Brukermanual. WebInnsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual. WebInnsyn"

Transkript

1 Brukermanual WebInnsyn

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 SNR-KART...3 BRUKERGRENSESNITTET TIL GIS/LINE WEBINNSYN...3 Kartvindu...4 Oppgavelinje...4 Funksjonsfaner...6 Søk...6 Adressesøk...6 Stedsnavnsøk...7 Eiendomssøk...8 Koordinatsøk...8 Interessante steder...9 Plansøk...9 Info...10 Utvalg...11 Tegnforklaring...12 Oversiktskart...12 GAB...12 Påtegninger...13 Situasjonskart...14 Karttypevalg...15 SPESIELLE KARTFUNKSJONER...15 Kopier kart til utklippstavle...15 Utskrift...15 Bokmerke av kartutsnitt...17 Tilbakemelding...18 Side 2 av 18

3 Innledning Denne brukermanualen er opprinnelig skrevet av Norkart for den første versjonen av SNR-kart, og deretter oppdatert og modifisert av geodata - avdelingen i Sørum Kommune. Den gir en kortfattet oversikt over mulighetene i programmet. Noen av mulighetene er listet opp nedenfor: Zoom inn og ut, samt tilbake til hele Nedre Romerike og tilbake til forrige utsnitt Flytte (panorere) kartutsnitt Vise informasjon om kartobjekter Måle avstander og arealer Utskrift, klipp og lim til for eksempel Word Endre karttype Vise reguleringsplaner og link til planbestemmelser, scannede kart med mer. Søke etter adresser Søke på gårds- og bruksnummer Søke på stedsnavn Søke på point of interest (POI) (skoler, barnehager, bensinstasjoner osv.) Fastsette målestokk Finne koordinat Hjelpefunksjon Våre kartdatabaser oppdateres hver natt, og alle karttyper i portalen er tilgjengelige for Sørum. NB: Situasjonskart må fortsatt bestilles av kommunen, siden disse skal kontrolleres av planavdelingen og Sørum Kommunalteknikk før de brukes i byggesaker. SNR-Kart SNR-kart bruker GIS/LINE WebInnsyn fra Norkart. Dette er en internettklient som gjør det mulig for kommunen å tilby innbyggerne innsyn i oppdaterte kart på internett til en hver tid. Brukergrensesnittet til GIS/LINE WebInnsyn Brukergrensesnittet er laget for å kunne gi brukerene rask tilgang til aktuelle funksjoner, samtidig som kartvinduet holdes så stort som mulig. Brukeren vil forholde seg til 5 forskjellige hovedgrupperinger i brukergrensesnittet; kartvindu, oppgavelinje, funksjonsfaner, funksjonsvindu og karttypevalg. Dette er vist i neste skjermbilde. Side 3 av 18

4 Kartvindu Kartvinduet er hovedvinduet i klienten. I dette vinduet blir det valgte kartutsnittet lastet etter brukerens ønsker og valg. Kartet inneholder en målestokkstav som blir oppdatert kontinuerlig ettersom brukeren forandrer målestokken. I tillegg er det påsatt en nordpil for å vise nordlig himmelretning. Under kartvinduet står det nøyaktig målestokk og informasjon om koordinatsystem og akse. Nøyaktige koordinater for musepekerens plassering i kartet finnes på nettleserens statusbar. Det kan hende at netttleserens statusbar er skrudd av, da vil ikke musepekerens koordinater vises. For å få frem denne status - baren må man sjekke innstillingene til den aktuelle nettleseren Kartet blir lastet inn i kartvinduet når brukeren enten velger en annen karttype, se nedenfor, eller benytter en av funksjonsknappene i oppgavelinjen, se nedenfor. Oppgavelinje Oppgavelinjen inneholder standardkartfunksjoner som feks, zooming og panorering. Holdes musepekeren over knappene vises det en nærmere forklaring på funksjonen. Den funksjonen som er valgt vises med gul/orange farge. Nedenfor følger en forklaring på funksjonsknappene: Knapp Beskrivelse Forrige/Neste Blar frem og tilbake mellom kartutsnitt brukeren har vist. Vis hele området. Vil zoome ut til et oversiktskart over hele Nedre Romerike Starter zoom-inn modus. Zoom-inn modus fungerer på to måter. Begge måtene fungerer om hverandre så lenge man befinner seg i zoom - inn modus Side 4 av 18

5 Zoom - klikk Trykk først knappen for å initiere zoom - inn modus Klikk venstre musknapp i kartet og det vil zoomes inn 2 ganger sentrert om klikkepunktet. Hvert klikk i zoom inn modus vil zoome inn 2-ganger Zoom - rektangel Trykk først knappen for å initiere zoom - inn modus Klikk venstre musknapp og dra ut et rektangel over det aktuelle området. Målestokken til det nye utsnittet vises i nettleserens statuslinje. Slipp venstre musknapp, og det nye utsnittet bli tegnet opp. Hvis du er i flytte- eller informasjonsmodus kan du midlertidig aktivere zoom - inn modus ved å klikke <ctrl>+venstre musknapp Zoom ut Zoomer ut til 2 ganger målestokken Zoom ut 5 ganger Zoomer ut til 5 ganger målestokken Starter flyttemodus. Trykk først knappen. Angi deretter flyttingen ved å holde venstre musknapp nede og dra markøren i den retningen du vil flytte kartet. Når musknappen slippes vil kartet lastes med nytt kartutsnitt Hvis du er i zoom- eller informasjonsmodus kan du midlertidig aktivere flyttemodus ved å klikke <alt>+venstre musknapp Velg målestokk Velg ny målestokk for kartet. Enten forhåndsinnstilte målestokker eller innskrevet målestokkstall. Informasjonsmodus Velg denne funksjonen og klikk deretter i kartet med venstre museknapp. Informasjon om kartobjekt det klikkes på vil vises i informasjonsvinduet. Måleverktøy - avstand Avstand måles ved å klikke på 2 eller flere punkter på kartet. Dobbeltklikk for å avslutte Måleverktøy - areal Areal måles ved å klikke 2 eller flere punkter på kartet. Dobbeltklikk for å avslutte Kopier til utklippstavle Ved å klikke på denne knappen åpnes det et vindu med et kartutsnitt som tilsvarer det utsnittet brukeren har i kartvinduet, Side 5 av 18

6 og tilhørende tegnforklaring. Tegnforklaring og kartutsnitt utgjør to separate bilder, og kan lagres eller kopieres hver for seg. Bruk så standard Windows funksjonalitet for å kopiere til utklippstavle. Skriv ut Når du velger denne verktøyknappen åpnes et nytt vindu med Utskriftsoppsett. Her vises et oversiktskart med rød boks rundt utsnittet som skal skrives, samt mulighet for å sette opp ulike innstillinger for utskriften Lag URL Åpner et nytt vindu med en hyperkobling (URL) som kan kopieres til utklippstavlen vha standard Windows funksjonalitet. Denne URLen kan så brukes til å åpne klienten med samme karttype og samme kartutsnitt. Man kan også ta tak i kartlenken, og dra den over i favoritter i nettleseren. Tilbakemelding Åpner et nytt vindu hvor brukeren kan skrive inn en tilbakemelding og sende den til systemansvarlig i den enkelte kommune. Funksjonsfaner Funksjonsfanene grupperer de ulike funksjonene i programmet. I SNR - Kart finnes det 8 slike faner: søk, informasjon, utvalg, tegnforklaring, oversiktskart/navigasjon, GAB(nabolister), påtegninger og situasjonskart. Søk Denne fanen inneholder alle søkene som brukeren kan bruke til å finne frem i kartet: adressesøk, stedsnavnsøk, eiendomssøk, koordinatsøk, interessante steder og plansøk. Adressesøk Søk på adresse gjøres ved å velge adressesøk og evt velge aktuell kommune. Hvis kartet allerede viser et utsnitt over Sørum vil Sørum være valgt som standard. Man kan søke direkte på en aktuell adresse ved å skrive inn hele adressen med nummer og bokstav, eller så kan man søke vha de første bokstavene i adressen. Trykk på Søk for å starte søket. Nedenfor vises et eksempel på søk på alle adresser som starter med Kuskerud i Sørum. Side 6 av 18

7 Når resultatlisten er presentert kan man klikke på husnummeret til den aktuelle adressen og kartet vil zoome seg til adressen og markere den med en tegnestift. Kartet vil vises i målestokk 1:750. Finnes det kun en adresse i resultatlisten zoomes kartet direkte til adressen. Hele veien kan markeres hvis man klikker på veinavnet. Utenfor hvert veinavn står det også hvilken kommune veien finnes i. Stedsnavnsøk Søk på stedsnavn gjøres ved å velge Stedsnavnssøk og evt velge kommune. Skriv så inn minimum tre bokstaver i søkefeltet. Trykk på Søk for å starte søket. En liste med stedsnavn som begynner med bokstavene som ble skrevet i søkefeltet vil vises i en liste. Trykk så på det aktuelle stedsnavnet og kartet vil zoomes til riktig sted. Treffmålestokken for søket avgjøres av stedsnavnets opprinnelse. For eksempel stedsnavn hentet fra N50 vises i målestokk 1: Målestokken står angitt bak søketreffet. I tillegg vises en link til yr.no. Klikker man på denne vil værvarsel for stedet komme opp i et nytt vindu. Side 7 av 18

8 Her vises alle stedsnavn som begynner med Vilberg, og tilhørende link til værvarsel. Eiendomssøk Søk på eiendom gjøres ved å velge eiendomssøk og evt velge aktuell kommune. Man må skrive inn minimum gårdsnummer og bruksnummer. Trykk på Søk for å starte søket. Nedenfor vises et eksempel på et eiendomssøk: Finnes det kun en eiendom i resultatet zoomes det direkte til eiendommen, hvis ikke må man trykke på det aktuelle gårdsnummer og bruksnummer i listen. Linken Vis alle teiger markerer alle teigene i resultatet. Kartet vil vises i den målestokken som gjør det mulig å vise den valgte eiendommen. Største målestokk vil være 1:1000. Koordinatsøk Søk på en spesifikk koordinat gjøres ved å velge Koordinatsøk og evt skrive inn en annen målestokk. Side 8 av 18

9 Målestokk må ikke skrives som 1:2500, men bare 2500 vil også fungere. Interessante steder Søk på interessante steder gjøres ved å velge interessante steder og aktuell kommune. Så velges det en gruppe og til slutt en type. Resultatet av søket vises under listen med typer. Klikk så på linken til det aktuelle interessante stedet og kartet vil zoomes til stedet. Kartet vil vises i forskjellige målestokker avhengig av type og gruppe. Her er det gjort et søk etter kommunale barnehager i Sørum. Man kan enten markere alle kommunale barnehager som ble funnet, eller en enkelt. Knappen med huset på indikerer link til en ekstern hjemmeside. Trykk på denne, og barnehagens hjemmeside vises i et nytt vindu. Plansøk Brukeren kan søke opp planer som ligger i GIS/LINE Planarkiv. For Sørums del er dette alle gjeldende reguleringsplaner. Enten skrives det inn et fritekstsøk, eller så kan man liste alle gjeldene planer. For å gjøre et plansøk må man først velge hvilken kommune det gjelder. Side 9 av 18

10 Klikk så på aktuell plan og utstrekningen til planen vil vises i kartet. For å kunne se selve planen må man endre til riktig karttype (Regulerings- /Bebyggelses-planer) hvis denne ikke allerede er valgt. Info Denne fanen blir aktiv når informasjon formidles fra SNR-kart til brukeren. Ved bruk av vil all informasjon vises i denne fanen. De fleste kartobjektene kan man trykke på og få informasjon om i dette vinduet. Kartobjekter hvor det er lagret eksterne linker vil få disse presentert i informasjonsvinduet. Side 10 av 18

11 Her er infoknappen brukt i kartutsnittet som vises. Trykk på for eksempel Vis WebPlan for å åpne planarkivet med den aktuelle planen i fokus. Her kan man finne scannede plankart og reguleringsbestemmelsene som gjelder for planen. Utvalg Denne fanen brukes til å endre kartets sammensetning av karttemaer. Brukeren kan skru av og på forskjellige karttemaer. For å tegne det nye kartet, må man trykke på Oppfrisk-knappen. De tre knappene ved siden av oppfrisk brukes til å skru på/av alle lag og tilbakestille til standardvalgene for karttypen: Side 11 av 18

12 Tegnforklaring Når man åpner denne fanen lastes en dynamisk tegnforklaring for det kartutsnittet som vises i kartvinduet. Oversiktskart Denne fanen viser et oversiktskart med et rødt rektangel som viser hvor kartutsnittet i kartvinduet er. Det røde rektangelet kan flyttes rundt ved å klikke på det og flytte det rundt mens man holder museknappen nede. Da oppdateres hovedkartvinduet automatisk. GAB Denne fanen brukes til å lage nabolister. På internett er nabolista uten hjemmelshaverinformasjon, det vil si at det kun gis gårds- og bruksnummer med eiendommens adresse. Ved å velge en hovedeiendom analyseres eiendomsbasen slik at de nærmeste naboene blir valgt. I listen med naboer kan det manuelt tillegges eller fjernes ønskelige eiendommer. Til slutt kan listen lagres i en RTF-fil som kan åpnes i Word og skrives ut eller sendes med e-post. I Nabolistefanen finnes det noen funksjonsknapper, ved å holde musepekeren over knappen vil det komme en beskrivelse av funksjonen som knappen representerer. En oversikt er listet i skjermbildet. Velg aktuell hovedeiendom og trykk generer naboliste så får man følgende resultat: Side 12 av 18

13 Påtegninger Tegnemodulen gir mulighet for å skrive og tegne i kartet. De ulike knappene er forklart i tabellen under: Velg Åpne lagrede påtegninger for å åpne en fil med lagrede påtegninger som skal vises i kartet. Lagre aktuell tegning til egen PC. Tegningen kan for eksempel sendes på e- post til andre, og åpnes i SNR-kart på en annen PC. Velg denne knappen for å få frem tekstboksen. Skriv inn ønsket tekst og flytt så markøren til kartet og klikk der teksten ønskes plassert. Teksten følger med markøren når den flyttes rundt i kartet. Bruker kan velge fonttype, skriftstørrelse, fet skrift, kursiv skrift og understrek i menyen. Bruker kan også krysse av for å ha hvit bakgrunn bak teksten. Nederst kan bruker velge hvilken farge som ønskes på teksten. Tegne linjer i kartet. Klikk på knappen, og deretter lages linjen ved å klikke rundt i kartet. Linjetegning avsluttes med dobbeltklikk. Tegne piler i kartet. Klikk på knappen, og tegn pilen på samme måte som for linjer. Avslutt med dobbeltklikk. Pilspissen tegnes i det siste punktet du klikker i. Velg Tegn polygon og klikk i kartet hvor knekkpunktene skal være. Dobbeltklikk avslutter / lukker polygonet. Skravur type, samt linjetykkelse, linjetype og farge på den omsluttende linjen kan velges. Velg Tegn rektangel og klikk i kartet hvor et av hjørnene skal være, hold venstre musetast nede og dra markøren til rektangelet har den størrelse og plassering som ønskes og slipp så opp venstre musetast. Skravur type, samt linjetykkelse, linjetype og farge på den omsluttende linjen kan velges. Velg Tegn sirkel og klikk i kartet, hold venstre musetast nede og dra markøren til sirkelen har den størrelse og plassering som ønskes og slipp så opp venstre musetast. Skravur type, samt linjetykkelse, linjetype og farge på den omsluttende linjen kan velges Velg Tegn ellipse og klikk i kartet, hold venstre musetast nede og dra markøren til ellipsen har den størrelse og plassering som ønskes og slipp så opp venstre musetast. Skravur type, samt linjetykkelse, linjetype og farge på Side 13 av 18

14 den omsluttende linjen kan velges. Velg Sett inn symbol og klikk i kartet der symbolet skal plasseres. Symbolet følger med markøren når den flyttes rundt i kartet. Slett objekt. Klikk først på knappen, og klikk deretter på objektet du ønsker å slette. Slett alle påtegnede objekt. Klikk på knappen, og alle tegnede objekt forsvinner. Det er ingen angremulighet! Velg linjefarge. Klikk på pilen ved siden av den svarte boksen for å vise seks ulike farger. Velg en av disse ved å klikke på den. Valgt farge vil brukes på alle nye linjer, piler og på alle omriss på flateobjekt. Velg linjetykkelse. Klikk på pilen ved siden av linjen for å vise fem ulike tykkelser. Velg en av disse ved å klikke på den. Valgt linjetykkelse vil brukes på alle nye linjer, piler og på alle omriss på flateobjekt. Velg skravur. Klikk på pilen ved siden av bildet for å vise tre ulike skravurer. Velg en av disse ved å klikke på den. Valgt skravur vil brukes på alle nye flateobjekt. Velg linjetype. Klikk på pilen ved siden av linjen for å vise fem ulike linjetyper. Velg en av disse ved å klikke på den. Valgt linjetype vil brukes på alle nye linjer, piler og som omriss på flateobjekt. Velg symbol. Klikk på pilen ved siden av symbolet for å vise en rekke symboler. Velg et av disse ved å klikke på det. Klikk deretter på knappen sett inn symbol før du plasserer det i kartet. Situasjonskart I Sørum Kommune må situasjonskart fortsatt bestilles hos og kontrolleres av kommunen. Det vil derfor ikke bli gitt informasjon om denne modulen foreløpig. Side 14 av 18

15 Karttypevalg Karttype valget gjør det mulig for brukeren til å endre karttypen som vises i kartvinduet. Når karttypen er valgt vil kartet oppfriskes i kartvindet. Kartutsnittet beholdes. Spesielle kartfunksjoner Kopier kart til utklippstavle Brukeren kan kopiere kartutsnittet og tegnforklaringen og lime det inn i ønsket program. Høyreklikk på enten kartet eller tegnforklaringen og velg kopier. Lim det så inn i ønsket program, eller lagre bildet. Utskrift Når man trykker på utskriftsknappen åpner det seg et eget utskriftsvindu. I dette vinduet kan man bestemme noe av utskriftens layout. Tittel: Angi tittel på utskriften Utskriftskvalitet: Velg mellom vanlig (96ppi), middels (200ppi) og høy (300 ppi) Rutenett: Angi om rutenett skal skrives ut. Velg i så fall mellom 50m, 100m, 500m, 1000m og 5000m. Utskriftsformat: Velg mellom 4 kombinasjoner av rotasjoner og størrelser, A4 stående/liggende og A3 stående/liggende. Tegnforklaring: Velg mellom Ingen tegnforklaring, Tegnforklaring på egen side og Tegnforklaring på samme side. Side 15 av 18

16 Målestokk: Velg hvilken målestokk du skal skrive ut kartutsnittet i. Rød boks rundt utsnitt i kartet vil endres ut i fra den målestokk som velges. Du kan også flytte på den røde boksen for å endre hvilket kartutsnitt som skal komme med på utskriften. Når man er fornøyd med plassering og andre innstillinger trykker man Skriv ut. Da lastes et nytt vindu med forhåndsvisning av utskriften. Hvis man er fornøyd med forhåndsvisningen trykker man på Skriv ut som vises på toppen av forhåndsvisningen. Se neste side: Side 16 av 18

17 Bokmerke av kartutsnitt Man kan enkelt sende URLer videre til andre ved å bruke bokmerkefunksjonen. Trykker man på den knappen lages det en URL som inneholder x og y hvor brukeren er og den karttypen brukeren har aktiv. Side 17 av 18

18 Høyreklikk og kopier snarvei. Lim den så inn i for eksempel en epost. URLen som lages er for eksempel: &scale=2112&plugin=no&maptheme=ar5tp Tilbakemelding Brukeren kan også sende en tilbakemelding direkte gjennom løsningen (og ikke gjennom eget epost program). Side 18 av 18

Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune

Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BRUKERGRENSESNITT... 3 Kartvindu... 3 Oppgavelinje... 4 Funksjonsfaner... 5 Søk... 5 Adressesøk... 5 Eiendomssøk...

Detaljer

Brukermanual. WebInnsyn

Brukermanual. WebInnsyn Brukermanual WebInnsyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 SNR-KART...3 BRUKERGRENSESNITTET TIL GIS/LINE WEBINNSYN...3 Kartvindu...4 Oppgavelinje...4 Funksjonsfaner...6 Søk...6 Adressesøk...6 Stedsnavnsøk...7

Detaljer

Enkel brukerveiledning for GIS/LINE WebInnsyn

Enkel brukerveiledning for GIS/LINE WebInnsyn Enkel brukerveiledning for GIS/LINE WebInnsyn Denne brukerveiledningen for GIS/LINE WebInnsyn beskriver de mest vanlige funksjonene i kartløsningen. En del av beskrivelsene er lånt fra andre brukerveiledninger.

Detaljer

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem.

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem. GISLINE Webinnsyn Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes Trykk på link - dette bildet kommer frem. Søkefelt, søkeresultat synlig automatisk ved søk URL til identisk

Detaljer

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no 1. Oppbygningen av kartverktøyet...3 2. Karttyper...3 3. Verktøylinjen...4 4. Søk i kartet...5 4.1 Søk på adresse...5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN

BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN Felles kartløsning for kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy og Træna Innkomstbildet Link til de respektive kommuners hjemmeside, samt samarbeidsparter. Ulike

Detaljer

ISY WinMap WebInnsyn. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

ISY WinMap WebInnsyn. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com ISY WinMap WebInnsyn Kursinnhold Generell funksjonalitet Zoom og panorering Karttyper og tegnforklaringslinjer Målinger og koordinatvisning Søk Matrikkelinformasjon Utskrift Annen funksjonalitet videregående

Detaljer

BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN

BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN BRUKERVEILEDNING POLARSIRKELPORTALEN Felles kartløsning for kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy og Træna Innkomstbildet Link til de respektive kommuners hjemmeside, samt samarbeidsparter. Ulike

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Veileder GINT. Geografi i Nord-Trøndelag. Brukerveiledning. www.gint.no. (http://a3.gint.no/ før lansering)

Veileder GINT. Geografi i Nord-Trøndelag. Brukerveiledning. www.gint.no. (http://a3.gint.no/ før lansering) Geografi i Nord-Trøndelag Brukerveiledning www.gint.no (http://a3.gint.no/ før lansering) 1 Utarbeidet september 2015 Kristin Bjerke Denstadli, GIS-medarbeider Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Gry Aune Tveten,

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland?

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland? Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

Follos nye kartportal WEB 3

Follos nye kartportal WEB 3 Follos nye kartportal WEB 3 Innholdsfortegnelse Inngangsportal Side 3 Oversikt over de ulike kart-klientene Side 4 Panorer og zoom med mere vist i Follokart-klienten Side 7 Kartlagsliste vist i krets-klienten

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Allma Eiendom er et innsynsverktøyfor skogbruksplaner. Skogeier kan bruke denne tjenesten for å få oversikt over sin

Detaljer

Brukerveiledning Kilden

Brukerveiledning Kilden Brukerveiledning Kilden Innhold Generelt... 2 Geografisk søk... 2 Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom... 2 Panelene til venstre... 3 Verktøy-panelet... 3 Last ned kartdata... 4 Bakgrunnskart...

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Brukerveiledning Kilden

Brukerveiledning Kilden Brukerveiledning Kilden Innhold Generelt... 2 Geografisk søk... 2 Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom... 3 Søk etter landbrukseiendom... 3 Eksempler på søk... 3 Søk på koordinater... 4 Panelene

Detaljer

Follos nye kartportal WEB 3

Follos nye kartportal WEB 3 Follos nye kartportal WEB 3 Innholdsfortegnelse Inngangsportal Side 3 Oversikt over de ulike klientene Side 4 Panorer og zoom med mere vist i grunnkart-klienten Side 6 Kartlagsliste vist i krets-klienten

Detaljer

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015 Brukerveiledning Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no Oppdatert 17.11.2015 Navigasjon i kart Øverst til venstre: Finn din posisjon Øverst til høyre: Zoom inn Nederst til venstre: Vis hele

Detaljer

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland?

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Veilederen er i hovedsak retta mot kunder som bestiller via kommunenes hjemmeside, hvor det er lagt opp for betaling med

Detaljer

Brukermanual, kartløsning

Brukermanual, kartløsning Innhold 1. Oversikt over funksjoner i kartløsningen... 3 2. Månedsvelger... 6 3. Vis i kart (Kartlagsvelger 1)... 6 4. Jeg vil se utslag på (ressursvelger)... 7 5. Søk... 8 6. Generelle knapper... 9 7.

Detaljer

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning Kart for regionalt miljøtilskudd Brukerveiledning Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg. Eiendommene du har registrert

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Forklaring til MAREANO sin kartklient

Forklaring til MAREANO sin kartklient Forklaring til MAREANO sin kartklient MAREANO bruker GeoExplorer som kartklient. En del funksjonalitet er standard, mens noe er utviklet spesielt for MAREANO. Når kartklienten åpner, får du opp et arbeidsområde

Detaljer

1.0 GIS/LINE Målebrev...3. 2.0 Innstillinger Målebrev...4

1.0 GIS/LINE Målebrev...3. 2.0 Innstillinger Målebrev...4 1.0 GIS/LINE Målebrev...3 1.1 Generelt... 3 2.0 Innstillinger Målebrev...4.1 Innstillinger Målebrev Generelt... 4 OK... 4 Avbryt... 5 Hjelp... 5 2.2 Innstillinger Målebrev Formularer... 5 Forside og bakside

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

Oversikt over løsningens skjerm-komponenter:

Oversikt over løsningens skjerm-komponenter: Oversikt over løsningens skjerm-komponenter: Tittel og søkefelt: Her ser du applikasjonens navn og versjon, samt søkefeltet som brukes for å søke etter objekter i kartet. Verktøylinja: Her finner du alle

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2015-02-05 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Klikk på: Ny bruker søker

Klikk på: Ny bruker søker ByggSøk - bygning. I dag er det mulig å levere byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet med ByggSøk er effektivisering hos private

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com ISY WinMap WebInnsyn Videregående kurs Vi skal se på : * AVANSERTE SØK : -Matrikkelsøk, nabolister -Søk i ulike kartbaser -Søk i folkeregisteret *LGIS * TEGNING -Tegning av objekttyper -Import/eksport

Detaljer

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND TELEPENSJONISTENE.NO HJEMMESIDE PÅ INTERNETT FOR TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Fremgangsmåte for å lage og vedlikeholde innhold på hjemmesiden for en lokalforening. Utarbeidet av: Kjell Engen Mailadresse:

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2014-10-24. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2014-10-24. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2014-10-24 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Løypelegging ved bruk av

Løypelegging ved bruk av Løypelegging ved bruk av 1 Innholdsfortegnelse 1 Bruk av OCAD 9...3 2 Kart...3 3 Oppstart...3 4 Plasering av detaljer...5 5 Løyper...7 6 Postbeskrivelse...9 7 Innstillinger...11 7.1 For løyper... 11 7.2

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

1. Fra august 2011 vil det være mulig å gå inn på http://www.turasystems.com/ 2. Klikk på Opprette konto

1. Fra august 2011 vil det være mulig å gå inn på http://www.turasystems.com/ 2. Klikk på Opprette konto Brukerveiledning, versjon Beta Dato: 2011-08-31 Hvordan ta Turas Dagbok i bruk? ave 1. Fra august 2011 vil det være mulig å gå inn på http://www.turasystems.com/ 2. Klikk på Opprette konto Figur: Opprettelse

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Målet med lillehammerfk.no er å være en levende nettside for hele klubben. For å få til det, må de enkelte lagene selv legge til innhold på nettsiden.

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 splashscreen.png Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 Høgskolen i Telemark Grunnleggende bruk av Camtasia 8 Bjørn Ivar Haugdal Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons- lisens: Navngivelse

Detaljer

3D-modell. Innholdsfortegnelse. 1. Komme i gang. 2. Hvordan bevege seg rundt i 3D-modellen. 3. Hvordan supplere 3D-modellen med flere kartdata

3D-modell. Innholdsfortegnelse. 1. Komme i gang. 2. Hvordan bevege seg rundt i 3D-modellen. 3. Hvordan supplere 3D-modellen med flere kartdata 3D-modell Innholdsfortegnelse 1. Komme i gang 2. Hvordan bevege seg rundt i 3D-modellen 3. Hvordan supplere 3D-modellen med flere kartdata 4. Hvordan bruke enkelte funksjoner: - Måle avstander og areal

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Første samling Irene Beyer Log Høsten 2012 IKT for tospråklig bachelor Grunnleggende ferdigheter i LK06 «Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

TransMobile 7. Frode Evensen. Produktansvarlig og systemutvikler

TransMobile 7. Frode Evensen. Produktansvarlig og systemutvikler TransMobile 7 Frode Evensen Produktansvarlig og systemutvikler Locus Locus Brukerforum 2009 2010 2011 Agenda Hva har vi gjort siden i fjor System Pilotprosjektet Nytt utseende Demo/brukerkurs Utfordringer

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

Perspektivtegning med Paint

Perspektivtegning med Paint Perspektivtegning med Paint Hvis du bruker Microsoft Windows, har du tilgang til programmet Paint. Paint finner du som regel ved å velge Start, Alle programmer og Tilbehør. Med Paint kan du bl.a. lage

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

Veiledning i bruk av ramme-maler

Veiledning i bruk av ramme-maler Veiledning i bruk av ramme-maler Noen symboler i heftet: Tegneverktøy Redigeringsverktøy Linjeobjekt Flateobjekt Punktobjekt Raster Hurtigtast Link / menyvalg Link / menyvalg (11)* Link / menyvalg (11)*

Detaljer

PolyPrint Brukermanual

PolyPrint Brukermanual PolyPrint Brukermanual POLYPRINT er et merkesystem som gjør det mulig å lage ulike varianter av etiketter. Hovedskjerm Forklaring til menyvalg Mulighetene for POLYPRINT er beskrevet under. Etikett redigering.

Detaljer

www.kristiansund.no/supportweb

www.kristiansund.no/supportweb Målsetting Dette kursheftet viser de grunnleggende nyhetene i Microsoft Office 2007. Det kan brukes som et grunnkurs, men er ment for deg som allerede har brukt Office fra før. Følgende blir gjennomgått:

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Brukerveiledning Ipad og Goodreader

Brukerveiledning Ipad og Goodreader Brukerveiledning Ipad og Goodreader 28.10.13 Innhold: Del 1: - Side 2 5: Koble seg på et nettverk? Del 2: - Side 6 15: Sync(hente sakspapirer) Finne utvalg i serveren som en vil «Sync e». Del 3: - Side

Detaljer

38. Utskrift - Master Layout

38. Utskrift - Master Layout 38. Utskrift - Master Layout Underlag med tittelfelt Den tredje mappa i Navigator er Layout. Der samler vi tegningene fra View Map for utskrift. Men før vi kan samle tegningene for utskrift, skal vi lage

Detaljer

Fürst Forum versjon 2.2.0.0

Fürst Forum versjon 2.2.0.0 Fürst Forum versjon 2.2.0.0 Beregning av signifikant forskjell mellom 2 svar Programmet kan nå automatisk beregne om de 2 siste svarene på en analyse er signifikant forskjellige. I rekvireringsbildet markerer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning

Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning Innhold Innledning side 3 DM plakater for utskrift side 6 Endre pris på DM plakater side 9 Plakatmaler side 14 Avansert redigering side 27 Lage plakat med produktsøk

Detaljer

Kurs. Kapittel 2. Bokmål

Kurs. Kapittel 2. Bokmål Kurs 8 Kapittel 2 Bokmål D.8.2.1 1 av 4 Introduksjon til dynamisk geometri med GeoGebra Med et dynamisk geometriprogram kan du tegne og konstruere figurer som du kan trekke og dra i. I noen slike programmer

Detaljer