitt energi (EM) Integrert rustfri varmtvannsbereder, 180 liter Stort, innbydende fargedisplay for avlesninger og innstillinger F1245R EM Størrelse: 6, 8, 10 og 12 kw 1) Integr. bereder: Ja, 180 l Kompressor: Stempel / scroll Maks turtemp.: 70 o C 2) Mykstart: Ja, for 230 V kw og 400 V - alle størr. Mykstart tilbehør: 230 V kw Effektvakt: Ja El.kolbe: 3 ~, innstillbar 0-9 kw 1) COP er oppgitt ihht EN14511 for kuldebærer inn / varmebærer ut ved 0/35 o C. 2) Kompressoren gir turtemperatur opptil 65 o C, med tilleggsvarme blir maks.temperatur 70 o C. Maks. returtemperatur er 58 o C. Art.nr: NRF-nr: Artikkel: COP: Sikring inkl. el.kolbe: H x B x D: Vekt, netto: 0/35 o C 2 kw 4 kw 6 kw 9 kw NIBE F1245R EM 3 ~ 230 V F1245R EM - 6 kw 4,48 20 A 25 A 25 A 40 A 1800 x 600 x 620 mm 310 kg F1245R EM - 8 kw 4,65 20 A 32 A 32 A 40 A 1800 x 600 x 620 mm 325 kg F1245R EM - 10 kw 4,50 25 A 32 A 32 A 40 A 1800 x 600 x 620 mm 330 kg F1245R EM - 12 kw 4,38 25 A 32 A 40 A 50 A 1800 x 600 x 620 mm 335 kg NIBE F1245R EM 3 ~ 400 V + N F1245R EM - 6 kw 4,59 16 A 16 A 16 A 20 A 1800 x 600 x 620 mm 310 kg F1245R EM - 8 kw 4,68 16 A 16 A 16 A 25 A 1800 x 600 x 620 mm 325 kg F1245R EM - 10 kw 4,81 16 A 16 A 16 A 25 A 1800 x 600 x 620 mm 330 kg F1245R EM - 12 kw 4,57 20 A 20 A 20 A 25 A 1800 x 600 x 620 mm 335 kg 12 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

13 Pakkeløsninger for NIBE F1245R EM Art.nr: NRF-nr: Artikkel: Antall: NIBE F1245R EM, 6 kw / 230 V - pakke 1 3 ~ 230 V NIBE F1245, 6 kw - pakke NIBE F1245R EM, 6 kw varmepumpe inkl. varmtvannsbereder NIBE påfyllingssett ABK akkumulatortank 2, 200 liter KSB Rio-Eco N 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett (2 stk) m/ avstengning LKA mm ventilkombinasjon / blandeventil til varmtvannsbereder Kompakt filter, anslutn. 28 mm. Fjerner magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonskar, 12 liter Flexkonsoll S20 Plus, komplett m/ sikkerhetsventil, luftpotte, etc. 1 NIBE F1245R EM, 8 kw / 230 V - pakke 1 3 ~ 230 V NIBE F1245, 8 kw - pakke NIBE F1245R EM, 8 kw varmepumpe inkl. varmtvannsbereder NIBE påfyllingssett ABK akkumulatortank 2, 200 liter KSB Rio-Eco N 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett (2 stk) m/ avstengning LKA mm ventilkombinasjon / blandeventil til varmtvannsbereder Kompakt filter, anslutn. 28 mm. Fjerner magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonskar, 12 liter Flexkonsoll S20 Plus, komplett m/ sikkerhetsventil, luftpotte, etc. 1 NIBE F1245R EM, 10 kw / 230 V - pakke 1 3 ~ 230 V NIBE F1245, 10 kw - pakke NIBE F1245R EM, 10 kw varmepumpe inkl. varmtvannsbereder NIBE påfyllingssett ABK akkumulatortank 2, 200 liter KSB Rio-Eco N 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett (2 stk) m/ avstengning LKA mm ventilkombinasjon / blandeventil til varmtvannsbereder Kompakt filter, anslutn. 28 mm. Fjerner magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonskar, 12 liter Flexkonsoll S20 Plus, komplett m/ sikkerhetsventil, luftpotte, etc. 1 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil. 13

14 Væske-vann varmepumper NIBE F1155 EM Inverter NIBE F1155 EM Inverter NIBE F1155 EM er en forbedret generasjon med blant annet høyere effektivitet, frekvensstyrte sirkulasjonspumper for optimal varme- og varmtvannsoppvarming og NIBE Uplinkkompatibel - webstyring. F155 WM Inverter er en intelligent varmepumpe med frekvensstyrte sirkulasjonspumper og inverterstyrt kompressor. Siden kompressoren er inverterstyrt tilpasser den seg husets effektbehov trinnløst. Resultatet er optimal besparelse fordi varmepumpen alltid har rett ytelse hele året - elektrisk tilleggsvarme er nærmest overflødig. F1155 EM leveres uten bereder og passer for oppvarming av hus og rekkehus. F1155 EM er beregnet for tilkobling til lavtempererte varmedistribusjonsystemer som radiatorer, konvektorer eller gulvvarme. Varmepumpen er klargjort for og kan suppleres med et bredt utvalg av tilbehør som f.eks. varmtvannsbereder for oppvarming og tappevannsproduksjon, ventilasjonsgjenvinning, bassengoppvarming, frikjøling, aktiv kjøling og varmesystemer med forskjellige temperaturer. Med integrert el.kolbe, sirkulasjonspumper og styresystem blir varmeproduksjonen både sikker og økonomisk. NIBE F1155 EM leveres med integrert vekselventil for tilkobling til ekstern varmtvannsbereder. Dette er en fordel hvis det er lavt under taket, eller hvis det er behov for et større varmtvannsvolum. En styreenhet hjelper med å opprettholde et behagelig inneklima på en kostnadseffektiv og sikker måte. Informasjon om tilstand, driftstid og alle temperaturer i varmepumpen vises i det store displayet. F1155 EM Inverter Varmeeffekt: 4-16 kw Integr. bereder: Nei Kompressor: Dobbel rullestempel, inverter Maks turtemp.: 70 o C 1) Mykstart: Ja Effektvakt: Ja El.kolbe: Ja, innstillbar 0-9 kw 1) Kompressoren gir turtemperatur opptil 65 o C. Maks. returtemperatur er 58 o C. Egenskaper Ny, forbedret generasjon: - Meget høy effektfaktor (COP) - Frekvensstyrte lavenergisirkulasjonspumper, klasse A - Enklere å installere / modulsystem for enklere service - NIBE Uplink-kompatibel - webstyring - Innebygget måler for avgitt energi (EM) Optimal årsvarmefaktor grunnet inverterstyrt kompressor Minimale driftskostnader, kompressoren tilpasser seg etter behov når det er kaldt ute Stort, innbydende fargedisplay for avlesninger og innstillinger Programmering (inneklima og varmtvann) Styring av opptil fire varmesystemer Art.nr: NRF-nr: Artikkel: COP* ) Sikring inkl. el.kolbe: 0/35 o C NIBE F1155 EM Inverter 3 ~ 400 V + N H x B x D: F EM Inverter 4,85 16 A 1500 x 600 x 620 mm 185 kg * Nominell avgitt/tilført effekt ved 0/35 o C 50 Hz, ihht EN14511, Vekt, netto: 14 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

15 Væske-vann varmepumper NIBE F1255R EM Inverter NIBE F1255R EM Inverter, inkl. 180 l bereder F1255R EM Inverter Varmeeffekt: 4-16 kw Integr. bereder: 180 l Kompressor: Dobbel rullestempel, inverter Maks turtemp.: 70 o C 1) Mykstart: Ja Effektvakt: Ja El.kolbe: Ja, innstillbar 0-9 kw 1) Kompressoren gir turtemperatur opptil 65 o C. Maks. returtemperatur er 58 o C. NIBE F1255R EM er en forbedret generasjon med blant annet høyere effektivitet, frekvensstyrte sirkulasjonspumper for optimal varme- og varmtvannsoppvarming og NIBE Uplinkkompatibel - webstyring. leveres med integrert, rustfri 180-liters varmtvannsberederer, og er en intelligent varmepumpe med frekvensstyrte sirkulasjonspumper og inverterstyrt kompressor. Siden varmepumpen er inverterstyrt tilpasser den seg husets effektbehov trinnløst. Resultatet er optimal besparelse fordi varmepumpen alltid har rett ytelse hele året - elektrisk tilleggsvarme er nærmest overflødig. F1255R EM passer for oppvarming av hus og rekkehus. NIBE F1255R EM er beregnet for tilkobling til lavtempererte varmedistribusjonsystemer som radia-torer, konvektorer eller gulvvarme. Varmepumpene er klargjort for og kan suppleres med et bredt utvalg av tilbehør som f.eks. ekstra varmtvannsbereder, ventilasjonsgjenvinning, bassengoppvarming, frikjøling, aktiv kjøling og varmesystemer med forskjellige temperaturer. Med integrert el.kolbe, sirkulasjonspumper og styresystem blir varmeproduksjonen både sikker og økonomisk. En styreenhet hjelper med å opprettholde et behagelig inneklima på en kostnadseffektiv og sikker måte. Informasjon om tilstand, driftstid og alle temperaturer i varmepumpen vises i det store displayet. Egenskaper Ny, forbedret generasjon: - Meget høy effektfaktor (COP) - Frekvensstyrte lavenergisirkulasjonspumper, klasse A - Enklere å installere / modulsystem for enklere service - NIBE Uplink-kompatibel - webstyring - Innebygget måler for avgitt energi (EM) Optimal årsvarmefaktor grunnet inverterstyrt kompressor Minimale driftskostnader, kompressoren tilpasser seg etter behov når det er kaldt ute Stort, innbydende fargedisplay for avlesninger og innstillinger Programmering (inneklima og varmtvann) Styring av opptil fire varmesystemer Integrert rustfri varmtvannsbereder, 180 liter Art.nr: NRF-nr: Artikkel: COP* ) Sikring inkl. el.kolbe: 0/35 o C NIBE F1255R EM 3 ~ 400 V + N H x B x D: F1255R-16 EM Inverter 4,85 16 A 1800 x 600 x 620 mm 255 kg * Nominell avgitt/tilført effekt ved 0/35 o C 50 Hz, ihht EN14511, Vekt, netto: For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil. 15

16 Væske-vann varmepumper NIBE F1345 NIBE F1345 NIBE F1345 leveres uten bereder og er beregnet for tilkobling til lavtempererte varmedistribusjonssystemer som radiatorer, konvektorer eller gulvvarme. Med sine to store scrollkompressorer er NIBE F1345 en ideell bergvarmepumpe for flerbruksbygninger, industrilokaler, kirker og andre typer bygninger med et stort varmebehov. Kompressorene samarbeider og aktiveres etter behov, gir bedre effektregulering, mindre slitasje og større driftssikkerhet. Varmepumpen er kompatibel med NIBE Uplink - webstyring. Den nye NIBE F1345 er mer fleksibel enn noen gang, og med det avanserte styresystemet kan den tilpasses flere systemløsninger. NIBE F1345 produseres i fire størrelser med effekter på henholdsvis 24, 30, 40 og 60 kw. Opptil ni F1345 kan kobles sammen og dermed gi en effekt på opptil 540 kw. F1345 kan også kombineres med F1145 EM- og F1245R EM-serien. Installasjonen er betydelig forenklet med 2 stk. uttakbare kjølemoduler, 2" gjengede rørtilkoblinger samt enklere elektrisk tilkobling. F1345 har innebygget trinnstyring av tilleggsvarme og softstart av kompressorer. Modellene 24 kw og 30 kw leveres med 1 stk. innebygget lavenergi kuldebærerpumpe per kjølemodul, mens de to største modellene på 40 og 60 kw leveres med kuldebærerpumpe som tilbehør. Egenskaper Perfekt løsning for bygninger med stort varmebehov Mulighet for sammenkobling - opptil 540 kw i parallell Høy effektfaktor (COP) - gir besparelser, og investeringen betaler seg raskere Høy turledningstemperatur (opptil 65 o C - større installasjonsfleksibilitet Stort, innbydende fargedisplay for avlesninger og innstillinger Programmering (inneklima og varmtvann) Usedvanlig lavt lydnivå Styreenhet gir flere muligheter for sammenkobling Kompatibel med NIBE Uplink - webstyring F1345 Størrelse: 24, 30, 40 og 60 kw 1) Integr. bereder: Nei Kompressor: 2 stk scroll, 2 kretser Maks turtemp.: 65 o C Mykstart: Ja, std. for alle størrelser Effektvakt: Ja Inneb. kompensator: Ja Inneb. trinnstyring av tilleggsvarme: Ja Dimensjon tilkobl. 2" utvendige gjenger 1) COP er oppgitt ihht EN14511 for kuldebærer inn / varmebærer ut ved 0/35 o C. Art.nr: NRF-nr: Artikkel: COP: Sikring: H x B x D: Vekt, netto: 0/35 o C NIBE F ~ 400 V + N F kw 4,42 25 A 1800 x 600 x 620 mm 325 kg F kw 4,36 35 A 1800 x 600 x 620 mm 335 kg F kw * 4,51 35 A 1800 x 600 x 620 mm 352 kg F kw * 4,10 50 A 1800 x 600 x 620 mm 353 kg * ) Kuldebærerpumpe for 40 / 60 kw leveres som tillegg. Se nedenfor Art.nr: NRF-nr: Artikkel: NIBE sirkulasjonspumpe kuldebærer Sirkulasjonspumpe kuldebærer, for F kw Sirkulasjonspumpe kuldebærer, for F kw 16 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

17 Væske-vann varmepumper NIBE AI AP-BW30 NIBE AI AP-BW30 AI AP-BW30 Størrelse: 29H, 37, 45, 58, 69, 56H, 85H, 110, 125 og 160 kw 1) Integr. bereder: Nei Kompressor: kw: 1 stk scroll/ krets kw: 2 stk scroll/kretser Maks turtemp.: 55 o C 1) COP er oppgitt ihht EN14511 for kuldebærer inn / varmebærer ut ved 0/35 o C. NIBE AI AP-BW30 er en kraftig væske-vann varmepumpe, med effekt fra 29 til hele 160 kw. Varmepumpene kan parallellkobles for høy kapasitet med opp til 4 maskiner, maks 276 kw for kabinettstørrelse I, maks 640 kw for kabinettstørrelse II. Varmepumpen har lavt lydnivå, ned til 39 db(a). Med sine store kompressorer er AI AP-BW30 spesielt tilpasset for bruk mot større boligbygg, kontorbygg og industrilokaler. Egnet for maksimums turvannstemperaturer for varmeanlegget på opp til +55 o C. For større boligbygg, hoteller eller f.eks. eldreinstitusjoner, hvor det kreves varmtvannstemperatur på +60 o C, kan man ved behov sette inn flere aggregater i parallell og dermed øke effekten. Varmepumpeaggregatet leveres på selvbærende rammeverk for enkel og sikker transport. Flenser og lyddempende kabinett monteres på til slutt. Egenskaper Effekt fra kw Oppvarming og kjøling med samma enhet Gjenvinning av spillvarme Kan pallallellkobles for høy kapasitet: Kombinasjoner med opp til 4 enheter - kabinettstørrelse I, maks 276 kw Kombinasjoner med opp til 4 enheter, - kabinettstørrelse II, maks 640 kw Lavt lydtrykksnivå, ned til 39 db(a) Med én kompressorenhet/-krets, fra kw Med to kompressorenheter/-kretser, fra kw Kompakt aggregat med lite plassbehov Rammen er helt lydisolert fra aggregatet Kan leveres i høytemperaturversjoner for opp til maks 70 C (29 69 kw) Robust konstruksjon Art.nr: NRF-nr: Artikkel: COP: Sikring: H x B x D: Vekt, netto: 0/35 o C NIBE AI AP-BW30 3 ~ 400 V + N AI AP-BW30-29H kw 4,30 40 A 1030 x 1350 x 912 mm 319 kg AI AP-BW30-37 kw 4,80 32 A 1030 x 1350 x 912 mm 371 kg AI AP-BW30-45 kw 4,80 40 A 1030 x 1350 x 912 mm 385 kg AI AP-BW30-58 kw 4,80 50A 1030 x 1350 x 912 mm 441 kg AI AP-BW30-69 kw 4,60 50 A 1030 x 1350 x 912 mm 484 kg AI AP-BW30-56H kw 4,50 50 A 1847x 1400 x 913 mm 521 kg AI AP-BW30-85H kw 4,10 80 A 1847x 1400 x 913 mm 935 kg AI AP-BW kw 4, A 1847x 1400 x 913 mm 870 kg AI AP-BW kw 4, A 1847x 1400 x 913 mm 935 kg AI AP-BW kw 4, A 1847x 1400 x 913 mm 1000 kg Nominell avgitt/tilført effekt ved 0/35 o C 50 Hz, ihht EN For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil. 17

18 Tilbehør Beredere for NIBE væske-vann varmepumper Kombinasjonstabell, varmepumper og beredere Varmepumpeeffekt VPB 200R VPB/VPBS R STAR Mulige kombinasjoner varmepumper for ulike beredere VPB 500 VPB 750 VPB 1000 p* VPB 1000 s* VPA 300/200 VPA 450/300 VPAS 300/450 6 X X X X 8 X X X X X X X X X 10 X X X X X X X X X X X 12 X X X X X X X X X X X 15 min. 2 stk min. 2 stk X X X X X X X X min. 2 stk 17 min. 2 stk min. 2 stk X X X X X X X X min. 2 stk 24 ** ) X X X X X X X X X X X 24 min. 2 stk min. 2 stk min. 2 stk X min. 2 stk 30 ** ) min. 2 stk min. 2 stk X X X X X X X X min. 2 stk 30 min. 2 stk min. 2 stk min. 2 stk X min. 2 stk 40 ** ) min. 2 stk min. 2 stk min. 2 stk X min. 2 stk X X 40 min. 2 stk min. 3 stk min. 2 stk min. 2 stk 60 ** ) min. 2 stk min. 2 stk min. 2 stk X min. 2 stk min. 2 stk min. 2 stk 60 min. 2 stk min. 4 stk min. 3 stk AHPS 300 Kombinasjonsmuligheter * ) p = parallellkoblede varmespiraler s = seriekoblede varmespiraler ** ) Kun én kjølemodul / kompressor Varmeoverføringen skal være tilstrekkelig for å opprettholde 53 o C VV ved 10 o C KV-temperatur og 65 o C fra varmepumpen Trykkfallet over varmespiralen(e) skal ikke være større enn varmebærerpumpen har kapasitet til Lavere effekter enn ca 5 kw / 500 l VV-volum er ikke egnet pga. for lang oppvarmingstid, altså mer enn ca 5 timer. Ved bruk av mer enn én VPB-tank, må alltid KV og VV kobles inn parallellt og tankene varmes opp parallellt Ved bruk av mer enn én VPA-tank, må alltid KV og VV kobles inn i serie og tankene varmes opp i serie, motstrøm. NIBE VPB 200R NIBE VPB 300R Varmtvannsbereder NIBE VPB 200R og 300R tilhører den nye generasjonen varmtvannsberedere. VPB er spesielt tilpasset for kobling mot NIBE F1145 EM / F1155 EM, 6-12 kw. NIBE VPBS 300 Varmtvannsbereder med solspiral NIBE VPBS er en ny type varmtvannsbereder som er egnet for kopling til og i kombinasjon med varmepumper og solpaneler. Det må monteres en blandeventil (tillegg). NIBE VPB 200 R og VPB 300R Materiale rustfritt Nettovekt 80 / 101 kg Volum 176 / 282 liter Volum, spiral 7,8 / 8,8 liter Maksimaltrykk, primærside 3/0,3 bar/mpa Maksimaltrykk, varmtvannsbereder 10/1,0 bar/mpa Høyde/bredde/dybde 200 R 1500/600/600 mm Høyde/bredde/dybde 300 R 1800/600/600 mm / VPB 200 R / / VPB 200 R / NIBE VPBS 300 Korrosjonsbeskyttelse kobber / emalje Nettovekt 137 / 150 kg Volum 266 / 268 liter Volum, spiral 8,5 / 8,4 liter Volum, solvarmespiral 4,4 / 4,0 liter Maksimaltrykk, primærside 3 / 0,3 bar/mpa Maksimaltrykk bereder 10 / 1,0 bar/mpa Høyde/bredde/dybde 1800/600/600 mm / kobber / / emalje / ABK 500R STAR Varmtvannsbereder ABK 500R STAR er den nye generasjonen varmtvannsbereder. Passer for tilkobling mot NIBE F1145 EM / F1345 EM, opp til 20 kw. ABK 500R STAR Materiale Nettovekt Volum Maksimaltrykk, primærside Maksimaltrykk, varmtvannsbereder Høyde/bredde/dybde rustfritt 145 kg 500 liter 3/0,3 bar/mpa 10/1,0 bar/mpa 1920/730/730 mm NIBE VPB 500 NIBE VPB 750 NIBE VPB 1000 Varmtvannsberedere VPB er effektive varmtvannsberedere med bredt utvalg av bruksmåter, egnet for kobling til varmepumper, gass- eller oljekjeler. Beregnet for eiendommer med stort behov for varmtvann. Kan også parallellkobles. NIBE VPB 500/750/1000 Korrosjonsbeskyttelse kobber Volum, varmtvannsbereder 490 / 740 / 980 liter Volum, slynge 6 /6 / 2 x 6 liter Lengde, slynge 15,7 / 15,7 / 15,7 x 2 m Varmeinnhold ved 50 C Nettovekt 190 / 220 / 280 kg Høyde (ekskl. føtter) 1750 / 1965 / 2060 mm Diameter Ø 760 / 860 / 960 mm / VPB / / VPB / / VPB / For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

19 Tilbehør Beredere for NIBE væske-vann varmepumper NIBE VPA 300/200 NIBE VPA 450/300 Varmtvannsberedere, dobbeltmantlet NIBE VPA 300/200 og VPA 450/300 er dobbeltmantlete beredere, tilpasset for oppkobling mot en varmepumpe. NIBE VPA 300/200 og VPA 450/300 Korrosjonsbeskyttelse kobber Nettovekt 208 / 285 kg Volum varmtvannsbereder 300 / 450 liter Volum dobbeltmantlet 190 / 285 liter Høyde/diameter, VPA 300/ / Ø 750 mm Høyde/diameter, VPA 450/ / Ø 860 mm VPA 300/ VPA 450/ NIBE VPAS 300/450 Akkumulatortank med varmtvannsbereder og solsløyfe NIBE VPAS er en akkumulatortank beregnet for kobling til varmepumper i kombinasjon med solpanel. Det må monteres en blandeventil (tillegg). NIBE VPAS 300/450 Korrosjonsbeskyttelse kobber / emalje Volum, varmtvannsbereder 300 liter Volum, dobbeltmantlet 450 liter Nettovekt 315, 300 kg Høyde (ekskl. føtter mm) 2015 mm Diameter Ø 860 mm Varmeinnhold ved 50 C 17,4 kwh NIBE AHPS 300 Akkumulatortank med solsløyfe NIBE AHPS er en ny type akkumulatortank av type kalt teknikktank. AHPS har bl.a solspiral og en kombinert forvarmings- og ettervarmingsspiral for varmtvannsproduksjon. Varmtvannet produseres i den kraftfulle rustfrie varmvannspiralen i takt med forbruket. Den innebygde solspiralen kan 2 ta imot energi fra opp til 15m solpanel. Det må monteres en blandeventil (tillegg). NIBE AHPS 300 Korrosjonsbeskyttelse rustfri Korrosjonsbeskyttelse, solspiral kobber Volum, varmedel 270 liter Volum, varmtvannspiral 17 liter Volum, solspiral 4,4 liter Nettovekt 140 kg Høyde/bredde/dybde 1800/600/600 mm ABK kwpluss 200R Varmtvannsbereder ABK kwpluss 200R er en elektrisk varmtvannsbereder av høy kvalitet. Leveres i størrelsen 200 liter, med rustfri utførelse og miljøvennlig isolasjon i polystyren. Berederen har toppmontert blandeventil og tilkoblinger. Leveres med støpsel og ledning. ABK kwpluss 200R Materiale Nettovekt Volum Høyde/diameter rustfritt 70 kg 200 liter 1306 / Ø 598 mm NIBE EMINENT Varmtvannsberedere NIBE Eminent en serie elektriske varmtvannsberedere av høy kvalitet. Leveres i størrelsene 35 / 55 / 100, med rustfri utførelse og miljøvennlig isolasjon i polystyren. NIBE COMPACT Varmtvannsberedere NIBE Compact en serie elektriske varmtvannsberedere av høy kvalitet. Leveres i størrelsene 200 og 300, med rustfri utførelse og miljøvennlig isolasjon i polystyren. NIBE EMINENT 35 / 55 / 100 Materiale rustfritt Nettovekt 35 / 55 / / 22 / 34 kg Volum 35 / 55 / 100 liter Høyde/bredde/dybde /467/455 mm Høyde/bredde/dybde /467/455 mm Høyde/bredde/dybde /467/455 mm / / / / ABK COMPACT 200 / COMPACT 300 Materiale rustfritt Nettovekt 200 / / 87 kg Volum 185 / 275 liter Høyde/bredde/dybde /600/615 mm Høyde/bredde/dybde /600/615 mm / / / / / / For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil. 19

20 Tilbehør for NIBE væske-vann varmepumper Oversikt, tilbehør bergvarmepumper ELK UPLINK SVH HPAC ENERGI- MYK- HR RMU SMS MODBUS MOBILE NV AMB BCU DEFROST WEB- MÅLER START APP STYRING F1145 EM X X X X X X X X X X X X F1245R EM X X X X X X X X X X F1155 EM X X X X X X X X X X X X F1255R EM X X X X X X X X X X F1345 EM X X X X X X X X X X X X X X X X X X NIBE ELK 15 Elektrokjele ELK 15 er en elektrokjele, hovedsakelig beregnet for installasjon sammen med varmepumpe, til oppvarming av eneboliger eller mindre leilighetsbygg. NIBE ELK 15 inkluderer overopphetingsbeskyttelse og kontaktorer som eksternt regulerer de to trinnene 5 og 10 kw. NIBE ELK 15 Høyde/bredde/dybde Vekt Volum Spenning Ytelse, el.kolbe Sikring, el.kolbe Maks. tillatt trykk i kjele 560/240/135 mm 11 kg 4,5 liter 3 ~ 400 V + N 15 kw 25 A 0,7 MPa (7 bar) NIBE ELK 26 NIBE ELK 42 Elektrokjele Elektrokjeler for tilleggsvarme til bergvarmepumper. NIBE ELK 26, ELK 42 Høyde/bredde/dybde 560/240/135 mm Vekt 15 / 30 kg Volum 4,5 / 10,0 liter Spenning 3 ~ 400 V + N Ytelse, ELK 26/ELK kw / 42kW Sikring, ELK 26/ELK 42 3 x 40 A / 3 x 63 A Maks. tillatt trykk i kjele 0,7 MPa (7 bar) / ELK / / ELK / NIBE ELK 213 Elektrokjele Elektrokjele for eneboliger og mindre leilighetsbygg. ELK-213 har en 7-liters trykktank i stål. Trykktanken er utformet og produsert i overensstemmelse med gjeldende standard for trykktanker. ENERGIMÅLER For luft-vann/væske-vann varmepumper Energimåler, for måling av elektrisk levert energi til varmepumpen. ENERGIMÅLER Energimåler 1 ~ 230 V Høyde/bredde/dybde 237,7/128,7/80,8 mm NIBE ELK 213 Volum Høyde Diameter Spenning Maks ytelse, 400 V Arbeidstrykk Nettovekt 7 liter 605 mm 200 mm 3 ~ 400 V + N 13 kw 3 bar (0,3 MPa) 18 kg Energimåler 3 ~ 230 Høyde/bredde/dybde Energimåler 3 ~ 400 V + N Høyde/bredde/dybde 269,2/171,7/80,3 mm ,2/171,7/80,3 mm NIBE MYKSTART Mykstart for NIBE F1145 EM -12 / 15 / 17 kw og F1245 EM - 12 kw. NIBE MYKSTART NIBE HR 10 Hjelperelé LEK Hjelperelé HR 10 er en koplingsboks med én kontaktor og én roterende velger. Releet brukes til å styre ekstern 1~ / 3~ belastning som oljebrennere, el.kolber og pumper. NIBE HR 10 / / For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Februar 2015 v_04 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, varmtvannsberedere, solpaneler og tilbehør 2 Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget.

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og ventilasjonsvarmepumper. Prisliste Januar 2013

Væske-vann, luft-vann og ventilasjonsvarmepumper. Prisliste Januar 2013 Væske-vann, luft-vann og ventilasjonsvarmepumper Prisliste Januar 2013 80 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Prisene er oppført uten mva. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil. NIBE

Detaljer

Prisliste Januar 2012. NIBE Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Prisliste Januar 2012. NIBE Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Prisliste Januar 2012 NIBE Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Prislisteserien fra ABK AS Toshiba varmepumper/aircondition For bolig Toshiba varmepumper/aircondition For yrkesbygg kwsmart luft-vann

Detaljer

Luft-luft varmepumper/aircondition For næringsbygg. Katalog Juni 2015

Luft-luft varmepumper/aircondition For næringsbygg. Katalog Juni 2015 Luft-luft varmepumper/aircondition For næringsbygg Katalog Juni 2015 2 Det tas forbehold om trykkfeil eller endringer i produktutvalget. Innhold Side Våre kataloger 4 Om ABK 5-6 Digital Inverter / Super

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser Luft-vann varmepumpe Systemskisser Erstatning av oljefyr Mot dobbelmantlet bereder Komplett løsning i nye boliger Flerboliger eller stort varmebehov Stort varmtvannsbehov 1 Boligoppvarming og varmt tappevann

Detaljer

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus Inverter styrt kompressor - Energiøkonomi Opp til 20% høyere SCOP sammenlignet med tradisjonelle varmepumper 5 års fabrikkgaranti. Laget klart for TYRRO modular

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter

NIBEs PRODUKTUTVALG. En verden av muligheter En verden av muligheter NIBEs PRODUKTUTVALG Avtrekksvarmepumper Bergvarmepumper Luft/vann-varmepumper Solvarmesystemer Varmtvannsberedere Akkumulatortanker Kjeler for boliger KIF DE NIBE NYHETER 2011/Produktutvalg

Detaljer

ECODAN VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD. Importør i Norge:

ECODAN VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD. Importør i Norge: MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD Importør i Norge: - intelligent varmepumpeteknologi tilpasset store krav til ytelse, besparelse og brukervennlighet er merkevarenavnet for produktene innenfor luft til vann løsningene

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova Luft-vann varmepumpe - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe vil energiforbruket

Detaljer

Luft- vann varmepumpe Utgave

Luft- vann varmepumpe Utgave Luft- vann varmepumpe Utgave 2,0. 2008-2009 - smart oppvarming av bolig og tappevann - kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Februar 2017 V_5.0 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper 1 2 Hovedkontor Oslo tlf. 02320 post@abkklima.no Avd.kontor Hamar tlf. 23 03 98 12 Aluvegen 95, 2319 Hamar Avd.kontor Larvik tlf.

Detaljer

Varmepumper/aircondition for bolig Tilbehør, montasjemateriell og verktøy. Katalog Januar 2014

Varmepumper/aircondition for bolig Tilbehør, montasjemateriell og verktøy. Katalog Januar 2014 Varmepumper/aircondition for bolig Tilbehør, montasjemateriell og verktøy Katalog Januar 2014 Om ABK AS ABK AS tilbyr tjenester og produkter til entreprenører innen anlegg og vannforsyning, bygg, rør,

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann 2 Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet og produsert varme Pumper for

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Innovative Varmepumpeløsninger. Grønn Byggallianse 23 oktober 2013

Innovative Varmepumpeløsninger. Grønn Byggallianse 23 oktober 2013 Grønn Byggallianse 23 oktober 2013 Kort om ABK Etablert 1991. Hovedkontor i Oslo Norges ledende grossist, leverandør og kompetansesenter innenfor varmepumper og varmeopptak 72 ansatte hvorav 17 ingeniører

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

PANASONIC AQUAREA // T-CAP // SXF // BI-BLOC // KRAFTIG OPPVARMING TILVALG

PANASONIC AQUAREA // T-CAP // SXF // BI-BLOC // KRAFTIG OPPVARMING TILVALG T-Cap 9kW - 12kW T-CAP, vår toppmodell, opprettholder konstant varmeeffekt med vesentlig høyere COP ved lave utetemperaturer. Den unike teknologien i disse modellene gjør det mulig for pumpen å levere

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

CTC GSi 12. Fordeler. Turtallsstyrte varmepumpe for berg-, sjø- og jordvarme

CTC GSi 12. Fordeler. Turtallsstyrte varmepumpe for berg-, sjø- og jordvarme CTC GSi 12 Turtallsstyrte varmepumpe for berg-, sjø- og jordvarme CTC GSi 12 tilpasser seg automatisk til husets effektbehov gjennom året. Ved stort effektbehov øker effekten, og ved lavere behov kjører

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på Ny Toshiba Daiseikai Polar 2 www.toshibavarmepumper.no Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Hvorfor energimåling av varmepumper? Ville du kjøpt en bil uten kilometerteller? For å finne ut hvor mye "bensin" varmepumpen din bruker "per kilometer"

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

En helt NY generasjon luft til vann varmepumpe for produksjon av varmtvann

En helt NY generasjon luft til vann varmepumpe for produksjon av varmtvann En helt NY generasjon luft til vann varmepumpe for produksjon av varmtvann For mer informasjon, besøk vårt nettsted: www.klimawebsiden.no Miljøvennlig CO2 som kuldemedium Q-TON LUFT-VANN HISTORIE Q-ton

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

Væske/vann varmepumper

Væske/vann varmepumper Væske/vann varmepumper Innendørs installasjon GODKJENT (2,4) I testen: 10 varmepumper Testresultat: 4 godkjent, 6 tilfredsstillende Kontrollert på væske/vann varmepumpen WZS100H 6/2007 4 Wärme pumpen Natur

Detaljer

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper

Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Veileder for installasjon av energimåling av varmepumper Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi.

Detaljer

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt væske/vann SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC varmepumper SWC (400 V / 3 fas) 60H 60H/K 70H 70H/K 80H 80H/K 100H 100H/K 120H 120H/K Integrert passiv avkjøling

Detaljer

Installatørhåndbok AXC 30

Installatørhåndbok AXC 30 LEK Installatørhåndbok AXC 0 Ekstrautstyr IHB NO - Innhold Generelt Innhold Plassering av komponenter Felles strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjon Tilkopling av strømforsyning Shuntstyrt tilleggsvarme

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Vann. Det handler om å bryte grenser

Vann. Det handler om å bryte grenser Luft Vann Det handler om å bryte grenser 12 Som leverandør av Norges bredeste luft/vann sortiment, ser vi at det kan være nødvendig med klargjøring av de faglige begrepene. Anleggene kan hovedsakelig deles

Detaljer

V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER

V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME U V A N N B Å R E N V A R M E V A R M E P U M P E R Bevisstheten om drivhuseffekten har i den siste tiden økt i takt med varselrapporter og stigende

Detaljer

ECODAN NYHET ECODAN SILENT VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE. Leverer: Tappevann Gulvvarme Radiatorvarme LES MER SIDE 4 PRODUKTBLAD

ECODAN NYHET ECODAN SILENT VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE. Leverer: Tappevann Gulvvarme Radiatorvarme LES MER SIDE 4 PRODUKTBLAD MED VARMEPUMPE Leverer: Tappevann Gulvvarme Radiatorvarme NYHET SILENT LES MER SIDE 4 PRODUKTBLAD SPLITT INNEDELER Produktnummer Passer til disse utedelene Volum VV (liter) Vekt (tom) (kg) Vekt (full)

Detaljer

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM STUE SOVEROM DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER KJØKKEN VARMEPUMPE I FLERE ROM VERSJON TILGJENGELIG MULTI - fler innedeler mer komfort Har du behov for kjøling på et soverom, ekstra varme i en kjellerstue

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys.

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys. TIPS TAPPEVANN Splitt inverter Kuldeprodukter Tele og datakjøling Rørteknisk Kjøl frys Tørrkjølere Nyttige tips om tappevann. Type tanker Forvarming med varmepumpe Varmeoverføring Tappevann i veksler Tappevann

Detaljer

PSHRI - VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

PSHRI - VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI - VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann 1 INTRODUKSJON 2 KAPASITETER OG HOVEDKARAKTERSTIKK 3 BRUKSOMRÅDER 1 INTRODUKSJON I mer enn 30 år har TECHNIBEL designet og produsert varmepumper for private

Detaljer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering Varme fra vann Varme på mål En Akvaterm-akkumulatortank kan kombineres med de fleste varmekilder uavhengig av varmesystem. Akvaterms standardmodeller omfatter varmtvannstanker fra 00 liter til 000 liter.

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010 Luft/vann varmepumpe GR462010 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no Produktblad boligmodul Patentsøkt 1/8 Produktblad boligmodul er en ny multifunksjonell enhet for varme og forbruksvann inklusive produksjon av varmtvann samt måling av energi- og vannforbruk i hver enkelt

Detaljer

CTC EcoZenith i350 L/H

CTC EcoZenith i350 L/H CTC EcoZenith i30 L/H Innendørsmodul i to høyder med varmepumpestyring Høyeffektiv innendørsmodul i to høyder med mange muligheter og innebygd varmepumpestyring. CTC EcoZenith i30 er utstyrt med samme

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! Nordens råeste varmepumpe-serie! General har det råeste utvalget av varmepumper spesialtilpasset for nordiske forhold. fujitsu general limited Den nordiske serien er utviklet, testet og godkjent spesielt

Detaljer

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK

Installatørhåndbok. El-kassett ELK 15. 3x230 V IHB NO LEK Installatørhåndbok 3x230 V LEK IHB NO 1510-2 331161 Innhold 1 Norsk, IHB - ELK 15 Generelt Plassering Plassering av komponenter 2 2 2 3 Rørtilkopling El-tilkobling Aktivering av ELK 15 Tekniske opplysninger

Detaljer

NIBE Bergvarmepumper. En ny generasjon varmepumper NIBE BERGVARME 1

NIBE Bergvarmepumper. En ny generasjon varmepumper NIBE BERGVARME 1 NIBE Bergvarmepumper En ny generasjon varmepumper NIBE BERGVARME 1 NIBE BERGVARME 2 + SOLVARME UNDER BAKKEN - EN ENORM ENERGIRESERVE SOM BARE VENTER PÅ Å BLI UTNYTTET. Se ut gjennom vinduet. Hva ser du?

Detaljer

Varmepumper/aircondition for yrkesbygg

Varmepumper/aircondition for yrkesbygg Prisliste mai 2011, v_02 Varmepumper/aircondition for yrkesbygg For bestilling, ring 02320 eller send e-post til post@abkklima.no 1 Prislisteserien fra ABK AS Toshiba varmepumper/aircondition For bolig

Detaljer

Viftekonvektor SL/SLS/SLW. Stilrene viftekonvektorer SL/SLS/SLW

Viftekonvektor SL/SLS/SLW. Stilrene viftekonvektorer SL/SLS/SLW Viftekonvektor SL/SLS/SLW Stilrene viftekonvektorer SL/SLS/SLW Viftekonvektorene fra Frico SL, SLS & SLW når komfort og design er viktig! Pen Stille Intelligent SL-serien løser dine varme- og kjølebehov!

Detaljer

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S

Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S 52 Installasjon CTC Eco Heat CTC Ferrofil A/S Mål og anslutninger 9 597 321 191 1797 7 8 1 3 2 4 10 5 6 343 423 7 8 596 1692 68 55 112 111 619 1 Ekspansjonsanslutning Rp 3 / 4 2 Kaldtvannsanslutning Ø

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Luft/vann varmepumper. for industri & næring

Luft/vann varmepumper. for industri & næring Luft/vann varmepumper for industri & næring Hvorfor TONONFORTY? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen ESPACE - varmepumper per ZENIT

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon Luft/vann varmepumper Utendørs installasjon 4 Wärme pumpen Natur bewahren Luft/vann varmepumper Oversikt: Varme og varmtvann til alle behov i boligbygg og industri Utendørs installasjon Minimalt installasjonsarbeid

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på NYHET! Toshiba Gulvmodell 2 Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange

Detaljer

Varmepumpe/aircondition

Varmepumpe/aircondition Varmepumpe/aircondition For bolig 0 mai FORHANDLER PRISLISTE Prislisteserien fra ABK AS 1 Toshiba varmepumper/aircondition For bolig Toshiba varmepumper/aircondition For næringslokaler 3 kwsmart luftvann

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexotherm varmepumper VWF xx7/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

Passiv kjøling. - Høyere komfort i nye hus. German quality since 1947

Passiv kjøling. - Høyere komfort i nye hus. German quality since 1947 Passiv kjøling - Høyere komfort i nye hus German quality since 1947 Deler av det 200 m 2 store huset er lagt med Roth Compactsystem, og resten er med nedstøpte rør i betong. Roth gulvvarmesystem gir optimal

Detaljer

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Designet for ekstreme vintertemperaturer Fujitsu har utviklet

Detaljer

KVALITETS- Varmepumper fra Finland

KVALITETS- Varmepumper fra Finland I mer enn 30 år er Lämpöässa varmepumper utviklet av folk som bor i kaldt klima og kan varmepumpe og reguleringsteknikk. Det har ført til produkter uten sidestykke som ligger langt foran konkurrentene.

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

Toshiba varmepumper. Den komfortable måten å spare strøm på

Toshiba varmepumper. Den komfortable måten å spare strøm på Toshiba varmepumper Den komfortable måten å spare strøm på Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange fordeler. På de neste sidene

Detaljer

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S DELTA FLEX TM Luft / vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S 1 230 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på

Detaljer

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4.

Del 2 CTC EcoLogic. System 1-6. Pro / Family. www.ctc.no April 2013. Brinekrets. Frikjøling Solkollektorer. Viftekonvektor. Varmesystem 4. Del 2 CTC EcoLogic Pro / Family System 1-6 Brinekrets Frikjøling Solkollektorer Viftekonvektor Varmesystem 4 Varmtvannssystem Buffertank Varmesystem 3 Alternativ A Varmesystem 2 VP A1 Varmesystem 1 Tilskuddsvarme

Detaljer

Varmepumper. Miljøbevisst oppvarming

Varmepumper. Miljøbevisst oppvarming Varmepumper Brosjyre Varmepumper fra CTA: Behagelig varme fra naturressurser 3 Optiheat All-in-One 4 Optiheat Economy 5 Optiheat Duo 6 Optipro 7 Aeroheat All-in-One CS is 8 Aeroheat CS i 9 Aeroheat CS

Detaljer

Copyright Riello S.p.A.

Copyright Riello S.p.A. Produktfordeler NEXPOLAR Turvannstemperatur opp til 60 C Isvannsmaskin selv ved +46 C lufttemperatur Tappevannsproduksjon med temperaturer opp til +55 C Kontinuerlig tilpassing av tilført og avgitt effekt

Detaljer

5.0kW ved -7 C. 40mm. MOSKUS R-32 - kompakt og kraftig. Hvorfor velge Moskus R-32? 6.7kW

5.0kW ved -7 C. 40mm. MOSKUS R-32 - kompakt og kraftig. Hvorfor velge Moskus R-32? 6.7kW 5.0kW ved -7 C 40mm Kan monteres inntil 40mm fra taket. Høyde: 285 mm Bredde: 770 mm Dybde: 225 mm Maks 6.7kW MOSKUS R-32 - kompakt og kraftig Nye Daikin Moskus er skreddersydd for det kalde norske klimaet.

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef HPS - Luft / vann varmepumper. Turvannstemperaturer opp til 60 C, ved -10 C utetemperatur 1 Litt om Galletti S.p.A, HiRef S.p.A og SGP Varmeteknikk AS 1960. Leverer

Detaljer

S T O R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E

S T O R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME VARMEPUMPER S T O R E V A R M T V A N N S B E R E D E R E V A R M T V A N N PRODUKTFORDELER Høy monteringsvennlighet 12 års garanti på trykktanken Lavt

Detaljer

Toshiba varmepumper. intelligent oppvarming

Toshiba varmepumper. intelligent oppvarming Toshiba varmepumper intelligent oppvarming Intelligent oppvarming Lavere strømregning Med en Toshiba varmepumpe tar du et skritt i riktig retning for å bedre familiens økonomi: Spar penger, og overfør

Detaljer

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no

Aeroheat CS a. Teknisk data TD 8.A.6. Aeroheat CS a PB 9.E /50. variantvvs.no 1/50 Innhold Tekniske data 3 CS 1-07a til CS 1-14a 3 CS 1-18a til CS 1-31a 4 CS 1-18a (230V) og CS 1-12a (230V) 5 Effektkurver 6 CS 1-07a 6 CS 1-08a 7 CS 1-10a 8 CS 1-12a 9 CS 1-14a 10 CS 1-18a 11 CS 1-25a

Detaljer

NATURLIG KRAFT FRA PANASONIC Luft/vann-varmepumper for bedre miljø og økonomi

NATURLIG KRAFT FRA PANASONIC Luft/vann-varmepumper for bedre miljø og økonomi NATURLIG KRAFT FRA PANASONIC Luft/vann-varmepumper for bedre miljø og økonomi Varmepumper av høy kvalitet 100 % Panasonic Store besparelser opp til 80 % av varmekostnadene Pålitelige varmepumper for varme

Detaljer

AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE. hvert HUS. har betydning

AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE. hvert HUS. har betydning 2011 AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE vert HUS hvert HUS har betydning PANASONIC VaRME- Og kjølesystemer TEKNologi FoR DINe BEHOV Panasonic forstår hva som kreves av varmepumper i et nordisk klima. Panasonic

Detaljer

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT

Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem ctc EcoAir med styring fra ctc EcoLogic EXT Shuntet system ( system 1 ) Varmesystem med styring fra Denne anslutningen velges om den eksisterende kjelen har shuntventil, det vil si at kjelen inneholder et vannvolum med konstant høyere temperaturen

Detaljer

TIPS SOLPANELER. Nyttige tips om solpaneler. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys.

TIPS SOLPANELER. Nyttige tips om solpaneler. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys. TIPS SOLPANELER Splitt inverter Kuldeprodukter Tele og datakjøling Rørteknisk Kjøl frys Tørrkjølere Nyttige tips om solpaneler Solpaneler Tannker Pumper Besparelse Montasje Eksempler Innholdsfortegnelse

Detaljer

VRF - det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler.

VRF - det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler. VRF - det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler. Det komplette system for oppvarming og kjøling av dine lokaler. Mitsubishi presenterer siste generasjon VRF - et komplett system for

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4

Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Kvikkguide, systemskisser og tips for flexocompact varmepumper VWF xx8/4 Dato: 13.11.2015 Denne manualen innholder tips ved oppfylling, kvikkguide og systemskisser både for rørlegger og elektriker. Skulle

Detaljer

Energi- og miljølære Varmepumper

Energi- og miljølære Varmepumper Energi- og miljølære Varmepumper HIO Per Daniel Pedersen 24. November 2003 Rembra as E-mail: post@rembra.no Varmepumpe i energisystemet transmisjonstap ventilasjonstap Tilført energi infiltrasjon - - varmtvann

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

BEHOLD RADIATORENE DINE!

BEHOLD RADIATORENE DINE! HØYTEMPERTUR Nom. 11-16kW LTHERM HT 80 Mange boliger har oppvarming basert på en oljefyr. Å fyre med olje er både dyrt og lite miljøvennlig. I tillegg skal dette bli forbudt innen 2020. Daikin har laget

Detaljer

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme Har du et vannbårent anlegg med oljefyr av eldre dato - og ser etter noe mer lønnsomt og miljøvennlig? Luft/vann varmepumpe Riello Air HP ordic tilpasset nordiske

Detaljer

Varmepumper. Sparer mest. FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. www.miba.no. Dine Penger.

Varmepumper. Sparer mest. FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. www.miba.no. Dine Penger. Varmepumper 2009 Sparer mest Dine Penger 2009 FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer