Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper"

Transkript

1 Katalog Januar 2014 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør

2 2 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

3 Innhold Side Om ABK AS 4 ABKs kataloger 5 Dimensjonering av borehull 6-7 Væske-vann varmepumper 8-25 NIBE F1145 EM NIBE F1245R EM NIBE F1155 EM Inverter 14 NIBE F1255R EM Inverter 15 NIBE F NIBE AI AP-BW30 17 Tilbehør, NIBE væske-vann varmepumper Akkumulatortanker Luft-vann varmepumper NIBE Monoblokk NIBE AI AP-AW10 / AI AP-AW Tilbehør, NIBE luft-vann varmepumper NIBE SPLIT Toshiba kwsmart Tilbehør, Toshiba kwsmart Øvrig tilbehør, væske-vann / luft-vann Vannbehandling - beskyttelse og filtrering 74 Luftseparasjon, ekspansjonskar og sirk.pumper 75 Rustfrie beredere 76 Modul 3, prefabrikert teknisk rom 76 Transformatorer 230 V / 400 V 77 GeoClima, klimakjøling, kjølesystemer og vp 78 Rhoss, større klimakjølemaskiner og vp Rhoss POKER Avtrekksvarmepumper Tilbehør, NIBE avtrekksvarmepumper El.kjeler 94 Varmevekslere 95 Solar solvarmepakker Kjeler for pelletsfyring Kjeler for vedfyring 102 Om fancoils, viftekonvektorer, aerotempere 104 Om Varmeopptak - Energikollektorer 105 For produktbestilling ABK AS Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Hovedkontor Oslo tlf / Avd. Vest, Stavanger tlf Avd. Midt-Norge, Trondheim tlf Support tlf / Besøksadresse Admin, salg, markedsavd, support: Brobekkvn. 80 A, bygg 13, 0582 Oslo Varmeopptak, logistikk: Brobekkvn. 80 B, 0582 Oslo Avdeling Vest Forus Atrium, Vassbotnen 15, 4313 Sandnes Avdeling Midt-Norge Tungasletta 10, 7047 Trondheim Web abkklima.no / toshibavarmepumper.no / nibeenergysystems.no For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil. 3

4 Om ABK Om ABK AS ABK AS tilbyr tjenester og produkter til entreprenører innen anlegg og vannforsyning, bygg, rør, elektro og kulde. ABK AS ble etablert i Selskapet har utviklet seg fra å være en kuldeentreprenør til å bli en grossist med utvidet support. Vi er ca 70 ansatte og har en årlig omsetning på over 300 MNOK. ABK er medlem av NHO via foreningen Norsk Teknologi og VKE, foreningen for Kulde, Ventilasjon og Energi. I tillegg er ABK hovedmedlem i Norsk Varmepumpeforening - NOVAP. Visjon: ABK skal - med engasjement og grundighet - bidra til redusert bruk av energi, bedre miljø og god lønnsomhet for kunder og samfunn. ABKs konkurransekraft er basert på høy tverrfaglig kompetanse, bredt produktspekter og utvidet support innen varmepumper, varmeopptak, senkepumper, klimakjøling og datakjøling. ABK AS har hovedkontor, kurssenter og lager fordelt på 5500 m 2 på Brobekk i Oslo. Våre kunder på Vestlandet og i Midt-Norge blir betjent av avdelingskontorene i Stavanger og Trondheim. Vi følger våre kunder fra salgsinnsats frem til overlevering, og sikrer leveranser med høy kvalitet, fornøyde brukere og god lønnsomhet for alle parter. Kompetanse Rett kompetanse er vesentlig for et godt resultat. De fleste av våre kunder benytter seg av vårt brede kurstilbud, om det nå er grunnleggende varmepumpekurs eller mer avanserte serviceteknikerkurs. Kursene holdes i vårt 300 m 2 store kurs- og kompe-tansesenter, der man under kyndig veiledning får praktisk erfaring med de ulike systemene og teknologien rundt. Support I ABKs supportsenter jobber ca 25 ingeniører og teknikere med å bistå våre kunder som har spørsmål om installasjon, drift, service eller reparasjon. Bistand tilbys via telefon eller i felt og i samarbeid med våre prosjektingeniører. 4 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

5 ABKs kataloger Tekniske kataloger med produktoversikt Våre kataloger ABK leverer det meste innen varmepumper, klimakjøling, datakjøling, varmeopptak, senkepumper og materiell. Produkter som masseproduseres er samlet i en serie med kataloger. Toshiba varmepumper/aircondition - for bolig, inkl. montasjemateriell og arbeidstøy Toshiba varmepumper/aircondition - for næringsbygg Rhoss varmepumper/aircondition - for næringsbygg NIBE / Toshiba / Rhoss væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør - for bolig og næringsbygg Rhoss/Sabiana fancoils - Fancoils, aerotempere, varmestips og kjøletak Varmeopptak - Energikollektorer og tilbehør Senkepumper og tilbehør Borutstyr - Brønnboring og fundamentering For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil. 5

6 Markedet for bergvarmeanlegg har vokst betydelig de siste årene. Framtidsutsiktene er gode for denne type teknologi her i Norge - med god tilgang på elektrisitet og generelt lite løsmasser. Dimensjonering VARMEOPPTAK FOR BERGVARMEANLEGG Kollektoranlegget må dimensjoners slik at det stemmer overens med størrelsen på varmepumpen. Dimensjonering av kollektoranlegget kan ikke bare gjøres med å se på varmepumpens effekt. Det må også tas hensyn til energidekningsgraden som vil influere på antall driftstimer for varmepumpen. Klimasone, bergartstype og grunnvannsbevegelse er også viktige parametere. Et riktig dimensjonert kollektorsystem vil sikre god og jevn drift av varmepumpen i en årrekke. Teknisk levetid KOLLEKTORANLEGGET VERSUS VARMEPUMPEN Kollektoranleggets tekniske levetid er mange ganger lengre enn en varmepumpen - noe som igjen understreker viktigheten av å velge de beste og mest energibesparende løsningene. Klimasoner TABELL OG LOKALE FORHOLD For mindre kollektorsystemer er det begrenset hvor mye ressurser som kan legges ned i detaljert dimensjonering. For å veilede våre kunder har vi utarbeidet en tabell hvor Norge er delt inn i fire klimasoner. Tabellen er ikke ment å erstatte gode dimensjoneringer med dataverktøy eller godt boreteknisk håndverk; det er alltid viktig å følge boringene nøye og vurdere i hvilken grad de lokale forholdene vil påvirke varmeopptaket i kollektoren i hvert enkelt tilfelle. Varmeledningsevnen / lambda-verdien (λ) til ulike jordtyper, ihht. NS 3031: Sand 0,5 Silt 1,8 Fuktig jord (morene) 2,3 Leire 1,4 Grus 1,2 Singel 0,7 6 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

7 Dimensjonering av borehull Klimasoner Klimasoner Klimaet i Norge er grunnleggende forskjellig fra landsdel til landsdel. På Røros og i Karasjok har vi en dimensjonerende utetemperatur (DUT) på henholdsvis -40 C og -42 C og årsmiddeltemperaturer (Tm ) på henholdsvis 0,5 og -1,5 C. I Bergen er de tilsvarende tallene for DUT -10 C og 7,8 C for Tm. Energibehovet for en bolig i Karasjok vil således være ~ 50 % høyere enn en tilsvarende bolig i Bergensområdet. Dette får naturligvis betydning for dimensjoneringen av varmepumpeanlegget. Klimasoner og de ulike årsmiddeltemperaturer Det er antatt en varmeledningsevne, lambdaverdi (λ) på 3,0 W(m o K). Installatør/brønnborer må sjekke berggrunnsinformasjon i hvert tilfelle før boring. Bergets varmeledningsevne Klimasone A Klimasone B Klimasone C Klimasone D Klimasone: A - 25 W/m B - 30 W/m C - 35 W/m D - 40 W/m Områder med årsmiddeltemperatur på 0-3 o C. Områder med årsmiddeltemperatur på 3-5 o C. Grunnvannstemperaturen ligger typisk på 3-5 o C. Områder med årsmiddeltemperatur på 5-7 o C. Grunnvannstemperaturen ligger typisk på 6-8 o C. Områder med årsmiddeltemperatur på over 7 o C. Grunnvannstemperaturen ligger typisk på 8-10 o C. Anbefalt effektbelastning med varmepumpe, 60% effektdekning. Grunnvannstemperaturen ligger typisk på 2-4 o C. - I klimasone A kan man senke grunnvannstemperaturen med 7 o C i løpet av fyringssesongen. (ΔT = 7 o C) 1) I klimasone B kan man senke grunnvannstemperaturen med 9 o C i løpet av fyringssesongen. (ΔT = 9 o C) 1) I klimasone C kan man senke grunnvannstemperaturen med 10,5 o C i løpet av fyringssesongen. (ΔT = 10,5 o C) 1) I klimasone D kan man senke grunnvannstemperaturen med 12 o C i løpet av fyringssesongen. (ΔT = 12 o C) 1) 1) (ΔT = x o C) ref. SVEP - Svenska Värmepumpförening, i samarbeide med Statens Vattenfallsverk og brønnbore-organisasjonen GEOTEC. Klimamessig er Norge og Sverige svært like, og SVEPs maler kan derfor benyttes med høy grad av pålitelighet, også her i Norge. Størrelse på varmepumpe (NIBE) Nødvendig borehullsdybde (antall hull x dybde) Gitt ut ifra klimasone og anbefalt belastningsnivå. I disse borehullsdyp er det inkludert 5-10 m avstand til stabilt grunnvannsnivå, og inntil 15 m løsmasser over fjell. For klimasone A For klimasone B For klimasone C For klimasone D 6 kw 180 m 150 m 130 m 120 m 8 kw 240 m (2x 120 m) 200 m 170 m 150 m 10 kw 300 m (2x 150 m) 260 m (2x 130 m) 210 m 190 m 12 kw 360 m (2x 180 m) 300 m (2x 150 m) 260 m (2x 130 m) 220 m 15 kw 440 m (2x 220 m) 360 m (2x 180 m) 320 m (2x 160 m) 280 m (3x 140 m) 17 kw 510 m (3x 170 m) 420 m (2x 210 m) 380 m (2x 190 m) 320 m (2x 160 m) 24 kw 680 m (4x 170 m) 570 m (3x 190 m) 480 m (3x 160 m) 450 m (3x 150 m) 30 kw 950 m (5x 190 m) 760 m (4x 190 m) 680 m (4x 170 m) 570 m 3x 190 m) 40 kw 1190 m (7x 170 m) 950 m (5x 190 m) 850 m (5x 170 m) 760 m (4x 190 m) 60 kw 1710 m (9x 190 m) 1440 m (8x 180 m) 1260 m (7x 180 m) 1080 m (6x 180 m) Ved store vanninnslag og med påviselig god grunnvannsstrømning, kan man vurdere noe redusert boring. Det samme gjelder for artesiske brønner. En artesisk brønn er en vannkilde der grunnvannet blir presset opp av bakken uten behov for pumping. Dersom trykket er stort nok, vil vannet sprute opp. For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil. 7

8 Væske-vann varmepumper Den nye generasjonen bergvarmepumper fra NIBE NIBEs nye generasjon bergvarmepumper er utstyrt med avansert teknologi, men er likevel utrolig enkle å installere og bruke. Modul-konstruksjon ENKELT Å INSTALLERE TILBEHØR En bergvarmepumpe fra NIBE er klargjort for kobling til en rekke forskjellige produkter og tilbehør, f.eks. solpaneler, ekstra varmtvannsbereder, ventilasjonsgjenvinningssystem og varmesystemer med forskjellige temperaturer. Med NIBEs brede utvalg av tilbehør kan man også fjernstyre varmepumpen, varme opp bassenget og kjøle ned huset. Lettlest styringsdisplay BRUKER- OG INSTALLASJONSVENNLIG NIBEs styringsdisplay i farger er lettlest og brukervennlig og gir informasjon om status, driftstid og alle temperaturer i varmepumpen på stedet. Styreenhet sørger for at brukerne kan få mest mulig ytelse ut av varmepumpen og opprettholde en komfortabel innetemperatur til enhver tid. NIBE Uplink FJERNSTYRING OG -OVERVÅKNING NIBE innfører et nytt og effektivt webbasert verktøy som raskt gir brukeren enkel kontroll over varmepumpen, uansett hvor man er. Med NIBE Uplink kan man umiddelbart sjekke f.eks. temperatur og gjeldende status for varmepumpen via pc eller mobil. Demonterbar kompressormodul ENKLERE TRANSPORT, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD Kompressormodulen kan raskt og enkelt demonteres fra varmepumpen, noe som gjør at det blir mye enklere for installatør å transportere, betjene og installere varmepumpen. Hvis det blir behov for service på kompressormodulen, kan den demonteres og repareres uavhengig av varmepumpen. 8 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

9 NIBE Uplink NIBE Uplink er et effektivt webbasert verktøy som gir rask og enkel kontroll over varmepumpen - uansett hvor man befinner seg! Tydelig og enkel overvåking og styring av oppvarmingsog varmtvannstemperaturene gir maksimal komfort. Via Internett-grensesnittet kan man umiddelbart se f.eks. temperatur og gjeldende status for varmepumpen på eiendommen. Det er mulighet for ekstern overvåking av flere eiendommer samtidig. Som forhandler eller som driftsansvarlig får du med NIBE Uplink en enkel oversikt over alle leverte anlegg og kan lese av temperaturer, driftsstatus samt eventuelle meldinger om anlegget. Om en driftsforstyrrelse skulle oppstå får du varsel via epost slik at du raskt kan sette inn tiltak. Basisnivå for NIBE Uplink er gratis, og mot en lav årsavgift kan man bestille tilleggstjenester for økt funksjonalitet. Det er enkelt å komme i gang med NIBE Uplink. Man trenger kun en kablet internettilkobling til varmepumpen samt brukerregistrering hos NIBE. Webadresse: nibeuplink.com Brukernavn (demo): Passord (demo): Demo2012 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil. 9

10 Væske-vann varmepumper NIBE F1145 EM improved generation NIBE F1145 EM NIBE F1145 EM er en forbedret generasjon med blant annet høyere effektivitet, frekvensstyrte sirkulasjonspumper for optimal varme- og varmtvannsoppvarming og NIBE Uplinkkompatibel - webstyring. F1145 EM leveres uten bereder og er beregnet for tilkobling til lavtempererte varmedistribusjonssystemer som radiatorer, konvektorer eller gulvvarme. F1145 EM er klargjort for og kan suppleres med et bredt utvalg av tilbehør som f.eks. solpaneler, varmtvannsbereder for oppvarming og tappevannsproduksjon, passiv kjøling, ventilasjonsgjenvinning, bassengoppvarming og flere varmesystemer. Den forbedrede generasjonen er master/slave-kompatibel, med opptil ni stykker i parallell i kombinasjon med F1345. Med integrert el.kolbe, sirkulasjonspumper og styresystem blir varmeproduksjonen både sikker og økonomisk. NIBE F1145 EM leveres med integrert vekselventil for tilkobling til ekstern varmtvannsbereder, en fordel hvis det er lavt under taket, eller hvis det er behov for et større varmtvannsvolum. Passer sammen med NIBE VPB 200, VPB 300 eller VPB 500. En styreenhet hjelper med å opprettholde et behagelig inneklima på en kostnadseffektiv og sikker måte. Informasjon om tilstand, driftstid og alle temperaturer i varmepumpen vises i det store displayet. Egenskaper Ny, forbedret generasjon: - Økt effektfaktor (COP) - Frekvensstyrte lavenergisirkulasjonspumper, klasse A - Enklere å installere / modulsystem for enklere service - Master/slave-kompatibel, med opptil ni stykker i parallell i kombinasjon med F NIBE Uplink-kompatibel - webstyring - Innebygget måler for avgitt energi (EM) Stort, innbydende fargedisplay for avlesninger og innstillinger F1145 EM Størrelse: 6, 8, 10, 12, 15, 17 kw 1) Integr. bereder: Nei Kompressor: Stempel / scroll Maks turtemp.: 70 C 2) Mykstart: Ja, for 230 V kw og 400 V - alle størr. Mykstart tilbehør: 230 V kw Effektvakt: Ja El.kolbe: 3 ~, innstillbar 0-9 kw 1) COP er oppgitt ihht EN14511 for kuldebærer inn / varmebærer ut ved 0/35 o C. 2) Kompressoren gir turtemperatur opptil 65 o C, med tilleggsvarme blir maks.temperatur 70 o C. Maks. returtemperatur er 58 o C. Art.nr: NRF-nr: Artikkel: COP: Sikring inkl. el.kolbe: H x B x D: Vekt, netto: 0/35 o C 2 kw 4 kw 6 kw 3~ 9 kw NIBE F1145 EM 3 ~ 230 V F1145 EM - 6 kw 4,48 20 A 25 A 25 A 40 A 1500 x 600 x 620 mm 145 kg F1145 EM - 8 kw 4,65 20 A 32 A 32 A 40 A 1500 x 600 x 620 mm 165 kg F1145 EM - 10 kw 4,50 25 A 32 A 32 A 40 A 1500 x 600 x 620 mm 170 kg F1145 EM - 12 kw 4,38 25 A 32 A 32 A 50 A 1500 x 600 x 620 mm 178 kg F1145 EM - 15 kw 4,42 32 A 40 A 40 A 50 A 1500 x 600 x 620 mm 191 kg F1145 EM - 17 kw 4,30 32 A 40 A 40 A 50 A 1500 x 600 x 620 mm 199 kg 3 ~ 400V + N F1145 EM - 6 kw 4,59 16 A 16 A 16 A 20 A 1500 x 600 x 620 mm 145 kg F1145 EM - 8 kw 4,68 16 A 16 A 16 A 25 A 1500 x 600 x 620 mm 165 kg F1145 EM - 10 kw 4,81 16 A 16 A 16 A 25 A 1500 x 600 x 620 mm 170 kg F1145 EM - 12 kw 4,57 20 A 20 A 20 A 25 A 1500 x 600 x 620 mm 178 kg F1145 EM - 15 kw 4,42 20 A 20 A 20 A 32 A 1500 x 600 x 620 mm 191 kg F1145 EM - 17 kw 4,30 25 A 25 A 25 A 32 A 1500 x 600 x 620 mm 199 kg 10 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

11 Pakkeløsninger for NIBE F1145 EM Art.nr: NRF-nr: Artikkel: Antall: NIBE F1145 EM, 6 kw / 230 V - pakke 1 3 ~ 230 V NIBE F1145 EM, 6 kw - pakke NIBE F1145 EM, 6 kw varmepumpe NIBE påfyllingssett NIBE VPB200R, 200 liter varmtvannsbereder ABK akkumulatortank 1, 160 liter KSB Rio-Eco N 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett (2 stk) m/ avstengning LKA mm ventilkombinasjon / blandeventil til varmtvannsbereder Kompakt filter, anslutn. 28 mm. Fjerner magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonskar, 12 liter Flexkonsoll S20 Plus, komplett m/ sikkerhetsventil, luftpotte, etc. 1 NIBE F1145 EM, 8 kw / 230 V - pakke 1 3 ~ 230 V NIBE F1145 EM, 8 kw - pakke NIBE F1145 EM, 8 kw varmepumpe NIBE påfyllingssett NIBE VPB200R, 200 liter varmtvannsbereder ABK akkumulatortank 1, 160 liter KSB Rio-Eco N 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett (2 stk) m/ avstengning LKA mm ventilkombinasjon / blandeventil til varmvannsbereder Kompakt filter, anslutn. 28 mm. Fjerner magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonskar, 12 liter Flexkonsoll S20 Plus, komplett m/ sikkerhetsventil, luftpotte, etc. 1 NIBE F1145 EM, 10 kw / 230 V - pakke 1 3 ~ 230 V NIBE F1145 EM, 10 kw - pakke NIBE F1145 EM, 10 kw varmepumpe NIBE påfyllingssett NIBE VPB200R, 200 liter varmtvannsbereder ABK akkumulatortank 1, 160 liter KSB Rio-Eco N 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett (2 stk) m/ avstengning LKA mm ventilkombinasjon / blandeventil til varmtvannsbereder Kompakt filter, anslutn. 28 mm. Fjerner magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonskar, 12 liter Flexkonsoll S20 Plus, komplett m/ sikkerhetsventil, luftpotte, etc. 1 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil. 11

12 Væske-vann varmepumper NIBE F1245R EM improved generation NIBE F1245R EM, inkl. 180 l bereder NIBE F1245R EM er en forbedret generasjon med blant annet høyere effektivitet, frekvensstyrte sirkulasjonspumper for optimal varme- og varmtvannsoppvarming og NIBE Uplinkkompatibel - webstyring. F1245R EM leveres med integrert, rustfri 180-liters varmtvannsbereder, og er beregnet for tilkobling til lavtempererte varmedistribusjonssystemer som radiatorer, konvektorer eller gulvvarme. F1245R EM er klargjort for og kan suppleres med et bredt utvalg av tilbehør som f.eks. solpaneler, ekstra varmtvannsbereder, passiv kjøling, bassengoppvarming og flere varmesystemer. Det er også mulig å koble sammen varmepumpene F1145 EM / F1245 EM / F1345 for samkjøring. Med integrert el.kolbe, sirkulasjonspumper og styresystem blir varmeproduksjonen både sikker og økonomisk. Med den nye generasjonen varmepumper har begrepet brukervennlighet nått et helt nytt nivå. Et lettlest fargedisplay gir tydelig informasjon om status, dirftstid og alle temperaturer i varmepumpen, og en brukervennlig styreenhet sørger for at brukeren kan få mest mulig ytelse ut av varmepumpen og opprettholde en komfortabel innetemperatur til enhver tid. Egenskaper Ny, forbedret generasjon: - Økt effektfaktor (COP) - Frekvensstyrte lavenergisirkulasjonspumper, klasse A - Enklere å installere / modulsystem for enklere service - Master/slave-kompatibel, med opptil ni stykker i parallell i kombinasjon med F NIBE Uplink-kompatibel - webstyring - Innebygget måler for avgitt energi (EM) Integrert rustfri varmtvannsbereder, 180 liter Stort, innbydende fargedisplay for avlesninger og innstillinger F1245R EM Størrelse: 6, 8, 10 og 12 kw 1) Integr. bereder: Ja, 180 l Kompressor: Stempel / scroll Maks turtemp.: 70 o C 2) Mykstart: Ja, for 230 V kw og 400 V - alle størr. Mykstart tilbehør: 230 V kw Effektvakt: Ja El.kolbe: 3 ~, innstillbar 0-9 kw 1) COP er oppgitt ihht EN14511 for kuldebærer inn / varmebærer ut ved 0/35 o C. 2) Kompressoren gir turtemperatur opptil 65 o C, med tilleggsvarme blir maks.temperatur 70 o C. Maks. returtemperatur er 58 o C. Art.nr: NRF-nr: Artikkel: COP: Sikring inkl. el.kolbe: H x B x D: Vekt, netto: 0/35 o C 2 kw 4 kw 6 kw 9 kw NIBE F1245R EM 3 ~ 230 V F1245R EM - 6 kw 4,48 20 A 25 A 25 A 40 A 1800 x 600 x 620 mm 310 kg F1245R EM - 8 kw 4,65 20 A 32 A 32 A 40 A 1800 x 600 x 620 mm 325 kg F1245R EM - 10 kw 4,50 25 A 32 A 32 A 40 A 1800 x 600 x 620 mm 330 kg F1245R EM - 12 kw 4,38 25 A 32 A 40 A 50 A 1800 x 600 x 620 mm 335 kg NIBE F1245R EM 3 ~ 400 V + N F1245R EM - 6 kw 4,59 16 A 16 A 16 A 20 A 1800 x 600 x 620 mm 310 kg F1245R EM - 8 kw 4,68 16 A 16 A 16 A 25 A 1800 x 600 x 620 mm 325 kg F1245R EM - 10 kw 4,81 16 A 16 A 16 A 25 A 1800 x 600 x 620 mm 330 kg F1245R EM - 12 kw 4,57 20 A 20 A 20 A 25 A 1800 x 600 x 620 mm 335 kg 12 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

13 Pakkeløsninger for NIBE F1245R EM Art.nr: NRF-nr: Artikkel: Antall: NIBE F1245R EM, 6 kw / 230 V - pakke 1 3 ~ 230 V NIBE F1245, 6 kw - pakke NIBE F1245R EM, 6 kw varmepumpe inkl. varmtvannsbereder NIBE påfyllingssett ABK akkumulatortank 2, 200 liter KSB Rio-Eco N 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett (2 stk) m/ avstengning LKA mm ventilkombinasjon / blandeventil til varmtvannsbereder Kompakt filter, anslutn. 28 mm. Fjerner magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonskar, 12 liter Flexkonsoll S20 Plus, komplett m/ sikkerhetsventil, luftpotte, etc. 1 NIBE F1245R EM, 8 kw / 230 V - pakke 1 3 ~ 230 V NIBE F1245, 8 kw - pakke NIBE F1245R EM, 8 kw varmepumpe inkl. varmtvannsbereder NIBE påfyllingssett ABK akkumulatortank 2, 200 liter KSB Rio-Eco N 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett (2 stk) m/ avstengning LKA mm ventilkombinasjon / blandeventil til varmtvannsbereder Kompakt filter, anslutn. 28 mm. Fjerner magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonskar, 12 liter Flexkonsoll S20 Plus, komplett m/ sikkerhetsventil, luftpotte, etc. 1 NIBE F1245R EM, 10 kw / 230 V - pakke 1 3 ~ 230 V NIBE F1245, 10 kw - pakke NIBE F1245R EM, 10 kw varmepumpe inkl. varmtvannsbereder NIBE påfyllingssett ABK akkumulatortank 2, 200 liter KSB Rio-Eco N 25-60/130 sirkulasjonspumpe Unionkoblingssett (2 stk) m/ avstengning LKA mm ventilkombinasjon / blandeventil til varmtvannsbereder Kompakt filter, anslutn. 28 mm. Fjerner magnetisk og ikke-magnetisk forurensning Ekspansjonskar, 12 liter Flexkonsoll S20 Plus, komplett m/ sikkerhetsventil, luftpotte, etc. 1 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil. 13

14 Væske-vann varmepumper NIBE F1155 EM Inverter NIBE F1155 EM Inverter NIBE F1155 EM er en forbedret generasjon med blant annet høyere effektivitet, frekvensstyrte sirkulasjonspumper for optimal varme- og varmtvannsoppvarming og NIBE Uplinkkompatibel - webstyring. F155 WM Inverter er en intelligent varmepumpe med frekvensstyrte sirkulasjonspumper og inverterstyrt kompressor. Siden kompressoren er inverterstyrt tilpasser den seg husets effektbehov trinnløst. Resultatet er optimal besparelse fordi varmepumpen alltid har rett ytelse hele året - elektrisk tilleggsvarme er nærmest overflødig. F1155 EM leveres uten bereder og passer for oppvarming av hus og rekkehus. F1155 EM er beregnet for tilkobling til lavtempererte varmedistribusjonsystemer som radiatorer, konvektorer eller gulvvarme. Varmepumpen er klargjort for og kan suppleres med et bredt utvalg av tilbehør som f.eks. varmtvannsbereder for oppvarming og tappevannsproduksjon, ventilasjonsgjenvinning, bassengoppvarming, frikjøling, aktiv kjøling og varmesystemer med forskjellige temperaturer. Med integrert el.kolbe, sirkulasjonspumper og styresystem blir varmeproduksjonen både sikker og økonomisk. NIBE F1155 EM leveres med integrert vekselventil for tilkobling til ekstern varmtvannsbereder. Dette er en fordel hvis det er lavt under taket, eller hvis det er behov for et større varmtvannsvolum. En styreenhet hjelper med å opprettholde et behagelig inneklima på en kostnadseffektiv og sikker måte. Informasjon om tilstand, driftstid og alle temperaturer i varmepumpen vises i det store displayet. F1155 EM Inverter Varmeeffekt: 4-16 kw Integr. bereder: Nei Kompressor: Dobbel rullestempel, inverter Maks turtemp.: 70 o C 1) Mykstart: Ja Effektvakt: Ja El.kolbe: Ja, innstillbar 0-9 kw 1) Kompressoren gir turtemperatur opptil 65 o C. Maks. returtemperatur er 58 o C. Egenskaper Ny, forbedret generasjon: - Meget høy effektfaktor (COP) - Frekvensstyrte lavenergisirkulasjonspumper, klasse A - Enklere å installere / modulsystem for enklere service - NIBE Uplink-kompatibel - webstyring - Innebygget måler for avgitt energi (EM) Optimal årsvarmefaktor grunnet inverterstyrt kompressor Minimale driftskostnader, kompressoren tilpasser seg etter behov når det er kaldt ute Stort, innbydende fargedisplay for avlesninger og innstillinger Programmering (inneklima og varmtvann) Styring av opptil fire varmesystemer Art.nr: NRF-nr: Artikkel: COP* ) Sikring inkl. el.kolbe: 0/35 o C NIBE F1155 EM Inverter 3 ~ 400 V + N H x B x D: F EM Inverter 4,85 16 A 1500 x 600 x 620 mm 185 kg * Nominell avgitt/tilført effekt ved 0/35 o C 50 Hz, ihht EN14511, Vekt, netto: 14 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

15 Væske-vann varmepumper NIBE F1255R EM Inverter NIBE F1255R EM Inverter, inkl. 180 l bereder F1255R EM Inverter Varmeeffekt: 4-16 kw Integr. bereder: 180 l Kompressor: Dobbel rullestempel, inverter Maks turtemp.: 70 o C 1) Mykstart: Ja Effektvakt: Ja El.kolbe: Ja, innstillbar 0-9 kw 1) Kompressoren gir turtemperatur opptil 65 o C. Maks. returtemperatur er 58 o C. NIBE F1255R EM er en forbedret generasjon med blant annet høyere effektivitet, frekvensstyrte sirkulasjonspumper for optimal varme- og varmtvannsoppvarming og NIBE Uplinkkompatibel - webstyring. leveres med integrert, rustfri 180-liters varmtvannsberederer, og er en intelligent varmepumpe med frekvensstyrte sirkulasjonspumper og inverterstyrt kompressor. Siden varmepumpen er inverterstyrt tilpasser den seg husets effektbehov trinnløst. Resultatet er optimal besparelse fordi varmepumpen alltid har rett ytelse hele året - elektrisk tilleggsvarme er nærmest overflødig. F1255R EM passer for oppvarming av hus og rekkehus. NIBE F1255R EM er beregnet for tilkobling til lavtempererte varmedistribusjonsystemer som radia-torer, konvektorer eller gulvvarme. Varmepumpene er klargjort for og kan suppleres med et bredt utvalg av tilbehør som f.eks. ekstra varmtvannsbereder, ventilasjonsgjenvinning, bassengoppvarming, frikjøling, aktiv kjøling og varmesystemer med forskjellige temperaturer. Med integrert el.kolbe, sirkulasjonspumper og styresystem blir varmeproduksjonen både sikker og økonomisk. En styreenhet hjelper med å opprettholde et behagelig inneklima på en kostnadseffektiv og sikker måte. Informasjon om tilstand, driftstid og alle temperaturer i varmepumpen vises i det store displayet. Egenskaper Ny, forbedret generasjon: - Meget høy effektfaktor (COP) - Frekvensstyrte lavenergisirkulasjonspumper, klasse A - Enklere å installere / modulsystem for enklere service - NIBE Uplink-kompatibel - webstyring - Innebygget måler for avgitt energi (EM) Optimal årsvarmefaktor grunnet inverterstyrt kompressor Minimale driftskostnader, kompressoren tilpasser seg etter behov når det er kaldt ute Stort, innbydende fargedisplay for avlesninger og innstillinger Programmering (inneklima og varmtvann) Styring av opptil fire varmesystemer Integrert rustfri varmtvannsbereder, 180 liter Art.nr: NRF-nr: Artikkel: COP* ) Sikring inkl. el.kolbe: 0/35 o C NIBE F1255R EM 3 ~ 400 V + N H x B x D: F1255R-16 EM Inverter 4,85 16 A 1800 x 600 x 620 mm 255 kg * Nominell avgitt/tilført effekt ved 0/35 o C 50 Hz, ihht EN14511, Vekt, netto: For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil. 15

16 Væske-vann varmepumper NIBE F1345 NIBE F1345 NIBE F1345 leveres uten bereder og er beregnet for tilkobling til lavtempererte varmedistribusjonssystemer som radiatorer, konvektorer eller gulvvarme. Med sine to store scrollkompressorer er NIBE F1345 en ideell bergvarmepumpe for flerbruksbygninger, industrilokaler, kirker og andre typer bygninger med et stort varmebehov. Kompressorene samarbeider og aktiveres etter behov, gir bedre effektregulering, mindre slitasje og større driftssikkerhet. Varmepumpen er kompatibel med NIBE Uplink - webstyring. Den nye NIBE F1345 er mer fleksibel enn noen gang, og med det avanserte styresystemet kan den tilpasses flere systemløsninger. NIBE F1345 produseres i fire størrelser med effekter på henholdsvis 24, 30, 40 og 60 kw. Opptil ni F1345 kan kobles sammen og dermed gi en effekt på opptil 540 kw. F1345 kan også kombineres med F1145 EM- og F1245R EM-serien. Installasjonen er betydelig forenklet med 2 stk. uttakbare kjølemoduler, 2" gjengede rørtilkoblinger samt enklere elektrisk tilkobling. F1345 har innebygget trinnstyring av tilleggsvarme og softstart av kompressorer. Modellene 24 kw og 30 kw leveres med 1 stk. innebygget lavenergi kuldebærerpumpe per kjølemodul, mens de to største modellene på 40 og 60 kw leveres med kuldebærerpumpe som tilbehør. Egenskaper Perfekt løsning for bygninger med stort varmebehov Mulighet for sammenkobling - opptil 540 kw i parallell Høy effektfaktor (COP) - gir besparelser, og investeringen betaler seg raskere Høy turledningstemperatur (opptil 65 o C - større installasjonsfleksibilitet Stort, innbydende fargedisplay for avlesninger og innstillinger Programmering (inneklima og varmtvann) Usedvanlig lavt lydnivå Styreenhet gir flere muligheter for sammenkobling Kompatibel med NIBE Uplink - webstyring F1345 Størrelse: 24, 30, 40 og 60 kw 1) Integr. bereder: Nei Kompressor: 2 stk scroll, 2 kretser Maks turtemp.: 65 o C Mykstart: Ja, std. for alle størrelser Effektvakt: Ja Inneb. kompensator: Ja Inneb. trinnstyring av tilleggsvarme: Ja Dimensjon tilkobl. 2" utvendige gjenger 1) COP er oppgitt ihht EN14511 for kuldebærer inn / varmebærer ut ved 0/35 o C. Art.nr: NRF-nr: Artikkel: COP: Sikring: H x B x D: Vekt, netto: 0/35 o C NIBE F ~ 400 V + N F kw 4,42 25 A 1800 x 600 x 620 mm 325 kg F kw 4,36 35 A 1800 x 600 x 620 mm 335 kg F kw * 4,51 35 A 1800 x 600 x 620 mm 352 kg F kw * 4,10 50 A 1800 x 600 x 620 mm 353 kg * ) Kuldebærerpumpe for 40 / 60 kw leveres som tillegg. Se nedenfor Art.nr: NRF-nr: Artikkel: NIBE sirkulasjonspumpe kuldebærer Sirkulasjonspumpe kuldebærer, for F kw Sirkulasjonspumpe kuldebærer, for F kw 16 For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

17 Væske-vann varmepumper NIBE AI AP-BW30 NIBE AI AP-BW30 AI AP-BW30 Størrelse: 29H, 37, 45, 58, 69, 56H, 85H, 110, 125 og 160 kw 1) Integr. bereder: Nei Kompressor: kw: 1 stk scroll/ krets kw: 2 stk scroll/kretser Maks turtemp.: 55 o C 1) COP er oppgitt ihht EN14511 for kuldebærer inn / varmebærer ut ved 0/35 o C. NIBE AI AP-BW30 er en kraftig væske-vann varmepumpe, med effekt fra 29 til hele 160 kw. Varmepumpene kan parallellkobles for høy kapasitet med opp til 4 maskiner, maks 276 kw for kabinettstørrelse I, maks 640 kw for kabinettstørrelse II. Varmepumpen har lavt lydnivå, ned til 39 db(a). Med sine store kompressorer er AI AP-BW30 spesielt tilpasset for bruk mot større boligbygg, kontorbygg og industrilokaler. Egnet for maksimums turvannstemperaturer for varmeanlegget på opp til +55 o C. For større boligbygg, hoteller eller f.eks. eldreinstitusjoner, hvor det kreves varmtvannstemperatur på +60 o C, kan man ved behov sette inn flere aggregater i parallell og dermed øke effekten. Varmepumpeaggregatet leveres på selvbærende rammeverk for enkel og sikker transport. Flenser og lyddempende kabinett monteres på til slutt. Egenskaper Effekt fra kw Oppvarming og kjøling med samma enhet Gjenvinning av spillvarme Kan pallallellkobles for høy kapasitet: Kombinasjoner med opp til 4 enheter - kabinettstørrelse I, maks 276 kw Kombinasjoner med opp til 4 enheter, - kabinettstørrelse II, maks 640 kw Lavt lydtrykksnivå, ned til 39 db(a) Med én kompressorenhet/-krets, fra kw Med to kompressorenheter/-kretser, fra kw Kompakt aggregat med lite plassbehov Rammen er helt lydisolert fra aggregatet Kan leveres i høytemperaturversjoner for opp til maks 70 C (29 69 kw) Robust konstruksjon Art.nr: NRF-nr: Artikkel: COP: Sikring: H x B x D: Vekt, netto: 0/35 o C NIBE AI AP-BW30 3 ~ 400 V + N AI AP-BW30-29H kw 4,30 40 A 1030 x 1350 x 912 mm 319 kg AI AP-BW30-37 kw 4,80 32 A 1030 x 1350 x 912 mm 371 kg AI AP-BW30-45 kw 4,80 40 A 1030 x 1350 x 912 mm 385 kg AI AP-BW30-58 kw 4,80 50A 1030 x 1350 x 912 mm 441 kg AI AP-BW30-69 kw 4,60 50 A 1030 x 1350 x 912 mm 484 kg AI AP-BW30-56H kw 4,50 50 A 1847x 1400 x 913 mm 521 kg AI AP-BW30-85H kw 4,10 80 A 1847x 1400 x 913 mm 935 kg AI AP-BW kw 4, A 1847x 1400 x 913 mm 870 kg AI AP-BW kw 4, A 1847x 1400 x 913 mm 935 kg AI AP-BW kw 4, A 1847x 1400 x 913 mm 1000 kg Nominell avgitt/tilført effekt ved 0/35 o C 50 Hz, ihht EN For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil. 17

18 Tilbehør Beredere for NIBE væske-vann varmepumper Kombinasjonstabell, varmepumper og beredere Varmepumpeeffekt VPB 200R VPB/VPBS R STAR Mulige kombinasjoner varmepumper for ulike beredere VPB 500 VPB 750 VPB 1000 p* VPB 1000 s* VPA 300/200 VPA 450/300 VPAS 300/450 6 X X X X 8 X X X X X X X X X 10 X X X X X X X X X X X 12 X X X X X X X X X X X 15 min. 2 stk min. 2 stk X X X X X X X X min. 2 stk 17 min. 2 stk min. 2 stk X X X X X X X X min. 2 stk 24 ** ) X X X X X X X X X X X 24 min. 2 stk min. 2 stk min. 2 stk X min. 2 stk 30 ** ) min. 2 stk min. 2 stk X X X X X X X X min. 2 stk 30 min. 2 stk min. 2 stk min. 2 stk X min. 2 stk 40 ** ) min. 2 stk min. 2 stk min. 2 stk X min. 2 stk X X 40 min. 2 stk min. 3 stk min. 2 stk min. 2 stk 60 ** ) min. 2 stk min. 2 stk min. 2 stk X min. 2 stk min. 2 stk min. 2 stk 60 min. 2 stk min. 4 stk min. 3 stk AHPS 300 Kombinasjonsmuligheter * ) p = parallellkoblede varmespiraler s = seriekoblede varmespiraler ** ) Kun én kjølemodul / kompressor Varmeoverføringen skal være tilstrekkelig for å opprettholde 53 o C VV ved 10 o C KV-temperatur og 65 o C fra varmepumpen Trykkfallet over varmespiralen(e) skal ikke være større enn varmebærerpumpen har kapasitet til Lavere effekter enn ca 5 kw / 500 l VV-volum er ikke egnet pga. for lang oppvarmingstid, altså mer enn ca 5 timer. Ved bruk av mer enn én VPB-tank, må alltid KV og VV kobles inn parallellt og tankene varmes opp parallellt Ved bruk av mer enn én VPA-tank, må alltid KV og VV kobles inn i serie og tankene varmes opp i serie, motstrøm. NIBE VPB 200R NIBE VPB 300R Varmtvannsbereder NIBE VPB 200R og 300R tilhører den nye generasjonen varmtvannsberedere. VPB er spesielt tilpasset for kobling mot NIBE F1145 EM / F1155 EM, 6-12 kw. NIBE VPBS 300 Varmtvannsbereder med solspiral NIBE VPBS er en ny type varmtvannsbereder som er egnet for kopling til og i kombinasjon med varmepumper og solpaneler. Det må monteres en blandeventil (tillegg). NIBE VPB 200 R og VPB 300R Materiale rustfritt Nettovekt 80 / 101 kg Volum 176 / 282 liter Volum, spiral 7,8 / 8,8 liter Maksimaltrykk, primærside 3/0,3 bar/mpa Maksimaltrykk, varmtvannsbereder 10/1,0 bar/mpa Høyde/bredde/dybde 200 R 1500/600/600 mm Høyde/bredde/dybde 300 R 1800/600/600 mm / VPB 200 R / / VPB 200 R / NIBE VPBS 300 Korrosjonsbeskyttelse kobber / emalje Nettovekt 137 / 150 kg Volum 266 / 268 liter Volum, spiral 8,5 / 8,4 liter Volum, solvarmespiral 4,4 / 4,0 liter Maksimaltrykk, primærside 3 / 0,3 bar/mpa Maksimaltrykk bereder 10 / 1,0 bar/mpa Høyde/bredde/dybde 1800/600/600 mm / kobber / / emalje / ABK 500R STAR Varmtvannsbereder ABK 500R STAR er den nye generasjonen varmtvannsbereder. Passer for tilkobling mot NIBE F1145 EM / F1345 EM, opp til 20 kw. ABK 500R STAR Materiale Nettovekt Volum Maksimaltrykk, primærside Maksimaltrykk, varmtvannsbereder Høyde/bredde/dybde rustfritt 145 kg 500 liter 3/0,3 bar/mpa 10/1,0 bar/mpa 1920/730/730 mm NIBE VPB 500 NIBE VPB 750 NIBE VPB 1000 Varmtvannsberedere VPB er effektive varmtvannsberedere med bredt utvalg av bruksmåter, egnet for kobling til varmepumper, gass- eller oljekjeler. Beregnet for eiendommer med stort behov for varmtvann. Kan også parallellkobles. NIBE VPB 500/750/1000 Korrosjonsbeskyttelse kobber Volum, varmtvannsbereder 490 / 740 / 980 liter Volum, slynge 6 /6 / 2 x 6 liter Lengde, slynge 15,7 / 15,7 / 15,7 x 2 m Varmeinnhold ved 50 C Nettovekt 190 / 220 / 280 kg Høyde (ekskl. føtter) 1750 / 1965 / 2060 mm Diameter Ø 760 / 860 / 960 mm / VPB / / VPB / / VPB / For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

19 Tilbehør Beredere for NIBE væske-vann varmepumper NIBE VPA 300/200 NIBE VPA 450/300 Varmtvannsberedere, dobbeltmantlet NIBE VPA 300/200 og VPA 450/300 er dobbeltmantlete beredere, tilpasset for oppkobling mot en varmepumpe. NIBE VPA 300/200 og VPA 450/300 Korrosjonsbeskyttelse kobber Nettovekt 208 / 285 kg Volum varmtvannsbereder 300 / 450 liter Volum dobbeltmantlet 190 / 285 liter Høyde/diameter, VPA 300/ / Ø 750 mm Høyde/diameter, VPA 450/ / Ø 860 mm VPA 300/ VPA 450/ NIBE VPAS 300/450 Akkumulatortank med varmtvannsbereder og solsløyfe NIBE VPAS er en akkumulatortank beregnet for kobling til varmepumper i kombinasjon med solpanel. Det må monteres en blandeventil (tillegg). NIBE VPAS 300/450 Korrosjonsbeskyttelse kobber / emalje Volum, varmtvannsbereder 300 liter Volum, dobbeltmantlet 450 liter Nettovekt 315, 300 kg Høyde (ekskl. føtter mm) 2015 mm Diameter Ø 860 mm Varmeinnhold ved 50 C 17,4 kwh NIBE AHPS 300 Akkumulatortank med solsløyfe NIBE AHPS er en ny type akkumulatortank av type kalt teknikktank. AHPS har bl.a solspiral og en kombinert forvarmings- og ettervarmingsspiral for varmtvannsproduksjon. Varmtvannet produseres i den kraftfulle rustfrie varmvannspiralen i takt med forbruket. Den innebygde solspiralen kan 2 ta imot energi fra opp til 15m solpanel. Det må monteres en blandeventil (tillegg). NIBE AHPS 300 Korrosjonsbeskyttelse rustfri Korrosjonsbeskyttelse, solspiral kobber Volum, varmedel 270 liter Volum, varmtvannspiral 17 liter Volum, solspiral 4,4 liter Nettovekt 140 kg Høyde/bredde/dybde 1800/600/600 mm ABK kwpluss 200R Varmtvannsbereder ABK kwpluss 200R er en elektrisk varmtvannsbereder av høy kvalitet. Leveres i størrelsen 200 liter, med rustfri utførelse og miljøvennlig isolasjon i polystyren. Berederen har toppmontert blandeventil og tilkoblinger. Leveres med støpsel og ledning. ABK kwpluss 200R Materiale Nettovekt Volum Høyde/diameter rustfritt 70 kg 200 liter 1306 / Ø 598 mm NIBE EMINENT Varmtvannsberedere NIBE Eminent en serie elektriske varmtvannsberedere av høy kvalitet. Leveres i størrelsene 35 / 55 / 100, med rustfri utførelse og miljøvennlig isolasjon i polystyren. NIBE COMPACT Varmtvannsberedere NIBE Compact en serie elektriske varmtvannsberedere av høy kvalitet. Leveres i størrelsene 200 og 300, med rustfri utførelse og miljøvennlig isolasjon i polystyren. NIBE EMINENT 35 / 55 / 100 Materiale rustfritt Nettovekt 35 / 55 / / 22 / 34 kg Volum 35 / 55 / 100 liter Høyde/bredde/dybde /467/455 mm Høyde/bredde/dybde /467/455 mm Høyde/bredde/dybde /467/455 mm / / / / ABK COMPACT 200 / COMPACT 300 Materiale rustfritt Nettovekt 200 / / 87 kg Volum 185 / 275 liter Høyde/bredde/dybde /600/615 mm Høyde/bredde/dybde /600/615 mm / / / / / / For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil. 19

20 Tilbehør for NIBE væske-vann varmepumper Oversikt, tilbehør bergvarmepumper ELK UPLINK SVH HPAC ENERGI- MYK- HR RMU SMS MODBUS MOBILE NV AMB BCU DEFROST WEB- MÅLER START APP STYRING F1145 EM X X X X X X X X X X X X F1245R EM X X X X X X X X X X F1155 EM X X X X X X X X X X X X F1255R EM X X X X X X X X X X F1345 EM X X X X X X X X X X X X X X X X X X NIBE ELK 15 Elektrokjele ELK 15 er en elektrokjele, hovedsakelig beregnet for installasjon sammen med varmepumpe, til oppvarming av eneboliger eller mindre leilighetsbygg. NIBE ELK 15 inkluderer overopphetingsbeskyttelse og kontaktorer som eksternt regulerer de to trinnene 5 og 10 kw. NIBE ELK 15 Høyde/bredde/dybde Vekt Volum Spenning Ytelse, el.kolbe Sikring, el.kolbe Maks. tillatt trykk i kjele 560/240/135 mm 11 kg 4,5 liter 3 ~ 400 V + N 15 kw 25 A 0,7 MPa (7 bar) NIBE ELK 26 NIBE ELK 42 Elektrokjele Elektrokjeler for tilleggsvarme til bergvarmepumper. NIBE ELK 26, ELK 42 Høyde/bredde/dybde 560/240/135 mm Vekt 15 / 30 kg Volum 4,5 / 10,0 liter Spenning 3 ~ 400 V + N Ytelse, ELK 26/ELK kw / 42kW Sikring, ELK 26/ELK 42 3 x 40 A / 3 x 63 A Maks. tillatt trykk i kjele 0,7 MPa (7 bar) / ELK / / ELK / NIBE ELK 213 Elektrokjele Elektrokjele for eneboliger og mindre leilighetsbygg. ELK-213 har en 7-liters trykktank i stål. Trykktanken er utformet og produsert i overensstemmelse med gjeldende standard for trykktanker. ENERGIMÅLER For luft-vann/væske-vann varmepumper Energimåler, for måling av elektrisk levert energi til varmepumpen. ENERGIMÅLER Energimåler 1 ~ 230 V Høyde/bredde/dybde 237,7/128,7/80,8 mm NIBE ELK 213 Volum Høyde Diameter Spenning Maks ytelse, 400 V Arbeidstrykk Nettovekt 7 liter 605 mm 200 mm 3 ~ 400 V + N 13 kw 3 bar (0,3 MPa) 18 kg Energimåler 3 ~ 230 Høyde/bredde/dybde Energimåler 3 ~ 400 V + N Høyde/bredde/dybde 269,2/171,7/80,3 mm ,2/171,7/80,3 mm NIBE MYKSTART Mykstart for NIBE F1145 EM -12 / 15 / 17 kw og F1245 EM - 12 kw. NIBE MYKSTART NIBE HR 10 Hjelperelé LEK Hjelperelé HR 10 er en koplingsboks med én kontaktor og én roterende velger. Releet brukes til å styre ekstern 1~ / 3~ belastning som oljebrennere, el.kolber og pumper. NIBE HR 10 / / For bestilling: eller ring Det tas forbehold om trykkfeil.

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Komfort alt-i-ett til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling Bærekraftige energiløsninger til bruk

Detaljer

Boligberedere. Norskproduserte varmtvannsberedere for alle behov

Boligberedere. Norskproduserte varmtvannsberedere for alle behov Boligberedere Norskproduserte varmtvannsberedere for alle behov Våre varmtvannsberedere er produsert i Norge I industrien flyttes flere og flere produksjonsbedrifter til utlandet. På Årnes i Akershus har

Detaljer

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER MCA 5: fra. til kw MCA : fra 1. til kw MCA : fra 15. til.5 kw MCA 115: fra 1. til 11 kw MCA 5,, eller 115 Oppvarming og tappevann gjennom bereder Kondenserende

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

RETT KLIMA DER DU ER

RETT KLIMA DER DU ER Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter RETT KLIMA DER DU ER NovEma KUlDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter. Vi har

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Øk din lønnsomhet og forbedre miljøet - bli en HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året

Øk din lønnsomhet og forbedre miljøet - bli en HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året Øk din lønnsomhet og forbedre miljøet - bli en HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året Free Energy ble etablert i 2009 og har virksomheter i Norge, Sverige og Danmark.

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311)

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Innspill fra VA og VVS produsentene VVP VA og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon:

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon

Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon SINTEF Byggforsk INGER ANDRESEN Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon Prosjektrapport 22 2008 SINTEF Byggforsk Inger Andresen Planlegging av solvarmeanlegg for

Detaljer

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt?

Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Solenergi for varmeformål snart lønnsomt? Liv Bjørhovde Rindal, KanEnergi Fritjof Salvesen, KanEnergi 10 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Solenergi for varmeformål - snart lønnsomt? Norges vassdrags-

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE

MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE MULIGHETSSTUDIE SOLENERGI I NORGE INNHOLD FORORD...3 SAMMENDRAG...4 1. RESSURSGRUNNLAG...6 2. RAMMEBETINGELSER...9 2.1. ENERGIPRISER...9 2.2. STØTTEORDNINGER...10 2.3. OFFENTLIGE KRAV...10 2.4. INTRODUKSJON

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer