Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : C1640W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : C1640W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller"

Transkript

1 Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt kamera Smart-serie : C1640W Forberedelser Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO

2 ADVARSEL Ikke utsett kameraets batteripakke eller annet tilbehør for regn eller fuktighet for å forhindre brannfare eller elektrisk støt. For kunder i USA Testet for å etterkomme FCC-standarder FCC-erklæring FOR PRIVAT ELLER KONTORBRUK Denne innretningen overensstemmer med del 15 i FCC-kravene. Bruk er underlagt de to følgende betingelsene: (1) utstyret skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) utstyret må godta alle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake feilfunksjoner. Dette symbolet [et utkrysset søppelkasse WEEE tillegg IV] indikerer en egen innsamling av elektrisk og elektronisk søppel i de europeiske landene. Ikke kast utstyret i vanlig husholdningsavfall. Gjenvinn og kast ut på en forsvarlig måte. Samsvarserklæring Modellnavn Modellnavn Ansvarlig part Adresse : C1640W : GE : General Imaging Co. : 1411 W. 190th St., Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Telefonnummer : (Utenfor USA og Canada: ) For kunder i Europa "CE"-merket indikerer at dette produktet overholder europeiske krav for sikkerhet, helse, miljø og kunde beskyttelse. kameraer med "CE"-merket er ment for salg i Europa. i

3 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Kameramerknader: Ikke bruk eller oppbevar kameraet på følgende typer steder: I regnet, fuktige eller støvete steder. På et sted hvor kameraet kan utsettes direkte for sollys eller høye temperaturer, f.eks. inni en lukket bil om sommeren. På et sted hvor kameraet er utsatt for et høyt magnetisk felt, f.eks. nær motorer, transfor mater eller magneter. Ikke plasser kameraet på et våt overflate eller steder hvor dryppende vann eller san kan komme i kontakt med kameraet. Hvis kameraet ikke skal brukes over lang tid, foreslår vi å fjerne batteriet og minnekortet fra kameraet og holde dem i et tørt miljø. Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan fuktighet kondenserer inne i kameraet. Det foreslås at du venter en stund før du slår på kameraet. Garantien dekker ikke noe form for datatap eller korrupsjon. Merknader om batteriet: Feil bruk av batteriene kan føre dem til å lekke, blir varmt, komme i brann eller briste. Du skal altid passe på følgende forholdsregler. Ikke utsett batteriene for vann og hold termin lene tørre. Ikke varm opp batteriene eller kast dem i en brann. Ikke prøv å endre form på, demonter eller endre batteripakken. Oppbevar batteriene utenfor barns rekkevidde. I kalde steder, forringes batteriprestasjonen og de kan brukes for kortere perioder. Merknader om minnekort: Når du bruker et nytt minnekort, må du formatere kortet med det digitale kameraet før du bruker det. Ikke endre mappen eller filnavnet på minnekortet til datamaskinen. Redigerte filer kan ikke vises på LCD-skjermen på kameraet. Hvis du vil redigere bildedata, vennligst kopier bildedataene til datamaskinens harddisk først. Fotoene tatt med dette kameraet er lagret i den autogenererte mappen i SD-kort. Vennligst ikke lagre foto som ikke er tatt med denne modellen av kameraet, da dette kan gjøre det umulig å gjenkjenne bildet når kameraet er i avspillingsmodus. Vennligst ikke utsette kameraet for tøffe miljøer som fuktighet eller ekstreme temperaturer, noe som kan forkorte levetiden til kameraet eller skade batteriene. ii

4 FØR DU STARTER Innledning Takk for at du valgte et GE digitalkamera. Les denne håndboken nøye og oppbevar den på en sikker plass for fremtidig referanse. Copyright Copyright 2013 General Imaging Company Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem eller oversettes til andre språk eller datamaskinspråk i noen form eller på noen måte uten skriftlig tillatelse på forhånd fra General Imaging Company. Varemerker Andre varemerker som er nevnt i denne håndboken er kun for identifiseringsformål og kan være varemerker som tilhører deres respektive eiere. Sikkerhetsinformasjon Les følgende viktig informasjon før du tar i bruk produktet. Ikke ta kameraet fra hverandre eller prøv å vedlikeholde det selv. Ikke slipp eller støt kameraet. Dette kan skade produktet. Slå av kameraet før du setter inn eller fjerner batteriet eller minnekortet. Bruk bare den batteritypen som følger med kamerat. Bruk av andre batterityper kan skade kameraet og oppheve garantien. Ikke ta på kameralinsen. Vennligst ikke inn tøffe miljøer som fuktighet eller ekstreme temperaturer, noe som kan forkorte levetiden til kameraet eller skade batteriene. Ikke bruk eller oppbevar kameraet i støvete, skitne eller områder med mye sand. 1

5 Ikke utsett linsen for direkte sollys for lengre perioder. Last ned alle bilder og ta ut batteriene fra kame raet hvis du skal lagre kameraet for lengre perioder. Ikke bruk skuremidler, alkohol-baserte, eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler til å rengjøre kameraet. Tørk av kameraet med en lett fuktet, myk klut. Om denne veiledningen Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du bruker digitalkameraet fra GE. Vi har gjort vårt beste for å sørge for at innholdet i denne veiledningen er korrekt, men General Imaging Company forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel. Symboler som brukes i denne veiledningen Gjennom hele veiledningen, brukes følgende symboler for å hjelpe deg med å raskt og enkelt finne informasjon. Indikerer informasjon som det er nyttig å vite. Indikerer forholdsreglene som må tas når du bruker kameraet. 2

6 INNHOLDSFORTEGNELSE ADVARSEL... i SIKKERHETSFORANSTALTNINGER... ii FØR DU STARTER... 1 Innledning...1 Copyright...1 Varemerker...1 Sikkerhetsinformasjon...1 Om denne veiledningen...2 Symboler som brukes i denne veiled ningen...2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 KOMME I GANG... 7 Utpakking...7 Kameravisninger...8 Sett inn batteriet og SD/SDHC-kortet (ikke inkludert) Slå på og av Still inn klokkeslett, dato/klokkeslett Stille inn språket Stille inn dato og klokkeslett Om LCD-skjermen Bruke Modusene...16 Skjerminnstillinger LCD-skjermvisning Visning for opptaksmodus Visning for videoopptaksmodus Visning av Avspillingsmodus Bruke Modus-knappen Opptak i Auto-modus Manuell modus M Panorama Scenemodus (SCN)

7 ASCN Liggende Sport Strand Solnedgang Fyrverkeri Nattlandskap Snø Barn ID-foto Glass Fotoramme Panoreringsopptak Tekst Portrett Fiskeøye Fest Innendørs Løv Museum Nattportrett Skisse Bildestabilisering Automatisk scenemodus (ASCN) GRUNNLEGGENDE BRUK...29 Opptak i Auto-modus Bruke zoom-funksjonen Grunnleggende funksjoner-meny Flash Selvutløser innstillinger Makro-modus SET funksjonsmeny Eksponeringskompensasjon ISO Blunkregistrering

8 AVSPILLING...34 Se på fotoer og videoer Miniatyrbilder-visning Bruke zoomavspilling (kun for stillbilder) Bruke Slett-knappen BRUKE MENYENE...38 Still-meny Størrelse Kontinuerlig AF Serieopptaksinnstillinger Fokuseringsinnstillinger Bilde fargeinnstilling Hvitbalanseinnstillingen Innstillingsmeny Kvalitet AF-hjelpelys Digital zoom Datotrykk Forhåndsvisning Film-meny Bilde piksler Avspilling-meny Beskytt Slett DPOF (kopibestilling) Trim Reduksjon av rode øyne Roter Fremvisning Oppsettmeny Pip Strømsparing Språk

9 Sone Dato/tid Fil og programvare Formater minne Kopier til Kort (Kopier internminne til minnekort) Filnumrering Nullstill Innstillinger FW-versjon (fastvareversjon) Overføring...56 Koble til en PC Stille inn USB-modusen Overføre filer til PC-en Koble til en PictBridge-kompatibel skriver Stille inn USB-modusen Koble til kameraet og skriveren Videosystem Bruke PictBridge-menyen Skriv ut med dato Skriv ut uten dato Skriv ut indeks Skrive ut DPOF (Digital Print Order Format) Avslutt TILLEGG...65 Spesifikasjoner Feilmeldinger Feilsøking

10 KOMME I GANG Quick Start Guide Utpakking Pakken din bør inneholde kameramodellen som du kjøpte sammen med følgende gjenstander. Hvis noe mangler eller virker skadet, vennligst ta kontakt med General Imaging, leverandøren din. Garantikort CD-ROM (Optional) Bærestropp USB-kabel AA-størrelse alkalisk batteri batterier Quick Start Guide 7

11 Kameravisninger Visning forfra Visning bakfra Visning fra høyre

12 Visning ovenfra Visning fra bunnen Visning fra venstre Blits 13 Slett / Ned-knapp 2 AF-hjelpelys / Timer-indikator 14 Microspur Timing Shooting Knapp / Venstre knapp 3 Mik. 15 Funksjon / SET-knapp 4 Linse 16 USB / AV-port 5 LCD-skjerm 17 Festing av bærestropp 6 Zoom-knapp 18 Høyttaler 7 Strømindikator 19 Av / på-knapp 8 Avspillingsknapp 20 Film-knappen 9 Menu-knapp 21 Lukkerknapp 10 Modusvalgknapp 22 Monteringspunkt for stativ 11 Vis/opp-knapp 23 Minnekort / batterirom 12 Blitsmodus / høyre-knapp 9

13 Sett inn batteriet og SD / SDHC -kortet (ikke inkludert) 1. Åpne batterirommet. 2. Sett inn batteriet mens du overholder korrekt polaritet. 10

14 3. Sett inn et SD / SDHC -kort (ikke inkludert) i minnekortsporet som vist. 4. Lukk batterirommet. 11

15 Ekstra SD / SDHC -kort er ikke inkludert. Bruk av 64 MB til 32 GB minnekort fra velkjente fabrikanter som SanDisk, Panasonic og Toshiba anbefales. For å fjerne SD / SDHC -kortet, åpne batterirommet og trykk kortet lett nedover for å løse det ut. Trekk kortet forsiktig ut. Slå på og av Trykk på Strøm-knappen for å slå på kameraet. Kameraet slås av ved å trykke på Strøm-knappen en gang til. Strøm-knappen Mer enn fotoer er lagret på SD-kortet. Når kameraet er slått på, vil det være i samme opptaksmodus som forrige gang du brukte til å bytte mellom ulike moduser. 12

16 Still inn klokkeslett, dato/klokkeslett Dato / tid og språkoppsett vises automatisk når du slår på kameraet for første gang. For å tilbakestille språk i displayet, dato / klokkeslett, bør det justeres følgende sett verdier i grunninnstillingsmenyen. Visningsspråk Dato / tid For å få tilgang til Oppsett-menyen, gjør følgende: 1. Trykk på Strøm for å slå på kameraet. func 2. Trykk på menu knappen, trykk Opp / Ned-knappen for å bytte mellom menyer, velg meny, trykk på SET knappen for å åpne innstillingsmeny. Stille inn språket 1. I innstillingsmenyen, trykk på Opp / Ned-knappen for å velge språk, trykk på SET knappen eller Høyre-knappen for å for å velge innstillingen. 2. Bruk venstre / høyre - knappene til å velge ønsket språk. 3. Trykk på SET-knappen for å bekrefte. 13

17 Stille inn dato og klokkeslett 1. I innstillingsmenyen, trykk på Opp / Ned-knappen for å velge dato / klokkeslett, trykk på SET knappen eller Høyreknappen for å for å velge innstillingen. 2. Trykk på Opp / Ned-knappen for å velge dato display modus, trykk på høyre knappen for å velge innstillingen, trykk på Opp / Ned-knappen for å velge ønsket tidsverdi. 3. Trykk på SET-knappen for å bekrefte. 14

18 Om LCD-skjermen Når du slår kameraet på, vises ulike ikoner på LCD-skjermen for å indikere nåværende ka merainnstillinger og status. For å lære mer om de viste ikonene, se "LCD-skjerm visning" på side 17. Merknader om LCD-skjermen: Nøyaktig teknologi har blitt brukt for å produsere LCD-skjermen slik at de fleste av pikslene er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) på LCD-skjermen. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket på noen måte. Hvis LCD-skjermen skades, ta spesielt vare på væskekrystallene i skjermen. Hvis noen av følgende situasjoner oppstår, ta handlingen som er indikert. Hvis væskekrystaller kommer i kontakt med huden din, tørk over området med en klut og vask deretter grundig med såpe og rennende vann. Hvis flytende krystall strømmer utilsiktet inn i øynene, vennligst skyll med vann og søk medisinsk hjelp. Hvis væskekrystaller svelges, skyll munnen grundig med vann. Drikk store mengder med vann og fremkall brekninger. Oppsøk deretter lege. Unngå å utsette LCD-skjermen for vann; vennligst fjern fuktighet på LCD-skjermen med tørr og myk rengjøringsklut. 15

19 Bruke Modusene Skjerminnstillinger Trykk på knappen for å stille: Downsizing, Helt åpen, Stengt. Downsizing: Vis nødvendig innflytelse parametrene Stengt: Kun display innflytelse EV 400 ISO Helt åpen: Vis alle innflytelse parametere, histogram og ramme rutenett EV 400 ISO

20 LCD-skjermvisning Visning for opptaksmodus Modus : Ikoner for opptaksmodus Automodus Manuell modus Scenemodus Panoramamodus x EV 400 ISO x Makro-modus 3 Zoom 4 Gjenværende antall bilder 5 Minnekort/innebygd minne 6 Batteristatus 7 Bildestørrelse 8 Hvitbalanse (kan kun justeres i 9 Bildefarge (kan kun justeres i 10 ISO-verdi (kan kun justeres i 11 Histogram modus) modus) modus) -0.3 EV 400 ISO 17

21 12 Eksponeringskompensasjon (kan kun justeres i modus) 13 Fokusramme 14 AF-modus 15 Blits-modus Enkel AF Multi-AF Tving av Autoblits 16 Selvutløser 2 sek 10 sek Smil 17 Kont. Opptak Av På Tvungen blits Sakte synk Sakte synk+rødøyereduksjon Fjerning av røde øyne 18

22 Visning for videoopptaksmodus Modus : : Minnekort/innebygd minne 7 Batteristatus 8 Videokvalitet 9 Bildefarge 10 Eksponeringskompensasjon 11 AF-modus For best resultat anbefales det at du bruker et SDminnekort når du spiller inn en film. Kameraets innebygde minne er begrenset og kan forårsake hopping eller støy hvis det brukes for filmopptak EV 1 Ikoner for opptaksmodus 2 Makro-modus 3 Selvutløser 10 sek 4 Zoom 5 Gjenværende tid for videoopptak 10 19

23 Visning av Avspillingsmodus Modus : / Ikon of DPOF-fil 2 Ikon for filbeskyttelse 3 Minneplass (dette bildet / totalt antall bilder) 4 Minnekort / innebygd minne 5 Batteristatus 6 Nåværende displayområder 7 Bilde zoom forholdstall 8 Affekt regionale 9 Skyting dato 10 Reduksjon av rød øyerefleks 3 15:

24 Bruke Modus-knappen GE-kameraet har en praktisk modusknapp som du kan bytte mellom ulike moduser enkelt. Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge modus, trykk SET for å velge. Alle de tilgjengelige modusene er oppført som følger: Modusnavn Ikon Beskrivelse Automodus Manuell modus Scenemodus Panoramamodus Filmmodus Kameraet setter automatisk alle innstillingene Bytt til for å ta stillebilder i manuell modus, hvor du kan konfigurere flere kamerainnstillinger Bytt til for å bruke forhåndsinnstilt scenemodus når du tar stillbilder. Det finnes totalt 23 scener I denne modusen, opp til 4 bilder kan tas og kameraet kan sette opp disse bildene i et panorama bilde Bytt til for å ta opp videoer 21

25 Opptak i Auto-modus Auto-modus er den raskeste modusen for å ta bilder. Mens du bruker denne modusen, optimerer kameraet automatisk bildene dine for best resultater. Gjør følgende for å begynne å ta bilder: 1. Trykk på mode knappen for å velge Auto Modus ( ). 2. Komponer bildet ditt på LCD-skjermen og trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet. 3. LCD-skjermen vil vise en grønn fokusramme etter at motivet er i fokus. 4. Trykk Lukkeren helt ned for å ta bildet. Manuell modus M Når velges (manuell eksponering) Modus kan du sette EV / ISO. 1. Trykk på mode knappen for å velge Manuell Eksponeringsmodus, og deretter trykk på SET knappen å bekrefte EV 400 ISO 2. Trykk på SET knappen å bekrefte. Trykk Opp / Ned for å justere parametrene. 3. Trykk SET knappen for å fullføre innstillingene og gå inn i fotograferings skjermen. 22

26 Panorama Med panorama-modus kan du lage et panoramisk bilde ved å sy sammen flere bilder. Følg disse trinnene for å lage et panoramabilde: 1. Trykk på mode knappen for å velge Panorama Modus ( ). 2. Bruk venstre/høyre-knapper for å spesifisere retningen til bildet som tas, om 2 sekunder starter den panoramiske sekvensen automatisk. 3. Komponer første visning av panoramabildet på LCDskjermen og trykk på utløseren for å ta bildet. 4. Manuell hefting: Etter at det første bildet er tatt, vises dette bildet delvis gjennomsiktig i kanten av skjermen. Komponer det andre og tredje bildet ditt ved å overlappe kanten. 5. Hvis man tar mindre enn 4 bilder, trykk på SET knappen, så vil kameraet spleise bildene automatisk. Trykk på avspilling knappen for å åpne avspillingsmodus til å se effekten. 6. Når man tar 4 bilder, vil kameraet spleise bildene automatisk. Trykk på avspilling knappen for å åpne avspillingsmodus til å se effekten. Etter å ha valgt Panorama Montasje modus, kan du ikke justere blits, selvutløser, makromodus og eksponerings kompensasjon. Bilder kan ikke slettes, zoomen kan heller ikke justeres før serien er ferdig. I Panorama Montasje modus, når bildestørrelsen er satt til 2M, en kan montajse opp til 4 bilder i denne modusen. 23

27 Scenemodus (SCN) I Scene modus, kan du velge fra totalt 23 scenetyper. Du trenger bare velge riktig scene for anledningen og kameraet vil automatisk justere de optimale innstillingene for deg. Trykk mode knappen for å velge Scene Modus, og Scene Modus menyen åpnes. LCD-skjermen vil bli som i følgende figur. Velg en scene med Opp / Ned / venstre / høyre-knapp og trykk på SET-knappen. 24

28 Modusnavn ASCN Liggende Sport Strand Solnedgang Fyrverkeri Nattlandskap Snø Barn ID-foto Glass Fotoramme Forklaring Automatisk identifisering av scener; Portrett, Person Bakgrunnsbelysning, Landskap, Makro, Natt Scene, Natt Scene Portrett, Auto. For landskap. Livlig gjengivelse av grønn og blå. For motiver i rask bevegelse. Gir nytt liv til livlige bilder. For å ta gode bilder i scener med sterkt sollys. For solnedganger. Livlig gjengivelse av røde og gule farger. For fyrverkeri om natten. Lukkerhastighet er lavere enn normalt. For nattscener. Bruk av stativ anbefales. For snøscener. Tar livlige bilder av hvite scener. Slå av automatisk blits. Unngå forstyrrelser. Passerende for å ta foto til barna. For å fotografere sertifikater på en klart måte. (Det anbefales å skrive ut med 6 tommers 4R (6x4) fotopapir). For motiver bak gjennomsiktig glass. For å legge interessant ramme. 25

29 Modusnavn Panoreringsopptak Tekst Portrett Fiskeøye Fest Innendørs Løv Museum Nattportrett Skisse Bildestabilisering Forklaring Produserer bakgrunn uskarphet som understreker bevegelse av faget. For å fotografere tekstmaterialer og for å få klare bilder på dokumenter eller hvite bord. Det passer best for portrettfotografering, bruk AE / AF for ansiktet. For en mer interessant fiskeøye effekt under fotografering. For å fotografere personer når innendørs, bilder kan ser ut naturlig, selv under komplisert belysning. For fotoer innendørs. Tar tydelig opp bakgrunnen og atmosfæren. For planter. Livlig gjengivelse av grønne farger. For museum eller områder hvor blits ikke er tillatt. For portretter om natten. For å ta bilder med blyantskisse effekt. Ta skarpe bilder med håndholdt kamera. 26

30 Automatisk scenemodus (ASCN) I "ASCN"-modus, registreres ulike opptaksforhold på en intelligent måte og den mest passende innstillinger velges automatisk. Ikon Modusnavn Ikon Modusnavn Landskap Portrett Nattportrett Nattlandskap Makro Auto Portrett med bakgrunns-belysning For å bruke "ASCN" 1. Trykk på mode knappen for å velge "SCN"-modus, og deretter velg "ASCN"-funksjon. LCD-skjermen vil bli som i følgende figur: 2. Sikt kameraet mot motivet. Den beste scenemodusen identifiseres automatisk. 3. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere. 4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet. 27

31 Modusnavn Landskap Portrett Nattportrett Portrett med bakgrunnsbelysning Nattlandskap Makro Auto Forklaring For landskap, vil ASCN automatisk justere eksponeringen slik at den passer med bakgrunne. Det passer best for portrettfotografering, bruk AE / AF for ansiktet. Når du tar portrettbilder om natten, eller i dårlige lysforhold, vil ASCN automatisk justere eksponeringen for mennesker og natt. Når solen eller en annen lyskilde er bak deg, vil ASCN automatisk justere forgrunnseksponeringen for å produsere gode bilder. For nattscener vil ASCN automatisk øke ISO-verdien for å kompensere for lavt lys. Å få mer detaljerte nærbilder, vil ASCN automatisk engasjere linsen Macro-modus og automatisk fokuslinsen. Kameraet vil automatisk justere eksponeringen og fokuset for å ta gode bilder. 28

32 GRUNNLEGGENDE BRUK Opptak i Auto-modus Auto-modus er den raskeste modusen for å ta bilder. Mens du bruker denne modusen, optimerer kameraet automatisk bildene dine for best resultater. Gjør følgende for å begynne å ta bilder: 1. Trykk på Strøm for å slå på kameraet. 2. Trykk på mode knappen for å velge Auto Modus ( ). 3. Komponer bildet ditt på LCD-skjermen og trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet. 4. LCD-skjermen vil vise en grønn fokusramme etter at motivet er i fokus. 5. Trykk Lukkeren helt ned for å ta bildet. Bruke zoom-funksjonen Kameraet er utstyrt med to typer zoom-funksjoner: optisk zoom og digital zoom. Trykk på Zoom-knappen på kameraet for å zoome enten inn eller ut mens du tar bilder. Zoom-indikator (Se "Digital zoom" på side 43). Når man kommer til kritisk punktet for optisk / digital zoom, vil kameraet midlertidig stoppe zooming, hvis man slipper og trykker på Zoom-knappen igjen, vil det automatisk oppnå byttning mellom optisk og digital zoom. 29

33 Grunnleggende funksjoner-meny Den grunnleggende funksjon Menyene på kameraet er blits, selvutløser, makro, serieopptaksmodiene. Angi de grunnleggende funksjonene i henhold til følgende trinn: Flash 1. Trykk på Høyre / Blits knappen for å åpne funksjonsmenyer. Tving av Blitsen er slått av. Autoblits Blitsen går automatisk av etter eksiste rende lysforhold. Tvungen blits Gjør tvunget blits ved skyting. Sakte synk Dette kan brukes for nattbilder som inkluderer personer i forgrunnen. Anvendelse av stativ anbefales når du fotograferer med denne innstillingen. Sakte synk+rødøyereduksjon Bruk denne modusen for å ta bilder med sakte synk med rødøyereduksjon. Fjerning av røde øyne Blitsen blinker kort før bildet tas for å redusere rødøye-effekter. 2. Trykk på Venstre / Høyre-knappen for å velge et alternativ, Trykk på SET knappen for å bekrefte innstillingen og avslutt grensesnittet. vises når lommelykten lades. 30

34 Selvutløser innstillinger Ved hjelp av denne funksjonen kan man ta bilder til faste tidspunkter. Kameraet kan stilles for å skyte når man trykker utløseren for 2 sek, 10 sek eller ved smil. 1. Trykk på knappen for å åpne funksjonsmenyen. Selvutløser av Deaktiver selvutløseren. Selvutløser 2 sek utløser Kameraet tar et enkelt bilde 2 sekunder etter at du trykker på luk kerknappen. Selvutløser 10 sek løser Kameraet tar et enkelt bilde 10 sekunder etter at du trykker på luk kerknappen. 2. Trykk på Opp / Ned knappen for åpne selvutløser funksjonsmenyen. 3. Trykk på Venstre / Høyre-knappen for å velge selvutløser funksjonsmenyen. Selvutløser smil Trykk på utløseren, kameraet tar bilde når det registrerer et smil. 4. Trykk SET knappen for å bekrefte innstillingene og gå ut av menyen. 31

35 Makro-modus Du kan bruke makrofotografering for å ta bilder av små objekter eller nærbilder. Med denne modusen kan du bruke zoomen når du er nærmere til motivet. 1. Trykk på knappen for å åpne makro funksjonsmenyen. SET funksjonsmeny SET funksjonsmeny av kameraet inkluderer EV, ISO, Med passende funksjon innstillinger kan bilder og filmer bli mye bedre. Eksponeringskompensasjon Eksponeringskompensasjonen lar deg å justere eksponeringsverdien av lyset og ta det beste bildet. 1. Trykk på SET knappen for å åpne SET funksjonsmenyen. 2. Trykk Venstre / Høyre - knappen for å velge følgende to måter: Makro av Velg dette alternativet for å deaktivere Makro. Makro på Velg dette for å fokusere på motiver 5 cm fra linsen. 3. Trykk SET knappen for å bekrefte innstillingene og gå ut av menyen. 2. Trykk på Venstre / Høyre knappen for å velge ønsket funksjonen i menyen, Trykk på SET knappen for å bekrefte innstillingen og avslutt grensesnittet. 3. Det justerbare spekteret av eksponeringsverdi er fra EV -2.0 til EV

36 ISO Med ISO-funksjonen kan du stille inn følsomheten til kamerasensoren basert på hvor lys scenen er. For å forbedre prestasjonen i mørkere miljøer, jo høyere ISO-verdi er nødvendig. På en annen side, en lavere ISO-verdi er nødvendig i lyse omgivelser. Bilder som er tatt med en høyere ISO-verdi vil naturlig ha mer støy enn ved lavere ISO. Blunkregistrering Øyelukking-gjenkjenning er aktivert under normal tilstand. Når du fotograferer, hvis menneskelig ansikt gjenkjennes med lukkede øyne, øyelukking-ikonet vises på skjermen som et spørsmål. Alternativene av ISO inkluderer automatisk, 80, 100, 200, 400, 800,

37 AVSPILLING Se på fotoer og videoer For å vise bildene og videoklippene på LCD-skjermen: 1. Trykk på -knappen for å gå til Avspilling-modusen. Bildet eller videoklippet som sist ble tatt vises. 2. Bruk Venstre/Høyre navigasjonsknapper for å bla gjennom bildene eller videoklippene som er lagret i internminnet eller minnekortet. 3. For å spille av et valgt videoklipp, trykk på SET-knappen for å gå inn i filmavspilling-modus. Under videoavspilling, vises driftsinstruksene på skjermen. Trykk på venstre/høyre-knappen, og trykk på SET-knappen for å bekrefte. Driftsinstruks-ikonene er som følger. 1 Øke volumet 4 Reduser volum 2 Pause 5 Spol tilbake 3 Spol fremover :00:47 00:01:23 34

38 Når du spiller filmen, trykk Opp / Ned-knappen for å justere avspillingsvolumet juster øvstum til. Miniatyrbilder-visning I Avspillingsmodus, trykk på den ene enden av zoom-knappen ( ) for å vise miniatyrbilder av bilder og videoklipp på skjermen. W Zoom ut T Zoom inn 00:00:47 00:01:23 1. Skyv zoomspaken for å skifte 3x3 og 4x4 miniatyrbilder. 2. Under visning av 3x3 og 4x4 miniatyrbilder, trykk Opp/ Ned/ Venstre/ Høyre-knappen for å velge et bilde eller videoklipp. 35

39 Hvis -indikatoren vises på LCD-skjermen, deretter en filmfil som vises for øyeblikket. Trykk på SET -knappen for å gjenopprette et forhåndsvisningsikon til sin opprinnelige bildestørrelse. Bruke zoomavspilling (kun for stillbilder) Zoomknappene kan også brukes under avspilling. Det lar deg forstørre bilder opptil 8x. 1. Trykk knappen for å bytte til avspillingsmodus. 2. Bruk Venstre/Høyre navigasjonsknappene for å velge et bilde å forstørre. 3. Trykk den ene enden av zoom-knappen ( ) for å zoome inn. 4. Bruk zoom-knappene til å zoome inn og ut. Zoomindikatoren og rammen av hele bildet skal vises på skjermen. 5. Bruk navigasjonsknappene til å panorere på tvers av bildet. 6. Trykk på SET -knappen for å gjenopprette bildets opprinnelige skala. Filmbilder kan ikke forstørres. 36

40 Bruke Slett-knappen I avspillingsmodus, trykk Ned / Slett-knappen for å slette et uønsket bilde eller video. Slette bilder eller videoer: 1. Trykk knappen for å bytte til avspillingsmodus. 2. Velg et bilde eller videoklipp du vil slette med Venstre / Høyre-knappen. 3. Etter å ha trykket Ned / Slett-knappen, slette-skjermen vises på skjermen. 4. Velg Slett én eller Tilbake med opp / ned-knappen og trykk på SET -knappen for å bekrefte. Slettede bilder / videoklipp kan ikke gjenopprettes. Se side 47 for instruksjoner om alternativene i slettmenyen. 37

41 BRUKE MENYENE Still-meny Mode : func I noen av Still-modusene over, trykk på menu -knappen for å gå til Still-menyen. For å justere hver innstilling: I opptaksmenyen, trykk på Opp / Ned-knappen for å veksle mellom opptaksmenyen og kamera innstillingsmenyen. Velg skjermen som har funksjon innstillinger og trykk på Venstre/ Høyre-knappen for å velge funksjon. Størrelse Størrelse-innstillingen gjelder bildeoppløsningen i piksler. En høyere bildeoppløsning lar deg skrive ut bildet i større størrelser uten å forringe bildekvaliteten. Etter at du har valgt en funksjon, kan du trykke på oppknappen for å gå tilbake til Still-menyen Eller du kan trykke flere ganger på Ned-knappen for å gå til neste oppsettsmenyside. Se deretter følgende sider hvis du vil ha mer informasjon om hver innstilling. Jo større antallet registrerte piksler er, jo bedre blir bildekvaliteten. Etterhvert som antall piksler blir mindre, vil du kunne ta opp flere bilder på et minnekort. 38

42 Kontinuerlig AF Etter at Kontinuerlig AF er slått på, vil kameraet automatisk justere fokuset som respons på enhver bevegelse fra kameraet eller motivet. Serieopptaksinnstillinger Bruk denne innstillingen til å utføre kontinuerlig opptak. Når du bruker denne modusen, må du kontinuerlig holde lukkerknappen nede. Det finnes to alternativer: Av På Det finnes to alternativer: Kontinuerlig opptak: Av Slå av funksjonen for kontinuerlig opptak. Kontinuerlig opptak: På Skyt bilder på frekvensen av 2.3pcs/sek med maksimal piksel. 39

43 Fokuseringsinnstillinger Fokuseringsmetoder som kan velges med forskjellige moduser av denne funksjonen er forskjellige. Bilde fargeinnstilling Ved å bruke bilde fargeinnstilling kan man velge ulike fargeeffekter. Det finnes to alternativer: Enkel AF Multi-AF Bilde fargeinnstillingen effekt har følgende 4 alternativer: Normal Levende Retro Sort/hvitt kan kun justeres i Manuell modus. 40

44 Hvitbalanseinnstillingen Hvitbalansen lar brukeren justere fargetemperaturen under ulike lyskilder for å sørge for rett fargeproduksjon. 1. Trykk på Venstre/Høyre-knappen for å velge ibland følgende 7 moduser: AWB Dagslys Overskyet Fluorescerende Fluorescerende CWF Hvitglødende Manuell HB (trykk på utløserknappen for å registrere WB) 2. Trykk SET knappen for å bekrefte innstillingene og gå ut av menyen. kan kun justeres i Manuell modus. 41

45 Innstillingsmeny Mode : Trykk på func menu knappen for å åpne opptaksmenyen. 1. Trykk på Opp / Ned knappen for å veksle mellom skytingsmenyer og velg innstillingensmeny. Kvalitet Kvalitet-innstillingen justerer kompresjon forholdet på bildene. Høyere kvalitetsinnstil linger gir bedre bilder, men tar opp mer plass i minnet. 2. Trykk på SET knappen eller Høyre-knappen for å stille meny. Bildekvaliteten på bildet har tre alternativer: Beste God Normal 42

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : J1458W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : J1458W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt kamera Smart-serie : J1458W Forberedelser Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller. Avspilling.

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller. Avspilling. Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt kamera E-serien : E1410SW Forberedelser Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL Ikke

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller.

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller. Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt Kamera G-serien : G100 Kom i gang Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL Ikke utsett

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller. Avspilling.

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller. Avspilling. Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt kamera E-serien : E1450W Forberedelser Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL Ikke

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller. Avspilling.

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller. Avspilling. Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt kamera E-serien : E1680W Forberedelser Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL Ikke

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. Power PRO-serie : X550. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. Power PRO-serie : X550. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt Kamera Power PRO-serie : X550 Kom i gang Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL

Detaljer

ADVARSEL. For kunder i USA Testet for å etterkomme FCC-standarder FOR PRIVAT ELLER KONTORBRUK. Samsvarserklæring. FCC-erklæring. For kunder i Europa

ADVARSEL. For kunder i USA Testet for å etterkomme FCC-standarder FOR PRIVAT ELLER KONTORBRUK. Samsvarserklæring. FCC-erklæring. For kunder i Europa Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt kamera P-serien : PJ1 Forberedelser Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL Ikke

Detaljer

For å sikre best mulig ytelse fra kameraet, les bruksanvisningen før det tas i bruk. Digtalt kamera Bruksanvisning

For å sikre best mulig ytelse fra kameraet, les bruksanvisningen før det tas i bruk. Digtalt kamera Bruksanvisning For å sikre best mulig ytelse fra kameraet, les bruksanvisningen før det tas i bruk. Digtalt kamera Bruksanvisning FØR DU STARTER Samsvarserklæring Ansvarlig part : RICOH IMAGING CO., LTD. Adresse : For

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. Power PRO-serie : X600 KOMME I GANG. Oversikt over ulike moduser GRUNNLEGGENDE BRUK AVSPILLING

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. Power PRO-serie : X600 KOMME I GANG. Oversikt over ulike moduser GRUNNLEGGENDE BRUK AVSPILLING Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt Kamera Power PRO-serie : X600 KOMME I GANG Oversikt over ulike moduser GRUNNLEGGENDE BRUK AVSPILLING BRUKE MENYENE OVERFØRING TILLEGG NO FØR DU STARTER Samsvarserklæring

Detaljer

FØR DU STARTER. Samsvarserklæring

FØR DU STARTER. Samsvarserklæring Bruksanvisning FØR DU STARTER Samsvarserklæring Ansvarlig part : JK Imaging Ltd. Adresse : 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Selskapets webområde: www.kodakcamera.jkiltd.com For kunder

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt Produktopplysninger F D E L K J A B C G H I A: Kikkertlinse (8x fast zoom) B: Digitalkameralinse (8x fast zoom) C: Fokuseringshjul for digitalkamera D: LCD-skjerm E: Funksjonsknapper F: Strømindikator

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller. Avspilling.

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller. Avspilling. Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt kamera C-Serien : C1440W Forberedelser Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL Ikke

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Takk for at du kjøpte et KODAK PIXPRO digitalt videokamera. Les denne håndboken nøye og oppbevar den på en sikker plass for fremtidig

Takk for at du kjøpte et KODAK PIXPRO digitalt videokamera. Les denne håndboken nøye og oppbevar den på en sikker plass for fremtidig Bruksanvisning FORHOLDSREGLER Forord Takk for at du kjøpte et KODAK PIXPRO digitalt videokamera. Les denne håndboken nøye og oppbevar den på en sikker plass for fremtidig referanse. Copyright Copyright

Detaljer

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics NOR-1 1. Lukker 2. Høyttaler 3. PÅ/AV 4. USB-PORT 5. Luke til mikro-sd-kort 6. Linse 7. Indikatorlys for ladning 8. «Opptatt»-indikatorlys

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

BILDESENSOR. Type 1/2,5" CCD. Effektive piksler. Ca. 7,1 megapiksler. Fargefiltertype. Primærfarge BILDEPROSESSOR. Type. DIGIC III med isaps-teknologi

BILDESENSOR. Type 1/2,5 CCD. Effektive piksler. Ca. 7,1 megapiksler. Fargefiltertype. Primærfarge BILDEPROSESSOR. Type. DIGIC III med isaps-teknologi Spesifikasjoner PowerShot A470 BILDESENSOR Effektive piksler 1/2,5" CCD Ca. 7,1 megapiksler Fargefiltertype Primærfarge BILDEPROSESSOR DIGIC III med isaps-teknologi OBJEKTIV Brennvidde Zoom Største blenderåpning

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalt videokamera DV 1

Bruksanvisning. Digitalt videokamera DV 1 Bruksanvisning Digitalt videokamera DV 1 INNHOLD INNHOLD... 2 FORHOLDSREGLER... 6 Forord...6 Opphavsrett...6 Varemerker...6 Om denne veiledningen...6 Symboler som brukes i denne veiledningen...6 ADVARSEL...7

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S750/S780 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

BILDESENSOR. Type 1/2,5" CCD. Effektive piksler. Ca. 8,0 megapiksler. Fargefiltertype. Primærfarge BILDEPROSESSOR. Type. DIGIC III med isaps-teknologi

BILDESENSOR. Type 1/2,5 CCD. Effektive piksler. Ca. 8,0 megapiksler. Fargefiltertype. Primærfarge BILDEPROSESSOR. Type. DIGIC III med isaps-teknologi Spesifikasjoner PowerShot A580 BILDESENSOR Effektive piksler Fargefiltertype 1/2,5" CCD Ca. 8,0 megapiksler Primærfarge BILDEPROSESSOR DIGIC III med isaps-teknologi OBJEKTIV Brennvidde Zoom Største blenderåpning

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Innhold...1 Introduksjon..2

Innhold...1 Introduksjon..2 0 Innhold Innhold...1 Introduksjon..2 Bruk 2 Systemkrav 4 Bli kjent med kameraet ditt 5 1. Utseende og knapper..5 2. Basisdrift 7 3. Tilkobling til PC.11 4. Laste ned filer fra kamera til PC.11 ArcSoft

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken

INNHOLD. Brukerhåndbok >> 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken INNHOLD 2 INNLEDNING 2 Oversikt 2 Innholdet i pakken 3 BLI KJENT MED KAMERAET 3 Sett forfra 4 Sett bakfra 6 Statuslamper (lysdioder) 7 Ikonene på LCD-skjermen Brukerhåndbok >> 9 KOMME I GANG 9 Sette inn

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R837 http://no.yourpdfguides.com/dref/919833

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART R837 http://no.yourpdfguides.com/dref/919833 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PHOTOSMART R837. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PHOTOSMART R837 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk KAMERANYTT VÅR 2010 16 16 designprodukter uten sidestykke Maksimal bildeglede Det finnes et kamera for enhver fotograf og for ethvert behov. Det perfekte kameraet ligger riktig i hånden. Det føles stabilt

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

HP Photosmart R837. Digitalkamera. Brukerhåndbok

HP Photosmart R837. Digitalkamera. Brukerhåndbok HP Photosmart R837 Digitalkamera Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

GH650 / GH658 Digitalkamera Brukerveiledning

GH650 / GH658 Digitalkamera Brukerveiledning GH650 / GH658 Digitalkamera Brukerveiledning Copyright Copyright 2012 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

User Manual ES30. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner. Fotograferingsalternativer

User Manual ES30. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner. Fotograferingsalternativer Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ES30 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Digitalkamera i HP Photosmart R830/R840-serien. Brukerhåndbok

Digitalkamera i HP Photosmart R830/R840-serien. Brukerhåndbok Digitalkamera i HP Photosmart R830/R840-serien Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

3CCD horisontalt pikselskift. 20x HD-videoobjektiv medfølger Zoom-, blender- og fokusringer (Utskiftbart objektivsystem)

3CCD horisontalt pikselskift. 20x HD-videoobjektiv medfølger Zoom-, blender- og fokusringer (Utskiftbart objektivsystem) Spesifikasjoner Kamera CCD Bildestørrelse Totalt antall piksler Antall effektive piksler (per CCD) Objektiv Optisk zoom Canon HD-videokamera XL H1S 1/3-tommers CCD 3CCD horisontalt pikselskift 1,67 megapiksler

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

1/2,3 CCD. Ca. 10,0 megapiksler. Primærfarge. DIGIC III med isaps-teknologi

1/2,3 CCD. Ca. 10,0 megapiksler. Primærfarge. DIGIC III med isaps-teknologi Spesifikasjoner IXUS 970IS BILDESENSOR Antall effektive piksler Fargefiltertype 1/2,3 CCD Ca. 10,0 megapiksler Primærfarge BILDEPROSESSOR DIGIC III med isaps-teknologi OBJEKTIV Brennvidde 6.6 33.0 mm (tilsvarende

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T700 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2007 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok Archive Player Divar Series no Brukerhåndbok Archive Player Innhold no 3 Innhold 1 Innledning 4 2 Bruk 5 2.1 Starte programmet 5 2.2 Introduksjon av hovedvinduet 6 2.3 Åpne-knapp 6 2.4 Kameravisninger

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

User Manual PL200/PL201. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner

User Manual PL200/PL201. Klikk et tema. Vanlige spørsmål. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidete funksjoner Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual PL200/PL201 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Helse- og sikkerhetsinformasjon Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et emne User Manual ES80/ES81 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Din bruksanvisning NIKON COOLPIX L100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2332136

Din bruksanvisning NIKON COOLPIX L100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2332136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NIKON COOLPIX L100. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NIKON COOLPIX L100 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt Stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T10 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437

Din bruksanvisning HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921437 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G4010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer