Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : C1640W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : C1640W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller"

Transkript

1 Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt kamera Smart-serie : C1640W Forberedelser Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO

2 ADVARSEL Ikke utsett kameraets batteripakke eller annet tilbehør for regn eller fuktighet for å forhindre brannfare eller elektrisk støt. For kunder i USA Testet for å etterkomme FCC-standarder FCC-erklæring FOR PRIVAT ELLER KONTORBRUK Denne innretningen overensstemmer med del 15 i FCC-kravene. Bruk er underlagt de to følgende betingelsene: (1) utstyret skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) utstyret må godta alle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake feilfunksjoner. Dette symbolet [et utkrysset søppelkasse WEEE tillegg IV] indikerer en egen innsamling av elektrisk og elektronisk søppel i de europeiske landene. Ikke kast utstyret i vanlig husholdningsavfall. Gjenvinn og kast ut på en forsvarlig måte. Samsvarserklæring Modellnavn Modellnavn Ansvarlig part Adresse : C1640W : GE : General Imaging Co. : 1411 W. 190th St., Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Telefonnummer : (Utenfor USA og Canada: ) For kunder i Europa "CE"-merket indikerer at dette produktet overholder europeiske krav for sikkerhet, helse, miljø og kunde beskyttelse. kameraer med "CE"-merket er ment for salg i Europa. i

3 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Kameramerknader: Ikke bruk eller oppbevar kameraet på følgende typer steder: I regnet, fuktige eller støvete steder. På et sted hvor kameraet kan utsettes direkte for sollys eller høye temperaturer, f.eks. inni en lukket bil om sommeren. På et sted hvor kameraet er utsatt for et høyt magnetisk felt, f.eks. nær motorer, transfor mater eller magneter. Ikke plasser kameraet på et våt overflate eller steder hvor dryppende vann eller san kan komme i kontakt med kameraet. Hvis kameraet ikke skal brukes over lang tid, foreslår vi å fjerne batteriet og minnekortet fra kameraet og holde dem i et tørt miljø. Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan fuktighet kondenserer inne i kameraet. Det foreslås at du venter en stund før du slår på kameraet. Garantien dekker ikke noe form for datatap eller korrupsjon. Merknader om batteriet: Feil bruk av batteriene kan føre dem til å lekke, blir varmt, komme i brann eller briste. Du skal altid passe på følgende forholdsregler. Ikke utsett batteriene for vann og hold termin lene tørre. Ikke varm opp batteriene eller kast dem i en brann. Ikke prøv å endre form på, demonter eller endre batteripakken. Oppbevar batteriene utenfor barns rekkevidde. I kalde steder, forringes batteriprestasjonen og de kan brukes for kortere perioder. Merknader om minnekort: Når du bruker et nytt minnekort, må du formatere kortet med det digitale kameraet før du bruker det. Ikke endre mappen eller filnavnet på minnekortet til datamaskinen. Redigerte filer kan ikke vises på LCD-skjermen på kameraet. Hvis du vil redigere bildedata, vennligst kopier bildedataene til datamaskinens harddisk først. Fotoene tatt med dette kameraet er lagret i den autogenererte mappen i SD-kort. Vennligst ikke lagre foto som ikke er tatt med denne modellen av kameraet, da dette kan gjøre det umulig å gjenkjenne bildet når kameraet er i avspillingsmodus. Vennligst ikke utsette kameraet for tøffe miljøer som fuktighet eller ekstreme temperaturer, noe som kan forkorte levetiden til kameraet eller skade batteriene. ii

4 FØR DU STARTER Innledning Takk for at du valgte et GE digitalkamera. Les denne håndboken nøye og oppbevar den på en sikker plass for fremtidig referanse. Copyright Copyright 2013 General Imaging Company Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem eller oversettes til andre språk eller datamaskinspråk i noen form eller på noen måte uten skriftlig tillatelse på forhånd fra General Imaging Company. Varemerker Andre varemerker som er nevnt i denne håndboken er kun for identifiseringsformål og kan være varemerker som tilhører deres respektive eiere. Sikkerhetsinformasjon Les følgende viktig informasjon før du tar i bruk produktet. Ikke ta kameraet fra hverandre eller prøv å vedlikeholde det selv. Ikke slipp eller støt kameraet. Dette kan skade produktet. Slå av kameraet før du setter inn eller fjerner batteriet eller minnekortet. Bruk bare den batteritypen som følger med kamerat. Bruk av andre batterityper kan skade kameraet og oppheve garantien. Ikke ta på kameralinsen. Vennligst ikke inn tøffe miljøer som fuktighet eller ekstreme temperaturer, noe som kan forkorte levetiden til kameraet eller skade batteriene. Ikke bruk eller oppbevar kameraet i støvete, skitne eller områder med mye sand. 1

5 Ikke utsett linsen for direkte sollys for lengre perioder. Last ned alle bilder og ta ut batteriene fra kame raet hvis du skal lagre kameraet for lengre perioder. Ikke bruk skuremidler, alkohol-baserte, eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler til å rengjøre kameraet. Tørk av kameraet med en lett fuktet, myk klut. Om denne veiledningen Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du bruker digitalkameraet fra GE. Vi har gjort vårt beste for å sørge for at innholdet i denne veiledningen er korrekt, men General Imaging Company forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel. Symboler som brukes i denne veiledningen Gjennom hele veiledningen, brukes følgende symboler for å hjelpe deg med å raskt og enkelt finne informasjon. Indikerer informasjon som det er nyttig å vite. Indikerer forholdsreglene som må tas når du bruker kameraet. 2

6 INNHOLDSFORTEGNELSE ADVARSEL... i SIKKERHETSFORANSTALTNINGER... ii FØR DU STARTER... 1 Innledning...1 Copyright...1 Varemerker...1 Sikkerhetsinformasjon...1 Om denne veiledningen...2 Symboler som brukes i denne veiled ningen...2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 KOMME I GANG... 7 Utpakking...7 Kameravisninger...8 Sett inn batteriet og SD/SDHC-kortet (ikke inkludert) Slå på og av Still inn klokkeslett, dato/klokkeslett Stille inn språket Stille inn dato og klokkeslett Om LCD-skjermen Bruke Modusene...16 Skjerminnstillinger LCD-skjermvisning Visning for opptaksmodus Visning for videoopptaksmodus Visning av Avspillingsmodus Bruke Modus-knappen Opptak i Auto-modus Manuell modus M Panorama Scenemodus (SCN)

7 ASCN Liggende Sport Strand Solnedgang Fyrverkeri Nattlandskap Snø Barn ID-foto Glass Fotoramme Panoreringsopptak Tekst Portrett Fiskeøye Fest Innendørs Løv Museum Nattportrett Skisse Bildestabilisering Automatisk scenemodus (ASCN) GRUNNLEGGENDE BRUK...29 Opptak i Auto-modus Bruke zoom-funksjonen Grunnleggende funksjoner-meny Flash Selvutløser innstillinger Makro-modus SET funksjonsmeny Eksponeringskompensasjon ISO Blunkregistrering

8 AVSPILLING...34 Se på fotoer og videoer Miniatyrbilder-visning Bruke zoomavspilling (kun for stillbilder) Bruke Slett-knappen BRUKE MENYENE...38 Still-meny Størrelse Kontinuerlig AF Serieopptaksinnstillinger Fokuseringsinnstillinger Bilde fargeinnstilling Hvitbalanseinnstillingen Innstillingsmeny Kvalitet AF-hjelpelys Digital zoom Datotrykk Forhåndsvisning Film-meny Bilde piksler Avspilling-meny Beskytt Slett DPOF (kopibestilling) Trim Reduksjon av rode øyne Roter Fremvisning Oppsettmeny Pip Strømsparing Språk

9 Sone Dato/tid Fil og programvare Formater minne Kopier til Kort (Kopier internminne til minnekort) Filnumrering Nullstill Innstillinger FW-versjon (fastvareversjon) Overføring...56 Koble til en PC Stille inn USB-modusen Overføre filer til PC-en Koble til en PictBridge-kompatibel skriver Stille inn USB-modusen Koble til kameraet og skriveren Videosystem Bruke PictBridge-menyen Skriv ut med dato Skriv ut uten dato Skriv ut indeks Skrive ut DPOF (Digital Print Order Format) Avslutt TILLEGG...65 Spesifikasjoner Feilmeldinger Feilsøking

10 KOMME I GANG Quick Start Guide Utpakking Pakken din bør inneholde kameramodellen som du kjøpte sammen med følgende gjenstander. Hvis noe mangler eller virker skadet, vennligst ta kontakt med General Imaging, leverandøren din. Garantikort CD-ROM (Optional) Bærestropp USB-kabel AA-størrelse alkalisk batteri batterier Quick Start Guide 7

11 Kameravisninger Visning forfra Visning bakfra Visning fra høyre

12 Visning ovenfra Visning fra bunnen Visning fra venstre Blits 13 Slett / Ned-knapp 2 AF-hjelpelys / Timer-indikator 14 Microspur Timing Shooting Knapp / Venstre knapp 3 Mik. 15 Funksjon / SET-knapp 4 Linse 16 USB / AV-port 5 LCD-skjerm 17 Festing av bærestropp 6 Zoom-knapp 18 Høyttaler 7 Strømindikator 19 Av / på-knapp 8 Avspillingsknapp 20 Film-knappen 9 Menu-knapp 21 Lukkerknapp 10 Modusvalgknapp 22 Monteringspunkt for stativ 11 Vis/opp-knapp 23 Minnekort / batterirom 12 Blitsmodus / høyre-knapp 9

13 Sett inn batteriet og SD / SDHC -kortet (ikke inkludert) 1. Åpne batterirommet. 2. Sett inn batteriet mens du overholder korrekt polaritet. 10

14 3. Sett inn et SD / SDHC -kort (ikke inkludert) i minnekortsporet som vist. 4. Lukk batterirommet. 11

15 Ekstra SD / SDHC -kort er ikke inkludert. Bruk av 64 MB til 32 GB minnekort fra velkjente fabrikanter som SanDisk, Panasonic og Toshiba anbefales. For å fjerne SD / SDHC -kortet, åpne batterirommet og trykk kortet lett nedover for å løse det ut. Trekk kortet forsiktig ut. Slå på og av Trykk på Strøm-knappen for å slå på kameraet. Kameraet slås av ved å trykke på Strøm-knappen en gang til. Strøm-knappen Mer enn fotoer er lagret på SD-kortet. Når kameraet er slått på, vil det være i samme opptaksmodus som forrige gang du brukte til å bytte mellom ulike moduser. 12

16 Still inn klokkeslett, dato/klokkeslett Dato / tid og språkoppsett vises automatisk når du slår på kameraet for første gang. For å tilbakestille språk i displayet, dato / klokkeslett, bør det justeres følgende sett verdier i grunninnstillingsmenyen. Visningsspråk Dato / tid For å få tilgang til Oppsett-menyen, gjør følgende: 1. Trykk på Strøm for å slå på kameraet. func 2. Trykk på menu knappen, trykk Opp / Ned-knappen for å bytte mellom menyer, velg meny, trykk på SET knappen for å åpne innstillingsmeny. Stille inn språket 1. I innstillingsmenyen, trykk på Opp / Ned-knappen for å velge språk, trykk på SET knappen eller Høyre-knappen for å for å velge innstillingen. 2. Bruk venstre / høyre - knappene til å velge ønsket språk. 3. Trykk på SET-knappen for å bekrefte. 13

17 Stille inn dato og klokkeslett 1. I innstillingsmenyen, trykk på Opp / Ned-knappen for å velge dato / klokkeslett, trykk på SET knappen eller Høyreknappen for å for å velge innstillingen. 2. Trykk på Opp / Ned-knappen for å velge dato display modus, trykk på høyre knappen for å velge innstillingen, trykk på Opp / Ned-knappen for å velge ønsket tidsverdi. 3. Trykk på SET-knappen for å bekrefte. 14

18 Om LCD-skjermen Når du slår kameraet på, vises ulike ikoner på LCD-skjermen for å indikere nåværende ka merainnstillinger og status. For å lære mer om de viste ikonene, se "LCD-skjerm visning" på side 17. Merknader om LCD-skjermen: Nøyaktig teknologi har blitt brukt for å produsere LCD-skjermen slik at de fleste av pikslene er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) på LCD-skjermen. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket på noen måte. Hvis LCD-skjermen skades, ta spesielt vare på væskekrystallene i skjermen. Hvis noen av følgende situasjoner oppstår, ta handlingen som er indikert. Hvis væskekrystaller kommer i kontakt med huden din, tørk over området med en klut og vask deretter grundig med såpe og rennende vann. Hvis flytende krystall strømmer utilsiktet inn i øynene, vennligst skyll med vann og søk medisinsk hjelp. Hvis væskekrystaller svelges, skyll munnen grundig med vann. Drikk store mengder med vann og fremkall brekninger. Oppsøk deretter lege. Unngå å utsette LCD-skjermen for vann; vennligst fjern fuktighet på LCD-skjermen med tørr og myk rengjøringsklut. 15

19 Bruke Modusene Skjerminnstillinger Trykk på knappen for å stille: Downsizing, Helt åpen, Stengt. Downsizing: Vis nødvendig innflytelse parametrene Stengt: Kun display innflytelse EV 400 ISO Helt åpen: Vis alle innflytelse parametere, histogram og ramme rutenett EV 400 ISO

20 LCD-skjermvisning Visning for opptaksmodus Modus : Ikoner for opptaksmodus Automodus Manuell modus Scenemodus Panoramamodus x EV 400 ISO x Makro-modus 3 Zoom 4 Gjenværende antall bilder 5 Minnekort/innebygd minne 6 Batteristatus 7 Bildestørrelse 8 Hvitbalanse (kan kun justeres i 9 Bildefarge (kan kun justeres i 10 ISO-verdi (kan kun justeres i 11 Histogram modus) modus) modus) -0.3 EV 400 ISO 17

21 12 Eksponeringskompensasjon (kan kun justeres i modus) 13 Fokusramme 14 AF-modus 15 Blits-modus Enkel AF Multi-AF Tving av Autoblits 16 Selvutløser 2 sek 10 sek Smil 17 Kont. Opptak Av På Tvungen blits Sakte synk Sakte synk+rødøyereduksjon Fjerning av røde øyne 18

22 Visning for videoopptaksmodus Modus : : Minnekort/innebygd minne 7 Batteristatus 8 Videokvalitet 9 Bildefarge 10 Eksponeringskompensasjon 11 AF-modus For best resultat anbefales det at du bruker et SDminnekort når du spiller inn en film. Kameraets innebygde minne er begrenset og kan forårsake hopping eller støy hvis det brukes for filmopptak EV 1 Ikoner for opptaksmodus 2 Makro-modus 3 Selvutløser 10 sek 4 Zoom 5 Gjenværende tid for videoopptak 10 19

23 Visning av Avspillingsmodus Modus : / Ikon of DPOF-fil 2 Ikon for filbeskyttelse 3 Minneplass (dette bildet / totalt antall bilder) 4 Minnekort / innebygd minne 5 Batteristatus 6 Nåværende displayområder 7 Bilde zoom forholdstall 8 Affekt regionale 9 Skyting dato 10 Reduksjon av rød øyerefleks 3 15:

24 Bruke Modus-knappen GE-kameraet har en praktisk modusknapp som du kan bytte mellom ulike moduser enkelt. Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge modus, trykk SET for å velge. Alle de tilgjengelige modusene er oppført som følger: Modusnavn Ikon Beskrivelse Automodus Manuell modus Scenemodus Panoramamodus Filmmodus Kameraet setter automatisk alle innstillingene Bytt til for å ta stillebilder i manuell modus, hvor du kan konfigurere flere kamerainnstillinger Bytt til for å bruke forhåndsinnstilt scenemodus når du tar stillbilder. Det finnes totalt 23 scener I denne modusen, opp til 4 bilder kan tas og kameraet kan sette opp disse bildene i et panorama bilde Bytt til for å ta opp videoer 21

25 Opptak i Auto-modus Auto-modus er den raskeste modusen for å ta bilder. Mens du bruker denne modusen, optimerer kameraet automatisk bildene dine for best resultater. Gjør følgende for å begynne å ta bilder: 1. Trykk på mode knappen for å velge Auto Modus ( ). 2. Komponer bildet ditt på LCD-skjermen og trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet. 3. LCD-skjermen vil vise en grønn fokusramme etter at motivet er i fokus. 4. Trykk Lukkeren helt ned for å ta bildet. Manuell modus M Når velges (manuell eksponering) Modus kan du sette EV / ISO. 1. Trykk på mode knappen for å velge Manuell Eksponeringsmodus, og deretter trykk på SET knappen å bekrefte EV 400 ISO 2. Trykk på SET knappen å bekrefte. Trykk Opp / Ned for å justere parametrene. 3. Trykk SET knappen for å fullføre innstillingene og gå inn i fotograferings skjermen. 22

26 Panorama Med panorama-modus kan du lage et panoramisk bilde ved å sy sammen flere bilder. Følg disse trinnene for å lage et panoramabilde: 1. Trykk på mode knappen for å velge Panorama Modus ( ). 2. Bruk venstre/høyre-knapper for å spesifisere retningen til bildet som tas, om 2 sekunder starter den panoramiske sekvensen automatisk. 3. Komponer første visning av panoramabildet på LCDskjermen og trykk på utløseren for å ta bildet. 4. Manuell hefting: Etter at det første bildet er tatt, vises dette bildet delvis gjennomsiktig i kanten av skjermen. Komponer det andre og tredje bildet ditt ved å overlappe kanten. 5. Hvis man tar mindre enn 4 bilder, trykk på SET knappen, så vil kameraet spleise bildene automatisk. Trykk på avspilling knappen for å åpne avspillingsmodus til å se effekten. 6. Når man tar 4 bilder, vil kameraet spleise bildene automatisk. Trykk på avspilling knappen for å åpne avspillingsmodus til å se effekten. Etter å ha valgt Panorama Montasje modus, kan du ikke justere blits, selvutløser, makromodus og eksponerings kompensasjon. Bilder kan ikke slettes, zoomen kan heller ikke justeres før serien er ferdig. I Panorama Montasje modus, når bildestørrelsen er satt til 2M, en kan montajse opp til 4 bilder i denne modusen. 23

27 Scenemodus (SCN) I Scene modus, kan du velge fra totalt 23 scenetyper. Du trenger bare velge riktig scene for anledningen og kameraet vil automatisk justere de optimale innstillingene for deg. Trykk mode knappen for å velge Scene Modus, og Scene Modus menyen åpnes. LCD-skjermen vil bli som i følgende figur. Velg en scene med Opp / Ned / venstre / høyre-knapp og trykk på SET-knappen. 24

28 Modusnavn ASCN Liggende Sport Strand Solnedgang Fyrverkeri Nattlandskap Snø Barn ID-foto Glass Fotoramme Forklaring Automatisk identifisering av scener; Portrett, Person Bakgrunnsbelysning, Landskap, Makro, Natt Scene, Natt Scene Portrett, Auto. For landskap. Livlig gjengivelse av grønn og blå. For motiver i rask bevegelse. Gir nytt liv til livlige bilder. For å ta gode bilder i scener med sterkt sollys. For solnedganger. Livlig gjengivelse av røde og gule farger. For fyrverkeri om natten. Lukkerhastighet er lavere enn normalt. For nattscener. Bruk av stativ anbefales. For snøscener. Tar livlige bilder av hvite scener. Slå av automatisk blits. Unngå forstyrrelser. Passerende for å ta foto til barna. For å fotografere sertifikater på en klart måte. (Det anbefales å skrive ut med 6 tommers 4R (6x4) fotopapir). For motiver bak gjennomsiktig glass. For å legge interessant ramme. 25

29 Modusnavn Panoreringsopptak Tekst Portrett Fiskeøye Fest Innendørs Løv Museum Nattportrett Skisse Bildestabilisering Forklaring Produserer bakgrunn uskarphet som understreker bevegelse av faget. For å fotografere tekstmaterialer og for å få klare bilder på dokumenter eller hvite bord. Det passer best for portrettfotografering, bruk AE / AF for ansiktet. For en mer interessant fiskeøye effekt under fotografering. For å fotografere personer når innendørs, bilder kan ser ut naturlig, selv under komplisert belysning. For fotoer innendørs. Tar tydelig opp bakgrunnen og atmosfæren. For planter. Livlig gjengivelse av grønne farger. For museum eller områder hvor blits ikke er tillatt. For portretter om natten. For å ta bilder med blyantskisse effekt. Ta skarpe bilder med håndholdt kamera. 26

30 Automatisk scenemodus (ASCN) I "ASCN"-modus, registreres ulike opptaksforhold på en intelligent måte og den mest passende innstillinger velges automatisk. Ikon Modusnavn Ikon Modusnavn Landskap Portrett Nattportrett Nattlandskap Makro Auto Portrett med bakgrunns-belysning For å bruke "ASCN" 1. Trykk på mode knappen for å velge "SCN"-modus, og deretter velg "ASCN"-funksjon. LCD-skjermen vil bli som i følgende figur: 2. Sikt kameraet mot motivet. Den beste scenemodusen identifiseres automatisk. 3. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere. 4. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet. 27

31 Modusnavn Landskap Portrett Nattportrett Portrett med bakgrunnsbelysning Nattlandskap Makro Auto Forklaring For landskap, vil ASCN automatisk justere eksponeringen slik at den passer med bakgrunne. Det passer best for portrettfotografering, bruk AE / AF for ansiktet. Når du tar portrettbilder om natten, eller i dårlige lysforhold, vil ASCN automatisk justere eksponeringen for mennesker og natt. Når solen eller en annen lyskilde er bak deg, vil ASCN automatisk justere forgrunnseksponeringen for å produsere gode bilder. For nattscener vil ASCN automatisk øke ISO-verdien for å kompensere for lavt lys. Å få mer detaljerte nærbilder, vil ASCN automatisk engasjere linsen Macro-modus og automatisk fokuslinsen. Kameraet vil automatisk justere eksponeringen og fokuset for å ta gode bilder. 28

32 GRUNNLEGGENDE BRUK Opptak i Auto-modus Auto-modus er den raskeste modusen for å ta bilder. Mens du bruker denne modusen, optimerer kameraet automatisk bildene dine for best resultater. Gjør følgende for å begynne å ta bilder: 1. Trykk på Strøm for å slå på kameraet. 2. Trykk på mode knappen for å velge Auto Modus ( ). 3. Komponer bildet ditt på LCD-skjermen og trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet. 4. LCD-skjermen vil vise en grønn fokusramme etter at motivet er i fokus. 5. Trykk Lukkeren helt ned for å ta bildet. Bruke zoom-funksjonen Kameraet er utstyrt med to typer zoom-funksjoner: optisk zoom og digital zoom. Trykk på Zoom-knappen på kameraet for å zoome enten inn eller ut mens du tar bilder. Zoom-indikator (Se "Digital zoom" på side 43). Når man kommer til kritisk punktet for optisk / digital zoom, vil kameraet midlertidig stoppe zooming, hvis man slipper og trykker på Zoom-knappen igjen, vil det automatisk oppnå byttning mellom optisk og digital zoom. 29

33 Grunnleggende funksjoner-meny Den grunnleggende funksjon Menyene på kameraet er blits, selvutløser, makro, serieopptaksmodiene. Angi de grunnleggende funksjonene i henhold til følgende trinn: Flash 1. Trykk på Høyre / Blits knappen for å åpne funksjonsmenyer. Tving av Blitsen er slått av. Autoblits Blitsen går automatisk av etter eksiste rende lysforhold. Tvungen blits Gjør tvunget blits ved skyting. Sakte synk Dette kan brukes for nattbilder som inkluderer personer i forgrunnen. Anvendelse av stativ anbefales når du fotograferer med denne innstillingen. Sakte synk+rødøyereduksjon Bruk denne modusen for å ta bilder med sakte synk med rødøyereduksjon. Fjerning av røde øyne Blitsen blinker kort før bildet tas for å redusere rødøye-effekter. 2. Trykk på Venstre / Høyre-knappen for å velge et alternativ, Trykk på SET knappen for å bekrefte innstillingen og avslutt grensesnittet. vises når lommelykten lades. 30

34 Selvutløser innstillinger Ved hjelp av denne funksjonen kan man ta bilder til faste tidspunkter. Kameraet kan stilles for å skyte når man trykker utløseren for 2 sek, 10 sek eller ved smil. 1. Trykk på knappen for å åpne funksjonsmenyen. Selvutløser av Deaktiver selvutløseren. Selvutløser 2 sek utløser Kameraet tar et enkelt bilde 2 sekunder etter at du trykker på luk kerknappen. Selvutløser 10 sek løser Kameraet tar et enkelt bilde 10 sekunder etter at du trykker på luk kerknappen. 2. Trykk på Opp / Ned knappen for åpne selvutløser funksjonsmenyen. 3. Trykk på Venstre / Høyre-knappen for å velge selvutløser funksjonsmenyen. Selvutløser smil Trykk på utløseren, kameraet tar bilde når det registrerer et smil. 4. Trykk SET knappen for å bekrefte innstillingene og gå ut av menyen. 31

35 Makro-modus Du kan bruke makrofotografering for å ta bilder av små objekter eller nærbilder. Med denne modusen kan du bruke zoomen når du er nærmere til motivet. 1. Trykk på knappen for å åpne makro funksjonsmenyen. SET funksjonsmeny SET funksjonsmeny av kameraet inkluderer EV, ISO, Med passende funksjon innstillinger kan bilder og filmer bli mye bedre. Eksponeringskompensasjon Eksponeringskompensasjonen lar deg å justere eksponeringsverdien av lyset og ta det beste bildet. 1. Trykk på SET knappen for å åpne SET funksjonsmenyen. 2. Trykk Venstre / Høyre - knappen for å velge følgende to måter: Makro av Velg dette alternativet for å deaktivere Makro. Makro på Velg dette for å fokusere på motiver 5 cm fra linsen. 3. Trykk SET knappen for å bekrefte innstillingene og gå ut av menyen. 2. Trykk på Venstre / Høyre knappen for å velge ønsket funksjonen i menyen, Trykk på SET knappen for å bekrefte innstillingen og avslutt grensesnittet. 3. Det justerbare spekteret av eksponeringsverdi er fra EV -2.0 til EV

36 ISO Med ISO-funksjonen kan du stille inn følsomheten til kamerasensoren basert på hvor lys scenen er. For å forbedre prestasjonen i mørkere miljøer, jo høyere ISO-verdi er nødvendig. På en annen side, en lavere ISO-verdi er nødvendig i lyse omgivelser. Bilder som er tatt med en høyere ISO-verdi vil naturlig ha mer støy enn ved lavere ISO. Blunkregistrering Øyelukking-gjenkjenning er aktivert under normal tilstand. Når du fotograferer, hvis menneskelig ansikt gjenkjennes med lukkede øyne, øyelukking-ikonet vises på skjermen som et spørsmål. Alternativene av ISO inkluderer automatisk, 80, 100, 200, 400, 800,

37 AVSPILLING Se på fotoer og videoer For å vise bildene og videoklippene på LCD-skjermen: 1. Trykk på -knappen for å gå til Avspilling-modusen. Bildet eller videoklippet som sist ble tatt vises. 2. Bruk Venstre/Høyre navigasjonsknapper for å bla gjennom bildene eller videoklippene som er lagret i internminnet eller minnekortet. 3. For å spille av et valgt videoklipp, trykk på SET-knappen for å gå inn i filmavspilling-modus. Under videoavspilling, vises driftsinstruksene på skjermen. Trykk på venstre/høyre-knappen, og trykk på SET-knappen for å bekrefte. Driftsinstruks-ikonene er som følger. 1 Øke volumet 4 Reduser volum 2 Pause 5 Spol tilbake 3 Spol fremover :00:47 00:01:23 34

38 Når du spiller filmen, trykk Opp / Ned-knappen for å justere avspillingsvolumet juster øvstum til. Miniatyrbilder-visning I Avspillingsmodus, trykk på den ene enden av zoom-knappen ( ) for å vise miniatyrbilder av bilder og videoklipp på skjermen. W Zoom ut T Zoom inn 00:00:47 00:01:23 1. Skyv zoomspaken for å skifte 3x3 og 4x4 miniatyrbilder. 2. Under visning av 3x3 og 4x4 miniatyrbilder, trykk Opp/ Ned/ Venstre/ Høyre-knappen for å velge et bilde eller videoklipp. 35

39 Hvis -indikatoren vises på LCD-skjermen, deretter en filmfil som vises for øyeblikket. Trykk på SET -knappen for å gjenopprette et forhåndsvisningsikon til sin opprinnelige bildestørrelse. Bruke zoomavspilling (kun for stillbilder) Zoomknappene kan også brukes under avspilling. Det lar deg forstørre bilder opptil 8x. 1. Trykk knappen for å bytte til avspillingsmodus. 2. Bruk Venstre/Høyre navigasjonsknappene for å velge et bilde å forstørre. 3. Trykk den ene enden av zoom-knappen ( ) for å zoome inn. 4. Bruk zoom-knappene til å zoome inn og ut. Zoomindikatoren og rammen av hele bildet skal vises på skjermen. 5. Bruk navigasjonsknappene til å panorere på tvers av bildet. 6. Trykk på SET -knappen for å gjenopprette bildets opprinnelige skala. Filmbilder kan ikke forstørres. 36

40 Bruke Slett-knappen I avspillingsmodus, trykk Ned / Slett-knappen for å slette et uønsket bilde eller video. Slette bilder eller videoer: 1. Trykk knappen for å bytte til avspillingsmodus. 2. Velg et bilde eller videoklipp du vil slette med Venstre / Høyre-knappen. 3. Etter å ha trykket Ned / Slett-knappen, slette-skjermen vises på skjermen. 4. Velg Slett én eller Tilbake med opp / ned-knappen og trykk på SET -knappen for å bekrefte. Slettede bilder / videoklipp kan ikke gjenopprettes. Se side 47 for instruksjoner om alternativene i slettmenyen. 37

41 BRUKE MENYENE Still-meny Mode : func I noen av Still-modusene over, trykk på menu -knappen for å gå til Still-menyen. For å justere hver innstilling: I opptaksmenyen, trykk på Opp / Ned-knappen for å veksle mellom opptaksmenyen og kamera innstillingsmenyen. Velg skjermen som har funksjon innstillinger og trykk på Venstre/ Høyre-knappen for å velge funksjon. Størrelse Størrelse-innstillingen gjelder bildeoppløsningen i piksler. En høyere bildeoppløsning lar deg skrive ut bildet i større størrelser uten å forringe bildekvaliteten. Etter at du har valgt en funksjon, kan du trykke på oppknappen for å gå tilbake til Still-menyen Eller du kan trykke flere ganger på Ned-knappen for å gå til neste oppsettsmenyside. Se deretter følgende sider hvis du vil ha mer informasjon om hver innstilling. Jo større antallet registrerte piksler er, jo bedre blir bildekvaliteten. Etterhvert som antall piksler blir mindre, vil du kunne ta opp flere bilder på et minnekort. 38

42 Kontinuerlig AF Etter at Kontinuerlig AF er slått på, vil kameraet automatisk justere fokuset som respons på enhver bevegelse fra kameraet eller motivet. Serieopptaksinnstillinger Bruk denne innstillingen til å utføre kontinuerlig opptak. Når du bruker denne modusen, må du kontinuerlig holde lukkerknappen nede. Det finnes to alternativer: Av På Det finnes to alternativer: Kontinuerlig opptak: Av Slå av funksjonen for kontinuerlig opptak. Kontinuerlig opptak: På Skyt bilder på frekvensen av 2.3pcs/sek med maksimal piksel. 39

43 Fokuseringsinnstillinger Fokuseringsmetoder som kan velges med forskjellige moduser av denne funksjonen er forskjellige. Bilde fargeinnstilling Ved å bruke bilde fargeinnstilling kan man velge ulike fargeeffekter. Det finnes to alternativer: Enkel AF Multi-AF Bilde fargeinnstillingen effekt har følgende 4 alternativer: Normal Levende Retro Sort/hvitt kan kun justeres i Manuell modus. 40

44 Hvitbalanseinnstillingen Hvitbalansen lar brukeren justere fargetemperaturen under ulike lyskilder for å sørge for rett fargeproduksjon. 1. Trykk på Venstre/Høyre-knappen for å velge ibland følgende 7 moduser: AWB Dagslys Overskyet Fluorescerende Fluorescerende CWF Hvitglødende Manuell HB (trykk på utløserknappen for å registrere WB) 2. Trykk SET knappen for å bekrefte innstillingene og gå ut av menyen. kan kun justeres i Manuell modus. 41

45 Innstillingsmeny Mode : Trykk på func menu knappen for å åpne opptaksmenyen. 1. Trykk på Opp / Ned knappen for å veksle mellom skytingsmenyer og velg innstillingensmeny. Kvalitet Kvalitet-innstillingen justerer kompresjon forholdet på bildene. Høyere kvalitetsinnstil linger gir bedre bilder, men tar opp mer plass i minnet. 2. Trykk på SET knappen eller Høyre-knappen for å stille meny. Bildekvaliteten på bildet har tre alternativer: Beste God Normal 42

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller.

Bruksanvisning. GE Digtalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Kom i gang. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller. Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt Kamera G-serien : G100 Kom i gang Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL Ikke utsett

Detaljer

Takk for at du kjøpte et KODAK PIXPRO digitalt videokamera. Les denne håndboken nøye og oppbevar den på en sikker plass for fremtidig

Takk for at du kjøpte et KODAK PIXPRO digitalt videokamera. Les denne håndboken nøye og oppbevar den på en sikker plass for fremtidig Bruksanvisning FORHOLDSREGLER Forord Takk for at du kjøpte et KODAK PIXPRO digitalt videokamera. Les denne håndboken nøye og oppbevar den på en sikker plass for fremtidig referanse. Copyright Copyright

Detaljer

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.

X30. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x. BL04815-100 NO DIGITAL CAMERA X30 Brukerveiledning (Grunnleggende bruk) Takk for at du kjøpte dette produktet. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x30/ Før du starter Første trinn Grunnleggende fotografering

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

WB850F/WB855F. Klikk på et tema. Grunnleggende feilsøking. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner GPS

WB850F/WB855F. Klikk på et tema. Grunnleggende feilsøking. Hurtigreferanse. Innhold. Grunnleggende funksjoner. Utvidede funksjoner GPS Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ST600 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok

HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share. Brukerhåndbok HP Photosmart M305/M307 digitalkamera med HP Instant Share Brukerhåndbok Juridiske merknader Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok

Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok Kodak EasyShare LS755 zoom digitalkamera Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring se www.kodak.com/go/howto Hvis du vil ha hjelp med kameraet, gå til www.kodak.com/go/ls755support Eastman Kodak

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Bruksanvisning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer