Brukermanual. WebInnsyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual. WebInnsyn"

Transkript

1 Brukermanual WebInnsyn

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 SNR-KART...3 BRUKERGRENSESNITTET TIL GIS/LINE WEBINNSYN...3 Kartvindu...4 Oppgavelinje...4 Funksjonsfaner...6 Søk...6 Adressesøk...6 Stedsnavnsøk...7 Eiendomssøk...8 Koordinatsøk...8 Interessante steder...9 Plansøk...9 Info...10 Utvalg...11 Tegnforklaring...12 Oversiktskart...12 GAB...12 Påtegninger...13 Situasjonskart...14 Karttypevalg...15 SPESIELLE KARTFUNKSJONER...15 Kopier kart til utklippstavle...15 Utskrift...15 Bokmerke av kartutsnitt...17 Tilbakemelding...18 Side 2 av 18

3 Innledning Denne brukermanualen er opprinnelig skrevet av Norkart for den første versjonen av SNR-kart, og deretter oppdatert og modifisert av geodata - avdelingen i Sørum Kommune. Den gir en kortfattet oversikt over mulighetene i programmet. Noen av mulighetene er listet opp nedenfor: Zoom inn og ut, samt tilbake til hele Nedre Romerike og tilbake til forrige utsnitt Flytte (panorere) kartutsnitt Vise informasjon om kartobjekter Måle avstander og arealer Utskrift, klipp og lim til for eksempel Word Endre karttype Vise reguleringsplaner og link til planbestemmelser, scannede kart med mer. Søke etter adresser Søke på gårds- og bruksnummer Søke på stedsnavn Søke på point of interest (POI) (skoler, barnehager, bensinstasjoner osv.) Fastsette målestokk Finne koordinat Hjelpefunksjon Våre kartdatabaser oppdateres hver natt, og alle karttyper i portalen er tilgjengelige for Sørum. NB: Situasjonskart må fortsatt bestilles av kommunen, siden disse skal kontrolleres av planavdelingen og Sørum Kommunalteknikk før de brukes i byggesaker. SNR-Kart SNR-kart bruker GIS/LINE WebInnsyn fra Norkart. Dette er en internettklient som gjør det mulig for kommunen å tilby innbyggerne innsyn i oppdaterte kart på internett til en hver tid. Brukergrensesnittet til GIS/LINE WebInnsyn Brukergrensesnittet er laget for å kunne gi brukerene rask tilgang til aktuelle funksjoner, samtidig som kartvinduet holdes så stort som mulig. Brukeren vil forholde seg til 5 forskjellige hovedgrupperinger i brukergrensesnittet; kartvindu, oppgavelinje, funksjonsfaner, funksjonsvindu og karttypevalg. Dette er vist i neste skjermbilde. Side 3 av 18

4 Kartvindu Kartvinduet er hovedvinduet i klienten. I dette vinduet blir det valgte kartutsnittet lastet etter brukerens ønsker og valg. Kartet inneholder en målestokkstav som blir oppdatert kontinuerlig ettersom brukeren forandrer målestokken. I tillegg er det påsatt en nordpil for å vise nordlig himmelretning. Under kartvinduet står det nøyaktig målestokk og informasjon om koordinatsystem og akse. Nøyaktige koordinater for musepekerens plassering i kartet finnes på nettleserens statusbar. Det kan hende at netttleserens statusbar er skrudd av, da vil ikke musepekerens koordinater vises. For å få frem denne status - baren må man sjekke innstillingene til den aktuelle nettleseren Kartet blir lastet inn i kartvinduet når brukeren enten velger en annen karttype, se nedenfor, eller benytter en av funksjonsknappene i oppgavelinjen, se nedenfor. Oppgavelinje Oppgavelinjen inneholder standardkartfunksjoner som feks, zooming og panorering. Holdes musepekeren over knappene vises det en nærmere forklaring på funksjonen. Den funksjonen som er valgt vises med gul/orange farge. Nedenfor følger en forklaring på funksjonsknappene: Knapp Beskrivelse Forrige/Neste Blar frem og tilbake mellom kartutsnitt brukeren har vist. Vis hele området. Vil zoome ut til et oversiktskart over hele Nedre Romerike Starter zoom-inn modus. Zoom-inn modus fungerer på to måter. Begge måtene fungerer om hverandre så lenge man befinner seg i zoom - inn modus Side 4 av 18

5 Zoom - klikk Trykk først knappen for å initiere zoom - inn modus Klikk venstre musknapp i kartet og det vil zoomes inn 2 ganger sentrert om klikkepunktet. Hvert klikk i zoom inn modus vil zoome inn 2-ganger Zoom - rektangel Trykk først knappen for å initiere zoom - inn modus Klikk venstre musknapp og dra ut et rektangel over det aktuelle området. Målestokken til det nye utsnittet vises i nettleserens statuslinje. Slipp venstre musknapp, og det nye utsnittet bli tegnet opp. Hvis du er i flytte- eller informasjonsmodus kan du midlertidig aktivere zoom - inn modus ved å klikke <ctrl>+venstre musknapp Zoom ut Zoomer ut til 2 ganger målestokken Zoom ut 5 ganger Zoomer ut til 5 ganger målestokken Starter flyttemodus. Trykk først knappen. Angi deretter flyttingen ved å holde venstre musknapp nede og dra markøren i den retningen du vil flytte kartet. Når musknappen slippes vil kartet lastes med nytt kartutsnitt Hvis du er i zoom- eller informasjonsmodus kan du midlertidig aktivere flyttemodus ved å klikke <alt>+venstre musknapp Velg målestokk Velg ny målestokk for kartet. Enten forhåndsinnstilte målestokker eller innskrevet målestokkstall. Informasjonsmodus Velg denne funksjonen og klikk deretter i kartet med venstre museknapp. Informasjon om kartobjekt det klikkes på vil vises i informasjonsvinduet. Måleverktøy - avstand Avstand måles ved å klikke på 2 eller flere punkter på kartet. Dobbeltklikk for å avslutte Måleverktøy - areal Areal måles ved å klikke 2 eller flere punkter på kartet. Dobbeltklikk for å avslutte Kopier til utklippstavle Ved å klikke på denne knappen åpnes det et vindu med et kartutsnitt som tilsvarer det utsnittet brukeren har i kartvinduet, Side 5 av 18

6 og tilhørende tegnforklaring. Tegnforklaring og kartutsnitt utgjør to separate bilder, og kan lagres eller kopieres hver for seg. Bruk så standard Windows funksjonalitet for å kopiere til utklippstavle. Skriv ut Når du velger denne verktøyknappen åpnes et nytt vindu med Utskriftsoppsett. Her vises et oversiktskart med rød boks rundt utsnittet som skal skrives, samt mulighet for å sette opp ulike innstillinger for utskriften Lag URL Åpner et nytt vindu med en hyperkobling (URL) som kan kopieres til utklippstavlen vha standard Windows funksjonalitet. Denne URLen kan så brukes til å åpne klienten med samme karttype og samme kartutsnitt. Man kan også ta tak i kartlenken, og dra den over i favoritter i nettleseren. Tilbakemelding Åpner et nytt vindu hvor brukeren kan skrive inn en tilbakemelding og sende den til systemansvarlig i den enkelte kommune. Funksjonsfaner Funksjonsfanene grupperer de ulike funksjonene i programmet. I SNR - Kart finnes det 8 slike faner: søk, informasjon, utvalg, tegnforklaring, oversiktskart/navigasjon, GAB(nabolister), påtegninger og situasjonskart. Søk Denne fanen inneholder alle søkene som brukeren kan bruke til å finne frem i kartet: adressesøk, stedsnavnsøk, eiendomssøk, koordinatsøk, interessante steder og plansøk. Adressesøk Søk på adresse gjøres ved å velge adressesøk og evt velge aktuell kommune. Hvis kartet allerede viser et utsnitt over Sørum vil Sørum være valgt som standard. Man kan søke direkte på en aktuell adresse ved å skrive inn hele adressen med nummer og bokstav, eller så kan man søke vha de første bokstavene i adressen. Trykk på Søk for å starte søket. Nedenfor vises et eksempel på søk på alle adresser som starter med Kuskerud i Sørum. Side 6 av 18

7 Når resultatlisten er presentert kan man klikke på husnummeret til den aktuelle adressen og kartet vil zoome seg til adressen og markere den med en tegnestift. Kartet vil vises i målestokk 1:750. Finnes det kun en adresse i resultatlisten zoomes kartet direkte til adressen. Hele veien kan markeres hvis man klikker på veinavnet. Utenfor hvert veinavn står det også hvilken kommune veien finnes i. Stedsnavnsøk Søk på stedsnavn gjøres ved å velge Stedsnavnssøk og evt velge kommune. Skriv så inn minimum tre bokstaver i søkefeltet. Trykk på Søk for å starte søket. En liste med stedsnavn som begynner med bokstavene som ble skrevet i søkefeltet vil vises i en liste. Trykk så på det aktuelle stedsnavnet og kartet vil zoomes til riktig sted. Treffmålestokken for søket avgjøres av stedsnavnets opprinnelse. For eksempel stedsnavn hentet fra N50 vises i målestokk 1: Målestokken står angitt bak søketreffet. I tillegg vises en link til yr.no. Klikker man på denne vil værvarsel for stedet komme opp i et nytt vindu. Side 7 av 18

8 Her vises alle stedsnavn som begynner med Vilberg, og tilhørende link til værvarsel. Eiendomssøk Søk på eiendom gjøres ved å velge eiendomssøk og evt velge aktuell kommune. Man må skrive inn minimum gårdsnummer og bruksnummer. Trykk på Søk for å starte søket. Nedenfor vises et eksempel på et eiendomssøk: Finnes det kun en eiendom i resultatet zoomes det direkte til eiendommen, hvis ikke må man trykke på det aktuelle gårdsnummer og bruksnummer i listen. Linken Vis alle teiger markerer alle teigene i resultatet. Kartet vil vises i den målestokken som gjør det mulig å vise den valgte eiendommen. Største målestokk vil være 1:1000. Koordinatsøk Søk på en spesifikk koordinat gjøres ved å velge Koordinatsøk og evt skrive inn en annen målestokk. Side 8 av 18

9 Målestokk må ikke skrives som 1:2500, men bare 2500 vil også fungere. Interessante steder Søk på interessante steder gjøres ved å velge interessante steder og aktuell kommune. Så velges det en gruppe og til slutt en type. Resultatet av søket vises under listen med typer. Klikk så på linken til det aktuelle interessante stedet og kartet vil zoomes til stedet. Kartet vil vises i forskjellige målestokker avhengig av type og gruppe. Her er det gjort et søk etter kommunale barnehager i Sørum. Man kan enten markere alle kommunale barnehager som ble funnet, eller en enkelt. Knappen med huset på indikerer link til en ekstern hjemmeside. Trykk på denne, og barnehagens hjemmeside vises i et nytt vindu. Plansøk Brukeren kan søke opp planer som ligger i GIS/LINE Planarkiv. For Sørums del er dette alle gjeldende reguleringsplaner. Enten skrives det inn et fritekstsøk, eller så kan man liste alle gjeldene planer. For å gjøre et plansøk må man først velge hvilken kommune det gjelder. Side 9 av 18

10 Klikk så på aktuell plan og utstrekningen til planen vil vises i kartet. For å kunne se selve planen må man endre til riktig karttype (Regulerings- /Bebyggelses-planer) hvis denne ikke allerede er valgt. Info Denne fanen blir aktiv når informasjon formidles fra SNR-kart til brukeren. Ved bruk av vil all informasjon vises i denne fanen. De fleste kartobjektene kan man trykke på og få informasjon om i dette vinduet. Kartobjekter hvor det er lagret eksterne linker vil få disse presentert i informasjonsvinduet. Side 10 av 18

11 Her er infoknappen brukt i kartutsnittet som vises. Trykk på for eksempel Vis WebPlan for å åpne planarkivet med den aktuelle planen i fokus. Her kan man finne scannede plankart og reguleringsbestemmelsene som gjelder for planen. Utvalg Denne fanen brukes til å endre kartets sammensetning av karttemaer. Brukeren kan skru av og på forskjellige karttemaer. For å tegne det nye kartet, må man trykke på Oppfrisk-knappen. De tre knappene ved siden av oppfrisk brukes til å skru på/av alle lag og tilbakestille til standardvalgene for karttypen: Side 11 av 18

12 Tegnforklaring Når man åpner denne fanen lastes en dynamisk tegnforklaring for det kartutsnittet som vises i kartvinduet. Oversiktskart Denne fanen viser et oversiktskart med et rødt rektangel som viser hvor kartutsnittet i kartvinduet er. Det røde rektangelet kan flyttes rundt ved å klikke på det og flytte det rundt mens man holder museknappen nede. Da oppdateres hovedkartvinduet automatisk. GAB Denne fanen brukes til å lage nabolister. På internett er nabolista uten hjemmelshaverinformasjon, det vil si at det kun gis gårds- og bruksnummer med eiendommens adresse. Ved å velge en hovedeiendom analyseres eiendomsbasen slik at de nærmeste naboene blir valgt. I listen med naboer kan det manuelt tillegges eller fjernes ønskelige eiendommer. Til slutt kan listen lagres i en RTF-fil som kan åpnes i Word og skrives ut eller sendes med e-post. I Nabolistefanen finnes det noen funksjonsknapper, ved å holde musepekeren over knappen vil det komme en beskrivelse av funksjonen som knappen representerer. En oversikt er listet i skjermbildet. Velg aktuell hovedeiendom og trykk generer naboliste så får man følgende resultat: Side 12 av 18

13 Påtegninger Tegnemodulen gir mulighet for å skrive og tegne i kartet. De ulike knappene er forklart i tabellen under: Velg Åpne lagrede påtegninger for å åpne en fil med lagrede påtegninger som skal vises i kartet. Lagre aktuell tegning til egen PC. Tegningen kan for eksempel sendes på e- post til andre, og åpnes i SNR-kart på en annen PC. Velg denne knappen for å få frem tekstboksen. Skriv inn ønsket tekst og flytt så markøren til kartet og klikk der teksten ønskes plassert. Teksten følger med markøren når den flyttes rundt i kartet. Bruker kan velge fonttype, skriftstørrelse, fet skrift, kursiv skrift og understrek i menyen. Bruker kan også krysse av for å ha hvit bakgrunn bak teksten. Nederst kan bruker velge hvilken farge som ønskes på teksten. Tegne linjer i kartet. Klikk på knappen, og deretter lages linjen ved å klikke rundt i kartet. Linjetegning avsluttes med dobbeltklikk. Tegne piler i kartet. Klikk på knappen, og tegn pilen på samme måte som for linjer. Avslutt med dobbeltklikk. Pilspissen tegnes i det siste punktet du klikker i. Velg Tegn polygon og klikk i kartet hvor knekkpunktene skal være. Dobbeltklikk avslutter / lukker polygonet. Skravur type, samt linjetykkelse, linjetype og farge på den omsluttende linjen kan velges. Velg Tegn rektangel og klikk i kartet hvor et av hjørnene skal være, hold venstre musetast nede og dra markøren til rektangelet har den størrelse og plassering som ønskes og slipp så opp venstre musetast. Skravur type, samt linjetykkelse, linjetype og farge på den omsluttende linjen kan velges. Velg Tegn sirkel og klikk i kartet, hold venstre musetast nede og dra markøren til sirkelen har den størrelse og plassering som ønskes og slipp så opp venstre musetast. Skravur type, samt linjetykkelse, linjetype og farge på den omsluttende linjen kan velges Velg Tegn ellipse og klikk i kartet, hold venstre musetast nede og dra markøren til ellipsen har den størrelse og plassering som ønskes og slipp så opp venstre musetast. Skravur type, samt linjetykkelse, linjetype og farge på Side 13 av 18

14 den omsluttende linjen kan velges. Velg Sett inn symbol og klikk i kartet der symbolet skal plasseres. Symbolet følger med markøren når den flyttes rundt i kartet. Slett objekt. Klikk først på knappen, og klikk deretter på objektet du ønsker å slette. Slett alle påtegnede objekt. Klikk på knappen, og alle tegnede objekt forsvinner. Det er ingen angremulighet! Velg linjefarge. Klikk på pilen ved siden av den svarte boksen for å vise seks ulike farger. Velg en av disse ved å klikke på den. Valgt farge vil brukes på alle nye linjer, piler og på alle omriss på flateobjekt. Velg linjetykkelse. Klikk på pilen ved siden av linjen for å vise fem ulike tykkelser. Velg en av disse ved å klikke på den. Valgt linjetykkelse vil brukes på alle nye linjer, piler og på alle omriss på flateobjekt. Velg skravur. Klikk på pilen ved siden av bildet for å vise tre ulike skravurer. Velg en av disse ved å klikke på den. Valgt skravur vil brukes på alle nye flateobjekt. Velg linjetype. Klikk på pilen ved siden av linjen for å vise fem ulike linjetyper. Velg en av disse ved å klikke på den. Valgt linjetype vil brukes på alle nye linjer, piler og som omriss på flateobjekt. Velg symbol. Klikk på pilen ved siden av symbolet for å vise en rekke symboler. Velg et av disse ved å klikke på det. Klikk deretter på knappen sett inn symbol før du plasserer det i kartet. Situasjonskart I Sørum Kommune må situasjonskart fortsatt bestilles hos og kontrolleres av kommunen. Det vil derfor ikke bli gitt informasjon om denne modulen foreløpig. Side 14 av 18

15 Karttypevalg Karttype valget gjør det mulig for brukeren til å endre karttypen som vises i kartvinduet. Når karttypen er valgt vil kartet oppfriskes i kartvindet. Kartutsnittet beholdes. Spesielle kartfunksjoner Kopier kart til utklippstavle Brukeren kan kopiere kartutsnittet og tegnforklaringen og lime det inn i ønsket program. Høyreklikk på enten kartet eller tegnforklaringen og velg kopier. Lim det så inn i ønsket program, eller lagre bildet. Utskrift Når man trykker på utskriftsknappen åpner det seg et eget utskriftsvindu. I dette vinduet kan man bestemme noe av utskriftens layout. Tittel: Angi tittel på utskriften Utskriftskvalitet: Velg mellom vanlig (96ppi), middels (200ppi) og høy (300 ppi) Rutenett: Angi om rutenett skal skrives ut. Velg i så fall mellom 50m, 100m, 500m, 1000m og 5000m. Utskriftsformat: Velg mellom 4 kombinasjoner av rotasjoner og størrelser, A4 stående/liggende og A3 stående/liggende. Tegnforklaring: Velg mellom Ingen tegnforklaring, Tegnforklaring på egen side og Tegnforklaring på samme side. Side 15 av 18

16 Målestokk: Velg hvilken målestokk du skal skrive ut kartutsnittet i. Rød boks rundt utsnitt i kartet vil endres ut i fra den målestokk som velges. Du kan også flytte på den røde boksen for å endre hvilket kartutsnitt som skal komme med på utskriften. Når man er fornøyd med plassering og andre innstillinger trykker man Skriv ut. Da lastes et nytt vindu med forhåndsvisning av utskriften. Hvis man er fornøyd med forhåndsvisningen trykker man på Skriv ut som vises på toppen av forhåndsvisningen. Se neste side: Side 16 av 18

17 Bokmerke av kartutsnitt Man kan enkelt sende URLer videre til andre ved å bruke bokmerkefunksjonen. Trykker man på den knappen lages det en URL som inneholder x og y hvor brukeren er og den karttypen brukeren har aktiv. Side 17 av 18

18 Høyreklikk og kopier snarvei. Lim den så inn i for eksempel en epost. URLen som lages er for eksempel: &scale=2112&plugin=no&maptheme=ar5tp Tilbakemelding Brukeren kan også sende en tilbakemelding direkte gjennom løsningen (og ikke gjennom eget epost program). Side 18 av 18

Brukermanual DSB Kart

Brukermanual DSB Kart Brukermanual DSB Kart Versjon 28.11.2013 Oversikt over funksjonstaster og menyvalg... 3 1 DSBs kartprogram introduksjon... 4 1.1 Oppbygging... 4 1.2 Teknisk informasjon... 4 1.3 Koordinatsystem... 4 1.4

Detaljer

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 NVDB 123 Brukerveiledning Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 Versjon 3.12.1 Oppdatert 15/8 2014 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Hva er NVDB 123?... 5 1.2 Hvorfor denne brukerveilederen?... 5 2

Detaljer

Brukerveiledning 21.08.2012 1

Brukerveiledning 21.08.2012 1 Brukerveiledning 21.08.2012 1 Innhold Portalsiden www.allma.no... 3 Starte Allma Eiendom... 3 Allma Eiendom oversikt oppbygging og funksjoner... 4 Velge karttyper og sette målestokk... 5 Lage bokmerker...

Detaljer

Temakart Rogaland Hjelpedokument

Temakart Rogaland Hjelpedokument Temakart Rogaland Hjelpedokument Temakartportal-prosjektetet et samarbeidsprosjekt innen Norge digitalt i Rogaland. Det er i dag 27 parter som deltar i samarbeidet, blant annet Fylkesmannen i Rogaland,

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2010.x

Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2010.x Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2010.x 2004 SG-Data - 1 - Innhold Registrering av lisens... 3 Mistet lisens... 4 1) Introduksjon... 5 2) Hvorfor Visual Card Designer... 6 3) Å komme i gang...

Detaljer

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015

Brukerveiledning. Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging. Versjon 26. juni 2015 Brukerveiledning Bruk av NiN-app i naturtypekartlegging Versjon 26. juni 2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. NiN-app... 3 2.1 NiN-app for desktop og nettbrett... 3 2.2 Nedlasting og installasjon... 4 2.2.1

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Follos nye kartportal WEB 3

Follos nye kartportal WEB 3 Follos nye kartportal WEB 3 Innholdsfortegnelse Inngangsportal Side 3 Oversikt over de ulike kart-klientene Side 4 Panorer og zoom med mere vist i Follokart-klienten Side 7 Kartlagsliste vist i krets-klienten

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Grunnleggende bruk Versjon 2 Respons AS, Stasjonsgt. 37, 1820 SPYDEBERG, Tlf:90 12 45 50, Fax: 69 83 87 10 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 2 FIRE TYPER PROGRAM-ELEMENTER

Detaljer

Generell brukerveilednin g for Primus

Generell brukerveilednin g for Primus Generell brukerveilednin g for Primus Primus 5.6.3 Primus Generell veiledning 2 INNLEDNING... 4 GENERELL VEILEDNING... 4 VERSJONER AV PROGRAM OG BRUKERVEILEDNING... 4 HOVEDELEMENTER OG FUNKSJONER... 5

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no www.dfs.no/support. IT-kontakten i Telemark: telemark-it@samlag. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com ISY WinMap WebInnsyn Videregående kurs Vi skal se på : * AVANSERTE SØK : -Matrikkelsøk, nabolister -Søk i ulike kartbaser -Søk i folkeregisteret *LGIS * TEGNING -Tegning av objekttyper -Import/eksport

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten

Avansert tekstmodul... 27 Eksempel... 27 Administrasjon... 27 Bilde... 31 Eksempel på en bildemodul... 31 Eksempel på en bildemodul lagt til uten Destinet 3.3 Manual Innholdsfortegnelse 1. Logg inn... 4 2. Destinet brukergrensesnitt... 5 1. Sidestruktur... 5 2. Modulpalett... 6 3. Forhåndsvisning av/på... 7 4. Faner... 8 1. Side... 8 2. Sett inn...

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7

Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7 Håndbok for Alva Satellite leselister og Jaws 3.7 Alva Satellite leselister og Jaws 3.7 Håndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 Oslo Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

Grunnleggende brukerveiledning

Grunnleggende brukerveiledning Grunnleggende brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 31/8 2012 Finne riktig

Detaljer