Studieadministrative prosesser Det historisk-filosofiske fakultet (HF) Innledende kartlegging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieadministrative prosesser Det historisk-filosofiske fakultet (HF) Innledende kartlegging"

Transkript

1 1 Studieadministrative prosesser Det historisk-filosofiske fakultet (HF) Innledende kartlegging

2 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende kartlegging av det studieadministrative prosessene ved NTNU I kartleggingen har vi hatt fokus på å identifisere Prosesser og hovedhovedaktiviteter Roller og ansvar i de ulike aktivitetene Støttesystemer som benyttes Videre har vi jobbet med å identifisere forbedringsområder i Prosess Teknologi og Organisasjons dimensjonen (PTO): Prosesser: Er den aktuelle prosessen etablert og fungerer optimalt i organisasjonen? Teknologi/Støttesystemer: Understøtter teknologien prosessen hensiktsmessig? Organisering: rolle og ansvars fordeling, kompetanse og ledelse og styring i prosessene Forbedringsområdene skal nå bearbeides og vil danne beslutningsunderlag for hvilke prosesser prosjektet skal jobbe videre med

3 3 Bidragsytere i prosessen Fakultetsadministrasjonen Workshop gjennomført Deltakere fra fakultetsadministrasjonen: Ola Furre Gunn-Helen Lykke Camilla Rusten Anne Marit Skancke Marit Coldevin Sylvia Lysgård Referat godkjent av deltakerne

4 4 Bidragsytere i prosessen Representanter fra instituttene Workshop gjennomført Deltakere fra institutter ved HF: Astrid Kiil Hansen, Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier Erik Hagtun, Institutt for musikk Vegard Stolpnessæter, Institutt for musikk Marit Album Kvernmo, Institutt for kunst- og medievitenskap Marianne Utne Nilsen, VM, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie Kristen Mo, Institutt for historie og klassiske fag Bjørn Syvertsen, Institutt for arkeologi og religionsvitenskap Kjersti Faldet Listhaug, Institutt for moderne fremmedspråk Maria Ryan Tanem, Institutt for moderne fremmedspråk

5 5 Hovedaktiviteter i prosessen Arbeidsfordeling mellom fakultet og institutt Rekruttering Opptak/Mottak Støtte til undervisning og veiledning Eksamen Sensur og vitnemål Oppfølging etter studieslutt Gjennomgående Fakultet Arrangere fagvalgsdag (HF & SVT) Delta i rekrutteringsforum Organisere Åpen dag Informerer elever/klasser som er på skolebesøk på HF Utarbeide grunnlag til søkerhåndbok Behandle søknader om overgang mellom studieprogram på HF Terminere studenters studierett Utarbeide oversikt over emnetilbud til "privatister" Vedlikehold, registrering i FS og veiledning ifht utdanningsplaner Etablere og utarbeide retningslinjer for masteravtale Koordinere tverrfaglige studieprogram og emner (EiT, 5LU, Perspektivemner) Etablere, koordinere og kvalitetssikre nye studieprogram/emner (Styret) Fordele lesesalsplasser til instituttene Utarbeide studiehåndbok og reg. i FS Forhåndslegge/koord eksamensdager Behandle søknader om endring av/flytting av eksamensdag Kontrollere vitnemål mot utdanningsplan og krav, utforme vitnemål og utsending Behandle klage på formelle feil ved eksamen Oppnevne sensor Kvalitetssikring av karakterbruken (skala) over tid Kontrl. oppretting av nye EVU emner Tiltak/forberedelse til arbeidsliv for studenter Kandidatundersøkelse Evaluering av emner og program Implementering av nytt regelverk Arbeide i sentrale og interne utvalg Intern opplæring i FS og støttesystemer Utarbeide og rev. utvekslingsavtaler Arbeide med strategier Rapp./Kvalitetss. av FS data til DBH Fakultet og Institutt Utarbeide skriftlig informasjonsmateriell, oppdatere web, annonser (norsk og engelsk) Besvare spørsmål om studier Ansette/lære opp messedeltagere Behandle innpassingssaker for nasjonal og internasjonal utdanning Besvare henvendelser fra studenter Vurdere studenters realkompetanse Utarbeide forslag til opptaks- og adgangsbegrensning Arrangere mottaksarrangementer Behandle fritak og innpassingssaker Generell veiledning av studenter Opprette og revidere studieplan og vedlikehold/revidering av EpN Tilrettelegge for studenter med spesielle behov Tilrettelegge for studenter med spesielle behov Behandle fuskesaker Deltagelse i kontaktgruppe for institutt/faglige og fakultet for erfaringsutveksling ved fuskesaker Administrere Alumni Institutt Bidra med og kontrollere tekst om egne program på websider Arrangere orienteringsmøter Gjennomføre opprop og melde fra om suppleringsplasser Arrangere opptaksprøver for musikk og behandle søknader i samarbeid med RO Informasjonsarbeid Etablere, kontrollere og følge opp masteravtale og registrere i FS. Planlegge undervisningen (f.ekslage arbeidsplaner og timeplanlegging) Vedlikeholde utdanningsplan (f.eks saksbehandle, permisjoner/deltid, forhåndsgodkj./endelig godkj. av utenlandsopphold) Evaluering av emner og program Etablere og utarbeide nye studieprog. Ford. og oppfølg. av lesesalsplasser Behandle søknader om utsatt eks. Registrere oblig. aktiviteter i FS Oppdatere lister over innleverte hovedfags/masteroppgaver Planlegge eksamensperioden Praktisk gjennomføring av eksamen Oversende sensurlister til eks.kontoret og offentliggjøre sensur Finne sensorer og best. reise og opph Behandle begrun./klager på sensur Ta ut sensurlister til faglærere fra FS og følge opp sensurfrister Kontrl. & sende ut vitnemål (Musikk/VM) Veilede mot eventuell PhD-søknader Behandle forespørsler om historiske data Veiledning ang bachelor-vitnemål Informasjonsarbeid Utarbeide rapporter. Lager en instituttrapport som går videre til fakultetet Svare på henvendelser

6 6 Hovedaktiviteter i prosessen Fakultetsadministrasjonen Rekruttering Arrangere fagvalgsdag i samarbeid med SVT Utarbeide annonser og annonsere studietilbudene Ansette, lære opp og følge opp messedeltagere Delta i rekrutteringsforum Organisere Åpen dag Besvare spørsmål om studier (e-post og tlf.) Informerer elever/klasser som er på skolebesøk på HF Utarbeide skriftlig informasjonsmateriell, oppdatere web (norsk og engelsk) Opptak Utarbeide grunnlag til søkerhåndbok og oversende det til SO Behandle innpassingssaker for nasjonal og internasjonal utdanning Besvare henvendelser fra studenter om opptaket Vurdere og anbefale ifht studenters realkompetanse Utarbeide forslag til opptaksrammer og adgangsbegrensning Behandle søknader om overgang mellom studieprogram på HF Arrangere mottaksarrangementer (norske og utenlandske studenter) Terminene studenters studierett Utarbeide oversikt over emnetilbud til "privatister" Støtte undervisning og veiledning Vedlikehold, registrering i FS og veiledning av utdanningsplaner Veiledning av studenter på Studentservice, pr mail og tlf Innpassing av nasjonal og internasjonal utdanning Tilrettelegge for studenter med spesielle behov Etablere og utarbeide retningslinjer for masteravtale Koordinere tverrfaglige studieprogram og emner (EiT, 5LU, Perspektivemner) Etablere, koordinere og kvalitetssikre nye studieprogram/emner (Styret) Fordele lesesalsplasser til instituttene Opprette eller revidere studieplaner. Utarbeide studiehåndbok og registrere i FS Arbeide med godkjenning av norsk og utenlandsk utdanning. Registrerer i FS og saksbehandling i ephorte. IS: Omfangsvurdering Institutt: Faglig vurdering Fakultet: Vedtaksmyndighet Eksamen Forhåndslegge/koordinere eksamensdager Behandle søknader om endring av/flytting av eksamensdag Tilrettelegge for studenter med spesielle behov Behandle fuskesaker. Institutt sender redegjørelse til fakultetet. Fakultet anbefaler/forbereder sak og sender saken videre til SA sine jurister Deltagelse i kontaktgruppe for institutt/faglige og fakultet for erfaringsutveksling ved fuskesaker Sensur og vitnemål Kontrollere vitnemål mot utdanningsplan og krav, utforme vitnemål og utsending Fakultetet er et kvalitetssikrende organ. Hovedvekten av den løpende oppgaver ligger på instituttnivå Forberede Innhold og prosess ift karakterutskrift (automatisk prosess) og karaktervedlegg (manuell prosess) Behandle klage på formelle feil ved eksamen Oppnevne sensor Kvalitetssikring av karakterbruken (skala) over tid Oppfølging etter studieslutt Kontrollere oppretting av nye EVU emner Kontaktperson for Alumni Tiltak/forberedelse til arbeidsliv for studenter (f.eks emnet - Humanister i praksis) Gir støtte til aktiviteter på instituttnivå (f.eks Kultnett) Kandidatundersøkelse Gjennomgående Evaluering av emner og program Implementering av nytt regelverk og utarbeider utfyllende retningslinjer Arbeide i sentrale og interne utvalg, både faste og ad hoc Intern opplæring i FS og generelle støttesystemer Utarbeide og revidere utvekslingsavtaler med andre internasjonale universitet Arbeide med strategier Utvikle nettverk (f.eks Studiekonsulentforum og internt HF forum) Rapportering/Kvalitetssikring av FS data til DBH

7 7 Hovedaktiviteter i prosessen Instituttene ved HF Rekruttering Utarbeide og distribuere informasjonsmateriell Besvare spørsmål om studier (e-post og tlf.) Skaffe studenter som messedeltakere Bidra med og kontrollere tekst om egne program på websider Opptak/Mottak Arrangere mottaksarrangement og orienteringsmøter Utarbeide forslag til opptaks- og adgangsbegrensning Gjennomføre opprop og melde fra om suppleringsplasser Innpassingssaker: Vurdere søkere med ekstern utdanning til masterprogram. Alle som ikke har bachelor fra NTNU må behandles enkeltvis Faglig vurdering av realkompetanse. Søknadene går fra Opptakskontoret direkte til Institutt for masterprogram Arrangere opptaksprøver for musikk og behandle søknader i samarbeid med RO Informasjonsarbeid Støtte undervisning og veiledning Opprette og revidere studieplan og vedlikehold/revidering av EpN Etablere, kontrollere og følge opp masteravtale og registrere i FS. Melde tilbake til opptakskontor om de som ikke møter opp. Kan ikke registrere dette i FS selv Planlegge undervisningen (f.eks fordele oppgaver, lage arbeidsplaner, kontraktere lærere, timeplanlegging) Vedlikeholde utdanningsplan (f.eks saksbehandle, oppdatere i FS ifht permisjoner/deltid, studieveilede, innpassing, behandle søknader om forhåndsgodkjenning av utenlandsopphold, behandle endelig godkjenning av utenlandsopphold) Tilrettelegge for studenter med spesielle behov Behandle fritak og innpassingssaker Fak. har ansvaret for innpassing av int. utdanning, men det er instituttene som behandler søknaden (faglig vurdering). Instituttet har ansvaret for innpassing av nasjonal utdanning og har myndighet til å godkjenne det Evaluering av emner og program gjennom referansegrupper, evaluering med fagmiljøet Etablere og utarbeide nye studieprogram Fordeling og oppfølging av lesesalsplasser Generell veiledning av studenter (f.eks utenlandsstudier, deltidsstudier, permisjonssøknader, It's learning) Eksamen Behandle søknader om utsatt eksamen Oppbevare mappeinnleveringer Registrere obligatoriske aktiviteter i FS Oppdatere lister over innleverte hovedfags/masteroppgaver Planlegge eksamensperioden (f.eks lage eks.plan for internt bruk(fordeling av oppgaver), koord. eksdager med andre institutt for unngå kollisjoner, oversikt over eksamensdatoer for fellesemner, legge eksamensdatoer) Praktisk gjennomføring av eksamen (f.eks følge opp faglærere, skrive eks.oppg., sjekke rom for utstyr, ut- og innlev. av hjemmeeks., arrangere muntlig og utsatt eks., hente besv. på eks.kontoret, kopiere, pakke og sende ut Tilrettelegge for studenter med spesielle behov Behandle fuskesaker (samle dok., sende eks.kontoret) Sensur og vitnemål Bistå med regelverk for beregning av gjennomsnittskarakter Oversende sensurlister til eks.kontoret og offentliggjøre sensur Finne sensorer og bestille reise og opphold Behandle begrunnelser/klager på sensur Ta ut sensurlister til faglærere fra FS og følge opp sensurfrister Kontrollere og sende ut vitnemål (Musikk og VM) Oppfølging etter studieslutt Veilede mot eventuell PhD-søknader Behandle forespørsler om historiske data Veilede om hvordan man får bachelor-vitnemål Alumni Gjennomgående Informasjonsarbeid Utarbeide rapporter. Lager en instituttrapport som går videre til fakultetet Svare på henvendelser

8 8 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med fakultetsadministrasjonen (s1) Rekruttering Tungt å delta i sentralt rekrutteringsforum. Det er for stort fokus på realfag og teknologi. Det er vanskelig å få gjennomslag for HFs studietilbud i forumet Har ikke fått avklart rollefordelingen mellom fakultet og sentralt ved skolebesøk på HF Opptak Får ikke brev som SA sender ut til studentene ved tildeling av studieplass. Vet ikke hva som står i brevet Vrimledagen som SA arrangerte fungerer ikke bra. Instituttene blir ikke involvert i arrangementet Opptaksprosessen er preget av mye samhandling mellom personer og nivå. Dagens organiseringen er en ulempe for prosessen Ønsker fakultære opptak på master Støtte til undervisning og veiledning Utarbeidelse av studiehåndbok er svært arbeidskrevende og involverer mange ledd Uenighet om definisjonen på de ulike begrepene i EpN Liten opplæring av ansatte om det å være studieveileder. Ønsker seg mer opplæring internt på fakultetet (i tillegg til KNUS) Mangelfull koordinering mellom EiT ledelsen og SA, f.eks ved romkoordinering Varierende aksept for EiT i fagmiljøene For lang saksbehandling på Internasjonal seksjon ifht omfangsvurdering ved innpassings- og godkjenningssaker. Dette gjør saksbehandlingstiden på innpassingssaker svært lang. Saksbehandlingen i IS er også personavhengig og bærer preg av for få resurser Eksamen Eksamensplanleggingen er preget av generelt dårlig koordinering fra sentralt Endring av datoer uten at fakultetet blir informert. F.eks Perspektivemner H06 Sensur og vitnemål Eksamenskontoret har for dårlig kunnskap til fagstrukturen på HF ifht utskriving av vitnemål. Dette fører til mye feil på vitnemålene. Det er viktig å ha innsikt i det faglige for å behandle/kvalitetsikre/lage vitnemål. Man må se på organiseringen av dette arbeidet. Kanskje bør flere av oppgavene legges på fakultetet? Generell mangel på kommunikasjon mellom eksamenskontoret og FS gruppen. Eksamenskontoret har for lite kunnskap i FS

9 9 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med fakultetsadministrasjonen (s2) Støttesystemer Mangelfull opplæring i FS. FS gruppen har siv.ing som ansvarsområde og prioriterer ikke andre grupper like mye. I dag er det de som kan FS best på fakultetet som lærer opp de andre. Har ikke ressurser til dette Systemeier setter agendaen i FS brukerforum, mens fakultetene kommer i bakgrunnen. Må være omvendt Studentene ikke er nok selvhjulpne i Stud.web/utdanningsplansystemet (f. eks ved permisjoner og deltidsstudium). Systemet må tilrettelegges slik at studentene kan gjøre mer på egenhånd. Dette vil lette arbeidsmengden for administrasjonen Det er et problem at studentene kan melde seg opp til emner som er lukket. Klarer ikke å løse dette problemet siden det ikke er kommunikasjon mellom FS og studieplanen Hvem skal stille krav til hvordan systemet skal utvikles. Fakultet og institutt må være premissleverandør for utviklingen i større grad Fakultetene må delta i nasjonale FS forum FS som teknisk støttesystem legger føringer for hvordan studiestrukturen presenteres i Utdanningsplanen/stud.web Ikke tilstrekkelig integrasjon mellom FS og Stud.web For stort fokus på det tekniske i støttesystemene og ikke funksjonaliteten Organisering Uklare kommunikasjonskanaler og rollefordeling Ubalanse i dimensjonering av studieseksjonen ifht alle oppgavene de har ansvar for Ønsker større handlingsrom Varierende vilje til assistanse, spesielt på FS og noen institutt. Ansvarsområder er ikke avklart Uoversiktlig informasjonsflyt både vertikalt og horisontalt. Må oppsøke informasjon selv Må diskutere mer inngående konsekvenser av vedtakene som blir gjort Ønsker bedre møtestruktur Ønsker en tydligere stillingsbeskrivelse/ansvarsområde. Mangler også opplæringsopplegg. Dette bør formaliseres Når beslutninger som har innvirkning på rutiner og prosess fattes må man sørge for at alle er inneforstått med hva som er bestemt Lang saksbehandlingstid på enkelte institutt

10 10 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med instituttrepresentantene (s1) Opptak Behandling av innpassingssaker (master) tar mye tid. Alle som ikke har bachelor fra NTNU må behandles enkeltvis Instituttene vet ikke hva som står i brevet som SA sender til studenter ved opptak eller når det er sendt SA har overprøvd instituttets faglig vurdering av realkompetanse uten begrunnelse Personer på Opptakskontoret lager rutinene for vurdering av realkompetanse. For personavhengig Opptakskontoret er først ferdig med opptaket i slutten av juli. Med resttorg, suppleringsopptak etc blir studentene for sent tatt opp til studiene Støtte til undervisning og veiledning Korte tidsfrister fra SA ifht studieplanarbeidet. Man må også planlegge for langt frem i tid før man har oversikt over tilgjenglige ressurser. Frustrerende for studiekonsulentene når de vet at de sannsynligvis må gjøre det samme arbeidet på nytt i etterkant Paradoks at fristene blir tidligere og tidligere når det er utviklet systemer som skulle lette studieplanarbeidet For kort tid fra EpN åpnes til frist for innlegging. Fristen ble endret i år, men har ikke fått informasjon om dette. Faglærerne får ikke lov til å legge inn noe på EpN. Administrasjonen må registrere og godkjenne alt (i samarbeid med faglærere) Vet ikke hvilket system man skal bruke for timeplanleggingen eller når fristen er Vanskelig å få gjennomslag for forsøk på tilrettelegging for studenter. F.eks unngå undervisning etter kl. 16 for studenter med små barn Mye arbeid med innpassing av utenlandske studier og man får bare omfangsvurdering fra Internasjonal seksjon Veiledning: Må veilede om alt fra A til Å og de må behandle saker de føler at de ikke har kompetanse på Utfordring at administrasjonen ikke har tilgang til It's learning Alle institutt har egne systemer på hvordan de behandler timeføring (produksjon av arbeidstimer for undervisningen) KVASS: Vanskelig å få inn rapporter fra faglærer og man har ikke nok tid til å følge opp.det er også vanskelig å skaffe studenter til referansegrupper på enkelte institutt Saksbehandling: De har ikke vedtaksmyndighet i sakene de behandler, vurderer og følger opp. Studentene må vente lenge på svar, siden saken skal innom mange instanser. Instituttene ønsker utvidet ansvar mtp vedtaksmyndighet Eksamen Ikke enhetlig informasjon fra SA. De ga beskjed om ulik dato på samme eksamen på Gløshaugen og Dragvoll (fellesemne). Fører til mye eksstraarbeid Behov for bedre gjennomslagspapir på eksamensbesvarelsene. I dag må de kopiere alle besvarelser Får beskjed om eksamenslokaler bare 3 dager før eksamen. Fører til mange henvendelser fra studenter og faglærere Studenter sendes fram og tilbake mellom eksamenskontoret og instituttet. Studenter blir kasteballer i systemet For mye ansvar blir overlatt til eksamensvakter (ofte pensjonister) som ikke kjenner systemet Sensur og vitnemål Vanskelig å overholde sensurfrist pga for korte frister Økende omfang av klagesaker. Vanskelig å overholde frister bl.a. pga ferieavvikling. Det kan derfor være vanskelig å få tak i sensorer på store emner, siden de "aldri" blir ferdig med sensureringen pga mange klage/begrunnelsessaker Oppfølging etter studieslutt Alumni stiller krav om at instituttet skal bruke ca. en 20 % stilling til dette arbeidet, men dette har de ikke tid til. Gjennomgående Instituttene har mange oppgaver og for få ressurser. Veldig mye brannslokning som er tidkrevende. Mindre tid til oppgaver som hører til stillingen Behov for felles årshju/flytplan for NTNU. I dag er det ofte for korte tidsfrister, men dette kan være ok hvis man vet om det på forhånd. Behov for klargjøring av ansvarsområder Der er for lite fokus på internasjonalisering og de har ikke nok tid til dette arbeidet

11 11 Identifiserte forbedringsområder i prosessene Fra WS med instituttrepresentantene (s2) Støttesystemer Føler at støttesystemene ikke er laget for dem og at saksbehandling tar lengre tid når nye systemer innføres. Systemene blir mer til hinder enn hjelp i arbeidshverdagen Systemene har lett for å bli valgt basert på behov fra de overordnede avdelingene/nivåene. Instituttene blir ikke involvert i prosessen Manglende brukervennlighet i nye systemer som kjøpes inn. Instituttene ønsker å bli mer involvert i utviklingsfaser/ innkjøp - ikke bare bli informert i etterkant. De er overrasket over hvor lite brukervennlighet blir vektlagt ved innkjøp av nye system Ønsker enklere prosess for å få tilpasse FS i forhold til behov. De opplever å ikke få dialog når de kommer med løsningsforslag. Dette ville sikret bedre faglig og administrativ kvalitet Ansatte på HF har ikke mulighet for autoreply på mailen når de ikke er på kontoret. HF har egen server og er ikke koblet til NTNU serveren. De må derfor bestille Autoreply fra IT, og dette tar tid. FS må forenkles og oppdateres. SA har sett på det som sitt system. Derfor har det blitt få tilrettelegginger mot det faktiske behovene på instituttnivåene Administrasjonen har i utgangspunktet ikke tilgang til informasjonen på It's learning selv om de er studiekonsulent for faget. Må snike til seg tilgang ved å opprette/registrere seg som lærer i FS Uklart hvem har ansvar for it's learning Behov for felles system for å koble personressurser til undervisningsbehov Intern organisering Manglende kompetanse på personalsiden hos instituttledelsen Ønsker brukerstøtte på instituttnivå Ansatte på instituttene mangler tydelige stillingsbeskrivelser. I dag føler de at de skal kunne alt Sterkt tidspress fører til at de nedprioriterer kurs og opplæring Kompetanse ligger på individnivå, noe som gjør organisasjonen sårbar. Pt. fins ingen gode rutinebeskrivelser. De ønsker en samkjøring av rutiner og utarbeidelse av bedre rutinebeskrivelser Arbeidsoppgavene er for personorientert. Det er derfor behov for mer utveksling Bør være et jevnlig tilbud om kurs i alle støttesystemer. I dag er det ingen opplæring i støttesystemene for nyansatte. Utpreget bruk av personlige kontakter for å få gjennomført opplæring Samarbeid Ønsker en større bevisstgjøring av servicefunksjon. F.eks skal studentservice være et servicesenter for instituttene Problem at instituttnivået ikke blir involvert i forkant/implementeringen av nye rutiner Ønsker større brukermedvirkning på utfordringer som omhandler de oppgavene som instituttene utfører Ønsker å opprette samarbeidsforum hvor instituttene er involvert i saker som angår dem Ønsker forum for meningsutveksling oppover i systemet (med de som administrerer dem) Behov for tydelige kommunikasjonskanaler Behov for tydelige ansvarsområder både på institutt/fakultet/sa Bedre informasjonsflyt mellom alle nivå Kultur Dragvoll vs Gløs Forskjell på studiekulturen mellom Dragvoll og Gløs. På Gløs er det ofte fakultetene som "eier" studentene og styrer butikken, mens på Dragvoll er det instituttene som "eier" studentene Manglende kunnskap om og forståelse av hverandres studiestruktur. Dragvoll-miljøene har i forbindelse med opprettelsen av NTNU arvet NTHstrukturer. Alt er tilpasset Gløshaugen-fag. Dragvoll-miljøene er tvunget inn under Gløshaugen-regimet. Spesielt gjelder dette for studieplanarbeidet. Vanskelig for Dragvoll-miljøene å planlegge timeplanen så lang tid i forkant som de gjør på Gløshaugen

12 12 Oppsummering av de viktigste forbedringsområdene i et PTO perspektiv Perspektiv Evaluering Kommentarer DRAFT Prosesser Teknologi Organisasjon Kompetanse Målstyring & ledelse Det er for stort fokus på realfag og teknologi i sentralt rekrutteringsforum. Det er vanskelig å få gjennomslag for HF sitt studietilbud i forumet Opptaksprosessen er preget av mye samhandling mellom personer og nivå. Dagens organiseringen er en ulempe for prosessen Opptakskontoret er først ferdig med opptaket i slutten av juli. Med resttorg, suppleringsopptak etc blir studentene for sent tatt opp til studiene Usikre på hvilken informasjon som er gitt til studentene i opptaket. Får ikke kopi av brev som SA sender ut til studentene ved tildeling av studieplass. For lang saksbehandling på Internasjonal seksjon ifht omfangsvurdering ved innpassings- og godkjenningssaker Eksamensplanleggingen er preget av dårlig koordinering fra sentralt Instituttene har ikke vedtaksmyndighet i sakene de behandler, vurderer og følger opp. Instituttene ønsker utvidet ansvar mtp vedtaksmyndighet Hvem skal stille krav til hvordan FS skal utvikles? Fakultet og institutt må i større grad være premissleverandør for utviklingen Føler at støttesystemene ikke er laget for dem og at saksbehandling tar lengre tid når nye systemer innføres Utfordring at administrasjonen ikke har tilgang til It's learning Behov for felles system for å koble personressurser til undervisningsbehov EpN fungerer bra Ubalanse i dimensjonering av studieseksjonen ifht alle oppgavene de har ansvar for Uoversiktlig informasjonsflyt både vertikalt og horisontalt. Må oppsøke informasjon selv Ønsker tydeligere stillingsbeskrivelse/ansvarsområde Behov for felles årshjul/flytplan for NTNU Manglende kunnskap om og forståelse av hverandres studiestruktur mellom Gløshaugen og Dragvoll Liten opplæring av ansatte om det å være studieveileder. Ønsker seg mer opplæring internt på fakultetet Eksamenskontoret har for dårlig kunnskap om fagstrukturen på HF ifht utskriving av vitnemål Mangelfull opplæring i FS. FS gruppen har siv.ing som ansvarsomr. og prioriterer ikke andre grupper like mye Kompetanse ligger på individnivå, noe som gjør organisasjonen sårbar. Pt. fins ingen gode rutinebeskrivelser Liten grad av måling/oppfølging av strategier på prosessnivå

Studieadministrative prosesser

Studieadministrative prosesser 1 Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Veiledning i studiesituasjonen Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen

Detaljer

Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studentservice - Rådgivning for studenter med funksjonshemming Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres

Detaljer

Studieadministrative prosesser. Oppsummering av kartlegging Studieavdelingen - Rekruttering

Studieadministrative prosesser. Oppsummering av kartlegging Studieavdelingen - Rekruttering 1 Studieadministrative prosesser Oppsummering av kartlegging Studieavdelingen - Rekruttering 2 Kartleggingsinformasjon Arbeidsmøte gjennomført 29.06.06 Deltakere: Catharina Lindheim Anne Berit Heieraas

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014)

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Arbeidsfelt / - oppgaver Innhold Saksbehandling vedtak-underskrift** (se under) Team Team organisert

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Studieavdelingen NTNU Videre Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende kartlegging

Detaljer

Studieadministrative prosesser Studentservice - Karriererådgivning. Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Studentservice - Karriererådgivning. Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Studentservice - Karriererådgivning Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende

Detaljer

Studieadministrative prosesser Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Innledende kartlegging

Studieadministrative prosesser Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Innledende kartlegging 1 Studieadministrative prosesser Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Innledende kartlegging 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert SV 2-0 SV Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag

Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag Fakultetsadministrasjon Fakultet for utøvende kunstfag Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert UK 5-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 kunngjort

Detaljer

2) Prosedyre for opptak

2) Prosedyre for opptak Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for opptak Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 24.8.2012 2) Prosedyre for opptak Formål: Omfang: Skal sikre kvalitetsmessig

Detaljer

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

ÅRSKALENDER STUDIESAKER,

ÅRSKALENDER STUDIESAKER, ÅRSKALENDER STUDIESAKER, HSL-fak 17.12.2014 SFU = seksjon for utdanningstjenester v/hsl-fak FS = fakultetsstyret UTA = avdeling for utdanning KSA = avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt For fullstendig

Detaljer

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur Del 1: av eksamener og sensur 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling og sikre en forutsigbar og god gjennomføring av alle eksamener i tråd med gjeldende bestemmelser ved Universitetet 2. Omfang

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON 9 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser:

Studieadministrasjonen har foreløpig følgende forslag til endringer og tilføyelser: Studiestyresak: 17/2 Saksnr.: 2014/360 Møte: 22. februar 2017 STUDIESTYRETS OG PROGRAMSTYRENES MANDAT Drøftingssak Studiestyrets og programstyrenes mandat trådte i kraft juli 2003 og ble sist oppdatert

Detaljer

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging

Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging Rapport fra intern systemrevisjon Eksamensplanlegging Bakgrunn Internrevisjoner er en viktig del i høgskolens kvalitetssikringssystem og ment å og en uavhengig rådgivningsfunksjon som har til hensikt å

Detaljer

På hvilken måte er studieprogramrådene ved deres institutt involvert i arbeidet med kvalitetssikringsprosessen for utdanning for 2009?

På hvilken måte er studieprogramrådene ved deres institutt involvert i arbeidet med kvalitetssikringsprosessen for utdanning for 2009? Melding om arbeidet med kvalitetssikring av utdanning i 2010 ved Det humanistiske fakultets institutter med eget punkt for fakultetets studenttillitsvalgte Institutt/Studenttillitsvalgte: Velg fra listen

Detaljer

Masterprogrammet i voksnes læring

Masterprogrammet i voksnes læring 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i voksnes læring Elin Steen Studieveileder (fakultet) Berit Rau Studiekonsulent (institutt) 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR

Detaljer

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester FAP vårseminar 15.03.2013 Marianne Øhrn Johannessen, Leder Studentservice Mange administrative tjenester er vesentlige for

Detaljer

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 UiS 2016 Denne oversikten har som formål å vise anbefalt registreringsforslag for de mest vanlige studentadministrative sakene. Bruk av titler:

Detaljer

Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet I Partnerskap: Følgende institutt har inngått en avtale om drift av det tverrfaglige programmet Lektorprogram i naturvitenskap

Detaljer

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Dokumenteier: Seksjon for Dokumentasjons- Godkjent av: og informasjonsforvaltning A.Neergaard Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato:29.08.2014 Endret dato: 29.08.2014 Organisering og dokumentasjon av studentmapper

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Dokumentnavn: Prosedyrer for eksamensadministrasjon på 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet Opprettet: 23.1.2017 Formål: Klargjøre oppgavefordeling og ansvar

Detaljer

Masterprogrammet i voksnes læring

Masterprogrammet i voksnes læring 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i voksnes læring 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) HISTORISK- FILOSOFISK (HF) INFORMASJONS- TEKNOLOGI,

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING Studiestyresak: 12 Saksnr.: 2009/12377 Møte: 29. september 2010 TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING BAKGRUNN: Arbeidsgruppen for

Detaljer

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte 1. Innledning... 3 2. Opptak... 4 Realkompetanse... 4 Opptakssak... 4 Dispensasjon frist... 4 Opptaksprøver... 5 Klage på opptak... 5 Reservering av studieplass... 5 3.

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet Godkjenningssaker Forhåndsgodkjenning Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning Innpassing av tidligere avlagt utenlandsk utdanning Innpassing av delstudier i utlandet Innpassing av delstudier i Norge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag Tid: Kl Sted: D9. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag Tid: Kl Sted: D9. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Onsdag 31.01.17 Tid: Kl. 16.15 Sted: D9 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 01/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 18.11.15 * Ref-sak 02/16 Saker fra

Detaljer

Avtale om organisering av felles mastergrad i informatikk programutvikling

Avtale om organisering av felles mastergrad i informatikk programutvikling Avtale om organisering av felles mastergrad i informatikk programutvikling mellom Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen og Institutt for data- og

Detaljer

Innspill til administrativ organisering ved NTNU

Innspill til administrativ organisering ved NTNU Innspill til administrativ organisering ved NTNU Det er viktig sette fokus på noen hoved- og overordnet prinsipper for organiseringen av de administrative oppgavene på NTNU. Prinsippene må ivareta/sikre

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 5 GENERELL STUDIEINFORMASJON INFORMASJONSKILDER Innsida It s learning Studentweb Studentepost Studieinformasjon på nett www.ntnu.no NTNUs intranett. Dette er en kanal for

Detaljer

Studieadministrative prosesser ved NTNU. Prioritering av forbedringsområder og tiltak i 2008 Implementeringsplan

Studieadministrative prosesser ved NTNU. Prioritering av forbedringsområder og tiltak i 2008 Implementeringsplan 1 Studieadministrative prosesser ved NTNU Prioritering av forbedringsområder og tiltak i 2008 Implementeringsplan 2 Innhold 1. Innledning - om tiltak og utviklingsområder fra prosjektet s. 3-5 2. Vurdering

Detaljer

Masterprogrammet i rådgivning

Masterprogrammet i rådgivning 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i rådgivning 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) HISTORISK- FILOSOFISK (HF) INFORMASJONS- TEKNOLOGI, MATEMATIKK

Detaljer

Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt

Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt Til: Rektoratet Fakultetene Administrative enheter Tjenestemannsorganisasjonene StOr Utredning av den internasjonale virksomheten ved UiS. Grunnlagsdokument for diskusjon og høring internt UiS har over

Detaljer

BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe:

BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe: BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe: Avdeling for studieadministrasjon Bemanningsplan Stillingstype Nr. Stilling Still % Rapportere r til Leder 1 Avdelingsleder 100 Prorektor

Detaljer

Sakstype: Det opprettes en studentmappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller saksbehandler

Sakstype: Det opprettes en studentmappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller saksbehandler 1 Studentmappe - bachelor mastergrad 13.10.2014 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Opprettes av arkiv eller saksbehandler Arkivdel: STD O Sakseier:

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 1 Forslag til ny studieforskrift etter fusjon Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 2 Forslag sendt på høring ved notat av 30.06.15 Skal være en ny felles studieforskrift

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 8 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon fra institutt, fakultetet eller andre ved NTNU, blir lagt ut

Detaljer

Årshjul eksamen. Detaljert

Årshjul eksamen. Detaljert Årshjul eksamen Detaljert Jogita Borg Pedersen Magnus Clark SKB AHS Eksamen på AHS/ASP arrangeres gjennom hele studieåret, men hovedperiode i mai/juni og november/desember. Tid/ frister Aktivitet/ oppgave

Detaljer

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Støttesystem for utdanningskvalitet på nett (KVASS) NTNU har utviklet et nettbasert kvalitetsstøttesystem for undervisning,

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Dokumentnavn: Prosedyrer for eksamensadministrasjon på 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet Opprettet: 5.1.2017 Formål: Klargjøre oppgavefordeling ansvar for

Detaljer

Registrering av ekstern utdanning og godkjenning i FS.

Registrering av ekstern utdanning og godkjenning i FS. 1 Registrering av ekstern utdanning og godkjenning i FS. FS brukerforum Bergen, 27. og 28. april 2010 Sven Erik Sivertsen, NTNU Ekstern utdanning og godkjenning i FS 2 Forhistorie Registrering av ulike

Detaljer

Organisering og standardisering innenfor studieadministrasjon

Organisering og standardisering innenfor studieadministrasjon Organisering og standardisering innenfor studieadministrasjon Beskrivelse av gjennomføringstiltak og opplegg for gjennomføring og oppfølging Jmf. notat for gjennomføringsplan for Universitetsstyrets vedtak

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: 15.04.10 Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet MN-fakultetet skal gi en utdanning som bidrar til at «våre kandidater lykkes faglig og profesjonelt». Et viktig element i dette er en velfungerende organisatorisk

Detaljer

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER Saksbehandler har ansvaret for å vurdere om dokumenter i studentsaker skal unntas offentlighet. Hjemmel for unntak finnes i Offentlighetslovens 5 a Unntak for opplysninger

Detaljer

Organisering og standardisering innenfor studieadministrasjon

Organisering og standardisering innenfor studieadministrasjon Organisering og standardisering innenfor studieadministrasjon Beskrivelse av gjennomføringstiltak og opplegg for gjennomføring og oppfølging Jmf. notat for gjennomføringsplan for Universitetsstyrets vedtak

Detaljer

Forslag til prosjekter - Fornyelsen av studieadministrasjonen

Forslag til prosjekter - Fornyelsen av studieadministrasjonen Forslag til prosjekter - Fornyelsen av studieadministrasjonen HiOA Personlig og konfidensielt Innhold Kapittel Tittel Side 1 Tjenester i studieadministrasjonen 1 2 Internasjonalisering 2 3 Informasjon,

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte 13.06.2016 TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL HVORFOR? - Nødvendig prosess eller et politisk valg?

Detaljer

Tidsplan InterAct mai 2015 august 2017

Tidsplan InterAct mai 2015 august 2017 Tidsplan InterAct mai 2015 august 2017 Denne tidsplanen beskriver hovedtrekkene i hva som må gjøres i de ulike fasene frem til oppstart av de nye studieprogrammene starter høsten 2017. De store linjene

Detaljer

Brukerstøtte i FS. Fatima A. Madar. Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer. Torsdag

Brukerstøtte i FS. Fatima A. Madar. Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer. Torsdag Brukerstøtte i FS Fatima A. Madar Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer Torsdag 25. 04. 2013 Brukerstøtte innhold Organisering av FS ved HiOA Om FS og Fronterteamet Oppgavene FS og Fronterteamet

Detaljer

Tilgangskode. Klage på vedtak ephorte S/SX/ST offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13, 1. ledd nr. 1

Tilgangskode. Klage på vedtak ephorte S/SX/ST offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13, 1. ledd nr. 1 Begrepsforklaringer: Ja = Hele dokumentet er ID = Navn og andre identifiserende kjennetegn skjermes ved utlevering, resten er. Nei = Hele dokumentet er unntatt fra het Vurderes = Vurderingen kan ende med

Detaljer

Det historisk-filosofiske fakultet

Det historisk-filosofiske fakultet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske fakultet Møtereferat Til stede:. Kathrine Skretting, Annlaug Bjørsnøs, Kari Melby, Margrethe Aune, Magnar Breivik, Lars Sigfred

Detaljer

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Dokumenteier: Enhet for arkiv Godkjent av: Doknr/versjonsnr: Opprettet dato: Endret dato: Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Formål: Formålet med rutinen er å få en enhetlig organisering

Detaljer

LOKALT OPPTAK VED UIA. - de største utfordringene. v/opptaksleder Ronny Løkås

LOKALT OPPTAK VED UIA. - de største utfordringene. v/opptaksleder Ronny Løkås LOKALT OPPTAK VED UIA - de største utfordringene v/opptaksleder Ronny Løkås Hva skal jeg prate om? 1. Hvordan fungerer det lokale opptaket ved UiA? 2. Utfordringene: A. OMFANGSRIKT OPPTAK Mange søkere

Detaljer

Forslag til prosjekter Fornyelsen av studieadministrasjonen. Arbeidsgruppens tiltak strukturert i prosjekter

Forslag til prosjekter Fornyelsen av studieadministrasjonen. Arbeidsgruppens tiltak strukturert i prosjekter Forslag til prosjekter Fornyelsen av studieadministrasjonen Arbeidsgruppens tiltak strukturert i prosjekter Forslag til prosjekter 12.02.2014 Tjenester i studieadministrasjonen 1. Internasjonalisering

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Velkommen til master i rådgivningsvitenskap!

Velkommen til master i rådgivningsvitenskap! Velkommen til master i rådgivningsvitenskap! Berit Rau, studieveileder Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) Hva skal jeg gjøre nå? Betale semesteravgift Registrere deg i Studentweb (frist

Detaljer

Forvaltningsstruktur digital eksamen MN 2017 (fakultet)

Forvaltningsstruktur digital eksamen MN 2017 (fakultet) Forvaltningsstruktur digital eksamen MN 2017 (fakultet) Rolle Arbeidsoppgaver Kompetansekrav Tilhørighet skoordinator Operativt ansvarlig for systemet på fakultetsnivå. Rutinekoordinator Kontaktpunkt mot

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte

Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte Vedlegg 2: Studentsaker i ephorte 1. Innledning... 3 2. Opptak... 4 Realkompetanse... 4 Opptakssak... 4 Dispensasjon frist... 4 Opptaksprøver... 5 Klage på opptak... 5 Reservering av studieplass... 5 3.

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

OPTIMA Delprosjekt studie

OPTIMA Delprosjekt studie OPTIMA Delprosjekt studie WS 2 Studieadm. støtte 8. Mai 2008 Mål for dagen 1. Velkommen og agenda for dagen 2. Mål & føringer, hypoteser 3. Dagens situasjon oppsummering fra WS 1 og brukerpanel 1. Sammenstille

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram)

1.1 Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for evaluering av studier (emner og studieprogram) Godkjent av Studieutvalget 02.05.2017 Gjelder fra dato: 02.05.2017 1.1 Prosedyre for evaluering av

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

Klager: Klage på vedtak legges på studentmappe. N-notat med oversendelse til Den sentrale klagenemnda legges på separat klagesak!

Klager: Klage på vedtak legges på studentmappe. N-notat med oversendelse til Den sentrale klagenemnda legges på separat klagesak! 1 Studentmappe profesjonsstudiet 25.09.2015 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse fra en, som skal registreres. Samme mappen følger en gjennom hele studiet. Medisiner med

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal)

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: av Hilde-Gunn Londal) 1 RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING VED IRS-FAKULTETET. (Sist oppdatert: 10.03.2017 av Hilde-Gunn Londal) Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Evaluering av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH Vedtekne 27.04.2006 med heimel i kapittel 9 og 10 i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH Utarbeiding og godkjenning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

Det umuliges kunst? Om utdanningsledelse og litt om administrasjonens rolle i utdanningsledelse.

Det umuliges kunst? Om utdanningsledelse og litt om administrasjonens rolle i utdanningsledelse. Det umuliges kunst? Om utdanningsledelse og litt om administrasjonens rolle i utdanningsledelse. Nasjonalt studieadministrativt seminar 4.-5.10.12 Jan Atle Toska, studie- og forskningsdirektør ved Universitetet

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.)

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.) INNSPILL FRA UNDERGRUPPE FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (EVU) TIL ARBEIDSGRUPPA FOR STUDIEADMINISTRASJON I DET NYE FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA OG LÆRERUTDANNING Utfordringer for EVU og forslag

Detaljer

Godkjenning: Programleder i sekvensiell godkjenning eller administrasjonssjef i enkel godkjenning. Godkjenning pr mail legges på saken som X-notat.

Godkjenning: Programleder i sekvensiell godkjenning eller administrasjonssjef i enkel godkjenning. Godkjenning pr mail legges på saken som X-notat. 1 Studentmappe - bachelor - mastergrad - 18.5.2016 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse som skal registreres. Arkivdel: STD O Sakseier: nstitutt Sakstittel: Studentmappe

Detaljer

Sak 55/17 Forsinkelser i sensur

Sak 55/17 Forsinkelser i sensur UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: 2017/8399 Sak 55/17 Forsinkelser i sensur Notat fra Studieadministrativ avdeling Vedtakssak Notat Til: Universitetets Utdanningsutvalg Fra:

Detaljer

Studieavdelingen. Seksjonssjefer studieseksjon ved NTNUs fakulteter

Studieavdelingen. Seksjonssjefer studieseksjon ved NTNUs fakulteter NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Studieavdelingen NOTAT Til: Kopi til: Seksjonssjefer studieseksjon ved NTNUs fakulteter - FS Brukerforum og de det måtte angå Gjelder: Vedrørende tiltak

Detaljer